Sunteți pe pagina 1din 13

1.

Formula de structura a costului C=0,45M + 0,35S + 0,2D ne arata ca:


- ponderea cheltuielilor salariale are o valoare intermediara in costul total;
2.Formula de structura a costului este importanta pentru ca:
- ne ajuta la cunoasterea tipurilor de cheltuieli care formeaza costul produsului;
- ne ajuta la formularea de scenario necesare pentru negociere;
- ne ajuta la determinarea cheilor de repartizare a cheltuielilor;
- nu este comunicata;
3. EDI reprezinta:
- schimbul dynamic de date;
4. Activitati candidate la externalizare dintr-o firma sunt:
- distridibutia
- resursele umane
- transportul
- informatica
5. Formula de structura a costului este necesara:
- pentru realizrea unei bune negocieri la incheierea contractelor de vanzare-cumparare
- pentru determinarea pretului produsului
- pentru proiectarea de scenario asupra evolutiei elementelor din interior
- pentru repartizarea costurilor pe produse;
6. Exensiile modelului lui Wilson se refera la:
- remize
- coeficientul de rupture

7. Care este cea mai indicata metoda vanzare pentru SC industrial:


- vanzarea de bunuri industriale
8. Implementarea unui SCM comporta urmatoarele faze:
- studiu de implementare a SC
- studii de definire a solutiilor si a tintelor alese SC
- studierea oportunitatilor si a slabiciunilor SC
9. Pregatirea zilei de lucru pentru un agent de vanzare consta in planificarea:
- pregatirea succesiunii de vizitare a clientilor
- rutei zilnice
- evidenta fisei client si analiza lor
- pregatirea si analiza scadentelor
- pregatirea instrumentelor vanzarii
- planificarea clientilor
10. Diferentele dintre CRM si marketingul de masa se refera la:
- reducerea costurilor de publicitate
- depasirea intarzierilor din dezvoltarea si comercializarea unui produs
- evitarea cheltuielior excesive presupuse de clienti putin rentabili si reorientarea
resurselor catre clientii cu inalta rentabilitate
- axarea politicii firmei pe nevoile clientilor
- constatarea rapida a eficientei unei companii
- posibilitatea revalizariicu principalii concurenti nu numai la nivel de.
11. Edificiul SCM se sprijina pe:

- integrarea
- coordonarea
12 .Managementul ofertei din modelul SCOR CARD de apreciere a unui lant flexibil
cuprinde:
- oferta integrate in functie de cerere
- optimizarea lansarii noilor produse
- reapromizinarea optimizata
- crearea valorii pentru noii consumatori
13. Indicatorii de performanta pentru un lant flexibil ca determinanti cheie ai costurilor
pot fi:
- numarul de reduceri de pret pentru produsele comercializate
- numarul de clienti
14. Legaturile SCM si logistica se bazeaza pe urmatoarele principii ale logisticii:
- gandirea in termen de costuri totale
- gandirea in valori si beneficii
- serviciul de orientare
- lupta pentru eficienta
- gandirea sistemica
15. Tintele calitative se pot referi la urmatoarele aspecte:
- asigurarea asistentei tehnice
- deservirea conturilor existente
- desfasurarea intregii activitati de vanzare

16. Riscurile externalizarii sunt legate:


- de abordarea strategica a activitatii
- de activitate
- de controlul exploatarii
- de activitatea juritica si de personal
17. Riscul asociat portofoliului de contracte este mai mare la:
- contracte incheiate
18. Variabila Q- marimea lotului de aprovizionare poate avea urmatoarele stari ale
naturii:
- fixa
- variabila
19. Care dintre urmatoarele clauze este cea mai scumpa pentru comparator:
- EXW
20. Stabilirea tintelor comerciale pentru lantul logistic are ca scop:
- de remunerare a agentilor de vanzare
- stimulant pentru agentii de vanzari
- activitatea de control
- evaluarea performantelor comerciale
21. Indicatorii de performanta pentru un lant flexibil privind schimbarea in
comportament pot fi:
- tendinta curenta
- alocarea spatiului din magazine si a resurselor pe baza nevoilor percepute

- schimbarea pentru a satisface noile nevoi ale clientilor


22. Operatiile de baza ale activitatii de aprovizionare se refera la:
- maximizarea disponibilitatilor materialelor
- asigurarea disponibilitatii materialelor in scopul de a satisface nevoile firmei
- aducerea in intreprindere a materialelor si stocarea acestora la cel mai mic cost
- minimizarea costurilor
23. Logistica de productie cuprinde:
- planificarea si ordonantarea productiei
- aprovizionarea posturilor de munca
24. Logistica amonte cuprinde:
- procesul de cumparare
- activitatea de aprovizionare
- stocajul materiilor prime
25. La realizarea externalizarii se tine seama de:
- de toate cele enumerate mai sus
26. Managementul cererii din modelul SCOR CARD de apreciere a unui lant flexibil
cuprinde:
- crearea valorii pentru noii consumatori
- reaprovizionarea optimizata
- optimizarea lansarii noilor produse
27. Din punct de vedere al cumparatorului la care aveti doua propuneri de accepate:CIF
si FOB pe care o acceptati:

-CIF
28. Aplicatiile CRM in viziunea clasica se refera la :
- service postvanzare
- marketing
- automatizarea proceselor de vanzare
29. Un spital care se aprovizioneaza cu medicamente si instrumente medicale ar trebui
sa practice ca metoda de cumparare :
- vanzari directe catre guvern si alte institutii
30. SAP reprezinta:
- system avansat de planificare
31. Logistica aval cuprinde:
- serviciul de vanzare
- transportul
- distributia fizica a produselor finite
32. Din categoria stocurilor de materiale destinate productiei fac parte urmatoarele:
- stocul de pregatire conditionare a materiilor prime
- stocul current
- stocul de iarna
- stocul de transport intern
- stocul de siguranta
- stocul de alerta
33. Sistemul de management al calitatii SR EN ISO 9001-2000 format din cele opt

principii enumerate mai jos plaseaza pe primul loc:


- orientarea catre client
- abordarea bazata pe proces
- imbunatatirea continua a produselor si a serviciilor
34. Pentru un SC agroalimentar care este cea mai indicata metoda de vanzare:
- agentii de distributii
35. Centru de cumparare este format din:
- factorii de influenta
- factorii de decizie
- utilizatori
- paznici (filter)
- cumparatori
36. Factorii care au impulsionat dezvoltarea logisticii:
- evolutia pietelor
- imbunatatirea managementului in gestiunea intreprinderii
- perfectionarea metodelor de productie
- perfectionarea produselor
- noile tehnologii
37. Care dintre urmatoarele clauze Incoterm prezinta cel mai mare avantaj pentru
furnizor:
- EXW
38. Modelul SCOR CARD de apreciare a unui lant flexibil cuprinde:

- managementul clientilor
- managementul cererii si a ofertei
39. Externalizarea se deosebeste fata de subcontractare:
- da
40. Pasii standard a unei vizite effectuate de agentul de vanzare:
- inroducerea la client
- mercantizare
- verificare raft
- verificare stoc
- prezentare oferta
- inchiderea vanzarii si administratiei
- revizuirea obiectivelor
41. Conceptul managementului relatiilor cu clientii este o strategie de afaceri care
include:
- programul loialitatii clientului
- strategia pastrarii clientului
- aprecierea fidelitatii clientului
42. Logistica interna mai este cunoscuta si ca:
- logistica de productie
43. Standardele de performanta stabilesc ce trebuie sa faca o persoana sau organizatie
din cadrul unui lant, cat de bine si se refera la:
- cost

- mod de realizare
- cantitate
- timp
- utilizarea resurselor
- calitate
44. Sistemul MRP se bazeaa pe urmatoarele tipuri de nevoi:
- nevoi dependente
- nevoi independente
45. Diferenta dintre termenul vandut la plecare si cel de vandut la sosire:
- este data de riscul de asigurari care se pot fi folosite pentru acoperirea riscurilor
- este data de riscul care poate aparea si de consecintele pe care le produce
46. Indicatorii de performanta pentru un lant flexibil pot fisi ar putea fi:
- satisfactia clientului
- retentia clientului
- numarul de clienti fidelizati de reducerile de pret
47. Modelele bazate pe puncte de comanda au urmatoarele caracteristici:
- rezolva problema cand
- intervalele de timp nu sunt constante
48. Scopul suprem al SCM il reprezinta:
- competitivitatea
49. Determinati pretul unitar final al unui contract care are INCOTERM-ul DDP si la
care se cunosc urmatoarele:costul produsului 7500 USD, costul transportului 52 USD,

costul asigurarii 1% TVA 19%:


- 9076,13 USD
50. Procesul de stocaj apare ca urmarea curgerii a doua fluxuri cu debite diferite:
- fluxul de intrare reprezentat de viteza cu care se realizeaza aprovizionarea cu materii
prime
- fluxul de iesire reprezentat de cercetarea de produse manifestata de clienti
51. Care dintre urmatoarele clauze prezinta dezavantaje din perspective furnizorului:
- CIF
- DDU
52. Procesul sistemului logistic este caracterizat de un inceput si sfarsit, fiind definit de
urmatoarele elemente:
- entitati (obiecte,activitati)
53. Tendintele SCM se concentreaza asupra:
- fluxurilor de materiale si informatii
54. Care dintre urmatoarele clauze produce cea ai mare siguranta la cumparare pentru
comparator:
- DDU
55. Variabilele care permit clasificarea modelelor de stocuri si asupra carora firma
poate interveni in gestionarea lor sunt:
- T- frecventa de timp intre doua aprovizionari
- Q- marimea lotului de aprovizionare
56. Productia de masa are ca principali reprezentanti:

- HENRY FAYOL
- HENRY FORD
- T.W.TAYLOR
57. Zona amonte a intreprinderii ca si system corespunde:
- logisticii de aprovizionare
58. Efectul de puternica provocare numit si de bici reprezinta:
- un efect produs in SC
59. Conceptul de intreprindere deschisa a fost dezvoltat de:
- TAICHI OHNO
- EIJI TOYODA
60. Metodele cela mai utilizate pentru stabilirea tintelor comerciale sunt:
- gentii de vanzare isi stabilesc singuri tintele comerciale
- pe baza potentialului territorial
- pe baza indicatorilor economici ai pietei
- aprecierea conducerii
61. Obiectivul care guverneaza toate eforturile in supply chain este:
-cresterea competivitatii
62. Termenul de supply chain management a fost folosit prima data de:
- R. Olivger si M. Webber 1982
63. Care sunt factorii care au impulsionat dezvoltarea logisticii:
- evolutia pietelor
- perfectionarea metodelor de productie

- perfectionarea produselor
- noile tehnologii
64. Logistica ca sistem poate fi abordata prin:
- metoda analitica
- metoda sistematica
65. Logistica amorte- de aprovizionare cuprinde:
- cumpararea resurselor
66. Procesul de stocare apare ca diferenta de curgere a doua fluxuri:
- fluxul de intrari de materii prime
- fluxul de iesiri ce tin cont de cererea manifestata pentru produse
67. Cele doua variabile asupra caruia firma poate actiona pentru a influenta
strategia de aprovizionare si implicit marimea stocurilor sunt:
- marimea lotului de aprovizionare
- frecventa de aprovizionare
68. Cea mai moderna varianta de programare a productiei este:
- EERP
69. Logistica aval mai este cunoscuta ca:
- logistica de distributie
70. Externalizarea urmareste:
- cresterea rentabilitatii
- cresterea calitatii
71. Riscurile externalizarii se refera la:

- riscurile juridice si de personal


- riscurile pierderii controlului activitatii
72. Primul loc in externalizare ca activitati se afla:
- logistica