Sunteți pe pagina 1din 5

Facultatea:Marketing, An studiu: II

Disciplina: Finane Generale


Titular seminar: Lect. univ.dr. Meral KAGITCI

SEMINAR NR. 9 APLICATII CONTUL DE PROFIT SI


PIERDERE

1. Din Contul de Profit si Pierdere al intreprinderii BETA SA se desprind urmatoarele


informatii:
VENITURI
Productia vaduta

35,000,000

Productia stocata

200,000

Productia imobilizata

10,000

Subventii de exploatare

15,000

Alte venituri din exploatare

Venituri din provizioane

Ven din ced act

TOT VEN EXPL

Venit din dobanzi


Venit din provizioane
TOT VEN FINANC

PE

35,210,000

Cons de la terti

16,950,000

VA

18,260,000

EBE

10,075,000

35,225,000

RE

8,230,000

20,000

VF

22,500

2,500

CH F

22,500
RC

VEN EXTRAORD

7,435,000

410,000

CHELTUIELI
Cumparari de materii prime
Variatia stoc de materii prime (Sf-Si)
Lucrari si serv executate de terti
Impoz si taxe

817,500

15,500,000
300,000

VEXTR

410,000

CH EXTR

320,000

IMP

525,000

1,750,000
700,000

REZ EX

7,000,000

Facultatea:Marketing, An studiu: II
Disciplina: Finane Generale
Titular seminar: Lect. univ.dr. Meral KAGITCI

Chelt cu personalul

7,500,000

Ch cu amo si proviz

1,500,000

Ch din cedarea act

345,000

Alte ch exploat

TOT CH EXPL

26,995,000

Ch cu dobanzi

800,000

Ch din diferente de curs valutar


Ch cu amo si proviz

2,500
15,000

TOT CH FINANC

817,500

CH EXTRAORD

320,000

Impoz pe profit

REZ EXERCITIULUI

Pe baza datelor de mai sus, sa se calculeze indicatorii performantei financiare, in


varianata franceza- continentala.

2.Pentru intreprinderea BETA se cunosc urmatoarele elemente din Contul de Profit si


Pierdere (in RON):
- Cifra de afaceri: 43.650
- Cheltuieli totale de exploatare: 31.600 din care:
- Consumuri externe:13.600
- Amortizari: 4.200
- Cheltuieli din cedarea activelor: 1.000
- Venituri din cedarea activelor: 1.600
- Venituri din dobanzi: 550
- Cheltuieli cu dobanzile: 3.300
- Cota de impozit pe profit: 16%

Facultatea:Marketing, An studiu: II
Disciplina: Finane Generale
Titular seminar: Lect. univ.dr. Meral KAGITCI

Pentru aceasta ntreprindere calculati urmatorii indicatori:

Valoarea adaugata
Excedentul brut din exploatare
Rezultatul exploatarii
Rezultatul curent
Rezultatul net
Capacitatea de autofinantare
VARIANTA CONTINENTAL - FRANCEZA
Solduri Intermediare de Gestiune

VARIANTA ANGLO-SAXONA
Suma

Marje de acumulare

Venituri din vanzarea marfurilor

330.000

CA

Cheltuieli privind marfurile

260.000

Alte venituri

1. MARJA COMERCIALA

70.000

Productia vanduta
Productia stocata
Productia imobilizata
2. PRODUCTIA EXERCITIULUI
Cumparari de materii prime
Alte cheltuieli materiale

10.580.000

Amo

290.000

4.000

EBIT

500.200

10.789.000

Dob

415.000

8.200.000

EBT

85.200

Imp pe profit

10.200

PN

75.000

7.500

750.000

Impozite si taxe

9.227.500
1.631.500
0
47.000

Cheltuieli cu personalul

790.000

4. EXCEDENT BRUT DIN EXPLOATARE

794.500

Venituri din provizioane

10.334.500

205.000

Prestatii externe

Subventii de exploatare

214.700

790.200

270.000

3. VALOAREA ADAUGATA

10.910.000

EBITDA

Lucrari si servicii executate de terti

Consumuri de la terti

CV+CF

Suma

2.500

Facultatea:Marketing, An studiu: II
Disciplina: Finane Generale
Titular seminar: Lect. univ.dr. Meral KAGITCI

Alte venituri din exploatare


Cheltuieli cu amortizarile
Cheltuieli privind provizioane
Alte cheltuieli de exploatare
5. REZULTATUL EXPLOATARII
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
6. REZULTATUL CURENT

2.000
290.000
0
10.000
499.000
1.200
415.000
85.200

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

Impozit pe profit

10.200

7. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI

75.000

REZOLVARE

VARIANTA CONTINENTAL - FRANCEZA


INDICATORI

SUME

Cifra de afaceri

43.650

Consumuri de la terti

13.600

VALOAREA ADAUGATA

30.050

Cheltuieli cu personalul

12.800

Impozite si taxe
EXCEDENT BRUT DIN EXPLOATARE
Venituri din provizioane

17.250
0

Alte venituri din exploatare

1.600

Cheltuieli cu amortizari si provizionane

4.200

Facultatea:Marketing, An studiu: II
Disciplina: Finane Generale
Titular seminar: Lect. univ.dr. Meral KAGITCI

Alte cheltuieli de exploatare


REZULTATUL EXPLOATARII
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
REZULTATUL CURENT

1.000
13.650
550
3.300
10.900

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

Impozit pe profit

1.744

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI

9.156

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI

9.156

Venituri calculate

1.600

Cheltuieli calculate

5.200

CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE

12.756

EXCEDENT BRUT DIN EXPLOATARE

17.250

Venituri financiare si extraordinare monetare

550

Cheltuieli financiare si extraordinare monetare

3.300

Impozit pe profit

1.744

CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE

12.756