Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD

DEPARTAMENTUL DE MATEMATIC-INFORMATIC
Specializarea: Informatic & Matematic informatic
Forma de nvmnt: IF, 180 credite, 3 ani
Anul universitar 2011-2012

PROGRAMA ANALITIC
1. Denumirea disciplinei: Inteligen artificial (IA)/ Artificial Intelligence
2. Volumul de ore sptmnal:
Anul

Semestrul

III

Numrul de ore
C

Forma de
verificare

Examen

Nr.
credite
5

3. Obiectivele disciplinei:
Disciplina se adreseaz studenilor de la programul de studii sistem Bologna din nvmntul de
universitar de licen (ciclul I) de la specializrile Informatic i Matematic informatic. Cursul
prezint problematica general a inteligenei artificiale, precum i noiuni introductive n
principalele sale domenii de cercetare: sisteme inteligente bazate cunotine, sisteme expert
bazate pe reguli, sisteme fuzzy, reele neurale, algoritmi genetici i calcul evolutiv, sisteme
inteligente hibride, data mining etc. Pentru promovarea examenului studenii trebuie s cunoasc
problematica general IA, s fie capabili s ntocmeasc i s prezinte un referat bazat o
documentaie bibliografic a unui subdomeniu IA i s scrie un program n Prolog.
4. Planul tematic al cursului
Nr.
Crt.

Nr. de ore

Tema

Curs

Laborator

Obiectul i domeniile inteligenei artificiale

Inteligena artificial vs. inteligena natural

28

Limbaje pentru programare logic


(LISP, PROLOG, CLIPS, la laborator se va studia PROLOG,
cf. planului din tabelul de mai jos)
Elemente de logic fuzzy. Sisteme fuzzy i neuro-fuzzy

Sisteme informatice bazate pe cunotine. Sisteme expert

Ageni inteligeni

Reele neurale

Noiuni de calcul natural. Calcul evolutiv. Algoritmi genetici

Data mining i Web Science

28

28

Total ore: 56

4. Coninutul activitilor aplicative (laborator, asist. univ. dr. CIRA CRISTIAN MIHAI)

Nr.
Crt.

LIMBAJUL PROLOG
Laborator

TEME DE LABORATOR

1
2
3
4
5

PROLOG i programarea logic


Structura unui program
Sintaxa datelor
Mecanismul de operare
Predicate predefinite

2
2
2
2
2

Negaia n PROLOG

Rezolvri de probleme cu PROLOG

16
Total ore:

28

5. Proceduri folosite n predarea disciplinei:Se vor folosi: expunerea, dialogul, documentarea n bibliotec i pe Web.


Se va utiliza videoproiectorul, calculatorul i tabla.
Se vor prezenta slide-uri pregtite n avans i se vor crea alte slide-uri prin contribuia
interactiv a studenilor.
Pentru prezentare se va utiliza alternativ PowerPoint, PDF i se vor crea documente
Word n loc scris pe tabl.

6. Modaliti i cerine de evaluare:


Examen scris = 40%


Rezultatele activitii de laborator = 40%;
Examen oral = 20%

7. Bibliografie
1. Ioan Dziac, Inteligen artificial, Ed. Univ. Aurel Vlaicu Arad, 2008.
http://www.uav.ro/files/exacte/cursuri/Inteligenta_artificiala_Dzitac.pdf
2. Boldur Brbat, Sisteme inteligente orientate spre agent, Ed. Academiei Romne, 2002
3. S.J. Russel, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Second Edition,
2003 http://aima.cs.berkeley.edu/
4. Tom M. Michell, Machine Learning, McGraw Hill Science, 2003
5. Rzvan Andonie, Angel Caaron, Inteligena computaional, Ed. Univ. Transilvania
din Braov, 2002 http://www.cwu.edu/~andonie/Cartea%20de%20NN/curs_rn.pdf
6. Lotfi A. Zadeh, Dan Tufis, Florin Gheorghe Filip, Ioan Dzitac (eds.), From Natural
Language to Soft Computing: New Paradigms in Artificial Intelligence, Editing House of
Romanian Academy, ISBN: 978-973-27-1678-6, 2008.
http://www.uav.ro/files/exacte/book/Zadeh_et_al_final.pdf

7. Lotfi A. Zadeh, A New Frontier in Computation- Computation with Information


Described in Natural Language (slides in PPT),
http://www.uav.ro/files/exacte/book/Zadeh_et_al_appendix.pdf
8. PROLOG, http://www.swi-prolog.org/

Director Departament

Titular disciplin
Prof. univ. dr. Dziac Ioan