Sunteți pe pagina 1din 5

A.

Note de calcul
1. Tema proiectului
Se cere elaborarea proiectului de studio pentru legatura rutiera intre A si B plasate
pe planul de situatie 1:1000.
Punctele A si B reprezinta accesul dintr-un drum public existent si o platforma
industriala ce se va amenaja ulterior.

Viteza de proiectare vp = 35+N Km/h


Panta transversala in aliniament pa = 2%
Panta transversala de suprafata ps = 6%
Coeficientul de confort k = 20

2. memoriu tehnic justificativ


Conform temei, proiectul consta in realizarea unui drum de legatura intre punctele
A si B, drumul facand legatura intre o cale de comunicatie deja existenta si o platforma
industriala, traversand o localitate.
Structura drumului este alcatuita dintr-o parte de drum si o parte de strada ambele
avand o parte carosabila de 7 m. Conexiunea cu calea de comunicatie existenta se va face
prin doua tronsoane: cel de intrare (decelerare) si cel de iesire (accelerare), tronsonul de
intrare obligand conducatorul auto sa se adapteze la viteza de proiectare a drumului
V=57km/h.
Calculul curbelor este realizat astfel incat sa respecte viteza de proiectare (vp), din
care reies si curbura arcului de cerc (C), centrul curbei (B), precum si punctul de tangenta
al arcului de cerc delimitat de o distanta (T).
Carnetul de pichetaj contine distantele precum si cotele pichetilor raportate in
planul de situatie distanta maxima intre picheti fiind de 30 m de metri in aliniament iar in
curba pichetii vor avea distante ce vor permite executia cat mai precisa a curbei (a zecea
parte din raza curbei respective), pichetari se vor face si acolo unde axul caii
intersecteaza curbe de nivel, centrul curbei, intrarea si iesirea din curba.
Profilul longitudinal contine 52 de picheti incluzand si punctele caracteristice ale
curbei. De asemenea sunt marcate si cotele de teren si cele de proiect pentru fiecare
pichet in parte.
Cele 2 profile transversale, de drum si de strada, sunt pozitionate in dreptul
pichetilor ?? si ??, contin linia terenului si detaliile specifice de drum (acostament si
rambleu), respectiv de strada (borduri , spatii verzi , trotuar , cladiri).
Au fost efectuate detalii pentru borduri (scara 1:10), parte carosabila (scara 1:10).
Pe sectorul de strada sunt amplasate 2 parcari: una de scurta durata (de 9 locuri) si
una de lunga durata (de 43 locuri).

3. calculul elementelor geomentrice in plan


v p 57 km / h 15,83m / s
p a 2%
p s 6%
k 20
Rmin

v 2p
13 p s ( k g )

15,83 2
m 34,7 m
13 0,06( 20 10)

a 50m

Curba A1:
b 45m
R 20m

U 100 G
b
U
45
sin 2
0,45 U 2 arcsin 0,45 U 59,43G
2 a 2 50
C 200 G U C 140,57 G

C
140,57
20 tg
m 39,7 m(TiA , TeA )
2
2
R C 20 140,57 3,14
C

m 44,14m
200
200 G

140,57
B R (sec C 1) 20(sec
1) 24,44m
2
2

T R tg

Curba A2:

b 90m
U 100 G
b
90
sin C 2
0,9 C arcsin 0,9 a 71,28 G
a 2 50
G
U 200 C U 128,71G
TeA2 TeA1 39,7

TeA2
39,7

60m
C

71
,
28
TeA2 R tg
C

tg
tg
2
2
2
R C 60 71,28 3,14
C

m 67,14m
200
200 G

71,28
B R (sec C 1) 60(sec
1) 10,8m
2
2

Curba 1:
b 73m
R 50m

U 100G
b
U 2
73
sin
0,73 U 2 arcsin 0,73 U 104,2G
2 a 2 50
C 200G U C 95,8G

C
95,8
50 tg
m 47 m
2
2
R C 50 95,8 3,14
C

m 75,20m
200G
200

95,8
B R (sec C 1) 50(sec
1) 18,48m
2
2

T R tg

Curba 2:

b 50m
R 60m
U 100 G
b
U 2
50
sin
0,5 U 2 arcsin 0,5 U 66,67 G
2 a 2 50
C 200G U C 133,33G

C
133,33
60 tg
m 104m
2
2
R C 60 133,33 3,14
C

m 125,60m
200G
200

133,33
B R(sec C 1) 60(sec
1) 60m
2
2

T R tg

AB C A2 Al1 C1 Al2 C2 Al3 67,14 150 75,20 235 125,60 84 736.94

4. calculul elementelor planului longitudinal


5. sistematizarea vertiala a unui aliniament
6. calculul elementelor de amenajare a platformei

B.Piese desenate
1. Planul de situatie scara 1:1000
2. Profilul longitudinal scara 1:1000 abscisa, 1:100
ordonata
3. Profile transversale caracteristice de strada si drum
scara 1:100
4. Amenajarea unui garaj
5. Sistematizarea verticala a unui aliniament
6. Amenajarea platformei industriale

Pichetii
TiA2
BA2

Distante intre picheti


27,14

Distante cumulate
0 ,00
27.14

Cote Teren
352 ,84
352 ,26

Traseu

2
TeA2
3
4
5
6
7
8
Ti1
9
10
11
12
B1
13
14
15
16
17
Te1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Ti2
28
29
30
31
32
33
B2
34
35
36
37
38
39
Te2
40
41
42

19
30
30
30
15
14,5
17
13,5
7
7
7
7
8
3,5
7
7
7
5,5
9,2
30
8,7
28,3
30
4
26
21,5
23
25,5
21
17
9
9,1
9,5
8
9
8
10
9
9
9
9
9
8
10
30
13
30

11

48.14
67.14
97.14
127.14
157.14
172.14
186.64
203.64
217.14
224.14
231.14
238.14
245.14
253.14
256.64
263.64
270.64
277.64
283.14
292.34
322.34
331.04
359.34
389.34
393.34
419.34
440.84
463.84
489.34
510.34
527.34
536.34
545.44
554.94
562.94
571.94
579.94
589.94
598.94
607.94
616.94
625.94
634.94
642.94
652.94
682.94
695.94
725.94
736.94

352 ,00
351 ,88
351 ,73
351 ,71
351 ,81
352 ,00
352 ,46
353 ,00
353 ,87
353 ,50
353 ,73
354 ,00
354 ,87
354 ,85
355 ,00
355 ,68
355 ,56
355 ,82
356 ,00
356 ,63
356 ,82
357 ,00
358 ,00
358 ,88
359 ,00
360 ,00
361 ,00
362 ,00
363 ,00
364 ,00
364 ,36
364 ,57
364 ,77
365 ,00
365 ,33
365 ,68
366 ,00
366 ,28
366 ,50
366 ,65
366 ,75
366 ,81
366 ,80
366 ,76
366 ,64
366 ,17
366 ,00
365 ,25
365 ,00