Sunteți pe pagina 1din 388

MUZEUL JUDEEAN ARGE

ARGESIS
Studii i comunicri
Seria Istorie

XVIII

EDITURA ORDESSOS
PITETI
2009

ARGESIS

ARGESIS

Seria Istorie
Analele Muzeului Judeean Arge
Piteti

History Series
Annals of the Arge County Museum
Piteti

COLEGIUL DE REDACIE:
Acad. Constantin BLCEANU-STOLNICI
Dr. Nicolae CONSTANTINESCU
Conf. univ. dr. Spiridon CRISTOCEA
Prof. univ. dr. Radu tefan VERGATTI
Dr. Cristian MOISESCU
Prof. univ. dr. Constantin C. PETOLESCU
Dr. Constantin REZACHEVICI

COMITETUL DE REDACIE:
Conf. univ. dr. Spiridon CRISTOCEA - Redactor responsabil
Dr. Drago MNDESCU - Secretar de redacie
Drd. Marius PDURARU

EDITORI:
CONSILIUL JUDEEAN ARGE
MUZEUL JUDEEAN ARGE
Adresa redaciei: Str. Armand Clinescu, nr. 44, 110047 Piteti
tel./fax: 0248/212561
e-mail: muzeuarges@yahoo.com www.muzeul-judetean-arges.ro
EDITORIAL STAFF:
THE ARGE COUNTY COUNCIL
THE ARGE COUNTY MUSEUM
Editorial Office Address: Armand Clinescu Street, 44, 110047, Piteti
Phone/Fax: 0248/212561
e-mail: muzeuarges@yahoo.com www.muzeul-judetean-arges.ro
PITETI - ROMNIA
Culegere i tehnoredactare computerizat: Ionel DOBRE
Traduceri n limba englez: Dan ZAVULOVICI

I. S. S. N. 1453 - 2182

SUMAR
ARHEOLOGIE, ISTORIE ANTIC
CRISTIAN EDUARD TEFAN Scurt not cu privire la un ac de bronz din
coleciile Muzeului Naional de Antichiti ........................................... 11
LEONARD VELCESCU Importana reprezentrilor sculpturale de daci, din
Forul lui Traian (Roma), pentru cultura romn ................................... 17
DRAGO MNDESCU nceputurile cercetrilor arheologice n Arge i
Muscel (sec. XVII-XIX) ........................................................................ 53
MARY CLAUDIA MOEI Restaurarea pieselor ceramice provenite
din spturile sistematice de la Hrman, judeul Braov, campaniile
2005-2007 .............................................................................................. 67
ISTORIE MEDIEVAL
RADU TEFAN VERGATTI Din nou despre nceputurile Cetii
Poienari .................................................................................................. 75
ION BICA O important informaie despre vlahii (romnii) din teritoriile
nord-dunrene (prima jumtate a secolului al XIV-lea) n opera
istoricului bizantin Ioan Cantacuzino .................................................... 83
NICOLAE CONSTANTINESCU Radu I Vv. i scaunul domnesc din Arge.
repere din istoriografie (I); Reconsiderri/ completri/ ndreptri (II) ... 89
IONEL CLAUDIU DUMITRESCU Noi interpretri privind datarea btliei
de la Rovine ......................................................................................... 115
CLAUDIU NEAGOE Consideraii noi privitoare la Blciul sau Sborul de la
Sf. Ilie din Cmpulung-Muscel (sec. XIV-XVIII) ............................. 121
RADU OPREA Despre un reprezentant de seam al patriciatului sailor
cmpulungeni din veacul al XV-lea .................................................... 127
RADU OPREA Ascensiunea politic a boierilor Craioveti n veacul
al XV-lea .............................................................................................. 133
LUCIAN CONSTANTIN PALADE Relaiile Drculetilor cu boierimea n
veacul al XV-lea .................................................................................. 143
IONU STANCIU Aspecte din istoria cultural i artistic a oraelor
Trgovite i Bucureti (secolele XV-XVII) ....................................... 151
NICOLAE ZAHARIA Fapta lui Mihai Viteazul i atitudinea Poloniei fa de
aceasta .................................................................................................. 161

SPIRIDON CRISTOCEA, MARIUS PDURARU Cercetrile arheologice


de la schitul Bascovele, comuna Cotmeana, judeul Arge (campania
iulie-august 2009) ................................................................................ 167
ANCUA ELENA SOARE Ctitori i inutele lor oglindite n tablourile
votive din bisericile oraului Topoloveni ............................................ 185
TEODOR DINA Arc peste timp - 465 de ani de la moartea lui Vlaicu
Piscanul ................................................................................................ 193
ROXANA DOROBANU-DINA Neamul monenilor piscneni ............. 205
GABRIELA CARMEN DIACONESCU Percepia i mentalitatea populaiei
din rile Romne n Evul Mediu fa de fenomenele naturale .......... 215
ISTORIE MODERN I CONTEMPORAN
ALEXANDRU MULESCU, MARIA MULESCU Municipiul Piteti evoluia ansamblului ............................................................................ 219
ION VITAN Moia Slobozia-Mlineasca din judeul Arge, proprietatea
Academiei Romne ............................................................................. 227
CORNEL POPESCU Informaii necunoscute din presa bucuretean n
perioada ocupaiei germane 1916-1918 ............................................... 233
MIHAI CHIRI, LEONTIN STOICA Situaia sanitar din Bucovina n
perioada noiembrie 1918 - august 1919 ............................................... 237
LUMINIA DOGIOIU Evoluia nvmntului la Piteti n perioada
interbelic (1919-1939) ...................................................................... 243
AURELIAN CHISTOL Relaii romno-italiene n timpul guvernrii GogaCuza (28 decembrie 1937 - 10 februarie 1938) ................................... 255

DAN OVIDIU PINTILIE Activitatea cultural din judeul Arge n


perioada 1941-1944 n amintirile fostului prefect de Arge Constantin C. Popescu .............................................................. 267
VASILE TUDOR Despre o aciune de comando aerian n Italia! .............. 275
SIMONA PREDA Omul nou sovietic. Pavel Morozov - pionierul 001 ..... 277
ISTORIA CULTURII, PERSONALITI
SPIRIDON CRISTOCEA Contribuii la cunoaterea unor paoptiti
musceleni, fraii Turnavitu .................................................................. 283
ROMEO MASCHIO, MARIUS PDURARU Mauriciu Blank (1848-1929),
un bancher pitetean pe nedrept uitat ................................................... 287
MARIUS CRJAN Generalul Scarlat Panaitescu (1865-1938). Personalitate a
Rzboiului de Rentregire Naional ................................................... 295

OCTAVIAN C. DEJAN Gheorghe D. Anghel i lutarii din comuna


Urluieti, judeul Arge ........................................................................ 307
VASILE NOVAC Colonelul Herianu N. Nicolae ..................................... 311
GABRIEL DEMETER Vecinti pe Valea Secaelor, comuna Apoldu de
Jos, judeul Sibiu ................................................................................. 321
ION TEFAN Repere istorice comune: Cmpulung Muscel - Bdetii de
Muscel ................................................................................................. 331
MIHAIL M. ROBEA Colindatul din ajunul crciunului n Valea Vlsanului Arge .................................................................................................... 341
AURIC SMARANDA Scheiul i scheienii din Cmpulung Muscel vzui
prin caleidoscop .................................................................................. 351
IN MEMORIAM
ION POPESCU-ARGEEL (Virgiliu Z. Teodorescu) .................................. 359
CORNELIU TAMA (Teodor Mavrodin) ..................................................... 369
PAUL DICU (Spiridon Cristocea) ................................................................. 371
GHEORGHE PRNU (tefan Trmbaciu) .............................................. 373
ION NANIA (Drago Mndescu)................................................................... 377
RECENZII I NOTE BIBLIOGRAFICE
CRISTIAN EDUARD TEFAN Settlement types and enclosures in the
Gumelnia culture, Editura Cetatea de Scaun, Trgovite, 2010, 134 p.
(inclusiv catalog i bibliografie), 77 plane (Drago Mndescu) ......... 381
DRAGO MNDESCU Cronologia perioadei timpurii a celei de-a doua
epoci a fierului (sec. V-III a. Chr.) ntre Carpai, Nistru i Balcani,
Colecia Teze de doctorat - Istorie 21, Editura Istros a Muzeului Brilei,
Brila, 2010, 510 pp. (inclusiv rezumat, abrevieri, bibliografie) + 377
plane i catalog (Costin Croitoru) ...................................................... 385
CLAUDIU NEAGOE Muzic i societate n ara Romneasc i Moldova
(1550-1830). Colecia Teze de doctorat - Istorie 12, Editura Istros a
Muzeului Brilei, Brila, 2008, 234 p. (inclusiv glosar, bibliografie i
anexe) (Ion Isroiu) .............................................................................. 389
MARIUS PDURARU, AURELIAN CHISTOL, Comuna Brla, judeul
Arge. Studiu monografic, Bucureti, Editura Impuls, 2010, 996 p. +
XXX plane (Vasile Novac, George Ungureanu)................................. 393
GEORGE UNGUREANU Problema Cadrilaterului n contextul
relaiilor romno-bulgare (1919-1940), Colecia Teze de doctorat Istorie 18, Editura Istros a Muzeului Brilei, Brila, 2009, 456 p.
(Apostol Stan)....................................................................................... 397

AURELIAN CHISTOL, Romnia n anii guvernrii liberale Gheorghe


Ttrescu (1934-1937), Editura Cetatea de Scaun, Trgovite, 2007, 680
p. (Cezar M) .................................................................................... 401
VIRGIL COMAN, NICOLETA GRIGORE, Schimbul de populaie romnobulgar. Implicaiile asupra romnilor evacuai. Documente (1940-1948),
Editura Ex Ponto, Constana, 2010, 422 p. (Radu tefan Vergatti) .... 403
ION CONSTANTIN, Gherman Pntea ntre mit i realitate, Ed. Biblioteca
Bucuretilor, Bucureti, 2010, 384 p. (Radu tefan Vergatti) ............. 405
ADINA BERCIU-DRGHICESCU (coord.), Aromnii din Albania prezervarea patrimoniului lor imaterial, Editura Biblioteca Bucuretilor,
Bucureti, 2010, 323 p. (Radu tefan Vergatti) ................................... 407

CONTENTS SOMMAIRE
ARCHAEOLOGY AND ANTIQUE HISTORY
CRISTIAN EDUARD TEFAN A Short Note on a Bronze Pin from the
Collections of National Museum of Antiquities .................................... 11
LEONARD VELCESCU Limportance des reprsentations sculpturales de
daces, du Forum de Trajan (Rome), pour la culture roumaine ............. 17
DRAGO MNDESCU The Beginning of the Archaeological Researches in
Arge and Muscel (The 17-th - The 19-th Centuries) ............................ 53
MARY CLAUDIA MOEI La restauration de pices cramiques
dcouvertes a Brasov ............................................................................. 67
MEDIEVAL HISTORY
RADU TEFAN VERGATTI Again About the Beginning of the Poienari
Fortress .................................................................................................. 75
ION BICA A Important Information About Vlachs (Romanians) of NorthDanubian Territories (The first half of XIV-th Century) in The Work of
Historian John Cantacuzenus ................................................................. 83
NICOLAE CONSTANTINESCU Radu I Vv. And the Lordly Sway in
Arge. Historiographical References (I); - Reassessments/ completion/
improvements - (II) ............................................................................... 89
IONEL CLAUDIU DUMITRESCU New Interpretations Regarding the
Dating of the Battle From Rovine ....................................................... 115
CLAUDIU NEAGOE New Considerations Regarding the Fairy or
The Flight of St. Elijah Day from Cmpulung-Muscel (sec. XIVXVIII) .................................................................................................. 121
RADU OPREA About a Representative Member of the Saxon Atricians from
Cmpulungeni in the 15-th Century .................................................... 127
RADU OPREA The Politic Ascension of the Craioveti Boyars in the 15-th
Century ................................................................................................ 133
LUCIAN CONSTANTIN PALADE The Relationships of the Drculescs and
the Boyars in the 15-th Century ........................................................... 143
IONU STANCIU Aspects of the Cultural and Artistic History of the Towns
Trgovite and Bucureti (The 15-th - The 17-th Centuries) ............... 151

NICOLAE ZAHARIA Mihai Viteazuls Initiative and the Attitude of Poland


Towards It ............................................................................................ 161
SPIRIDON CRISTOCEA, MARIUS PDURARU The Archaeological
Researches from Bascovele Convent from Cotmeana Parish, Arge
County (July-August 2009 Campaign)................................................. 167
ANCUA ELENA SOARE Founders and their Costume as they are
Presented in the Commemorative Picture of Topoloveni .................... 185
TEODOR DINA 465 Years From the Death of Vlaicu Piscanul ................ 193
ROXANA DOROBANU-DINA The Family of the Freeholders from
Piscani .................................................................................................. 205
GABRIELA-CARMEN DIACONESCU The Perception and the Mentality of
the Medieval Population from the Romanian Countries Tow Ards the
Natural Phenomena .............................................................................. 215
MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY
ALEXANDRU MULESCU, MARIA MULESCU Piteti - The Evolution
of the Ensemble .................................................................................. 219
ION VITAN The Estate Slobozia-Mlineasca from the Arge County, the
Property of The Romanian Academy ................................................. 227
CORNEL POPESCU Unknown Information from the Media of Bucharest
During the German Occupation 1916-1918 ........................................ 233
MIHAI CHIRI, LEONTIN STOICA The Sanitary State in Bucovina
Between November 1918 and August 1919 ...................................... 237
LUMINIA DOGIOIU The Educational System in the Arges County
Between The Two World Wars ........................................................... 243
AURELIAN CHISTOL Romanian-Italian Relations During the GogaCuza Government (The 28-th of December 1937 - The 10-th of
February 1938) .................................................................................... 255
DAN OVIDIU PINTILIE The Cultural Activity from the Arge County
Between 1941 and 1944 as it Appears in the Memories of the Former
Perfect of Arge - Constantin C. Popescu ...........................................267
VASILE TUDOR About an air Comando Action in Italy! ...................... 275
SIMONA PREDA The Soviet New Man. Pavel Morozov - The
Pioneer 001 .......................................................................................... 277
HISTORY OF CULTURE AND PERSONALITIES
SPIRIDON CRISTOCEA Further Information About the Turnavitu Brothers,
Muscel County, who Participated to The Revolution From 1848 ....... 283

ROMEO MASCHIO, MARIUS PDURARU Mauriciu Blank (1848-1929),


a Banker Unfairly Forgottentetean ..................................................... 287
MARIUS CRJAN The General Scarlat Panaitescu (1865-1938), of The War
For The National Reunion ................................................................... 295
OCTAVIAN C. DEJAN Gheorghe D. Anghel and the Fiddler from the Parish
Urluieti - Arge County ..................................................................... 307
VASILE NOVAC The Colonel Herianu N. Nicolae ................................. 311
GABRIEL DEMETER Neighborhoods from Secaelor Valley Apoldu de Jos
Parish, Sibiu County ........................................................................... 321
ION TEFAN Common Hystorical Marks: Cmpulung Muscel - Bdetii de
Muscel ................................................................................................. 331
MIHAIL M. ROBEA The Christmas Eve Carol Singing in Valea VlsanuluiArge .................................................................................................... 341
AURIC SMARANDA The Schei Neighborhood and its Inhabitants from
Cmpulung Muscel Seen Through the Kaleidoscope .......................... 351
IN MEMORIAM
ION POPESCU-ARGEEL (Virgiliu Z. Teodorescu) .................................. 359
CORNELIU TAMA (Teodor Mavrodin) ..................................................... 369
PAUL DICU (Spiridon Cristocea) ................................................................. 371
GHEORGHE PRNU (tefan Trmbaciu) .............................................. 373
ION NANIA (Drago Mndescu)................................................................... 377
REVIEWS AND BIBLIOGRAPHICAL NOTES
CRISTIAN EDUARD TEFAN Settlement Types and Enclosures in the
Gumelnia Culture, Editura Cetatea de Scaun, Trgovite, 2010, 134 p.
(inclusiv catalog i bibliografie), 77 plane (Drago Mndescu) ......... 381
DRAGO MNDESCU The Cronology of the Early Period of the Second
Iron Age (the 5-th the 3-rd centuries B.C.) between the Carpthians and
Nistru and Balkans, Colecia Teze de doctorat - Istorie 21, Editura Istros
a Muzeului Brilei, Brila, 2010, 510 pp. (inclusiv rezumat, abrevieri,
bibliografie) + 377 plane i catalog (Costin Croitoru) ....................... 385
CLAUDIU NEAGOE Music and Society in Walachia and Moldavia (15501830). Colecia Teze de doctorat - Istorie 12, Editura Istros a Muzeului
Brilei, Brila, 2008, 234 p. (inclusiv glosar, bibliografie i anexe) (Ion
Isroiu).................................................................................................. 389

MARIUS PDURARU, AURELIAN CHISTOL, Brla Parish, Arge County.


Monographical Syudy, Bucureti, Editura Impuls, 2010, 996 p. + XXX
plane (Vasile Novac, George Ungureanu) .......................................... 393
GEORGE UNGUREANU The Cadrilater Issue in the Romanian-Bulgarian
Relationship Context (1919-1940), Colecia Teze de doctorat Istorie 18, Editura Istros a Muzeului Brilei, Brila, 2009, 456 p.
(Apostol Stan)....................................................................................... 397
AURELIAN CHISTOL, Romania During the Liberal Gouvernment of
Gheorghe Ttrescu (1934-1937), Editura Cetatea de Scaun, Trgovite,
2007, 680 p. (Cezar M) ................................................................... 401
VIRGIL COMAN, NICOLETA GRIGORE, The Romanian-Bulgarian
population exchange. The implication upon the evacuated Romanians.
Documents (19401948), Editura Ex Ponto, Constana, 2010, 422 p.
(Radu tefan Vergatti) ......................................................................... 403
ION CONSTANTIN, Gherman Pntea Between Myth and Reality,
Editura Biblioteca Bucuretilor, Bucureti, 2010, 384 p. (Radu
tefan Vergatti) .................................................................................... 405
ADINA BERCIU-DRGHICESCU (coord.), The Macedo-Romanian
from Albania-the Preservation of their Imaterial Patrimony,
Editura Biblioteca Bucuretilor, Bucureti, 2010, 323 p. (Radu tefan
Vergatti)................................................................................................ 407

Responsabilitatea asupra coninutului tiinific al studiilor i


comunicrilor publicate revine n totalitate autorilor.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

ARHEOLOGIE, ISTORIE ANTIC


SCURT NOT CU PRIVIRE LA UN AC DE BRONZ DIN
COLECIILE MUZEULUI NAIONAL DE ANTICHITI
CRISTIAN EDUARD TEFAN
Cu ocazia reevalurii vechilor colecii din cadrul Muzeului Naional de
Antichiti a fost descoperit un ac de bronz cu numrul de inventar I 9146, avnd
corpul uor ndoit, o lungime de 8,3 centimetri i patin nobil verde (Pl. III/fig. 1, 2)1.
Acul aparine tipului cu capul rulat (Rollenkopfnadel), provine din cunoscuta aezare
de la Glina i are urmtoarea compoziie chimic2:
Cu
95,33 %

Sn
3,66 %

Pb
0,57 %

Ni
0,27 %

As
0,18 %

Fe
Urme

Bi
Urme

Spturile arheologice din aezarea de la Glina au avut loc n mai multe etape.
n prima etap (1926-1927), sub conducerea lui Ion Nestor, aezarea a dat rezultate
foarte importante. Astfel, a fost stabilit pentru prima dat succesiunea dintre culturile
Boian i Gumelnia3 i a fost descoperit o nou cultur arheologic, aparinnd epocii
bronzului, denumit iniial Glina III4, dup stratul trei din aezarea eponim. O a doua
etap a cercetrilor a avut loc n timpul celui de-al doilea rzboi mondial5, iar ultima
etap n anii 1969-19706. Aezarea de la Glina La Nuci (Pl. I, II) are un nivel
ocupaional de circa 4 metri grosime, mprit ntre culturile Boian (faza Vidra),
Gumelnia timpurie i Glina. La baza humusului au mai fost descoperite fragmente
ceramice aparinnd culturii Tei, Hallstattului timpuriu i epocii getice7.

Institutul de Arheologie Vasile Prvan, Bucureti.


Desenul piesei (Pl. III/fig. 1) a fost realizat de Monica Constantin, creia doresc s-i mulumesc i pe
aceast cale.
2
Analiza a fost realizat n cadrul proiectului Romarchaeomet, cu un spectometru de raze X (XRF), -series,
Innov-X. Mulumesc D-lui Gh. Niculescu i D-nei Migdonia Georgescu (MNIR), precum i D-rei Alexandra
rlea (FIB) pentru sprijinul acordat.
3
I. Nestor, Zur Chronologie der rumnischen Steinkupferzeit, Prhistorische Zeitschrift, XIX, 1928, p.
110-143; Idem, Fouilles de Glina, Dacia, III-IV, 1927-1932 (1933), p. 237-252.
4
Idem, Der Stand der Vorgeschichtforschung in Rumnien, 22. Bericht der Rmisch-Germanischen
Kommission, 1932 (1933), p. 69-73.
5
M. Petrescu-Dmbovia, Raport asupra spturilor dela Glina, Raport asupra activitii tiinifice a
Muzeului Naional de Antichiti n anii 1942 i 1943, Bucureti, 1944, p. 65-71.
6
E. Coma, M. Petrescu-Dmbovia, vocea Glina n C. Preda (coord.), Enciclopedia Arheologiei i
Istoriei Vechi a Romniei, vol. II, D-L, 1996, p. 193-195.
7
Ibidem.
1

12

CRISTIAN EDUARD TEFAN

n volumul cu analize de la sfritul anilor 60 sunt menionate dou ace cu


cap rulat ca provenind probabil din nivelul gumelniean8; pe de alt parte, att Ion
Nestor n articolul su din 19289, ct i Mircea Petrescu-Dmbovia n raportul din
194410, precizeaz fiecare descoperirea unui ac n nivelul Glina III, fr a da ns alte
detalii.
Avnd n vedere analiza chimic a obiectului analizat de noi (vezi tabelul de
mai sus), apartenena lui la unul dintre nivelurile gumelniene de la Glina este exclus
datorit procentului ridicat de staniu, care ne indic o aliere intenionat. n lipsa unor
date concrete referitoare la contextul descoperirii acului cu cap rulat, nu ne rmne
dect s atribuim apartenena acestuia la unul dintre nivelurile Glina din aezare sau s
l legm de slaba prezen a culturii Tei de acolo.
Aa cum s-a mai remarcat, acele cu cap rulat au o circulaie larg n timp i
spaiu, din eneolitic11 pn n epoca fierului i din vestul Europei pn n Caucaz12.
Sintezele aprute dup cel de-al doilea rzboi mondial, care trateaz problemele culturii
Glina, nu menioneaz n paragrafele despre metale despre prezena vreunui ac cu cap
rulat n aezarea de la Glina13. Pe de alt parte, ace de acest tip au aprut n contexte
culturale atribuite culturii Tei, la Bucureti str. Ziduri ntre vii i Bucuretii Noi, de
exemplu14. Alte dou exemplare, provin din tot contexte Tei, dintr-o locuin de la
Mogoeti i dintr-un nivel de locuire de la Otopeni, ambele legate de faza a III-a a
culturii15.
Exemplare de ace cu capul rulat, cu corpul curbat, apar i n epoca bronzului
timpuriu, aa cum o dovedesc piesele descoperite n primele faze ale culturilor Vatya,
Periam-Pecica sau Otomani/Fzesabony16; n Europa central cele mai timpurii ace cu
capul rulat apar n primele etape ale epocii bronzului, au corpul curbat i zona din
apropierea capului lit17. Totui, trebuie precizat faptul c cele mai multe exemplare
de ace cu cap rulat au fost descoperite n medii Noua: 31 de exemplare, provenind din
Romnia, Republica Moldova i Ucraina18.

S. Junghans, E. Sangmeister, M. Schrder, Kupfer und Bronze in der frhen Metallzeit Europas, n K.
Bittel, S. Junghans, H. Otto, E. Sangmeister, M. Schrder, Studien zu den Anfngen der Metallurgie, Band 2,
Teil 3, Berlin, 1968, p. 238, analizele nr. 8580 i 8586. Informaia este preluata ca atare i de I. Mare,
Metalurgia aramei n neo-eneoliticul Romniei, Suceava, 2002, p. 49 i 241.
9
I. Nestor, Zur Chronologie..., p. 131.
10
M. Petrescu-Dmbovia, Raport..., p. 67.
11
Un exemplar foarte interesant, din cupru, cu seciunea rectangular, a fost descoperit n Elveia, la BrisLames, ntr-o aezare aparinnd neoliticului final; vezi M. Egloff, Les fouilles dAuvernier de 1971 1975,
Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesselschaft fr r- und Frgeschichte, 30/31, 1977, p. 17, fig. 17.
12
L. Dietrich, O. Dietrich, Alte und neue Bronzefunde aus Rotbav, La Pru, Materiale i Cercetri
Arheologice, III, 2007, p. 91.
13
P. Roman, Die Glina III-Kultur, Prhistorische Zeitschrift, LI, 1, p. 28-29; C. Schuster, Perioada
timpurie a epocii bronzului n bazinele Argeului i Ialomiei superioare, Bucureti, 1997, p. 179.
14
V. Leahu, Obiecte de metal i mrturii ale practicrii metalurgiei n aria culturii Tei, Studii i cercetri
de istorie veche i arheologie, 39, 3, p. 234, fig. 5/1.
15
Idem, Cultura Tei. Grupul cultural Fundenii Doamnei. Probleme ale epocii bronzului n Muntenia,
Bucureti, 2003, p. 98, Pl. XX/fig. 2.
16
M. andor-Chicideanu, Cultura uto Brdo-Grla Mare. Contribuii la cunoaterea epocii bronzului la
Dunrea Mijlocie i Inferioar, vol. I, Cluj-Napoca, 2003, p. 150.
17
G. Gallay, Bemerkungen zur mitteleuropischen Rollennadeln, Germania, 60, 1982, p. 547, fig. 1/1-3.
18
L. Dietrich, O. Dietrich, Alte und neue..., p. 91.

SCURT NOT CU PRIVIRE LA UN AC DE BRONZ

13

Pl. I. Fig. 1. Poziia topografic a aezrii de la Glina; fig. 2. Planul spturilor n


aezarea de la Glina (dup I. Nestor, Fouilles, p. 228, fig. 2)

14

CRISTIAN EDUARD TEFAN

Pl. II. Fig. 1. Imagine din satelit a aezrii de la Glina; fig. 2. Aezarea de la Glina,
vedere dinspre nord-vest (dup I. Nestor, Fouilles, p. 226, fig. 1)

SCURT NOT CU PRIVIRE LA UN AC DE BRONZ

Pl. III. Fig. 1, 2, Acul cu cap rulat din aezarea de la Glina.

15

CRISTIAN EDUARD TEFAN

16

n concluzie, singurul lucru cert pe care l putem preciza n legtura cu piesa


prezentat n aceast scurt not, este c nu poate fi pus sub nici o form n legtur
cu nivelul gumelniean din aezarea de la Glina, aa cum s-a presupus mai demult19.
Aceast aseriune poate fi rafinat numai prin apariia unor informaii suplimentare n
legtur cu contextul descoperirii tuturor pieselor de metal din aezarea mai sus
menionat.

A SHORT NOTE ON A BRONZE PIN FROM THE COLLECTIONS


OF NATIONAL MUSEUM OF ANTIQUITIES
Abstract
In this short note the author presents a bronze pin found in the settlement from
Glina. The pin belongs to the Rollenkopfnadel type and can not come from the
Gumelnia cultural level, as it was assumed earlier. Because we do not know the
context of the discovery of this object, we confine ourselves to saying that the pin
belongs to one of the levels of the Bronze Age settlement at Glina.

19

Vezi nota 8.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

IMPORTANA REPREZENTRILOR SCULPTURALE DE DACI,


DIN FORUL LUI TRAIAN (ROMA), PENTRU CULTURA ROMN
LEONARD VELCESCU
Este important a se preciza de a nu se pierde din vedere, acest domeniu al
istoriei artei este un univers al ideilor, ipotezelor, analizelor i concluziilor plauzibile,
nu suntem pe teritoriul tiinelor numite exacte.
Statui monumentale de Daci, provenind din Forul lui Traian, la Roma.

Fig. 1 (a-f). Statui monumentale de Daci: (a) Florena, n Parcul Palatului


Pitti, numit Giardino di Boboli; (b) Ierusalim, Israel Museum; (c) Florena, Giardino
di Boboli; (d) Napoli, Museo Nazionale; (e) Napoli, Museo Nazionale; (f) Paris,
Muzeul Luvru; a, c-f: phot. autorului.

Cercettor n istoria artei, Perpignan, Frana; adresa e-mail: velcescu66@yahoo.fr

18

LEONARD VELCESCU

Planul comunicrii expus la Muzeul de istorie, Piteti, 29 octombrie, 2009:


n anul 2007, la Muzeul de istorie (Piteti), am prezentat o comunicare1 n
legtur cu statuile monumentale de Daci (fig. 1), realizate de artitii romani pentru
Forul lui Traian, la Roma, dup cuceririle fcute de mpratul Traian n Dacia, n anul
106 d.Hr.2. Au fost puse n eviden i comentate caracteristicile cele mai importante
ale acestor opere sculpturale, integrarea lor iniial n cadrul arhitectural al acestui For,
numrul lor aproximativ, marea varietate a dimensiunilor lor, identificarea regelui dac,
Decebal, n arta statuar, etc.
O scurt prezentare despre studiul sculpturilor de Daci.
Toate aceste statui, aceste reprezentri de Daci redate ntr-o postur demn i
monumental, au fost prezentate i studiate ntr-un amplu studiu publicat n anul 2008
la Editorul francez, Les Presses Littraires, avnd ca titlu, Dacii n sculptura roman.
Studiu de iconografie antic3. Aceste cercetri sunt de o excepional importan
istoric, artistic i iconografic; au fost analizate i inventariate mai mult de o sut de
sculpturi romane, ce reprezint vechii locuitori ai Daciei. Aceast lucrare este o tez de
doctorat, susinut de autor (Leonard Velcescu) n anul 2000, la cole Pratique des
Hautes tudes - Sorbona, Paris. O carte admirabil documentat, bogat ilustrat,
compus n mod solid, scris ntr-un stil clar i concis, ce reprezint o munc
ndelungat, timp de mai mult de 15 ani de cercetri i de descoperiri despre
iconografia Dacilor i pune la dispoziia publicului aceste valori artistice i culturale,
care sunt de altfel destul de puin cunoscute.
Coninutul acestui studiu (publicaia anunat mai sus) este compus din
unsprezece pri, fiecare aducnd un rspuns la ntrebrile pe care ni le-am propus.
La sfritul crii, Catalogul conine aproape toate reprezentrile de sculpturi
de Daci cunoscute pn azi. Aceste opere sculpturale, n mare parte, ocupau altdat un
loc maiestuos n perimetrul vastei curi a Forului lui Traian, la Roma.
n continuare, va fi prezentat i subliniat nsemntatea acestor sculpturi
adus domeniului artei i istoriei artei, precum i importana lor att pentru patrimoniul
culturii romneti ct i pentru cel mondial4.
Cteva reflecii despre portretul Dacilor n arta roman; reprezentri n
basoreliefurile Columnei lui Traian i n arta statuar: probleme iconografice,
caracteristici, trsturi, de asemenea reprezentarea psihic (starea sufleteasc) redat la
fiecare personaj.
1
n cadrul sesiunii anuale de comunicri tiinifice Ecosinteze i etnosinteze carpatine, ediia a XXXVIII-a,
Muzeul Judeean Arge, Piteti, 25-26 octombrie 2007.
2
Vezi Leonard Velcescu, Discuie asupra unor probleme n legtur cu statuile de Daci din Forul lui
Traian, la Roma, n Argesis, studii i comunicri, seria istorie, 2007, p. 75-96.
3
n anul 2008 aceast lucrare a fost publicat n limba romn, iar anul acesta (2010) a fost editat i n limba
francez, la acelai editor francez, cu titlul: Les Daces dans la sculpture romaine. tude diconographie
antique.
4
Legat tot de acest subiect, despre importana acestor sculpturi de Daci, am inut o comunicare (21
septembrie 2009) n cadrul Simpozionului Internaional, Cartea Romnia Europa, 550 de ani de la prima
atestare documentar a oraului Bucureti, ediia a II-a. Comunicrile au avut loc la Biblioteca Central
Universitar Carol I din Bucureti, sub naltul patronaj al Academiei Romne i al Primriei Municipiului
Bucureti.

IMPORTANA REPREZENTRILOR SCULPTURALE DE DACI, DIN FORUL

19

Paralele (n sensul de valoare artistic i iconografic) ntre figurile Dacilor


sculptate pe Columna lui Traian (Roma) i statuile de Daci. Marea calitate sculptural
i iconografic caracterizeaz aceste opere, aceste reprezentri de Daci; figurile Dacilor
pot fi considerate ca fiind adevrate portrete (n sensul de reprezentare ce prezint
afiniti evidente cu modelul sculptat)5 ce particularizeaz fiecare personaj de Dac
reprezentat n art. De asemenea, fizionomia lor aparte, natural i demn,
caracterizeaz aceste reprezentri.
Subliniem faptul deosebit de important, marea majoritate a acestor sculpturi au
fost realizate de artiti oficiali romani n momentul cnd arta roman se afla la apogeu,
adic calitatea reprezentrii figurii umane atinsese cel mai nalt grad artistic. Studiat
cu mult atenie, toat aceast bogat i divers iconografie de Daci reprezentat n
sculptura roman, att pe metopele Columnei lui Traian, precum i n arta statuar, se
observ mai multe detalii importante: trsturile figurilor tuturor Dacilor (brbai,
femei i copii) au fost realizate cu un mare profesionalism artistic de ctre artitii
romani. Fiecare personaj a fost redat individualizat, fiecare figur a fost restituit ct
mai fidel posibil cu aceea a modelului (personajului) real. Se poate afirma chiar c
toate trsturile ce caracterizeaz chipul fiecrui Dac au fost transpuse n mod minuios
n piatr i se poate vorbi aici de adevrate portrete (n sensul explicat mai jos, vezi
nota nr. 6). Perioada respectiv a domniei lui Traian (98-117 d.Hr.) a marcat o etap
foarte important n arta sculptural roman: marea calitate artistic i iconografic a
portretului. Deci, aceste portrete au fost desenate i sculptate dup viu, dup modele
reale, adic Daci, sau prizonieri Daci ce au servit ca studiu pentru a fi reprezentai n
basoreliefurile Columnei lui Traian i pentru statuile Forului acestuia. De asemenea
trebuie notat o alt remarc important n legtur cu termenul de portret: se utilizeaz
aici sensul pentru a desemna portretul, care are o real asemnare cu modelul real (viu)
reprezentat. Desigur, toate aceste figuri de Daci nu sunt fotografii, dar se poate
afirma c avem de a face aici cu portrete sculptate n piatr care prezint afiniti
apropiate cu trsturile fiecrui Dac redat6, i cum am spus mai nainte, toat aceast
iconografie este de o nalt calitate artistic i iconografic, fiind de o mare importan
pentru istoria artei antice (fig. 2 i 3).

Vezi mai jos nota nr. 6.


Vezi n acest sens, legat de problema portretului, articolul lui Philippe Bruneau, Le Portrait, aprut n
revista RAMAGE, 1, 1982, p. 71-93, i Dfinition du portrait, dtienne Souriau, n Vocabulaire
desthtique, Paris: P.U.F., 1990, p. 1161-1162. Cteva idei eseniale pot fi puse n eviden despre
caracteristicile portretului. Portretul are un statut aparte. De exemplu, cnd se ncearc a se reproduce un
aspect vizual, figura uman, cu ajutorul tehnicii desenului, picturii, sculpturii, etc., aceast imagine este
catalogat, n general, de portret. Dar, n fond lucrurile nu se prezint chiar aa, nu sunt tocmai exacte, din
punct de vedere tiinific. n arta statuar nu se folosete termenul de portret, i totui el exist, n general
spunndu-se cap, bust, sau statuie. Cuvntul portret se folosete pentru o oper n dou dimensiuni,
pictur sau desen. Portretul este de fapt o interpretare i o transcriere, pentru a reda aparena exterioar a unei
persoane, sub aspectul fluctuant al realismului ; a mima realitatea perceput. De asemenea, portretul poate s
redea, destul de semnificativ, i personalitatea interioar a modelului, prin diferite indicii cum ar fi de
exemplu, atitudinea, afectarea, expresia fizionomiei, etc. Portretul unei persoane reale cere artistului de a fi
un bun observator al detaliului i chiar psiholog pentru a ptrunde personalitatea personajului-model. Odat
cu apariia fotografiei, o persoan fotografiat, va lua natere fotografia de identitate (portretul fotografic) ca
autentificare a unui individ, adic, conformitate maxim n raport cu realitatea de reprezentat, asemnare
foarte fidel.
6

20

LEONARD VELCESCU

Fig. 2. Figuri de Daci reprezentate pe Columna lui Traian, la Roma.

Fig. 3 (a-e). Figuri de Daci reprezentate n arta statuar antic roman:


(a) Roma, Muzeul Vaticanului, sala Braccio Nuovo; (b) Roma, Muz. Vaticanului,
Braccio Nuovo; (c) Roma, colecia Torlonia; (d) Copenhaga, Ny Carlsberg Glyptotek;
(e) Roma, Forul lui Traian.
Reprezentrile antice de Daci n arta curentelor artistice: Renaterea,
Barocul, Rococo, Neoclasicism, Realism, Naturalism, etc.
Compoziiile Columnei lui Traian, marea friz a lui Traian, statuile de Daci,
au servit ca model de studiu pentru operele artistice ale marilor artiti ai Renaterii i
Barocului, precum i curentelor artistice ce au urmat: aceste sculpturi antice, din
perioada de apogeu al artei romane, au contribuit n mod elocvent creaiilor i formarea
stilurilor marilor artiti ai Renaterii i Barocului. La nceputul secolului XVI, printre
primii artiti ai Renaterii italiene care au studiat Columna lui Traian a fost pictorul
Jacopo da Bologna7, care nc nainte de anul 1506, arta un mare interes pentru
basoreliefurile ei. Pe urm, acest monument al Antichitii va exersa din ce n ce mai
mult un viu interes i o important influen la cei mai mari artiti ai Renaterii, asupra
frescelor lui Raffaello Sanzio, vestitele stanze8 i cele ale elevului su Giulio Romano
7

Jacopo da Bologna, nscut 1490 (?) - dec. 1530 (?); la nceputul sec. al XVI-lea pictorul italian din Bologna
a realizat o serie de desene dup basoreliefurile Columnei lui Traian (Roma). nc din anul 1506, Raffaello
Maffei din Volterra (1451-1522), umanist, istoric i teolog italian, vorbete de desenele fcute, dup
reliefurile Columnei lui Traian, de pictorul Jacopo da Bologna, care imaginase un dispozitiv care permitea de
a studia de aproape toate basoreliefurile; (Eugne Mntz, Raphal, sa vie, son uvre et son temps, ed. a 2-a,
1886, p. 606; Salomon Reinach, La Colonne Trajane au Muse de Saint-Germain, Paris, 1886, n. 15).
8
Raffaello Sanzio, mai cunoscut sub numele de Raphal (Raffaello), nscut la 6 aprilie 1483 Urbino - mort
la 6 aprilie 1520 la Roma, a fost un pictor emblematic i arhitect al Renaterii italiene. El este de asemenea
numit i Raffaello Santi, Raffaello da Urbino, Raffaello Sanzio da Urbino. Pentru compoziiile murale
executate pentru Palatul Vaticanului, ncepute n anii 1514, artistul s-a servit de basoreliefurile Columnei lui
Traian (Roma), ca de exemplu n compoziia, ntlnirea ntre Lon I cel Mare i Attila; conform legendei,

IMPORTANA REPREZENTRILOR SCULPTURALE DE DACI, DIN FORUL

21

(1499?-1546) de la Vatican; se cunoate c nsui Michelangelo9 admirase compoziiile


Columnei lui Traian, n faa crora ar fi exclamat: Nu exist dect o singur Column
Traian!. Ceva mai trziu, stilul n care au fost sculptate basoreliefurile Columnei lui
Traian de ctre artitii antici va influena puternicele compoziii ale lui Caravaggio10.
Marile creaii ale Renaterii fiind din ce n ce mai mult sub influena artei Columnei,
basoreliefurile ei au trezit un interes din ce n ce mai mare i studii de o mare anvergur
au fost ncepute, precum i mulaje au fost realizate dup aceste tablouri din marmur
de Carara. n anul 1541, regele Franei, Franois I (1515-1547), a trimis pe pictorul
Francesco Primaticcio (1504-1570) la Roma, cu recomandarea de a face mulaje dup
cele mai frumoase sculpturi n marmur, precum i dup Columna lui Traian. Aceast
munc titanic a fost nceput i condus de arhitectul italian Jacopo Barozzi da
Vignola (1507-1573); el se vzu foarte repede obligat s recunoasc c acest proiect era
de o prea mare anvergur i prea costisitor, i se mulumi prin a trimite doar cteva
fragmente pentru a satisface curiozitatea regelui. Aduse la Fontainbleau, aceste gipsuri
au disprut fr s lase urme (nu se mai tie dac mai exist nc). La fel i mulajele
executate la comanda regelui Louis XIV (1643-1715) au cunoscut aceeai soart; toat
Columna a fost mulat. Primul director al Academiei Franei, fondat sub auspiciile lui
Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), Charles Errard (1606-1689), supraveghe operaiile,
care au durat pn n anul 1640. Dar aceste gipsuri nu au sosit toate n Frana. Unele se
gsesc la Villa Mdicis (Roma), altele au fost mult timp pstrate n Depozitul
Antichitilor, pe urm ntr-unul din departamentele de antichiti ale Luvrului; o a treia
parte se gsete la Muzeul Universitii din Leyde (Olanda). Paralel cu aceste lucrri de
reproducere, o carte despre Columna lui Traian, imprimat la Roma, va apare pentru
prima oar n anul 1576 (reeditat n 1585, 1616): 130 de plane gravate de Francesco
Villamena (1566-1625) dup desenele (totalitatea frizei) lui Girolamo Muziano (15321592), directorul lucrrilor de la Vatican, nsoite de un Commentarium, scris de
eruditul spaniol Alfonso Chacon (Ciaccone, 1540-1599), Historia utriusque belli
Dacici a Traiano Caesare gesti, ex simulacris quae in Columna eiusdem Romae
visunteur collecta. n anul 1667 pictorul i gravorul italian Pietro Santi Bartoli (16351700), elev al lui Nicolas Poussin (1594-1665), executa alte gravuri n aram dup
Columna lui Traian, care au fost publicate, acompaniate de comentariul lui Chacon,
corectat i completat de Pietro Bellori11 (1613-1696): Colonna Traiana eretta dal
apariia miraculoas a Sfntului Petre i a Sfntului Paul narmai cu sbii n timpul ntlnirii ntre Papa Leon
I cel Mare i Attila (452 d.Hr.) a determinat pe regele Hunilor s renune la nvlirea Italiei i de a merge
asupra Romei.
9
Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, nscut la 6 martie 1475 n castelul Caprese, localitatea
Caprese, n nordul provinciei Arezzo, regiunea Toscana, - mort la Roma, la 18 februarie 1564, pictor,
sculptor, poet, arhitect italian al Renaterii.
10
Michelangelo Merisi da Caravaggio (Le Caravage, n fr.), nscut la 29 septembrie 1571 la Milano i
decedat la 18 iulie 1610 la Porto Ercole (regiunea Toscana, centrul-vestul Italiei). Important pictor italian din
perioada Barocului, opera sa puternic, aductoare de nou n art, va revoluiona pictura secolului XVII
datorit caracterului su naturalist i realist, i care a utilizat stilul tehnicii clar-obscurului, influennd mari
pictori ce i-au succedat: Peter Paul Rubens (Pierre Paul Rubens, n fr., 1577-1640), Georges de La Tour
(1593-1652), etc.
11
Giovanni Pietro Bellori sau Giovan Pietro Bellori a fost un ilustru om de cultur italian al sec. 17,
arheolog, nsrcinat cu pstrarea Antichitilor Romei, istoric, critic de art i biograf. Bellori a tradus
lucrarea lui Chacon din latin n italian despre Columna lui Traian (Roma), cu ocazia unei noi ediii aprut
n 1673: Colonna Traiana eretta dal Senato e Popolo Romano all'Imperadore Traiano.

22

LEONARD VELCESCU

Senato e Popolo Romano all Imperatore Traiano Augusto nel suo Foro in Roma...
Semnalm de asemenea, opera lui Rafaello Fabretti (1618-1700), De Columna Traiana
Syntagma, Roma, 1683-1690, i splendidele gravuri ale lui Giovanni Battista Piranesi
(1720-1778), Trofeo o sia magnifica colonna coclide di marmo composta di grossi
macigni ove si veggono scolpite le due guerre daciche fatte da Traiano, Roma, 1776.
Aa cum compoziiile basoreliefurilor Columnei au fost adevrate lecii de art
pentru foarte muli pictori, sculptori, etc., la rndul lor statuile antice de Daci au fost de
asemenea studiate i desenate de cei mai mari artiti ale acestor curente artistice
(Renaterea, Barocul, etc.); din numeroasele opere ce au fost realizate dup aceste
reprezentri antice vom da numai cteva exemple12 ce se pot vedea i admira la artitii
urmtori:

Fig. 4 a. (imaginea din stnga) - desen pe suport hrtie (gri-verde); personaj


Barbar, aspect de cariatid; desen pstrat la Paris, la Muzeul Luvru Departamentul de Arte grafice, inv. 6239 (recto); detaliu despre subiectul reprezentat:
Roma, Palazzo Gaddi, oper n raport cu cariatid; dimensiuni: nlime 0,420 m,
lime 0,207 m.
Fig. 4 b. (imaginea din dreapta): desen pe suport hrtie (bej-deschis);
Barbar, nobil dac, personajul poart pileusul dacic, vemintele naionale ale
Dacilor, pantalonii sunt legai n partea inferioar a picioarelor, la nivelul gleznelor,
cu ireturile opincilor, minile mpreunate la nivelul pntecului, mna dreapta peste
cea stng exact aa cum se prezint reprezentrile statuilor de Daci; desen
conservat la Paris, la Muzeul Luvru - Departamentul de Arte grafice, inv. 6083 (recto);
dimensiuni: nlime 0,200 m, lime 0,090 m.

12

Nu doresc aici s fac un studiu aprofundat (i nici nu este scopul n articolul de fa) despre influena
reprezentrilor de Daci n arta Renateri, Barocului, etc., acest subiect va constitui o publicare ulterioar.

IMPORTANA REPREZENTRILOR SCULPTURALE DE DACI, DIN FORUL

23

Polidoro Caldara, numit Polidoro da Caravaggio, nscut n 1495 la


Caravaggio n actuala provincie Bergamo n Lombardia, decedat n 1543 la Messina,
n Sicilia, este un pictor al Renaterii italiene, elev al lui Raphal, care a lucrat la Roma
(1514-1527), la Napoli (1524, 1527-1528) i la Messina (1528-1543?) i care a fost de
asemenea, la sfritul vieii, arhitect. El se fcu cunoscut datorit stilului su, utiliznd
tonuri de gri pentru decorurile sale picturale, iar n desenele lui el se distinge prin
maniera de a utiliza procedeul clarobscurului, de a reda volumele cu ajutorul efectului
gradat al contrastului luminii i al umbrelor i arat un interes aparte pentru valoarea
artei antice. n imaginile alturate (fig. 4 a-b) se poate remarca ataamentul acordat de
artist sculpturii antice i aportul adus n arta de reprezentrile statuare de Daci.
Aceste opere antice au fost realizate de artitii romani, n perioada de apogeu
al artei romane, n timpul mpratului Traian (98-117 d.Hr.), pentru monumentalul su
for la Roma13. Notm cteva detalii despre cele dou desene prezentate, ale lui Polidoro
Caldara, ct i despre cele dou personaje reprezentate, inspirate n mode evident dup
statuile monumentale de Daci, de care am vorbit mai sus:
Artistul italian s-a inspirat desennd statuile de Daci, pstrate azi la Muzeul
Vaticanului, la Palatul Pitti (Florena), sau de pe Arcul lui Constantin, la Roma14.
Giulio Pippi de Jannuzzi, numit Giulio Romano, este cunoscut n francez
sub numele de Jules Romain, nscut la Roma n anul 1492 sau 1499 i mort la
Mantova la 1 noiembrie 1546, este un pictor, arhitect i decorator italian, unul din
primii artiti manieriti ai Renaterii i elevul favorit i principal colaborator al lui
Raffaello ntre anii 1515 i 1520. De-a lungul carierei sale artistice artistul italian a
adoptat o tendin spre antic ce va marca perioada sfritului vieii lui.
Dup cum se poate recunoate destul de uor, acest desen (fig. 5) reprezint
una dintre binecunoscutele compoziii ale Columnei lui Traian (Roma). Este vorba de
scena XXXII (fig. 6) n care Dacii asediaz pe Romani, refugiai ntr-o fortreaa.

Fig. 5. Desen de Giulio Pippi (Giulio Romano), dup Columna lui Traian (Roma),
scena XXXII Dacii atac pe Romani, refugiai ntr-o cetate.
13

Pentru mai multe detalii despre aceste statui monumentale de Daci, din Forul lui Traian, vezi notele 2 i 3.
Pentru aceste statui de Daci vezi: L. Velcescu, Dacii n sculptura roman, 2008, p. 201-202 (cat. nr. 48),
p. 217-220 (cat. nr. 58-65), p. 242 (cat. nr. 83), p. 243-244 (cat. nr. 84-85).

14

24

LEONARD VELCESCU

Fig. 6. Columna lui Traian (Roma), scena XXXII - Romanii sunt asediai de ctre Daci.
Giulio Romano a reprezentat remarcabil pe Daci n desenul su, inspirndu-se
dup una din scenele Columnei, i care ne ofer detalii importante: costumul Dacilor,
specificul armamentului lor, figurile expresive ale acestor rzboinici redutabili, tactica
i felul acestora de a ataca inamicul i de a lupta att individual ct i colectiv. Stilul
liniei desenului este artistic, precis, plastic, caracteristic acestui artist, maniera de a reda
volumele, n funcie de lumina i umbra redat, proporia personajelor este bine
respectat, etc.; un desen de bun calitate artistic.
Cteva detalii despre acest desen: suport hrtie (bej-deschis; dimensiuni:
nlime 0,273 m, lime 0,413 m; inv. 3726 (recto); desen pstrat la Paris, Muzeul
Luvru - Departamentul de Arte grafice - Fondul de desene i miniaturi; anul achiziiei:
1671 - pentru Cabinetul regelui.
Biagio Pupini (1511(?) - 1575), pictor italian din perioada Renaterii, activ n
oraul su natal Bologna ntre anii 1530 i 1540. A fost ucenic al pictorului i
gravorului italian Francesco Francia (1450-1517); el a realizat pictura pentru biserica
din San Giuliano, bazilica San Giacomo Maggiore i biserica Santa Maria della
Baroncella. Acest desen (fig. 7) realizat de artistul Pupini reprezint (ne referim pentru
partea din dreapta a compoziiei) un grup de prizonieri barbari i soldai romani. El a
fost realizat dup un basorelief antic roman ce se afl actual la Roma, i face parte din
monumentul porii de onoare dedicat mpratului Lucius Septimius Severus Pertinax
(193-211 d.Hr.) i membrilor familiei sale, n anul 204 d.Hr. (fig. 8).

IMPORTANA REPREZENTRILOR SCULPTURALE DE DACI, DIN FORUL

25

Fig. 7. Desen de Biagio Pupini; coala din Bologna; suport hrtie (albastr);
dimensiuni: nlime 0,161 m, lime 0,268 m; detalii asupra subiectului compoziiei
din dreapta: captivi Barbari cu minile legate la spate cu lanuri, nsoii de soldai
romani; desen conservat la Paris: Muzeul Luvru - Departamentul Artelor grafice;
inv. 8874 (recto).

Fig. 8. Roma, Arcus Septimi, sau Arcus Argentariorum (Monumentum


Argentariorum), n Forum Boarium, basorelief sculptat n marmur; actual vestigiile
arhitecturale ale acestei pori de onoare se afl ncastrate (pilastru din partea estic)
n unul din zidurile bisericii San Giorgio in Velabro (Roma); datare: anul 204 d.Hr. n
timpul domniei lui Lucius Septimius Severus Pertinax (193-211 d.Hr.).

26

LEONARD VELCESCU

Identificare iconografic: este foarte probabil ca grupul Barbarilor captivi


s reprezinte Daci: metopa situat la exteriorul Arcului lui Septimius Severus, din
Forum Boarium, n partea de vest, prezint doi soldai romani ce acompaniaz doi
prizonieri barbari n lanuri, fiind probabil doi nobili daci (pileati). Studiul nostru
major din aceast compoziie l constituie personajul barbar care este conservat
aproape n ntregime, cel ce se afl n partea dreapt a scenei. Imediat n spatele acestui
personaj se afl un alt Barbar cruia, din pcate, i lipsete capul, pstrndu-se numai
partea inferioar a picioarelor (fig. 8). Interesant este faptul c pe desenul lui Pupini
capul acestui personaj barbar apare reprezentat n ntregime (fig. 7). Probabil, n
perioada cnd artistul italian a realizat acest desen, tabloul sculptat n marmur era
mult mai bine pstrat dect se prezint el n ziua de azi; trebuie inut cont i de faptul,
din momentul cnd acest desen a fost fcut dup acest basorelief i pn azi au trecut
aproape cinci secole, detaliu ce nu poate fi neglijat. Revenim la personajul care ne
intereseaz pentru studiul nostru: cum am afirmat, el este nlnuit, minile sale sunt
legate la spate, i se ndreapt spre dreapta cu capul puin aplecat n fa. Costumul
acestui Barbar este foarte apropiat de vemintele naionale ale Dacilor, celor
reprezentai pe fusul Columnei lui Traian i n reprezentrile statuare de Daci: o lung
manta cu ciucuri n partea de jos (poalele), agrafat pe umrul drept, ce depete cu
mult genunchii personajului, pantaloni nici strni, dar nici prea largi pe picior, i care
sunt ataai n partea de jos la nivelul gleznelor cu ireturile de la opinci. Privind de
aproape i cu atenie acest basorelief, el prezint la nivelul prii inferioare a picioarelor
celor doi Barbari pe care i analizm, locul unde pantalonii sunt ataai de glezn cu
ajutorul ireturilor nclmintelor (de tipul opincilor, dup cum am specificat mai sus):
se poate nc distinge forma sculptat a opincii, ireturile care strng opinca, golul unde
opinca nu acoper complet partea de deasupra labei piciorului (de exemplu la piciorul
drept al Barbarului care este pstrat complet), partea ondulat a suprafeei opincii
unde ireturile trec prin gici, adic opinca este mai strns, deformndu-se, etc. nc n
ziua de azi acest tip de nclminte, specific Dacilor i neamurilor nrudite cu acetia,
este purtat de succesorii acestora ce locuiesc n diferite regiuni ale Romniei. Acest
personaj este de rang nobil, deoarece el poart pileusul dacic, fiind un element
important pentru determinarea etniei la care aparine acest Barbar, cciula cu moul
aplecat n fa, semn distinctiv purtat de nobilii daci. Aceast bonet dacic nu trebuie
confundat cu boneta trac sau frigian. Cert, cea dacic este destul de asemntoare cu
cele trace i frigiene, explicaia fiind, oamenii din acele vremuri (Tracii, Dacii, Geii,
Frigienii, etc.) care purtau aceste tipuri de bonete fceau parte din aceiai mare familie
a Tracilor, cum este de altfel specificat i n literatura antic15, iar pileusul dacic este
mai scurt i nu prezint niciodat acest fel de prelungitoare la nivelul urechilor ca un fel
de jugulare, ce la un moment dat puteau fi i legate, cum se prezint la personajele sau
zeitile trace i frigiene16.
15

Dup Herodot, Istorii, V, 3 (Fontes, I, p. 65): Neamul tracilor este cel mai numeros din lume, dup acel al
inzilor. Tracii au mai multe nume, dup regiuni; vezi de asemenea i n coninutul notei nr. 16.
Vezi articolul: Alopkis n DA (Ch. Daremberg i Edm. Saglio, Dictionnaire des Antiquits Grecques et
Romaines), t. I, p. 187-188; Alopekis: numele pe care Grecii l ddeau unei cciuli din piele de vulpe,
acopermnt naional pentru cap al rzboinicilor traci. Utilizarea cciulilor din blan de animale s-a perpetuat
pn n zilele noastre printre popoarele din aceste regiuni. Cciula vechilor Traci se distingea printr-o form
deosebit, asemntoare cu aceia a unei cti antice, care se termina n partea de sus ntr-o form uguiat ;
16

IMPORTANA REPREZENTRILOR SCULPTURALE DE DACI, DIN FORUL

27

Dup toate probabilitile, comparaiile efectuate ale acestor Barbari de pe Arcul lui
Septimius Severus cu imaginile Columnei lui Traian i cu reprezentrile statuare de
Daci duc n sensul acestor concluzii plauzibile discutate mai sus. O alt posibilitate ar fi
aceea, cei doi Barbari reprezentai n acest tablou de marmur s fie foarte apropiai,
din punct de vedere iconografic i al portului naional, de reprezentanii marelui neam
al Traco-Daco-Geilor; de altfel toate aceste populaii, din spaiul balcano-carpatopanonic, precum i din Asia Mic (Frigieni, Troieni, etc.), sunt foarte puin cunoscute
din punct de vedere iconografic i al costumului lor naional. La cel de-al doilea captiv,
din al doilea plan, nu se mai pstreaz dect picioarele; cum am specificat mai sus, este
interesant faptul c n reprezentarea acestui basorelief n gravurilor pictorului
renascentist Biagio Pupini, precum i ale clugrului benedictin Bernard de
Montfaucon (1655-1741), scena apare ntreag.
Se afirm uneori c aceti Barbari ar fi Pari, corelare fcut datorit faptului
c inscripia acestui monument poart n titulatura mpratului roman, Septimius
Severus, termenul de Part(hico), n urma cuceririlor realizate de mpratul roman
asupra Parilor. Dar in s menionez, aceti doi Barbari fac parte, din punct de
vedere iconografic, precum i vestimentar (se pot face comparaii i apropieri destul de
elocvente), mai degrab din familia neamurilor numeroase ale lumii Tracilor (Dacii,
Geii, Frigienii, toate aceste populaii din Asia mic nrudite cu Tracii ce au fondat
colonii n aceste regiuni, etc.), dect cu Parii sau cu neamurile nrudite cu acetia,
datorit faptului evident c aceti Barbari reprezentai pe acest monument (fig. 8)
sunt total diferii de Pari, att din punct de vedere iconografic i antropologic, ct i al
vestimentaiei.
Battista Franco, nscut i decedat la Veneia (1510-1561), pictor manierist
italian; cariera sa artistic va ncepe la Roma unde sosete n anul 1530, pe urm la
Florena. Influenat profund de opera lui Michelangelo, Franco Battista va dezvolta n
operele sale un puternic caracter de desenator de excepie, dezvluind un adevrat
sentiment al cunoaterii sale artistice, un bogat studiu n informaii asupra subiectului
coada de vulpe flutura n chip de coam la spate, cu cele dou labe posterioare ale animalului, care probabil
se puteau nnoda n caz de nevoie sub brbie i n acest fel s serveasc de jugular.
Pileus sau pilleus, semn de distincie a nobilimii dace, este o varietate de cciul de stof, din blan de animale,
etc., de culoare, probabil roie (vezi Ion Dumitriu-Snagov, Culorile Columnei, n Magazin Istoric, XXI, 6 (243),
1987, p. 17-18, i imaginile 1-4 de pe copert). Este important de notat c Frigienii purtau o varietate de
acopermnt pentru cap foarte asemntoare cu boneta nobililor Daci, de culoare roie. Nu ar fi deloc imposibil ca
acest popor indo-european s fi fcut parte din marea familie a Traco-Dacilor, ori s fi avut destul de importante i
numeroase relaii cu Dacii. Dup informaiile care ne-au fost transmise de Herodot (VII, 73, 75; Fontes, I, p. 69) i
Strabon (VII, 3, 2, X, 3, 16; Fontes, I, p. 225-227), Frigienii au imigrat din Tracia sau din regiunile dunrene,
ocupnd aproape toat partea central i occidental a Asiei Minore, ctre anul 1200 .Hr., puin nainte de rzboiul
contra Troiei (a se vedea de asemenea: Pliniu cel Batrn, Istoria natural, V, 32 Fontes, I, p. 405); Georges Perrot
i Charles Chipiez, Histoire de lart antique, t. V, 1970, p. 1-2; Dictionnaire Universel alphabtique et analogique
des noms propres (Le Grand Robert des noms propres), sub coordonarea lui Paul Robert, t. IV, 1986, p. 2486
(Phrygie); Fl. Bobu Florescu, Monumentul de la Adamclissi Tropaeum Traiani, Bucureti, 1959, p. 430-431).
Pileatus este numele dat pentru a desemna nobilul dac, iar comati sunt oamenii din popor. Izvoarele istorice antice
ne aduc la cunotin o ptur nobiliar dac; Iordanes (Getica, V, 40) care s-a inspirat dup Dion Chrysostomos
(Discursuri, LXXII, 3; Fontes, I, p. 453): Qui dicit primum Tarabosteseos, deinde vocatos Pilleatos hos, qui inter
eos generosi extabant, ex quibus eis et reges et sacerdotes ordinabantur: Acesta spune (Dion Chrysostomos) c
mai nti s-au numit Tarabostesei, pe urm Pilleati, iar dintre ei erau numii regii precum i preoii lor.
(Iordanes, trad. de Olivier Devillers, Paris, Les Belles Lettres, 1995, p. 17; Fontes, II, 1970, p. 412-413; Constantin
C. Petolescu, Decebal, regele Dacilor, Bucureti, 1991, p. 41).

28

LEONARD VELCESCU

respectiv, un desen complet i desvrit. Artistul italian pune accent, n desenul su,
pe o viziune de ansamblu i n acelai timp complex: detaliul subiectului studiat
(reprezentat), plasticitatea liniei desenului, fineea detaliului, felul de a trata volumele,
punerea n eviden a particularitilor, vivacitatea care se degaj n operele lui Franco,
etc. Desenul (de mai jos) al lui Franco, luat ca exemplu (fig. 9), este ct se poate de
elocvent, confirmnd afirmaiile de mai sus: un adevrat virtuos al desenului artistic i
estetic. Desenele dup sculpturile antice, ce au fost realizate ntre anii 1548-1552,
degaj o atenie i o apropiere mai aparte. n aceast compoziie este vorba n
realitate de mai multe reprezentri luate aparte, invocnd de fapt mai multe subiecte
total diferite. Atenia noastr este focalizat asupra reprezentrilor celor doi Barbari
ce poart pileusul nobiliar dacic. Franco a acordat un interesat aparte acestor statui de
Barbari, fiind probabil impresionat de aceste opere antice i al aspectului aparte al
acestor personaje venite dintr-o lume numit barbar. Foarte probabil, cei doi
pileati reprezentai n desenul lui Franco sunt cele dou statui de Daci, pstrate actual
la Muzeul Naional din Napoli (fig. 10 a-b).

Fig. 9 (stnga). Desen de Battista Franco: studiu dup statuile de Daci de la


Muzeul Naional din Napoli (inv. 6122 i 6116), dup Hercule (col. Farnese) i dup
un cap de brbat; coala veneian; cerneal maro pe hrtie bej; dimensiuni: nlime
0,262 m i lime 0,304 m; locul de conservare: Paris, Muzeul Luvru - Departamentul
Artelor grafice; inv. 4968 (recto).

IMPORTANA REPREZENTRILOR SCULPTURALE DE DACI, DIN FORUL

29

Fig. 10 a-b (dreapta). Statui de Daci n marmur; colecia Farnese; inv. 6122
i 6116; dimensiuni: nlime 2,38 i 2,34 m; cele dou statui au fost descoperite n
piaa Santi Apostoli, la Roma, n vecintatea Forului lui Traian; actual aceste statui
se gsesc la Muzeul Naional din Napoli.
Peter Paul Rubens este un pictor baroc flamand nscut n anul 1577 la Siegen
n Westfalen, la 300 de km de Anvers, i decedat n 1640 la Anvers. Opera lui Rubens
este considerabil, ajutat de importantul su atelier, el a realizat un mare numr de
portrete, mari proiecte religioase (multe din tablourile sale reprezint subiecte
religioase), picturi mitologice, i importante serii de picturi istorice. Rubens a fost unul
dintre cei mai admirai pictori: Delacroix (1798-1863) l-a supranumit Homer al picturii.
Figuri de Daci reprezentate dup basoreliefurile Columnei lui Traian, Roma
(fig. 11 a-c);

Fig. 11 a-c. Desene de Rubens (sau retuate de el); toate aceste capete
reprezint figuri de Daci desenate dup compoziiile Columnei lui Traian la Roma;
vezi Marjon van der Meulen, Rubens Copies after the Antique, vol. II (p. 163-172) III
(fig. 289-300, 305), Londra, 1994-1995.

30

LEONARD VELCESCU

n primul rnd se poate remarca n aceste desene ale lui Rubens, marea for
artistic a acestor reprezentri; deja aceste figuri ale Dacilor, realizate n perioada de
apogeu al artei romane, prezint un puternic caracter realist, portrete care de altfel se
pstreaz nc destul de bine n reliefurile Columnei, monument ce a fost ridicat n anul
113 de mpratul Traian (98-117 d.Hr.) n Forul su la Roma. Rubens, datorit forei
desenului lui, a dat i mai mult vitalitate i for de caracter acestor figuri de Daci,
accentund cu foarte mult talent caracterul realist al acestor reprezentri de Daci, att
aspectul trsturilor fizionomice pentru fiecare portret studiat i desenat, ct i aspectul
interior psihologic al fiecrui personaj.
Jean-Franois Perrier, nscut la Pontarlier (localitate fr., n reg. FrancheComt, depart. Doubs) n 1590 i deced. la Paris n iulie 1650, este un pictor i gravor
francez; coala baroc, profesor la Academia francez, operele sale sunt de un
academism convenional. Acest artist francez, membru fondator al Academiei regale de
pictur i de sculptur, a fost profesorul lui Charles Le Brun (1619-1690). n anul 1638
Perrier a publicat Segmenta Nobilium Signorum et Statuarum que temporis dentem
individium evasere, Roma i Paris, un album coninnd 100 plane acvaforte17, dup
sculpturi antice dintre cele mai celebre din Roma. Printre aceste plane se afl i o
reprezentare ce poart numrul 16, dup o statuie de Dac (fig. 12 a-b). n 1645 el a
publicat un nou album ce poart titlul: Icnes et Segmenta illustrium e marmore
tabularum quae Romae adhuc extant, Roma i Paris, ce conine 56 plane acvaforte de
sculpturi antice i basoreliefuri din cele mai cunoscute de la Roma.
Comentariile ce nsoesc aceste ilustraii sunt adnotate de binecunoscutul
anticar Giovanni Pietro Bellori (1613-1696). i n aceast culegere se afl numeroase
reprezentri de Daci (confruntri dintre Daci i Romani) desenate dup reliefurile
Arcului de triumf al lui Constantin, la Roma; unele din aceste basoreliefuri ale acestui
monument sunt din timpul mpratului Traian (98-117 d.Hr.), ce au fost luate din
frizele Forului lui Traian. Fiind de o mare importan pentru istoria artei i arheologia
greco-roman cele dou ediii din 1638 i 1645 dau o vedere de ansamblu al
sculpturilor antice ce se puteau vedea i admira la Roma n acea perioad.
Opera lui Jean-Franois Perrier nu a putut fi reconstituit dect de puin timp,
i numai aceste celebre albume de gravuri reproducnd sculpturile antice ale Romei iau asigurat o posteritate. Tablourile lui Perrier ce se pstreaz sunt destul de rare, iar
toate descoperirile recente tind s-i atribuie din ce n ce mai mult acestui artist un loc
de prim rang n arta francez a sec. XVII18.
n albumul lui Perrier, Segmenta Nobilium Signorum et Statuarum, publicat
n 1638, reprezentarea statuii de Dac apare redat inversat (fig. 12 a) fa de poziia
real a statuii de la Palazzo Pitti ce a servit de model (fig. 13). Pentru o mai bun
comparaie cu statuia de Dac de la Muzeul Palatului Pitti redm acest desen-gravur n
poziia normal (fig. 12 b). Plana gravur a acestei reprezentri statuare numerotat de
Perrier cu nr. 16, poart menionarea la indexul albumului: Captiuus in Hortis
Mediceis.
17

Procedeu de gravare a unei imagini pe o plac de cupru sau de zinc cu ajutorul acidului azotic.
Vezi Alvin L. Clark, Franois Perrier. Les premires uvres de Lanfranco Vouet, Editions Galerie
Coatalem, Paris, 2001.
18

IMPORTANA REPREZENTRILOR SCULPTURALE DE DACI, DIN FORUL

31

Fig. 12 a-b. Desen-gravur dup o statuie


de Dac (v. fig. 13), de Jean-Franois Perrier, plana
nr. 16 din albumul su publicat n 1638: Segmenta
Nobilium Signorum et Statuarum que temporis
dentem individium evasere.
Poussin Nicolas (1594-1665); pictor
francez al secolului al 17-lea, reprezentant major al
clasicismului pictural. n cursul celei de a treia
cltorie a lui Nicolas Poussin efectuat la Roma,
unde el sosete n anul 1624, artistul francez studiaz
operele sculpturale antice mpreun cu sculptorul
belgian Franois Duquesnoy (1597-1643). Printre
numeroasele sale desene se gsesc i studii artistice
realizate dup reprezentri de Daci - Columna i
statui de Daci din Forul lui Traian (fig. 14-15).
Calitile artistice ale lui Poussin sunt
remarcabile: frumuseea expresiei n arta sa
predomin, el caut n arta antic virtutea artistic de
care el are nevoie pentru crearea artei sale, frumosul
ideal sau intelectual, punerea n valoare a expresiei
Fig. 13. Florena, statuie
nobile, elegante, expresia compoziiei i a stilului,
antic de Dac, pstrat n
etc. Poussin merit pe deplin locul pe care-l deine, Palazzo Pitti sala Castagnoli,
unul dintre primele printre mari pictori ai colii perioada domniei lui Traian.
franceze.

32

LEONARD VELCESCU

Fig. 14. Desen de Nicolas Poussin (fig.


stnga), realizat n cerneal brun, laviu maro
deschis pe suport hrtie; dimensiuni: nlime
31,6 i lime 21,6 cm; desen inspirat dup
diferite personaje purtnd inscripii-precizri;
dup figurile de Daci din compoziiile Columnei
lui Traian (Roma); acest desen este o copie de
detalii ale reliefurilor Columnei lui Traian, dup
planele gravuri ale lui Francesco Villamena
(1566-1625) din albumul nvatului spaniol
Alfonso Chacon (1540-1599), publicat la Roma
n anul 1576. Poussin a studiat aceste plane
spre anul 1635, i se cunosc 8 desene din care 2
sunt pstrate la Muzeul de la Chantilly; acest
desen este conservat la Chantilly, Muzul Cond;
nr. de inv. DE 250 (206 - vechiul numr).
Pietro Sante Bartoli (1615-1700),
gravor, desenator i pictor italian; n anul 1615
se nate Pietro Sante Bartoli la Perugia (Ombria), n Italia; n 1635 se instaleaz la
Roma, unde el va deveni elevul lui Nicolas Poussin; n 1640 (aprox.) Bartoli va lucra n
serviciul reginei Christina de Suedia, ca anticar; n 1700 la 7
noiembrie Pietro Sante Bartoli se stinge din via la Roma. El a
gravat un important numr de monumente antice dup propriile
desene. Principalele publicaii ale sale sunt: Colonna Traiana
eretta dal Senato e Popolo Romano all Imperatore Traiano
Augusto nel suo Foro in Roma, n limba italian, Roma, 1667, infolio; Admiranda Romanarum antiquitatum vetsigia, Roma, 1693,
in-folio; Colonna Antonina, Gli antichi sepolcri, 1697, in-folio;
Musoeum Odescalcum, 1747 i 1751, in-folio.
Fig. 15. Desen de Nicolas Poussin (fig. dreapta), pensul,
laviu maro pe hrtie; dimensiuni: 26 cm, lime 9,1 cm; conservat
la Muzeul Cond de la Chantilly la numrul de inventar DE 252
(208 vechiul nr.). Este foarte posibil ca acest desen s reprezinte
sculptura de Dac de la Palatul Pitti, la Florena (fig. 13); de
asemenea, a se compara i cu statuile de Daci (comati) de pe
Arcul lui Constantin, la Roma19.
19

Vezi Annalisa Avon: Su alcuni esempi di scultura e architettura antiche nel Parallle (1650) di Roland
Frart de Chambray e Charles Errard, n Annali di Architettura: rivista del Centro Internazionale di Studi di
Architettura "Andrea Palladio" di Vicenza, n 13, 2001, pag. 111-119, fig. 3-4. n coninutul acestui articol,
la legenda figurii nr. 3 (p. 111), precum i la pagina 114 (n text), este menionat c acest desen ar fi fost
realizat dup o statuie de Dac de la Arcul lui Constantin: Un captif (Prince barbare prisonnier) de lArc de
Constantin Rome; iar n fia muzeului Cond (Chantilly), unde este pstrat acest desen, gsim aceiai
menionare. Dar, acest desen al lui Nicolas Poussin ar reprezenta mai degrab statuia de Dac de la Florena,
Muzeul Pitti, dect vreuna din reprezentrile de Daci (comati) ce ncoroneaz Arcul lui Constantin, la Roma.

IMPORTANA REPREZENTRILOR SCULPTURALE DE DACI, DIN FORUL

33

A fost publicat la Paris ntre anii 1758-1783, un Recueil de peintures antiques


dup Bartoli, cu o descriere fcut de Mariette i Comte de Caylus. n imaginea de
mai jos (fig. 16) Bartoli a redat cavaleria dac din scena CXLIV - Columna lui Traian
(fig. 17).

Fig. 16. Desen gravur de Pietro Sante Bartoli din albumul su, Colonna
Traiana eretta dal Senato e Popolo Romano allImperatore Traiano Augusto nel suo
Foro in Roma, Roma, 1667; n aceast imagine este reprezentat scena CXLIV (Dacii
reprezentai clare) de pe Columna lui Traian, la Roma (fig. 17).

Fig. 17. Columna lui Traian (Roma), scena CXLIV (Dacii reprezentai
clare); Conrad Cichorius, Die Reliefs der Traianssule, vol. II, pl. CV, Berlin, Verlag
von Georg Reimer, 1900.

34

LEONARD VELCESCU

Edm Bouchardon (1698-1762) este un sculptor francez neo-clasic nscut


ntr-o familie de artiti, tatl su fiind sculptorul Jean-Baptiste Bouchardon (16671742). La nceputul carierei sale artistice el devine elevul sculptorului francez
Guillaume Coustou (1677-1746). n anul 1722 (o dat important n viaa artistic a
acestui sculptor) el obine Premiul Academiei regale n sculptur ce ia permis s plece
la Roma pentru a se perfeciona, unde va rmne timp de 10 ani. Dup aceast lung
edere n capitala artei antice romane, Bouchardon revine n Frana n anul 1732, unde
va fi numit cu nalta distincie de sculptor al regelui, pe urm membru al Academiei n
1744 i profesor n 1745. n legtur cu stilul de admirat al artei lui Edm Bouchardon
se pot reine urmtoarele caracteristici: maniera artistic a acestui artist este foarte
apropiat de frumosul stil antic al artei romane din perioada de apogeu (Traian, 98-117
d.Hr.), cum se poate remarca n aceste desene realizate de Bouchardon dup figurile
realiste ale basoreliefurilor Columnei lui Traian i relieful Dacia Capta, pstrat actual
la Muzeul Capitol din Roma (fig. 18-20).

Fig. 18 (dreapta). Desen de Edm Bouchardon; studiu de figuri dup


Columna lui Traian (Roma); desen realizat cu creion ocru-rou; dimensiuni: nlime
0,570 m, lime 0,432 m; locul de conservare al desenului: Paris, Muzeul Luvru,
Departamentul Artelor grafice; nr. inv. 24080 (recto).
Fig. 19 (centru). Desen de Edm Bouchardon; studiu dup relieful alegoriei
Daciei nvinse (Dacia Capta), scultur care se gsete pstrat n curtea interior a
Muzeului Capitol (Palazzo dei Conservatori), la Roma; desen realizat cu creion ocru
rou; dimensiuni: nlime 0,198 m, lime 0,132 m; locul de conservare al desenului:
Paris, Muzeul Luvru, Departamentul Artelor grafice; nr. inv. 24318 (recto).
Fig. 20 (stnga). Roma, Muzeul Capitol - relief sculptat n marmur
reprezentnd Dacia Capta: figura feminin reprezint personificarea Daciei;
nlimea blocului de marmur sculptat 1,20 m; nlimea panoului compoziiei 0,75
m; datare: stilul perioadei domniei lui Traian (98-117), probabil aceast relief a fost
realizat pentru Forul lui Traian, la Roma (vezi Francis Haskell i Nicholas Penny,
Pour lamour de lantique, Paris, Hachette, 1988, p. 213-214).

IMPORTANA REPREZENTRILOR SCULPTURALE DE DACI, DIN FORUL

35

n operele sale Bouchardon se apropie foarte mult de compoziiile i stilul artei


antice romane, fiind considerat de contemporanii si, artistul care a adus gustul simplu
i nobil al anticului20. Datorit i contextului perioadei artistului, noile cunotine i
descoperiri arheologice au determinat n mod cert aceasta tendin tot mai accentuat
spre un ideal clasic. Edm Bouchardon a fost unul dintre cei mai ilutri sculptori din
timpul domniei regelui Louis XV (1715-1774) i a exersat dup moartea sa o influen
considerabil, cu toate c nu a format o veritabil coal.
Hubert Robert, (1733-1808) este unul din principalii artiti francezi ai sec. al
XVIII-lea, ilustrndu-se n mod deosebit ca peisagist, desenator i pictor de ruine
antice. n anul 1754 Hubert Robert pleac la Roma pentru desvrirea artei sale, unde
el va rmne timp de 11 ani. Aici el va ntlni artiti renumii, ca de exemplu artistul
italian Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), care a avut o mare influen asupra lui,
i a reprodus n desenele i picturile sale cele mai valoroase monumente antice romane.
Interesul aparte, pasionat, al acestui artist pentru reproducerea monumentelor i
aspectului romantic al ruinelor antice l-a determinat s viziteze vestigiile renumitului
ora Pompei, n anul 1760, precum i Paestum, Herculanum. n 1765 el se va ntoarce
la Paris unde va cunoate un mare succes meritat datorit talentului su artistic i va
ocupa diverse posturi importante. Din nefericire Hubert Robert a cunoscut i o perioad
nefast major n viaa lui, n timpul Revoluiei franceze (1789-1799) fiind arestat n
oct. 1793 i ncarcerat n temniele din Paris, Sainte-Plagie i Saint-Lazare. Artistul a
reuit s supravieuiasc n timpul acestei perioade carcerale, pictnd pe farfurii scene
din viaa carceral i portrete de oameni celebrii ntemniai n aceste pucrii. Dup
zece luni de nchisoare renumitul artist va fi eliberat, dup cderea lui Robespierre
(1758-1794), i i va regsi o anume notorietate n lumea artistic, fiindu-i dat n
rensposabilitate nfiinarea noului Museum naional. n timpul ederii lui n Italia el a
fcut foarte multe desene i crochiuri dup peisaje cu ruine, i datorit acestui fapt el a
fost denumit Robert al ruinelor. La Muzeul Luvru, cel din Valence (Fr.) i cel al
Ermitajului din Sankt-Peterburg se pstreaz o important colecie de desene i picturi
ale lui Hubert Robert. n frumoasele i interesantele picturi ale lui Hubert Robert sunt
redate uneori i reprezentri de statui de Daci care, nu ntotdeauna pot fi identificate cu
exactitudine, adic n ce colecie privat sau muzeu de stat s-ar afla eventual aceste
sculpturi antice (fig. 21-22).
Tabloul lui Hubert Robert, Les Dcouvreurs d'Antiques (fig. 21), ne pune n
raport cu contextul epocii respective: interesul viu acordat monumentelor antice, o
explorare arheologic, sau mai degrab o vntoare dup valori de art antice, la
Roma. Un episod al acestei perioade ne este restituit de pictorul francez n tabloul
su, n care unul din personaje dezvluie cu ajutorul unei tore o statuie colosal de
Dac, ce se afl situat n nia unei arcade ale culoarului umbros al Colosseum-ului de
la Roma.
20
Charles-Nicolas Cochin (1715-1790, gravor, desenator i scriitor francez, contemporan cu Edm
Bouchardon), Mmoires indits sur le Comte de Caylus, Bouchardon, les Slodtz, manuscris autograf publicat
la Paris n 1880 de Charles Henry ; la pagina 85 a acestui manuscris putem cita: M. Bouchardon a t
certainement le plus grand sculpteur et le meilleur dessinateur de son sicle. On lui a lobligation davoir
ramen le goust simple et noble de lantique. A se consulta de asemenea L. Hautecoeur, Rome et la
renaissance de lantique la fin du XVIIIe sicle, Paris, 1912, p. 185-186.

36

LEONARD VELCESCU

Fig. 21. Pictur de Hubert Robert: Les Dcouvreurs d'antiques; ulei pe pnz:
dim. 81 x 67 cm; aceast pictur a fost realizat n 1765; tabloul este pstrat la
Valence, Muse des Beaux-Arts et dHistoire naturelle; inv. P. 492.
Opera ne prezint mai multe personaje, un grup de exploratori care, dup
indicaiile compoziiei, ndeplinesc rolul de ghizi-arheologi; aceti cercettori de
art arat i explic despre monumentala statuie de Dac, unui distins personaj care,
dup aspect, ar putea fi un nobil colecionar de antichiti. Aici, pictorul Hubert Robert
recompune un cadru peisagistic fantezist cu ajutorul unor elemente reale mprumutate
din diversele locuri i monumente antice din Roma: Colosseum-ul, piramida lui
Cestius, statuia unui nobil dac21.
A doua pictur (acuarel) a lui Hubert Robert, Jeunes femmes dessinant au
milieu de ruines antiques (fig. 22), este de dimensiuni mari, comparabil cu un tablou
i care aparinea la Comtesse dAngiviller n 1787. Aceast acuarel a fost expus
la Salonul din anul 1787 unde Diderot a elogiat pe Hubert Robert prezentndu-l ca
fiind un excellent peintre des ruines.
21

Rome 1760-1770 Fragonard, Hubert Robert et leurs Amis, Galerie Cailleux, Paris, 1983, nota nr. 45; Jean
de Cayeux, Les Hubert Robert de la Collection Veyrenc au Muse de Valence, 1985, p. 60-62; La fascination
de lantique, Paris, 1998, p. 112-113.

IMPORTANA REPREZENTRILOR SCULPTURALE DE DACI, DIN FORUL

37

Fig. 22. Acuarel de H. Robert: Jeunes femmes dessinant au milieu de ruines


antiques; 70 x 98 cm; Muzeul Luvru; nr. inv.: RF 31695 (recto); semnat i datat n
partea de jos, n mijloc: H. ROBERT 1786.
Compoziia este complex, artistul a reunit aici n mod arbitrar mai multe
fragmente de monumente i sculpturi antice romane: se poate recunoate n primul plan
un basorelief ce provine de la Arcul lui Titus (la Roma) reprezentnd Titus
ncoronat de Victoria, n partea stng se afl reprezentat o statuie fragmentar de Dac
ce provine foarte probabil din Forul lui Traian (Roma), iar la dreapta o statuie a
Atenei, etc.22.
Pierre Henri de Valenciennes (1750-1819), este un pictor francez, a studiat
pictura la Academia regal din Toulouse ntre anii 1770-1771 i a fost elevul lui
Gabriel-Franois Doyen (1726-1806). n timpul carierei sale artistice el a efectuat mai
multe cltorii n Italia, n 1769, iar ntre anii 1777-1785 se va instala la Roma. Dup
ederea lui n Italia artistul revine n Frana i se va stabili la Paris, unde va realiza cea
mai mare parte din cariera sa artistic: n anul 1784 este admis la Academia de pictur,
obine n 1805 medalia de aur la vestitul Salon unde el expune n mod regulat din 1800
pn n 1810, pe urm este din nou medaliat n 1814 i 1819, i a fost decorat cu
Legiunea de onoare. Pierre Henri de Valenciennes, artist de mare talent, este considerat
ca fiind unul din principalii precursori ai peisajului modern. Desenul acesta (fig. 23), de
o mare calitate artistic, reprezint un cap de Dac realizat dup numeroasele figuri de
Daci reprezentai n scenele Columnei lui Traian (Roma). Dup toate probabilitile ar
22
Catalog expoziie, Dessins franais du XVIIIe sicle. Amis et contemporains, de P. J. Mariette, Paris,
Louvre, 1967, nr. 94; Dessins francais de 1750 a 1825 dans les collections du Musee du Louvre: le noclassicisme, expoziia Cabinetului de desene, Muzeul Luvru, Paris, 14 iunie - 2 octombrie 1972, explicaia nr.
17; Jean de Cayeux, colaborare Catherine Boulot, Hubert Robert, Paris, Fayard, 1989, fig. 10; catalog
expoziie, Daprs lantique, Paris, Muzeul Luvru, 16 octombrie 2000 15 ianuarie 2001, p. 385, expl. nr.
191.

38

LEONARD VELCESCU

fi vorba de scena LXI: Traian primete un sol pileat al


lui Decebal. Detaliile profilului Dacului din aceast
scen de pe Column ar putea corespunde cu acest
desen al lui Pierre Henri de Valenciennes. Dar, se
poate compara i cu ali nobili daci ce se afl n faa
tribunei lui Traian cernd pace, din scena LXXV:
sfritul primului rzboi Dacii cer pace23. De
asemenea, profilul i poziia capetelor acestor Daci ar
putea corespunde cu Dacul din acest desen. De
remarcat fineea liniei i a detaliilor figurii
personajului n desenul artistului francez.
Fig. 23. Desen de Pierre Henri de Valenciennes;
reprezentarea unui nobil dac dup Columna lui
Traian (Roma); dimensiuni: 0,191 m x 0113 m;
pstrat la Paris, Muzeul Luvru - Departamentul
Artelor grafice; nr. inv.: RF 13074 (recto).
Jacques Louis David (1748-1825), pictor francez, este considerat ca fiind
fondatorul colii neoclasice, revendicnd motenirea clasicismului lui Nicolas Poussin
i ale idealurilor estetice greceti i romane, cutnd s regenereze artele. A urmat
cursurile Academiei regale, dup care, ncepnd cu anul 1780, el devine un pictor
renumit, cu tabloul Le Serment des Horaces. Numeroasele sale opere sunt expuse n
majoritatea muzeelor din Europa (o bun parte se afl la Muzeul Luvru) i n Statele
Unite ale Americii. n picturile sale predomin subiectele istorice i portretele. Jacques
Louis David acord un loc important compoziiilor istorice inspirate din subiecte
mitologice (Andromakhe, Marte dezarmat de Venus, etc.) sau din istoria antic roman
i greac (Brutus, Sabinele, Leonidas, etc.). n perioada Revoluiei franceze artistul
ncearc s adapteze inspiraia sa antic la subiectele contemporane lui (Le Serment du
jeu de paume, La Mort de Marat, Le Sacre). De asemenea portretul ocup un loc aparte
n pictura sa. La nceputul carierei sale artistice, i pn la Revoluia francez, a realizat
portrete apropiailor lui, persoanelor de relaie, de personaliti cunoscute din anturajul
su, precum i autoportrete. Opera grafic a lui David este inspirat din arta antic ce ia servit in marile sale compoziii picturale, cum se poate admira n aceste desene-studii
dup cunoscutele reprezentri de Daci din frizele Columnei lui Traian i statuile de
Daci (fig. 24-26), ce provin (n mare parte) din Forul lui Traian, la Roma. Stilul lui
Jacques Louis David, un drum artistic evolutiv, va continua s se contureze din ce n ce
mai mult ajungnd a fi caracterizat ca un stil propriu. Portretele realizate de David sunt
aproape de naturalism spre o evoluie psihologic. Aportul nou adus n art de acest
pictor se caracterizeaz prin faptul c a tiut s combine cu mult talent inspiraia
estetic i moral n neoclasicismul su.

23

Radu Vulpe, Columna lui Traian, Bucureti, CIMEC, ed. a II-a, 2002, p. 65-66, 73-75 (text), 153, 164
(foto scenele LXI, LXXV).

IMPORTANA REPREZENTRILOR SCULPTURALE DE DACI, DIN FORUL

39

Fig. 24. Desen n creion negru de Jacques Louis David; cap de Dac; desen
dup o reprezentare de nobil dac, probabil dup Columna lui Traian (Roma);
dimensiuni: 0,117 m x 0,085 m; locul de pstrare: Paris, Muzeul Luvru
Departamentul Artelor grafice; nr. inv. 26156. BIS (recto).
Fig. 25. Desen laviu brun de Jacques Louis David; desen dup o reprezentare
de statuie de Dac, probabil dup una din statuile de Daci de pe Arcul de triumf al lui
Constantin, la Roma; dimensiunile desenului: 0,188 m x 0,112 m; locul de pstrare:
Paris, Muzeul Luvru Departamentul Artelor grafice; nr. inv. 26094 (recto).
Fig. 26. Roma Arcul de triumf al lui Constantin; statuie monumental de Dac.
Eugne Emmanuel Viollet-Le-Duc (1814-1879), arhitect francez, cunoscut
pentru restaurrile sale efectuate la numeroase construcii medievale celebre: Basilique
Sainte-Marie-Madeleine de Vzelay (Fr.), Cathdrale Notre-Dame de Paris, Basilique
Saint-Denis (la nord de Paris), Sainte-Chapelle (Paris), Cit de Carcassonne (AudeFr.), Chteau de Pierrefonds, (Oise-Fr.), etc. De asemenea este cunoscut i pentru
scrierile sale despre arhitectur, n care a pus bazele arhitecturii moderne: Entretiens
sur larchitecture, 1863. n afar de teoretician i restaurator de monumente
arhitecturale medievale, Viollet-le-Duc este i un desenator nzestrat cu mult talent,
autor a numeroase desene i acuarele realizate n timpul cltoriilor sale.
Remarcm n cteva desene ale sale, de o foarte bun calitate artistic i
iconografic, studii dup sculpturi de Daci, cum este capul de Dac de la Muzeul
Vatican, sala Bracio Nuovo, i statuia fragmentar pstrat actual n rezervele Forului
lui Traian, la Roma (fig. 27-30): linie precis, redare fidel cu modelul antic, se poate
afirma chiar c Viollet-le-Duc se apropie foarte mult de stilul contextului artei antice
respective (cnd aceste sculpturi au fost realizate), datorit manierei desenului su, ceea
ce este un fapt cu totul remarcabil. Se poate considera c acest artist ocup un loc cu
totul aparte fa de majoritatea artitilor cunoscui ai perioadei Renaterii, Barocului,
etc., n ceea ce privete precizia liniei desenului su, rednd subiectul studiat ntr-un
mod realist surprinztor n realizrile sale artistice.

40

LEONARD VELCESCU

Fig. 27. (dreapta) Desen de Eugne Emmanuel Viollet-Le-Duc; studiu dup o


statuie de Dac din Forul lui Traian (Roma); min de plumb; 0,440 m x 0,265 m; desen
adnotat de artist, jos dreapta: forum de Trajan ordre des Captifs de la basilique
feuille no 4; iar n partea de jos stnga: Le vtement en marbre Pavonacetto. La tte
et les mains en marbre blanc; Paris, C.R.M.H. (Centre des Recherches sur les
Monuments Historiques); inv. nr. 924.
Fig. 28. (stnga) Rezervele Forului lui Traian
(Roma); statuie fragmentar de Dac din marmur alb;
inv. 6103; iniial statuia msura aprox. 2,60 m; realizat
n timpul domniei lui Traian (98-117 d.Hr.) pentru Forul
su la Roma.
Fig. 29. Desen n creion negru de E. E. ViolletLe-Duc; studiu dup un cap de Dac; dim. desenului:
0,260 x 0,202 m; Paris, C.R.M.H.; desen datat n partea de
jos dreapta: 18 avril 1837; adnotat de artist, jos
dreapta: Ordre des Captifs - feuille no 16 Forum
Trajan; inv. nr. 1025.
24

Viollet-le-Duc, n revista lunar Archologia, nr. 141, aprilie 1980 ; Le voyage dItalie dEugne Violletle-Duc 1836-1837, Paris, cole nationale des Beaux-Arts, 1980.
25
Vezi nota 24. Pentru toi aceti artiti menionai mai sus i influena artei antice n arta Renaterii i
Barocului vezi: E. Bnzit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et
graveurs, Paris, Librairie Grnd, 1966, t. I-VIII; Dictionnaire universel de lart et des artistes, publicat sub
conducerea lui Robert Maillard, Paris, Fernand Hazan, diteur, 1967-1968, 6 vol.; Dictionnaire de lart et
des artistes, Paris, Fernand Hazan, 1982; Phyllis Pray Bober i Ruth Rubinstein, Renaissance artists &
antique sculpture: a handbook of sources, Londra, 1987; Lucilla de Lachenal, Fortuna dei prigionieri Daci a
Roma, De Luca Editore, Roma, 1987; Francis Haskell i Nicholas Penny, Pour lamour de lantique, Paris,
Hachette, 1988; Pierre Cabanne, Dictionnaire des arts, Paris, Les ditions de lAmateurs, 2000; catalog
expoziie, Daprs lantique, Paris, muse du Louvre, 16 octombrie 2000 15 ianuarie 2001.

IMPORTANA REPREZENTRILOR SCULPTURALE DE DACI, DIN FORUL

41

Fig. 30. Cap de Dac din marmur glbuie


pstrat la Roma, Muzeul Vaticanului, sala Braccio
Nuovo; nr. 9, inv. nr. 2293; sculptura a fost gsit n
Forul lui Traian, nainte de anul 1837; dim. capului:
0,49 m; dat.: perioada lui Traian.
Ne oprim aici cu aceast list sumar,
exemplele fiind foarte multe26; un studiu exclusiv
dedicat acestui subiect va fi realizat ulterior.
Cteva idei i reflecii despre sculpturile de
Daci i importana lor artistic. Aceste reprezentri
sculpturale sunt foarte importante pentru patrimoniul
cultural romn. Basoreliefurile Columnei lui Traian
precum i statuile de Daci reprezint o motenire cultural de o mare valoare artistic,
fiind adevrate mrturii sculpturale antice inestimabile. Aceste opere sculpturale,
trebuiesc studiate i puse n valoare, ele reprezint adevrate dovezi iconografice ale
predecesorilor poporului ce azi se numete romn.
Studierea acestor reprezentri statuare monumentale de Daci, precum i
compoziiile sculpturale ale Columnei lui Traian (Roma), realizate de artitii romani n
perioada de apogeu al artei romane, are ca rol de a pune n valoare aceste sculpturi i de
a sublinia interesul lor deosebit de important. Marea calitate a sculpturilor din perioada
lui Traian (98-117 d.Hr.) caracterizeaz aceste reprezentri de Daci, realizate in
momentul cnd arta portretistic roman se gsea n culmea ei, la apogeu, adic
imaginea uman a fost transpus n piatr la cel mai nalt grad artistic din istoria ei.
Din punct de vedere iconografic i antropologic se poate constata c locuitorii
multor regiuni din Romnia sunt urmaii direci ai vechilor locuitori ai acestor locuri,
adic Dacii, Geii (familia Tracilor). Acest fapt este un adevr tiinific: numeroasele
comparaii efectuate conduc realmente n acest sens.
Analiznd toate aceste reprezentri sculpturale, la un moment dat se cere pus
pertinenta i inevitabila ntrebare: de ce Romanii au decis s fie realizate n arta oficial
a Forului lui Traian la Roma att de numeroase reprezentri sculpturale de Daci ?
Artitii romani au ilustrat cu miestrie i profesionalism complexul monumental al
acestui For, nzestrndu-l cu imaginea Dacilor: pentru basoreliefurile Columnei lui
Traian au creat compoziii realiste de dimensiuni foarte mari, n arta sculptural au
realizat statui monumentale de foarte bun calitate artistic i iconografic; deci un
efort considerabil att material ct i artistic pentru a reprezenta n mod demn
poporul dac.
n afar de aceste reprezentri amintite mai sus, i alte monumente au fost
puse direct n legtur cu reprezentarea Dacilor pentru Forul lui Traian, un numr
26

De exemplu, cele dou statui de Daci pileati de la Napoli (vezi fig. 10 a-b) au fost desenate i studiate de
numeroi artiti, fiind chiar reproduse (n sec. XVIII) n marmur, mrime iniial, pentru balustrada din
Piazza del Popolo, din Roma, precum i pentru grdina castelului de la Versailles (n sec. XVII); pentru mai
multe detalii vezi L. Velcescu, Dacii n sculptura roman Studiu de iconografie antic, 2008, p. 248-249,
251-253 (nr. cat. 89-90, 92-93).

42

LEONARD VELCESCU

important de metope (basoreliefuri) cu Daci, ce au fcut parte tot din complexul acestui
monument arhitectural. Despre amplasarea acestor basoreliefuri (numite i marea friza
a lui Traian) nu se tie cu exactitudine unde era amplasarea lor exact n acest For. O
parte din aceste metope au fost refolosite pentru Arcul lui Constantin (Roma), alte
fragmente se afl la Muzeul Luvru, Muzeul Capitol (Roma), Vila Medici (Roma), Vila
Borgese (Roma)27, etc.
Este foarte important de a fi studiate aceste reprezentri, aceste sculpturi de
mare calitate artistic, i de a fi puse n valoare, fiind de o foarte mare semnificaie
iconografic, nu numai pentru istoria i istoria artei romaneti, precum i pentru
patrimoniul cultural mondial.
Romanii nu au realizat niciodat attea reprezentri28 de Barbari, statui
monumentale de aprox. 2,60 i 3,00 m, pn la construcia Forului lui Traian, la Roma
(fig. 31). Se poate afirma c, mai mult dect Galii, Germanii, Parii, sau ali Barbari,
Dacii a avut un loc privilegiat n arta roman i n inima Romei (n Forul lui Traian).
Poporul dac a fost, putem spune, glorificat de o manier fr precedent de Romani, n
aa fel de a se ajunge a se da impresia unei simpatii sau unei admiraii cu totul
aparte vizavi de acest popor29.
Sculptorii romani au reprezentat n mod magistral pe Daci n arta lor. Aspectul
fizic i cel psihic au fost redate ntr-un stil natural i realist pentru fiecare personaj,
pentru fiecare Dac reprezentat, i aceste portrete, de o mare calitate artistic i
iconografic, caracterizeaz nobila fizionomie a poporului dac.
Reprezentrile de Daci se disting prin atitudinea lor demn, voina artitilor
romani de a pune n valoare, ntr-un mod realist, imaginea Dacilor, este evident.
Niciodat Romanii nu au avut intenia de a denigra sau de a umili pe Daci i poporul
dac. Deci, Romanii au avut o atitudine de respect i considerare pentru aceti rzboinici
redutabili i poporul lor.
Foarte probabil c descoperirile i cercetrile viitoare vor permite s fie
completate lacunele n domeniul istoriei artei antice romneti i s acorde posibilitatea
ca perdeaua nebuloas plin de mistere ce s-a aternut de-a lungul secolelor, peste cei
ce au fost caracterizai de Herodot ca fiind cei mai viteji i mai drepi dintre Traci30,
s se disipeze n mod progresiv.

27

n legtur cu interesanta problem, de ce Romanii (i mpratul Traian) au decis s reprezinte n sculptur


pe Daci i s plaseze aceste reprezentri la loc de cinste ca o punere n valoare a poporului dac, i mai ales
toate aceste numeroase statui de Daci, n locul cel mai important din Roma (Forul lui Traian), fiind un fapt
excepional i chiar, am putea spune, ieit din comun, am s ncerc s dau cteva explicaii plauzibile la o
comunicare viitoare i ntr-un articol viitor ; pentru cteva idei sumare legate de acest subiect vezi n
continuarea articolului.
28
Se poate presupune, pentru Forul lui Traian, la Roma, au fost realizate n jur de o sut de statui
monumentale de Daci, ceea ce este un fapt considerabil. Pentru demonstraia n legtur cu numrul
aproximativ al statuilor de Daci pentru acest For vezi L. Velcescu, Discuie asupra unor probleme n
legtur cu statuile de Daci din Forul lui Traian, la Roma, n Argesis, studii i comunicri, seria istorie,
2007, p. 88-90.
29
Vezi Alexandre Simon Stefan, Les guerres daciques de Domitien et de Trajan. Architecture militaire,
topographie, images et histoire, cole franaise de Rome, Roma, 2005, p. 704 ; W. Froehner, La Colonne
Trajane, Paris, 1865, p. 40: Aucun des nombreux peuples absorbs par lempire ne peut se vanter davoir vu
lever un monument plus digne et plus durable de son amour pour lindpendance.
30
Hrodote, Histoires, IV, 93 ; Fontes, I, p. 49.

IMPORTANA REPREZENTRILOR SCULPTURALE DE DACI, DIN FORUL

43

Cercetrile iconografice antice despre Daci sunt departe de a fi terminate i


conduc inevitabil la constituirea unui Copus, reprezentri de Daci, Gei, Traci, Frigieni,
n basoreliefuri, busturi, statui, etc., piese pstrate integral sau fragmente. Exist n mod
cert sculpturi reprezentnd Daci care nu au fost nc identificate. De exemplu, n
literatura german sunt menionate statui de Daci a cror urm a fost pierdut: se va
ncerca de a fi localizate i identificate.

Fig. 31. Reconstituirea Forului lui Traian: faada sudic de la Basilica Ulpia
i partea nord-estic a porticului Forului (James E. Packer, The Forum of Trajan in
Rome. A Study of the Monuments in Brief, University of California Press, 2001).
Aceast frumoas imagine color prezentat mai sus, reconstituirea Forului lui
Traian (Roma) de ctre specialitii americani, ne permite s ne facem o idee, cu mult
exactitudine, cum se prezenta acest For la data cnd a fost realizat31. Dup cum se
poate vedea statuile de Daci erau plasate la nivelul aticelor porticurilor curii interioare
ale Forului lui Traian, precum i la nivelul aticului de la Basilica Ulpia, faada sudic.
Identificarea regelui Decebal n arta statuar: studierea i compararea
sculpturilor de Daci au permis identificarea regelui dac, Decebal (fig. 32 a-d).
Singurul personaj dac reprezentat n sculptura statuar roman de mai multe
ori. Din numeroasele statui de Daci studiate cteva mi-au atras atenia n mod deosebit,
pentru marea lor asemnare ntre ele.

31

Forul lui Traian, la Roma, numit i Forum Ulpium, a fost construit n ase ani de arhitectul Apollodoros din
Damasc (cca. 60 - cca. 125 d.Hr.), i inaugurat n ianuarie 112 d.Hr.

44

LEONARD VELCESCU

Fig. 32 a-d. Portrete de nobili Daci propuse ca reprezentnd aceiai


persoan, regele Decebal; a) Roma, Columna lui Traian, scena XXIV, btlia de la
Tapae; b) Roma, Muzeul Vaticanului, sala Braccio Nuovo; c) Florena, Giardino di
Boboli; d) Florena, Museo dellOpera di Santa Maria del Fiore.
Aceste statui de Daci le-am propus ca reprezentnd aceiai persoan, ca fiind,
probabil, regele Decebal. Trei statui monumentale de Daci (fig. 32 b-d) prezint
similitudini uimitoare cu figura lui Decebal reprezentat n basoreliefurile Columnei lui
Traian (Roma), i n mod special cu cea din scena XXIV, confruntarea de la Tapae (fig.
32 a). Logic, artitii romani nu puteau s reprezinte n sculptur un Dac oarecare, de
mai multe ori, ci o persoan foarte important din rndul lor. Nu mai intru n detalii,
acest subiect a fost analizat i dezvoltat n lucrri precedente32.
Un amplu studiu despre regele Decebal. nceput cu ani n urm, un studiu
amnunit se impunea despre regele, Decebal, att din punct de vedere iconografic ct
i din punct de vedere al inscripiilor ce au fost gsite pn n zilele noastre referitoare
la monarhul dac33 (fig. 33). Coninutul lucrrii prezint o serie de inscripii i
reprezentri legate de Decebal; din cuprinsul acestei lucrri: Cuprins: I. Cuvnt
introductiv; II. O scurt prezentare istoric a Daciei, n timpul regelui Decebal; III.
Inscripiile antice referitoare la Decebal; IV. Menionrile literare antice despre
Decebal; V. Vasul de la Grditea Muncelului (Sarmizecetusa Regia) stampila
purttoarea a numelui Decebal: DECEBALUS PER SCORILO; VI. DECIBALE
pe vasul de la Blain (Frana); VII. DECEBALU pe stela funerar a lui Ti. Claudius
Maximus de la Grammeni (Macedonia); VIII. Reprezentrile iconografice ale lui
Decebal pe Columna lui Traian (Roma); IX. Reprezentrile lui Decebal n arta statuar
roman; X. Concluzie.

32
L. Velcescu, Dacii n sculptura roman. Studiu de iconografie antic, Saint-Estve (Frana), ditions Les
Presses Littraires, 2008, p. 83-93 ; de acelai autor, pentru mai multe detalii despre portretele lui Decebal,
vezi de asemenea articolele, "Reprezentri" statuare ale regelui Decebal, n Dava, nr. 1, octombrie, 2000,
pe internet, http://www.iatp.md/dava, i Reprsentations statuaires du roi Dcbale, n SCIVA, t. 58, nr. 12, 2007.
33
ntre anii 1993-1994 am pregtit i susinut ampla lucrare de D.E.A. (Diplme d'tudes Approfondies), n
cadrul cole pratique des Hautes Etudes Sorbonne, IVe section, Sciences historiques et philologiques, cu
titlul: Dcbale, le roi des Daces, dans la tradition crite et iconographique. Aceast lucrare este n curs de
reactualizare pentru a fi publicat.

IMPORTANA REPREZENTRILOR SCULPTURALE DE DACI, DIN FORUL

45

Fig. 33 a-b: vasul cu tampila numele lui Decebal, descoperit la Grditea


Muncelului (Sarmizecetusa Regia); c: fragmentul vasului descoperit la Blain (Frana),
inscripii i reprezentri referitoare la Decebal; d: Decebal reprezentat pe stela
funerar de la Grammeni (Macedonia); e-l: Decebal reprezentat n basoreliefurile
Columnei lui Traian (Roma); m-p: Columna lui Traian - scena CXLVII, dup o
gravur din sec. 17; q-r: bust atribuit lui Decebal - Muzeul Vaticanului (Roma); s: cap
de nobil dac atribuit lui Decebal - Museo dellOpera di Santa Maria del Fiore
(Florena); t-u: statuie atribuit lui Decebal - Muzeul din grdina Palatului Pitti,
Giardino di Boboli, din Florena.
Dintre sculpturile analizate n aceast lucrare, cele care au fost propuse ca
reprezentnd regele dac ocup un loc central. Imaginile prezentate mai sus, statuile,
scenele sculptate ce reprezint regele Decebal, vasul din localitatea Blain (Frana), stela
funerar de la Grammeni-Philippi (Macedonia), Columna lui Traian (Roma), bustul de
la Vatican, statuia de nobil dac (pileatus) din Grdina Boboli (Florena), capul antic de
nobil dac din Muzeul Sta Maria del Fiore (Florena), reprezint mrturiile descoperite
pn n ziua de azi, ce pot fi n mod plauzibil identifiabile cu regele Decebal; nu
numai datorit faptului aproape cert, plauzibil, din punct de vedere al identificrii, dar
i pentru unicitatea lor: fiind pentru prima oar cnd un acelai personaj dac se afl
reprezentat de mai multe ori n sculptura statuar antic. Studiul comparativ al
busturilor regelui Decebal a fost abordat n trecut de anumii cercettori, ale cror
opinii le-am prezentat i discutat n lucrrile anunate mai sus34. Dar, metoda propus
nu a fost aplicat la sculptura statuar, dup cunotinele noastre, n ceea ce privete
suveranul dac, fapt ce a fost realizat n aceste cercetri.
34

Vezi notele 32 i 33.

46

LEONARD VELCESCU

Statuile de Daci restaurate. Studiul amnunit al reprezentrilor de Daci, al


basoreliefurilor Columnei lui Traian, precum i al numeroaselor statui, a permis o
ampl cunoatere iconografic; de asemenea analiza aprofundat, a anumitelor statui de
Daci ce la un moment dat au fost restaurate, completate, etc., a permis s se fac mai
mult lumin, clarificndu-se n mare parte complicata problem a acestor statui: la un
moment dat nu se mai tia cu exactitudine care sunt prile lor antice, cele moderne,
identificarea iconografic, etc., cum este cazul statuilor de Daci din porfir rou-viiniu
i marmur alb pstrate azi la Muzeul Luvru, refcute la nceputul sec. 17 de
sculptorul italian Pietro Bernini35. Aceste statui au fost o ocazie foarte important de a
discuta i analiza n mod minuios asupra antichitii sau modernitii lor, pentru a se
putea distinge prile antice i cele moderne, precum i viziunea artitilor din perioada
Renaterii, Barocului, n ceea ce privete refacerea operelor de art antice. Concluziile
sunt rezultatul unor observaii riguroase, a unui studiu amnunit al tuturor detaliilor
acestor statui, precum i o munc de reflecie i de comparaie (fig. 34 a-b).

Fig. 34 a-b. Statui de Daci - (Muzeul Luvru): inv. MA 1381 (stnga); inv.
MA 1385 (dreapta); dimensiuni: cele dou sculpturi au fiecare aprox. 2,39 m; corpul
la aceste dou statui este sculptat n porfir rou-viiniu, iar capetele i braele n
marmur alb; ambele statui prezint pri antice i elemente moderne; restaurri
efectuate de artistul italian Pietro Bernini n anul 1616; foto. autorul.
35
Vezi capitolul X: Remarci despre statuile de Daci de la colecia Borghese (Roma) restaurate de Pietro
Bernini, n Dacii n sculptura roman, 2008, p. 123-139.

IMPORTANA REPREZENTRILOR SCULPTURALE DE DACI, DIN FORUL

47

Importana cunoaterii varietii materialelor36 ntrebuinate pentru


realizarea statuilor de Daci. Acest studiu este justificat datorit importanei din ce n
ce mai mare acordat informaiilor aduse de geologie i tiinele exacte istoriei artei. A
cunoate natura i caracteristicile materialului utilizat pentru o sculptur anume permite
nu numai identificarea ariei geografice al provenienei acestei sculpturi, precum i o
mai bun alegere a materialelor care trebuie ntrebuinate pentru o restaurare ct mai
corespunztoare. De aceea am efectuat o analiz aprofundat i ilustrat cu exemple,
caracteristicilor principalelor materiale utilizate n sculptura antic: compoziie, textur,
culoare, duritate, de asemenea carierele de extracie, zcmintele, etc.
Reprezentrile sculpturale de Daci, Gei, Frigieni, Traci, etc. adunate i
studiate ntr-un Corpus. Catalogul lucrrii este constituit de majoritatea sculpturilor
de Daci (Traci, familia Tracilor) inventariate pn azi.
Un astfel de catalog nu constituie, evident, dect un nceput. Am propus de a fi
continuat aceast munc de identificare i de analiz iconografic reprezentanilor
lumii Tracilor. Aceste rezultate vor alctui obiectul unui Corpus; cteva exemple
(imagini) din acest Corpus n pregtire (fig. 35 a-c).

Fig. 35 a-c; a basorelief n teracot, Londra, British Museum: doi Daci


prizonieri transportai de Romani ntr-un car; b marmur italic, Florena, Muzeul
Uffizi: cap de nobil dac; c basorelief n marmur, Roma: stela funerar a
gladiatorului trac M. ANTONIUS EXOCHUS.

36
Pentru realizarea reprezentrilor de Daci pentru Forul lui Traian, la Roma, artitii romani au folosit o gam
variat de materiale de diferite culori i nuane: porfir rou-viiniu (mai multe varieti), marmur alb,
marmur glbuie, marmur de tip pavonazzetto (varietate de marmur colorat, o combinaie de marmur
alb cu pri de culoare violet nchis), brecie verde (din italianul breccia = piatr spart), marmur cenuie
(bigio morato), serpentin verde, etc.

48

LEONARD VELCESCU

Noile descoperiri arheologice n Forul lui Traian: trei noi statui de Daci
(fig. 36 a-c);
n vara anului 1998 (luna iunie), noi spturi arheologice au fost ncepute la
Roma37, n Forul lui Traian, ntr-o zon rmas intact pn la aceast dat: mai exact
spus, o bun parte sud-vestic i o alta sud-estic din perimetrul acestui For nu au fost
spate niciodat. Actual exist nc zone importante al Forului lui Traian ce nu au fost
spate arheologic, ocupate de strzile Via Alessandrina, Via dei Fori Imperiali, cteva
spaii verzi i trotuare de-a lungul oselei Via dei Fori Imperiali, Piazza della Madonna
di Loreto, etc.
n perioada anilor 1998-1999 spturile arheologice efectuate n Forul lui
Traian au permis de a se aduce la lumina zilei trei noi statui de Daci, sculptate n
marmur alb: un cap de nobil dac (pileatus)38 i dou fragmente de statui acefale.

Fig. 36 a-c. Roma, Forul lui Traian, spturile arheologice din 1998 i 1999:
a - fragment de statuie acefal de Dac, marmur alb; b fragment, cap de Dac
(Pileatus), marmur alb; c - fragment de statuie acefal de Dac, marmur alb.

37

Noi spturi arheologice au fost realizate n Forul lui Traian n cadrul unui vast program de punere n
valoare a unor serii de monumente, la Roma, cu ocazia Jubilului 2000; acest proiect scoate n eviden
importana acordat salvrii i conservrii patrimoniului antic din Roma. Acest mare antier arheologic, n
Forul lui Traian, a fost coordonat de ctre directorul i responsabilul, Eugenio La Rocca (intendent,
responsabil cu valorile culturale la primria din Roma) i colaboratorii si principali, R. Meneghini i R.
Santangeli Valenzani; vezi: Jubil 2000: les grands chantiers de Rome, n revista Archologia, nr. 368,
iunie 2000, p. 43-47; E. La Rocca, S. Rizzo, R. Meneghini, R. Santangeli Valenzani, Fori Imperiali.
Relazione preliminare degli scavi eseguiti in occasione del Giubileo del Duemila, n Rmische Mitteilungen,
108, 2001, p. 171-283.
38
Date mai precise: aceast sculptur a fost descoperit la 19 mai 1999. Capul de Pileatus a fost expus n
anul 2006 la Muzeul Naional de Istorie din Bucureti ntr-un context expoziional; a se vedea catalogul
expoziiei: Dacia Avgvsti Provincia, Bucureti, 2006, p. 92.

IMPORTANA REPREZENTRILOR SCULPTURALE DE DACI, DIN FORUL

49

Importana reprezentrilor sculpturale de Daci n contextul Forului lui


Traian la Roma. Cu ce scop au fost realizate numeroasele reprezentri de Daci n arta
roman? S fi fost vorba de numai o simpl propagand politico-militar imperial
roman? De ce artitii romani au creat acest vast obiectiv iconografic dedicat poporului
dac? n orice caz, se poate afirma c n Forul lui Traian (Roma) a fost conceput i
realizat un adevrat i maiestuos program artistic i iconografic de mare calitate39.
Poate fi avansat ideea, de manier pertinent, c aceste opere ar fi un nobil
omagiu dedicat de Romani celui mai puternic adversar al lor. Mai multe argumente
pot fi invocate pentru a susine aceste afirmaii: respectul, chiar admiraia, resimit de
Traian (i probabil de anumii Romani n general) vizavi de rzboinicii daci, cum l
atest de asemenea numrul important de legiuni romane constituite numai din soldai
daci, precum i aurul Dacilor luat ca prad de rzboi care a contribuit n mod esenial la
redresarea economic a Imperiului roman40. Traian i foarte probabil o parte din clasa
politic i militar roman i-au dat n mod cert seama de valoarea acestui popor de
rzboinici redutabili pentru viitorul Imperiului roman, mai ales dup confruntrile
extrem de dificile cu crncenii Daci care, reamintesc, au fost foarte greu nvini de
Romani. n acest context realist de rzboi, Romanii au neles foarte repede importana
acestor rzboinici de excepie, fiind de o mare valoare pentru ei i imperiul lor. De
altfel, acest fapt a fost confirmat de evenimentele nsemnate n istoria militar roman:
atia militari daci au fost nrolai n legiunile Imperiului roman. i deci, aceast
aciune strategic conceput de Romani fiind pe punctul de a fi concretizat pe plan
politico-militar, se poate afirma c Dacii nu puteau fi n nici-un caz ignorai de a nu fi
reprezentai n arta sculptural a Imperiului. i dac se mai adaug i importanta prad
de rzboi (manubiae) adus de Romani din Dacia, bogii incomensurabile care, trebuie
subliniat, au salvat n mod practic (concret) Imperiul roman de la dezastru economic,
se poate nelege mai bine de ce Romanii au fost att de recunosctori fa de cei pe
care-i nvinseser. Se poate considera c mpratul Traian a dedicat acest complex
arhitectural (Forul) de asemenea i Dacilor, reprezentndu-i n arta oficial roman.
Dacii au fost pui n valoare, imaginea lor demn, monumental, a fost plasat n
centrul Romei, n Forul lui Traian, cel mai fastuos for realizat n lumea roman, i
aceast realizare nu mai fusese fcut niciodat pn atunci pentru un alt popor
numit barbar.
Acum n Forul lui Traian nu mai este vorba de a fi reprezentat o simpl
propagand imperial, de a restitui o imagine politic curent, adic nfiarea
nvingtorului i a nvinsului. Minile anonime ale artitilor romani au vrut s exprime
aici o imagine avnd un caracter realist (adevrat, adic lucrurile i faptele aa cum se
prezentau ele), i nicidecum imaginea clasic (obinuit), dur, imparabil,
caracteristic Imperiului roman, un sistem politico-militar implacabil care trebuia
ntodeauna s ctige asupra lumii numite barbare. Actualmente (adic n momentul
realizrii acestui For) se poate vedea un alt gen de imagine care arat un aspect cu totul
39

Vezi de asemenea mai sus capitolul: Cteva idei i reflecii despre sculpturile de Daci i importana lor
artistic, i nota 27.
40
Despre nrolarea Dacilor n armata roman i redresarea Imperiului roman vezi n lucrarea Dacii n
sculptura roman. Studiu de iconografie antic, 2008, cap. IX, p. 110-122: Statuile de Daci - ca o mrturie a
unui mndru popor de rzboinici redutabili.

50

LEONARD VELCESCU

diferit, o alt manier de a vedea i prezenta Barbarii n arta oficial roman. Este o
realizare sculptural de er nou care a ntrerupt cu trecutul. n timpul perioadei lui
Traian arta roman ntr ntr-o etap de schimbare, nu numai din punct de vedere al
calitii artistice i al realismului figurii umane, dar i al felului de a percepe i de a
reprezenta lumea barbar, i mai cu seam cea a Dacilor. Dacii reprezentai n
basoreliefurile Columnei lui Traian i n sculptura statuar se disting prin atitudinea lor
realist i natural, voina artitilor romani de a pune n valoare n mod obiectiv
imaginea Dacilor este evident. Romanii au dorit s redea pe Daci sub aspectul lor
natural, demn, real; de asemenea se poate remarca reala voin (din partea artitilor
romani) de a exprima evenimentele n mod obiectiv, de a restitui contextul
confruntaiilor dintre Daci i Romani aa cum a fost. Artitii romani nu au ncercat n
nici un caz s denigreze rzboinicii Daci i poporul lor. Deci, nc o dat, Romanii au
avut o atitudine de respect i considerare pentru Daci. n perimetrul curii principale a
Forului lui Traian imaginea obinuit a trofeului a fost nlocuit printr-o serie de statui
realiste de Daci, ca i cum aceti rzboinici au fost filmai n direct, pe viu, n
atitudinea lor normal de repaus. Friza Columnei, reportajul antic prezint o suit de
scene care descriu evenimentele petrecute n timpul teribilelor confruntri dintre
Romani i Daci. Compoziiile sunt foarte elaborate, sculptate cu un realism remarcabil.
Faptul reuitei Romanilor n lupta mpotriva Dacilor a fost o etap deosebit de
important pentru Imperiul roman. Numeroasele bogii aduse din Dacia de Romani ca
prad de rzboi au contribuit n mod cert la construcia Forului lui Traian i la
realizarea sculpturilor de Daci. Altfel spus, acest mare complex arhitectural, precum i
altele, au fost realizate datorit bogiilor obinute de la Daci, iar tot acest program
iconografic de reprezentare n art a poporul dac i gsete aici, n mod drept, locul su
logic i meritat.
Concluzie. Dacii au fost nfrni dificil de Romani n timpul domniei lui
Traian (98-117 d.Hr.). Dacii au pierdut o parte din ara lor, din teritoriul Daciei. Dacii
au pierdut o cantitate nsemnat din aurul i agoniseala lor, luate n mod abuziv de
romani ca prad de rzboi, dar cu toate aceste lucruri negative imaginea i prestigiul lor
au rmas intacte. i aceast reputaie pe drept meritat a fost chiar pus n valoare de
cel mai puternic adversar al dacilor, romanii i Imperiul Roman: Dacii i poporul dac a
fost onorat n arta sculptural, imaginea lor demn a fost plasat n locul cel mai
prestigios al lumii romane, n inima Romei, n Forul lui Traian; i aceasta imagine
nobil a poporului dac, aceste reprezentri sculpturale de Daci (o bun parte din ele) au
reuit sa nving factorul distrugtor al timpului i s ajung pn n zilele noastre; fapt
foarte important i de mare valoare pentru istoria reprezentrilor antice ale dacilor n
arta roman i a culturii Romniei.
Studiile iconografice prezentate mai sus au ca obiectiv de a ne permite s
nelegem mai bine semnificaia acestor reprezentri sculpturale, realizate de artitii
romani n timpul domniei lui Traian (98-117 d.Hr.), de a sublinia importana acestor
opere sculpturale i de a fi studiate la valoarea lor real.
Aceste cercetri, aceste idei i aceste ipoteze plauzibile vor fi continuate,
studiate i analizate, n jurul acestui subiect deosebit de interesant i important care va
avansa i va deschide noi posibiliti i noi perspective n cunoaterea istoriei artei
antice romneti.

IMPORTANA REPREZENTRILOR SCULPTURALE DE DACI, DIN FORUL

51

LIMPORTANCE DES REPRSENTATIONS SCULPTURALES


DE DACES, DU FORUM DE TRAJAN (ROME),
POUR LA CULTURE ROUMAINE
Rsum
Dans cet article lauteur veut mettre en vidence quelques observations sur
limportance des nombreuses reprsentations sculpturales de Daces, ralises par les
Romains sous le rgne de lempereur Trajan (98-117 ap. J.-C.)41. Plus prcisment ces
sculptures ont t ralises la suite des guerres menes par Trajan contre la Dacie, en
101-102 et 105-106 ap. J.-C., pour le Forum de Trajan (Forum Ulpium), Rome,
complexe architectural monumental construit en six ans par le fameux architecte
Apollodore de Damas42, et inaugur en janvier 112 ap. J.-C.
Cet ensemble sculptural reprsente une grande importance pour lhistoire de
lart, et lauteur essaye de mettre en valeur ces reprsentations dune manire
pertinente: quelques exemples de statues monumentales de Daces ralises par les
artistes romains pour le Forum de Trajan: aperu visuel; une courte prsentation sur
ltude des sculptures de Daces dans lart romain; quelques rflexions sur les portraits
de Daces dans lart antique romain: la haute qualit artistique de ces reprsentations
iconographiques; les reprsentations antiques de Daces dans lart de la Renaissance, du
Baroque et dans les autres mouvements artistiques qui ont suivi (le Rococo, le
Noclassicisme, le Ralisme, le Naturalisme, etc.); quelques ides et rflexions sur les
sculptures de Daces et leur importance artistique; lidentification du roi Dcbale
dans lart statuaire; les statues de Daces restaures et leur importance; limportance de
la connaissance pour les varits des matriaux utiliss la ralisation des statues de
Daces; les reprsentations sculpturales de Daces, Gtes, Phrygiens, Thraces, etc.,
rassembles et tudies dans un Corpus; les nouvelles dcouvertes archologiques dans
le Forum de Trajan: trois nouvelles statues de Daces; limportance des
reprsentations sculpturales de Daces dans le contexte du Forum de Trajan (Rome);
conclusion.

41

En 2007, au Muse dhistoire (Piteti), lauteur a prsent une communication qui fait partie dune suite de
communiqus et de publications sur le thme: Les Daces dans la sculpture romaine ; voir Leonard
Velcescu, Discuie asupra unor probleme n legtur cu statuile de Daci din Forul lui Traian, la Roma,
dans Argesis, tudes et communications, la srie histoire, 2007, p. 75-96. Sur le sujet, limportance des
sculptures de Daces pour la culture roumaine, lauteur a tenu un autre communiqu (le 21 septembre 2009)
dans le cadre du Simpozionul Internaional, Cartea - Romnia - Europa, 550 de ani de la prima atestare
documentar a oraului Bucureti, II-e dition. Les communiqus se sont drouls la Bibliothque
Centrale Universitaire Carol I (Bucarest), sous la coordination de lAcadmie Roumaine et de la Mairie de
la Ville de Bucarest.
42
Apollodore de Damas, en grec , architecte et ingnieur de l'Empereur Trajan, n Damas
entre 50 et 60 ap. J.-C., et dcd en 129 ou 130 ap. J.-C.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

NCEPUTURILE CERCETRILOR ARHEOLOGICE


N ARGE I MUSCEL (SEC. XVII-XIX)1
DRAGO MNDESCU*
Cum bine este cunoscut, momentul iniial, punctul de pornire al multora dintre
disciplinele tehnice i tiinifice de la noi sunt datorate unor strini. Arheologia zonei
Arge-Muscel nu face excepie, nceputurile sale fiind legate n mod indisolubil de
numele italianului Luigi Ferdinando de Marsigli (1658-1730) (fig. 1), deopotriv
soldat i om de tiin, cum foarte potrivit l definea probabil cel mai bun biograf al
su, John Stoye2.
Aflat n serviciul Casei de Habsburg din anul 1683, Marsigli este numit n
1686 n funcia de inspector general al fortificaiilor imperiului. Om de ncredere al
markgrafului Ludovic de Baden, el va juca un rol important i complex (strateg,
inginer, sol, spion, mediator) n cadrul conflictului de la finalul sec. al XVII-lea dintre
Imperiul Habsburgic i cel Otoman. n acest context, Marsigli desfoar mai multe
misiuni n ara Romneasc (de exemplu, n 1688, 1689, 1691 - n vara acestui din
urm an, el strbate Valahia n nu mai puin de patru rnduri), inclusiv ntrevederi cu
voievodul Constantin Brncoveanu i cu stolnicul Constantin Cantacuzino3. Din toate
inuturile unde l-au purtat campaniile militare i misiunile sale strategice, el strnge
date istorice i arheologice, dar i din domeniul tiinelor naturii. Pretutindeni se arat
interesat ndeosebi de vestigiile epocii romane, de fortificaiile, podurile i drumurile
construite de romani n zona dunrean. Vasta sa oper tiinific elaborat pe baza
observaiilor i datelor culese din teren n timpul campaniilor militare din zona Dunrii,
intitulat Danubius Pannonico-Mysicus. Observationibus geographicis, astronomicis,
hydrographicis, historicis, physicis perlustratus et in sex tomos digestus, avea s vad
*

Muzeul Judeean Arge, Piteti.


Materialul de fa reprezint concretizarea sintezei a dou comunicri tiinifice recente ale autorului:
Cercetri arheologice de teren n sec. al XIX-lea n zona Argeului i Muscelului. Cezar Bolliac i Dimitrie
C. Butculescu, susinut la cea de-a 39-a ediie a Sesiunii de Comunicri tiinifice a Muzeului Judeean
Arge - Ecosinteze i etnosinteze carpatine, Piteti - 23-24 octombrie 2008 i Evoluia cercetrilor
arheologice n zona Arge-Muscel, susinut la sesiunea de comunicri tiinifice organizat de Universitatea
din Piteti i Institutul de Cercetri Nucleare Piteti - Mioveni, Istoria i filosofia tiinei i tehnicii,
Mioveni - 9 octombrie 2009.
2
John Stoye, Marsigli's Europe, 1680-1730. The life and times of Luigi Ferdinado Marsigli, soldier and
virtuoso, Yale University Press, New Haven-London, 1994.
3
A. Marcu, Date ce ne privesc n autobiografia contelui Marsili, n vol. nchinare lui Nicolae Iorga cu
prilejul mplinrii vrstei de 60 de ani, coord. C. Marinescu, Cluj, 1931, p. 247-249; Cltori strini despre
rile Romne, VIII, redactor responsabil Maria Holban, Editura Academiei, Bucureti, 1983, p. 44-63.
1

DRAGO MNDESCU

54

lumina tiparului la Haga, n 1726, sub forma unei extrem de pretenioase realizri
editoriale i tipografice. n cel de-al doilea volum, la p. 69, fig. 39, Marsigli las o
descriere succint dar destul de exact a castrului de la Cmpulung-Jidova, vestigiu
roman pe care l cercetase amnunit la faa locului n timpul uneia dintre cltoriile
sale prin Valahia, ctre Braov (fig. 2): SIDOVA. Ad flumen Campo-longo dictum,
peculiaris figurae fortalitium, utpote quadratium quidem & latera tria [a a a] lateribus
coctis & glare sunt extructa, quartum ver terr [b]; sed quod idem ipsum intra
ambitum suum parvum aliud fortalitium [c] figurae item quadratae & cujus duobus
angulis [d d] duo item minora adhaerent, praeterea aggerem quadrilongam aream
complectentem [e] includit; exterius antem fossa aliquantulum remot [f] tantm non
totum ambitur4.

Fig. 1. Luigi Ferdinando Marsigli


(1658-1730).

Fig. 2. Castrul de la Jidova reprezentat de


Marsigli n Danubius Pannonico-Mysicus.

Interesul romnilor pentru antichitile zonei aici studiate cunoate un nceput


ceva mai trziu, ce poate fi plasat ctre mijlocul secolului al XIX-lea, aadar la mai
mult de un secol i jumtate dup momentul Marsigli.
Preocuprile de sorginte naional (s le numim aa) relative la potenialul
arheologic al inuturilor Argeului i Muscelului cunosc un prim reprezentant n
personalitatea complex care a fost Cezar Bolliac (1813-1881) - poet, literat,

4
Sidova . Fort de un aspect extraordinar lng ruorul Cmpulung. Este ptrat i trei dintre laturile sale [a,
a, a] sunt construite din pietri i crmizi, iar a patra numai din pmnt [b]. n aceast incint se afl un mic
fort [c], de asemenea ptrat i n ale crui coluri [d, d] se gsesc alte dou mai mici. n incinta cea mare, se
mai vede de asemenea o construcie ptrat i alungit [e]. Aceast construcie are un an nconjurtor, dar
care nu o nchide complet [f] trad. apud D. Tudor, Oltenia roman, ed. 1, Uniunea Fundaiilor Culturale
Regale Secia Istoric, Bucureti, 1942, p. 229-230.

NCEPUTURILE CERCETRILOR ARHEOLOGICE N ARGE I MUSCEL

55

revoluionar, politician, publicist, jurnalist (inclusiv proprietar de gazet), numismat,


arheolog, colecionar etc. (fig. 3).
Pasionat de antichiti, n special de cele de epoc roman, Bolliac va efectua,
ncepnd cu anul 1845 i pn n 1876, o serie de excursii (dublate sau nu de spturi
arheologice), pe speze proprii sau uneori cu subvenii guvernamentale, dup un itinerar
bine stabilit, la siturile arheologice cunoscute sau numai bnuite, excursii denumite de
el, dup moda vremii, caletorii archeologice sau escursiuni archeologice5.
Argeul i Muscelul vor fi strbtute
i cercetate de Bolliac chiar n timpul primei
excursiuni arheologice, aceea din 1845. n
aceast investigaie Bolliac nu a fost singur,
"echipajul" fiind alctuit din cinci membri alturi de el se aflau Dimitrie Bolintineanu,
August Treboniu Laurian (relaiile dintre
Bolliac i Laurian se vor deteriora n a doua
parte a cltoriei, Laurian prsind grupul6) i
cei doi frai vitregi ai lui Bolliac-fraii Peretz.
Traseul lui Bolliac este urmtorul, venind de
la Vlcea: Valea Negrului - Piteti Cmpulung - Cetuia lui Negru Vod Dmbovicioara - Nmeti - Curtea de Arge
Fig. 3. Cezar Bolliac (1813-1881).
- Cmpul Rodovanului - Cetatea Poenari.
n timpul cltoriei, trimite periodic rapoarte succinte asupra obiectivelor
vizitate la Curierul Romnesc al lui Ioan Heliade Rdulescu, care le va publica n
diferite numere ale gazetei (n ultimele luni ale anului 1845 - Anul XVII), ntr-o rubric
cu titlul Din itinerarul dlui Bolliac. Sectorul argeean i muscelean al cltoriei este
publicat n trei episoade, n nr. 80 (vineri, 30 noiembrie 1845), nr. 86 (luni, 3 decembrie
1845) i nr. 91 (luni, 14 decembrie 1845).
Dei a zbovit de nevoie trei zile la Piteti, Bolliac nu gsete aici nimic
care s-i poat trezi curiozitatea. Oraul este considerat, destul de puin mgulitor
pentru tradiiile sale culturale, populat i bine mprit i din cele mai vechi din ar,
dar fr nici un interes istoric, economic sau poetic. La Cmpulung, obiectivul
principal, Mnstirea Negru Vod, va fi curnd substituit altuia, la fel de important castrul de la Jidova. n timpul vizitei la mnstire, atenia i este atras de o serie de
crmizi romane prinse n zidria medieval. La ntrebrile lui despre proveniena
crmizilor romane, locuitorii nu-i pot preciza nimic: Toi ne ncredinar c nu este
nimic roman n preajm i c nici nu au auzit s se vorbeasc de un asemenea lucru; dar
este un loc de care se zice c s-ar fi pomenit acolo sfrmturi de ziduri i c de acolo
s-ar fi scos crmizi mai-nainte. Aflnd c locului i spune Jidova sau Uriaa de la
Grdite, Bolliac pornete ntr-acolo i viziteaz zona ruinelor. Incitat, execut un mic
5

Cezar Bolliac, Excursiuni arheologice, antologie, prefa i realii de N. Georgescu, studiu introductiv, note,
comentarii i glosar de Mariana Marcu, not asupra ediiei, verificarea i colaionarea realiilor de Doina
Rizea, Editura Floare albastr, Bucureti, 2005 (a se vedea i recenzia noastr din Studii i cercetri de
istorie veche i arheologie, 58, 2007, 3-4, p. 409-415).
6
O. Papadima, Cezar Boliac, Editura Academiei, Bucureti, p. 131, 136-137.

56

DRAGO MNDESCU

sondaj arheologic conchiznd c este vorba de un sit roman, o cetate roman. Era,
practic, o redescoperire a castrului vizitat i semnalat cu 150 de ani nainte de contele
italian. n privina vizitei lui Bolliac la Curtea de Arge, dincolo de descrierile comune
ale monumentelor medievale, atrage atenia semnalarea pentru prima oar, chiar dac
n necunotin de cauz, a sitului necropolei hallstattiene de la Rodovanu. La ieirea
din ora, ctre nord, pe Cmpul Rodovanului, Bolliac este surprins de mulimea
grmezilor aplatizate de pietre. Nu le poate gsi o explicaie i apeleaz la tradiia
local conform creia acestea ar fi temeliile caselor ttarilor. Evident, Bolliac avea n
fa mantalele aplatizate din piatr i bolovani ale tumulilor uneia dintre cele mai mari
i mai spectaculoase necropole hallstattiene aparinnd grupului cultural Ferigile7. Mai
departe, Bolliac i ncheie periplul su istoric i arheologic prin zona noastr de interes
cu o vizit la Cetatea Poenari, numit Cetatea lui epe.
ntre anii 1850-1857, Bolliac se afl n exil la Paris, ca urmare a eecului
aciunii revoluionare de la 1848 din Muntenia. Aceasta este o perioad benefic pentru
preocuprile sale teoretice de arheologice, el fiind la curent cu cele mai recente studii n
domeniu, pe care le avea acum la ndemn, i intrnd probabil n contact cu
personalitile tiinifice ale vremii.
Recent ntors din exilul parizian, n primvara anului 1858 Bolliac reia seria
caletoriilor archeologice. Din excursiunea din anul 1858 dateaz prima semnalare a
cetii getice de la Rca, n sudul judeului Arge, important obiectiv arheologic sondat
de subsemnatul dup un secol i jumtate de uitare8. De fapt, Bolliac menioneaz
pentru prima oar existena unui sistem coerent de ceti preromane din Muntenia (el le
atribuie chiar dacilor, apropiindu-se foarte mult de adevr, aceste monumente
arheologice aparinnd civilizaiei getice din sec. IV-III a.Chr.): Talpa-Netoi (astzi
Trivalea-Moteni, jud. Teleorman), Rca (jud. Arge) i Orbeasca de Sus (jud.
Teleorman), toate aflate ntr-un areal cu o raz de circa 15 km. Descrierea pe care
Bolliac o face acestor trei ceti ardicate pe piscuri nalte i mai nconjurate de grl,
care e aici n zig-zaguri i pstreaz i astzi valabilitatea. n spiritul romantic al
timpului, el vede n aceste monumente arheologice fortificaiile dacice demantelate de
Traian dup victoria de la Tapae (localizat de el n apropiata localitate Talpa astzi
Talpa-Ogrzile, jud. Teleorman!). De neexplicat rmne confuzia hidronimic creia
Bolliac i cade victim: peste tot el vorbete de malul drept al Vedei, dei, n realitate,
rul care strbate zona i pe al crui mal drept sunt respectivele ceti este Teleormanul.
Excursiunea din 1858 este publicat de Bolliac ntr-o brour intitulat Calltorie
archeologic n Romnia, Bucuresci, 1861 (pe pagina de titlu, anul apariiei este 1858).
Seria cercetrilor arheologice de teren n zona aici discutat, cu executarea
unor spturi arheologice propriu-zise, va fi reluat peste trei decenii de ctre Dimitrie
C. Butculescu, elevul lui Bolliac n ale arheologiei.
Dar pn atunci, n zona Argeului i Muscelului au mai avut loc cteva
evenimente n domeniu, remarcabile pentru acea perioad, ce merit a fi subliniate. n
1855-1856 aprea prima monografie a Cmpulungului, scris de Constantin D.
7

I. Nania, Necropola hallstattian de pe Cmpul Rodovanul de la Curtea de Arge, n Studii i


comunicri, Muzeul Curtea de Arge, III, 1990, p. 3-21.
8
D. Mndescu, Cetatea getic de la Rca-Tudoria, judeul Arge, n Argesis. Studii i comunicri, Seria
Istorie, Muzeul Judeean Arge, XV, 2006, p. 55-66.

NCEPUTURILE CERCETRILOR ARHEOLOGICE N ARGE I MUSCEL

57

Aricescu, n care erau evocate, n spiritul romantic al timpului, nu numai monumentele


din ora, inclusiv castrul de la Jidova9, ci i cele din mprejurimi, printre care i
Cetuia de la Stoeneti10 (= Ceteni).
La scurt vreme, n 1857, Alexandru Odobescu (1834-1895) (fig. 4) mpreun
cu prietenul su C. Cornescu viziteaz att Cmpulungul i Curtea de Arge, ct i
mprejurimile acestora cu urme arheologice, situri printre care s-a numrat i cel de la
Ceteni11, pentru ca un an mai trziu, n iulie 1858, Alexandru Pelimon s viziteze
castrul de la Jidova12. Odobescu se va rentoarce curnd, n vara anului 1860, pentru
noi studii arheologice n Arge, din nsrcinarea Ministerului Cultelor i Instruciunii
Publice. Periplul a fost mai amplu, incluznd i obiective de interes istoric i arheologic
din Vlcea i Sibiu13. De ast dat era nsoit de soia sa, Alexandra (Saa) i de pictorul
de origine elveian Henric Trenk (1818-1892).

Fig. 4. Alexandru Odobescu


(1834-1895).

Fig. 5. Cetatea Poenari (Ruines de la


fortresse de Vlad Vod Lampaleur,
Capatineni - sur l'Argesu) - acuarel de
Henric Trenk, 1860. Colecia Muzeului
Naional de Art al Romniei, Bucureti.

C. D. Aricescu, Istoria Kmpulungului, prima residen a Romniei, I, Imprimeria lui Ferdinand Om,
Bucureti, 1855, p. 33-38.
10
Ibidem, II, Bucureti, 1856, p. 95-99
11
A. Odobescu, Note de cltorie, ediie ngrijit de C. Popescu, Editura Sport-Turism, Bucureti, 1981, p. 9;
D. V. Rosetti, Ceteni Arge. Istoricul cercetrilor arheologice (I), n Cercetri arheologice, Muzeul
Naional de Istorie a Romniei, 1, 1975, p. 273.
12
A. Pelimon, Impresiuni de kalatorie in Romaniea, Imprimeria Naional a lui Iosif Romanov et Comp.,
Bucureti, 1858, p. 21.
13
A. Odobescu, op. cit., p. 44-79 (nsemnri despre monumentele istorice din judeele Arge i Vlcea).

58

DRAGO MNDESCU

n Arge au fost vizate mai ales biserici vechi i mnstiri, Odobescu i Trenk
nregistrnd crile vechi i odoarele lcaelor de cult, desennd detalii arhitecturale ori
vederi de ansamblu ale monumentelor, copiind inscripii, pisanii, portrete votive,
pomelnice etc. ntre 19 iunie i 9 iulie, ct se afl n Arge, stabilindu-i cartierul
general la conacul de la Goleti, Odobescu viziteaz Pitetiul i Schitul Trivale,
Tutana, Bascovele, Cotmeana, Vrzaru, Bdiceni, Robaia, Curtea de Arge, Brdet,
Vleni. Extrem de plastic i expresiv este descris ncercarea escaladrii muntelui pe
vrful cruia se nal cetatea Poenari (numit Cetatea lui epe), pentru a ptrunde
ntre zidurile acesteia (luni, 27 iunie). Nici Odobescu, nenvat a sui i nici Trenk nu
au finalizat escaladarea. Totui, graficianul, crat pe o muche n dosul cetii, a
reuit s deseneze o imagine de ansamblu a acesteia, desen definitivat la Curtea de
Arge, n dimineaa zilei urmtoare, cum precis noteaz Odobescu: iu bine minte c
mari 28 iunie 1860 am petrecut dimineaa la Curtea de Arge. Trenk s-a apucat s fac
o mic aquarel de cetatea lui epe, pentru doamnele de la Goleti...14 (fig. 5).
n acelai an (1860), n luna august,
Cmpulung era vizitat i cercetat de un alt mare
amator de antichiti, dei diletant fr sistem i
fr metod, cum l caracteriza marele su rival,
Cezar Bolliac. Maiorul Dimitrie Pappazoglu (18111892) (fig. 6), cci despre el este vorba, sosea n
vechea reedin a Basarabilor n calitate de delegat
ministerial pentru cercetarea monumentelor istorice
din ora. El era nsoit de un desenator privat15, iar
cu acest prilej va vizita i Cetuia lui Negru Vod
de la Ceteni16.
Un deceniu i jumtate mai trziu, n 1874,
Dimitrie Pappazoglu a revenit n Cmpulung,
Fig. 6. Maiorul Dimitrie
continundu-i investigaiile i prin bisericile din
Pappazoglu (1811-1893).
Curtea de Arge. Impresiile sale din aceast cltorie
le public n acelai an, ntr-o brour de 15 pagini intitulat Escursiune arheologic la
trei vechi reedine ale Romniei - Cmpulung, Curtea de Arge i Trgovite,
Bucureti, Tipografia Petrescu-Conduratu, Strada Belvedere (Otelu Rusia).
Monumentele medievale din locurile vizitate sunt gsite ntr-o stare vrednic de toat
jalea. La Cmpulung nu se mai vede nici un monument strmoesc, ci numai
elemente disparate, rupte din contextul original: un balcon stingher, herbul Valahiei,
sculptat n piatr, zcea prvlit ntr-o rp, crucea cu vechile privilegii ale oraului
trntit ntr-o curte a unui particular, o alt cruce nfipt n zid... Mai semnaleaz
c a gsit la Brie o piatr mormntal ... nconjurat cu mai multe litere sculptate
latine ... din timpul cruciadelor (desigur, este vorba de lespedea tombal a comitelui
Laurencius de Longo Campo), iar la Mnstirea Negru Vod un pahar de argint aurit,
danie a lui Matei Basarab, precum i un chivot de argint aurit lucrat n smal pentru
14

Ibidem, p. 51-52.
Inscripiile medievale ale Romniei, I, Oraul Bucureti, 1395-1800, volum coordonat de A. Elian, Editura
Academiei, Bucureti, 1965, p. 29-30.
16
D. V. Rosetti, op. cit., p. 273, fig. 6.
15

NCEPUTURILE CERCETRILOR ARHEOLOGICE N ARGE I MUSCEL

59

care sugereaz autoritilor a-i permite s-l transfere la Muzeul Naiunii. Tocmai
acest muzeu constituit n jurul coleciei particulare a lui Pappazoglu (practic o imens
colecie eterogen de antichiti, piese arheologice preistorice, elemente de lapidariu,
numismatic, piese geologice, curioziti naturale etc., pe care btrnul maior o punea
la dispoziia amatorilor, la domiciliul su din Bucureti, Culoarea Albastr, Str.
Vcreti, nr. 151 cu titlul pompos de Muzeu al Naiunii) i va atrage critica
virulent, acid i necrutoare a lui Cezar Bolliac, exprimat public n Buciumul.
Evident, orgoliul su nemsurat i statutul su de profesionist n ale anticelor
(curnd, n 1869, fi numit preedinte al Comitetului Arheoogic din Bucureti) nu-i
puteau ngdui lui Bolliac, la rndul su mare colecionar, ns unul cu taif, s
accepte sau mcar s ntrevad la orizont o astfel de concuren din partea unui diletant
cum era Pappazoglu. Acesta din urm nu se las mai prejos i atac de fiecare dat
cnd are prilejul. ntr-un astfel de episod, Bolliac este caracterizat drept nverunatul
inamic al progresului Muzeului [Naiunii - n. n.], nempcatul vrma a tot ce un
romn ar fi fcut bun, strinul de principiile fraternitii i dragostei noastre naionale ...
care odat ce vzu fapta bun svrit de mine, se porni a m njura cu cea mai
slbatic furie i a profana tot ce romnii au mai sacru, suvenirele strmoilor notri17.
Pe lng duelul mult mai celebru Bolliac - Odobescu pe tema lulelelor dacice, cel
dintre acelai Bolliac i venerabilul maior Pappazoglu completeaz imaginea unor
dispute aprige i pline de savoare din lumea arheologic romneasc aflat atunci la
nceputurile constituirii sale.
Dimitrie Butculescu (1845-1916)
(fig. 7), iniiat n tainele arheologiei de teren
chiar de ctre Cezar Bolliac, are marele merit
de a deschide seria spturilor arheologice de
amploare n Muscel18. Prima i cea mai
consistent etap a preocuprilor arheologice
muscelene ale lui Butculescu se nregistreaz
n toamna anului 1876, cnd proasptul
membru cu drepturi depline n Comitetul
Arheologic efectueaz o lung campanie de
spturi n castrul roman de piatr de la
Cmpung-Jidova, ntre 7 septembrie i 18
octombrie. Spturile sale, primele de mai
mare amploare fcute aici dup sondajul
restrns executat de entuziastul Bolliac n anul
1845, au vizat dezvelirea prii exterioare a
unui sector important din zidul de incint
(latura de nord cu siguran, poate i cea de
Fig. 7. Dimitrie C. Butculescu
vest), cercetarea porii nordice (porta
(1845-1916).
decumana) i a unor sectoare din zona central
17

D. Pappasoglu, Museul Pappasoglu, Bucureti, Coloarea albastr, Strada Vcreti Nr. 151, Tipografia C.
A. Rosetti, Piaa Sf. Gheorghe Nou, Bucureti, 1865 (pe foaia de titlu - 1864), p. 3.
18
D. C. Butculescu, Cltorii i exploraiuni arheologice n Muscel, ediie ngrijit de Drago Mndescu,
Editura Ordessos, Piteti, 2009.

60

DRAGO MNDESCU

Fig. 8. Ruinele castrului de la Jidova (Ruinele cetii Jidova, lng Cmpulung fost lagr roman din veacul II dup Christos) - foto J. Niculescu, sfritul sec. al XIXlea. Pe verso, alturi de tampila autorului, este menionat: Urmele formaiunei
cetei Jidova, de lng oraul Cmpulung, avnd patru faade a cte 100 metri
fiecare. Fotografia s-a fcut primvara, n luna Martie, pn cnd iarba nu dduse,
deoarece vara cresc blrii de acopere toat aceast fundaie. Colecia Bibliotecii
Academiei Romne, Bucureti.

NCEPUTURILE CERCETRILOR ARHEOLOGICE N ARGE I MUSCEL

61

a spaiului interior. Aceast exploraiune a fost finanat de Ministerul Cultelor i


Instruciunii Publice iniial cu 400 franci, i apoi suplimentat, n luna octombrie, cu
aceeai sum19. n timpul desfurrii antierului, opinia public era inut la curent cu
cercetrile lui Butculescu prin intermediul unor note sau scurte reportaje publicate de
presa vremii, precum acelea din gazetele Romnul20 i Telegraful Romn21. Efortul
depus atunci de Butculescu pentru dezvelirea i punerea n eviden a structurii ruinelor
castrului a fost considerabil. Din dou fotografii de la sfritul sec. al XIX-lea realizate
de J. Nicolescu (fig. 8), probabil cele mai vechi imortalizri fotografice ale vestigiilor
romane la Jidova, n care castrul apare ca o mas amorf de piatr, prbuit n
neornduial, reiese clar dificultatea avut de Butculescu la reperarea traseului
zidurilor, la localizarea porilor, la determinarea elementelor de castrametaie n
general. Imaginea ruinelor dezvelite n timpul cercetrilor sale (fig. 9) - simetrice,
riguros ordonate, nc solide, imagine pe care el o propune publicului contemporan
este, desigur, una idealizat, situaia real din teren fiind mult mai dramatic.

Fig. 9. Dezvelirea zidului de incint al castrului de la Jidova - 1876.


Grafic de Dimitrie Butculescu. Colecia Muzeului Municipiului Bucureti.
Foarte probabil c n aceast perioad de aproape o lun i jumtate petrecut
la Cmpulung, Dimitrie Butculescu a dispus de timpul necesar s investigheze
ndeaproape i alte obiective de interes istoric i arheologic din ora, printre acestea
numrndu-se cu siguran biserica catolic Sf. Iacob cel Mare (Bria), unde execut
dou desene, unul cu binecunoscuta piatr de mormnt a comitelui Laurencius de
Longo Campo, cellalt cu inscripia de pe clopotul lcaului catolic, pies din 1525,
astzi disprut22.
Tot n toamna anului 1876, probabil n a doua jumtate a lunii octombrie, dup
ce ncheie antierul de la Jidova, se deplaseaz la Ceteni, unde, timp de o
19

A. Punescu, Din istoria arheologiei romneti pe baza unor documente de arhiv, Editura AGIR,
Bucureti, 2003, p. 60, nota 14.
20
Cetatea Jidova sau Uriaa din districtul Muscel, plaiul Nucoara, n Romnul, XX, 1876, 27-28
septembrie, p. 862.
21
Cetatea Jidova, n Telegraful romn, XXIV, 1876, 14 octombrie, p. 322.
22
P. Chihaia, Monuments gothiques dans les anciennes residences de Valachie, n Revue roumaine
d'histoire de l'art, II, 1965, p. 79, nota 26, fig. 6; D. Mndescu, Cea mai veche reprezentare grafic a pietrei
tombale a comitelui Laurencius de Longo Campo, n Istros, 13, 2006, p. 207-213.

62

DRAGO MNDESCU

sptmn face mai multe sondaje n cadrul sitului geto-dacic i medieval de pe malul
stng al rului Dmbovia, att pe locul fortificaiei din vrful monticolului Cetuia
lui Negru Vod, ct i pe panta vestic a acestuia, ctre ru. n urma studierii
materialului arheologic descoperit n aceste sondaje, Butculescu realizeaz c la
Ceteni are de a face cu dou epoci distincte. Dac cea mai nou dintre acestea, cea
medieval, nu i-a ridicat probleme n privina determinrii, dat fiind expresivitatea
pieselor arheologice din aceast perioad (fragmente de cuiras, diverse piese de
armament, o cruce, ceramic specific etc.), nu acelai lucru se poate afirma i despre
etapa mai veche a sitului, aceea a perioadei geto-dace, preromane. Butculescu nu
remarc sau nu evideniaz n textul su similitudinile dintre materialul arheologic al
orizontului mai vechi, geto-dacic, de la Ceteni i cel pe care tot el l dduse la iveal
la Piscul Crsani, optnd pentru atribuirea acestei etape mai vechi epocii romane sau,
mai clar, perioadei bizantine, dus n eroare de caracterele greceti de pe o toart de
amfor tampilat, n realitate antic. Oricum, trecnd peste aceste inadvertene,
Butculescu are marele merit de fi atras atenia asupra enormului potenial arheologic al
sitului de la Ceteni i rmne n istoricul cercetrii acestuia drept cel dinti dintr-o
lung serie de arheologi care au fcut aici spturi23.
La finalul campaniei arheologice muscelene din toamna anului 1876, colecia
de antichiti a lui Butculescu se mbogea cu 156 noi piese: 71 romane, de la castrul
Jidova, iar 85 medievale, de la Ceteni (Cetatea lui Negru Vod, Cetatea
Dmboviei)24.
Cinci ani mai trziu, n toamna anului 1881, Butculescu va reveni n Muscel,
delegat de ministrul Instruciunii Publice, V. A. Urechia, mpreun cu doi renumii
savani francezi ai timpului, etnografii i orientalitii Lon de Rosny (secretarul
Institutului Etnografic din Paris) i Auguste Lesouf, aflai ntr-o vizit de documentare
prin inuturile romneti25. nsemnrile lui Butculescu n legtur cu aceast cltorie,
n care se acord o pondere mai mare episodului vizitei la situl de la Ceteni, sunt
valoroase i prin referirile, uneori destul de detaliate, la campania de spturi pe care o
fcuse acolo n 187626.
Anul urmtor (1882), peregrinrile sale arheologice l aduc din nou pe
Butculescu n zona Muscelului, de ast dat la mnstirea Viero, n a crei biseric
descoper cu totul neateptat piatra de pe mormntul voievodului Nicolae Alexandru,
adus aici n mprejurri necunoscute de la mnstirea Negru Vod din Cmpulung,
unde n zadar o cutase n timpul vizitelor din anii anteriori27.
Alte spturi despre care avem informaii certe, ns nu le putem plasa cu
exactitate n timp (ca de altfel nici n spaiu, n cuprinsul siturilor respective), au fost
fcute de Butculescu n castrul roman de la Spata de Jos (com. Spata, jud. Arge) Bumbueni, la vest de Lngeti28.
23

D. V. Rosetti, op. cit., p. 261 i urm.; D. Mndescu, Ceteni. Staiunea geto-dac de pe valea Dmboviei
superioare, Editura Istros, Brila, 2006, p. 19-23.
24
A. Punescu, op. cit., p. 62.
25
F. Gheorghiu, Dimitrie C. Butculescu - Actele i faptele sale patriotice, 1866-1904, Tipografia G. A.
Lzreanu, Bucureti, 1905, p. 10.
26
D. Butculescu, op. cit., p. 99-154.
27
P. Chihaia, Din cetile de scaun ale rii Romneti, Editura Meridiane, Bucureti, 1974, p. 217.
28
A. Punescu, op. cit., p. 62, nota 21.

NCEPUTURILE CERCETRILOR ARHEOLOGICE N ARGE I MUSCEL

63

Cercetrile entuziaste ale lui Butculescu n castrele de la Jidova i de la


Spata de Jos au fost deschiztoare de drumuri pentru arheologi ai antichitii romane
care treptat, prin studii din ce n ce mai elaborate,
aveau s conduc la individualizarea clar i distinct a
ceea ce astzi cunoatem drept limes transalutanus.
Curnd dup spturile lui Butculescu la
Jidova, n anii 1884-1885, tnrul filolog, epigrafist
i arheolog german Carl Schuchhardt (1859-1943) (fig.
10), pe atunci profesor particular i tutore n serviciul
prinului Alexandru Bibescu la conacul acestuia de la
Epureni, va ntreprinde - cu sprijinul i sub protecia
prinului i a ministrului Instruciunii Publice, Dimitrie
A. Sturdza - numeroase cltorii n cutarea
fortificaiilor i a drumurilor romane din spaiul
romnesc. Itinerarele sale l vor purta inclusiv n zona
aici studiat, unde localizeaz pentru prima oar, chiar
dac numai ipotetic, un drum roman ntre Urlueni i
Cmpulung (fig. 11)29.
Fig. 10. Carl Schuchhardt
(1859-1943).

Fig. 11. Harta valurilor i drumurilor romane din spaiul romnesc (Vechiul Regat)
publicat de Carl Schuchhardt n articolul su, Wlle un Chausseen... (1885).
ntre Urlueni i Cmpulung este punctat un posibil drum roman.

29
C. Schuchhardt, Wlle und Chausseen im sdlichen und stlichen Dacien, n Archologischepigraphische Mitteilungen aus sterreich, IX, 1885, p. 202-232 (v. n special p. 228-229), pl. IV.

DRAGO MNDESCU

64

Episodul Schuchhardt avea s fie urmat la scurt vreme de cercetrile de teren


mult mai consistente i mai aprofundate, dublate uneori de sondaje arheologice mai
mult sau mai puin restrnse, efectuate pe traseul limesului transalutanus, sub egida
Muzeului Naional de Antichiti, de Grigore Tocilescu (1850-1909) (fig. 12) i de
harnicul su colaborator, inginerul topograf Pamfil Polonic (1858-1944) (fig. 13).

Fig. 12. Grigore Tocilescu (1850-1909).

Fig. 13. Pamfil Polonic (1858-1944).

Contribuiile aduse de cei doi arheologi, n ultimul deceniu al sec. al XIX-lea,


la cunoaterea sectorului argeean al limesului transalutanus sunt eseniale. Practic,
situaia general a fortificaiilor romane cunoscute a rmas de atunci neschimbat.
Pamfil Polonic a parcurs cu pasul, n mai multe rnduri, ntregul traseu al limesului
transalutanus a cules toate legendele i povestirile localnicilor legate de vestigiile
arheologice, a vzut la faa locului toate castrele zonei discutate aici (Urlueni, Izbeti,
Spata de Jos, Albota, Purcreni, Jidova, Voineti, Rucr), le-a studiat amnunit prin
cercetri de suprafa iar acolo unde a considerat respectivul sit de un potenial
nsemnat a executat i spturi arheologice (de ex. la Jidova, n 1901), a realizat
schie (fig. 14), relevee, descrieri topografice, planuri, hri etc., toate acestea ntr-o
manier coerent i parte a unui sistem unitar de studiu30. Chiar dac majoritatea
nsemnrilor lui au rmas inedite (se pstreaz, ns, n manuscris)31, o bun parte din
rezultatele i concluziile cercetrilor sale de teren au fost valorificate prin publicare de
ctre Grigore Tocilescu32.
30

V. Barbu, Pamfil Polonic, n Revista Muzeelor, II, 1965, 3, p. 237-240; A. Punescu, op. cit., Capitolul
IV, Pamfil Polonic, un pionier al cartografiei arheologice de la noi, p. 65-69.
31
P. Polonic, Despre valurile, drumurile i cetile din rile locuite de romni, ms., Biblioteca Academiei
Romne. O list a manuscriselor lui Polonic pstrate la Biblioteca Academiei Romne, la V. Barbu, op. cit.,
p. 40.
32
Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches archologiques en Roumanie: communications faites l'Acadmie
des inscriptions et belles-lettres de Paris, 1892-1899, Impr. du Corps didactique C. Ispasesco & G.
Bratanesco, 1900, p. 127-129, 132-134 (Izbeti, Albota, Purcreni, Urlueni, Spata de Jos, Jidova).

NCEPUTURILE CERCETRILOR ARHEOLOGICE N ARGE I MUSCEL

65

Fig. 14. Castre de pe limes transalutanus. Schie realizate de Pamfil Polonic n ultimul
deceniu al sec. al XIX-lea. - a. Urlueni, b. Spata de Jos, c. Albota, d. Purcreni,
e. Cmpulung-Jidova (dup www.cimec.ro).

DRAGO MNDESCU

66

Cu cercetrile de teren ale celor doi colaboratori, Grigore Tocilescu i Pamfil


Polonic, arheologia spaiului argeean i muscelean trece ntr-o nou etap, cea
modern, a secolului XX. Alte provocri, noi dimensiuni ale cercetrii aveau s se
deschid curnd. Bazele fuseser puse, soclul era deja cldit prin munca tuturor acestor
pionieri ai arheologiei spaiului romnesc, fie ei romni sau strini. Cercetrile
arheologice sistematice n situri antice i medievale de o importan capital pentru
istoria naional (Ceteni, Jidova, Spata de Jos, Curtea de Arge, Cmpulung etc.)
puteau ncepe.

THE BEGINNING OF THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES


IN ARGE AND MUSCEL (THE 17-TH - THE 19-TH CENTURIES)
Abstract
The paper presents in brief the oldest archaeological researches in Arge and
Muscel, from the ones performed by the Italian count Luigi Ferdinando de Marsigli at
the Roman Camp from Cmpulung-"Jidova" (the end of the 17-th century) to the
studies based upon the limes transalutanus issue performed by Grigore Tocilescu and
Pamfil Polonic (at the border of the 19-th and the 20-th centuries). In the paper the
following features are highlighted: the interest for the archaeological monuments from
Arge and Muscel of all the pioneers of the archaeology from the Romanian area, both
Romanian (Cezar Bolliac, Alexandru Odobescu, Dimitrie Pappazoglu, Dimitrie
Butculescu, Grigore Tocilescu, Pamfil Polonic) or foreigners (de Marsigli, Carl
Schuchhardt).

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

RESTAURAREA PIESELOR CERAMICE PROVENITE DIN


SPTURILE SISTEMATICE DE LA HRMAN, JUDEUL BRAOV,
CAMPANIILE 2005-2007
MARY-CLAUDIA MOEI*
Situat la civa kilometri de Braov, situl a fost descoperit i cercetat pentru
prima dat de ctre o echip de arheologi format din A. D. Alexandrescu, I. Pop i M.
Marcu ntre anii 1961 - 1970 (A. D. Alexandrescu, 1973, p. 231). Cercetrile au avut ca
scop cercetarea zonei care au scos la lumin urme de locuire din epoca neolitic, a
bronzului, a fierului, aezri din sec. IV p. Chr. i sec. VII-IX p. Chr., dar i o cetuie
fortificat cu an i val de aprare datnd din sec. XII.
n vara anului 2005 au fost reluate cercetrile arheologice de la Hrman de
ctre o alt echip format din Gheorghe Alexandru Niculescu - responsabil (IAB,
FIB), Florin Moei, Alexandru Stnescu, Voica Istrate i Claudia Moei (MJI Braov),
Costin Croitoru (MJI Galai) i Drago Mndescu (MJI Arge) (CIMeC, 2006, p. 172)
i continuate n anii urmtori (CIMeC, 2007, p. 173).
Noile cercetri au avut ca finalitate i descoperirea ctorva obiecte ceramice
dup cum urmeaz:
Vas (inv. II 7048) - a fost descoperit n campania 2005 n seciunea 10, carou
02 la o adncime de 0,58 m; este specific epocii bronzului (sec. XVIII-XIV),
confecionat cu mna din past relativ fin cu degresani (calcar i mic) i ars n mediu
oxidant care i confer o culoare preponderent cenuie cu inflexiuni roietice i negre;
n momentul descoperirii se prezenta n stare fragmentar ( patru fragmente), (fig. 1).
Oal (inv. II 7045) - a fost descoperit n campania 2006 n S 13, C 11 la o
adncime de 0,85 m; este specific epocii bronzului (sec. XVIII-XIV), confecionat
cu mna din past grosier cu degresani (buci mici de calcar i mic) i ars n
mediu oxidant care i confer culoarea crmizie pe exterior i neagr n interior;
buza i fundul sunt drepte, i lipsesc umerii de susinere i prezint dou toarte
executate n band; n momentul descoperirii se prezenta n stare fragmentar (25
fragmente), (fig. 2).
Vas kantharos (inv. II 7187) - a fost descoperit n campania 2007; este
specific sec. I a. Chr. - I p. Chr., confecionat la roat din past fin i ars n
mediu reductor care i confer o culoare cenuie; este un vas tip kantharos i prezint
inel de susinere; n momentul descoperirii se prezenta n stare fragmentar (apte
fragmente), (fig. 3).

MARY-CLAUDIA MOEI

68

Cup (inv. II 7188) - a fost descoperit n campania 2007 n seciunea S1,


carou C 9-10 la o adncime de 0,60 m; este specific neoliticului trziu (sec. XVI-lea
a. Chr.), confecionat cu mna din past relativ fin i ars n mediu reductor care i
confer culoarea cenuie-maronie; buza i fundul sunt drepte, iar sub buz
prezint un umr; n momentul descoperirii se prezenta n stare fragmentar (34
fragmente), (fig. 4).
nainte de a proceda la restaurarea acestora, am constatat starea lor de
conservare: se prezentau n stare fragmentar, cu depuneri de sol, unele fragmente fiind
uor erodate datorit zcerii n sol. Nu au fost constatate intervenii anterioare
restaurrii.
Restaurarea pieselor a nceput cu nlturarea depozitelor de pmnt,
desprfuirea fragmentelor fiecrei piese n parte prin pensulri uoare, splarea cu ap
distilat i curarea lor folosind microscopul i instrumentar de detartraj adecvat. Dup
neutralizare, neevideniindu-se prezena clorurilor, fragmentele au fost uscate n solvent
i liber. A urmat conservarea fragmentelor cu soluie 5% Paraloid B72 i uscarea lor la
temperatura mediului ambiant. S-a continuat cu identificarea i asamblarea
fragmentelor, care a impus i aplicarea armturilor din srm neferoas de grosimi
diferite, n funcie de pies (fig. 5a, 6a, 7a, 8a), armturi necesare datorit zonelor
lacunare mari. Apoi, completarea formei vaselor s-a efectuat cu ipsos colorat n mas
cu oxizi de diverse culori n funcie de cerinele fiecrei piese n parte. Uscarea,
finisarea i conservarea final au ncheiat procesul de restaurare-conservare.
n urma interveniilor de restaurare i conservare s-au obinut i dimensiunile
celor patru vase:
Vas (inv. II 7048) - H = 3 cm; Dmax = 28cm; Dg = 25 cm; Gr = 1,5 cm (fig. 5b)
Oal (inv. II 7045) - H = 30 cm; Dg = 21 cm; Dmax = 34 cm; Df = 13 cm (fig. 6b)
Vas kantharos (inv. II 7187) - H = 8,6 cm; Dg = 6,2 cm; Dmax = 9,3 cm; Df = 4 cm
(fig. 7b)
Cup (inv. II 7188) - H = 11,5 cm; Dg = 12 cm; Dmax = 12,3 cm; Df = 6,7 cm (fig.
8b).
n continuare, n funcie de forma de valorificare a acestor piese se recomand
prezervarea lor conform normelor de conservare aflate n vigoare.

LA RESTAURATION DE PIECES CERAMIQUES


DECOUVERTES A BRASOV
Rsum:
L'article prsente la restauration des quatre vases cramiques dcouvertes
Hrman - Groapa Banului (photo 1, 2, 3, 4).
Les vases ont entre dans le procs de restauration. Apres le nettoyage,
assemblage, et conservation initiale ont t ralise le collage des fragments (photo 5a,
6a, 7a, 8a). Le compltement et la conservation finale des vases a fini le procs de
restauration (photo 5b, 6b, 7b, 8b).

RESTAURAREA PIESELOR CERAMICE PROVENITE DIN SPTURILE

Lista ilustraiilor:

Fig. 1: Vas (inv. II 7048) nainte de restaurare (foto: F. Moei).

Fig. 2: Oal (inv. II 7045) nainte de restaurare (foto: F. Moei).

69

70

MARY-CLAUDIA MOEI

Fig. 3: Vas (inv. II 7187) nainte de restaurare (foto: F. Moei).

Fig. 4: Cup (inv. II 7188) nainte de restaurare (foto: T. Simon).

RESTAURAREA PIESELOR CERAMICE PROVENITE DIN SPTURILE

b
Fig. 5: Vas (inv. II 7048) n timpul (a) i dup restaurare (b); (foto: T. Simon).

71

MARY-CLAUDIA MOEI

72

b
Fig. 6: Oal (inv. II 7045) n timpul (a) i dup restaurare (b); (foto: T. Simon).

RESTAURAREA PIESELOR CERAMICE PROVENITE DIN SPTURILE

b
Fig. 7: Vas (inv. II 7187) n timpul (a) i dup restaurare (b); (foto: T. Simon).

73

MARY-CLAUDIA MOEI

74

b
Fig. 8: Cup (inv. II 7188) n timpul (a) i dup restaurare (b);
foto: T. Simon (a), C. Moei (b).

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

ISTORIE MEDIEVAL

DIN NOU DESPRE NCEPUTURILE CETII POIENARI1


RADU TEFAN VERGATTI*
n anul 2009, n ziua de 28 august, n Comuna Cpneni, Arefu, din
iniiativa Comitetului de Cultur, Culte i Patrimoniu s-au desfurat lucrrile
simpozionului cu tema Vlad epe Drculea, domn cretin al rii Romneti. Cu
acel prilej, dl. Cercettor tiinific Alexandru Madgearu a prezentat comunicarea
intitulat Castrum Argyas: Poenari sau Curtea de Arge?2. Citirea textului a fost
ambigu, insuficient documentat, deoarece cercettorul amintit nu posed
instrumentele necesare de baz pentru a investiga o asemenea tem. Ea a fost
prezentat i amalgamat din punctul de vedere al logicii istorice. Afirm c-i lipsesc
instrumentele de baz deoarece nu tie limbile n care au fost scrise cronicile i
documentele epocii, referitoare la subiect: limba latin, limba maghiar i limba
german. Pot exemplifica n acest sens, artnd c domnul Al. Madgearu nu face
deosebirea ntre cuvintele Urkunden i Quellen3. Domnul Madgearu pune problema, n
primul rnd, a momentului ridicrii celei mai vechi pri a cetii: turnul donjon. Cu
muli ani n urm, n 1984, n monografia Cetii Poienari am artat c acesta trebuie
s dateze din ultima parte a secolului al XIII-lea4.
Mi-am bazat i-mi susin afirmaia pe descoperirea unor cahle din a doua
parte a secolului al XIII-lea scoase la lumin de arheologul Gh. I. Cantacuzino5 i de
1
Am preferat grafia Poienari, cum apare n documentele referitoare la cetate i nu Poenari, nume
ntrebuinat de actuala administraie.
*
Universitatea Valahia, Trgovite.
2
Cf. Al. Madgearu, Castrum Argyas: Poenari sau Curtea de Arge?; aceeai comunicare a prezentat-o la 10
septembrie 2009, la Fgra, n cadrul Colocviului Naional Monumentele Romniei patrimoniu naional
i universal; textul acestei comunicri a fost publicat n Studia Varia in Honorem Professoris tefan
tefnescu Octogenarii, ediderunt Cristian Luca et Ionel Cndea, Bucureti Brila, 2009, p. 203-215.
3
A se vedea, n acest sens, comunicarea Dlui. Madgearu, citat anterior; aceast situaie remarcat i de
domnul Profesor Sergiu Iosipescu, cruia-i mulumesc, odat n plus i pe aceast cale (cf. Sergiu Iosipescu,
Raluca Iosipescu, Pe plaiurile Arefului de la marele voievod Basarab I la magnificul Vlad Draculea, n Vlad
epe Drculea istorie i mit, ed. a II-a, Arefu-Arge, 19 iunie 2010, simpozion internaional, RmnicuVlcea, 2010, p. 218-240; Sergiu Iosipescu, Despre locul btliei de la 9-12 noiembrie 1330, n
http://www.cetati.medievistica.ro/pagini/Castelani.html (pagin consultat la 2 iulie 2010); idem, Cetile de
la Olt Tlmaciu, Lotru, Turnu Rou, ntr-un bucluca document castelologic de la 1453, n mss.)
4
Cf. Maria (Vergatti) Ciobanu, Nicolae Moisescu, Radu tefan Ciobanu (Vergatti), Cetatea Poienari,
Bucureti, 1984, p. 44 i urm.
5
Cf. Gh. I. Cantacuzino, Date noi privind cetatea Poienari (Arge), n Studii i comunicri, Muzeul Piteti,
1971, p. 209-216; idem, Ceti medievale din ara Romneasc (secolele XIII-XVI), ed. I, Bucureti, 1981, p.
104-114;

76

RADU TEFAN VERGATTI

mine mpreun cu arheologul Dinu V. Rosetti6. n stratul de mortar de la baza turnului


donjon, aflat n partea cea mai nlat a platoului, au fost gsite discuri i cahle,
smluite i nesmluite, avnd pe ele ornamentaii fitomorfe de provenien
transilvnean cu motive inspirate de conifere i genifere. Alturi de turn s-au
descoperit i fragmente de discuri ornate cu cadrul trilobat gotic, unde lobii nu sunt
unii. Discurile ornamentate i cahlele cu motive fitomorfe, socotite pe baza
similitudinilor i tipologiei c provin din prima parte a secolului al XIV-lea l-au
determinat pe Gh. I. Cantacuzino s dateze construirea turnului de plan patrulater
nainte de mijlocul secolului al XIV-lea, probabil n epoca lui Basarab I ntemeietorul7.
Existena, pe unele discuri, a cadrului trilobat de origine gotic, unde lobii nu sunt nc
unii, impune o revizuire a datrii. Este bine tiut c aceast form a cadrului trilobat
gotic are un caracter primitiv, ea fiind creat n a doua jumtate a secolului al XIII-lea,
dar disprnd dup o existen scurt, chiar la nceputul secolului al XIV-lea8. Atunci a
lsat locul numai cadrului trilobat gotic cu lobii unii.
Bazndu-ne pe aceast observaie, pe gsirea cahlelor i discurilor cu
aceast ornamentaie n mortarul tencuielii de la baza construciei, considerm c turnul
de plan patrulater, nucleul Cetii Poienari, a fost ridicat la finele secolului al XIII-lea
sau cel mai trziu la nceputul secolului al XIV-lea, fr a depi primul deceniu al
ultimului, adic ntr-o epoc imediat anterioar ocuprii tronului de Basarab I
ntemeietorul9.
Ar fi fost prea mult s-i cer Domnului Al. Madgearu s emit asemenea
judecat de valoare. Mai mult, Domnia sa nici nu pomenete aceast datare cert, ceea
ce nu este onorant i corect pentru un cercettor.
n ceea ce privete turnul donjon, Domnul Al. Madgearu reia o observaie
fcut de noi i anume c ntre acea prim construcie de la Cetatea Poienari i
campanila de la Biserica Sn-Nicoar Curtea de Arge exist o legtur vizual10.
Dac se aprinde o fclie de la o fereastr de la al doilea nivel al donjonului, ea poate fi
bine observat, n timpul nopii din campanila Bisericii Sn-Nicoar. Nu am discutat
niciodat posibilitatea semnalizrii cu fum, cum crede Domnul Madgearu11. Asemenea
semnal nu s-ar fi putut zri la distana de 25 km, care separ cele dou construcii.
Alegerea locului pentru fiecare din cele dou turnuri arat pe de o parte c
au fost foarte bine cunoscute zonele, pe de alta c este o apropiere pentru datarea celor
dou construcii. Dac pentru turnul donjon de la Cetatea Poienari am nclinat pentru
cumpna dintre finele secolului al XIII-lea i nceputul celui de-al XIV-lea, pentru
campanila de la Sn-Nicoar sunt obligat s m orientez ctre prima parte a secolului
XIV, n anii domniei lui Basarab I ntemeietorul. Susin aceast afirmaie pe temeiul
6
Jurnalul spturilor arheologice din campania septembrie 1975, mss. n arhiva Muzeului Orenesc Curtea
de Arge.
7
Cf. Gh. I. Cantacuzino, Ceti medievale, ed. cit., p. 104 i urm.; idem, ed. II, Bucureti, 2001, p. 39.
8
Cf. Cf. Maria (Vergatti) Ciobanu, Nicolae Moisescu, Radu tefan Ciobanu (Vergatti), Cetatea Poienari, ed.
cit., p. 45; a se vedea discutarea problemei i la Virgil Vtianu, Istoria artei feudale n rile romne, vol. I,
Bucureti, 1959, i la John Beckwith, Early Medieval Art, London, 1971, passim.
9
Cf. Maria (Vergatti) Ciobanu, Nicolae Moisescu, Radu tefan Ciobanu (Vergatti), Cetatea Poienari, ed.
cit., p. 45 i urm.
10
Idem, p. 47.
11
Cf. Al. Madgearu, Castrum Argyas, loc.cit., p. 214.

DIN NOU DESPRE NCEPUTURILE CETII POIENARI

77

similitudinii cu catolicoanele de la Drobeta Turnu-Severin i a rezultatelor campaniei


spturilor arheologice din septembrie 2009 de la biserica Sn Nicoar, Curtea de
Arge. n timpul acelor investigaii s-a constatat o similitudine a crmizilor i tehnicii
de construcie la Sn-Nicoar i la biserica Domneasca Mare cu hramul Sf. Nicolae, din
Curtea Domneasc12. Cum despre cea de a doua se tie pozitiv c se afla la rou n
perioada septembrie 1351 august 135213, este foarte probabil ca prima, campanila, s
fie puin anterioar. n orice caz, n timpul domniei lui Basarab I ntemeietorul, ea
funciona.
Este foarte posibil ca n timpul campaniei din toamna anului 1330, cnd
regele Ungariei, francezul din Sicilia, Charles Robert dAnjou, a atacat ara
Romneasc, sistemul de semnalizare luminoas s fi fost activ. Documentele
maghiare, publicate de Gy. Gyrffy despre campania din toamna anului 133014,
analizate de Maria Holban15, de mine16 i de profesorul de la Cambridge, Istvn
Vsry17, au artat clar c armatele regale nu au cucerit nici Curtea de Arge, nici
Castrum Argyas. Aici trebuie s fie foarte atent lectorul la terminologia folosit n text.
Cei care au scris s-au supus cerinelor cavalerilor occidentali din apropierea regelui
Charles Robert. Pentru ei noiunile erau foarte precise.
n consecin, pot spune c pentru ei reedina lui Basarab nu era un castru,
ci un civitas, o oppida etc. n schimb, turnul de la Cetatea Poienariera un castru.
Identificarea unui turn fortificat cu un castru la romnii-vlahii din Imperiul lui Ioni
Caloian (1197-1207) apare frecvent att la autorii bizantini ca Niketas Koniates18, ct i
la cronicarii francezi ai cruciadei a IV-a. Cei din urm erau militari de profesie, formai
din adolescen s lupte i s comande. M refer aici la marele nobil Geoffroy de
Villehardouin19, la mruntul aristocrat Robert de Clari (Cleri)20, la cronicarul de curte
al celui de-al doilea mprat al Constantinopolului, Henri de Hainaut, la Henri de
Valenciennes21.

12

Cf. informaii orale comunicate de Dl. Sergiu Iosipescu.


A se vedea, printre alii, Virgil Drghiceanu, Inscripiile de la biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de
Arge, n Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, V, 1912, p. 95-96; idem, Curtea domneasc din
Arge. Note istorice i arheologice, n Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, X-XVI, Bucureti, 19171923, p. 9-76.
14
Gy. Gyrffy, Adatok a romnok XIII. szzadi trtnethez s a romn llam Kezdeteihez, n Trtnelmi
Szemle, 7 (1964), p. 555-568.
15
Cf. Maria Holban, Din cronica relaiilor romno-ungare n secolele XIII-XIV, Bucureti, 1981, p. 101-103
i urm.
16
Cf. Radu tefan Vergatti, Documente maghiare despre lupta dintre domnul romn Basarab I ntemeietorul
i regele Ungariei Charles Robert dAnjou (9-12 noiembrie 1330), n Omagiu istoricului Florin
Constantiniu, Focani, 2003, p. 22-40; idem, Oraul Cmpulung i primii Basarabi, n Argesis, XVII, 2009,
p. 75-81.
17
Istvn Vsry, Cumans and Tatars: Oriental Military in the Pre-Ottoman Balcans, 1185-1365, Cambridge
University Press, Cambridge, 2005, p. 152 i urm.
18
Cf. Fontes Historiae Dacoromanae, vol. III, Bucureti, 1975, p. 209.
19
Geoffroy de Villehardouin, La conqute de Constantinople, d. E. Faral, vol. II, Paris, 1939, p. 306-308,
493.
20
Robert de Clari, La conqute de Constantinople, d. Ph. Louer, Paris, 1924, ch. LXV, p. 59, ch. LXVI, p.
60-61.
21
Henri de Valenciennes, Histoire de lempereur Henri la suite de Geoffroy de Villehardouin La conqute
de Constantinople, d. Natallis de Wailly, Paris, 1882, p. 320-529.
13

78

RADU TEFAN VERGATTI

Toi au scris despre fortificaiile de tip turn c se numeau castrum22. Ele se


gseau n nordul Munilor Balcani, spre Dunre i la miaz-noapte de marele fluviu.
Cronicarii francezi au putut s le vad n 1207 cnd i-au urmrit pe vlahii biruii n
lupta de la Adrianopole. Cercetrile arheologice confirm existena unor asemenea
fortificaii romneti nc din secolul al XIII-lea n nordul Dunrii. Amintesc aici
fortificaiile de la Drobeta Turnu-Severin23, de la Ceteni24, de la Ortia (Dealul
Sasului)25, Clnic26, Piatra Craivii27, Blvnyos28, Grbova29, Tui30 etc. Toate aceste
fortificaii au cte un donjon patrulater, din piatr, n partea cea mai nalt a platoului
cetii, ceea ce face i mai mare asemnarea cu construciile din sudul Munilor Carpai
i chiar al Dunrii, dar i cu Cetatea Poienari, de altfel similare i prin tehnica de
construcie31.
Deoarece am semnalat n monografia noastr c cetatea Poienari avea o
poziie special, destinat refugiului domnului i al familiei sale n caz de restrite,
pentru adpostirea tezaurului rii, pentru ntemniarea unor dumani periculoi32, s-ar
putea ca n 1330 s se fi retras acolo Basarab. Trupele regale maghiare, probabil, l-au
urmrit pentru a-l ucide sau a-l lua prizonier i a confisca tezaurul rii. Este foarte
probabil s fi ales aceast cale i pentru a se rentoarce n nordul Munilor Carpai. S-ar
putea s fie ndreptit punctul de vedere asupra drumului urmat spre cas de obosita
oaste maghiar prin zona comunei Aref, prin faa Cetii Poienari33. Acolo ar fi campat

22

A se vedea comentariile lui R. t. Vergatti (Ciobanu), Les chroniqueurs franais de la IV-e Croisade et les
Roumains de laire de la latinit orientale, n Nouvelles tudes dHistoire, VII, publies loccasion du
XVI-e Congrs international de sciences historiques, Stuttgart, 1985, Bucureti, 1985, p. 160-161.
23
Cf. Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii din Romnia, vol. I, Bucureti, 1963, p. 109 i urm.
24
Cf. Lucian Chiescu, Cercetri de arheologie la Ceteni-Arge, n Cercetri arheologice, publ. de
Muzeul Naional de Istorie a Romniei, IV (1976), p. 155-190.
25
Cf. Grigore Ionescu, Arhitectura pe teritoriul Romniei de-a lungul veacurilor, Bucureti, 1982, p. 150152; Gh. I. Cantacuzino, Ceti medievale din ara Romneasc..., ed. I, ed. cit., p. 114-124.
26
Cf. Marius Porumb, Ciprian Firea, Cetatea Clnic, Bucureti, 2007, passim.
27
Cf. I. Berciu, Gh. Anghel, Spturile arheologice de la cetatea feudal de la Piatra Craivii, n Apulum,
V, 1964, p. 309-322.
28
Bordi Zsigmond Lrand, Raport de cercetare arheologic Turia, com. Turia, Jud. Covasna, Punct: Bile
Balvanyos Cetatea Balvanyos, n Cronica cercetrilor arheologice din Romnia campania 2000,
Bucureti, 2001, raport nr. 214.
29
n Comuna Grbova din Jud. Alba se gsete un complex de ceti medievale existente n sec. XIII. Dintre
ele amintesc Cetatea Greavilor, ale crei ruine se gsesc n centrul satului i cetatea Urieilor, ale crei
vestigii se pstreaz, relativ, n pdure, la distan de cca. 2 km de sat.
30
Cf. Adrian Andrei Rusu, G. P. Hurezan, Biserici medievale din Judeul Arad, Arad, 2000, p. 141-144, 196.
31
Primele trei nivele ale turnului donjon de la Cetatea Poienari (subsol, parter, etaj 1) au fost construite din
piatr; paramenii sunt din piatr de mari dimensiuni, sumar fuit; ei sunt legai cu grile din brne groase de
stejar, terminate la capt n forma unei cozi de rndunic; ntre parameni, emplectonul este format din piatr
spart mare, nnecat n mortar cu mult nisip; ultimul nivel, al doilea etaj, datnd probabil din timpul lui
Vlad epe, folosete crmida pentru parameni, grilele de lemn sunt mai subiri, iar emplectonul
ntrebuineaz piatr spart mai mrunt; grosimea zidului din primele trei nivele este n jur de 2,5 3 metri,
ceea ce determin ca ncperile interioare s fie mici, cu suprafaa de cca. 4 x 4 m sau 4 x 4,5 m, n timp ce
exteriorul msoar pe o singur latur cca. 8 m; aceeai situaie este ntlnit i la turlele cetilor menionate
anterior; a se vedea i comentariile din Maria (Vergatti) Ciobanu, Nicolae Moisescu, Radu tefan Ciobanu
(Vergatti), Cetatea Poienari, ed. cit., p. 44 i urm.
32
Idem, p. 79, 80 i urm.
33
Sergiu Iosipescu, Btlia de la Posada (9-12 noiembrie 1330). O contribuie la critica izvoarelor istoriei
de nceput a principatului rii Romneti, n Revista Istoric, serie nou, 19, nr. 1-2, 2008, p. 2-5.

DIN NOU DESPRE NCEPUTURILE CETII POIENARI

79

maghiarii, sub Castrum Argyas34. Era normal s fie aleas aceast cale scurt, prin
Tigveni-Sltruc-Pripoare-Valea Oltului. n acest caz, lupta de la 9-12 noiembrie s-ar fi
putut da n pasul Perinari-Pripoare sau n defileul Racovi-Cineni35.
Interesant, dar nerelevat n istoriografia romn, nici de Dl. Al. Madgearu n
cartea sa despre organizarea militar a bizantinilor (secolele IX-XII)36, este modul de
lupt al romnilor. n aprilie 1207, cnd cavalerii francezi comandai de Geffroy de
Villehardouin se rentorceau dup ce-i urmriser pe romni (blaquis) au fost surprini
n munii Balcani, ntr-o ambuscad. Romnii au blocat o vale lung i ngust, cu
pereii abrupi. Apoi au prvlit asupra cavalerilor francezi bolovani i trunchiuri de
copaci. Cavalerii s-au putut salva desclecnd i contraatacnd37. Aceast descriere din
cronica lui Geffroy de Villehardouin38, reluat i de Robert de Clari (Cleri)39, amintete
de lupta de la 9-12 noiembrie 1330. Romnii au folosit exact aceeai tactic. Se vdete
astfel c aveau o tradiie n acest gen de lupte.
Faptul c trupele regale maghiare nu au atacat nici Curtea de Arge, nici
Cetatea Poienari, este uor explicabil. Berthold Spuler, prin publicarea a o serie de acte
din arhivele mongole de la Kazan40, a dovedit i a susinut aliana dintre Basarab I i
ttari. Aceeai situaie se desprinde i din hrisoavele maghiare41 care vorbesc despre
venirea ttarilor n ajutorul romnilor. Faptul este artat i de actele maghiare. Armata
comandat de regele Charles Robert nu ar fi putut rezista noului oc provocat de
clreii de step. A preferat s se retrag. A procedat astfel, mai ales c tia despre
bunele raporturi dintre Basarab I i hanul Nogai. n anul 1323 cei doi fuseser aliai n
lupta pentru susinerea lui Mihail III iman n vederea ocuprii tronului bulgar rmas
vacant dup moartea arului Gheorghe II Terter42. Firesc, maghiarii nu au mai pierdut
cteva zile s asedieze Castrum Argyas, foarte probabil Cetatea Poienari. Toate aceste
elemente conduc la datarea turnului donjon de la Cetatea Poienari la finele secolului al
XIII-lea, tez acceptat i susinut i de buni medieviti, specialiti n domeniu
Domnii A. A. Rusu, V. Slgean i S. Iosipescu.
n ceea ce privete opinia asupra existenei unui turn mic lng cisterna
cetii, m simt obligat s art c n monografia asupra Cetii Poienari am corectat cele
scrise de Gh. I. Cantacuzino n prima ediie a crii sale despre cetile medievale din
ara Romneasc. Domnia sa, secondat de arhitecta Olga Bzu, a scris c acolo ar fi

34

Cf. M. Holban, op. cit., p. 103 i urm.; R. t. Vergatti, Documente maghiare, loc. cit., p. 23 i urm.
I. Conea, Corectri geografice n istoria romnilor, I, Pe Olt, n Oltenia, Bucureti, 1938, p. 85-96;
Constantin C. Giurescu, Probleme controversate n istoriografia romn, Bucureti, 1977, p. 161-162; M.
Rada, Posada, 1330 Localizare prin interpretarea fotogramelor aeriene, n Analele Institutului de
Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie i Organizarea teritoriului, 3, 1981, p. 91-98; acest punct de vedere a
fost preluat de S. Iosipescu, Btlia..., loc. cit., p. 3 i urm., Al. Madgearu, Castrum Argyas..., loc. cit., p.
205.
36
Cf. Al. Madgearu, Organizarea militar bizantin la Dunre n secolele X-XII, Trgovite, 2007, passim.
37
Geoffroy de Villehardouin, op. cit., vol. II, p. 306-308, 493; Henri de Valenciennes, op. cit., p. 320, 529.
38
Geoffroy de Villehardouin, op. cit., vol. II, p. 306-308, 493.
39
si est Blakie une molt fort terre, qui toute est enclose de montaigne; si que on ny pust entrer ni issir
fors par un destroit (cf. Robert de Clari, op. cit., p. 59 i urm.).
40
Cf. Bertold Spuler, Die goldene Horde. Die Mongolen in Ruland, 1223-1502, ed. Wiesbaden, 1965,
passim.
41
Gy. Gyrffy, op. cit., p. 555 i urm.; M. Holban, op. cit., p. 103-105; Istvn Vsry, op. cit., p. 128 i urm.
42
Fontes, vol. III, ed. cit., p. 483.
35

80

RADU TEFAN VERGATTI

fost o oubliette, adic o mic nchisoare43. Ne-a fost uor s demonstrm c n acel
loc se gsea o cistern, ale crei urme le-a vzut Al. Pelimon, la mijlocul secolului al
XIX-lea44.
nlarea lng ea a unui turn mic de supraveghere era fireasc. Deci,
Domnul S. Iosipescu ar putea avea dreptate. Trebuie confirmat de rezultatele
spturilor arheologice.
n ceea ce privete prezentarea celor dou acte amintite de Domnul Al.
Madgearu, este facil s se demonstreze inconsistena opiniilor sale. Actul din 17
octombrie 1336 a fost de mult pus sub semnul ndoielii de Gy. Gyrffy, de M. Holban,
de I. Vsry. Actul are o contradicie intern ntre transumpt i datare, deci nu poate fi
privit ca autentic. Nici coninutul su nu poate fi real. Comandantul Bak n fruntea
unei mici grupri de clrei nu putea ataca i incendia Curtea de Arge, cum s-a
presupus i propus de oamenii dornici de senzaional45. Ttarii i Basarab ar fi
reacionat i i-ar fi distrus nainte de a ptrunde n reedina domneasc.
Al doilea act la care s-a referit Domnul Al. Madgearu este un act de danie al
regelui Ladislau al V-lea Postumul ctre cele apte scaune sseti46. Prin actul emis la 3
februarie 1453 la Pojoni (Bratislava) se anexau teritoriului celor apte scaune sseti
quamodo castra nostra regalia Tholmts, Lothorwr ac turris Veres-Torony dicta47.
La acestea se aduga cererea curii regale de a fi privite cu foarte mult atenie
teritoriile transalpine (qua de partibus Transalipinis iuxte fluvium Olth48). Era
ndreptit atragerea ateniei reprezentanilor scaunelor sseti, cci ntreaga
Transilvanie era ameninat de turci, care veneau din prile transalpine. n acest proces
de aprare a pasurilor care permiteau accesul n Transilvania, se nscria i grija pentru
fortificaiile aflate n imediata apropiere a munilor Carpai. ntre aceste fortificaii se
afla i Cetatea Poienari. Grija pentru ea era ndreptit, cci avusese de suferit de pe
urma cutremurului din 1411. Desigur c aceast situaie l-a determinat pe Vlad epe,
bun cunosctor al politicii regalitii maghiare, s treac la refacerea cetii49.
Era firesc. Regalitatea maghiar cerea s fie distrus Tlmaciul i alte
fortificaii mici s fie reparate pentru a fi meninut n funciune sistemul defensiv.
Practic, actul are dou pri cci conine i o scrisoare de rspuns a comitelui scaunelor
sseti. Domnul Al Madgearu nu a citit reproducerea originalelor, ci numai pri ale
documentelor50. Desigur c aceast metod de investigare nu poate conduce la rezultate
43
Cf. Gh. I. Cantacuzino, Olga Bzu, Date noi cu privire la un element de arhitectur al Cetii Poienari
recent descoperit, n Buletinul Monumentelor Istorice, an XXXIX (1970), nr. 4, p. 67.
44
Al. Pelimon, Impresiuni de cltorie n Romnia, ed. II, ngrij., note, bibliografie i glosar de Dalila-Lucia
Aram, Bucureti, 1984, p. 61.
45
Nicolae Constantinescu, Basarab I i contribuia sa la consolidarea rii Romneti, n Anuarul
Institutului de Istorie i Arheologie A. D. Xenopol, XXIII/2, 1986, p. 563-565; ideea lui N. Constantinescu a
fost reluat i de Al. Madgearu, op. cit., p. 204; acest act discutabil este unul dintre primele care amintete de
Castrum Argyas.
46
Historia Critica Regum Hungariae, stirpis mixtae, Domesticorum et exterorum scriptorum concinnata, a
Stephano Katona, Tomulus VI, Ordine XIII, ab Anno Christi MCCCXL ad Annum MCCCLVIII, Typis
Ioannis Michaelis Landerer, Pestini, MDCCXC, p. 895-896.
47
Idem, p. 895.
48
Ibidem.
49
Istoria rii Rumneti (1290-1690), Letopiseul Cantacuzinesc, publicat de C. Grecescu, D. Simonescu,
Bucureti, 1960, p. 85.
50
A se vedea n acest sens Al. Madgearu, op. cit., p. 209 i urm.

DIN NOU DESPRE NCEPUTURILE CETII POIENARI

81

reale, ci numai la demonetizarea cercettorului care procedeaz astfel. Deoarece


Domnul S. Iosipescu a demonstrat recent, convingtor, c Dl. Al. Madgearu nu a
neles actul, att datorit necunoaterii limbii n care s-a purtat corespondena ct i a
insuficientei informaii, nu reiau aici problema, cci nu am dreptul s abuzez de timpul
nimnui. Pot afirma clar c din partea Domnului Al. Madgearu a fost o aciune de
mercenariat total nejustificat.
n concluzie, susin afirmaia c Cetatea Poienari, n prima ei faz de
existen, turnul donjon din piatr, dateaz de la cumpna secolelor al XIII-lea i al
XIV-lea. Este un punct de vedere sprijinit n timp, argumentat de rezultatele
cercetrilor arheologice, de Al. Lapedatu51, de Gh. I. Cantacuzino52, de D. V. Rosetti53,
de A. A. Rusu54, de V. Slgeanu55, de dl. S. Iosipescu i de noi. Este foarte posibil ca
n actele scrise de la nceputul secolului al XIV-lea, la curtea angevin, aceast
fortificaie cu caracter de castru, s fi fost numit Castrum Argyas. n orice caz, n zon
nu exist alt fortificaie cu caracter de castru, unde s fi campat otile regale maghiare,
iar Curtea de Arge nu avea fortificaii fiind un ora deschis.

AGAIN ABOUT THE BEGINNING OF THE POIENARI FORTRESS


Abstract
In the paper the author points out that the building of the Poienari Fortress
started at the end of the 13-th century or the beginning of the 14-th century when the
stone donjon was built. This point of view was proved along the time by the
archaeological researches performed by Al. Lapedatu and Gh. I. Cantacuzino and D. V.
Rosetti and A. A. Rusu and V. Slgeanu and S. Iosipescu and myself.
It was possible that this fortress was called Castrum Argyas in the papers from
the angevine court at the beginning of the 14-th century. Anyway, there is no other
fortified building having the features of a camp (used by the Hungarian army to camp
in) except this fortress. Being an open town, Curtea de Arge had no fortifications.

51
Cf. Al. Lapedatu, Dou vechi ceti romneti: Poienarii i Dmbovia, n Buletinul Comisiunii
Monumentelor Istorice, an III, 1910, p. 177-189.
52
Gh. I. Cantacuzino, Cetile medievale..., ed. I., ed. cit, p. 104-114.
53
Jurnal de spturi arheologice, campania 1975, n mss., pstrat n arhiva Muzeului Orenesc Curtea de
Arge.
54
A. A. Rusu, Castelarea carpatic. Fortificaii i ceti din Transilvania i teritoriile nvecinate (sec. XIIIXIV), Cluj-Napoca, 2005, p. 491.
55
Cf. V. Slgeanu, Arhitectura militar pe teritoriul rii Romneti i al Dobrogei n secolele XIII-XVI.
Influene i iradieri, Bucureti, Cluj Napoca, 2006, p. 60.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

O IMPORTANT INFORMAIE DESPRE VLAHII (ROMNII)


DIN TERITORIILE NORD-DUNRENE
(PRIMA JUMTATE A SECOLULUI AL XIV-lea)
N OPERA ISTORICULUI BIZANTIN IOAN CANTACUZINO
ION BICA*
Formarea statului feudal ara Romneasc este rezultatul unui proces
ndelungat de nchegare a formaiunilor prestatale. Pentru cunoaterea realitilor
social-politice dintre Carpai i Dunre, n secolul al XIII-lea, Diploma Ioaniilor este
documentul fundamental. Cuprinznd nelegerea din anul 1247 dintre regele ungar
Bela al IV-lea i preceptorul ordinului ioanit Rembald, n vederea aezrii cavalerilor n
aceste pri, cu misiunea de a le apra mpotriva eventualelor noi invazii ttare,
diploma dezvluie existena mai multor cnezate, voievodate i ri. n aceste cnezate
i voievodate dintre Carpai i Dunre existau stpni ai pmntului, feudali (maiores
terrae), asimilai ca poziie social-juridic nobililor, dup cum existau i rani n
dependena acestora1.
La sfritul secolului al XIII-lea i nceputul celui de al XIV-lea, evoluia
intern i o serie de schimbri n situaia internaional au ngduit cpeteniilor
romneti de la sud-de Carpai s ntemeieze un stat propriu de sine stttor. Criza
izbucnit n Imperiul ttrsc dup moartea hanului Nogai i tulburrile care au
izbucnit n Ungaria dup stingerea dinastiei arpadiene au determinat pe stpnii feudali
de la sud de Carpai s se strng n jurul conductorului din prile Argeului,
Basarab, pe care l-au ales voievod i domn (1317-1352). n mprejurri care nu ne sunt
suficient cunoscute, Basarab a unificat teritoriul dintre Carpai i Dunre i a devenit
astfel ntemeietorul rii Romneti. El a reuit, de asemenea, s asigure rii sale un
rol important n sud-estul Europei2.
Creterea prestigiului domniei rii Romneti, ntinderea stpnirii asupra
Banatului de Severin i ctigarea autonomiei nu conveneau ns unor mari feudali
maghiari i clerului catolic, care-i vedeau zdrnicite planurile de expansiune
teritorial i de catolicizare a populaiei ortodoxe.
*

Universitatea din Piteti.


*Facultatea de Teologie Ortodox Sfnta Muceni Filoteiadin Piteti.
tefan Pascu, Formarea statelor feudale: Transilvania, ara Romneasc i Moldova, n vol. Istoria
Romniei, sub redacia: prof. univ. Miron Constantinescu, acad. prof. Constantin Daicoviciu, prof. univ.
tefan Pacu, ediia a II-a, revzut i adugit, Bucureti, 1971, p. 104-105.
2
tefan tefnescu, Formarea statelor feudale romneti ara Romneasc, Moldova i Dobrogea (sec.
XIV, n vol. Istoria poporului romn, sub redacia acad. Andrei Oetea, Bucureti, 1970, p. 125.
1

84

ION BICA

Insuccesul romnilor i bulgarilor n lupta de la Velbudj, din 28 iulie 1330,


mpotriva srbilor a fost considerat de feudalii maghiari prilej potrivit pentru a ncepe
expediia mpotriva lui Basarab, campanie declanat n toamna anului 1330. Din
cronica pictat de la Viena (Chronicon pictum Vindobonense) i din alte izvoare
contemporane cu evenimentele, la care se adaug numeroase acte de cancelarie,
cunoatem cu destul exactitate desfurarea rzboiului din toamna anului 1330.
Expediia s-a soldat cu un mare eec, Basarab repurtnd la Posada (9-12 noiembrie) o
strlucit victorie mpotriva fostului su suzeran. Prin victoria militar obinut, poziia
rii Romneti se consolideaz tot mai mult, iar solidaritatea majoritii feudalilor
munteni n jurul lui Basarab devine mai puternic. Victoria voievodului Basarab a
consacrat independena rii Romneti i a favorizat dezvoltarea rii, care a intrat
ntr-o perioad de prosperitate.
Ioan Cantacuzino provenea dintr-o mare familie care aparinea aristocraiei
feudale bizantine trzii, fiind nrudit dup mam cu familia Paleologilor. Proprietar al
mai multor terenuri i aezminte, el a avut un puternic suport economic care l-a ajutat
n ascensiunea sa social. n rzboiul dintre Andronic al II-lea i nepotul su Andronic
al III-lea, Ioan Cantacuzino, care la vremea ceea era mare domestic, a intrat n alian
cu tnrul Paleolog. Dup victoria lui Andronic al III-lea (1328), el a devenit cel mai
apropiat colaborator i om de ncredere al mpratului. La moartea lui Andronic al IIIlea, 15 iunie 1341, urc pe tron fiul su, Ioan al V-lea Paleologul. Din cauz c era
minor, preteniile pentru preluarea regenei sunt ridicate de marele domestic Ioan
Cantacuzino care, de fapt, conducea statul nc din timpul bazileului defunct. mpotriva
lui se formeaz o opoziie puternic alctuit din Ana de Savoia, mprteasa mam,
patriarhul Ioan Calecas i megaducele Alexios Apocaucos. n aceste mprejurri Ioan
Cantacuzino este silit s se retrag la Dydimoteichos (octombrie 1341). Urmarea
acestui act, a izbucnit rzboiul civil, la nceput cu urmri nefavorabile pentru
Cantacuzino, ceea ce l-a determinat s se refugieze la srbi. Mai trziu, cderea
adversarului su Apocaucos (1346) a adus, printre altele, o schimbare de mentalitate n
gruparea partizanilor importani ai reginei. Astfel, la 3 februarie 1347,
Constantinopolul deschide porile lui Ioan Cantacuzino, garnizoana i populaia
capitalei trecnd de partea acestuia. Prin acordul ncheiat ntre Ioan Cantacuzino i Ana
de Savoia se hotra ca timp de zece ani s conduc singur imperiul. La 13 mai 1347, a
avut loc ncoronarea solemn a lui Ioan Cantacuzino, iar mai trziu (21 mai) cstoria
fiicei acestuia, Elena, cu Ioan al V-lea Paleologul. Instalarea lui Ioan al VI-lea
Cantacuzino la conducerea Bizanului marcheaz, deopotriv, victoria micrii isihaste.
n final, la 22 noiembrie, el abdic n favoarea mpratului legitim Ioan al V-lea
Paleologul. Ioan Cantacuzino se retrage ntr-o mnstire, clugrindu-se sub numele de
Ioasaf, unde a i murit la 15 iunie 13833.
3

Pentru activitatea politic a lui Ioan al VI-lea Cantacuzino, vezi: V. Parisot, Jean Cantacuzne, home dtat
et historien, Paris, 1845; J. Drseke, Zu Johannes Cantacuzenos, Byzantinische Zeitschrift, 9, 1900, p. 73-84;
A. A. Vasiliev, Histoire de lempire byzantin, traduit du russe par P. Brodin et A. Bourguina, prface de M.
Ch. Diehl, tome II (1081-1453), Paris, 1932, p. 258-261; Charles Diehl, Lysimaques Oeconomos, Rodolphe
Guilland, Ren Grousset, LEurope orientale de 1081 1453 (Histoire gnrale. Histoire du Moyen ge,
tome IX), Paris, 1945, p. 310-326;G. Ostrogorsky, The Palaeologi, n Cambridge Medieval History.
Volume IV. The Byzantine Empire. Part I. Byzantium and its Neighbours, edidet J. M. Hussey, with the
editorial assistance D. M. Nicol and Gowan, Cambridge, 1966, p. 351-353, 357-367; E. Frances, Quelques

O IMPORTANT INFORMAIE DESPRE VLAHII (ROMNII) DIN TERITORIILE

85

n ceea ce privete activitatea sa cultural, el se remarc n primul rnd prin


lucrrile sale memorialistice, cunoscute sub titlul de Istorii ([FJD\"4), n patru cri,
care relateaz evenimente petrecute ntre anii 1320-1356, scrise dup abdicarea sa de la
conducere. Scrierea istoric a lui Ioan Cantacuzino reprezint, alturi de cea a
contemporanului su Nichifor Gregoras, unul dintre cele mai importante izvoare de
istorie bizantin din prima jumtate a secolului al XIV-lea. Scris ntr-o limb de un
clasicism temperat, nu foarte arhaizant, bine construit Istoria este o oper plin de
informaii de cea mai mare valoare i, n aparen, foarte obiectiv prezentate. Totui se
poate simi i o not personal, de aprare a politicii autorului4.
Referindu-se la intervenia arului Mihail al III-lea iman al Bulgariei (1323-1330) n
disputa dintre Andronic al II-lea (1282-1328) i nepotul su Andronic al III-lea,
din anii 1323-1324, Ioan Cantacuzino afirm c Mihail a fost ajutat de ungro-vlahi,
n timp ce bizantinii se pregteau s asedieze oraul Filipopolis
( * JZ< *\"< FJD"J4< > ?((D@$8VPT< 6"J FL::"P\"< @6 8\(0<
$"F48g :< J CT:"\T< M484BB@bB@84< B@84@D6@<J4 B4X<"4 @6 (<
T *g<)5.
n momentul cnd au nceput marile nvliri ale slavilor peste Dunre, adic n
cursul celei de a doua jumti a secolului al VI-lea, a existat n Rsritul Europei, din
Transilvania pn n Macedonia i de la Marea Neagr pn la cea Adriatic, o foarte
puternic populaie romanic; cea din Dacia era n legtur nemijlocit cu cea din
Peninsula Balcanic. n special era bine romanizat partea dinspre apus i miaznoapte
a peninsulei, aadar tocmai partea care se nvecina sau era mai aproape de inuturile
noastre6. Limba celei mai mari pri a romanitii balcanice, legat strns pn la
invazia slav de romanitatea dacic, este aceeai cu limba vorbit de romnii din
Carpai7.
Prbuirea frontierei dunrene a Imperiului bizantin la nceputul secolului al
VII-lea a reprezentat o cotitur decisiv n destinele romanitii balcanice. Avaro-slavii
strpung defensiva bizantin i iau cu asalt metropolele dunrene, ajungnd apoi s
asedieze Thessalonicul i Constantinopolul. Mareea slav inund literalmente
peninsula, ajungnd pn n Peloponez i apoi n insulele Arhipelagului i chiar n Asia
Mic. Aezarea slavilor la sud de Dunre a avut un efect considerabil asupra populaiei
aspects de la politique de Jean Cantacuzne, Revista di studi bizantini e neoellenici, 15, 1968, 2, p. 167-176;
G. Weiss, Johannes Kantakuzenos-Aristokrat, Staatsman, Kaiser und Mnch - in der
Gesellschaftsentwicklung von Byzanz im 14. Jahrhundert, Wiesbaden, 1969; T. Teoteoi, Jean Cantacuzne
sur ltat byzantin, vue principalement la lumire de son Histoire, Revue des tudes sud-est europennes,
12, 1975, 2, p. 167-185; M. Cojoc, Ioan VI Cantacuzino - mprat, istoric i monah, Biserica Ortodox
Romn, 109, 1991, 1-3, p. 131-152; Warren Treadgold, O istorie a statului i societii bizantine, vol. II
(1025-1453), traducere de Mihai-Eugen Avdanei, ediie ngrijit de Victor Spinei i Bogdan-Petru Maleon,
Iai, 2004, p. 180-196; Stelian Brezeanu, O istorie a Bizanului, Bucureti, 2004, p. 301-306; Ion Bica,
Istoria Bizanului (324-1453), Piteti, 2002, p. 237-253.
4
M. Cojoc, op. cit., p. 145-150.
5
Ioannis Cantacuzeni eximperatoris, Historiarum libri IV, ed. L. Schopen (Corpus Scriptorum Historiae
Byzantinae), Bonn, vol. I, 1828, p. 175; Cf. Izvoarele istoriei Romniei. III. Scriitori bizantini (sec. XI-XIV),
publicate de Alexandru Elian i Nicolae erban Tanaoca, Bucureti, 1975, p. 483.
6
Constantin C. Giurescu-Dinu C. Giurescu, Istoria romnilor. Vol. l. Din cele mai vechi timpuri pn la
ntemeierea statelor romneti, Bucureti, 1974, p. 188.
7
Stelian Brezeanu, Romanitatea sud-dunrean n veacul de mijloc, n vol. Romanitatea oriental n Evul
Mediu. De la cetenii romani la naiunea medieval., Bucureti, 1999, p. 25-26.

86

ION BICA

romanice din rsritul Europei. n afar de faptul c au mpuinat-o prin luptele ce


nsoeau repetatele lor expediii dar, cu timpul au dislocat-o, au mprit-o n dou mari
grupe: una spre miaznoapte, cuprinznd pe dacoromni, i alta spre miazzi
cuprinznd pe macedoromni. Din grupa dacoromnilor s-a desprit apoi o parte,
aceea dinspre vest, ai cror urmai sunt istroromnii, iar din grupa macedoromnilor sau desprit meglenoromnii8.
n rstimpul dintre secolele VII-X, transformri importante din punct de
vedere etnic s-au acumulat att n natura populaiei romanizate de la sud de Dunre ct
i a societii bizantine. Izolai n marea mas a populaiei slave i silii la un mod de
via traco-romanii de la sudul Dunrii au dobndit o fizionomie aparte i o limb
proprie, n ultim instan s-au constituit ntr-un popor nou, termenul de romanus, prin
care se autodefineau, i pierde semnificaia politic de odinioar, datorit izolrii de
teritoriul Romniei, i dobndete un coninut etnic, deosebindu-i de populaia vecin
slav, bulgar, greac i albanez9. Aadar, n decursul Evului mediu constatm
existena, n toat regiunea Peninsulei Balcanice, a unei populaii de limb romanic denumit n izvoarele bizantine cu termenul de vlahi - care nu sunt altceva dect
urmaii vechii populaii romanizate. Preluarea de ctre bizantini a termenului vlah
($8VP@H), de origine german, ptruns ns n greac prin filier slav, pentru a denumi
populaia de limb latin din Balcani are loc n mprejurrile marilor mutaii etnice
europene din secolele IX-XI10. Un grup compact de vlahi locuiau munii Pindului i
inuturile de prin prejur, cunoscute de altfel sub numele de Vlahia, i anume Vlahia
Mare n Tesalia, Vlahia Mic n Etolia i Acarnania i Vlahia de Sus n Epir. De
asemenea, i Macedonia propriu-zis, n special partea de apus de fluviul Vardar, cu
inutul Moglenei (localitile Bitolia, Ohrida, Veria, Vlahoklisura, Moscopole), era
plin de populaie vlah11.
Dup mai bine de patru secole, sursele bizantine rup tcerea asupra uneia
dintre cele mai extinse grupri etnice din Balcani, la sfritul secolului al X-lea i
nceputul celui de al XI-lea, cnd ea se impune din nou ateniei izvoarelor vremii,
romanitatea sud-dunrean apare sub un nume nou pe scena istoriei. Prima meniune
despre vlahii din Balcani dateaz din anul 976 i se datoreaz cronicarului bizantin
Kedrenos. Acesta relateaz c, n acest an, David unul dintre fraii arului bulgar
8

Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit, p. 188.


Stelian Brezeanu, De la populaia romanizat la vlahii balcanici, n vol. Romanitatea oriental n Evul
Mediu. De la cetenii romani la naiunea medieval., Bucureti, 1999, p. 64.
10
Stelian Brezeanu, Romnii i tcerea surselor n mileniul obscur, n vol. Romanitatea oriental n
Evul mediu. De la cetenii romani la naiunea medieval, Bucureti, 1999, p. 44.
11
n legtur cu vlahii din sudul Dunrii, vezi urmtoarea bibliografie: G. Murnu, Istoria romnilor din Pind,
Vlahia Mare, 980-1250. Studiu istoric dup izvoare bizantine, Bucureti, 1913; Silviu Dragomir, Vlahii i
morlacii. Studiu din istoria romnismului balcanic, Cluj, 1924; A. Sacerdoeanu, Vlahii din Calcidica, n vol.
n memoria lui Vasile Prvan, Bucureti, 1934, p. 303-311; I. Nistor, Originea romnilor din Balcani i
Vlahiile din Tesalia i Epir, Bucureti, 1944; Silviu Dragomir, Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice n
Evul Mediu, Bucureti, 1959; George Murnu, Studii istorice privitoare la trecutul romnilor de peste
Dunre, ediie ngrijit i studiu introductiv de Nicolae erban Tanaoca, Bucureti, l984; Neagu Djuvara,
Sur un passage controvers de Kkaumnos. 1) De lorigine des Vlaques de Grce. 2) Lauteur nest pas
Katalaln Kkaumnos, Revue Roumain dHistoire, XXX, 1991,1-2, p. 23-66; P. . Nsturel, Valaques,
Coumans et Byzantins, Byzantina, I, 1969, p. 169-186; E.Stnescu, Les $8VP@4 de Kinnamos et Choniats et
la prsence militaire byzantine au nord du Danube sous les Comnnes, Revue des tudes sud-est
uropennes, IX, 1971, 3, p. 585-593;
9

O IMPORTANT INFORMAIE DESPRE VLAHII (ROMNII) DIN TERITORIILE

87

Samuel, a fost ucis ntre Castoria i Prespa, la locul numit Stejarii frumoi de nite
Vlahii chervangii(crui)12. A doua oar, vlahii sunt amintii n anul 980 ntr-o
cronic bizantin anonim, unde se spune c mpratul Vasile al II-lea Macedoneanul
(976-1025) a dat lui Niculi stpnirea peste vlahii din Elada13. Dup desfiinarea
statului bulgar, mai precis n anul 1020, acelai mprat bizantin, Vasile al II-lea, d un
edict prin care hotrte ca vlahii din toat Bulgaria s depind din punct de vedere
ecleziastic de arhiepiscopia de Ohrida14. Mai apoi n secolul al XI-lea, romnii din
Balcani sunt menionai n izvoarele bizantine, n anul 1066, cnd se rscoal
vlahiidin Tesalia, precum i pe tot parcursul secolului al XII-lea, pn la revolta
Asnetilor, n urma creia ia natere statul vlaho-bulgar (1186).
Ungrovlahii din Istoria lui Ioan Cantacuzino, care l ajut pe arul bulgar n
lupta mpotriva bizantinilor, n anul 1323, sunt vlahii (romnii) care locuiau n teritoriul
dintre Carpai i Dunre, la nceputul secolului al XIV-lea, aflat n vecintatea Ungariei
angevine. n istoriografia bizantin din secolul al XIV-lea, ara locuit de aceti
ungrovlahi este desemnat cu termenul de Ungrovlahia, adic Vlahia (ara
Romneasc) de lng Ungaria, termen geografic prin care bizantinii denumeau Vlahia
din stnga Dunrii pentru a o deosebi de Vlahiile din Peninsula Balcanic15.
Populaia vlah (romn) dintre Carpai i Dunre mprtea credina
cretin ortodox a Bizanului. Mrturie, n acest sens, sunt bisericile de zid ortodoxe,
scoase la iveal de cercetrile arheologice efectuate n ultimele decenii, toate
prezentnd elemente artistice specifice lumii bizantino-balcanice16. Dup moartea lui
Basarab I, fiul i succesorul acestuia, Nicolae Alexandru, ca urmare a consolidrii
statului feudal ara Romneasc, n anul 1359, cu aprobarea patriarhului de
Constantinopol, nfiineaz o mitropolie la Curtea de Arge, punnd prin aceasta bazele
organizrii bisericeti n teritoriile romneti nord-dunrene. Ca prim mitropolit a
12
Cedrenus Georgius, Historiarum compendium (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae), tomus alter,
Bonn, 1839 , p. II, 434; Cf. Izvoarele istoriei Romniei. III. Scriitori bizantini (sec. XI-XIV), publicate de
Alexandru Elian i Nicolae-erban Tanaoca, Bucureti, 1975, p. 144-145.
13
Eugen Stnescu, Byzantinovlahica. I: Les Vlaques las fin du Xe sicle-dbut du XIe et la restauration de la
domination byzantine dans la Pninsule Balcanique, Revue des tudes sud-est uropennes, VI, 1968, 3 ,p.
424-427.
14
B. Grani, Kirlichenrechtliche Glossen zu den vom Kaiser Basileios II dem autokephalen Erzbistum von
Achrida verliechenen Privilegien, Byzantion, XII, 1937, p. 395-415; Mathias Gyoni, Lvch vlaque de
lachevch bulgar dAchris aux XIe sicles, n tudes slaves et roumains, I, 1948, 3, p. 148-149; Gyula
Moravcsik, Byzantinoturcica. I. Die byzantinischen Quellen der Geschichte der Trkvllker, Berlin, 1958, p.
228-229; Ion Bica, Organizarea administrativ-militar i bisericeasc a Peninsulei Balcanice n timpul
mpratului Vasile al II-lea Macedoneanul (976-1025), Buletin tiinific. Seria: Studii istorice, Piteti, 20022003, 1-2, p. 46-48; Ion Bica, Thema Paristrion (Paradounavon) n istoriografia bizantin i romn, Piteti,
2003, p. 194-195.
15
N. Iorga, Condiiile de politic general n care s-au ntemeiat bisericile romneti n veacurile XIV-XV, n
vol. Studii asupra Evului mediu romnesc, ediie ngrijit de erban Papacostea, Bucureti, 1984, p. 96; N.
erbnescu, Titulatura mitropoliilor, jurisdicia, hotarele i reedinele mitropoliei Ungrovlahiei, Biserica
Ortodox Romn, LXXVII, 1959, 7-10, p. 709; Eugen Stnescu, Byzance et les pays roumains aux IX-XV
sicles, n Actes du XIV Congrs International des tudes byzantines, publies par les soins de M. Berza et
Eugen Stnescu, Bucarest, 1974, p. 264; Contantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria romnilor din cele
mai vechi timpuri pn astzi, ediia a doua revzut i adugit, Bucureti, 1975, p. 246, 260; Constantin
Rezachievici, Istoria popoarelor vecine i neamul romnesc n Evul Mediu, Bucureti, 1988, p.264.
16
Ion Bica, Bisericii ortodoxe din secolul al XIII-lea descoperite n regiunea Arge-Muscel, Argessis. Studii
i comunicri. Seria istorie, Piteti, p. 65-72.

ION BICA

88

toat Ungrovlahia(BVF0H ?((D@$8"P\"H) a fost numit Iakint, transferat de


Patriarhia constantinopolitan de la Vicina (localizat undeva, n Dobrogea, la gurile
Dunrii).
Informaia oferit de istoricul bizantin Ioan Cantacuzino este foarte
important pentru istoria teritoriilor nord-dunrene n secolul al XIV-lea, deoarece
constituie prima menionare a vlahilor (romnilor) de la nord de fluviu n izvoarele
bizantine. Aceast populaie era majoritar ortodox, ceea ce a i condus, n cele din
urm, la recunoaterea de ctre Patriarhia de Constantinopol a mitropoliei Ungrovlahiei
(rii Romneti), cu sediul la Curtea de Arge.

A IMPORTANT INFORMATION ABOUT VLACHS (ROMANIANS)


OF NORTH-DANUBIAN TERRITORIES
(THE FIRST HALF OF XIV-th CENTURY)
IN THE WORK OF HISTORIAN JOHN CANTACUZENUS
Abstract
The information presented by the Byzantine historian John Cantacuzenus is
very important for the history of the north-danubian territories in the XIV-th Century
because it represents the first reference about Vlachs (Romanians) to North of Danube
in Byzantine sources. This Vlachs represented a orthodox majority, in year l359, the
Byzantine Patriarchate of Constantinople acknowledged the metropolis of Wallachia,
with the center in Curtea de Arge.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

RADU I Vv. I SCAUNUL DOMNESC DIN ARGE.


REPERE DIN ISTORIOGRAFIE
NICOLAE CONSTANTINESCU*
datoriia omeneasc, moartea, care multe
lucruri taie i s obrasc nu las.
/Miron Costin, Letopise, 1/

(I)
Fapt istoric de notorietate: dintre primii Domni aflai n fruntea rii
Romneti, n veacul al XIV-lea, numele i personalitatea lui Radu I Vv. (c. 1377 c.
1384) ni se prezint sub un ir nesfrit de ntrebri, ipoteze i - desigur - justificate
controverse. Situaie oarecum paradoxal, n istoriografie, cci tocmai acestui vlstar
domnesc (fiul lui Nicolae Alexandru Vv. i nepot al lui Basarab I), de la care nu se
pstreaz nici un act original de cancelarie (dar e menionat n ale urmailor si,
inclusiv n calitate de ctitor la Tismana i Cotmeana) - lui anume i-au fost dedicate
aproape cele mai ntinse pagini; n bun parte i datorit esturii din jurul legendarului
Radul (Negru) Vv., desclecat din Fgra, confundat ulterior de cronicarii munteni i
de alte izvoare chiar cu realul stpnitor de care ne ocupm aici. Real adic, n
amintitul veac (al luxului i noutilor, cum va prelua Virgil Drghiceanu spusa unui
specialist european)1, cunoscute fiind seriile emisiunilor monetare ale lui Radu I,
vdind indiscutabil prezena acestuia n Scaunul Domnesc din Arge. Mai mult dect
att, ca revers istoriografic, celui abia menionat lui V. Drghiceanu i se datoreaz
att investigaia arheologic din cuprinsul Bisericii Domneti Sf. Nicolae (1920, v. aici
fig. 1), ct mai ales (i aproape n totalitate) complicatul i neverosimilul inventar al
faptelor de observaie, al descoperirilor, urmat chiar ad faciem loci de acel eafodaj
interpretativ realmente forat (inclusiv n plan istoric), consemnat apoi n
binecunoscutul volum aprut n 1923.
*

Institutul de Arheologie Vasile Prvan, Bucureti.


CDA-1923, p. 59 (n. 2, citat din F. Serr, Les arts somptuaires, Paris,1853). Este de precizat, din unghi
strict bibliografic, c acronimul folosit aici se refer la volumul din BCMI, aprut cu ntrziere din pricina
primului Rzboi Mondial, prezint foaia de titlu astfel: Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Anul
X-XVI, 1917-1923, Tiparul, Cutura Naional, Bucureti, 1923, dar poart numai pe coperta I (cu certitudine
datorit lui Virgiliu N. Drghiceanu, secretar-director), pe o etichet ornat, lipit, titlul arhicunoscut: Curtea
Domneasc din Arge, ncadrat de meniunile: Buletinul Comisiunei (sic) Monumentelor Istorice / Tiparul
Institutului Cultura Naional. Consideraiile lui Drghiceanu, despre Radu-Vod, zis Negru, la p. 19 i
urm. n cele de fa, ilustraia a fost prelucrat de Anca Ganciu.
1

90

NICOLAE CONSTANTINESCU

Fig. 1. Cercetrile lui V. Drghiceanu (1920) din Biserica Domneasc


(CDA-1923, fig. 30; aici ap. Sacerdoeanu, 1935).

RADU I Vv. I SCAUNUL DOMNESC DIN ARGE

91

Or, personajul central al acestei scrieri (nendoielnic, un reper veritabil n


istoriografie) a devenit Radu I Vv., dovedindu-se c interpretrile - Drghiceanu au
avut darul nemaipomenit de a influena (i zdruncina ntr-un fel) opiniile echipei de
savani i specialiti care au prezidat i conlucrat la investigaiile i lucrrile de
restaurare de atunci, n frunte cu Dimitre Onciul (disprut din via chiar n cursul
elaborrii CDA, la 20.03.1923).
Altminteri, am avut deja prilejul, prin cercetri proprii2 (v. aici fig. 2-3) s
ntresc opinia deja curent n istoriografie i anume, c prin demersurile sale din 1920
de la Curtea de Arge, cel amintit a cutat, deliberat, s valideze i arheologic opiniile
directoare ale lui Onciul (despre Radul Negru Vv.),din pragul veacului XX, despre
estura luntric a tradiiei munteneti privind ntemeierea statal la sud de Carpai, n
1290, prin desclecatul din Fgra3; Drghiceanu, ns (i nu a fost chiar singurul,
dovad siajul concluziilor sale, n care mai cad unii i n vremea noastr), ar fi
trebuit s in seama, cu necesitate de adevratele concluzii oarecum amare! ale
studiilor lui D. Onciul privindu-l pe miticul desclector: Aa nelegem tradiia
cronicelor despre Radu Negru. Modul cum s-a format aceast tradiie e unul din cele
mai interesante fenomene n istoria basmelor istorice: tot, afar de data ntemeierii,
este, n oarecare neles, adevrat n ea, nimic ns n legtura n care e dat4. (Subl.
N. C.). Tulburtoare ncheiere, ndeosebi ultima propoziiune, oarecum profetic pentru
ce se va ntmpla n 1920-23 E, aadar, de insistat cu privire la natura descoperirilor
din anul 1920. Ce anume se raporteaz direct la Radu I Vv.?
Lesne explicabil, vlva despre cercetrile lui V. Drghiceanu s-a ivit brusc, o
dat cu descoperirea n naos a fastuosului Mormnt nr. 10 (v. infra), iar ctre finalul
investigaiilor a neateptatei nsemnri slavone de sub fereastra peretelui de nord,
care consemna, n sfrit!, tirea c Basarab I s-a stins la Cmpulung, leat 6860
/1351-52/; reper istoric de cpetenie ce l-a descumpnit mai ales pe D. Onciul (care, la
aflarea descoperirii, se plimba agitat n odaia de lucru, nevenindu-i s cread, cu
minile pe cap! - cum va evoca mai trziu printele-scriitor Gala Galaction, pe baza
spuselor pictorului D. Norocea, descoperitorul grafitului)5. S recapitulm succint un
parcurs istoriografic, riscnd chiar i repetarea unor lucruri tiute.
Astfel, de unde, n 1915 (an de referin pentru tema de fa, v. infra,
Numismatica), D. Onciul i I. Bogdan, mpreun cu raliatul N. Iorga (mpotriva
prerilor lui Orest Tafrali) afirmau cu referire la Biserica Domneasc: a fost zugrvit,
dac nu i zidit, sub fiul i succesorul lui Basarab, Alexandru I, fondator i al

Vezi: Curtea de Arge (1200-1400).Asupra nceputurilor rii Romneti,1984, p. 83 i urm.


Despre opiniile savanilor B. P. Hasdeu, Alex. D. Xenopol (care lua n considerare un Radu I, cel Negru, al
desclecatului din Fgra, diferit de Radu II /Basarab/ de mai trziu) etc.,v. Aurel Sacerdoeanu, Studiile
lui D. Onciul i Probleme principale studiate de D. Onciul (respectiv Dimitre Onciul, Scrieri istorice, II,
ed. A. Sacerdoeanu, Buc.,1968, p. 369 i urm., 428 i urm., 475 i urm.
4
D. Onciul, Radul Negru(1891), ed. cit., I, 1968, p. 428. ncheiere uor modificat n mai cunoscuta
scriere din 1899 Originile Principatelor Romne, ed. cit., I, p. 672.
5
N. Constantinescu, Arge - 1984, p. 20 (n. 41); mai nou, idem, O evocare: Dimitre Onciul i vatra istoric
a Argeului. Remember: 150 de ani de la naterea savantului (26 X /7 XI 1856), n Argesis, XV, Istorie,
Piteti, 2006, p. 226 (n. 26; citat din G. Galaction, Jurnal, ed. Teodor Vrgolici, Minerva, Buc., 1977, p. 182,
cu lmuriri privind relatarea lui Norocea).
3

92

NICOLAE CONSTANTINESCU

Fig. 2. Planul spturilor arheologice sistematice din anii 1969


(seciunile I-XV) i 1971 (seciunile XVI- XXIII).

RADU I Vv. I SCAUNUL DOMNESC DIN ARGE

93

Mitropoliei din Arge6 - peste un an l vedem doar pe acelai D. Onciul meninndu-i


opinia: Basarab - fondator al Bisericii Domneti din capitala sa Arge, atribuit de
tradiie desclectorului Negru Vod (cu trimitere, privindu-l pe voievod, la un
Pomelnic al Mnstirii Argeului)7.

Fig. 3. Detaliu (naos, colul NV, cu localizarea exact a


Mormntului anonim acoperit cu relieful antropomorfic.
Abia prin cercetrile din 1920 i mai cu seama prin informaia oferit de
grafitul amintit (devenit cheie de bolt n materie de revizuiri cronologice i de
iniiative ctitoriceti), savantul istoric va admite: Basarab I ctitor, zidire terminat
sub Nicolae Alexandru, iar podoaba zugrvelii nefiind finalizat dect n domnia lui
Radu (1374-1384), fiul i al doilea succesor al lui Alexandru; n fine, ca un corolar
interpretativ (dar cu subtil pruden): Lui Radu, care a terminat mreaa biseric
i splendida ei pictur, legenda i-a atribuit fundaia ei, cu att mai mult cu ct n ea se
afl mormntul lui de ctitor, descoperit n zilele noastre, care, dup toate indiciile,
urmeaz s fie al lui Radu // Aceast nou lumin pentru lmurirea trecutului ne-a
rsrit din mormntul ctitorului de la Curtea de Arge, n legtur cu grafitul din
13528. (Subl. N. C.). Se vede limpede, c prin autoritatea sa recunoscut savantul
(chiar sub cauiuni de genul dup toate indiciile, sau urmeaz s fie) a acceptat
oarecum tacit schema interpretativ ce i se oferea pe parcursul cercetrilor i al
descoperirilor din Biserica Domneasc, ncurajnd astfel, de asemenea tacit, ca autorul
acestora,Virgil N. Drghiceanu, s-i expun i n scris opiniile (este posibil ca volumul
6
BCMI, VIII (1915), p. 141-43 (Raport naintat Academiei Romne,9 oct. 1915); v. Scriei istorice, II,
ed. cit., p. 224 ntr-un Post scriptum, p. 225,ralierea lui N. Iorga.
7
D. Onciul, n chestiunea Bisericii Domneti de la Curtea de Arge, n BCMI, IX (1916) respectiv Scrieri
istorice, II, ed. cit., p. 238, 240.
8
Idem, Anul morii Marelui Basarab Voievod, n CDA - 1923, p. 101-104 ( Scr. ist., II, 328-29).

94

NICOLAE CONSTANTINESCU

n pregtire pentru tipar - respectiv BCMI/ 1917-1923 sau, cum l citm de obicei,
CDA-1923 - s fi fost avizat n prealabil de savant, potrivit i competenelor sale
oficiale, dar ziua fatal din 20 martie 1923 a voit ca D. Onciul s fie comemorat deja
ntr-o pagin cernit, fr ca volumul finit s-l fi avut n faa ochilor). Excepie
fcnd contribuiile strict tehnice din volumul aprut aadar postum (arhitectur,
restaurare, parial i pictur, expertiza-Rainer), restul, n plan strict al constatrilor i
mai cu seam n cel interpretativ/istoric denot efectiv o orbire desvrit, cci din
unghi ctitoricesc era eliminat din vederi tocmai un Mare voievod i Domn de talia lui
Vladislav I-Vlaicu (1364 c. 1377)9; i e realmente straniu c un pisc al istoriografiei
noastre, prezent lturalnic n CDA-1923, Nicolae Iorga, nu s-a sfiit i mai trziu s
scrie n sinteza-i din 1937: Apoi Vladislav n-avu nici un raport strns cu Argeul, pe
cnd el apare ca nceptor i druitor al Vodiei10.
Numai c atunci, n 1920 i mai departe, interpretrile lui D. Onciul i, din
1915 (dubitative totui), ale numismatului Constantin Moisil11 au fost preluate talequale de ctre V. Drghiceanu i evident prelucrate (mai exact: potrivite, ct i-a stat n
putin) pe msur ce ieeau la iveal cele ascunse sub pardoselile Bisericii Domneti.
Prin descoperirea Mormntului nr. 10 (smbt, 31 iulie 1920, nota V. Drghiceanu cu
nfiorare: /dup ora 11 dimineaa/. Sub pulberea de raze ce se mprtia de la
fereastra din apropiere, apare ntins pe un pat subire de nisip, n toat maiestatea
morii scheletul unui domn)12, identificat dendat ca aparinnd lui Radu I, iar,
alturi, necesarmente, i al soiei sale, Ana Doamna13, n sfrit, fcndu-i loc i
identificarea fiului lui Radu Vod (v. infra) Toate acestea, n pofida cutumelor
privind pogrebaniile domneti (aberant cu totul situaia din pretinsul mormnt-dublu,
Nr. 8, din mijlocul naosului, unde ar fi fost nhumai Vladislav I i soia sa!!), de unde
i contestrile ivite din afar chiar nainte de apariia CDA14.
9
Semnal clar mpotriva identificrii lui Radu Negru/Radu I (n M10 a fost nhumat Vlaicu Vod) - vezi
Constantin Koglniceanu, n Convorbiri Literare, LIV (1922), p. 723-730; fiul ilustrului Mihail
Koglniceanu a intervenit i mai trziu, admind c n Tabloul votiv din naos erau reprezentai Vladislav I i
Ana Doamna - Conv. Lit., LVIII (1926), p. 613-617. Referitor la aceeai problem de localizare/identificare
legat de M10, de amintit ipoteza (vai!, greu de acceptat) a savantului A. Sacerdoeanu, Mormntul de la
Arge i zidirea Bisericii Domneti, n BCMI, XXVIII (1935), 84, p. 49-57: dup o larg incursiune,
concluzia - Deci n nici un caz mormntul nr. 10 nu poate fi al lui Vladislav Voievod (depus n M8
credea A.S.); lund n considerare substruciile gsite de V. Drghiceanu (altele dect ale zidurilor-radier
de la nivelul fundaiilor), dar ignorate de acesta, ele configurnd resturile unei biserici anterioare, din veacul
XIII M10 aparinnd acestui loca, respectiv unui antecesor al lui Basarab, mort dup 1310 i nainte de
urcarea acestuia n Scaun etc. (p. 55-57). Biserica mai veche, s reamintim, a fost clar documentat
arheologic de investigaia anilor 1969-72.
10
N. Iorga, Istoria Romnilor, III (1937), ed. Victor Spinei, Ed. Encicl., Buc.,1993, p. 203 (cu o cuvenit
punere la punct a editorului).
11
Monete vechi romneti inedite sau puin cunoscute, n Analele Academiei Romne, S. II, t. XXXVIII
/1915-1916, Memoriile Seciunii Istorice /acronim obinuit ARMSI/, p. 55-73 (monede muntene), n
special p. 71 i urm. (De notat c sub nr. 30, p. 73 e publicat un ducat AR, emisiune Vlad I, 1394-1397). V.
infra, n. 20.
12
CDA-1923, Jurnalul spturilor, p. 138.
13
Idem, p. 142, 145 i distribuia mormintelor (unele presupuse sau pur i simplu inventate!) p. 41, fig. 30 (v.
aici, fig. 1). Expertiza-Rainer a fost, n toate privinele, necrutoare - cf. CDA-1923, p. 153-160; de unde i
jenantele explicaii suplimentare ale descoperitorului, privind localizrile, coninutul pachetelor cu oseminte
(la prelevarea acestora nici vorb de prezena dr. Francisc Rainer).
14
Supra, n. 9.

RADU I Vv. I SCAUNUL DOMNESC DIN ARGE

95

ntocmai ca D. Onciul, autorul cercetrii din 1920 i al celor redactate de el n


CDA-1923 a fost nevoit nu numai s constate i s defineasc anumite lucruri, ci s i
aduc n sprijin probe concludente - iar acestea, de bun seam, se vedeau n parte sub
ochii liberi: n picturile murale, cum red n fig. 36 din CDA: Chipul lui Radu VodNegru n icoana hramului bisericii /= personajul princiar n atitudine rugtoare
(proskynesis) din peretele E al pronaosului,deasupra uii de acces n naos care l red
de fapt pe ctitorul unic, dinti, Vladislav I-Vlaicu/, apoi i n urmtoarea fig. 37:
Panou n naosul Bisericii Domneti cu chipul (sic) lui Radu Negru i Ana Doamna/
= tabloul votiv, refcut din pcate n manier decadent de Pandelimon zugravul, 1827;
pictura din jurul anului 1369 i reda pe ctitorii Vladislav I-Vlaicu i Ana Doamna dovad peremptorie fiind inscripia fragmentar pstrat deasupra, pe dou rnduri,
menionnd i stpnirea Vidinului, v. supra, n. 2/. De asemenea, ca mai nainte D.
Onciul, i autorul cercetrii din 1920 a folosit mrturiile Pomelnicilor - n numr de 6,
redate comparativ la p. 25 din CDA, inclusiv acela al Bisericii Domneti, reprodus
fotografic n fig. 35 (p. 47): fcut pe la 1863 de pe altul vechiu, care era cel puin de
pe la 1812, ncepe cu ctitorii principali ai bisericii: Io Radul-Voevod, Ana Doamna, Io
Neagoe-Voevod, Despina Doamna15 Eroare evident i n acest caz! Cci acest
izvor romnesc trziu are o desvrit valoare probatorie, chiar aceea de unicat i
merit a fi redat aici chiar din incipit, transliternd slovele cirilice: POMELNEKU /
Fericiilor i pururea pomeniilor titori (sic) /AI acetii BISERICI/ (interpolare!:
Radul VVd Neagoe Vvd /Ana DOAMNA DESPINA/ DOAMNA / Vdislav: Vo:
Kerana: Do: Mircea /: Vo: Dan: Vo:/ .a.m.d.

Fig. 4. Pomelnic al Bisericii Domneti, redacie trzie pe temeiuri mai vechi. Se vede
cu claritate adaosul, cu duct diferit al slovelor, de sub titlu (ap. CDA-1923, fig. 35).
15
CDA-1923, p. 46 (cu meniunea din n. 3: Publicat n Revista Istoric, an, 1920. El menioneaz pomeniri
pentru anul /sic/1812 i 1850).

96

NICOLAE CONSTANTINESCU

De necontestat: nsi grafia cirilic de sub titlu dovedete adaosul subliniat (ca
s nu mai vorbim de prescurtarea Vvd n loc de Vo: din original), fcut dup 1863! (v.
aici fig. 4); reieind, istoricete, c acest izvor red lucruri tiute din vechime, mrturii
la vedere se aflau n interiorul lcaului domnesc, n scurt, atestnd calitatea de ctitor
unic a lui Vladislav I-Vlaicu, iar Radu I nefiind menionat16. E de struit, totui pe alt
palier.
Numismatica i tribulaiile ei.
Cum am artat mai sus, rezidena la Arge a domnitorului muntean nu are
nevoie de demonstraie special, Radu motenind tronul dup decesul fratelui su (n
lupt, posibil, la Severin) - el ngrijindu-se de nmormntarea lui Vlaicu n M. 10. Se va
fi nscut acolo,n ambiana Curii zidite de bunicul Basarab I, cndva n deceniul IV al
veacului (era, acest Radu, un tnr ieit din adolescen pe la 1359, cnd strinul de
neam, Iachint al Vicinei, devenise Mitropolit recunoscut al Ungrovlahiei, iar ca Domn,
dup c. 1377, i-a avut alturi pe kir Hariton, urmat dup 1381 de kir Antim)17. Asociat
la domnie, cci nc n via fiind i confruntat cu inimiciia lui Ludovic de Anjou al
Ungariei, Vlaicu Vod a decis ca o parte din frnele puterii s fie date lui Radu Vd.,
cum probeaz cteva serii monetare. De asemenea, este cert i faptul c Radu Vd. A
fost cstorit de dou ori: din prima csnicie (posibil cu acea gospojda Anna din
versiunea II a Pomelnicului cmpulungean, din 1711, v. CDA, l.c.) s-a nscut
motenitorul Dan I, iar din a doua, cu Calinichia, au vzut lumina zilei Mircea Vd., zis
cel Btrn i ali frai, vitregi aadar fa de Dan I; dovad c fiul acestuia din urm,
Dan II, la 1424, o evoca pe lelea (mtu) i nu pe baba sau moaa (bunica)
Calinichia18. Despre originea sud-dunrean a Calinichiei (nume monastic), s-a ivit
recent ipoteza plauzibil, c ea ar fi fiica cneazului Lazar Grebljanovici al Serbiei, c
mariajul al doilea va fi avut loc nu nainte de anul 137019. Dac astfel stau lucrurile, o
consecin nsemnat n plan istoric e de nenlturat : Mircea Vd. se va fi nscut cel mai
devreme n 1371 i c la instalarea pe tronul din Arge, la 23 septembrie 1386, era un
tnr de abia 15 ani! S-ar explica ntr-un fel caracterul fluctuant al politicii sale la
nceputul domniei (marcat de rceala, chiar inimiciia regelui Sigismund al Ungariei),
ani buni nainte de momentul - Rovine (1394).

Fig. 5. Monede de la Radu I btute la Arge (ap. Constantin Moisil, CDA-1923).


16

N. Constantinescu, op.cit., passim.


Istoria Bisericii romne. Manual pentru Institutele teologice, vol. I (- 1632), Buc., 1957 (n red. Pr. Gh.
Moisescu, Pr. t. Lupa, Pr. Alex. Filipacu), p. 157-158.
18
DRH, B-I, p. 106, nr. 53 (orig. slav.) - discuia la P. P. Panaitescu, Mircea cel Btrn, Buc., 1944, p. 41-42.
19
Daniel Barbu, Byzance, Rome et les Roumains. Essais sur la production politique de la foi au Moyen Age,
Ed. Babel, Buc., 1998, p. 123 i urm. n schimb, P. P. Panaitescu, op.cit. era categoric mpotriva prerii c
Mircea ar fi fost ginerele cneazului Lazar (cumnat deci cu tefan Lazarevici despotul, care a luptat mpotriva
voievodului, la Rovine).
17

RADU I Vv. I SCAUNUL DOMNESC DIN ARGE

97

Fig. 6. Tip monetar controversat


(voievozi asociai emisiune Vladislav I-Vlaicu, v.n. 23).
Dar s ne ntoarcem la domeniul numismaticii i la nebnuitele sale faete.
n comunicarea sa de la Academie (edina Seciunii istorice, 26 iunie 1915),
numismatul Constantin Moisil prezenta pe larg loturi de monede provenind din tezaure
felurite - emisiuni din ara Romneasc i din Moldova. Studiu doct despre monede
ale lui Vladislav I-Vlaicu i ale lui Radu I( inclusiv asociai, cf. nr. 9-11), una de la
Vlad I (nr. 30), toate splendid exemplificate, figurativ, prin desene, (datorate poate unui
gravor de la Banca Naional, dac nu cumva tnrului colaborator al lui Vasile Prvan,
la Muzeul Naional de Antichiti, Dionisie Pecurariu, prezent ca atare n CDA, v.
infra). n seciunea D. Monete cu numele lui Vladislav a comunicrii se afirma:
Tezaurul gsit ntr-o localitate din Oltenia, rmas necunoscut, conine printre alte
monete de la Radu I i o serie ce pe revers au numele lui Vladislav. Monetele acestea,
executate cu puin ngrijire, dintr-un argint foarte prost, sunt de tipul monedelor lui
Radu cari au n faa acvilei un arpe (cf. nr. 23 i 26) i sunt toate cu legende slave. Cu
toate acestea este greu de precizat dac trebue atribuite lui Radu sau lui Vladislav i
este i mai greu de explicat motivul pentru care se gsesc numele ambilor domni pe
una i aceeai moned. Dup toate probabilitile ele au fost btute de ctre Radu,
cci numele acestuia se afl pe faa lor, iar al lui Vladislav pe revers. De asemenea
numele lui Radu este nsoit i de titlul de voevod; al lui Vladislav nu are acest titlu. Sar putea presupune ns, c avem a face cu o greeal de fabricare, utilizndu-se
pentru revers un tipar rmas de la Vladislav etc.20 (Subl. C.M.). Am redat in
extenso acest pasaj, pentru simplul motiv c autorul comunicrii va deveni coautor n
CDA-1923 prin articolul Monetele lui Radu I Basarab (demers fortuit, impus
nendoielnic de spiritul asamblrii ntregului volum, n pofida faptului c nici o moned
de la Radu I nu a fost gsit n spturile de atunci). i ce afirma de aceast dat
numismatul Constantin Moisil? Iat: Nu pot ncheia descrierea tipurilor monetare de
la Radu I fr s amintesc despre o serie de monete de tip comun, cari au n legenda
de pe fa numele lui Radu //,iar n cea de pe revers numele lui Vladislav. // Dup
cum am artat n alt parte, baterea acestor monete nu se poate explica dect
admind o domnie comun a lui Radu cu un presupus fiu numit Vladislav, dac nu
cumva ele se datoresc unei greeli comise de gravorul tiparelor, etc.21. (Subl. N.C.).
/Vezi aici fig. 6 /. Acest dubitativ, totui, presupus fiu st indiscutabil la originea
20

Constantin Moisil, op. cit., nr. 29, p. 71-72 i fig. 19 (v. aici fig. 8).
Idem, Monetele lui Radu I Basarab, n CDA-1923, p. 130 i fig. 134 (reluare a celei din 1915, reprodus
altminteri i de Oct. Iliescu, v.n. 23 ).

21

98

NICOLAE CONSTANTINESCU

demersului inutil al lui V. Drghiceanu de a-l identifica i arheologic, inventnd


(spre finalul cercetrii sale, la 7 sept. 1920) Mormntul 11 - care nu poate fi dect al
copilului i coregentului lui Radu, dup monete, numit Vladislav, cu oseminte i
inventar (Nasturii lui Vladislav, fiul lui Radu Negru!!)22 etc.
Am artat pe larg netemeinicia celor de mai sus, n lucrarea menionat (v.
Curtea de Arge,1984, p. 100-101), dar acum i aici este cazul s amintim i demersul
argumentat al regretatului numismat i istoric, Octavian Iliescu: nc din anii 50 ai
veacului trecut a demonstrat c amintita emisiune comun Vladislav/Radu i invers,
Radu /Vladislav (cu sigla arpelui lui Moisil, de fapt un zet) i seriile respective
(reduse, se pare la doar 5 exemplare) provin din hereghia lui Vladislav-I Vlaicu:
Presupunerea c ar fi vorba de monete hibride, btute sub domnia lui Radu I, i
rezultate din ntrebuinarea a dou stane diferite, dintre care una, veche, ar fi rmas din
timpul lui Vladislav, trebuie nlturat de la nceput23.
Piatra cu gisant un mare semn de ntrebare.
Cu toate cele nfiate pn aici, nu se poate afirma c pe V. Drghiceanu nu
l-a preocupat, chiar n chip struitor, s rezolve problema localizrii i identificrii altui
monument sculptural, existent cndva n interiorul Bisericii Domneti; dar frapeaz
faptul c n CDA nu se face vreo referire la mrturia unui cltor de-al nostru, fiind
vorba de Nicolae Pelimon. i ntr-adevr, acest literat cutreier ara Romneasc
ncepnd cu data de 16 iulie 1858, ajunge la Cmpulung i apoi la Curtea de Arge
(notnd aici: din cele ce se vd, se afl n decaden, dar nu-i lipsete un mic trg, are
ceva prvlii, meteri i o bunicic societate), iar apoi, dup felurite i atente
observaii, semnalnd cu acribie:
Ne oprim dinaintea bisericii Domneti, care merit toat luarea aminte. Aici
a fost,precum se vd ruinele n fiin, mpregiurul bisericii, curtea domneasc i
cetuia lui Negru Vod.
Cum intri pe poart, se vede aezat n peretele bisericii, chiar n locul unde
era mai nainte ua [e vorba de intrarea de sud, direct n naos, deja astupat nainte de
1858, N.C.], un sarcofag ca i acela ce se afl adus la Muzeul naional din Bucureti
[este partea superioar a sarcofagului lui Mateia postelnic, din 1652, fiul adoptiv al lui
Matei Basarab adus de la Trgovite, N.C.]. Acesta reprezint un brbat stnd cu
minile la piept, ce poart o hain lung, fiind partea gulerului ei ornat pn la piept
cu o pasmanterie i cu coliori, precum simizetele mai demult. Pe cap are o cciul ca
aceea numit czcleasc i e cu plete lungi sau bucle atrnnd pn la umeri.
Nimeni nu fu n stare ca s-mi dea o desluire pe cine reprezint
aceast piatr. Din nenorocire, obrazul i o parte din faa cciulii se afl sfrmate.
Nu a observat i semntura cu slove, spre cpti, a meterului-artist, Gherghe (Subl.
N.C.)24.
22

CDA-1923, p. 55, fig. 134 .a.


Oct. Iliescu, Domni asociai n rile Romne n secolele al XIV-lea i al XV-lea, n Studii i cercetri de
istorie medie, II-I /1951, p. 43-44 i fig. 5.
24
Impresiuni de cltorie n Romnia /Impresiuni de kalatorie in Romaniea, titlu original, Bucureti, 1858/,
Cuvnt nainte de erban Cioculescu, Ediie ngrijit, note, bibliografie i glosar de Dalila-Lucia Aram, Ed.
Sport-Turism, Bucureti, 1984, p. 56, cu o fotografie a piesei, realizat ulterior de A. Lecomte du Noy dar
nu n acelai loc (?) (simizet bluz larg, Glosar, p. 160). i Gr. Tocilescu amintea de statua lui NegruVod (care s-ar fi gsit nc de mult n zidul bisericii, la vechea intrare, unde e nmormntat Radu-Vod,
23

RADU I Vv. I SCAUNUL DOMNESC DIN ARGE

99

Frumoas descriere, semnificativ amnunt: nainte de Unirea din 1859 un


monument funerar era scos din interiorul Bisericii Domneti i montat (sau aezat, dac
nu trntit) n peretele sudic, ceea ce nsemna c locul sarcofagului mormntul ca atare
- fusese dislocat i chiar jefuit. V. Drghiceanu, repet, a struit n aceast privin.
Astfel, citim n Jurnalul spturilor (vezi aici fig. 1), la o sptmn dup debutul
cercetrilor sale din vara lui 1920, respectiv: Mari, 27 Iulie. ncep un an la colul
zidului nord-vest (Vezi planul spturilor, figura No. 30, mormntul No. 13). Aci prea
sigur existena unui mormnt, ntruct n lungul zidului nordic aprea /sic!/ urmele
ncastrrii n zid a unei pietre de mormnt, lung de 1,77 m, nalt de 0,60 cm /sic!/ D-l
Norocea, pictorul restaurator al bisericii, ncredinat c aici ar putea fi mormntul lui
Radu Negru-Vod ncercase, fr a reui, mai nainte, explorarea locului. Dau la 0,40
cm /sic!/ de o substrucie de bolovani mari, prini n mortar, i dispui n retragere,
formnd trepte, avnd dimensiunile 3,65 m. lungul, 0,90 latul, 0,59 nlimea.
ndeprtnd crmizile din pardoseala [a] doua // nu am gsit nimic. Acest postament
nu poate fi dect o subzidire, fie pentru consolidarea zidului bisericii, care, astzi, are
n acest loc o mare crptur, fie, mai probabil, pentru a servi de perete vreunui
mormnt spat alturi, pentru explorarea cruia am fcut un an alturi, n lungul
postamentului- unde s-a atins adncimea de 1,64 m, identificndu-se moloz cu resturi
de pictur (etapa 1827); n fine, mai la adncime, se d de vertebr, aproape de prund
de o coast i cteva oase, i rmia unui splendid galon de aur, prins ntr-un putregai
de cociug (Fig. No. 56)25. (Subl. N.C.).

Fig. 7. Piatra cu gisant, aa cum e redat fotografic n CDA-1923, fig. 43.


n stnga, pe vertical, numele artistului, Gherghe.

Negru, acolo, adic unde azi se afl scaunele mprteti), v. Raporturi asupra ctorva mnstiri, schituri i
biserici, n Analele Academiei Romne s. II, t. VIII, Seciunea II. Memorii i notie, p. 161 (citat ap V.
Drghiceanu, CDA-1923, p. 44).
25
Jurnalul spturilor, CDA-1923, p. 134. Iat, altminteri, ce notam n Carnetul de spturi la data de 11
iulie 1969: Deschid o nou seciune VII B n colul NV al naosului. Sub molozul i umplutura de sub
dalaj se contureaz un zid perfect pstrat, lucrat din bolovani de ru i cu crmizi rare (-0,46-0,53 m). El
este orientat V-E, se alipete complet laturii de NORD a naosului. Limea msoar 1,07 m, dar e clar c e
vorba de grosimea zidului cu fundaie (soclu). Realmente, grosimea zidului vzut msoar numai 0,94 m.

100

NICOLAE CONSTANTINESCU

Fig. 8 Desenul pietrei (plan i seciune, profil)


de Dionisie Pecurariu (CDA-1923, fig. 45-46).
Lesne de constatat, cele de mai sus denot ncurctura n care s-a aflat autorul
cercetrii, de unde i cteva erori evidente, de observaie i de interpretare n pasajul
abia citat. Mai nti, corect constatarea, c pe locul respectiv, din N-V naosului, se afla
ncastrat o piatr de mormnt - exact cazul celei vzute cndva de Al. Pelimon, redat
apoi n CDA, fig. 43, 45-46, singura care prezint nefinisate tocmai laturile de nord i
vest (vezi n cele de fa, fig. 7 i 8). Ceea ce nseamn c sub piatr trebuia neaprat
s se afle i mormntul propriu-zis, dar acesta era de necercetat, din cauza
postamentului. Verificarea noastr, prin seciunea VII B/1969 (i nu seciunile XII,
XV, cum scriam greit n 1984, op. cit., p. 101-102; v. supra, n. 25) a lmurit c
postamentul menionat exista ca atare, dar rosturile sale nu erau de sprijin al peretelui
de nord, ci pur i simplu ca substrucie adosat, din aceasta pornind nendoielnic scara
ce suia la ascunztoarea de deasupra pronaosului, respectiv la mica intrare practicat
n acest col al naosului, prin zidul despritor de pronaos; fatalmente, situat n lungul
zidului de nord al bisericii, tocmai aceast substrucie a provocat dislocarea
mormntului marcat la suprafaa pardoselii de odinioar de piatra cu gisant. Cnd
anume a intervenit aceast distrugere? - cu certitudine numai n legtur cu scara de
acces la ascunztoare, oricum cu ocazia uneia dintre multele etape de reparaie prin
care a trecut Biserica Domneasc. Posibil nc n veacul XVIII (cnd piatra cu gisant
era deja mutat de la locul ei: n vizita sa canonic, din 19 iulie 1746, mitropolitul
Neofit Cretanul o vedea aezat peste lespedea masiv care marca locul M10 (textual,
cum nota naltul prelat, pomenirea ctitorului a fcut-o lng piatra mare, cum intri n
biseric, la dreapta, pe care este sculptat icoana lui Radu Vod Negru - v. mai jos,

RADU I Vv. I SCAUNUL DOMNESC DIN ARGE

101

n. 26); ntre 1748 i 1752 se ridic tmpla de zid, iar boierii Buceneti nlocuiesc
ancadramentele ferestrelor; de asemenea, n secolul XIX (1827, sau poate la o dat
apropiat de anul 1858, respectiv sub Bibescu Vod, intervin mari lucrri - s amintim
de ua de metal la intrarea de vest, ferecat de Ivancea Prvanovici, de anul 1851 de pe
crucea montat pe cupola naosului, /adaosul pridvorului apusean s-a fcut abia n 1875,
fiind eliminat la restaurarea - Cerchez de dup 1911/ etc.)26. S mai notm c V.
Drghiceanu, a gsit de cuviin nu numai s localizeze acel mormnt No. 13 lng
amintita substrucie, la sud (v. aici fig. 1), dar el nu prezentat osemintele gsite lui
Francisc Rainer - i nici nu a lmurit (justificnd) de ce n M 13 a fost depus Dan II Vv.
(1420, 1421-1431), i c acestuia i-ar aparine totui piatra cu gisant, respectiv ceea
ce el denumea obinuit Chipul zis al lui Negru Vod27. /Sptura noastr,VII /1969,
nu a fost concludent cu privire le existena n acel loc a M13/.
Cine s-a aflat deci sub disprutul mormnt lipit de colul NV din naos i pe
cine l reda gisantul de pe piatr?
Exist, n istoriografie, o multitudine de opinii, descrieri ale acestui relief
antropomorfic (din ce n ce mai degradat, cu ciobiri i plesnituri - datorit i
materialului litic, un calcar cochilifer, v. infra, n. 30) - prin repetate manipulri i
transferuri (ncepnd cu anul 1891, cnd Gr. G. Tocilescu l aduce la Muzeul Naional
din Bucureti, cum consemna arh. Gr. Cerchez, care credea eronat c personajul redat
n sculptur, Radu Negru-Vod, purta sceptrul n mna dreapt)28. n aceast
privin s amintim de observaia, corect, a lui V. Drghiceanu: imaginea princiarului
defunct reprezint pe un Domn cu plete, cu coroan pe cap, zcnd cu minile pe piept
pe patul mortuar nfiat de asemenea (fig. 43-46)29. (Subl. N. C.). Coroana mutilat din vechime (dnd impresia lui Pelimon de cciul czceasc), dar patul
mortuar pare aievea redat ca un fel de mobil - mai puin n reproducerile fotografice,
ci mai ales n atentul desen al lui Dionisie Pecurariu, reprodus n CDA, fig. 45-46; mai
mult, din seciunea transversal a pietrei se vede limpede c latura nordic (recte:
stnga reprezentrii umane) este mai ridicat, defunctul st culcat i nclinat realmente,
uor pe dreapta, prnd a privi spre sud (v. aici fig. 8)30.
Aproape n unanimitate, azi, se consider c relieful antropomorf l reprezint
pe Radu I, vestimentaia defunctului aidoma celei din Apus - ntre anii 1380-1385,
supra, n. 30, subl. N. C.) - nu ar pleda totui pentru inuta specific a unui adevrat
cavaler, cum apare voievodul pe unele din monedele sale31. Ca s nu mai vorbim de
26
CDA-1923, p. 32-34, 44, 49. (Cf. Gr. Cerchez, Restaurarea Bisericii Domneti, Ibidem, p. 78). Nu am avut
posibilitatea de a verifica mrturia mitropolitului Neofit, dei cndva, am parcurs cele consemnate de el n
1746, n legtur cu legenda Sf. Filofteia, v. Curtea de Arge, 1984, p. 14).
27
CDA-1923, p. 52. Ciudat trimiterea la fig. 43-46, repetat n alt loc i raportat la Dan II, dei la p. 53,
n fig. 44 ar fi vorba de Craniul lui Dan I! n materie de craniometrie, expertiza-Rainer a stabilit o
dominant brachicefalic, dar i 2 cazuri de dolicocefalie
28
CDA-1923, loc. cit.
29
CDA-1923, p. 49.
30
Descrierea vestimentaiei la P. Chihaia, Ceti de Scaun, 1974, p. 21 (datarea semnalat se potrivete i cu
vremea lui Dan I).
31
S-a scris mult despre tipul cavalerului din emisiunile monetare ale lui Radu I (amintesc aici c probabila
anex a atelierului monetar: construcie, cuptor, o groap cu moned Radu I i cu fragmente de creuzete, cu
urme de metal, inclusiv cupru i, dominant, argint) am gsit-o la Curtea de Arge, vezi op. cit., p. 58-59, fig.
21-22). Pentru tipul monetar gsit n tezaurul de la Slatina,v. Constantin Moisil, op. cit., nr. 27-28, p. 70-71.

NICOLAE CONSTANTINESCU

102

faptul c, obinuit, ctitorii i afl locul de veci n ctitoriile lor, la Tismana sau
Codmeana n ce-l privete pe Radu I, lipsit altminteri, alturi, s zicem, de a doua soie
legitim, Doamna Calinichia... n nici un caz, cum identifica V. Drghiceanu, Dan II nu
ar fi fost posibil s fie depus n Biserica Domneasc, atta vreme ct dumanul su Alexandru Aldea Vv., fiul lui Mircea - i urmeaz la tron (1431-1436). Alternativa la
ipotezele Radu I/ Dan II ar putea fi s atribuim gisantul ca reprezentndu-l pe Dan I (v.
observaia din n. 27), cu rezervele necesare. n scurt, un aspect controversat din istoria
rii Romneti i a spaiului argeean, st nc n cumpna judecii specialitilor. n
fapt, alturi de nebuloasa tematic nfiat aici se desprind, totui semnificative
conuri de lumin care, este de sperat, nu vor ntrzia s fie valorificate.

RADU I Vv. AND THE LORDLY SWAY IN ARGE.


HISTORIOGRAPHICAL REFERENCES
Abstract

(I)
In the paper the reign of the voivode Radu I /c. 1377 - c. 1384/ and his
position as a voivode in the capital of the feudal Walachia are discussed. There is no
official document left from him, but he certainly was a voivode in Arge, at the Court
his grandfather, Basarab I, had build. It was a complex which included the Saint
Nicholas Church built by Vladislav I-Vlaicu. A series of monetary emissions proves his
presence on the throne. One of them, (v. n. 11, and here fig. 6) led to a controversial
situation: it was considered that the figure on one of the coins was that of Vladislav
who was supposed to be the sun of Radu I and made V. Drghiceanu to''identify'' the
tomb of this ''son''; Oct. Iliescu demonstrated that in reality that emission was from
Vlaicu Vods time.
A longer discussion regarding the existence of an anthropomorphic relief (a
tomb stone certainly situated on a tomb in the North Western side of the nave, v. fig. 78) inquired about the identity of the person buried there. The historical tradition
considered that it was Radu Negru, while in a book about the restoration and the
archeological research of the Lordly Church it was written that in the gorgeous vault
no.10 was found Radu I. Such aspects are still unclear and they must be further solved.

n fine, referitor la faimoasa tire din Cronaca carrarese, despre Ludovic I al Ungariei, care l informa ntro scrisoare, pe seniorul Padovei, c s-ar fi luptat, n 1377, cu Radano prinzipo di Bulgaria infedele, care ar
fi, dup unii, Radu I al nostru, aflat n relaii cu Veneia, de unde ar fi primit mii de armuri tez aproape
curent n istoriografia noastr -, totui cu ceva timp n urm, erban Papacostea admite la rndu-i ipoteza
formulat de alii, c o confuzie a cronicarilor s-a fcut ntre numele voievodului romn i beiul otoman,
Murad I - cf. . Papacostea, Triumful luptei pentru neatrnare, n vol. Constituirea Statelor feudale
romneti, Ed. Academiei, Buc., 1980 /Inst. de Ist. Nicolae Iorga, Bibl. ist. LIV/, p. 188 (n. 87, cu bibl.
resp.). n jurul lui 1377, cert aproape, Ludovic I, prin Petru i Benedict Himfy, se lupta ntr-adevr la Orova
i Severin,cu Vladislav I-Vlaicu (v. lucrarea subsemnatului despre acest voievod, din 1979).

RADU I Vv. I SCAUNUL DOMNESC DIN ARGE

103

( II )
- RECONSIDERRI/ COMPLETRI/ NDREPTRI n strns legtur cu personalitatea i rolul istoric al voievodului Radu I /c.
1377 - c. 1384/ - conturat ca atare n prima parte a demersului nostru, exist nc
probleme ce impun necesare clarificri (ct e posibil, desigur, n actualul stadiu
istoriografic), dar mai ales reconsiderri privind opinii deja exprimate (pe calea
tiparului, desigur, inclusiv n snul vechii istoriografii), de unde i nota caracteristic a
celor ce urmeaz aici - punctual, aceea de Addenda/corrigenda.
1.- Mai nti, cu privire la reprezentarea ctitorului n frescele Bisericii
Domneti din Curtea de Arge, rol atribuit (o vreme n mod exclusivist) i lui Radu I.
Se va ncerca aici, n premier absolut, reconstituirea/identificarea imaginii picturale
redate pe stlpul NE din naos - acest element de construcie, de structur a edificiului,
care ar fi rmas cu totul neobservabil dac nu ar pstra pe laturile sale, ntre alte
mrturii, grafitul ce amintea de a doua soie a arului din Trnovo, Ivan Alexandru
(respectiv Ievreisa gospojda), apoi scenele despre viaa i milosteniile Sfintei
Filofteia (c. 1750, opera zugravului Radu sin Mihai; care merit atenie i pentru faptul
c n ultima scen /Aducerea n ar a Sfintei Filoftei/ e redat n alai, cu Patriarhul n
fa, nsui ncoronatul Radu Negru Vv, v. CDA, fig. 26/32). Mai cu seam, ns, pe
latura dinspre Altar a acestui stlp se mai pstreaz portretul original, din sec. XIV, al
unui personaj redat n picioare, n zale i cu sabia la old, cu minile rugtoare
ndreptate spre altar (mai exact, spre Proscomidie), n scurt ar fi vorba de acel Cavaler
zugrvit (capul,din nefericire, i lipsete - nu tim de cnd i de ce /s-a dat deja un
ndoielnic rspuns, v. n. 39, 47/ - dar se va gsi, probabil, explicaia, v. n. 47), un
personaj de seam, desigur, cruia n 1920 i s-ar fi aflat i mormntul33.
1.1. Nici vorb, totui, de un osta-cavaler anonim (i nc din secolele XIIIXIV, cum considera n 1931 Orest Tafrali, care s-a lsat ademenit att de
descoperirea lui V. Drghiceanu, de inventarul atribuit pretinsului M. 2, ct i de
interpretarea acestuia din 1923 - i tot astfel nici de prezena figurativ pe amintitul
stlp, printre atia alii, a unui Sfnt militar (cum s-a crezut i am afirmat la rndumi)34, ci de o alt imagine iconografic, poate cea mai expresiv din ansamblul pictural
al Bisericii Domneti, a ctitorului! Cine s fi fost acesta?
32

Problem succint prezentat i n lucrarea subsemnatului,v. Curtea de Arge, 1984, p. 14, iar grafitul
menionnd-o pe Ievreisa gspa fiind redat foto n CDA-1923, fig. 18.
33
Cf. V. Drghiceanu, n CDA-1923, fig. 30 (Planul distribuiei mormintelor aflate n spturi, respectiv
M2, cu sicriu, oseminte intacte), cu relatarea din Jurnalul spturilor, p. 136 i fig. 37, 42; expertizaRainer, Cercetri antropologice, p. 153 - neconcludent. Am nfiat, cu argumente indiscutabile, starea de
fapt, probnd inexistena pe acel loc a unui mormnt, op.cit., p. 95. Alii, se va vedea, au crezut
34
Respectiv Sf. Teodor Stratilat (l-am citat pe A. Protich, 1926), sau Sf. Mercurie (lundu-m dup St.
Nicolaescu,1924), v. op.cit., p. 22.

104

NICOLAE CONSTANTINESCU

Tnrul i instruitul istoric Gh. I. Brtianu, aflat la faa locului, n 1920,


semnala cu un oarecare dram de ardoare patriotic, cui? - lui Nicolae Iorga (n
ortografia vremii): n jurul stlpului din faa catapitesmei, pe care e zugrvit oteanul
n zale, fr cap, s-au gsit rmiele unor tineri de vre-o cincisprezece,douzeci de
ani //. Privind de mai aproape i ostaul zugrvit pe stlp desluim din pictur tot
portul cavalerilor Apusului: zalele aezate asupra tunicei lungi i sulia,coiful cu lunga
coam roie. // Coiful ar fi interesant de comparat cu cel nchipuit pe monedele din
aceast vreme a erii Romneti. Amnunt important: pe mneca dreapt se gsesc
florile de crin zugrvite foarte lmurit. Pe zale un semn n form de E ntors ar aduce
aminte de ornamente de aceiai nfiare, aflate n mormntul dedesupt, de-valma cu
crinii aurii35 (Subl. N.C.). Vdit lucru, n privina pretinsului mormnt se acorda
credit nu celor ce realmente puteau fi observate, de visu, de prea-curiosul vizitator, ci
celor ce i erau indicate, cert, de V. Drghiceanu personal ( acest mormnt Nr. 2 din
CDA-1923 a fost efectiv i n mod lmurit invalidat de cercetarea noastr din anii 6971, lund n considerare ndeosebi probele, negative, in situ, din faa stlpului de NE
i, desigur, expertiza antropologic a Dr. Fr. Rainer)36. Dar iat i ceea ce considera,
convins din totdeauna de afirmaiile sale, istoricul de art, profesorul (i arheologul de
ocazie) Orest Tafrali, respectiv n monografia binecunoscut - Monuments byzantins
de Curtea de Arge, Paris,1931 (Texte, Album)37. /Citat n continuare: Monuments /.
1.2. De menionat n chip special faptul - cu totul curios, desigur, chiar
semnificativ n anumite privine - c O. Tafrali a vzut i a semnalat scene picturale,
figurative, din Biserica Domneasc (pronaos), pe care istoriografia de profil le-a
ignorat, de pild: o alt Deisis, cu Hristos ncoronat, ntre Fecioar i Ioan
Boteztorul (mauvaise fresque de la restauration de 1845 - fotografie, Monuments, p.
212, Nr. 340 i Pl. CXIV, 2; n schimb, din veritabila (ca vechime) Deisis de
deasupra intrrii n naos/ Deisis nseamn rugciune i nu face parte nicidecum din
scena Judecii de Apoi, v. infra, n. 40/, imaginea ctitorului ngenuncheat este redat
complet aiuristic n viziunea artistei Viorica Sihni, ibid. Pl. XXX); apoi un St.
Athanase de l Athos, lng fereastra de N a pronaosului (al 4-lea strat de pictur, deci
trzie - fotografie de ansamblu, ibid., p. 205 /comemorat la 5 iulie, preciza O.T./, Nr.
302, Pl. CXIII, 2). n fine i nu n ultimul rnd, privitor chiar la stlpul NE: spre
deosebire de imaginea din CDA-1923, aceea a cavalerului fr cap trebuie privit nu
35
Spturile de la Curtea de Arge, n Revista Istoric, VI (1920), 7-9, Cronic, p. 176-77, relatare urmat ibid., p. 177-180 - de un fel de supliment, dac nu chiar o punere la punct din partea lui N. Iorga, care
nfieaz, citnd ca atare, cuprinsul scrisorii lui V. Drghiceanu/ evocat de mine, cf. partea I, n. 15/, cu un
rezumat despre descoperiri, apoi despre faimosul Pomelnic i, n final, p. 179: despre grafitul gsit de D.
Norocea (nceputul, pe care el nu l-a cetit, l-am descifrat eu: v Dlgopolea. Astzi D. Norocea a gsit i
leatul pe un rnd mai sus: vleat 6860(1352) /sic, corect 1351/52!/; Iorga considernd c n M 10 ar fi fost
nmormntat chiar nceptorul zidirii, Basarab I, isprvit pentru Mitropolie de Alexandru-Vod, Poate
/sic. n. N. C./ c i Vladislav s-i fi aflat odihna aici(ibid.), opinie la care va renuna
36
Supra, n. 33.
37
De reinut: autorul, ale crui opinii fuseser respinse nc din 1915, a criticat la rndu-i cercetarea din 1920,
mai nti n RIAF/1922, apoi n Bulletin de lInstitut archeologique bulgare, IV/1926-27, p. 236-250/ citat de
regul Izvestiia-Institut/, dezvoltndu-i interpretrile n 1931; acum,ns, aduce n sprijinul afirmaiilor sale
i acel Adaos - pirat al lui Stoica Nicolaescu din RIAF, XVI/1922, unde, ntre altele, publica (naintea
descoperitorilor) inscripia cu menionarea Vidinului, abia gsit n Biserica Domneasc, stabilind existena
unui pretins Io Radul / Negru / Voievod n al 13-lea veac

RADU I Vv. I SCAUNUL DOMNESC DIN ARGE

105

separat, ci n conexiune cu registrul situat imediat deasupra, pe aceeai fa a stlpului rezultnd astfel un veritabil diptic iconografic, am putea spune, ntruct n acest
registru l vedem pe Hristos, tronnd cu Evanghelia n mna stng (rouleau la O.
Tafrali)/ Adevr zic vou, n grecete: citat christic de adnc semnificaie!/ i
binecuvntndu-l pe cel de sub tron, pe cavaler,n registrul inferior (ibid., p. 174, Nr.
246-247, Pl. XCVII, acuarel de Viorica Sihni38 - v. aici fig. 10/1). i, ntr-adevr,
constatm c n CDA-1923 cavalerul zugrvit e redat singular de ctre pictorul G.
Teodorescu ( ntre p. 112/113: Pl. VII - o remarcabil copie n culori, preluat ulterior
i frecvent folosit, fr a fi citat i artistul amintit); pe cnd scena cu Hristos
binecuvntnd e redat n alt loc, respectiv, n bogatul album fotografic (p. 209, fig.
225 cu legenda corect: Hristos deasupra cavalerului zugrvit).
Ambele registre reunite i publicate n lucrarea lui O. Tafrali din 1931 au fost
semnalate i folosite ca atare de Carmen Laura Dumitrescu, dar - din pcate - d-sa i
ngduie s adauge la multele-i ipoteze i pe aceea,complet iluzorie, c la picioarele
tronului lui Hristos ar fi fost nfiat i un personaj asemntor celui din pronaos
(Deisis), mai exact: un suflet al unui cavaler din anturajul casei domnitoare, mort
pe cmpul de lupt, ctre acesta ndreptndu-se mna-binecuvnttoare a lui Hristos, i
nu ctre personajul din registrul inferior, nimeni altul dect acelai anonim cavaler,
redat de data aceasta n postura de lupttor care i depune armele, aadar decedat39. Se
va vedea ndat c lucrurile pot fi cu totul altfel privite
Not special. Nimeni i nici distinsa autoare abia menionat nu sesizeaz
ceea frapeaz cu adevrat: imagistica pictural din interiorul Bisericii Domneti este
interpretat sui generis de autoarea acuarelelor, executate probabil n 1915 i publicate
abia n 1931 (am i amintit de perceperea fantezist a personajului-ctitor redat n
Deisis). n cazul registrelor de pe stlpul NE, de reinut configuraia din cel superior,
lipsind detalii prin simplificare (tronul, poziia mnii lui Hristos), rednd n schimb,
fapt remarcabil, un col din ultimul strat pictural, cu imaginea Sf. Hristofor - pentru ca
sub banda roietic despritoare de cel inferior s vedem un personaj perceput, strict i
complet greit, din profil, nu i se vede spada, scutul abia distinct, iar coiful de deasupra
- curios de-a dreptul ! - plasat invers, cu uvia-pana spre corp, iar lancea (care lipsete
cu totul n originalul decapitat pstrat) pare a fi nchipuit i trasat printr-o simpl
sgeat, cu alb, v comparativ, fig. 9/1-3 /.
1.3. Indiscutabil, problema identificrii personajului-lupttor de pe stlpul NE
din naosul Bisericii Domneti este nc de actualitate, iar rezolvarea ei nu poate fi
detaat de aceea care a umplut pagini i scrieri ntregi n istoriografie - a ctitorului
monumentului argeean. n aceast ultim privin, contrar celor susinute mpotriva
evidenei istorice, a vremii respective, Basarab I iese primul din discuie (avea unde s
se nchine, n bisericua alturat Curii!), n plus e bnuit a fi fost catolic, precum i
fiul su, Alexander Bassarati, care, n pofida meritului de a-l fi adpostit i cerut ca
38
Nu am consultat arhiva Comisiunii Monumentelor Istorice, privitoare la operaiile de cercetare/restaurare a
Bisericii Domneti i aflat la fosta Direcie a Monumentelor Istorice, spre a lua cunotin de eventuale
demersuri (oficiale,desigur,cci necesitau aprobri) ale lui O. Tafrali i ale colaboratorilor si dinainte de
anul 1915.
39
Vezi Anciennes et nouvelles hypotheses sur un monument roumain du XIVe siecle: leglise Saint-Nicolae
Domnesc de Curtea de Arge, in Rev. Roum. Hist. Art, Serie Beaux-Arts, t. XVI (1979), p. 43 i fig. 25-26
(ultima relund acuarela din Pl.XCVII - Tafrali).

106

NICOLAE CONSTANTINESCU

Mitropolit pe Iachint de Vicina, abia pe patul de moarte, in articulo mortis /16 XI


1364/, s-ar fi botezat, lund i al doilea nume de Nicolae, decesul voievodului fiind
imediat menionat - deloc ntmpltor! - n acel calendar /Cancionale/ catolic strict
contemporan)40.
Aproape totul a pornit din ntmpltoarea nsemnare descoperit de D.
Norocea (nume predestinat; colaborator de seam, dar marginalizat cu totul n CDA1923, ceea ce a i strnit ulterior din partea sa, lesne observabil, un soi de ranchiun
nedisimulat)41; grafit absolutizat ca valoare informativ i, deci, ajuns deja cheie de
bolt, din unghi cronologic42: argument probatoriu i mai ales decisiv, c lcaul
domnesc s-ar fi aflat n construcie la 1351/52 Nimic mai ubred, din unghi
interpretativ i mai cu seam din cel deontologic n astfel de forate (i pe alocuri
penibile) ncercri de a corecta fabulaiile tradiiei istorice munteneti (care i-a atribuit
miticului Radu Negru Vv. zidirea Bisericii Domneti, nmormntat aici; voi reveni
asupra semnificaiei i datei grafitului cu alt prilej, v. infra, n. 47).
1.4. ntr-adevr, alturi de o ntreag literatur care s-a strduit s restituie
istoriei identitatea i meritul (nchipuit, adic prezumat) al realului Radu I al rii
Romneti n edificarea monumentalei biserici, voievod identificat i n vremea noastr
n calitate de ctitor, alturi de soia sa - cu trimitere la Tabloul votiv din naos, n pofida
informaiei precise din inscripia n slavon, parial pstrat deasupra /databil, cert,
1369, indicnd cu limpezime stpnirea Vidinului i pe care am redat-o,
reconstituit, n lucrarea din 1984/. Inscripie interpretat cu totul greit, transcrierea
oferit fiind hilar (adic neprofesionist, trebuie precizat), din care ar reiei c Radu
Vv. a fost i el unul din ctitorii lcaului domnesc - dar numai al unei pri din
decoraia pictural, nceputurile construciei plasndu-se n domnia subsecvent
Basarab I-Nicolae Alexandru43, ultimului datorndu-i-se (chipurile!) terminarea zidirii

40
nsemnare publicat cu decenii n urm - v. t. Olteanu, Cu privire la data morii lui Nicolae Alexandru
Basarab Voievod, n Studii, XXI (1968), 3, p. 523-526.
41
Datorit n special, pare-se, faptului c la opera colectiv de dup 1911, rolul de principal restaurator al
frescelor a fost stopat,opiniile sale negsindu-i loc la redactarea capitolului de profil (acesta fiind ncredinat
lui I. Mihail, care, n treact fie zis, se mira c personajul-cavaler redat pe stlpul NE din naos este narmat,
contrar practicii ortodoxe /CDA,182-83/, dei Hristos din registrul superior binecuvnteaz i armele
personajului).
42
Un aderent important la opinia subsemnatului,anume, c nsemnarea slavon de pe peretele de N al
naosului nu e nimic altceva dect un ntmpltor fapt de memorie, realizat dup 1352 i c,n consecin,
grafitul nu constituie un argument c Biserica Domneasc a fost nceput de Basarab I, acesta ieind din
discuie: cf. Daniel Barbu, Pictura mural din ara Romneasc n secolul al XIV-lea, Meridiane,
Bucureti,1986, p. 36 i urm. /Dosar arheologic, pe baza cercetrilor i interpretrilor subsemnatului/.
Lucrare dens, documentat, dar dificil de consultat n amnunte datorit absenei unui Indice tematic.
mpotriva unor astfel de vederi C. L. Dumitrescu, op.cit.; fr argumente decisive, cf. eadem, Le voivode
donateur de la fresque de Saint-Nicolae Domnesc (Arge) et le probleme de sa domination sur Vidin au XIVe
siecle, RESEE, XVII, (1979), 3, p. 541 i urm. Sub ultimul aspect, o punere la punct despre pretinsa (sau
presupusa) stpnire a lui Radu I asupra Vidinului - vezi Maria Holban, Peut-il etre question dune seconde
occupation roumaine de Vidin, par Radu Ier, suivant de pres celle de Vladislav Ier (Vlaicou) de lannee
1369?, RESEE, XVIII (1980),3, p
43
C. L. Dumitrescu, n ambele articole citate, passim. n replic, cu privire la interpretarea scenei Deisis
din pronaos, cf. D. Barbu, op.cit., p. 22 i aparat. Asupra tuturor problemelor i aspectelor distincte nfiate
pn aici i a altora ce urmeaz - plin de preioziti i de inexactiti frapante (de pild CDA,1923 - lucrare
exemplar pentru demersul de arheologie medieval!), materialul publicat de Sergiu Iosipescu, Comisiunea

RADU I Vv. I SCAUNUL DOMNESC DIN ARGE

107

i, desigur programul iniial - mai mult nc: al ntregului spaiu pictural44!


1.5. Nu se ia n considerare, din varii motive (unele sugernd un cras
imobilism - dovad i plcua ce indic anul 1352, fixat nc n anii treizeci ai
veacului trecut pe faada Bisericii Domneti, care are doar meritul de a induce n eroare
pe privitor), un fapt simplu i evident: adevratul ctitor al nceputurilor, ca i al
desvririi, prin aternerea frescelor, i proclam el nsui aceast calitate - i explicit,
inclusiv ca nfiare somatic; mai mult ni se prezint n trei locuri, fiecare cu alt
semnificaie: iniiator al lcaului, prosternndu-se n faa tronului Mntuitorului
Hristos, ncadrat ca mijlocitori (intercesori) de Fecioara Maria i de Sfntul Nicolae al
Mirelor, purttorul hramului /pronaos Deisis/; ktitor ca atare, alturi de soie, cum
rezult din inscripia n slavon, pstrat lacunar i menionnd pentru fiecare n parte
titlurile i atributele voievodale i domneti, inclusiv stpnirea Vidinului (naos,
Tabloul votiv cu macheta bisericii, scen total refcut de zugravul Pandelimon, n
1827; deasupra ns, ntr-o aa-zis mandorl, se pstreaz intact chipul lui Hristos); n
fine, lupttor aievea pentru ortodoxie45, mbrcat cu zale, narmat i purtnd coroana la picioare coiful i scutul (fig. 10: acestea din urm avnd i semnificaia, niciunde
mai nimerit de a fi chiar emblemele heraldice ale casei domnitoare, cf. Moisil,1915),
personaj cernd cu umilin binecuvntarea - i ea vine de sus, dinspre tronul lui
Hristos (naos, stlpul NE faa spre altar, fig. 11 ).
Iat, aadar, cum i de ce anume acelai personaj ni se prezint n ntreit
ipostaz i n locuri diferite, de fiecare dat binecuvntat de Pronia cereasc - nimeni
altul dect acel Mare Voievod i Domn al rii Romneti, prea-nedreptitul (n
istoriografie) Vladislav I sau Vlaicu Vod /1364 - c. 1377/. Acestuia i nicidecum
altuia i revine meritul istoric de a fi schimbat radical ambiana fostei Curi argeene,
fr a exclude ajutorul - limitat ca prerogative - ale asociatului la tron Radu Vv. (care,
mai mult dect probabil, se va fi inspirat i din reprezentarea nzuat a fratelui su
pentru a-i bate la preluarea Domniei acea emisiune monetar/ seria cu tipul
cavalerului, adugnd ns emblema rii, acvila deasupra coifului, cf. acelai Moisil,
1915/, domnitor cu rosturi i merite altundeva n materie de ctitorii, nemplinite din
pricina scurtimii vieii, cum spun izvoarele). C nu poate fi vorba de Radu I n
Tabloul votiv din naos i mai cu seam de o a doua stpnire a Vidinului, cum se
afirm speculativ pe temeiuri ndoielnice46, o dovedete cu prisosin Icoana Sf.
Atanase, druit de Vlaicu Vod i de soia sa acelei Megisti Lavra de la Athos, pe a
Monumentelor Istorice iniiatoarea cercetrilor de arheologie medieval - Spturile de la Curtea de Arge,
Revista Monumentelor Istorice /RMI/, Anul LXI, 2/1992, Buc. 1998, p. 23-34 (e fostul BCMI, apoi BMI).
44
D. Barbu, op.cit., p. 15 i urm. (cu detalii, p. 36-37 i urm.). Normal, distinsul specialist nu mprtete
unele din opiniile subsemnatului, cu referire n special la rolul de ctitor al lui Nicolae Alexandru Vv.
45
N. Constantinescu, Cronologia monumentelor de la Curtea de Arge (sec. XII-XIV), semnificaia lor
istoric, Revista de istorie /RdI /, t. 34 (1981), 4, p. 695-696 i urm, n special p. 700 (virulena propagandei
catolice din anii 60 ai veacului, cu efect chiar asupra poziiei basileului Ioan V Paleologul, politica lui
Ludovic fa de Valahia /v. infra, n. 48/, represiunile de caracter confesional - politic din Banat - mpotriva
romnilor mai cu seam, specialiter Olachis, etc., l determin pe Vladislav I-Vlaicu s adere, decis, la
opoziia ortodox din Bizan, n frunte atunci cu patriarhul Filothei Kokkinos). Vezi i versiunea n lb.
germ., din Dacoromania. Jahrbuch fur ostliche Latinitat, 4/1977-1978, Herausgegeben von Paul Miron,
Freiburg/Munchen, p. 280-281. Cf. cu altfel de nuanri pentru perioada 1364-69, D. Barbu, op.cit., p. 12-13,
15, 19-21, 26, etc.
46
Vezi Maria Holban, op.cit.

108

NICOLAE CONSTANTINESCU

crui cizelur (argint aurit) figureaz donatorii - situai, fa de imaginea pictat a


Sfntului, exact ca n Tabloul votiv: domnul n dreapta (privitorului), doamna n stnga,
doar inscripiile n grecete/ cumva chiar preluate ca atare din configuraia iniial,
dinainte de 1369 a Tabloului votiv?!/, pentru fiecare n parte fiind invers plasate
(donaie asupra creia voi strui ulterior, oferind totodat i amnunte nnoitoare ca
informaie)47.
2. Din motive cu totul conjecturale, n istoriografie (n. 31), de secole ntregi
numele regelui Ungariei, Ludovic I de Anjou (1342-1382, din 1370 i rege al Poloniei,
dup moartea lui Cazimir cel Mare) a fost invocat ca principal protagonist n lupta
mpotriva expansiunii otomane, aliat sau nu cu alii. Un episod politico-militar ar fi
avut loc n SE Europei, respectiv la Dunrea de Jos n anul 1377 (aadar chiar la
nceputul domniei voievodului nostru, Radu I); conflict n care regele ar fi fost
nvingtor i, catolic nverunat dar i pios, a construit drept recunotin o impozant
biseric pentru pelerini /Wallfahrtskirche/ la M-rea Sf. Maria din Zell (Styria - Austria,
ajuns la mare faim: Kirche der seligsten Jungfrau in Zell)48, aceasta i datorit
splendidei icoane druite, datat cert dup 1370 cci prezint stemele reunite ale celor
dou regate49. Totui, cum s-a i observat din timp, biograful regelui angevin, Ioan de
Trnave, nu menioneaz deloc acest conflict, dei fundaia pioas din Zell e amintit n
cap. XLV50.
2.1. Iat de ce frapeaz faptul c acelai Gh. I. Brtianu a deschis un cmp de
discuie, prelungit pn astzi, afirmnd c, n realitate, Radu I a fost implicat ntr-un
conflict din anul 1377, c o incursiune valah n regat (e citat A. Huber) a avut loc n
alian cu turcii i cu arul din Trnova, regele fiind nvingtor, cu efect i asupra M-rii
din Zell etc. Mai mult, i nu a fost el cel dinti, istoricul nostru invoca la rndu-i
meniunea din Cronica lui Andrea Gataro: regele Ludovic i scria seniorului din
Padova, Francesco de Carrara, c a fost victorios mpotriva lui Radome Turco e re di
Bulgheria, tire reluat n aa-numita Cronaca Carrarese a frailor Gatari, dar altfel
formulat, fiind vorba de Radano prinzipe di Bulgaria infedelle (1377), nefiind
47

Articol n pregtire: Revizuiri: 1. Basarab I i data grafitului din Biserica Domneasc. 2. Vladislav IVlaicu Vv., ctitor i donator la Muntele Athos. Din nou despre icoana Sf.Athanasie (c. 1368). Aici se va
ncerca aflarea rspunsului la ntrebarea: cnd i de ce, n pofida datelor istorice,mrturiilor interioare i a
vechiului Pomelnic s-a ncercat (i n parte s-a reuit: tergerea numelor din inscripia slavon, a capului
cavalerului) ca un voievod de anvergura lui Vladislav I-Vlaicu s fie aproape scos din Biserica
Domneasc
48
Alfons Huber, Ludwig I. von Ungarn und die ungarischen Vasallenlander, in Archiv f. osterreichische
Geschichte, B. 66, Wien (1885), p. 7 (Das erste Land, welche Ludwig seiner Botmassigkeit unterwarf, war
die Walachei ), ndeosebi p. 40 (relatarea lui Mannesdorfer, ca izvor privind nzestrarea M-rii din Zell de
ctre regele Ludovic nu este din 1407, ci din 1487, deci cu un secol dup moartea angevinului) i, desigur, p.
43, un dat istoric real (Es wurde schon bemerkt, dass im Jahre 1377 die Walachei von ihm unabhangig
war.).
49
Cf. A Magyar Nemzeti Tortenete, ediia mileniului din 1895, vol. III: Por Antal /Schonher, Az Anjou
Haz es orokosei (1301-1439) /Casa de Anjou i urmaii/ p. 273 desenul icoanei) i mai ales, ntre p.
274/275, reproducere foto a basoreliefului de pe portal, cu legenda: Nagy Lajos diadala a torokok felett es a
Maria-Czelli templom alapitara ). - v. infra, n. 54.
50
/Thuroczi/ Chronica Hungarorum, Pars tertia /de Ludovico Rege. // A Ioanne Archidiacone de
Kikullew compositam, Ed. I, G. Schwandtner, Scriptores Rerum Hungaricarum /SRH/, Pars III (ed. Mathias
Bel), Vindobonae, 1766, p. 243, cap. XLV (De Fundatione duarum capellarum): & aliam Cellis ad Beatam
Virginem pulchro & miro opere conftruxit.

RADU I Vv. I SCAUNUL DOMNESC DIN ARGE

109

vreun dubiu c informaia, chiar confuz, se refer la voievodul Radu I51.


2.2. Numai c interpretrile au evoluat nc din prima parte a veacului trecut inclusiv n ce privete ovina istoriografie maghiar, cum rezult din scrierile lui Balint
Homan - de pild, n cunoscuta monografie din 1938: regele Ludovic I, cuceritor al
ntregului spaiu romnesc/!/, se afla n 1377 n Transilvania, la Szekely-Vasarhely
/Odorheiul Secuiesc/ apoi la Diosgyor i de aici i scrie el aliatului Francesco di
Carrara, la 20 iunie: di aver riportato una vittoria decisiva sui quarantamila guerrieri
del turco Radomo (= Morado, Murat) e del pagano re bulgaro (= Sisman)52. Dei,
surprinztor, istoricul amintit tia c Ludovic nu a luat parte la lupt (era suferind, ba
chiar grav bolnav atunci /va muri de lebbra, adic lepr, peste 5 ani!, cf. op.cit.,
304/), fr s fi fost deci valid spre a conduce acea guerra turca i, drept consecin,
non sappiamo chi ne fosse il comandante etc.53. Mai mult, culmea! - a fost pus
relativ recent n discuie i aportul angevin de la Maria Zell: chiar n iunie 1377, cnd
se pretinde c regele ar fi scris seniorului padovan (document totalmente necunoscut,
adic de negsit), cuplul regal era oaspete la un eveniment familial de la curtea din
Hainburg a lui Leopold III din SE-ul Austriei (logodna minorului Wilhelm cu
nevrstnica fiic a lui Ludovic i a Elisabetei, Hedwiga, mai trziu soie deadevratelea a litvanului Wladislav II Jagello), ocazie de a vizita i locul de pelerinaj
din Zell i de a dona icoana amintit, fcut de italianul Andrea Vanni di Senna (scen
redat de altfel pe timpanul /um 1438/ - un basorelief plasat sub arcada gotic a
portalului bisericii mari din Zell; o Bleistatue a lui Ludovic, purtnd aceeai icoan e
aezat la intrare i dateaz abia din anul 1757)54.
2.3. n scurt, problema unui conflict armat (iscat i de Radu I) cu regele
Ungariei, n 1377, nu e ntrit documentar n ce privete posibila participare a
51

Lexpedition de Louis I-er de Hongrie contre le prince de Valachie Radu I-er Bassarab en 1377 ,Extrait
de la Revue Historique (sic, pt.RHSSE!), II (1925), 4-6, p. 1 i urm. - un tirage-duplicat, cu minore
deosebiri fa de versiunea din revist (aici Basarab,n titlu,fr ss.). Nu am avut posibilitatea de a verifica
cteva referine bibliografice (Steinherz, Kupelwieser, Cortusii additamentum secundum - vezi p. 6, n. 1:
trimitere greit la ed-Muratori: ibid., XII, p. 984!!, .a.). Altminteri, trimiterea obinuit se face la
Galeazzo e Bartolomeo Gatari, Cronaca Carrarese, Confrontata con la redazione di Andrea Gatari /AA.
1318-1407/, ed. Antonio Medin /Guido Tolomei, in L. A. MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores /RIS/,
Fasc. 82 (p. 113-224), resp. Fasc. 2 del T.XVII, P. I., con la direzione di Giosue Carducci e Vittorio Fiorini,
Citta di Castello,1910, p. 145 / AA. 1376 ottobre - 1377 sett./. De notat c n locul scrisorii (negsite) din
iunie 1377, editorii public (p. 145-146) actul regelui Ludovic din sept. 1377, anunnd victorii n spaiul
litvan
52
Gli Angioini di Napoli in Ungheria 1290-1403,Roma, 1938-XVI (sic, ultimele indic era Mussolini!), p.
404-405, 566-67 (p. 304: Ungrovlahia = Valachia ungherese); critica, punctual a acestei lucrri o datorm
aceluiai Gh. I. Brtianu, Les rois de Hongrie et les principauts roumaines au XIV-e siecle. A propos du
livre de B. Homan sur les Angevins de Naples en Hongrie, in BSHAR, XXVIII (1947) 1, p. 67-105,
ndeosebi p. 92-96. Savantul medievist, de precizat, se angajase i anterior,dup 1940, prelund, s-ar putea
spune poziia critic i neostenit a lui Nicolae Iorga privind istoriografia maghiar (formidabil!, specialiter
dup Dictatul de la Viena n problema Transilvaniei)/ Makkai-Galdi-Lukinich, Elekes, elveianul Van Leisen
.a./, meninndu-i opinia privind episodul Radu I-1377.
53
Homan, op.cit., p. 404. Cf. . Papacostea, l. c. (citeaz articolul lui Ilie Minea, Cherana sau Cheraa ,
Cerc. Ist. - Iai, I /1925, p. 412-413, care propunea lectura Radom e turco e re di Bulgheria, reieind mai
limpede c erau trei co-beligerani; conjuncia e nlocuit azi cu virgule de S. Iosipescu, supra, n. 43!).
54
Vezi Jozsef Szamosi, Konig Ludwig der Grosse: Bauten and /sic/ Denkmaler in Mariazell, in Louis the
Great, king of Hungary and Poland, Edited by S.B. Vardy, Geza Grossschmid, Leslie S. Domokos,
Cambridge Univ. Press, N.Y.,1986, p. 287 i urm., cu 8 fig. (n volum, bogat n referine, nici una din
istoriografia romneasc - doar n treact, Al. Tutu).

110

NICOLAE CONSTANTINESCU

voievodului romn55. E drept, o stare conflictual exista de mult vreme n relaiile


rii Romneti cu regatul angevin al Ungarei - motenit, atenuat n rstimpuri, ivit
din nou, mai ales sub Vlaicu Vod i ndeosebi n privina Banatului de Severin, cetatea
de aici, cucerit de Ludovic I (posibil la nceputul anului 1376), oastea fiind condus de
Nicolae de Gara, ajutat de Petru Himfy castelan de Orova, ultimul pierind n lupt;
regele nsui va aminti acest episod chiar n anul care ne-a reinut atta atenie: /Petru
Himfy/ care i-a sfrit viaa lui vremelnic, fiind ucis n slujba noastr n rzboiul
pornit de noi mpotriva romnilor din ara Romneasc, care de mult timp ne erau
necredincioi (contra Olacos Transalpinas, dudum nobis infideles, mota nostris in
serviciis vitam finivit occisus temporalem - 30 oct. 1377)56. nfrngere vremelnic i
pentru Vlaicu Vod, care, n contraofensiv, recucerete Severinul/ banul pus de rege,
Ioan Treutul, nu mai e amintit dup 1376/, dar din nefericire se pare c Marele Voievod
i Domn i-a gsit i el sfritul n aceast ultim lupt din viaa sa, care a avut loc
nainte de iulie 1378 (data testamentului - 3 al Mitropolitului Hariton al Ungrovlahiei,
unde Vladislav e amintit ca decedat)57 i mai ales nainte de 19 nov. 1377, data
privilegiului pentru saii din Braov prin care regele spera ca ara Romneasc s-i fie
supus58. Aadar, cu mare probabilitate, Radu I Vv. a urcat singur pe tronul din Arge
odat cu evenimentele legate de stpnirea Severinului i dispariia pe cmpul de lupt
a fratelui Vladislav-Vlaicu (nmormntat n somptuosul M. 10 din Biserica Domneasc,
pe locul de onoare), nici mai devreme i nici mai trziu de anul 1377.
Legenda ilustraiilor
Fig. 9. Fresce din Biserica Domneasc. Naos, stlpul NE, latura spre Altar: 1.
Hristos binecuvntnd (registru superior, sec. XIV) /ap. CDA-1923, fi. 225/; 2. Aazisul cavaler zugrvit (registru inferior, sec. XIV; acuarel de G. Teodorescu) /ap.
CDA-1923, pl. VII/; 3. Ambele registre (starea din 1915?), acuarel de Viorica Sahni
ap. O. Tafrali, Monuments ,1931.
Fig. 10. Reconstituire: Vladislav I - Vlaicu Vv., lupttor pentru cauza
ortodoxiei /corpul cu zale, fr accesoriile redate punctat, desen ap. Corina
Nicolescu,1970; capul voievodului, dup Deisis din pronaos/.
Fig. 11. 1-2. Biserica Domneasc. Cele dou registre iconografice de pe
stlpul NE din naos aa cum le-au gndit ctitorul i programul su /n cel inferior,
imagine reconstituit/.

55
Supra, n. 53. Inconsistente i, deci, cu totul neavenite aseriunile lui Pavel Chihaia, care, pe temeiul seriei
monetare (emisiunea-cavaler) a lui Radu I face socoteli referitoare la nchipuitele armuri veneiene
(10,000!!!) importate de Radano n 1377 (v. Ceti de Scaun, 1974, p. 169). La fel procedeaz i S.
Iosipescu, l. c.
56
DRH, D-I, nr. 66, p. 109-110 (orig. lat.). Cf. monografia Vladislav I ,1979, p. 150-151. Vezi, n strict
legtur, nota urm.
57
Paul Lemerle, Actes de Kutlumus. Edition diplomatique par, Texte - album, Paris,1946 / coperta: 1945 /,
nr. 36 p. 134-138. /Archives de lAthos, II /; document-esenial pentru cele discutate aici i asupra cruia voi
strui cu alt prilej (supra, n. 47); omis ns, din pcate, n seria DIR, B. ara Romneasc,veacurile XIII,
XIV, XV, E. A.,1951
58
DRH, D-I, nr. 67, p. 111-112, doc. dat din Zvolen (orig. lat.). La acesta fcea aluzie Alf. Huber n 1885
(supra, n. 48 ).

RADU I Vv. I SCAUNUL DOMNESC DIN ARGE

111

Fig. 9. Fresce din Biserica Domneasc. Naos, stlpul NE, latura spre Altar:
1. Hristos binecuvntnd (registru superior, sec. XIV) /ap. CDA-1923, fi. 225/; 2. Aazisul cavaler zugrvit (registru inferior, sec. XIV; acuarel de G. Teodorescu) /ap.
CDA-1923, pl. VII/; 3. Ambele registre (starea din 1915?), acuarel de Viorica Sahni
ap. O. Tafrali, Monuments, 1931.

112

NICOLAE CONSTANTINESCU

Fig. 10. Reconstituire: Vladislav I - Vlaicu Vv., lupttor pentru cauza


ortodoxiei /corpul cu zale, fr accesoriile redate punctat, desen ap. Corina
Nicolescu,1970; capul voievodului, dup Deisis din pronaos/.

RADU I Vv. I SCAUNUL DOMNESC DIN ARGE

113

2
Fig. 11. 1-2. Biserica Domneasc. Cele dou registre iconografice de pe
stlpul NE din naos aa cum le-au gndit ctitorul i programul su /n cel inferior,
imagine reconstituit/.

NICOLAE CONSTANTINESCU

114

( II )
- REASSESSMENTS / COMPLETION/ IMPROVEMENTS Abstract
In the last part of the paper the author combat the thesis that the voivodes
Basarab I, Nicolae Alexandru & Radu I founded successively the edifice of the Lordly
Church from Arge. The existing documents - including that from the inside the
monastery - clearly demonstrate that the only founder was the voivode Vladislav IVlaicu, who is present in three different places: as an initiator (Deisis in narthex), as a
voievode and as a Lord, founder, beside his wife, Lady Ana (nave, votive picture,
remade in 1827; the adjacent inscription, partially preserved from 1369) and especially
as a fighter for the orthodox belief (iconographic diptych on the pillar from the
North-Eastern side of the nave, the side from the Altar/Proscomidie) - fig. 9-11.
nevertheless, it is considered without any documentary evidence the episode 1377,
respectively a presumed alliance of Radu I Vv., followed by a campaign versus
Louis I King of Hungary - who, as a consequence of his winning the battle, contributed
to the foundation of the Great St. Mary from Zell /Austria (see further information
in nn. 48-58).

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

NOI INTERPRETRI PRIVIND DATAREA


BTLIEI DE LA ROVINE
IONEL-CLAUDIU DUMITRESCU*
Btlia de la Rovine a rmas n atenia istoricilor mai mult prin aura
necunoscutului dect prin importan i consecine. Insuficiena izvoarelor istorice i
neclaritatea acestora au provocat aprinse dezbateri istoriografice. S-au propus mai
multe datri. Pornindu-se de la sursele slave s-a acceptat data de 10 octombrie 13941,
dar, mai trziu, pe baza unui document bizantin a nceput s se rspndeasc plasarea
sngeroasei btlii n ziua de 17 mai 13952. Logica parc venea n sprijinul autorilor.
Domnitorul Mircea cel Btrn, nvingtor n urma raidului asupra bazei de akngii de la
Karnovas, putea s semneze un tratat de alian pe picior de egalitate cu regele
Ungariei, Sigismund de Luxemburg, (Braov, 7 martie 1395), umilit de eecul suferit n
Moldova n faa oastei domnitorului tefan I Muat la Ghindoani. Ali autori au
preferat s evite controversa i s menioneze doar variantele propuse3. S-a ajuns chiar
la concluzia c au fost dou campanii sultanale prin combinarea datelor4. S-a propus
chiar i plasarea btliei n toamna lui 1395, dar argumentarea n-a fost suficient i
convingtoare5. Lipsa documentelor a dus chiar la mutarea conflictului undeva dup
cruciada de la Nicopole, ceea ce este total eronat, dar putea s evidenieze eroismul
ostailor romni relativ slab nzestrai cu armament i lupttorii occidentali bine
protejai pentru ncletrile de aproape6.
Plasarea luptei n 1394 ine cont de cronicile srbeti i bulgare, dar nu se
observ c regele Sigismund de Luxemburg era linitit i preocupat de o campanie
*

Colegiul Naional Alexandru Odobescu, Piteti.


C. C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Romnilor, vol. II, p. 74; Nicolae Constantinescu, Mircea cel
Btrn, Editura Militar, Bucureti, 1981, p. 102. Aceeai datare a fost adoptat i n Istoria infanteriei
romne, vol. I, Editura Militar, Bucureti, 1985, p. 131.
2
B. P. Hasdeu, Originile Craiovei, n Columna lui Traian, VIII, 1876, p. 668. Aceeai datare a fost
susinut i de Dj. Sp. Radojici n articolul La chronologie de la bataille de Rovine (RHSEE, 1928, p. 136139), dar ulterior s-a demonstrat c documentul numit Tipiconul lui Romanov nu are legtur cu
evenimentele analizate.
3
Ion Ptroiu (coord.), Marele Mircea Voievod, Editura Academiei, Bucureti, 1987, p. 254-299; 344-348;
408-414.
4
Aurel Decei, Istoria Imperiului Otoman, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1978, p. 63.
5
Tahsin Gemil, Romnii i otomanii n secolele XIV-XVI, Editura Academiei, Bucureti, 1991, p. 77. Teoria
a aprut nc din 1984.
6
A. D. Xenopol, Istoria romnilor din Dacia Traian, vol. II, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti,
1986.
1

116

IONEL-CLAUDIU DUMITRESCU

militar de proporii i de iarn n Moldova7. Dac otomanii ar fi acionat n Muntenia


n toamna anului precedent, regele nu i-ar fi permis deschiderea unui alt front lsnd
Transilvania descoperit. Chiar dac Baiazid ar fi fost umilit la Rovine n toamna lui
1394, pericolul apropierii inamicului ar fi provocat ngrijorare. Tratatul de la Braov
din 7 martie 1395 indic iminena unei agresiuni i nu respingerea ei8.
Cronicile srbeti i bulgare plaseaz nceputul campaniei sultanale n anul de
la facerea lumii 6903 [1 septembrie 1394 - 31 august 1395]9. nceputul lui septembrie
era o perioad prea trzie pentru o expediie ntr-o regiune relativ necunoscut sub
aspect climatic i logistic. Cum iarna otomanii se retrgeau n tabere i prin aezri,
singura epoc favorabil ar fi ntre aprilie-august 1395. Vara a avut loc o expediie a
oastei maghiare condus de regele Sigismund de Luxemburg. Cetatea Turnu a fost
luat cu asalt i s-a instalat o garnizoan ungar pentru supravegherea unui vad
comercial important. Sultanul Baiazid a preferat s rmn la sud de Dunre pentru a
strnge noi trupe i pentru a-i consolida autoritatea. Cunoscnd efectivele inamicului
i mai ales modul de ducere al rzboiului a preferat s nu rspund momentan militar.
S-a mulumit s rspund n scris la provocrile regelui10. tia c regele maghiar nu
dispunea de armat permanent i campaniile erau de scurt durat. Spre prerea de ru
a regelui maghiar, cele dou oti nu s-au confruntat, ceea ce este sigur i clar exprimat
n documente.
n iulie 1395 situaia pe linia Dunrii prea stabilizat. A fost cucerit o cetate,
iar sultanul Baiazid nu reacionase ofensiv. Era o aciune riscant forarea unui fluviu
n prezena unui inamic bine antrenat i cu moralul ridicat dup un succes aparent
major. Mai mult ca sigur c mijloacele pentru aciune erau puine i inamicul ar fi putut
s loveasc pe rnd unitile debarcate. Gnditorii militari au observat c o armat
avnd spatele la zid nu lupt prea bine. Retragerea lui Sigismund de Luxemburg a fost
fcut sub atacurile cetelor lui Vlad Uzurpatorul sau ale stenilor stui de jafurile
provocate de soldimea brutal. Conductorul otoman nu putea lsa nerzbunat o
nfrngere chiar i minor. Nu-i sttea n fire. Pn la 31 august 1395 sultanul a
proclamat campania mpotriva rii Romneti i a plecat spre Dunre. Cronicile
timpului menioneaz plecarea n anul 6903, dar nu se precizeaz de unde i cnd.
Fiind o expediie sultanal, plecarea s-a fcut probabil din Edirne i marul de
apropiere a fost destul de lent n condiiile trecerii munilor din Bulgaria. Nu trebuie s
uitm nici efectul fenomenelor meteorologice, rar amintite n sursele vremii, dar cu un
impact militar major. A fost ales pentru trecere vadul de la Nicopole, terenul fiind
cunoscut n urma raidurilor organizate de nvrapi. Negustorii probabil au oferit alte
detalii asupra zonei. Domnitorul Mircea cel Btrn cu cei circa 10.000 de ostai nu
putea s opreasc o armat care beneficia de mulimea luntrelor de pe malul sudic al
Dunrii. Garnizoana din Nicopolul Mic a fost probabil retras dup o scurt rezisten.
Conform regulilor militare ale timpului, au fost incendiate prile din lemn ale
7

C. C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit, p. 46/47.


Constantin Czniteanu, Pe urmele lui Mircea cel Mare, Editura Sport-Turism, Bucureti, 1987, p. 92/93.
Fontes Historiae Daco-Romane, vol. IV, Bucureti, 1982, p. 561/562. Considerm c toat discuia n jurul
datrii confruntrii armate din 1395 a pornit de la interpretarea eronat a textelor clare din cronici. Dac se
are n vedere anul 6903, era imposibil ca sultanul s porneasc n campanie dup 1 septembrie, daci anul
1394 cade din start.
10
C. Czniteanu, op. cit., p. 115.
8
9

NOI INTERPRETRI PRIVIND DATAREA BTLIEI DE LA ROVINE

117

fortificaiei i toate materialele greu de transportat. Oastea otoman a rmas cel puin o
sptmn n preajma cetii Turnu pentru a permite trecerea tuturor efectivelor i a
bagajelor. Chiar dac sultanul Baiazid a fost supranumit Fulgerul (corect Trsnetul)
pentru iueala n aciune, nu trebuie s credem c neglija logistica ntr-un teren relativ
puin cunoscut. Cetele de nvrapi pustiiser deja teritoriul dinspre fluviu nc din
primvar. Cetele de clrei uor narmai aveau misiunea s cerceteze drumurile i
dispozitivul inamic pentru a completa informaiile aduse de negustori, acoperire
obinuit a iscoadelor. Ali oteni se ocupau cu refacerea cetii Turnu, un util cap de
pod n cazul unei retrageri i pentru viitoarele ofensive.
naintarea a fost lent din cauza pdurilor i probabil otenii munteni au
amenajat numeroase abatize protejate de arcai. Orice obstacol ntrzia deplasarea
prudent a inamicului. Dac se ine cont de modelul oferit de sultanul Mehmed II n
timpul campaniei din Moldova de la 1476, la ncheierea fiecrei etape de mar s-a
ridicat cte o tabr11. Nu se tie dac condiiile atmosferice au influenat ritmul
naintrii, de multe ori luna septembrie fiind bogat n precipitaii i cu temperaturi
sczute.
Sultanul Baiazid, aflat n poziia de la Nicopolul Mic, avea doar dou opiuni.
Fie s nainteze spre Curtea de Arge, fie s ncerce o naintare spre Cmpulung i apoi
spre Braov. n ambele cazuri deplasarea se fcea pe o rut aproximativ TurnuCosteti-Piteti. Dup forarea Argeului s-a continuat naintarea spre Cmpulung, ora
nfloritor din punct de vedere economic. Distana aproximativ ntre cele dou localiti
este de 192 km i pare mic dac se ine cont de viteza de deplasare a cavaleriei
otomane, dar infanteria (ienicerii, azapii) nu putea s menin un ritm prea ridicat12.
Drumul era traversat de vile unor ruri (Vedea, Teleorman, Clmui) care au n unele
sectoare maluri abrupte, iar pdurea ar fi asigurat lovirea inamicului prin surprindere i
cu pierderi minime pentru munteni. Unii istorici consider chiar c btlia s-a dat la
Buzoeti pe malul Teleormanului13, dar n aceast situaie campania n-ar fi durat prea
mult.
Dup trecerea Argeului, unde n mod logic a fost un angajament, oastea
otoman a continuat s nainteze hruit de ariergrzile muntene. Pdurile, nc
neafectate de activitatea uman, nu permiteau desfurarea ntregii fore ofensive
otomane. Rezistena a crescut pe msur ce se micora distana de Cmpulung. Dac se
ine cont de distan i de ritmul de naintare, ar fi fost necesare minimum 19 zile, dar
erau i zile n care ostaii se odihneau dup marurile epuizante. Otomanii au ajuns n
preajma viitorului cmp de btlie cam dup trei sptmni de la plecare. Chiar dac
sultanul Baiazid era destul de iute n luarea deciziilor, probabil c a trimis uniti
pentru a cerceta munii plini de peteri14. Apoi a decis atacul frontal n lipsa unor
posibiliti de manevr pentru numeroasa cavalerie. Oricum dumanii nu prea
rezistaser flamurilor islamice n Balcani.

11

Cltori strini, vol. I, p. 135/136.


Oastea lui Sinan paa a parcurs doar cte 10 km pe zi nainte de Clugreni (Victor Atanasiu, Mihai
Viteazul. Campanii, Editura Militar, Bucureti, 1972, p. 154).
13
Comunicare prezentat la sesiunea organizat de Muzeul judeean Arge n noiembrie 2002 de ctre
istoricul militar Ion Bratu.
14
Cltori strini, vol. I, p. 158.
12

118

IONEL-CLAUDIU DUMITRESCU

Btlia s-a dat n ziua de 10 octombrie 1395, cronicile srbeti antedatnd


evenimentele cu un an15. n favoarea acestei datri pledeaz i ngrijorarea regelui
maghiar din cauza unei invazii de proporii n ara Romneasc, n toamna acelui an16.
Ofensiva din Muntenia era dublat i de o incursiune a akngiilor n Banat, diversiune
menit s atrag forele maghiare17. Informaiile demonstreaz prezena lui Baiazid la
nord de fluviu i, chiar dac a fost silit s se retrag de pe cmpul de lupt n urma
grelelor pierderi suferite de propriile trupe, a reuit s schimbe conducerea rii
Romneti. Vlad Uzurpatorul declara n 1396 c a preluat tronul de puin timp, adic,
n mod logic, din toamna lui 1395. Este evident c voievodul Mircea cel Btrn a
repurtat un succes militar, dar ocul poate fi comparat cu un cutremur de mare putere.
Undele au afectat boierimea care s-a temut de pierderea statului cum se ntmplase n
Bulgaria. Nici nu era ceva neobinuit ca un pretendent de os domnesc s atrag o
parte din forele de care dispuneau unii stpni de pmnturi. Propaganda anticatolic a
jucat un rol important n ecuaia schimbrii. Dac expediia otoman ar fi avut loc n
1394, ar fi greu de crezut c Vlad Uzurpatorul n-ar fi ieit din negura istoriei mai
devreme de 1396.
Cronica turceasc a lui Oru amintete c Baiazid s-a retras din Muntenia i sa dus la Adrianopol18 unde a construit mai multe cldiri de interes public. A nceput i
pregtirile pentru un nou asediu al Constantinopolului19, ceea ce demonstreaz c
situaia la Dunre era stabilizat dup retragerea otirii maghiare i numirea unui domn
fidel. Dac btlia de la Rovine ar fi avut loc la 17 mai 1395 i apoi ar fi urmat
ocuparea cetii Turnu de ctre maghiari, sultanul Baiazid n-ar fi pregtit linitit
deschiderea unui alt front care, se tie, implica o mare concentrare de trupe i
echipament greu de asalt. Chiar dac resursele erau mari, sultanul nu-i permitea
risipirea forelor pe dou fronturi i nu era un amator n arta rzboiului.
Btlia de la Rovine nu s-a desfurat n toamna anului 1394 i nici la 17 mai
1395. Informaiile din cronicile otomane i interpretarea logic a evenimentelor permit
datarea n toamna anului 1395, posibil la 10 octombrie, cronicile srbeti antedatnd cu
un an. Fenomenul impreciziei cronologice n-ar fi ceva neobinuit, scriitorii otomani
avnd o precizie i mai mic.

15

Datarea se bazeaz pe o meniune din variantele trzii ale cronicilor srbeti.


T. Gemil, op. cit., p. 81.
17
Ibidem, p. 81.
18
M. Guboglu, Crestomaie turc, Bucureti, 1977, p. 231.
19
Asediul a durat apte luni nainte de cruciada de la Nicopole, ceea ce nseamn c a nceput n
ianuarie/februarie 1396 (Cronici turceti, vol. I, p. 159). Este mai mult dect evident c sultanul a avut timp
s porunceasc adunarea trupelor sub puternicele ziduri i, mai ales, acumularea unor importante cantiti de
alimente i de lemne, acestea din urm necesare construirii mainilor de asediu. Este exclus o situaie
conflictual la granie n momentul declanrii unei aciuni de amploare.
16

NOI INTERPRETRI PRIVIND DATAREA BTLIEI DE LA ROVINE

119

NEW INTERPRETATIONS REGARDING THE


DATING OF THE BATTLE FROM ROVINE
Abstract
The battle from Rovine remained in the historians memory not for its
importance and consequences but because of the unknown that characterizes it. The
insufficiency of the historical sources and their vagueness provoked strong debates
among the historians along the time.
The battle from Rovine did not take place in the autumn of 1394 or on May
the 17-th 1395. The information from the Ottoman chronicles and the logical
interpretation of the events suggest the autumn of 1395 as a possible moment of the
battle (perhaps the 10-th of October), while the Serbian chronicles situated it one year
earlier.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

CONSIDERAII NOI PRIVITOARE LA BLCIUL SAU


SBORUL DE LA SF. ILIE DIN CMPULUNG-MUSCEL
(SEC. XIV-XVIII)
CLAUDIU NEAGOE*
Dezvoltarea economic i comercial a Cmpulungului1 de-a lungul Evului
Mediu a fost posibil i datorit poziiei sale geografice privilegiate, oraul aflndu-se
n imediata apropiere a graniei cu Transilvania2, precum i la ntretierea unor drumuri
comerciale importante care legau oraele rii Romneti de oraele sseti din sudul
Transilvaniei3. ns, rolul principal n aceast dezvoltare l-a jucat iarmarocul sau trgul,
cunoscut ndeobte sub numele de sborul de la Sf. Ilie, care se inea aici n a doua
jumtate a lunii iulie a fiecrui an. Exist, pn n acest moment, un numr apreciabil
de lucrri i studii care fac referire, mai mult sau mai puin, la acest sbor de la
Cmpulung. n cele ce urmeaz vom urmri s abordm acest aspect dintr-o nou
perspectiv.
Cele mai vechi relatri despre blciul de la Cmpulung. ntr-un act de
privilegii acordat de Dan al II-lea mai multor trguri i orae din ara Romneasc,
n anul 1431, se atesta noua etap de evoluie la care ajunsese Cmpulungul la acea
vreme, respectiv etapa de trg4, dei potrivit unor opinii acesta dobndise toate
elementele specifice unui centru urban nc din secolul al XIV-lea5.
Cea mai veche descriere a acestui trg avea s o fac, pe la 1544, umanistul
german Sebastian Mnster6. Sosit la Cmpulung ase decenii mai trziu, mai precis n
iulie 1614, n timpul iarmarocului anual, negutorul braovean Andreas Hegyes a
*

Universitatea din Piteti.


A se vedea pe larg: Claudiu Neagoe, Ctlin Boboc, O istorie a peisajului urban cmpulungean (secolele
XIV-XVIII), n Argesis. Studii i comunicri seria istorie, XVI, 2007, pp. 127-129.
2
Petru Bogdan Baki, Descrierea rii Romneti, 1640, n Cltori strini despre rile Romne, vol. V,
vol. ngrijit de M. Holban (redactor responsabil), M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu,
Bucureti, 1973, p. 209.
3
Costin Murgescu, Drumurile unitii romneti. Drumul Oilor. Drumurile negustoreti, Bucureti, 1996,
pp. 107-110; Laureniu Rdvan, Oraele din ara Romneasc pn la sfritul secolului al XVI-lea, Iai,
Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza, 2004, p. 406.
4
Documenta Romaniae Historica, B. ara Romneasc, vol. I (1247-1500), ntocmit de P. P. Panaitescu i
Damaschin Mioc, Bucureti, 1966, p. 131, doc. 69.
5
Thomas Ngler, Romnii i saii pn la 1848 (Relaii economice, sociale i politice), Sibiu, Editura
Thausib, 1997, p. 98; Laureniu Rdvan, op. cit., pp. 395-412.
6
Sebastian Mnster, Cosmografia, n Cltori strini despre rile Romne, vol. I, ngrijit de Maria Holban,
Bucureti, 1968, pp. 504-505.
1

122

CLAUDIU NEAGOE

fost martorul unei adevrate srbtori, inut n ziua Sfntului Ilie (20 iulie), la care
romnii i-au inut dansul lor tradiional7.
Pe lng iarmarocul sau trgul anual, la Cmpulung se inea i un trg
sptmnal, atestat documentar la 10 decembrie 16308, inut foarte probabil pe acelai
loc unde se organiza iarmarocul anual, n spatele bisericii Sf. Ilie. Ct despre cea mai
veche meniune a denumirii blciul Sfntului Ilie, ea se regsete n cartea de
scuturi dat orenilor cmpulungeni la 12 aprilie 1636, de ctre Matei Basarab9.
n veacurile al XVII-lea i al XVIII-lea, la blciul sau iarmarocul care se inea
anual la Cmpulung10 au venit negustori din toate prile11. Tradiia acestui trg, care
n trecut fusese cunoscut chiar i n Europa12, potrivit relatrilor mitropolitului Neofit
Cretanul, a rmas vie pn spre sfritul secolului al XVIII-lea. Iat de pild, din
Cronica franciscan redactat de catolicul cmpulungean Blasius Kleiner la 1764,
aflm c oraul Cmpulung se bucurase nc din vechime de privilegiul de a organiza
anual iarmaroace13. Tot astfel, pe la 1778-1780, Franz Joseph Sulzer avea s relateze
urmtoarele: n vremuri trecute, cnd aezarea avea trg, veneau frecvent aici i, prin
produsele lor meteugreti, atrgeau aici cretini, evrei, turci i armeni din Levant,
care le achiziionau. La rndul lor, acetia veneau cu propriile mrfuri, fcnd din
aezare un punct comercial i un aezmnt de schimb deosebit14. Treptat-treptat
blciul sau sborul de la Sf. Ilie i-a pierdut importana, mai ales din cauza rzboaielor
austro-turce din veacul al XVIII-lea, n cursul crora oraul Cmpulung a avut de
suferit15.
Cnd se organiza acest blci sau trg? Din relatrile lui Anton Maria del
Chiaro aflm c blciul sau iarmarocul de la Cmpulung se inea pe la mijlocul lunii

7
Andreas Hegyes, Diarium (extrase), n Quellen zur Geschichte der Stdt Kronstdt in Siebenbrgen.
Rechnungen aus dem Archiv der Stdt Kronstdt, vol. V, Braov, 1909, p. 499 i p. 512. Dintre toate
dansurile consemnate de cronicarii munteni sau de unii cltori strini, din veacurile XVII-XVIII, cel mai
cunoscut dans popular i de societe din ara Romneasc a fost hora; Vezi Claudiu Neagoe, Muzic i
societate n ara Romneasc i Moldova (1550-1830), Brila, Editura Istros a Muzeului Brilei, pp. 92-96.
8
D.R.H., B. ara Romneasc, vol. XXIII (1630-1632), ntocmit de Damaschin Mioc, Bucureti, 1969, p.
307, doc. 186.
9
D.R.H., B. ara Romneasc, vol. XXV (1635-1636), ntocmit de Damaschin Mioc, Maria Blan,
Ruxandra Cmrescu, Coralia Fotino, Bucureti, Editura Academiei Romne, 1985, p. 262, doc. 250.
10
Georg Kraus, Cronica Transilvaniei (1608-1665), traducere i studiu introductiv de Gh. Duzinchievici i E.
Reus-Mrza, Bucureti, Editura Academiei Romne, 1965, p. 12; Georg Franz Kreybich, Descrierea
cltoriilor n Transilvania i ara Romneasc, 1709-1710, n Cltori strini despre rile Romne, vol.
VIII, ngrijit de Maria Holban (redactor responsabil), M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul
Cernovodeanu, Bucureti, 1983, p. 129.
11
Anton-Maria del Chiaro Fiorentino, Revoluiile Valahiei, ediie de S. Cris-Cristian, cu o introducere de N.
Iorga, Iai, 1929, p. 10.
12
Cltoria dinti a Mitropolitului Neofit, 1746, iunie 2, n Cltori strini despre rile Romne, vol. IX,
ngrijit de Maria Holban, Maria Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru i Paul Cernovodeanu, Bucureti,
1997, p. 342.
13
George Georgescu, Cmpulung-Muscel n Cronica franciscanilor de la 1764, n Argesis. Studii i
comunicri seria istorie, IX, 2000, p. 253.
14
Istoria Daciei Transalpine, apud Adrian Svoiu, Cmpulungul n mrturiile vremii, Bucureti, 2008, p. 43.
15
tefan Trmbaciu, Cteva date referitoare la zborul de Sf. Ilie din Cmpulung, n Studii i
comunicri, V, Cmpulung Muscel, 1989, p. 303; Claudiu Neagoe, Noi aspecte referitoare la zborul de la
Sfntul Ilie din Cmpulung Muscel, n Argesis. Studii i comunicri seria istorie, tom. XI, 2002, pp.
228-229.

CONSIDERAII NOI PRIVITOARE LA BLCIUL SAU SBORUL DE LA SF. ILIE 123

iulie16. La jumtatea secolului al XIX-lea, C. D. Aricescu meniona faptul c sborul


anual de la Cmpulung se fcea n jurul datei de 20 iulie17. Mai trziu, preotul Ioan
Ruescu avea s afirme c acest sbor inea, la nceputurile sale, 12 zile, respectiv de
la 12 iulie (Sf. Mucenic Proclu) pn la 24 iulie, pentru ca mai apoi, fr s se
precizeze cnd anume, perioada de desfurare a sborului s se schimbe, el innduse ntre 17 iulie (Sf. Mare Muceni Marina) pn la 29 iulie, la dou zile dup ziua Sf.
Mare Mucenic i Tmduitor Pantelimon (27 iulie)18.
Ion Hurdubeiu i Flaminiu Mru au ales ca limite de desfurare ale sborului
datele de 17 i 21 iulie19, pentru ca ulterior Flaminiu Mru s revin asupra acestei
probleme i s afirme c acesta s-ar fi inut ntre zilele de 17 i 27 iulie20. Pentru
aceeai perioad au optat i ali cercettori locali, precum tefan Trmbaciu21 i
Claudiu Neagoe22. Cteva documente cmpulungene dintre anii 1810-181823, dovedesc
ct se poate de clar faptul c sborul de la Sf. Ilie se inea ntre ziua Sfintei Mucenie
Marina (17 iulie) i ziua Sfntului Mare Mucenic i Tmduitor Pantelimon (27
iulie)24. Foarte probabil, perioada de desfurare a blciului era stabilit n trecut, ca i
acum n zilele noastre, de ctre judeul i prgarii oraului.
Unde se organiza blciul sau sborul de Sf. Ilie? C. D. Aricescu a fost primul
istoric al Cmpulungului care a consemnat, la jumtatea secolului al XIX-lea, tradiia
privitoare la locul iniial unde s-a inut sborul, respectiv n plaiul Dmbovia, pe
creasta unui munte care i-a luat numele de la acest sbor, creasta plaiului Snt
Ilie25. Blciul sau sborul ar fi fost mutat, n opinia lui Flaminiu Mru, n ora, n
16

Anton Maria del Chiaro, Revoluiile Valahiei, p. 10.


C. D. Aricescu, Istoria Cmpulungului, prima reziden a Romniei, ediie ngrijit de Adrian Svoiu i
Gheorghe Prnu, Bucureti, 2007, p. 133.
18
Ioan Ruescu, Cmpulung Muscel. Monografie istoric, ediie anastatic, Bucureti, 2009, p. 172.
19
Ion Hurdubeiu i Flaminiu Mru, Cmpulungul-Muscel medieval, n Studii i articole de istorie, XI,
1968, p. 33.
20
Flaminiu Mru, Blciul, trg internaional, n Cmpulung Muscel, ieri i azi, volum coordonat de Gh.
Prnu, Cmpulung Muscel, 1974, p. 37.
21
tefan Trmbaciu, Cteva date referitoare la zborul de Sf. Ilie din Cmpulung, n loc. cit., pp. 301-302;
Idem, Istoricul obtii cmpulungenilor musceleni n Evul Mediu i prima jumtate a sec. al XIX-lea,
Bucureti, Editura Semne, 1997, p. 80; Idem, Cmpulungul medieval n cincizeci de documente, 1368-1800,
Bucureti, Editura Semne, 1998, p. 33.
22
Claudiu Neagoe, Noi aspecte referitoare la zborul de la Sfntul Ilie din Cmpulung Muscel, n loc. cit.,
p. 225.
23
Vezi Gheorghe Prnu, tefan Trmbaciu, Documente privind istoria oraului Cmpulung-Mucel, vol.
III (1800-1821), Bucureti, 2000, p. 169, doc. 65, p. 174, doc. 67, p. 200, doc. 86, p. 213, doc. 95, p. 216,
doc. 97, p. 221, doc. 102 i p. 231, doc. 110.
24
Claudiu Neagoe, Negustori cmpulungeni din secolele XV-XVII, n Negustorimea n rile Romne, ntre
Societas Mercatorum i individualitatea mercantil, n secolele XVI-XVIII, volum editat de Cristian Luca,
Editura Galai University Press, Galai, 2009, p. 65.
25
Aricescu aducea, n acest sens, ca argument un vechi act de vnzare pe care acesta l vzuse la un monean
din Rucr i n care scria: i am but adlmaul, la sborul lui Snt Ilie, aici sus, pe creasta plaiului Snt Ilie
(C. D. Aricescu, Istoria Cmpulungului, p. 134). De remarcat c acest plai al Dmboviii nu figureaz ntre
hotarele oraului Cmpulung, stabilite pentru prima oar n cartea de ntrire a lui Matei Basarab din 6
decembrie 1636 (D.R.H., B. ara Romneasc, vol. XXV (1635-1636), p. 468, doc. 424), ns civa ani mai
trziu, mai precis n 1642, vrful lui Sfnt Ilie apare ca hotar al obtii monenilor din Dragoslavele (Ioan
Ruescu, Dragoslavele, ed. a II-a, Cmpulung Muscel, Tipografia i Librria Gheorghe N. Vldescu, 1937,
p. 20. A se vedea i la: Gheorghe Prnu, Dorina Panaitescu, Judeul Muscel. Monografie istoric i
social, Bucureti, Editura Semne, 2001, p. 198; Marcel Mogo, Viorel Irimia, Marian Frigur, Comunitatea
17

124

CLAUDIU NEAGOE

primele decenii ale veacului al XV-lea26, ca dovad c el este atestat documentar n


143127.
Foarte probabil ns, acest trg se inea la Cmpulung nc de pe vremea n care
aici funciona o vam domneasc, atestat n privilegiul comercial din 20 ianuarie
1368, acordat braovenilor de ctre Vladislav-Vlaicu28. Fr ndoial, acolo unde
existau vmi, unde se percepeau taxe pentru anumite produse care erau tranzitate,
existau i trguri29.
Tot de la C. D. Aricescu aflm c, nainte de domnia lui Matei Basarab sborul
anual se inea n dosul bisericii Sfntului Ilie30. Spturile arheologice efectuate n
1972 au relevat faptul c n partea central a aezrii cmpulungene, n ultimul sfert al
secolului al XV-lea, s-a ridicat o biseric din lemn, care i-a luat numele de la blciul
sau sborul aflat n imediata apropiere31. Prin urmare blciul sau sborul de la Sf.
Ilie a fost anterior bisericii cunoscut sub numele de Sf. Ilie. n timpul domniei lui
Alexandru Coconul (1623-1627), n locul vechiului lca, datnd de la sfritul
secolului al XV-lea, s-a zidit altul nou, din piatr (1626), prin rvna preotului de mir
din acea vreme32 i cu sprijinul material acordat de jupan Ghinea Mustachi33, la acea
vreme un vestit negustor bucuretean34.
Din veacul al XV-lea i pn la nceputul domniei lui Matei Basarab (16321654), trgul sau sborul de la Sf. Ilie s-a inut lng biserica Sf. Ilie, n locul unde se
inea oborul de vite35, pentru ca mai apoi acesta s fie mutat, din porunca lui Matei
Basarab, lng biserica domneasc din Cmpulung, zis i biserica Negrului Vod,
refcut ntre anii 1635-163636 i transformat ulterior n mnstire, la 163837, n

de via i munc a Monenilor Dragoslveni. Obtea Monenilor Dragoslveni, Piteti, Editura Paralela 45,
2010, p. 29).
26
Flaminiu Mru, Blciul, trg internaional, n loc cit., p. 37.
27
D.R.H., B. ara Romneasc, vol. I (1247-1500), p. 131, doc. 69.
28
D.R.H., D. Relaii ntre rile Romne, vol. I (1222-1456), ntocmit de t. Pascu, C. Cihodaru, Konrad G.
Gdisch, Damaschin Mioc, Viorica Pervain, Bucureti, Editura Academiei Romne, 1977, p. 87, doc. 46.
29
erban Papacostea, nceputurile politicii comerciale a rii Romneti i Moldovei (secolele XIV-XVI), n
Idem, Geneza statului n evul mediu romnesc, ediia a II-a, Bucureti, Editura Corint, 1999, pp. 173-175.
30
C. D. Aricescu, op. cit., p. 133.
31
Dup unele opinii, vechea bisericu din lemn, construit pe la 1480, ar fi avut hramul Sf. Treime (Ion
Popescu-Argeel, Mnstirile i bisericile din Muscel la cumpna dintre milenii, Bucureti, p. 88). n 1626,
cnd s-a zidit o nou biseric, aceasta ar fi primit pe lng vechiul hram i hramul Sf. Nicolae (Gh. I.
Cantacuzino, Cmpulung. Vechi monumente i biserici, Bucureti, 2002, p. 66). Abia n anul 1810 avea s fie
menionat hramul Sf. Prooroc Ilie (Ioan Ruescu, op. cit., p. 260).
32
Probabil acel Iane eclesiarhul menionat n textul explicativ afiat astzi n faa bisericii (Gh. I.
Cantacuzino, op. cit., p. 66), dac nu cumva este vorba de Ianiu clisarh de la biserica domneasc din
Cmpulung, menionat ca martor ntr-un document emis de cancelaria lui Alexandru Ilia la 21 octombrie
1628 (D.R.H., B. ara Romneasc, vol. XXII (1628-1629), vol. ntocmit de Damaschin Mioc, Bucureti,
Editura Academiei Romne, 1969, p. 338, doc. 167.
33
Gh. I. Cantacuzino, op. cit., p. 66.
34
Ion Ionacu, Aron Petric, Pompiliu Caraioan, Bucureti. Pagini de istorie, Bucureti, 1964, p. 31; vezi mai
nou i la Ionu Stanciu, Un aspect privind viaa economic i social a Bucuretiului n secolele XVI-XVIII:
bazarul, n Claudiu Neagoe (coord.), Modele culturale i realiti cotidiene n societatea romneasc (sec.
XV-XIX), Bucureti, 2009, p. 144.
35
C. D. Aricescu, Istoria Cmpulungului, p. 134.
36
Tereza Sinigalia, Pisaniile bisericii lui Matei Basarab de la Mnstirea Cmpulung i semnificaiile lor, n
Ianus, nr. 12, 2007, pp. 62-64.

CONSIDERAII NOI PRIVITOARE LA BLCIUL SAU SBORUL DE LA SF. ILIE 125

chiliile special amenajate lng aceasta, aa dup cum reiese din documentul datat 10
aprilie 1647: i zborul trgului ce s face la Sft. Ilie, s se fac lng mnstire n
prvliile care le-am fcut noi38.
Dup unele opinii, ncepnd cu a doua jumtate a secolului al XVII-lea trgul
sau sborul ar fi fost mprit n dou seciuni, respectiv trgul de produse, care se inea
lng mnstirea Negru Vod i trgul de vite, care se inea la biserica Marina39.
n ceea ce ne privete, suntem de prere c iarmarocul anual de la Cmpulung,
cunoscut ndeobte sub numele de sborul de la Sf. Ilie, a fost mprit din cauza
numrului mare de participani40, dar mai cu seam dup specificul produselor
comercializate: trgul de produse nealimentare inut lng mnstirea Negru Vod,
trgul de pete i de bucate lng biserica Sf. Ilie i trgul de vite i de cai lng
biserica Marina.
nsemntatea sborului de la Sf. Ilie. Nimeni nu mai poate contesta astzi
faptul c un rol extrem de important n dezvoltarea economic i comercial a oraului
Cmpulung l-a avut sborul de la Sfntul Ilie. n opinia unor istorici locali mai vechi
sau mai noi, acest trg ar fi avut un caracter internaional41.
Negustorii braoveni aduceau la blciul anual de la Cmpulung arme, coase,
cuite, furci, pluguri, broate de ui, balamale, clopote, vase ceramice, stofe, mtsuri,
n vreme ce sibienii aduceau chimire, ei, hamuri, cpestre, bice i vase de lemn42. La
nceputul secolului al XVI-lea, la acest trg aveau s-i fac apariia i o serie de
negustori sud-dunreni, dar mai ales turci, care aduc o gam larg de produse orientale
(orez, piper, ghimber, stafide, smochine, migdale, etc.)43.
ntr-un studiu publicat relativ recent am artat c trgul sau sborul de la
Cmpulung a avut mai degrab un caracter regional44, comerul cmpulungean fiind,
37
Gheorghe Prnu, tefan Trmbaciu, Documente privind istoria oraului Cmpulung-Mucel, vol. I,
Bucureti, Editura Semne, 1999, p. 186, doc. 49. Primul egumen al mnstirii a fost Melchisedec; Violeta
Popescu, O personalitate cultural a Cmpulungului din veacul al XVII-lea: Melchisedec din Peloponez, n
Studii i comunicri, III, 1983, pp. 57-58; Dan I. Simonescu, Viaa literar i cultural a Mnstirii
Cmpulung (Muscel) n trecut, ediie de Ioan Crciun, Bucureti, Editura Ars Docendi, 2010, p. 11.
38
Gheorghe Prnu, tefan Trmbaciu, Documente privind istoria oraului Cmpulung-Mucel, vol. I,
Bucureti, 1999, p. 207, doc. 63; vezi i relatrile lui Petru Bogdan Baksi, Descrierea rii Romneti,
1648, n Cltori strini despre rile Romne, vol. V, Bucureti, 1973, p. 266.
39
tefan Trmbaciu, Cteva date referitoare la zborul de Sf. Ilie din Cmpulung, n loc. cit., p. 302; Idem,
Istoricul obtii cmpulungenilor musceleni n Evul Mediu, p. 82.
40
La 1746, mitropolitul rii Romneti, Neofit Cretanul, consemna faptul c la Cmpulung se adunau n
fiecare an negustori ca la 20 000 sau 30 000 de oameni (Cltoria dinti a Mitropolitului Neofit, 1746, iunie
2, n Cltori strini, vol. IX, p. 342; vezi i Claudiu Neagoe, Vizita mitropolitului Neofit Cretanul la
Cmpulung (14-17 august 1746), n Gazeta de Muscel, an. VI, 1999, p. 6). Fr ndoial, numrul
menionat este exagerat, fiind greu de crezut c un ora cu o populaie de pn la 3 000 de locuitori (Idem,
Evoluia demografic a oraului Cmpulung-Muscel (secolele XIV-XVIII), n Argesis. Studii i comunicri seria istorie, tom. XIII, 2004, pp. 207-209).
41
Flaminiu Mru, Blciul, trg internaional, n Cmpulung Muscel, ieri i azi. Istoria oraului, vol. coord.
de Gheorghe Prnu, Cmpulung-Muscel, 1974, p. 36; tefan Trmbaciu, Cteva date referitoare la zborul
de Sf. Ilie din Cmpulung, n loc. cit., p. 302; Idem, Istoricul obtii cmpulungenilor musceleni n Evul
Mediu, pp. 79-80.
42
Idem, Istoricul obtii cmpulungenilor musceleni n Evul Mediu, p. 82.
43
Claudiu Neagoe, Negustori i slujbai otomani la Cmpulung n secolele XVI-XVIII, n Argesis. Studii i
comunicri seria istorie, tom. XIV, 2005, pp. 364-365.
44
Idem, Negustori cmpulungeni din secolele XV-XVII, p. 65.

CLAUDIU NEAGOE

126

cel puin din perspectiva legturilor de nego stabilite cu oraele sseti din
Transilvania, unul de tranzit, cu produse de larg consum, precum: cear, miere, pete,
brnzeturi, vite, piei crude, ln, etc.45.

NEW CONSIDERATIONS REGARDING THE FAIRY


OR THE FLIGHT OF ST. ELIJAH DAY
FROM CMPULUNG-MUSCEL (SEC. XIV-XVIII)
Abstract
The Fairy of St. Elijah (17-27 July) played an important role for the
economical development of Cmpulung along the Middle Age. Though it was much
older, the fairy was firstly attested in 1431. Between the 15-th and the 17-th centuries
the fairy was situated in the backside of a church which eventually took its name after
that of the fairy. Between 1638 and 1647, during the reign of Matei Basarab, the fairy
was moved near Negru-Vod monastery.
This annual fairy is mentioned in the writings of some travelers. Merchants from
Transylvania and Hungary, as well as from the Ottoman Empire were present here.
Thus the trading of the area was very developed.
Despite the fact that the subject has been already discussed, the author thinks
that he tackles the subject from a new point of view.

45

Vezi Radu Manolescu, Schimbul de mrfuri dintre ara Romneasc i Braov n prima jumtate a
secolului al XVI-lea, n Studii i materiale de istorie medie, vol. II, 1957, pp. 117-204. Potrivit teoriei
istoricului Bogdan Murgescu cu privire la tipurile de schimburi comerciale din Evul Mediu romnesc, am
putea ncadra comerul cmpulungean n categoria comerului la distan medie; Bogdan Murgescu, Istorie
romneasc istorie universal (600-1800), ediia a II-a, Bucureti, Editura Teora, 2009, pp. 43-44.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

DESPRE UN REPREZENTANT DE SEAM AL PATRICIATULUI


SAILOR CMPULUNGENI DIN VEACUL AL XV-lea
RADU OPREA*
Cercetarea istoric din ultimii ani a demonstrat c aproape pretutindeni n
Europa - n Evul Mediu dezvoltat i trziu - patriciatul constituia ptura superioar a
populaiei oreneti. El era format din oameni avui - mari negustori, cmtari i
bancheri, proprietari de manufacturi n perioada de formare a relaiilor capitaliste,
armatori, proprietari de terenuri i imobile urbane.
Faptul c n secolul al XV-lea i n prima jumtate a veacului al XVI-lea
numeroi oreni din ara Romneasc i Moldova fceau nego de sute i mii de
florini fiecare, aveau corbii proprii, posedau averi nsemnate, deineau funcii
municipale, se mbrcau cu straie scumpe, arat c aceast parte a orenimii, format
ndeosebi din negustori bogai, alctuia o categorie superioar a populaiei oreneti,
asemntoare, n multe privine, patriciatului urban din Europa Apusean i Central i
mai ales din Transilvania. De aceea, toi aceti oameni de frunte, aceast populaie
mai bun, caracterizat ca atare de izvoarele vremii, a fost considerat ca reprezentnd
un adevrat patriciat urban n rile Romne1.
Unul din reprezentanii de seam ai patriciatului comunitii sailor din oraul
Cmpulung a fost Petermann, cunoscut n documentele interne ca Petriman sau
Petrman2, cel care la 17 iulie 1425 i va lsa toat averea Mnstirii Cozia3, printr-un
act ce reprezint, de fapt, primul testament ntlnit n diplomatica medieval muntean
din secolele XV-XVI4. Martori ai documentului sunt nominalizai cinci mari boieri,
*

Piteti.
Radu Manolescu, Cu privire la problema patriciatului n oraele rii Romneti i Moldovei (secolul al
XV-lea - prima jumtate a secolului al XVI-lea), n Cumidava. Culegere de studii i cercetri a Muzeului
Judeean Braov, IV, 1970, p. 98-99.
2
ntruct n toate documentele externe, redactate n limba latin, numele personajului nostru - precum i al
fiului su mai mare - este consemnat sub forma Petermann, vom folosi n textul de fa numai aceast grafie
pentru numele n cauz (cf. Gustav Gndisch, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbrgen
(se va cita n continuare: Urkundenbuch), vol. V, Bucureti, 1975, doc. 2329/1439 ianuarie 29, Buda, p. 21;
doc. 2745/1451 iulie 22, Sibiu, p. 322-323; doc. 2746/1451 iulie 22, Sibiu, p. 323; Documenta Romaniae
Historica (se va cita: DRH), D. Relaii ntre rile Romne, vol. I, Bucureti, 1977, doc. 256, p. 356-357;
doc. 303, p. 416-417; doc. 304, p. 417.
3
Documenta Romaniae Historica (se va cita n continuare: DRH), B. ara Romneasc, vol. I, Bucureti,
1966, doc. 57, p. 113.
4
Daniel Barbu, Formarea elitelor din ara Romneasc n secolul XV. Un studiu de caz: Peterman din
Cmpulung, n Arhiva Genealogic, 3-4, 1995, p. 6.
1

128

RADU OPREA

unii dintre ei ocupnd, vremelnic, diferite funcii n sfatul domnesc: jupan Albul, jupan
Stanciul i fratele su, jupan Mircea, jupan Ivanco i jupan Golea. Alturi de acetia,
mai sunt consemnate o serie de nume ce reflect structura etnic divers a locuitorilor
din vechiul ora muscelean5: Crstian Petru, Hano purgar, Boea, Con Mihal, Iano,
Radul Porca, Andria, Constandin, tefan a lu' Han David, Balin, Mate a lu Coani,
Antonie Lungul etc.
Se pare c gestul lui Petermann nu a fost tocmai dezinteresat, lund n
consideraie faptul c - dup prerea unor autori - donatorul cmpulungean luase n
arend vama drumului de pe Olt, la Genune (Cineni - Turnu Rou), vam ce
reprezenta o danie mai veche a lui Mircea cel Btrn ctre ctitoria sa, ulterior ntrit i
de Dan al II-lea voievod6. Actul n cauz ne furnizeaz cteva indicii importante i n
legtur cu statutul social al donatorului, att n ceea ce privete trecerea de care se
bucura pe lng puterea domneasc, dar i prin prezena ntre martorii testamentului a
lui jupan Albul Tocsab, un boier cu mult influen, mai ales la curtea voievodului
Alexandru Aldea. Este posibil ca Petermann s fi nceput a avea legturi mai strnse cu
domnul Dan al II-lea i cu dregtorii si odat cu expediia militar n ara
Romneasc a regelui Sigismund de Luxemburg, care i-a fixat, n aprilie 1427,
cartierul general chiar la Cmpulung7. De altfel, influena sa pe lng puternicii zilei sa accentuat i prin intermediul activitii unor rude, cum a fost acel Ioan, fiul lui Caspar
din Sibiu - cmpulungean i el -, care inea, la rndul su, n 1431, vistieria lui Aldeavod i i urmrea pe datornici n faa tribunalelor sibiene8. Un an mai trziu (1432),
Petermann este trimis la Braov, voievodul Aldea cernd imperativ braovenilor ca
boierul su s fie petrecut, n grab i n siguran, pn la Oradea9. Cltoria aceasta a
solului cmpulungean avea drept scop att ncercarea voievodului muntean de a
dobndi din nou ncrederea lui Sigismund, ct i rostul de a-i convinge pe orenii
braoveni s nu dea ascultare pretendentului Vlad Dracul n intenia acestuia de a opri
desfacerea piperului adus de negutorii lioveni prin ara Romneasc. Pricina nu era
cu totul nensemnat, ntruct pe atunci piperul era o dat i jumtate mai scump dect
greutatea lui n aur10. n registrul pontifical din vremea papei Eugeniu IV a fost
semnalat un document, din 13 iulie 1433, prin care se consemneaz c printre pelerinii
din Banat, Transilvania i ara Romneasc, sosii la Roma pentru a solicita papei
conferirea de indulgene, se afla i Patermannus de Longo Campo, armiger Argensis
diocesis, ce dorea indulgene n beneficiul spiritual al vizitatorilor bisericii S. Iacobi de
Longo Campo i al celor ce vor ajuta la ntreinerea ei, precum i ngduina papei de a
deine - mpreun cu soia sa, Margaretha -, un altar portabil pentru oficierea de sfinte
slujbe11.
5

Ibidem, p. 5.
DRH, B, I, doc. 37, p. 79-80; doc. 56, p. 111-112; Radu Constantinescu, Codicele Altenberger, Bucureti,
1988, p. 33.
7
DRH, D, I, doc. 155-157, p. 250-252; Daniel Barbu, op. cit., p. 8.
8
Radu Constantinescu, op. cit.
9
Urkundenbuch, IV, doc. 2140/1432 martie 6, p. 455; DRH, D, I, doc. 203/1433, p. 299; tefan Suciu,
Gernot Nussbcher, Monica Cincu, Relaiile rii Romneti i Moldovei cu Braovul (1369-1803). Inventar
arhivistic, Bucureti, 1986, doc. 27/1432 martie 6, p. 31.
10
Radu Constantinescu, op. cit.; Daniel Barbu, op. cit.
11
Ibidem, p. 5.
6

DESPRE UN REPREZENTANT DE SEAM AL PATRICIATULUI SAILOR

129

Unii istorici susin c misiunea diplomatic a boierului Petermann de la curtea


lui Alexandru Aldea, efectuat n 1432, a avut ca obiectiv i pregtirea ntlnirii dintre
regele Sigismund i voievodul muntean, ntlnire ce va avea loc la Basel, n decembrie
143312. Se pare c boierul cmpulungean s-a alturat curii lui Sigismund n primvar,
probabil la Siena, cobornd apoi la Roma n suita regelui i asistnd la ncoronarea
imperial din 31 mai. Se spune c pentru serviciile aduse regalitii, Petermann,
mpreun cu fiii si, Petermann, Andrei, Matia, Iacob i Valentin, primete n anul
1433 ca donaie din partea lui Sigismund de Luxemburg satul iobgesc Noul Romn de
lng Cra. Petermann senior a mai stpnit, pn la moartea sa (1439), i satele
Cacova i Vale din inutul Amlaului13.
Odat ajuns pe tronul muntenesc, Vlad Dracul se grbete s rennoiasc
privilegiul liovean (1439), lund pe seama sa vama sibian de la Cineni14, n vreme ce
partenerul obinuit al micilor negustori ce treceau muntele fraudulos, ocolind punctul
de vam - respectiv Ioan Sachs, judele scaunului Sebe - punea mna pe satele lui
Petermann din mrginimea Sibiului i ara Oltului, sate supuse pn atunci
voievodului muntean (Vale, Cacova i Noul Romn)15.
Fiii lui Petermann - Petermann cel Tnr i Iacov -, asociai cu liovenii ntr-o
companie ce importa piperul african prin Alexandria, Istanbul i Chilia, sunt de aceea
nevoii s aleag cellalt drum comercial al rii Romneti, pe la Bran unde, de la
1447 nainte, stpn era conceteanul lor Ioan din Cmpulung, om de ncredere i de
ajutor al lui Ioan de Hunedoara n Muntenia16.
Petermann cel Tnr a obinut n anul 1451, mpreun cu fratele su, averea
renumitului argintar Sigmund Walach din Wiener - Neustadt, dup ce ambii reuiser
s dovedeasc, n baza unui act oficial emis de consiliul comunal din Sibiu, gradul lor
de rudenie foarte apropiat cu acest Sigmund17. n care scop este ntocmit o succint
genealogie a petenilor, din care reiese c Petermann din Cmpulung fusese fratele
tatlui, nenumit, al lui Sigismund i fiu al lui Andreas Pogner i al Elisabetei. Derivat
din Bogen (prvlie), patromnimul lui Andreas indic profesia iniial a familiei, de
origine comercial. Andreas Pogner pare s fi fost cetean al Cmpulungului, cci
nepoii si Iacob i Petermann convoac la Sibiu n 1451, ca martori ai ascendenei lor,
mai muli patricieni cmpulungeni, n frunte cu juratul Johannes Krausbogner, poate
acelai cu Hano purgar, martor al testamentului din 142518.

12

Daniel Barbu, ara Romneasc i Conciliul de la Basel, Revista Istoric, 1-2, 1994, p. 9-10; idem, op.
cit., p. 8.
Gustav Gndisch, Cu privire la relaiile lui Vlad epe cu Transilvania n anii 1456-1458, n Studii.
Revist de istorie, anul XVI, nr. 3, 1963, p. 687; Pavel Binder, Itinerarul transilvnean al lui Vlad epe, n
Revista de istorie, tomul 27, nr. 10, 1974, p. 1539.
14
DRH, B, I, doc. 78, p. 141; Radu Constantinescu, op. cit.
15
Gustav Gndisch, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbrgen, vol. V, Bucureti, 1975,
doc. 2329/1439 ianuarie 29, p. 21; Radu Constantinescu, op. cit.
16
Urkundenbuch, V, doc. 2566/1447 febr. 19, p. 187-188; Radu Constantinescu, op. cit.
17
Urkundenbuch, V, doc. 2745/1541 iulie 22, p. 322-323, doc. 2746, p. 323; DRH, D, I, doc. 303/1451 iulie
22, p. 416-417; Gustav Gndisch, Cu privire la relaiile lui Vlad epe, p. 687; Daniel Barbu, Formarea
elitelor din ara Romneasc, p. 7.
18
Daniel Barbu, op. cit.
13

130

RADU OPREA

Petermann cel Tnr, care va fi menionat i ulterior n documentele sibiene,


poate fi considerat ca fcnd parte din rndurile patriciatului comercial al oraului.19 i
tocmai datorit implicrii sale n afacerile comerciale de anvergur se va afla antrenat
n unele evenimente ale vieii politice din acele vremuri. Astfel, de la 1447, petele, ce
reprezenta, pn la Reform, alimentul esenial al populaiei catolice pentru o treime
din an - ocupnd de aceea, pn la 1540-1560, cnd vitele vor deine ponderea cea
mare, primul loc n exportul romnesc ctre Europa central - purcede a fi conservat
prin presare n butoaie ermetic nchise i clftuite cu catran. Procedeul, inventat de
olandezi, este curnd aplicat peste tot, iar n 1457 Petermann cel Tnr caut deja, cu
ajutorul greavului Petru Gereb din Roia de lng Sibiu (Weresmarth) - jude regal al
scaunului Nocrich i primar al Sibiului, n mai multe rnduri20 - s obin monopolul
pentru principalul traseu al comerului cu pete ce pornea de la blile Dunrii.
Din martie 1457 s-a pstrat o scrisoare a lui Vlad epe, adresat primarului
Oswald i tuturor prgalilor din Sibiu i din cele apte scaune - care formau inutul
Sibiului - n care domnul rii Romneti se plnge c sibienii nu respect tratatul
ncheiat anterior, se las influenai de un pop romn, care se numete fiu de domn
(sacerdotes Wolachorum, qui se nominat filium vaivodae) i care a promis cetenilor
Petermann i Petru Gereb din Roia venitul vmilor de pe drumul dintre Rucr i
Brila. De asemenea, voievodul mai aflase c acest pretendent, cu tirea i voina
sibienilor, se instalase n inutul Amlaului, ceea ce-l determin pe Vlad epe s-i
amenine pe sibieni c, dac nu vor respecta tratatul amintit, va interveni21.
Avnd rude n ara Romneasc, Petermannii i-au pstrat i dup
strmutarea lor la Sibiu interese comerciale n Muntenia. Tocmai de aceea nu este
exclus ca Petermann, originar din Cmpulung, s-l fi cunoscut destul de bine pe
pretendentul la tronul lui Vlad epe. Acesta a fost i motivul pentru care voievodul
romn a atacat, n campania din 1457-1458, tocmai n zona de pe cursul inferior al
Hrtibaciului, acolo unde Petru Greavul din Roia i Petermann aveau reedine i
moii22.
Am ncercat s conturm n paginile de fa chipul unui reprezentant al
patriciatului comunitii sailor cmpulungeni din prima jumtate a secolului al XVlea, cel ce a fost att un mare negustor, donator i ctitor la mnstirea ortodox Cozia,
dar i sprijinitor al bisericii catolice sseti din Cmpulung - pentru care cerea subsidii
de la suveranul pontif -, cel ce cltorea ca sol la Sibiu, la Braov, la Buda, la Siena i
la Roma, ncercnd s medieze n relaiile diplomatice dintre voievozii romni i regele
Sigismund de Luxemburg, cel ce era druit de amintitul rege cu moii n inutul
Amlaului i n ara Oltului pentru meritele sale diplomatice, ceteanul cretin instruit
ce-i redacteaz testamentul ntr-o mpletire a diplomaticii slavo-bizantine i latinooccidentale, ntr-un cuvnt, un adevrat reprezentant al spiritului deschis i inovator al
Renaterii ce tocmai avea s nfloreasc n Europa acelor vremuri.

19

Gustav Gndisch, op. cit.


Gustav Gndisch, Cu privire la relaiile lui Vlad epe, p. 686-687; Pavel Binder, op. cit., p. 1539; Radu
Constantinescu, Codicele Altenberger, p. 34.
21
Pavel Binder, Itinerarul transilvnean al lui Vlad epe, p. 1539.
22
Ibidem, p. 1540.
20

DESPRE UN REPREZENTANT DE SEAM AL PATRICIATULUI SAILOR

131

RADU OPREA

132

ABOUT A REPRESENTATIVE MEMEBER OF THE SAXON


PATRICIANS FROM CMPULUNGENI IN THE 15-th CENTURY
Abstract
Based on the still existing documents, the author presents the figure of a
representative person belonging to the elite of the Saxon community from Cmpulung
in the 15-th century. He was called Petermann and he was known as a great merchant
and donor and founder of the orthodox monastery Cozia, as well as the supporter of the
local Catholic Church for which he asked for subsidies from the sovereign pontiff.
He used to travel as a messenger to Sibiu and Braov and Buda and Siena and
Rome in order to mediate the diplomatic relationship between the Romanian and King
Sigismund de Luxemburg. Because of that the king gave him estates in the Amlau
county and ara Oltului. He was a Christian scholar whose will was a mixture of
Slavonic and Byzantine and Latin diplomacy. He was an open minded person of his
times.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

ASCENSIUNEA POLITIC A BOIERILOR CRAIOVETI


N VEACUL AL XV-lea
RADU OPREA*
Ca i alte vechi neamuri boiereti din ara Romneasc, Craiovetii i afl
rdcinile n vremea zbuciumatului veac al XV-lea.
n mod cert, ascendenii celor patru frai Craioveti (vestiii boieri: Barbu,
Prvu, Danciu i Radu) sunt amintii, pentru prima dat, n pomelnicul cuprins n actul
de donaie din 28 ianuarie 1501, fcut de acetia pentru M-rea Sf. Pavel de la Muntele
Athos, pomelnic n fruntea cruia figureaz: Barbul i Vlcsan i Vlada i Maina i
Neagoe i Stana i Vinia, dup care sunt nirate numele donatorilor1. S-a dedus, n
chip firesc, c primii patru nominalizai vor fi fost, de fapt, bunicii boierilor ce
fceau dania ctre sfntul lca, adic prinii tatlui lor, Neagoe2, i cei ai primei lui
soii, Stana.
Cu toat srcia izvoarelor, vom ncerca s corelm cele cteva informaii
documentare pstrate pn astzi despre aceti antecesori ai Craiovetilor.
Dup cum se poate lesne observa, Barbu este cel dinti ascendent al boierilor
Craioveti ce apare nscris n pomelnicul din 1501. El a fost identificat3 cu Barbul
paharnic, dregtorul din sfatul voievodului Alexandru Aldea, menionat n dou
hrisoave datate 17 noiembrie 1431 i, respectiv, 25 iunie 14364.
Sunt foarte puine informaii directe - n afara celor de mai sus - privitoare la
acest nainta al Craiovetilor. De pild, tim aproape sigur (din pomelnicul amintit)
*

Piteti.
Documenta Romaniae Historica, B, ara Romneasc (n continuare, DRH), vol. II, Bucureti, 1972, p. 8.
Despre pomelnicul Craiovetilor, din acest document, vezi ndeosebi: George D. Florescu, Divanele
domneti, p. 20; Dan Pleia, Neagoe Basarab. Originea, familia i o scurt privire asupra politicii rii
Romneti la nceputul veacului al XVI-lea, (I), n Valachica, Trgovite, 1969, p. 59-60; Pr. D. Blaa,
Mnstirea Sadova (Judeul Dolj), n Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1971, p. 851; Dr. Radu-tefan
Ciobanu, Neagoe Basarab (1512-1521), Bucureti, 1986, p. 28-29; Radu tefan Vergatti, Neagoe Basarab.
Viaa, Domnia, Opera, ed. a II-a, revzut i adugit, Curtea de Arge, 2009, p. 25-26.
2
Cunoscut, n documente, ca jupan Neagoe de la Craiova (DRH, I, p. 245, doc. 148/1475 iunie 1; p. 250,
doc. 150/1475 iulie 15) sau jupan Neagoe ban Strhianul (Documente privind Istoria Romniei, B,
ara Romneasc, veac. XVI <n continuare se va cita: DIR>, vol. V, Bucureti, 1952, p. 403, doc. 420/1589
mai 17).
3
Vezi: George D. Florescu, op. cit., p. 86; Dan Pleia, op. cit., p. 60; Nicolae Stoicescu, Dicionar al marilor
dregtori din ara Romneasc i Moldova, (sec. XIX-XVII), Bucureti, 1971, p. 23; Dr. Radu-tefan
Ciobanu, op. cit., p. 28; Radu tefan Vergatti, op. cit.
4
DRH, I, p. 134, doc. 72; p. 140, doc. 77.
1

134

RADU OPREA

numele soiei sale, Vlada, dar nu cunoatem crui neam boieresc aparinea, dei bnuim
c unuia de vaz dac ar fi s ne raportm la imensul domeniu funciar pe care l vor
moteni, peste numai cteva decenii, fiul lor i urmaii acestuia.
La vremea apariiei sale ca dregtor, Barbu paharnic era totui un boier relativ
tnr dac inem seama att de locul ocupat de el n componena sfatului domnesc (al
zecelea din 12, n 1431, i penultimul din cei 13 dregtori, n 1436), dar mai ales dac
lum n calcul informaia dup care fiul su, Neagoe, tria nc pe vremea lui Vlad
Clugrul voievod, cnd aflm c i-a mprit averea celor patru fii, viitorii frai
Craioveti5. Or, n acest caz, ar nsemna c Neagoe de la Craiova s-a nscut n jurul
anului 1420, iar tatl su, Barbu paharnic, va fi vzut lumina zilei n ultimii ani ai
secolului al XIV-lea sau la nceputul veacului urmtor.
Trebuie s remarcm faptul c n fruntea dregtorilor ce formeaz sfatul
domnesc, din care fcea parte i Barbu paharnic, att la 1431, ct i n 1436, l aflm pe
jupan Albul, poate cea mai proeminent personalitate a marii boierimi muntene din
prima jumtate a secolului al XV-lea6. Vom vedea, ceva mai departe, c tocmai o
posibil legtur cu soarta acestui vestit personaj va marca, pentru o lung perioad de
timp, orientarea liniei politice a Craiovetilor, ncepnd cu Neagoe de la Craiova i
continund cu fiii si.
Revenind ns la pomelnicul din 1501, constatm c cel de-al doilea cuplu
marital al naintailor l constituie Vlcsan i Maina, probabil bunicii materni ai frailor
Craioveti, prinii Stanei, prima soie a lui Neagoe ban Strehianu. Fiindc, aa cum se
poate observa i din ordinea nscrierii numelor destinate pomenirii, se pare c Neagoe a
fost cstorit de dou ori: prima dat cu Stana, fiica lui Vlcsan i a Mainei, a doua
oar, cu Vinia, ce provenea dintr-o familie de nobili srbi7. Cu excepia lui Barbu,
singurul fiu al Stanei i al lui Neagoe, toi ceilali copii (Prvu, Danciu, Radu i Mua)
sunt rodul celei de-a doua csnicii a boierului muntean.
Argumentul care a stat la baza ultimei deducii a fost furnizat genealogitilor
de numele lui Prvu (derivat de la slavul pervi = primul, cel dinti), acceptat ca fiind
incontestabil al doilea fiu al lui Neagoe, dei numele ne dezvluie - semantic - c era
primul nscut dintr-o alt cstorie8.
Dar cine erau, oare, cuscrii lui Barbu paharnic, adic rudele sale prin
alian? Acel Vlcsan din pomelnic, socrul lui Neagoe de la Craiova, este cunoscut
5

Hrisovul din 17 mai 1589 (DIR, V, p. 403).


Despre cariera i destinul acestui mare boier, vezi: I. Bogdan, Documente privitoare la relaiile rii
Romneti cu Braovul i cu ara Ungureasc n sec. XV i XVI, vol. I (1413-1508), Bucureti, 1905, p. 17,
24, 58, 60, 249-251; DRH, D, I, p. 222, 232, 262-263, 286-287, 292, 298, 299, 310, 335; George D. Florescu,
Divanele domneti..., p. 35-36, 85, 86; Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Romnilor, vol. 2,
Bucureti, 1976, p. 117; Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 15; Pavel Chihaia, Din cetile de scaun ale rii
Romneti, Bucureti, 1974, p. 70-74; idem, Art medieval, vol. 3. ara Romneasc ntre Bizan i
Occident, Bucureti, 1998, p. 125 - 128.
7
General P. V. Nsturel, Radul erban Basarab i Matei Basarab (schie genealogice), n Literatur i Art
Romn, anul XI, 1907, nr. 11-12, p. 573; Dan Pleia, op. cit., p. 59-60; Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 23;
Pr. D. Blaa, op. cit., p. 851; Dr. Radu - tefan Ciobanu, op. cit., p. 31. Radu tefan Verdatti, op. cit, p. 27.
Toate aceste nume, inclusiv cel al Muei, unica fiic a lui Neagoe i a Viniei, apar i n pomelnicul de la
Govora (cf. Aurelian Sacerdoeanu, Pomelnicul Mnstirii Govora, n Mitropolia Olteniei, nr. 10-12, 1961,
p. 800-801).
8
Dan Pleia, op. cit., p. 59.
6

ASCENSIUNEA POLITIC A BOIERILOR CRAIOVETI N VEACUL AL XV-lea

135

documentar i ca jupan Vlcsan Vlorin, Vlcsan al lui Florea, Vlcan al Florii9. El a


fost sfetnicul lui Vlad Dracul, ntre 1437 i 1441, tatl marelui dregtor Vintil
Florescu i ntemeietorul vestitului neam al boierilor din Floreti10.
Ar fi cazul s subliniem c, n timp, Craiovetii au inut s se nrudeasc, prin
alian, n dou rnduri, cu puternicul neam al boierilor din Floreti: o dat prin
cstoria lui Neagoe de la Craiova cu Stana, fiica lui Vlcsan al lui Florea, i a doua
oar, prin nsoirea lui Radu Craiovescu, fiul mai mic al lui Neagoe, cu Velica (zis din
itoae), fiica lui Vintil Florescu. Cstoria a fost posibil tocmai pentru c, aa cum
am artat mai sus, Radu era copilul lui Neagoe din a doua csnicie (cu Vinia),
nlturndu-se astfel o relaie prohibit ntre doi veri-primari buni. i totui, prin acest
sistem complex de aliane, Barbu Craiovescu (fiul mai vrstnic al lui Neagoe i al
Stanei) era, pe de o parte, vr-primar cu Velica (soia fratelui su Radu), iar pe de alt
parte era, firete, cumnatul acesteia. Rostul unei asemenea texturi de aliane multiple
era consolidarea celor dou entiti (neamuri), ntrirea puterii lor economice i
sporirea influenei politice. Aa se explic faptul c de la Trgu Jiu i pn la Dunre i
gurile Jiului, trecnd prin Tismana i Severin, stpnirile Craiovetilor sunt mereu
amestecate cu cele ale boierilor din Floreti, n tot cursul secolelor XV-XVI11. La fel se
poate explica proeminena pe scena vieii politice, pn aproape de zorii epocii
moderne, nu numai a reprezentanilor direci ai celor dou familii, ci i ai altor
ilustre neamuri boiereti nrudite cu acestea: Brncovenii, Goletii, Mrginenii,
Cantacuzinii etc.
Nu tim, foarte sigur, care a fost cursul vieii lui Barbu paharnic dup moartea
voievodului Alexandru Aldea. Poate c a fcut parte dintre boierii alungai ori ucii de
noul domn, Vlad Dracul, exponentul partidei rivale ramurii Dnetilor12, faciunea de
care-i va lega destinul, pentru un timp, Neagoe de la Craiova i fiii si.
Perioada tulbure i destul de zbuciumat ce a urmat sfritului domniei lui
Alexandru Aldea, cuprins ntre data ultimului document emis de acesta (25 iunie
1436) i cea a primului hrisov dat de Vlad Dracul (20 ianuarie 1437)13, este destul de
puin cunoscut de istoriografia noastr.
Dup urcarea sa n scaunul domnesc, sau chiar n timpul luptei pentru
ocuparea acestuia, Vlad Dracul i alung ori i ucide pe principalii boieri opozani,
printre care s-ar fi aflat - aa cum am presupus - i Barbu paharnic. La aceast vreme
(1438-1439), Neagoe avea cam 18-20 de ani, deci ar fi putut s dea o mn de ajutor
celor aflai n tabra Dnetilor. n sprijinul celor de mai sus ar putea fi citat scrisoarea
de ameninare pe care o adreseaz Vlad Dracul braovenilor, pentru c: a fugit
acolo o slug a lui Albul, anume Neagoe, i a luat cu sine averea domniei mele, dou
sute de mii de aspri, i i-a lsat n Rjnov la Crstea Mdrmen i Mihu Bulgarul. De
aceea l-am trimis pe sptarul domniei mele Dragot, ca s dai acea avere n minile
lui, ca s-o aduc la domnia mea. La aceasta altfel s nu facei, cci de nu-i vei da, s
9
DRH, I, p. 98, doc. 48/1421 iunie 1; p. 140, doc. 77/1436 iunie 25; p. 159, doc. 91/1444 sept. 6; p. 166, doc.
95/1441 iunie 30; p. 173, doc. 98/ <1445>.
10
Dan Pleia, op. cit., p. 60; Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 27.
11
Ion Donat, Domeniul domnesc n ara Romneasc (sec. XIV-XVI), Bucureti, 1996, p. 153-190; Dan
Pleia, op. cit.
12
Dr. Radu-tefan Ciobanu, op. cit., p. 29.
13
DRH, D, p. 138, 142.

136

RADU OPREA

tii c voi face rzmiri14.


S fie acesta prilejul pentru debutul lui Neagoe pe scena vieii politice? N-ar fi
exclus, dac inem seama de relaiile ncordate pe care le-au avut el i fiii si cu
voievozii din ramura Drculetilor, pn trziu n vremea lui Vlad Clugrul. Aa se
face c Neagoe de la Craiova este prezent pentru ntia oar ca dregtor, n sfatul lui
Vladislav al II-lea voievod, unde deine funcia de stolnic, ntre 2 ianuarie 1450 i 4
octombrie 145315. Dup aceast dat este nlocuit de Crstea stolnic, pn n 145616.
Judecnd dup cele petrecute ulterior, credem c absena lui Neagoe din
anturajul imediat al domnului ar fi un indiciu c a primit funcia de ban, ceea ce
presupunea instalarea sa n reedina de la Strehaia (de unde i supranumele de
Strehianul) i, mai apoi, la Craiova. S-a ncercat acreditarea ideii dup care Neagoe ar
fi ajuns ban abia n domnia lui Basarab cel Tnr epelu (1474-1482), aducndu-se ca
argument al politicii domnului - n ncercarea de a i-l apropia pe Neagoe de la
Craiova - ridicarea fiilor acestuia la rangul boierilor de sfat, aa cum ar rezulta din
textul ultimului hrisov emis de Basarab epelu, la 23 martie 148217.
Argumentele noastre, aduse n sprijinul ipotezei c Neagoe a ajuns ban i
vlastelin n timpul lui Vladislav al II-lea, sunt urmtoarele:
a) dei relaiile dintre cei doi au fost tot timpul foarte bune - fapt dovedit cu
prisosin de inscripia pietrei tombale de la M-rea Dealul, prin care boierii Craioveti
i vor arta recunotina fa de voievodul care i-a ridicat vlasteli 18 - totui Neagoe
(pentru c la el se refer inscripia n cauz i nu la fiii si, aproape toi fiind copii la
acea vreme) nu mai apare ntre dregtorii din sfatul lui Vladislav, dup 1453;
constatm, n schimb, c ntre cele 14 documente pstrate din timpul domniei acestuia,
zece sunt emise n Trgovite i dou la Gherghia, ceea ce ne ntrete convingerea c,
dei tria, Neagoe nu mai era prezent, nemijlocit, nici la curte, nici n preajma
voievodului su; se afla, probabil, la reedina noii sale dregtorii din ceea ce se va
numi mult mai trziu, Oltenia (cel mai posibil n scaunul bniei din Strehaia); lipsa
ndelungat a banului din sfatul domnesc - au demonstrat cercetrile n domeniu19 - nu
nseamn c instituia ca atare i titularul acesteia nu existau atunci, ci putea s indice i
numai c dregtorul rezida la Craiova (sau la Strehaia, pentru nceput);
b) termenul vlastel (vlastelin) nseamn, pe de o parte, dregtor, boier

14
Ibidem, p. 335, doc. 239/ <1437-1438>. Actul a fost datat cam n aceeai perioad, cu mici deosebiri, n
funcie de volumul de documente n care a fost editat: Ioan Bogdan, Documente i regeste privitoare la
relaiile rii Romneti cu Braovul i Ungaria n secolul XV i XVI, Bucureti, 1902, p. 50-51 (doc. XL
VII/1433-1438); idem, Documente privitoare la relaiile rii Romneti cu Braovul i cu ara Ungureasc
n sec. XV i XVI, vol. I (1413-1508), Bucureti, 1905, p. 74 (doc. L/1433-1438); Gustav Gndisch,
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbrgen, Hermannstadt (Sibiu), 1937, doc. 2241/dup
1435 iulie 1, p. 582; tefan Suciu, Gernot Nussbcher, Monica Cincu, Relaiile rii Romneti i Moldovei
cu Braovul (1369-1803). Inventar arhivistic, Bucureti, 1986, p. 33-34, doc. 62 / <dup 1435, iulie 1>.
15
DRH, B, p. 176-195.
16
Ibidem, p. 196-197.
17
tefan tefnescu, Bnia n ara Romneasc, Bucureti, 1965, p. 65-66; DRH, p. 292, doc. 179; ibidem,
ed. a II-a, revzut i adugit, Editura Alma, Craiova, 2009.
18
N. Iorga, Inscripii din bisericile Romniei, fasc. I, Bucureti, 1905, p. 100; I. C. Filitti, Banatul Olteniei i
Craiovetii, extras din Arhivele Olteniei, XI, 1932, p. 27; tefan tefnescu, op. cit., p. 64.
19
Ion Donat, op. cit., p. 182.

ASCENSIUNEA POLITIC A BOIERILOR CRAIOVETI N VEACUL AL XV-lea

137

puternic20 (de la slavul vlast = putere), dar mai nseamn i boier (dregtor) din casa
domneasc, adic nrudit - mai de aproape sau mai ndeprtat - cu cei din familia
voievodului; or, cstoria lui Neagoe cu Vinia, care, dac era din neam de despoi (ce
gsiser, poate, adpost la curtea domneasc, refugiai fiind sub presiunea nvlirilor
turceti), chiar fcea din bogatul ban un adevrat vlastelin; prin urmare, explicaia
inscripiei de la Dealul exprima - aa cum s-a mai spus - prinosul de recunotin pentru
memoria domnului cruia Craiovetii - prin persoana lui Neagoe, n primul rnd - i
datorau acordarea unei nalte dregtorii (bnia) i contractarea unei aliane
matrimoniale de rang nobil (din cele mai ilustre)21.
c) studierea atent a celor opt documente cu sfat, emise de Basarab cel Tnr
epelu n perioada 9 ianuarie 1478 - 16 august 1481, ne relev c, n mod
surprinztor, nici un reprezentant al Craiovetilor (ncepnd cu Neagoe, ce trecuse
poate de 60 de ani, i pn la cel mai tnr fiu al su, Radu, ce nc nu mplinise 25 de
ani) nu figurase vreodat ntre dregtorii sfatului domnesc din aceast vreme; i
deodat, brusc, ntre boierii martori prezeni n ultimul hrisov al lui Basarab cel Tnr dat n Gherghia, la 23 martie 148222 - i fac apariia att jupan Prvul mare vornic
(primul dintre cei 13 dregtori, dup mitropolitul Macarie), ct i jupan Barbul (al
treilea, dup jupan Mircea paharnic); explicaia e dat, dup prerea noastr, att de
situaia de excepie - aproape disperat - n care se afla Basarab epelu, ameninat de o
iminent nvlire a rivalului Vlad Clugrul, dinspre Transilvania, ct i de teama
Craiovetilor c un domn din ramura Drculetilor, inamicii lor declarai, ar putea urca
pe tronul rii; n aceste condiii, boierii n cauz aleg rul cel mai mic i accept s-l
sprijine pe disperatul voievod, n schimbul unor privilegii, desigur, fiind de altfel poate
singurii ce dispuneau de puterea economic i de influena politic necesare rezolvrii
unei asemenea situaii de urgen.
Pentru a reveni la firul demersului nostru, dup aceast parantez destinat
etalrii argumentelor ce susin ipoteza mai sus-enunat, ar trebui s semnalm i opinia
unui autor care consider c acel Neagoe comis din timpul lui Radu cel Frumos, n
intervalul 1463-1465, n-ar fi altul dect tocmai printele Craiovetilor23. Dac nu
nclinm s mprtim respectivul punct de vedere este pentru c - aa cum am artat
deja - Neagoe nu mai putea deine dup o nalt dregtorie, ce-i conferea i statutul de
vlastelin, o funcie modest precum cea de comis, potrivit mai degrab boierilor
foarte tineri, aflai la nceput de carier, i - n niciun caz - nu ar fi acceptat s fie
dregtorul unui voievod din partida Drculetilor, care era pe deasupra i rivalul de
moarte al lui Basarab Laiot cel Btrn24, domnul sub a crui oblduire este amintit n
sfat jupan Neagoe de la Craiova25, fiind probabil, dei nu se menioneaz n mod

20

Mardarie Cozianu, Lexicon slavo - romnesc i tlcuirea numelor din 1649, ed. Gr. Creu, Bucureti, 1900,
p. 117 (cf. Ion Donat, op. cit., p. 179).
21
Dan Pleia, op. cit., p. 60.
22
DRH, I, p. 292, doc. 179.
23
Manole Neagoe, Neagoe Basarab, Bucureti, 1971, p. 15.
24
Constantin Rezachevici, Cronologia domnilor din ara Romneasc i Moldova. Vol. I. Secolele XIV XVI, Bucureti, 2001, p. 108.
25
DRH, I, p. 245 (la 1 iunie 1475 este al aptelea boier martor, din 19, dup jupan Stanciul); p. 250 (n 15
iulie 1475 este menionat al aselea din 14, dup jupan Dan mare-vornic).

138

RADU OPREA

expres, i titularul bniei oltene26. Din faptul c Neagoe lipsete dintre boierii de sfat ai
ultimelor hrisoave date de Basarab cel Btrn, deducem c l-a prsit pe acesta i nu-l
va fi nsoit n refugiul su din Transilvania, unde a i murit, de altfel (nainte de 24
februarie 1480)27. Nu peste mult vreme, n timpul lui Vlad Clugrul voievod, se va
stinge din via i ncercatul jupan Neagoe de la Craiova sau jupan Neagoe ban
Strehianu, nu nainte ns de a-i mpri copiilor imensa avere motenit i agonisit,
bunuri ce vor constitui temelia existenei urmailor si direci dar i a unor ilustre
familii boiereti, descendente per feminas din vestitul neam al Craiovetilor, cruia el ia fost nceptorul. Izvoarele documentare au scos la lumin, de-a lungul anilor,
informaii privitoare la numele celor cinci copii pe care Neagoe de la Craiova i-a avut
din cele dou csnicii: patru fii - Barbu, Prvu, Danciu, Radu - i o fiic, Mua.
Barbu I Craiovescu era, cum am vzut, fiul cel mare al lui Neagoe, singurul
copil avut din cstoria cu Stana, descendent a nceptorului de neam al boierilor din
Floreti. tiut fiind c s-a stins din via la o vrst venerabil, probabil la 9 martie
1520 28, presupunem c Barbu s-a nscut pe la jumtatea veacului al XV-lea, oricum
nainte de 1453, anul n care am dedus c Vladislav al II-lea l-a nsurat pe Neagoe cu
nobila Vinia. Asta nseamn c la debutul su pe scena vieii politice, n 1482, jupan
Barbul ar fi fost n jurul vrstei de 30 de ani.
Despre perioada de tineree a primului nscut craiovesc nu tim s existe surse
istorice directe. n schimb, s-au pstrat unele transfigurri artistice ale evenimentelor ce
s-ar fi petrecut, cu probabilitate, n aceast etap a vieii sale. De pild, o icoan din
secolul al XVIII-lea (copie dup un exemplar mai vechi, druit de ctitori M-rii Bistria)
l reprezint pe Sf. Procopie, la picioarele cruia se afl un tnr legat cu un lan pe care
Sfntul l ine cu mna dreapt. Lng portretul tnrului, mai degrab un copil, se afl
scris Banu Barbu, adic Barbu Craiovescu, banul Craiovei29. O legend, calchiat
aproape dup imaginea iconografic de mai sus, pe care a nregistrat-o cltorul rus
Vladimir Kovalevski, n 1845, la Bistria, povestete c: n tineree, banul Barbu a
fost prins de turci i aruncat n temni. La puin timp dup prindere, i s-a anunat
sentina la moarte, care avea s se execute a doua zi. Osnditul a petrecut ntreaga
noapte n rugciuni, adresndu-se patronului su, Sf. Procopie, implorndu-l s-l
salveze, el avnd numai 18 ani i iubind mult viaa. Dimineaa, clii, cobornd n
temni, mare le-a fost mirarea cnd n-au mai gsit pe nimeni acolo: nchisoarea era
goal. n aceeai zi, intrnd n capela de la Bistria cu hramul Sf. Procopie, preotul a
vzut ngenuncheat, dinaintea icoanei sfntului, pe tnrul Barbu, ferecat n obezi la gt
i la picioare. El singur nu tia cnd, cum i cine l-a adus din temni n biseric.
n amintirea acestei minuni, el ar fi cldit Mnstirea Bistria n locul capelei mai vechi
a Sf. Procopie30.
26

Ion Donat, op. cit., p. 182.


Constantin Rezachevici, op. cit., p. 120.
28
N. Iorga, Inscripii din bisericile Romniei, fasc. II, Bucureti, 1908, p. 82; Stelian Metzulescu, n jurul
unui ctitor bisericesc, n Glasul Bisericii, nr. 7-12, 1959, p. 659; Nicolae Leonchescu, Dou precizri
referitoare la familia marelui ban Barbu Craiovescu, n Revista de Istorie, tomul 27, nr. 3, 1974, p. 449.
29
tefan tefnescu, op. cit. (dou imagini foto); Manole Neagoe, op. cit. (imagine foto, detaliu); Matei
Cazacu, Minuni, vedenii i vise premonitorii, n trecutul romnesc, Bucureti, 2003, p. 60. Icoana se afl n
patrimoniul Muzeului Naional de Art al Romniei.
30
Matei Cazacu, op. cit., p. 60-61.
27

ASCENSIUNEA POLITIC A BOIERILOR CRAIOVETI N VEACUL AL XV-lea

139

O alt variant a acestei legende, mai veche dect precedenta, prezint toate
ingredientele genului hagiografic: un nobil se afl n nchisoare, n pericol de moarte.
Rugciunile sale se adreseaz att lui Iisus Hristos i Maicii Domnului, ct i Sfntului
patron al zilei, marele Mucenic Procopie. Cnd Barbu Craiovescu adoarme, Sf.
Procopie i apare n vis sub forma unui soldat, l urc pe cal i l salveaz din temni,
deoarece prizonierul a promis c i va construi o mnstire31.
S ncercm s vedem dac acest tip de legend ascunde, n adncul su,
mcar un smbure de adevr. Barbu Craiovescu nu mai este prezent n niciun izvor
documentar n intervalul: post 23 martie 1482 - ante 31 iulie 148732. Evenimentele ce
se precipit acum, desfurate ntr-un ritm alert, au influenat desigur i viaa boierilor
Craioveti, cu deosebire a lui Barbu - aflat deja n fruntea familiei sale - ce va fi nevoit
s nfrunte toate greutile i s-i asume riscurile inerente unor decizii politice mai
mult sau mai puin fericite.
Noul domn instalat, Vlad voievod Clugrul, nu va ierta prea curnd gestul
frailor Craioveti mai mari, Barbu i Prvu, pe care i considera vinovai nu numai
pentru faptul c nu i se alturaser din timp, aa cum au procedat aproape toi marii
boieri ai lui Basarab cel Tnr33, dar l sprijiniser fi pe acesta, dei vor fi ncercat
poate o mpcare de circumstan prin cstoria fratelui lor Danciu cu Hrusana, nepoata
de frate a doamnei Rada i fiica lui Gherghina prclab. Aa se i face c Danciu
stolnic (poreclit Gogoae)34 va fi prezent n sfatul lui Vlad voievod nc de la nceputul
domniei i pn la sfrit, din 1489 deinnd chiar dregtoria de comis35 .
Pentru a scpa de teama represaliilor noului domn, Barbu Craiovescu pleac n
pribegie la Istanbul, poate nsoit i de fratele su Prvu, tiind c turcii erau n conflict
cu Vlad din pricina sprijinului primit de acesta de la tefan cel Mare, n timpul luptelor
cu Basarab epelu (protejatul turcilor). Dar Vlad Clugrul l trdeaz pe tefan i
face pace cu noul sultan, Baiazid al II-lea, ceea ce va constitui o puternic lovitur dat
Craiovetilor i n special lui Barbu, eful familiei de acum.
Aici s-ar putea gsi smburele de adevr din legendele hagiografice despre
care am amintit mai sus. La intervenia lui Vlad Clugrul, Barbu Craiovescu este
arestat de turci i ntemniat un timp oarecare. Legenda vorbete de peste doi ani. Prin
struina fratelui su, Danciu, care era nepot prin alian al domnului, Barbu a fost scos
din nchisoare, poate chiar n ziua de Sf. Procopie, probabil prin 1486-1487, cnd ncep
s figureze n sfat att Prvu mare vornic36, ct i jupan Barbul Craiovescul37, ceea ce
nseamn c atunci ar fi fcut pace voievodul cu neamul Craiovetilor.
Doi ani mai trziu, la 3 august 148938, i face apariia printre sfetnicii
domnului i Radul postelnic, cel mai tnr frate craiovesc, astfel c de acum nainte vreme de peste dou decenii - cei patru frai vor deveni stlpii domniei muntene, fiind
urmai apoi de unii dintre fiii lor.
31

Ibidem, p. 63.
DRH, I, p. 293-329.
33
Alex. Lapedatu, Vlad-Vod Clugrul 1482-1496. Monografie istoric, Bucureti, 1903, p. 30-31.
34
DRH, I, p. 300, doc. 185/1483 mai 12.
35
Ibidem, p. 344, doc. 214/<1489 apr. 21-aug.>.
36
Ibidem, p. 329, doc. 204/1487 iun. 13.
37
Ibidem, p. 331, doc. 205/1487 iul. 31.
38
Ibidem, p. 350-351, doc. 219.
32

140

RADU OPREA

ASCENSIUNEA POLITIC A BOIERILOR CRAIOVETI N VEACUL AL XV-lea

141

Barbu Craiovescu a avut de soie pe Negua39, aa cum este menionat n


pomelnicul din 1501, sau Neagoslava cum este cunoscut n mai toate documentele
interne.
Asupra originii etnice a jupaniei Neagoslava s-a purtat o ntreag discuie n
istoriografia noastr40. Cei mai muli autori au susinut c soia banului era de origine
srb, provenind dintr-o familie nobil refugiat de peste Dunre, cam dup acelai
tipic n care se argumentase i originea soiei lui Neagoe de la Craiova, Vinia. Pn la
urm s-a constatat c nu exista nicio dovad documentar pe care s se sprijine
afirmaia lui G. I. Ionescu-Gion, fcut ntr-o lucrare de pe la nceputul sec. XX41, cum
c Neagoslava ar fi de origine srb, i c, dimpotriv, aceast opinie s-a perpetuat
pn de curnd, fiind preluat fr a fi verificat n mod critic i devenind aproape un
feti42.
n ce ne privete, mprtim punctul de vedere dup care Neagoslava era
autohton, aparinnd unui neam boieresc din zona Argeului, pe care nu l-am putut
nc identifica. Presupunerea noastr se bazeaz pe faptul c soia marelui-ban avea ca
sat de zestre Stroietii de pe Valea Vlsanului, localitate aflat nu departe de vechea
reedin domneasc de la Arge. Pentru acest sat zestral se va judeca jupania
Neagoslava ani n ir cu ceata boierilor Tbaci, poate chiar rudele ei apropiate, ce aveau
costpnire n hotarul aceleiai moii43.

THE POLITIC ASCENSION OF THE CRAIOVETI BOYARS


IN THE 15-th CENTURY
Abstract
In the paper the author discusses some aspects that appear in the texts of some
internal and external documents of the boyars considered to be the ancestors of the
powerful Craioveti Brothers (Barbu, Prvu, Danciu, Radu, Mua), who were in a
continuous political ascension from the end of the 15-th century to the first decades of
the 16-th century.
The author finds a link between the quick political ascension of Neagoe from
Craiova and the reign of Vladislav II, a period when Neagoe became ban and vlastelin.
Later his son wrote an inscription on the tomb stone from Dealul Monastery as homage
for the lord.

39

Ibidem, II, p. 8.
Vezi, pe larg, n: Nicolae Leonchescu, Dou precizri referitoare la familia marelui ban Barbu
Craiovescu, n Revista de Istorie, tomul 27, nr. 3, 1974, p. 443-447.
41
G. I. Ionescu-Gion, Din istoria Basarabilor. Sima stolniceasa Buzeasca, Bucureti, 1903, p. 7.
42
Nicolae Leonchescu, op. cit., p. 444.
43
Ibidem, p. 447.
40

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

RELAIILE DRCULETILOR CU BOIERIMEA


N VEACUL AL XV-lea
LUCIAN CONSTANTIN PALADE*
De la constituirea statului i pn n secolul al XVI-lea, a fi boier nsemna
deopotriv proprietar cu drepturi depline i om liber din punct de vedere juridic1. Or,
dac moia sau numrul de sate ddeau calitatea de boier2, atunci se poate spune c toi
proprietarii, indiferent de cum erau numii n documente, ,,jupani, ,,cnezi, ,,judeci,
,,moneni, ,,moteni, ,,megiei sau ,,boieri, formau elita rii3.
Odat cu apariia ,,hotrnicirilor de moii, n veacul al XV-lea4, ntre
proprietari au aprut diferenieri evidente. n aceste condiii, noiunea de boier a cptat
un nou sens: de acum, boier avea s fie acela care, pe lng calitatea de proprietar, i
hotrnicea moia, deinnd un document scris care atesta indubitabil patrimoniul
funciar pe care l deinea. Aadar, boier nu mai era acelai lucru cu megiei sau
monean, iar ,,hotrnicia nsemna ieirea din rndul megieilor5.
Prin ,,hotrnicire proprietarul cpta stpnire deplin asupra moiei sale i
posibile imuniti: dreptul de a percepe dri, de a administra i de a judeca n limitele
teritoriale ale acesteia6. Toate aceste privilegii puteau fi obinute numai prin hotrre
domneasc7. Ele ,,oglindeau, deopotriv, puterea clasei dominante i raportul ei cu
autoritatea central8.
ntre domn i boier se ncheia un fel de contract cu obligaii bilaterale, boierii
recunoscnd c datoreaz domnului ,,dreapt i credincioas slujb, n schimbul
confirmrii i garantrii de ctre domn a privilegiilor lor de stpnire funciar i
imunitate9.
*

coala doctoral a Universitii Valahia din Trgovite, specializarea Istorie.


Claudiu Neagoe, Boierimea n ara Romneasc (Secolele XV-XVI). Consideraii generale, n ,,Istros,
XII, Brila, 2005, p. 153.
2
Valeria Costchel, Petre P. Panaitescu, Anton Cazacu, Viaa feudal n ara Romneasc i Moldova
(secolele XIV-XVII), Bucureti, 1957, pp. 170-171.
3
Claudiu Neagoe, op. cit., n loc. cit., p. 153.
4
Florena Ivaniuc, Hotrnicia n ara Romneasc-determinri diplomatice i juridice, n Revista
Arhivelor, LXVI, 1989, vol. LI, nr. 3, pp. 260-269.
5
Ibidem, p. 411.
6
Claudiu Neagoe, op. cit., n loc. cit., pp. 153-154.
7
Ibidem, p. 154.
8
Iolanda ighiliu, Societate i mentalitate n ara Romneasc i Moldova, secolele XV-XVII, Bucureti,
1998, p. 129.
9
tefan tefnescu, Economie i societate, n Istoria Romnilor, vol. IV, De la universalitatea cretin ctre
Europa ,,patriilor, Bucureti, 2001, p. 127.
1

144

LUCIAN CONSTANTIN PALADE

Aceast boierime a imunitilor10 a fost de fapt o creaie a domniei. Fr s


anticipeze consecinele ulterioare ale deciziilor pe care i le-au asumat, la un anumit
moment, prin acordarea de imuniti, domnii au permis boierilor s-i consolideze
poziia economic i, implicit, influena politic, declannd, pe termen lung, procesul
de descentralizare a puterii11.
Cu timpul i aceast elit a imunitilor ajunge s se diferenieze. Domnia, n
dorina de a cointeresa boierimea n susinerea politicii sale de centralizare, a restrns
imunitile acelei pri a boierimii angrenat n sistemul administrativ-instituional al
rii i al curii12. De la sfritul veacului al XV-lea cei care s-au bucurat n mod special
de privilegii, adic de moii sau ocine hotrnicite i danii pentru ,,slujb credincioas
au fost acei boieri care au ndeplinit o funcie, o dregtorie public sau de curte13.
Dup atribuiile ndeplinite curent, dregtoriile se mpart n trei categorii:
a) Dregtorii publice, cu atribuii administrative i fiscale: bnia,
logofeia, vornicia, prclbia, vistiernicia, armia, portria, uria14;
b) Dregtorii militare: sptria, htmnia, agia, serdria, etrria15;
c) Dregtorii de curte: postelnicia, medelniceria, phrnicia, stolnicia,
cluceria, jitniceria, pitria, slugeria, comisia16.
Dintre boierii lui Vlad al II-lea Dracul (1436-1442; 1443-1447), care intr
pentru prima dat printre mrturiile domneti n funciile vremii, l amintesc pe Coica
vistierul (ianuarie 1437)17. Jupan Tudor devine boierul de frunte al domnului pn n
aprilie 144118.
Mihail din Rui, grmtic, scrie hrisoave la 8 aprilie, 1 august, 16 septembrie
144019, fiind trimis de ctre domn sol la braoveni.
Ali boieri de seam din timpul domniei lui Vlad Dracul au fost: Jupan Manea
Udrite, care a deinut dregtoria vorniciei, i fratele su, Stoica, care apar pentru prima
dat la 9 septembrie 143920
Jupan Nanul, care s-a remarcat ntre anii 1437-1441, fiind martor domnesc i n
a doua domnie a domnului muntean21; Vlcsan al lui Florea, martor domnesc la 30
iunie 144122; Radul Borcea, Radul comis i Cazan logoftul, care s-au evideniat n a
doua domnie a voievodului23.

10

Ibidem.
V. Costchel, Les immunites dans les Principauts Roumaines aux XIVeet XVe sicles, Bucureti, 1947, pp.
66-67.
12
Claudiu Neagoe, op. cit., n loc. cit., p. 154.
13
Ibidem.
14
Mihail M. Andreescu, Instituii medievale n spaiul romnesc, Bucureti, 2003, p. 115.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
George D. Florescu, Divanele Domneti din ara Romneasc, vol. I (1389-1495), Bucureti, 1943, p. 97,
doc. XXXVII.
18
Ibidem, p. 112, doc. XLVI.
19
Nicolae Stoicescu, Dicionar al marilor dregtori din ara Romneasc i Moldova, secolele XIV-XVII,
Bucureti, 1971, p. 22.
20
George D. Florescu, op. cit., pp. 109-110, doc. XLVI.
21
Ibidem, p. 131, doc. LIV.
22
Ibidem, pp. 122-123, doc. LII.
23
Ibidem, p. 120, doc. LI.
11

RELAIILE DRCULETILOR CU BOIERIMEA N VEACUL AL XV-lea

145

n timpul domniei lui Vlad epe apare dregtorul denumit arma24. Cu toate
acestea, primul mare arma este menionat abia n 1478 (Badea arma)25.
Semnificaia relaiilor lui Vlad epe cu Transilvania, n rstimpul 1457-1460,
ne apare strns legat cu un aspect deosebit de important al politicii domneti: ntrirea
autoritii interne n raporturile cu marea boierime, cellalt factor de conducere al
statului feudal26.
Este o realitate incontestabil faptul c Transilvania a fost, n aceti ani, ,,rampa
de lansare a tuturor pretendenilor care rvneau scaunul domnesc al rii Romneti.
n jurul acestora, se adunau toi boierii pribegi, nemulumii de msurile luate de Vlad
fr consimmntul lor i care, prin prezena lor, recunoteau i legitimau drepturile
la tron ale vlstarelor domneti ce rtceau dincolo de muni. Sudul Transilvaniei a
gzduit, n primii ani de domnie ai lui epe, trei pretendeni: acel ,,clugr romn ce-i
zice fiu de voievod, poate Vlad Clugrul, semnalat n Amla la 14 martie 145727;
Dan, fiul lui Vladislav al II-lea, atestat n Braov ntre 1456-1457 i 1459-146028; i
Basarab, fiul lui Dan al II-lea, care, ca domn, a fost cunoscut sub numele de Basarab al
III-lea cel Btrn sau Laiot (1473-1477, cu ntreruperi)29.
Contient c numai o domnie puternic n interiorul rii poate asigura cu succes
lupta pentru aprarea independenei, Vlad epe i-a exprimat acest program politic
nc de la nceputul domniei, cnd scria braovenilor c numai un domn ,,tare i
puternic ... poate s obin pacea pe care i-o dorete; cnd este fr putere, unul mai
tare va veni asupra lui i va face cu el ce va pofti30.
Pentru consolidarea puterii sale, domnul a urmrit ntrirea autoritii centrale,
instalnd de la nceput un regim de teroare: ,,Cum a ajuns la domnie, mai nti i-a
fcut o gard personal nedesprit de el; dup aceea, chemnd cte unul dintre boierii
si, despre care putea crede c ar putea fi n stare s ia parte la trdarea pentru
schimbarea domnilor, l sluea i-l trgea n eap mpreun cu toat casa, pe el, pe
copii, femeie i slujitori, nct am auzit c acesta singur ntre toi brbaii, ci i tim
noi, a ajuns s fac o mare ucidere de oameni. Pentru a-i ntri domnia (pare) s fi
ucis, n puin timp, cam la douzeci de mii de brbai, femei i copii, cci nconjurnduse de un numr de ostai i trabani alei i devotai, le druia acestora banii i averea
cu toat bunstarea i situaia celor ucii, astfel nct peste puin timp a ajuns la o
schimbare radical i omul acesta a prefcut cu totul organizaia Daciei. i peoni, nu
puini, despre care credea c au vreun amestec n treburile publice, necrundu-l pe nici
unul dintre acetia, i-a ucis n numr foarte mare31.
Aceast cruzime a avut i o raiune de stat, deoarece atunci cnd s-a simit
stpn pe situaie, Vlad epe a declanat rzboiul antiotoman.
24

Cf. Petru D. Popescu, Basarabii, Bucureti, 1989, p. 134.


Marieta Adam, Lista unor dregtori de categoria a doua, n secolele XV-XVII (ara Romneasc), n
,,Studii i Materiale de Istorie Medie, IX, 1978, p. 186.
26
tefan Andreescu, Vlad epe (Dracula). ntre legend i adevr istoric, Bucureti, 1998, p. 86.
27
Ibidem.
28
Ibidem, p. 87.
29
Documenta Romaniae Historica, B. ara Romneasc, vol. I (1247-1500), Bucureti, 1966, pp. 243-256,
i pp. 258-259.
30
tefan tefnescu, Vlad epe, n Istoria Romnilor, vol. IV, De la universalitatea cretin ctre Europa
,,patriilor, p. 350.
31
Laonic Chalcocondil, Expuneri istorice, ediie ngrijit de Vasile Grecu, Bucureti, 1958, p. 283.
25

146

LUCIAN CONSTANTIN PALADE

Prerea acestuia cu privire la marea boierime din ara Romneasc se desprinde


dintr-o variant a versiunii germane privind povestirile despre Dracula voievod: ,,El
<Vlad epe> i-a poftit la mas pe toi boierii i curtenii din ara sa. Dup ce ospul sa terminat, el ridic pe cel mai vrstnic i-l ntreb de ci voievozi i aduce el aminte
s fi fost domni n ar. Astfel ntreb el pe fiecare. Au rspuns cu toii c muli. Civa
au spus c 50, unul spuse c 30. Aadar, nici unul dintre ei nu tiu; el spuse 7. Atunci
puse s-i trag n eap pe toi. Acetia au fost 50032. Se pare, deci, c rspunsul corect
la ntrebarea pus de Vlad epe era: apte domni. Or, aceast cifr corespunde
ntocmai cu ascendena lui direct: Vlad epe - Vlad Dracul - Mircea cel Btrn Radu I - Vladislav I - Nicolae Alexandru - Basarab I. Aceast linie a dinastiei rii
Romneti era, firete, considerat de epe ca fiind unica legitim, boierii fcndu-se
aadar vinovai n ochii lui de a fi recunoscut i pe ceilali domni.
Msurile aspre luate mpotriva boierilor, precum i faptul c epe i recruta
dregtorii nu numai din rndurile vechii boierimi, ci, mai ales, din acelea ale oamenilor
devotai lui, au dus la ncordarea relaiilor dintre domn i marea boierime, dup cum
am artat, aceasta ncercnd s-l nlocuiasc din domnie.
n aceste mprejurri a avut loc micarea condus de boierul Albu cel Mare33. n
faa acestei aciuni, la porunca lui epe, marele boier Albu a fost omort: ,,El a strpit
de asemenea un neam ntreg i a tras n eap de la cel mai tnr pn la cel mai
btrn34.
Pustiirea Govorei, fundaie a lui Vlad Dracul, n timpul rscoalei boierului mai
sus amintit, pare s fi fost un act de rzbunare pentru deposedarea familiei de satele
Glodul i Hina, druite apoi mnstirii de ctre Vlad Dracul. Aceste stpniri fuseser
probabil confiscate de Albul Toxab, tatl lui Albu cel Mare, prim sfetnic domnesc i
adevratul conductor politic al rii n vremea lui Alexandru Aldea (1431-1436)35.
La 16 aprilie 1457, n smbta mare a Patilor, Vlad se afla la Trgovite unde a
ntrit vechiului sfnt lca al Coziei, satul Troianeti, pe ambele maluri ale Oltului36.
Din cuprinsul hrisovului aflm pentru prima dat numele boierilor care alctuiau sfatul
domnesc: Manea Udrite, Codrea vornic, Dragomir acal, Voico Dobria, Stan al lui
Negre, Jupan Duca, Cazan al lui Sahac, Oprea logoft, Moldovean sptar, Buda stolnic,
Milea paharnic i Iova comis37. Dintre acetia, pe civa i cunoatem din timpul
domniilor anterioare, fiind reprezentanii unor puternice neamuri feudale. Manea
Udrite, de pild, care figureaz n fruntea listei boierilor din preajma lui epe, era
paharnic la 20 ianuarie 1432, iar apoi, sub Vlad Dracul i Vladislav al II-lea, ntre

32

Ion Stvru, Povestiri medievale despre Vlad epe-Draculea, ediia a II-a, Bucureti, 1993, pp. 127-128.
innd seama c Mnstirea Govora pustiit cu prilejul ridicrii lui Albu cel Mare a pstrat un clopot
druit de Vlad epe n 1457, Pavel Chihaia a datat evenimentul dup acest an, probabil n 1459 (Date noi
despre nceputurile mnstirii Govora, n ,,Studii i cercetri de istoria artei, tom. 13, nr. 2, 1966, pp. 249252).
34
Relatri germane, n Radu Florescu, Raymond McNally, n cutarea lui Dracula. O istorie adevrat a lui
Dracula i a legendelor cu vampiri, Bucureti, Editura Fundaiei Culturale Romne, 1992, Anexa I, p. 154,
nr. 5.
35
Vezi Pavel Chihaia, Ctitorii ale voievozilor Drculeti, n vol. Din cetile de scaun ale rii Romneti,
Bucureti, 1974, pp. 73-74.
36
George D. Florescu, op. cit., pp. 165-166, doc. LXVI.
37
Ibidem.
33

RELAIILE DRCULETILOR CU BOIERIMEA N VEACUL AL XV-lea

147

1439-1451 apare n documente ca mare vornic, continund s rmn, i dup acest


ultim an, printre membrii sfatului, ns fr titlu (pn la 4 octombrie 1453)38.
Un alt reprezentant important a fost jupanul Cazan al lui Sahac, i el un fost
boier al lui Vladislav al II-lea, n al crui divan este atestat, fr titlu, n rstimpul 1
august 1451-15 aprilie 145639 i care i va prelungi activitatea politic pn n 148240.
Foti boieri ai predecesorului lui epe au fost i Stan al lui Negre i Duca (din
Greci), ceea ce confirm c, cel puin la nceput, noul domn a fost primit i susinut de
o bun parte a marii boierimi din ara Romneasc41.
Ct de nverunat a fost Vlad epe mpotriva tuturor celor care, de-a lungul
timpului, nu au pstrat credin Drculetilor, raliindu-se Dnetilor, ne arat i Cronica
rii Romneti, care a nregistrat urmtorul episod : ,,Vlad Vod epe ... mai fcutau un lucru cu oranii din Trgovite, pentru o vin mare ce au fost fcut unui frate al
Vladului Vod. Cnd au fost n ziua Patilor, fiind toi orenii la ospee, iar cei tineri,
la hor, aa, fr veste, pre toi i-au cuprins. Deci, ci au fost oameni mari, btrni, pre
toi i-au nepat de au ocolit cu ei tot trgul, iar ci au fost tineri, cu nevestele lor i cu
fete mari, aa cum au fost mpodobii n ziua Patilor, pre toi i-au adus la Poenari, de
au tot lucrat la cetate, pn s-au spart toate hainele dupre ei i au rmas toi dezvscui
n pieile goale ...42.
La captul a trei ani de domnie, n primvara anului 1459, domnul muntean
nimicise toate focarele de posibil opoziie sau trdare din interiorul rii, ultimii adepi
ai Dnetilor fiind nevoii s treac munii n Transilvania43.
Un hrisov din 20 septembrie 145944 care cuprinde prima meniune cert a
,,cetii Bucureti, pstreaz penultima list cunoscut a componenilor Sfatului
Domnesc a lui epe: ,,Jupan Dragomir acal, jupan Voico Dobria, jupan Stan vornic,
jupan Stepan Turcin, jupan Oprea, jupan..., Bratul de la Milcov, Moldovean sptar,
Iova vistier, ... sptar, Tocsaba stolnic, Stoica paharnic, Gherghina comis ...45.
ntr-o scrisoare a lui Radu al III-lea cel Frumos, publicat i datat de I. Bogdan
la 1462-1463, se amintete de cinci boieri ai voievodului: Mihail, Stan, Mircea, Stoica
i Mnzea46.
Printre dregtori s-au remarcat jupan Neagul vornicul, Cazan logoft i Deatco
stolnicul47 care este trecut naintea sptarului, vistierului i paharnicului, ceea ce m
face s cred c era un boier mai n vrst, fiind, deci, mai nsemnat. ntr-un document
din 17 ianuarie 1469, Deatco stolnic apare pentru ultima dat printre boierii martori48.
38

Vezi pentru el i familia lui, Nicolae Stoicescu, Dicionar al marilor dregtori din ara Romneasc i
Moldova (secolele XIV-XVII), pp. 20-22.
39
George D. Florescu, op. cit., pp. 144-162, doc. LVIII-LXV.
40
Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 16.
41
Practic Vlad epe a ,,preluat patru membri ai Sfatului Domnesc al lui Vladislav al II-lea (Manea Udrite,
Cazan al lui Sahac, Stan al lui Negre i Duca din Greci).
42
Istoria rii Romneti (1290-1690). Letopiseul Cantacuzinesc, ediie critic de C. Grecescu i D.
Simonescu, Bucureti, 1960, p. 4.
43
tefan Andreescu, op. cit., p. 93.
44
George D. Florescu, op. cit., pp. 168-169, doc. LXVIII.
45
Ibidem.
46
Ibidem, p. 186.
47
Ibidem, pp. 196-198, doc. LXXVIII.
48
Ibidem, pp. 200-201, doc. LXXX.

148

LUCIAN CONSTANTIN PALADE

Ultimul hrisov cunoscut din timpul domniei lui Radu cel Frumos este datat 16
septembrie 147349, fiind emis la Bucureti. Sfatul su Domnesc are urmtoarea
componen: ,,Jupan Dragomir, jupan Neagul vornic, jupan Cazan Sahacov, jupan
Neagoi, jupan Furdui vel logoft, Nan vornic, Piper stolnic, Vlcul vistier, Stoica
sptar, Vintil paharnic, Vlad comis, Crstian medelnicer i Jitiian clucer50.
Ca o continuare a luptei pentru tron dintre Dneti i Drculeti, istoria rii
Romneti s-a aflat mai departe sub semnul luptelor dintre partidele boiereti, fapt ce a
permis intervenia tot mai insistent a turcilor n treburile interne, determinnd slbirea
capacitii de aprare a rii.
Un rol aparte n comerul otoman l-au avut boierii Craioveti, numii astfel dup
principala lor moie, Craiova. Cel care a pus bazele puterii Craioveti a fost Neagoe
Strhianul51 care a deinut dregtoria de ban n vremea domniei lui Basarab cel Tnrepelu (1477-1481)52.
Sub Vlad Clugrul (1481; 1482-1495), Craiovetii au reuit s fac din bnie o
dregtorie de familie, devenit mare bnie i transferat de la Strehaia la Craiova,
precum i s-i extind legturile din afara rii. Domnia le cuta aliana ca o condiie a
stabilitii politice.
Dintre dregtorii care s-au evideniat n timpul domniei lui Vlad Clugrul i
amintesc pe Staico din Bucov53, logoft la 13 iulie 1482, mare logoft ntre 27 ianuarie
1483-26 martie 1505 (i avea curile la Dragomireti-Dmbovia, unde a ctitorit o
biseric); i pe marele vistier Tudor54, 3 septembrie 1491-9 martie 1502, care a fost
solul domnului muntean la braoveni n 1492.
Ultimul document cu martori domneti cunoscut din timpul domniei lui Vlad al IV-lea
Clugrul este datat 8 septembrie 149555 fiind emis la Trgovite i avnd urmtoarea
componen: ,,Jupan Barbul ban, jupan Crstian, jupan Prvul mare vornic, Staico
logoft, Danciul comis, Manea vistier, Albul sptar, Dumitru paharnic, Albul stolnic i
Neagoe postelnic56.

49

Ibidem, pp. 210-211, doc. LXXXVI.


Ibidem.
51
tefan tefnescu, Lupta pentru supravieuire n secolul al XVI-lea, n Istoria Romnilor, vol. IV, De la
universalitatea cretin ctre Europa ,,patriilor, p. 410.
52
Istoria Romniei n date, coord. Dinu C. Giurescu, Bucureti, 2003, pp. 80-81.
53
Nicolae Stoicescu, Dicionar al marilor dregtori ... , p. 24.
54
Ibidem, p. 26.
55
George D. Florescu, op. cit., pp. 350-351, doc. CLVI.
56
Ibidem.
50

RELAIILE DRCULETILOR CU BOIERIMEA N VEACUL AL XV-lea

149

THE RELATIONSHIPS OF THE DRCULESCS


AND THE BOYARS IN THE 15-th CENTURY
Abstract
Beginning from the 15-th century was considered to be boyar the person who
owned estates and proved that through a document.
A sort of mutual contract was signed by the voivode and the boyar; through
this the boyar accepted that he owed to the lord the job, while the lord guaranteed the
privileges and the immunity to the boyar.
In order to involve the boyars in the supporting of the political affairs of
centralization of the country, the voivode restrained the immunity of those boyars who
were part of administrative and institutional system of the country and court.
The internal politics of Vlad epe (1448; 1456-1462; 1476) was firm and for
the enhancing of the authority and the eradication of the centrifuge tendencies of the
boyars.
Since the end of the 15-th century, the most privileged boyars were those who
were part of the public high office or at the court.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

ASPECTE DIN ISTORIA CULTURAL I ARTISTIC A


ORAELOR TRGOVITE I BUCURETI (SECOLELE XV-XVII)
IONU STANCIU*
Trgovitea i Bucuretii au fost i importante centre culturale, aici fiind tiprite
primele cri i dezvoltndu-se un nvmnt cu caracter umanist. nc din primii ani
ai secolului al XVI-lea, mediul cultural-artistic al rii Romneti a preluat unele
inovaii din marile centre culturale europene, cea mai important fiind tiparul, care
avea s schimbe, pe termen lung, starea cultural a ntregii societi.
Astfel, domnitorul Radu cel Mare a introdus tiparul n ara Romneasc,
primele cri aprnd de sub teascurile tiparniei instalate la mnstirea Dealu. Aici
s-au tiprit, sub ngrijirea ieromonahului Macarie, trei cri bisericeti n limba slavon:
un Liturghier (1508), un Octoih (1510) i un Evanghelier (1512)1. Liturghierul
slavonesc, pare a fi o traducere fcut de patriarhul Nifon al Constantinopolului, n
timpul ederii acestuia n ara Romneasc2. Octoihul slavonesc, din 1510, este o
lucrare mixt i a aprut n vremea domniei lui Vldu cel Tnr. Tetraevangheliarul
slavonesc, din 1512, tiprit n timpul lui Neagoe Basarab, cuprinde cele patru
evanghelii aezate n ordinea canonic: Matei, Marcu, Luca i Ioan3.
ntrerupt pentru o perioad de timp, activitatea tipografic de la mnstirea
Dealu a fost reluat, ncepnd cu anii 1544-1545, de ctre meterul tipograf Dimitrie
Liubavici4. Astfel, n perioada anilor 1545-1547 sunt tiprite un Molitvelnic slavon,
incert ca dat i loc, alt Molitvelnic slavon n anul 1545, cu indicaia precis a locului
de tiprire n cetatea de scaun Trgovite i un Apostol, a crui imprimare s-a realizat
la 18 martie 1547, n capitala Trgovite5. La tiprirea acestor cri sunt menionai
doi meteri tipografi de origine srb, clugrul Moisi i Dimitrie Liubavici, care i-au
desfurat activitatea n tipografia de la mnstirea Dealu, n timpul domniei lui Radu
Paisie i a mitropoliilor Varlaam i Anania.
Dintre crile tiprite de Dimitrie Liubavici la Trgovite, o deosebit importan
prezint Apostolul din anul 1547, fiind prima comand tipografic, din Suceava pentru
*

coala doctoral a Univeristii Valahia din Trgovite, specializarea Istorie.


Claudiu Neagoe, O scurt istorie a romnilor, vol. II, Secolele XV-XVII, Editura Ars Docendi, 2009, p. 119.
2
D. Simionescu, V. Petrescu, Trgovite, vechi centru tipografic romnesc, Trgovite, 1972, p. 12. Se
presupune c Nifon a stat la Trgovite ntre anii 1498-1502; cf. Lidia Demny, Limprimerie cyrilique de
Macarios en Valachie, n Revue roumaine dhistoire, tom. VIII, 1969, pp. 549-574.
3
tefan Ciobanu, Istoria literaturii romne vechi, Editura Hyperion, Chiinu, 1992, pp. 133-134.
4
Claudiu Neagoe, op. cit., p. 119.
5
I. Bianu, Nerva Hodo, Bibliografia romneasc veche, vol. I, Bucureti, p. 27 i p. 50.
1

152

IONU STANCIU

Trgovite. O alt tipritur executat de Dimitrie Liubavici la Trgovite a fost


Evangheliarul slavon (1546-1551) pentru domnul Moldovei, Ilia Rare. Crile tiprite
la acea vreme n Trgovite au fost n numr de cinci. Dintre toate aceste realizri
tipografice menionm Molitvelnicul slavonesc (1545), decorat cu xilogravuri, cu dou
frontispicii ornate, cu stema rii i cteva monograme.
n continuare, activitatea de tipograf a diaconului Coresi, format la Trgovite
(ot Trgovite), cum afirm el nsui n epilogul Evangheliarului romnesc, tiprit la
Braov n anii 1561-1562, dovedete faptul c reedina domneasc de la Trgovite era
la acea vreme i un puternic centru cultural i n mod special tipografic, fiind o ramp
de lansare a primelor cri tiprite att pentru ara Romneasc ct i pentru Moldova.
Triodul-Penticostar slavonesc, din 1558, este singura carte tiprit de Coresi la
Trgovite aa cum se afirm n epilogul ei: n cetatea de scaun Trgovite,
considerat ca o important realizare a artei tipografice. Cuprinde numeroase
frontispicii florale, viniete, ornamente liniare, iniiale ornate, precum i unsprezece
xilogravuri reprezentnd scene din ciclul Christologic6.
n a doua jumtate a secolului al XVI-lea, un meter tipograf, care se formase
n cheii Braovului, a deschis, n 1575, cu sprijinul lui Alexandru al II-lea Mircea,
domnul rii Romneti (1568-1577), o tipografie n apropiere de Bucureti, la
mnstirea Plumbuita. Aici, meterii Levrentie i Iovan aveau s tipreasc, pe
cheltuiala domnului i a urmaului su, Mihnea al II-lea (1577-1583, 1585-1591), o
Psaltire (1577) i o Evanghelie de nvtur (1581)7.
Odat cu apariia i rspndirea tiparului n ara Romneasc, viaa cultural
avea s cunoasc un avnt deosebit. Treptat-treptat manuscrisele grele, de dimensiuni
mari, ferecate i bogat ornamentate la exterior au fost nlocuite de cri mai accesibile,
mai uor de manevrat i mai uor de purtat. Totodat ele au devenit accesibile unui
numr tot mai mare de persoane, cci limba romn, n care acestea erau scrise,
reprezenta un mijloc facil de comunicare interuman8. Folosirea limbii romne ca
limb de cultur scris a dus la apariia unei limbi literare, a unei limbi commune,
unitare pentru ntreg spaiul romnesc9.
Un domn preocupat de actul cultural i artistic s-a artat a fi Petru Cercel,
prin valah, pribeag o vreme pe la curile princiare i regale ale Apusului, devenit apoi,
cu spijinul regelui Franei, Henric al III-lea de Valois i al reginei-mame Catherina de
Medici, domn al rii Romneti ntre 1583 i 1585. Acesta a venit la Bucureti cu
muli nobili i cavaleri italieni i francezi10. Amintim aici pe: Berthier de Lyion, cel
6
D. Simionescu, V. Petrescu, op. cit., p. 26; Le vieux livre roumain, Bucarest, 1947, pp. 13-14. Ciclul ntreg
al acestor scene este urmtorul: Rstignirea; nmormntarea; nvierea; Artarea lui Iisus Hristos naintea
Mariei; Vindecarea paraliticului; Iisus Hristos la templu ntre nvtorii legii; Iisus Hristos cu
Samarineanca la pu; nlarea Domnului; Pipirea lui Toma necredinciosul; Vindecarea orbului i
Pogorrea Duhului Sfnt.
7
Claudiu Neagoe, op. cit., p. 120.
8
Cornelia Papacostea-Danielopolu, Lidia Demeny, Carte i tipar n societatea romneasc i sud-est
european (secolele XVII-XIX), Editura Academiei Romne, Bucureti, 1985, p. 8.
9
Stefan tefnescu, Istoria romnilor de la Mihai Viteazul la Constantin Brncoveanu, Editura Universitii
din Bucureti, 1996, p. 127.
10
Franco Sivori, Cltori strini despre rile Romne, vol. III, ngrijit de Maria Holban (redactor
responsabil), M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Editura tiinific, Bucureti, 1971,
p. 7.

ASPECTE DIN ISTORIA CULTURAL I ARTISTIC A ORAELOR

153

care are n grij corespondena principelui11, Franois Ponthus de la Planche, mare


maestru de ceremonii12, Mellier de la Constance, Dominique Furneto Perot, Francesco
Pugiella, poet de curte i secretar, Francesco Vincenti13, fraii Tomaso i Giacomo
Alberti, primul negustor de blnuri, cel de-al doilea arenda al strngerii birurilor14,
alturi de ali doi greci, Niccolo Nevridi (Nicori Nicoresi) i Ianachi Simota15, apoi
medicii Blandrata i Squarcialupi16, Andreea Demonogiani, cpitanul celor 200 de
arnui din garda principelui Cercel17 i, nu n ultimul rnd, Franco Sivori, secretarul i
confidentul principelui18.
Pricipele dobndise o vast cultur, n urma cltoriilor sale, el ajungnd s
cunoasc i s vorbeasc 12 limbi19. Odat ajuns domn al rii Romneti, el s-a
ngrijit ca 6 fii de boieri s plece, pe cheltuiala visteriei domneti, la Roma pentru a-i
desvri educaia20.
Dup scurta domnie a lui Petru Cercel, reedina domneasc de la Trgovite
avea s cunoasc, din nou, o perioad de nflorire n plan cultural, chiar din primele
decenii ale secolului al XVII-lea.
Pe la 1603, un cleric pe nume Matei, originar din Pogoniana Epirului, primea
de la Radu erban, domnul rii Romneti (1602-1611), egumenia mnstirii Dealu.
Apoi, n 1605, datorit aceluiai domn, acesta dobndea din partea patriarhiei din
Constantinopol titlul onorific de mitropolit al Mirelor Lychiei (Asia Mic). Sub domnia
lui Alexandru Ilia (1616-1618) acesta a redactat n grecete o Istorie a rii
Romneti ntre anii 1602-1618, cronic tradus ulterior i n romnete, ea fiind
inclus n Letopiseul rii Romneti din vremea lui Matei Basarab21.
n jurul anului 1620, din iniiativa episcopului Teofil al Rmnicului s-a scris o
traducere a Cronografului slavonesc de ctre clugrul oltean Mihail Moxa (Moxalie),
prima ncercare de istorie universal n limba romn22.
Domnia lui Matei Basarab a constituit o important etap cultural n
desfurarea activitii tipografice, precum i a nvmntului. Aadar nvmntul
(de factur umanist) se dezvolt acum prin nfiinarea de coli cu predarea n limbile
antichitii clasice) i are nceputurile n activitatea desfurat la Trgovite de
Schola graeca et latina (1646-1652), avnd ca profesori pe Pantelimon (Paisie)

11

t. Pascu, Petru Cercel i ara Romneasc la sfritul secolului XVI, Sibiu, 1944, p. 41.
Cristian Luca, Petru Cercel un domn umanist n ara Romneasc, Editura Militar, Bucureti, 2000, p.
75.
13
Al. Alexianu, Acest ev mediu romnesc. nsemnri de iconografie i art pmntean, Editura
Enciclopedic, Bucureti, 1973, p. 138.
14
Cltori strini, vol. III, p. 74.
15
Claudiu Neagoe, Mari dregtori i negustori greci n ara Romneasc n a doua jumtate a veacului al
XVI-lea, n Istros, XIII, 2006, p. 222.
16
Al. Alexianu, op. cit., p. 138.
17
N. Stoicescu, Curteni i slujitori. Contribuii la istoria armatei romne, Editura Militar, Bucureti, 1968,
p. 207.
18
Al. Alexianu, op. cit., p. 138.
19
Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privind istoria romnilor, tom. XI, Bucureti, 1894, p. 650.
20
Gheorghe Prnu, Istoria nvmntului i gndirea pedagogic din ara Romneasc (sec. XVII-XIX),
Editura Didactic i Pedagogic, 1971, p. 49.
21
Stefan tefnescu, op. cit., p. 114.
22
Ibidem, p. 113.
12

154

IONU STANCIU

Ligaridis i Ignaiu Petritzes, ambii venii de la Constantinopol23. Acetia au organizat


un colegiu dup modelul celor mai bune instituii similare din Occident, alturi de
coala de slovenie care funciona aici, avnd dascli specializai n gramatic i
lexicografie slavo-romn, ca Teodor, Staico i Daniel24. Un alt crturar vestit ajuns la
curtea lui Matei Basarab, prin anii 1638-1639, a fost croatul Rafael Levakovik, trimis
de Congregaia de Propaganda Fide n ara Romneasc pentru a-l atrage pe domnul
acesteia la catolicism25. n jurul anului 1650, la Trgovite se aflau i civa crturari
rui i ucraineni, precum Arsenie Suhanov, Grigorie Dasclul, Bartolomei, Dosoftei i
Teodor Dasclul, trimii la curtea rii Romneti de ctre mitropolitul Kievului, Petru
Movil26.
coala de la Trgovite trebuia s-i pregteasc pe fiii de boieri i trgovei ntrun spirit umanist, tinerii nvcei deprinznd arta retoricii i a logicii, dar i gramatica
latineasc i cea greceasc, apoi poezia, istoria, matematica i astronomia27. Leciile se
ineau dup un orar bine stabilit, cu ore care se ineau att dimineaa, cnd se acumulau
cunotine, ct i dup-amiaza, cnd s fceau temele i se rezolvau exerciiile28.
Existau mai multe tipuri de lecii i anume: lecii de nvare a alfabetului dup
denumirea slavoneasc a literelor, lecii pentru citirea de silabe, lecii de citire pe cri
religioase (Ceaslov, Psaltire, Faptele apostolilor), lecii de memorare a definiiilor,
declinrilor, conjugrilor i a rugciunilor, lecii de efectuarea unor exerciii i teme n
care se aplicau cunotinele, lecii de lectur n grup, n care se evocau figuri legendare,
personaje istorice sau fapte de vitejie din trecut29.
Mitropolitul rii Romneti, tefan (1648-1653), a fost ncurajat de domnitorul
Matei Basarab s tipreasc o serie de cri care au contribuit la cristalizare strii
culturale i a limbii romneti. n timpul domniei lui Matei Basarab s-a desfurat o
intens activitate tipografic n jurul Curii Domneti i a Mitropoliei de la Trgovite.
Astfel, n 1642, meterul tipograf Ivan Kunotovici, mpreun cu ucenicii si, Proca
Stanciovici, Tudor Dumitrovici i Lupin Dumitrovici, ncepeau la Govora tiprirea unei
Evanghelii nvtoare, terminat ns abia n 1644, n tipografia de la Dealu, pe
vremea egumenului Varlaam30. Tot la mnstirea Dealu se tiprea, n 1646, prin
rvna arhimandritului Ioan, Liturghierul. n acelai an, la Trgovite, doi tipografi,
Proca Stanciovici i Radu Soicovici, ncepeau s tipreasc un Slujebnic, terminat abia
n 164831.
23
t. Brsnescu, Schola graeca et latina din Trgovite, 1646-1651, n Din istoria pedagogiei romneti,
vol. II, Bucureti, 1966, pp. 191-213. E. Grigoriu, Istoricul Academiei Domneti de la Sf. Sava (Contribuii
documentare), Bucureti, 1978, p.18; Cf. V. Papacostea, Les origines de lenseignement superieur en
Valachie, n RESSE, tom I, nr. 1-2, Bucureti, 1963.
24
V. Papacostea, O coal de limb i cultur slavon n timpul domniei lui Matei Basarab, n
Romanoslavica Seria Istorie , tom. V, Bucureti, 1962, pp. 183-194.
25
Francisc Pall, Date inedite privitoare la legturile culturale romno-italiene din mijlocul veacului al XVIIlea, Bucureti, 1940, p. 19.
26
Petre P. Panaitescu, Linfluence de louvre de Pierre Moghila archevque de Kiev dans les Principauts
roumaines, Paris, 1926, p. 37.
27
tefan tefnescu, op. cit., p. 117.
28
t. Brsnescu, Schola graeca et latina din Trgovite, 1646-1651, n loc. cit., p. 202.
29
Gheorghe Prnu, op. cit., pp. 79-80.
30
tefan Ciobanu, op. cit., p. 289.
31
Ibidem, p. 285.

ASPECTE DIN ISTORIA CULTURAL I ARTISTIC A ORAELOR

155

La mnstirea Dealu s-a tiprit, n 1647, cu sprijinul soiei lui Matei Basarab,
doamna Elena (Elina), o traducere a cunoscutei opere De imitatione Christi a lui
Thoma de Kempis (sec. XV), din limba latin n limba slavon, traducere fcut de
ctre boierul crturar Udrite Nsturel32.
ntre anii 1649-1652 activitatea tipografiei de la Trgovite a fost extrem de
fructuoas. Astfel, n 1649 Proca Stanciovici a tiprit, cu sprijinul doamnei Elena, un
Penticostar, iar mai apoi, cu sprijinul mitropolitului tefan al Ungrovlahiei, un Triod.
Un an mai trziu, n 1650, de sub teascurile aceleiai tipografii trgovitene a aprut o
crulie, scris n slavonete, dar cu explicaii n limba romn, intitulat Pogribania
preoilor, o carte de ritual destinat nmormntrii preoilor, lucrare scoas pe
cheltuiala ierodiaconului Mihail. Prin rvna i cheltuiala mitropolitului tefan avea s
apar, n 1651, lucrarea Mistirio sau Sacrament sau taine dou din cele apte, botezul
i sfntul mir, iar n 1652, lucrarea Trnosania, un ndrumar pentru clericii ortodoci,
folosit la sfinirea bisericilor33. Tot n anul 1652, Daniil Panonianul avea s traduc din
limba greac n limba romn a ndreptrii legii34.
Dup moartea lui Matei Basarab, ara Romneasc a cunoscut o perioad de
stagnare cultural, ca urmare a situaiei interne extrem de agitate: rscoalele seimenilor
i dorobanilor, luptele dintre faciunile boiereti, conflictele dintre domnii autoritari i
marii boieri, etc. Un reviriment cultural i artistic se va resimi abia cu urcarea pe tronul
de la Bucureti a lui erban Cantacuzino (1678). Astfel, n 1682 se tiprea la Bucureti,
cu sprijinul patriarhului Nectarie al Ierusalimului, lucrarea Tgduirea primatului
papei. Un an mai trziu, n 1683, Simion, arhiepiscop de Thessalonic avea s sprijine
tiprirea lucrrii mpotriva ereziilor35, iar la Dealu avea s apar, n aceeai perioad,
cu sprijinul lui erban Cantacuzino un Apostol. Apoi, n 1688, tot din iniiativa lui
erban vod avea s se tipreasc vestita Biblie de la Bucureti, a crei traducere s-a
fcut sub directa supraveghere a frailor Radu i erban Greceanu36. De menionat c
ntre 1678 i 1714 au fost tiprite 97 de lucrri, cele mai multe n vremea lui Constantin
Brncoveanu37.
Anton Maria del Chiaro, secretarul lui Constantin Brncoveanu, consemneaz n
scrierile sale urmtoarele: am vzut gravuri n lemn ct i n aram, pentru nevoile
tiparniei pe care o conducea n vremea mea, monseniorul Antim Ivireanul,
arhiepiscopul metropolitan al rii Romneti ()38. Tiparnia care se gsete n
mnstirea Arhiepiscopiei sau a Mitropoliei rii Romneti, are litere bune i
frumoase arabe, greceti, romneti i slavoneti. Lucrtorii tipografiei sunt romni de
neam i au deprins meseria de la personal care au fost nvai n ea de acel arhiepiscop.
Tipografia domneasc de la Trgovite a tiprit 20 de cri ntre anii 1708-171539.
32

Ibidem.
Ibidem, pp. 289-290.
34
De la Matei Basarab la Costantin Brncoveanu. Arta secolului al XVII-lea. Catalogul expoziiei,
Bucureti, 1992, p. 99, cat. 142.
35
tefan tefnescu, op. cit., p. 122.
36
Ibidem, p. 123.
37
t. Ionescu, Panait I. Panait, Constantin vod Brncoveanu, Editura tiinific, Bucureti, 1969, p. 326.
38
Anton Maria del Chiaro [Descrierea rii Romneti], n Cltori strini, vol. VIII, ngrijit de Maria
Holban (redactor responsabil), M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Editura tiinific
i Enciclopedic, Bucureti, 1983, pp.370-397.
39
Mircea Georgescu, Constantin Brncoveanu i Trgovitea, n Valachica, tom. I, p. 170
33

156

IONU STANCIU

Activitatea tipografic de la sfritul secolului al XVII-lea i nceputul secolului


al XVIII-lea a fost marcat de personalitatea meterului tipograf Andrei, originar din
zona Caucazului, nscut pe la 1660, cunoscut ulterior sub numele de lui Antim
Ivireanul. Chemat la Bucureti n 1691, meterului Andrei i-a fost ncredinat
tipografia Mitropoliei rii Romneti. n 1694, acesta s-a retras la Snagov, unde se
clugrete sub numele de Antim. Aici, la Snagov, Antim a organizat o nou tipografie
cu caractere romneti, el avnd ca ucenici pe Mihail Istvanovici, Gheorghe Radovici
i ieromonahul Dionisie Floru. n 1698, Antim a devenit egumen al mnstirii Snagov,
iar n 1705 episcop de Rmnic, unde organizeaz o nou tipografie. n 1709, dup
moartea lui Teodosie, Antim Ivireanul devine mitropolit al Ungrovlahiei40.
Antim Ivireanul a acordat o atenie deosebit crii cu caracter didactic, ca
dovad tiprirea de ctre acesta a unor nsemnate lucrri precum: Evanghelia grecoromn din 1694 i Gramatica slavon din 1697, ambele tiprite la Snagov. La acestea
s-au adugat lucrrile: nvturi ale lui Vasile Macedoneanul ctre fiul su Leon
(1691), Floarea darurilor (1700), Paralele greceti i romneti (1704), Pilde
filosofeti (1712), Ceaslovul slavo-romn (1714) i Didahiile (1715-1716)41.
Pe lng tipografii epocii mai putem aminti i pe Ioanichie Bucov, meter gravor
i ilustrator de cri, pe la 1700, sau pe meterii de xilogravuri Ursu i Dimitrie42.
Cltorul englez, Edmund Chishull, vedea n Brncoveanu un sprijinitor al ordinei
i disciplinei n ar, un ctitor al renvierii arhitecturii, un ocrotitor al nvturii i la
Bucureti i n celelalte locuri din Principat n care a introdus dou sau trei tiparnie, i
de aici a scos o serie de cri de folos pentru luminarea i edificarea ortodoxiei43. La
27 aprilie 1702, cltorul englez a vizitat tiparnia instalat la hanul lui Brncoveanu,
unde patriarhul Dositei al II-lea Notara tocmai tiprea nite texte religioase n limba
arab, sub ngrijirea patriarhului de Antiohia Atanasie. Mai pregteau s tipreasc
o ediie mare in folio a vestitului Ieromonah Maxim sub titlul lui Kyriakodromion sau
irul mai multor duminici de peste an44.
Mare amator de cri, principele Constantin Brncoveanu devenise posesorul
unei mari biblioteci care cuprindea manuscrise bisericeti i laice, scrise n limbile
greac, latin, slavon i romn, lucrri literare, istorice, filosofice i juridice45.
nvaii munteni din secolul al XVII-lea cunoteau literatura greac i latin,
mai ales c muli dintre acetia se instruiser la colile nsemnate din Polonia, Italia sau
Constantinopol46. La Curtea lui Brncoveanu s-au aflat i muli crturari strini. Iat de
pild, Ioan Abramios, grec de origine, ns de formaie cultural italian, a ajuns dascl
la Academia domneasc de la Sf. Sava47. George Maiota, tot grec la origine, a devenit
profesor de latin i greac al beizadelelor domneti i dascl de latin la Academia
40

t. Ionescu, Panait I. Panait, op. cit., p. 328.


Gheorghe Prnu, op. cit., pp. 100-101.
t. Ionescu, Panait I. Panait, op. cit., p. 327.
43
Eduard Chishull, Cltoria n ara Romneasc i Transilvania <1702>, n Cltori strini, vol. VIII, p.
196.
44
Ibidem p. 198.
45
Cornelia Papacostea-Danielopolu, Lidia Demeny, op. cit., pp. 9-10.
46
Doina Curticpeanu, Orizonturile vieii n literature veche romneasc (1520-1743), Bucureti, 1975, p.
16.
47
t. Ionescu, Panait I. Panait, op. cit., pp. 310-311.
41
42

ASPECTE DIN ISTORIA CULTURAL I ARTISTIC A ORAELOR

157

domneasc ntre anii 1694 i 171048. Florentinul Anton Maria del Chiaro, secretarul de
limbi occidentale al principelui Brncoveanu, venise la Curtea rii Romneti n
1709. El a rmas aici pn dup omorrea ultimului domn pmntean, tefan
Cantacuzino i venirea n scaunul de domnie de la Bucureti a primului domn fanariot,
Nicolae Mavrocordat. Doi ani mai trziu, n 1718, rentors n Italia, del Chiaro avea s
publice la Veneia o interesant i valoroas istorie a rii Romneti, intitulat Istoria
delle moderne rivoluzioni della Valachia49. Aceti crturari i nvai strini, precum i
alii venii de la sud de Dunre sau din rsrit, au contribuit la dezvoltarea culturii i a
nvmntului romnesc.
n 1694, la ndemnul i cu sprijinul stolnicului Constantin Cantacuzino,
Constantin vod Brncoveanu a pus bazele nvmntului superior din ara
Romneasc, el organiznd n incinta mnstirii Sf. Sava din Bucureti o coal cu
limba de predare greac, cunoscut n epoc sub numele de Academia domneasc50.
n fruntea acestei nalte instituii de cultur a fost pus eruditul crturar Sevastos
Kimenites, originar din Trapezunt, discipol al lui Alexandru Mavrocordat. El a condus
Academia domneasc pn la moartea sa, n 1702. Acesta venise n ara Romneasc
n 1684, la chemarea lui erban Cantacuzino, care l-a numit preceptor al fiului su,
Ghoerghe Cantacuzino. Dup moartea domnului, Sevastos Kimenites s-a ntors la
Constantinopol. A revenit la Bucureti, de aceast dat definitiv, n 1689. S-a stins din
via n 1702 i a fost nmormntat la Sf. Sava51.
La conducerea Academiei domneti au urmat ali doi mari crturari greci:
Manuel Porphyropulos din Cipru i Ghorghe Hypomenos din Trapezunt52. Din corpul
profesoral au mai fcut parte doctorul Ioan Comnen, profesor de fizic i matematic i
macedoneanul Theodor Simion53.
n anul 1707, Brncoveanu a poruncit rezidirea mnstirii i a chiliilor de la Sf.
Sava. Potrivit hrisovului domnesc din 9 septembrie 1707, nvmntul din ara
Romneasc a fost organizat pe trei cicluri: primul ciclu presupunea trei clase de
gramatic, cel de-al doilea trei clase de retoric, poetic i logic i, n sfrit,
nvmntul superior cu trei ani de facultas artium54. n aceast vreme, la conducerea
Academiei domneti s-a aflat Hrisant Nottara, iar printre dasclii de frunte ai acestei
instituii s-au numrat Iordachi Chrisogenes, Gheorghe Hipomenas i Ioan Comnen55.
La Academia domneasc de la Sf. Sava din Bucureti au studiat fii de boieri
precum Iordache Creulescu, Barbu Greceanu, Toma Cantacuzino i tefan
Cantacuzino, fiul stolnicului56, precum i doi tineri bursieri rui trimii de arul Petru

48

Ibidem, p. 311.
Ibidem.
50
Ion Ionacu, Activitatea de nceput a Academiei domneti de la Sfntul Sava (1694-1716), n Analele
Universitii Bucureti Seria tiine sociale Istrie, an. XIII, 1964, p. 122.
51
t. Ionescu, Panait I. Panait, op. cit., pp. 319-320.
52
tefan tefnescu, op. cit., p. 124.
53
t. Ionescu, Panait I. Panait, op. cit., p. 321.
54
tefan tefnescu, op. cit., p. 125.
55
Andreea Apostol, Tiberiu-Vili Chirnescu, Art, cultur i societate n epoca brncoveneasc, Claudiu
Neagoe i Cornel Popescu (coord.), Ipostaze ale barocului european, Editura Ars Docendi, Bucureti, 2010,
pp. 114-115.
56
t. Ionescu, Panait I. Panait, op. cit., p. 320.
49

158

IONU STANCIU

cel Mare n 170557. coala domneasc ajunsese s numere, la nceputul secolului al


XVIII-lea, aproape 200 de studeni58.
Au existat ns i tineri boieri care au plecat cu burse din partea domniei s-i
desvreasc educaia n Italia: Gheorghe Damian i fratele su, Palade Damian,
precum i Andronache postelnicul au mers la Veneia, n vreme ce tinerii greci
Hypomene din Trapezunt i Anton Stratigos au plecat s studieze medicina la Padova59.
n primii ani ai secolului al XVIII-lea, dou coli noi aveau s se deschid n
Bucureti: coala de la mnstirea Colea, nfiinat de marele sptar Mihai
Cantacuzino60 i coala de pictur nfiinat de Prvu Mutul zugravul, n 170161.
Mai mult ca sigur, tot acum, avea s apar i o coal de muschie, la care s-au
format protopsalii Mitropoliei i ai marilor mnstiri din Bucureti i Trgovite,
printre cei mai vestii numrndu-se Filothei sin Agi Jipei, autorul primei propedii
muzicale n limba romn, intitulat Psaltichie rumneasc care cuprinde ntru sine
Catavasiiarul cu toate trebuincioasele cntri ale besearecei, ce s cnt preste tot
anul ...62. n vremea lui Constantin Brncoveanu, nvarea cntrilor bisericeti se
fcea la coala slavo-romn de la biserica domneasc Sf. Gheorghe vechi, la coala de
la biserica Colea, precum i la mnstirea Antim, dup numele ctitorului ei, Antim
Ivireanul63.
Nendoielnic, la sfritul secolului al XVII-lea i nceputul secolului al XVIIIlea asistm, n cazul rii Romneti, la o adevrat renatere cultural, reflectat n
toate domeniile64. Aa numita epoc brncoveneasc avea s ncheie istoria
domniilor pmntene, scobortoare de la Basarab ntemeietorul.
Activitatea cultural-artistic n cele dou reedine domneti, respectiv
Trgovite i Bucureti, pe parcursul secolelor XVI-XVII a fost un factor important in
alegerea Curii domneti i implicit a reedinei domnilor din ara Romneasc.

57

V. Papacostea, Doi bursieri ai lui Petru cel Mare la colile din Bucureti, n Studii. Revist de istorie,
an. XIV, 1961, nr. 1, pp. 115-121.
58
t. Ionescu, Panait I. Panait, op. cit., p. 320.
59
Vezi George Potra, coala romneasc de slavonie de la biserica Sf. Gheorghe Vechi din Bucureti, n
Glasul Bisericii, an. XX, 1961, nr. 9-10, pp. 837-878.
60
Ion Ionacu, coala de la Colea, n Biserica Ortodox Romn, an. LVI, 1939, nr. 11-12, p. 810-822.
61
Gheorghe Prnu, op. cit., p. 75.
62
Vasile Vasile, Pagini nescrise din istoria pedagogiei i a culturii romneti. O istorie a nvmntului
muzical, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1995, p. 46.
63
Ibidem, pp. 46-47.
64
Vezi pe larg la: tefan Ionescu, Epoca brncoveneasc. Dimensiuni politice. Finalitate cultural, ClujNapoca, Editura Dacia, 1981.

ASPECTE DIN ISTORIA CULTURAL I ARTISTIC A ORAELOR

159

ASPECTS OF THE CULTURAL AND ARTISTIC HISTORY


OF THE TOWNS TRGOVITE AND BUCURETI
(THE 15-th - THE 17-th CENTURIES)
Abstract
From the 15-th century to the 17-th century the towns Trgovite and Bucureti
were the most important political and economical and cultural and spiritual centers of
Walachia. The printing houses and the educational institutions from both the lordly
towns contributed to a real cultural renaissance, reflected through the achievements
of some remarkable reigns such as those of Matei Basarab (1632-1654) and Constantin
Brncoveanu (1688-1714). The present article tries to highlight the essential
transformations in cultural and artistic fields.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

FAPTA LUI MIHAI VITEAZUL I ATITUDINEA POLONIEI


FA DE ACEASTA
NICOLAE ZAHARIA*
Multe subiecte ce in de istoria romnilor se leag ntr-un fel sau altul de
momentul 1600, fie pornesc n argumentarea lor de la fapta lui Mihai Viteazul. Cu
toate acestea nu exist unanimitate n rndul istoricilor n ceea ce privete concluzia
potrivit creia la 1600 vorbim de o adevrat unire a rilor Romne. A vrea s dau
exemplu, viziunea a doi istorici contemporani i anume tefan tefnescu care nu
demult aducea un omagiu lui Mihai Viteazul, punndu-l pe acelai plan cu ai si
contemporani Rudolf al II-lea, Sigismund al III-lea Wassa, Papa Clement al VIII-lea1.
De cealalt parte se situeaz istoricul imaginarului Lucian Boia2 care susine faptul c
Mihai Viteazul reprezint un mit iar fapta sa a fost produsul secolului al XIX-lea,
secolul naiunilor. Din punctul meu de vedere o just interpretare a momentului 1600
poate fi reflectat de impactul pe care l-a avut acest moment n rndul puterilor vecine,
n cazul de fa, Polonia.
n studiul Mihai Viteazul n cercetri polone, Ilie Corfus3 menioneaz c n
Historia Polski, aprut la Varovia n 1957, reprezentnd un tratat de istorie a
Poloniei, elaborat de Institutul de istorie al Academiei Polone de tiin, faptul c
Zamoyski, cancelarul i marele hatman polon ,,a paralizat n 1600 pe calea armelor, de
ast dat n nelegere cu Turcia i imperiul, ncercarea de unire a celor trei ri romne,
fcut de Mihai Viteazul, domnul rii Romneti, care struise teama tuturor vecinilor
romnilor, i a instalat temporar n ara Romneasc, ca vasal, pe al doilea Movil, i
anume pe Simion, sprijinind hotarul Republicii pe Dunre4. Ilie Corfus este indignat
de faptul c un Tratat de Istorie a Poloniei cuprinde o singur fraz, cea de mai sus,
referitoare la fapta lui Mihai Viteazul de la 1600. Cercetrile ulterioare ntreprinse de
istoricul Ilie Corfus i vor reflecta contrariul.
Sfritul de secol XVI nregistreaz o rivalitate deosebit ntre Imperiul Romano
German al lui Rudolf al II-lea i Polonia lui Sigismund al III-lea, rivalitate care are la
mijloc o miz important i anume controlul asupra rilor Romne. n aprilie 1598
*

coala doctoral a Universitii Valahia din Trgovite, specializarea Istorie.


tefan tefnescu, Romnii - Latinii Orientului - i contiina european n secolul al XVI-lea, discurs
susinut la Academia Romn n februarie 2006.
2
Lucian Boia, Istorie i mit n contiina romneasc, Editura Humanitas, Bucureti, 2005.
3
Ilie Corfus, Mihai Viteazul n cercetri polone recente, n Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie A.
D. Xenopol, Iai, Extras I, 1964, p. 170.
4
Ibidem, p. 171.
1

162

NICOLAE ZAHARIA

Sigismund Bathory, principele Transilvaniei, a renunat la tron n favoarea


habsburgilor, iar Mihai Viteazul a recunoscut suzeranitatea mpratului, ca nou stpn
al Transilvaniei, n iunie 1598, prin tratatul de la Mnstirea Dealu. Acest succes al
habsburgilor5 afecta interesele Poloniei, ns n august 1598 Sigismund a reluat tronul
Transilvaniei, pentru ca n martie 1599 s renune din nou la tron de aceast dat n
favoarea vrului su, Andrei Bathory, cetean i senator polon6, ceea ce reprezenta un
pericol pentru Mihai Viteazul7.
Andrei Bathory i cerea lui Mihai Viteazul s nceteze lupta cu turcii i s-i
cedeze ara Romneasc, iar Ieremia Movil, domn al Moldovei i interpus al Poloniei
i cerea acelai lucru domnului muntean. Uneltirea Poloniei i a Moldovei mpotriva
domnitorului muntean este reflectat de solia trimis la Istanbul din 7 august 1599, prin
care acestea solicitau marelui vizir Ibrahim steagul de domnie pentru Andrei Bathory,
dar i pentru Simion Movil, ca nou domn al rii Romneti8. Despre aceste aciuni
ndreptate mpotriva lui Mihai raporta i nuniul papal Malaspina, la 7 septembrie 1599,
artnd c Ieremia Movil, palatinul Moldovei, cu ajutorul unor fruntai poloni, se
pregtea s-l alunge pe Mihai din ara Romneasc, de partea acestora fiind i
cardinalul Bathory a crui oaste i stabilise tabra lng Alba Iulia9.
Aceeai atitudine fa de Mihai Viteazul o avea i o parte a boierimii din ara
Romneasc care dorea supunerea acesteia fa de Polonia. Pe acest fond relaiile lui
Mihai cu Poarta erau dintre cele mai bune, n condiiile n care aceasta din urm se
temea de extinderea influenei Poloniei i n ara Romneasc, aa cum se ntmplase
n Moldova i Transilvania.
Asigurarea securitii rii dinspre sud i-a facilitat lui Mihai organizarea
campaniei mpotriva Transilvaniei. Cu toate acestea domnitorul muntean nu a
abandonat niciodat gndul ncetrii luptei antiotomane, aa cum reiese dintr-un raport
polonez al lui Valentin Walawski, ctre Andrei Taranovski: ,,slobozi curnd solii
cardinalului, zicnd c pn ce nu-i vor arunca pmnt peste ochi nu se va lsa de lupta
cu turcii, deoarece a jurat mpratului cretinilor de a-l ajuta mpotriva turcilor, iar n
ceea ce privete cedarea voievodatului, nu-mi las nimnui ara i patria pn ce nu m
va trage de acolo cu dinadinsul de picioare10. De asemenea Walawski continu n
raportul su s menioneze c atitudinea lui Andrei Bathory i Ieremia Movil l
determin pe Mihai s atace Transilvania, acionnd diplomatic i strategic, iar cel mai
ngrijorat de aceast situaie era regele Poloniei Sigismund III care se simea direct
ameninat11.
Campania pentru cucerirea Transilvaniei a fost perfect organizat de Mihai
Viteazul. El face cunoscut mpratului Rudolf II nc din iulie-august 1599, prin solia
lui Stoica din Strmba i a lui Petre Armeanul c ,,va ncerca ceva n Ardeal i n
5

Ilie Corfus, Mihai Viteazul i polonii , Editura Academiei Romne, Bucureti, 1938, p. 47.
Idem, Cucerirea Transilvaniei de ctre Mihai Viteazul dup o relaie polon contemporan, Extras din
Romanoslavica, XVII, 1970, p. 555.
7
Nicolae Iorga, Mihai Viteazul, Editura Militar, Bucureti, 1968, p. 282.
8
Istoria Romnilor, vol. IV, Editura Enciclopedic, Bucureti, 2001, p. 620.
9
Ibidem, p. 20.
10
Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei i rii Romneti, vol. V, Bucureti,
1932, p. 338.
11
Ibidem, vol. VI, p. 108-109.
6

FAPTA LUI MIHAI VITEAZUL I ATITUDINEA POLONIEI FA DE ACEASTA

163

curnd va afla veti bune, chiar de-ar fi s-i lase capul i viaa12. mpratul i
consilierii lui, care nu luaser o hotrre cu privire la soarta Transilvaniei, au evitat s
adopte o atitudine ferm, cernd polonilor s nu intervin n ara Romneasc i s
nu-i ajute pe dumanii lui Mihai Viteazul. Succesul lui Mihai Viteazul de la elimbr
n faa cardinalului Andrei Bathory a aprut n condiiile unor aciuni diplomatice
deosebite demarate nainte de desfurarea campaniei, i anume a urmrit s conving
Imperiul Otoman c aciunea sa nu va ducea la atingerea intereselor Porii n zon, iar
pe Rudolf al II-lea l-a asigurat c aciunea era spre binele su i n numele su avnd n
vedere rivalitatea din Cracovia i Viena cu privire la controlul asupra acestei zone,
Josepf von Hammer n lucrarea sa intitulat Istoria Imperiului Otoman de la origini
pn n zilele noastre, prezint astfel intrarea lui Mihai n Transilvania: ,,Acum Mihai
cu spiritul su orgolios, voind s reuneasc sub stpnirea sa Transilvania i Moldova a
intrat - la sfatul mpratului - n primul din aceste principate i-l nvinge pe cardinal
ntr-o lupt care a avut loc la 20 octombrie 1599 ntre elimbr i Sibiu13. Ilie Corfus
prezint o naraiune polon asupra mprejurrilor care au dus la cucerirea Transilvaniei
de ctre Mihai i la moartea cardinalului14. Relatarea este probabil a unui nobil polon
aflat n Transilvania, trimis unui altuia n Polonia. Este o relatare plin de greeli, de
tiri false. Gsim n aceast naraiune polon i unele consideraii n legtur cu
ascensiunea lui Mihai. Interesant, dar fundamental greit este n aceast privin
comparaia pe care o face autorul naraiunii ntre aciunile lui Mihai i expansiunea
Imperiului Otoman: ,,nceputurile la el sunt asemenea acelora cu care casa otoman i-a
lrgit i i-a ntrit imperiul15. Ceea ce se ntrevede ns din relatarea autorului este
teama ce a strnit-o ntre poloni fulgertoarea victorie romneasc din Transilvania, de
unde sfatul autorului n legtur cu aciunile lui Mihai ,,vecinii s nu-l ia n glum i
cu att mai mult pe acesta cruia porile-i sunt deschise pentru orice nelegiuire16.
Vestea nfrngerii cardinalului i a cuceririi Ardealului provoac teama lui
Ieremia Movil i produce adnc impresie n regatul Poloniei17. La 2 noiembrie 1599
un spion din Kosice n informa pe cancelarul Ioan Zamoyski despre intrarea lui Mihai
Viteazul n Transilvania ,,n privina voievodului Transilvaniei18 sunt nouti c
voievodul rii Romneti19 a intrat n ara Transilvaniei i s-a aezat cu tabra la
Braov. Care vor fi dat lupta ntre ei20.
ngrijorarea i teama lui Ieremia Movil sunt reflectate de scrisorile adresate
regelui, cancelarului i prietenilor si care i puteau veni ca ajutor ca Zolkiewski, i
Potocki din Camenia21. ntrirea poziiei lui Mihai Viteazul n Transilvania face din
12
Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria romnilor, vol. XII, publicat de N. Iorga,
Bucureti, 1903, p. 441.
13
Mihai Viteazul n contiina european, vol. 3, Istoriografia strin din secolul al XIX-lea. Texte alese,
Editura Academiei Romne, Bucureti, 1984, p. 245.
14
Ilie Corfus, Cucerirea Transilvaniei, n loc. cit., p. 555.
15
Ibidem, p. 557-558.
16
Ibidem, p. 558.
17
Ilie Corfus, Mihai Viteazul i polonii, Bucureti, 1938, p. 53.
18
Cardinalul Andrei Bathory (29 martie - 28 octombrie 1599)
19
Mihai Viteazul
20
Ilie Corfus, Documente privitoare la istoria Romnie culese din arhivele Polone. Secolul al XVI-lea,
Editura Academiei Romne , Bucureti 1979 , p. 398-400
21
Hurmuzaki, Documente, vol. I, Supl. II-I, Bucureti, 1893, p. 555.

164

NICOLAE ZAHARIA

curtea domneasc a lui Ieremia Movil centrul uneltirilor mpotriva domnitorului


romn, locul de unde Sigismund Bathory formula din nou pretenii pentru tronul
Transilvaniei i Simion Movil pentru cel al rii Romneti. n condiiile n care
diplomaia nu a avut succes pentru anihilarea forei adversarilor si, aciunea militar
rmne singura soluie i anume atacul asupra Moldovei. Istoricul german Johann
Christian von Engel meniona c pretextul lui Mihai de a ataca Moldova a fost
reprezentat de dorina ,,de a-i alunga pe adepii transilvneni ai familiei Bathory,
refugiai n Moldova, unde gsiser protecie la Ieremia Movil precum i rzbunarea
uciderii aliatului su tefan Rzvan22. Declanarea acestei aciuni impunea din partea
lui Mihai Viteazul informarea mpratului, acesta din comunicdu-i ,,nu e vreme acum
s ne batem cu Moldova, c turcii stau n spinarea noastr, iar de ne vom bate cu
Moldova, noi ar fi s-i lsm pe turci23.
Von Hammer precizeaz n mod fals contextul intrrii lui Mihai n Moldova
menionnd c ,,Rudolf i-a schimbat tactica i fcu totul pentru a-l determina pe Mihai
s lupte mpotriva principelui Moldovei iar Mihai accept propunerile mpratului24.
Faptul c Rudolf al II-lea nu-i d acordul n ceea ce privete atacul asupra Moldovei
este reflectat de hotrrea consiliului de rzboi din Viena ,,de a nu-i permite lui s fac
o expediie contra Moldovei25. De altfel, la 22 decembrie 1599, din Plzen mpratul i
scria lui Mihai cerndu-i s nu intre n Moldova pentru c ,,suntem de prere c n
acest rstimp s nu se ntreprind nimic n aceast stare de lucruri26. Perspectiva
atacului asupra Moldovei determin mare team la curtea regelui Poloniei Sigismund al
III-lea. Acesta i cerea n repetate rnduri mpratului Rudolf al II-lea de a-l opri pe
Mihai. Astfel la 24 noiembrie 1599, din Niepolomice regele Sigismund al III-lea i
scria urmtoarele mpratului: ,,Mihai, voievodul rii Romneti, dup ce, nu demult,
i-a luat otirea asupra Transilvaniei i dup ce acea provincie a fost ocupat,
plnuiete s nvleasc i n Moldova, pe care o crmuiete Ieremia. Am artat n
repetate rnduri prea sfintei voastre Majesti imperiale c acea Moldov, din vechime
este de drept a regelui cerem Majestii voastre ca Mihai s nu strneasc tulburri
mpotriva Moldovei27. Rspunsul lui Rudolf al II-lea ctre regele Poloniei vine la 12
decembrie 1599, din Plzen, rspuns prin care mpratul se angajeaz c l va opri pe
Mihai Viteazul s intre n Moldova ,,l sftuim pe Mihai Voievod, i prin scrisori i
prin soli de-ai notri, s nu schimbe ceva n Moldova sau s ncerce ceva pe calea
armelor28. De asemenea, mpratul scria regelui c ,,el va strui ca Mihai s nu atace
pe Ieremia, Moldova rmnnd n situaia n care se afl, cu condiiunea ca nici
voievodul moldovean sau un alt supus polon s nu unelteasc mpotriva lui Mihai sau a
mpratului, cu att mai mult cu ct erau cunoscute intrigile lui Movil la

22

Mihai Viteazul n contiina european, vol. 3, p. 76.


Nicolae Iorga, Documente nou n mare parte romneti relative la Petre chiopul i Mihai Viteazul,
Extras din Analele Academiei Romne, seria II, tom. XX, 1898, p. 23.
24
Mihai Viteazul n contiina european, vol. 3, p. 246.
25
Hurmuzaki, Documente, IV-1, p. 15.
26
Mihai Viteazul n contiina european, vol. 5, Mrturii, p. 218-219.
27
Ibidem, p. 199-200
28
Ibidem, p. 218-219
23

FAPTA LUI MIHAI VITEAZUL I ATITUDINEA POLONIEI FA DE ACEASTA

165

Constantinopol mpotriva lor29. La 6-7 mai 1600 grosul otirii lui Mihai Viteazul era
la Bacu, iar la 8 mai domnitorul romn scria mpratului la Praga ,,c a intrat n
Moldova pentru a-l pedepsi pe Ieremia Movil, care l calomnia nu numai pe el, dar i
chiar Casa de Austria, vrnd a-i sustrage Transilvania de sub stpnire30.
Impactul cucerii Moldovei era relatat astfel la Varovia n 19 mai 1600 ,,nu ne
vin tiri prea bune c Mihai voievod a poruncit s se fac poduri peste Boristhenes sau
Nipru, cum a cucerit Moldova, iar pe Sigismund Bathory i pe Ieremia, domnul
Moldovei, i asediaz la Hotin, la 2 mile distan de garnia polonez, c are mult
oaste cu el numai Dumnezeu ne poate ajuta31.
La 2 iunie 1600 Sigismund al III-lea se adresa deputailor adunai la Rawa
cerndu-le s aduc la Liov sau eventual la Lublin banii pe ntreaga ptrime din
veniturile domeniilor sale pentru organizarea unei armate de ctre hatmanul Zamoyski
pentru formarea armatei mpotriva lui Mihai Viteazul ,,i fiindc primejdia care este
astzi n Moldova din partea lui Mihai poate c va veni i asupra statelor noastre32.
Vorbele regelui Sigismund al III-lea ctre senatori indic ideea lui Mihai de a cuceri
Polonia ,,Mihai Viteazul este ca un erete pe pmntul Moldovei, iar dac el unete trei
ri bogate i nu mici i le stpnete cu o putere absolut, va fi o primejdie pentru
Polonia33. Ideea de a cuceri Polonia de ctre Mihai Viteazul pare exagerat, ns exist
relatri n acest sens. Astfel ntr-o scrisoare a unui spion polon n Moldova ctre regele
Sigismund al III-lea se arat c Mihai ,,alt gnd nu are numai s mearg asupra
Poloniei34. De asemenea, ntr-o scrisoare din 30 iunie 1600 a lui Petru Tylicki35 ctre
Cristofor Radziwill36 sunt consemnate tirile din Moldova referitoare la planurile
dumnoase ale lui Mihai Viteazul asupra Poloniei: ,,Mihai se afl n ara Moldovei i
tirile atrag atenia asupra planurilor sale. Au plecat acum din ara Transilvaniei cteva
sute de poloni, cu domnul Komorowski, cu domnul Iwicki i cu domnul Waclaw
Zamoyski, pe care Mihai i-a fost lsat acolo. Acetia informeaz despre gndul su ru
asupra patriei noastre37. De asemenea, nobilimea polon din Podolia se temea de
aciunea lui Mihai, aceasta cerndu-i la 3 iulie 1600 cancelarului Poloniei, Ioan
Zamoyski ,printr-o scrisoare din Camenia ,,s nainteze ct mai repede cu oastea
pentru a o salva de primejdia ce se ridic din partea lui Mihai Viteazul38.
Noua situaie din rile Romne face ca raporturile polono-otomane s fie
reactivate, aspect reflectat de coninutul scrisorii regelui Poloniei Sigismund al III-lea,
din 6 iulie 160039, ctre sultanul Mehmed al III-lea, scrisoare din care reiese faptul c
aciunile lui Mihai Viteazul ocup un loc central n relaiile din Poart i Polonia.
Astfel regele Sigismund l trimite n solie pe curteanul su, Adrian Rembowski, cu
29
Ilie Corfus, Coresponden inedit asupra relaiunilor ntre Mihai Viteazul i Polonia, Cernui, 1935,
p. 25-26.
30
Andrei Veress, Documente , vol. VI , p. 97-98.
31
Mihai Viteazul n contiina european, vol. IV, Relatri i pres, Bucureti, 1986 , p. 260.
32
Ilie Corfus, Documente privitoare, p. 403.
33
Andrei Veress, Documente, vol. VI, p. 136.
34
P. P. Panaitescu, Documente privitoare la istoria lui Mihai Viteazul, Bucureti, 1936, p. 120.
35
Vicecancelar al Poloniei
36
Hatman al Principatului Lituaniei
37
Ilie Corfus, Documente privitoare , p. 405-406.
38
Ibidem, p. 407.
39
Ibidem, p. 408.

NICOLAE ZAHARIA

166

rspunsul i cu autoritate de a discuta n numele su despre toate cele ntmplate n


ultimul timp n rile romne. Toate aceste temeri au determinat expediia polon n
Moldova, al crei succes a fost facilitat de tulburrile din Transilvania ajungndu-se n
cele din urm la prbuirea operei lui Mihai. Cauzele sunt multiple i nu o exclud pe
aceea a lipsei unui plan al domnitorului muntean, minuios elaborat, n ceea ce privete
unirea celor trei ri romne. Cele de mai sus scot n eviden adevrata msur a faptei
lui Mihai Viteazul, impactul pe care l-a avut n epoc i impresia produs n rndul
contemporanilor. Cancelarul Poloniei Zamoyski meniona: ,,Acest Mihai vrea s
jongleze cu toat lumea40.

MIHAI VITEAZULS INITIATIVE AND THE ATTITUDE


OF POLAND TOWARDS IT
Abstract
The moment 1600 represented the historic event which led to important study
researches along the time. Despite this an objective view could further enlightens the
action of Mihai Viteazuls. Among the historians the deed of Mihai Viteazul from 1600
was differently approached. The present article wants to analyze it objectively through
the consequences it generated among the powerful neighbors, especially Poland. In the
authors opinion this is the only way in which a historical event could be judged.

40

P. P. Panaitescu, Documente privitoare, p. 200.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

CERCETRILE ARHEOLOGICE DE LA SCHITUL BASCOVELE,


COMUNA COTMEANA, JUDEUL ARGE
(CAMPANIA IULIE - AUGUST 2009)
SPIRIDON CRISTOCEA
MARIUS PDURARU
Amplasat n satul Ursoaia, comuna Cotmeana, biserica schitului Bascovele
(Fig. 1) - pe care o vom denumi Bascovele II - a fost ridicat din temelie, aa cum
reiese din textul pisaniei (Fig. 2) poziionat central, deasupra uii de la intrarea n
pronaos, de ctre tefu Nicolau, din neam grec, crescut de mic n mnstirea
vlcean Govora, mpreun cu soia sa, Paraschiva, originar din oraul Piteti. La
cererea comanditarilor, pe aceeai pisanie, meterul pietrar a consemnat c lcaul a
fost nfrumuseat prin cheltuial i cu osrdiia i osteneala Platonidei, starea
schitului, lucrrile definitivndu-se la 15 octombrie 18431.
ntr-o alt pisanie, ncastrat tot n peretele de vest al pronaosului, nspre nord,
se precizeaz c fondatorul acestui schit a fost, n domnia lui Constantin Brncoveanu,
erban II Cantacuzino vel comis2. Lecturnd cu superficialitate textul acestei pisanii
(Fig. 3), ar putea reiei c lucrrile de construcie a acestei biserici - Bascovele I -,
supravegheate de ctre egumenul mnstirii Cotmeana, Parthenie, au debutat la 17
iunie i s-au ncheiat la 28 august 16953. ns, cum bine a observat Marin F. Dana,

Muzeul Judeean Arge.


Ace(as)t [s]fnt b[iseric] . ve.surpat fiind din cutremur [i] r a ..Tatlu(i) i cu ajutoriul
Fiiulu(i) i cu [Duhu]luiSfnt, ndemnatu-m-am eu cela ce snt de credin [prav]osla5 vnic, teful
Nicolau, di(n) neam grec i crescut dinmica mea copilrie n mnstiria Govora, din sud Vlcea,i cu
soiia mea Paraschiva, nscut n orau Piteti,de am rdicat-o din temelie, tot ntru lauda i cinstea
ntrri(i) n biseric a Maicii D(o)mnului, mai ad-10 ognd i Naterea i al Adormiri(i). i s-au
nfrum(u)seat, precum s vede, cu a mea cheltuial i cu osrdiia i osteneala cuvioasi(i) Platonida staria
schitului, cu blagosloveniia iubitoruluide D(u)mnezeu, episcopul Argeului, chiriu, chir Ilarion10 i n
zilile pr(ea)nnlatului nostru domnu, Gheorghe Dimitrie Bibescu voevod, la anu 1843 ocotv(rie) 15, unde
dar vericine ar adogi mcar cu o crmid spre a ei ntrire, s fie ctitor ntocmai ca i noi, avnd
venicapomenire. Textul dup Constantin Blan, Inscripii medievale i din epoca modern a Romniei.
Judeul istoric Arge, sec. XIV-1848, Bucureti, Editura Academiei Romne, 1994, nr. 725, p. 463.
2
Numit astfel n lucrrile de specialitate spre a fi deosebit de unchiul su, erban Cantacuzino, domnul rii
Romneti (Nicolae Stoicescu, Dicionar al marilor dregtori din ara Romneasca i Moldova, sec. XIVXVII, Bucureti, Editura enciclopedic romn, 1971, p. 144).
3
Fgduial() am pus Preacuratei Stpnii noastre, Maici lui H(ristos) Dumnezeulu(i) nostru s-i facem
aceastsfnt cas(), ca din dar(u)l sfenii sal(e) s ne dea rod din trupul nostru, de care ndejde i
rugciunenu ne-am scpat; c, dup ce am i(s)prvit aceast sfnt zidire ctigat-am bucurie de
natere,pre fie noastr, Maria, din soiia mea Mariia. Iar eu ca un nevrdnic ci am fostu, de binele
1

168

SPIRIDON CRISTOCEA, MARIUS PDURARU

originar din Bradu de Sus, judeul Arge, ntr-o tez de licen susinut acum 75 de
ani, prin cuvintele dup ce am i(s)prvit aceast sfnt zidire, trebuie neles - cred
eu - c biserica era isprvit de rou. i rmsese, poate, nezugrvit i nesfinit, sau
de vor fi fost fcute acestea, nu vor fi fost fcute chiliile i zidul nconjurtor. n orice
caz, va fi rmas ceva neterminat, sau ceva care mai trebuia fcut4.

Fig. 1. Biserica schitului Bascovele II, foto 2009.


Ne raliem i noi opiniei autorului menionat, primul care s-a ocupat n mod
deosebit de istoricul schitului Bascovele, ntruct, ntr-adevr, este greu de crezut c
ntregul ansamblu monahal pe care l avem n vedere, ar fi putut fi realizat n numai 73
acesta5 i nemul(mi)tori, rtcit fi(i)nd ntru nenumrate pecate, nu numai bucuriia naterii mi s-auluat
de-naintea ochilor, ci dup() natere, ntiu de soia mea moartea m-au lipsit, ap(o)ide c(o)pil. De care,
laud i mulmit Cerescului mprat i PreaslviteiMaici Sale i-am dat, nimic zticnindu-m din
fgduial ce am pus nnainte, ci (c)u mult osirdiem-am nevoit a o svri, eu robul lui Dumnez(e)u,
rban Cantacuzinu vel com(i)su, feciorul10 rposatului Drghici Cant(acuzino) vel sp(tar) i al Puni(i),
care s-au fcut n zilele domnului nostru Costandin Brncovean(u) Bs()rab voivod; unde dar, vericine ar
adaoge mcaru cu o crmid sau cu or(i) ce, ntru ntrireamnstirii, s fie ctitoru tocma ca i noi, av(n)d
vecinica pomenire; ncepndu-s() la iun(ie)17, de svrit s-au svrit la avgu(st) 28 d()nu, l(eat)
7203,fi(in)d ispra(v)nic, Partheni ot Cotmeana (C. Blan, op. cit., nr. 724, p. 463).
4
Marin F. Dana, Schitul Bascov, tez de licen susinut n cadrul Facultii de Teologie a Universitii din
Bucureti, 1934, manuscris dactilografiat (126 pagini + 163 anexe, un curriculum, un plan al bisericii i o
hart).

CERCETRILE ARHEOLOGICE DE LA SCHITUL BASCOVELE

169

de zile, ct este intervalul dintre 17 iunie - 28 august, din care, dac scdem duminicile
i celelalte srbtori religioase, n numr de aproximativ 15, rmn numai 58 de zile
lucrtoare. Aadar, lucrarea a fost nceput ntr-un moment anterior intervalului
amintit, ntrerupt din anumite motive, pentru ca apoi s fie reluat i definitivat la 28
august 1695.

Fig. 2. Pisania bisericii Bascovele II, foto 2009.

Fig. 3. Pisania bisericii Bascovele I, foto 2009.

170

SPIRIDON CRISTOCEA, MARIUS PDURARU

Ctitorul bisericii Bascovele I a fost unul dintre marii dregtori ai rii


Romneti n ultimul deceniu al veacului al XVII-lea i primul deceniu al secolului
urmtor. Fiu al marelui sptar Drghici Cantacuzino i nepot al celebrului Postelnic
Constantin Cantacuzino, erban II Cantacuzino a ocupat dregtoriile de mare comis
(1692 iunie 26-1696 decembrie 11), mare paharnic (1700 ianuarie 5-1703 iulie 12) i
mare vornic (1706 septembrie 1-1709 iunie 18)5. Despre viaa sa de familie, marele ban
Mihai Cantacuzino ne-a lsat cteva informaii: erban s-a nsurat ntiu cu Maria,
care era fata vornicului Ghenciu Rusti de la Valahia, cu care a nscut numai o fat, i a
murit mic, prunc; dup care, murind i numita Maria6, s-a nsurat erban al doilea
rnd cu Andreiana, fata Flcoianului, cu care n-a nscut nici un copil7. ntr-adevr, i
alte surse contemporane confirm c acest fiu al lui Drghici Cantacuzino a fost
cstorit de dou ori: nti cu Maria, fiica lui Ghinea Rustea Vleanu mare vornic i a
Ilinci Rudeanu i apoi cu Andreiana Flcoianu, fiica logoftului Gheorghe Flcoianu
i a Caplei8. n plus, documentul de la 15 mai 1696, arat c jupneasa Maria a druit
schitului Bascovele i o moie, Vaa, n judeul Teleorman9.
n acelai izvor literar de secol XVIII, dregtorului de stirpe mprteasc
bizantin, de a crui ctitorie argeean ne ocupm n paginile de fa, i se schieaz un
frumos portret: Numitul erban, n vremea lui Costandin Brncoveanu Voevod a fost
mare-dvornic i om prea stranic i cu minte. Ct a trit el, nimenea n-a ndrznit s
puie zavistie ntre Brncoveanu i ntre Cantacuzini, fiindc i unchii lui: Costandin
stolnicul i Mihai sptarul nu ieea din cuvintele lui. Iar, dup ce a murit el, la anul
curnd dup aceasta, a intrat vrajba ntre Brncoveanu i ntre Cantacuzini. Acest
vornic erban a nnoit, prefcnd din temelie, mnstirea strmoului su, Comana,
dup cum astzi se vede, i, neavnd din trupul su clironomi, a nzestrat aceast
mnstire cu multe moii i vii, unde dup moartea sa s-a ngropat lng tat-su,
Drghici sptarul. A zidit i n Bucureti Biserica Sf. Nicolae din elari. Totui, banul
Mihai Cantacuzino l confund pe erban II Cantacuzino cu fratele su mai mare,
Prvu Cantacuzino, atribuindu-i ultimului, pe lng ctitorirea schitului prahovean
Lespezi - fapt real - i pe cea a schitului Bascovele din Arge10.
Avem aadar de-a face cu un personaj cerebral, conciliator, un om de o
conduit moral ireproabil i, totodat, un mecena al timpului su. Nendoielnic
familia din care provenea, cea mai puternic a rii Romneti n acea vreme, a
constituit suportul ascensiunii sale n dregtoriile amintite, posesiunile motenite i cele
aduse ca zestre de cele dou soii constituind baza patrimoniului su funciar, fr
ndoial destul de impozant, permindu-i lui erban II Cantacuzino s devin unul din
marii ctitori de biserici ai epocii, iniiativele sale de acest gen reprezentnd att ofrande
aduse divinitii, dar i un mijloc de a-i spori prestigiul n faa contemporanilor si.
5

Ibidem.
n realitate, potrivit textului pisaniei bisericii Bascovele I, nti i-a decedat soia i apoi fiica.
7
Genealogia Cantacuzinilor de banul Mihai Cantacuzino, ed. N. Iorga, Bucureti, 1902, p. 109-110.
8
Despre aceast a doua soie al lui erban II Cantacuzino, care a druit un frumos omofor arhieresc la
mnstirea iatov din Srem - ce are inscripionat pe poale textul: L-au druit Andreiana a vornicului
erban Kantacuzino - s se vad i Marcel Romanescu, O jupni oltean n preajma veacului XVIII, n
Arhivele Olteniei, XX, nr. 113-118, 1941, p. 37-44.
9
D.A.N.I.C., colecia Doc. ist., CDLXXVII/163. Vezi, la sfritul acestui studiu, Anex.
10
Genealogia Cantacuzinilor, p. 110-112.
6

CERCETRILE ARHEOLOGICE DE LA SCHITUL BASCOVELE

171

Astfel, pe lng ctitoriile deja amintite, a ctitorit biserica Sf. Apostoli n Roiori de
Vede (1708), a zugrvit biserica mnstirii Cozia (1704-1705) i, alturi de cea de-a
doua soie, bolnia mnstirii Bistria (Fig. 4), druind totodat numeroase obiecte la
diferite alte lcauri de cult. Fr ndoial c i dorina de a avea urmai l-a determinat
pe erban II Cantacuzino s aib o activitate ctitoriceasc de amploare.
n interiorul bisericii Bascovele
II, pe peretele de vest al pronaosului, n
partea dinspre nord, este amplasat tabloul
votiv, singurul element care se mai
pstreaz, aparinnd picturii lcaului
edificat la 1843, alterat de igrasie.
n cadrul acestuia sunt reprezentai
ctitorii iniiali ai bisericii (erban II
Cantacuzino, jupneasa Maria i fiica
lor, Maria), precum i starea Platonida
care a participat la refacerea lcaului n
1843 (Fig. 5).
Biserica Bascovele II, aa cum se
prezint astzi, este o construcie din
crmid n form de nav, compus din
altar, semicircular n interior i poligonal
n exterior, naos, pronaos i pridvor, cu
Fig. 4. Andreiana i erban II
dou turle, una pe naos i alta pe pronaos.
Cantacuzino reprezentai n tabloul votiv La exterior, lcaul are lungimea de 17,27
al bolniei mnstirii Bistria (1710),
m i limea de 7,24 m.
foto 2009.
O a treia pisanie, fixat n
interior, pe peretele de vest al
pronaosului, deasupra uii, consemneaz c n 1869, din cauza unui trsnet, au ars
acoperiurile bisericii i chiliilor11, fiind refcute ulterior. Acelai izvor epigrafic atest
faptul c n decursul timpului s-au mai executat unele reparaii, dup cum urmeaz: n
1934 acoperiul i pardoseala; n 1937 s-a refcut din nou pardoseala i s-a legat cu fier
biserica, iar ntre 14 decembrie 1948 i 8 octombrie 1950, cnd s-a trnosit, s-a refcut
pictura de ctre Theodor Petrescu din localitatea argeean Tutana.
ntruct biserica urma s fie consolidat i restaurat, n perioada 15 iulie 3 august 2009 s-au ntreprins cercetri arheologice preventive, de ctre un colectiv de
arheologi de la Muzeul Judeean Arge - n baza autorizaiei nr. 160/2009 emis de
Ministerul Culturii, Cultelor i Patrimoniului Naional - att n interiorul lcaului, ct
i n exteriorul su. Scopul cercetrilor a fost acela de a furniza proiectanilor date
privind actuala biseric (compoziia i adncimea fundaiei), de a descoperi i
reconstitui planul primei biserici i de a cerceta eventualele morminte din interiorul i
exteriorul lcaului.

11
Incendiul provocat de fulger la 7 mai 1869 a distrus nveliul bisericei, templa i nveliul a 8 odi,
zidria rmnnd nc solid (M. F. Dana, op. cit., Anexa 89, doc. din 4 mai 1869, p. 244-247).

172

SPIRIDON CRISTOCEA, MARIUS PDURARU

Fig. 5. erban II Cantacuzino, jupneasa Maria, fiica Maria i


starea Platonida; tablou votiv din biserica schitului Bascovele II, foto 2009.
n vederea atingerii acestor obiective, au fost executate n exteriorul bisericii o
seciune i trei casete, figurate pe planul alturat (Fig. 6). Caseta A, trasat pe zidul de
sud al bisericii, a pus n eviden faptul c fundaia era realizat din bolovani mici de
ru prini cu mortar, talpa ei aflndu-se la -0,90 m fa de nivelul actual de clcare. O
parte din fundaie a fost consolidat n anii '40 ai secolului trecut, cu beton (Fig. 7).
Acelai lucru s-a constatat i n Seciunea I trasat pe zidul de est al altarului,
unde, pe toat limea acesteia, s-a putut observa injectarea fundaiei cu beton (Fig. 8).
Caseta B, practicat pe latura de nord a bisericii, a evideniat faptul c fundaia este
format din fragmente de crmid i bolovani de mrime mic i mijlocie, prini cu un
mortar de slab consisten, cu puin var, talpa fundaiei aflndu-se la -0,95 m fa de
nivelul actual de clcare. Solul n care s-au efectuat fundaiile lcaului este argilos
reinnd apa, ceea ce a contribuit la degradarea mortarului (Fig. 9), precum i la apariia
igrasiei n interiorul bisericii Bascovele II. Precizm c fundaiile bisericii Bascovele II
se suprapun parial peste partea exterioar a fundaiilor bisericii Bascovele I.
Seciunea I de pe zidul de est al altarului a mai pus n eviden existena unei
fundaii de 70 cm lime fcut din crmizi cu dimensiuni ce variau (25 cm x 13 cm x
4 cm; 25,5 cm x 14 cm x 4 cm) pe care se sprijinea zidul de incint al bisericii. De
asemenea, ntre acest zid i biseric a mai aprut un altul, a crui funcionalitate nu este
clar n acest stadiu al cercetrilor (Fig. 10).
n interiorul bisericii Bascovele II au fost practicate Seciunea II pe axul
longitudinal (Fig. 11), numai n naos, i mai multe casete figurate pe plan, care ne-au
permis descoperirea unor poriuni din fundaia bisericii Bascovele I.

CERCETRILE ARHEOLOGICE DE LA SCHITUL BASCOVELE

173

Fig. 6. Planul cercetrilor arheologice de la schitul Bascovele. Campania 2009.

174

SPIRIDON CRISTOCEA, MARIUS PDURARU

Fig. 7. Caseta A, fundaia de sud a bisericii Bascovele II, foto 2009.

Fig. 8. Seciunea I. Fundaia absidei altarului i


zid care a aparinut unei construcii anexe, foto 2009.

Fig. 9. Caseta B, fundaia de nord a bisericii Bascovele II, foto 2009.

CERCETRILE ARHEOLOGICE DE LA SCHITUL BASCOVELE

Fig. 10. Seciunea I (exterior), cu


talpa zidului de incint n prim-plan;
vedere dinspre est, foto 2009.

175

Fig. 11. Seciunea II (interior),


vedere dinspre est, foto 2009.

Realizat din bolovani mari de ru, prini cu un mortar destul de consistent,


fundaia bisericii Bascovele I avea limea de 0,90 m i adncimea de numai 0,60 m.
Aa cum se precizeaz i n pisania din 1843, aceast biseric s-a degradat din cauza
cutremurelor, mai puternice fiind cele din 1802 i 1838, fisurile provocate de aceste
cataclisme fiind vizibile att n fundaia pronaosului, a zidului despritor dintre
pronaos i naos, ct i n absida altarului.
Cercetrile efectuate ne-au permis reconstituirea, n mare parte, a planului
bisericii Bascovele I. Construcie de tip nav, cu o lungime de 13,70 m i o lime de
4,28 m n interior, biserica era compus din pronaos (3,08 m x 4,28 m), naos (3,08 x
3,5 m) i altar, cu absida poligonal n exterior i semicircular n interior (Fig. 12, 13,
14). n secolul al XVIII-lea, pentru a se mri biserica, i s-a adugat un pridvor (2,28 m
x 3,58 m) cu fundaia din crmid (Fig. 15, 16).
Ca la orice aezmnt monahal, i la schitul Bascovele s-au fcut nhumri,
att n curtea bisericii - n cadrul cimitirului - ct i n interiorul acesteia. Mormintele
cercetate de noi, n numr de patru, au aparinut unor clugrie, fapt relevat de
existena sub craniu a crmizilor pe care erau inscripionate numele de clugrie i
anul morii, uneori data exact. Din cele patru morminte, doar unul (M 2) din caseta D
nu a fost profanat (Fig. 17). Gsit n conexiune anatomic, scheletul, cu o nlime de
1,45 m, avea craniul czut spre stnga (nord) cu antebraele ndoite din cot, mbinate n
regiunea sternului. Astrucarea s-a practicat dup 1843, deoarece la depunerea corpului
n mormnt a fost spart fundaia de vest a pronaosului bisericii Bascovele I, groparii
netiind traseul acesteia. nhumarea la numai 0,50 m adncime s-a datorat, probabil,
existenei fundaiei respective.

176

Fig. 12. Caseta D. Fundaia de sud


a bisericii Bascovele I, vedere
dinspre est, foto 2009.

SPIRIDON CRISTOCEA, MARIUS PDURARU

Fig. 13. Caseta E. Fundaia de nord


a bisericii Bascovele I, vedere
dinspre est, foto 2009.

n apropierea craniului lui M 2 s-a


gsit o crmid care nu aparine ns
decedatei, datat 1824. Din inventarul
funerar al mormntului n cauz
menionm dou zale metalice, aflate n
curs de restaurare, care proveneau de la
centur i un nasture de culoare alb cu
patru guri, elemente care pledeaz pentru
o nhumare post 1843. Precizm c i la
celelalte morminte, toate deranjate, au fost
gsite crmizi dup cum urmeaz: M 1,
M 3, M 4. Mai intact dect M 1 i M 4,
corpul decedatei din M 3 (Fig. 18), unde
au aprut i urme de vemnt putrezit de
culoare neagr, a fost secionat n zona
genunchilor de zidul despritor dintre
pridvor i naos aparinnd bisericii
Bascovele II.
n timpul desfurrii campaniei
arheologice propriu-zise, att n exteriorul
ct i n interiorul bisericii au fost
Fig. 14. Caseta I. Absida de nord
descoperite la mormintele gsite n
a altarului bisericii Bascovele I,
conexiune anatomic, ct i n jurul celor
vedere dinspre est, foto 2009.
deranjate de diferitele lucrri executate dea lungul timpului, un numr de cinci crmizi, cu inscripii, care se puneau, dup
obicei, sub capul clugrului sau clugriei decedate. n spe, pe acestea sunt

CERCETRILE ARHEOLOGICE DE LA SCHITUL BASCOVELE

177

menionate numele de clugrie al defunctei, ct i anul (uneori data exact) a morii.


Redm n continuare dimensiunile i textele acestora:
Descoperit n exteriorul bisericii Bascovele II, n caseta A, incomplet,
restaurat, cu dimensiunile (23 cm x 14 cm x 5 cm), crmida (Fig. 19) ce provine de la
M 1 prezint textul, scris pe lungime, ntr-un cartu (21 cm x 8,6 cm): Leat 1831
s[eptemvrie] 5 s-a [pri]stvit m[onahia] ... r, sora printelui l...e.

Fig. 15. Caseta F. Fundaia de sud


a pridvorului bisericii Bascovele I,
vedere dinspre nord, foto 2009.

Fig. 16. Caseta G. Fundaia de nord


a pridvorului bisericii Bascovele I,
vedere dinspre sud, foto 2009.

Fig. 17. Caseta D, M 2, foto 2009.

Fig. 18. Caseta G, M 3, foto 2009.

178

SPIRIDON CRISTOCEA, MARIUS PDURARU

Descoperit n caseta D, n interior, provine de la M 2; crmida (Fig. 20),


incomplet, restaurat, cu dimensiunile (23 cm x 11,8 cm x 3,8 cm), prezint textul,
scris pe lungime: 1824. Elisaveta, Foti...i. Septevre 18.

Fig. 19. Crmid ce provine de la M 1, caseta A, foto 2009.

Fig. 20. Crmid ce provine de la M 2, caseta D, foto 2009.


Descoperit n caseta G, n colul de nord al pridvorului, provine de la M 5;
crmida (Fig. 21), incomplet, restaurat, cu dimensiunile (27,3 cm x 14 cm x 5,3
cm), prezint textul scris pe lungime: Sarafima monahia staria, leat 7292
(1783 septembrie 1-1784 august 31).

CERCETRILE ARHEOLOGICE DE LA SCHITUL BASCOVELE

179

Descoperit n caseta G, n pridvorul bisericii Bascovele II, crmida (Fig. 22)


provine de la M 3, complet, cu dimensiunile (27 cm x 13,7 cm x 4 cm), prezint textul
scris pe lungime: Irina monahia, 1806, ghenarie 10.

Fig. 21. Crmid ce provine de la M 5, caseta G, foto 2009.

Fig. 22. Crmid ce provine de la M 3, caseta G, foto 2009.


Descoperit n caseta G, n pridvor, crmida (Fig. 23) provine de la M 4,
complet, cu dimensiunile (25,7 x 12, 6 x 4 cm), prezint textul scris pe lime:
Ecaterina schimonahia 7218 (?).
Exceptnd aceste cinci crmizi, n afara campaniei propriu-zise, n timpul
lucrrilor de consolidare a lcaului, executate de jur mprejurul acestuia, n toamna
acestui an, au mai fost descoperite alte opt, care provin de la tot attea morminte
deranjate, aflate acum n laboratorul de restaurare al Muzeului Judeean Arge.

180

SPIRIDON CRISTOCEA, MARIUS PDURARU

Lipsa fondurilor i nrutirea


condiiilor climaterice n-au mai permis
executarea unor cercetri arheologice
sistematice n incinta ansamblului monahal
Bascovele, cu precdere n zona situat la
est de altarul bisericii, pentru a descoperi i
analiza fundaiile anexelor aflate n acest
perimetru. Cu toate acestea, campania
arheologic din vara anului 2009 de la
schitul Bascovele, prin descoperirea
fundaiilor bisericii din 1695, ct i prin
celelalte aspecte evideniate, a adus noi
date att privind evoluia arhitecturii
romneti la finele veacului al XVII-lea i
la mijlocul secolului al XIX-lea, ct i a
vieii monahale n secolele XVIII-XIX.

Fig. 23. Crmid ce provine de la


M 4, caseta G, foto 2009.

ANEX
1696 (7204) mai 15. Diicu Rudeanu mare logoft se nelege cu erban
Cantacuzino mare comis pentru zestrea rmas de la sora sa, Ilinca, n urma
morii nepoatei sale, Maria, fiica lui Ghincea Rustea-Vleanu fost mare vornic.
Adec eu Diicul Rudeanul vel logoft scriu i mrturisescu cu acest al mieu
zapis, ca s fie de bun credin la mna dumnealui rban Cantacuzino vel comis,
cum s s tie c pentru toate zestrile nepoat-mea Mariei, soul dumnealui, care au fost
fat surori-mea Ilinci, pre care o au inut Ghincea biv vel vornic, ce au rmas, multu,
puin, dup petrecaniia nepoat-mea, pentru c rmind fr de coconi, mi-am cutat ce
au fost zestrile surori-mea Ilinci. Deci, am mersu cu dumnealui erban vel comis la
sfiniia sa printele vldica chir Theodosie, mitropolitul ri i aa, den-naintea
sfiniii sale, cu sfnta pravil ne-am azat ntre noi de toate ce ar fi rmas de ale
nepoat-mea.

CERCETRILE ARHEOLOGICE DE LA SCHITUL BASCOVELE

Fig. 24. Zapisul din 15 mai 1696.

181

182

SPIRIDON CRISTOCEA, MARIUS PDURARU

Deci, pentru moiia Vlnilor ot sud Olt, cu vad de moar i cu viia ce mi s-au
ales i mie, a treia parte, m-am tocmit cu dumnealui de i-o am vndut drept bani gata
taleri 150, iar den igani, ci s-au aflat, mi s-au dat i mie suflete 9, iar ceialali igani,
ci au mai rmas i cu doao pri de moie, n Vlni12, s-au dat toate n seama
dumnealui erban vel comis, dup cum i pravila prea poruncte, i dumnealui s fie
volnic s fac cei va fi voia cu dnsele, ca un stpn.
Iar pentru o moie ce au mai fost, ce s chiam Vaa ot sud Teleorman, o au
lsat nepoat-mea, nc mai denainte vrme, pentru sufletul ei i al prinilor ei, la o
mnstioar a lor ce s chiam Bacovul, care s-au zidit den temeliia ei, de amndoi,
adec de dumnealui erban vel comis denpreun cu nepoat-mea Mariia, soul
dumnealui.
Drept aceasta am dat i eu dumisale aceast scrisoare a noastr, s-i fie
dumnealui den-trire, ca s ie i s stpneasc tot ce au rmas den zestrile
nepoat-mea Mariii i cu moiia ce au cumprat de la noi, cu bun pace13, pentru c
aa ne-am tocmit i ne-am azat de a noastr bun voe, lundu-mi eu ce a fost al mieu
i dumnealui iar lundu- ce s-au czut.
ntr-acia i eu i-am dat acest adevrat al mieu zapis la mna dumnealui, ca s
ie i s stpneasc tot ce va fi, cu bun pace.
i la tocmeala i aezarea noastr fost-au sfiniia sa printele vldica i ali
boiari muli mrturii, carii mai jos vor iscli.
i eu pentru mai adeverit credin mi-am pus pectea i isclitura ca s s
creaz. Pis measea mai dni 15, leat 72041696.
ns numai den saat i den igani iden cai ne-am azat14. Iar altele s le
cautm Velisar cihodar15.
Diicul vel logoft
erban vel vistiar, mrturie
, 16
Radul Izvoranul vel stolnic, mrturie
Barbul Frcanul biv vel pitar, mrturie
Radul Hriza vel clucer za arie, mrturie
Costandin Corbeanul vel pitar, mrturie
Stroe bev vel pitar Leurdeanul, mrturie
Socol medelnicer, mrturie
Ianache Vcrescul vel ag, mrturie
Radul Golescul, mrturie
Bunea Grditeanu vel arma, mrturie
Gligore Bleanul postelnic, mrturie
Pan postelnic Grditeanul, mrturie
, 17
12

Vlhnni.
paae.
14
Text adugat, dup comparaia cu semntura autograf, de Diicu vel logoft.
15
Text adugat de o alt mn, probabil de ctre Velisarie fratele defunctei (N. Stoicescu, op. cit., p. 185).
16
Dumitrache mare postelnic, martor.
17
Matei Sacazlani mare portar, mrturie. Traducerea i transcrierea semnturilor greceti au fost efectuate
de ctre dl Aurel Radu, cruia i mulumim i pe aceast cale.
13

CERCETRILE ARHEOLOGICE DE LA SCHITUL BASCOVELE

183

Toma Cantacuzino vtori logoft, mrturie


Prvan treti vistiar, mrturie
Matei Copeanul (?) vel cpitan za seimni, mrturie
Pana ot Teli vel capitan za lefegii
Rducanul Dudescul vtori sptar, mrturie.
D.A.N.I.C., Doc. ist., CDLXXVII/163.
Orig. rom., hrtie (42 x 25), filigran, rupt puin la ndoituri.

THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES FROM BASCOVELE


CONVENT FROM COTMEANA PARISH, ARGE COUNTY
(JULY-AUGUST 2009 CAMPAIGN)
Abstract
The present church of Bascovele Convent from the village Ursoaia, Arge
County was built with the money that the Greek tefu Nicolau and his wife Paraschiva
(born in Piteti), as well as with those given by the abbess Platonida. The work was
finished on the 15-th of October 1843.
The first church of the convent was founded by the High Official erban II
Cantacuzino, the supervisor of the works being Parthenie, the Superior of Cotmeana
Monastery. erban II Cantacuzino belonged to the great family of boyars Cantacuzino.
He was the son of the Great Sword Bearer Drghici Cantacuzino, meaning that he was
the nephew of the famous seneschal Constantin Cantacuzino. The figure of the founder
together with that of his wife are still depicted on the western wall of the narthex built
in 1843.
The archaeological researches from 2009 highlighted the foundation of the
first building, a nave type construction (13,70 x 4,28) formed of altar and nave and
narthex to which a porch was added in the 18-th century. Four tombs belonging to
some nuns were also studied (the bricks placed under their heads demonstrated that the
building was intended as a nuns convent from the very beginning).
Although the lack of money and the unfavorable weather did not permit some
further researches-studies to be performed inside the monastic ensemble, the
discovering of the foundations of the church from 1695 as well as the other highlighted
aspects demonstrated that the 2009 campaign from Bascovele gave further information
about the evolution of the Romanian architecture from the end of the 18-th century and
the middle of the 19-th century, as well as that of the monastic life in the 18-th centurythe 19-th century.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

CTITORI I INUTELE LOR OGLINDITE N TABLOURILE VOTIVE


DIN BISERICILE ORAULUI TOPOLOVENI
ANCUA ELENA SOARE*
Urbea Topoloveni are dou monumente ecleziastice de real importan
istoric, care au pstrat reprezentrile picturale nealterate de intervenia unor returi,
pn astzi.
Primul este Biserica Veche din Goletii-Badii (Fig. 1) sau Biserica
Cimitirului, cum mai este numit, avnd hramurile Adormirea Maicii Domnului,
Sfntul Visarion i Cuvioasa Parascheva.

Fig. 1. Biserica Goletii-Badii din Topoloveni (foto Soare Nicolae).


ntiul document referitor la aceasta, care atest existena unui schit pe
dealurile Topoloveniului, datnd din 24 octombrie 1736, este un zapis dat de popa
Ghinea, feciorul popii Gheorghe. n locul vechiului schit, ieromonahul Dionisie,
egumenul Mnstirii Nucet ridic n 1736 o biseric nou din crmid, dup cum
*

coala doctoral a Universitii Valahia din Trgovite, specializarea Istorie.

186

ANCUA ELENA SOARE

menioneaz pisania aezat deasupra uii (Fig. 2). de la intrare1. Pictura lcaului se
afl ntr-o stare avansat de degradare, tabloul votiv nfindu-i pe egumenul
Mnstirii Nucet, Dionisie i pe Voievodul Constantin Mavrocordat (1792-1793).

Fig. 2. Pisania Bisericii Cimitirului din Goletii-Badii, ora Topoloveni


situat deasupra uii de intrare din pridvorul bisericii (foto Soare Nicolae).
Situat pe peretele vestic, domnul Constantin Mavrocordat (Fig. 3) este
nfiat cu caftanul somptuos, bogat mblnit, cu misad prelungit prin tivul hainei,
de sub care se zrete anteriul lung, lsnd vizibili ceairii i pantofii turceti. Anteriul
e prins la bru cu un taclit, probabil din mtase de culoare roie. Prul tuns se observ
acoperit de o coroan de aur btut cu pietre preioase, cu barba lung ngrijit, care i
ncadreaz faa. Ca obiecte de podoab poart un inel, aflat pe mna n care ine un
crucifix mare, ncrustat cu nestemate. Un lan gros cade peste anteriu, aezat n
diagonal, lung pn la bru pierzndu-se sub caftan2.
Epoca voievozilor greci, reprezentativ prin acest tablou, de fapt nu a adus
nimic nou n materie de mbrcminte, dect interzicerea oficial a oricrei alte
nruriri strine, oricrei prezene europene, n portul, traiul de datin al rsritului3.

Ion Popescu-Argeel, Mnstirile i bisericile din Muscel la cumpna dintre milenii, Ed. Fundaiei
Romnia de mine, Bucureti, 2000, p. 223.
2
Al. Alexianu, Mode i veminte din trecut, Vol. I, Ed. Meridiane, Bucureti, 1971, p. 370. Astfel de lanuri
erau ntlnite n inuta moldovean a secolului al XVII-lea.
3
Al. Alexianu, Mode i veminte din trecut, Vol. II, Ed. Meridiane, Bucureti 1971, p. 57.

CTITORI I INUTELE LOR OGLINDITE N TABLOURILE VOTIVE

Biserica Inuri (Fig. 4),


reprezint un alt monument vechi al
oraului Topoloveni, avnd hramul
Sfinii Mihail i Gavril4. Ea a fost
edificat i ctitorit, dup cum
dovedesc literele pisaniilor din acest
edificiu (Fig. 5): Aceast sfnt i
dumnezeiasc biseric, ce iaste hramul
sfinii ngeri Mihail i Gavriil, iaste
zidita din temelie de robul lui
Dumnezeu jupanul Gheorghie de la
Ianina i jupneasa dumnealui Marica
i coconii dumnealor, Istratie i Mria
i Radul, ca s fie dumnealor pomean
n veaci, n zilele luminatului Domn Io
Costandin
Basarab
Voevod
Brncoveanul, m(e)s(i)a (luna) Iunie
24 leat 7214 (1706)5. Cea de-a doua,
spat tot n piatr, are acelai coninut,
fiind aezat la intrare, ntre pronaos i
naos: Cu vrerea Tatlui, cu ajutoriul
Fiului i cu svrirea Sfntului Duh|
rdicatu-se-au aceast cinstit i
dumnezeiasc besearic den temeliia ei,
de ro|bul lui Dumnezeu Gheorghe i
Marica ntru cinstea i lauda sfntului|
i slvitului al puterilor cereti Voevod,
arhiestratig Mihail,| n zilele luminatului Ioan
Costandin Voevod
Bsrabul| Measea[...]6, leat 7214
(1706), iar ultima, situat deasupra uii
de la intrare din pronaos, ne arat c
Gheorghe din Ianina devine Gheorghe
Topoloveanu, ca i urmaii si7. Aceasta
ne lmurete asupra zugrvelilor fcute
de un urma al ctitorului, la 1767.
Cuprinsul acestei inscripii este
urmtorul:
Aceast
sfnt
i
dumnezeiasc beseric, ce este hramul
Voevozilor, este fcut den temelie i

187

Fig. 3. Constantin Mavrocordat.


(foto Soare Nicolae).

4
Prof. Victor Brtulescu, Ctitori i zugravi n secolul al XVIII-lea la biserica Inuri, Raionul Gieti, n
Glasul Bisericii Ortodoxe Romne, Bucureti, 1982, p. 234.
5
Prof. Victor Brtulescu, Meteri zugravi, constructori i ctitori rani de pe Valea Crcinovului, raionul
Geti, n Glasul Bsericii, anul XX, nr. 11-12, 1961, p. 1050.
6
Loc alb.
7
Preot Ioan Ruescu, Monografia satului Topoloveni, Bucureti, 1939, p. 70.

ANCUA ELENA SOARE

188

zugrvit de dumnealui jupan Gheorghe Topoloveanul, moul meu leat 7214, iar acum,
den mila lui Dumnezeu, f... astea (?) de o am zugrvit peste tot cum s vede i s-a
isprvit n zilele prea (nlatului) Domn Io Alexandru Scarlat Ghica Voevod leat 7275,
Iunie 10 (1767)8.

Fig. 4. Biserica Inuri din Topoloveni (foto Soare Nicolae).

Fig. 5. Pisania Bisericii Inuri din Topoloveni (foto Soare Nicolae).


8

Prof. Victor Brtulescu, op.cit., p. 1051.

CTITORI I INUTELE LOR OGLINDITE N TABLOURILE VOTIVE

189

Pictura veche a fost realizat de zugravii Mihai i Iordache9 fiind n curs de


restaurare, ca i biserica de la Goletii-Badii. Primii ctitori sunt pictai, precum i
urmaii lor, pe zidurile din pronaos, astfel: pe peretele sudic, n partea dinspre vest,
jupan Constandin Vldescu vtori comis i jupania ego(a sa) Stanca i copilul Matei; n
partea dinspre est a aceluiai perete, dup fereastr, sunt zugrvii jupan Gherghie
Topoloveanu, jupania ego Marica, Jupan Istrate Topoloveanu vtoric postelnic,
jupania ego Safta i copiii tefan i Ioana; i nu n ultimul rnd pe peretele nordic
cocoana ego Safta i Alexandrul biv vel kafegi zet(ginere) erban Topoloveanu.
Jupanii tineri, Alexandrul biv vel kafegi zet erban Topoloveanu, tefan i
Matei (Fig. 6) sunt costumai pe deasupra cu mantii mblnite, pe margini cu blan,
gulere late pe umeri cu misad, cu caftan cu mneci scurte, asemenea mblnit, de sub
care se vede un anteriu, care de cele mai multe ori e dungat n nuane plcute, prinse la
bru de taclituri din mtase colorate. Capetele le sunt descoperite i tunse scurt,
Alexandru deinnd i o musta subire.

Fig. 6. Cocoana ego Safta, Alexandrul biv vel kafeigi zet erban Topoloveanu.

Boalc Ion, File din istoria oraului Topoloveni 575, Ed. Arge-Press, Piteti, 1996, p. 68.

190

ANCUA ELENA SOARE

Jupnii mai n vrst, jupan Constandin Vldescu vtori comis, jupan Gherghie
Topoloveanu i Jupan Istrate Topoloveanu vtoric postelnic, poart haine mblnite cu
misad, baribace agafate la gt puse pe umeri, mnecile atrnnd n jos, astfel fiind
specificat etatea acestora; pe deasupra anterielor prinse cu taclituri de nuan mai
nchis.
Soiile acestora din urm, jupania ego Marica i jupania ego Safta (Fig. 7),
sunt nfiate n rochii lungi, rscroite la baza gtului prinse cu nasturi de mrgritar,
n fa la mijloc strnse cu un taclit, care este lsat s atrne n jos. Deasupra capului
troneaz lice, mpodobite cu band lucrat n fir. Ca obiecte de podoab se observ
dou iraguri de perle la gt, cercei care atrn cu perl la capt. Asemntor acestora
se prezint i copila jupaniei Safta.

Fig. 7. Jupan Gheorghie Topoloveanul, jupania ego Marica,


jupan Istrate Topoloveanul vtoric postelnic, jupania ego Safta,
copiii tefan i Ioana.
Jupnia Stanca, soia lui jupan Constandin Vldescu vtori comis (Fig. 8), este
nfiat purtnd un lic de form cilindric, peste prul prins i dat pe spate, ub
roie cu motive drapi d`oro, cu guler bogat de misad alb. Rochia este larg prins n
talie cu dou paftale de form alungit, aurite, btute cu mrgritare, n jurul nervurilor.

CTITORI I INUTELE LOR OGLINDITE N TABLOURILE VOTIVE

191

Fig. 7. Jupan Constandin Vldescu vtori comis, jupania ego Stanca, copilul Matei.
Cu una din cele mai bogate costumai ale acestui edificiu se prezint cocoana
Safta, cu rochie i caftan din material scump, rou brodat cu flori albastre i aurii, la gt
mblnit cu misad alb, lat, rochia fiind prins cu dou paftale rotunde mari, aurite,
btute cu perle. La gt se observ mai multe iruri de coliere, din care dou sunt
evident din mrgritare, att de iubite i n acest secol10. Poart cercei, care atrn cu
dou pietre preioase rubinii11, licul fiind mpodobit cu o broderie fin din fir cu forme
florale stilizate, iar n mn se observ c ine o floare ca i copilul Matei, ceea ce
semnific nnobilarea i tinereea personajelor.
Prin aceste portrete palietale se contureaz rolul deinut de un trguor n
secolele XVII, XVIII, care abia n secolul XX va cpta statutul de ora. Figurile
reprezentative zonale care l-au marcat au adus un aport important nruririi culturale,
att prin informaia istoric oferit, ct i prin edificiile lsate n urm.

10
11

Al. Alexianu, op.cit., vol. I, p.


Marin Matei Popescu, Podoabe medievale n rile romne, Ed. Meridiane, Bucureti, 1970, p. 19.

ANCUA ELENA SOARE

192

FOUNDERS AND THEIR COSTUME AS THEY ARE PRESENTED IN


THE COMMEMORATIVE PICTURE OF TOPOLOVENI
Abstract
In this paper the author wants to present the locality Topoloveni highlighting
the costumes of its personalities.
The commemorative frescos from the Old Church from Golestii-Badii and the
Inuri Church present the voivode Constantin Mavrocordat and Gheorghe Topoloveanu,
together with his family, as secular founders of the two churches.
Their costumes are Oriental-like as a consequence of the intensification of the
Ottoman domination which was in its apogee in the 18-the century.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

ARC PESTE TIMP - 465 DE ANI


DE LA MOARTEA LUI VLAICU PISCANUL
TEODOR DINA*
Sfritul domniei lui Neagoe Basarab, la 15 septembrie 1521, a marcat
nceputul unor ndrjite lupte pentru domnie, sprijinite de mai multe fraciuni (partide!)
boiereti care cutau, fie s se menin la putere, fie s nscuneze un domn favorabil
intereselor lor**.
Nevrstnicul fiu al voievodului ctitor al mnstirii Argeului, Teodosie, un
copil de numai 13-14 ani, a fost proclamat domn n locul tatlui su, sub regena mamei
sale, Doamna Despina, i a unchiului su, Preda Craiovescu, dar boierii potrivnici, mai
ales pribegii din Moldova, socotind momentul prielnic au venit n ar, i cu ajutorul
altor boieri din prile Buzului, l alung i nscuneaz domn pe Dragomir Clugrul.
Boierii Craioveti, care sprijineau pe Teodosie voievod, cheam n ajutor pe
Mehmet beg, paa de Nicopole, rstoarn situaia i restabilete calmul pentru scurt
timp. Dragomir Clugrul este luat prizonier de ctre turci, trecut peste Dunre i, la
struinele comisului Bdica (unchiul lui Teodosie) este ucis. Victoria de la Trgovite
mpotriva lui Dragomir Clugrul, fiind efemer, Teodosie vod, ca i ali naintai ai
si, este nevoi s ,,ia drumul Stambului pentru confirmare de ctre sultan. Din pcate,
copilul-domn nu s-a mai ntors din capitala imperiului otoman. Avnd o constituie
ubred, ar fi murit acolo de cium.
,,ntru aceste tulburri, ce erau ntre boierii rii citm din cronica lui Radu
Popescu Mehmet beg a scris la Poart de a cerut domnia rii, zicnd c-l poftete
ara s ia domnia. Auzind aceasta capuchehaia la Poart (ambasadorul rii la
Istambul,n.n.) a trimis degrab veste boierilor de acest lucru, c se face rii domn
turc. Deci, auzind boierii aceasta s-au mpcat i au ridicat domn, cu tirea tuturor, pe
Radu de la Afumai1.
Pentru a face fa situaiei create i ca o reacie mpotriva politicii conciliante a
lui Teodosie Basarab, de subordonare absolut a rii fa de Poarta otoman,
intervenia armat era singura soluie plauzibil. Primele confruntri militare ntre
otile conduse de Radu de la Afumai i cele otomane conduse de Mehmet beg au avut
loc la Gubavi i la tefeni, pe Neajlov, n lunile februarie-martie 1522, ambele
*

Piscani, judeul Arge.


Coincidena face ca n timpul pregtirii acestui articol, respectiv la data de 26 septembrie 2009, domnitorul
Neagoe Basarab a fost sanctificat iar Episcopia Argeului a fost ridicat la rang de arhiepiscopie.
1
Radu Popescu, Istoria domnilor rii Romneti. Cronicari munteni, E. P. L. Bucureti,1961, vol. I. p. 285.
**

194

TEODOR DINA

ctigate de Radu, dar la Clejani acesta a fost nfrnt i silit, n cursul lunii aprilie 1522,
s treac munii n Ardeal dup ajutoare. Mehmet beg, care ntre timp i revendicase
domnia la Poart, intr n ar i aeaz administratori turci prin toate oraele i prin
toate satele romneti, (mai 1522).
Primejdia devenise extrem, ara fiind pe punctual de a ajunge paalc turcesc
ca i Bulgaria, Serbia i Grecia. Este astzi pe deplin cunoscut c dac planul beiului de
Nicopole nu a putut fi realizat, aceasta se datoreaz perseverenei i vitejiei lui Radu de
la Afumai, dregtorilor si, mari i mruni, pe care i-a avut n anturaj i tuturor
lupttorilor anonimi care au fost alturi de el n confruntarea cu forele otomane.
n cursul lunii iunie 1522, strngndu-i din nou oaste, ajutat i de Ioan
Zapolia, voievodul Transilvaniei, Radu de la Afumai intr n ar, pe la Rucr,
Cmpulung i Piteti, i nvinge pe turci la Grumazi, ntr-o lupt aprig cu pierderi
grele pentru otomani.
,,ntr-aceea, Iano Crai () s-a milostivit spre cretini i s-a gtit de oaste
cu 30.000 de unguri, i s-au pogort pe la Rucr aici n ar, i a venit Iano Crai pn
la Piteti, iar Mehmet beg n-a cutezat s-l atepte i curnd a fugit pesre Dunre2.
Victoria fiind asigurat, ,,Radu vod a trimis curnd oameni alei de au
cuprins pe toi subaii (administratorii turci, n.n.) de prin toate satele i oraele, i leau tiat capetele3.
Dup alte confruntri armate cu ambiiosul Mehmet bei, de la care n-au lipsit
i ali pretendeni la domnie, printre care i comisul Bdica i Vladislav III, Radu de la
Afumai i-a dat seama c stabilitatea domniei depinde exclusiv de asentimentul Porii
otomane, dar i de sprijinul puternicei familii a boierilor Craioveti. Se ncearc
negocierea cu nalii dregtori otomani, cu sprijinul sangeacului de Belgrad, i
tratativele se ncheie favorabil, dup ce voievodul n persoan merge la Istambul pentru
confirmare. La 1 februarie 1525, revenit n ar din capitala otoman, Radu i anuna pe
braoveni, vecinii si, c i-a asigurat domnia. Era singura soluie raional, n astfel de
mprejurri nefavorabile, dup trei ani de lupte ndrjite, mai ales c nici tributul (birul)
nu fusese sporit, el rmnnd acelai; 700.000 de aspri, tot att ct pltise i Neagoe
Basarab n timpul domniei sale linitite4.
Avnd asigurat domnia fa de Poarta otoman, Radu de la Afumai ncearc
s-i asigure stabilitatea i pe plan intern, prioritar fiind mpcarea cu boierii
Craioveti, foarte puternici n Oltenia. Prilejul s-a ivit curnd, deoarece, murindu-i
soia, Voica, fiica marelui vornic Vldicu din Bucani (Giurigiu), cu care avea trei
copii; Vlad, Anca i Neaca, spre sfritul anului 1525, Radu vod a cerut-o n
cstorie pe Ruxandra, fiica lui Neagoe Basarab, nepoata boierilor Craioveti.
Vduv de patru ani, Doamna Despina Basarab, pribegise n Ardeal, dup
moartea lui Teodosie, cu cele dou fiice ale sale (Stana i Ruxandra) stabilindu-se la
Sibiu. Acolo o aflar, la 17 ianuarie 1526, trimiii lui Radu de la Afumai, cerndu-i
mna domniei n numele viteazului voievod5.
mpcat cu turcii i cu Craiovetii, domnia lui Radu de la Afumai prea
2

Ibidem, vol. II, p. 39.


Letopiseul cantacuzinesc, p. 115.
4
C. C. Giurescu i Dinu C. Giurescu, Istoria Romnilor, Editura tiinific, Bucureti, 1976, vol. II, p. 235.
5
Alexandru Alexianu, Peripeiile unei nuni domneti, n Magazin istoric, nr. 6/1972, p. 92.
3

ARC PESTE TIMP - 465 DE ANI DE LA MOARTEA LUI VLAICU PISCANUL

195

consolidat i din interior i din afar. ara gsise suficiente resurse pentru a
supravieui, dei pentru aceasta se fcuse importante eforturi materiale i umane, multe
victime cznd chiar din rndurile boierilor, mari dregtori, sprijinitori ai domniei. n
pomelnicul mnstirii Arge gsim nscrise numele multor boieri mari care i-au dat
viaa n luptele cu ,,agarenii: ,,Astfel: au pierit logoftul Captar, vornicul Cocora.
Stanciu din Mra, Vsiu din Fntnelor, Voica Cotescu, marele logoft Harvat,
Baldovin prclabul, Radu din Bujoreni, Ivan din Sinteti i nc muli alii, fiindc
pomelnicul nu-i menioneaz dect pe cei din treptele superioare ale ierarhiei6.
Recitind lista Sfatului domnesc din 4 aprilie 1523, nelegem ct de aprig a
fost confruntarea cu forele ostile, otomane: din cei 11 mari dregtori, cei dinti din
Sfat, dup domn, 5 au fost ucii n luptele cu turcii. Evident, n locul lor au fost cooptai
alii, cum a fost cazul lui Vlaicu ,,de Neportheni (devenit Piscanul) ridicat n treapta
de clucer, n iulie 1526, Neagoe din Budeasa (Arge), erban din Izvorani (Arge) i
nc muli alii7.
Mare clucer, ,,cel care inea cheile cmrilor domneti, cum ne asigur
eruditul Dimitrie Cantemir, Vlaicu era ,,veghetorul cel mare al Curii domneti. El
supraveghea strngerea grnelor i furajelor, de la contribuabili i de pe moiile
domneti, a produselor pentru export i a celor destinase cmrii domneti. Pentru
contribuia sa la susinerea domniei, sigur i cu ajutor militar, dup obiceiul timpului, la
26 iulie 1526 domnitorul Radu de la Afumai i ntrete lui Vlaicu clucer (i frailor
si) stpnirea asupra moiilor de la Stneti, Drgneti i Berevoeti (Muscel) toate
motenite de la tatl su, Ptru postelnic. De asemenea, numai peste zece zile, la 6
august. domnitorul i druiete lui Vlaicu clucer un igan rob, anume Budur, din iganii
druii mnstirii Arge de ctre Magdalina monahia.
Spre sfritul anului 1528, mai muli boieri potrivnici, n frunte cu Neagoe
marele vornic din Peri, i Drgan postelnicul, nemulumii de influena boierilor
Craioveti pe lng domnie, care stpneau, pur i simplu, ,,ara de dincolo de Olt, se
constituie ntr-un complot i se ridic mpotriva domnitorului Radu de la Afumai.
Surprins nepregtit, neavnd la dispoziie oti pentru a li se opune, dect garda
personal, Radu vod este nevoit s fug spre Oltenia, unde tia c va gsi ajutor din
partea Craiovetilor. Pe drum, complotitii l ajung, la Rmnicu Vlcea i
,,nerespectnd nici lcaul n care Radu i fiul su se refugiase, i ucid pe amndoi n
bisericua din Dealul Cetuiei, sub ochii ngrozii ai preotului care, n zadar ridica
braele spre cer i se ruga pentru scparea voievodului. Sub ochii ngrozii ai acestuia,
ucigaii i-au tiat capul chiar n altar, stropind pristolul cu sngele domnitorului i al
nevinovatului su fiu, Vlad8.
S-a ntmplat aceast mizerabil crim ,,politic n ziua de 2 ianuarie 1529.
Trupul domnitorului a fost adus de grzile sale i de puinii credincioi la mnstirea
Curtea de Arge, unde, prin grija soiei sale, Doamna Ruxandra, a fost nmormntat
cretinete.
Dup moartea lui Radu de la Afumai, la 2 ianuarie 1529, Vlaicu a rmas n
6

C. C. Giurescu i Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 235.


Nicolae Stoicescu, Dicionarul marilor dregtori din ara Romneasc i Moldova, n sec. XIV-XVII,
Bucureti, 1971, p. 104.
8
Petre D. Popescu, Radu de la Afumai, Bucureti, 1969, p. 63.
7

196

TEODOR DINA

continuare cu dregtoria de clucer, ocupndu-se de moiile sale motenite sau


dobndite.
n a doua jumtate a lunii martie 1529, venind direct de la Poart, Moise vod,
fiul lui Vladislav III a ocupat pentru scurt timp (pn la 4 iunie 1530) tronul rii
Romneti. Domnitorul, ca i predecesorul su, Radu de la Afumai, se sprijinea pe
puternica familie a Craiovetilor, cstorindu-i sora cu Barbu (II) Craiovescu.
Vlaicu clucer face imprudena i se aliaz cu partida advers, potrivnic
boierilor Craioveti. Astfel, n divanul prezidat de nsui Moise vod, probabil n aprilie
1529, pierde judecata cu Manea Vulpar, pentru moia sa din Stneti (Corbi-Arge) ,,i
neavnd altfel cum face, a vndut acea ocin lui Manea Vulpar, de nevoie, pentru
9.700 de aspri9.
Domnia lui Moise vod, pus n cumpn de un nou pretendent, Vlad necatul
(ginerele lui Petru Rare) a luat sfrit n primele zile ale lunii iunie 1530, cnd
domnitorul este nevoit s se refugieze n Ardeal. Cu ajutor de peste muni i cu
Craiovetii, sprijinitorii si, Moise vod reintr n ar pe la Bran, spre Piteti (deci pe
la Piscani!, n.n.) i la Viioara (la cca. 30 km de Slatina), la 29 august 1530, are loc
lupta care se ncheie cu victoria lui Vlad necatul. Moise vod i cumnatul su, Barbu
(II) Craiovescu au fost ucii pe cmpul de lupt, iar tefan Mailat, comandantul
corpului de oaste ardelean, a fost fcut prizonier10.
Victoria lui Vlad necatul, nvingtorul de la Viioara, fiind asigurat, Vlaicu
clucer i d seama c domnia acestuia este efectiv consolidat, prin sprijinul
moldovenesc al lui Petru Rare, i i se altur de la nceput. La rndul su, noul domn
i d seama de capacitatea politic a clucerului muscelean, pe care i-l apropie,
druindu-i unele moii confiscate de la adversarii si Craioveti. Un hrisov din 29
decembrie 1532, amintete de satele Brbteti i Brneti partea lui Barbu banul
(Craiovescu) i a fratelui su Drghici, pe care ei au pierdut-o cu hiclenie fa de Vlad
voievod (necatul)11.
Iar boierul domniei mele, jupan Vlaicu clucer, el a dovndit-o cu dreapt
i credincioas slujb fa de Vlad voievod. Iar dup aceea, aceste averi mai sus zise,
partea lui Barbu ban i a fratelui su Drghici, s-au aflat i cumprate de jupan Vlaicu
clucer, pentru c Barbu ban i fratele su Drghici ei au rmas datori, eminului din
Vidin cu 40.000 de aspri i eminului din Rahova cu 50.000 de aspri. i acei aspri erau
ai mpratului de la vaduri (de la vam, n.n.) din socoteala lui teftender al mpratului,
Skinder Celeby. i a pltit domnia lui (Vlaicu clucer,n.n.) acea datorie de 90.000 de
aspri, fiind acum (acele sate) i cumprate12.
La nceputul lunii aprilie 1532, Vlad necatul ncredineaz lui Vlaicu clucer
(i lui stoica i Dragomir) o misiune diplomatic n Ardeal, la regale Ioan Zapolia.
Poate cu acest prilej, judele i prgarii Braovului (primarul i consilierii) i se
adreseaz lui Vlaicu ca dregtor domnesc, cu atribuii administrative n zona
Muscelului, ca el s fac dreptate n ,,afacerea unor oi confiscare de ctre locuitorii
din Dragoslavele, de la vecinii lor din Rjnov.
9

D.I.R. B. sec. XVI vol. II. p. 192.


C. C. Giurescu i Dinu C. Giurescu, op. cit. p. 238.
11
Ibidem.
12
D.I.R. B. sec. XVI, vol. II p. 115-118.
10

ARC PESTE TIMP - 465 DE ANI DE LA MOARTEA LUI VLAICU PISCANUL

197

Din scrisoarea care s-a pstrat pn n zilele noastre, rezult c era destinat
spre soluionare chiar clucerului Vlaicu, braovenii fiind convini c era n msur s
fac dreptate13.
n cursul lunii iulie 1532,Vlad necatul era la Piteti, fiind menionat n
,,Socotelile Braovului ntr-o nsemnare datat 20 iulie; ,,al nostrum Wlad Waivoda la
Pytesch, iar la 24 iulie ddea lui Vlaicu clucer un hrisov prin care i ntrea stpnirea
asupra iganului Budur, druit de Radu de la Afumai n anul 1526 i revendicat acum
de clugrii de la mnstirea Arge14. Domnia lui Vlad necatul, consolidat iniial prin
victoria de la Viioara, este ameninat n 1532 de ncercarea lui Drghici Craiovescu,
fiul lui Danciu comisul Gogoa, de a revendica pentru el domnia rii, afirmnd la
Poart c este os domnesc. Delegaia rii, condus de vornicul erban din Izvorani,
la Istambul pentru a dejuca planurile noului pretendent, a reuit s obin pedeapsa
capital a acestuia, dovedindu-l ca impostor.
Vlaicu clucer se dovedete i de aceast dat prudent i loial domnitorului, iar
acesta ,,pentru dreapt i credincioas slujb i druiete satul Ceteni, n nordul
Muscelului, ,,partea lui Barbu al Gogooaei, fiindc Gogooaia cu fiii ei (Barbu i
Drghici, n.ns.) au pierdut cu rea hiclenie fa de domnia mea15.
Sfritul lui Vlad necatul a venit brusc spre marea dezamgire a dregtorilor
si apropiai. n toamna anului 1532 ,,mergnd la Popeti, den jos de Bucureti, n
plimbare, acolo s-a necat n Dmbovia. Domnitorul era noteaz un document
ardelean dup un chef prelungit. A fost nmormntat la mnstirea Dealul.
Spre sfritul lunii septembrie 1532, ,,svrindu-se Vlad vod(necatul) iar
boierii sftuindu-se pentru domn, pe cine ar pune, au gsit cu socoteala lor (sic!) s
pun pe Vintil judeul de la Slatin, i s-au dus toi de l-au luat i l-au pus domn16.
Vlaicu clucer (Piscanul) alturi de ali boieri i dregtori domneti, printre care
i Craiovetii, l sprijin la nceput pe noul domn, Vlad Vintil. Recunosctor, acesta l
menine n dregtoria de clucer, i ntrete cu hrisoave stpnirea asupra moiilor
cumprate, motenite de la tatl su, sau dobndite prin danii domneti, i-i
ncredineaz i el unele misiuni diplomatice n Ardeal i Ungaria. La 29 decembrie
1532, la cteva luni dup luarea domniei, Vlad Vintil druiete lui Vlaicu clucer i
frailor si, Mihnea stolnic i Badea sluger, un hrisov domnesc prin care le sunt ntrite
toate proprietile funciare.
,,De aceea - citm din hrisov - am druit i domnia mea acest hrisov,
dregtorului domniei mele, jupanului Vlaicu clucer i cu fraii si, jupanul Mihnea
stolnic i Badea slujer i nepotului lor, Ptru, fiul popii Neagoe, i cu fiii lor, ca s le
fie satul Nprteni, cu tot hotarul ()
i din Piscani, jumtate, i din a doua parte, a asea parte, pentru c a
cumprat-o jupan vlaicu cu fraii si de la Arfa, pentru 2400 de aspri.
i iari s le fie la Racovia, partea pe care a inut-o erban vornic (din
Izvorani, n.n.) pentru c a dat-o erban vornic jupanului Vlaicu clucer de a sa bun
13
Grigore Tocilescu, 534 documente slavo-romne, Bucureti, 1931, documentul nr. 466 (carte rar) la
Biblioteca Academiei Romne.
14
D.I.R., B, sec. XVI, vol. II. p. 107.
15
D.I.R., B, sec. XVI vol. II. p. 374.
16
Radu Popescu (Cronicari munteni), op.cit. vol. I. p. 282; Constantin Rezachevici, Cronologia critic a
domnilor din ara Romneasc i Moldova, sec. XIV-XVI, Bucureti, 2001, p. 1156.

198

TEODOR DINA

voie()17.
Vara i toamna anului 1533 i prilejuit lui Vlaicu clucer reluarea unor misiuni
diplomatice n Ardeal la cererea domnitorului Vlad Vintil. La 24 august era la Braov:
,,Item die Bartolomey, Wlaicul klutskyr familiary domini Wlad waivodae tria oktolia
viny, cum este consemnat n ,,Socotelile Braovului. Asemenea, i la 16 octombrie
1533, Vlaicu este trimis ca nsoitor al unui oarecare Paulo Literat (probabil jurist
consul) chiar la Buda, la curtea regelui Ioan Zapolia: ,,Item ispo die Galli Wlaikul de
Neportheny, familiae domini Wladul waivodae cum Paulo literato o regia
maiestates18.
Misiunea lui Vlaicu n Ardeal poate fi pus n legtur cu nenelegerea dintre
cei doi ,,regi ai Ungariei, respective Ion Zapolia, protejatul sultanului, susinut de
ungurii din Ardeal, i Ferdinand de Habsburg, fratele mpratului german Carol Quntu,
susinut de ctre sai.
nc din 1529 un oarecare Aloisio Gritti a fost desemnat de sultan ca tezaurier
i guvernator al Transilvaniei. n 1532 a fost trimis de sultan ca mediator ntre cei doi
regi, iar un an mai trziu a primit nsrcinarea s asigure ordinea n Transilvania,
sultanul fiind n rzboi cu Iranul.
La 25 iulie 1534, n drum spre Transilvania, Aloisio Gritti intra n ara
Romneasc pe la Turnu. Aici a fost ntmpinat de mai muli boieri ostili domnitorului,
ntre acetia fiind Vrsan Furcovici, cumnatul Craiovetilor, Stan prclabul, Peia mare
portar i nc muli alii, din treptele inferioare ale ierarhiei. n faa trimisului
sultanului, Vlad Vintil a fost acuzat de ctre Vlsan mare logoft, c ntreine legturi
tainice cu Ferdinand de Habsburg, dumanul turcilor, i c scoate bani de la locuitori
pentru pregtirea unei rscoale mpotriva imperiului otoman. Pus la curent cu cele ce se
pregteau n tabra otoman, n tranzit prin ara Romneasc, trupa de ostai otomani
care nsoea pe Aloisio Gritti, inclusiv cetele boiereti care i s-au adugat la Turnu i pe
parcurs, de ctre boierii ostili, a fost nconjurat i escortat de un puternic detaament
de ostai munteni, condui de Dragomir sptarul. Pe drum, undeva n apropiere de
Piteti, Vlad Vintil sosete n persoan cu importante efective militare, avnd asupra
sa i aprobarea porii pentru a-i pedepsi pe boierii rzvrtii.
La Piteti, potrivit relatrii lui Tranguilo Andronico, secretarul lui Gritti, Vlad
Vintil a nconjurat tabra rebelilor cernd extrdarea boierilor ,,hicleni. Dup
obinerea acestora de la Gritti, tabra a fost asaltat de garda domnitorului, represiunea
lovind n zeci i zeci de participani la acest act de trdare: 75 dup unele mrturii
contemporane, 184 dup raportul lui Gritti ctre sultan, n care spune ,,astfel, lund
184 de oameni, dintre ostaii de seam ai rii Romneti, care mi se alturaser mie,
de la Dunre ncoace, oameni de frunte, cavaleri i fii de cavaleri, i tindu-le urechile
i nasul, i scondu-le ochii, i-au lsat pe drum cu aceste rni, njosiri i chinuri,
numai pentru vina c au fost cu mine de la Dunre ncoace, pn la ntlnirea cu el.
Astfel, au pierit n acest nefericit complot, logoftul cel mare Vlsan, fratele
su Radu, fost mare sptar, Stan prclabul, cu fiii si, Peia mare sptar, Stanciu mare
vistier i nc muli alii:
Ali fruntai ai opoziiei, logofeii Teodor din Drgoeti i Giura din Stneti
17
18

D.I.R., B, sec. XVI, vol. II, p. 115-118.


Quellen zul Garchialite der Szadt Braov, vol. II. 1889, p. 316.

ARC PESTE TIMP - 465 DE ANI DE LA MOARTEA LUI VLAICU PISCANUL

199

(Vlcea) fug n Transilvania sau peste Dunre, pentru a scpa de represalii, fiindc
voievodul hotrse ca i ,,prii femeieti s i se aplice cazne i prigoane.
Dup ,,tierea trdtorilor la Piteti, boierii rmai credincioi lui Vlad
Vintil au fost rspltii de acesta, fiind nlai n ranguri, n locul celor decapitai,
muli dintre ei beneficiind i de averile ,,hiclenilor confiscate pe seama domniei.
Vlaicu din PISCANI, ca rsplat a loialitii sale, a fost ntrit n stpnirea moiilor
sale cu hrisoave domneti, n care domnitorul l numete ,,cinstitul dregtor al domniei
mele i l investete cu dregtoria de mare logoft n locul lui Vlsan Furcovici.
La 6 septembrie 1534, la Fureti, Vlaicu Piscanul este menionat pentru prima
dat n calitate de ef al cancelariei domneti, iar la 12 septembrie acelai an, pentru
,,credincioas slujb, Vlad Vintil i ntrete stpnirea asupra unor ,,ocine n
Spinior, Stngcea i Frtoia, foste proprieti ale lui Radu din Spinior i ale fratelui
su19.
Chiar n vara acestui an (1534) Vlaicu i constituie la Piscani, judeul Arge,
reedina rural, construind n acest sat conac i dependine aferente acestuia, precum i
biseric din zid, n care a fost i nmormntat. Foarte mult solicitat de atribuiile sale pe
lng domnie, Vlaicu mare logoft s-a ocupat, personal, foarte puin de reedina rural
de la Piscani l gsim deseori, dup 6 septembrie 1534, la Buzu, unde Vlad Vintil
ctitorea mnstirea Menedic, la Bucureti, i foarte des la Trgovite (capitala rii)
unde prezida, n lipsa domnitorului, marele divan al rii.
n ultimul an de domnie al lui Vlad Vintil (1535) cu toat atenia de care se
bucura din partea domnitorului, Vlaicu Piscanul se altur partidei ostile acestuia
contribuind (din umbr!) la nlocuirea lui din domnia rii Romneti.
n timp ce boierul din Piscani-Arge atinge apogeul ascensiunii sale,
crmuirea lui Vlad Vintil este pus n cumpn de Radu Paisie, viitorul domn, care n
intervalul septembrie-noiembrie 1534, ocup tronul rii i chiar emite documente de
cancelarie.
Revenit n domnie, cu ajutor otoman, succesul lui Vlad Vintil este efemer
asigurat, pentru 6-7 luni, cnd emite hrisoave de la Trgovite, dar n iunie 1535 cade
victim unei noi ncercri a boierilor de a-l scoate din domnie, care, de ast dat
reuete.
Vlad scrie cronica rii s-a dus la plimbare ctre Craiova, s vneze n
pdurile jiului, cerbi i alte vnaturi mari. Iar pe lng aceasta avea de gnd s mai
taie o seam de boieri. Dar simind boierii, s-au vorbit cu toii (deci i cu Vlaicu
Piscanul, n.n.) i au nvlit ei mai nainte de au tiat pe domn, n malul Jiului i au
scpat ei de moarte20.
Martor la acest tragic eveniment, Vlaicu mare logoft Piscanul nu a fost strin
de odioasa crim. Documentele care s-au pstrat confirm c, mpreun cu ali boieri
din sfat, a luat parte la vntoarea domneasc organizat n pdurile Jiului. La 10 iunie
1535, n preziua asasinrii voievodulu, el era la Craiova, de unde vor fi plecat cu toii la
,,vntoare21.
Ca mare logoft, eful de cabinet al domnitorului i ,,cinstit dregtor al
19
20
21

D.I.R., B, sec. XVI, vol. II, p. 152.


Radu Popescu, op. cit., p. 282.
D.I.R., B, sec. XVI, vol. II, p. 185.

200

TEODOR DINA

acestuia, Vlaicu ar fi putu s mpiedice svrirea acestui act criminal, punnd la curent
pe domnitor cu cele ce se i se pregteau, n tain Dar spune cronica rii - ,,boierii sau vorbit cu toii, de tain, i au luat-o ei mai nainte, de au tiat pe domn.
Pentru complicitatea lui Vlaicu la uciderea domnitorului Vlad Vintil pledeaz
i documentul din 13 iunie 1535, primul document emis de cancelaria noului domn,
Radu Paisie, dup moartea rivalului su, n care el (Vlaicu) este menionat tot cu
dregtoria de mare logoft, cu care a fost ,,preluat de noul domn22.
Asemenea, la numai o lun dup luarea domniei, la 12 iulie 1535, Radu Paisie
druiete lui Vlaicu Piscanul i lui Dertco postelnic (alt complice la crim !) apte
ntinse proprieti funciare ,,pentru dreapt i credincioas slujb23.
nceput la 13 (!) iunie 1535, domnia lui Rdu Paisie n ara Romneasc, a
fost pus n disput de mai muli pretendeni la tron, susinui, firete de unele fraciuni
boiereti ostile domnitorului. La numai opt luni de la luarea domniei, Radu Paisie se
confrunt cu primul su rival, dintr-un lung ir de pretendeni, pe care i-a avut n cei 10
ani de domnie.
Acesta intrase n ar (dup 15 februarie 1536) cu sprijin otoman, domnitorul
legiuit fiind surprins nepregtit (ca i fratele su vitreg, Radu de la Afumai) i este
nevoit s se refugieze peste muni i s cear ajutor militar de la tefan Mailat,
voievodul Transilvaniei.
Pretendentul, respectiv noul ,,domn care a ocupat tronul muntean n perioada
februarie-aprilie 1536, avnd sprijinul unor mari boieri, n frunte cu Toma din
Pietroani (Prahova), Banul Craiovei, i cu Radu logoftul din Drgoeti, a fost boierul
oltean Barbu (III) Craiovescu, poreclit ,,Banu Mrcine, cum a rmas cunoscut n
tradiia popular.
Acesta era fiul lui Preda Craiovescu, fostul mare ban al Craiovei n 1521,
czut n lupta de la Trgovite, ca tutore al copilului-domn Teodosie Basarab, n
octombrie 1521. Era deci, nepot de frate al lui Neagoe Basarab. De altfel, ca pretendent
la tron, el s-a declarat la Poart chiar fiu al acestuia, aa cum procedase, cu civa ani
mai nainte, i vrul su Drghici Craiovescu, dovedit ca impostor, i care a sfrit
tragic, n treang, la Istambul.
Revenit n ar cu ajutor transilvnean, Radu Paisie a fost reconfirmat n
domnie de ctre sultan pentru suma de 1.000.000 de aspri, adui n persoan la Poart
n iulie 1536.
Pacea fiind restabilit (am vzut cum !) Radu Paisie ,,n-a zbovit mult i a
tiat pe Toma banul mai apoi i pe Radu din Drgoeti, fost mare logoft, dovedii ca
,,hicleni .
Vlaicu Piscanul nu s-a asociat iniial cu boierii opozani lui Radu Paisie, iar
acesta i ntrete, la 5 mai 1538, n Trgu Conel, stpnirea asupra mai multor moii
lng Deag, pe apa Teleormanului. n vara anului 1538, rudele i partizanii dregtorilor
ucii n 1536, pregtesc detronarea lui Radu Paisie i nlocuirea lui cu pretendentul
Laiot Basarab, fiul lui epelu, aflat n refugiu la Caransebe. ntre 28 august i 17
noiembrie (1538) Stroe paharnic, mpreun cu ali mari boieri opozani, ncearc,
printr-o rscoal, detronarea lui Radu Paisie, dar nu reuesc, domnitorul avnd
22
23

Stoica Nicolaescu, Radu vod Paisie, Craiova, 1938, p. 20.


D.I.R., B, sec. XVI, vol. II, p. 185.

ARC PESTE TIMP - 465 DE ANI DE LA MOARTEA LUI VLAICU PISCANUL

201

disponibile trupe care s li se opun cu succes.


n vara anului 1539 a avut loc ncercarea lui erban din Izvorani (ginerele lui
Radu II Craiovescu) de a-l scoate din domnie pe Radu Paisie. Lui i se altur i ali
boieri opozani printre care; Vintil din Corneni, (fratele lui Teodor, ucis n 1536) i
fratele su Prvu, Giura logoftul din Stneti (Vlcea), Stroe paharnicul din Floreti i
alii.
La 2 iunie 1539 se tia la Sibiu de conflictul intern dintre erban, Banul
Craiovei, i domn, iar la 10 iunie acetia erau informai (oficial!) c domnitorul (Radu
Paisie) era plecat la Istambul, chemat de sultan, iar erban Banul era ,,ispravnic
(lociitor) al tronului muntean.
La 12 iulie 1539 se tia la Sibiu i la Braov c Radu Paisie urma s soseasc
n ar de la Istambul, ci nu singur, i nsoit de un trimis al sultanului care s-l impun
n faa boierilor rzvrtii. Interesant este faptul c acetia s-au refugiat chiar n
imperiul otoman, circumstane n care erban Banul (ci nu numai el) i ncheie zilele24.
Vlaicu din Piscani dei nu a luat parte fi la complotul boieresc condus de erban din
Izvorani, (dei era rudenie cu acesta) a fost bnuit a fi partizan al acestuia i, treptat,
pierde influena pe lng domnie. Dup 15 octombrie 1540 este eliminat din Sfatul
Domnesc, iar cancelaria rii, condus de el ntre anii 1534-1540, este ncredinat de
domnitor lui Tatu, fost logoft al doilea.
Dup eliminarea din Sfatul Domnesc, Vlaicu e retrage la Piscani, reedina sa
rural, pentru a se ocupa de averile sale, dobndite prin danii domneti, sau cumprate
n timpul ct a deinut funcii importante, puse acum n disput de ctre noii dregtori
ai lui Radu Paisie.
Domeniul Vliculesc, constituit din mai multe moii i sate pe care i-l
formase n decursul anilor, ncepe acum s se destrame, fiind reclamat de cei de la care
l acaparase.
Un document din 29 aprilie (1541-1544) prin care Radu Paisie ntrete lui Borcea
etrar (din Goleti) ,,toate averile pe care le-au inut Pranul vornic i Vlaicu (mare)
logoft, anume Vieroul i Mrcinenii, cu morile i cu alte averi, i iganii i morile
de la Goleti, ce au fost ale lui Vlaicu (mare) logoft25.
O nou ncercare a boierilor ostili lui Radu Paisie, de a-l scoate din domnie i
a-l nlocuit cu un domn favorabil intereselor lor, a avut loc n iunie 1544.
Fugar n Transilvania, n 1543, pentru a se pune la adpost de teama
domnitorului, Vlaicu Piscanul face imprudena i se raliaz i el cu pretendentul Laiot
Basarab i cu pribegii munteni: Stroe pribeagul din Floreti, Stanciu, fiul lui Toma
Banul din Pietroani (Prahova), Manole, Mihalcu i alii, mai puin importani26.
,,Iar acetia, mpreun cu Laiot vod, care era acolo fecior de domn,
nsoii de o trup de mercenar, au intrat n ar. n prima lupt dintre (mercenarii lui)
Laiot i (grzile lui) Radu Paisie, a biruit Laiot i a luat domnia la Trgovite. n
acest timp a nlat pe Stroe sptarul la rang de mare ban al Craiovei, iar pe Stanciu
postelnic, la rang de mare vistier27.
24

Valentin Gheoca, Un domnitor controversat, Radu Paisie, n Magazin istoric, nr. 9/1996, p. 50.
Introducere la D.I.R., B, sec. XVI, vol. II.
26
I. C. Filitti, Banatul Olteniei i Craiovetii, n Arhivele Olteniei, nr. 11/1932, p. 170.
27
Stoica Nicolaescu, op.cit., p. 20.
25

202

TEODOR DINA

,,Radu vod completeaz cronica rii a fugit cu boierii la Nicopol i a


venit domn Laiot Basarab () Iar peste dou luni iari a venit, cu mulime de turci,
i a avut (iari) rzboi cu Laiot, la Fntna iganului, i a fost izbnda Radului
vod28.
Lupta dintre cei doi competitori la tronul basarabilor s-a dat (dup unele
izvoare mai noi) la 1 octombrie 1544, pe Valea Mozacului, la nord de satul Leile
(judeul Arge) unde se pstreaz nc toponimicul ,,Fntna iganului. Asemenea,
au fost identificate urmele unui cimitir, cu gropi comune, din secolul XVI (descoperit
n anul 1963) care coninea peste 200 de schelete umane, piese de harnaament,
potcoave plate, vrfuri de sulie i alte materiale de rzboi specifice29.
n aceast lupt ,,Laiot Basarab a fost tiat luptnd (deci, n lupt, n.n.) i
tiai au fost de Radu Paisie i toi boierii prini alturi de Laiot ca: Vlaicu logoft
din Piscani, Stroe banul i Stanciu vistier30.
Dei foarte sumar, cronica a consemnat (totui!) c Vlaicu Piscanul a fost
prins cu nvinii de la Fntna iganului, i tiat odat cu acetia din porunca
domnitorului Radu Paisie, pe care fostul mare logoft din Piscani l trdase.
Dei ctitor al mnstirii Valea (ieti-Arge), la restaurarea creia a fost
ispravnic, n 1535, din partea domnitorului Radu Paisie, i creia i-a fcut danie nc
din timpul vieii jumtate din moia Racovia (azi oraul Mioveni) ,,i cu moara, i un
sla de igani, anume Groza cu copiii lui Vlaicu a fost nmormntat simplu la
Piscani, n biserica ctitorit de el.
Pentru mormntul su n biserica din Piscani, pledeaz i practica uzual din
evul mediu, prin care boierii tiai pentru ,,hiclenie se bucurau de privilegiul acordat
de Biseric, de a fi ngropai n locaul pe care l ctitorise, pentru a obine mai uor
iertarea pentru pcatul trdrii.
De altfel, Radu Paisie (pe care Vlaicu l-a trdat, trecnd n tabra dumanilor
si) nici nu ar fi permis ca ,,Iuda, vnztorul Domnului!) s-i gseasc odihna venici
n biserica ctitorit de el la Mnstirea Valea. Mormntul su, controversat mult chiar
de specialiti n istoria noastr medieval, fiind confundat cu cel al fiului su adoptive,
Vlaicu (cel mic) aflat n pronaosul bisericii mnstirii Valea, se pstreaz nc n
pronaosul bisericii din Piscani. Din pcate, inscripia de pe lespedea masiv din piatr
de Albeti (Muscel) care amintea posteritii ,,istoricul morii titularului, a fost
distrus prin dltuire, prin 1848-1850, ntr-o disput pentru hotare, dintre clugrii de la
mnstirea Valea (beneficiarii domeniului vliculesc din Piscani) i Barbu Belu, mare
proprietar al moiei Piscani, fost a monenilor locali.
Au trecut de atunci, de la tragica moarte a demnitarului piscnean,Vlaicu mare
logoft 465 de ani. Mormntul su, pstrat nc n pronaosul bisericii actuale din
Piscani, fr cavou, spat direct n pmnt, dar acoperit cu o lespede masiv din piatr
de Albeti, a fost profanat de mai multe ori n decursul timpului de ctre ,,cuttorii de
comori. Ruinele conacului lui Vlaicu, vizibile nc prin anii 1848-1850, au disprut i
ele n decursul timpului, crmida fiind nsuit de ctre localnici la construcia unor
28

Letopiseul Cantacuzinesc (Cronicari munteni) vol. I. 1961, p. 116.


Ion Nania, Date noi cu privire la lupta de la Fntna iganului, n Studii i articole de istorie, Bucureti,
1965, p. 373.
30
Stoica Nicolaescu, op.cit. p. 20.
29

ARC PESTE TIMP - 465 DE ANI DE LA MOARTEA LUI VLAICU PISCANUL

203

noi imobile. Doar ,,locul plin de mrcini unde a fost conacul lui Vlaicu mare logoft
Piscanul cum citm dintr-un prestigios ziar argeean ,,locul unde i-a avut reedina
rural Vlaicu Piscanul, mai poart nc ,,amprenta amintirii sale nefaste, ca ,,lucul
Iudei, explicaie logic a denumirii simbolice, a zonei foste curi boiereti, aa cum a
rmas de patru secole i jumtate n memoria generaiilor de aici, personajul cu rol
politic, de prim ordin, din vremea domniilor lui Vlad Vintil i Radu Paisie, care a
sfrit tragic de sabia clului, pentru trdare.

465 YEARS FROM THE DEATH OF VLAICU PISCANUL


Abstract
The author highlights the importance of Vlaicu, great chancellor from Piscani,
a central character during the reigns of Vlad Vintil and Radu Paisie. He ended
tragically accused of betrayal.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

NEAMUL MONENILOR PISCNENI


ROXANA DOROBANU-DINA*
Dup moartea tragic a lui Vlaicu Piscanul, ntmplat la 1 octombrie 1544, n
urma nefericitei lupte de la Fntna iganului1, domeniul funciar pe care i-l formase n
decursul anilor, prin cumprturi, nfriri i danii primite din partea domnitorilor pe
care-i slujise cu credin, se destram fiind reclamat de cei de la care l-a acaparat.
Fraii si (Mihnea, Badea i o sor, Stanca) i fiul adoptiv, Vlaicu (cel mic)
fiind personaje mai puin importante, este explicabil relativa destrmare a domeniului
vliculesc.
Mihnea prclab, unul din fraii lui Vlaicu, prta la averile acestuia,
motenite sau cumprate mpreun, a locuit o mare parte din via la Piscani, avnd i
el atribuii n aparatul de stat. n anul 1532, la struina fratelui su Vlaicu, domnitorul
Vlad Vintil l investete cu dregtoria de stolnic, iar n anul 1546, domnitorul Mircea
Ciobanul i acord dregtoria de prclab la unul din judeele de nord ale rii
Romneti (Arge sau Muscel).
Pe plan politic, Mihnea prclab din Piscani s-a situat, dup moartea fratelui
su Vaicu, n partida boiereasc care l-a susinut pe Mircea Ciobanul (1545-1559, cu
ntreruperi), iar acesta, recunosctor, i-a ntrit stpnirea asupra satelor i moiilor
cumprate sau motenite.
n timpul domniei lui Ptracu cel Bun (1554-1557) Mihnea este meninut n
treapta de prclab, domnitorul ncredinndu-i unele misiuni importante, de pild, s
cerceteze mpreun cu ali 24 de boieri, dac satele Cpneni, Cheiani i Poienari sunt
vechi i drepte ocine ale unor boieri argeeni, sau sunt cotropite de ctre monenii
din Aref. n timpul cercetrii, Mihnea i echipa de experi (!) pe care o conducea, au
constatat infraciunea monenilor din Aref, pentru care domnitorul i-a sancionat cu
luarea a 125 de vaci grase2.
Tot cu acest prilej, de hotrnicie a satelor Cpneni, Cheiani i Poienari,
Mihnea prclab i cei 24 de boieri hotarnici, au stabilit i hotarele moiei Flmnzeti
a mnstirii Arge, cum rezult din hrisovul domnitorului Petru cel Tnr, din data de 6
iulie 15603.
*

coala general ieti, judeul Arge.


Teodor Dina, Arc peste timp: 465 de ani de la moartea lui Vlaicu Piscanul, n Argesis XVIII/2009 n curs
de apariie.
2
A. Sacerdoeanu, Aref un vechi sat de moneni, n Studii i comunicri, II / 1969, Muzeul Piteti, p. 189.
3
Documenta Romaniae Historica (n continuare, D.R.H.) vol. V. p. 207.
1

206

ROXANA DOROBANU-DINA

Dei meninut n dregtoria de prclab de ctre domnitorul Ptracu cel Bun,


acesta nu i-a mai acordat lui Mihnea din Piscani atenia de care s-a bucurat n domnia
lui Mircea Ciobanul. Aa se explic faptul c la 6 iulie 1555, domnitorul judecnd o
pricin la Piteti, ntre Maria, Caplea i Epraxia, i Mihnea prclab, pentru satele
Goleti, Viero i Mrcineni, Ptracu vod a rupt crile (actele, n.n.) lui Mihnea
n Divan, fiind mincinoase (false) pentru ca s nu mai aib nici o treab Mihnea cu
aceste sate4.
Dup aceast judecat, la Piteti, Mihnea din Piscani rmne o figur tears
pe plan politic; ultima dat fiind menionat, la 19 iulie 1568, cnd domnitorul
Alexandru Mircea i confirm stpnirea asupra unor proprieti funciare din moia
Bdeni5.
Badea slujer din Gvneti, frate i el cu Vlaicu mare logoft i cu Mihnea
prclab din Piscani, este menionat pentru prima dat la 29 decembrie 1532, n
hrisovul prin care domnitorul Vlad Vintil le ntrete stpnirea asupra moiilor
cumprate sau motenite, printre care i proprietile de la Piscani i Racovia.
Cstorit la Gvneti pe apa Teleormanului la una din moiile tatlui su
(sau ale mamei sale Anca) Badea a avut dup, moartea fratelui su Vlaicu mare logoft
mai multe judeci cu nepotul su Vlaicu (cel mic) pentru motenirea rmas de la vel
logoftul decapitat n 1544.
Prima dat, n Divanul lui Mircea Ciobanul, Badea aa pra pe nepotul
su, Vlaicu, c nu l-a aezat pe el Vlaicu mare logoft ca s-I fie n loc de fiu, i s-I
stpneasc el averile6.
Asemenea, s-au mai judecat i n Divanul lui Ptracu cel Bun i n cel al lui
Petru cel Tnr dar, de fiecare dat, martorii lui Badea nu au putut s jure c nu l-a
nfiat Vlaicu mare logoft pe nepotul su Vlaicu (cel mic) i a rmas de judecat.
La 8 ianuarie 1569, la judecata Divanului lui Alexandru Mircea, Badea slujer
era n via.
Iar Badea i fiii lui, Radu i Oancea, nu au putut nici acum s jure, ce cei
24 de boieri martori, i au rmas de lege i de judecat7.
Dup aceast judecat Badea slujer nu mai apare n documente. Fiii si, Radu
i Oancea, mai ncearc odat la 5 mai 1576, n Divanul aceluiai domnitor Alexandru
Mircea s recupereze prin judecat partea tatlui lor din domeniul vliculesc, dar pierd
judecata i li se pierd urma.
Vlaicu logoft (cel mic) fiul adoptive al lui Vlaicu mare logoft, era fiul
natural al lui Mihnea prclab din Piscani. Documentele de care dispunem nu ne permit
s stabilim cert data i locul naterii sale. De asemenea, copilria, tinereea i studiile
sale care l-au ridicat n treapta de logoft (scriitor) de cancelarie, rmn n obscuritate.
n timpul domniei lui Radu Paisie (1535-1545) a fost nfiat de Vlaicu Piscanul, unchiul
su, care l-a fcut stpn pe toate averile sale.
Dup moartea tragic a unchiului su, n anul 1544, motenind o avere
considerabil (averea unchiului su toat i jumtate din averea tatlui su Mihnea
4

Documente privind istoria Romniei (n continuare, D.I.R.) B, sec. XVI, vol. III, p. 33.
Ibidem, p. 276.
6
D.I.R., B, sec. XVI, vol. III, p. 305.
7
Ibidem, p. 305.
5

NEAMUL MONENILOR PISCNENI

207

prclabul) Vlaicu cel mic i-a atras dumnia fratelui su Mihnea armaul i a verilor
si, Radu i Oancea, relaiile dintre ei fiind mai tot timpul tensionate, din cauza
nenumratelor judeci pentru motenirea averilor lui Iuda cel bogat, decapitat pentru
trdare.
Spre sfritul vieii sale, n urma multor judeci cu fratele su Mihnea
armaul, cu unchiul su Badea slujer i cu fiii acestuia, Radu i Oancea, neavnd nici
copii, Vlaicu cel nchin toate averile sale mnstirii Valea (ieti-Arge).
Prin 1577, n Divanul prezidat de Alexandru Mircea Vlaicu aa a ntocmit,
cu limba lui, ca dup moartea lui s se hrneasc cu averile sale jupania lui Moma,
ns numai ct va fi vie, iar dup moartea ei s fie toate aceste averi ale sfintei
mnstiri Valea8.
Civa ani mai trziu, dup nchinarea averilor, Vlaicu logoft cel mic a
nchis ochii pentru totdeauna fiind nmormntat n pronaosul bisericii mnstirii Valea.
Dup moartea lui Vlaicu logoft cel mic, soia lui, jupania Moma, i cumnatul
ei, Mihnea armaul, sunt ntrii n stpnirea moiilor din Nprteni, Piscani, Negreni
i Racovia, n urma unor judeci cu stolnicul Harvat. Acesta pretindea, i chiar a
reuit s conving divanul prezidat de Mihnea Turcitul vv. c a cumprat de la Vlaicu
logoft toate prile lui de moie (!), pretinznd pentru rscumprarea lor o mare sum
de bani; 10.000 de aspri.
i au dat (Mihnea arma i cu Moma) aceti bani toi, 10.000, n mna lui
Harvat stolnic i a rmas de lege Harvat ca s nu mai aib nici un amestec cu averile lui
Vlaicu logoft9.
Iar dup aceea - citm din hrisovul din 10 august 1582 - jupania Moma nu a
avut linite de la cumnatul ei, Mihnea () iar domnia mea am cercetat i am judecat
dup dreptate i dup lege i am lsat averile rmase de la Vlaicu logoft s fie ale
soiei lui Moma, ns numai ct va fi ea vie, iar dup aceea s fie ale sfintei mnstiri
Valea10.
mprejurrile morii (fr urmai) jupaniei Moma nu ne sunt cunoscute. Se
pare c s-a clugrit sub numele de monahia Maria fiind nmormntat n pronaosul
bisericii mnstirii valea, alturi de soul su.
Mihnea armaul din Piscani, (ultimul boier vliculesc) era frate cu Vlaicu
logoft (cel mic) amndoi fii ai lui Mihnea prclab i nepoi de frate ai marelui logoft
Vlaicu Piscanul.
Este menionat documentar pentru prima dat la 18 august 1566, cnd
domnitorul Petru cel Tnr i ntrete stpnirea asupra satului Nprteni (azi com.
Berevoeti-Muscel) al lui de batin.
Dup scoaterea din domnie a lui Petru cel Tnr (iunie 1568) Mihnea armaul
i fratele su Vlaicu logoft se altur prii care sprijin domniile lui Alexandru
Mircea i Mihnea Turcitul.
La rndul lor, domnitorii menionai, i investesc cu diverse dregtorii (funcii
publice) ntrindu-le stpnirea asupra moiilor.
Dup moartea fratelui su Vlaicu (23 mai 1591) Mihnea armaul ncearc s
8
9

D.I.R., B, sec. XVI, vol. V, p. 67.


D.I.R. B, sec. XVI, vol. V, p. 45.
D I.R. B, sec. XVI, vol. V, p. 47.

10

208

ROXANA DOROBANU-DINA

strice tocmeala acestuia cu clugrii de la mnstirea valea, adic s stpneasc el


toate averile i prile de moie rmase de la Vlaicu mare logoft dar pierde
judecata n faa divanului prezidat de domnitorul Mihnea Turcitul.
Prin 1587, pierde iari o judecat cu clugrii de la mnstirea Viero, pentru
jumtate din satul Nprteni vndut mai nainte lui Ivacu Golescu pentru 8.000 de
aspri11.
n 1593, sau puin mai nainte, vinde mai multe pri din moia Piscani
(domeniul vliculesc) singura, probabil care-i mai rmsese de motenire de la tatl
su, unui oarecare Blbosea, pentru 3.000 de aspri12.
Dup aceast vnzare Mihnea nu mai apare n documente. Neavnd nici el
copii, a lsat cu sufletul su toat averea de care mai dispunea la doi nepoi;
Hristodor diaconul i Dumitru logoft Noii stpni ai moiei Piscani, att ct mai
rmsese din domeniul vliculesc, din acest sat, nenchinat mnstirii Valea, nu s-au
putut bucura n linite de motenirea dobndit de la unchiul lor Mihnea armaul. La 16
martie 1595, n divanul prezidat de nsui Mihai Viteazul ei se judec cu clugrii de la
mnstirea Valea, care pretindeau c ei sunt stpni pe ntregul domeniu vliculesc, ct
fusese al lui Vlaicu mare logoft i al lui Mihnea prclab, dei acesta din urm avea
doi fiii, pe Vlaicu cel mic i pe Mihnea armaul.
D domnia mea aceast porunc citm din Cartea lui Mihai Viteazul lui
Hristodor diaconul i fratelui su Dumitru logoftul, ca s fie ei volnici s stpneasc
satul Piscani, pentru c le este dreapt i veche ocin de la unchiul lor Mihnea13.
Marea invazie turco-ttar din vara i toamna anului 1595, ca i evenimentele
ulterioare acesteia, nu au permis nepoilor lui Mihnea armaul s intre efectiv n
stpnirea moiei Piscani, mai ales c amndoi locuiau la Trgovite. Stpnirea
efectiv a moiei n cauz de ctre cei doi frai vliculeti a nceput dup moartea lui
Mihai Viteazul (1601).
Iar cnd a fost n zilele lui erban voievod (Radu erban, n.n.) Hristodor
diaconul i fratele su Dumitru, ei au luat cu sila satul Piscani de la Pavel egumenul de
la mnstirea Valea14.
Stpnirea moiei piscani de ctre fraii Hristodor diaconul i Dumitru logoft,
nepoii lui Mihnea armaul, a inut pn n toamna anului 1623 (deci, aproape 20 de
ani) cnd domnitorii Radu Mihnea i fiul su Alexandru Coconul, deposedndu-i de
motenirea lsat de unchiul lor Mihnea, au dat ctig de cauz clugrilor de la
mnstirea Valea. n faa divanului prezidat succesiv de ctre cei doi domnitori (tatl, si
fiul in vrsta de numai 9 ani) n zilele de 2 i 3 septembrie 1623, Radu i Tudoran,
feciorii lui Dumitru logoft, i Tudora, fiica lui Hristodor diaconul, pierd dreptul de
motenire asupra moiei Piscani, reminiscen a domeniului vliculesc15.
Rmai de judecat cei trei moneni vliculeti, motenitori ai averilor lui
Mihnea armaul din Piscani nu mai apar n documente cu proprieti n acest sat.
Conacul lui Vlaicu logoft, care a constituit multe decenii Curtea seniorial a
11

Ibidem. pag. 304.


D.I.R. B, sec. XVI, vol. VI, p. 72.
13
D.I.R., B, sec. XVI, vol. V. p. 169.
14
D.I.R., B, sec. XVI, vol. III, p. 169.
15
Ibidem, vol. IV, p. 308.
12

NEAMUL MONENILOR PISCNENI

209

domeniului vliculesc, a intrat i el n stpnirea mnstirii Valea, aici stabilindu-i


sediul administraia greco-clugreasc a moiei acesteia. Asemenea, biserica ctitorit
de Vlaicu Piscanul, n care a fost i nmormntat dup tierea sa pentru trdare n 1544,
a devenit metoh al mnstirii Valea, cunoscut mai trziu sub denumirea de Schitul
Pisculeti.
Dup stabilirea administraiei clugreti la moia Piscani a mnstirii valea,
ntre aceasta i monenii locali, din partea de sud-vest a satului, cunoscut sub
denumirea de Piscanii de jos, ai luncii s-au ivit nenelegeri n privina hotarelor. O
prim hotrnicie ntre cele dou moii (cea a mnstirii Valea i cea a monenilor
locali) a avut n anul 1707, n timpul domniei lui Constantin Brncoveanu dndu-se de
atunci i Carte de alegere a hotarelor de ctre cei 12 boieri hotarnici, la mna printelui
egumen, ca s tie pe unde s stpneasc.
O alt hotrnicie, (urmat de altele mai trziu) s-a fcut la 26 mai 1736 din
porunca domnitorului Constantin Mavrocordat. ase boieri hotarnici, nsoii de
ispravnicul judeului Muscel, Preda Drugnescu, i martori locali Stan Purice, om
btrn ca de 65 de ani i de Ion Oaie, care au primit blestemul (jurmntul, n.n.) asupra
lor i au mers de au artat hotarele16.
Din cuprinsul documentului se constat c moia monenilor locali se nvecina
cu cea a mnstirii Valea, att n silite (vatra viitorului sector Linia Mnstirii) ct i
n cmp. Asemenea, se constat c biserica veche (cea actual, de altfel, a fost
construit ntre anii 1773-1777, pe urmele celei vechi) era amplasat chiar pe moia
mnstirii Valea, fost a lui Vlaicu mare logoft Piscanul, ctitorit de acesta n secolul
al XVI-lea.
Monenii piscneni, cei rmai n partea nevndut, n 1532, spre deosebire de
confraii lor din cealalt jumtate a satului, czui sub dependena lui Vlaicu clucer, i
ajuni n stare de rumnie , stpneau n comun ntreaga moie din lunca Rului
Doamnei, avnd i n vatra satului i funii disparate, respectiv cmine pentru cas i
grdin, destul de ntinse deoarece situaia demografic era (n sec. XVI) destul de
restrns.
Tot ei, monenii piscneni, aveau pe moie i familii de rumni (mai trziu
clcai) aezai cu nvoial care primeau de la proprietari terenuri n folosin, pentru
care ddeau dijm din produse, precum i cmine pentru cas, avnd obligaia s
munceasc pe moia acestora n baza unor nelegeri.
Dup 1623, cnd ntregul domeniu vliculesc din Piscani a intrat n stpnirea
mnstirii Valea, proprietile monenilor piscneni erau nc destul de nsemnate.
Pentru a contracara ptrunderea unor elemente strine n moia satului, prin cumprare,
prin nfrire sau prin alte mijloace specifice epocii, ei rmn organizai n obte (n
comun) pe care o apr cu drzenie i o menin pn dincolo de mijlocul secolului al
XVIII-lea.
Reprezentanii lor n relaiile cu puterea local i central, toi din Neamul
Piscanul, cum sunt cunoscui documentar, se afirm n timpul hotrniciilor cu moia
mnstirii Valea, n anii 1707, 1736 i 1777, reuind, de fiecare dat, s pstreze
netirbite hotarele moie strbune.
Legea instituit de domnitorul Constantin Mavrocordat, la 5 august 1746, cu
16

D.A.N.I.C., M-rea Valea, mss. nr. 478, f. 49-55.

210

ROXANA DOROBANU-DINA

privire la desfiinarea rumniei, lege care limita obligaiile rumnilor ctre stpnii
de moii, menit s stopeze o serie de abuzuri ale acestora fa de ranii lipsii de
proprieti funciare, a avut i la Piscani un efect benefic pentru rani. Dei liberi
numai cu capetele, fr pmnt, care rmnea n continuare al stpnilor de moii, fie
ei boieri sau moneni, clcaii aveau o situaie mai bun dect n trecut, obligaiile lor
ctre stpni fiind limitate doar la un numr de zile-clac pe an (ntre 6 i 12 zile) i la
dijma din produse, de obicei a 10-a parte din acestea pentru proprietar.
La rndul lor, stpnii de moii avea obligaia s asigure clcailor de pe
moie cmin pentru cas i grdin n vatra satului, precum i cte 2-3 pogoane pmnt
n folosin, pentru agricultur i fnee. Spre deosebire de alte sate din zona
Muscelului, unde obtile steti bazate pe stpnirea terenurilor agricole n comun, au
fost desfiinate relative devreme, obtea monenilor piscneni a rezistat pn dincolo de
mijlocul secolului al XVIII-lea.
Legea instituit de domnitorul Constantin Mavrocordat, n 1746, privind
desfiinarea rumniei, lege care-i priva pe stpnii de moii de dreptul de a-i folosii
pe rumni la lucru pe moie nelimitat, a contribuit mult la delimitarea n funii a
moiei Piscanilor de jos ai luncii, moment care marcheaz desfiinarea obtii din
acest sat.
Astfel, n toamna anului 1759, dup strngerea i mprirea recoltei acestui
an, fruntaii obtii piscnene au cerut ispravnicului de Muscel (prefectul, n.n.)
cmraul Grigore Ipsilant, s le delimiteze prile de moie dup moul fiecruia.
Redm integral Izvodul dup foia de mpreal a moiei
1759 Septembrie 30 Izvod dup foia de mpreal a moiei Piscanilor, pe
moii, ntre frai, dup cum li s-au czut fiecruia, cum se arat, anume:
nti s-a tras vadul morii Heroiului, a soiei lui stanca i a fini-su Ioan sin
Constantin Piscanul. Din capul piscului, de sub obreja morii n sus, stnjeni ()
curmezi, iar din apa morii pn la arie, stnjeni ()
Fcnd mas, au rmas vadul morii stnjeni N ( = 50)
i am tras moia din semnul ce am fcut al Vladuluiu Heroiu, din vadul morii
n sus, pe lng Rul Doamnei, i am gsit stnjeni 894 (n litere). i am tras i prin
mijlocul moiei, pe sub coast, i am gsit stnjeni 807 (opt sute apte).
Din suma aceasta, mprindu-se stnjenii pe frai, am dat nti partea lui
Constantin, fratele lui Grjdan, tatl lui Ion, din locul morii n sus, pe lng hotarul
moiei mnstirii Valea n sus, stnjeni 40, prin mijlocul moiei, iar la captul de la
Rul Doamnei, stnjeni 44,5, parte mic Am dat i partea lui Constantin, feciorul lui erban diaconul sin Enache
Piscanul, stnjeni 161, prin mijlocul moiei, i stnjeni 178 la captul de la Rul
Doamnei, parte mare.
Am dat i partea lui Ion i a lui Mihai sin (fiii lui) Istrate (Piscanul) din
(partea) lui Constantin n sus, prin mijlocul moiei stnjeni 161, iar la captul de la
Rul Doamnei, stnjeni 178, parte mare. Am dat si partea lui Grjdan, alturi pe din sus
de (partea) lui Mihai si Ion, prin mijlocul moiei stnjeni 40, iar la captul de la Rul
Doamnei, stnjeni 44,5, parte mic.
Am dat i partea lui tefan (Piscanul) iar alturi pe din sus de partea lui
Grjdan, prin mijlocul moiei stnjeni 40, iar la captul de la Rul Doamnei stnjeni
44,5, parte mic.

NEAMUL MONENILOR PISCNENI

211

Am dat i partea Prvului brat (fratele lui) Grjdan, iar alturi, pe lng (partea
lui) tefan, n sus, prin mijlocul moiei stnjeni 40, iar la captul de la Rul Doamnei,
stnjeni 44,5, parte mic.
i am dar i partea lui Macarie clugrul, sin Ilie Piscanul, alturi pe lng
(partea) lui Prvu, prin mijlociul moiei stnjeni 161, iar la captul de la Rul Doamnei,
stnjeni 178, parte mare.
i am dat i partea lui Ianache sin Constantin Piscanul, pe din jos de clugrul
Macarie i alturi cu hotarul (moiei) Negrenilor, prin mijlocul moiei stnjeni 161, iar
la captul de la Rul Doamnei, stnjeni 178, parte mare17.
Ieirea din devlmie a monenilor piscneni, prin divizarea moiei n
funii dup moul fiecrui membru-coprta, a fost punctul final pentru desfiinarea
obtii, care nu mai corespundea intereselor economice ale membrilor si. Din
coninutul izvodului dup foaia de mpreal, se constat c moia Piscanilor de
jos, ai luncii a fost mprit pe 5 (cinci) moi, ai cror urmai aveau drepturi egale
n cadrul obtii.
Dintre acetia cinci moi citm dintr-un document din 1827 patru i-au
primit nc de atunci (din 1759) prile lor ntregi, iar al cincilea moi s-a mprit iari
la patru, viind de fiecare cte un sfert, adic a patra parte18.
Cei patru moi ai monenilor piscneni, prtai la desfiinarea obtii n
1759, cu drepturi egale de 178 stnjeni, parte mare, au fost: erban diaconul fiul lui
Enache Piscanul, Istrate Piscanul, Ilie Piscanul (prin fiul su Macarie clugrul) i
Constantin Piscanul.
Al cincile moi a fost atribuit lui Grjdan Piscanul i frailor si, Constantin
i Prvu, i lui tefan Piscanul, nepotul lui Grjdan, pe care-l prezumm a fi fost fiul lui
Pavel monahul, fratele lui Grjdan.
Desfiinarea obtii monenilor piscneni a prilejuit, cum era i firesc, i unele
nenelegeri urmate de judeci, att la isprvnicat (la Prefectur) ct i la Marele
Divan. Primul nemulumit care intr n conflict cu clanul monenilor ieii din
devlmie, a fost Ianache Brtianu, ginerele lui Prvu Piscanul care lund zestre de la
soia sa Safta, o sfoar de moie n hotarul Piscanilor o vinde dup moartea acesteia
lui Nicolae Mateoiu din Cmpulung, facilitnd (pentru a doua oar) ptrunderea
elementelor strine n moia monenilor.
n jurul anului 1773, Constantin Potoceanu un monean local cu suficiente
resurse financiare, mpreun cu sora sa, Epraxia, starea schitului Valea Mare-Podgoria,
reconstruiesc din temelie biserica veche din Piscani, fosta ctitorie a lui Vlaicu mare
logoft Piscanul, din secolul al XVI-lea. Pentru chiverniseala preoilor i pentru
ntreinerea sfntului lca generosul ctitor, Constantin Potoceanu (neavnd nici
copii) i-a lsat bisericii dou moii. Moia Potoceanca de la Valea Catii, i moia lui
Macarie clugrul Piscanul, ambele moii, lungi de la Rul Doamnei i pn n Grla
Valea Catii (la nivelul gospodriilor din acest sector). i late fiecare de cte 178 de
stnjeni. Dup moartea ctitorilor, biserica cu cele dou moii ale sale a rmas sub
epitropia unui anume Gheorghe biv treti logoft portrel (se pare) la isprvnicatul de
Muscel care, neputndu-se ocupa cu competen de sarcina ce i-o asumase, din cauza
17
18

D.A.N.I.C., ms. nr. 683, f. 87. Condica de moii tefan Belu, 1817.
D.A.N.I.C., M-rea Valea, XX bis/1.

212

ROXANA DOROBANU-DINA

unor abuzuri svrite de monenii locali, Gheorghe Piscanul i Ion DavidescuPiscanul, rude cu ctitorul principal, care doreau s-i nsueasc pentru ei moia
bisericii, nchin, la 29 iulie 1796, biserica cu cele dou moii ale sale schitului
Valea Mare-Podgoria, unde era stare Ecaterina i ea (se pare) o piscanc ca i
Epraxia, ctitora. Bisericii, decedat n decembrie 1778.
Intrat n stpnirea schitului de la Valea Mare (azi oraul tefneti-Arge)
cu toat osrdia artat de maica starea Ecaterina i de celelalte maici, cldirea
bisericii era n 1802 n stare de ruin, deoarece venitul realizat de pe cele dou moii
ale sale este mncat de monenii piscneni Gheorghe Piscanul i Ion Davidescu,
starea neavnd la dispoziie mijloace financiare pentru a o repara. nc din toamna
anului 1801, starea Ecaterina dorind s scoat moia bisericii de sub arbitrajul celor
doi moneni, se adreseaz domnitorului Alexandru Moruzi, care dispune ctre
ispravnicii de Muscel s trimit la Piscani un hotarnic cu misiunea de a cerceta hotarele
moiei n cauz i de a o separa de cea a monenilor piscneni vecini.
La 1 decembrie 1801 hotarnicul Sterie postelnic cercetnd hotarele moiei
bisericii, n prezena mpricinailor moneni a gsit mpresurai stnjeni 30 la moie
Potoceanca i stnjeni 8 la moia lui Macarie clugrul de ctre monenii Gheorghe
Piscanul i Ion Davidescu19.
n timpul hotrnicieinumiii moneni au czut cu mar rugminte (sic!) ctre
maica starea ca s le lase lor aceti stnjeni, pentru hran (sic!) i pentru ca s
lipseasc glcevirile dintre ei, i aa au rmas amndou prile mulumite.
Mulumirea prilor a fost de scurt durat, deoarece la 4 mai 1802, cnd
biserica a fost vizitat, din dispoziia mitropolitului rii Romneti, de ctre egumenul
mnstirii dup jalba monenilor acesta a constatat proasta stare n care se gsea
locaul dup cutremurul din acest an, schitul ctre care era nchinat biserica,
neintervenind cu nimic pentru repararea ei. Starea precar a locaului de cult piscnean,
la numai 40 de ani de la reconstrucia ei din temelie de ctre Epraxia starea i cu
fraii si, Potoceni, este constatat i de protopopul Luca de Muscel, care la data de 16
iulie 1816 fcea cunoscut mitropolitului Ignatie proasta stare n care a gsit biserica de
Piscani, venitul moioarei acesteia, ce o are danie de la ctitorii si mncndu-i-se de
ctre Mihai Croitoru ginerele lui Gheorghe Piscanul20.
Stul de atta icane din partea monenilor piscneni vecini cu moia
bisericii, la 6 februarie 1817, starea Zosima de la schitul Valea Mare-Pogoria pentru a
curma glcevirile cu monenii piscani face un schimb de moii cu marele vistier i
logoft al dreptii tefan Belu:
Adic i d dumnealui acea sforicic (sic!) de moie, dania bisericii de acolo
(din Piscani, n.n.) ce-i metoh la numitul schit, pentru apte pogoane de vie, pe Valea
Izvoranilor, cu pmntul lor i cu ogrzile de pruni i cu vasele trebuincioase, cum i
un han la drumul cel mare al Bucuretilor, n dreptul satului Pruncu, cu dou odi, cu
bcnie, cu pivni de zid i cuptor cu magazia lui, cu pmntul i cu o ograd cu 500
de pruni dai pe rod etc.21.

19
20
21

D.A.N.I.C., mss. nr. 683, f. 90-91.


Ibidem, XIV/4.
D.A.N.I.C., mss. nr. 683 f. 93-94, condica de moii tefan Belu, copia n colecia autorului.

NEAMUL MONENILOR PISCNENI

213

Logoftul Bellu, partenerul schimbului de moii se angaja s scoat moia cu


a sa cheltuial de la monenii piscneni, mijlocind pe lng domnitorul Caragea pentru
obinerea unui hrisov gospod respectiv pentru apte scuteli financiare ale schitului;
pogonrit, vinrit, gotinrit etc.
Fiindc aceast moioar este sumedenie de timp de cnd se afl n cotropire
de ctre locuitorii ot Piscani. Ci nu numai c Sf. Schit nu s-a ales mcar cu o para
chioar (sic!) dar i biserica se afl nchis (!) i isterisit, mncndu-i-se acest puin
venit. n multe rnduri (spune starea Zosima) ducndu-m acolo (la Piscani) cu cerere
ca s dea i ei ceva n ajutorul schitului, am fost izgonit cu njurturi de ctre dnii,
srind s m i bat22.
Intrat n stpnirea moiei bisericii Piscani, dup ce n prealabil mai
cumprase i alte moioare de la monenii srcii de greul birurilor, tefan Bellu
ncearc s-i consolideze cumprturile. Chiar n acest an (1817) el cere i obine de le
la isprvnicatul de Muscel pe inginerul Ioni Ungurelu pentru a-i hotrnicii moiile.
Nemulumiii de modul arbitrar n care s-au afectat hotrniciile, monenii piscneni,
Safta Piscanca i Dina Davideasca, precum i ali moneni din Purcreni i Negreni,
Bnic Urianu, Matei Bloiu, ua Purcreanca, Puna Tmeasca i Nicolae
clie, reclam la Isprvnicat, n final, ajungnd cu judecata la Curtea de Apel din
Bucureti. Rnd pe rnd monenii piscneni, precum i toi alogenii cu moii
cumprate n Piscani, sunt nevoii s-i vnd ocinile marelui boier tefan Bellu,
demnitar de seam al ultimelor domnii fanariote n ara Romneasc.
Singurele care rezist s-i pstreze (n parte) moioarele sunt Safta Piscanca
(fiica lui Gheorghe Piscanul) i Dina Davideasca, i aceasta dup multe judeci la
Curtea de Apel din Bucureti.
La 10 iulie 1827, Safta Piscanca i Dina Davideasca care, cu eforturi deosebite
reuiser s pstreze pri nsemnare din moia strbun, n urma presiunilor de tot
felul din partea puternicului lor vecin tefan Bellu, ajung cu judecata la Marele Divan.
Domnitorul Grigore Ghica IV, lund n considerare plngerea justificat a
monenilor, pentru nclcrile fcute prilor lor de moii, dispune Marii Logofeii a
Dreptii s rezolve favorabil cererea lor. naltul Divan, prezidat de domnitor hotrte
ca tefan Belu i urmaii lui s respecte hotarele moiei monenilor i s poarte de grija
bisericii din Piscani cci moia ce a luat-o cu schimb de la schitul Valea Mare a fost a
bisericii, ci nu a schitului. i nc de s-ar ntmpla, dup vremi, a se drma biserica
din vreo pricin, s fie datori, dumnealui i urmaii dumnealui, a o face la loc, cu cele
trebuincioase i cu a dumnealor cheltuial23.
Urmaii lor, rezultai din spia lui Gheorghe Piscanul, din pcate, cu
continuitate n linie feminin, au supravieuit pn n zilele noastre, uitnd chiar de
marele rol pe care naintaii lor l-au avut, n decursul timpului, n relaiile (destul de
spinoase) cu marii vecini cu moiile; mnstirea Valea, tefan Bellu, fiul i nepotul
acestuia, Alexandru i Barbu Bellu.

22
23

Ibidem, f. 98.
D.A.N.I.C., M-rea Valea XX bis/1.

ROXANA DOROBANU-DINA

214

THE FAMILY OF THE FREEHOLDERS FROM PISCANI


Abstract
The author presents the evolution of the family of the freeholders from Piscani
after the tragic death of Vlaicu Piscanul (the 1-st of October 1544) as a consequence of
the fight from Fntna iganului. He possessed a big landed domain - resulted
from purchasings, fraternities and donations received from the voivodes he was
faithful to - which was later lost as a consequence of the denunciation made by those
from whom he had taken them.
The descendants of Gheorghe Piscanul seem to forget the important role their
ancestors played in the relationships with the neighborhoods and estates: the monastery
Valea, tefan Bellu, his son and his nephew, respectively Alexandru i Barbu Bellu.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

PERCEPIA I MENTALITATEA POPULAIEI DIN


RILE ROMNE N EVUL MEDIU FA DE
FENOMENELE NATURALE
GABRIELA-CARMEN DIACONESCU*
O nou direcie de cercetare istoric n cadrul creia nsemnrile constituie
sursa fundamental, sunt mentalitile colective n evoluia lor. Deosebirea dintre
istoria ideilor i cea a mentalitilor, este aceea, c n timp ce prima studiaz i se ocup
de elitele societii, istoria mentalitilor privete att elitele ct i mai ales oamenii de
rnd. Mentalul individual i colectiv nu este altceva dect un sentiment de reprezentri
i reacii sub pragul contiinei, i de aceea de multe ori ele sunt reliefate confuz; n
acest caz cercettorului revenindu-i misiunea de descoperire a strii emotive n care
este ncorporat nsemnarea respectiv.
Mentalul colectiv, este expresia spiritual a marii majoriti a populaiei.
Reaciile mentale ale comunitilor umane fa de un eveniment, sunt bogat ilustrate de
nsemnrile pe cri. Gama de nsemnri reflect o anumit stare de spirit. Cel care a
fcut nsemnarea respectiv a avut o sensibilitate influenat de un fapt ieit din comun,
pe care la rndul lui a simit nevoia de a-l transmite i celor care vor veni dup el.
Pentru a nelege mentalul colectiv romnesc, aa cum este el reliefat n
nsemnrile de pe cri, trebuie s pornim de la mentalitatea pe termen foarte lung a
populaiei romneti. Principala caracteristic care i-a determinat pe oameni s-i
nsemneze anumite aspecte din viaa lor, a fost starea de insecuritate. Spaiul romnesc
a fost perceput de oamenii timpului ca o lume venic n micare1, care este determinat
de aezarea n calea ei a nenorocirilor i rutilor timpului2.
Pentru omul simplu, pentru ranul romn, a existat un ansamblu de suferine,
evident mult mai puternic simit dect elitele societii, ciuma era o primejdie pentru
toi, dar boierul, spre deosebire de ran, putea s se retrag la moie sau s se duc la
medic, pe cnd ranul nu. Calamitile naturale, i loveau pe toi deopotriv, dar marii
stpni de pmnt, aveau posibilitile materiale s le atenueze ocul suferinei.
O alt cauz care fcea deosebirea net, dintre elite i masele populare era i
fiscalitatea, povara birurilor, care apsau pe rani, neplata lor aducnd presiuni i
opresiuni din partea visteriei statului.

*
1
2

coala general Costeti-Arge.


Doina Curticpeanu, Orizonturile vieii n literatura veche romneasc, Bucureti, 1975, p. 34-36.
Grigore Ureche, Letopiseul rii Moldovei, ed. P. P. Panaitescu, Bucureti, 1955, p. 38.

216

GABRIELA-CARMEN DIACONESCU

Frica n faa divinitii, frica n faa naturii, dar i frica n faa societii, care
de cele mai multe ori era perceput ca un ansamblu de fore ostile ranului, au
constituit n mod sigur tripticul de team al mentalului colectiv medieval romnesc la
nivelul maselor populare.
Acest lucru reiese i dintr-o realitate fundamental, care explic n mod
copleitor, nsemnrile despre nenorociri i tragedii (cutremur, vreme rea, inundaii,
invazii de lcuste, creteri de dri, creteri de preuri, invazii de obti strine), i
puinele evenimente fericite din viaa oamenilor, de altfel foarte reduse, cum au fost:
viaa de familie, nateri, cununii.
Privit n ansamblul lui, cadrul mintal al duratei evului mediu romnesc, este
caracterizat prin sentimentul de venic insecuritate i suferin. El se bazeaz pe
fondul religios, care reflect mai puin o legtur ntre divinitate i om, ct mai ales
resemnarea n faa voinei celui Atotputernic.
Se poate trage concluzia, c n cazul romnilor, la nivel popular, credina,
orict de puternic ar fi fost, rmne totui puternic influenat de superstiie i alte
practici precretine3.
Dorina lui Dumnezeu rmnea, hotrtore pentru fiecare om: S (s) tie
cndu au murit de cium n satu Lpoi. Ereamu tnr, mulumesc lui Dumnezeu c
eramu tnr. i acum dau slav Lui, c m-au hrnit harul ceresc4.
Catastrofele i nenorocirile prin care a trecut populaia n evul mediu
romnesc, erau percepute de aceasta ca o certare, sanciune dat de Dumnezeu prin
care-i pedepsea pe oameni, pentru faptele lor pctoase: 1838, ghianuarie 11, mari la
4 ceas(uri) din noapte turceti spre miercuri sau cutremurat tare pmntu zdrobind case,
drmnd sobe, couri, cznd i ziduri un al Sfntului Gheorghe Nou, cum n beci
cderi de (ziduri) i turle; 1838, 8, ghenuarie, 11, mari spre miercuri noaptea pe la 4
din noapte s-au cutremurat foarte tare pmntu; 1831, au nceput boala holerii, de
la ianuarie 25, au inut n Bucureti i p afar pn la august 25 () cu vrsaturi alese
i cu urticarie aleas, dureri de inim schimb chipul omului n 2-3 ceasuri, zgrcete
nchiiturile mi(ni)lor, picioarelor, sntu n trup ca cum ar umbla furnici slbatice ()
ochii se duc n fundul capului, nnegrete, vineete cei mai muli n 7-8. n ceea ce mai
muli moare, nimeni, oamenii i copii, vine i din bucate ce stric stomacul () din
poame, vine i din molem din leane, din lucru de crp, din hrtie, unii vars i cu
urdic, alii urdic cu vars, la unii i seac degetele din noduri, pe deasupra unghiilor
asemene i la picioare sunt ca nite moarte, de ce se atinge cu ele s nu simt acel
pctos () i cu durere de cap i cu ureal, cu neauzire, cu lein mare ca un mort.
Vine i din mncare mult, ce atunci s te scoli de la mas mai nemncat dect
stul, s fugi de locuri cu igrasie ce sunt pe lng ape, ap s nu bei pe nemncate, s nu
eznu n ger, s nu bei ap, p pmnt s nu dormi noaptea, dimineaa s nu iei
afar...5.
Dintr-o astfel de nsemnare, reiese nu numai teama oamenilor de pedepsele la
care sunt supui de ctre Dumnezeu pentru pcatele lor, apelau la tot felul de leacuri i
tratamente pentru a se vindeca, notndu-i tot ceea ce auzeau i considerau ca fiind de
3
4
5

Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Ginghis-han, Bucureti, 1980, p. 86-92.


Ilie Corfus, nsemnri de demult, Editura Junimea, Iai, 1975, p. 175, nr. 18.
Bibliografie romneasc veche (1508-1830), tom III, (1809-1830), Bucureti, 1936, nr. 216, p. 443-444.

PERCEPIA I MENTALITATEA POPULAIEI DIN RILE ROMNE

217

folos n lupta lor cu destinul nemilos.


ntr-o lume dominat de credin n Dumnezeu, combaterea calamitilor,
precum i diminuarea suferinelor oamenilor, constituiau n mentalitatea timpului,
necesarul apel la divinitate, la sfini i la moatele acestora, considerate n acele vremi
ca fiind fctoare de minuni; astfel la sfritul secolului al XVIII-lea, mai precis n
1795, un zugrav bisericesc pe nume Manole scria: A venit sfntul Cap al Sfntului
Visarion, al doilea rnd n Bucureti, adus fiind de poliie cu mult (chel)tuial pentru
frica ciumii. i nu numai era ci i foamete foarte grea era, c muli din cretini au
murit6.
Oamenii credeau c recurgnd la diferite mijloace i metode de inspiraie
religioas, vor diminua efectele catastrofale ale acestor urmri: Fericit, deci,
Moldova care posed o astfel de comoar i scpare sigur la orice nevoie, c prin
mijlocirile Cuvioasei de multe ori a scpat de nvliri rzboinice, de epidemii, de
cium, de secete continui i alte? slenorociri, cu ale crei rugciuni s ne izbvim i noi
de venica munc a iadului i s ne nvrednicim de mpria cerurilor, Amin7.
n acest caz, autorii nsemnrilor se refer la posibilele efecte miraculoase pe
care le-ar fi avut Cuvioasa Paraschiva n diminuarea suferinelor lor. n viziunea
autorilor nsemnrilor, reiese faptul c de foarte multe ori divinitatea trimite semne
prevestitoare pentru marile nenorociri. Fr ndoial, nsemnrile ofer un teren vast,
pentru sondarea mentalului colectiv romnesc, spre sfritul perioadei medievale i
nceputul societii moderne.
Analiza comparativ ntre nsemnri i cronici, relev faptul c nsemnrile
nregistreaz fenomenele astronomice deosebite n mai mic asociere cu divinitatea,
precum i faptul c nu face din aceste fenomene, determinantele unor evenimente
politice. Concomitent, exist deosebiri ntre perceperea acestor fenomene de mruni
autori ai nsemnrilor romneti i ceea ce este nregistrat n izvoarele istorice.
Cercetarea n acest domeniu al mentalului colectiv medieval romnesc, este
oarecum la nceput, ea nu constituie o tem de reflexie, susinut pn n prezent.

6
7

Ilie Corfus, op. cit. p. 234, nr. 9.


Bibliografia romneasc veche vol. III, nr. 964, p. 207.

GABRIELA-CARMEN DIACONESCU

218

THE PERCEPTION AND THE MENTALITY OF THE MEDIEVAL


POPULATION FROM THE ROMANIAN COUNTRIES TOW ARDS
THE NATURAL PHENOMENA
Abstract
The collective mentalities and their evolution represent a new historic research
study direction. The fear in front of the divinity and nature as well as in front of the
society, which is often seen as a sum of forces hostile to the peasants represented the
three elements the Romanian medieval man feared. This emerged clearly from a
fundamental reality that explains the writings about the misfortunes and tragedies (bad
weather, floods, big taxes, invasions) versus a few happy moments: the family life,
weddings, and births.
The research study of the collective mentality of the medieval Romanian
society is still a new domain for the historians which hopefully will be developed
through further researches.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

ISTORIE MODERN I CONTEMPORAN

MUNICIPIUL PITETI - EVOLUIA ANSAMBLULUI*


ALEXANDRU MULESCU**
MARIA MULESCU
Piteti, nume de existena cruia avem cunotin doar de ase secole,
desemneaz azi un teritoriu pe care s-au succedat culturi cu vechime de milenii.
Terasele pe care este plasat oraul, aflate la confluena rului Arge cu rul Doamnei, a
Podiului Getic cu Cmpia Romn, alctuiesc vatra unei ndelungi experiene de
locuire ale crei caracteristici sunt tot mai limpezi, pe msur ce ne apropiem de
epoca noastr.
Lipsa spturilor arheologice sistematice mpiedic exemplificarea tuturor
elementelor derulrii acestei locuiri, n special pe cele de nceput, al crui element de
baz este casa. Vom parcurge, totui, prin exemple din aceeai zon geografic, cteva
etape evolutive ale locuinei, etape n care au fost puse n eviden elemente de plan i
elemente complementare, caracteristice pentru arhitectura tradiional local i le vom
lega de evenimente identificabile din istoria oraului1.
Arheologia ne semnaleaz, ctre sfritul primei jumti a mileniului al IVlea .e.n., prima cas cu prisp (cultura Boian, faza Vidra). Scheletul unei astfel de
locuine era format din pari btui n pmnt i contravntuii cu scnduri, mpletituri
din nuiele sau crengi acoperite cu o lipitur de lut amestecat cu pioase ce se fuiau
atent, alctuiau pereii. Corpul casei era acoperit n dou ape iar coama acoperiului se
gsea n poziie paralel cu lungimea casei. n cazul unui acoperi de dimensiuni mai
mari, coama se sprijinea pe un stlp central. nvelitoarea se realiza din stuf sau paie.
Casele erau, probabil, mai joase. Planul dreptunghiular era destul de rspndit:
interiorul era mprit numai funcional, prin abilitatea cu care se amplasa vatra (Vatra
gsit era amplasat n mijlocul ncperii). Prispa, dispus pe latura scurt a casei, fr
stlpi dar mrginit de ante ce nu corespundeau cu prelungirea pereilor laterali, era
acoperit cu prelungirile celor dou pante ale acoperiului.

Aceast documentaie a servit drept memoriu de cercetare pentru PUG 1998.


Piteti.
1
Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii n Romnia, vol. I i II, Ed. Academiei R.S.R., Bucureti, 1963-1965; Dinu
Antonescu, Arhitectura I., 1979; Dinu C. Giurescu, ara Romneasc n secolele XIV-XV, Ed. tiinific,
1973.
**

220

ALEXANDRU MULESCU, MARIA MULESCU

Se presupune c intrarea se gsea pe faada cu prispa iar ferestrele se amplasau


pe partea mai ocrotit de vntul dominant.
n a doua jumtate a mileniului al IV-lea .e.n. (tot cultura Boian) ne sunt
semnalate lucruri noi legate de locuin. Alturi de poriuni n care sistemul constructiv
este asemntor cu cel al locuinei descrise anterior, apar pereii de chirpici. Se folosesc
pentru acetia crmizi nearse de dimensiuni aproape duble fa de crmida
contemporan. Acoperiul se pstreaz n dou ape iar nvelitoarea este tot din paie sau
stuf. Planul rmne rectangular i cuprinde o singur ncpere, cu cuptor n centru. Cele
mai interesante sunt ns elementele de plan complementare i anume prispa cu stlpi,
dispus pe latura lung, i polat, pe toat lungimea casei, pe faada opus prispei.
Faada principal devine astfel variat prin mrirea spaiului acoperit. Sunt remarcabile,
de asemenea, finisajele interioare: spoial roie de fond pe care se desfoar motive
ornamentale albe.
La sfritul mileniului al IV-lea .e.n. (cultura Gumelnia) se remarc fixarea
montanilor ce alctuiesc structura pereilor pe o talp proptit ntr-un mic an special.
Acesta este primul an de fundaie cunoscut. ntre montani, pereii sunt executai din
brne orizontale de care se prind, pe ambele fee, nuiele. Totul se acoper cu un
amestec de lut, pietricele i cioburi ceramice. Acoperiul, a crui nvelitoare rmne din
paie sau stuf, este tot n dou pante, Planul, dreptunghiular, cu o singur ncpere n
care cuptorul este amplasat lng unul din perei, cuprinde pentru prima dat, ca
element complementar, un foior pe doi stlpi, aezat n dreptul uii de intrare.
Pardoseala groas din pmnt ars btut, fuit cu o lipitur de lut amestecat cu nisip,
este aezat pe o platform de bulumaci pui unul lng altul. Elevaia ofer o faad
lung n care foiorul marcheaz intrarea. Ferestrele sunt amplasate, probabil, pe faada
mai ferit.
Ctre a doua jumtate a mileniului al II-lea .e.n. (cultura Gumelnia) apare un
nou gen de locuin care s-ar putea s fi avut mai multe ncperi, cu prisp fr stlpi
pe latura scurt, deci acoperit de prelungirile celor dou ape ale acoperiului.
Scheletul casei este din lemn i nuiele (talpa cu montani i nuiele mpletite);
volumetria ei este surprins de machetele din lut gsite la faa locului (Cscioarele).
Din cte se remarc, pn la nceputul mileniului al III-lea .e.n., n evoluia
casei din Muntenia apar toate elementele complementare pe plan ale casei argeene
tradiionale.
Epoca bronzului, aparent stagnat, cultiv n continuare planul rectangular al
locuinelor, acoperiul n dou ape, etc. Materialele folosite sunt lemnul i lutul.
Aezrile sunt stabile i se ridic pe locuri fortificate natural.
n zona Pitetilor astfel de locuri pot fi marginile teraselor pe care se ntinde
oraul, acolo unde ele erau traversate de praie astzi disprute. Dovada faptului c cel
puin o aezare de acest fel a existat, este faptul c n sudul oraului - la ieirea din
Piteti spre Bucureti - se pstreaz numeroi tumuli nc necercetai. Este posibil ca
aceast localitate s premearg cucerirea roman i s aparin uniunii tribale geto dacice de pe Arge, cu capitala la Popeti. n acest caz, replica locuinei descoperite
acolo, aparinnd sfritului culturii fierului (secolele II - I .e.n.), i-a trit existena i
n zona Pitetilor. Corpul casei continu s se ridice din lemn i lut. Acoperiul este cel
puin parial - nvelit cu igle. Planul rmne dreptunghiular dar numrul de ncperi
crete la aproximativ trei, fiecare cu funcia ei specific. Prispa ia forma literei L

MUNICIPIUL PITETI - EVOLUIA ANSAMBLULUI

221

nconjurnd un col al casei. Ea este acoperit cu polat sprijinit pe stlpi i casa se


aseamn izbitor cu actuala locuin rneasc.
Cucerirea Daciei de ctre romani transform zona Pitetilor ntr-o punte de
legtur ntre Dacia roman i Dacia liber, ce se ntinde ca o enclav ntre Limes
Transalutanus i Dobrogea, pn la Dunre. Pe castellum ce fcea parte din irul de
fortificaii complementare limesului i care ineau de la Rucr pn la Flmnda, pe
Dunre. Paralel cu limesul transalutan, mergea un drum ce pare s-i fi pstrat mult
vreme importana i traseul, chiar dup retragerea administraiei romane. Se poate
presupune c tradiia acestui drum a stat la baza crerii viitorului trg de schimb pentru
produsele subcarpatice i cele de cmpie.
Secolul al III-lea e.n. aduce o extindere a locuirii dacilor liberi din zona
subcarpatic spre Dunre. Tradiia acestei cuceriri ar putea fi considerat ca antecedent
al Voievodatului lui Seneslau.
Rezultatul ultimelor evoluii politice este apariia, n secolele IV-V e.n. a
locuinei aparinnd culturii romanice, derivat din cultura geto-dac i cea provincial
roman. Astfel de locuine apar grupate n aezri formate din care de suprafa,
semibordeie i bordeie. Materialele folosite continua s fie cele tradiionale, respectiv
lemnul i lutul. nvelitoarea este alctuit tot din trestie sau paie iar planul cuprindea o
singur ncpere. Ca element complementar al planului apar un foior cu un acoperi
sprijinit pe patru stlpi. Se presupune c acest spaiu exterior avea ntre alte funcii i pe
aceea de a proteja anumite ndeletniciri gospodreti cum ar fi torsul i olritul.
Ctre secolele VI-VIII e.n. acest fel de locuin de suprafa evolueaz. Planul
se mbogete prin apariia unei tinzi care putea cuprinde vatra cu corlan sau co. La
locuinele din aceast perioad nu lipsete foiorul, dar acesta - acum - este sprijinit pe
doi stlpi.
n perioada imediat urmtoare, cea a migraiilor, aezrile capt un regim
flotant, schimbndu-i des amplasamentul. Alegerea noului loc depinde mereu de
consideraii curente de epoc: apropierea de terenurile exploatate, n proprietate
obteasc, alimentarea cu ap, nsorirea, evitarea inundaiilor, alunecrilor de teren ct
i aceea a acoperirii de locuri propice evacurii n caz de pericol. Pendularea populaiei,
datorat condiiilor dificile, pare s fie un factor unificator dac ar fi s judecm dup
faptul c, n secolele VIII-XIII e.n., cultura Dridu se manifesta unitar pe ntregul
teritoriu al fostului stat al lui Burebista.
n acest interval are loc procesul de apropiere a elementelor casei tradiionale
de cele actuale: planul, de la o ncpere, se dezvolta ctre dou sau trei pstrndu-i
forma rectangular iar n volum aceea a unui paralelipiped dreptunghic sau dou
alturate. Acoperiul n dou ape prin perfecionarea meteugului i a uneltelor, a
nceput probabil s se ridice i n patru ape, conducnd ctre acea form devenit astfel
tradiional. n fine, strvechea prisp protectoare a intrrii prin prelungirea
acoperiului i sprijinirea sa pe stlpi, continu cu formele milenare s protejeze
ntreaga faad, realiznd un desvrit umbrar i un loc de extindere a activitilor
gospodreti curente. Prispa nu se rezum numai la o extindere pe lateral a faadei, ci
i perpendicular pe aceasta fiind de fapt o prim manifestare, la casele joase, a
foiorului fr grlici. Evoluia prispei i a foiorului cu grlici n sensul celui aflat n
secolul al XIII-lea la reedina de la Curtea domneasc de la Curtea de Arge s-a
petrecut n intervalul ultimelor opt secole precedente. Suntem pentru ipoteza care

222

ALEXANDRU MULESCU, MARIA MULESCU

presupune crearea acestui element att de caracteristic zonei subcarpatice - foiorul cu


grlici - din combinarea bordeiului cu grlici i a casei de suprafa i contopirea lor n
locuin de dou nivele la care pivniele ocup bordeiul iar locuina nivelul superior.
Piteti, un sat medieval timpuriu, cum afirm istoricii, este sigur unul din
locurile unde se dezvolta experiena de locuire a romanilor.
E de presupus c, aezat la intersecia unor drumuri foarte importante, cu
tradiii ducnd pn la drumul aprat de limesul roman i poate chiar mai n vechime,
loc de trg - probabil de pe atunci cu patru ediii anuale, ca mai trziu - el face parte din
voievodatul lui Seneslau.
Ceramica din prima jumtate a secolului al XIII-lea, de tradiie bizantin, i
ceramica contemporan cu aceasta a colonitilor din Transilvania ne face dovada unei
activiti intense a trgului, anterior invaziei ttrti.
Olanele i iglele, smluite, cu o glazur de culoarea mierii, descoperite de
arheologi i datate din secolul al XIII-lea, ne fac s fim convini c avem mrturia din
negurile celui de al XIII-lea veac a unor cldiri - construcii ce nu vor fi fost de
vltuci i nici din lemn2.
Sistemul constructiv de zidrie din piatr de ru, cel de crmid sau cel mixt
apar nti la cldiri ridicate de comunitate sau de puterea seniorial n scopul
satisfacerii nevoilor comune. Locuina - pe vremea lui Mircea cel Btrn - vreme din
care dateaz atestarea documentar a oraului Piteti - rmne totui continuatoarea
tradiiilor anterioare de locuire, Se pare c tot brnele, nuielele, lutul i paiele sunt
materialele de baz n realizarea ei, indiferent dac aceasta este bordei sau locuin de
suprafa.
Placa ornamental din lut smluit, descoperit ocazional la Piteti, i
aparinnd probabil prii superioare a unei sobe din secolele XV-XVI, ne poate sugera
o locuire evoluat i o difereniere mare ntre locuinele diverselor pturi sociale din
care se compunea oraul.
Morritul, vnritul i negustoria stau la baza dezvoltrii oraului. Ele aduc n
ora o suit de proprietari ca: domnia, mnstirile, boierimea i negustorimea (ce
alctuiete obtea orenilor), Alturi de acetia trebuie avui n vedere oamenii sau
rnimea liber i rnimea dependent de proprietarii amintii. Pentru fiecare din
acest categorii felul locuirii este deosebit.
Domnia are Curi la Piteti. Prima lor atestare dateaz din 16 august 1481. S
fie acesta anul ridicrii lor? Nu. Probabil c acestea au fost ridicate la un moment dat
cnt satul medieval a ajuns la pragul de a se transforma n ora. Scopul ridicrii curilor
era n general de a asigura o baz pentru ncperile de dri i supravegherea trgului.
Legtura ntre acestea i trg ar putea s le confere o vechime considerabil3.
Hrisoave emise de cancelaria acestei curi ni s-au pstrat de pe vremea lui
Basarab epelu, Mihnea cel Ru, Vldu, Neagoe Basarab, etc.
Consemnarea de pe un hrisov din 22 noiembrie 1517 precum ca i eu Moisi,
scriitor ce am scris n noile curi din oraul Piteti ne duce la concluzia c domnitorul
Neagoe Basarab i-a ridicat la Piteti un plata nou i posibil, a reamenajat teritoriul
ocupat de vechile curi ale cror nceputuri le putem doar bnui. Alt nsemnare de
2
3

Dinu V. Rosetti, Monumente istorice i de art, I, 1977, p. 69-70.


A. Sacerdoeanu, Studii i comunicri, Muzeul Piteti, 1971, p. 195-208.

MUNICIPIUL PITETI - EVOLUIA ANSAMBLULUI

223

epoc (18 ianuarie 1518) ne d i msura frumuseii acestor curi n urmtoarele


cuvinte: i eu Florea care am scris n minunatul foior al Pitetilor. O alta spune la 6
mai 1519: eu Danciul cel mic ntre diaci, care am scris n minunatul scaun n Piteti.
Se poate presupune c noua locuin din Piteti era comparabil ca dimensiuni, ba chiar
ar fi putut avea aceeai distribuie, cu noua cas construit de Neagoe Basarab la Curtea
de Arge pe latura nordic a curii i ale crei ruine se pstreaz.
Ea trebuie s fi avut un element deosebit, eventual foiorul care o distingea de
tot ce s-a construit n acele vremuri. S nu uitm c acelai Neagoe Basarab a pus un
nou foior caselor curii domneti de la Arge, construite de Basarab I, precum i faptul
c cel puin dou mari biserici construite de el aveau pridvoare cu frumoase i foarte
numeroase coloane. Este vorba de mitropolia din Trgovite i biserica mnstirii din
Snagov. Exist posibilitatea ca echipa de meteri care a lucrat la aceste dou
monumente, alta dect cea care a lucrat la mnstirea Curtea de Arge, s fi ridicat
curile din Piteti. De altfel locul nsui al curilor nu este bine specificat totdeauna4.
Ele ar fi putut s se succead ca existen pe actualul loc din jurul bisericii Sf.
Gheorghe sau s-ar putea s fi ocupat amplasamente diferite, n epoci diferite. Spturile
arheologice ar fi trebuit s confirme dac curtea lui Neagoe Basarab a fost reconstruit
de Constantin erban, dac curile lui Matei Basarab erau ridicate pe locul Curtioara
din Tg. Din Vale i s descopere ct se ntindeau i unde erau amplasate curile lui
Constantin Brncoveanu. Oricum, prin referirile la curile ridicate de Neagoe Basarab,
avem dovada existenei la Piteti, nceputul secolului al XVI-lea, a unor importante
cldiri de zidrie cu caliti excepionale. Ele vor fi servit ca model pentru multe
construcii contemporane. E posibil ca ele s fi ncetenit tradiia construciilor
cldirilor civile de zidrie n zona Pitetilor nc din primele decenii ale secolului al
XVI-lea. Din consemnrile amintite avem de asemenea dovada c aceste cldiri preiau
de la casa rneasc tradiional, n afara planului, elevaia, etc. i a elementului
complementar de plan care este foiorul.
De pe vremea lui Matei Basarab dateaz consemnarea tradiiei ca domnitorul
s petreac cu curtea sa n perioada culesului n viile de la Piteti sau n mprejurimi,
deoarece conform mrturiei lui Paul din Alep, aici se fcea cel mai bun vin din toate
vinurile produse n ara Romneasc. Curtea construit de Constantin erban i
Doamna Blaa, ale crei ruine s-au pstrat pn la 1865-1866, pare s se nscrie n
cadrul acestei tradiii de construire a unor palate temporare, de toamn, la Piteti.
Constantin Brncoveanu petrece i el, n apte ani din cursul domniei sale,
culesul la vie, la Piteti. Lund n considerare fastul ce se derula la curtea sa suntem
ndreptii s credem c tot ce exista construit pn la el a primit o patin
brncoveneasc sau a fost extins dup necesitile i gustul vremii sale. E posibil ca n
aceast perioad domnia s fi avut mai multe case n ora i n mprejurimi (casele de
pe strada Brncoveanu ce se presupune a fi aparinut voievodului, au pivnie datorate
mai multor etape constructive, ntre care sigur una de nceput de secol XVIII, iar la
Valea Mare se pstreaz o cas a lui Constantin Brncoveanu).
Boierimea i manifesta i ea prezena n ora. Dup sec. al VII-lea Ulia
grecilor devine Ulia boiereasc.

Eugenia Greceanu, Arhitectura, 1976, 4, p. 24-30.

224

ALEXANDRU MULESCU, MARIA MULESCU

Oare aceasta poate s nsemne un transfer al locuirii boierimii de pe Ulia


domneasc i invadarea acesteia de negustorime i prvlii, sau pur i simplu apariia
proprietilor boierimii n aceast zon, urmnd obiceiurile curii domneti, ctre
mijlocul sec. al XVII-lea?
Numeroase case boiereti ntre care unele de o mare vechime i frumusee pot
fi datate ca fiind construite concomitent cu curtea lui Constantin erban din Piteti sau
a lui Mare Bjescu, topologia lor s-a ncercat a se identifica dup pivniele pstrate
intacte5. Exist casele de cea mai veche tradiie cu soclul nlat ce nglobeaz pivniele
i la care acoperirea acestora se face cu grinzi de lemn i pardoseala nivelului de locuit.
Exist i o a doua categorie, rspndit n secolul al XVII-lea, a casei cu pivnie boltite,
din crmid. Aceast categorie se poate subdivide dup plan i felul boltirii ncperilor
pivniei astfel:
1. Pivnia nscris ntr-un dreptunghi, format din trei ncperi i anume
grliciul acoperit cu bolt, ncperea mare acoperit cu bolt pe dublouri i ncperea
mic acoperit cu o calot sprijinit pe trompe.
2. Pivnia u o singur ncpere mare i grlici perpendicular pe latura lung.
Din aceast categorie fac parte mai multe case din jurul celui mai vechi monument de
cult pstrat n ora, biserica Sf. Mina-Greci (1564). La acest tip de case pivnia mare e
acoperit cu o bolt cu dublouri iar grliciul e boltit simplu. ncperile anexe ale
parterului sunt i ele simplu boltite cnd exist.
3. Pivnia pe plan dreptunghiular fr grlici sau cu grlici amenajat n
interiorul pivniei. n cazul acestor cldiri pivnia mare este boltit i are dublouri.
Grliciul dispare fie datorit adaptrii parterului nlat la teren, fie prin nglobarea n
cadrul pivniei.
Diversitatea de pivnie depindea probabil, n afar de necesitile
comandatarului, att de tehnica stpnit de meterii zidari ct i de epoca de
construcie. Suntem convini c numrul de tipuri este mai mare dac ne raportm la
pivniele altor case pstrate n mprejurimi (la Goleti, tefneti, Valea Mare, etc.).
Corpul casei era continuat tot din zidrie, dar exist posibilitatea ca el s fie
realizat i din lemn. Acoperiul nalt, dictat de panta i de ntinderea mare a casei, era
executat din i. Casa apare n elevaie nlat, numrul de ncperi din plan este
variabil iar acestea dau toate ntr-o tind mare n care debueaz accesul. n unele
cazuri accesul, aprat de un foior sau o sal, are corespondent pe partea opus
deburii sale n tind, un alt foior aa zisul sacnasiu.
Casele boiereti aveau n jurul curii cu diferite funciuni i alte acareturi.
Zidurile lor de incint se mai pstreaz i azi parial la limita unora din proprietile
care le-au succedat prin moteniri i vnzri.
Analiznd modul de locuire a pturii celei mai numeroase - a orenilor vom
constata c despre acesta avem numeroase mrturii. Negustorimea pitetean era pus
n evul mediu pe acelai plan cu cea din alte mari orae contemporane ale rii. Ea
participa din plin la organizarea oraului i probabil c un numr de prgari proveneau
din rndul acestei categorii. Numrul maxim de negustori ce fac comer cu Braovul n
secolul al XVI-lea este de 41 n anul 1543. Majoritatea acestora sunt romni dar lor li
se altur i negustori venii din alte pri i stabilii n ora. Nucleul de negustori venii
5

Maria Mulescu, Alexandru Mulescu, Monumente istorice i de art, 1977, 2, p. 65-68.

MUNICIPIUL PITETI - EVOLUIA ANSAMBLULUI

225

din sudul Dunrii, probabil romni macedoneni i alege ca sediu de breasl biserica Sf.
Mina numit din acest motiv i Greci de pe Ulia grecilor. O parte din proprietile
acestora va fi cumprat de boierimea care i va nlocui n cartier n sec. XVII dar, e
posibil, ca i din rndul acestei negustorimi s se fi ridicat o nobilime. Felul de trai al
negustorimii mrunte era legat de dugheana - prvlie. Negustorimea mai avut fcea
deosebire ntre locuin i prvlie, prefernd separarea acestora pn la amplasarea
fiecruia din ele n zone diferite ale oraului, caracteristic pentru modul de locuire
orenesc este locuina tradiional preluat i diversificat i de satele din mprejurimi.
Hanurile din Piteti, legate tot de negoul intens sau de tranzitul generat de
ncruciarea de drumuri importante din zon, sunt i ele de diferite categorii. La Trgul
din Vale se pstreaz un exemplar interesant de construcie pe un nivel, cu gang central
i ncperi laterale. Curtea lui, cu restul acareturilor, a fost tiat acum de rambleul cii
ferate. Se poate presupune c acest han reprezint unul din inelele lanului n evoluia
ctre marile hanuri cu pivnie - antrepozit, prvlii i od, hambare i fnare, curi
pentru crue i grajduri, care populau strada Mare i care se mai pstreaz n zona
strzilor comerciale nestructurale6. Locuinele orenilor modeti se plasau ctre
marginea ariei servite de biserica de bresl sau parohial, lucru confirmat de
concentrarea caselor medievale mai importante n apropierea acestora. O mrturie a
dezvoltrii oraului la sfritul secolului al XVIII-lea o constituie harta austriac de la
1790 n care aprea i planul Pitetilor. Evoluia locuinei oreneti devine mai uor de
descifrat n construciile secolului al XIX-lea, att al celor de tip tradiional ct i al
acelora care caut s respire un aer european. Statistica lui Dionisie Pop Martian din
1860 poate fi folosit ca prag de referin pentru evoluia de pn azi7. Materialele de
construcie folosite la cldirile din oraele Piteti i Curtea de Arge, erau la data
respectiv: lemnul pentru 2.098 de construcii (67,1%) folosit pentru ridicarea
acareturilor i a unui infim numr de bordeie care au coexistat cu locuinele de
suprafa pn la sfritul secolului al XIX-lea. Corpul casei devine mai variat;
acoperiul se complic odat cu rspndirea altor materiale pentru nvelitoare, n locul
iei. Tabla admite crearea de lucarne ornamentale, cupole, turnulee, etc. n elevaie,
casa tradiional se prezint n 1860 astfel: 141 de case nalte, 978 case cu parter;
totalul celor dou cifre reprezint numrul de locuine de suprafa din Piteti.
Raportnd numrul de locuitori stabilii n 1859 (7.229) la numrul de case remarcm
un procent mare de persoane pe locuin. Urmtoarele recensminte cunoscute arat
creteri importante de populaie. Astfel, n 1899 sunt nregistrai 15.669 de locuitori, n
1930, 19.530, n 1948, 29.007, iar n 1970, 110.256 locuitori8; n prezent oraul numr
aproximativ 170.000 de locuitori.
Ctre sfritul secolului al XIX-lea i nceputul secolului al XX-lea, odat cu
apariia caselor cu prvlii la parter, numrul de nivele n ora ajunge la dou sau chiar
trei. Faada spre strad caut s satisfac tendina de singularizare n timp ce faada
dinspre curte este pstrtoarea tradiiilor, n special a celor care caracterizeaz Pitetiul,
n spe a geamlcurilor de mari suprafee9. Planul se nscrie cel mai bine n evoluia
6

R. Creeanu, Buletinul Monumentelor Istorice, 1970, 3, p. 64-70.


F. Florescu, P. Stahl, P. Petrescu, Arta popular din zonele Arge i Muscel.
8
***, Localitile judeului Arge, Piteti, 1971.
9
C. Joja, Arhitectura, 1976, 5, p. 29-32.
7

226

ALEXANDRU MULESCU, MARIA MULESCU

planurilor tradiionale. Foiorul devine peron, tinda un hol spaios, larg luminat n zona
fostului sacnasiu (cnd nu este chiar extins n acea zon), prispa devine logie sau
teras, etc. Locuina se adapteaz lotului mai ngust, tipic de ora, dezvoltndu-se cu
polatii, oproane i anexe spre fundul curii. Faada parcurge cu repeziciune etapa de
readaptare la gustul epocii. Alturi de case tradiionale din secolul al XIX-lea se
pstreaz locuine al cror decor vdete influene al empirului, ale neoclasicismului,
ale eclectismului, ale secessionului, ale stilului romnesc perpetuat de dincolo de
primul rzboi mondial i ale modernismului anului 1920.
nceputul construciei de locuine de mas, plasat n anii de dup cel de al
doilea rzboi mondial, a dus la o unificare arhitectonic pe plan naional, precum i la o
unificare a modului de locuire a populaiei. n acest context la Piteti apare i ncepe s
fie preponderent casa - tip n care confortul este optim. Treptat, casa unicat este
nlocuit sau - n ideea nlocuirii - este supus degradrii intensive.
Habitatul uman se schimb cu repeziciune i, suntem convini, linia sa de
evoluie este cea care corespunde cel mai bine condiiilor contemporane i aspiraiilor
prezente. Aceast masiv transformare n condiiile de locuire nu trebuie ns s
distrug valoroasele tradiii arhitectonice motenite. Exist posibilitatea mbinrii
armonioase ntre noile locuine i cele mai alese i valoroase cldiri care vin de departe,
din istorie. Vom construi n acest fel orae moderne, confortabile, i pline de sensurile
estetice; vom construi astfel orae de tip european care - totui - nu vor nceta s fie,
prin stil i caracteristici orae romneti.

PITETI - THE EVOLUTION OF THE ENSEMBLE


Abstract
Piteti is known for six centuries as the place situated on the terraces from the
intersection point of Rul Doamnei and Podiul Getic and Cmpia Romn.
This paper presents the evolution of the house on this territory, highlighting
the plan and the complementary elements of the local traditional architecture related
with the history of the town.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

MOIA SLOBOZIA-MLINEASCA DIN JUDEUL ARGE,


PROPRIETATEA ACADEMIEI ROMNE
ION VITAN*
nc nainte de fondarea, n anul 1866, n Bucureti, a Societii Literare
Romne - din 24 august 1867, Societatea Academic Romn - precursoarea
Academiei Romne, i pn n zilele noastre, un numr nsemnat de ceteni romni,
legai spiritual de nalta instituie a tiinei i culturii naionale, au fcut donaii
constnd din terenuri agricole, pduri, cldiri i apartamente, titluri i valori imobiliare,
lucrri de pictur i sculptur, grafic romneasc i strin, icoane, mobilier, cri,
piese numismatice i bijuterii .a.
Unul dintre aceti generoi donatori a fost i Ion Cmpineanu-Cantemir.
nainte de tratarea subiectului acestei comunicri, cteva date biografice
despre donator ni se par oportune. Ion Cmpineanu-Cantemir - nepotul colonelului Ion
Cmpineanu, lupttor de seam n revoluia de la 1848 - se trgea dintr-o veche familie
de boieri munteni, datnd din secolul al XVII-lea. S-a nscut n Bucureti, ca fiu al lui
Ion Cmpineanu i Irinei tefan Bellu (Bellio), de origine macedonean. A avut un
frate i dou surori - tefan, ofier, Eliza, cstorit Greceanu i Maria-Irina, cstorit
Sturdza.
A urmat cursurile Facultii de Drept din Bucureti. Dup obinerea licenei n
drept, a practicat avocatura, fiind nscris n baroul Bucureti. A locuit ntr-un imobil
situat n strada Regal nr. 15 (fost Aristide Briand). Obinuia s ia masa la
Restaurantul Capa, fiind o figur bine cunoscut de presa vremii.
n ultimii ani ai vieii sale, fiind bolnav, a fost internat n Sanatoriul Saint
Vincent de Paul din oseaua Jianu nr. 38 (astzi Bd. Aviatorilor) i la Spitalul
Brncovenesc, unde a i ncetat din via, n ziua de 9 octombrie 19311. Prin
testamentul su, ntocmit la 31 mai 1930, Ion Cmpineanu-Cantemir a instituit ca
Academia Romn s fie legatar universal a ntregii sale averi mobile i imobile2.
Potrivit acestui testament, Academiei Romne i revenea, printre altele, i 1/3 din moia
Slobozia-Mlineasca din judeul Arge.

Muzeul Naional de Istorie a Romniei, Bucureti.


Academia Romn, fondul Ion Cmpineanu-Cantemir. Documente de proprietate, dosar 4/1931-1937, f.
92; dosar 5/1931-1932, f. 18, 44. vezi i Dorina N. Rusu, Patrimoniul Academiei Romne. Donatori i
donaii (1860-1949), Bucureti, 2009, p. 142.
2
Ibidem, f. 1-2.
1

228

ION VITAN

ntreaga moie Slobozia-Mlineasca, n suprafa de 527 ha i 6.900 m2,


rmas dup exproprierile din 1864 i 1918, a fost stpnit i exploatat n indiviziune
de Ion Cmpineanu-Cantemir mpreun cu surorile lui - Eliza Greceanu i Maria-Irina
Sturdza - ncepnd din anul 1921, data deschiderii succesiunii mamei lor, Irina
Cmpineanu, i pn la moartea lui, intervenit la 9 octombrie 1931.
Aceast form de administrare i exploatare n comun a moiei SloboziaMlineasca a rmas n vigoare pn la data de 29 noiembrie 1932, cnd, n baza
sentinei de partaj nr. 924 a Tribunalului Ilfov, Secia a IV-a civil corecional,
Academiei Romne i se atribuie n plin i absolut proprietate 1/3 din aceast
moie3.
Moia Slobozia-Mlineasca, numit uneori Slobozia-Cmpineanu, dup
numele donatorului, este situat n sudul judeului Arge, la o distan de 24 km de
Gara Balaci i la 29 km de Gara Geti4.
ntruct, aceast a treia parte din moia Slobozia-Mlineasca atribuit
Academiei Romne n urma partajului, nu avea nici o construcie pentru administraie
i nici un adpost pentru vite, Delegaia Academiei Romne a aprobat la 25 ianuarie
1933 nfiinarea unui conac. Dup identificarea amplasamentului conacului, pe un loc
situat la marginea satului Slobozia, pe malul rului Dmbovnic, la punctul aa-zis la
moar, unde pe vremuri a fost un vechi conac, s-a trecut la ridicarea construciilor n
ordinea necesitilor. Astfel, n cursul anului 1933 s-a fcut, mai nti, mprejmuirea
terenului, apoi s-a construit magazia de cereale i ptulul de porumb. n vara anului
1934, s-a construit un grajd pentru adpostul vitelor i o cas pentru argai. Ultima
construcie, casa administraiei, a fost ridicat n cursul anilor 1935 i 1936, pe baza
proiectului antreprenorului tefan Popa din Gieti5.
Pentru exploatarea moiei Slobozia-Mlineasca se impunea dotarea acesteia cu
maini i utilaje agricole, precum i cu fora de munc necesar.
La data lurii n primire a moiei de ctre Academia Romn, numrul
mainilor i uneltelor agricole folosite la cultivarea i recoltarea cerealelor era extrem
de redus: 1/2 tractor Fordson cu un plug Oliver i o grap dubl cu discuri; o raripritoare; un plug nr. 7; o grap de fier compus din 2 i 3 foi; o vnturtoare i un
trior cilindric6, insuficiente, deci, pentru exploatarea unei suprafee de 261,56 ha, ct
avea moia. Pe parcurs, numrul mainilor i al uneltelor agricole a fost mrit cu piese
noi, n raport de necesiti i ndeosebi de capitalul disponibil obinut din vnzarea
cerealelor recoltate dup aceast moie. Astfel, la 19 mai 1941, au fost cumprate de la
Institutul Naional al Cooperaiei: un tractor Lanz de 35 HP (cai putere); un plug Rud
Sack C. Z. 9 Michael cu trei brazde i o ram Rud Sack C. Z. 9 Michael cu cinci brazde
pentru suma total de 371.087 lei7. Ulterior, la 30 ianuarie 1943, Academia Romn a
mai comandat tot la Institutul Naional al Cooperaiei: 7 pritoare de porumb, marca
Rud Sack Senior, seria B, pentru suma de 2.977 lei, precum i 10 pluguri, marca Rud
Sack Weit 5 Ru, cu traciune animal, pentru ranii nvoii pe moie, cu suma total de
3

Ibidem, f. 163v.
Ibidem, dosar 5/1931-1932, f. 68.
5
Ibidem, dosar 1/1932-1937, f. 41; dosar 1/1932-1938, f. 338, 338v.
6
Ibidem, f. 236v.
7
Ibidem, dosar 4/1940-1941, f. 3, 6.
4

MOIA SLOBOZIA-MLINEASCA DIN JUDEUL ARGE, PROPRIETATEA

229

45.635 lei. Costul acestor 10 pluguri a fost pltit de Academia Romn, urmnd, apoi,
s fie recuperat de la rani8.
nzestrarea cu maini i unelte agricole a administraiei moiei SloboziaMlineasca a continuat i n anii care au urmat, astfel c, la data de 29 februarie 1948,
numrul acestora a ajuns la peste 40, ntre care 10 pluguri; 4 maini de semnat; 6
prsitoare; 7 grape; o grebl mecanic; un tflog; un trior; o toctoare de paie; o
vnturtoare; o main de btut porumb .a.9.
Pe parcursul a 15 ani i 9 luni de zile, ct timp moia Slobozia-Mlineasca s-a
aflat n proprietatea Academiei Romne, administrarea i exploatarea acesteia n regie a
fost ncredinat, mai nti, lui Nicolae Gafton (1933 - 1 decembrie 1937), iar apoi lui
Vasile Nacu (1 decembrie 1937 - 8 noiembrie 1948)10, ultimul fiind absolvent al colii
de agricultur Tache P. Anastasiu de la igneti, judeul Tecuci, coal nfiinat i
ntreinut de Academia Romn.
Potrivit obligaiilor de serviciu, administratorul moiei Slobozia-Mlineasca se
ocupa cu: ntocmirea planului de culturi agricole (delimitarea pe teren a parcelelor
cultivate cu cereale, zarzavaturi i plante furajere); ncheierea contractelor de nvoieli
agricole cu ranii, care luau n arend, individual, n bani sau n dijm terenuri pentru a
le cultiva; semnatul, ngrijitul i strnsul recoltei; ncasarea arenzii, n bani sau n
produse de la rani; vnzarea prin licitaie a produselor vegetale, animale sau de alt
natur. Activitatea acestuia era controlat periodic de ctre inspectorul Direciei
Bunurilor Academiei Romne, care, la finalizarea controlului, ntocmea un raport pe
care l nainta preedintelui Academiei Romne.
Administratorul moiei, pe lng salariul lunar, mai primea anual 10 la sut
din sumele ncasate i depuse la casa Academiei Romne.
Fiind situat ntr-o zon de cmpie, moia Slobozia-Mlineasca a fost cultivat
cu cereale (porumb, gru, orz, ovz, mei), legume (floarea soarelui, mazre, fasole,
sfecl), plante industriale (rapi, in, cnep), precum i cu furaje (nutreuri) pentru
animale, ceea ce a nlesnit i creterea vitelor i a psrilor.
ntre cerealele cultivate, porumbul ocupa un loc important. La aceast moie
se cultiva soiul porumb vechi romnesc, cu bobul rotund, care se preta mai bine la
condiiile de sol i de clim. Faptul c smna din soiul menionat nu a fost schimbat
de muli ani, prin corcire cu lanurile de porumb vecine ale ranilor, a degenerat, fapt
care a determinat conducerea Academiei Romne s decid nlocuirea acestui soi de
porumb cu altul din varietatea romnesc, cu bobul tot rotund, selecionat, produs de
Staiunea Experimental Agricol Studina, judeul Romanai, din cadrul Institutului
de Cercetri Agronomice al Romniei11.
Producia agricol obinut pe moia Slobozia-Mlineasca era condiionat de
calitatea solului, de utilajul agricol folosit la nsmnare i recoltare, precum i de
condiiile climaterice locale.
Astfel, din cercetarea proceselor-verbale ntocmite de N. Constantinovici,
inspectorul Direciei bunurilor Academiei Romne, a rezultat urmtoarea producie la
8

Ibidem, dosar 3/1938-1945, f. 382, 394, 437, 446-448.


Ibidem, dosar 3/1947-1948, f. 10, 10v.
10
Ibidem, dosar 1/1932-1937, f. 136v; dosar 3/1938-1945, f. 61.
11
Ibidem, dosar 3/1938-1945, f. 531, 532.
9

230

ION VITAN

hectarul de teren cultivat cu gru: 460 kg la hectar, dup 25 ha lucrate n regie; 350 kg
la hectar, dup 10 ha lucrate n dijm (proces-verbal din 20 august 1934)12; 1.050 kg la
hectar, dup 47 ha lucrate n regie; 1.018 kg la hectar, dup 43 ha lucrate n dijm
(proces-verbal din 14 septembrie 1936)13; 1.419 kg la hectar, dup 68 ha lucrate n
regie; 1.368 kg la hectar, dup 2 ha lucrate n dijm (proces-verbal din 10-13
septembrie 1943)14 i 1.425 kg la hectar, dup 49 ha i 1.968 m2 (proces-verbal din anul
1948)15.
Pentru a putea s achite cinci legate particulare a cte 100.000 lei fiecare, a
plti trei rente viagere, din care una de 12.000 lei i celelalte dou de cte 6.000 lei, a
ngriji cavoul familiei de la Cimitirul Bellu i a publica lucrrile donatorului din
domeniul literar, juridic i fiscal16, Academia Romn a urmrit ca pe lng veniturile
obinute din cultivarea cerealelor pe aceast moie, s realizeze venituri i din creterea
vitelor (cabaline, bovine, ovine i porcine), preponderente ca numr fiind ovinele i
bovinele: 197 capete ovine i 8 capete bovine, n 1939; 249 capete ovine i 19 capete
bovine, n 194517.
Vitele erau crescute att pentru lapte i carne, ct i pentru a fi folosite la
lucrrile agricole, mai ales bovinele. O parte din producia de carne de miel i de
brnz telemea era vndut personalului din Bucureti al Academiei Romne.
La solicitarea Comitetului de Cruce Roie din comuna Slobozia, secretarul
general al Academiei Romne, Alexandru I. Lapedatu, prin ordinul din 21 decembrie
1935, a donat 25 dublidecalitri de gru i toi attea de porumb pentru nfometaii din
Basarabia18.
n toamna 1944, administraiei moiei Slobozia-Mlineasca, ca i satului
Slobozia, le-au fost aduse pagube nsemnate de ctre o unitate militar sovietic aflat
n trecere prin localitate. Iat cum descrie N. Constantinovici inspector al Direciei
bunurilor Academiei Romne, n procesul-verbal din 6 septembrie 1944,
comportamentul soldailor acestei uniti: Venind la aceast moie n ziua de 4
septembrie, n aceeai zi, spre sear, au nceput s soseasc n sat primele uniti ale
armatei ruseti. n timpul nopii, s-au format din unitatea cantonat n sat, grupuri de
cte 4-5 ostai roii, care au consumat tot rachiul de la cazanul preotului Gu, i apoi
s-au apucat de jafuri, lund aproape toate casele la rnd. Au batjocorit n primul rnd
biserica i au devastat curtea domnului Sturdza, lundu-i toi caii, hamurile, eile,
vehiculele. Au golit aproape complet interiorul locuinei i magaziile []. La curtea
Academiei, am stat toi n case. Nu a plecat nici un om din curte. Li s-a dat la toi ruii,
care cum veneau, ceea ce cereau, pn s-a terminat toate proviziile din cmar. Fiecare
grup, cum venea, scotocea toat casa dup bani, giuvaeruri i n special dup ceasuri.
Dup ce ne-au luat ceasurile, am fost torturai de grupele ce au continuat s vin pn
la ziu, ca s le dm ceasuri []. Un alt grup ne-a luat singura bric care mai
rmsese []. A doua zi ne-a luat un cal []. Fiind n cancelarie, cu administratorul
12

Ibidem, dosar 1/1932-1937, f. 98.


Ibidem, f. 375.
Ibidem, dosar 2/1934-1935, f. 50.
15
Ibidem, dosar 25/1947-1948, f. 16.
16
Ibidem, dosar 4/1931-1937, f 1-2.
17
Ibidem, dosar 3/1938-1945, f. 104; dosar 2/1945-1947, f. 26v, 44v.
18
Ibidem, dosar 1/1932-1937, f. 324v.
13
14

MOIA SLOBOZIA-MLINEASCA DIN JUDEUL ARGE, PROPRIETATEA

231

moiei, ne-au ameninat cu minile pe revolvere s deschidem casa de bani. Au ridicat


toat hrtia, moneda i sutele metalice i au plecat, njurndu-ne c au gsit prea
puin19.
n afara acestor pagube aduse bunurilor moiei Slobozia-Mlineasca de
soldaii unitii sovietice aflai n trecere prin satul Slobozia, administraia moiei a mai
fost impus de Comisia pentru aplicarea armistiiului, instituit pe lng Primria
comunei Slobozia, s dea pentru ntreinerea trupelor sovietice 4.000 lei lunar pentru
cumprri de unt, ou i psri; 171.500 lei anual pentru cumprarea de vite i 85.000
lei anual pentru cumprarea de grsime20. Pe lng aceste sume de bani, Comisia a
mai ridicat de la administraia moiei o pereche de boi i dou vaci21.
Transformrile iniiate de regimul politic instaurat dup 23 august 1944 au
afectat i Academia Romn, prin transformarea acesteia, n anul 1948, ntr-o instituie
subordonat puterii de stat. Urmare acestei msuri, prin decizia nr. 1.486 din 8
noiembrie 1948 a Consiliului de Minitri, moia Slobozia-Mlineasca, ca i alte
proprieti ale Academiei Romne, a fost trecut n folosina Ministerului
Agriculturii22.
n prezent, Academia Romn, prin compartimentele sale de specialitate,
depune eforturi deosebite pentru recuperarea patrimoniului su privat, inclusiv a moiei
Slobozia-Mlineasca.
Prin aceast comunicare am urmrit s introduc n circuitul tiinific unele
documente mai puin cunoscute privind modul cum era administrat o moie
proprietate privat naintea nceperii procesului colectivizrii agriculturii n ara noastr
i, totodat, s aduc un plus de informaie documentar la istoria comunei Slobozia.

THE ESTATE SLOBOZIA-MLINEASCA FROM THE ARGE


COUNTY, THE PROPERTY OF THE ROMANIAN ACADEMY
Abstract
The author tries to introduce in the scientific circuit some less known
documents regarding how an estate was administrated before the communist
collectivization as well as to offer further information about Slobozia.

19

Ibidem, dosar 2/1934-1945. f. 54-54v.


Ibidem, dosar 3/1938-1945, f. 684.
21
Ibidem.
22
Monitorul Oficial, partea I, anul CXVI, nr. 260 din 8 noiembrie 1948, p. 8.983-8.986.
20

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

INFORMAII NECUNOSCUTE DIN PRESA BUCURETEAN


N PERIOADA OCUPAIEI GERMANE 1916-1918*
CORNEL POPESCU**
Pretextul declanrii primei conflagraii mondiale a fost reprezentat de
asasinarea motenitorului tronului Imperiului Austro-Ungar, Franz Ferdinand i a soiei
sale, principesa Sofia, n oraul Sarajevo din Bosnia-Heregovina. Motivul real, a fost
dorina de remprire a imperiilor coloniale i de formare a statelor naionale n
Europa. La Bucureti, premierul romn Ionel I. C. Brtianu1 a fost prudent n privina
lurii, hotrrii de a intra Romnia n rzboi, pentru c tia discuiile de la Paris i
Londra, din cadrul cercurilor politice. Putem da ca exemplu n acest sens trasarea, n
anul 1916 la Londra a viitoarei linii de frontier ntre Romnia i Ungaria, denumit n
limbajul diplomatic Linia Balfour, dup numele celui care a trasat-o, Lordul Arthur
James Balfour2.
Regele Carol I (1881-1914)3 i eful Partidului Conservator, Petre P. Carp, au
cerut s se respecte tratatul ncheiat ntre Romnia i Puterile Centrale la data de 18/30
octombrie 18834 i s intrm n rzboi ca aliai ai acestora5, dar Ionel Brtianu i
membrii guvernului su, s-au impus i Consiliul de Coroan din 21 iulie 1914 de la
Sinaia a hotrt adoptarea expectativei armate pentru pregtirea rzboiului i realizarea
unitii naionale.
Marile puteri, au iniiat o aciune diplomatic intens pentru a atrage Romnia
de partea taberei n care fcea parte fiecare6. Ionel Brtianu nu s-a lsat amgit de
promisiunile diplomailor strini, tia ce a pit tatl su I. C. Brtianu n timpul
Rzboiului de Independen, dar nu s-a lsat influenat nici de cererile i presiunile
*
Articolul face parte din Proiectul Oportuniti oferite n cadrul stagiului de pregtire doctoral n vederea
creterii capacitii i motivaiei pentru cercetare tiinific de performan POSDRU/6/1.5/S/23.
**
Universitatea din Piteti.
1
Anastasie Iordache, Ion I. C. Brtianu, Bucureti, 1994; Ion Scurtu, Ion I. C. Brtianu. Activitatea politic,
Bucureti, 1992.
2
Radu tefan Vergatti, O disput fr obiect: Transilvania, n Geopolitica, revist de Geografie politic,
Geopolitic i Geostrategie, anul III, nr. 11/2005, p. 125-136.
3
ntre 1866 i 1879 a purtat titulatura de Principe, iar ntre 1879 i 1881 de Alte Regal, Romnia a fost
ridicat la rang de regat de ctre Parlament pe 14/26 martie 1881.
4
Un tratat de alian cu Austro-Ungaria la care, n aceeai zii a aderat i Germania. Tratatul avea un caracter
defensiv i secret, fiind cunoscut doar de un cerc restrns de politicieni si de regele Carol I.
5
Romnia n anii Primului Rzboi Mondial, vol. I, Bucureti, 1987, p. 78-79.
6
Se confruntau dou grupri politico-militare Tripla Alian (Puterile Centrale) i Tripla nelegere
(Antanta).

234

CORNEL POPESCU

oamenilor politici romni antantofili, antirui sau filogermani7. Premierul romn a


ateptat momentul favorabil pentru intrarea Romniei n rzboi. Dup ce la 4/17 august
19168 a ncheiat un acord secret cu Tripla nelegere pentru intrarea n rzboi ca aliat
al acestei grupri politico-militare9.
n perioada neutralitii ntre bucureteni circula o glum care reda starea de
spirit a acelor ani tulburi. Se spunea c Nicolae Filipescu declara c nu a venit timpul
ca Romnia s intre n rzboi, Alexandru Marghiloman afirma c a sosit de mult
timpul, iar Ionel Brtianu spunea c este bine s nu ne uitm la ceas10. La data de 14/27
august 1916, Romnia a declarat rzboi Austro-Ungariei, iar la 15/28 august 1916,
armata romn a nceput operaiile militare pentru eliberarea Transilvaniei11. La 17/30
august Germania a declarat rzboi Romniei iar la 19 august/1 septembrie 1916
Sublima Poart i Bulgaria au urmat exemplul germanilor. Armata romn lupta pe
dou fronturi, pe 24 august/6 septembrie 1916 a avut loc nfrngerea armatei romne la
Turtucaia. Brtianu i-a dat seama c ara se afla ntr-o situaie grea i i s-au prbuit
starea de spirit i moralul12. n ziua de 20 noiembrie/3 decembrie 1916, armata romn
a pierdut btlia de pe Arge-Neajlov13, sau btlia pentru Bucureti, guvernul
Romniei se va ndrepta n frunte cu premierul, Parlamentul i Casa Regal ctre
Moldova.
Printre articolele aprute n ziarul Lumina, la seciunea tiri artistice se
anuna c joi 20 i duminic 23 septembrie 1917, urmau s aib loc audiiile pe final de
an ale elevilor doamnei Lucreia, doctor Popovici Pretorian n sala Ateneului ora 3
dup amiaza precis. Joi la 8 seara urma sa aib loc la teatrul Cinema Cminul Cultural
din Calea Vcreti Nr. 54, o mare reprezentare cu artiti reputai n beneficiul colii n
aer liber a adpostului pentru copii mobilizailor din strada Raionului Nr. 54. fiind
vorba de o aciune de binefacere se cerea s vin ct mai mult lume14. Tot n acelai
ziar era publicaia coordonat unde urmau s se predea vinurile i spirtoasele ce
trebuiau predate conform ordonanei din 2 septembrie 1917, care nu se mai afla la
locurile de producie, acestea urmnd s fie predate n urmtoarele zile:
1. Pentru Bucureti pn la linia de centur vor fi predate vinurile la pivnia
Bagdat din strada Cazarmei Nr. 44, n sticle i ulcioare, la pivnia Central din strada
Petru Rare Nr. 11, n butoaie, ntre 5-20 septembrie;
2. Vinurile din comandatura etapei 301 Ciocneti intre 5-12 septembrie la
fabrica de zahr Chitila;
3. Pentru vinurile comandaturei etapei 24 - Oltenia intre 14-20 septembrie la

Radu tefan Vergatti, Starea de spirit a lui Ionel I. C. Brtianu dup intrarea Romniei n Primul Rzboi
Mondial, n Buletinul tiinific, Studii Istorice al Universitii din Piteti, nr. III-IV ( 2004-2005), Piteti, p.
113-114.
8
Istoria Romnilor, vol. II, Tom II, Bucureti, 2003, p. 418-419, la aceast dat n locuina lui Vintil
Brtianu, au fost semnate cinci exemplare n original pentru: Rusia, Frana, Marea Britanie, Italia i Romnia,
desemnarea documentelor de alian cu Antanta nu au tiut nici mcar membrii guvernului.
9
Romnia n anii, vol. I, ed. cit. p. 121-122.
10
Radu tefan Vergatti, op.cit., p. 114.
11
Istoria Romnilor, vol. II, tom. II, ed. cit., p. 420-421.
12
Vezi pe larg Radu tefan Vergatti, op.cit., p. 115-116.
13
Istoria Romnilor, vol. II, tom. II, ed. cit., p. 433; Romnia n anii, vol. I, ed. cit. p. 486-526.
14
Lumina, I, nr. 1, miercuri 5 septembrie 1917.

INFORMAII NECUNOSCUTE DIN PRESA BUCURETEAN N PERIOADA

235

pivnia Seciunii economice din strada Constantin Alimneteanu Nr. 1915.


Ca peste tot n ar, pentru a menine un control asupra persoanelor apte de
munc, dar i pentru o exploatare eficient a teritoriului ocupat, autoritile germane au
solicitat toate forele de lucru civile neocupate i trebuiau folosite la gospodrirea
rzboiului, inclusiv iganii i prizonierii de rzboi16.
Conform ordonanei Administraiei militare (Buletinul de ordonan pentru
populaia Romniei nr. 224) orice persoan capabil de munc ntre 14 i 60 ani
afltoare pe teritoriul administraiei militare, este obligat a executa munca ce i s-ar da
de un serviciu al prilor aliate contra plat.
Se vor duce lucrtori la munc cu fora numai dac, dup o invitaie prealabil
nu se prezint lucrtori voluntari sau nu se prezint lucrtori suficieni.
Spre a se nlesni angajarea lucrtorilor voluntari, mai ales a celor care se vor
angaja pe un timp mai ndelungat n afar de locul lor de domiciliu, li se vor acorda
avantaje speciale ca de exemplu: leafa mai mare sau arvuna de circa 50 lei, acordarea
unui ajutor familiei lucrtorilor nsurai i anume de 10 lei soiei i de 5 lei pentru
fiecare copil sub 14 ani, de asemeni favorizarea la concedii.
Lucrtorilor ce se angajeaz de bun voie li se vor acorda anumite premii [].
Cei care nu se conformeaz ordinului, adic de a se prezenta la lucru, vor fi
pedepsii de ctre tribunalele militare germane sau de comandanii militari [...].
n ziua de 4/17 decembrie, Gazeta Bucuretilor anuna c la Cinematograful
Zaharia, de pe strada Lipscani, avea loc reprezentaia extraordinar cu frumoasa
dram n 5 acte Iubire i recunotin. Era prima reclam cinematografic publicat n
pres dup intrarea inamicului n ora. Numrul urmtor al gazetei aducea la cunotina
publicului c la Cinema Lux, din strada Doamnei nr. 5, ncepuse s ruleze aa-zisul
mare succes mondial Din leagn pn n mormnt (Von der Geburt zum Tode), tragedie istoric n 3 acte i 250 tablouri, precum i jurnalul rzboiului 17. Autoritile de
ocupaie permiseser redeschiderea cinematografelor, sub un strict control al poliiei
militare germane. n aceeai zi de 5/18 decembrie mai apruse n Gazeta Bucuretilor
un anun, de ast dat n limba german: Von 4 Uhr Nachmittag ist stets das
Vergniigungs Etablissement Trocadero, Spezial-Lokal fiir Offizier, Strada Doamnei,
geoffnet 18.
Cetenii oraului care au cai n posesiune sau ngrijire snt datori s
ntiineze despre aceasta Inspectoratul de poliie din cartierul lor, cel mai trziu pn
miercuri 20 decembrie, stil nou, ora 12 din zi; contravenienii vor fi pedepsii cu
amend sau cu nchisoare pn la doi ani - anuna tot Gazeta Bucuretilor n urmtorul ei numr19. Printre primele rechiziii efectuate de ocupani a fost cea a cailor,
de care aveau stringent nevoie pentru armat. n acelai timp, Komandantura german
cerea primarului mari cantiti de alimente. La obieciile acestuia c s-ar ajunge
astfel la nfometarea populaiei, colonelul Stolzenberg ar fi btut cu pumnul n
mas zicndu-i: Uii c suntem nvingtorii i c nvinii trebuie s se supun'.
15

Ibidem.
Ibidem
17
Gazeta Bucuretilor, XXXVIII, nr. 198, ed. de rzboi sub ocupaia german, nr. 5, 18 decembrie 1916 ,
18
De la ora 4 dup-amiaz este deschis localul de distracie Troca-dero, din Strada Doamnei, numai
pentru ofieri.
19
Gazeta Bucurestilor, XXXVIII, Nr. 199, ed. de razboi sub ocupatie german, nr. 6, 19 decembrie 1916,
16

CORNEL POPESCU

236

Putei s-mi tragei un glon, dar nu m supunei la un astfel de lucru, ar fi replicat


Emil Petrescu, potrivit unei relatri a Sabinei Cantacuzino 20. Conform unei alte
relatri, autoritile germane ar fi cerut Primriei Capitalei, curnd dup stabilirea n
Bucureti a Guvernmntului Imperial i a Komandanturei, s le comunice, ntr-un
rstimp de 12 ore, ce cantiti de lemne, petrol, crbuni, zahr, fin .a. se gseau
depozitate pine se poate fabrica zilnic n Bucureti i care era capacitatea n Capital
41 unde, inclusiv ceea ce deineau cetenii, apoi ct total de mcinare a morilor din
ora 21. Primria nefcnd fa unor asemenea exigene, iar primarul Emil Petrescu
adoptnd amintita atitudine, Guvernmntul Imperial a decis, pe de o parte, nlocuirea
acestuia, iar, pe de alt parte, a cerut direct populaiei, pe calea ordonanelor i sub
ameninarea unor severe pedepse, de a declara cantitile de alimente i combustibil
deinute.
Sarcina rechiziionrii acestora a revenit autoritilor locale romneti puse
sub controlul poliiei militare germane. nc din primele zile, ocupanii s-au revrsat,
dup cum susine i C. Bacalbaa, asupra tuturor depozitelor i bcniilor; toate
mrfurile sunt ridicate, iar drept plat se dau bonuri de rechiziie 22.

UNKNOWN INFORMATION FROM THE MEDIA OF BUCHAREST


DURING THE GERMAN OCCUPATION 1916-1918
Abstract
The author tries to present with the help of some fragments from the press of
the time the state of mind of the inhabitants of Bucharest, as well as aspects of every
day life during the German occupation in the World War I.

20
21
22

Sabina Cantacuzino, op. cit., p. 40.


V. Th. Cancicov, op. cit., vol. 1, p. 212.
C. Bacalbaa, op. cit., p. 45.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

SITUAIA SANITAR DIN BUCOVINA N PERIOADA


NOIEMBRIE 1918 - AUGUST 1919
MIHAI CHIRI
LEONTIN STOICA
Cea mai nordic provincie a Romniei Mari interbelice, Bucovina, nordul
Moldovei istorice, a intrat n componena statului naional-unitar modern romn n
toamna anului 1918, n condiiile colapsului monarhiei bicefale austro-ungare,
precipitat de nfrngerea n rzboi.
Spre deosebire de Basarabia, aici, ideea naional romneasc ptrunsese
printre romnofoni, care renunaser la identitatea veche, provincial, de moldoveni
n favoarea titulaturii de romni. Pe de alt parte ns, existau alte circumstane care
au imprimat luptei de emancipare naional de aici un caracter mai puin radical. Astfel,
ponderea populaiei romneti autohtone a sczut considerabil n cursul secolului al
XIX-lea, n favoarea unor ramuri ale poporului ucrainean (ruteni etc.) dar i a altor
populaii alogene (evrei, germani, polonezi, armeni, slovaci etc.). Conform
recensmntului din 1930, romnii formau, totui, o majoritate destul de consistent, cu
44, 5% din totalul populaiei, urmai de ruteni, cu 27,7 %, iar apoi, la mare distan, de
evrei (10,8%), germani (8,9%) i polonezi (3,6%). La orae ns, romnii i evreii
reprezentau cte o treime din numrul total de locuitori, germanii circa 15%, ponderea
ucrainenilor n mediul urban fiind minor1.
Un al doilea element care trebuie luat n calcul, este politica permisiv a
autoritilor austriece, la nceputul secolului XX, prin introducerea votului universal n
jumtatea vestic a dublei monarhii, n 1907, anul marilor rscoale rneti din
Romnia, respectiv, prin acceptarea desfurrii unor activiti culturale i politice
nesecesioniste, ale diverselor grupuri etnice.
Datorit acestei conduite, romnii bucovineni aveau o situaie culturalpolitic bun, cel puin prin comparaie cu fraii lor din Basarabia sau Transilvania2.
Caracterul mai puin radical al revendicrilor naionale a determinat elita
politic romneasc local s se concentreze asupra problematicii social-politice
imediate, ceea ce a generat o fragmentare intern, n momentul izbucnirii conflagraiei

Direcia Doctrin i Instrucie din cadrul Statului Major General.


Arhivele Militare Piteti.
1
Lucian Boia, Romnia - ar de frontier a Europei, Bucureti, Editura Humanitas, 2002, p. 18.
2
Mircea Dogaru, Gheorghe Zbuchea, O istorie a romnilor de pretutindeni, Bucureti, Editura D. C.
Promotion, 2004, vol. I, p. 263.

238

MIHAI CHIRI, LEONTIN STOICA

mondiale existnd trei partide ale romnilor bucovineni (democrat-rnesc, naional i


conservator).
Totodat, ncepea s se cristalizeze o elit politic rutean local, care lua n
calcul, tot mai clar, includerea total sau parial a Bucovinei ntr-o entitate cu caracter
etnic ucrainean, parte a monarhiei habsburgice3.
Iminena ncheierii rzboiului n defavoarea Puterilor Centrale, a favorizat
declanarea unor micri naionale i naionaliste, pe ntreg cuprinsul statului
multinaional austro-ungar, iar ucrainenii au fost cei dinti care au nfiinat un Consiliu
Naional la Lvov, la 3 octombrie 1918, emind i pretenii asupra a dou treimi din
Bucovina4.
La rndul lor, romnii din provincie au fondat, la 14/27 octombrie 1918, un
Consiliu Naional, alctuit din 50 de persoane, sub preedinia lui Dionisie Bejan, dar i
un Comitet Executiv prezidat de Iancu Flondor. Divergenele romno-ucrainene se
adnceau pe zi ce trecea, mai ales dup ce, la 3 noiembrie 1918, Adunarea Naional a
Ucrainenilor, convocat tot la Cernui, a proclamat unirea cu o proiectat republic
ucrainean a celei mai mari pri din Bucovina. Deputatul Aurel Onciul, rud a
istoricului Dimitrie Onciul, a ncercat s stabileasc un modus vivendi cu reprezentanii
populaiei ucrainene, majoritare n zonele rurale de la nord de Cernui, ns acordul
ncheiat de el a fost dezavuat de Consiliul Naional Romn, care a cerut ajutorul
guvernului de la Iai. n consecin, Divizia a 8-a, comandat de generalul I. Zodiac, a
ptruns n provincie i a pus capt aciunilor militare iniiate de ctre ucraineni5.
Au urmat dou sptmni de cvasi-independen juridic (legislativ) a
Bucovinei, singura autoritate provincial rmnnd Consiliul Naional, care a adoptat
i o lege fundamental provizorie, la data de 30 octombrie/12 noiembrie, n 12 puncte.
Nu a fost adoptat vreo proclamaie de independen, n schimb, la 15/28
noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei a votat unirea cu Romnia, n
unanimitate (dintre cei 100 de deputai, 74 erau romni, 13 ucraineni, 7 germani i 6
polonezi)6.
Odat intrate pe teritoriul Bucovinei, trupele Diviziei a 8-a Infanterie au luat
contact cu realitile acestui col din vechea Moldov, inclusiv sub aspect sanitar.
Ambiana social-economic general era una mai puin prielnic, n cazul Bucovinei,
pentru epidemii. Conform unui raport din luna decembrie 1918, n aceast provincie
nu se alarmeaz dect de cazuri suspecte de tifos exantematic, care, n general, nu se
confirm. Serviciul Sanitar funcioneaz satisfctor7.
Pn n luna aprilie ns, condiiile mai generale, contextual sanitarepidemiologic, dac putem spune aa, avea ns s i spun cuvntul. Epidemiile
continuau s fac victime n Basarabia i n teritoriile romneti care se aflaser sub

Alain Ruz, Ukrainiens et Roumains (IXe -XXe, sicle). Rivalits carpatho-pontiqus, Paris 1999, p. 178179.
4
Ibidem, p. 181.
5
Ion Giurc, Prezena militar romneasc n Bucovina n toamna anului 1918, n volumul 1918 un vis
mplinit, Ploieti, Editura Petrol-Gaze, 2008, p. 135-146.
6
Ion Agrigoroaiei, Marea Unire, n Istoria Romnilor, vol. II, 1878-1918, coord. acad. Gh. Platon,
Bucureti, Editura Enciclopedic, 2003, p. 505-506.
7
C.S.P.A.M.I., fond M.C.G., dosar nr. crt. 2478, f. 19.

SITUAIA SANITAR DIN BUCOVINA N PERIOADA

239

ocupaie militar german, iar Ucraina devenise cmp de btlie ntre diversele
faciuni implicate n rzboiul civil din Rusia.
Pe acest fundal, n Bucovina s-a extins tifosul exantematic, focarul iniial fiind
plasat n proximitatea localitii Siret. Situaia era pus de ctre responsabilii pe linia
sanitar de la M.C.G., pe seama vecintii cu Basarabia (un focar de tifos exantematic
exista la Hotin), dar i a tranzitrii provinciei de ctre prizonierii ardeleni care se
ntorceau acas din Rusia8.
Luna mai a anului 1919 a adus ptrunderea Diviziei a 8-a Infanterie pe
teritoriul Pocuiei, regiune disputat n Evul Mediu (secolele XV-XVI) de Polonia i
Moldova, dup ce fusese dat ca gaj lui Petru Muat, la finele veacului al XIV-lea.
Trimiterea trupelor romneti n Pocuia (sud-vestul Galiiei), la sfritul primverii
anului 1919 nu avea ns nimic de-a face cu rivalitile medievale moldo-polone, i nici
cu revendicri romneti de natur teritorial, dincolo de apa Ceremuului, unde rutenii
erau net majoritari, oraele erau evreieti, iar numrul etnicilor romni era extrem de
mic.
Gestul romnesc venea, ca urmare direct a unei solicitri din partea Poloniei,
aflat n ofensiv n Ucraina, contra forelor sovietice. Foarte probabil, o asemenea
conduit din partea Romniei ca o replic la tentativele lui Lenin de a ncercui
Romnia printr-o conlucrare militar ntre forele bolevice din Ucraina (Rakovski) i
Ungaria (Bela Kuhn)9.
Revenind la Bucovina, menionm faptul c, n luna februarie 1919, starea
sanitar era considerat ca destul de satisfctoare, n ceea ce privete armata, ct i
populaia civil, n timp ce n teritoriul fost ocupat, tifosul exantematic fcea ravagii,
iar n Moldova dintre Prut i Carpai se mai nregistrau focare epidemice izolate10. La
nivelul Diviziei a 8-a erau consemnate cinci cazuri de grip, 15 cazuri de tifos
exantematic, 10 cazuri de febr tifoid i 29 de cazuri de variol11.
innd cont c, n februarie 1919, armata operativ romn includea 15 divizii
de infanterie, dou divizii de cavalerie, plus alte cteva structuri distincte i uniti
nendivizionate, situaia sanitar a Diviziei a 8-a Infanterie era una, ntr-adevr,
satisfctoare.
n luna aprilie 1919, dup cum am vzut, situaia epidemiologic n cadrul
populaiei se nrutise. n interiorul Diviziei a 8-a ns, tendina general era de
ameliorare a strii sanitare, ca de altfel, la nivelul ntregii armate. Numrul celor
bolnavi de tifos exantematic, din rndurile soldailor Diviziei a 8-a, rmsese de 15,
ns nu se mai nregistra niciun caz de grip (spaniol), febr tifoid, variol, i nici de
conjunctivit granuloas12.
n luna mai a anului 1919, la nivelul ntregii armate, au fost semnalate 90 de
cazuri de grip spaniol (comparativ cu 263, n luna precedent), cu un singur deces,
fa de 6, n cursul lunii aprilie.

Ibidem, f. 87.
Ion M. Oprea, Romnia si Imperiul Rus (1900-1924), Bucureti, Editura Albatros, 1998, p 253.
10
D.A.N.I.C., fond Casa Regal. Documente Oficiale, vol. II, d. 1/1919, f. 6-7.
11
Ibidem, f. 8.
12
Ibidem, f. 13.
9

240

MIHAI CHIRI, LEONTIN STOICA

Cea mai redutabil ameninare biologic rmnea tifosul exantematic, care


produsese 327 de mbolnviri noi, inclusiv 25 de decese, fr a constitui ns veritabile
focare. Originea cazurilor se afla n rndurile populaiei civile, ceea ce fcea ca
speranele factorilor de decizie n materie s fie legate de combaterea energic a
epidemiei n rndurile civililor, Basarabia i Muntenia rmnnd zone destul de
afectate. Un factor ncurajator, n aceast privin, era reprezentat de nclzirea vremii,
odat cu apropierea verii. Febra tifoid i paratifoid se manifestau i ele cu o
intensitate mai redus, numrul total de militari contaminai fiind de 12, dintre care 2
decedai. Vaccinarea mpotriva acestor dou boli asemntoare era aproape terminat.
Febra recurent nu mai produsese decese, iar numrul total de mbolnviri era de 13,
toate la Divizia a 9-a Infanterie, cantonat n Basarabia. Variola era i ea n regres, cu 9
cazuri de mbolnviri noi, fr decese, n cursul lunii mai, pe cnd n luna aprilie
fuseser consemnate 23 de mbolnviri, dintre care 3 se dovediser letale13. La Divizia
a 8-a Infanterie, numrul exantematicilor crescuse de la 15 la 25, ns celelalte maladii
epidemice (grip, febr tifoid, variol i conjunctivit granuloas) erau total absente.
Dac numrul suferinzilor de grip, febr tifoid i variol era n general limitat, la
nivelul ntregii armate, fiind consemnate 62, 4, respectiv 7 cazuri, absena
conjunctivitei granuloase rmne un fapt remarcabil, n condiiile n care n armata
romn erau consemnate 620 de cazuri14.
n rndurile populaiei civile bucovinene, frecvena tifosului exantematic era
ngrijortoare, numrul de cazuri nregistrate apropiindu-se de 100, localizate cu
precdere n districtele Cernui i Siret. n vederea combaterii epidemiei, serviciile
sanitare militare locale s-au implicat substanial; aportul medicilor militari a fost
recunoscut i de Secretariatul Salubritii Publice din Bucovina, instituie care s-a opus
plecrii spre Kolomeea (Galiia, Pocuia) a formaiunilor sanitare militare, spre a
coopera cu serviciile civile locale15.
Situaia va rmne, pentru Bucovina n parametrii relative asemntori i n
cursul lunii iunie, cnd numrul militarilor bolnavi de tifos exantematic va fi de 19, la
care pot fi adugate patru cazuri de scarlatin i 6 de febr recurent, n rndurile
Diviziei a 8-a Infanterie.
n Galiia i Pocuia, tifosul exantematic fcea ravagii n rndurile populaiei
civile, iar n Basarabia, mult-doritele rezultate n lupta cu aceeai epidemie se lsau
ateptate, ceea ce nu putea rmne fr urmri la nivelul populaiei din Bucovina.
Serviciile sanitare militare continuau s fie angrenate n lupta cu flagelul menionat,
prin organizarea unor echipe de profilaxie de cte 2-3 militari, avnd misiunea de a se
deplasa prin comune, pentru controlul bolnavilor i al msurilor de profilaxie. Printre
msurile anti-epidemice luate, se numr i iniierea edificrii unei instalaii de
deparazitare i izolare, la Nepocauti, punct nodal pentru legturile feroviare ntre
Bucovina i Galiia, ntre Romnia ntregit i Polonia renscut16.

13

Ibidem, f. 14-16.
Ibidem, f. 11.
15
Ibidem, f. 17.
16
C.S.P.A.M.I., fond M.C.G., dosar nr. crt. 3556, f. 1-4.
14

SITUAIA SANITAR DIN BUCOVINA N PERIOADA

241

Pentru decada 11-20 iulie a anului 1919, datele statistice consemneaz, la


Divizia a 8-a doar 4 cazuri de scarlatin, 3 la Regimentul 3 Grniceri i unul la
Regimentul 8 Vntori17.
Cifrele au rmas constante i n cursul decadei urmtoare, cu precizarea c doi
dintre cei 4 s-au nsntoit. La nivelul ntregii armate romne, n ultima decad a lunii
iulie 1919, 169 de exantematici rmai, 117 nsntoii i 4 decedai. Febra recurent
era cvasi-eradicat ca i febra tifoid i scarlatina (cazurile de la Divizia a 8-a, fiind,
deci, singulare la nivelul armatei). Remarcabil rmne i absena conjunctivitei
granuloase la nivelul acestei divizii, n condiiile n care, la nivelul totalului forelor
armate romneti se nregistrau 1230 de bolnavi, din care 175 noi, dar i 112
nsntoii, cu toii din cadrul trupei18.
Luna august a cosemnat, printre evenimentele militare mai importante,
ncheierea victorioas a campaniei din Ungaria, odat cu ocuparea Budapestei de ctre
trupele romneti, ca i retragerea din Pocuia, ntruct trupele poloneze erau, acum,
capabile s controleze provincial de 8000 km2, parte a Galiiei orientale. n prima
decad a lunii august au fost raportate, din nou, cazuri de tifos exantematic la Divizia a
8-a Infanterie. Numrul celor bolnavi aera ns modic (de 8), dintre care 3 s-au i
vindecat pn la finele decadei. n ansamblul armatei romne, tendina era de
descretere, fiind nsumate 157 de cazuri, dintre care 45 noi, dar tot 45 de nsntoiri,
fr decese. Tot la Divizia a 8-a mai existau 3 cazuri de febr recurent dintre care
dou vindecate, 5 cazuri de scarlatin, din care dou vindecate (din nou singurele
cazuri de scarlatin din armata romn). Variola i conjunctivita granuloas, care se
manifestau n cadrul altor uniti militare, nu au fost nici acum semnalate la Divizia a
8-a Infanterie.
Comentnd datele numerice furnizate de diversele uniti militare i apoi
centralizate la M.C.G., generalul-medic Nicolae Vicol scria, ntre altele: Scarlatina se
prezint numai cu dou cazuri noi, sporadice, dintre care unul la Regimentul 25
Infanterie i cellalt la Regimentul 4 Grniceri (ambele, din Divizia a 8-a Infanterie).
Este de notat caracterul neobinuit de benign al acestei boli, n momentul de fa,
comparative cu gravitatea i cu extrem de marea ei difuzibilitate (caracter contagios) de
alt dat, n-a fost nici un deces, pentru a concluziona: starea sanitar a armatei este
ct se poate de mulumitoare, fa de unele lipsuri i de greutile de tot felul, ce se
ntmpin pe alocuri, n executarea strict a msurilor medicale. ntr-adevr, la nivel
global, cel puin statistic vorbind, evoluia situaiei sanitare era ncurajatoare. Variola,
febra tifoid i paratifoid nu mai produseser niciun caz nou de mbolnvire, iar gripa
spaniol, tifosul exantematic, febra recurent (consemnat doar la diviziile a 8-a i a
10-a Infanterie), conjunctivita granuloas i dizenteria microbian produceau doar un
numr redus sau relativ redus de mbolnviri noi, fr decese19.
Tendina general de ameliorare a situaiei sanitare, de izolare i eradicare a
focarelor epidemice, a continuat, pe parcursul lunii august, cnd, n cadrul armatei
romne nu au mai fost consemnate dect 3 decese, dintre care 2 de tifos exantematic,
iar 1 de febr tifoid, n paralel cu scderea sensibil a numrului de bolnavi, cu
17
18
19

Ibidem, f. 5-9.
Ibidem, f. 11-14.
Ibidem, f. 17-20.

MIHAI CHIRI, LEONTIN STOICA

242

excepia conjunctivitei granuloase, unde se nregistrase o cretere de 2,5 ori (de la 583
de cazuri la 1.443). Caracteristicile definitorii ale strii sanitare n cazul Diviziei a 8-a
Infanterie au rmas practic aceleai i la finele lunii august 1919: 4 cazuri de tifos
exantematic, 3 cazuri de febr recurent, 1 caz de febr tifoid, 3 cazuri de scarlatin20.
n concluzie, putem afirma c, la nivelul Bucovinei, n perioada noiembrie 1918-august
1919, problemele de ordin sanitar au fost, totui, benigne i au avut mai degrab un
caracter exogen, n cazul populaiei civile (vecintatea cu zone mai grav afectate,
precum Galiia sau Basarabia, n spe, focarul exantematic de la Hotin). n rndurile
militarilor, problemele sanitare au avut un caracter mai particular, fiind reprezentate
mai mult de scarlatin i febr recurent, ceea ce nu era cazul n alte divizii; oricum, la
Divizia a 8-a, aceste maladii au avut un caracter benign, ceea ce a uurat eforturile
cadrelor medicale.

THE SANITARY STATE IN BUCOVINA BETWEEN


NOVEMBER 1918 AND AUGUST 1919
Abstract
In this paper the sanitary state of both the civilians and the militaries from the
Division 8 Infantry in Bucovina, between November 1918 and august 1918 is
presented. As a conclusion, in Bucovina was much better than in Basarabia and Pocutia
for example, where a typhos epidemic was recorded.

20

Ibidem, f. 21-24.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

EVOLUIA NVMNTULUI LA PITETI


N PERIOADA INTERBELIC (1919-1939)
LUMINIA DOGIOIU*
n timpul primului rzboi mondial, procesul de nvmnt n oraul Piteti a
avut foarte mult de suferit, aa cum s-a ntmplat de altfel i cu alte domenii ale vieii
sociale. O serie de profesori au fost chemai sub arme i n acelai timp, o parte din
localurile colilor au fost folosite pentru interesele armatei. n timpul ocupaiei, unele
coli au fost transformate n cazrmi sau depozite, aa nct, dup terminarea
rzboiului, a fost nevoie de foarte mult munc i mult entuziasm pentru repararea
distrugerilor pe care le suferise oraul.
Astfel, la 4 aprilie 1920, ntr-un raport al profesorului C. Mihilescu de la
coala Normal din Piteti, ctre prefectul de Arge se fcea referire la implicarea
populaiei civile n toate activitile care se impuneau n situaia creat de rzboi i mai
ales la spitalele militare care au funcionat la Piteti. Spitalele militare ce s-au nfiinat
n localitate de ctre Comitetul Central Sanitar, la decretarea mobilizrii, au fost n
numr de apte. O parte din ele au fost evacuate, iar alt parte au fost desfiinate prin
faptul evacurii1.
Un exemplu sugestiv l constituie Liceul Ion C. Brtianu care a fost
transformat n spital al Crucii Roii2.
Dup depirea greutilor provocate de rzboi, nvmntul cunoate
transformri importante, caracterizate prin diversificarea sa, prin prelungirea duratei de
colarizare, prin creterea efectivului de elevi i a numrului de cadre didactice, prin
mbuntirea bazei materiale a colilor existente i prin construirea de noi localuri de
coal.
O serie de msuri luate la nivelul ntregii ri, ca perfecionarea programelor
colare, se rsfrnge, favorabil i asupra coninutului i funcionrii nvmntului la
Piteti.
colile de copii mici (grdinile de copii) se aflau nc la nceput de drum. n
anul 1919, se deschidea grdina de Copii, a Societii clerului Fria, care ocupa o
sal din imobilul societii din strada Brtianu3.
*

Colegiul Naional Liceal Zinca Golescu, Piteti.


1 Piteti, Mrturii documentare, 1388-1944, vol. I, Bucureti, 1988, D.G.A.S. p. 324.
2 Arhivele Naionale Istorice Centrale, Direcia Judeean Arge, fond Prefectura Judeului Arge, dosar
nr. 57/1918, f. 287.
3 Ibidem, fond Primria Oraului Piteti, dosar 21/1919, f. 5.

244

LUMINIA DOGIOIU

Societatea ndrumarea, anuna Prefectura oraului c sub patronajul d-nei


Maria Vldescu a deschis n ziua de 1 mai 1922 o Grdin de Copii, n strada
Craiovei, nr. 34 din Piteti4.
Prezen stabil ncepnd cu 1923, Grdina de Copii a Societii ndrumarea
solicita s fie trecut n bugetul Comitetului colar comunal Piteti, lucru obinut la 1
februarie 1925, cnd Ministerul Instruciunii a aprobat s se ia pe seama statului
aceast grdin.
Despre activitatea desfurat aici, revizorul colar aflat n inspecie
consemna: Am asistat la mai multe jocuri combinate cu micri i cntece, executate
de copii n strmta grdini de lng coal. Modul de executare a fost satisfctor5.
La 10 octombrie 1926, parohul i directorul colii romano-catolice solicita
aprobare pentru nfiinarea unei grdini de copii n casa parohial6.
Noua lege a nvmntului primar, adoptat n 1924, prevedea ca, pe lng
fiecare coal primar, s fie i cte o grdin de copii. Utilitatea lor era de netgduit,
mai ales pentru populaia mrgina din marile centre industriale, unde prinii aveau
ocupaii zilnice n fabrici i ateliere, precum i pentru populaia de la sate unde prinii,
n cursul anului, cu excepia lunilor de iarn, erau ocupai cu munca cmpului. Copiii
mici de la 5 la 7 ani, ar fi adpostii, ngrijii i educai n aceste coli mai mici.
Idealul ar fi ca aceste coli s aib local propriu, cu sli pentru lucru, pentru jocuri,
pentru repausul copilului, cu cantin i baie i toate cele necesare pentru educaia i
distracia copiilor. Cu un cuvnt coala s fie o grdini, iar florile s fie copilaii care
cu ct vor fi mai bine ngrijii cu att vor crete, se vor dezvolta i vor nfrumusea
grdinia7.
nvmntul primar era reprezentat de ase coli: trei de biei i trei de fete.
n localul colii primare de biei nr. 1, situat n strada Brtianu nr. 37 au funcionat de
la 1920 i pn la 1931 toate colile primare de biei din Piteti8. Cursurile se vor
desfura pe jumti de zile, aceasta deoarece localul colilor de biei nr. 2 i 3 era
ocupat de coala Normal de fete. Creterea populaiei colare a impus hotrrea de a
se construi o coal primar n cartierul grii. n acest sens a fost solicitat terenul din
faa staiei C. F. R. Piteti, dar Direciunea General a Cilor Ferate Romne nu a
satisfcut aceast cerere. coala primar mixt n aceast zon a oraului urma s fie
nfiinat n 1933.
Pentru buna desfurare a activitilor colare, un rol important l-au avut
Comitetele colare. n 1919, n localul colii nr. 2 de biei din Piteti s-au desfurat
lucrrile pentru desemnarea comitetelor colare din judeul Arge. Mai mult prin
aclamaiuni au fost alei patru membrii n Comitetul colar Judeean, n persoana dnilor: Gh. Teodorescu (nvtor din Mueteti), Stan Glon (nvtor Stolnici), Stan
Marinescu (nvtor Prundu) i D. Pretorianu (nvtor Ciofrngeni). Acetia

4 Ibidem, fond P.J.A., dosar 6/1922, f. 16.


5 Argesis, studii i comunicri, seria Istorie VII, Piteti, 1995, p. 239.
6 Ibidem.
7 A.N.I.C., D.J.A., fond P.J.A., dosar nr. 19, f. 70.
8 Gheorghe M. Franescu, Cteva pagini din trecutul coalei Domneti din Piteti, Tipografia Artistica,
Piteti, 1936, p. 91.

EVOLUIA NVMNTULUI LA PITETI N PERIOADA

245

mpreun cu membrii de drept vor forma Comitetul colar Judeean. Domnul revizor
colar a dat citire Decretului lege privind nfiinarea Comitetelor colare1.
Comitetele colare urmau s asigure buna desfurare a activitii educative n
judeul Arge, dar i n ar, n condiiile reorganizrii sistemului de nvmnt
dup 1918.
La 27 septembrie 1920, membrii Comitetului colar din judeul Arge au
depus jurmntul de credin desemnnd preedinte pe M. D. Vasilescu: Jurm n
numele lui Dumnezeu i declarm pe onoare i contiin c vom pstra credin
Regelui i Constituiunii i c vom ndeplini cu sfinenie datoriile atribuiilor ce ne
revin. Aa s ne ajute Dumnezeu10.
Acest jurmnt al Comitetului colar al judeului Arge s-a prestat n
conformitate cu dispoziiile articolului 80, din Regulamentul pentru aplicarea
Decretului-lege, privitor la organizarea Comitetelor colare. Confirmarea alegerii a fost
comunicat D-lui Preedinte al Comitetului colar judeean, cu adresa nr. 15802/1920,
a Ministrului Instruciunii Publice, Casa coalelor.
n 1924 i 1928 au fost adoptate legile privind nvmntul primar, respectiv,
secundar. Legea din 1924 preciza c nvmntul primar era unitar, obligatoriu i
gratuit, durata nvmntului obligatoriu fiind de apte ani.
n ceea ce privete obligativitatea nvmntului, Ministrul Instruciunii, Dr.
Angelescu i Directorul General, P. Ghiescu, ntr-o circular, artau c pe alocurea
obligativitatea nu se execut fie din vina nvtorilor, fie din reaua voin a prinilor
copiilor; sau dac se execut este opresiv, fr s se in seama c la mijloacele de
constrngere, trebuie s se recurg n ultim instan, cnd toate celelalte mijloace de
persuasiune, de sfat sau ndemn au fost epuizate11.
Ministrul Instruciunii arta necesitatea construirii de noi localuri pentru
colile primare, dup legea din 1924, iar cele vechi s fie reparate i pstrate n bune
condiii. n cancelarie i pe pereii slilor de clas nvtorii urmau s expun icoane,
simbol de credin, portretul familiei domnitoare, portrete ale brbailor ilutri, peisaje
i imagini pitoreti din ar, steagul rii, simbol al nzuinelor i virtuiilor romneti.
Copilul s fie obligat s salute ntotdeauna steagul rii la intrarea i ieirea din clas.
Pe pereii slilor de clas i coridoare s fie puse placarde cu percepte morale i
higienice2.
Referindu-se la aceste aspecte Ministrul Instruciunii arta: Avei n faa
dumneavoastr dou lumi: lumea copiilor, chemai obligatoriu sub acopermntul
colii s capete nvtur i lumea cea mult a adulilor, dintre care muli stau sub
robia analfabetismului3.
Ministrul Instruciunii Publice a acordat judeului Arge, nc din 1922
diferite sume de bani, fie direct Comitetelor, fie prin Prefectur sau Comitetul colar
judeean. Aceste sume au fost eliberate din fonduri bugetare i din Credite conform
Legii Contabilitii Publice4.
9
A.N.I.C., D.J.A., fond P.J.A., dosar 283/1919, f. 22.
10 Ibidem, dosar 283/1919, f. 23.
11 Ibidem, dosar 44/1927, f. 129.
12 Ibidem, f. 129.
13 Ibidem.
14 Ibidem, dosar nr. 44/1927, f. 105.

246

LUMINIA DOGIOIU

Sumele de bani, venite din partea statului, erau necesare pentru c fiecare
coal primar avea numeroase cheltuieli legate de: reparaiuni i ntreinerea localului
colii i direciunii, mobilarea i reparaia celor vechi, cumprarea de material didactic,
curenia i luminatul, plata servitorului coalei, ajutorarea elevilor sraci, tiatul
lemnelor, combustibil, cri pentru premii5.
Disciplinele care se studiau n nvmntul primar erau: scrierea i
exerciiile gramaticale, citirea, exerciii de memorizare i liber reproducie, exerciii de
compunere, exerciii de intuiie, matematicile, religia, istoria, geografia, tiinele fiziconaturale, caligrafia, desenul, cntul, exerciii corporale, jocuri i gimnastica, lucrul
manual (biei), lucrri practice agricole, lucrul de mn (la fete)16. La toate acestea se
mai adugau purtarea i frecvena cu rubrici separate n catalog.
n ceea ce privete prezena, nvtorii erau datori s nscrie n condicile de
chemare, ori de cte ori lipsea un copil. O lipsire se socotete pe ziua ntreag,
ori care va fi numrul de ore dintr-o zi. Cnd un copil este bolnav sau este boal grea n
cas, ori a murit cineva din familie, ori este o alt ntmplare mare, prinii sunt datori
s vin i s spun nvtorului ca s motiveze lipsirea copiilor17.
Pentru cei care nu frecventau coala primar, Ministerul prevedea amenzi
severe. Cnd se ddeau asemenea amenzi se inea cont de cte ori a mai fost amendat i
de numrul absenelor elevului. Amenda era dat ntre 15 i 30 ale fiecrei luni de
delegatul comitetului colar dup propunerea directorului colii. Amenda urma s fie
ncasat de perceptori n termen ct mai scurt.
nvmntul secundar era reglementat, n perioada interbelic, prin legea
asupra nvmntului secundar din 8 martie 1925. Potrivit acestei legi promovarea
dintr-o clas n alta a colarilor din gimnazii, coli secundare de fete de gradul I i din
primele patru clase (cursul inferior) ale liceelor se fcea pe baza notelor obinute la
toate obiectele. Pentru elevii ultimelor 4 clase de liceu i pentru elevele colilor
secundare de fete, promovarea se fcea dup normele artate mai sus, precum i dup
rezultatele examenului anual. Elevii care promovau clasa a IV-a a gimnaziilor, liceelor
sau colilor secundare de fete erau declarai absolveni ai gimnaziului, cursului liceal
inferior, sau ai colii secundare de fete gradul I. nscrierea n clasa a V-a a liceului sau
colii secundare de fete gradul al II-lea se fcea numai n urma susinerii unui examen
de admitere. Dup promovarea din ultima clas a liceelor sau colilor secundare de
fete de gradul al II-lea, elevii susineau examenul de bacalaureat18.
Potrivit legii pentru nvmntul secundar din 15 mai 1928, nvmntul
secundar se mprea n dou cicluri: inferior cu durata de trei ani i superior, cu durat
de patru ani. Atunci cnd coala secundar funciona numai cu ciclul inferior se
numea gimnaziu, iar atunci cnd ea funciona numai cu ciclul superior sau cu
amndou ciclurile unite, se numea liceu19.

15 Inventar 1037, coala primar de fete nr. 2, dosar nr. 1/1925, f. 13.
16 Ibidem, f. 32.
17
Ibidem.
18
C. Hamangiu, Codul general al Romniei, vol. IX-X, Legi uzuale, Bucureti, Editura Librriei Viaa
Romneasc, 1922, p. 148.
19
Ibidem, vol. XV-XVI, p. 1064.

EVOLUIA NVMNTULUI LA PITETI N PERIOADA

247

Profesorii colilor secundare erau datori s efectueze un minimum de 15 ore


de curs pe sptmn20, urmnd ca dup 20 de ani de serviciu numrul de ore s scad.
Cea mai important instituie a nvmntului secundar pitetean a fost Liceul
teoretic de biei I. C. Brtianu. nc din 1886, organele locale s-au implicat n
transformarea gimnaziului n liceu. Corpul profesoral se angaja s predea n mod
gratuit, timp de un an de zile, cursurile la clasa a V-a, n eventualitatea c ministerul va
aproba nfiinarea acestei clase. n documentele naintate att de ctre profesori ct i de
ctre oficialitile locale se motiva temeinic nfiinarea primului liceu din Piteti.
Argumentele erau numeroase, impunndu-se n mod special: struina cetenilor,
populaia destul de numeroas a gimnaziului, lipsa posibilitilor pentru elevii buni de
a-i continua studiile la Bucureti sau Ploieti, faptul c oraul Piteti era un centru care
trebuia s satisfac dorina de nvtur nu numai a cetenilor din Piteti, dar i ale
celor din Mucel i Olt21.
Notarea elevilor, care se fcea n cifre se nlocuiete din anul colar 1931-1932
cu notarea n calificative: foarte bine, bine, suficient i insuficient. Acest mod de
notare, care mai fusese aplicat n anii 1925-1927, a fost primit cu rezerve de ctre
profesori; n anul colar 1933-1934 s-a reintrodus notarea cu cifre22.
n preajma primului rzboi mondial lipsa de cadre didactice pentru nvmntul
primar n ar precum i n judeul Arge era mult resimit. Din aceast cauz se
ngroau rndurile suplinitorilor cu pregtire superficial, necorespunztoare23. Cele
19 coli normale cte existau n vechiul regat la acea vreme, nu satisfceau nici pe
departe rspndirea culturii n rndul maselor dornice din ce n ce mai mult de
nvtur.
Datorit acestor mprejurri, n anul colar 1915-1916 a luat fiin, pe lng
liceul de biei din Piteti, o secie pedagogic ce a funcionat un singur an numai cu
clasa a V-a.
O dat cu nceperea anului colar 1919-1920, Ministrul Instruciunii a nfiinat n
ar 35 de coli normale, dintre care dou la Piteti: coala normal de fete i coala
normal de biei.
coala normal de fete a funcionat n localul colii primare de fete nr. 1
Nicolopol. n 1930 coala s-a desfiinat, iar elevele au fost transferate la coala
Normal din Turnu-Mgurele24.
O evoluie deosebit a avut coala normal de biei care a nceput activitatea n
anul 1919, avnd prim director pe I. N. Isbanu. n acest an coala nu a avut local
propriu i a funcionat n mai multe localuri nchiriate.
n conferina profesorilor din 3 februarie 1920, la propunerea directorului colii,
s-a hotrt ca coala s poarte numele de Alexandru Odobescu.
ntr-o adres naintat de Ministerul Instruciunii ctre Prefectura Judeului
Arge se arta: Avem onoarea a v face cunoscut c n urma cererii adresate, M. S.

20

Ibidem, p. 1073.
Nicolae Vlad, Tudor Popescu, Constantin Fulgeanu, Monografia Liceului Nicolae Blcescu din Piteti
1866-1966-1991, Piteti, 1991, p. 27.
22
Ibidem, p. 39.
23
Ion M. Dinu, Monografia colii Normale i a Liceului Alexandru Odobescu,, Piteti, 1919-1969, p. 13.
24
Petre Popa, Paul Dicu, Silvestru Voinescu, op. cit. , p. 244.
21

248

LUMINIA DOGIOIU

Regele a aprobat prin decretul nr. 4045 din octombrie 1920 ca coala normal de
nvtori din Piteti s poarte pe viitor numele de Alexandru Odobescu25.
coala normal de fete din Piteti a dat prima promoie de absolvente cu 8 clase,
format din 40 de nvtoare, la 15 iunie 1936. Profesorii i elevele colii s-au implicat
activ n procesul instructiv-educativ, iar n perioada 1938-1939 au alctuit monografiile
comunelor Prundu i Gvana, astzi mari cartiere ale municipiului Piteti.
La nceputul anului colar 1941-1942, localul colii a fost ocupat aproape n
ntregime de Spitalul nr. 116 al Crucii roii.
Aceste coli au avut un rol deosebit de important pentru completarea necesarului
de nvtori att n Piteti i judeul Arge ct i n judeele limitrofe.
Transformrile petrecute n ar dup primul rzboi mondial au determinat
schimbri i n mentalitatea colectiv privind statutul femeii n societate. Aceste
schimbri s-au fcut simite i la Piteti unde au fost depuse eforturi deosebite pentru
constituirea unei coli secundare de fete.
La numeroasele apeluri ale prinilor tinerelor fete i la demersurile unui grup de
intelectuali, prefectura judeului Arge a intervenit nc din 1919 pe lng Ministerul
Instruciunii Publice pentru obinerea aprobrii nfiinrii unei coli secundare de fete.
La 5 septembrie 1919, a fost emis un decret lege privind nfiinarea unor coli
secundare n oraele: Piteti, Buzu, Turnu-Severin, Brila, Focani i Constana.
Pentru a sublinia necesitatea construirii unor asemenea coli putem face o
comparaie: la un numr de 22 de gimnazii i 20 de licee pentru biei (la nivel
naional) corespund doar 10 coli secundare de fete. Acestea erau argumentele pentru
care se cerea cu insisten nfiinarea de noi coli pentru fete i mrirea numrului de
clase existente.
n temeiul celor artate, n oraul Piteti au fost adoptate msuri menite s duc
la nfiinarea colii amintite. Mai muli prini au recurs la presiuni pe lng autoritile
oraului, dar s-a constatat o anumit tergiversare din partea acestora. Tocmai de aceea,
mai muli prini interesai, au organizat o ntrunire n localul Liceului I. C. Brtianu,
n cadrul creia au hotrt alegerea unui comitet ad-hoc cu misiunea expres de a
rezolva aceast problem. Comitetul, alctuit n noiembrie 1919, avea urmtoarea
componen: Smaranda Beki, Eugenia Stnescu, Natalia Strugurescu, I. Boerescu,
director al liceului Brtianu, N. Brnzeu, D. Ghimpa, I. Biulescu i Pr. Preoescu. n
funcia de preedinte a fost ales profesorul N. Brnzeu.
La 5 iunie 1920 s-au ntrunit la prefectur membrii Comitetului colar, n
vederea constituirii la Piteti a colii secundare de fete. Procesul verbal alctuit atunci
arta: Comitetul s-a constituit cu scopul de a gsi un local n care s funcioneze de la
1 septembrie 1920 un internat colar cu clasele I-V. S-au luat n discuie posibilele
localuri din ora i anume: s se cerceteze i s se obin de la Direciunea colii
Profesionale de fete, cel puin 2 sli n care s poat funciona aceast coal; s se
cerceteze dac, casa domnului Haimovici este de nchiriat, din strada Teiuleanu; dac
coala normal de biei care ocup astzi slile colii primare de biei ar putea obine
una din cazrmile oraului, atunci aceste sli ar putea fi folosite pentru coala
secundar de fete26.
25
26

A.N.I.C., D.J.A., fond P.J.A., dosar nr. 6 / 1920, f. 104.


Ibidem, f. 29.

EVOLUIA NVMNTULUI LA PITETI N PERIOADA

249

Perseverena Comitetului va fi rspltit prin primirea din partea Ministerului


Instruciunii a ordinului nr. 58.371 din 6 iulie 1921, prin care se aducea la cunotin
aprobarea nfiinrii colii secundare de fete, cu clasele I, II i V. Acesta va fi actul de
natere al colii secundare de fete gradul II, Liceul de fete de mai trziu.
Ordinul de mai sus inea s reaminteasc unele condiii n vederea deschiderii
colii i anume: s se prezinte lista personalului didactic al claselor innd seama de
maximum de ore ce pot fi predate de profesori; s se efectueze reparaiile necesare
localului; s se dispun la Casa coalelor suma necesar plii ntregului personal
didactic i administrativ pe cel puin ase luni; s se procedeze la constituirea
comitetului colar propriu n lumina legii comitetelor colare din anul 1919; s se fac
dovada c n fiecare clas nfiinat vor fi nscrise i vor frecventa regulat cel puin
30 de eleve27.
Comitetul colar provizoriu s-a autodizolvat, s-a ales un nou comitet colar, iar
n funcia de directoare a colii a fost numit Smaranda Beki, profesoar la coala
normal din Piteti.
coala secundar de fete gradul II a funcionat, la nceput, ntr-o cldire
improprie, nchiriat n fosta strad Brtianu nr. 64 (actualmente strada 1 mai nr.
56)28. Simindu-se nevoia unui local corespunztor, s-a pornit o campanie de strngere
a fondurilor necesare prin apeluri la subvenii publice. La aceasta se aduga existena
unei donaii testamentare a Sevastiei Vasilescu. Suma strns a fost folosit la
construirea noului local a crui construcie a nceput n 1925 i s-a prelungit pn n
anul 1928, cnd i-a sfrit prima etap de construcie29.
Inaugurarea colii a avut loc ntr-o atmosfer de entuziasm general la data de
11 septembrie 1921, iar deschiderea propriu-zis a cursurilor la data de 12 septembrie
1921.
Lund fiin i funcionnd ca instituie extrabugetar, coala se va confrunta cu
numeroase greuti izvorte din suportarea tuturor cheltuielilor, legate de plata
personalului didactic i administrativ, probleme gospodreti, material didactic i
altele. Din aceste motive conducerea colii va nainta numeroase adrese Ministerului
Instruciunii, n scopul aprobrii trecerii la bugetul statului. Astfel, bugetarea colii se
va face treptat. Dac n primii doi ani colari de funcionare clasele vor exista toate ca
extrabugetare, ncepnd cu anul colar 1923-1924 situaia se va schimba.
n anul colar 1923-1924 vor trece ca bugetare clasele I-II-III-IV, apoi n anul
colar 1924-1925 coala va funciona cu 8 clase bugetare, iar anul colar 1924-1925
este anul care marcheaz trecerea tuturor claselor la bugetul statului30.
n decursul anilor, odat cu creterea numrului de eleve, se vor nfiina unele
clase paralele care vor funciona ca extrabugetare.
coala a nceput prin a funciona cu 3 clase i anume I, II, V, toate
extrabugetare. Interesul pentru studii a fost demonstrat i de cele 70 de cereri pentru
clasa a I-a, organizndu-se astfel un examen de selecie. Aceiai situaie o nregistrm
i pentru celelalte 2 clase. Primele trei clase care au funcionat n primul an colar au
27

Cecilia Petrescu, Emil Rcil, Monografia Liceului Zinca Golescu, Piteti, 1921-1971, p. 19.
Ibidem.
29
Ibidem, p. 35.
30
Ibidem, p. 21.
28

250

LUMINIA DOGIOIU

nregistrat un efectiv destul de mare de eleve: clasa a I-a 51 eleve, clasa a II-a 51 eleve,
iar clasa a V-a 25 de eleve31.
n anul urmtor interesul pentru aceast coal va fi demonstrat prin nfiinarea
i funcionarea a 3 clase noi. Este vorba de clasele a III-a, a IV-a i a VI-a. Anul colar
1922-1923 va funciona cu clasele I-VI. Progrese nsemnate va face coala n anul al
treilea de existen cnd la cele ase clase se va mai aduga i cea de-a VII-a, iar
efectivul elevelor nscrise va fi de 330.
Anul colar 1924-1925 a marcat un eveniment deosebit pentru c coala va
funciona cu ciclu complet de clase I-VIII.
Afirmarea colii secundare a fost susinut i de un corp profesoral de elit. n
documentele colare ale vremii toate cadrele didactice figureaz cu studii superioare
complete, titluri, grade, iar pentru ndeletniciri practice cu coli secundare, cu gradul II.
Din cele 15 cadre didactice din primul an de nvmnt sau 18 din al doilea an
de nvmnt nu a existat nici un profesor care s nu aib studiile complete. Printre
membrii corpului profesoral se aflau i profesoare care, pe lng studiile realizate n
ar, aveau i diplome obinute n strintate. Este cazul, printre altele, al profesoarei
Smaranda Perioreanu, posesoarea diplomei conferit de Academia de croitorie din
Paris.
Printre profesorii care s-au impus i au contribuit la dezvoltarea vieii culturale
la Piteti s-au impus: N. Brnzeu, I. Boerescu, V. Vestemian, C. Sevastos, Smaranda
Beki, I. Gavriliu, D. Ghimpa, Constana Fostiropol, Ecaterina Delighioz. Exemple de
inut i sobrietate, profesorii impuneau respect i consideraie. Profesoarele purtau cu
toat distincia uniforme determinnd i pe eleve la o inut modest32.
Fa de contribuia i rolul cadrelor didactice n viaa cultural a oraului,
condiia profesorului din aceast etap era dintre cele modeste, apropiindu-se de cea a
funcionarilor. Documentele de arhiv dezvluie numeroase cazuri de neachitare a
salariilor pe mai multe luni33.
Procesul de nvmnt n cadrul colii secundare gradul II se baza pe legislaia
existent. n cadrul legislaiei colare un loc important l ocupau msurile luate n
special de Spiru Haret prin legea din 1898. Legislaia adoptat dup rzboi acorda o
atenie deosebit studierii tiinelor exacte, nefiind ignorate i celelalte obiecte n
special studiul limbilor strine.
colile secundare funcionau pe baza a dou cicluri: inferior i superior. Toate
acestea s-au aplicat i n cazul colii secundare de fete gradul II din Piteti.
Durata orei de curs a fost iniial de 60 de minute, pentru ca n anul 1923 s se
modifice la 50 de minute34.
Sistemul de notare n uz era cel al calificativelor pn n anul 1925, media
anual ncheindu-se cifric calificativele avnd corespondent n note: de exemplu
notelor 3 i 4 i corespundea calificativul ru, 5 i 6 satisfctor, 7 i 8 bine, 9 i 10
foarte bine. Opinia general era favorabil sistemului de notare n cifre, care se va

31

Ibidem, p. 23.
Ibidem, p. 26.
33
Ibidem.
34
Ibidem, p. 30.
32

EVOLUIA NVMNTULUI LA PITETI N PERIOADA

251

introduce n mod oficial ncepnd cu anul colar 1925-192635. Notarea se fcea de


ctre profesorii colii cu toat exigena i rspunderea. Aceasta reiese i din faptul c
cele mai mari note de promovare care aduceau premiul I, n rare cazuri atingeau nota 9.
Un exemplu sugestiv l constituie faptul c n primul an colar de funcionare n clasa
a II-a, din 47 de eleve frecvente, 17 erau corigente i 3 repetente, iar la clasa a V-a din
23 de eleve frecvente, 11 eleve erau declarate corigente36.
Anul colar 1928-1929 aducea transformri importante prin noua lege, care se
va aplica ncepnd cu 1 septembrie 1928. coala secundar de fete gr. II se va
transforma acum n liceu cu 7 clase. Titulatura complet a colii va fi. Liceul de fete
Mihail i Sevastia Vasilescu, dup numele donatorilor. n noua situaie distingem
dou etape: etapa de liceu unitar de 7 clase: 1928-1934 i etapa de liceu cu 8 clase:
1934-1948.
Criza economic din anii 1929-1933 va afecta i aceast coal, numrul
elevelor scznd simitor.
n anul 1934 se renun la liceele de 7 clase revenindu-se la situaia iniial de 8
clase. Numrul de eleve va crete tot mai mult. Astfel de la 7 clase cte au existat n
anul colar 1934-1935 se va ajunge la 9 n anul colar 1935-1936, la 11 n anul colar
1938-1939, la 17 n anul colar 1944-1945 i la 20 n ultimul an al acestei perioade37.
Buna lor funcionare era strict supravegheat de Ministerul instruciunii care
prin circulara cu numrul 121840 din 1 decembrie 1922 fcea public regulamentul
colar. Circulara era semnat de ministrul Angelescu i directorul general C. Kiriescu.
n document se arta c datoria colii este nu numai s dea tinerilor nvtur ci i
educaie, adic s se obinuiasc cu bune deprinderi i s le formeze un suflet curat.
Pentru aceasta este nevoie ca purtarea elevilor s fie bine ndrumat i supravegheat
att n coal ct i n afara ei38.
Circulara Ministerului preciza necesitatea supravegherii atente a conduitei
elevilor i pedepsirea abaterilor de la regulile bunei cuviine, disciplinei i moralitii.
Elevii erau atenionai n legtur cu urmtoarele aspecte: este interzis plimbarea sau
staionarea n grupuri pe strzi, n special pe strzile i pieele frecventate. Elevul
trebuie s preuiasc timpul mergnd pe drumul cel mai scurt la coal, acas sau la
treburi. Direciile vor indica anumite strzi, piee, grdini publice al cror acces este
interzis elevilor. Tot aa le va fi interzis ieirea n ora trziu, la ore care se vor stabili,
dup mprejurri de direciile coalelor39.
n acelai timp, se interzicea frecventarea localurilor de spectacole, petreceri
sau distracii care puteau fi duntoare educaiei elevilor. n toate oraele directorii
colilor secundare se vor ntruni la nceput de an colar la convocarea inspectorului
circumscripiei sau a directorului coalei celei mai vechi din ora spre a ntocmi tabloul
spectacolelor care vor fi permise elevilor i a celor ce sunt interzise40.
Directorii colilor mpreun cu profesorii aveau datoria de a supraveghea
frecvena elevilor. Carnetul de note era obligatoriu. El trebuia vizat la nceputul fiecrui
35

Ibidem, p. 31.
Ibidem, p. 32.
37
Ibidem, p. 47.
38
A.N.R., D.J.A., fond P.J.A., dosar nr. 6 / 1922, f. 52.
39
Ibidem.
40
Ibidem.
36

252

LUMINIA DOGIOIU

trimestru i trebuia s conin mai multe file n care aveau dreptul s fac observaii
directorul colii, dirigintele sau organele poliieneti.
n ceea ce privea uniforma colar documentul arat obligativitatea purtrii ei
att n colile de biei ct i n cele de fete. n cazul bieilor se susinea c pentru a
nlesni supravegherea elevilor este obligatoriu portul epcii de uniform, precum i al
numrului i a uniformei complete. Numrul va fi purtat nu pe guler ci pe mneca
hainei, tunicii sau mantalei. El va fi brodat mpreun cu iniialele coalei, pe o bucat
de stof, n culoarea colii i cusut solid pe mnec. Elevele colilor secundare de orice
categorie vor purta n mod obligatoriu orul de uniform i numrul de ordine41.
Frecvena elevilor trebuia supravegheat cu foarte mare atenie, orice
absentare care a trecut mai mult de dou zile i nu a fost anunat va fi semnalat prin
scrisoare printr-un elev care locuiete n apropiere42.
Regulamentul colar interzicea cu desvrire fumatul att n coal ct i n
afara ei, pe strad sau n localuri. Fumatul era considerat astfel o grav infraciune
disciplinar. Tot aa erau considerate ca grave abateri de la disciplin: atitudinile i
expresiile necuviincioase, aluziile ofensatoare, purtarea provocatoare, acostarea
trectorilor. Ele urmau s fie pedepsite cu mare asprime de conducerile colilor.
Pentru supravegherea elevilor n afara colilor directorii aveau dreptul s
apeleze la ajutorul poliiei. Pentru aceasta directorul coalei, secretarul coalei i cel
puin unul dintre profesori, delegat al Consiliului colar, prin rotaie, va avea asupra lor
o carte de legitimaie eliberat de poliie care i va da dreptul de a intra n orice local,
spre a controla dac se gsesc acolo elevi de coal. La prezentarea acestei cri unui
agent poliienesc, acesta va fi dator s-i dea concursul pentru a-l obliga pe elev s se
legitimeze, fie n cazuri extreme s-l aresteze43.
Autoritile poliieneti erau obligate s organizeze de cteva ori pe lun razii n
localurile bnuite c ar fi frecventate de ctre elevi.
Supravegherea elevilor continua chiar i n cazurile n care ei plecau n vacane
n alte orae. Ei trebuiau s anune conducerea colii n legtur cu deplasarea n alte
localiti. Supravegherea disciplinar era fcut de conducerea celui mai vechi liceu din
ora. Directorul respectivei colii putea face toate constatrile legate de
comportamentul indisciplinat, iar n caz de urgen putea s fac apel la poliie.
Pentru buna funcionare a colilor secundare directorul era obligat s
organizeze o dat pe lun o conferin n care s convoace pe toi profesorii dirigini,
acetia din urm urmnd s nainteze rapoarte cu constatrile fcute, urmnd ca n
cazurile de indisciplin s fie adoptate msurile corespunztoare. Procesele verbale
ntocmite la sfritul fiecrei conferine urmau s fie prezentate inspectorilor colari, n
cadrul diferitelor inspecii care se fceau n aceste coli.
n fiecare clas urmau s fie afiate msurile disciplinare pentru a fi mai bine
cunoscute de elevi. Abaterile grave erau sancionate cu eliminarea definitiv din coal.
Dup anul 1918, o nou etap de evoluie cunoate i nvmntul comercial.
coala comercial din Piteti i-a redeschis porile n toamna anului 1918, funcionnd
ntr-un local pus la dispoziie de Camera de Comer, pe bulevardul Elisabeta nr. 7. n
41
42
43

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

EVOLUIA NVMNTULUI LA PITETI N PERIOADA

253

perioada 1905-1925, coala comercial din Piteti a avut statutul de coal comercial
elementar, funcionnd cu trei clase.Prin intervenia Camerei de Comer, se
nfiineaz conform ordinului ministrului nr. 141575 din 1 septembrie 1925, coala
Superioar de Comer, trecut la bugetul Ministerului Instruciunii Publice44.
Camera de Comer a hotrt s cumpere un local propriu pe strada I. C.
Brtianu, lsnd, astfel, localul iniial la dispoziia colilor.
Starea de disciplin era ntrit i de obligativitatea portului uniformei stabilite
de coal. Aceasta era de culoare kaki, iar apca avea prevzut de jur mprejur o band
albastr, pe care elevii de la clasele mari aveau cusut o tres de culoare galben; pe
chipiu erau imprimate siglele L. C. iar dedesubt era o frunz de stejar de culoare aurie;
pe mneca hainei, elevii purtau o emblem cu iniialele L. C. i chipul zeului roman al
comerului, Mercur.
Problemele economice i ndeosebi organizarea comerului au preocupat din ce
n ce mai mult direcia colii. Deoarece comerul rii era aproape n ntregime
monopolizat de strini, s-a crezut mult vreme c singurul mod de a-l smulge din
minile strinilor ar fi nfiinarea colilor comerciale, elementare i superioare care s
fie urmate de ct mai muli romni. Aceast credin s-a dovedit greit, atta timp ct
majoritatea absolvenilor erau lipsii de mijloacele materiale necesare oricrei
ntreprinderi, ct i faptului c prea puini se consacrau activitilor comerciale propriuzise45.
n 1930 se constituie coala Comercial din Piteti, iar prin legea din 1936 se
transform n Liceul comercial cu 8 clase.
coala elementar de meserii (coala inferioar de meserii) din anul nfiinrii,
1902, funciona ntr-un local nchiriat, nencptor i impropriu 46, desfurndu-i
activitatea cu cele trei secii: lctuerie, fierrie, tmplrie de mobil i tinichigeriealmrie. Conducerea acestei coli declara c n noile condiii create dup rzboi spre
aceste meserii ar trebui ndrumat mulimea orfanilor rmai fr prini de pe urma
rzboiului47.
Ca urmare a donaiilor fcute colii n 1925 a nceput construirea unui local
propriu i a atelierelor care au intrat n funciune ncepnd cu toamna anului colar
1927 / 192848.
ntr-o publicaie a Ministerului Instruciunii, din anul 1930, se arta c
prinii care se ngrijesc de viitorul copiilor lor pot s-i nscrie n coala de Arte i
Meserii din Piteti care este o coal a statului, iar nvmntul este practic i teoretic
i dureaz 5 ani. Elevii sunt ocupai 8 ore pe zi: 5 ore de atelier i 3 ore la cursuri
teoretice49.

44

Elena Diaconescu, Daniel Diaconescu, Din istoria nvmntului comercial, Piteti (1899-1999), Editura
Data Processing, 1999, ediia I, p. 38.
45
Ibidem, p. 47.
46
A.N.I.C., D.J.A., fond P.O.P., dosar 2 / 1923, f. 1.
47
Ibidem, fond P. J. A. , dosar 6 / 1920, f. 10.
48
Filip B. Stnescu, Monografia Liceului Textila din Piteti, 100 de ani (1882-1982), Tipografia Arge,
Piteti, 1982, p. 19.
49
A.N.I.C., D.J.A., fond P.J.A., dosar nr. 4 / 1930, f. 25.

LUMINIA DOGIOIU

254

nvtura practic se desfura n 4 ateliere: tinichigeria-almria; tmplria de


mobile, binale i sculptur n lemn; lctueria-fierria i strungria n fier;
electricitatea i mecanica.
Cursurile teoretice care se predau erau: limba romn, religia, igiena, istoria,
geografia, chimia, fizica, tehnologia, economia industrial, contabilitatea, geometria,
desenul, limba francez, educaia social i civic, mecanica, electricitatea, educaia
fizic i muzica.
Absolvenii acestei coli se bucurau de termen militar redus i obineau brevete
de maestru conform legii meseriilor. Ei puteau deschide ateliere sau puteau fi
plasai n industria statului unde erau foarte cutai. Elevii colii, pn la 18 ani se pot
nscrie n coli superioare de Arte i Meserii, n coli de conductori tehnici, de unde
pot trece mai departe la colile politehnice50.
Pe lng colile publice secundare au funcionat, n aceast perioad, coli
particulare, ntre care s-au impus: Institutele Apostolescu, Lzrescu, Elena
Batist i Tomescu.
n 1938 ca urmare a dezvoltrii generale a rii, n Piteti erau 27 de uniti
colare i precolare cu un numr de 5305 elevi i 434 de cadre didactice51.
Urmare fireasc a dezvoltrii nvmntului, ntre cele dou rzboaie mondiale,
numrul tiutorilor de carte din rndul populaiei oraului Piteti a crescut, fapt care se
va rsfrnge n mod corespunztor asupra ntregii sale viei spirituale.
La mijlocul acestei perioade, n 1930, n Piteti erau 13.172 tiutori de carte,
dintr-un numr de 17.139 de locuitori, de la 7 ani n sus. Pe categorii, tiutorii de carte
se mpreau astfel: 272 cu instruciune extracolar, 8117 cu instruciune primar,
2.390 cu instruciune secundar, 1.759 cu instruciune profesional, 413 cu instruciune
universitar, 218 cu alte coli superioare52.
Toate aceste transformri au avut urmri importante pentru evoluia ulterioar a
oraului Piteti care se va transforma peste timp ntr-un important centru cultural cu
instituii universitare recunoscute att n ar ct i n strintate.

THE EDUCATIONAL SYSTEM IN THE ARGES COUNTY


BETWEEN THE TWO WORLD WARS
Abstract
After the end of the World War I the Romanian society begins a new stage of
evolution. After the ending of the military occupation the culture progress was huge.
The governments that led the country manifested a vivid interest toward the
educational system. The law adopted in 1924 permitted led to the unity of this domain.
Later, other laws were added to the first one: those for the private system (in 1925) and
for the secondary schools (in 1928). Those laws changed the structure of the
educational system of Piteti, leading to its modernization in the period 1918-1939.

50
51
52

Ibidem.
Petre Popa, Paul Dicu, Silvestru Voinescu, op. cit., p. 245.
Ibidem.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

RELAII ROMNO-ITALIENE N TIMPUL GUVERNRII


GOGA-CUZA (28 DECEMBRIE 1937 - 10 FEBRUARIE 1938)
AURELIAN CHISTOL*
Aflat nc din 1922 sub conducerea lui Mussolini, Italia a dus o politic
extern contradictorie, ncercnd n permanen s se adapteze la circumstanele
momentului. Pe de o parte, Ducele juca rolul de campion al ordinii i stabilitii
europene n faa pericolului bolevic, iar pe de alta, se pronuna fi n vederea
revizuirii coninutului tratatelor de pace din sistemul Paris-Versailles, ncercnd, prin
orice mijloace s-i impun hegemonia n bazinul Mrii Mediterane i n Balcani1.
Autoproclamat aprtor al independenei, suveranitii naionale i al
integritii teritoriale a Austriei, Mussolini se va ndeprta de aceasta dup 1936 ntr-o
manier aproape imperceptibil, pe fondul afirii plenare a Germaniei pe scena
relaiilor internaionale i a sprijinului moral oferit de Berlin agresiunii italiene n
Abisinia.
Propensiunea Ducelui ctre revizionism i manifestarea veleitilor de mare
putere ale Italiei vor conduce, ipso-facto, la realizarea alianei acesteia cu Germania i
Japonia, n cadrul Axei Berlin-Roma-Tokyo, organism fi ostil vechii ordini
internaionale.
n ceea ce o privete, Romnia s-a dovedit a fi o adept consecvent a
principiilor statuate de Pactul Societii Naiunilor i o aprtoare ferm a statu-quoului postbelic, orientndu-i ntreaga politic extern ctre ,,democraiile occidentale,
n frunte cu Frana.
Ignornd politica de appeasement a Londrei i a Parisului fa de Berlin i de
Roma, N. Titulescu va pleda pe un ton cominatoriu n cadrul Ligii Naiunilor pentru
impunerea unui embargou mpotriva Italiei, ca urmare a ocuprii de ctre aceasta a
Abisiniei.
Exortaiile diplomatului romn nu au rmas fr urmri, ducnd la instituirea
unor sanciuni economice antiitaliene, numai c, cele mai multe state europene le-au
acceptat doar formal, eludndu-le cu bun tiin, n timp ce Bucuretiul s-a grbit s le
aplice fr nici un echivoc, strnind astfel adversitatea fi a Romei, care va mbria
fr rezerve cauza Ungariei n dauna intereselor naionale romneti.

Universitatea din Piteti.


Marusia Crstea, Gheorghe Buzatu, Europa n balana forelor, vol. I, 1919-1939, Bucureti, Editura Mica
Valahie, 2007, p. 214-215.

256

AURELIAN CHISTOL

Lucrurile nu s-au schimbat prea mult nici dup nlturarea lui Titulescu din
fruntea Ministerului Afacerilor Strine, iar pentru ca situaia s devin i mai
inextricabil, pe 31 octombrie 1937, ministrul nostru plenipoteniar de la Roma, Ion
Lugoianu a demisionat, convins fiind c politica Axei implica ,,sacrificarea progresiv
a Austriei i c Italia nu va accepta apropierea de Romnia, dect dac Bucuretiul va
ajunge la o nelegere cu Budapesta, deoarece, Roma era ,,temeinic angajat n politica
de solidaritate cu Germania i un postulat al alianei italo-germane era reprezentat de
,,revizuirea clauzelor teritoriale ale tratatelor n Europa2.
Bucuretiul nu s-a grbit s numeasc un ministru n locul lui Lugoianu,
desemnndu-l pe Noti Constantinide drept nsrcinat cu afaceri al Romniei n Italia.
La finele unei ntrevederi avute cu eful diplomaiei italiene, Ciano, care s-a
artat de-a dreptul rebarbativ fa de interesele romneti, Constantinide conchidea cu
amrciune c: ,,Ungaria era n graii la Palazzo Chigi i c n acest domeniu nimic nu
se schimbase, pentru c, nc din timpul lui Kossuth ungurii erau foarte iubii la Roma.
Niciodat noi nu am putut schimba aceste sentimente i chiar minitri att de
experimentai care m-au precedat, ca Dimitrie Ghika sau Diamandy, nu reuiser s ne
introduc n graiile guvernanilor italieni3.
Totui, schimbarea de guvern produs la Bucureti la finele anului 1937 a fost
primit cu o vie satisfacie la Roma, mai ales c, unii membri de marc ai Partidului
Naional Cretin, n frunte cu O. Goga, nu fcuser nici un secret din simpatiile pe care
le nutreau fa de Italia.
De altfel, noul prim-ministru i-a adresat Ducelui o telegram clduroas, n
cuprinsul creia preciza c: ,,dorind s fixez starea mea sufleteasc i programul meu
de aciune politic n raport cu legturile dintre cele dou ri, rog pe Excelena Voastr
s primeasc asigurarea dorinei mele nestrmutate de a realiza o cald i cordial
amiciie.
El inea totodat s sublinieze i faptul c: ,,Poporul romnesc - intrat recent n
drepturile fireti ale misiunii sale istorice, pstrnd n contiina lui pururi nealterate
impulsurile descendenei romane a urmrit cu admiraie netirbit evoluia Italiei noi
n toate fazele ei de strlucire, astfel nct, ,,tlmcind un sentiment al contiinei
obteti, ntrit de convingerea mea personal, ce am avut onoarea s exprim n mai
multe rnduri, rog pe Excelena Voastr s primeasc asigurarea naltei mele stime4.
Efuziunea fa de Italia ce rzbtea din telegrama lui Goga a captat
benevolena Ducelui, care s-a grbit s rspund, subliniind c: ,,primesc cu vie
simpatie declaraiile Excelenei Voastre n ce privete raporturile dintre cele dou ri
ale noastre, raporturi pe care i eu doresc s le vd stabilite pe baza unei cordiale i
leale prietenii. n afar de descendena roman, pe care Excelena Voastr mi-o
amintete i de care poporul vostru este cu drept cuvnt mndru, exist muli ali factori
de actualitate care ngduie s se realizeze o fecund colaborare ntre cele dou
popoare.
2
Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Ptroiu, Gheorghe Nicolescu, Relaii politico-diplomatice i militare
romno-italiene (1914-1947), Craiova, Editura Intact, 1999, p. 207-208.
3
Noti Constantinide, Valiza diplomatic. 1890-1940, Bucureti, Editura Libra, 2002, p. 158-159.
4
Direcia Arhivelor Naionale Istorice Centrale (n continuare se va cita D.A.N.I.C.), fond Ministerul
Propagandei Naionale (1921-1944), I. Presa Intern, dosar 379/1938, f. 16.

RELAII ROMNO-ITALIENE N TIMPUL GUVERNRII GOGA-CUZA

257

n concluzie, Mussolini arta c: ,,aducndu-mi aminte de ntlnirile noastre


personale, v trimit expresia consideraiei mele i cordialul meu salut5.
Schimbul de telegrame dintre cei doi efi de guvern va fi dublat de cel survenit
ntre minitrii de Externe romn i italian.
Dei era un cunoscut francofil, Micescu i transmitea lui Ciano c: ,,rog pe
Excelena Voastr s cread c simt o vie satisfacie de a putea colabora cu Ea la
meninerea pcii, precum i la strngerea i la dezvoltarea legturilor de prietenie care
n mod att de fericit exist ntre marea naiune italian i naiunea romn.
Contient de faptul c evocarea prieteniei romno-italiene reprezenta doar un
eufemism pentru a ascunde prpastia politico-diplomatic aprut n ultimii ani ntre
Bucureti i Roma, marele nostru avocat n-a ezitat s pledeze pentru nlturarea ei prin
concesii reciproce, concluzionnd c: ,,Lealmente ataat acestei nobile sarcini, a fi
foarte fericit s gsesc pe lng Excelena Voastr concursul att de preios pentru
ndeplinirea misiunii mele6.
Afabil, Ciano i-a rspuns cu mult condescenden omologului su romn,
ncredinndu-l c: ,,Simt o vie satisfacie de a putea ncepe cu Excelena Voastr o
cordial colaborare n interesul Pcii i n scopul de a strnge tot mai mult i de a face
tot mai roditoare relaiile de prietenie ntre Italia i Romnia. Doresc s v asigur c n
ndeplinirea naltei Domniei Voastre misiuni, Excelena Voastr poate avea deplin
ncredere n sentimentele celei mai sincere simpatii ale guvernului fascist i ale mele
personal7.
Demn de menionat este i faptul c, ,,instalarea noului guvern romn a fost
salutat n Italia cu o simpatie neobinuit, fiind prezentat ca un mare eveniment de
importan internaional i ca un mare ctig pentru cauza Italiei.
Ideea respectiv s-a bucurat de reverberaii profunde n ntreaga peninsul,
graie presei, n care, timp de cteva zile, ,,schimbarea de guvern era prezentat ca o
adevrat revoluie i era interpretat n sensul c, prin Cabinetul Goga se va introduce
imediat n Romnia un fel de regim fascist, urmnd ca Romnia s prseasc n
acelai timp vechile ei aliane i amiciii i s se alture n primul rnd Italiei, iar prin
intermediul Italiei, Axei Roma-Berlin.
Recurgnd la o metod clasic, dar extrem de eficient de manipulare a
opiniei publice, ziarele italiene au publicat la loc de frunte telegramele adresate de ctre
Goga i Micescu lui Mussolini, respectiv lui Ciano, evideniind i faptul c, ndat dup
constituirea guvernului romn, eful Palatului Sturdza l-a invitat la o lung discuie pe
Ugo Sola, ministrul plenipoteniar al Italiei acreditat la Bucureti.
Totodat, din parcurgerea jurnalelor italiene rezulta c premierul i eful
diplomaiei romne au trimis telegrame doar reprezentanilor Italiei, c Micescu nu l-a
primit n audien dect pe Ugo Sola, i c Romnia ar fi decis recunoaterea imediat,
de facto, a Imperiului Italian.
Mergnd pe linia escamotrii realitii, presa italian aproape c a ignorat
declaraiile ,,ortodoxe ale factorilor politici de la Bucureti, conform crora guvernul
romn era unul constituional, iar ara noastr rmnea ,,credincioas vechilor sale
5
6
7

Ibidem, f. 16-17.
Ibidem, f. 116.
Ibidem, f. 116-117.

258

AURELIAN CHISTOL

aliane, publicndu-le n ultimele pagini, cu litere mici, astfel nct s treac


neobservate de marele public8.
De asemenea, n cadrul amplei campanii mediatice de intoxicare a italienilor i
a opiniei publice internaionale a fost angrenat i Radio Roma. Acesta, ntr-o emisiune
difuzat n seara zilei de 6 ianuarie a anunat c ,,Romnia a recunoscut cucerirea
Abisiniei de ctre Italia i Imperiul Italian9.
n chip firesc, se nate i ntrebarea: din ce surs primar izvorau informaiile
pline de optimism aflate n circulaie la Roma, exceptnd afirmarea inteniilor lui Goga
de a apropia Romnia de Italia, realizat, cu precdere, n timpul campaniei electorale?
Un buletin informativ ntocmit de Direcia General a Poliiei, prezentat
premierului romn n dimineaa zilei de 5 ianuarie, releva faptul c, n privina
constituirii guvernului Goga, n Bucureti ,,nencrederea i bnuielile de nesinceritate
domnesc la toate Legaiile strine, n afar de Legaia Italian.
De altfel, Ugo Sola, n convorbirile cu ceilali diplomai strini acreditai n
ara noastr, a spus rspicat c ,,Romnia a devenit un stat fascist i c n curnd vor
avea loc mai multe manifestri care vor dovedi cu prisosin faptul c din alianele
Romniei de alt dat n-a rmas nimic i c Romnia mpreun cu Iugoslavia vor adera
la protocoalele de la Roma, adic vor crea n bazinul Dunrean un bloc unitar compus
din Ungaria, Austria, Romnia i Iugoslavia, condus de Italia.10
Prezentate ntr-o manier prezumioas, ca nite veritabile axiome,
elucubraiile lui Sola au fost preluate fr nicio rezerv de ctre Agenia de Pres
Italian ,,Stefani i de corespondenii din Bucureti ai marilor gazete peninsulare, care
au mizat pe strnsele legturi existente de civa ani ntre premierul romn i
diplomatul italian.
Euforia manifestat n presa italian la nceputul noii guvernri din ara
noastr i-a determinat pe numeroi diplomai din statele aliate Romniei, acreditai la
Roma, s-l contacteze pe Noti Constantinide, neoficial, pentru a obine informaii n
legtur cu situaia de la Bucureti. nsrcinatul cu afaceri al Romniei inea s-i
raporteze pe 8 ianuarie 1938 lui Micescu, faptul c: ,,efii de Misiune aliai i amici sau artat impresionai de tirile i comentariile din presa italian, care prezint guvernul
romn ca avnd o ideologie pur fascist i care arat c Romnia a prsit politica ei
extern tradiional, alturndu-se complet, n primul rnd Italiei i, implicit Axei
Roma-Berlin.
n ceea ce-l privete, Constantinide s-a artat foarte prudent n comentarea
respectivelor informaii, prezentndu-le interlocutorilor si declaraiile lui Goga i pe
cele ale lui Micescu referitoare la meninerea orientrii de baz a politicii externe
romneti ctre ,,democraiile occidentale, Mica nelegere, nelegerea Balcanic i
Polonia.

Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (n continuare se va cita A.M.A.E.), fond Italia (1920-1944), vol.
64/ (1937-1938), f. 245-246; telegrama Legaiei Romne din Roma cu nr. 38012/17 ianuarie 1938, semnat
de ctre nsrcinatul cu afaceri al Romniei n Italia, Noti Constantinide, adresat lui Istrate Micescu;
D.A.N.I.C., fond Casa Regal. Regele Carol al II-lea. Cabinet. Probleme externe, dosar 108/1938, f. 1-2.
9
D.A.N.I.C., fond Nicolae Caranfil (1839-1944), dosar 465/ (1937-1938), f. 22.
10
Gheorghe I. Bodea, Octavian Goga. O via, un destin, vol. III, Cluj-Napoca, Editura Limes, p. 236.

RELAII ROMNO-ITALIENE N TIMPUL GUVERNRII GOGA-CUZA

259

Concluzia diplomatului nostru, prezentat n raportul adresat Bucuretiului era


c ,,guvernul italian a fost informat de agenii si poate prea optimist, lucru pe care
ncepeau s-l contientizeze i nalii funcionari de la Roma11.
Dnd dovad de fler i de spirit de iniiativ, Constantinide a efectuat la rndul
su o serie de sondaje privind schimbarea de guvern din Romnia printre liderii
politici, administrativi i de opinie italieni, reuind s contacteze ,,pe teren neutru,
diferii membri ai Cabinetului italian, cteva personaliti importante, civa nali
funcionari i numeroi ziariti influeni.
Toi acetia, dat fiind cadrul neoficial al discuiilor, ,,se exprimau ntr-un ton
cu totul diferit, ba chiar cu un vdit scepticism, afirmnd c ei neleg foarte bine
situaia dificil internaional a Romniei i c, dei nu se ateapt la mari i
fundamentale schimbri, totui se bucur din inim la manifestaiile de simpatie fa de
Italia i sunt convini c n raporturile dintre Romnia i Italia se va produce o marcat
apropiere i va ncepe o er de mutual comprehensiune i de real amiciie.
n atare condiii, diplomatul nostru a preferat s se abin de la orice
comentarii i pronosticuri, reafirmnd simpatia romnilor i a guvernului de la
Bucureti fa de Italia12.
n schimb, la Legaia Italiei din Bucureti continua s predomine optimismul.
De altfel, pe 6 ianuarie, Ugo Sola a fost primit ntr-o lung audien de ctre Istrate
Micescu. Despre coninutul convorbirii, deinem informaii din relatarea telefonic a
jurnalistului Maffre, de la Agenia ,,Havas, care i-a contractat colegii de la Paris,
discuia fiind interceptat de ctre organismele specializate romneti. Ziaristul francez
a aflat din surse diplomatice c: ,,Romnia va trimite fr ndoial un ministru la Roma,
n locul vacant de dou luni i c scrisorile vor fi acreditate mpratului i Regelui, ceea
ce nseamn c Romnia recunoate suveranitatea Italiei asupra Etiopiei. Noii
conductori ai politicii romneti nu fac un mister din simpatia pe care o au fa de
Italia i dorina pe care o au de a fi cu ei, dar e posibil ca Romnia s nu ia nicio
iniiativ n acest sens, nainte de reuniunea Societii Naiunilor. (26 ianuarie - n.n.)13.
Zvonurile aflate n circulaie n cercurile diplomatice de la Bucureti preau ai gsi confirmarea, cel puin parial, n atitudinea plin de condescenden fa de
Roma a lui Al. Hodo, subsecretar de stat la Preedinia Consiliului de Minitri.
Concret, n seara zilei de 18 ianuarie 1938, naltul demnitar romn a oferit o mas n
cinstea jurnalitilor italieni acreditai n ara noastr, rostind n limba italian un discurs
ncheiat cu exclamaia: ,,Triasc Regele Italiei, mprat al Etiopiei!14.
Intenia guvernului romn de a recunoate anexarea Etiopiei de ctre Italia i
de a numi un ministru la Roma ci era cunoscut i lui C. Argetoianu, care, n
11

A.M.A.E., fond Italia (1920-1944), vol. 64/ (1937-1938), f. 227-229; telegrama Legaiei Romne din
Roma, cu nr. 3805/ 8 ianuarie 1938, semnat de Noti Constantinide i adresat lui Istrate Micescu;
D.A.N.I.C., fond Casa Regal. Regele Carol al II-lea. Cabinet. Probleme externe, dosar 101/1938, f. 1-3;
telegrama nr. 3805/ 8 ianuarie 1938 a Legaiei Romniei din Roma.
12
A.M.A.E., fond Italia (1920-1944), vol. 64/ (1937-1938), f. 246-247; telegrama nr. 38012/17 ianuarie 1938
a Legaiei Romniei de la Roma, semnat de ctre Noti Constantinide i adresat lui Istrate Micescu;
D.A.N.I.C., fond Casa Regal. Regele Carol al II-lea. Cabinet. Probleme externe, dosar 108/1938, f. 2-3.
13
Muzeul Memorial ,,Octavian Goga Ciucea (n continuare se va cita M.M.O.G-Ciucea), cota G-1382/2,
nenumerotat.
14
D.A.N.I.C., fond Nicolae Caranfil (1839-1944), dosar 465/ (1937-1938), f. 36.

260

AURELIAN CHISTOL

inconfundabilul su stil acrimonios, ne-a prezentat i motivele ntrzierii desemnrii lui


D. Burilleanu n fruntea Legaiei din Cetatea Etern: ,,frumosul brbos se tocmete cu
Goga asupra emolumentelor. Ministrul nostru la Roma primete vreo 400.000 lei pe
lun; Burilleanu vrea s primeasc postul dect dac i se d un milion mai mult, cci
vrea s epateze Roma prin faptul su. Pn acum i s-a consimit un milion n tot. Dar
Burilleanu nu vrea s lase un leu, din 1.400.00015.
n paralel cu toate micrile de ordin diplomatic, o meniune aparte merit
acordat organizrii, sub egida Legaiei Italiene din Bucureti i a Comitetului Romn
al Asociaiei Italiene ,,Universalita di Roma, unei excursii de 10 zile n Italia pentru
un grup de circa 1500 de persoane. n fruntea grupului de turiti romni se afla
senatorul Mihail Manoilescu, preedintele Comitetului Romn al Asociaiei pentru
Universalitatea Romei, organizaie despre care Argetoianu consemna c ,,nu e altceva
dect biroul de propagand fascist n strintate. Ceva n felul Cominternului
comunist, dar ntr-o direcie opus16.
Spre deosebire de guvernul romn, cel italian a acordat o atenie deosebit
vizitei respective, ncercnd s-i confere o semnificaie politic aparte.
Astfel, pe 2 ianuarie 1938, n preziua sosirii celor 1500 de ,,pelerini la Roma,
ministrul Educaiei Naionale i al Propagandei, Alfieri, l-a convocat pe Noti
Constantinide pentru a-l chestiona asupra modului n care Legaia noastr i va primi pe
oaspeii sosii n ar.
ntruct de la Bucureti nu venise nici un fel de notificare oficial legat de
respectiva vizit, diplomatul romn, apreciind c e vorba de ,,un grup de turiti
particulari, l-a informat pe demnitarul italian c, n consecin, ,,Legaia nu-i va putea
primi nici n mod oficial, nici oficios, dar ,,va delega pe un membru al ei s asiste la
sosirea turitilor i le va da toat asistena pe care e datoare s o dea unor compatrioi.
Prin urmare, Alfieri s-a vzut nevoit s adopte o atitudine mai parcimonioas,
preciznd c autoritile italiene vor adopta fa de turiti o poziie similar celei a
Legaiei noastre, cu meniunea c ,,i vor primi n modul cel mai cordial i mai
prevenitor pentru a dovedi c Italia i guvernul italian acord o mare importan moral
acestei vizite, pornite din spirit de adnc amiciie fa de Italia i avnd caracterul unei
afirmaii de latinitate i a unui pelerinaj nspre oraul-mam al rasei latine i al naiunii
romneti.
Constantinide l-a delegat pe consilierul de pres al Legaiei, Al. Kiriescu, s
asiste la sosirea n gar a pelerinilor i s le acorde asistena necesar de-a lungul
vizitei17.
Manifestrile la care au luat parte a doua zi (4 ianuarie) turitii romni s-au
bucurat de o ampl reflectare, att n buletinele de pres ale Ageniei italiene ,,Stefani,
ct i n cele ale ,,Rador-ului.
Astfel, nc de diminea, cei 1500 de turiti au depus o coroan de frunze de
laur cu o panglic tricolor la Mormntul Soldatului Necunoscut. n fruntea cortegiului
15

Constantin Argetoianu, nsemnri zilnice, vol. IV, 1 ianuarie - 30 iunie 1938, Bucureti, Editura
Machiavelli, 2002, p. 56.
16
Ibidem, p. 30.
17
A.M.A.E., fond Italia (1920-1944), vol. 64/ (1937-1938), f. 247-248; telegrama nr. 38012/17 ianuarie 1938
a Legaiei Romniei din Roma, semnat de ctre Noti Constantinide ctre Istrate Micescu; D.A.N.I.C., fond
Casa Regal. Regele Carol al II-lea. Cabinet. Probleme externe, dosar 108/1938, f. 3-4.

RELAII ROMNO-ITALIENE N TIMPUL GUVERNRII GOGA-CUZA

261

s-au aflat: deputatul italian Coselschi, preedintele Comitetului Aciunii pentru


Universalitatea Romei, secondat de Mihail Manoilescu i de alte cteva personaliti
romne.
Pelerinii au fcut un gest similar i la Monumentul de pe Capitoliu, ,,nlat n
amintirea eroilor mori pentru cauza Revoluiei fasciste, dup care s-au deplasat la
statuia mpratului Traian pentru a depune o alt coroan de lauri, iar apoi la Columna
lui Traian, acolo unde prinul Colonna, guvernatorul Romei le-a oferit oaspeilor o
bucat de marmur din Forum. Aceasta urma s reprezinte temelia monumentului pe
care italienii intenionau s-l druiasc Bucuretiului, n amintirea gloriosului mprat
cuceritor al Daciei.
Oaspeii au pornit apoi spre Piaa Veneia, aclamndu-l pe Duce ,,care a ieit
de cteva ori la balcon pentru a (le) mulumi. n semn de benevolen, Mussolini a
primit o delegaie de 52 de persoane a romnilor din pia, n Salonul Mappamundo al
Palatului Veneia.
n numele celor prezeni, Manoilescu a rostit un scurt discurs, evideniind
recunotina pelerinilor pentru primirea fcut la Roma i subliniind totodat c ei au
adus cu sine expresia sentimentelor poporului romn, manifestate n deplin libertate.
Oratorul i-a ncheiat expozeul ca un veritabil cabotin, strignd: ,,Triasc Italia
imperial i fascist!
La rndul su, Ducele a rspuns evocnd legturile istorice i din acel moment
dintre cele dou naiuni, artnd c prezena unui att de numeros grup de romni n
Italia avea o semnificaie special ,,dat fiind era istoric pe care Romnia o triete.
La final, el i-a manifestat convingerea c vizita romnilor va lsa o ,,amintire
netears printre italieni18.
Dup-amiaz, ministrul Alfieri a invitat la un dejun circa 200 dintre turiti, dar
i pe o serie de membri ai Legaiei Romniei (nsrcinatul cu afaceri Constantinide,
consilierul de pres Kiriescu i cei doi ataai militari).
Rspunznd toastului gazdei, senatorul Manoilescu ,,a inut un discurs plin de
entuziasm pentru Italia fascist, n care a afirmat c a nceput acum o er nou de
strns colaborare a Romniei cu Italia, pe terenul politic, cultural i economic.
Vizitnd a doua zi Legaia Romniei, Manoilescu s-a artat n conversaia cu
Noti Constantinide mult mai puin exuberant i, evident, mai circumspect, preciznd
c: ,,rolul meu aici e acela de siren, care trebuie s ademenesc cu cntecul meu. n ce
privete nc apropierea de Italia, am impresia c trebuie s fim foarte prudeni i foarte
realiti i s cumpnim bine ceea ce dm i ceea ce ni se ofer. M tem ca nu cumva s
ne vindem prea ieftin.
n urma analizrii discursurilor rostite de Manoilescu la Roma, a articolelor
din presa italian i a informaiilor culese de la diverse persoane, nsrcinatul cu afaceri
al rii noastre, constata c senatorul romn ,,a lsat s se neleag destul de limpede c
apropierea definitiv i complet fa de Italia nu va putea fi realizat dect de un viitor
guvern romn, ieit dintr-o alt formaiune politic, adic de un guvern format de
18
D.A.N.I.C., fond Casa Regal. Regele Carol al II-lea. Cabinet. Probleme interne, dosar 1/1938, f. 9-10;
telegrama nr. 9/ 5 ianuarie 1938 a Ageniei ,,Rador; Idem, fond Direcia General a Poliiei (1937-1947),
dosar 7/1937-1938), f. 129-130; telegrama Ageniei ,,Stefani referitoare la primirea delegaiei romne de
ctre Duce.

262

AURELIAN CHISTOL

Partidul Totul pentru ar, n care Domnia Sa va juca un rol preponderent i


dominant.
n orice caz, oficialitile italiene i-au disimulat cu mare greutate
nemulumirea legat de faptul c diplomaii romni acreditai la Roma nu au fcut o
primire oficial grupului de turiti, format, cu precdere, din membri i simpatizani ai
Grzii de Fier, mai ales c italienii deinuser informaia c Goga a venit la putere
acionnd de coniven cu legionarii, att n privina unei politici interne fasciste, ct i
n cea a orientrii externe ctre Axa Roma-Berlin.
De asemenea, declaraiile premierului Goga i ale efului Palatului Sturdza,
Micescu, privind ,,caracterul constituional al guvernului romn i ,,fidelitatea fa de
vechile aliane au constituit un veritabil ,,du rece pentru italieni, menit a-i readuce
cu picioarele pe pmnt i a le crea convingerea c ,,instalarea noului guvern romn nu
va nsemna pentru Italia dect recunoaterea de facto a Imperiului prin scrisorile de
crean ale viitorului ministru la Roma i o vag apropiere n politica extern, care ns,
n niciun caz nu va fi mai accentuat ca apropierea ntre Italia i Iugoslavia19.
Revenind la vizita pelerinilor romni n peninsul, din relatrile diverselor
agenii de pres aflm c, pe 6 ianuarie, ei s-au mprit n mai multe grupuri, ,,din care
unele au vizitat diferite monumente ale Capitalei, iar altele au plecat la Neapole, Capri,
Littoria i Sabandia, urmnd ca, n cursul serii, parlamentarii aflai printre turiti s fie
primii la Senat20.
Pe 7 ianuarie 1938, cei 1500 de oaspei romni au prsit Cetatea Etern, cu
destinaia Florena, unde urmau s rmn dou zile, pentru ca apoi s continue voiajul
prin Veneia, spre Romnia21.
Fcnd abstracie de informaiile oficiale din pres despre pelerinajul la Roma
al turitilor romni, reinem i o relatare deloc apologetic, de un realism aproape brutal
a lui Al. Kiriescu, persoana desemnat de Legaie pentru a-i nsoi pe compatrioii
notri prin Roma. Pentru a elimina orice echivoc, el a precizat c ntreaga excursie,
dirijat de lideri ai Micrii Legionare ,,s-a prezentat deplorabil. Nicio int, nicio
disciplin. Cete zgomotoase, o hrmlaie care se trea din Forul lui Traian n Piazza
Venezia, n grupuri rzleite i mereu puse pe ceart invazii n restaurante i localuri
de noapte la unul dintre acestea Ulpia Traiana, consumatorii italieni au prsit sala
cnd au nvlit romnii.
Manoilescu manajat de ducele Capece, secretarul Legaiei Italiei din
Bucureti, s-a strduit s fac pe omul viitorului, dndu-i aere de factor hotrtor ntro apropiat conjunctur autoritar, adoptnd atitudini categorice i un ton fr replic
angajnd solemn politica extern a Romniei pe o sut de ani de aici nainte, atunci
cnd i ieea din ceea ce este n realitate: un superficial, gngitor de verv uoar.
Sub aspectul acesta s-a nfiat la dejunul dat de ministrul Alfieri, cnd a rostit o
cuvntare care a avut mare succes, fiindc a copleit de hiperbole Italia i pe Duce, pe
Alfieri, pe toat lumea, pe un ton suprtor de subaltern, dac nu de valet: Cnd
19
A.M.A.E., fond Italia (1920-1944), vol. 64/ (1937-1938), f. 249-251; telegrama nr. 38012/17 ianuarie 1938
a Legaiei Romniei din Roma, semnat N. Constantinide, trimis lui Istrate Micescu; D.A.N.I.C., fond Casa
Regal. Regele Carol al II-lea. Cabinet. Probleme externe, dosar 108/1938, f. 4-7.
20
Gheorghe Bodea, op. cit., vol. III, p. 244.
21
D.A:N.I.C., fond Direcia General a Poliiei (1937-1947), dosar 7/ (1937-1938), f. 150.

RELAII ROMNO-ITALIENE N TIMPUL GUVERNRII GOGA-CUZA

263

Ducele a binevoit s ne primeascCnd Ducele a binevoit s surd. n schimb,


n-a rostit niciun cuvnt despre Majestatea Sa.
Dup ce l-a vituperat pe eful delegaiei romne pentru atitudinea sa de
poltron, Kiriescu nu a ezitat s-i ndrepte diatribele i asupra inutei morale a
adepilor lui Codreanu, artnd c, unul dintre efii legionari, ,,Alexandru Christian
Tell a tapat pe toat lumea, pe mine cel dinti, iar n seara recepiei de la Palazzo
Gaetani, dat de Comitetul pentru Universalitatea Romei, a cerut bani sub ochii mei
ducelui Capece, dup ce Costa, ataatul de pres al Legaiei de la Bucureti, l-a
prezentat acestuia drept un frunta legionar care are s v fac o cerere, pentru care v
rog i eu22.
Ca rezultat al dezamgirii produse de ,,ortodoxia politicii extreme romneti,
trebuie menionat faptul c, dup plecarea celor 1500 de pelerini din peninsul, presa
italian ,,a ncetat n mod brusc de a se mai ocupa de Romnia23, atenia sa fiind
ndreptat asupra Conferinei Italo-Austro-Ungare, desfurat la Budapesta ntre 10 i
12 ianuarie 1938.
Reuniunea din capitala maghiar i-a dat posibilitatea ministrului nostru
plenipoteniar din Ungaria, Raoul Bossy s-l ntlneasc pe contele Ciano, la recepia
oferit de gazde n seara zilei de 11 ianuarie pentru oaspei i pentru ntregul corp
diplomatic.
Dei s-a artat a fi extrem de cordial cu Bossy, ministrul italian de Externe l-a
avertizat ,,c nu se poate face ceva oficial n legturile italo-romne pn ce nu vom fi
normalizat raporturile noastre cu Ungaria, preciznd c, din acest punct de vedere,
Iugoslavia reprezenta un exemplu demn de urmat. Pedant, Ciano i-a cerut
interlocutorului su ca Romnia s fac unele concesii ,,n privina minoritilor.
Replica lui Bossy a fost prompt, ferm i politicoas totodat: n legtur cu Ungaria,
el a subliniat faptul c ,,am dat dovezi de sinceritate i de spirit conciliant, dar nu
putem, bineneles admite preteniile contrare intereselor i demnitii rii, insistnd
mai degrab asupra ideii conform creia ,,pentru noi, drumul Romniei la Roma este
direct, fr oprire n Budapesta, parcurgerea sa fiind facilitat de ,,simpatiile pentru
Italia ale guvernului i poporului romn24.
Punctul de vedere al lui Ciano s-a regsit explicit i n Comunicatul oficial al
Conferinei Italo-Austro-Ungare, dat publicitii pe 12 ianuarie 193825. Citarea
nominal a rii noastre a fost interpretat n dou moduri diferite n capitala maghiar:
pe de o parte, presa local a considerat-o ,,ca un sprijin suplimentar adus de Italia

22

Idem, fond Casa Regal. Diverse (1912-1949), dosar 5/1938, f 22-24.


A.M.A.E, fond Italia (1920-1944), vol. 64/ (1937-1938), f. 251; telegrama nr. 38012/17 ianuarie 1938 a
Legaiei Romne din Roma, semnat Constantinide i adresat lui Istrate Micescu; D.A.N.I.C., fond Casa
Regal. Regele Carol al II-lea. Cabinet. Probleme externe, dosar 108/1938, f. 7.
24
A.M.A.E. fond Italia (1920-1944), vol. 64/ (1937-1938), f. 234-236; telegrama nr. 84/12 ianuarie 1938 a
Legaiei Romniei din Budapesta, semnat Raoul Bossy, adresat lui Istrate Micescu.
25
Articolul 7 din respectivul comunicat avea urmtorul coninut: ,,Reprezentanii Italiei i Austriei declar c
guvernele lor urmresc cu mare interes dezvoltarea raporturilor dintre Ungaria i Romnia. Ei sunt de prere
c un rezultat satisfctor al negocierilor ungaro-romne va contribui considerabil la consolidarea pcii n
Europa Dunrean (Apud Relaii internaionale n acte i documente, vol. I, (1917-1939), Bucureti, Editura
Didactic i Pedagogic, 1974, documentul nr. 89, p. 271).
23

264

AURELIAN CHISTOL

Ungariei i tratativelor ei cu Romnia, iar pe de alt parte, cercurile diplomatice


vedeau n acest fapt ,,o invitaie fi fcut Romniei de guvernul italian26.
Informaiile culese de autoritile italiene le-au creat convingerea, justificat
de altfel, c factorul decisiv n viaa politic i n diplomaia romneasc era regele
Carol al II-lea, cunoscut pentru fidelitatea sa fa de aliaii tradiionali ai rii noastre.
Prin urmare, cercurile oficiale de la Roma i-au concentrat atenia n jurul gesturilor i
iniiativelor suveranului nostru. Inteligena sa speculativ l-a ajutat s adopte o viziune
de politic extern n esen corect i s evite o abordare maniheist a problematicii
internaionale, prin acceptarea nuanrilor poziiei Romniei fa de alte state.
O dovad peremptorie n acest sens, o constituie convorbirea telefonic a unui
jurnalist italian aflat n Bucureti cu colegii si de la Roma, interceptat de ctre
autoritile romne, n dimineaa zilei de 17 ianuarie 1938. Dup ce a evideniat rolul
politic primordial jucat de ctre Carol al II-lea, gazetarul respectiv a precizat
urmtoarele: ,,Despre Italia i italieni, regele a vorbit cu mult simpatie. Regele
romnilor a pus n eviden via lui simpatie pentru regele-mprat al Italiei, apoi a
vorbit de marea admiraie pe care o are pentru Duce. Acest rege, care vorbete cu
cuvinte decisive, nu poate s fac dect plcere italienilor, care astzi pot gsi n eful
statului romn un om care a neles i care admir noua Italie i vrea ca marea putere
fascist s strng legturi ct mai prietenoase cu Romnia Naionalist (). Ct
privete Italia, oricare ar fi manevrele unor democraii, regele, guvernul i poporul sunt
hotri s realizeze o intim colaborare politic27.
Dnd dovad de pragmatism, italienii au neles din interviurile acordate de
ctre O. Goga, A.C. Cuza i C.Z. Codreanu ziarelor ,,Il Messaggero i ,,Voce d'Italia
c guvernul Goga nu va realiza cotitura diplomatic ateptat la Roma, punndu-i n
schimb toate speranele ntr-o eventual guvernare legionar, singura n msur s
rstoarne sistemul de aliane diplomatice al Romniei28.
Totodat, decepia produs de guvernarea Goga-Cuza regimului fascist italian
a fost potenat de antisemitismul cabinetului romn, care a reprezentat n peninsul
,,semnalul unei adevrate izbucniri de pasiune popular mpotriva evreilor, extrem de
pernicioas pentru stabilitatea rii, ntruct: ,,dei numrul lor n Italia nu ajunge la
100.000, evreii au acaparat conducerea n marea industrie i n comer, n politic, n
universiti. Minitrii Volpi, Acerbo, Rossi sunt evrei; italienii i-au adus aminte c i
Gabrielle d'Anunzio este evreu; profesorii i asistenii Universitilor din Milano i din
Florena sunt toi evrei. Mai mult dect att, ca o consecin direct a evenimentelor
din Romnia, ,,marele doctrinar al fascismului, Roberto Farinacci, a nceput n ziarul
su Il Regime Fascista o violent campanie mpotriva evreilor, ncepnd cu Triestul
i ameninnd cu o general denunare a pericolului semit pe ntreaga Italie29.
26
A.M.A.E., fond Italia (1920-1944), vol. 64/ (1937-1938), f. 236; telegrama nr. 114/13 ianuarie 1938 a
Legaiei Romniei din Budapesta ctre Istrate Micescu, semnat de Raoul Bossy.
27
M.M.O.G-Ciucea, cota G-1382/5, nenumerotat.
28
A.M.A.E. fond Italia (1920-1944), vol. 64/ (1937-1938), f. 251; telegrama nr. 38012/17 ianuarie 1938 a
Legaiei Romne din Roma, semnat N. Constantinide i adresat lui Istrate Micescu; D.A.N.I.C., fond Casa
Regal. Regele Carol al II-lea. Cabinet. Probleme externe, dosar 108/1938, f. 7.
29
D.A.N.I.C., fond Casa Regal. Diverse (1912-1949), dosar 5/1938, f. 20; raport al lui Al. Kiriescu,
consilier de pres al Legaiei Romniei de la Roma, din 20 februarie 1938, adresat Ministerului Afacerilor
Strine.

RELAII ROMNO-ITALIENE N TIMPUL GUVERNRII GOGA-CUZA

265

Prin urmare, este explicabil faptul c, demiterea guvernului Goga, survenit la


10 februarie 1938, a produs, pe de o parte ,,o adevrat consternare30 n snul opiniei
publice italiene, deja cuprins de agitaii antisemite, iar pe de alt parte, a fost primit
fr nicio emoie n cercurile oficiale de la Palazzo Chigi care-i vzuser spulberate
toate speranele ,,ntr-o subit i total rsturnare de poziii (a diplomaiei romneti
n.n.), ntr-o nfeudare categoric a Bucuretilor n sistemul de aliane al Romei, la o
alipire de Axa Roma-Berlin i de Pactul Tripartit Anticomintern31.
Dezamgirea produs n peninsul de guvernarea Goga-Cuza era pe deplin
justificat din punctul de vedere al Italiei, ntruct, premierul romn i colaboratorii si
intimi, dincolo de afirmarea unor deziderate generoase privind apropierea dintre cele
dou state, nu au ntreprins nici un act concret, menit a semnifica o schimbare radical
de conduit n politica extern a rii noastre. De asemenea, italienii au avut o mare
parte din vina ratrii unui moment prielnic apropierii de Romnia, datorit obstinaiei
de a susine interesele Ungariei, dei acestea lezau demnitatea noastr naional i chiar
intangibilitatea frontierelor romneti.

ROMANIAN-ITALIAN RELATIONS DURING


THE GOGA-CUZA GOVERNMENT
(THE 28-th OF DECEMBER 1937 - THE 10-th OF FEBRUARY 1938)
Abstract
The constitution of the government led by Octavian Goga was vividly saluted
by the authorities from Rome because of the ideological affinities of the Romanian
Prime-Minister and the Italian Fascist Regime.
Though the orthodoxy of the diplomacy from Bucharest overseen by King
Carol II through his man, Istrate Micescu, provoked a great disappointment in Rome as
long as it blew away any hope the Italians had to see Romania as a part of the Axe.

30
31

Ibidem, f. 19.
Ibidem, f. 16.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

ACTIVITATEA CULTURAL DIN JUDEUL ARGE


N PERIOADA 1941-1944 N AMINTIRILE
FOSTULUI PREFECT DE ARGE - CONSTANTIN C. POPESCU
DAN OVIDIU PINTILIE*
Dup cucerirea Odesei de ctre trupele romne, divizia a III-a a fost retras de
pe front i napoiat n Piteti, n garnizoana sa de reedin. O avalan de solicitri de
ordin personal l-au determinat pe prefect s mreasc numrul orelor de audien
deoarece timp de aproape un an predecesorul su nu primise pe nimeni n audien dei
erau attea nevoi i necazuri.
Invalizii venii de pe front
solicitau pentru ei i familiile lor
alimente. Situaia social era tulbure, nu
existau mijloace moderne de comunicaii
pentru c judeul Arge avea numai o
instalaie telefonic nvechit, realizat n
preajma primului rzboi mondial sub
prefectul Nicolae Brnzeu. Situaia
impunea aciuni rapide n toate direciile.
Ministrul Propagandei de atunci, Mihai
Antonescu, a aprobat cererea prefectului
de a nfiina o gazet local de
culturalizare a maselor, numit Argeul
i nregistrat n registrul de firme de la
Tribunalul Arge.
Ziarul
Argeul
aprea
sptmnal n 5.000 de exemplare cu
materiale trimise de Prefectur strnse de
la colaboratori voluntari sau de la cei
salarizai dintr-un mic fond pus la
dispoziie de Ministerul Propagandei. Din
lips de personal, prefectul era i director
Constantin C. Popescu,
i redactor principal, iar funcia de
n satul Antoneti - 1943.
secretar de redacie i expeditor o
*

Direcia Judeean Arge a Arhivelor Naionale, Piteti.

268

DAN OVIDIU PINTILIE

ndeplinea eful de cabinet. n fiecare smbt seara, materialul se completa i se tria


expediindu-se la Bucureti cu ajutorul unui curier pus la dispoziie de Poliia local,
unde se tiprea, i apoi se aducea napoi de acelai curier duminic dup-amiaz. Se
expedia apoi n toate comunele judeului i abonailor respectivi. Colaboratorii
mpreun cu prefectul au ncercat s fac gazeta ct mai interesant, astfel c pe lng
materialul de propagand cerut de starea de rzboi ce se completa direct de tipografia
Ministerului Propagandei, s-a pus la dispoziie material neutru: o pagin de beletristic,
o pagin pentru cminele culturale i mai trziu, o alt pagin pentru tineret.
Gazeta a fost bine primit n lumea satelor, mai ales c dup ngrozitoarea
iarn a anului 1942, cu zpezi variind ntre 1 i 2 metri nlime, era singurul mijloc de
informare local. Pe atunci nu existau televizoare, iar aparatele de radio erau folosite de
unii oreni i foarte rar n lumea satelor, odat cu activarea cminelor culturale.

Constantin C. Popescu, la Curtea de Arge - 1942.


Aceast gazet a aprut cu regularitate matematic tip de peste doi ani i
ulterior pn n preajma actului de la 23 august 1944. Coloanele acestui ziar au fost
martore obiective a tuturor aciunilor i entuziasmului care a aprins o mare fclie
cultural, bunvoine, colaborri preioase, asisten social, iniiative i tendine spre
mai bine i spre o via romneasc ct mai curat.
Colecia acestei gazete aflat la Biblioteca Academiei Romne este mrturia
vie a unui crez pus n serviciul judeului Arge i pentru ridicarea sa n toate direciile.
Pentru toat munca suplimentar cu ziarul Argeul, prefectul nu a primit nicio
remuneraie n afar de salariul modest de funcionar public care reprezenta a cincia
parte din suma medie pe care o ctiga lunar ca avocat pledant. A fost o perioad de
entuziasm romnesc care a adunat multe mini creatoare, druiri anonime, sclipiri de
inteligen i talente tinere doritoare de afirmare i munc pe ogorul argeean.

ACTIVITATEA CULTURAL DIN JUDEUL ARGE N PERIOADA 1941-1944

269

Viaa administrativ a timpului a primit un foarte preios sprijin personalul


de conducere administrativ de toate categoriile fiind controlat, ludat sau criticat, n
msura activitilor pozitive sau negative. Ziarul Argeul a mai contribuit, ntr-o
msur esenial, la unirea tuturor romnilor, prea divizai de partidele politice i la
formarea unei contiine vocaionale care ncepuse s dea frumoase rezultate.
Din pcate, evenimentele care au urmat, nu au folosit n continuare aceast
cale de contact permanent sufletesc ntre conductori i condui. Numai un studiu atent
i obiectiv al celor peste 1000 pagini totale ale gazetei ar putea sublinia contiina,
corectitudinea, druirea i bucuria cu care colaboratorii i prefectul, au lucrat n ore
trzii din noapte pentru o via ct mai curat i mai ridicat a tuturor satelor
argeene1.
Una din cele mai interesante instituii de cultur nfiinat n perioada
interbelic a fost Fundaia Regal Regele Mihai I.
Aceast instituie ncadrat de un grup de sociologi cunosctori ai realitilor
romneti a elaborat un sistem de unire i de ridicare a satelor, cu sprijinul instituiei
cminului cultural. n acest cmin se adunau toate forele satului reprezentnd
intelectualii i toate celelalte autoriti administrative locale i se hotrau dup
ndemnarea fundaiei centrale tot ce privete viaa satului pe trei linii directoare:
minte, suflet, sntate. Sub acest aspect, la nivelul anului 1941 existau numai slabe
adieri: circa 15 cmine culturale izolate i necoordonate, iar n rest viaa satelor era
aceia motenit din generaie n generaie.
Din cauza acestor lipsuri, care nu intrau n preocuparea partidelor politice,
numai oraul Piteti avea un aezmnt de cultur Ateneul Ionescu Gion, ntemeiat,
ntreinut i susinut de harnica institutoare Tatiana Bobancu care a activat ntreaga sa
via pe linia ridicrii culturale a oraului Piteti.
nfiinarea gazetei Argeul s-a bucurat de o primire bun de ctre cititorii
din lumea satelor i datorit sprijinul scriitorului Al. Lascarov-Moldovanu, inspector la
Fundaia Central Cultural din Bucureti a Fundaiei. n urma mai multor edine la
care a participat i inspectorul colar judeean Voicil, prefectul a hotrt potrivit cu
statutul Fundaiei s nfiineze Cminul cultural Judeean. n coloanele ziarului
Argeul a nceput s apar din acel moment o pagin dedicat activitii cminelor
culturale.
La 16 martie 1942 s-a convocat la Teatrul comunal din Piteti o adunare a
cminelor comunale existente i a tuturor conductorilor lor i s-a hotrt constituirea
Cminului cultural Judeean, organism director al cminelor comunale locale. Aceast
constituirea s-a fcut, n urma unei pregtiri prealabile cu Fundaia cultural care a
delegat n acest scop pe domnul Ion Savin, inspector general al Fundaiei, iar acesta a
venit nsoit de scriitorul Gala Galaction. Din discuii i potrivit statutelor s-a mai
acordat nc o medalie prefectului de Arge care astfel a devenit preedintele cminului
cultural judeean numit Mareal Antonescu.
n aceast calitate a nceput s organizeze i s reorganizeze situaia existent
oferind un sediu i numind primul director n persoana preotului Marin Diaconescu. A
cutat mai apoi s-i consolideze existena, prevznd n bugetele judeului o subvenie
de 100.000 lei i n bugetul Patronajului o alt sum de 500.000 lei.
1

S.J.A.N. Arge, Colecia Documente Istorice, Pachet XC/4, f. 1-3.

270

DAN OVIDIU PINTILIE

Cu promisiunea unei sprijin material de 200.000 lei din partea Fundaiei


centrale i celelalte fonduri a nceput dotarea cminelor existente cu tot ceea ce era
necesar, prin activitatea de nmulire a cminelor, prin constituirea altor noi organizaii
care la data plecrii prefectului din judeul Arge, ajunseser la cifra de 140 cmine.
Cminul judeean era n fapt o suprapunere cultural peste viaa administrativ
care i ndeplinea astfel mai bine scopurile sale. Pentru a exemplifica dinamismul
comunei, citm cazul comunei Gruiu care n anul 1941 era un sat modest, pendinte de
comuna Silitea, iar acest sat era dornic s-i recapete autonomia administrativ
pierdut prin arondarea comunelor n anul 1938.
La nceperea organizrii cminului n acest scop prefectul a fost invitat de
vrednicul ei preot Marin V. Popescu la o eztoare:
n ziua fixat, eram ntmpltor gripat i indispus: nu am voit s micorez
entuziasmul cetenilor i am participat bolnav la festivitate. Am fost surprins de buna
organizare: brbai i femei, tineri i tinere, fete n straie curate rneti, erau numai
ochi i urechi la desfurarea programului. Poate c sunt un romantic sau un
sentimental! Sau, i una i alta! Cert este c am fost entuziasmat de manifestrile
originale ale artitilor populari, rscolindu-mi originea mea rural.
De asemenea, prefectul nota c Stpnindu-i propriile lor necazuri era
rzboi rude pe front, lipsuri, griji de tot felul, rani, femei i brbai ndrumai
spiritual de pr. Marin V. Popescu, parohul lor i de unii nvtori, au gsit puterea s
participe la aceast eztoare i s uite de toate! Programul eztorii a fost mai mult
dect mulumitor pentru c s-au prezentat: ghicitori, glume i cntece btrneti din
fluier sau frunz. Dup ncheierea eztorii preedintele cminului cultural a solicitat
prefectului printr-o cerere scris, autonomia satului Gruiu.
Cetenii acestui sat trebuiau s se angajeze cu braele i cu carele s
construiasc un local nou de primrie cuprinznd i cminul cultural i cantina colar.
n schimb, prefectul oferea un milion lei numerar, planuri, matricole i sprijin total.
S-au ndeplinit formele de autonomie i s-a numit primarul, un gospodar vrednic,
recomandat de oamenii locului. Din suma propus s-au nceput procurarea materialelor
raionalizate: ciment, fier, cuie, lemn, .a.
Crmizile pentru construcie s-au confecionat de ctre localnici care dup
finisare le-au transportat la antier cu carele lor mpreun cu nisipul i pietriul necesar.
La aproape un an de la nceperea lucrrii prefectul a fost vestit c lucrarea este
terminat i era invitat s participe la inaugurare. Acesta nota: Entuziasmul cu care am
fost primit de localnici nu l-am uitat nici acum. La intrarea n comun, m ateptau cete
de clrei, cu cai mpodobii, cu panglici tricolor la plrii. Ei au ncadrat i escortat
maina mea pn la locul festivitii!.
Tot satul, n straie de srbtoare, era prezent: btrni, brbai, femei i copii
ntr-o emoionant ordine, strjuiau intrarea pe ambele pri. Noua cldire era
impuntoare fiind un mic i confortabil palat pentru scopurile urmrite. Din evaluarea
ulterioar a lucrrilor s-a stabilit c aceast construcie valora patru milioane lei, un
milion din partea administraiei judeene i trei milioane munca benevol a localnicilor.
Noua primrie avea: mobilier rustic, nou confecionat dup modelele puse la dispoziie
de serviciul tehnic, tergare rneti la icoane, portrete oficiale, ghivece cu flori, etc.
Cminul cultural anexat era o sal de festiviti drapat cu velnie romneti.
Toat cldirea n stil rnesc avea pridvor plin cu mucate nalte care o strjuiau

ACTIVITATEA CULTURAL DIN JUDEUL ARGE N PERIOADA 1941-1944

271

artistic. Faada la strad, era ncadrat de o grdin, cultivat cu legume i zarzavaturi,


bine plantate i ngrijite. Se confecionaser trotuare din bolovani de ru i anuri i
podee din beton, la primrie, coal sau biseric. oseaua era pavat cu bolovani de
ru pe o distan de circa 200 m ntre primrie i coal:
Am fost depit n ateptri! M-am contaminat i eu de entuziasmul lor i leam ludat munca, priceperea, gospodrirea i cinstea. Dup terminarea festivitii ne-a
ateptat o alt surpriz: fr zgomot, n cea mai mare linite, poriunea de osea pavat
a fost acoperit cu mese i scaune din casele localnicilor, frumos rnduite! Peste mese
aternute tergare romneti, cusute cu arnici!. Mesele erau pline de mncruri
preparate de elevele absolvente ale cursurilor rneti de gospodrie, recent
absolvente, servite de femei tinere, curate i mbrcate n costume de srbtoare, iar ele
serveau mbujorate i emoionate, fiind primul lor examen public. Conform obiceiului
locului, brbaii erau servii singuri la mas, iar dup ei urmau femeile i copiii:
Scaunele i mesele cuprindeau cteva sute de meseni. N-am ntlnit niciodat o
atmosfer aa de plcut i cu adevrat plin de nelegere i voie bun. Tuturor li se
cuvin laude iar cea mai mare i se cuvine valorosului pstor de suflete, pr. Marin
Popescu, preedintele cminului cultural local. El a contaminat cu entuziasmul, munca
i priceperea sa, celelalte entuziasme i druiri locale.
Dorind s se continue munca de luminare a maselor s-au convocat n
octombrie 1942 i 1943, dou mari adunri ale fruntailor satului. La adunarea din
octombrie au participat circa 2.000 de intelectuali care ntr-o disciplin academic au
dezbtut timp de cinci ore toate problemele satului. Peste o sut de pagini de gazet, n
ziarul Argeul a cuprins timp de peste doi ani, toate ndrumrile i tot clocotul
entuziasmelor tuturor pentru o via romneasc curat. Cursurile rneti nfiinate
ulterior, n perioada de la octombrie i pn la februarie, ale fiecrui an, au adus, n
primul an 3.283 i n al doilea an 7.854 de cursani voluntari.

Constituirea i organizarea Cursurilor rneti - 1942.

DAN OVIDIU PINTILIE

272

n septembrie 1944, preotul Marin Diaconescu, l informa pe fostul prefect


care dup 1 martie 1944 fusese trimis la Sibiu, c au nceput greutile cu plile
angajate fr a mai putea s fie acoperite din ncasrile ulterioare. Amintind de gazeta
Argeul spunea c aceasta va mrturisi oricui dragostea noastr de a slta viaa de la
ar, unde zac ndejdile de azi i de mine ale neamului nostru.
Activitatea cminelor culturale a creat un climat de solidaritate pentru toi
cetenii n ceea ce privete interesul fa de problemele colective care trebuiau
mpletite cu cele personale. Nu s-a dus o aciune politic, pentru c administraia de
atunci nu fcea politic. Mai bine zis s-a dus cu entuziasm i jertfe, o politic a culturii
i ridicrii satelor care timid dar sigur i ascendent se ridicau la o via nou. n anul
1978, fostul prefect amintindu-i de viaa cultural n jude concluziona: Sunt sigur
ns c prerile lor sunt intacte i c indiferent de ocrmuire ele se ridic la o via de
progres i coliziune n era radio-urilor i a televizoarelor2.
Prefectul Constantin C. Popescu a primit conducerea judeului Arge la 17
noiembrie 1941, n plin rzboi. Viaa administrativ era atunci aproape paralizat din
cauza lipsurilor inerente rzboiului, absenei unor titulari de posturi mobilizai i a unei
incurii administrative provocat de o lung perioad de instabilitate politic, dup
primul rzboi mondial: A fost un act de mare curaj s nfrunt aceast situaie,
orizontul de aciune fiind multiplu i periculos; era ns o situaie pe care nu puteam s
o evit fiind mobilizat.

Prefectura Arge.
Dup atacarea, n primele sptmni, a principalelor obiective, aprovizionarea,
lupta cu sntatea populaiei, strpirea panicii i msuri radicale pentru nlturarea
dezastrelor provocate de marile inundaii din iunie 1941, a trebuit s ia la cunotin
2

Ibidem, Pachet XC/10, f. 1-6.

ACTIVITATEA CULTURAL DIN JUDEUL ARGE N PERIOADA 1941-1944

273

problemele din viaa public care reclamau, ntre altele, prezena la serbrile colare
organizate pentru renvierea i conservarea datinilor strmoeti cu ocazia srbtorii
Crciunului.
Perioada legionar nu a lsat urme n judeul Arge, ns existau la Liceul
Comercial din Piteti aa zisele frii de cruce, organizaii para-legionare conduse de
civa profesori izolai. Ca avocat pledant, prefectul nu i-a dat seama de aceast
situaie i a luat cunotin de ea ntmpltor cu ocazia unei serbri a liceului de fete,
cnd n sala teatrului comunal, la galerie, erau prezeni elevi de liceu, prieteni sau rude
ale elevelor ce susineau serbarea. Se fceau glume, ca ntre tineri, aruncndu-se de la
galerie mici hrtiue, n corpul elevelor de la parter, fapte care tulburau linitea. Cnd
glumele au depit normele obinuite, am chemat pe un comisar de poliie aflat n sal
i i-am dat dispoziii s evacueze galeria dup cum afirma prefectul: Elevii nu l-au
ascultat i l-au nfruntat direct. Ordinea public era n cumpn! Sesiznd aceast
situaie am prsit loja n care m aflam i am condus personal operaia de evacuare
care a avut succes. Dup terminarea serbrii, m-am suit n automobilul de serviciu al
prefecturii, care nu a putut s nainteze imediat pentru c, un grup de elevi au sleit cu
ou geamurile i corpul mainii dup care s-au evacuat n grab. Prefectul i-a dat
seama c trebuia acionat ntr-un alt fel dect cel poliienesc. Astfel, a luat contact cu
conducerea corpului didactic local i dup discuii a decis nfiinarea de societi
literare la fiecare coal secundar n parte. Scopul lor era s valorifice pozitiv timpul
liber, energia i talentul elevelor care nefiind bine supravegheai de coal i de familie
se ncadraser n parte n friile de cruce fr s-i dea seama de pericolul pe care
aceast organizaie l reprezenta, ei cutnd aventura specific elevilor medii.
Dup munca de lmurire cu conducerea colilor secundare i cu profesorii, s-a
nceput, treptat, dup organizarea societilor s intre n simpatia lor i s primeasc
invitaii la serbrile organizate ca urmare a iniiativei sale.
S-a ncercat utilizarea cu folos a energiei tineretului stimulndu-l poliactiv:
fiecare coal secundar trebuia s organizeze public, prin rotaie, o eztoare literar
cu un program lsat la liber alegere a colii respective. La fiecare eztoare toi
profesorii colii erau obligai s participe mpreun cu profesorii celorlalte coli cu
scopul de a-i apropia i uni pe profesori i elevi.
Emulaia strnit de aceste organizri a dus la reprezentarea de spectacole de o
asemenea calitate nct uneori, piese de teatru jucate de elevi i eleve, au dus la
descoperirea de talente, care au fcut ulterior carier n aceast direcie. Trebuie s
amintim apariia din anul 1943 a revistei Junimea pentru literatur, tiin i art,
aflat sub conducerea unui comitet de elevi ai liceului I.C. Brtianu, ndrumai de unii
profesori ai colii. Repetatele manifestri artistice i culturale la care i-a adus
contribuia i revista Junimea au scos la iveal un nou tineret muncitor, nelegtor
i deplin contient de menirea sa. Datorit mprejurrilor prin care se trecea nu s-au
putut tipri mai multe numere, dar se spera ca dup ncheierea rzboiului s existe
posibilitatea continurii editrii revistei cu o i mai bogat activitate bazat pe
colaborarea ntregului tineret colar din oraul Piteti.
Prefectul a tiut s apropie ncetul cu ncetul, ntregul tineret pe care l-a
stimulat cu burse din fondurile asistenei sociale, cu serbri desfurate ntr-o aciune
mai adnc de naionalism, necesar pentru timpurile ce urmau, atunci aflndu-ne sub
consecinele dictatului de la Viena, cu ara njumtit, dup cum afirma: Cu toate

DAN OVIDIU PINTILIE

274

c timpul meu liber era aproape inexistent eu nu am dormit n timpul rzboiului mai
mult de 2-3 ore pe noapte am participat la fiecare serbare ca s i unesc i s i
conving pe toi. Ulterior s-au deschis n paginile ziarului local Argeul, o pagin a
tineretului, unde se publicau sptmnal cele mai bune creaii literare, selecionate de
profesorii care supravegheau societile literare n toate manifestrile lor.
n ajunul Crciunului anului 1943 a fost chemat la prefectur, corul mixt al
elevilor i elevelor din colile secundare compus din 250 persoane i condus de
profesorul Constantin Albu. Dup toate aceste manifestri, Sigurana Statului nu a mai
semnalat nici mcar un caz de frie de cruce pentru c elevii apucaser sntos pe
drumul naionalismului constructiv. Aciunea a continuat pn la 1 martie 1944,
cnd, aa cum am mai menionat, prefectul a fost avansat inspector general
administrativ la conducerea Circumscripiei a X-a Administrativ Sibiu.
Din noua funcie, el a continuat aciunea de susinere i asanare a tineretului
din judeele Trnava Mic, Trnava Mare, Sibiu i Fgra. n timpul
bombardamentelor de dup 4 aprilie 1944, dup planul ntocmit de prefect, s-a
organizat evacuarea, a zece mii de copii de vrst colar i precolar din oraul Sibiu
cu scopul de a-i feri de consecinele bombardamentelor: Am pstrat programele
ndosariate ca o scump amintire a primilor mei simpatizani i colaboratori: fetele
Ele au fost primele care s-au alturat gndurilor mele i m-au susinut nedezminit i la
simpatizanii lor direci bieii de vrsta lor lund poziie cu deviza comunicat mie
de informatori siguri: Cine se mai leag de dl. prefect se leag de ele, astfel c
btlia a fost ctigat3.
Fr descendeni direci, prefectul Constantin C. Popescu a considerat pe toi
tinerii argeeni ca fiii mei spirituali i s-a strduit s i ajute ca ei s se realizeze tot
mai mult.

THE CULTURAL ACTIVITY FROM THE ARGE COUNTY BETWEEN


1941 AND 1944 AS IT APPEARS IN THE MEMORIES OF THE FORMER
PERFECT OF ARGE - CONSTANTIN C. POPESCU
Abstract
This communication presents the role played in enlightening the people from
Arges County, through the activity of "Argeul" newspaper and of the community
homes, on the period 1942-1944, when these were the only means for local informing.
"Argeul" newspaper appeared in over 1000 pages and contributed largely to the
Romanians union, too divided by the politics.
This was a period of Romanian enthusiasm which collected creative minds,
anonymous dedications, sparks of intelligence and young talents, willing to affirm and
work on Arges field.
Also, a main role has played the establishment, on March 1942, of the County
Community Home, administration unit for the local community homes, which will
reach to a number of 140.
3

Ibidem, Pachet XC/10, f. 28-32.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

DESPRE O ACIUNE DE COMANDO AERIAN N ITALIA!


VASILE TUDOR*
Dup atacul mai puin reuit din 1 august
1943, Aliaii ne-au pstrat n atenie i din
primvara anului 1944, aviaia anglo-american pe
de-o parte i cea sovietic pe de alta, au nceput
sistematic o adevrat ofensiv aerian asupra
teritoriului i populaiei rii noastre.
Dispersat cu parautitii si la Curtea de
Arge, pe terenul de la Valea Iaului, cpt. av.
overt tefan, unul dintre pionierii acestei
ndeletniciri militare n Romnia, desigur c a aflat
despre marile nenorociri abtute asupra poporului
romn n urma bombardamentelor aplicate de
americani Romniei, cu ncepere din luna aprilie
1944. Numrul impresionant de mori i rnii
nregistrai la Bucureti n urma bombardamentului
din 4 aprilie 1944 (2732 de mori i 1924 de rnii)1
Cpt. av. overt tefan
l-a determinat s rspund prin conceperea unei
aciuni de sabotaj chiar pe terenurile de pe care
decolau giganticele avioane americane cu patru motoare, adic din Italia.
Sunt primul ofier parautist care a preconizat, organizat i activat intens
pentru nfiinarea unitii de parautiti n Romnia i neleg s fiu primul la
aciuni2. Pentru aceasta chiar din 10 mai 1944, a naintat ierarhic raportul cu nr. 27
prin care a cerut aprobarea executrii unei misiuni de sabotaj n Italia, cu scopul de a
distruge la sol ct mai multe avioane de bombardament anglo-americane. Ca misiune
secundar, el avea n vedere distrugerea unor poduri, depozite ori alte obiective
militare. Aprecia c rezultatele misiunii ar fi fost considerabile fa de riscurile ce
puteau fi prevzute. Propunea ca plecare s se fac cu ajutorul aviaiei germane, cu
decolarea de pe terenurile folosite de ei n nordul Italiei i cu numai civa
parautiti alei de el. Timpul solicitat pentru ducerea la ndeplinire a acelei misiuni l
aprecia la 30-40 zile.
*
1
2

Piteti.
A.M.R., fond 3476, dosar 866, p. 155.
Ibidem.

VASILE TUDOR

276

Avndu-se n vedere riscurile mari, nu i s-a aprobat, recomandndu-i-se n


schimb asemenea aciune pe frontul din preajma rii noastre.
Interesant c tocmai atunci s-a gsit de ctre jandarmi un avertisment btut la
main i semnat de un parautist prin care, aa cum preciza documentul, ddea un
anun serios pentru locuitorii comunelor Costetii de Sus i Boteni3. Acetia erau
prevenii c, n 10 mai 1944, vor fi ridicai n aer i vor arde ca lemnele. Cum
documentul se ncheia cu Triasc U. S. i Stalin este uor s bnuim proveniena,
mai ales c n acea perioad fuseser lansai destui parautiti sovietici n ara noastr.
Deci nu era exclus ca vreunul dintre acetia s fi intrat n posesia unei maini de scris
cu care s multiplice asemenea atenionri ce aveau scopul precis de a produce panic
n rndurile populaiei.

ABOUT AN AIR COMANDO ACTION IN ITALY!


Abstract
Because of the intensification of the air offensive of the allies against the
Romanian territory, the young Romanian parachutists, through the voice of Cpt. av.
overt tefan, one of the pioneers of this military feature in Romania, asked fo the
permission of a sabotage mission in Italy, in order to destroy as many AmericanEnglish bombing planes as possible.
Because of the big risks the mission was not approved, but it was suggested a
similar one on the front from the vicinity of our country.

A.M.R., fond 3476, dosar nr. 860, p. 549.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

OMUL NOU SOVIETIC. PAVEL MOROZOV - PIONIERUL 001


SIMONA PREDA*
Nu poate nimic s le-ascund
st drept, cum stai lng-un drapel,
Din rama ngust, rotund,
chiar Stalin privete la el 1.
Educaia i modelele istorice i literare ce s-au impus tinerei generaii din
Romnia comunist a anilor 50 au fost direct tributare ideologiei politice, sistemului
educaional, noii legi a nvmntului i n acelai timp direciei n care istoriografia a
trebuit s se plieze n aceast perioad. De la general la particular, nimic nu a fost omis
n cadrul sistemului totalitar, totul a fost controlat i dirijat pn n cele mai detaliate
situaii. Omul nou pe care regimul l promova avea o serie de caracteristici care
trebuiau impuse cu orice pre chiar ncepnd de pe bncile colii. Literatura, cea
militant, a realismului socialist i istoria n viziune rollerian au jucat un rol
considerabil n a furniza modele colarilor. Din punct de vedere al atributelor omului
nou ce se regseau la nivel literar, se detaa cu uurin atitudinea sa resentimentar.
Aceast trstur era prezent n aproape toate produciile literare marcate puternic de
lupta de clas i conflictul dintre exploatatori i exploatai. Resentimentul se traducea
printr-o ur constant la adresa dumanilor, a celor ce nu mprteau aceleai valori, a
trdtorilor, a restului lumii (Cine nu tie s urasc, nu poate iubi declara M. Gorky).
Sentimentul de ur era un teren fertil pentru a cultiva teama, xenofobia, suspiciunea,
nencrederea iar denunurile din interiorul familiilor (promovate cu succes dup
modelul tnrului Pavlik Morozov), erau privite ca o normalitate. Individualitatea era
distrus, familia, religia i limba nu mai constituiau repere identitare, ns omul nou nu
mai avea nevoie de raportarea la ele, de vreme ce statul i veghea desvrirea. Singura
manifestare a unui sentiment afectiv trebuia s aib ca adresant fie liderul (ca sentiment
de devoiune, de veneraie)2, fie marele partid comunist, fie dragostea dintre popoarele
nfrite sub nimbul sovietic. nc de mici, din coal, elevii erau ndemnai s-i urasc
aproapele dac acesta manifesta alt credin dect cea dreapt, comunist, i s nu
ezite n a-l determina cu orice mijloace s se alture popoarelor nfrite sub nimbul
comunist. O serie de opere literare, majoritatea traduceri din literatura rus i sovietic
*
1
2

C.I.M.E.C., Bucureti.
Stepan Scipaciov, Pavlic Morozov - poem, Bucureti, Ed. Tineretului, 1954, trad. de Cezar Drgoi, p. 40.
Omagiul liderilor sovietici - cultul liderului (Lenin i Stalin).

278

SIMONA PREDA

au invadat cultura romneasc i au propus o serie de modele ale unor copii, elevi,
pionieri care i-au dedicat viaa triumfului comunist.
n jurul anilor 50 copiii i adolescenii din Romnia nvau ce nseamn s fii
erou comunist potrivit unor modele mai frecvent sovietice dect autohtone. colarilor li
se povestea n timpul orelor de dirigenie sau la instructajele pioniereti despre Pavel
Morozov - un copil (un pionier) de pe teritoriul Uniunii Sovietice, ucis de membrii
familiei ntruct i denunase propriul tat. Povestirea (sau povestea3) i are eafodajul
n concepia potrivit creia nimic nu este prea mult pentru a servi partidul comunist, iar
modelul Pavlic a ncurajat n acest sens delaiunea n snul familiei. Din punct de
vedere al eforturilor literare depuse4 i al efectelor obinute, Pavlic Morozov este
practic un produs al propagandei, de care regimul sovietic s-a folosit cu abilitate i pe
care apoi l-a exportat odat cu alte componente ale ideologiei5. Povestirea a fost tradus
i n romnete i popularizat n exces, avnd n acelai timp ca suport noua concepie
referitoare la coal i educaie i rolul ei n viaa copiilor. Potrivit acesteia prinii nu
aveau nici un drept asupra copiilor (ei aparineau statului, i erau formai ca viitoare
cadre), iar n momentul n care n familia elevului existau idei reacionare, coalastatul aveau datoria s intervin. Subiectul este simplu - un copil de treisprezece ani i
denun tatl (i ncepe practic cariera de om nou6) care este bnuit a fi
contrarevoluionar i este apoi ucis, drept rzbunare, de ceilali membri ai familiei.
Aciunea se petrecea n satul Gherasimovka din regiunea munilor Urali din
Siberia occidental, la 60 de kilometri de centrul districtului Tavda. Pavel Morozov,
nscut ntr-o familie de rani, mai avea trei frai (Aleksei, Roman i Fedor - cel care
avea s fie asasinat mpreun cu Pavlik) iar tatl su, Trofime Serguievitch Morozov
3
Poveste n msura n care realitatea despre copilul Pavel Trofimovitch Moruzov (nscut la 14 noiembrie
1918 n satul Gerasimovka din Siberia occidental i mort la 3 septembrie 1923) se articuleaz total diferit
fa de produsul literar - afirmaia i aparine lui Youri Droujnikov istoric, scriitor i jurnalist dizident (s-a
nscut n 1933 la Moscova, iar n 1987 a emigrat n Statele Unite, la Universitatea din California unde a
predat un curs despre literatura rus), care s-a ocupat de biografia lui Pavlik Morozov. n cartea sa care s-a
intitulat chiar Informer 001: The Myth of Pavlik Morozov (Transaction Publishers, 1996), scris n 1988
dar care a circulat n Marea Britanie doar n limba rus pn n anul 1996, autorul a susinut, n urma
investigaiilor i a cltoriei efectuate n locul n care a trit copilul, i dup declaraiile martorilor care
supravieuiau, c povestea a fost creat de serviciile secrete sovietice la nceputul propagandei. Copilul
Morozov nu fusese pionier (organizaia de pionieri era inexistent n satul su la acea vreme), era
semianalfabet i lipsit de educaie i n nici un caz nu era n stare s pledeze, s elaboreze i cu att mai mult
s susin o acuzaie, iar fotografia clasic a pionierului 001, cea din manuale i cri, nu l reprezint pe
copilul Pavel Trofimovitch Moruzov (uniforma din fotografie a fost introdus de Stalin abia dup al doilea
rzboi mondial). Studiile i lucrrile ulterioare demonstreaz c povestea i-a meninut interesul i dup
cderea comunismului. Scriitoarea Catriona Kelly, n cartea sa Comrade Pavlik: The Rise and Fall of a
Soviet Boy Hero(Granta Books, 2005), a reluat cercetrile privitoare la mrturia i moartea copilului, avnd
de aceast dat acces i la arhive, i a confirmat i completat teoria lui Droujnikov referitoare la mitul
Morozov.
4
Despre Pavel Morozov (cruia susintorii propagandei i-au spus Pavlik, dei, conform cercetrilor
efectuate de Droujnikov, copilul era strigat de apropiai Pasha) s-a scris foarte multe, iar printre cei care i-au
adus aportul la conturarea mitului au fost Victor Gubarev, Stepan Scipaciov, poetul Sergei Mikhalkov,
Maxim Gorky, etc. Compozitorul ungur Ferentz Sabo a compus chiar un cntec inspirat de atitudinea eroic a
lui Pavlik.
5
Literatura sovietic a acelor ani a mai ilustrat astfel de subiecte n care bnuiala i denunul se nvrt n
cercuri familiale (ex. n Calvarul de A. Tolstoi, Donul linitit de olohov, Armata de cavalerie semnat
de Isaac Babel, etc.)
6
Lucian Boia, Istorie i mit n contiina romneasc, Ed. Humanitas, Bucureti, 1997, p. 73.

OMUL NOU SOVIETIC. PAVEL MOROZOV - PIONIERUL 001

279

deinea o funcie de conducere n satul n care locuiau (era preedinte de colhoz,


preedintele sovietului stesc)7. Bnuindu-l pe tatl su c favorizeaz kulacii n plin
proces de colectivizare8, Pavel, ca un bun comunist, s-a hotrt s l denune la poliia
secret:
i ce umiline-l apas!
Dar una-l durea mai cumplit:
De fa cu mama, acas
Ttuca-ntr-o zi i-a rcnit:
Mi, tu, comunistule, pleac!
(Cravata n pumni i-a nfcat.)
Vezi laul?Ateapt oleac!
n el ai s fii atrnat! (...)
Biatul plngea - i nu numai
Ruinea acelei bti...
Plngea c ttuca de-acuma-i
Cu totul strin pentru-ai si. (...)
Cnd trebi nvrteau necurate
Chiaburii din gros l plteau.
De-aceea, pe bun dreptate,
C este de-al lor socoteau9.
n urma procesului n care nsui fiul su depune mrturie, Trofim Morozov a
fost arestat i deportat:
i Pavlic n sal ptrunde El ochii nu-i las n jos.
El intr n sal. Rspunde...
Azi nu e la lecie scos,
Ci trebuie astzi s-i spun
Deschis, ctre cei ce-l privesc,
Orice ntrebri or s-i pun Cuvntul su pionieresc.
Pe ger cnd vifornii cumplite,
Urlnd zile-n ir au btut Acas, vorbind pe optite
Cu tata strni am vzut.
La mas sorbeau din garaf:
Trofim o s ai tot ce vrei!
Apoi, scrpinndu-se-n ceaf,
El acte-ntocmea pentru ei (...).
Nu poate nimic s le-ascund
7
Despre mama sa, Tatyana Morozov se bnuiete c a murit n Crimeea n 1983 iar n timpul vieii a
beneficiat de o pensie de la Stalin.
8
Majoritatea textelor fac referin la falsificarea unor acte privitoare la cantitile de cereale de care era
responsabil Trofim Morozov.
9
Stepan Scipaciov, op. cit., p. 26.

280

SIMONA PREDA

St drept, cum stai lng-un drapel,


Din rama ngust, rotund,
Chiar Stalin privete la el10.
Finalul se dovedete dramatic, - Pavel Morozov i unul dintre fraii si au fost
gsii asasinai ntr-o pdure, iar bunicul lor (mpreun cu un unchi i civa veriori) a
fost considerat vinovat, prin urmare arestat, judecat i executat ca duman al poporului.
Autoritile comuniste au fcut din Pavel un martir i un erou. L-au propus ca pe un
exemplu pionierilor i tinerilor din Uniunea Sovietic, i s-au dedicat monumente, coli
i-au purtat numele, i s-au nchinat imnuri, i s-a ridicat chiar o statuie la Moscova:11
Dar Pavlic e mort dar se pare
C moartea aici, pe pmnt
E neputincioas!
Privete
Acest pionier!
Nu, cntecul n-are sfrit
Azi Pavlic din bronz i granit
Se-nal
El nu-i dat uitrii!
Cu mna-ncletat pe steag,
Va fi pionierul rii
Tovar i pild n veac!12
Pavel a fost un exemplu pentru toi tinerii sovietici, iar gestul su impunea o
nou filosofie de via, conform creia nu toi fraii sunt frai. Titlul su oficial a fost
acela de Pionier - erou nr. 001 din Uniunea Sovietic.
Povestea real cu siguran era mai puin important i cu att mai puin
interesant dect puterea mitului pionierului Morozov. Studiile dedicate (att cele
elogioase din timpul propagandei dar i cele postcomuniste, de investigaie) confirm
puterea de penetrare a imaginarului asupra societilor umane, iar povestea sa mnuit
cu abilitate de propaganda comunist a fost un exemplu prin excelen pentru copii. n
primii ani ai regimului lui Gheorghiu - Dej povestirea era popularizat n exces, cu
timpul ns mitul s-a erodat i a mai pierdut din intensitate. Ambiia elitei conductoare
de a manipula prin puterea exemplului imaginaia cititorilor a avut efectul scontat ntr-o
anumit msur. Copilul Pavlic, un concept sovietic produs pentru a face cariera n
spaiul propriu i apoi pentru a fi exportat cu rapiditate, era un om nou. El venea cu
un set de valori total diferite fa de cele tradiionale, ns era extrem de ambiios n
menirea lui a se reproduce, de a se multiplica n milioane de Pavlici.
Modelul Pavlic Morozov a funcionat iniial n spaiul sovietic, angrennd n
jurul su ca un idol pe purttorii de cravate roii. Dup exemplul su, literatura
sovietic a mai produs o serie de copii dedicai cauzei comuniste, la fel de eroici i de
contiincioi. Ei reprezentau prototipul omului nou, posesorul unei doze nelimitate de
10

Ibidem, p. 40.
scriitorul Maxim Gorky a fost primul care a cerut guvernului, la prima adunare general a Uniunii
Sovietice, s ridice un monument n cinstea eroului. Cererea a fost materializat iar bustul pionierului
Morozov a fost expus ntr-un parc din Moscova (la aproximativ 2 kilometri de Kremlin, nu departe de
ambasada american) pn ntr-o noapte de august din 1991...
12
Stepan Scipaciov, op. cit., p. 73.
11

OMUL NOU SOVIETIC. PAVEL MOROZOV - PIONIERUL 001

281

dragoste de patrie, care nu ezit n a-i sacrifica propria via pentru idealurile
partidului.
Copilul a reprezentat o figur privilegiat n cadrul mitologiei comuniste,
ntruct el simboliza viitorul, acea generaie care va prelua din minile lui Stalin
steagul pe care, odat, l nlase triumftor, Lenin.13 Educaia copilului n sensul
devenirii sale ca om nou ncepea nc din clasele primare. Copiilor li se livrau o serie
de modele de eroi i salvatori (n special din Uniunea Sovietic), erau ndoctrinai cu
poezii propagandistice, li se propuneau lecturi n acord cu principiile ideologice. De la
vrste foarte fragede copii erau inclui n diverse forme de organizare social-politice14
i erau marcai psihologic de o derie de sloganuri i motto-uri aprute n fruntea
publicaiilor care li se adresau: n lupt pentru cauza lui Lenin i Stalin fii gata. Gata
oricnd!15 Cultivarea xenofobiei i a mndriei de a fi parte a marelui sistem comunist
fceau parte din proiectul propagandistic n care copiii aparineau colii, statului - ce
avea menirea de a controla educaia lor - i mai puin propriilor familii. n viziunea lui
Lenin principala sarcin a tinerilor era nvarea comunismului, prin mbinarea
studiului cu activitile practice. ndoctrinarea masiv a tinerilor i implicarea acestora
nc din timpul colii n activitile economice figurau printre prioritile noului regim.
Prescripii asemntoare se gsesc i la Stalin, pentru acesta Comsomolul era resursa de
rezerve tinere pentru partid. Tineretul era dator s se implice n construirea societii
comuniste i s-i apere patria mpotriva dumanilor din afar i din interior. Prin
urmare, Comsomolul se prefigura ca avnd tripl funcionalitate: ideologic,
economic i militar. n consecin, la nivel literar, s-au impus modele de tipul Pavlic
Morozov, Volodia Dubinin, etc.

THE SOVIET NEW MAN. PAVEL MOROZOV - THE PIONEER 001


Abstract
At the beginning of the 50s the Romanian children and the adolescents were
learning about what a communist hero means, following the patterns of the Soviet
propaganda. The pupils were told about Pavel Morozov a child (a pioneer) from the
Soviet Union killed by his family because he had denounced his own father. The story
origins in the concept according to which nothing is too much when it is about serving
the party. Thus the model Pavlic encouraged the delation inside the family. The pioneer
denounces his father suspected to be an anti-revolutionary and then he is killed, for
revenge, by the other members of the family.
Pavlic Morozov is a product of the propaganda used with ability and then
exported by the Soviet. The story was translated into Romanian and excessively
popularized. It represented one of the new means used for the educational system. Thus
the parents had no rights upon their children (they belonged to the state), especially
when inside the family certain reactionary person existed. Then the state was
forced to intervene.
13

Adrian Cioroianu, Lumina vine de la rsrit. Noua imagine a Uniunii Sovietice n Romnia postbelic
1944-1947, n Mituri istorice romneti (coord. Lucian Boia), Editura Universitii din Bucureti, 1995,
p. 95.
14
Ei deveneau pionieri i apoi erau integrai n Uniunea Tineretului Muncitoresc.
15
M. Prilejaeva, Copiii i iau rmas bun de la conductor, n Arici Pogonici, Nr. 5/1953, p. 2.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

ISTORIA CULTURII, PERSONALITI

CONTRIBUII LA CUNOATEREA UNOR PAOPTITI MUSCELENI,


FRAII TURNAVITU
SPIRIDON CRISTOCEA
Printre paoptitii originari din fostul jude Muscel care au activat n timpul
revoluiei de la 1848-1849 se numr i cei trei frai Turnavitu, Demostene, Scarlat i
tefan. Despre rolul lor n timpul revoluiei de la 1848 s-a scris cu muli ani n urm1,
iar doi dintre ei, Scarlat i tefan, au fost inclui ntr-un dicionar dedicat
revoluionarilor paoptiti2.
Din activitatea lor, menionat n cele dou lucrri, reinem faptul c
Demostene a fost nsrcinat de Gheorghe Magheru cu strngerea pandurilor volintiri,
tefan a fost comisar de propagand, iar Scarlat, prin decretul 142 din iulie 1848 al
guvernului revoluionar, a fost numit administrator la Rmnicu Srat. Toi trei, dup
nfrngerea revoluiei, au fost arestai i ntemniai la mnstirea Vcreti. Cel mai
mult a avut de suferit Scarlat care, fiind gsit complicat n revoluie n grad mare, a
fost condamnat i trimis de la mnstirea Vcreti la mnstirea Marginea, din judeul
Buzu, unde a stat ntemniat muli ani, de unde a fost eliberat printre ultimi
revoluionari.
Dac despre o parte din activitatea revoluionar a celor trei frai s-a scris n
lucrrile mai sus menionate, nu se tie prea multe lucruri despre familia lor care era
originar din satul Buditeni. Pn la mprirea administrativ din 1950 Buditeniul a
fcut parte din desfiinatul jude Muscel, plasa Podgoria, dup care a fost inclus n
raionul Topoloveni, regiunea Piteti, iar din 1961 n raionul Gieti, regiunea Arge,
pentru ca prin Legea 2/1968 Buditeniul s fie inclus n comuna Leordeni, din judeul
Arge, unde se afl i astzi.
Vechi sat, Buditeniul, atestat documentar la 29 august 1526 cnd clugria
Magdalina i las fiului ei Ivaco, printre altele, i stupina de la Budeteni, s-a
numrat printre satele muscelene care a avut o istorie bogat, o parte din ea fiind
publicat n ultimii ani3.

Muzeul Judeean Arge.


Nicolina Coman, Figuri de paoptiti argeeni, n Studii i comunicri, Muzeul Piteti, V/1980, p 318315.
2
Maria Totu, Petru Florea, Paul Abrudan, Brbai ai datoriei 1848-1849. Mic dicionar, Editura Militar
Bucureti, 1984, p 27.
3
Documenta Romaniae Historica, B, ara Romneasc, vol. III, nr. 32, p. 55. Despre istoria satului
Buditeni vezi: Spiridon Cristocea, Contribuii la cunoaterea schitului Buditeni (sec. XVII), judeul Arge,
1

284

SPIRIDON CRISTOCEA

Satul Buditeni pe harta austriac de la 1790-1791.


Date despre aceti trei revoluionari i despre familia lor ne furnizeaz un
document de mare importan pentru cunoaterea istoriei localitilor, catagrafia din
18384, ntocmit ca urmare a prevederilor Regulamentului Organic din 1831. n
instruciunile Chipul catagrafiilor i a mpririi djdiilor i a altor dri, cuprinse n
Capitolul al III-lea, Secia IV, al Regulamentului5 se prevedeau normele dup care s se
ntocmeasc aceste catagrafii care trebuiau fcute din apte n apte ani. Prin datele
nscrise n cele 24 de rubrici pe care le conine, catagrafia de la 1838 constituie o
adevrat micromonografie a satului Buditeni la acea dat. Sat component al judeului
Muscel, Buditeniul, cu cele 229 de familii i 815 locuitori pe care-i avea la 1838, se
numr printre localitile mari ale judeului.
La poziia patru din aceast catagrafie se afl i familia Gligore Turnavitu,
tatl celor trei frai paoptiti. De neam romn, Gligore Turnavitu era n 1838 n
vrst de 45 de ani (nscut 1793 n.n.), la rubrica birul se meniona c este fecior de
neam6, iar la clac c este motean.
n Glasul Bisericii, anul XLVIII, nr. 4-5, iulie-octombrie 1989, p. 109-121; Spiridon Cristocea, Teodor
Mavrodin, Vasile Novac, Comuna Leordeni Judeul Arge. File de cronic, Editura Ordessos, Tiparg Piteti,
2007, 416 p.
4
Direcia Arhivelor Naionale Istorice Centrale, fond Catagrafii 1838, dos. 53/1838, partea I, vol. II, f. 336363 r.
5
Regulamentul Organic, Tiprit la pitarul Z. Karkaleki tipograful Curi, Bucureti, 1847, p. 34-46.
6
Descendeni ai boierilor din clasa I i II, scoi prin reforma lui C. Mavrocordat (1740), formau o categorie
social privilegiat, bucurndu-se de privilegiile boierilor. Prin art. 81 din Regulamentul Organic se
prevedea: drepturile neamurilor cuviindu-se numai celor ce coboar a lor neamuri din strmoi din familiile
nobile, vor avea acela cderi ce are i nobleea.

CONTRIBUII LA CUNOATEREA UNOR PAOPTITI MUSCELENI

285

Fil din catagrafia satului Buditeni de la 1838.


Cstorit cu Tinca, n vrst de 35 de ani, Gligore avea cinci copii, trei biei
i dou fete. Primul, n ordinea vrstei, dintre biei era Dimostene fecior", de 22 ani
(nscut 1816 n. n.), urmat de Scarlat fecior, de 20 de ani (nscut 1818 n. n.), tefan
fecior, de 18 ani (nscut 1820 n. n.), ultimul fiind Pashale fecior, de 12 ani (nscut
1826 n. n.). n privina celor dou fete ale lui Gligore Turnavitu prima era Zinca
fata, de 10 ani (nscut 1828 n.n.), urmat apoi de Lina fata, n vrst de 5 ani
(nscut 1833 n.n.). Dup vrsta prinilor i a copiilor, reiese c Gligore, tatl, s-a
cstorit la 23 ani, iar soia lui, Tinca, la 13 ani din moment ce fiul su cel mai mare
Demostene avea 22 de ani.
n privina situaiei materiale, Gligore Turnavitu prin cele dou
pogoane de porumb, dou de fn, doi cai, 200 de pruni i 16 meri-peri se numra
printre cele mai nstrite familii din Buditeni, dar naintea lui, din acest punct de
vedere, erau ali trei locuitori. Astfel, cei mai avui locuitori din Buditeni la acea dat
erau Stanciu Vespescul, menionat ca boier caftanliu i proprietar, care avea ase
pogoane de prorumb i ase de fn, doi cai, cinci rmtori i 2000 de pruni, urmat de
Marinache Vespescu, care era fecior de neam i, de asemenea, proprietar, cu ase
pogoane de porumb i trei de fn, un cal, 15 rmtori i 1000 de pruni. naintea lui
Gligore Turnavitu se afla i Badea, fiul lui Mincu Tudorcea, care era i el fecior de
postelnicel7, avnd ase pogoane de porumb i patru de fn, patru cai, ase rmtori i
1000 de pruni. La toi aceti trei locuitori care-l ntreceau pe Gligore Turnavitu prin
situaia lor material numele era precedat de apelativul don, probabil ca respect fa
de starea social cre-i aparineau i a celei materiale pe care o aveau.
7

Potrivit art. 82 din Regulamentul Organic postelnicei, alctuind cea din urm ramur a nobilimi, vor avea
tot acela drepturi ca i nobili.

SPIRIDON CRISTOCEA

286

Din moment ce n catagrafie toi copiii sunt trecui la familia lui Gligore
Turnavitu, reiese c nici unul din ei, ne referim la biei, nu era cstorit. Nu tim care
a fost evoluia lor n cei apte ani care au mai trecut pn la evenimentele din 1848,
cnd i n ce mprejurri au plecat din sat, cci n timpul revoluiei de la 1848-1849 ei
erau plecai din aceast localitate.

FURTHER INFORMATION ABOUT THE TURNAVITU BROTHERS,


MUSCEL COUNTY, WHO PARTICIPATED
TO THE REVOLUTION FROM 1848
Abstract
Because exists some information about the activity of the Turnavitu Brothers
Demostene, Scarlat, tefan during the Revolution from 1848-1849, the present paper
presents some aspects about their family. According to the census from 1838, their
father, Grigore Turnavitu, lived in the village Buditeni which then belonged to Muscel
County (today Leordeni, Arge County). He was a member of an important family,
being a freeholder. He had four children (Demostene, Scarlat, tefan and Pashal) and
two girls (Zinca and Lina). Grigore Turnavitu was one of the richest persons in the
village (two acres of corn, two acres of hay, two horses, 200 plum trees etc.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

MAURICIU BLANK (1848-1929), UN BANCHER PITETEAN


PE NEDREPT UITAT
ROMEO MASCHIO
MARIUS PDURARU
nainte de nceputul secolului al XIX-lea tirile despre comunitatea izraelit de
la Piteti sunt practic inexistente. Primul document cunoscut care atest prezena
acesteia n oraul de la confluena Argeului cu Rul Doamnei dateaz de la 9
septembrie 1834. Potrivit informaiilor ce se desprind de aici, evreii au sosit n
localitate n jurul anului 1820, venirea lor n Principatul Valahiei datorndu-se izgonirii
du prin staturi streine1. Actul la care ne referim reprezint o msur a domnitorului
Alexandru Dimitrie Ghica, prin care se interzicea statornicirea evreilor n ar,
permindu-li-se doar tranzitarea ei, fr a putea poposi mai mult de o lun. n plus, se
solicita Ocrmuirilor judeelor ntocmirea de catagrafii cu ovreii existeni n fiecare
ora, cu meseriile lor, urmnd ca numai cei ce erau fr cpti, adic fr ocupaie,
s fie expulzai n termenul precizat. Fr ndoial c msura era ndreptat ipso facto
mpotriva evreilor, dar stipularea expres, potrivit creia numai acei ce nu aveau
mijloace de trai urmau a fi relegai, demonstreaz, n principal, caracterul social al
acestor hotrri, i nu neaprat unul antisemit. Afirmaia este susinut de o serie de
documente de epoc n care se arat c evreii erau pricinuitori de rele, dedndu-se la
numeroase acte de scandal.
Dac n anul 1834 numrul familiilor evreieti din Piteti era de 20, n 1838,
comunitatea numra 82 de persoane2, astfel c sporul natural n cadrul acestei etnii nu a
nregistrat o cretere, ci, mai degrab, o stagnare. Cum n izvoarele pe care le-am adus
n discuie nu apare niciun evreu cu numele de familie Blank, emitem ipoteza c
familia lui Mauriciu Blank s-a stabilit n localitate n intervalul 1838-1848.
Nscut la Piteti, la 7 iulie 1848, unde a urmat studiile primare, Mauriciu
Blank a fost urmaul unei familii de evrei de origine spaniol, venii n ar n secolul al
XVIII-lea, purtnd numele de Derrera el Blanco.
n tineree a studiat la Leipzig i Viena, devenind diplomat n tiine
comerciale i financiare. Rentors n Romnia, n anul 1863, Mauriciu Blank a fost
angajat de ctre Jacob Marmorosch, patronul unei firme de nego i mprumut de bani.
Dei a debutat modest, el izbuti n scurt timp s ocupe n numita banc o situaie de

1
2

Muzeul Judeean Arge.


D.J.A.N. - Arge, fond Prefectura (Ocrmuirea) judeului Arge, dosar 41/1834, f. 1.
Ibidem, f. 1-14; D.A.N.I.C., fond Catagrafii i catastife, ara Romneasc, partea I, dosar 46/1838.

288

ROMEO MASCHIO, MARIUS PDURARU

seam, s se impuie ca un om care avea, nu numai priceperea afacerilor financiare, dar


nc i experiena profund a lor3.
J. Marmorosch a debutat n activitatea de zaraf i cmtar n anul 1848 n
Bucureti, ntr-o cas dintr-un ir de mici prvlii din strzile Bcani i Blnari. Pn n
anul 1857, J. Marmorosch colaborase strns cu cumnatul su, Jacob Lbel, cel care, n
1865, a reuit s conving conducerea Bncii Imperiale Otomane din Constantinopol
(controlat de capitalul englez i francez) s nfiineze o sucursal la Bucureti sub
denumirea de Banque de Roumanie.
n anul 1869, dup ase ani de activitate, Mauriciu Blank a devenit prta la
ctig, iar un an mai trziu, J. Marmorosch s-a retras la Viena, unde a rmas aproape
permanent, pn la moartea sa, survenit la 30 decembrie 19044.
La 1 ianuarie 1874, firma de nego i import a lui J. Marmorosch a transformat
n Banca Marmorosch, Blank & Co., cu un capital de 172.000 lei, acionnd doar ca
instituie de credit, comanditat de Banca Isac Lbel din Viena. De la aceast dat,
Mauriciu Blank a renunat la toate afacerile comerciale, axndu-se pe afaceri strict
financiare de banc. n decursul timpului, sediul central al bncii s-a mutat pe rnd, din
zona Lipscani, pe strada Doamnei, ntr-un imobil construit de celebrul inginer Anghel
Saligny.
Cinci ani mai trziu, n 1879, aceast cas a fuzionat cu alte dou case de
banc germane, stabilind n acest mod o legtur solid i natural ntre piaa
romneasc i cea din Germania, pentru facilitarea marilor operaiuni financiare5.
De-a lungul timpului, Banca Marmorosch, Blank & Co. s-a implicat ntr-o
serie de momente majore menite a edifica statul romn modern. Astfel, n anul 1877, a
finanat guvernul romn n campania militar pentru obinerea Independenei de stat,
iar ulterior a acordat fonduri statului romn pentru construcia mai multor ci ferate
(Buzu - Mreti, 1879-1881; Dorohoi - Iai, 1894; Rmnicu Vlcea - Cineni, 1895)
i a participat la strpungerea tunelului de la Barboi (1882), la canalizarea oraului
Bucureti (1894), precum i la modernizarea portului Constana. De asemenea, a
negociat mai multe angajamente externe pentru statul romn, mijlocind C.E.C.-ului un
mprumut de 5.000.000 lei la Bruxelles i un altul de 8.000.000 lei la Berlin. n anul
1899, n plina criz economic din Romnia, Banca a acordat un mprumut de
16.000.000 lei Ministerului de Finane, mprumut care a fost rambursat n 1903.
Pn la Primul Rzboi Mondial, instituia bancar Marmorosch, Blank & Co. a
ajuns s dein participaii n capitalul mai multor ntreprinderi din cele mai importante
ramuri economice ale Romniei: industriile forestier i petrolier, construciile publice
i asigurrile.
Primele ncercri de participare industrial s-au materializat prin aportul adus
la nfiinarea fabricilor de hrtie de la Letea i Scieni, la fabrica de zahr de la Chitila,
la Fabrica de nclminte i Furnituri Militare M. Th. Mandrea din Bucureti i la
Fabrica de Ciment de la Brila, deschis n 1889, n colaborare cu I. G. Cantacuzino6.
3
Evreii i instituiunile lor din Romnia. Dicionar biografic i monografic, nr. 1-3, director Carol H.
Agattein, Bucureti, Tipografia Gutenberg, f. a., p. 2.
4
Ciprian Niulescu, Aristide Balnk, n Magazin Istoric, an XXXIII, 1999, nr. 5 (386), p. 61.
5
Evreii i instituiunile lor din Romnia..., p. 2.
6
Ibidem.

MAURICIU BLANK (1848-1929), UN BANCHER PITETEAN PE NEDREPT UITAT

289

Mauriciu Blank a fost atras i de industria petrolier, bancherul romn, de


origine evreiasc, punnd i n acest domeniu bazele mai multor societi: Societatea
Romn pentru Comerul i Industria Petrolului (1903), mpreun cu Dimitrie A.
Sturdza i G. G. Assan; societatea Columbia (1905); Creditul Petrolifer (1906),
mpreun cu Disconto Gesellschaft, Banca B. Bleichroder i Banca General din
Bucureti.
n anul 1897, banca pe care o conducea a participat la nfiinarea Societii
Romne de Asigurri Generale din Brila, pentru ca doi ani mai trziu, s se implice
la transformarea Bncii Comerului din Craiova din societate cooperativ n societate
anonim. Aceleai modificri le-au fost aduse n 1910 bncilor Moldova din Iai i
Bncii Centrale din Ploieti. Ca urmare a ponderii ce o deinea n capitalul ultimelor
dou instituii bancare amintite, Mauriciu Blank este ales preedinte al consiliilor de
administraie.
n anul 1904, Banca Marmorosch, Blank & Co. se capitalizeaz,
transformndu-se n societate anonim pe aciuni cu un capital mixt de 8.000.000 lei.
Preedintele Consiliului de Administraie era liderul politic Petre S. Aurelian, iar
director general Mauriciu Blank (care deinea 3.700 aciuni din totalul de 16.000).
Celor dou familii evreieti, Marmorosch i Blank, li se asociaz mai multe bnci
strine, Darmstdter Bank din Berlin, Berliner Handels Gesellschaft i Banque
Hongroise de Pesta7. Banca i pstreaz denumirea iniial, deoarece a continuat s fie
administrat de ctre familiile evreieti din Romnia, ndeosebi de Aristide Blank8, fiul
lui Mauriciu Blank.
La 30 octombrie 1905, se nregistreaz un capital social de 10.000.000 lei,
mrire ce a fost preluat de Banque de Paris et des Pays Bas, pentru ca n 1913,
capitalul social s ating 20.000.000 lei.
Beneficiind de sprijin financiar extern, Banca Marmorosch, Blank & Co. a
ajuns s controleze mai multe societi comerciale din Romnia i s dein pri
importante n capitalul social al mai tuturor ntreprinderi mari din industria
romneasc.
n numai trei ani, de la 1905 la 1908, fondul ei de rezerv s-a majorat la
3.000.000 lei. n anul de revolt i criz, 1907, banca realiza un beneficiu net de
2.000.000 lei. De atunci, situaia s-a mbuntit simitor, instituia fiind angajat de
ctre Mauriciu Blank i fiul su, Aristide, n cele mai avantajoase ntreprinderi bancare.
Astfel, n 1908 s-au pus bazele Societii de export i de import, cu un capital de
1.000.000 lei i s-a nfiinat Societatea de foraj Aliana.
Banca i-a deschis numeroase sucursale n Europa, una dintre cele mai
importante fiind cea de la Salonic, fondat n 1907, care a mplinit dublul scop, de
instituie financiar i romneasc, ntr-un mediu unde populaia romneasc din
Macedonia nu putea avea legturi directe cu ara.
Este cunoscut faptul c la nceputul lui decembrie 1916, armata istovit i
dezorganizat, dup trei luni de lupte fr pauze, refuza s capituleze n faa Puterilor
7

Enciclopedia Romniei, vol. IV, Bucureti, Imprimeria Naional, 1943, p. 563.


Despre Aristide Blank (1 ianuarie 1883, Bucureti - 1 ianuarie 1960, Paris) vezi i: Cristian Popiteanu,
Dumitru Preda, Mihai Retegan, 22 octombrie 1931: O joie neagr, n Magazin Istoric, an XVI (1982), nr.
1(178) p. 38-44.
8

290

ROMEO MASCHIO, MARIUS PDURARU

Centrale, hotrnd s apere pn la ultima pictur de snge partea din Moldova


rmas neocupat. Alturi de armat, Banca Naional era al doilea factor de care
depindea victoria finala, prin punerea n siguran a Tezaurului, care garanta emisiunea
monedei naionale - leul. Dup discuii serioase ntre cele dou curente din cadrul
bncii, aceasta, mpreun cu stocul su metalic, a fost strmutat de la Bucureti la Iai,
unde i aveau sediul Guvernul si Casa Regal.
n decembrie 1916, ntr-un context politico-militar inextricabil, generat de
aprehensiunea pierderii rzboiului, primul ministru Ion I. C. Brtianu i-a solicitat
bancherului Mauriciu Blank opinia, n legtur cu trimiterea tezaurului romnesc la
Moscova. Dovedind o luciditate coeziv, btrnul bancher l-a sftuit s nu-l trimit sub
nicio form n Rusia, susinnd c e mai sigur s fie trimis n Anglia. I s-a replicat c
ruii - cu care se duceau n acel moment tratative - s-ar fi simit jignii n cazul
variantei londoneze, iar, n plus, transportul via Norvegia ar fi nsemnat o prim de
asigurare foarte mare, n condiiile de austeritate impuse de rzboi. Totui,
experimentatul bancher nu a cedat, propunnd ncredinarea cu chirie a Tezaurului
bncilor din Cristiana, i din nou Londra, sub masca unui gaj pentru un presupus
mprumut al Romniei fa de Marea Britanie. La replica lui Brtianu c ar trebui
pltit o prim de asigurare de 10 milioane lei aur, Mauriciu Blank ar fi afirmat:
Consider c ntr-o vreme cnd se prpdesc miliarde prin rzboi, o prim de asigurare
chiar de 10 milioane pentru tezaurul rii noastre nu este exagerat. Din nefericire, n
aceast chestiune, poziia premierului s-a dovedit a fi inebranlabil9.
Dup ce, printr-un ir de documente, Petersburgul se obliga s pstreze
Tezaurul i s-l returneze, cnd Guvernul romn hotra, Consiliul de Minitri, prin
jurnalul nr. 20.901 bis din 12 decembrie 1916, gsete c este nevoie s se pun n
siguran Tezaurul Bncii Naionale i aprob transportarea lui. Se preferase aceast
soluie, dei prevederile Conveniei de la Haga asigurau protecia averilor particulare,
chiar n caz de ocupare a teritoriului. Numai c Primul Rzboi Mondial, unde Romnia
era aliata Rusiei, Franei i Marii Britanii, rsturnase dreptul internaional n favoarea
dreptului forei. Tezaurul, proprietate privat a Bncii Naionale, precum si dou casete
coninnd bijuteriile M. S. Regina Maria, n valoare de circa 7.000.000 lei aur, la
cota leului de atunci, au fost ncrcate, n numai dou zile, la Iai, iar trenul special a
sosit sub paz puternic la Moscova, in 21 decembrie 191610.
9

http://ro.wikipedia.org/wiki/Mauriciu_Blank.
Se tie foarte bine ce a urmat. Abia n 1935, dup restabilirea relaiilor diplomatice ntre Moscova i
Bucureti, din ntregul Tezaur al Romniei, evaluat de specialiti la circa 1 miliard de dolari, partea sovietic
a restituit cteva documente de arhiv i rmiele pmnteti ale lui Dimitrie Cantemir. O alt restituire
simbolic a avut loc n 1956, sub bagheta lui Hruciov, la cererea cruia, Guvernul romn a trimis la
Moscova, n vederea prelurii Tezaurului, o delegaie numeroas, n frunte cu academicienii George Oprescu,
Mihail Ralea i Tudor Arghezi. Dup ce au chefuit o noapte la Kremlin, cu icre negre stropite cu vodc, cei
trei au plecat sa viziteze Leningradul, lsnd n grija specialitilor romni din delegaie sarcina inventarierii
Tezaurului. Cum specialitii, ca de altfel nici efii lor, nu veniser nsoii de lista de inventar i nu cunoteau
limba rus, au asistat la citirea unei liste de inventariere n limba lui Tolstoi, de ctre un omolog sovietic,
renunnd n scurt timp i la numrarea, bucat cu bucat, a monedelor ce alctuiau colecia numismatic a
Academiei Romane, lund lzile care le depozitau - cu toptanul! Se acredita n rndul opiniei publice falsa
idee c, datorita mrinimiei Guvernului sovietic, tot Tezaurul romnesc de la Moscova fusese napoiat,
identificndu-l cu vestita pies arheologic Cloca cu puii de aur. Ce puteau reprezenta n realitate cele 33
de grame de aur, 690 de argint i cele 1.350 de picturi, gravuri i desene, dintre care 120 au fost tablourile
originale ale lui Nicolae Grigorescu, ale reginei Maria?
10

MAURICIU BLANK (1848-1929), UN BANCHER PITETEAN PE NEDREPT UITAT

291

Munca sa, erudiia financiar de care a dat dovad, serviciile aduse statului, n
nenumrate mprejurri, meritele sale excepionale, au determinat Parlamentul s-i
acorde bancherului Maruriciu Blank mpmntenirea, n 188311.
n ncheiere, dorim s punctm faptul c nc din timpul vieii sale,
contemporanii au fost contieni de valoarea acestui economist de talie european, fa
de care nu au ezitat s-i arate n nenumrate rnduri deferena n publicistica vremii.
Astfel, Dimitrie R. Rosetti consemna, n 1897: De ani ndelungai, Blank este
sprijinitorul de frunte al antreprenorilor romni, crora le-a deschis cel dinti credite
spre a putea participa la luarea n ntreprindere a lucrrilor care erau pn atunci
monopolul strinilor12.
Cu aceast personalitate financiar - se arta ntr-o alt publicaie a vremii se institui, la noi, curentul cel mai sntos i folositor pentru micarea general a
economiei naionale i pieei noastre financiare13.
O alt manier n care contemporanii l-au elogiat pentru beneficiile aduse
Statului romn, pe care, parial, le-am trecut i noi n revist n rndurile de fa, a
reprezentat-o eternizarea sa n efigiile mai multor medalii i plachete.
Muzeul Judeean Arge posed dou exemplare din astfel de piese, ambele
fiind etalate n recent inaugurata (2 septembrie 2009) Expoziie Permanent de
Medalistic i Numismatic. Piesele au fost btute cu ocazia mplinirii a 75 de ani de
via a bancherului Mauriciu Blank:
1. Medalie (Colecia Numismatic, nr. inv. 18336), btut n bronz, D = 70 mm

Medalie de bronz btut n 1923 de Societatea Maritim Romn, cu prilejul


mplinirii a 75 de ani de via a bancherului Mauriciu Blank (1848-1923).
Aversul prezint legenda n exerg cu majuscule: MAURICIU. BLANK.
BURSA DIN BUCURETI PREEDINTELE EI; n medalion, bustul lui Mauriciu
11

Evreii i instituiunile lor din Romnia..., p. 2.


Dimitrie R. Rosetti, Dicionarul contimporanilor din Romnia (1800-1898), ediiunea a II-a, ediie ngrijit
de dr. Dan Jumar, Iai, Editura Alfa, 2004, p. 46.
13
Biruina, 1910, apud Evreii i instituiunile lor din Romnia..., p. 3.
12

292

ROMEO MASCHIO, MARIUS PDURARU

Blank spre dreapta; n partea stng, pe bust, numele gravorului: Ludwig. HUJER.
Reversul conine legenda n exerg, cu majuscule: CU. PRILEJUL.
MPLINIRII. VRSTEI. DE. 75 ANI; n partea de jos: .1848:1923.. Sub anii
respectivi, ntr-un cartu, cu majuscule, iniialele SMR (Serviciul Maritim Romn;
banca patronat de cel omagiat avea afaceri n transportul fluvial pe Dunre). n cmpul
medaliei apare zeia Abundenia, deertnd din cornul abundenei monede ntr-un cufr
marcat i el cu numele gravorului: L. HUJER; la dextra zeiei zeul Mercur; la dextra
sa un zbat i o ancor.
2. Plachet (Colecia Numismatic, nr. inv. 18534), unifa, btut n bronz,
cu dimensiunile 80/53 mm, prezint trei registre: cel medial conine bustul lui Mauriciu
Blank, spre stnga, i textul: OMAGIU DE ADMIRAIUNE I RECUNOTIN
ADUSE DE FUNCIONARII BANCEI MARMOROSCH BLANK & CO. S.A.
PRINTELUI LOR MAURICIU BLANK CU OCAZIUNEA MPLINIREI A 75 DE
ANI 20 IULIE 1923.

Plachet de bronz, unifa, btut de funcionarii bncii Marmorosch Blank & CO.,
cu prilejul mplinirii a 75 de ani de via a bancherului Mauriciu Blank (1848-1923).
n registrul din stnga, n spate, apar furnale, iar n fa doi muncitori; n
registrul din dreapta, n spate, este figurat Dunrea i un vas navignd, apoi construcii
industriale, iar n fa, n prim-plan, un cmp cu cereale i un agricultor secernd, toate
acestea simboliznd domeniile creditate de banca celui aniversat14.
Din pcate, anul trecut, cnd s-au mplinit 160 de ani de la naterea acestui
mare finanist, nici instituiile de cultur, nici mass-media, att pe plan local ct i pe

Gravor i medalist austriac, nscut n 1872; a lucrat la Viena i Londra.


George Buzdugan, Gheorghe Niculi, Medalii i plachete romneti, Bucureti, Editura tiinific, 1971,
p. 265.
14

MAURICIU BLANK (1848-1929), UN BANCHER PITETEAN PE NEDREPT UITAT

293

plan naional n-au marcat evenimentul.


Prin aceste rnduri n-am fcut dect s aducem un omagiu pe deplin cuvenit,
memoriei uneia din marile personaliti ale romnilor - tratate cu placiditate de
posteritate, prea des asociat cu apelativul ingrat.

MAURICIU BLANK (1848-1929), A BANKER


UNFAIRLY FORGOTTENTETEAN
Abstract
In 2008 were celebrated 160 years from the birth of the great banker Mauriciu
Blank, but both the cultural institution and the local and national media did not say a
word about the event.
Beside a short biography of Mauriciu Blank, in this paper we present the two
pieces (a medal and a booklet) emitted in 1923, in the occasion of the 75 anniversary
from the birth of this personality of the Romanian economic life at the end of the 19-th
century and the beginning of the 20-th century. The pieces are in the custody of the
Arge County Museum. The medal was emitted by the Romanian Navy Service, while
the booklet by the office workers of the Marmorosch Blank & Co. S.A.
Through this paper we present the homage that such a personality deserves.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

GENERALUL SCARLAT PANAITESCU (1865-1938).


PERSONALITATE A RZBOIULUI DE RENTREGIRE NAIONAL
MARIUS CRJAN*
N-am urmrit niciodat n cursul carierei mele s ajung la aureola cu care mi
coronai azi opera mea tiinific-militar, cci am gsit totdeauna un puternic sprijin n
modestia mplinirii datoriei i iubirii de neam.
Am avut frumoasa recompens a-mi termina
cariera militar contribuind n gradul de
general la desvrirea idealului milenar al
neamului, mplinindu-mi prin aceasta cel
mai mare vis al tinereii mele, visul de aur
al oricrui soldat1. Fragment din scrisoarea
generalului
Scarlat
Panaitescu
ctre
preedintele Academiei Romne cu ocazia
numirii sale n calitate de membru
corespondent al naltului for tiinific
(iunie 1919).
Printre personalitile militare cu o
activitate deosebit pe fronturile rzboiului de
rentregire naional se numr generalul de
divizie Scarlat Panaitescu (1865-1938) care,
prin pregtirea profesional de excepie i
credina n valorile naionale, i-a pus
amprenta n mod pozitiv n activitatea armei
geniu din armata romn i, n mod special,
Generalul Scarlat Panaitescu
asupra domeniului fortificaiilor militare.
(1865-1938)

Doctorand n cadrul colii Doctorale a Universitii Valahia Trgovite. Elaborarea articolului s-a realizat
cu sprijinul Fondului Social European n cadrul Programului Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013. Axa prioritar 1 Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii
economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere. Domeniul major de intervenie 1.5. Programe
doctorale i postdoctorale n sprijinul cercetrii. Titlul proiectului: Oportuniti oferite n cadrul stagiului
de pregtire doctoral n vederea creterii capacitii i motivaiei pentru cercetarea tiinific de
performan. Contract nr. POSDRU/6/1.5/S/23.
1
Petre Otu, Teofil Oroian, Ion Emil, Personaliti ale gndirii militare romneti, Vol. I, Bucureti, Editura
Academiei de nalte Studii Militare, 1997, p. 215.

296

MARIUS CRJAN

Nscut pe data de 24 aprilie 1865 n Iai, plasa Copou, fiul lui Constantin i
al Mariei2, Scarlat Panaitescu a mbriat nc din tineree cariera militar, urmnd o
serie de instituii de nvmnt militar i tehnic din ar i strintate: coala militar
de ofieri de artilerie i geniu (1883-1885), ef de promoie; coala Politehnic,
Facultatea de tiine de la Sorbona (1885-1889)*; coala de aplicaii de artilerie i geniu
de la Fontainbleu (1889-1891), stagiu de pregtire la observatorul de la Montsouris
(1891-1892)3.
La intrarea Romniei n rzboiul pentru rentregirea naional deinea gradul
de general de brigad, fiind numit, conform Ordinii de btaie a armatei romne din 14
august 1916, inspector general al Serviciului Geniului n structura Marelui Cartier
General4. n contextul internaional al rzboiului de poziii, n calitate de comandant al
armei geniu i-a revenit misiunea deosebit de important ca, alturi de alte structuri ale
armatei, s coordoneze i s supravegheze execuia amenajrilor genistice menite s
poteneze capacitatea de aprare a rii.
n prefaa jurnalului de rzboi, generalul mrturisete scopurile nobile cu care
preluase comanda serviciului: ,,Ambiia mea, pe timpul acestui rzboi, a fost ca
serviciul de geniu, cu toate trupele i serviciile sale, s aduc colaborarea cea mai
desvrit ntre diferitele arme ale Otirei. Serviciile din Marele Cartier General
reprezint o interesant sintez a activitii rzboinice. Intervenirea lor este necontenit
cluzit de ideea dominant a operaiilor i ele i manifest colaborarea lor la trupe i
comandamente n modul cel mai rodnic i cu mijloacele cele mai simple5. Activitatea
i rezultatele ulterioare au demonstrat pe deplin sinceritatea inteniilor afirmate.
Comanda armei geniu nu a fost preluat n auspicii foarte bune n pofida
inteniilor generalului. Imediat dup mobilizare, acesta nota: ,,La Minister [de Rzboi
n.n.], am avut o prim decepie. La Direcie nu se tie nimic de modul cum are s se
urmeze mobilizarea Serviciului de Geniu de la M.C.G.6. n a cincea a zi de
mobilizare, surprinderea i nemulumirea generalului continu datorit ,,ingenuitii i
improvizrii mobilizrii, deoarece personalul serviciului de geniu era compus doar
dintr-un avocat locotenent, care i fusese impus ca aghiotant, un colonel active i un
nvtor sublocotenent, n total doar patru ofieri7.
n noua funcie ncredinat, generalul Scarlat Panaitescu a derulat o intens
activitate de inspectare a trupelor de geniu. nc de la debutul campaniei, pe 24
septembrie/7 octombrie 1916, n urma inspeciei fcute la o parte a trupelor de geniu
aflate la Bucureti, a consemnat starea de dezorganizare a acestora: ,,Am inspectat
primele trupe sedentare de pionieri; ofieri i grade zac n ignoran i zpceal.
2

Arhivele Militare Romne (n continuare se va cita A.M.R.), fond Direcia Cadre-nvmnt. Ofieri activi.
Geniu, Vol. 1, f. 304.
*
Scarlat Panaitescu a fost primul romn liceniat n matematici la prestigioasa universitate din Paris (Cf.
Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Romne. 1866-2003. Dicionar, Editura Enciclopedic. Editura
Academiei Romne, Bucureti, 2003, p. 620.
3
Petre Otu, Teofil Oroian, Ion Emil, op. cit., p. 209.
4
Marele Cartier General, Ordinea de btaie a armatei. 14 august 1916, f.e., Bucureti, 1916, p. 10.
5
Cf. Scarlat Panaitescu, Aspecte militare. Efemeride de rzboi (1916-1918). Jurnal de operaii (1913),
Bucureti, Tipografia ,,Geniului, 1927, p. 7.
6
Ibidem, p. 11.
7
Ibidem, p. 12.

GENERALUL SCARLAT PANAITESCU (1865-1938)

297

ncadrarea prilor sedentare, aa cum a fost fcut, constituie o greeal de neiertat8,


nota cu indignare generalul.
n pofida dificultilor ntmpinate n perioada mobilizrii, deci contient de
necesitatea unei noi organizri a armei, Scarlat Panaitescu a acionat n mod
consecvent, prin proiecte avansate Marelui Cartier General, avnd ca obiectiv creterea
importanei armei geniului n aciunile armatei romne, n conformitate cu cerinele
rzboiului modern. Memoriile propuneau organizarea unor noi servicii i uniti de
geniu: serviciului de nclzire, care s doteze trupele cu sobe de tranee i tabr, un
serviciu de baracamente pentru adpostirea trupelor, proiect rmas nefinalizat datorit
lipsei mijloacelor materiale, nfiinarea unor uniti de lichide inflamabile .a9. Un
demers aparte l realizeaz pe data de 16 decembrie 1916 cnd propune M.C.G.
numirea ca efi ai serviciului de geniu la divizii a comandanilor companiilor de
pionieri aflate n structura acestora10.
n consecin, n perioada septembrie-decembrie 1916, conform ordinelor
primite de la M.C.G., dar i la sugestiile ofierului superior de geniu, au luat fiin peste
60 de uniti (companii, secii, echipe de geniu), n majoritate companii de pionieri,
pentru a susine efortul de rzboi ale celorlalte arme11.
n condiiile nfrngerilor i retragerii trupelor romno-ruse de pe frontul
dobrogean, generalul primete ordinul de distrugere a podului de peste Dunre, de la
Feteti. Contient de importana misiunii i ptruns de spiritul datoriei, generalul
mrturisete n memoriile de rzboi: ,,Primind ordinul n extrem (de urgen), de a
proceda la aceast distrugere, mi ddeam seama c joc, pe lng interesele capitale ale
rzboiului, i ntreaga (mea) reputaie. Am plecat hotrt, n caz de nereuit, s-mi pun
capt zilelor, dac vrmaul mi le ngduie12. Dup o ncercare nereuit, riscndui viaa n condiiile atacului unei escadrile de aeroplane inamice, generalul a coordonat
cu succes operaiunea i podul a fost aruncat n aer 13.
Dup rentoarcerea n Capital, M.C.G. l-a nsrcinat, pentru o scurt perioad
de timp la nceputul lunii octombrie a anului 1916, cu conducerea superioar a
lucrrilor de fortificaie din Dobrogea de Nord. Conform ordinului, toate lucrrile
,,trebuiau s nceap imediat i s fie executate cu maximum de energie, mpingnd
munca pn la limitele puterii omeneti14.
La scurt timp ns, conform deciziilor M.C.G., ncepnd cu 22 octombrie
1916, eful Serviciului Geniului primete misiunea supravegherii tehnice i
administrative a tuturor lucrrilor de fortificaie de la Mcin, executate sub comanda
colonelului Constantin Botez. Cu aceast nou misiune, primete de la Comandamentul
rus din Moldova permisiunea de a inspecta i sectoarele ruse de fortificaii. n urma
8

Ibidem, p. 21.
Idem, Amintiri. Extrase din caietele personale de amintiri, material selectat i cuvntul introductiv de
colonel (r) Petre Zaharia, f.e., Bucureti, 1988, pp. 38-39.
10
Petre Zaharia, Emanoil Ene, Florea Pavlov, Istoria armei geniu din armata romn, Vol. I, Editura
Militar, Bucureti, 1994, p. 226.
11
Ibidem, p. 224.
12
Cf. Scarlat Panaitescu, Amintiri. Extrase din caietele personale de amintiri, material selectat i cuvntul
introductiv de colonel (r) Petre Zaharia, f.e., Bucureti, 1988, p. 11.
13
Cf. Idem, Aspecte militare. Efemeride de rzboi (1916-1918). Jurnal de operaii (1913) , p. 25.
14
A.M.R., fond M.C.G. (1916-1920), dosar 724, fil nenumerotat.
9

298

MARIUS CRJAN

inspeciilor efectuate n zona fortificaiilor respective, pe data de 18 noiembrie/1


decembrie 1916, generalul remarca precara pregtire a unor ofieri rui n arta
fortificaiilor dar, din nefericire, i a unor trupe romneti destinate a asigura
supravegherea populaiei la lucrrile defensive: ,,Am examinat lucrrile defensive din
sectorul Turcoaia. Ofierii rui n-au nici o cultur tehnic, ei sunt de provenien
grniceri. La Mcin am rmas cu totul nemulumit de companiile de miliieni puse n
serviciul fortificaiilor. Cadre fr iniiativ i tiin militar, oameni dezbrcai, o
turm bun de panic15. Pentru remedierea urgent a problemelor constatate, generalul
romn a propus Comandamentului rus adoptarea unor msuri care se impuneau, prin
schimbarea de la comanda unui sector de fortificaii a unui ofier rus ,,foarte puin
cunosctor n ale fortificaiei i care semnase la ntmplare lucrrile de fortificaie16.
Rapoartele de inspecie sunt caracterizate prin profesionalism i atunci cnd
situaiile o impuneau, generalul nu ezita n a remarca i calitile dovedite de trupele
aflate n subordine. Astfel, pe data de 21 noiembrie/4 decembrie 1916, despre unitile
de geniu romne trimise s colaboreze cu ruii la edificarea sectoarelor de fortificaii
din zona Baschioi i Balancea, generalul aprecia: ,, Pretutindeni dau de aceeai not:
contiin luminat, sim de sacrificiu, devotament i munc fr preget la ofierii i
trupa noastr trimeas pentru colaborarea cu ruii17.
n condiiile reorganizrii armatei romne, la 20 ianuarie 1917, Direcia
Superioar a Lucrrilor de Fortificaii (structur a armatei romne care a avut misiunea
de a coordona tehnic i administrativ executarea lucrrilor de fortificaii n campania
anului 1916) i de a colabora cu armatele ariste n misiunile similare, s-a transformat
n Serviciul de Fortificaii al Armatei n structura M.C.G., conducerea fiind atribuit
generalului Scarlat Panaitescu, cu funcia de Comandant al trupelor de Geniu i eful
Serviciului de Fortificaii al Armatei18.
Cu ocazia prelurii conducerii Serviciului de Fortificaii al armatei romne,
generalul a dat urmtorul ordin de zi, din care citm un fragment relevant pentru
capacitatea comandantului de a aprecia eforturile deosebite depuse de ctre genitii
romni cu scopul de a amenaja aliniamente defensive n prima parte a campaniei:
,,n sperana de a fi ajutat de ntreg personalul acestui serviciu, cu acelai
devotament, credin i spirit de sacrificiu pe care l-a depus pn n prezent, le adresez
la toi afectuosul meu salut19.
Sub inspiraia organizrii armatei ariste, chiar de la debutul activitii, n
cadrul Serviciului de Fortificaii, generalul Panaitescu a reluat o iniiativ mai veche a
unui grup de ofieri romni de constituire a unui Serviciu de camuflaj20, compus din
15

Cf. Scarlat Panaitescu, Aspecte militare. Efemeride de rzboi (1916-1918). Jurnal de operaii (1913).
Bucureti, Tipografia ,,Geniului, 1927, p. 32.
16
Cf. Idem, Amintiri. Extrase din caietele personale de amintiri, material selectat i cuvntul introductiv de
colonel (r) Petre Zaharia, f.e., Bucureti, 1988, p. 42.
17
Ibidem.
18
Marele Cartier General, Ordinea de btaie a Comandamentelor i Serviciilor Armatei. 15 ianuarie 1917,
Bucureti, f.e., 1917, p. 10.
19
A.M.R., fond Direcia Fortificaiilor (1916-1947), dosar nr. 14, f. 256.
20
Armata imperial rus dispunea la Piatra Neam de o coal de camuflaj vizitat de 3 ofieri romni, care
au elaborat un memoriu privind organizarea i funcionarea acesteia. Prin referatul nr. 1695 din 9 noiembrie
1916 grupul respectiv de ofieri a propus i obinut de la M.C.G. nfiinarea unui serviciu de camuflaje, dar
,,evenimentele ce au urmat nu au permis realizarea i funcionarea acestei uniti, iar prin reorganizare nu s-a

GENERALUL SCARLAT PANAITESCU (1865-1938)

299

dou seciunii, care urmau a fi ataate pe lng Detaamentele de fortificaii ale


Armatei a I-a i a II-a21. n acest sens, la finele lunii ianuarie 1917, generalul Scarlat
Panaitescu, n calitate de Comandant al trupelor de Geniu i ef al Serviciului
Fortificaiilor Armatei nainta Marelui Cartier General romn un ,,Memoriu asupra
organizrii i funcionrii Serviciului de Camuflaje.
Memoriul era organizat pe apte capitole, care prevedeau scopul, organismele
militare, mijloacele, materialele i modul de funcionare ale serviciului. nc din prima
parte a memoriului, autorul stabilea scopurile organismului militar care urma a fi
nfiinat: ,, a schimba aspectul uvrajelor de fortificaie pentru a induce n eroare pe
inamic [] prin crearea de peisaje false i lucrri simulate (osele, poduri, case,
cantonamente de trupe, baterii, hangare de aeroplane, aeroplane, baloane, diferite
lucrri de fortificaie false), care s atrag atenia inamicului ntr-o direcie greit,
dnd posibilitatea trupelor noastre a lucra sau ataca n alte pri . De asemenea, prin
constituirea unui asemenea serviciu se mai urmrea i ,,mascarea lucrrilor de
fortificaie adevrate i a diferitelor instalaiuni ale armatei, cu scopul de ,,a cuta prin
toate mijloacele de a nela pe inamic asupra adevrului, dnd localitilor panice
aspecte rzboinice sau invers, prefcnd cmpurile de lupt defensive n localiti care
s nu dea nici o bnuial inamicului22.
n finalul memoriului, generalul Panaitescu sugera i alctuirea, n regim de
urgen, a organismele serviciului: o companie de camuflaje cu atelier i depozit
central, ,,batalioanele de pionieri urmnd a trimite fiecare cte un ofier sau plutonier, 2
gradai i 20-30 soldai destoinici i de preferin meseriai pentru a urma cursuri
speciale de camuflaj. Cursurile de specializare urmau a se desfura n cadrul colii de
Fortificaie de la Hui23.
n activitatea Serviciului de Fortificaii de a doua linie, generalul Scarlat
Panaitescu a manifestat o atenie deosebit n vederea mbuntirii condiiilor de
munc, plat, hran i cazare a populaiei rechiziionate din zonele limitrofe cu scopul
amenajrii poziiilor defensive din a doua linie.
Printr-un ordin adresat efilor de sectoare de fortificaii, comandantul
serviciului ordona: ,,Cum starea lor sanitar (a locuitorilor rechiziionai - n.n.) trebuie
observat cu mult grij, luai msuri ca imediat s nceap construcia unui cuptor de
deparazitare care va fi pus n funciune ndat ca va fi terminat. Generalul a
demonstrat un nalt spirit umanitar chiar i fa de prizonierii armatelor inamice
mobilizai la lucrri genistice, n continuarea ordinului dispunnd ,,ca n locurile
unde vor fi adpostii prizonierii s se construiasc oproane care la data sosirii
prizonierilor vor trebui s fie terminate n bun parte24.
n pofida problemelor majore legate de aprovizionarea cu alimente a populaiei
i armatelor, n calitate de comandant al Serviciului de Fortificaii, Scarlat Panaitescu
s-a ngrijit ca populaia rechiziionat s primeasc raii alimentare suplimentare25 i o
mai insistat asupra necesitii acestei specialiti(Idem, fond Inspectoratul General al Geniului [1916-1941],
dosar nr. 33, f. 175).
21
Ibidem, f. 171.
22
Ibidem, f. 173.
23
Ibidem, f. 175.
24
Ibidem, f. 71.
25
Idem, fond Inspectoratul General al Geniului (1916-1941), dosar nr. 13, f. 24.

300

MARIUS CRJAN

plat corespunztoare n condiiile prestrii unor munci istovitoare. nc de la preluarea


comenzii serviciului de fortificaii, printr-un referat adresat M.C.G., generalul ncerca
i soluionarea problemelor administrative constatate: ,,Am onoarea a supune
cunotinei dumneavoastr. La luarea n primire a serviciului lucrrilor de fortificaie
de la dl. general Vleanu, am constatat c o parte din lucrtori nu au fost achitai de
drepturile lor sub cuvnt c cu ncepere de la 16 decembrie, conform conveniei
stabilite, urma ca s se plteasc de ctre rui [] Cum este absolut nevoie a se plti
oameni care merg la depozitele respective i pn la stabilirea modalitii efecturii
plii de ctre rui, v rog s binevoii a aproba s se dea de ctre Serviciul Intendenei
un avans de 300.000 lei ca mod de rambursare de ctre armata rus26.
Msurile adoptate n acest sens au fost completate printr-un ordin din vara
anului 1917 al Direciei Superioare a Lucrrilor de Fortificaii, structur subordonat
Serviciului de Fortificaii al Armatei, ctre sectoarele de fortificaii. Conform acestuia,
populaia rechiziionat pentru amenajarea lucrrilor defensive era achitat dup cum
urmeaz: un plma 2 lei zilnic plus mncare; un crua 4 lei zilnic plus mncare,
indiferent dac are 2 sau 4 animale de traciune, cai sau boi; un prizonier 0,30 zilnic n
mn plus mncare27.
La comanda Serviciului de Fortificaii, generalul Scarlat Panaitescu a
demonstrat reale caliti ale naltului spirit organizatoric. Preocupat n permanen de
eficientizarea muncii la aliniamentele de fortificaii, prin intermediul ordinelor de
serviciu a impus msuri energice de organizare a locuitorilor rechiziionai. Prin ordinul
de serviciu nr. 4 din 22 iulie 1917 se ordona ca ncadrarea lucrtorilor s se fac cu efi
soldai i gruparea lucrtorilor n dou schimburi dup aprecierea efilor de sectoare,
gradul de naintare al lucrrilor i numrul locuitorilor disponibili28. De asemenea, efii
sectoarelor aveau obligaia ,,de a ine zilnic legtura telegrafic sau telefonic cu
Serviciul Fortificaiilor29 din cadrul M.C.G., raportnd asupra ,,lucrrilor efectuate
prin schie jurnal i informaii despre ,,starea sanitar30 a lucrtorilor.
Msurile energice adoptate de ctre generalul Panaitescu n organizarea
detaamentelor de fortificaii au avut rezultate imediate, misiunile de fortificare
ncredinate structurii de fortificaii de a doua linie fiind realizate ntr-un ritm deosebit.
Spre exemplu, nc de la jumtatea lunii iulie 1917, M.C.G. romn a sesizat situaia
periculoas creat prin retragerea trupelor ruseti de pe frontul bucovinean. Prin
urmare, prin Inspectoratul General al Geniului a dispus stabilirea lucrrilor care ar fi
trebuit executate cu scopul de a acoperi frontiera de Nord a Moldovei inndu-se cont i
de lucrrile executate nainte de intrarea armatei romne n conflictul mondial31.
Proiectul de fortificare prevedea i executarea unei a doua linii de fortificaii pe frontul
cuprins ntre Trgu Neam i Botoani, sarcina revenind Serviciului de fortificaii al
armatei32.

26

Idem, dosar nr. 2 A, f. 597.


Idem, dosar nr. 35, f. 339.
Ibidem, f. 16.
29
Ibidem, f. 17
30
Ibidem, f. 20.
31
Idem, fond Marele Cartier General (1916-1920), dosar nr. 768, f. 2 fa-verso.
32
Ibidem, f. 4-verso.
27
28

GENERALUL SCARLAT PANAITESCU (1865-1938)

301

Sub coordonarea direct a generalului Scarlat Panaitescu i a personalului


serviciului, ritmul de lucru la linia fortificat Tg. Neam-Baisa a fost unul accelerat,
astfel c pn la 19 august 1917 lucrrile erau aproape finalizate. n aceste condiii s-au
produs modificri n organizarea sectoarelor de fortificaie aflate la lucrri, din cele
cinci sectoare existente la debutul lucrrilor au rmas doar trei, o mare parte din
personalul serviciului i din trupele de pionieri fiind trimise la Armata a II-a pentru
ndeplinirea altor misiuni33.
Experiena deosebit acumulat de ctre generalul Panaitescu la comanda
Serviciului de Fortificaii pe frontul din Moldova s-a materializat n luna noiembrie a
anului 1917 prin elaborarea manuscrisului ,,Instruciunile asupra trasrii poziiilor i
organizrii antierelor de lucru, destinate ofierilor de pionieri. Valoarea manuscrisului
a fost apreciat de ctre generalul de divizie Ioan Racu, Inspectorul General al
Geniului, care gsind aceste instruciuni foarte utile aprob tiprirea a 1000 de
exemplare spre a fi distribuite i ofierilor de infanterie de la gradul de maior n sus34.
n vederea rspndirii n armata romn ,,a noilor principii de organizare a
fortificaiei de poziie i introducerea metodelor moderne de executare a lucrrilor35,
prin eforturile unui nucleu de ofieri romni sub coordonarea generalului Scarlat
Panaitescu, dar i a unor ofieri ai misiunii militare franceze, n decursul anului 1917 sa organizat i a funcionat la Hui un centru de instrucie, cunoscut sub numele de
coala de Fortificaie.
coala a fost organizat pe dou secii: una pentru ofierii de infanterie i
cealalt pentru ofierii de geniu36. Materia cursurilor i conferinelor a fost elaborat de
ctre maiorul Levque din Misiunea militar francez, traducerea fiind realizat de
ctre cpitanul Georgescu, directorul colii, care a susinut i o parte din conferine
alturi de cpitanul Cumpnau i locotenentul Arbore37. Din tematica cursurilor citm:
Principii generale de organizare a fortificaiei de poziie; Lucrri n ofensiv, tranee
i comunicaiuni; Construcia adposturilor; Aprovizionarea cu materiale;
Organizarea lucrului; Rzboiul de tranee .a.38.
n jurnalul de rzboi, generalul i-a notat scopurile pe care dorea s le imprime
activitii colii de fortificaie. ,,Mari 18 aprilie/1 mai 1917 Hui. Formarea
mentalitei la centrul de instrucie de la Hui mi-a dat de lucru, de a forma un
cugettor i n acelai timp un rspnditor de idei i de energie i de om de aciune, i
de a dezvolta personalitatea pn la deplina maturitate, aceasta e o misiune n care
reuita e n funcie de rbdare i de destoinicie. Cu ncredere i statornicie continuu a
lucra la formarea apostolilor propovduitori ai credinei noastre, cum i a oamenilor de
aciune, cari mine vor avea cuvntul. Rolul pe care centrul de instrucie de la Hui l
are n reorganizarea armatei noastre apare astfel bine definit39.

33

Ibidem, f. 37-38.
Idem., fond Inspectoratul General al Geniului (1916-1941), dosar nr. 16, f. 267.
35
Idem., dosar nr. 33, f. 97.
36
Petre Zaharia, Emanoil Ene, Florea Pavlov, op. cit., Vol. I, p. 244.
37
A.M.R., fond Inspectoratul General al Geniului (1916-1941), dosar. nr. 33, f. 260-verso.
38
Ibidem, f. 97.
39
Scarlat Panaitescu, Aspecte militare. Efemeride de rzboiu (1916-1918). Jurnal de Operaie (1913),
Bucureti, Tipografia ,,Memorialul Geniului, 1927, p. 62
34

302

MARIUS CRJAN

Datorit interveniilor generalului pe lng autoritile locale n vederea


asigurrii ncartiruirii ofierilor cursani, a unei sli de conferine, a unor magazii pentru
depozitarea uneltelor i materialelor, precum i a unui teren pentru construirea unui
poligon de fortificaii40, coala i-a putut deschide cursurile ntr-un interval rapid de la
iniierea lucrrilor de amenajare (de la 7 februarie pn la 20 februarie 1917).
Contribuia comandantului Serviciului de fortificaii la urgentarea preparativelor fost
reliefat chiar de ctre generalul Louis Ungerer, eful armei geniu din cadrul Misiunii
militare franceze, n discursul de deschidere a colii pe data de 20 februarie 1917: ,,
Mulumesc Domnului General Panaitescu pentru frumoasele cuvinte adresate Franei,
generalilor francezi i mie, precum i pentru toate nlesnirile, cu care ne-a ajutat n
misiunea noastr41.
n perioada 20 februarie 1 iunie au fost organizate 15 cursuri diferite
desfurate pe parcursul a 19 serii, fiind pregtii 640 de ofieri (dintre care 3 generali
i 121 de ali ofieri superiori42) i 17 grade inferioare43. Din ordinul generalului Scarlat
Panaitescu, la cursuri au asistat i ofieri superiori din cadrul Serviciului de Fortificaii
al armatei i ofierii delegai de la direciile de fortificaii de pe lng armata rus44.
Datorit permanentei implicri a generalului, activitatea a colii a fost prolific,
fiind confirmat i reliefat, pe larg, i n rapoartele elaborate de generalul Ioan Racu,
inspectorul General al Geniului. n vara anului 1917, inspectorul consemna ntr-un
raport: ,,.. Inspeciunea [pe care n.n.] am fcut-o n timpul cnd se gsea la coal
seria a 3-a din chemarea a 2-a. Am asistat la 4 conferine i am vizitat lucrrile din
poligon. Cred c coala a fost de mare profit, teoria fiind unit cu practica45.
Rezultatele deosebite ale colii de fortificaii au avut un impact semnificativ n
ridicarea gradului de pregtire teoretic i practic la nivelul ntregii armate romne,
deoarece conferinele i cursurile de fortificaie inute de ctre ofierii romni i
francezi au fost sistematizate i au stat la baza editrii de ctre Marele Cartier General a
urmtoarelor lucrri: ,,Instruciuni asupra fortificaiei de poziie46, ,,Principiile
fortificaiei de poziie47 i ,,Instruciuni asupra participrii pionierilor n rzboiul de
tranee-lucrri n defensiv i lucrri n ofensiv48. Brourile menionate au fost
tiprite n mii de exemplare i distribuite la corpurile de armat49.
Care a fost impactul imediat al activitii colii de fortificaie de la Hui
asupra derulrii rzboiului pe frontul din Moldova? n edina din 26 ianuarie 1923 a
Academiei Romne, generalul Scarlat Panaitescu, vorbind despre activitatea colii, a
afirmat urmtoarele: ,,Acest poligon demonstrativ [] coala de la Hui l-a nfptuit
prima oar, a putea spune, n condiiuni att de apropiate de realitate. Munca coalei
40

A.M.R., fond Inspectoratul General al Geniului (1916-1941), dosar nr. 2 A, f. 358.


Generalul Scarlat Panaitescu, Cuvntarea rostit de generalul Scarlat Panitescu i rspunsul d-lui general
L. Ungerer (Hui 1917), n ,,Memorialul Geniului. Publicarea lucrrilor de instrucie ale ofierilor din geniu,
nr. 6, iunie 1923, pp. 47- 49.
42
A.M.R., fond Inspectoratul General al Geniului (1916-1941), dosar. nr. 33, f. 119.
43
Petre Zaharia, Emanoil Ene, Florea Pavlov, op. cit., Vol. I, p. 246.
44
Ibidem, f. 81.
45
A.M.R., fond Inspectoratul General al Geniului (1916-1941), dosar nr. 33, f. 261.
46
Idem, dosar. nr. 34, f. 269.
47
Ibidem, f. 133.
48
Ibidem, f. 135.
49
Ibidem, f. 133 fa-verso.
41

GENERALUL SCARLAT PANAITESCU (1865-1938)

303

nu a fost zadarnic; roadele sale cele mai strlucite le reprezint sngeroasele lupte de
la Mreti50.
ntr-adevr, ,,galvanizarea rzboinic de la Hui51, cum a fost denumit
activitatea colii de fortificaii de ctre generalul Scarlat Panaitescu a contribuit din
plin la ridicarea nivelului de pregtire teoretic i practic a ofierilor romni n tiina
i arta fortificaiilor de poziii i, alturi de ali factori, a adus nu numai succesul de la
Mreti, dar i memorabilele victorii de la Mrti i Oituz.
n vara anului 1917, n urma activitii colii de Fortificaii de la Hui,
cunotinelor de fortificaie ale ofierilor romni, cel puin celor aparinnd armei geniu,
s-au mbuntit semnificativ, ele fiind racordate la principiile rzboiului de poziii de
pe frontul de Vest i depind chiar nivelul de pregtire al unor trupe de fortificaii din
armata arist de pe frontul din Moldova. Drept dovad, pe data de 15 august 1917,
generalul Scarlat Panaitescu informa Inspectoratul General al Geniului c: ,,.. personal
vznd lucrrile executate de rui, am gsit c nu sunt conforme cu principiile de
organizare trase din nvmintele rzboiului, n special flancarea i obstacolul derog
cu totul de la aceste principii. Cu aceast constatare, generalul fcea cunoscut forului
militar superior solicitarea efului geniului armatelor ruse de pe frontal din Moldova de
a se traduce n limba francez, ntr-un numr ct mai mare, lucrarea ,,Instruciuni
asupra fortificaiei de poziii, care s fie pus i la dispoziia trupelor ariste, care
colaborau cu armata romn n diferite sectoare ale frontului52.
Pe parcursul rzboiului de rentregire naional, n domeniul artei fortificaiilor,
generalul Scarlat Panitescu a demonstrat reale caliti, elabornd proiecte de fortificare
ale teritoriului naional a cror valoare a fost confirmat prin aprobarea aplicrii lor de
ctre forurile militare superioare. n luna decembrie a anului 1917, n condiiile
dezintegrrii armatelor ruseti de pe frontul moldovean, la ordinele efului Biroului
Operaii, generalul a coordonat personalul serviciului de fortificaii n elaborarea unui
proiect relativ la construirea unui ,,cmp ntrit n Moldova. Proiectul propunea trei
soluiuni, cu ntinderi de 230, 265 i respectiv 300 de km., lungimile liniilor fortificate
variind n funcie de traseele alese. n finalul proiectului erau prevzute efectivele,
materialele i mijloacele de transport necesare finalizrii acestuia: 30.000 de lucrtori,
300 de vagoane de srm i 1.900 de crue53.
n aceeai lun a anului 1917, n sensul optimizrii organizrii defensive a
teritoriului naional, generalul Scarlat Panaitescu observnd c ,,poziiile de retragere
napoia Siretului inferior se sprijin la est pe lacul Brate i c ,,terenul la aripa stng
a poziiei n fa prezint suficiente adposturi care ar putea permite adpostirea
trupelor n vederea unui atac, din cauz c inamicul ar putea reui ca prin ambarcaiuni
sau pe ghea s strecoare detaamente ca s fac incursiuni n spatele poziiei
propunea un proiect de fortificare care s nlture potenialele infiltrri inamice. Planul
cuprindea dou compartimentri: prima compartimentare urma s porneasc de la cota
134 de pe dealul Trnsoaia la ivia i de acolo sprijinit pe lacul Bielev, trebuia
50

Apud. Scarlat Panaitescu, tiina fortificaiei n Romnia de la 1866 pn n zilele noastre, Bucureti,
Editura ,,Cultura Naional, 1923, p. 18.
51
Idem, Galvanizarea rzboinic de la Hui, n ,,Memorialul geniului. Publicarea lucrrilor de instrucie ale
ofierilor de geniu, Bucureti, nr. 6, iunie, 1923, pp. 39-46.
52
A.M.R., fond Inspectoratul General al Geniului (1916-1941), dosar nr 43, f. 411.
53
Idem, fond M.C.G. (1916-1920), dosar nr. 768, f. 203.

304

MARIUS CRJAN

completat printr-un sistem de baterii i printr-o poziie de supraveghere ce s-ar sprijini


pe lacul Bielev la Slobozia Mare, la gura Prutului unde urma s se lege cu liniile
poziiilor ocupate de Armata a 6-a Rus; a doua compartimentare urma s plece din
aripa stng a poziiei ctre Tuluceti-Ttarca-ivia i de acolo ctre lacul Bielev,
aprarea pe malul stng al Prutului urmnd a fi completat prin poziia de la Slobozia
Mare la gura Prutului i cu bateriile menionate. Conform autorului proiectului,
lucrrile defensive prezentau un mare avantaj, deoarece ,,n-ar cere dect minimum de
fore de supraveghere54.
n primvara anului 1918, Romnia a semnat armistiiului cu Puterile Centrale,
armata romn trecnd la o nou organizare. Prin urmare, dup o funcionare
nentrerupt din 20 ianuarie 1917 pn la 15 mai 1918, Serviciul de fortificaii al
Armatei a derulat o intens activitate de fortificare a aproximativ 180 de km. din
teritoriului Moldovei, att n spatele armatelor ariste, ct i pe frontul trupelor romne.
Cu ocazia desfiinrii structurii de fortificaii de a doua linie a otirii romne, generalul
Scarlat Panaitescu a emis un ordin de zi care reflect din plin activitatea meritorie a
personalului serviciului pe care l-a coordonat i ncerca, din adncul naltelor
sentimente naionale pe care le tria, s ridice moralul genitilor romni prin credina n
victoria final datorit virtuilor naiunii romne: ,,Oricare ne este rezultatul muncii
noastre, la desprire m simt dator s recunosc fiecruia un nalt spirit patriotic i cu
asemenea ceteni neamul nostru poate spera n viitor i poate fi ncredinat c prin
construcia sufleteasc cei recunoatem nu ne este att nc s ne apun steaua. Prin
urmare, cu toat ncrederea s contribuim la renlarea rii noastre i la strnsa unire
sufleteasc a tuturor romnilor55.
Pentru serviciile deosebite aduse patriei n rzboiul de rentregire naional,
generalului Scarlat Panaitescu i s-a conferit Ordinul ,,Coroana Romniei cu spade n
gradul de comandor56, iar fructuoasa colaborare cu trupele ariste de geniu de pe frontul
din Moldova a generat i aprecierile Comandamentului rus, care i-a conferit Ordinul
,,Sf. Stanislav, Clasa I, cu spade57.
Conform dosarului militar personal, pe data de 1 septembrie 1918 Scarlat
Panaitescu, se retrage la cerere din rndurile otirii cu gradul de general de divizie, din
motive de ,,infirmitate, incurabil58, trind ns ,,visul de aur al oricrui soldat, idealul
milenar al neamului n anul 1918.

54

Ibidem, f. 188.
Idem, fond Inspectoratul General al Geniului (1916-1941), dosar nr. 89 A, f. 67.
56
Idem, Direcia Cadre-nvmnt, Ofieri activi. Geniu, Vol. I, f. 304.
57
Idem, Inspectoratul General al Geniului (1916-1941), dosar nr. 11, f. 802-verso.
58
A.M.R., fond Memorii Btrni. Generali, lit. P , curent 69, f. 2.
55

GENERALUL SCARLAT PANAITESCU (1865-1938)

305

THE GENERAL SCARLAT PANAITESCU - A PERSONALITY


OF THE WAR FOR THE NATIONAL REUNION
Abstract
Graduater of some prestigious militar institutions from Romania and France,
personality with academic preoccupations, general Scarlat Panaitescu (1865-1938)
participated to the national reunification war as leader of the genius corp and,
eventually of the fortifications service of the second line. Through his singular military
knowledge, initiative and sacrifice spirit, the Romanian general contributing to the
reorganization of the genius troops through appropriate material equipment, adaptation
to the new principles of the positions war teoretico-practically, proiectation of some
defensive systems in Muntenia, Dobrogea and Moldova, unique collaboration with the
genius officers from de the french military mission. The remarkable activity
represented a stone layed at the foundation of the national structure created in 1918.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

GHEORGHE D. ANGHEL I LUTARII


DIN COMUNA URLUIETI, JUDEUL ARGE
OCTAVIAN C. DEJAN*
Nscut, la data de 1 aprilie 1904 n satul
Valea Babii din comuna Urluieti, judeul Arge.
Mort, la data de 1 aprilie 1959 n satul CepariUngureni, din comuna Cepari, judeul Arge.
Prinii: tatl, Dumitru Anghel, mort n
Primul Rzboi Mondial i Maria, din Valea Babii.
Soia, Ioana, nscut n 1900, n satul
Cepari-Ungureni, ctunul Neagou, fiica lui
Nicolae i Gheorghia Mihai.
Studii: patru clase n satul Valea Babii,
localitate ce a aparinut de comuna Urluieti,
judeul Arge.
Cam la 13 ani, un cumnat, Mitu Cobzaru
din Zamfireti, comuna Urluieti, soul surorii lui
Lisaveta, l-a nvat s cnte i l-a luat cu el ca
solist, la diferite petreceri din comun i din satele
limitrofe.
n comuna Urluieti era i un iubitor de
muzic, boierul Constantin Seltea, posesor al unei
viori Maggini care ncuraja manifestrile
Gheorghe Anghel
artistice. El l-a angajat pe Gheorghe Anghel la
conac, ca argat i aici l-a inut pn la vrsta de 18 ani, cnd, n urma unui incident, l-a
dat afar. Se spune c o prieten a boierului, din comuna nvecinat, Cepari, Eliza
(Veta) Petre Petrescu, i-a trimis un bilet boierului prin Gheorghe. Acesta, ca s se apere
de cinii boierului, i-a luat o bt, iar dup ce i-a dat biletul boierului Seltea, din
neatenie a luat bastonul acestuia. Boierul a strigat pe argaii din curte s-l opreasc pe
Gheorghe, c i-a furat bastonul, iar acesta i-a spus c din cauza frezei n-a vzut i i-a
luat bastonul. El a cerut o foarfece s l tund. Pentru c nu s-a gsit, i-a dat un cuit, iar
cnd boierul a ncercat s-i taie prul, cuitul a alunecat i l-a crestat n partea stng pe
frunte, cicatricea fiindu-i vizibil i n fotografie.
*

Bucureti.

308

OCTAVIAN C. DEJAN

Mitu Cobzaru l-a nvat att cntece, ct i s se acompanieze la cobz.


Gheorghe Anghel, de la boierul Constantin Seltea, a trecut argat la Ion
Arsenescu, fiul lui Gheorghe Arsenescu, care avea o moar pe Topolog, n satul
Cepari-Ungureni. Aici, la circa un an (1923) s-a nsurat cu Ioana Mihai, cu care a avut
opt copii, cinci biei i trei fete, astfel: Ion - mort la doi ani, nscut n 1924;
Constantin - nscut n 1926, triete, are 84 de ani; Elena (Nona), nscut n 1928,
triete, are 82 de ani; Nicolae - nscut n 1930, triete, are 80 de ani; Maria - nscut
n 1933, decedat n 1993; Dumitru - nscut n 1935, triete, are 75 de ani; Filofteia nscut n 1938 - moart la doi ani; Vasile - nscut n 1940, triete, are 70 de ani.
Gheorghe Anghel, n anul 1924, s-a asociat cu lutarii: Mitu Cobzaru i
vioritii din Ceparii-Ungureni - ctunul Simioneti: Gheorghe Silea i Ni Silea.
Gheorghe Anghel cnta din gur i la cobz. n acea perioad a nvat s cnte i la
ambal, nvat fiind tot de Mitu. ambalul l-a cumprat din Rmnicu Vlcii. Cam n
anul 1930, Mitu a plecat la Bucureti i a cntat la Calul Blan n Piaa Unirii. Dup
cteva luni, la Bucureti s-a mutat i Gheorghe Anghel, cu sora lui Lisaveta i soia lui
Mitu, Gheorghe, cntnd att la Calul Blan, ct i pe Moilor la o crcium a unui
frate al soiei sale Ioana, Nicolae Mihai. Aici a evoluat cu o cntrea din Valea
Babii - Maria a Catrinii i un viorist - Nicolae Vlcu.
n perioada 1933-1935 a cntat att la Calul Blan, ct i pe Calea Moilor cu
Tudor Zavaidoc. Nevasta crciumarului Nicolae Mihai, Anicua, era din ctunul
Neagou, comuna Urluieti i era fata lui Nicolae i a Joiei Vasilic.
Datorit legturii extraconjugale cu cntreaa Maria, cumnatul Nicolae l-a
obligat s se ntoarc acas n anul 1936 i pe plan local a cntat att ca solist, ct i ca
ambalagiu, sau cobzar, la hore, nuni i chermeze. n sat, confeciona opinci din piei de
porc i vit.
n anul 1941 a fost mobilizat la pontonieri i a fcut rzboiul, pn n anul
1945, n principal n Ucraina. Aici a rcit la plmni.
Dup deconcentrare a fost mproprietrit cu lotul 35, n suprafa de 5.000 m2,
n comuna Cepari, punctul Plaiul Oii, n moia Puc Predescu, de Guvernul Dr. Petru
Groza. La colectivizare, comasndu-se terenurile, a fost strmutat n Neagou, n
proprietatea chiaburului Ion Arsenescu, la care n copilrie a slujit ca argat.
A cntat la ambal i din gur cu diferite formaii locale, fiind cunoscut i
apreciat pe Valea Topologului i n ara Lovitei, pe Olt, n paralel practicnd i
meseria de frizer, fiind apreciat i din acest punct de vedere.
Din cauza sntii ubrede, dobndit n rzboi, a decedat, n aceeai zi n
care s-a nscut, 1 aprilie, n anul 1959, la vrsta de 55 de ani.
Desigur c nainte i dup 1959 vor fi mai existat i ali cntrei i
instrumentiti n actuala comun Cepari, care a nglobat localitile Urluieti,
Zamfireti i Neagou peste care ns s-a aternut colbul uitrii. Facem precizarea c
nainte de anul 1864 - anul elaborrii Legii Rurale a lui Cuza - localitile Urluieti,
Zamfireti, Valea Babii i Surpai erau stpnite de Mnstirea Giseni, de pe rul
Sabar, cam n dreptul localitii Bolintin Deal; aceasta fiind explicaia numrului mare
de lutari n fosta comun Urluieti, judeul Arge.

GHEORGHE D. ANGHEL I LUTARII DIN COMUNA URLUIETI

309

GHEORGHE D. ANGHEL AND THE FIDDLER


FROM THE PARISH URLUIETI - ARGE COUNTY
Abstract
Anghel who was one of the singers and players from ara Lovitei was born
at the beginning of the 20-th century. In the 1930s he sang at Calul Blan and on Calea
Moilor in Bucharest, together with the well known interpret Tudor Zavaidoc, who was
also from the Arge County.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

COLONELUL HERIANU N. NICOLAE


VASILE NOVAC*
Herianu N. Nicolae, nscut la 29 august 1900, n oraul Cmpulung Muscel,
fiul lui Nicolae (+) i al Anei, de religie ortodox, domiciliai n Cmpulung; venit la
corp la 1 august 1920 de la coala Militar de Infanterie; cstorit cu Terezia
Munteanu, la 1 septembrie 1927, n oraul Abrud, la Biserica din Abrud; copii:
Nicolae, nscut la 15 februarie 1939, la Piteti.
Campanii: 29 iunie 1940 - trecut pe picior de rzboi; 12 noiembrie 1940 demobilizat; Campania contra U.R.S.S. 1941 - mobilizat la 22 iunie 1941 Zona
Interioar n calitate de comandant al Batalionului I; 16 iulie 1941 - trecut cu
Regimentul 1 Vntori la Armata de Operaiuni. A luat parte la luptele de la Hut Timi,
Sipca, Plosca, Razdelvaia, Balaclava, Cota 102; 6 noiembrie 1941 - trecut cu
Regimentul 1 Vntori de la Armata de Operaiuni n Zona Interioar.
Rane: 18 august 1941 - rnit n luptele de la Cota 102 - Ucraina.
Studii: 4 clase primare, 5 secundare, coala Pregtitoare a Ofierilor Activi
Infanterie Bucureti, coala Special Sf. Gheorghe, coala de Gaze - brevetat1.
Limbi strine cunoscute - limba francez.
Recompense, decoraiuni, medalii: ordinul Coroana Romniei n grad de
cavaler - 1933, ordinul Steaua Romniei n grad de cavaler de pace - 1940, ordinul
Steaua Romniei cu spade i panglic de Virtutea Militar clasa V-a, Crucea de
Fier clasa II-a - 1942, Semnul Onorific pentru 25 de ani de serviciu militar - 1944,
ordinul Steaua Romniei cu spade i panglic de Virtutea Militar - 1943.
Servicii i diverse poziiuni: coala Militar de Infanterie Bucureti, elev, 12
nov. 1918; Regimentul 17 Vntori, sublocotenent, 1 iul. 1920; Bat. V Vntori Munte
Abrud, subl., 5 mart. 1922; Corp. 3 Aviaie de Recunoatere, locotenent, 1 ian. 1924;
Bat. V Vn. Munte Abrud, locotenent, 1 oct. 1924; coala de Subofieri Infanterie
Braov, lt., 1 oct. 1931; c. Subof. Inf. Braov, cpitan, 8 iun. 19322; Regimentul 10
Vntori Tighina, cpitan, 8 iun. 1932; Regim 1 Vntori Piteti, maior, 25 oct. 1939;
Reg. 1 Vn. Piteti, locotenent-colonel, 8 nov. 1943; Cerc. Terit. Arge Piteti,
locotenent-colonel, 1 dec. 1944; Spitalul Z.I. 303 Bucureti, locotenent-colonel, 14 mai

*
1
2

Piteti.
Arhivele Militare Istorice Romne General Radu Rosetti Piteti, fond DC 1974, dos. nr. 7267, f. 1.
Ibidem, f. 2.

312

VASILE NOVAC

1945; Cerc. Terit. Arge Piteti, lt.col., 31 oct. 19453; Cerc. Terit. Arge Piteti,
colonel, 22 iul. 1946; Cerc. Terit. Arge Piteti, col. rez., 22 iul. 19474.
ntre anii 1920 - 1945, nu a fost pedepsit5.
Locotenent-colonelul Radian, comandantul Regimentului 17 Vntori, i d
prim not destul de bun pentru perioada 1 august 31 octombrie 1920: Aptitudini
fizice: Fizic plcut, bine dezvoltat i foarte rezistent pentru a face o campanie.
Capacitate... Inteligent, vioi, posed cunotinele gradului su, cunoate i aplic destul
de bine regulamentele; se ocup a-i nsui tot ce este necesar... A comandat un ploton
din Compania 6-a la coala de Companie i Batalion, la exerciii n teren, dovedind
iniiativ i pricepere n orice nsrcinare dat. Are cunotinele gradului su i celui
urmtor; destoinic i cu iniiativ n executarea ordinelor. Blnd, ns autoritar cu
subalternii si, i iubete mult cariera, n special arma sa. Supus, respectuos i
disciplinat fa de superiorii si, precum i corect n societate. Educaia sa militar nu
las de dorit ntru nimic. Devotat, cu spiritul de bun camarad. Ofier cu mult bun sim i
cu mult dragoste de munc. n prezent, este instructorul recruilor Companiei a 6-a,
unde se constat progres n instrucia i educaia trupei. Cred c va deveni un bun
ofier, continund a-i pstra bunele nsuiri ce are... Merit a nainta, fiind un bun
element6.
Generalul Olteanu, comandantul Diviziei a 17-a, menine aprecierile i
propunerea comandantului su7. Pentru anul 1921, locotenent-colonelul Schnell,
comandantul Regimentului 17 Vntori, susine c n calitate de instructor la recrui, a
depus, munc, bunvoin i energie admirabile. Este sincer, disciplinat i supus fa de
superiori. Bun camarad. Are grij de echipamentul oamenilor si. Lucreaz din
convingere i cu dragoste. Comand bine plutonul i rezolv cu judecat mulumitoare
temele primite. Merit s nainteze. Colonelul Dimitriu, comandantul Brigzii IV
Vntori, este de acord cu notele i propunerea comandantului de corp8.
n anul 1929, locotenent-colonelul Nicolescu, comandantul aceluiai regiment,
dup lauda aptitudinilor osteti, arat c este susceptibil a deveni bun ofier i c
merit naintarea, lucru cu care este de acord i colonelul Cameni, comandantul
Brigzii IV Vntori9.
De la 1 noiembrie 1921 la 1 martie 1922, locotenent-colonelul Niulescu,
comandantul Regimentului 17 Vntori, n lipsa recruilor, nu a putut aprecia cum se
ocup de educaia lor, dar fa de calitile sale, crede c se va achita bine de datoriile
unui bun instructor, care merit s nainteze10. Pentru restul timpului, pn la 31
octombrie 1922, locotenent-colonelul Savu, comandantul Batalionului V Vntori
Munte, consemneaz, printre altele: c e un foarte bun instructor i trgtor cu arma i
grenada. ndeplinete foarte contiincios serviciul, din convingere i din dragoste
pentru carier. A obinut rezultate foarte bune n instruirea recruilor contingentului
3

Ibidem, f. 3.
Ibidem, f. 4.
5
Ibidem, f. 9.
6
Ibidem, f. 13.
7
Ibidem.
8
Ibidem, f. 14.
9
Ibidem, f. 15.
10
Ibidem, f. 16.
4

COLONELUL HERIANU N. NICOLAE

313

1922. Ca comandant de pluton la coala de Companie i Batalion, a dovedit pricepere,


iniiativ i mult hotrre. La aplicaii, a probat c poate comanda companie pe
cmpul tactic.Ca instructor la coala de Cadre, dovedete aceleai caliti. Merit s
nainteze. Locotenent-colonelul Iacobici, comandantul Grupului 3 Vntori Munte
menine notele i propunerea comandantului de batalion, susinnd c va deveni un bun
ofier de munte, iar colonelul Rasoviceanu, n plus, socotete c trebuie s se prezinte la
examenul de admitere la coala Superioar de Rzboi11.
Maiorul Paa, comandantul Batalionului V Vntori Munte, l noteaz destul
de frumos pentru anul 1923: Are bune aptitudini fizice... Este capabil pentru serviciul
n muni, putndu-se orienta, cu uurin... Este notat de fostul su comandant n
Carnetul de Note unul dintre cei mai buni instructori. E comandantul Plotonului 1 din
Compania 1-a, cu care a luat parte la Cltoria de Comandament din vara aceasta, unde
a artat bun pricepere n conducere.
La Perioada I-a de Instrucie, a fost nsrcinat cu instruirea oamenilor vechi i
cei cu instrucia incomplet. Comandantul su de companie i aduce laude de felul
contiincios cum a tiut s se achita de aceast misiune. n Perioada II-a de Instrucie,
am constatat c tie s conduc unitatea sa, ncadrat i izolat, n lupt. Se intereseaz de
soldat. E un bun camarad. i plac sporturile i, mai ales, alpinismul. n cursul acestui
an, a fost la coala de Tragere a Infanteriei Sf. Gheorghe. Pentru frumoasele sale
nsuiri, l caracterizez: merit a nainta12.
La coala de Aplicaie a Infanteriei, a fost notat, ntre altele: Pregtirea
intelectual general i profesional bun. Cunoate regulamentele bine i le aplic
bine. Muncitor i cu frumoase aptitudini de instructor. Lucreaz din dragoste i
convingere. Este un ofier bun i de ndejde13. ntre 1 noiembrie 1923 i 15 ianuarie
1924, la comanda unui pluton din Compania 1-a, a dovedit pricepere.
La 15 ianuarie 1924, a fost detaat la coala de Pilotaj Tecuci, pentru ca la 1
aprilie, la solicitarea sa, a fost mutat la Grupul 3 Aviaie. A stat n spital ntre 24 aprilie
i 15 iulie, adic 76 de zile. La 1 octombrie 1924, a revenit n Batalionul V Vntori de
Munte, unde locotenent-colonelul Popescu susine c asupra altor nsuiri i aptitudini
militare se va pronuna la anul viitor, dac nu-i va veni gust s cear mutarea n alt
loc14. ntre 1 noiembrie 1924 i 15 mai 1925, a fost subaltern n Compania 2-a i
nsrcinat cu Serviciul Armturii pn la 1 noiembrie 1925. A depus mult munc i cu
bune rezultate ca instructor la recrui, dovedind a avea aptitudini pentru serviciul de
front. Locotenent-colonelul Popescu, pe lng cteva laude i reproeaz lipsa de
fidelitate fa de arm i nesociabilitatea: 2. Fizic plcut, rezistent la maruri i
oboseli. Sufer de ochi. 3. Inteligent, vioi, i cu o cultur general corespunztoare
gradului su. 4. Cu o bun concepie, voin hotrt, energie. 5. Disciplinat i cu
simul datoriei. Nu prea are spirit de corp i n special dragoste pentru vntorii de
munte, dorind mai mult centrele mari. Acum doi ani a insistat a se muta n Aviaie, dar
dup 6 luni s-a rencadrat iar n Batalion. Acum, a intervenit a se muta la Jandarmerie.
Nesociabil. i place mult s triasc retras i nu-i alege societatea la nivelul poziiilor
11

Ibidem, f. 17.
Ibidem, f. 18.
13
Ibidem, f. 19.
14
Ibidem, f. 20.
12

314

VASILE NOVAC

sale sociale, fapt pentru care a fost ndrumat prin moral. 6. A comandat tactic o
companie n Perioada II-a, dnd dovad c posed regulamentele i le aplic cu
pricepere. Apt de a conduce tactic i administrativ o companie. Cu complectarea
micilor lacune n educaia sa militar, poate deveni un prea bun ofier15.
Pentru perioada 27 mai - 10 iulie 1926, la Serviciul Gazelor, obine media 7,15
i concluzia: S-a ntrit n funcia de ofier cu gazele16. ntre 1 noiembrie 1925 i 22
mai 1926, ca ofier contabil a muncit cu tragere de inim, cu ordine i metod n
lucrri, innd registrele i scriptele casieriei n bune condiii. i la curent. De la 27
mai la 10 iulie, a fost la coala de Gaze.
La Concentrarea Grupului i a Diviziei, a comandat de mai multe ori
companie dovedind c tie i aplic judicios regulamentele. Este disciplinat i supus,
bine ndrumat, va deveni un ofier foarte bun din toate punctele de vedere - susine
locotenent-colonelul D. Georgescu, comandantul Batalionului V Vntori de Munte17.
Pentru anul 1928, la Batalionul XII Vntori Munte, locotenent-colonelul Manoliu, l
noteaz excelent: Plotonul instruit de ofier a fost clasat 1-iul; oamenii de sub
comanda sa s-au relevat la toate inspeciile. n totul, este un ofier care se distinge i de
va urma tot aa, merit a se prezenta la coala Superioar de Rzboi. Sunt foarte
mulumit de ntreaga sa activitate; orice nsrcinare ce i-am dat-o, a dus-o la bun sfrit
i a ncoronat-o cu succes18.
Pentru anul 1928, locotenent-colonelul Manoliu arat c instruit tot timpul
Compania 3-a, n lipsa titularului care era bolnav. Este un excelent instructor. A
ntocmit, n colaborare cu alt locotenent, un manual pentru instrucia gradelor
inferioare, lucrare premiat de ctre Marele Stat Major. S-a distins la aplicaiile pe
hart i n teren. Am fost mulumit i regret mult plecarea acestui excelent ofier19. n
anul 1929, locotenent-colonelul G. Scarlat, comandantul Batalionului V Vntori
Munte, l prezint ca devotat serviciului, iar la comanda unui pluton din Compania 2-a,
s-a distins prin metoda i pedagogia ce aplic n obinerea unor rezultate apreciabile.
Are mult grij de soldat i de material, este punctual i a condus Serviciul
Aprovizionrii, dar e fcut mai mult pentru a instrui i educa. Promite s devin un bun
comandant de companie, un ofier destoinic i de ndejde. Ofier bun. Merit s
nainteze.
Colonelul Stochammer, comandantul grupului III Vntori Munte, menine
notele comandantului de batalion i-l noteaz foarte bine la punctele I - IV. n rest,
consemneaz: V. Plotonul su de recrui a fost bine instruit din toate punctele de
vedere. n timpul Manevrelor, a condus, de mai multe ori, o companie de trgtori,
dovedind c posed toate nsuirile pentru a deveni un foarte bun comandant de
companie. Promite a deveni un foarte bun comandant de companie... VII. Ofier foarte
bun. VIII. Merit a nainta20. Generalul Capeleanu, comandantul Brigzii I Vntori
Munte, menine frumoasele note ale efilor ierarhici i le completeaz: Se distinge
prin munc, energie i aptitudini frumoase de osta. Promite a fi un bun comandant de
15

Ibidem, f. 21.
Ibidem, f. 22.
17
Ibidem. f. 23.
18
Ibidem, f. 24.
19
Ibidem, f. 25.
20
Ibidem, f. 26.
16

COLONELUL HERIANU N. NICOLAE

315

companie. Ofier pe care se poate compta. Merit a nainta21. Locotenent-colonelul


Scarlat, pentru anul 1930, l noteaz foarte frumos la punctele I - IV, dup care constat
c la comanda Companiei a 3-a, n lipsa titularului, s-a relevat la instrucie, educaie i
disciplin. La Concentrri, a dat dovad de mult sim practic, o bun i raional
conducere, n conformitate cu situaia tactic. Are grij de soldat i material. Ca ofier
cu gazele, a depus o activitate demn de toat lauda. Promite a deveni un foarte bun
comandant de companie n trupele de munte. Este un foarte bun ofier care merit s
nainteze, le vechime. Colonelul Stockhammer i colonelul Bolintineau, comandantul
Brigzii I Vntori Munte. Sunt de acord cu frumoasele aprecieri i cu propunerea de
naintare. Primul reia, pe larg, frumoasele note ale efului direct22.
n anul 1931, este la fel de bine notat, ca i n anii precedeni. Reinem doar c
a comandat ireproabil Compania 3-a Mitraliere, c s-a distins la aplicaii, c a
administrat foarte bine i cu zel compania, c s-a remarcat i ca ofier cu gazele i c
susinut dou conferine bine studiate. promite a fi un foarte bun comandant de
companie. Este un ofier foarte bun i de ndejde, care merit a nainta, la vechime23.
Colonelul Stockhammer, care-l cunotea din anul 1922, declar: m-am convins de
frumoasele caliti fizice, intelectuale i morale ce posed. Este un admirabil ofier
pentru trupele de munte, fiind tipul ofierului pregtit pentru campanie n munte. A
condus administrativ i tactic compania sa, n mod ireproabil, dovedind c posed
pregtirea gradului de cpitan. Regret foarte mult plecarea locotenentului Herieanu din
Grupul meu, ns rmnnd cu mulumirea c este mutat tot n trupele de munte. Ofier
foarte bun i foarte bine educat. Merit a nainta, la alegere24.
Colonelul A. Phlips, comandantul Brigzii I Vntori Munte, n acord cu
ceilali doi ef, declar: Compania condus i instruit de acest ofier a fost din toate
punctele de vedere ntr-o form mulumitoare. Este un foarte bun ofier care, sigur, va
prospera mai mult, relevndu-i calitile lui frumoase, ca brbat i militar. Merit a
nainta, la vechime25. la coala de Subofieri Braov, colonelul Popovici consemneaz
c a comandat un pluton de elevi, distingndu-se prin grija, instrucia i educaia
acestora. ca profesor de topografie, s-a achitat foarte bine, prin cunoaterea obiectului
i a metodei de predare. Este un foarte bun ofier, pe care se poate conta oricnd.
Generalul Teodoresscu, comandantul colilor Militare, n acord cu directorul colii, l
socotete un prea bun comandant de unitate, cu purtare foarte bun.
Locotenent-colonelul V. Iliescu, comandantul Regimentului 10 Vntori, arat
c, la comanda Companiei 12 Mitraliere, a probat: pricepere, seriozitate, struin,
vrednicie i rapiditate n execuie. A lipsit 35 de zile n urma unui accident suferit n
timpul serviciului. Colonelul Hermeziu, comandantul brigzii XV Infanterie, i
generalul Manafu, comandantul Diviziei a 15-a, sunt de acord cu aprecierile de foarte
bun ofier26.
Colonelul Iliescu, comandantul Regimentului 10 Vntori, l noteaz foarte
bine, pentru anul 1933, la aptitudinile osteti, dup care arat c, la comanda
21

Ibidem.
Ibidem, f. 28.
23
Ibidem, f. 29.
24
Ibidem.
25
Ibidem.
26
Ibidem, f. 30.
22

316

VASILE NOVAC

Companiei 12 Mitraliere, a pregtit-o temeinic, lucrnd cu struina i pricepere


ludabil a unui foarte bun instructor i comandant. La aplicaii, a prezentat referate
bine ntocmite i studiate, dovedind frumoase cunotine profesionale.
Colonelul Stnescu, comandantul Brigzii XV Infanterie este de acord cu
caracterizarea efului direct, iar generalul Mancha, comandantul Diviziei a 15-a,
susine: Un element destoinic din toate punctele de vedere. i-a ndeplinit prea bine
serviciul. Merit a urma Cursul Pregtitor pentru Ofierii Superiori27. Colonelul I.
Munteanu, pentru anul 1934, l noteaz excelent la capitolele I-IV, iar la ndeplinirea
serviciului constat c, la comanda Companiei a 4-a Mitraliere, a lucrat cu dragoste i
mult suflet, depunnd o activitate remarcabil, n domeniul instruciei, educaiei i
administraiei. De la 1 aprilie 1934,, a comandat Compania 8 M. Recrui, obinnd
rezultate frumoase la toate inspeciile. A inut o conferin foarte documentat despre
Valoarea focului n lupta modern. Este un ofier foarte bun i de ndejde.
Colonelul Ion, comandantul Brigzii XV Infanterie, de acord cu notele efului
direct, propune s-l noteze la anul cnd l va cunoate mai bine, iar generalul Mancha
consider binemeritate aprecierile din trecut, definindu-l - un prea bun element28.
Dintr-o fi de sntate, reiese c avea o gastrit cronic i o enterocolit, care l-a
debilitat i de aceea, urma un regim alimentar29. n anul 1935, este la fel de frumos
notat la aptitudinile osteti, iar la ndeplinirea serviciului se susine c a comandat
Compania 8-a Mitraliere, n condiii optime. A pregtit foarte bine instructorii. La
coala Ofierilor n corp a ntocmit lucrri foarte bune, cu soluii judicioase, iar la
discuii a dovedit temeinice cunotine. La aplicaii, la comanda companiei sau n
Serviciul de Arbitraj, a judecat cu uurin orice situaie tactic, dnd ordine clare,
precise i la timp transmise. Este foarte bun tehnician n domeniul mitralierelor.
Locotenent-colonelul Munteanu, comandantul Regimentului 10 Vntori, conchide c
este un foarte bun i de mare ndejde ofier.
Generalul Sion, comandantul Brigzii XV Infanterie, n acord cu eful direct,
proclam: Cpitanul Herianu N. este un foarte bun comandant de companie,
muncitor, energic, priceput i contiincios. Bun mitralierist. La coala Ofierilor n
corp, mi-a dovedit c are i o bun pregtire tactic. Foarte inimos i doritor de progres.
i iubete unitatea pe care o comand i gospodrete n condiiuni foarte bune30.
Generalul Niescu, comandantul Diviziei a 15-a, n acord cu ceilali efi, declar: Este
un foarte bun i destoinic comandant de companie. Obine foarte bune rezultate n
comanda i instruirea unitii sale31.
Colonelul Cameni, Regimentului 1 Vntori Principele Motenitor
Ferdinand, dup ce prezint nota frumoas a locotenent-colonelului N. Mantu pentru
perioada 1 noiembrie 1935 - 31 martie 1936, ntrit de comandanii de brigad i de
divizie, arat c este vioi, sportsman de mna nti, foarte energic, cu mult calm. A
comandat Compania Depozit, punnd-o la punct, dup numeroase lipsuri. La aplicaii,
a fcut lucrri foarte bune. n concluzie, este un excelent comandant de companie i un
27

Ibidem, f. 31.
Ibidem, f. 32.
29
Ibidem, f. 33.
30
Ibidem, f. 34.
31
Ibidem.
28

COLONELUL HERIANU N. NICOLAE

317

cpitan de ndejde, care merit a urma Cursul pentru Ofierii Superiori. Colonelul
Popovici, comandantul Brigzii III Infanterie, dup cteva frumoase aprecieri,
conchide c este un bun ofier de infanterie care merit a fi admis la Cursul pregtitor
pentru Ofierii Superiori, iar generalul Ioan Antonescu, comandantul Diviziei a 3-a,
necunoscndu-l, se refer la notele efilor si i recomand s fie folosit n serviciul
frontului32. Pentru anul 1937, colonelul Cameni menine frumoasele aprecieri din
trecut, la care adaug: Cpitanul Herianu a continuat a comanda Compania de
depozit, cu aceiai destoinicie ca i n trecut, s-a ocupat cu perseveren remarcabil de
echiparea oamenilor i de completarea instruciei acestor oameni.
Conform directivelor superioare, a organizat Compania pe trei plotoane i a
urmrit, cu trie, instrucia lor. A reuit s ntrein cunotinele oamenilor de la birouri,
s complecteze pe a celor napoiai i s menin spiritul de respect i disciplin printre
oamenii disponibili. Compania de Depozit este, astzi, o unitate bine organizat, bine
pregtit, disciplinat i bine echipat. n timpul iernii, cpitanul Herianu a luat parte
la aplicaiile pe hart, lucrnd contiincios i complectndu-i mereu cunotinele. n
Perioada II-a de Instrucie a anului, a comandat companie, n trei aplicaiuni cu trupa n
teren. n rezumat, cpitanul Herianu este un ofier de ndejde. I se poate ncredina
orice serviciu i susceptibil de a deveni ofier superior... Merit a fi admis la Cursul
pentru Ofierii Superiori33. Generalul Popovici, n acord cu eful direct, l socotete
distins prin energie i posibilitile sale intelectuale... Poate comanda i unitate
superioar. n general, este un foarte bun cpitan. Merit a fi admis la Cursul de
Pregtire pentru Ofierii Superiori34. Generalul Ioan Antonescu este de acord cu
frumoasele note ale celor doi efi i cu propunerea de a urma Cursul Pregtitor pentru
ofierii Superiori35.
Comisia de Examinare a Cpitanilor pentru Gradul de Maior din anul 1938 l-a
declarat Reuit. Semneaz generalul de divizie C. Voiculescu, preedintele Comisiei,
i locotenent-colonelul A. Constantinescu, pentru secretar36. De la 1 noiembrie 1937 la
1 aprilie 1938, a pus ordine i disciplin n Compania Depozit. ntre 1 aprilie i 31
octombrie 1938, locotenent-colonelul Oncica, comandantul Regimentului 1 Vntori,
susine c are perfecte aptitudini fizice i militare, iar la celelalte puncte este la fel de
elogios: III. Este un ofier foarte inteligent, cu o judecat sntoas. Cu mult bun sim.
Spirit studios. A citit i citete foarte mult. i-a format o cultur general din cele mai
bogate. Cunotinele sale profesionale sun superioare. S-a pregtit i se pregtete
mereu, fiind la curent cu tot ce este nou n literatura militar. IV. Educaie militar
distins. Pe ct de modest, pe att de energic, autoritar i cu prestigiu. Spirit ostesc
desvrit. Sincer i cu curajul rspunderii. Are conduita corect. Integru. Posed un
nalt sim al onoarei. Este omul datoriei. Un exemplu pentru camarazii si. V. Foarte
zelos. Lucreaz cu grij i perseveren, astfel c orice serviciu s-ar ncredina acestui
ofier, l duce la bun sfrit. Este un preios colaborator pentru conducerea instruciei i
serviciilor n corp. Comand Compania Depozit. A condus instrucia oamenilor vechi
32

Ibidem, f. 35.
Ibidem, f. 36.
34
Ibidem.
35
Ibidem.
36
Ibidem, f. 37.
33

318

VASILE NOVAC

n regiment, distingndu-se prin instrucia, educaia i grija ce a depus, precum i prin


frumoasele rezultate ce a obinut. A muncit cu pricepere i struin demne de laud.
La coala ofierilor n corp i la Aplicaiile n Teren a ntocmit lucrri foarte mult
apreciate. n Perioada II-a, a comandat companie i batalion, dovedind excelente
caliti de instructor i comandant. Stpn al tuturor regulamentelor. Poate comanda
batalion n cele mai delicate situaiuni de rzboi. Foarte bun organizator. A reuit
toamna asta la examenul de maior. Toat cariera numai la front. VI. Ofier foarte bun.
Cult. Prea bine educat. VIII... Merit a nainta, la alegere, la gradul de maior37.
Dup nota frumoas a generalului Popovici, comandantul Brigzii III
Infanterie, generalul T. Ionescu, comandantul Diviziei a 3-a, constat: Din cercetarea
ntregului su memoriu, rezult nsuiri alese ale acestui ofier, nsuiri verificate prin
pregtirea solid profesional ce are, reuind anul acesta la examenul pentru gradul de
maior i pentru felul cum s-a achitat totdeauna de atribuiunile ce i-au revenit. Merit a
nainta, la alegere38. Generalul Popescu, comandantul Corpului 1 Armat, explic: n
Comitet, a ieit la vechime. Motivul: n trecut, nu s-a remarcat cu o activitate
excepional i e n a doua jumtate a promoiei39. Din nota elogioas a colonelului
Demetrescu Pompeius, comandantul Regimentului 1 Vntori, reinem doar ultima
parte: Un nalt sim al ndeplinirii datoriei. Un spirit militar accentuat, pe care-l
impune n unitatea sa, tuturor.
La Centrul de Rezisten al Lucrrilor pe Siret, din subsectorul Regimentului,
ofierul i-a gsit pasiunea. Cu o educaie din cele mai alese, disciplinat, integru, un
foarte bun camarad. Este unul din cei mai valoroi ofieri ai Regimentului. Element de
o deosebit ndejde i care va face carier strlucit40. Generalul V. Davidescu,
comandantul Brigzii III Infanterie, consemneaz: Am admirat i ludat de mai multe
ori unitile comandate de acest vrednic osta. Cu o energie ce iese din comun i cu
mult pricepere, a reuit, n cel mai scurt timp, s dea aspectul unei uniti de
concentrai a ceia a unei uniti activi, bine i temeinic instruit. Are caliti... de
educator i instructor i realizrile sale sunt adevrate minuni. Pasionat pentru carier,
lucreaz cu nsufleire i aduce rezultate ludabile. Batalionul su poate servi ca
exemplu... Excelent ofier superior41.
Generalul Theodor Ionescu susine c la inspeciile fcute pe 25 aprilie i 16
mai am gsit pe acest ofier comandnd... o companie de concentrai la care execuia
programului s-a fcut bine, cu rezultate bune. La a doua, se executau trageri de lupt
cu grupa, la care acest ofier,, n calitate de comandant de companie, conceput foarte
bine tema, iar execuia a dus la rezultate foarte bune. Pe zonele de concentrare, a
desfurat o activitate de toat lauda, probnd solida sa pregtire profesional i grija
mare ce punea pentru oameni, material. Foarte bun ofier, pe care se poate compta, cu
toat ndejdea42.
Colonelul Demetrescu Pompeius, n calitate de comandant al Detaamentului I
Vntori, ntre 1 noiembrie 1939 i 1 mai 1940, arat c are foarte bune aptitudini
37

Ibidem, f. 38-39.
Ibidem, f. 38.
39
Ibidem.
40
Ibidem, f. 41.
41
Ibidem, f. 40.
42
Ibidem.
38

COLONELUL HERIANU N. NICOLAE

319

fizice i militare, c batalionul su este un exemplu i s-a distins n regiment, c are


grij de unitatea sa pe zon, pe care a pregtit-o foarte bine pentru rzboi. Ca ef de
batalion i ca ajutor al comandantului de regiment, s-a distins n ambele atribuii. Este
un element de nalt factur i face parte din acele figuri, care ies rar n eviden. Un
foarte bun ofier43. De la 1 mai la 31 octombrie 1940, a comandat, mai nti,
Batalionul IV, provenit din Batalionul de Mar, pe care l-a organizat i instruit, reuind
s-l aduc la nivelul celorlalte batalioane. La comanda Batalionului I a avut misiunea
s organizeze un cap de pod la est de Prut, pe care a realizat-o foarte bine. A probat
temeinice cunotine de ntrebuinarea armei i a armelor combinate. n concluzie,
colonelul I. Constantinescu, comandantul Regimentului 1 Vntori, susine: Din punct
de vedere al instruciei, a urmrit, cu toat puterea, cu tot sufletul, pregtirea de rzboi
a ofierilor i trupei de sub comanda sa. Bun pedagog, bun instructor, a reuit s obin
rezultate foarte bune. S-a ngrijit... de sntatea i hrana trupei, de pstrarea i buna
ntreinere a materialelor. Batalionul I s-a prezentat foarte bine din toate punctele de
vedere. Foarte bun ofier superior44. Colonelul Cameni l definete mai sintetic:
Ofier superior contiincios, cu mare putere de munc i foarte priceput. Foarte bun
comandant de batalion45.
Pentru anul 1941, colonelul Cameni, comandantul Regimentului 1 Vntori,
dup ce susine, n concluzie, c are foarte bune aptitudini fizice i militare, la
Capacitate, l declar: inteligent, cu foarte bun judecat, cu suficient cultur general
i cu solide cunotine profesionale, studios i foarte capabil. La ndeplinirea
serviciului, se susine c a obinut rezultate foarte bune la instruirea trupei i a
ofierilor, precum i n administraia i hrana trupei. A pregtit foarte bine pentru rzboi
Batalionul I. n timpul Campaniei din Ucraina, a luptat la: Hut-Temu (4-5 august
1941), Sipca (5 august), Plosca - Razdelnaia-Bacalovi (9-10 august), Cota 102 (10-17
august). n toate luptele, maiorul Herianu, a dat dovad de snge rece, abnegaie i un
curaj desvrit. A mers numai n linia I-a, recunoscnd orice situaie i conducnd n
cunotin de cauz subunitile sale n lupt. L-am vzut n mprejurri grele, lund
comanda chiar a unui ploton, pentru a ndrepta o situaie precar. n toate luptele,
batalionul su a reuit - graie priceperii i curajului su - s cucereasc obiectivele ce i
s-au destinat. La Cota 102, n ziua de 17 august, a czut grav rnit, ran care-l reine i
azi n spital. n concluzie, maiorul Herianu Nicolae s-a purtat n mod brav pe cmpul
de lupt, dovedind caliti deosebit de frumoase ca om de rzboi... VIII. n concluzie,
ofier foarte bun i de mare ndejde46.
Generalul I. Arhip, comandantul secund al Diviziei a 3-a, arat c a instruit
foarte bine batalionul, iar n timpul Rebeliunii s-a comportat cu mult tact. n Rzboiul
contra Rusiei Sovietice a dovedit cunotine temeinice i o excepional bravur
osteasc, fiind i grav rnit. Este un ofier foarte bun. Generalul teflea, n calitate de
comandant al Diviziei a 3-a, n acord cu efii si, consemneaz: A comandat
batalionul n lupte, cu pricepere i cu mult curaj. Ofier foarte bun47. De la 1 noiembrie
43

Ibidem, f. 42.
Ibidem, f. 42-43.
45
Ibidem, f. 43.
46
Ibidem, f. 44.
47
Ibidem.
44

VASILE NOVAC

320

1941 la 14 iunie 1942 a stat n spital. Colonelul I. Constantinescu l caracterizeaz ca


ofier superior desvrit care, dup vindecare, i va relua serviciul cu aceiai eficien
ca i n trecut. A stat n spital i n concediu medical pn la 31 octombrie 194248. A
continuat s fie spitalizat i s fie n concedii medicale pn la 31 august 1943.
Colonelul Tnsescu, comandantul Brigzii III Infanterie, generalul Calotescu,
comandantul Diviziei a 3-a, i generalul Boieanu, comandantul Corpului 1 Armat,
sunt de acord cu naintarea, la alegere, la gradul de locotenent-colonel.
Dintr-o Fi Personal ulterioar rezult c dup ce a fost rnit la Cota 102 din
Regiunea Razdelnaia, a fost clasat invalid n procent de 20%, iar Comisia de Revizuire
l-a declarat element de ncredere care poate fi ntrebuinat n serviciul Armatei R.P.R.,
n funcie de ef de birou49. Marinescu Filofteia i Srbu Carol din Piteti dau referine
bune despre pensionarul militar Herianu Nicolae50.
A fost nlat la gradul de colonel, la 22 iulie 194651.

THE COLONEL HERIANU N. NICOLAE


Abstract
Based on a detailed research in the archives, the author presents aspects of the
military activity of the colonel Nicolae Herianu from Cmpulung Muscel, who was
rewarded along his career for his merits: Coroana Romniei n grad de cavaler 1933, Steaua Romniei n grad de cavaler de pace - 1940, Steaua Romniei cu
spade i panglic de Virtutea Militar clasa V-a, Crucea de Fier clasa II-a - 1942,
Semnul Onorific for 25 years of military service - 1944, the order Steaua Romniei
cu spade i panglic de Virtutea Militar - 1943.
A further file shows that after being wounded at the Hill 102 from Razdelnaia
Region, was considered 20% invalid, and the Committee of Revision declared him an
element to be trusted who could be used in the service of the R.P.R. Army, as the head
office.
Marinescu Filofteia & Srbu Carol from Piteti have good remarks about the
military pensioner Herianu Nicolae.

48

Ibidem, f. 45.
Ibidem, f. 7.
50
Ibidem, f. 7-8.
51
Ibidem, f. 9.
49

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

VECINTI PE VALEA SECAELOR,


COMUNA APOLDU DE JOS, JUDEUL SIBIU
GABRIEL DEMETER*
Vecintatea este forma de organizare major care a rezistat n timp i spaiu.
Ea apare ca o instituie crucial a societii transilvnene n ansamblul ei. Dup cum o
arat numele Vecintatea este o asociere ntre vecini, dup criteriul strict al contiguitii
spaiale: toi locuitorii majori ai unei strzi erau unii i organizai ntr-o Vecintate.
Dac strada era prea mare, ea se mprea n mai multe vecinti. Vecintatea reunea
sub conducerea unui tat de Vecintate, ales democratic, pe toi locuitorii cstorii,
sau la mplinirea vrstei de 24 de ani. Femeile aparineau Vecintii prin soii lor.

Vedere general - Valea Secaelor.


*

Sibiu.

322

GABRIEL DEMETER

Stephan Ludwig Roth a definit Vecintatea (Nachbarschaften) n felul


urmtor: Vecintatea este o comunitate freasc, teritorial, a crei membrii care beau
din aceeai fntn, stau de gard n timpul nopii pentru securitatea tuturor, i
construiesc mpreun casele, se comport ca i rudele n cazul ivirii unei boli sau
catastrofe, se odihnesc pe acelai catafalc, i sap mormintele, i conduc pe ultimul
drum morii, la sfritul nmormntrii i cinstesc mpreun pe cei care i-au prsit,
apoi, din devotament, au grij de vduv sau vduv i de copii rmai orfani1.
Vecintatea este un fel de familie mai mare, un sat mai mic n care vecinii
trebuie s se ncadreze mai nti n legile strzii i apoi n legile satului. Exist anumite
legi nescrise de bun cuviin, de purtare i de ajutor.
Funciile cele mai importante ale vecintilor au fost: ajutorarea reciproc,
pstrarea i transmiterea tradiiilor sseti, ndrumarea proceselor de socializare,
controlarea relaiei cu biserica. Cu secole n urm, vecintile au jucat un rol important
i n pstrarea sntii i a igienei, cci interziceau, n timpul epidemiilor, intrarea
strinilor pe teritoriul lor.
Vecintatea vegheaz asupra bunurilor comunitare i stabilete normele de
comportare i repartizeaz sarcinile i stabilete drepturile n interesul ei. Drepturile i
ndatoririle erau precizate n scris prin statut.
n regulamentul scris sau
nescris al Vecintilor sseti din
trecut, un loc important a fost ocupat de
onestitate,
onoare
i
cinste,
credibilitate. Vecintile sseti i
pedepseau pe cei care au nclcat
regulamentul (erau aspru pedepsii
alcoolicii, cei care njurau, furau).
Pedeapsa era amenda sau interzicerea
de a participa la srbtori mpreun cu
vecintatea.
La sai apoi la romni toi
membrii comunitii aparineau unei
Vecinti. Neapartenena la Vecintate
era echivalent cu moartea social.
Intrarea n Vecintate se fcea
i se mai face dup un ntreg ritual.
Primul demers este adresarea unei
cereri tatlui de Vecintate, cerere ce
trebui aprobat prin vot de ctre toi
membrii. Cel admis trebuie s
Registrul de procese-verbale
plteasc dnd de but adunrii (3-5
al unei Vecinti.
litri de vin).
Ieirea din vecintate duce la
pierderea dreptului de proprietate asupra bunurilor cumprate, precum i a banilor
strni din cotizaia anual i a ajutorului dat la nunt i nmormntare.
1

Weber, M., Economie et societ, 1985, p. 473.

VECINTI PE VALEA SECAELOR COMUNA APOLDU DE JOS

323

Pagin din Registrul de procese-verbale.


Vecintatea este condus (la sai, dar i la romni) de un Tat de Vecintate
(Noberhann), un ajutor al Tatlui i uneori este prezent i casierul. Alegerea Tatlui de
vecintate se face anual, dar sunt situaii n care a rmas Tata de Vecintate 5-7 ani.
Sarcinile Tatlui de Vecintate variaz de la o Vecintate la alta. n general el
gestioneaz zestrea Vecintii (vesela, uneltele de nmormntare) i fondul Vecintii,
strnge banii de petreceri, organizeaz petrecerile, stabilete i ncaseaz amenzile, ine
legtura cu celelalte vecinti i cu Primria.
Foarte important era lada de Vecintate n care erau pstrate statutul,
evidena activitilor, situaia detaliat a veniturilor i cheltuielilor. Deschiderea lzii se
fcea doar n prezena tuturor membrilor i marca nceputul i sfritul unui ciclu de
activitate.

324

GABRIEL DEMETER

Nimeni nu avea voie s ntrzie la acest moment (era amendat dac ntrzia),
nimeni nu avea voie s prseasc ncperea sau s fumeze n timp ce lada era
deschis2.
Adus de sai odat cu, colonizrile din secolul al XII-lea i al XVII-lea,
Vecintatea, prezent i astzi n Transilvania, poate prea o form istoric depit,
vestigiu al unor epoci revolute. Departe ns de a fi o fosil vie, ea este o form de
organizare social extrem de receptiv la transformrile sociale. Dup stilul scrisului
din procesele verbale redactate cu ocazia edinelor se poate recunoate contextul
politic n care acestea s-au desfurat (n anii 50 sunt adresri n termeni de tovari).

Lad de vecintate cu capacul deschis. n interior-vesela Vecintii.


n cele ce urmeaz m voi referi la vechile i noile forme de vecintate din
Depresiunea Apold-Miercurea. Este sigur c n aceast depresiune au fiinat vecinti
ale sailor i romnilor n localitile: Apoldu de Sus, Apoldu de Jos, Dobrca i
Miercurea Sibiului.
Comuna Apoldu de Jos se afl n partea de Sud-Est a Podiului Secaului, n
Depresiunea Apold Miercurea strbtut de prul Seca. Se nvecineaz cu localitile
Amna, Aciliu, Apoldu de Sus, Miercurea Sibiului, Ludo i Sngtin3.
n ceea ce privete istoria comunei Apoldu de Jos se poate crede c oamenii
primitivi din paleolitic au trit i n aceast zon, chiar dac nu exist material
arheologic pentru a susine aceast ipotez (descoperiri fcute deocamdat la Ocna
2
3

Mihilescu, V., Vecini i vecinti n Transilvania, Paideia, Bucureti, 2002, p. 19.


Cmpeanu Ioan, Contribuii la istoria localitii Apoldu de Jos, 1979, p. 6.

VECINTI PE VALEA SECAELOR COMUNA APOLDU DE JOS

325

Sibiului i Turnior). Pentru neolitic exist mai multe mrturii arheologice conservate
la Muzeul Brukenthal care pot susine faptul c a existat o aezare neolitic pe dealul
sub Potc de la Apoldu de Jos4. n epoca bronzului, aezrile din zona Sibiului
aparin culturii Coofeni i Wietenberg. Att epoca bronzului ct i cea a fierului sunt
slab reprezentate pentru zona Apold-Miercurea. Faptul c au locuit dacii aici este
dovedit de descoperirea unui mormnt de incineraie ntre Apold i Miercurea. Nu este
identificat aici vreo aezare dacic, dar a existat un mare numr de aezri dacice
subordonate centrului dacic de la Tilica n care intra cu siguran i Apoldu de Jos. n
secolul I . Hr. ajung n zona aceasta produse de factur roman. La Apoldu de Jos a
fost descoperit o moned greceasc i mai multe monede romane de pn la cucerirea
roman5.

Pe lada vecintii - hrdzul (frnghie groas, rezistent i lung)


folosit pentru aezarea copreului (sicriu) n pogadie (la cimitir).
Pentru perioada roman urmele arheologice sunt numeroase. Istoricul i
arheologul D. Tudor vorbete de existena unui castru militar supravegheat de soldai
din Legiunea a XIII-a Gemina. Cu ocazia unor lucrri agricole s-a descoperit n 1968,
n Capul Alpoldului o poriune de 80 m din drumul roman, drum paralel cu Valea
Apoldului. n anul 1909 s-a descoperit un tezaur monetar, format din 206 monede
(denari romani).
4
Repertoriul arheologic al regiunii Braov, Muzeul Brukenthal, Sibiu. Literele A i M i propriile observaii
cu ocazia spturilor arheologice fcute sub ndrumarea prof. S.A. Luca de la Universitatea Lucian Blaga
Sibiu i muzeograful I. Georgescu de la Muzeul de Istorie Sibiu n anii 2001 i 2003-2004 n locurile numite
Sub Potc de pe raza com. Apoldu de Jos i La Petri - Miercurea Sibiului.
5
Branga, Nicolae, Itinerarii romane n Transilvania, n Transilvania II, nr. 7, Sibiu, 1973, p. 17.

326

GABRIEL DEMETER

n perioada prefeudal nu este pomenit Apoldu de Jos n documentele


maghiare, dar apare ducatul Amnaului care a cuprins mai mult ca sigur i localitatea
aceasta.
Toponimicul Apold apare pentru prima dat ntr-un document medieval n
anul 1288, dat n Braov de ctre Regele Ungariei Ladislav IV Cumanul prin care se
restituiau Episcopiei Transilvaniei dijmele din comitatul Ugacea. n acest act Parohul
Decan de Apold trebuia s depun mrturie. Nu exist unitate de vederi n legtur cu
originea toponimicului. Se poate s fii derivat de la un nume de persoan Appold, sau
de la substantiv comun de origine slav poljie care nseamn cmp (e ns greu de
crezut ca saii s fi preluat numele slav pe care s-l rosteasc dup fonetismul lor). Dea lungul timpului numele localitii a aprut sub mai multe forme Apold (n actul din
1288), Apoldya Inferior (n documente din 1299), Apoldt (n 1508), Nyders polt (1523),
Kiss-Apold (1733), Apoldia Minor (1839) i Apoldul de Jos astzi - Kleinpold fa de
Grosspold - Apoldu de Sus sau Apoldu Mare.
Sunt dou opinii ce se disting cu privire la originea numelui: german i slav.
Originea slav este susinut de Gustav Kisch care afirm c denumirea Apold este un
cuvnt compus din trei uniti lingvistice i prepoziia a care nseamn pe, din
substantivul apol care nseamn cmpie i sufixul toponimic d. Traducerea ar fi
satul de la cmpie. Pentru originea german se crede c este un nume de persoan
derivat, probabil din Adelband, ntrebuinat n forma Apolda i n Germania i unde
este ntlnit ca nume de familie i ca nume de localitate6. Dac avem n vedere ce spune
lingvistul Iorgu Iordan i anume c un sat i trage numele, n majoritatea cazurilor, de
la stpnul satului de la ntemeietorul su, atunci numele localitii Apold este derivat
de la numele greavului care a ntemeiat localitatea.
Nu este sigur momentul colonizrii sailor aici, dar se tie c la 1224 saii
locuiau aici, n Unterwald, adic n teritoriul localitilor Ortie, Sebe, Vingard, Boz,
Gusu, Clnic, Miercurea, Grbova, Apoldu de Sus, Apoldu de Jos, Amna, Dobrca,
Ludo, Cuna, Cut din care a disprut azi, aproape de tot, populaia german.
Saii venii n Apold de Jos au gsit aici un loc ce oferea toate condiiile
pentru viaa de agricultor i au aezat satul n vale i pe considerentul c agricultorul
trebuie s mearg n sus cu carul gol i napoi, spre sat, cu carul plin. Ei au fcut
parcelarea terenului pentru cas i grdin (aproape egal aprox. 400 stnjeni ptrai,
adic aprox. 1430 de metri) i au trasat strada principal, Strada Mare i apoi, cnd
populaia a crescut, s-a trasat una paralel cu aceasta. A fost printre cele mai mari
localiti din zon. La 1508, cu ocazia primei conscripii numrul familiilor se ridica la
36, plus un preot.
Comunitatea sailor aezat aici a beneficiat de privilegiile acordate sailor de
ctre regii maghiari, fapt confirmat de Bula de aur a sailor (Dilpoma andreian din
1244). La ntemeierea satului de ctre colonitii sai nu au fost acceptai n comunitate
romnii. Acetia s-au retras n muni sau mcar nafara vetrei satului. Dup 1447 (n
urma unui act semnat de Iancu de Hunedoara) saii i vor atrage pe romni n sat
folosindu-i ca slugi. Dup vreo sut de ani n toate gospodriile sseti erau slugi
romneti, iar la sfritul secolului XVI, (dup cum spune Sextil Pucariu n
Contribuii istorice privitoare la trecutul romnilor de pe teritoriul criesc - 1913
6

Imprimeria statului, mprirea administrativ a teritoriilor alipite, 1921, Bucureti, p. 47.

VECINTI PE VALEA SECAELOR COMUNA APOLDU DE JOS

327

romnii devin majoritari7.


n prima jumtate al secolului al XVII-lea a avut loc procesul de nlocuire a
populaiei sseti cu cea romneasc. Dup unii istorici oastea lui Mihai Viteazul ar fi
provocat distrugeri mari localitilor Apoldu de Jos, Ludo i Toprcea pentru faptul c
locuitorii sai din aceste localiti au luptat mpotriva voievodului romn la 28
octombrie 1599. n anul urmtor M. Viteazul va nlocui cu romni populaia sseasc
pierit sau fugit din aceste sate. S-ar putea ca depopularea Apoldului de Jos de sai s
se fi fcut prin retragerea lor n alte localiti unde populaia ssesc a rmas
compact8.
n lucrarea amintit, S. Pucariu pomenete Bungardul i Apoldu de Jos unde
nu a mai rmas urm de sai.
Anul 1656 este primul n care toi membrii administraiei sunt romni.
Administraia romneasc a comunei Apoldu de Jos s-a integrat n sistemul
administrativ al scaunului Miercurea i al Universitii sseti.
Dac n 1850 din 2104 locuitori doar o familie era de sai n 1930 din 2292
locuitori, 6 erau sai, n anii '50 era o familie de sai venii din Amna ca lucrtori la
Primrie (ngrijitori la taurii comunali), n 1977 toi locuitorii erau romni9.
Pn n secolul XVI-lea nu exist documente cu privire la locuine. De la
nceputul secolului al XVI-lea locuinele i alte construcii ncep s fie construite din
piatr. Ansamblul arhitectural era compus din locuina cu mai multe camere dispuse
una dup alta. Sub una, sau dou camere erau pivnia cu intrarea protejat printr-o
construcie suplimentar numit grlici. Perimetrul curii se ncheia prin poarta
boltit la strad i legarea ei de casa vecinului. n spatele curii: grajdul i ura. Astfel
fiecare curte era (i este i astzi) o fortrea. Astzi casele sunt construite din
crmid i neaprat acoperite cu igl.
Vorbim de o localitate care este rodul unei psihologii speciale n centrul creia
st sentimentul solidaritii, al faptului c este menit s reziste n timp mai mult dect
o generaie-dou. Din acest punct de vedere, localitatea Apoldu de Jos face parte dintro unitate geografic i etnocultural care reprezint o simbioz a zonei Mrginimii cu
cea a vilor Secaului i Sebeului, prelund din fiecare elemente de afirmare a
personalitii sale. Este o zon n care tradiia s-a pstrat i s-a transmis de-a lungul
timpului pn azi. Comuna Apoldu de Jos a fost locuit n permanen de o populaie
romneasc (din sec XVII) cu oameni vrednici, buni gospodari, care-i respect
cuvntul dat, punctuali, religioi. i astzi localitatea este foarte curat, cu strzile i
casele bine ngrijite. Mndrii de tradiiile lor, le pstreaz i astzi. Sunt obiceiuri
legate de srbtori din calendarul ortodox: Crciun, Boboteaz, Pate, Postul Mare, etc.
Un obicei frumos i interesant este cel legat de Sf. Toader (n smbta
dinaintea Postului mare) cnd fetele se prind vru (un fel de frai de cruce). Fetele
(adolescente) merg la casa uneia dintre ele i, n grdin, pun ntr-un pom nite colcei
(numii brdule). Pomul e scuturat, brduleii cad i ele i culeg. Apoi i mnnc cu
gru fiert amestecat cu miere. Ele vor fi alturi toat viaa la bine i la ru (mai mult ca
nite rude de snge). n timp ce se prind de mini, n cerc i se nvrtesc n jurul
7
8
9

Pucariu, Sextil, Contribuii istorice privitoare la trecutul romnilor, de pe teritoriul criesc, Sibiu, 1913.
Henrich Johan Daniel, Monografia Apoldului de Jos, (decanatul Unterwald), 1846, p. 54.
Beju, I., Monografia comunei Apoldu de Jos, 1992, p. 37.

328

GABRIEL DEMETER

pomului, rostesc: Cu cine te prinzi vru?/ Cu tine i cu Dumnezeu!/ S-l lum pe


Iuda de-un picior,/ S-l pm n pru./ Prul s-o bulbucat,/ Iuda s-o necat!10.
Apare aici ideea de trdare i credin (Iuda, ucenicul lui Iisus l-a trdat pentru
30 de argini). Adus de colonitii sai vecintatea a avut pn la sfritul celui de-al
doilea rzboi mondial un rol activ n viaa comunitii. Funciile cele mai importante au
fost: ajutorul reciproc, pstrarea i transmiterea tradiiilor sseti sau romneti dup
caz i controlarea relaiilor cu biserica. Vecintile aveau un rol activ n pzirea pe
timp de zi i de noapte a strzilor, ogoarelor, viilor i pdurilor, ba chiar i n privina
pstrrii sntii publice. Cea mai veche i cea mai persistent funcie a vecintilor,
mprtit n trecut cu breslele i societile de nmormntare, este fr ndoial
organizarea nmormntrii celor decedai.
n Apold aa cum am artat, la nceputul secolului al XIX-lea mai era doar o
familie de sai, iar dup al doilea rzboi mondial nu mai era nici o familie, dar
vecintatea nu a disprut. Ea a fost deja demult preluat de la sai. S nu uitm c n
satele din zon Miercurea, Dobrca, Amna i Ludo au fost vecinti sseti chiar
pn n anii '80 (cnd o mare parte dintre locuitorii sai au plecat n Germania). Astzi
rolul vecintilor apolzene se reduce doar la cel al nmormntrii.
n Apold au fost i sunt i azi 624 numere de case cu 20-21 de vecinti cu
aproximativ 20 de case de vecintate. Vecintile sunt organizate pe strzi: Ulia
Mare, Ulia Nou, Ulia din Jos, n Unghe, n Godrlu, Peste Pod, n Cnechi, Pe
Deal, n Balt, La Gar, Sub Potece.
Vecintatea deine cteva obiecte simbolice: tabla de convocare, lada
vecintii i steagul. n lada vecintii se pstreaz statutul, tampila, procesele
verbale, cotizaiile pltite. Pe lng acestea aparin vecintii obiecte uzuale folosite n
viaa de toate zilele sau n ocazii: mese, bnci, vase, vesel i accesorii pentru
nmormntare. Toate acestea au fost cumprate de membrii vecintii. Dac se
ntmpl s strice vreo oal trebuie ca cel care a luat-o pentru nmormntare s cumpere
alta. Primirea i predarea obiectelor se face n prezena cuiva din vecintate i se scrie
starea n care se afl. Toate aceste nscrisuri (un fel de procese-verbale) se in de ctre
tatl de vecintate. Obiectele de folosin se cumpr dup ce se discut n vecintate.
Se noteaz suma cu care s-a contribuit la procurarea lor. Dac cineva refuz s
plteasc nu poate folosi vasele, feele de mas sau tacmurile, la botez, nunt sau
nmormntare.
n urm cu 40-50 de ani n perioada 15 august - 1 septembrie a fiecrui an,
vecintile pregteau cile noi de acces spre locurile din pdure aa cum stabilea
ocolul silvic. De asemenea n perioada seceriului i a treieratului (mbltit) vecintile
i programau zilele n care s se desfoare aceste activiti pentru fiecare familie n
parte. n timpul iernii i mai ales de srbtori brbaii din vecintate se ntlneau (azi
mai rar) pentru a petrece cu un pahar de vin i cu poveti. Pn prin anii '70 femeile
se ntlneau la eztori i de srbtori. Ele fceau pe rnd scoverzi, croapine (gogoi) i
cltite.
Popa I. Nicolae, Albei, pensionar de 85 de ani, cantor la biserica din comun a
fost tat de vecintate chiar 7 ani la rnd, dei regula este ca funcia s fie ocupat un
an i, n mod excepional, doi. Fiind un brbat inteligent, inventiv i bun organizator a
10

Popa Elisabeta, casnic, 84 ani, com. Apoldu de Jos, subiect anchetat.

VECINTI PE VALEA SECAELOR COMUNA APOLDU DE JOS

329

fost ales de 7 ori la rnd. Din pcate, spune domnia sa, rolul vecintii, se reduce
astzi la nmormntare, cnd este nevoie de 14 brbai din vecintatea din care este cel
decedat (6 brbai care duc sicriul, 2 brbai pentru cele dou scaune folosit n timpul
opririlor, 2 pentru prapuri, i patru pentru spatul gropii). Dac cine trebuie s participe
nu poate s efectueze unul dintre aceste lucruri, fiind n vrst sau bolnav, trebuie s
gseasc o persoan care s i in locul. Sunt acum multe femei vduve care trebuie s
i gseasc un brbat dintre rude, vecin sau prieten care s completeze numrul de 14
la nmormntare. Spatul gropii este una dintre sarcinile principale ce revine fiecrui
brbat dintr-o familie membr a vecintii. ndeplinind aceast obligaie, fiecare
brbat asigur membrilor familiei sale gratuitatea acestui serviciu cnd va fi cazul.
Vecintatea asigur i constituirea cortegiului cu rudele i prietenii decedatului.
Vecintatea particip la masa de dup nmormntare i la cina de a doua zi.
Fa de alte localiti din jur din care n anii 80 au plecat muli tineri la ora,
chiar dac s-au angajat n ntreprinderile din Sibiu au fcut naveta cu trenul. Astfel nu
s-a petrecut o ntrerupere n activitatea vecintilor.
n localiti ca Miercurea i Cristian s-au nfiinat vecinti noi dup 1990.
Apartenena la o vecintate nou se face nu numai dup apropierea spaial, ci i n
funcie de profesia membrilor i pe baz de prietenie.
Ca i n vecintile vechi exist i acum un ritual de intrare: adresare unei
cereri scrise, aprobarea ei cu majoritate de voturi, plata unei taxe de nscriere, i
obligaia de a da de but adunrii trei cinci litri de vin. Excluderea din vecintate este
determinat de nerespectarea regulilor. Nu exist s nu plteti, sau s nu ndeplineti o
datorie cci i ruine. Este deci o sanciune social-moral11.
De ce se menin vecintile? De ce noii venii n satele din depresiunea
Apold - Miercurea, se reunesc n vecinti?
Printre motive gsim nevoia de a fi i de a aciona mpreun nu numai
informal, dar i n forme pe care btinaii s le recunoasc. Ca form de organizare
social exprim solidaritatea, nevoia lui a fi cu ceilali i susine ajutorarea, nevoia
lui a face mpreun cu ceilali.

11

Popa I. Nicolae-Albei, pensionar, 85 de ani, com. Apoldu de Jos, cantor la biserica din comun-subiect
anchetat.

GABRIEL DEMETER

330

NEIGHBORHOODS FROM SECAELOR VALLEY


APOLDU DE JOS PARISH, SIBIU COUNTY
Abstract
The Neighborhood is the major form of organization which lasted in time and
space. It is a crucial institution of the society from Transylvania. It is a form of
neighborhood association based on the strict criteria of the spatial contiguity: all the
adults from one street were gathered and organized in a Neighborhood.
Why have they existed for such a long time? Why the new comers in the
villages from the depression Apold Miercurea are still gathered in Neighborhoods?
That is because they needed to have the same rules as those followed by the
natives. In the same time they knew that solidarity was useful for all of them.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

REPERE ISTORICE COMUNE:


CMPULUNG MUSCEL - BDETII DE MUSCEL
ION TEFAN*
Istoria oraului Cmpulung s-a mpletit de-a lungul veacurilor cu istoria
celorlalte aezri din frumoasa regiune a Muscelului. O asemenea aezare este satul
Bdeti din comuna Pietroani, judeul Arge.
Pe la mijlocul vii Rului Doamnei, pe partea stng a acesteia, ntr-o poziie
deosebit de frumoas, este aezat satul Bdeti-Muscel, din judeul Arge. Acesta se
gsete prinsntre Rul Doamnei la Vest i Pdurea Voineag la Est, ceea ce l ferete
de crivul rusesc i d posibilitatea formrii unei zone de lunc deosebit de frumoase
i roditoare. Se mrginete la Nord cu localitatea Domneti, la Sud cu satul Retevoieti,
la Est cu localitile Aninoasa i Vldeti, iar la Vest cu satul Pietroani de care l
desparte Rul Doamnei. Pe aceste locuri omul a locuit din cele mai vechi timpuri. Stau
mrturie n acest sens obiectele amintite de nvtorul Petre I Stnescu n lucrarea sa
Monografia comunei Pietroani, din anul 1974: silex, o msea i un os de mamut, un
ou de cremene lefuit1. Astzi nu cunoatem unde sunt aceste obiecte dar e de dorit
recuperarea lor.
Decorul n care se gsete acest sat este deosebit, fiind nconjurat de dealuri
mpdurite, cu lunca i livezile bogate, cu albia Rului Doamnei strlucind n soare.
Satul e aezat n zona dealurilor subcarpatice de la poalele Munilor Fgra, pe
ntinderea celor apte muscele, poriune ce cuprinde Valea Rului Doamnei de la
Corbori-Stneti-Domneti pn la Strmtoarea Gnetilor, poriune nconjurat de
pduri de fag mai ales.
Odinioar Bdetiul era o comun rural aparinnd de plaiul Nucoara al
judeului Muscel, alturi de comunele Domneti, Slnic, Aninoasa, Bdeti,
Berevoieti, Berevoieti-Pmnteni, Ungureni, Corbi, Nucoara, Corbori, Stneti,
Pietroani, Retevoieti, Leiceti, Coeti i Jupneti.
Iat ce scria Constantin Alessandrescu n al su Dicionar geografic al
judeului Muscel din anul 1893: Bdeti, comun rural, plaiul Nucoara, la Sud-Vest
de Cmpulung, 23 de Km departe de acest ora. Este situat de malul stng al rului
Doamnei. N-are nici-un ctun alipit. Aceast comun cade pe moia satului cu aceeai
numire i a fost proprietatea lui Nicolae Basarab-Voievod, care la anul 1352 prin hrisov
o druiete Mnstirii Cmpulung precum o dovedete pisania de pe piatra mormntal
*
1

coala nr. 11, Piteti.


Petre Stnescu, Monografia comunei Pietroani, 1974, p. 203.

332

ION TEFAN

a acestui domn, dar care astzi nu se mai gsete, fiind poate astupat sau strmutat
[]. La nordul comunei sunt frumoase livezi i pduri de arine, mai ales ntre Prul
Cameneoaia i Voineagul, iar la sud este izlazul comunei. n comun este o singur
biseric veche, de lemn, fondat de nite clugri, deservit de doi preoi i un cntre.
Are o coal care s-a nfiinat la anul 1883, condus de un nvtor normalist,
frecventat de 45 copii, din 62 nscrii. Cu ntreinerea ei, statul cheltuiete 1242 lei
anual. tiu carte 69 brbai i 30 femei2.
ncepnd cu anul 1352 istoria Bdetilor interfereaz n izvoarele vremii, de
multe ori, cu istoria oraului Cmpulung-Muscel. Bdeti a fost sat domnesc,
proprietate a domnitorului Nicolae Alexandru Basarab, care a crmuit ara
Romneasc ntre anii 1352-1364, dup ce fusese asociat la domnie, din anul 1340,
alturi de tatl su Basarab I, primul domnitor i ntemeietorul rii Romneti.
Bogdan Petriceicu Hadeu, n al su dicionar Etymologicum Magnum
Romaniae, arat: Bdeti este pluralul de la patronimicul Bdescu, fiul lui Bade,
nsemnnd prin urmare neamul lui Bade. n Moldova nu sunt sate cu acest nume, ci
numai Bdeni i vestitul sat Bdeui, despre care a se vedea la locul su []. Dintre
sate cu acest nume, cel mai istoric este satul Bdeti, comun n judeul Muscel, plaiul
Nucoara, cu 600 locuitori, cuprinde 1.200 pogoane de pdure. A fost proprietatea lui
Nicolae Basarab Voievod i la 1352 prin hrisov o druiete Mnstiri Cmpulung,
precum o dovedete pisania de pe piatra mormntal a acestui Domn, dar care astzi nu
se mai vede, fiind poate ngropat sau strmutat din loc3. E demn de semnalat c pe
mormntul lui Nicolae Alexandru Basarab a existat cea mai veche piatr din cte avem
de la domnitorii notri, cu urmtoarea pisanie scris n limba slavon: () Luna
Noembre 16 zile a repausat marele i autocratul Domn Io Nicolae Alexandru voevoda,
fiul marelui Basarab voevod, n anul 6873 indiction 3, fie-I etern memoria.
Piatra mormntal a fost gsit de istoricul i crturarul Grigore Tocilescu, ea
nu mai exist, a fost poate mutat din loc sau acoperit, dar numeroase documente
ntocmite de-a lungul veacurilor atest existena acestei pisanii. Pe actul original de
ntemeiere a Mnstiri din Cmpulung, scris pe pergament n litere chirilice i pstrat
n Biblioteca Academiei Romne, se menioneaz: Aceast dumnezeiasc cas a
Nsctoarei de Dumnezeu ce-i mai sus zis, zidit au fost din temelie de prea luminatul
al fericitei pomeane, ntiul domn al acestei ri, Radu Negru Vod, cruia i zice i
Desclectorul rii. i au zidit biseric de mir, zidire frumoas, cu pietre cioplite pe
dinafar, iar pe dinuntru cu zugrvire foarte frumoas, ntru cursul anilor de la
nceputul lumii 6723(1215), care-i datu-i-au i ntru moii acestor sate: Bdetii toi cu
toi rumnii i Groanii toi cu toi rumnii i jumtate din Bogteti cu toi rumnii.
Vechimea impresionant a Bdetilor de Muscel este susinut i de
nvtorul Rdulescu-Codin n Muscelul nostru: iar Bdetii fiind nc din 1352
druit prin hrisov domnesc Monastirii Cmpulung de ctre Nicolae Alexandru Basarab
care fusese proprietarul Bdetilor4, dar i de Dumitru Bjan n lucrarea Documente
2
Constantin Alessandrescu, Dicionarul geografic al judeului Muscel, Editura Stabilimentul Grafic, J. V.
Soccecu, 1893, p. 203.
3
Bogdan Petriceicu Hadeu, Etymologicum Magnum Romaniae, tom VI, p. 2037, 2554, 2850, 2851.
4
C. Rdulescu Codin, Muscelul nostru,Tipografia i Legtoria de carte Gheorghe N. Vldescu, Cmpulung,
1922, p. 44.

REPERE ISTORICE COMUNE: CMPULUNG MUSCEL - BDETII DE MUSCEL

333

cmpulungene: Pentru c acest sat Goani cu rumni, el a fost dat de moie din
strmoie, din desclecat al sf. Biserici dat de poman, ca i Bdetii, de rposatul
Nicolae Alexandru Basarab5.
Cronica tabelar (cca. 1746-1764 ), amintit i de Nicolae Iorga, precizeaz n
dreptul anului 6860 (1351-1352) numele lui Nicolae Basarab cel dintiu, sin
Alexandru Voievod, feciorul Negrului Voievod Basarab, carele adevereaz hrisovul lui
Nicolae Voievod care s fie Sfintei M-tiri Cmpulung, moia Bdeti6.
n septembrie-noiembrie 1618, pentru moia Bdeti, se judeca Biserica din
Cmpulung cu rumnii de pe aceast moie care revendicau dreptul de proprietate.
Procesul se judec la Trgovite de ctre Voievodul Gavril Movil (1618-1620).
Acesta confirma Bisericii din Cmpulung dreptul asupra moiei Bdeti, fcut danie
de rposatul Nicolae-vod Radu voievod, feciorul btrnului rposatului Io
Basarab-voievod, nepotul rposatului Negru Radu7. Din documentul datat 13
noiembrie 1618, reiese c preoi aduc drept dovad, pe lng piatra mormntal a lui
Nicolae Alexandru Voievod i hrisovul din 1352, o icoan a Maicii Domnului unde
ntru aceast icoan era i satul Bdeti, cu toate hotarele lui. Aceast icoan a fost
transcripia hrisovului de danie, deci un pomelnic cum se obinuia, care trebuia s
aminteasc preoilor de obligaiile lor fa de ctitorul bisericii, cel care fcuse dania. Pe
baza acestor elemente, Pavel Chihaia, conchidea: pomelnicul din 1351/1352 i
hrisovul au fost druite n urma morii lui Basarab pentru pomenirea lui8.
Nu se poate exclude o asemenea ipotez tiut fiind c se obinuia ca la
moartea unui voievod s se fac asemenea danie. Autenticitatea actului din 1351/1352
a fost contestat din pricin c erban Logoft din Hierti, copistul, a adugat i
numele lui Radu Negru, meniune care desigur nu se afla n actul din 1352. Cu toate
acestea, cu siguran, documentul artat de clugri n divan, la 1618, era autentic.
Data, 1351/1352, corespunde cu adevrat domniei lui Nicolae Alexandru Basarab.
Existau preri potrivit crora mormntul domnitorului rii Romneti,
Nicolae Alexandru Basarab, s-ar afla la Bdeti. Ipoteza, fals, nu este susinut nici de
Bogdan Petriceicu Hadeu n lucrarea amintit: Nicolae Vod de pe la 1352 n-a fost
altcineva dect celebrul Domn Alexandru Basarab purtnd dublu nume: Nicolae
Alexandru i c mormntul lui se afl n interiorul Mnstirii Cmpulung, iar
nicidecum la Bdeti9. Probabil aceast ipotez a aprut n contextual legturii ntre
moia Bdeti, numele voievodului muntean i Mnstirea (din anul 1372) Cmpulung,
precum i odiseea rmielor pmnteti ale Basarabilor. Mormintele Basarabilor au
fost profanate n 1611 de soldaii lui Gabriel Bathory, iar mai trziu, ntre 1828-1832,
osemintele au fost duse la Mnstirea Aninoasa de unde nu se tie dac au mai revenit
la Cmpulung.
Pe o ntindere de peste cinci veacuri, Biserica, mai apoi, Mnstirea Negru
Vod din Cmpulung, a fost stpna moiei i satului Bdeti, respective din anul 1352,
cnd Bdetii au fost druii bisericii domneti din Cmpulung de ctre domnitorul
5

Dumitru Bjan, Documente cmpulungene, 1908, p. 23.


Nicolae Iorga, Operele lui Constantin Cantacuzino, Bucureti, 1901, p. 19, 20.
7
Petre Stnescu, op.cit., p. 230.
8 Pavel Chihaia, Glasul Bisericii, Editura Academiei R.S.R., Bucureti, 1971, p. 316.
9
Bogdan Petriceicu Hdeu, op.cit., p. 2850.
6

334

ION TEFAN

Nicolae Alexandru Basarab, pn la actul secularizrii averilor mnstireti, semnat de


domnitorul Alexandru Ioan Cuza n anul 1864.
Istoria scris a Bdetilor ncepe cu istoria bisericii i mai apoi a Mnstirii
Negru Vod din Cmpulung. Toate documentele de dup anul 1352, subliniaz faptul
c Bdetii au fost proprietatea voievodului muntean amintit i druit Mnstirii
Cmpulung. Amintim aici hrisovul lui Matei Basarab din 15 ianuarie 1644, prin care se
ntrete pentru Mnstirea Cmpulung, moia Bdeti i muntele Preotesele10; la 15
septembrie 1654, 21 boieri jurtori dau satul Groani, Mnstirii Cmpulung printr-o
carte de judecat pentru-c a fost dat de poman ca i Bdetii de rposatul Niculae
Alexandru Voievod, unde-I zac oasele n Sfnta Mnstire v leat 6873 (1364)11.
Printr-un alt hrisov din 27 martie 1667, domnitorul Radu Leon, d porunc ca satele
Groani i Bdeti s fie scutite de bir i de orice podvoade. Justificnd aceast msur,
domnitorul arat c aciaste sate ce scriu mai sus fost-au date i miluite ntr-acest
Sfnt Mnstire din Cmpulung de reposatul cretin Necula Alexandru Voievod,
cruia i zac fericitele oase i acum ntru acest sfnt loc, nc mai dinainte de vreme de
cnd au fost cursul anilor 6873 pn ce au fost biseric de mir12.
ntre clugrii de la Mnstirea Curtea de Arge care stpneau moia
Domneti i cei de la Mnstirea Cmpulung, stpnitori ai moiei Bdeti, a existat o
veche i continu rivalitate, manifestat prin contestarea de ctre primii a hotarului
dintre cele dou moii, fapt care a dus la multe procese, cercetri, hrisoave domneti.
Astfel, n urma mai multor ncercri ale domnetenilor de a-i extinde
proprietatea ctre Bdeti prin schimbarea hotarului ntre cele dou moii megiee, de
asemenea n urma unei informaii mincinoase precum c Bdetii au stricat hotarul,
Radu Leon Vod a trimis la 27 iunie 1666, 24 de boieri s mpart moia Bdeti n
dou, dnd jumtate la Domneti. Ulterior , Antonie Vod, nltur nedreptatea fcut
Bdetilor i clugrilor Mnstirii din Cmpulung, i trimite boierii s pun din nou
pietrele de hotar pe unde au fost hotarele vechi btrne i la 18 noiembrie 1670 d
un hrisov M-tiri Cmpulung, prin care ntrete aceast msur privind hotarul ntre
moiile Bdeti i Domneti, pentru-c Bdetii a fost btrn i dreapt ocin din
zilele rposatului Necula Alexandru Voievod carele este ngropat n Sfnta
Mnstire13.
Documentele privitoare la aceast problematic sunt numeroase i ele ntresc
faptul c Bdetii au o istorie foarte veche care se mpletete cu aceea a vechii reedine
voievodale, Cmpulung. Merit subliniat rolul educativ al Mnstirii pentru locuitorii
din Bdeti. La educarea bdetenilor a ajutat chiar spiritul cretinesc al clugrilor de
la mnstire, care veneau des n contact cu locuitorii moiei. Acest spirit cretinesc a
fcut ca muli locutori ai Bdetilor s urmeze cursurile colilor din Cmpulung. La 15
aprilie 1838, Departamentul Logofeiei Treburilor bisericeti, a trimis egumenului
porunc privitoare la nfiinarea de coli n toate satele de pe moiile mnstirii. n acei
ani se va fi nfiinat coal i la Bdeti, dar nu au rmas documente n acest sens ci
numai informaii transmise pe cale oral.
10

Pr. I. Ruescu, Monografia oraului Cmpulung,1 943, p. 43.


Dumitru Bjan, op.cit., p. 21.
12
Ibidem, p. 22.
13
Petre Stnescu, op.cit., p. 200.
11

REPERE ISTORICE COMUNE: CMPULUNG MUSCEL - BDETII DE MUSCEL

335

Interesant este i urmtorul aspect. La ncheierea contractelor pentru arendarea


moiilor mnstireti, o condiie era ca nvtorul colii s fie scutit de drile
proprietreti i pe deasupra primea i 2 lei de la fiecare enoria stean. Pn nu
demult, bdetenii, se puteau mndrii cu un numr impresionant de nvtori,
absolveni ai colii Normale din Cmpulung. Acetia au jucat un rol important la
ridicarea cultural, dar i economic a aezrii. Foarte important a fost ncurajarea
venit din partea nvtorilor privind nfiinarea bncilor populare. n acest sens n
Bdeti au fost nfiinate dou bnci: Banca Voineagul, nfiinat n anul 1904, la
iniiativa nvtorilor Nicolae Petroanu, Ion Ionescu dar i a altor intelectuali, precum
i Banca Avntul la iniiativa nvtorilor Ion Ionescu i Ion Nica. Trei ani mai
trziu, n anul 1907, aceiai nvtori au luat iniiativa ridicrii localului de coal,
local care a fost funcionabil pn de curnd.
Reedin de jude, Cmpulung-Muscel, era locul unde bdetenii mergeau
adesea cu diferite probleme. Cei mai muli, pentru a ajunge la trg mergeau pe jos,
prin pdurea Voineagu, cu sacii de ln la spate sau cu diferite mrfuri. De fiecare dat
fetele i biei se mbrcau n frumoasele costume muscelene, mai ales cnd mergeau
s petreac la tradiionalul trg de Sf. Ilie. Cnd mergeau la aceast srbtoare nu se
putea ca de fiecare dat s nu-i fac cte o fotografie la vestitul fotograf Baraghin.
Bieii, n marea lor majoritate, erau ncorporai n Centrul Militar de la
Cmpulung i apoi i satisfceau stagiul militar n cadrul Regimentului 30 Dorobani
din ora. Evenimente majore, precum participarea Romniei la Al Doilea Rzboi
Mondial, au implicat i tinerii din localitatea Bdeti.
Legat de acest eveniment, btrnii satului i amintesc de un episod
emoionant. Foarte muli tineri au primit ordinul de chemare la rzboi. Trebuiau s se
prezinte la Regimentul 30 Dorobani din Cmpulung. Au plecat pe jos nsoii de
prini, rude dar i de ali consteni, n sunetele instrumentelor muzicale ale unui taraf
de lutari locali. Ajuni n vrful Voineagului trebuiau s se despart de cei care i-au
nsoit. Atunci, acolo, ntr-o poian, au prins a juca hora, srba i brul ca la
Muscelcu fetele din sat, dup care au plecat spre Cmpulung. Muli, foarte muli
dintre ei nu s-au mai ntors, dar numele lor st scris pe Monumentul Eroilor din sat iar
fotografiile celor czui n lupte au un loc anume n incinta Bisericii din localitate.
Acelai spirit cretinesc ntreinut de clugrii de la Mnstirea din
Cmpulung, i-a determinat pe locuitorii acestei frumoase aezri muscelene s ridice
lcauri de cult i troie.
Un loc deosebit de important n comunitatea bdetenilor l-a avut din
totdeauna Biserica. De-a lungul timpului pentru moia Bdeti au avut loc numeroase
procese cu martori. Printre acetia gsim i numele unor preoi din Bdeti ceea ce
dovedete existena unui loca de cult.
n hrisovul din 17 decembrie 1623, semneaz ca martor, printre alii, popa
Fril i popa Crstea. De asemenea n hrisovul din 20 aprilie 1691, este menionat ca
martor popa Sim iar n cel din iulie 1718, semneaz popa Stan.
Se tie cu siguran c naintea celei de astzi au mai existat dou biserici,
ambele din lemn. Despre prima biseric din lemn avem puine informaii. Se pare c a
fost ridicat de nite clugri venii din zona Cmpulungului, fr a se cunoate anul.
Dintr-o nsemnare de pe un ceaslov vechi, datat 11 noiembrie 1783, reiese c la
aceast biseric a slujit Popa Dimitrie Grigureanu: Acest ciaslov este al meu Popii

336

ION TEFAN

Dimitrie Grigureanu ot Bdeti. Eu Popa Di(mi)trie snt din Sibiu sat din Vale i lam
cumprat cu taleri 21, i cine sar ispiti a-l fura s fie (anatema) la un loc cu Iuda i supt
afurisania trei sute sfini pri(n)i de la Nichia. Noiembrie n zilele 11 leat 178314.
n acelai ceaslov ntr-o nsemnare datat leat 1815este amintit Popa David,
cruia murindu-i soia, Nia, a mers la clugrie numindu-se Dosoftei Ieromonahul. Alt
slujitor la prima biseric din lemn a fost i Popa Ion Lstunescu dar i Popa Moise i
Popa Vasile.
n anul 1815, prima biseric din lemn a ars. Informaia aceasta se gsete n
nsemnarea fcut de Popa Vasile pe cea dinti foaie a vechiului Minei de pe luna
decembrie. Din aceast nsemnare reiese eforturile depuse de Popa Vasile pentru
construirea celei de-a doua biserici din lemn n anul 1816: La leat 1815 n lsatul
secului de brnz spre Duminic, pe la apte ceasuri din noapte, au ars biserica cea
veche ce au fost n acest sat Bdeti, i am ezut fr biseric pn la leat 1816 Mai,
neputnd ncepe croiala sfintei biserici din multe ispite ale vrjmaului. Iar, cnd bine a
binevoit Domnul, prin rugciunile sfntului Ierarh Nicolae i ale Cuvioasei Paraschiva
am pus eu pctosul cel mai jos artat, mult osteneal, cerind nti de la Domnul
ajutor, dup aciia la sfinii cei cu hram: i am nceput lucrul i am svrit sf(n)ta
biseric dup cum se vede; pain multe ajutoare de pe la iubitorii de Hs. cretini carii se
cuprind pe larg n pomelnicul cel mare, iar mai mult de la Dumn(ea)lui chir Hristudor
ce au sttut arendai ntracest sat opt ani i de la dumn(ea)lui chir Nuui ce au sttut
arenda ani cinci. Pe urm am mpodobito foarte bine cu cri de ajuns i cu alte scule
i odoare de care trebuie sfintei biserici. Iar la leat 1816 Decembrie 3, am sfinit-o n
zilele Prea Sfntului Mitropolit Nectarie, domnind Mria Sa Domnul Ioan Gheorghe
Caragea Voevod ntru al patrulea an al domniei sale. Protopop fiind Luca Bucuretenul,
i lipsind Protopopul din Jude la trnosal au fost Proistos chir Mihai, Proin Protopop
ot Petreti. La toate lucrurile sfintei biserici din ceput pn n svrit am fost eu
pctosul mult ostenitor, att la lucru, ct i la adunarea crilor dup cum se vde.
Decembrie 10. 1816. Al tuturor ctre Domnul fierbinte rugtor, smerit Iereu Vasile, sin
Popa David, ot sat Bdet15.
Despre biserica ridicat n anul 1816 prin osrdia Popii Vasile pomenete
Nicolae Stoicescu, amintind pe cei doi ctitori, chir Hristudor i chir Nuui16. Vechea
biseric din 1816, zidit prin osrdia Popii Vasile, fiind construit din material lemnos
i trainic i bine nchegat, putea s dureze i pn astzi. Rmnnd ns mic,
nencptoare fa de creterea numrului populaiei satului, de nevoie era ca s se
construiasc alt biseric i mai ncptoare i mai potrivit cu cerinele vremii17. Aa
justifica preotul Alexe Serafimescu, n nsemnrile sale din anul 1938, necesitatea
construirii unei noi biserici n Bdeti. Dar i atunci ca i astzi, nlarea unui
asemenea edificiu cerea pe lng eforturile materiale necesare, un om cu chemare, un
om asemntor popii Vasile din anul 1816. Acest om providenial a fost preotul Ioan
Serafimescu, hirotonit n anul 1880 n parohia din Bdeti, fiul btrnului cntre
14

Arhiva familiei Serafimescu, nsemnrile preotului Alexe Serafimescu.


Ibidem.
16
Nicolae Stoicescu, Bibliografia localitilor i monumentelor feudale din Romnia, I. ara Romneasc,
Editat de Mitropolia Olteniei, Craiova, 1979, p. 176.
17
Preotul Alexe Serafimescu, nsemnri
15

REPERE ISTORICE COMUNE: CMPULUNG MUSCEL - BDETII DE MUSCEL

337

bisericesc din comuna vecin, Domneti.


La iniiativa acestui preot, la data de 10 august 1896 s-a pus piatra
fundamental, dup svrirea serviciului divin i sfinirea locaului de ctre
Protoiereu. De atunci, printele Serafimescu, timp de ase ani ct a durat construcia
biserici, ajutat i de enoriai, a dus-o ntr-o lupt, umblnd dup ofrande, cptnd bani,
materiale i toate cele necesare. A colindat prin majoritatea localitilor din jude dar i
prin ar pentru strngerea de fonduri; a ajuns i la Bucureti unde, mergnd la palatul
regal, a primit doi galbeni de aur.
ase ani de zile pr. Ioan Serafimescu i cei implicai n-au tiut ce este odihna,
luptndu-se cu toate greutile n sperana c Dumnezeu nu va lsa biserica
neterminat. Greutile i eforturile susinute sunt descrise chiar de preotul amintit:
iar la 10 august, s-a pus piatra fundamental dup svrirea serviciului divin i
stropirea Printelui Protoiereu. De atunci, timp de ase ani de zile ct a durat
construcia bisericii, am dus-o ntr-o lupt de moarte avnd a lupta singur cu toate
greutile, umblnd cu pantahuza dup ofrande, struind a le aduce (). ase ani de
zile eu n-am tiut de srbtoare, lucrnd cu crua, sprgnd la lemne de pe la oameni
ca s ardem crmida, rugndu-m de toi i ndemnndu-i s fie asculttori, de multe
ori dormind noaptea prin frig i ploaie. Vzndu-m fr bani i biserica aa mare i
neisprvit, de multe ori era s-mi sar minile, apucndu-m un tremurat18.
Dumnezeu i-a ascultat rugile pr. Ioan Serafimescu i la 10 noiembrie 1902
biserica a fost sfinit. Prefectul judeului Muscel, a publicat o circular n tot judeul n
care pr. Ioan Serafimescu i enoriai parohiei Bdeti, au fost dai exemplu. Astfel
printr-o adevrat minune dumnezeiasc, concretizat prin ambiia i drzenia preotului
Ioan Serafimescu i prin credina i nelegerea enoriailor, a fost nlat falnica
Biseric din Bdeti, cu hramul Sf. Nicolae, Sf. Paraschiva, i Sf. Filofteia.
Iat ce scria Gazeta ranilor din luna noiembrie 1902, cu ocazia sfinirii
bisericii: Preotul Ioan Serafimescu a nzestrat comuna Bdeti cu un mre edificiu,
foarte solid ca construcie, destul de spaios, de o arhitectur ce nu las nimic de dorit.
Un decor i o pictur bizantin ce prea puine biserici din ar posed, aa c totul se
prezint ochiului impuntor, maiestos, ce umple inima i sufletul vizitatorilor de o
profund admiraie i nltoare evlavie.
Astzi se face sfinirea acestui mre templu, datorit efectiv preotului Ioan
Serafimescu, a crui voin de fier, putere de caracter, zbucium contra indiferenei,
credin ce poate strmuta munii, muncii continue u zelului nemrginit, a fcut ca
strbtnd ara n lung i n latul, ca din obolul public mic i nepreuit s se zideasc un
aezmnt nepieritor []. Noi nu avem cuvinte de a-i exprima deplinele noastre
mulumiri, rugnd pe bunul Dumnezeu a-i lungi viaa pn la adnci btrnee, a-i drui
ntreaga fericire sufleteasc ca s fac din comuna Bdeti o comun de drag i venic
s fie pild ndemnnd la fapte frumoase i pe ceilali muritori sceptici, lipsii de
energie i credin n cele de folos tuturor.
Stenii din Bdeti19.
Este remarcabil faptul c peste un secol, 1880-1995, au slujit la biserica
satului Bdeti, trei generaii de preoi din aceiai familie: tatl, pr. Ioan Serafimescu,
18
19

Ibidem.
Gazeta ranilor, Anul IX, numrul 43, nov., 1902.

338

ION TEFAN

fiul, pr. Alexe Serafimescu i nepotul, pr. Ioan Serafimescu decedat n anul 2007.
Venic s le fie amintirea!
Alturi de biseric au fost construite dea-lungul timpului i cruci dar i troie.
Cunoatem existena a trei asemenea cruci vechi amintite i n unele lucrri de
specialitate20.
Dou dintre cruci au fost identificate i aduse la Muzeul satului nfiinat n
Bdeti. Textul uneia dintre ele scris cu litere slavone a fost descifrat dar fiind foarte
erodat datarea nu poate fi exact. Din pcate a treia cruce, dei se tie unde a fost
amplasat nu se cunoate ce s-a ntmplat cu ea. Existau i dou troie a cror vechime
era indiscutabil, fiecare troi se gsea la cte un capt al satului. Din pcate i ele au
disprut i odat cu ele a disprut o mrturie despre viaa spiritual a Bdetilor.
n ceea ce privete datinile i obiceiurile religioase, constatm c o mare parte
din ele s-au pstrat dar fr a mai avea rezonana din trecut. Ca peste tot n ar, cele
mai multe datini i obiceiuri se grupeaz n jurul srbtorilor de iarn, din Ajunul
Crciunului pn la Sfntul Ion. n marea lor majoritate sunt asemntoare cu
obiceiurile din celelalte aezri muscelene. Vom arta n cele ce urmeaz, unele datini
i obiceiuri aa cum erau ele n urm cu 80-100 de ani. Mare parte din ele se mai
pstreaz dar au evoluat n alte forme.
Bun dimineaa la Mo Ajun! n seara dinaintea ajunului de Crciun, copii de
coal, dar i prichindeii mai mici, de 5-6 ani, mbrcai bine i cu cte o traist de gt,
mergeau la marginea satului, la ultimele case, unde gospodarii i gzduiau pentru ctva
timp n casa cald. Pe la miezul nopii, somnoroi , ieeau n grupuri mici pe uliele
satului, i ncepeau s strige pe la porile oamenilor cu putere: Bun dimineaa la Mo
Ajun !, pe o melodie motenit din an n an. Stenii, dar mai ales gospodinele ieeau
la poart cu courile i mpreau copiilor covrigi, mere sau nuci.
Colindtorii de Mo Ajun. n ziua de ajun a Crciunului, aceeai copii de
coal plecau cu colindul prin sat organizai n grupuri de 3-4, chiar 5, dup ce nainte
se pregtiser nvnd colindele.
Primii colindul? strigau copii la poart. Dac erau primii, intrau n curtea
gospodarului sau chiar pe prispa casei, la ferestre, i ncepeau s cnte un colind. Unul
din aceste frumoase colinde este: Am plecat s colindm. Domn, domn s-nlm (se
repet dup fiecare vers). Pe la case s urm!/ Cnd boieri nu-s acas,/ Au plecat la
vntoare/ S vneze cprioare/ Cprioare n-au vnat,/ i-au gsit un iepura,/ S
fac din pielea lui/ Vemnt moale Domnului!.
La terminarea colindului, primeau de la gazde colindee mai ales covrigi.
Cu steaua. n ziua Naterii Domnului (Crciunul), ca i a doua zi, se umbla
prin sat cu Steaua. Fiecare grup de copii, tot colari mici, purta o stea confecionat din
carton i hrtie lucioas, colorat, lipit pe corpul i colurile stelei, iar pe acestea erau
lipite ilustraii specifice srbtorii de Crciun, de regul cele ce reprezentau naterea lui
Cristos. La familiile care i primeau, intrau n curte sau pe prispa casei i cntau
colindul Steaua, din care se reproduce fragmentul: Steaua sus rsare/ Ca o tain mare/
Steaua strlucete/ i lumii vestete/ C astzi Curata/ Prea Nevinovata/ Fecioara
Maria/ Nate pe Mesia.
20

Vezi Calinic Argeeanu i Constantin Grigore, Monumente memoriale din judeul Arge. Cruci de piatr,
Piteti, 1999, p. 226.

REPERE ISTORICE COMUNE: CMPULUNG MUSCEL - BDETII DE MUSCEL

339

Pluguorul. Doar cteva zile i se ajunge n ajunul Anului Nou, cnd vine
rndul Pluguorului. La acest colind nu mai particip copii, ci biei mai mari.
Pluguorul cerea o pregtire mai temeinic. n primul rnd trebuia
confecionat un buhai. Acesta se realiza de obicei dintr-un putinei vechi, care se
potrivea i ca dimensiuni, era i mai uor, fiind confecionat din lemn de brad. I se
scotea fundul din lemn i n locul lui se prindea un fund din piele, bic de porc sau alt
material rezistent. De mijlocul acestuia, printr-o gaur, se prindea un smoc de pr de
cal, care, udat i tras prin mn, scotea nite sunete specifice.
Apoi se confeciona din timp 2-3 bice din cnep, bine executate, solide, ca s
trosneasc bine. Acestora li se aduga nelipsita salb de clopoei i astfel se putea
merge cu pluguorul.
n sfrit, unul sau doi membri ai echipei, care aveau vocea mai plcut i mai
puternic, trebuiau s cnte pluguorul: Aho, aho copii i frai,/ Stai puin i nu
mnai/ i cuvntul mi-ascultai!/ S-a sculat mai an/ Bdica Traian/ i-a a-nclecat/ Pun cal nvat/ Cu nume de Graur/ Cu eaua de aur.
Peste tot unde erau primii, colindtorii cu Pluguorul primeau bani i erau
servii cu cozonac i vin sau uic fiart.
Sorcova. n ziua de Anul Nou, copii de vrsta colar i mai mici umblau pe la
case cu Sorcova, cte 2-3 sau individual. Cntau: Sorcova, vesela/ S trii, s
nflorii/ Ca un mr, ca un pr,/ Ca un fir de trandafir!/ Cte cuie pe cas,/ Atia
gologani pe mas!.
Era obiceiul la Bdeti ca de srbtorile Marilor Sfini, n mod deosebit la
Sfntul Vasile i Sfntul Ion, un taraf de lutari s umble ctre ziu prin sat, s cnte i
s fac urri stenilor mai de frunte, care purtau numele de Vasile sau Ion. Erau lutari
cunoscui, care tiau de la cine puteau lua un ban, care nu lipseau orict de ger era afar
i orict le ngheau degetele pe arcu.
Dar datini i obiceiuri erau i cu ocazia altor srbtori religioase.
Armindenul. n ajunul zilei de Sf. Gheorghe, se aduceau din pdure crci de
fag sau chiar arbori tineri nfrunzii care se legau de stlpul porilor. Era simbolul
primverii, semn c a nverzit codrul, c vine vara.
Focul lui Sumedru. n ajunul srbtorii Sfntului Dumitru, biei mai tineri se
adunau la rspntii, unde fceau foc cu puzderii de cnep. Putii sreau peste foc,
strignd: Hai la focul lui Sumedru!
Femeile mpreau acestora covrigi, nuci, mere.
Datu de-a verii. n ziua de Rusalii (sau Moi), biei obinuiau s schimbe
ntre ei ulcele de pmnt sau cni frumoase, n care mamele puneau orez sau gri cu
lapte i o floare de lmi. Apoi se adresau unul altuia cu apelativul vere. Asta se
petrecea de regul ntre copii familiilor vecine sau din apropiere. i astzi muli dintre
cei trecui de 50 de ani, ne salutm cu acest apelativ.
Toate aceste tradiii i obiceiuri se mai pstreaz, din fericire, n comunitatea
satului Bdeti, e adevrat cu mici modificri de form. Ele sunt strns legate de viaa
spiritual a locuitorilor acestei vechi aezri muscelene. Peste toate troneaz Biserica
Ortodox Sf. Nicolae. Ca i acum 50 sau 100 de ani, enoriai si, aud toaca i
clopotele vestind slujba de duminic sau a oricrei alte srbtori.
Dup anul 1945, dei Cmpulungul nu mai era reedin de jude, n 1950
desfiinndu-se judeul Muscel, viaa cotidian a bdetenilor a rmas legat de acest

ION TEFAN

340

ora. Elevii buni au continuat s urmeze cursurile de acum Liceului Pedagogic, unii
dintre ei devenind chiar profesori ai acestei prestigioase instituii de nvmnt, alii sau ndreptat ctre Liceul teoretic Dinicu Golescu iar foarte muli au urmat cursurile
colii Profesionale de pe lng Uzina de autoturisme ARO i au devenit lucrtori ai
acestei ntreprinderi, unii dintre ei stabilindu-se n ora. S mai remarcm i faptul c
unul dintre prefecii judeului Muscel, Iulian Vasilescu, a fost originar din satul
Bdeti.
Pentru toate cele prezentate, i nu numai, Cmpulung-Muscel reprezint
pentru locuitorii Bdetilor un reper important. Cum nu noi stm deasupra vremurilor,
astzi oraul trece prin momente dificile. i totui, n inimile noastre, ale bdetenilor,
el rmne capitala de suflet, cu o istorie strlucitoare n care ne regsim cu mndrie.
n istoria fiecrei comuniti exist anumite date i anumite locuri cu
rezonan deosebit. Anul 1352 i vechea reedin voievodal, Cmpulung-Mucel,
reprezint asemenea repere pentru comunitatea satului Bdeti, actualmente fcnd
parte din judeul Arge. n acel an, voievodul rii Romneti, Nicolae Alexandru
Basarab (1352-1364), a druit moia Bdeti, Bisericii i mai apoi Mnstirii din
Cmpulung.
De atunci, istoria Bdetilor a interferat cu istoria Cmpulungului-Mucel n
plan economic i spiritual. Activitatea bdetenilor a fost influenat n mod decisiv de
evoluia acestui ora. Chiar perioada de bunstare a Cmpulungului-Muscel a coincis
cu o perioad asemntoare n istoria localitii Bdeti i, de asemenea, perioadei mai
dificile prin care trece vechea reedin voievodal i corespunde una mai puin fast
pentru Bdetii de Muscel.

COMMON HYSTORICAL MARKS:


CMPULUNG MUSCEL - BDETII DE MUSCEL
Abstract
The history of Cmpulung was mixed along the time with that of the other
settlements from Muscel. Such a settlement is the village Bdeti from Pietroani
parish, the Arge County.
The period of prosperity of Cmpulung-Muscel was a period of prosperity for
Bdeti, too. The same happened when the old voivodale residence passed through
more difficult moments. For all these reasons and for many other reasons CmpulungMuscel represents an important mark for the inhabitants of Bdeti.
Though now the town encounters difficulties it remains the most important
town for the inhabitants of Bdeti.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

COLINDATUL DIN AJUNUL CRCIUNULUI


N VALEA VLSANULUI-ARGE
MIHAIL M. ROBEA*
n Valea Vlsanului, colindatul practicat n noaptea de 23-24 decembrie e
cunoscut sub denumirile de Colindee, Mo Ajun. Obiceiul, care deschide primul seria
obiceiurilor i tradiiilor de schimbare a anului, este ateptat cu interes sporit de toate
comunitile sociale. ntr-un fel sau altul, el antreneaz ntreaga populaie - copiii (4-8
ani) i tinerii (9-24 ani), n unele sate ca, colindtori i gospodarii, ca spectatori.
n perioada pregtitoare, tinerii i copiii, viitori colindtori, au grija stabilirii
casei de ntlnire, lucrrii btelor nflorate, confecionrii traistelor i a rememorrii
cntecelor. Gospodarii, la rndul lor, au grija supravegherii pregtirii colindtorilor i a
procurrii colindeelor. La desfurarea obiceiului, tinerii colind noaptea, iar copiii
dimineaa. n seara zilei de 23 dec. primii, tinerii, se strng n casa dinainte stabilit,
discut, repet colindele, fac jocuri i uneori se ospteaz. Pn la ultimul rzboi
mondial, aceast adunare, cu un pronunat caracter distractiv, se organiza la crcium,
la un han. La miezul nopii, unde se colind noaptea, colindtorii se alctuiesc n
crduri i pleac n sat sau n sectoare, dac satul e mai ntins, n aa fel nct s-l
colinde pn dimineaa. Numai n cteva sate mici (Prosia, Valea Faurului) se colind
seara (orele 20-24).
n Valea Vlsanului, datorit configuraiei geologice a terenului i a evoluiei
istorice a satelor, colindatul aezrilor se desfoar n cadrul a trei tipuri: 1.
colindarea ntr-un singur crd (Brdet, Gale, Blovneti, Bohari, Valea Mrului);
2. colindarea n crduri, fiecare crd compus din 8-12 tineri (Brdule, Costeti,
Stroeti, Mlureni, Vlsneti etc.); 3. colindarea staionar, introdus dup ultimul
rzboi mondial n Toplia. n primele dou tipuri de colindare, crdurile colind
satele i ctunele de la un hotar n altul. Ajuns la cte o cas, crdul colindtorilor
strig tradiionalul Bun dimineaa la Mo Ajun!. Urmeaz cntarea unor colinde de
vestire, potrivit importanei gospodarilor n sat. n satele cu un repertoriu tradiional
(Mueteti, Stroeti, Costeti, Mlureni, Zrneti), nc nedeteriorat complet, se mai
cnt nc la fereastr, la unison, vechi colinde de vestire a obiceiului, de gazd. n
trecut, pn la nceputul secolului nostru, repertoriul colindelor era ntr-adevr bogat.
Colindtorii snt primii n cas sau n curte. n unele sate vlsnene se mai menine
nc obiceiul urrii directe, la gospodari: Cte cuie sunt p cas/ Atia copii la mas;/
Ci crbuni snt n cuptor,/ Attea vite-n obor;/ Cte flori snt n livad,/ Atia
*

Mioveni.

342

MIHAIL M. ROBEA

galbeni-n lad (Inf. P. N. Iordchioiu, 14 ani, Zrneti, 2. I. 1969). Iar unii informatori
vrstnici i amintesc de practicile magice pe care le ndeplineau pe la casele
gospodarilor. Bunoar, un grup de doi-trei tineri se desprindea din crd, intra n cas,
lua cu mna cenu din sob i o presra pe vatr, ritul fiind nsoit de urarea: Cum s
prsete cenua-n vatr;/ Aa s s prseasc puii i vitele/ n curtea i casa
dumneavoastr, (Inf. Ioana I. Oprescu, 54 ani, Valea Mrulu, 11 X 1969). La sfritul
uratului, colindtorii primesc colindee: covrigi, felii de pine, biscuii, fructe (mere,
pere, nuci). Altdat: colaci, fructe.
Toate casele snt colindate. Necolindarea caselor, cazuri extrem de rare, e
socotit de ambele pri drept o grav abatere de la ndatoririle tradiionale. Gospodarii
riposteaz pentru necolindare prin reprouri usturtoare. Reversul uratului colindatului,
descolindatul, se manifest violent prin dou forme tradiionale, formule verbale - de
la ameninare: Bun dimineaa la Mo Ajun!/ Am venit i noi o dat./ La un om cu
sntate!/ Ne dai, ori nu ne dai,/ Ori plecm suprai! (Inf. P. Gh. Luca, 81 ani,
Brdet, 28 XII 1968) la imprecaii, urri de ru: Burei p perei,/ Cucute-n curte
(Inf. P. Ti, 50 ani, Robaia, 11 VII 1969) - i practici de repudiere - scoaterea porilor
din balamale i ascunderea lor dup puuri, n vlcele .a. (Costeti, Bohari etc.).
n cazul ultimului tip de colindare, colindtorii, printr-o hotarre recent a
colectivitii din Toplia care vine s-i menajeze pe tineri de urcuuri i de alunecri n
nmei, se strng n zorii zilei undeva n centrul satului, se aeaz pe dou rnduri lungi
i fac urrile tradiionale gospodarilor venii de la casele lor cu colindee.
Dimineaa, toi tinerii colindtori ncheie colindul. Se despart i se retrag acas
cu traistele pline de colindee.
A doua categorie de colindtori, copii (pirii), colind numai dimineaa, n
crduri mici, de patru-cinci ini, sub supravegherea unora dintre prini, pe o arie
restrns, la vecini i la rude. Fac urri directe i uneori cnt una-dou colinde (Foaie
verde lmi, Am plecat s colindm). Ei i fac acum ucenicia colindrii!
Repertoriul. Obiceiul mai posed nc, fapt deja observat, un repertoriu de
texte poetico-muzicale. n Valea Vlsanului, specia e cunoscut cu termenul de colind,
urmat de precizarea d Ajun, d Ajunul Crciunului.
El se cnt la unison de cetele de colindtori, la toate gospodriile fr
gospodriile fr destinaie special (de profesie, sex, vrst). Prin colinde, colindtorii
direct sau indirect, i vestesc pe gospodari de aproprierea srbtorilor de iarn i i
felicit.
Obiceiul posed un repertoriu mediu de colinde: 21 de tipuri (17 tipuri
frecvente; patru tipuri disprute). Proveniena textelor: 17 colinde din culegerea proprie
i ase colinde din culegerile altora, cu lacunele epocii (fr: transcrierea tiinific a
textului, numele informatorului, dat) - un text de N. Mateescu, patru de la G. Florescu
i unul de la Al. Drgoi. Pe sate, frecvena repertorului contemporan inegal, cci
aezrile din centrul i sudul vii dein un repertoriu mai bogat i mai viu dect cel al
satelor din nord.
Dintre toate aezrile, satul Stroeti are repertoriul cel mai bogat: opt tipuri.
Potrivit unei informaii din teren, consemnat de G. Florescu1, repertoriul - nainte de
1850 - era cu mult mai ntins n colinde. n epoca urmtoare, el a intrat ntr-un continuu
1

Teodor Blel, Cntece populare olteneti, p. 23.

COLINDATUL DIN AJUNUL CRCIUNULUI N VALEA VLSANULUI

343

proces de deteriorare, pierznd piese i motive. Repertoriul nsumeaz dou categorii


distincte de colinde: Colinde laice i Colinde mitologice.
I. Colindele laice (nr. 1-13). Numr 12 tipuri, avnd 13 texte. Acestea sunt
cele mai vechi colinde i au un substrat net laic. La o analiz atent, se disting cteva
cicluri cu funcii precise altdat: vestirea colindrii (nr. 1-2), cu dou tipuri; de
preocupri ale gospodarilor (nr. 3-6), cu trei tipuri; de tnr (nr. 7), cu un tip; de fat
mic (nr. 8), cu un tip; de fat mare (nr. 9), cu un tip; de tineri cstorii (nr. 10-11),
cu dou tipuri; de zurit (nr. 12), cu un tip i de piri (nr. 13), cu un tip. Acestea
dovedesc n mod cert c altdat, n satul arhaic, piesele repertoriului aveau destinaii
deosebite la casele gospodarilor, dup vrste i profesii, aa cum se mai practic nc
insular n unele sate nord-argeene. ntre cicluri exist deosebiri de structur i de
fabulaie. n fond, ntre dou grupuri de cicluri. Colindele primului grup anun
evenimentul, se formuleaz felicitarea n mod direct, cu o structur liric, se ntind pe
un spaiu restrns (cinci-ase versuri) i sunt sobre. Colindele ultimei grupe felicit
indirect pe gospodari, posed o structur lirico-epic sau epic, se desfoar pe un
spaiu mai ntins (7-97 versuri), au contingene cu basmele i baladele populare i nu
sunt lipsite de ornamentele stilistice. Aceste ultime colinde posed apoi formule
stereotipice (Bun dimineaa la Mo Ajun!) i refrene (Domn, Domn s-nlm,
Doamne i iar Doamne, D-ale lui i Domn din cer!). Domin expunerea liniar.
II. Colindele mitologice (nr. 14-23). Acestea se gsesc n numr de nou
tipuri i au o origine relativ recent. Inspirate din mitologia cretin, multe texte au
fabulaia brodat pe schema colindelor laice, ca: Am venit i noi o dat pe schema Ast
sar ie pentru noi, Sus, tovari, nu dormii, Sculai, gazd n-adormii. Figurarea lor n
acelai repertoriu cu colindele laice, ca i a unor datini, se datoreaz suprapunerii
srbtorilor cretine peste ciclul pgn i coinciderii vremelnice a datei (25 dec.)
srbtorii Crciunului i Anului Nou2. Colindele acestea se grupeaz n dou cicluri
mari, distincte: de vestire a Crciunului i de felicitare (nr. 15, 17, 19-21), cu patru
tipuri i de evocare a unor scene mitologice (nr. 14, 16, 18, 22-23), cu cinci tipuri.
Deosebirile nu lipsesc nici dintre aceste dou cicluri. Dar trsturile lor caracteristice,
n structur, ntindere i formule stilistice, corespund n mare parte cu cele ale grupelor
de colinde laice. Personajele mitologice triesc printre oameni i, ntocmai ca ei,
particip la durerile i bucuriile vieii. Colindele mitologice sunt inserate n corpus
potrivit tipologiei lui Al. Rosetti din Colindele religioase la romni, cu formula tip R.
Colindele fr corespondena tipului se introduc la locul potrivit, dup succesiunea
momentelor. Diferena de structur a colindelor de la tip R 21 a dus la nregistrarea a
dou tipuri deosebite aici (tip R 21, tip R 21*).
n continuare, urmeaz textele clasificate pe tipuri.
1. Ast sear ie pentru noi (tip 1).
Inf. Aneta I. Trufil, 15 ani, Maria A. Ua, 18 ani, Stroeti. Culegtor M. M.
Robea, 23. XII. 1968. nvat: d p la alii.
Tip atestat n multe provincii ale rii. n Valea Vlsanului, tipul e cunoscut n
toate aezrile. Colindul (5 versuri) are aici o schem compoziional clasic. n
rezumat, colindtorii vestesc pe gospodari c seara colindatul e cea mai frumoas
2

Petru Caraman, Substratul mitologic al srbtorilor de iarn la romni i slavi, Extras, Iai, Institutul de
Arte Grafice Presa bun, 1931, p. 41-42.

344

MIHAIL M. ROBEA

dintre srbtori, deoarece au posibilitatea s le adreseze felicitri. Un colind care


definete funcia colindatului. Textul e nchegat i sobru.
Tipul e atestat n alte aezri din judeul Arge cu variante clasice: 1. La Mo
Ajun: AIEF, fgr. 8864 e (Vcarea).
2. Am venit i noi o dat (tip 2).
Inf. Aneta I. Trufil, 15 ani, Maria A. Ua, 18 ani, Stroeti. Culegtor M. M.
Robea, 24. XII. 1968. nvat: d la prini.
Tip atestat n unele provincii ale rii. Alt colind frecvent n satele vlsnene.
Colind (5 versuri) cu schem compoziional clasic. Formuleaz numai urri. ntr-un
an odat, colindtorii i viziteaz pe gospodari i le ureaz succese: La copii i lanuri
multe. Text omogen i fluent.
Tipul mai apare cu variante identice i similare n jud. Arge: 1. Am venit i
noi o dat: Arh. St., dos. 763/1944, f. 40 (Retevoeti); 2. Am venit i noi o dat:
Deaconescu-Giseanu, p. 36 (Bascov).
3. Am plecat s colindm (tip 3).
Inf. Maria Olteanu, 14 ani, Valea Mrului. Culegtor M. M. Robea, 19 X
1969. nvat: d la mama.
Tip general cunoscut. Colind larg rspndit n Valea Vlsanului. Textul (17
vers.) cu schema narativ clasic. Colindtorii merg s colinde cnd boierii sunt
plecai la vntoare de cprioare, pe care ns nu le vneaz. Text unitar, cu episod
cursiv.
n jud. Arge, tipul e atestat cu alte variante identice: 1. Am plecat s
colindm: Robea, p. 100 (Mioveni).
4. Sus p malu Oltului (tip 4).
Inf. Mucenic Rou, 77 ani, Bohari. Culegtor M. M. Robea, 16 VIII 1969.
nvat: d la prinii mei, din vechi.
Tipul are relaii structurale cu colindul precedent. Colindul (17 vers.) are un
episod liniar. Pe malul Oltului arde casa lui nea Naie, care a plecat la vntoare de
cprioare, ca s-i fac din pielea lor un cojoc. Text nchegat, sobru i nvluit ntr-un
umor reconfortant.
5. I - Ia sculai, sculai (tip. 5).
Inf. Nicolae Gh. Badea, 74 ani, Zrneti. Culegtor, M. M. Robea, 5 I 1969.
nvat: d la tata.
Tip rspndit ndeosebi n Muntenia subcarpatic, figurnd n repertoriul mai
multor obiceiuri de iarn. Pe Vlsan, el e rspndit n special n sudul lui. Prima
culegere a timpului dateaz din 1910, datorit lui N. Mateescu. Varianta contemporan
e cea mai ampl (97 vers.). Colind de gospodar, el i laud produsele agrare i, pe un
fond fabulos, i ureaz altele: turme d oi, cirezi d vaci, herghelii d cai, car
d gru i p murgu-mpodobit. O variant puternic nchegat i cu o structur
geometric. Structura sa compoziional se realizeaz prin paralelismul negativ,
metafore infirmate. O astfel de metafor constituia o secven cu urarea unui anume
tip de belug. Varianta conine cinci metafore infirmate. n circulaia repertoriilor
obiceiurilor varianta vlsnean a fost continuu lefuit i mbogit cu noi secvene,
nct, fr nici un fel de exagerare, a atins cea mai nalt frumusee artistic. Procesul
se ncheiase nainte de 1910, cci prima ei culegere o gsete ntr-o form clasic.

COLINDATUL DIN AJUNUL CRCIUNULUI N VALEA VLSANULUI

345

n alte zone folclorice, colindul a intrat sporadic n puine repertorii i de aceea


a rmas ntr-o form cristalizat. Valenele artistice ale variantei vlsnene au impus-o
n antologii i studii de folclor.
6. II - Colind.
C. N. Mateescu, Mlureni, Ion Creang, III (1910), nr. 12, p. 260-361.
Variant clasic.
n alte aezri argeene, tipul e atestat sporadic i n structuri fragmentare: 1.
Mi boieri, boieri, Hasdeu, R. IX, p. 147-148 (Albeti de Muscel); 2. Pe o gur de
vale, AIEF, mg. 2007 a (Jugur); 3. Mi boieri bogai, Ib, mg. 419 n (Jugur).
7. La vadu Vldetilor (tip 6).
Culegtor G. Florescu, Vlsneti. Blel, I, c. I, p. 49.
Un tip de colind localizat, singurul. Din repertoriul contemporan e disprut.
Conine trei motive. n lunca Clinetilor, un tnr i d unei fete calul su s-l plimbe
pe cmpul cu flori (I). un gospodar i mustr pe junii venii s-i vad fetele (II).
elogierea frumuseii fizice a doi tineri - floare i trandafir (III). Colind cu motivele
insuficient de sudate, din care cauz ideea poetic e nebuloas. n schimb, un colind
interesant prin reinerea unor aspecte sociale medievale (srbtoarea ieirii tinerilor la
cmp, participarea fetelor la claca boiereasc). Text dens (29 vers.). cu muli termeni
populari i cu tropi (epitete, metafore), n special la portretele tinerilor.
8. A pierdut Mia cununia (tip. 7).
Culegtor, G. Florescu, Vlsneti. Blel, I, c. I, p. 48.
Tip atestat ndeosebi n Muntenia subcarpatic. Alt tip disprut din repertoriul
local contemporan. Varianta vlsnean are schema clasic. Mia pierde cununia i i
ntreab pe nite colindtori dac i-au gsit-o ei. i rspund c nu i-au gsit-o i, dac
i-ar fi gsit-o, nu i-ar dau-o, cci au frai necununai. O variant cu text dens (11
vers.), dramatizat i sobru.
n alte aezri argeene, tipul e atestat frecvent i cu structuri stilistice variate3:
1. Colind de Anul Nou, Cucu, C, p. 114 (Berevoeti-Pmnteni); Cine-i mic i mai
mic, Arh. St., Bucureti, dos. 667/1942, f. 255 (Bdeti); 3. Colind de fat mic,
AIEF, mg. 1398 e (Rucr); 4. Colind pentru copii, Prnu, R, p. 278 (Rucr).
9. Trei sfinte duminicale (tip 8).
Inf. Ioana Trufil, 19 ani, Stroeti. Culegtor, M. M. Robea, 23 XII 1968.
nvat: d la mama mea.
Tip atestat n unele provincii ale rii. Variant vlsnean cu schema narativ
clasic. O fat se duce la ap i e ntmpinat de trei flci care o deposedeaz de
mr, vergu i cununea. Maic-sa, aflnd de aceasta, i blestem - pe ultimul s
se cunune cu cununeaua. Variant compact (34 vers.), puternic dramatizat i cu un
aspect geometric. Figurile de stil folosite: comparaia, enumeraia, gradaia, imprecaia.
n alte pri ale judeului Arge, tipul apare spontan, cu schema clasic, n
repertoriul altor obiceiuri: 1. Colind de fat, Codin, DM, p. 134-136 (Schei); 2. Colind
de Anul Nou, Cucu, C, p. 119 (Slnic).
10. Zor, zor d-a ghioceii (tip 9)
3

Roman Jokobsen, Lingvistica i poetica, n Probleme de stilistic. Culegere de articole, Bucureti, Editura
tiinific, 1954, p. 111-112; Marin Buga, Tipuri de structuri compoziionale n colindele romneti, n REF,
t. 14, 1969, nr. 1, p. 33.

346

MIHAIL M. ROBEA

Culegtor, G. Florescu, Vlsneti; Blel, VP, I, c. I, p. 54-55.


Tip general cunoscut. Alt tip disprut din repertoriul local contemporan. Evoc
momentul cstoriei tinerilor. Cnd i vine gnd s se-nsoare, flcul i ia mndra i
se cstorete cu ea. Text compact (20 vers.) i nchegat. Cu portretul tnrului
prezentat cu umor. n text, formule arhaice ncifrate i figuri de stil.
Pe alte vi din judeul Arge, colindul e atestat n variante apropiate, n special
n repertoriul obiceiurilor de Anul Nou: 1. Supt un pom mare rotat, AIEF, mg. 2462 d
(Boteni); 2. Cntec la fereastr pentru doi tineri, ibidem, mg. 2462 d (Boteni).
11. Peste grl-n cea grdin (tip 10)
Culegtor, G. Florescu, Vlsneti; Blel, VP, I, c. I, p. 55-56.
Alt tip de colind de tineri cstorii atestat n provinciile rii. ns repertoriul
vlsnean contemporan l omite. Variant local cu o schem epic clasic. Ionic i
Maria dorm n pat mare-ncheiat. Pe rnd, vin mamele lor i i ndeamn s se scoale,
ns ei refuz. Variant unitar, puternic dramatizat i cu o ntindere mijlocie (28
vers.). Comparativ cu altele, umorul e mai accentuat aici. Limbajul este cursiv i
creeaz o atmosfer arhaic.
n alte aezri din Arge, tipul apare destul de unitar i frecvent: 1. Florile-s
d-albe lin de mr, Codin, DM, p. 130-131 (Rucr); 2. Alt colind tot pentru tineri,
Ruescu C., p. 18-19 (Dragoslavele); 3. Colind de tineri, ibidem, p. 47-48,
(Dragoslavele); 4. Colind de Anul Nou, Cucu, C., p. 99-100 (Mrcui); 5. Ibidem, p.
102-103 (Berevoeti-Pmnteni); 6. La doi meri i la doi peri, Amzulescu - Carp, CJ,
p. 53 (Jugur); 7. Sub un mr mare rotat, Buga, FA, p. 735 (Boteni).
12. Sculai gazd n-adormii (tip 11)
Inf. Marin Trufil, 18 ani, Stroeti. Culegtor, M. M. Robea, 23 XII 1968.
nvat: d la prini.
Tip atestat n Transilvania. n ara Oltului e colind de zurit, cntat tot
dimineaa4. n repertoriul din Valea Vlsanului a ptruns probabil fie prin includerea lui
direct n repertoriu de ctre ungurenii stabilii aici de-a lungul secolelor, fie prin
mprumut fcut de stenii vlsneni de la ciobanii din Mrginimea Sibiului. Oricum,
fenomenul mprumutului de folclor, ntr-un sens sau altul, e caracteristic satelor din
nordul Argeului5. Schema epic a ambelor variante e similar. Colindtorii ndeamn
gazda s nu adoarm i s se pregteasc de primirea lor. Sculat, gazda mtur
curtea i gsete un fier d aor. Ea dorete s-i fac din el un bierar i restul s
mpart la sraci. Text nchegat (16 vers.), fluent i sobru.
13. Noi sntem copii d coal (tip 11)
Inf. Maria Mateescu, 12 ani, Zrneti. Culegtor, M. M. Robea, 31 XII 1968.
nvat: d la fete.
Tip atestat n multe provincii ale rii. Pe Vlsan, unde tipul se cunoate
pretutindeni, e singurul colind de pirei, de copii. Cntat dimineaa de copii, ei i
arat identitatea (d coal sau d ) i mrturisesc c au venit s colinde i s
felicite p la case. Text nchegat (5 vers.) i cursiv.
4

Alexiu Viciu, Colinde din Ardeal, Bucureti, Socec i Sfetcu, 1914, p. 158.
Mara N. Popp, Contribuiuni la viaa pastoral din Arge i Muscel (Originea ungurenilor). Extras,
Bucureti, Imprimeria Naional, 1934, p. 39; D. andru, Apropieri folclorice ntre un sat ardelean i unul
muntean, n Limb i literatur, II (1956), p. 293-318.
5

COLINDATUL DIN AJUNUL CRCIUNULUI N VALEA VLSANULUI

347

Atestri identice ale tipului n alte aezri din judeul Arge: 1. Noi suntem
copii d coal, Arh. St., Bucureti, dos. 669/1942, f. 218 (Mihieti); 2. Noi suntem
copii de coal, ibidem, dos. 763/1944, f. 40-41 (Retevoeti) etc.
14. Trei pstori s-ntlnir (tip R 5*)
Inf. Maria Dumitru (Muscel), 60 ani, Ciobotea. Culegtor, M. M. Robea, 11 X
1969. nvat: d la mama mea, vechi.
Tip atestat n unele provincii ale rii. Cu acest tip se deschide seria colindelor
mitologice. Varianta de pe Vlsan posed schema narativ clasic complet. Trei
pstori se ntlnesc i se hotrsc s fac o cunun de flori s i-o duc lui Hristos, c
s-a nscut n iesl dobitoceasc. Variant (20 vers.) cu un text unitar, fluent i sobru.
n alte comuniti din jud. Arge, colindul cu schema epic clasic e atestat
sporadic: 1. Trei pstori, Arh. St., dos. 667/1942, f. 255 (Bdeti); 2. ibidem, dos.
1185/1945, f. 173 (Pietroani).
15. Ast-i sar, sar mare (tip R 5**)
Inf. Tudor Moise, 28 ani, Costeti. Culegtor, M. M. Robea, 25 XII 1969.
nvat: d la prini.
Tip atestat n unele provincii ale rii. Schema variantei locale e similar cu
cea clasic. Colindtorii vestesc c seara de ajun e mare, fiindc n ziua urmtoare se
srbtorete Crciunul. n aceast zi s-a nscut Iisus care a fost apoi botezat de Sf. Ion
i cruia i s-a dat numele de Iisus Hristos. Variant omogen (30 vers.), fluent i dup modelul baladei Ciobnaul - puternic dramatizat , fr echivalent n repertoriul
local.
n restul zonelor judeului Arge, tipul apare atestat omogen i frecvent: 1.
Colindul lui Cristos, Codin, DM, p. 113-115 (Cmpulung); 2. Ibidem, p. 115-117
(Rucr); 3. Ast sear-i sear mare, Cucu, C, p. 22 (Retevoeti).
16. Mici colindtori (tip R 7)
Inf. Elena N. Preda, 65 ani, Stroeti. Culegtor, M. M. Robea, 5 IV 1969.
nvat: d mult, d la mama.
Tip atestat n provinciile rii. Varianta vlsnean (26 vers.) cu schema
narativ clasic. Mama lui Iisus ntreab un grup de colindtori dac i-au vzut drag
fiuul ei; al crui portret i-l face pentru recunoatere. Colindtorii i rspund c l-au
vzut rstignit n poart la Pilat. Variant omogen, compact i dramatizat. Cu
portretul copilului (6 vers.) mprumutat din Mioria, de la cioban.
Atestri insulare n jud. Arge, cu variante mediocre ale tipului: 1. Colindul lui
Dumnezeu, Ruescu, C., p. 34-35 (Dragoslavele).
17. Prichi, prichi rvrsat (tip R 11)
Inf. Aneta I. Trufil, 15 ani, Maria A. Ua, 18 ani, Stroeti. Culegtor, M. M.
Robea, 24 XII 1968. nvat: d la prini.
Tip atestat sporadic n unele zone ale rii. Textul vlsnean (8 vers.), se
compune ns din dou motive, disparate, fragmentate. Colindtorii mrturisesc c n-au
ntrziat cu uratul (I). n acelai timp, Floarea-soarelui l ateapt, n poarta raiului, pe
Hristos (II). Aglutinarea motivelor conine fisuri, din care cauz ideea poetic nu apare
clar.
Atestri ale tipului n spaiul jud. Arge: 1. Sub un brad de rozmarin, Codin,
MN, p. 76-77; 2. Nici cocoii n-au cntat, Nanu, P., p. 39 (Rociu); 3. Colind, Arh. St.,

348

MIHAIL M. ROBEA

Bucureti, dos. 1185/1943, f. 172 (Pietroani). Colindul e atestat cu structura


vlsnean n zona Argeului i cu cea clasic n zona Muscelului.
18. P poteca lucioas (tip R 19)
Inf. Nicolae I. Buciu, 81 ani, Bohari. Culegtor, M. M. Robea, 17 VIII 1969.
nvat: d la mama.
Tip atestat n multe provincii ale rii. Varianta local (20 vers.) reine numai
primele motive ale schemei epice i, n final, i adaug urarea direct. ntr-o cas,
Dumnezeu se ospteaz cu ngerii la mas (I). Un sfnt l vestete c Iuda i-a btut pe
sfini (II). Gazdei i se ureaz muli copii, vite i bani (III). Prima parte a variantei omite
unele versuri semnificative ale tipului, ceea ce o lipsete de claritate.
n alte diferite comuniti din jud. Arge, tipul apare n structura sa clasic: 1.
Colindul casei, Ruescu, C, p. 20-22 (Dragoslavele); 2. Pe poteca lucioas, Nanu, P.,
p. 36 (Priboeni).
19. I. Sus, tovari, nu dormii (tip R 21)
Inf. Constantin I. Ciolan, 17 ani, Ion M. Huzea, 17 ani, Costeti. Culegtor, M.
M. Robea, 24 XII 1968. nvat: d la prini, bunici.
Tip rspndit n multe provincii ale rii. Primul colind din ciclul Darurile
colindtorilor. Un tip frecvent pe Vlsan. Varianta local are o schem i o fabulaie
clasice. Prima variant e culeas prin 1924. Colindtorii ndeamn gazdele s se
pregteasc cu daruri, cci le aduc vestea naterii lui Hristos, simbol al dreptii i
pcii. Variant cu text unitar i fluent, pe schem de colind laic.
20. II. Colind de Crciun
Culegtor Al. N. Drgoi, Vlsneti, Cucu, C, p. 11.
Variant similar cu prima. Cu unele deosebiri stilistice. n alte vi din jud.
Arge, tipul e frecvent cu schema i fabulaia uor modificate: 1. sculai, sculai, boieri
mari, (Codin) MN, p. 77-78 (Corbi); 2. Sus boieri, Arh. St., dos. 667/1942, f. 255
(Bdeti); 4. Ibidem, dos. 1185/1943, f. 172 (Pietroani).
21. Am venit i noi o dat (tip R 21*)
Inf. Mariana Mateescu, 12 ani, Zrneti. Culegtor, M. M. Robea, 23 XII
1968. nvat: d la mama.
Tip general cunoscut. Colind care, succint, anun srbtoarea Crciunului i
felicit pe gospodari. Varianta vlsnean (7 vers.) are aproape clasice schema i
fabulaia. Colindtorii, venii ntr-un an o dat, le vestesc stenilor Crciunul i le
ureaz s le aduc fericire. Text omogen i cursiv, cu fabulaia grefat vdit pe schema
unui colind profan.
n alte zone din jud. Arge, tipul, dei cunoscut, e atestat sporadic, cu schema
clasic: 1. Colind de Crciun, Cucu, C, p. 6 (Gruiu); 2. Am venit i noi o dat, M.
Robea, p. 100 (Mioveni).
22. n vrf la noo meri (tip R 23)
Inf. Eugenia I. Stan, 15 ani, Gale. Culegtor, M. M. Robea, 9 VI 1969.
nvat: d la prinii mei.
Tip atestat n unele provincii ale rii. Colindul de pe Vlsan (22 vers.) reine
numai primele dou motive. n vrful a nou meri ard nou lumnri i picur nou
picturi. Din trei picturi se face o bioar (I). n ea s scald Dumnezeu (II).
Textul, ct este, apare omogen i fluent.

COLINDATUL DIN AJUNUL CRCIUNULUI N VALEA VLSANULUI

349

Tipul e atestat n alte aezri din nordul jud. Arge, cu schema i fabulaia
parial deosebite: 1. Ce-i mai bun?, Codin, DM, p. 124-126 (Rucr); 2. Cu cioclatul
ferecatul, Codin, MN, p. 75-76 (Corbi); 3. Ibidem, p. 78 (Corbi); 4. Alt colind tot al
casei, Ruescu, C., p. 23-24 (Dragoslavele).
23. Rtcii ntr-o grdin (tip 28).
Inf. Aneta I. Trufil, 15 ani, Maria A. Ua, 18 ani, Stroeti. Culegtor, M. M.
Robea, 24 XII 1968. nvat: din btrni; tot aa, din btrni.
Tip atestat n multe provincii ale rii. Varianta vlsnean (18 vers.) cu
schema epic i cu fabulaia apropiate de cele clasice. Un colind cu structura
contemporan format mai recent, avnd dou motive. Colindtorul, rtcit ntr-o
grdin, ntlnete o albin care strnge din flori cear pentru srbtori (I).
Aprinderea fcliilor i nveselete pe ngeri, iar stingerea lor i ntristeaz (II). Versurile
primului motiv, dup cum au artat cercetrile recente6 - alctuiau textul unui colind
profan vechi ce circula singur. Text nchegat, cursiv i sobru. Versurile celui de al
doilea motiv, inspirate din mitologia cretin i organizate dup procedeul
paralelismului sintactic, cultivat n special n poezia transilvnean, reprezint o creaie
mai recent. Ele sunt deci alturate primelor. Aglutinarea e formal, ceea ce poate s
demonstreze c aceasta s-a produs recent i c primul text a circulat aici mult vreme
ca un colind laic.
n alte diferite aezri din judeul Arge, tipul e atestat sporadic, cu o schem
clasic, nchegat: 1. Rtcind printr-o grdin, Arh. St., dos. 1185/1343, f. 172
(Pietroani).

THE CHRISTMAS EVE CAROL SINGING


IN VALEA VLSANULUI-ARGE
Abstract
In the paper the author presents the customs of carol singing in the Christmas
Eve and the contemporary poetical and musical repertory of this ethnic and folk micro
zone from the Arge County. The custom has remained the same but the repertory
diminished.

El. Moldoveanu-Nestor, Date inedite privind practicile folclorice tradiionale de Anul Nou din zona Buzu,
n REF, t. 16, 1971, nr. 4, p. 307-325.

MUZEUL JUDEEAN ARGE


ARGESIS, STUDII I COMUNICRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

SCHEIUL I SCHEIENII DIN CMPULUNG MUSCEL


VZUI PRIN CALEIDOSCOP
AURIC SMARANDA*
Scheiul nostru, cartier (dup francezul quatier) sau mahala (dup turcescul
mahalla) ca aezare geografic, se gsete situat n partea de nord a municipiului
Cmpulung Muscel de-a lungul unui drum (din grecescul dromos) ce vine de la
Braov - culoarul Bran - Rucr - Dragoslavele - Cmpulung - Piteti i mai departe.
Cercetrile arheologice au stabilit c aceast cale de comunicare au construit-o romanii
sub mpraii: Commodus Marcus Aurelius Antoninus (180-192) i urmaul sau
Severus Septimius (193-211), n scopul aprrii hotarului rsritean al Daciei, aeznd
castrul Jidava la 4 km de Cmpulung.
Scheiul ncepe din nordul oraului nostru i se nir paralel pe malul drept al
Rului Trgului, pe dreapta i stnga oselei cu numele de calea Traian. Partea de sud a
cartierului ar fi, dup unii, la confluena strzii Tudor Vladimirescu cu strada Negru
Vod acolo unde pe col se afl frumoasa cas a preotului Isaia; dup alii, ar fi n
punctul unde ncepe calea Traian, adic n dreptul colii generale nr. 5. Cartierul are i
strzi colaterale pe stnga i dreapta: T. Vladimirescu, Svulescu (n casa din col a
locuit scriitorul Emil Grleanu, dar a fost i un magazin de fierrie al unui Smu cu
emblema La trei brazi, nchis prin anul 1937. Fraii Goleti, lt. Ernest Oncica, (fratele
profesorului de matematic Oncica, a crui cas este i acum n capul strzii cu nume
omonim), Transilvaniei, Mathei Drghiceanu, lt. Baloleanu, col. Stnescu, Bucovinei,
Plevnei, valea Carului, precum i general Ion Dragalina unde ministrul finanelor i
guvernator al Bncii Naionale a Romniei Miti Constantinescu a avut o vil, iar
celebrul inginer Emil Prager o cas de vacan. Strada aceasta n pant, ducea la
poligonul militar de tragere cu armamentul de la poalele Mgurii i la grupul de case
gospodreti, adunate ca