Sunteți pe pagina 1din 5

Agentii economici isi satisfac nevoile(trebuintele):

prin intermediul consumului de bunuri si servicii


fara costuri
fara cheltuieli
cu resurse nelimitate
1
Potentialul natural al unei economii este constituit din:
resurse de tip derivat
elemente in totalitate regenerabile
resurse primare
rezultate ale activitatii umane
3
Intre functiile pretului se numara:
functia de mijloc de schimb
functia de economisire
functia de distribuire a banilor
functia de motivare a producatorului
4
Flunctuatiile economice intamplatoare sunt:
anticipate
ciclice
imprevizibile
sezoniere
3
Oferta unui bun depinde in mod deosebit de:
venitul cumparatorului
pretul produsului
dimensiunile produsului
cosul zilnic de consum
2
Marimea salariului real variaza direct proportional cu:
salariul nominal
nivelul preturilor la bunurile de consum
impozitul pe venitul global
marimea consumului
1
Intre factotrii traditionali de productie nu se numara:
munca
natura(pamantul)
managementul
capitalul
3
Constituie bunuri substituibile:
autoturismul si combustibilul pe care in foloseste acesta
pixul si stiloul
cornetul si inghetata din el
calculatorul si programul soft
2
Se vorbeste despre procesul de capitalizare:
la calculul dobanzii simple
in orice tip de operatiune pe piata monetara
la calculul dobanzii compuse
la determinarea plafoanelor de credit
3
Din capitalul circulant fac parte:
materiile prime folosite in productie
calculatoarele de proces
mijloacele de transport utilizare de producator
toate mijloacele care servesc la deplasarea personalului
1

Pe piata financiara se tranzactioneaza:


schimburi echivalente
marfuri cu acoperire intr-o cantitate oarecare de aur
active financiare
dividende
3
Pentru debitor, dobanda este:
un castig
un venit meritat
un venit nemeritat
un pret platit
4
Fazei de expansiune a ciclulului economic nu-i este proprie:
scaderea investitiilor
cresterea productiei
imbunatatirea gradului de ocupare a fortei de munca
majorarea profiturilor
1
Exista o corelatie intre profitul intreprinzatorului si:
sursa de credit
consum
riscul asumat in afaceri
bursa de marfuri
3
Pe termen scurt, cand productia unei firme creste:
costul fix mediu ramane acelasi
costul variabil mediu este neschimbat
costul fix total ramane constant
costul total isi pastreaza marimea
3
O rata redusa a dobanzii:
stimuleaza investitiile
duce la scaderea profiturilo intreprinzatorilor
are efecte negative asupra economiei
duce la micsorarea productiei
1
Persoana care ia bani cu imprumut se numeste:
creditor
investittor
debitor
antreprenor
3
Recesiunea face referire la:
boom+expansiune
criza economica+depresiune
avant+dezvoltare
faza de crestere+faza de descrestere a economiei
2
Operatiunile intalnite pe piata monetara sunt:
de cerere si de oferta
ale agentilor publici
ale agentilor privati
de finantare si nefinantare
4
Indicile salariului real reflecta:
modificarea in timp a salariului nominal
miscarea de ansamblu a preturilor
dinamica salariului real
modificarea salariului net in raport cu cel brut
3

In economia de piata, concurenta este posibila cand:


nu exista libertate de actiune a agentilor economici
economia ae un inalt grad de centralizare
preturile sunt fixate de stat
preturile se formeaza liber
4
In cheltuielile materiale de productie, firmele includ:
salariile personaluilui administrativ
salariile lucratorilor direct productivi
amenzile platite
materiile prime necesare productiei
4
Cheltuielile cu incalzirea unitatii de productie sunt elemente de:
cost marginal
cost fix
amortizare
cost variabil
2
Operatiunile la termen,efectuate la bursa de valori, au caracter:
nerentabil
sigur
speculativ
lichidativ
2
Pretul factorului de productie munca poarte numele de:
renta
valoare bruta
salariu
profit
3
Inclinatia marginala spre consum este:
o marime pozitiva si supraunitara
o marime negativa
o marime care tinde la infinit
o marime pozitiva, dar subunitara
4
Sistemul stiintei economice este unul de tip:
dinamic, deschis
dinamic, inchis
static, deschis
static, inchis
1
Costul total cuprinde:
costurile fixe si variabile
totatul costurilor variabile si o parte a costurilor fixe
uzura fizica si costurile variabile
salariile si profiturile
1
Expresia baneasca a uzurii capitatlului fix este generata de:
costul total
cifra de afaceri
cheltuiala cu capitalul circulant
amortizare
4
Intre functiile banilor, precizam:
functia de corelare a cererii cu oferta
functia de recuperare a costurilor
functia de distribuire a veniturilor
functia de mijloc de schimb
4

Intre ofertantii de moneda remarcam:


agentii economici publici-ca debitori
Banca Centrala si bancile comerciale
cetatenii unei tari-ca debitori
fie creditorii, fie debitorii
2
Daca pretul unui bun creste pe piata, oferta:
creste
scade, dar nu in aceleasi proportii
se modifica in raport cu elasticitatea cererii
variaza in functie de posibilatile producatorilor
4
La o oferta monetara constanta, cererea de bani evolueaza:
intotdeauna in acelasi sens cu rata dobanzii
direct proportional cu rata dobanzii
invers proportional cu rata dobanzii
fara a avea legatura cu rata dobanzii
3
Marimea ratei dobanzii reflecta:
profitul agentilor economici
raportul dintre cererea si oferta de credit
rata profitului la nivel de agent econmic
cursul de schimb al monedei nationale
2
Obiectivul principal al producatorului este:
obtinerea de castiguri legale
inregistrarea de profit mediu
maximizarea profitului
minimizarea pierdilor
3
Eficienta economica a exporturilor se exprima prin:
export
cursul de revenire la export
raportul dintre export si import
promovarea exporturilor
2
Deficitul balantei comerciale impune:
rationalizarea consumurilor interne
angajarea de credite externe
limitarea deficitului bugetului de stat
obligatia de a realiza un buget de stat excedentar
2
Egalitatea cererii si ofertei exprima:
elasticitatea unitara a cererii
elasticitatea unitara a ofertei
echilibrul pietei
armonia intre cumparatori si vanzatori
3
Pe piata se realizeaza intotdeauna egalitate intre:
cerere si oferta
cererea solvabila si cererea anticipata
cererea si oferta satisfacute
toate raspunsurile anterioare sunt false
3
Cresterea economica se poate masura prin intermediul:
profitului agentilor economici
produsului national brut real(pe locuitor)
venitruilor din sectorul public
costurilor la nivel de agent economic
2

S-ar putea să vă placă și