Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Nr. ______/_____________

I. PRILE CONTRACTANTE
Art. 1 ntre,
SC ______________ SRL, cu sediul n localitatea __________, str. __________________, nr. ___,
judeul/sector___________
tel:
_________________,
fax:
_______________,
email
_______________ nmatriculat la Registrul Comerului ________________, avnd Cod Fiscal
______________, IBAN _______________, deschis la banca __________________ reprezentat
de ctre dna/dl ______, avnd funcia de _____________________, n calitate de SPONSOR
i
FUNDAIA MEREU APROAPE, cu sediul n Bucureti, Str Alecu Russo nr. 13-19, etj 6, ap
13, sector 2, nregistrat cu Certificat de nscriere a Persoanei Juridice fr Scop Patrimonial
nr.19/05.10.2005, CIF 18212553, data atribuirii CIF:13 decembrie 2005, cont n lei: RO 05 BRDE
450 SV 0729 533 4500, deschis la BRD GSG SMCC, tel: 021.527.19.93/94/95, fax:021.527.19.96,
legal reprezentat prin dna Alessandra Constantinescu n calitate de Preedinte si dna Gabriela
Stefan n calitate de Director General Adjunct, n calitate de BENEFICIAR,
s-a convenit ncheierea prezentului contract de sponsorizare.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI I VALOAREA CONTRACTULUI
Art. 2
Obiectul contractului l constituie redirecionarea, in conformitate cu prevederile
Codului Fiscal, a unui procent de pana la 20% din impozitul pe profit datorat statului de ctre
sponsor pentru susinerea activitilor Beneficiarului.
Art. 3.
Valoarea contractului este de ________________ lei si reprezinta 20% din impozitul
pe profit al SC ------------------- SRL
III. OBLIGAIILE PRILOR CONTRACTANTE
Art. 4.
Sponsorul se oblig s redirectioneze pana la data de 31 decembrie 2014, suma de
--------------------- lei reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat statului catre Beneficiar,
pentru susinerea activitilor desfasurate de catre acesta.
Art.5
Beneficiarul:
- Se oblig, s aduc la cunotin publicului numele Sponsorului
- Se oblig s utilizeze sumele primite de la Sponsor n scopul stipulat n prezentul contract.

IV. DURATA CONTRACTULUI


Art. 6
Contractul are o durata de o luna si intra in vigoare la data semnarii lui. Contractul
poate fi prelungit prin acordul scris al prilor contractante cu cel puin o zi nainte de expirare.
V. ALTE CLAUZE
Art. 7
Prile au desemnat fiecare cte o persoan, respectiv dna Gabriela tefan din partea
Fundaiei Mereu Aproape, email: gabriela@fundatiamereuaproape.ro i Sava Lazar din partea SC
______________ SRL, email: ___________________ care vor ine permanent i eficient legtura
ntre ele, pentru realizarea obiectivelor fixate.
Art. 8
Evidena financiar-contabil se ine n lei, extrasele de cont fiind puse la dispoziia
prilor, la cererea acestora.
VI. RSPUNDEREA CONTRACTUAL
Art. 9
Pentru nendeplinirea obligaiilor, partea n culp va plti penaliti de 0.05 %/zi
raportate la valoarea prestaiei nendeplinite.
VII. FORA MAJOR
Art. 10
Fora major exonereaz de rspundere prile, n cazul neexecutrii pariale sau
totale a obligaiilor asumate prin prezentul contract. Prin fora major se nelege un eveniment
independent de voina prilor, imprevizibil i insurmontabil, aprut dup ncheierea contractului i
care mpiedic prile s execute total sau parial obligaiile asumate.
Partea care invoc fora major are obligaia s o aduc la cunotina celeilalte pri,
n scris, n maximum 3(trei) zile de la apariie, iar dovada forei majore, mpreun cu avertizarea
asupra efectelor i ntinderii posibile a forei majore, se va comunica n maximum 5 (cinci) zile de
la apariie.
Data de referin este data tampilei potei de expediere. Dovada va fi certificat de
Camera de Comer i Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invoc.
Partea care invoc fora major are obligaia s aduc la cunotina celeilalte pri ncetarea cauzei
acesteia n maximum 15(cincisprezece) zile de la ncetare.
Dac aceste mprejurri i consecinele lor dureaz mai mult de 6luni, fiecare
partener poate renuna la executarea contractului pe mai departe. n acest caz, nici una din pri nu
are dreptul de a cere despgubiri la cealalt parte, dar ele au ndatorirea de a-i onora toate
obligaiile pn la aceast dat.
VIII. NOTIFICRI:

Art.11. Orice notificare adresat de ctre una din Pri celeilalte va trebui s fie realizat prin fax
confirmat, prin scrisoare recomandat (prin pot sau curier) cu confirmare de primire sau prin
email cu confirmare de primire.
Art.12. Notificarea se considera realizat dup cum urmeaz:
- n cazul notificrii prin fax sau prin email, n ziua urmtoare celei n care a avut loc
transmiterea acestuia
- n cazul notificrii prin pot sau curier, la data menionata de oficiul potal primitor pe
aceasta confirmare
Art.13. Aceste notificri vor fi adresate n lipsa de modificri notificate dup cum urmeaz, n
atenia persoanelor i la adresele urmtoare:
Pentru SPONSOR:
n att: ____________
Email: ___________________
Adresa: _____________________
Tel/Fax: ______________________
Pentru BENEFICIAR:
n atenia: dnei Gabriela tefan
Email: gabriela@fundatiamereuaproape.ro
Adresa: Str Alecu Russo, nr 13-19, etj 6, ap 13, sector 2, Bucuresti
Tel/Fax: 021.527.19.93/021.527.19.96
IX. CLAUZ DE NON-CONFORMARE A CONTRACTULUI
Art. 14
nclcarea n orice mod de ctre o parte contractant a obligaiilor prevzute n
prezentul contract cu efectul prejudicierii grave a celeilalte pri, atrage dup sine rspunderea civil
sau penal a prii respective dup caz, conform normelor legale n vigoare.
X. CLAUZ DE CESIUNE A CONTRACTULUI
Art. 15
Una dintre pri poate transmite unei tere persoane, total sau parial, drepturile i
obligaiile ce i se cuvin prin acest contract, numai dac a obinut acordul scris al celeilalte pri, care
trebuie comunicat nmaxim 3 (trei) zile. Dac nu se primete nici un rspuns, nseamn c nu se
consimte la cesiunea contractului i aceasta nu poate avea loc.
XI. CLAUZ DE CONTINUITATE A CONTRACTULUI
Art. 16
Prezentul contract poate fi continuat de ctre succesorii legali ai semnatarilor dac
acetia au acordul expres al celeilalte pri.

XII. NCETAREA CONTRACTULUI


Art. 17
ncetarea contractului poate fi realizat numai cu acordul scris al ambelor pri,
fcnd excepie urmtoarele cazuri:
- n cazul cnd realizarea obiectului contractului este evident imposibil;
- La expirarea termenului contractului, cnd prile au notificat n acest sens;
- Cnd este reziliat (rezolvit) pentru neexecutare;
- For major.
XIII. LITIGII
Art. 18
nclcarea n orice mod de ctre o parte contractant a obligaiilor prevzute
n prezentul contract cu efectul prejudicierii grave a celeilalte pri, atrage dup sine rspunderea
civil sau penal a prii respective dup caz, conform normelor legale n vigoare.
XIV. DISPOZIII FINALE
Art. 19
Prezentul contract intr n vigoare la data semnrii sale i este ncheiat n
conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994, aa cum a fost modificat, respectiv ale Codului
fiscal, aa cum a fost modificat, supunndu-se prevederilor acestora.
Art.20
n cazul n care oricare din prevederile Contractului devin nule sau inaplicabile, prin
efectul legii, o astfel de nulitate sau inaplicabilitate nu afecteaz restul prevederilor din prezentul
Contract, prile fiind de acord s renegocieze, de bun-credin, nlocuirea respectivelor prevederi
nule sau inaplicabile, cu alte prevederi care s reflecte inteniile celor dou pri, conform legii.
Prezentul contract s-a ncheiat i semnat la data de ____________, n 2 (dou) exemplare originale
de egal valoare juridic, cte unul pentru fiecare parte.
SPONSOR,
SC ________________ SRL

BENEFICIAR,
FUNDAIA MEREU APROAPE

_____________________
_______________________________

Alessandra Constantinescu
Preedinte

Gabriela Stefan
Director General Adjunct