Sunteți pe pagina 1din 4

S.C MACRO S.R.L.

INSTRUCTIUNE DE LUCRU
FREZAREA

Cod IL 04
Editia : 0 / 07.02.2011
Revizia : 0
Pagina :

Instructiunea de lucru
- Frezarea IL 13

ntocmit
Verificat
Aprobat

Nume i Prenume
Maria-Cristina Dijmrescu

Semntura

Data

S.C MACRO S.R.L.

INSTRUCTIUNE DE LUCRU
FREZAREA

Cod IL 04
Editia : 0 / 07.02.2011
Revizia : 0
Pagina :

Exemplar nr: __

EVIDENTA MODIFICARILOR
Revizia/
Editia

Continutul pe scurt al
modificarii

Justificare

Cine a dispus

Data modificarii

LISTA DE DIFUZARE
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Directie, serviciu, birou,


Numele si
compartiment, punct de lucru prenumele

ntocmit
Verificat
Aprobat

Nume i Prenume
Maria-Cristina Dijmrescu

Semnatura de primire

Semntura

Data

Data

S.C MACRO S.R.L.

INSTRUCTIUNE DE LUCRU
FREZAREA

Cod IL 04
Editia : 0 / 07.02.2011
Revizia : 0
Pagina :

1. SCOP
Prezenta procedur are drept scop precizarea masurilor ce trebuie respectate in cadrul
operatiilor de frezare.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Instructiunea se aplica in sectia Prelucrari mecanice.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1. SR EN ISO 9001 Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
4. DESCRIEREA PROCEDURII
4.1. Se receptioneaza semifabricatul, prin control optico vizual si cu ajutorul
mijloacelor de masurare prevazute in tehnologia de executie.
4.2. Operatia de frezare se executa pe un centru de prelucrat.
4.2.1. Se prinde si se fixeaza piesa pe centrul de prelucrat.
4.2.2. Se executa operatia de frezare, respectand fazele de executie prevazute in
tehnologia de executie, cu ajutorul sculelor, codificate in vederea identificarii lor, astfel
incat sa se obtina cotele cerute.
4.2.3. Se controleaza interfazic cotele prelucrate si se compara cu cotele impuse.
4.2.4. Se desprinde piesa prelucrata din dispozitivul de prindere.
4.2.5. Se depoziteaza piesa frezata in container.
4.2.6. Se supune controlului final piesa obtinuta prin operatia de frezare.
4.2.7. Daca se constata neconformitati se aplica prevederile procedurii Controlul
produsului neconform.
5. RESPONSABILITATI
5.1. SEF SECTIE
5.1.1. Primeste comanda de executie a piesei.
5.1.1. Asigura conditii pentru respectarea prezentei instructiuni
5.1.2. Primeste rapoartele de neconformitate si le supune analizei, in vederea inlaturarii
neconformitatii.
5.2. MAISTRU
5.2.1. Asigura materialele necesare si buna functionare a utilajelor.
5.2.2. Instruieste executantul asupra operatiilor ce trebuiesc executate conform
tehnologiei de executie si a prezentei instructiuni.

ntocmit
Verificat
Aprobat

Nume i Prenume
Maria-Cristina Dijmrescu

Semntura

Data

S.C MACRO S.R.L.

INSTRUCTIUNE DE LUCRU
FREZAREA

Cod IL 04
Editia : 0 / 07.02.2011
Revizia : 0
Pagina :

5.2.3. Instruieste executantul, lunar sau ori de cate ori este nevoie, pe linie de protectia
muncii si paza contra incendiilor.
5.2.4. Preia de la executant orice anunt de defectare a utilajelor, deteriorare a SDV
urilor, in vederea asigurarii obtinerii produsului conform tehnologiei de executie si
asigurarea conditiilor de exploatare a uitlajelor, in vederea inlaturarii pericolelor de
accidentare.
5.3. EXECUTANTUL
5.3.1. Executa operatia de frezare, respectand prevederile prezentei instructiuni si a
tehnologiei de executie.
5.3.2. Masoara cotele obtinute.
5.3.3. Orice neconformitate constatata inaintea inceperii operatiei de frezare o sesizeaza
CTC istului si conducatorului locului de munca.
5.3.4. Depoziteaza piesele prelucrate in container, in vederea supunerii controlului ce
trebuie efecutat de catre CTC istul sectiei.
5.3.5. anunta prompt coordonatorul locului de munca, in cazul in care SDV urile
utilizare nu mai asigura obtinerea cotelor ce trebuiesc prelucrate, in vederea respectarii
desenului de executie.
5.3.6. Anunta prompt coordonatorului locului de munca defectarea utilajului, pentru
eliminarea posibilitatilor de defectare.
5.4. CTC istul sectiei
5.4.1. Receptioneaza semifabricatul, prin sondaj, masurand cu mijloace de masurare
prevazute in tehnologia de executie a piesei.
5.4.2. Daca constata cote necorespunzatoare, semifabricatele respective se depoziteaza in
containere cu etichete de identificare a produsului neconform.
5.4.3. Intocmeste raport de neconformitate pe care il inmaneaza sefului de depozit de
unde s-au ridicat initial semifabricatele, in vederea inlaturarii neconformitatilor.
5.4.4. Controleaza cotele pieselor obtinute prin frezare, cu ajutorul mijloacelor de
verificare prevazute in tehnologia de executie.
5.4.5. Daca constata cote necorespunzatoare, piesele respective se depoziteaza in
containere cu etichete de identificare a produsului neconform.
5.4.6. Intocmeste raportul de neconformitate pe care il inmaneaza sefului de sectie, in
vederea inlaturarii neconformitatilor.
6. FORMULARE SI ANEXE nu este cazul.

ntocmit
Verificat
Aprobat

Nume i Prenume
Maria-Cristina Dijmrescu

Semntura

Data