Sunteți pe pagina 1din 32

Anul 178 (XXII) Nr.

831

PARTEA I

Luni, 13 decembrie 2010

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


SUMAR

Nr.
LEGI I DECRETE
233. Lege pentru modificarea i completarea Legii
nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj
i stimularea ocuprii forei de munc........................
1.180. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea
i completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei
de munc....................................................................

234. Lege pentru modificarea i completarea Ordonanei
Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i
controlul financiar preventiv........................................
1.181. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea
i completarea Ordonanei Guvernului nr. 119/1999
privind controlul intern i controlul financiar preventiv ....

235. Lege pentru acordarea burselor de merit olimpic
internaional elevilor premiai la olimpiadele colare
internaionale..............................................................
1.182. Decret privind promulgarea Legii pentru acordarea
burselor de merit olimpic internaional elevilor premiai
la olimpiadele colare internaionale ..........................

236. Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 44 din Legea
nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil............
1.183. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea
alin. (5) al art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la
actele de stare civil ..................................................

237. Lege pentru modificarea Legii nr. 15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuine proprietate personal ....................................

Pagina

34
4

45
5

5
6

Nr.

Pagina

1.184. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea


Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuine proprietate personal ..........


238. Lege privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua
Culturii Naionale ........................................................

1.185. Decret pentru promulgarea Legii privind declararea


zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naionale ................

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


1.191. Hotrre privind stabilirea sistemului de nregistrare
a loturilor de sturioni din cresctorii i a caviarului
obinut din activiti de acvacultur i de marcare prin
etichetare a caviarului ................................................

813

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
262. Ordin al ministrului administraiei i internelor privind
aprobarea Dispoziiilor generale de aprare mpotriva
incendiilor la spaii i construcii pentru birouri ..........

1424

1.445/790. Ordin al ministrului sntii i al preedintelui


Casei Naionale de Asigurri de Sntate privind
modificarea i completarea Normelor tehnice de
realizare a programelor naionale de sntate n anul
2010, aprobate prin Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate
nr. 264/407/2010 ........................................................

2531

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010

LEGI I DECRETE
PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea i completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj
i stimularea ocuprii forei de munc
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Articol unic. Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 103 din
6 februarie 2002, cu modificrile i completrile ulterioare, se
modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 25, dup alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins:
(4) Msurile de stimulare a ocuprii forei de munc a cror
finanare se asigur din bugetul asigurrilor pentru omaj i
care, potrivit prevederilor legale, continu i n anul bugetar
urmtor vor fi finanate din bugetul anului respectiv, din creditele
aprobate cu acest scop.
2. Dup articolul 37 se introduce un nou articol,
articolul 371, cu urmtorul cuprins:
Art. 371. (1) La stabilirea stagiului minim de cotizare de
12 luni n ultimele 24 de luni premergtoare datei nregistrrii cererii,
prevzut la art. 34 alin. (1) lit. a), nu se iau n considerare perioadele
care reprezint stagiu de cotizare utilizate pentru stabilirea i
acordarea anterioar a unui drept la indemnizaie de omaj.
(2) Perioadele care reprezint stagiu de cotizare i care au
fost utilizate pentru stabilirea i acordarea anterioar a unui
drept la indemnizaie de omaj, prevzute la alin. (1), se iau n
considerare la stabilirea stagiului de cotizare n funcie de care
se stabilete perioada pentru care se acord indemnizaia de
omaj i cuantumul acestui drept, prevzut la art. 39.
3. La articolul 41 alineatul (1), dup litera d) se introduce
o nou liter, litera e), cu urmtorul cuprins:
e) s ntiineze n scris agenia pentru ocuparea forei de
munc la care sunt nregistrate apariia strii de incapacitate
temporar de munc i datele de identificare, respectiv numele
medicului prescriptor i unitatea n care funcioneaz acesta, n
termen de 24 de ore de la data acordrii concediului medical. n
situaia n care apariia strii de incapacitate temporar de
munc a intervenit n zile declarate nelucrtoare sau mplinirea
termenului de 24 de ore se realizeaz n zile declarate
nelucrtoare, persoanele care beneficiaz de indemnizaie de
omaj au obligaia de a ntiina agenia pentru ocuparea forei
de munc la care sunt nregistrate, n prima zi lucrtoare.
4. La articolul 41, dup alineatul (1) se introduc trei noi
alineate, alineatele (11)(13), cu urmtorul cuprins:
(11) Obligaia prevzut la alin. (1) lit. c) nu se aplic n
situaia n care persoanele care beneficiaz de indemnizaie de
omaj particip la programe de formare profesional, organizate
n condiiile legii, a cror finanare este asigurat din asistena
financiar nerambursabil primit de Romnia, n calitate de stat
membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului
european de dezvoltare regional, Fondului social european i
Fondului de coeziune. Obligaia nu se aplic pe perioada n care
persoanele particip la aceste programe de formare
profesional, n condiiile n care, anterior includerii n cadrul
acestor programe, nu au fost cuprinse n serviciile pentru

stimularea ocuprii forei de munc i de formare profesional


oferite de agenia pentru ocuparea forei de munc i se afl n
perioada de acordare a acestor servicii.
(12) Persoanele prevzute la alin. (11) au obligaia s
prezinte lunar, la data programrii prevzute la alin. (1) lit. a),
ageniei pentru ocuparea forei de munc la care sunt
nregistrate dovada participrii lor la programe de formare
profesional a cror finanare este asigurat din asistena
financiar nerambursabil primit de Romnia, n calitate de stat
membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului
european de dezvoltare regional, Fondului social european i
Fondului de coeziune, sau, dup caz, dovada participrii la
examenul de absolvire a acestora. Prezentarea dovezii nu
constituie refuz nejustificat potrivit art. 44 lit. d) i e).
(13) n situaia n care obligaia prevzut la alin. (12) nu este
ndeplinit, prevederile alin. (11) nu se aplic.
5. La articolul 45, dup alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (5), cu urmtorul cuprins:
(5) Perioada de suspendare a indemnizaiei de omaj pe
perioada acordrii indemnizaiei pentru incapacitate temporar
de munc, prevzut la alin. (1) lit. g), face parte din perioada de
acordare a indemnizaiei de omaj n situaia n care nu este
ndeplinit obligaia prevzut la art. 41 alin. (1) lit. e).
6. La articolul 661, alineatul (5) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(5) Persoanele care beneficiaz de indemnizaie de omaj,
cu excepia acelora care particip la programe de formare
profesional organizate n condiiile legii, a cror finanare este
asigurat din asistena financiar nerambursabil primit de
Romnia, n calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin
intermediul Fondului european de dezvoltare regional,
Fondului social european i Fondului de coeziune, pe perioada
n care particip la aceste programe de formare profesional, n
condiiile n care, anterior includerii n cadrul acestor programe
de formare profesional, nu au fost cuprinse n serviciile pentru
stimularea ocuprii forei de munc i de formare profesional
oferite de agenia pentru ocuparea forei de munc, sunt
obligate s participe la programele de formare profesional
oferite i organizate de ageniile pentru ocuparea forei de
munc, precum i la examenul de absolvire a acestora.
7. La articolul 95, dup alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu urmtorul cuprins:
(11) Msurile de stimulare a ocuprii forei de munc
finanate din bugetul asigurrilor pentru omaj, pentru a cror
acordare se prevede, potrivit dispoziiilor legale, ncheierea de
contracte sau convenii cu ageniile pentru ocuparea forei de
munc, se acord n limita sumelor aprobate n bugetul
asigurrilor pentru omaj cu aceast destinaie, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanele publice, cu
modificrile i completrile ulterioare.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

PREEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOAN

Bucureti, 7 decembrie 2010.


Nr. 233.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea i completarea
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj
i stimularea ocuprii forei de munc
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea pentru modificarea i completarea Legii
nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei
de munc i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
Bucureti, 6 decembrie 2010.
Nr. 1.180.

PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern
i controlul financiar preventiv
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Art. I. Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul
intern i controlul financiar preventiv, republicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
ARTICOLUL 1

Scopul ordonanei
Prezenta ordonan reglementeaz controlul intern/
managerial, inclusiv controlul financiar preventiv la entitile
publice, cu privire la utilizarea fondurilor publice i administrarea
patrimoniului public cu eficien, eficacitate i economicitate.
2. La articolul 4, dup alineatul (2) se introduc trei noi
alineate, alineatele (3)(5), cu urmtorul cuprins:
(3) Conductorul entitii publice elaboreaz anual un
raport asupra sistemului de control intern/managerial, care se
prezint ca anex la situaia financiar a exerciiului bugetar
ncheiat.
(4) Instruciunile privind ntocmirea, aprobarea i prezentarea
raportului conductorului entitii publice asupra sistemului de
control intern/managerial prevzut la alin. (3) se aprob prin
ordin al ministrului finanelor publice.
(5) Ministerul Finanelor Publice prezint Guvernului, pn
la sfritul semestrului I al anului curent, pentru anul precedent,
un raport privind stadiul implementrii sistemului de control
intern/managerial la nivelul instituiilor publice la care se exercit

funcia de ordonator principal de credite al bugetului de stat,


bugetului asigurrilor sociale de stat i al bugetului oricrui fond
special.
3. La articolul 5, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Ministerul Finanelor Publice este autoritatea
administraiei publice centrale de specialitate care are
responsabilitatea elaborrii i implementrii politicii n domeniul
sistemelor de control intern/managerial, precum i al gestiunii
financiare. Ministerul Finanelor Publice ndrum metodologic,
coordoneaz i supravegheaz implementarea sistemelor de
control intern/managerial, precum i asigurarea bunei gestiuni
financiare n utilizarea fondurilor publice i n administrarea
patrimoniului public.
4. La articolul 5, dup alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins:
(3) Competenele Ministerului Finanelor Publice prevzute
la alin. (2) sunt exercitate de ctre Unitatea central de
armonizare a sistemelor de management financiar i control,
organizat ca direcie general i condus de un controlor
financiar-ef i de adjuncii acestuia, n condiiile prevzute de
prezenta ordonan.
5. La articolul 27, dup litera i) se introduce o nou liter,
litera j), cu urmtorul cuprins:
j) nendeplinirea de ctre ordonatorul de credite a obligaiei
de a elabora i prezenta raportul anual asupra sistemului de
control intern/managerial, prevzut la art. 4 alin. (3).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010

6. Articolul 28 se modific i va avea urmtorul cuprins:

contravenia prevzut la lit. c), cu amend de la 1.000 lei la

ARTICOLUL 28

2.000 lei.

Sancionarea contraveniilor
Art. II. n tot cuprinsul ordonanei, sintagma control intern

Contraveniile prevzute la art. 27 lit. a), b) i d)j) se


sancioneaz cu amend de la 3.000 lei la 5.000 lei, iar

se nlocuiete cu sintagma control intern/managerial.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

PREEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOAN

Bucureti, 7 decembrie 2010.


Nr. 234.

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea i completarea
Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern
i controlul financiar preventiv
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea pentru modificarea i completarea
Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar
preventiv i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
Bucureti, 6 decembrie 2010.
Nr. 1.181.


PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru acordarea burselor de merit olimpic internaional elevilor premiai
la olimpiadele colare internaionale
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Art. 1. Prezenta lege instituie acordarea burselor de merit
olimpic internaional elevilor care la olimpiadele colare
internaionale se situeaz pe unul dintre primele trei locuri,
indiferent de disciplina de nvmnt la care acestea au fost
organizate.
Art. 2. Bursele de merit olimpic internaional care fac
obiectul prezentei legi se acord pentru o perioad de 12 luni,
ncepnd cu luna imediat urmtoare realizrii performanei
colare prevzute la art. 1.

Art. 3. Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic


internaional acordate este difereniat, n funcie de nivelul
performanei colare realizate, dup cum urmeaz:
a) pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic
internaional reprezint echivalentul salariului minim garantat pe
economie la data acordrii acesteia;
b) pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit
olimpic internaional reprezint echivalentul a 75% din salariul
minim garantat pe economie la data acordrii acesteia;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010


c) pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit
olimpic internaional reprezint echivalentul a 50% din salariul
minim garantat pe economie la data acordrii acesteia.
Art. 4. Sumele necesare acordrii burselor de merit
olimpic internaional sunt prevzute anual n bugetul Ministerului
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i sunt acordate de
la bugetul de stat.

Art. 5. Prezenta lege intr n vigoare la data de 1 ianuarie


2011.
Art. 6. n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a
prezentei legi, Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului emite norme metodologice de aplicare, aprobate prin
ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

PREEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOAN

Bucureti, 7 decembrie 2010.


Nr. 235.
PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru acordarea
burselor de merit olimpic internaional elevilor premiai
la olimpiadele colare internaionale
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea pentru acordarea burselor de merit
olimpic internaional elevilor premiai la olimpiadele colare internaionale i se
dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
Bucureti, 6 decembrie 2010.
Nr. 1.182.

PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea alin. (5) al art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Articol unic. Alineatul (5) al articolului 44 din Legea
nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 743 din 2 noiembrie
2009, se modific i va avea urmtorul cuprins:
(5) Transcrierea certificatelor i a extraselor de stare civil
privind cetenii romni care nu au avut niciodat domiciliul n

Romnia se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al


municipiului Bucureti i cu avizul prealabil al Direciei
Generale de Eviden a Persoanelor a Municipiului Bucureti,
n termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de
transcriere.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

PREEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOAN

Bucureti, 7 decembrie 2010.


Nr. 236.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010


PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) al art. 44
din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea pentru modificarea alin. (5) al art. 44 din
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil i se dispune publicarea
acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
Bucureti, 6 decembrie 2010.
Nr. 1.183.


PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuine proprietate personal
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Articol unic. Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuine proprietate personal,
republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 44 din
18 ianuarie 2008, se modific i va avea urmtorul cuprins:
1. La articolul 3, partea introductiv i litera b) ale
alineatului (1) vor avea urmtorul cuprins:
Art. 3. (1) De prevederile art. 1 beneficiaz, o singur
dat, tinerii care, la data depunerii cererii prevzute la art. 4, au
vrsta de pn la 35 de ani i ndeplinesc urmtoarele condiii:
...............................................................................................
b) la data depunerii cererii, precum i la data rezolvrii
acesteia nu au avut sau nu dein n proprietate o locuin ori un

teren destinat construirii unei locuine proprietate personal, att


n localitatea n care se solicit atribuirea n folosin a unui
teren, ct i n alte localiti.
2. La articolul 4, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:
(2) Cererea cuprinde numele i prenumele solicitantului i
domiciliul acestuia, la care se anexeaz o copie de pe certificatul
de natere, o copie de pe cartea de identitate, o declaraie a
solicitantului, pe propria rspundere, n care se menioneaz c
nu deine sau nu a deinut n proprietate o locuin ori un teren
destinat construirii unei locuine; o declaraie similar se depune
i la data rezolvrii cererii.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

PREEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOAN

Bucureti, 7 decembrie 2010.


Nr. 237.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuine proprietate personal
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea pentru modificarea Legii nr. 15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuine proprietate
personal i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
Bucureti, 6 decembrie 2010.
Nr. 1.184.

PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naionale
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Art. 1. Se declar ziua de 15 ianuarie Ziua Culturii
Naionale.
Art. 2. (1) Autoritile administraiei publice centrale i
locale sprijin material i financiar organizarea de manifestri
cultural-artistice i de aciuni social-culturale dedicate srbtoririi
acestei zile.

(2) Ministerul Culturii i Patrimoniului Naional elaboreaz, n


colaborare cu reprezentanii organismelor deconcentrate, un
ghid anual al manifestrilor dedicate acestei srbtori.
Art. 3. Societatea Romn de Televiziune i Societatea
Romn de Radiodifuziune vor realiza i vor include n
programele lor emisiuni dedicate acestei zile.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

PREEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOAN

Bucureti, 7 decembrie 2010.


Nr. 238.
PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind declararea
zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naionale
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea privind declararea zilei de 15 ianuarie
Ziua Culturii Naionale i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
Bucureti, 6 decembrie 2010.
Nr. 1.185.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind stabilirea sistemului de nregistrare a loturilor de sturioni din cresctorii i a caviarului
obinut din activiti de acvacultur i de marcare prin etichetare a caviarului
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Prezenta hotrre stabilete sistemul de nregistrare
a loturilor de sturioni din cresctoriile din Romnia i a caviarului
obinut din activiti de acvacultur, precum i sistemul universal
de etichetare a caviarului.
Art. 2. n sensul prezentei hotrri, termenii i expresiile
de mai jos au urmtoarea semnificaie:
a) autoritate competent pentru operarea nregistrrilor din
baza de date pentru Registrul CITES al loturilor de sturioni din
cresctoriile din Romnia autoritatea public teritorial pentru
protecia mediului, respectiv ageniile judeene pentru protecia
mediului, iar pentru Rezervaia Biosferei Delta Dunrii,
Administraia Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii;
b) autoritatea competent pentru atribuirea codurilor oficiale
de nregistrare a unitilor de procesare i ambalare/reambalare
a caviarului autoritatea public central pentru protecia
mediului, n calitate de autoritate de management CITES;
c) caviar icre nefecundate ale speciilor aparinnd
ordinului Acipenseriformes (sturioni sau peti cu padel)
prelucrate;
d) caviar presat caviar compus din icrele nefecundate ale
unuia sau mai multor specii de sturioni sau peti cu padel,
rezultate dup procesarea i prepararea caviarului de nalt
calitate;
e) codul-surs liter corespunztoare sursei caviarului (de
exemplu, W, C, F), definit n conformitate cu prevederile
Conveniei privind comerul internaional cu specii slbatice de
faun i flor pe cale de dispariie, adoptat la Washington la
3 martie 1973, la care Romnia a aderat prin Legea nr. 69/1994,
cu modificrile ulterioare;
f) container primar cutie, borcan sau alt recipient care intr
n contact direct cu caviarul;
g) container secundar recipientul n care se amplaseaz
containerele primare;
h) etichet nereutilizabil orice etichet sau marc care
sigileaz containerul i nu poate fi ndeprtat sau transferat la
un alt container fr a fi deteriorat; eticheta va fi plasat astfel
nct s permit vizualizarea oricrei deschideri a containerului;
i) numr de identificare a lotului un numr care
corespunde informaiei legate de sistemul de comer al
caviarului, folosit de fiecare unitate de procesare sau
reambalare;
j) pui de o var pui de sturion produs n anul respectiv n
ar sau importat i nregistrat pn la sfritul acelui an;
k) remont sturion aflat n anul premergtor atingerii
maturitii sexuale;
l) reproductor sturion care a atins maturitatea sexual;

m) stocul de reproducere totalitatea exemplarelor de


sturioni, remoni i reproductori, dintr-o unitate de acvacultur,
care sunt utilizai pentru reproducere;
n) unitate de procesare/ambalare facilitate care deine
instalaii pentru prima ambalare a caviarului ntr-un container
primar;
o) unitate de reambalare facilitate responsabil de
primirea i reambalarea caviarului n noi containere primare.
Art. 3. Sistemul de nregistrare a loturilor de sturioni din
cresctorii este reprezentat de Registrul CITES al loturilor de
sturioni din cresctoriile din Romnia, care const ntr-o baz
de date on-line ce poate fi accesat pe pagina de internet
www.ddni.ro/rosturgeons
Art. 4. Orice persoan fizic i/sau juridic ce desfoar
operaiuni de cretere n captivitate a speciilor de sturioni sau
care import ori introduce pe teritoriul Romniei din alt stat
membru exemplare de sturioni n stare vie, pentru cretere n
captivitate, are obligaia de a transmite informaiile necesare
pentru a fi incluse n baza de date prevzut la art. 3.
Art. 5. Registrul CITES prevzut la art. 3 este constituit
din:
a) baza de date a puilor de sturioni din cresctorii, al crei
model este prevzut n anexa nr. 1;
b) baza de date a sturionilor aduli, remoni i reproductori,
din cresctorii, al crei model este prevzut n anexa nr. 2.
Art. 6. Baza de date pentru Registrul CITES const n:
a) fiele de nregistrare a loturilor de pui de sturioni de o var
produi n ar, importai sau introdui pe teritoriul Romniei din
alt stat membru al Uniunii Europene, conform modelului
prevzut n anexa nr. 3;
b) fiele de nregistrare a remonilor i a reproductorilor de
sturioni crescui n ar, importai sau introdui pe teritoriul
Romniei din alt stat membru al Uniunii Europene, conform
modelului prevzut n anexa nr. 4;
c) fiele de nregistrare a icrelor obinute de la sturionii de
cresctorie, conform modelului prevzut n anexa nr. 5.
Art. 7. (1) Fiele de nregistrare prevzute la art. 6 lit. a) i
b) se completeaz de ctre persoanele fizice i/sau juridice
prevzute la art. 4, pe propria rspundere.
(2) Fiele de nregistrare prevzute la art. 6 lit. c) se
completeaz de ctre persoanele fizice i/sau juridice prevzute
la art. 4, mpreun cu o persoan desemnat de ctre
autoritatea competent prevzut la art. 2 lit. a).
(3) Fiele completate conform alin. (1) i (2) se transmit ctre
autoritile competente prevzute la art. 2 lit. a), n termen de

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010


15 zile de la data producerii/introducerii exemplarelor n
cresctorie.
(4) Autoritile competente prevzute la art. 2 lit. a) includ
informaiile primite n baza de date prevzut la art. 3, n termen
de 15 zile de la primirea fielor de nregistrare.
Art. 8. (1) Fiecare exemplar femel din loturile de sturioni
care constituie stocul de reproducere, produse n ar, importate
sau introduse pe teritoriul Romniei din alt stat membru al
Uniunii Europene, se marcheaz individual, de ctre persoanele
fizice i/sau juridice prevzute la art. 4, cu mrci de tip microcip
de transmisie-recepie automat, potrivit art. 66 alin. (3) din
Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de
stabilire a normelor de punere n aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 338/97 al Consiliului privind protecia speciilor faunei i florei
slbatice prin controlul comerului cu acestea, pentru asigurarea
trasabilitii produselor provenite de la sturioni.
(2) Locul de implantare a mrcii este sub tegument,
deasupra liniei laterale stngi, n apropierea capului.
(3) Costurile mrcilor prevzute la alin. (1) se suport de
ctre persoanele fizice i/sau juridice prevzute la art. 4.
(4) n cazul obinerii de produse din exemplarele de sturioni
prevzute la alin. (1), seria mrcii microcip a sturionului de la
care provin produsele este specificat pe ambalajul acestora i
pe permisul de export/certificatul CITES.
Art. 9. (1) Sistemul universal de etichetare a caviarului
const n aplicarea unei etichete nereutilizabile pe fiecare
container primar ce conine caviar provenit de la speciile de
Acipenseriforme, indiferent de mrimea acestuia i indiferent
dac este ambalat sau reambalat de ctre o unitate de
procesare/ambalare i/sau reambalare.
(2) Prevederile prezentei hotrri nu aduc atingere legislaiei
n vigoare privind etichetarea produselor de origine animal i
nici celei specifice din domeniul sanitar veterinar cu privire la
obinerea i marcarea produselor de pescuit.
Art. 10. Sistemul de etichetare prevzut la art. 9 alin. (1)
se aplic tuturor cantitilor de caviar, din mediul natural sau din
acvacultur, produs pentru scopuri comerciale i noncomerciale,
att pentru comerul intern, ct i pentru cel internaional, pentru
cantitile importate, exportate, reexportate sau plasate pe pia
n interiorul Uniunii Europene i care atest sursa legal a
caviarului.
Art. 11. Eticheta nereutilizabil este fixat pe fiecare
container primar de ctre unitatea de procesare/ambalare i/sau
reambalare, astfel nct s-l sigileze i s fie deteriorat la prima
deschidere a acestuia.
Art. 12. Etichetele nereutilizabile sunt de dou tipuri:
a) pentru caviarul ambalat de o unitate de
procesare/ambalare din ara de origine;
b) pentru caviarul reambalat de o unitate de reambalare
dintr-o alt ar.
Art. 13. (1) Eticheta nereutilizabil prevzut la art. 12
lit. a) (de exemplu, HUS/W/RO/2005/xxxx/yyyyy) trebuie s
includ:
a) codul standard al speciilor, format din 3 litere pentru
identificarea speciei de Acipenseriforme, prevzut n anexa nr. 6
(de exemplu, HUS pentru Huso huso);
b) codul-surs al caviarului;

c) codul ISO format din dou litere pentru ara de origine


(de exemplu, RO pentru Romnia);
d) anul recoltrii;
e) codul oficial de nregistrare atribuit unitii de
procesare/ambalare de ctre autoritatea competent prevzut
la art. 2 lit. b), format din 4 cifre (xxxx);
f) numrul de identificare a lotului de caviar, format din 4 cifre
(yyyy), atribuit de ctre unitatea de procesare/ambalare.
(2) Eticheta nereutilizabil prevzut la art. 12 lit. b)
(de exemplu, RUT/W/RU/2005/RO- xxxx/yyyy) trebuie s includ:
a) codul standard al speciilor, format din 3 litere pentru
identificarea speciei de Acipenseriforme, prevzut n anexa nr. 6
(de exemplu, RUT pentru Acipenser ruthenus);
b) codul-surs al caviarului;
c) codul ISO, format din dou litere, pentru ara de origine
(de exemplu, RU pentru Federaia Rus);
d) anul reambalrii;
e) codul oficial de nregistrare al unitii de reambalare, care
include codul ISO, format din dou litere, al rii n care se
efectueaz reambalarea, dac aceasta difer de ara de origine
(de exemplu, RO-xxxx);
f) numrul de identificare a lotului de caviar, format din 4 cifre
(yyyy), atribuit de ctre unitatea de procesare/ambalare sau
numrul permisului CITES de export ori al certificatului de
reexport.
Art. 14. n condiiile n care nu se face reambalarea
caviarului, eticheta nereutilizabil prevzut la art. 12 lit. a) se
menine pe containerul primar i este suficient, inclusiv n cazul
reexportului.
Art. 15. (1) Etichetele nereutilizabile trebuie s fie
autoadezive i s fie lipite pe container astfel nct la
deschiderea containerului acestea s fie deteriorate.
(2) Fiecare unitate de procesare/ambalare i reambalare i
stabilete i i produce propriile etichete nereutilizabile,
respectnd condiiile prevzute la art. 13, i transmite modelul
acestora ctre autoritatea competent prevzut la art. 2 lit. b).
Art. 16. Unitile de procesare/ambalare i/sau
reambalare au obligaia s tipreasc etichetele nereutilizabile,
conform modelului stabilit, i s transmit autoritii competente
prevzute la art. 2 lit. b) codurile etichetelor folosite, n termen
de 24 de ore de la utilizarea acestora.
Art. 17. Unitile de procesare/ambalare i/sau reambalare
au obligaia s in un registru al tuturor cantitilor de caviar
importate, exportate, reexportate, introduse pe teritoriul
Romniei din alt stat membru al Uniunii Europene, produse n
cresctorii sau stocate.
Art. 18. Cnd caviarul este exportat sau reexportat, pe
lng descrierea coninutului, n acord cu reglementrile
vamale, trebuie indicat cantitatea exact de caviar pe fiecare
container secundar.
Art. 19. Unitile de procesare/ambalare i/sau
reambalare a caviarului, persoanele fizice i/sau juridice care
desfoar operaiuni de cretere n captivitate a speciilor de
sturioni ori cele care desfoar activiti de export cu
specimene de sturioni au obligaia de a se nregistra la
autoritatea competent prevzut la art. 2 lit. b), n termen de
60 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei hotrri sau de

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010

30 de zile de la nceperea activitii, dup caz, precum i de a


transmite, fr ntrzieri nejustificate, orice modificare legat de
datele transmise n vederea nregistrrii.
Art. 20. Autoritatea public central pentru protecia
mediului are obligaia de a pstra un registru cuprinznd unitile
de procesare/ambalare i/sau reambalare a caviarului
nregistrate i de a transmite lista acestor uniti i codul oficial
de nregistrare, precum i modificrile aferente secretariatului
CITES i Comisiei Europene, n termen de 30 de zile de la data
nregistrrii acestora.
Art. 21. Autoritatea public central pentru protecia
mediului are obligaia de a alctui o list a persoanelor fizice
i/sau juridice care desfoar operaiuni de cretere n
captivitate a speciilor de sturioni, n baza informaiilor
nregistrate n Registrul CITES prevzut la art. 3, precum i a
celor care desfoar activiti de export cu specimene de
sturioni i de a transmite secretariatului CITES aceast list,
precum i modificri ulterioare ale acesteia, n termen de 30 de
zile de la data nregistrrii.
Art. 22. Respectarea prevederilor prezentei hotrri
constituie condiie necesar pentru eliberarea permiselor de
import, de export sau a certificatelor de reexport ori a
certificatelor pentru utilizare n interiorul Uniunii Europene pentru
specimene de sturioni.
Art. 23. (1) ntre autoritatea public central pentru
protecia mediului, prin direcia de specialitate, i orice alt
autoritate cu atribuii n domeniul pescuitului, acvaculturii
sturionilor, procesrii caviarului trebuie s existe o cooperare
efectiv i continu, bazat pe schimbul de informaii pentru
implementarea regulamentelor Comisiei Europene privind
comerul cu specii de flor i faun slbatic i a prevederilor
conveniilor internaionale privind conservarea speciilor de flor
i faun slbatic la care Romnia este parte.
(2) Autoritile cu atribuii de control privind respectarea
reglementrilor din domeniul acvaculturii sturionilor, procesrii
i/sau ambalrii caviarului au obligaia de a transmite autoritii
publice centrale pentru protecia mediului, la solicitarea acesteia
sau n conformitate cu prevederile protocoalelor de colaborare
ncheiate cu aceasta, informaiile pe care le dein privind

controalele efectuate, cazurile de nclcare ale dispoziiilor


prezentei hotrri i modul de sancionare a acestor nclcri.
Art. 24. (1) Urmtoarele fapte constituie contravenie i se
sancioneaz dup cum urmeaz:
a) nerespectarea obligaiei de a transmite informaiile
necesare pentru a fi incluse n baza de date prevzut la art. 3,
cu amend de la 2.000 lei pn la 5.000 lei pentru persoane
fizice i de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoane juridice;
b) nerespectarea obligaiei de a marca fiecare exemplar
femel din loturile de sturioni care constituie stocul de
reproducere, precum i nespecificarea pe ambalajul
containerului de caviar a seriei mrcii microcip a sturionului de
la care provin produsele, cu amend de la 1.000 lei pn la
5.000 lei pentru persoane fizice i de la 5.000 lei la 10.000 lei
pentru persoane juridice;
c) nerespectarea de ctre unitatea de procesare/ambalare
i reambalare a caviarului a obligaiei de a transmite autoritii
competente prevzute la art. 2 lit. b) a modelului etichetelor
nereutilizabile, precum i a codurilor etichetelor folosite, cu
amend de la 2.000 lei la 8.000 lei;
d) nerespectarea de ctre unitatea de procesare/ambalare
i reambalare a caviarului a obligaiei de a ine un registru al
tuturor cantitilor de caviar importate, exportate, reexportate,
introduse pe teritoriul Romniei din alt stat membru, produse n
cresctorii sau stocate, cu amend de la 5.000 lei la 20.000 lei.
(2) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor
prevzute la alin. (1) se fac de ctre personalul mputernicit cu
atribuii de control din cadrul Grzii Naionale de Mediu i
Ageniei Naionale pentru Pescuit i Acvacultur, conform
competenelor stabilite de legislaia n vigoare.
Art. 25. (1) Dispoziiile referitoare la contraveniile
prevzute la art. 24 se completeaz cu prevederile Ordonanei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(2) Prevederile art. 24 intr n vigoare la 30 de zile de la data
publicrii prezentei hotrri.
Art. 26. Anexele nr. 16 fac parte integrant din prezenta
hotrre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
p. Ministrul mediului i pdurilor,
Cristian Apostol,
secretar de stat
Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,
Valeriu Tabr
p. Preedintele Autoritii Naionale Sanitare Veterinare
i pentru Sigurana Alimentelor,
Corneliu Ceic
eful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mnoiu
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Ialomiianu

Bucureti, 24 noiembrie 2010.


Nr. 1.191.

Hatchery

Species/Hybrid

Company

Destinaia

Destination

Data eclozrii
(luna/anul)
Hatching date
(mounth/year)

Ferma/
Cresctoria

Growing farm

Societatea

Company

Proveniena

Origin

Specia/
Hibrid

Species/
Hybrid

Data marcrii

Date of
tagging

Generaia
(anul)
Generation
(year)
Destination

Destinaia

PIT tag

Marca PIT

Sex

Sex

SL
(cm)

LS
(cm)

Number

Numr

Registrul CITES Baza de date a sturionilor aduli (remoni i reproductori) din cresctorii

Staia de reproducere

Specia/Hibrid

Societatea

Registrul CITES Baza de date a puilor de sturioni din cresctorii

Registering
person/Agency

Persoana
nregistratoare/
Instituia
Registering
person/Agency

Gonad
Eggs obtained
harvesting date
(kg)

ANEXA Nr. 2

Registering
person/Agency

Persoana
nregistratoare/
Instituia

Icre obinute
(kg)

Data recoltrii
gonadelor

DNA samples

PIT tag number


of broodfish

Persoana
nregistratoare/
Instituia

Probe de ADN

Seria PIT a
reproductorilor

ANEXA Nr. 1

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010


11

Numele


Numr
de exemplare

Staia de
reproducere/Cresctoria din ar
sau strintate

MINISTERUL MEDIULUI I PDURILOR


Autoritatea Naional de Management CITES
Registrul CITES al sturionilor din cresctoriile din Romnia

Specia/Hibrid

Funcia


Marcajul prinilor
(Seria microcip)
Femela
Masculii

Societatea productoare/importatoare:

Data naterii/
eclozrii
(luna/anul)

Semntura


Destinaia
i numrul
de exemplare
1.
2.
3.
...

ANEXA Nr. 4

Factura/Declaraia
vamal (nr. doc./data)

Nr.
crt.

Proveniena

Numele


Specia/Hibrid

Data nregistrrii:

Ferma de cretere

Seria mrcii microcip

Funcia


Generaia (anul)

Societatea productoare/importatoare:
Data marcrii

Semntura


Sex

LS
(cm)

Fia de nregistrare a remonilor i reproductorilor de sturioni crescui n ar, importai sau introdui pe teritoriul Romniei din alt stat membru
al Uniunii Europene

Nr.
crt.

Data nregistrrii:

Fia de nregistrare a loturilor de pui de sturioni de o var produi n ar, importai sau introdui pe teritoriul Romniei din alt stat membru al
Uniunii Europene

MINISTERUL MEDIULUI I PDURILOR


Autoritatea Naional de Management CITES
Registrul CITES al sturionilor din cresctoriile din Romnia

ANEXA Nr. 3

12
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010

13

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL MEDIULUI I PDURILOR


Autoritatea Naional de Management CITES
Registrul CITES al sturionilor din cresctoriile din Romnia
Fia de nregistrare a icrelor obinute de la sturioni de cresctorie
Data recoltrii:
Societatea productoare:
Nr.
crt.

Specia/Hibrid

Proveniena

Recoltarea s-a fcut


n prezena:
Agenia pentru Protecia
Mediului

Seria mrcii microcip

Numele


Generaia (anul)

Greutatea (kg)

Funcia


LS
(cm)

Icre obinute
(g)

Semntura

ANEXA Nr. 6

Codurile pentru identificarea speciilor de Acipenseriforme, hibrizilor i amestecului de specii


Specia

Acipenser baerii
Acipenser baerii baicalensis
Acipenser brevirostrum
Acipenser dabryanus
Acipenser fulvescens
Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser medirostris
Acipenser mikadoi
Acipenser naccarii
Acipenser nudiventris
Acipenser oxyrhynchus
Acipenser oxyrhynchus desotoi
Acipenser persicus
Acipenser ruthenus
Acipenser schrencki
Acipenser sinensis
Acipenser stellatus
Acipenser sturio
Acipenser transmontanus
Huso dauricus
Huso huso
Polyodon spathula
Psephurus gladius
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi
Pseudoscaphirhynchus hermanni
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni
Scaphirhynchus platorynchus
Scaphirhynchus albus
Scaphirhynchus suttkusi
Amestec de specii (numai pentru caviar presat)
Exemplare de hibrizi: cod pentru speciile de masculi x cod pentru speciile de femele

Codul

BAE
BAI
BVI
DAB
FUL
GUE
MED
MIK
NAC
NUD
OXY
DES
PER
RUT
SCH
SIN
STE
STU
TRA
DAU
HUS
SPA
GLA
FED
HER
KAU
PLA
ALB
SUS
MIX
YYYx XXX

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

ORDIN
privind aprobarea Dispoziiilor generale de aprare
mpotriva incendiilor la spaii i construcii pentru birouri
n conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind
aprarea mpotriva incendiilor, cu modificrile ulterioare, ale art. 3 alin. (1) i (2) i
art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare i funcionare al Inspectoratului
General pentru Situaii de Urgen, aprobat prin Hotrrea Guvernului
nr. 1.490/2004, cu modificrile ulterioare, precum i cu prevederile Hotrrii
Guvernului nr. 1.016/2004 privind msurile pentru organizarea i realizarea
schimbului de informaii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice,
precum i al regulilor referitoare la serviciile societii informaionale ntre Romnia
i statele membre ale Uniunii Europene, precum i Comisia European, cu
modificrile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 30/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Administraiei i
Internelor, aprobat cu modificri prin Legea nr. 15/2008, cu modificrile i
completrile ulterioare,
ministrul administraiei i internelor emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Dispoziiile generale de aprare mpotriva incendiilor la
spaii i construcii pentru birouri, prevzute n anexa care face parte integrant din
prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin intr n vigoare n termen de 30 de zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevzute de
Directiva 98/34/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 22 iunie 1998 de
stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaii n domeniul standardelor
i reglementrilor tehnice, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene
(JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, cu modificrile ulterioare.
Ministrul administraiei i internelor,
Constantin-Traian Iga
Bucureti, 2 decembrie 2010.
Nr. 262.

ANEX

DISPOZIII GENERALE

de aprare mpotriva incendiilor la spaii i construcii pentru birouri


CAPITOLUL I
Scopul i domeniul de aplicare
Art. 1. (1) Dispoziiile generale de aprare mpotriva
incendiilor la spaii i construcii pentru birouri, denumite n
continuare dispoziii generale, au ca scop prevenirea i
reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea
condiiilor pentru limitarea propagrii i dezvoltrii acestora prin
msuri tehnice i organizatorice, protecia utilizatorilor, a forelor
care acioneaz la intervenie, a bunurilor i a mediului mpotriva
efectelor incendiilor.
(2) Dispoziiile generale se aplic tuturor spaiilor i
construciilor pentru birouri de pe teritoriul Romniei, indiferent
de forma de proprietate, pe ntreaga perioad de exploatare.

(3) Prin perioad de exploatare se nelege i perioada n


care activitatea normal este ntrerupt, cum ar fi noaptea, zilele
nelucrtoare, zilele de srbtori legale sau altele asemenea.
Art. 2. (1) Prin spaii i construcii pentru birouri se nelege
orice cldire destinat activitilor de birou, inclusiv spaiile de
depozitare i administrative aferente acestora.
(2) Spaiile i construciile pentru birouri care fac obiectul
prezentelor dispoziii generale se clasific, din punct de vedere
constructiv, n:
a) construcii independente pentru birouri;
b) spaii pentru birouri nglobate n alte construcii.
(3) Construciile pentru birouri se clasific, dup regimul de
nlime, n cldiri normale/obinuite, cldiri nalte i cldiri foarte
nalte, n conformitate cu reglementrile tehnice specifice.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010


Art. 3. Prezentele dispoziii generale se completeaz cu
prevederile specifice din Normele generale de aprare mpotriva
incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraiei i
internelor nr. 163/2007, i cu reglementrile tehnice din
domeniul aprrii mpotriva incendiilor aplicabile exploatrii
construciilor i instalaiilor n toate spaiile pentru birouri.
CAPITOLUL II
Organizarea i desfurarea activitii de aprare
mpotriva incendiilor
Art. 4. Spaiile i construciile pentru birouri sunt
reprezentate de proprietar, de conductorul instituiei/
operatorului economic care i desfoar activitatea n aceste
cldiri sau de persoana desemnat de acetia, denumit n
continuare administrator, ori de persoana care le utilizeaz n
baza unui contract, a unei convenii sau a unui act juridic similar
ncheiat n acest sens, denumit n continuare locatar.
Art. 5. (1) n spaiile i construciile pentru birouri, atribuiile
n domeniul aprrii mpotriva incendiilor pot fi exercitate de:
a) cadrul tehnic cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva
incendiilor;
b) personalul desemnat din cadrul serviciului privat pentru
situaii de urgen, n cazul n care este constituit i funcioneaz
un astfel de serviciu;
c) persoana/persoanele care ndeplinete/ndeplinesc prin
cumul atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor;
d) persoana fizic sau persoana juridic autorizat pentru
desfurarea activitii de aprare mpotriva incendiilor, conform
legii, pe baz de contract;
e) administrator, pentru spaiile n care i desfoar
activitatea mai puin de 10 angajai.
(2) Atribuiile personalului prevzut la alin. (1) lit. a)d) pot
fi ndeplinite de persoanele care fac dovada atestrii obinute n
urma absolvirii unor cursuri de formare profesional n domeniul
aprrii mpotriva incendiilor, corespunztoare atribuiilor pe
care urmeaz s le ndeplineasc, sau de persoanele din statele
membre ale Uniunii Europene ori din statele membre ale
Asociaiei Europene a Liberului Schimb (AELS) pri ale
nelegerii privind Zona Economic European, care au obinut
recunoaterea calificrii pentru exercitarea ocupaiilor
respective.
Art. 6. (1) Utilizatorii spaiilor i construciilor pentru birouri
pot fi:
a) personalul angajat;
b) personalul care desfoar activiti de prestri servicii/de
ntreinere;
c) personalul colaborator;
d) clienii.
(2) Prin client se nelege acea persoan care se afl la un
moment dat n spaiul sau construcia pentru birouri.
Art. 7. n cazul spaiilor pentru birouri nglobate n alte
construcii organizarea activitii de aprare mpotriva incendiilor
reprezint obligaia:
a) proprietarului, conductorului instituiei/operatorului
economic sau administratorului, pentru spaiile comune;
b) locatarilor, pentru spaiile nchiriate, dac nu se prevede
altfel prin contractul, convenia sau alt act juridic similar ncheiat
ntre pri.
Art. 8. Obligaiile pentru aprarea mpotriva incendiilor
revin, potrivit legii, proprietarului, conductorului instituiei/
operatorului economic sau administratorului, dup caz.
Art. 9. (1) Atribuiile personalului prevzut la art. 5 se
detaliaz astfel nct s permit, dac este cazul, identificarea
obligaiilor legale delegate de proprietar sau conductorul
instituiei/operatorului economic.

15

(2) Atribuiile n domeniul aprrii mpotriva incendiilor care


revin personalului prevzut la art. 5 alin. (1) lit. a)d) se
stabilesc n fiele posturilor.
Art. 10. Actele de autoritate privind aprarea mpotriva
incendiilor, emise de proprietar, conductorul instituiei/
operatorului economic sau administrator, sunt:
a) dispoziia de numire a cadrului tehnic sau a personalului
de specialitate cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva
incendiilor, dup caz;
b) dispoziia privind stabilirea modului de organizare i a
responsabilitilor privind aprarea mpotriva incendiilor;
c) instruciunile de aprare mpotriva incendiilor i atribuiile
salariailor la locurile de munc;
d) dispoziia privind reglementarea lucrului cu foc deschis i
a fumatului;
e) dispoziia privind organizarea instruirii personalului;
f) dispoziia de constituire a serviciului privat pentru situaii
de urgen ori contract/convenie cu un serviciu privat pentru
situaii de urgen, dup caz;
g) regulile i msurile de aprare mpotriva incendiilor la
utilizarea, manipularea, transportul i depozitarea substanelor
periculoase specifice, dup caz;
h) conveniile/contractele cuprinznd rspunderile ce revin
prilor pe linia aprrii mpotriva incendiilor, n cazul transmiterii
temporare a dreptului de folosin asupra bunurilor imobile;
i) dispoziia privind modul de gestionare a deeurilor din
materiale combustibile.
Art. 11. Msurile specifice de aprare mpotriva incendiilor
n spaiile i construciile pentru birouri se stabilesc n funcie de
urmtoarele:
a) identificarea i combaterea surselor specifice de
aprindere;
b) categoriile de materiale i modul de gestionare a
deeurilor combustibile susceptibile a se aprinde;
c) dotarea cu mijloacele tehnice de aprare mpotriva
incendiilor;
d) activitile desfurate de utilizatori.
Art. 12. (1) Intervenia la locul de munc se realizeaz n
conformitate cu prevederile din Normele generale de aprare
mpotriva incendiilor.
(2) Pentru efectuarea operaiunilor prevzute n cazul
interveniei la locul de munc, nominalizarea personalului se
face pentru fiecare schimb de lucru, precum i n afara
programului de lucru, n zilele de repaus i srbtori legale.
(3) Prin loc de munc se nelege locul destinat s cuprind
posturi de lucru, situat n spaiile i construciile pentru birouri,
inclusiv orice alt loc din aria acestora la care lucrtorul are acces
n cadrul desfurrii activitii profesionale.
(4) Atunci cnd pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiai
cldiri i desfoar activitatea mai multe persoane juridice sau
persoane fizice autorizate, locul de munc se delimiteaz
conform contractului, conveniei sau actului juridic similar,
ncheiat ntre pri.
Art. 13. Planurile de protecie mpotriva incendiilor la
spaiile i construciile pentru birouri sunt:
a) planul de evacuare a persoanelor;
b) planul de intervenie;
c) planul de depozitare i de evacuare a materialelor care,
conform legii, sunt considerate periculoase, dup caz.
Art. 14. (1) Planurile de evacuare a persoanelor se
ntocmesc i se afieaz conform prevederilor Normelor
generale de aprare mpotriva incendiilor.
(2) Pentru spaiile pentru birouri nglobate n alte construcii,
planurile de evacuare sunt extrase din planul de evacuare al
obiectivului i se afieaz de ctre proprietar, conductorul
instituiei/operatorului economic sau administrator.

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010

Art. 15. (1) Planurile de intervenie se ntocmesc n


conformitate cu prevederile Normelor generale de aprare
mpotriva incendiilor.
(2) Proprietarul, conductorul instituiei/operatorului
economic sau administratorul asigur ntocmirea planurilor de
intervenie pentru construciile n care sunt nglobate spaii
pentru birouri i comunic prilor interesate msurile i
obligaiile ce le revin.
(3) Pentru construciile care au 2 sau mai muli proprietari
sau n care se gsesc mai multe/muli instituii/operatori
economici, cel care deine partea dominant este integrator al
tuturor msurilor de aprare mpotriva incendiilor la nivelul
obiectivului.
(4) Modelul structurii-cadru a planului de intervenie este
prezentat n anexa la Normele generale de aprare mpotriva
incendiilor.
Art. 16. Planurile de depozitare i evacuare se ntocmesc
i se afieaz conform Normelor generale de aprare mpotriva
incendiilor.
Art. 17. Planurile de protecie mpotriva incendiilor se
actualizeaz ori de cte ori este cazul, n funcie de modificrile
condiiilor care au stat la baza ntocmirii lor, precum i de
modificrile legislative, constructive, de personal i altele
asemenea.
Art. 18. Personalul prevzut la art. 5 are urmtoarele
obligaii principale:
a) ndrum i controleaz modul de aplicare a prevederilor
legale pentru aprarea mpotriva incendiilor i informeaz
proprietarul, conductorul instituiei/operatorului economic sau
administratorul asupra deficienelor constatate;
b) particip la controlul pe linia aprrii mpotriva incendiilor
desfurat de inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor
pentru situaii de urgen judeene/al municipiului Bucureti;
c) identific pericolele de incendiu care pot s apar la nivelul
acestor tipuri de obiective;
d) asigur tematica i desfurarea activitii de instruire
periodic n domeniul situaiilor de urgen, n limita
competenelor deinute, a salariailor i a personalului cu
responsabiliti n domeniul situaiilor de urgen;
e) particip, n limita atribuiilor conferite, la evacuarea
utilizatorilor n caz de incendiu;
f) asigur ntocmirea, completarea i reactualizarea planurilor
de protecie mpotriva incendiilor i verific periodic nivelul de
cunoatere a acestora de ctre personal;
g) informeaz operativ proprietarul sau conductorul
instituiei/operatorului economic privind problemele aprute pe
linia aprrii mpotriva incendiilor, modul de soluionare a
acestora i urmrete ndeplinirea msurilor stabilite n acest
scop;
h) particip, cu aprobarea proprietarului, conductorului
instituiei/operatorului economic sau administratorului, la aciuni
pe tema aprrii mpotriva incendiilor, precum cursuri,
instructaje, analize organizate de inspectoratele pentru situaii
de urgen judeene/al municipiului Bucureti sau de alte organe
mputernicite prin lege i propune organizarea unor astfel de
aciuni;
i) particip la evaluarea anual a nivelului de aprare
mpotriva incendiilor, efectuat de proprietar, conductorul
instituiei/operatorului economic sau administrator i propune
alocarea de fonduri necesare pentru procurarea de mijloace
tehnice noi de aprare mpotriva incendiilor i pentru meninerea
funcionalitii celor existente;
j) verific existena, modul de amplasare i starea fizic a
indicatoarelor de securitate;

k) asigur funcionarea corespunztoare a mijloacelor


tehnice de prevenire i stingere a incendiilor i a mijloacelor de
semnalizare, conform reglementrilor tehnice specifice;
l) se asigur c verificarea, ntreinerea i/sau repararea
mijloacelor tehnice cu rol de protecie la foc se realizeaz numai
de ctre personal calificat;
m) verific periodic, cel puin anual, ca n spaiile i
construciile pentru birouri, cantitile de materiale i substane
combustibile utilizate s nu conduc la depirea densitii
sarcinii termice stabilite prin reglementri tehnice sau prin
documentaiile tehnice de proiectare.
Art. 19. Personalul angajat i personalul colaborator are
urmtoarele atribuii principale:
a) s respecte Normele generale de aprare mpotriva
incendiilor, prevederile prezentelor dispoziii generale, msurile
i regulile specifice stabilite n cadrul persoanei juridice la care
este angajat;
b) s respecte instruciunile specifice de exploatare a
aparatelor/echipamentelor aflate n dotarea spaiului n care este
angajat;
c) s participe, conform atribuiilor stabilite, la evacuarea
personalului n condiii de siguran;
d) s intervin, conform organizrii specifice locului de
munc, pentru stingerea oricrui incendiu, utiliznd mijloacele
tehnice de aprare mpotriva incendiilor din dotare.
Art. 20. Personalul care desfoar activiti de prestri
servicii de ntreinere are urmtoarele obligaii:
a) s respecte instruciunile/regulile specifice privind
aprarea mpotriva incendiilor;
b) s intervin, conform instruciunilor specifice, pentru
stingerea oricrui nceput de incendiu, utiliznd mijloacele de
aprare mpotriva incendiilor din dotare;
c) prin activitile desfurate, s nu afecteze buna
funcionare a mijloacelor tehnice, sistemelor, instalaiilor i altora
asemenea, destinate aprrii mpotriva incendiilor din dotarea
spaiilor i construciilor pentru birouri;
d) s aduc la cunotina proprietarului, conductorului
instituiei/operatorului economic sau administratorului, dup caz,
orice defeciune tehnic ori alt situaie care constituie pericol de
incendiu.
Art. 21. Clientul are urmtoarele obligaii principale:
a) s respecte instruciunile/regulile specifice privind
aprarea mpotriva incendiilor, aduse la cunotin sub orice
form de ctre proprietar, conductorul instituiei/operatorului
economic sau administrator;
b) prin modul de comportare s nu afecteze buna funcionare
a mijloacelor tehnice, sistemelor, instalaiilor i altora asemenea,
destinate aprrii mpotriva incendiilor din dotarea
spaiilor/cldirilor;
c) s respecte toate mesajele transmise n caz de incendiu.
Art. 22. (1) Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor
proprii spaiilor i construciilor pentru birouri reprezint setul de
reguli i msuri care definesc concret activitile ce se
desfoar n domeniul aprrii mpotriva incendiilor.
(2) Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor se
elaboreaz i se pstreaz de personalul prevzut la art. 5 i se
aprob de proprietar, conductorul instituiei/operatorului
economic sau administrator.
(3) La ntocmirea instruciunilor de aprare mpotriva
incendiilor se vor avea n vedere urmtoarele cerine minimale:
a) specificul activitilor care se desfoar n spaiile i
construciile respective pentru birouri;
b) categoria de utilizatori care trebuie s le cunoasc i s le
aplice;
c) includerea regulilor de prevenire a incendiilor i
enumerarea mijloacelor de aprare mpotriva incendiilor din
dotarea sau echiparea construciilor;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010


d) modalitile practice de evacuare a utilizatorilor;
e) dotarea cu mijloace de intervenie adecvate pentru
stingerea incendiului, necesare personalului de intervenie
propriu i extern.
(4) Extrase din instruciunile de aprare mpotriva incendiilor,
cuprinznd prevederi specifice, se afieaz la fiecare loc de
munc prin grija personalului prevzut la art. 5.
(5) Extrase din instruciunile de aprare mpotriva incendiilor
pentru clieni se afieaz n locuri vizibile prin grija personalului
prevzut la art. 5.
Art. 23. (1) Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor
se completeaz, n toate cazurile, cu informaiile din planurile
de intervenie.
(2) Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor se
actualizeaz ori de cte ori este cazul, n funcie de modificrile
condiiilor care au stat la baza ntocmirii lor, precum i de
modificrile legislative, constructive, de personal i altele
asemenea.
(3) Fiecare instruciune de aprare mpotriva incendiilor
trebuie s aib nscrise data ntocmirii/reviziei i data aprobrii.
Art. 24. Controlul intern de prevenire a incendiilor la nivelul
spaiilor i construciilor pentru birouri se execut de personalul
prevzut la art. 5 i se finalizeaz prin elaborarea unui document
scris n care se consemneaz cel puin:
a) construciile i instalaiile care au fost cuprinse n control;
b) constatrile rezultate din teren;
c) propunerile de msuri i aciuni de nlturare a deficienelor
i de mbuntire a activitii.
CAPITOLUL III
Reguli i msuri de aprare mpotriva incendiilor
SECIUNEA 1
Reguli generale de aprare mpotriva incendiilor

Art. 25. Msurile generale de prevenire a incendiilor la


exploatarea spaiilor i construciilor pentru birouri privesc:
a) controlul/supravegherea din punctul de vedere al prevenirii
incendiilor, pe timpul desfurrii i dup ncheierea activitilor;
b) stabilirea msurilor tehnico-organizatorice n vederea
reducerii riscului de incendiu;
c) meninerea condiiilor realizate prin proiect pentru
evacuarea utilizatorilor n siguran i pentru securitatea
echipelor de intervenie n cazul izbucnirii unui incendiu;
d) ntreinerea n stare operativ a mijloacelor tehnice de
aprare mpotriva incendiilor i de semnalizare.
Art. 26. (1) Dispozitivele, echipamentele, instalaiile,
sistemele i altele asemenea destinate aprrii mpotriva
incendiilor trebuie verificate i ntreinute corespunztor, pentru
a se asigura meninerea permanent a caracteristicilor tehnicotactice prevzute n documentaiile tehnice elaborate de
productor.
(2) Periodicitatea lucrrilor de verificare i ntreinere tehnic
se stabilete n funcie de prevederile reglementrilor tehnice
specifice i de instruciunile productorului.
(3) Lucrrile de verificare i ntreinere a mijloacelor tehnice
de aprare mpotriva incendiilor trebuie executate de personal
autorizat i supervizate de personalul prevzut la art. 5.
Art. 27. n cadrul construciilor i spaiilor pentru birouri se
asigur marcarea i semnalizarea:
a) locurilor pentru fumat, n condiiile legii;
b) cilor de acces, evacuare i intervenie;
c) mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor;
d) instalaiilor utilitare care pot genera risc de incendiu,
precum cele electrice, de gaze, de nclzire i altele asemenea.

17

Art. 28. (1) Construciile i spaiile pentru birouri pot fi


nclzite, ventilate i climatizate pe ansamblu, centralizat sau
local.
(2) Atunci cnd se utilizeaz instalaii locale de nclzire,
ventilare i climatizare se respect indicaiile productorului i
prevederile normelor tehnice de specialitate.
Art. 29. (1) n spaiile i construciile pentru birouri, fumatul
este interzis, cu excepia locurilor special amenajate, n condiiile
legii.
(2) Acest lucru se marcheaz la intrarea/intrrile n cldire
prin afiarea, n conformitate cu prevederile standardelor
specifice, a simbolisticii i a sintagmei FUMATUL INTERZIS!.
(3) Locurile stabilite pentru fumat se prevd cu:
a) scrumiere sau vase cu ap, nisip sau pmnt;
b) instruciuni afiate, cuprinznd msuri de prevenire a
incendiilor i reguli de comportare n caz de incendiu;
c) mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor.
(4) Depunerea n scrumiere a altor deeuri de materiale
combustibile cum sunt hrtia, cartonul, textilele este interzis.
(5) Golirea scrumierelor n courile de hrtie sau n alte locuri
n care exist materiale combustibile este interzis.
(6) Aruncarea la ntmplare a resturilor de igri sau chibrituri
aprinse este interzis.
(7) Scrumierele din interiorul cldirilor se amplaseaz astfel
nct s nu fie posibil aprinderea materialelor combustibile din
apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.
Art. 30. Prin amplasare i funcionare, spaiile pentru
birouri nglobate n alte construcii nu trebuie s afecteze
securitatea la incendiu a construciei.
Art. 31. (1) Circulaiile orizontale i verticale precum ui,
culoare, holuri, scri, ascensoare i altele asemenea, destinate
interveniei serviciilor de urgen, trebuie meninute n
permanen n stare de utilizare.
(2) Cile de acces i evacuare, interioare i exterioare,
trebuie meninute permanent n stare de utilizare i marcate cu
indicatoare de securitate, astfel nct s permit utilizatorilor
cldirii folosirea lor n caz de incendiu.
(3) Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului cilor de
acces prin depozitarea de materiale sau obiecte.
(4) Este obligatorie verificarea zilnic de ctre proprietar,
conductorul instituiei/operatorului economic sau administrator
a cilor de evacuare, pentru meninerea acestora n stare de
practicabilitate, dac nu se prevede altfel prin contract,
convenie sau alt act juridic similar ncheiat ntre pri.
Art. 32. Pe ntregul traseu de evacuare din spaiile i
construciile pentru birouri se interzic:
a) montarea de oglinzi, perdele, praguri cu nlimea mai
mare de 2,5 cm sau alte elemente care pot crea confuzie n
perceperea traseului de evacuare;
b) amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea,
amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale pe holuri, n
casele scrilor, sub rampele scrilor;
c) amenajarea unor locuri de munc sau activiti, inclusiv a
celor cu caracter de amenajare temporar de tipul
expoziie/prezentare a unor produse promoionale, care reduc
gabaritul acestora i care nu sunt prevzute n proiect;
d) aplicarea de decoraiuni realizate din materiale
combustibile.
Art. 33. (1) Traseele de evacuare a spaiilor i
construciilor pentru birouri nu trebuie s conduc spre spaii din
care evacuarea nu poate continua.
(2) Se interzic desfiinarea uilor prevzute prin proiect la
casele scrilor, de pe coridoare, holuri, vestibuluri i blocarea n
poziie deschis a uilor prevzute cu mecanisme de
autonchidere.

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010

(3) Pe timpul desfurrii activitii n spaiile i construciile


pentru birouri se interzice ncuierea uilor de pe traseele de
evacuare a utilizatorilor.
(4) Se interzice mascarea indicatoarelor i panourilor de
marcare a cilor de evacuare, corpurilor iluminatului de
siguran pentru evacuare, butoanelor de semnalizare,
detectoarelor, capetelor sprinkler, stingtoarelor de incendiu,
hidranilor interiori de incendiu cu decoraiuni, postere, afie sau
bannere publicitare i alte materiale similare sau prin
depozitarea diferitelor materiale.
(5) Se interzice amenajarea de boxe, spaii de depozitare ori
alte spaii de lucru n podurile cldirilor, n casele i sub rampele
scrilor, pe coridoare sau pe alte ci de evacuare.
Art. 34. (1) Cile de acces i intervenie, precum i accesul
la sursele de ap pentru stingerea incendiilor se menin,
indiferent de sezon, practicabile, curate i libere de orice
obstacole care ar putea mpiedica intervenia operativ pentru
stingerea incendiilor.
(2) Meninerea n stare de practicabilitate a cilor de
evacuare i intervenie este obligaia proprietarului,
administratorului sau conductorului instituiei/operatorului
economic pentru spaiile de utilizare comun, respectiv obligaia
locatarilor pentru prile de construcii i amenajri folosite de
acetia.
Art. 35. Cile de evacuare trebuie s permit evacuarea
n siguran a persoanelor cu dizabiliti motorii de la nivelurile
la care acestea au acces.
Art. 36. (1) Funcionarea iluminatului de siguran se
verific de ctre personalul prevzut la art. 5 i se menine n
conformitate cu prevederile normativelor n vigoare.
(2) Compartimentrile interioare temporare n cadrul spaiilor
i construciilor pentru birouri se execut pe baz de dispoziie
de antier nsuit de proiectantul iniial i verificatorul de proiect
i nu trebuie s afecteze iluminatul de siguran.
(3) n situaia executrii de compartimentri interioare
temporare, este obligatorie dispunerea, suplimentar, de corpuri
de iluminat pentru iluminatul de siguran.
Art. 37. (1) Orice deficien constatat la sistemul de
alarmare n caz de incendiu cu mesaj prenregistrat, dac
acesta exist, se remediaz imediat, n conformitate cu legislaia
specific.
(2) Verificarea funcionalitii sistemului de alarmare prevzut
la alin. (1) se face zilnic, de ctre personalul prevzut la art. 5,
i se consemneaz ntr-un registru.
Art. 38. (1) Exploatarea sistemelor, instalaiilor,
dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, mainilor i utilajelor
de orice categorie se face conform reglementrilor tehnice
specifice i instruciunilor productorilor.
(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevzute la alin. (1) cu
defeciuni, improvizaii, neomologate sau fr protecia
corespunztoare fa de materialele sau substanele
combustibile din spaiul n care sunt utilizate este interzis.
(3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevzute la alin. (1) este
obligatorie respectarea instruciunilor de funcionare, verificare
i ntreinere, precum i a msurilor specifice de aprare
mpotriva incendiilor, emise i aprobate potrivit legii.
Art. 39. (1) Pe timpul exploatrii spaiilor n care se
desfoar activitile pentru care a fost realizat o amenajare
temporar trebuie luate msuri pentru nlturarea i/sau
reducerea la minim a pericolului de incendiu, prin limitarea, la
strictul necesar, a cantitilor de materiale combustibile i
eliminarea eventualelor surse cu potenial de aprindere a
acestora.
(2) Pe perioada realizrii amenajrilor temporare se interzice
accesul utilizatorilor.
Art. 40. (1) n cldirile i spaiile pentru birouri pot fi
pstrate pentru curenie, igienizare, deparazitare, dezinsecie,

n recipiente ermetic nchise i n locuri special amenajate,


lichide inflamabile n cantitate total de maximum 25 l.
(2) Curarea pardoselii, parchetului, duumelelor, mochetelor
i altor asemenea cu benzin, neofalin sau alte lichide
inflamabile este interzis.
Art. 41. (1) Pe timpul depozitrii, manipulrii i expunerii
produselor sau substanelor combustibile se ine seama de
proprietile fizico-chimice ale acestora, astfel nct la contactul
dintre ele s nu se produc ori s nu se propage incendiul.
(2) Produsele i substanele combustibile se amplaseaz la
distan de siguran fa de sursele de cldur ori se
protejeaz astfel nct s nu fie posibil aprinderea lor.
(3) Produsele i substanele combustibile se manipuleaz i
se depoziteaz n ambalaje adecvate, realizate i inscripionate
corespunztor, n vederea identificrii riscurilor de incendiu i
stabilirii procedeelor i substanelor de stingere sau de
neutralizare adecvate.
(4) Dispunerea materialelor periculoase n depozit se face
potrivit planului de depozitare.
(5) La elaborarea planurilor de intervenie se ine seama de
compatibilitatea produselor sau substanelor combustibile cu
substanele de stingere.
Art. 42. (1) Deeurile se ndeprteaz prin metode i
mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea programului de
lucru, i se depun n locuri special destinate depozitrii sau
distrugerii lor, stabilite de proprietar, potrivit prevederilor
legislaiei specifice n vigoare.
(2) Deeurile i ambalajele combustibile reutilizabile se
depoziteaz, cu asigurarea distanelor de siguran fa de
cldiri, n funcie de natura i de proprietile fizico-chimice ale
acestora.
(3) Deeurile i ambalajele combustibile care nu se
reutilizeaz se nltur conform reglementrilor specifice.
(4) Se interzice fumatul n spaiile de colectare a ambalajelor
i deeurilor combustibile.
Art. 43. Materialele i substanele care prezint pericol de
autoaprindere
se
pstreaz
conform
instruciunilor
productorului, lundu-se msuri de control i prevenire a
fenomenului de autoaprindere.
Art. 44. (1) Meninerea n stare de funcionare a
instalaiilor i sistemelor de captare i scurgere la pmnt a
descrcrilor electrice atmosferice este obligatorie.
(2) Utilizarea i verificarea periodic a sistemelor de captare
i scurgere la pmnt a electricitii statice, conform
instruciunilor specifice i reglementrilor tehnice, este
obligatorie.
Art. 45. (1) Se interzice folosirea sobelor i a altor mijloace
de nclzire cu defeciuni, improvizaii, supraalimentate cu
combustibili sau nesupravegheate, precum i aprinderea focului
utilizndu-se lichide inflamabile.
(2) Verificarea, repararea, izolarea termic i curarea
periodic a courilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.
(3) Exploatarea sobelor i a instalaiilor de nclzire ce
folosesc drept combustibil gazul metan sau gazul petrolier
lichefiat se face cu respectarea strict a instruciunilor emise de
productori i a msurilor din normativele de exploatare
specifice.
Art. 46. Toate instalaiile/conductele prin care circul
substane lichide sau gaze se marcheaz prin culori specifice
de identificare a naturii substanei, respectiv a pericolului
acesteia, prevzute de normele tehnice specifice.
Art. 47. (1) Lucrrile de termoprotecie/ignifugare se
execut numai de ctre personal autorizat, conform normelor
tehnice specifice.
(2) Calitatea lucrrilor executate se certific prin documente
emise conform reglementrilor n vigoare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010


(3) Lucrrile de termoprotecie/ignifugare aplicate pe
elementele de construcie i/sau pe structurile din alctuirea
construciilor protejate/tratate se execut cu periodicitatea
impus de reglementrile tehnice specifice i instruciunile
productorului.
Art. 48. Elementele de limitare a propagrii incendiului, de
izolare termic i de etanare la fum i la gaze fierbini din
alctuirea construciilor i a instalaiilor se menin permanent n
stare bun, pentru a-i ndeplini rolul stabilit.
Art. 49. n spaiile i construciile pentru birouri, cantitile
de materiale i de substane combustibile utilizate nu trebuie s
conduc la depirea densitii sarcinii termice stabilite prin
reglementri tehnice sau prin documentaiile tehnice de
proiectare, fapt care trebuie consemnat i n contractul,
convenia sau alt act juridic similar ncheiat ntre pri.
Art. 50. n spaiile i construciile pentru birouri, activitatea
se organizeaz astfel nct s nu se creeze aglomerri ale
persoanelor i o suprancrcare cu mobilier i echipamente
specifice care s ngreuneze sau s blocheze evacuarea n caz
de incendiu.
Art. 51. Se interzice depozitarea materialelor i lichidelor
combustibile n poduri, subsoluri, pe culoare, n casele de scri
i pe alte ci de evacuare astfel nct s mpiedice evacuarea
sau s mreasc pericolul de incendiu.
Art. 52. Se interzice utilizarea focului deschis i a
mijloacelor de iluminat cu flacr deschis n spaiile i
construciile pentru birouri, n podurile, spaiile pentru arhivare i
spaiile de depozitare ale acestora ori n alte locuri cu risc de
incendiu.
Art. 53. Pe timpul exploatrii spaiilor i construciilor
pentru birouri trebuie luate msuri pentru nlturarea i/sau
reducerea la minim a pericolului de incendiu prin limitarea, la
strictul necesar, a cantitilor de materiale combustibile i
eliminarea eventualelor surse cu potenial de aprindere a
acestora.
Art. 54. La terminarea programului de lucru se
deconecteaz aparatele/sistemele de nclzire/ventilaie/
climatizare local, se ntrerupe iluminatul artificial i se oprete
alimentarea cu energie electric a calculatoarelor i a altor
aparate cu alimentare electric care nu necesit funcionare
permanent.
Art. 55. Lucrrile de verificare, reparare i ntreinere a
dispozitivelor, echipamentelor, instalaiilor i sistemelor destinate
aprrii mpotriva incendiilor se execut de personal autorizat,
n condiiile legii.
Art. 56. (1) n perioadele caniculare sau secetoase i
premergtor sezonului rece, proprietarul, administratorul sau
conductorul instituiei/operatorului economic asigur, prin
personalul prevzut la art. 5, elaborarea i punerea n aplicare
a unor programe speciale de msuri specifice de prevenire a
incendiilor.
(2) Msurile specifice n perioadele caniculare sau secetoase
cuprind, n principal, urmtoarele:
a) identificarea i nominalizarea sectoarelor de activitate n
care crete riscul de incendiu n condiiile caracteristice
temperaturilor ridicate i lipsei de precipitaii;
b) interzicerea utilizrii focului deschis n zonele afectate de
uscciune avansat;
c) asigurarea protejrii fa de efectul direct al razelor solare
a recipientelor, rezervoarelor i a altor tipuri de ambalaje care
conin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin
depozitare la umbr;
d) asigurarea i verificarea zilnic a rezervelor de ap pentru
incendiu.
(3) Msurile specifice nainte de nceperea sezonului rece
cuprind, n principal, urmtoarele:

19

a) controlul instalaiilor, al sistemelor de nclzire existente i


al componentelor acestora precum surse de cldur, conducte,
corpuri i elemente de nclzire, sobe, couri i canale de fum
i altele asemenea, nlturndu-se defeciunile constatate i
asigurndu-se funcionarea la parametrii normali;
b) protejarea contra ngheului a componentelor instalaiilor
de stingere cu ap;
c) asigurarea uneltelor i accesoriilor pentru deszpezirea
cilor de acces, de evacuare i de intervenie i a surselor de
ap exterioare pentru incendiu.
Art. 57. Marcarea cu indicatoare standardizate,
meninerea permanent n stare de funcionare a hidranilor
exteriori de incendiu, accesibilitatea ctre acetia i coloanele
uscate, precum i protecia mpotriva lovirii acestora de ctre
autovehicule, se asigur de ctre proprietar, conductorul
instituiei/operatorului economic sau administrator, prin
personalul prevzut la art. 5.
Art. 58. La terminarea programului de lucru n spaiile i
construciile pentru birouri n care nclzirea se face cu sobe cu
acumulare de cldur, ntreruperea funcionrii sobelor este
obligatorie.
Art. 59. Instalaiile utilitare electrice, de utilizare a gazelor
naturale, de protecie mpotriva trsnetelor, de ventilare, de
climatizare i altele asemenea aferente construciilor se
exploateaz, se ntrein i se verific n conformitate cu
reglementrile tehnice i msurile specifice de aprare mpotriva
incendiilor, astfel nct s nu constituie surse de iniiere sau de
propagare a incendiilor.
SECIUNEA a 2-a
Spaii de depozitare

Art. 60. n spaiile de depozitare a materialelor i


produselor se respect urmtoarele cerine minime specifice:
a) depozitarea se face n funcie de natura, forma,
dimensiunile, modul de ambalare, combustibilitatea i
proprietile fizico-chimice, fr a depi sarcina termic
prevzut de proiectant;
b) se interzice depozitarea n acelai spaiu a substanelor,
materialelor, produselor care, prin contact direct ntre ele, pot
genera incendii/explozii urmate de incendii;
c) depozitarea produselor se face cu respectarea distanelor
normate fa de instalaiile electrice, de nclzire, cu surse de
foc/de cldur i altele asemenea.
Art. 61. n spaiile de depozitare se afieaz la loc vizibil
instruciunile specifice de aprare mpotriva incendiilor, regulile
de comportament n caz de incendiu, precum i planul de
depozitare i evacuare a materialelor periculoase.
Art. 62. (1) Depozitarea materialelor i substanelor
combustibile se face n ambalajele indicate de productor.
(2) Materialele i substanele se inscripioneaz, conform
prevederilor legale n vigoare, n vederea identificrii naturii
riscurilor de incendiu i pentru adoptarea msurilor adecvate de
intervenie.
(3) Este interzis depozitarea materialelor i substanelor
combustibile ale cror proprieti nu sunt cunoscute.
(4) Dispunerea materialelor i substanelor periculoase n
spaiile de depozitare se face potrivit planurilor de depozitare.
Art. 63. Corpurile electrice de iluminat din spaiile de
depozitare a materialelor combustibile trebuie s fie adecvate
spaiului respectiv, iar cele care pot fi lovite se prevd cu
armturi de protecie.
Art. 64. Deeurile rezultate din ambalaje se evacueaz
zilnic din spaiile de depozitare n locurile stabilite n acest scop.
Art. 65. (1) n spaiile de depozitare se asigur o distan
de siguran de minimum 0,5 m a materialelor combustibile fa
de elementele de nclzire.

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010

(2) Fa de corpurile de iluminat se respect distanele


prevzute n normativul tehnic specific, iar fa de duzele de
debitare a apei ale instalaiilor speciale de stingere se asigur
distanele necesare funcionrii eficiente a acestora.
Art. 66. La depozitarea materialelor se ine seama de
proprietile fizico-chimice ale acestora, de gradul de
periculozitate, de sensibilitatea la cldur, fum sau la umezeal,
de reacia fa de alte materiale, de posibilitatea de aprindere,
precum i de substanele care pot fi utilizate la stingerea
incendiilor.
Art. 67. Att n interiorul spaiilor de depozitare, ct i pe
suprafeele de teren folosite pentru depozitarea mrfurilor i
ambalajelor se pstreaz n permanen ordine i curenie.
Art. 68. Se interzice folosirea n spaiile de depozitare a
mijloacelor de nclzire i iluminat improvizate, cu defeciuni sau
neasigurate cu protecie adecvat.
Art. 69. Este interzis a se pstra n spaiile de depozitare
obiecte strine de inventarul spaiului de depozitare.
Art. 70. Pe toat suprafaa spaiului de depozitare se
interzic aprinderea i utilizarea focului de orice natur.
Art. 71. Lucrrile cu foc deschis se execut numai pe baza
permisului de lucru cu foc i numai cu indicarea persoanelor
rspunztoare de msurile ce trebuie luate pentru aprarea
mpotriva incendiilor.
Art. 72. n spaiile de depozitare, precum i n apropierea
acestora se dispun msuri pentru:
a) interzicerea pstrrii unor cantiti de materiale mai mare
dect capacitatea maxim admis, prevzut prin proiect;
b) interzicerea obturrii gurilor de evacuare a sistemului de
ventilare, acolo unde acesta este prevzut, cu diverse mrfuri,
produse sau alte materiale;
c) ndeprtarea imediat a tuturor deeurilor sau altor
materiale combustibile care nu au legtur cu activitatea care
se desfoar n spaiul respectiv.
SECIUNEA a 3-a
Spaii tehnice aferente construciei

Art. 73. (1) n spaiile destinate centralelor termice,


instalaiilor sanitare, centralelor de ventilare i climatizare,
instalaiilor electrice i instalaiilor de gaze se interzice
depozitarea materialelor i amplasarea de mobilier sau alte
obiecte similare.
(2) n spaiile prevzute la alin. (1) se respect i prevederile
reglementrilor tehnice specifice.
Art. 74. Pe timpul exploatrii instalaiilor utilitare se
respect instruciunile i regulile de utilizare a
echipamentului/mainii, stabilite de proiectani i de productori,
precum i msurile de aprare mpotriva incendiilor prevzute n
reglementrile tehnice specifice n vigoare.
SECIUNEA a 4-a
Spaii destinate preparrii hranei i servirii mesei

Art. 75. (1) La spaiile destinate preparrii hranei din


spaiile i construciile pentru birouri se verific periodic starea
tehnic a mijloacelor de preparat i nclzit hrana i se
remediaz de ndat deficienele constatate.
(2) Se interzice amenajarea acestor spaii n ncperi n care
pardoseala se afl sub nivelul terenului n cazul n care se
utilizeaz gaz petrolier lichefiat GPL.
Art. 76. Amenajarea spaiilor pentru servirea mesei se
face cu meninerea spaiilor de siguran ntre elementele de
mobilier, astfel nct s fie asigurate cile de evacuare, iar
pentru uile amplasate pe cile de evacuare se asigur sensul
de deschidere spre exterior, potrivit reglementrilor tehnice
specifice, precum i meninerea descuiat a acestora pe
ntreaga durat ct sunt prezente persoane n sal.

Art. 77. n spaiile de preparare a hranei se asigur


realizarea urmtoarelor msuri:
a) meninerea permanent a cureniei i ordinii;
b) utilizarea aparatelor electrocasnice conform instruciunilor
productorilor i deconectarea acestora de la priz dup ce au
fost folosite.
Art. 78. n spaiile de preparare a hranei se interzice:
a) folosirea mijloacelor i dispozitivelor termice de preparare
a hranei cu defeciuni, improvizaii ori fr supravegherea i
respectarea instruciunilor specifice de aprare mpotriva
incendiilor;
b) folosirea buteliilor cu gaz petrolier lichefiat GPL
neomologate, defecte, fr regulatoare de presiune, cu furtunuri
de racordare defecte sau neprevzute cu elemente-coliere de
etanare la racorduri;
c) depozitarea buteliilor cu gaz petrolier lichefiat GPL,
altele dect cele aflate n uz;
d) pregtirea diverselor preparate astfel nct aceast
activitate s prezinte pericol de incendiu;
e) prelingerea grsimilor din tvi, umplerea vaselor peste
limit sau manipularea necorespunztoare a acestora;
f) lsarea nesupravegheat a produselor alimentare pe
mijloacele de preparare a hranei n funciune.
Art. 79. Mainile de gtit, grtarele pentru fript,
aragazurile, cuptoarele i celelalte utilaje care degaj
temperaturi ridicate se amplaseaz la o distan de cel puin 1 m
fa de elementele combustibile ale construciilor sau de
materialele combustibile din ncperi.
Art. 80. (1) Se interzice verificarea scprilor de gaze cu
flacr deschis.
(2) Verificarea scprilor de gaze se face cu emulsie de ap
i spun sau conform instruciunilor productorului.
Art. 81. (1) Mainile de gtit i grtarele pentru fript se
echipeaz cu hote i tubulaturi de ventilaie prevzute cu
clapete, filtre, site de protecie i, dup caz, cu instalaii de
stingere specifice.
(2) Hotele i tubulaturile de ventilaie ce deservesc mainile
de gtit, grtarele pentru fript, cuptoarele pentru copt se cur
i se degreseaz sptmnal sau ori de cte ori este nevoie, iar
filtrele de protecie se nlocuiesc conform instruciunilor
productorului.
(3) Se interzice curarea hotelor prin ardere.
Art. 82. (1) Instruciunile de exploatare recomandate de
productor, precum i instruciunile de lucru cu gaze naturale
sau cu gaz petrolier lichefiat GPL, dup caz, se afieaz n
dreptul fiecrui echipament din dotarea ncperii pentru
prepararea hranei.
(2) n cadrul instruciunilor de exploatare se prevd reguli
specifice de intervenie n caz de incendiu.
Art. 83. La terminarea programului de lucru n spaiile
destinate preparrii hranei i servirii mesei se efectueaz
urmtoarele operaiuni obligatorii:
a) se ntrerupe alimentarea cu energie electric, gaze sau
abur a mainilor, utilajelor, aparatelor i dispozitivelor destinate
preparrii hranei, care nu afecteaz activitatea din spaiul
respectiv;
b) se verific nchiderea tuturor robinetelor de gaz de pe
conducte i recipiente;
c) se evacueaz deeurile rezultate n urma desfurrii
activitii;
d) se ntrerupe iluminatul artificial, cu excepia iluminatului
de siguran, acolo unde acesta exist, se ncuie i, dup caz,
se predau cheile la locurile stabilite de proprietar, conductorul
instituiei/operatorului economic sau administrator.
Art. 84. Decoraiunile n spaiile destinate preparrii hranei
i servirii mesei se realizeaz din materiale avnd clasa de
reacie la foc minim B, d0 sau d1.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010


SECIUNEA a 5-a
Sli de conferine/edine sau similare

Art. 85. La exploatarea slilor de conferine/edine sau


similare se asigur urmtoarele msuri:
a) se interzice accesul unui numr mai mare de persoane
dect cel stabilit, prin proiect;
b) se interzic fumatul i utilizarea focului deschis n astfel de
spaii;
c) se acord o atenie deosebit informrii participanilor la
activitile desfurate n astfel de spaii, privind principalele
reguli de aprare mpotriva incendiilor care trebuie respectate
de acetia;
d) atunci cnd nclzirea se face cu sobe, alimentarea cu
combustibil a acestora se ntrerupe nainte de accesul
utilizatorilor n interiorul slii;
e) covoarele, mochetele, preurile utilizate n aceste spaii,
pe holuri, coridoare, culoare i scri se fixeaz pe pardoseal,
pentru a nu mpiedica evacuarea utilizatorilor, n caz de
incendiu;
f) la amplasarea mobilierului n aceste categorii de sli i
ncperi se asigur culoare de circulaie corespunztor
direcionate, iar n condiiile n care capacitatea slilor depete
200 de persoane, scaunele i bncile se fixeaz de pardoseal;
g) se interzice amplasarea meselor, scaunelor, bncilor,
fietelor sau a altui mobilier n apropierea uilor de evacuare
sau pe circulaiile, holurile, culoarele care constituie ci de
evacuare n caz de incendiu;
h) se ntocmesc i se afieaz, la loc vizibil, planurile de
evacuare a persoanelor dac n slile respective se afl cel puin
50 de persoane.
SECIUNEA a 6-a
Parcaje subterane, spaii de garare i parcri pentru autoturisme

Art. 86. (1) n parcajele subterane pentru autoturisme se


respect prevederile reglementrilor tehnice specifice.
(2) n interiorul parcajelor prevzute la alin. (1) se interzice
amenajarea de ncperi sau spaii, cu excepia celor proiectate,
n special destinate depozitrii de materiale i produse
combustibile.
Art. 87. Parcarea autoturismelor n garaje se face n spaii
special destinate i marcate n acest scop, interzicndu-se
parcarea acestora pe rampele auto i circulaii, astfel nct s se
asigure evacuarea rapid n caz de incendiu.
Art. 88. Se interzice parcarea pe platformele i n spaiile
pentru garare a autoturismelor care prezint scurgeri de
combustibil.
Art. 89. n spaiile destinate garrii autoturismelor se
interzic urmtoarele:
a) completarea sau scoaterea de carburani din rezervoarele
autovehiculelor ori transvazarea lichidelor combustibile;
b) ncrcarea acumulatoarelor, altele dect pentru
autovehicule electrice;
c) fumatul, utilizarea flcrii deschise sau a altor surse de foc
pentru pornirea motoarelor ori n alte scopuri;
d) executarea operaiilor sau lucrrilor de ntreinere sau de
reparare a autovehiculelor, indiferent de natura, durata sau
complexitatea acestora, cu excepia nlocuirii roilor;
e) pstrarea sau depozitarea de materiale, cum sunt crpe,
lavete, bumbac i altele asemenea;
f) depozitarea, chiar i temporar, de carburani, lubrifiani,
uleiuri i alte materiale combustibile, inflamabile, corozive i
radioactive.
Art. 90. (1) Instruciunile de exploatare, nsoite de schema
de circulaie auto i de evacuare, ntocmite de proiectant, se
cuprind n registrul de exploatare i se afieaz n spaiile
tehnice i n interiorul parcajului, n locurile n care persoanele

21

care i parcheaz autoturismele pot lua cunotin de coninutul


acestora.
(2) Instruciunile trebuie s precizeze modul de acionare
obligatoriu n caz de depire a valorilor de monoxid de carbon
sau n caz de incendiu i responsabilitile care revin
personalului angajat/proprietarilor de autoturisme.
Art. 91. Instalaiile electrice, instalaiile de ventilare,
sistemele de evacuare a fumului n caz de incendiu,
dispozitivele i instalaiile de protecie la incendiu, precum i
elementele i dispozitivele constructive de securitate la incendiu
se verific, se testeaz i se ntrein periodic de ctre persoane
autorizate conform legii, n scopul asigurrii meninerii lor n
funciune la parametrii proiectai.
Art. 92. (1) Proprietarul, conductorul instituiei/
operatorului economic sau administratorul trebuie s
ntocmeasc i s actualizeze zilnic registrul de exploatare a
parcajului.
(2) Registrul de exploatare se pune oricnd la dispoziie
reprezentanilor legal abilitai cu controlul parcajelor sau ai
inspectoratelor pentru situaii de urgen judeene/al municipiului
Bucureti.
(3) Registrul trebuie s cuprind:
a) numele responsabilului de parcaj;
b) instruciunile de exploatare;
c) programul actualizat de urmrire i verificare funcional a
dotrilor i dispozitivelor care vizeaz securitatea la incendiu;
d) rezultatele ncercrilor funcionale;
e) incidentele survenite n exploatarea instalaiilor.
SECIUNEA a 7-a
Arhive, biblioteci i fiiere

Art. 93. La biblioteci, arhive i fiiere se urmrete


asigurarea, n exploatare, a urmtoarelor msuri principale:
a) hrtia, crile i documentele de arhiv se depoziteaz n
ordine, aezate n stive sau rafturi din materiale avnd clasa de
reacie la foc minim A2-s1, d0, asigurndu-se posibilitile de
intervenie i evacuare n caz de incendiu;
b) la depozitarea hrtiei, crilor i a altelor asemenea n
rafturi sau stive se pstreaz distanele fa de instalaia
electric i fa de instalaia de nclzire de minimum 0,5 m;
c) se interzice pstrarea materialelor care nu au legtur cu
activitatea specific acestor spaii;
d) deeurile de hrtie i ambalajele rezultate n urma
despachetrilor, sortrilor i livrrilor se ndeprteaz zilnic din
spaiile de depozitare;
e) se interzice amenajarea de arhive temporare n birouri.
Art. 94. n biblioteci, arhive i fiiere se folosesc numai
corpurile de iluminat de tip fluorescent cu grtare de protecie.
Art. 95. n biblioteci, arhive i fiiere se interzic fumatul i
focul deschis.
SECIUNEA a 8-a
Sli aglomerate sau cu aglomerri de persoane

Art. 96. Pentru spaiile care se ncadreaz n categoria


slilor aglomerate sau cu aglomerri de persoane se respect
prevederile din reglementrile specifice pentru acestea.
SECIUNEA a 9-a
Cldiri nalte i foarte nalte pentru birouri

Art. 97. Proprietarul cldirilor nalte sau foarte nalte,


respectiv conductorul instituiei/operatorului economic care i
desfoar activitatea n aceste cldiri desemneaz, n condiiile
legii, un reprezentant cu autoritate administrativ i un nlocuitor
al acestuia pentru a asigura ndeplinirea obligaiilor legale care
i revin privind aprarea mpotriva incendiilor.

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010

Art. 98. (1) Proprietarul, conductorul instituiei/


operatorului economic sau administratorul are obligaia s
constituie propriul serviciu privat pentru situaii de urgen, n
condiiile legii.
(2) Personalul serviciului privat pentru situaii de urgen
execut serviciu de rond cel puin cu urmtoarea frecven:
a) primul, imediat dup ncheierea activitii i plecarea
personalului;
b) al doilea, la dou ore dup primul;
c) al treilea, pe timpul nopii.
(3) Constatrile rezultate n urma executrii serviciului de
rond sunt consemnate ntr-un registru.
Art. 99. n cazul cldirilor nalte sau foarte nalte, se
interzice schimbarea destinaiei totale sau pariale a spaiilor,
modificarea constructiv a acestora sau a instalaiilor de aprare
mpotriva incendiilor care le echipeaz fr obinerea
avizului/autorizaiei de securitate la incendiu, n condiiile legii.
Art. 100. Proprietarul, conductorul instituiei/operatorului
economic sau administratorul are obligaia de a asigura accesul
personalului serviciilor pentru situaii de urgen, la solicitarea
scris a acestuia, pentru aciuni de recunoatere i exerciii
specifice aprrii mpotriva incendiilor.
Art. 101. n cazul producerii de incendii n cldiri nalte sau
foarte nalte, proprietarul, conductorul instituiei/operatorului
economic, administratorul, utilizatorii i personalul de
paz/protecie trebuie s asigure accesul necondiionat al
forelor de intervenie i s conlucreze cu acestea pentru
evacuarea n condiii de siguran a persoanelor i valorilor,
evitarea/limitarea pierderilor de viei omeneti i bunuri,
asigurarea securitii la incendiu a cldirilor proprii i a celor
nvecinate, diminuarea impactului asupra mediului.
Art. 102. Proprietarul, conductorul instituiei/operatorului
economic sau administratorul i serviciul privat pentru situaii de
urgen trebuie s verifice permanent i s ia msurile care se
impun pentru ca n spaiile neocupate s nu existe condiii de
declanare a incendiilor.
Art. 103. (1) Proprietarul, conductorul instituiei/
operatorului economic sau administratorul trebuie s asigure
existena i completarea unui registru de securitate n care sunt
consemnate informaii indispensabile controlului privind
aprarea mpotriva incendiilor, precum:
a) diverse direcii de urmat n caz de incendiu;
b) evidena nominal i ierarhia persoanelor din serviciul
privat pentru situaii de urgen i serviciul de paz/protecie;
c) starea i planurile de amplasare a mijloacelor de aprare
mpotriva incendiilor;
d) datele privind organizarea exerciiilor de alarmare i
evacuare n caz de incendiu, inclusiv concluziile rezultate;
e) datele referitoare la verificrile i controalele privind
aprarea mpotriva incendiilor executate de personalul propriu i
de autoritile abilitate;
f) date privind toate incendiile produse.
(2) Registrul de securitate trebuie prezentat anual spre vizare
inspectorului ef al inspectoratului pentru situaii de urgen
judeean/al municipiului Bucureti i la orice control executat de
autoritile abilitate.
Art. 104. n cazul n care echipamentele/sistemele de
iluminat de siguran alimentate cu baterii, prevzute cu
autotestare automat de minimum 30 de secunde la cel puin
30 de zile, indic o eventual disfuncie, verificarea funcionrii
se nlocuiete cu o inspecie vizual cu aceeai periodicitate.
Art. 105. (1) Proprietarul, conductorul instituiei/
operatorului economic sau administratorul trebuie s
organizeze, cel puin o dat la 6 luni, mpreun cu serviciul privat
pentru situaii de urgen:
a) un exerciiu de alarmare-evacuare pe fiecare etaj, cu
angrenarea utilizatorilor etajului superior i inferior celui pe care
se organizeaz aceast activitate;

b) edine practice de familiarizare a utilizatorilor construciei


cu modul de folosire a mijloacelor de aprare mpotriva
incendiilor.
(2) O dat pe an trebuie executat un exerciiu pentru
alarmarea i evacuarea tuturor utilizatorilor construciei.
Art. 106. Proprietarul sau administratorul cldirilor nalte
sau foarte nalte n care sunt incluse i funciuni comerciale,
bancare i altele asemenea au obligaia de a dota spaiile cu
instalaii de sonorizare cu mesaje nregistrate necesare att
pentru efectuarea de exerciii, ct i pentru intervenii n caz de
incendiu.
Art. 107. (1) Proprietarul, conductorul instituiei/
operatorului economic sau administratorul trebuie s afieze pe
prile comune, ci de circulaie, scri i ascensoare, instruciuni
de aprare mpotriva incendiilor i planuri de evacuare n caz
de incendiu, elaborate n condiiile legii.
(2) Este obligatorie marcarea racordurilor de alimentare a
coloanelor uscate de la autospecialele de intervenie i
meninerea accesului liber la acestea n orice anotimp.
Art. 108. (1) n cldirile nalte sau foarte nalte este
obligatorie organizarea aprrii mpotriva incendiilor pe fiecare
compartiment.
(2) n timpul programului de lucru, 25% din personalul
compartimentului, dar nu mai puin de 5 persoane, trebuie s fie
pregtit pentru a aciona i a pune n aplicare msurile de
aprare mpotriva incendiilor n cazul producerii de evenimente
la nivel local.
(3) Pentru compartimentele amplasate pe dou sau mai multe
niveluri ale construciei trebuie asigurate minimum dou persoane
pe nivel care s execute activitile prevzute la alin. (2).
Art. 109. Atunci cnd n cldirile nalte sau foarte nalte
sunt incluse i funciuni comerciale, bancare i altele asemenea,
n acestea se aplic n mod cumulativ prezentele dispoziii
generale mpreun cu celelalte reglementri specifice privind
aprarea mpotriva incendiilor.
CAPITOLUL IV
Evacuarea n caz de incendiu
SECIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 110. Proprietarul, conductorul instituiei/operatorului


economic sau administratorul are urmtoarele obligaii privind
asigurarea evacurii n caz de incendiu:
a) stabilete modalitile i procedurile de evacuare a
persoanelor i bunurilor, adaptate la categoria spaiilor i
construciilor pentru birouri;
b) stabilete modaliti de evacuare a persoanelor care nu
se pot evacua singure;
c) asigur instruirea personalului propriu privind atribuiile ce
le revin din organizarea evacurii n caz de incendiu;
d) asigur mijloacele necesare evacurii n caz de incendiu;
e) stabilete prioritile n desfurarea operaiunilor de
evacuare n funcie de personalul propriu avut la dispoziie;
f) stabilete ordinea de salvare a bunurilor i materialelor.
Art. 111. Personalul prevzut la art. 5 are urmtoarele
atribuii privind asigurarea evacurii n caz de incendiu:
a) realizeaz instruirea personalului propriu privind atribuiile
ce i revin din organizarea evacurii n caz de incendiu;
b) conduce i coordoneaz aciunile cuprinse n organizarea
evacurii n caz de incendiu;
c) asigur amenajarea, dac este nevoie, a locurilor de
evacuare pentru persoane i bunuri.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010


Art. 112. Personalul angajat are urmtoarele atribuii
privind asigurarea evacurii n caz de incendiu:
a) particip la instruirea privind atribuiile ce i revin din
organizarea evacurii n caz de incendiu;
b) ndeplinete aciunile ce i revin cuprinse n organizarea
evacurii n caz de incendiu;
c) se subordoneaz, pe timpul aciunilor de evacuare,
personalului prevzut la art. 5.
Art. 113. Alarmarea n caz de incendiu a utilizatorilor se
realizeaz cu mijloace adecvate fiecrui obiectiv i dinainte
stabilite, astfel nct s nu produc panic n rndul acestora.
Art. 114. (1) n situaia alarmrii n caz de incendiu a
utilizatorilor prin mesaj prenregistrat, acesta trebuie s fie
codificat sau discret, pentru a nu induce panic n rndul
persoanelor care se afl n spaiile i construciile pentru birouri.
(2) Este obligatoriu ca mesajul prenregistrat s fie cunoscut
de ctre ntreg personalul din spaiul i construcia pentru birouri.
Art. 115. Personalul angajat trebuie s cunoasc
mijloacele de alarmare, alertare, evacuare precum i modul de
acionare n caz de incendiu.
Art. 116. Pentru evacuarea n siguran n caz de incendiu
se iau msuri de instruire temeinic a personalului angajat
privind:
a) modalitile practice de asigurare a evacurii utilizatorilor
ori, dup caz, a salvrii persoanelor ce nu se pot evacua
singure;
b) modalitile practice de asigurare a salvrii obiectelor din
cadrul obiectivului n cazul producerii unui incendiu, cu
precizarea personalului nominalizat pentru salvarea, paza
bunurilor evacuate, locurile de adpostire i, dup caz, a
mijloacelor tehnice alocate.
Art. 117. Personalul angajat trebuie s cunoasc i s
respecte instruciunile specifice n vederea punerii n aplicare a
procedurii de evacuare a utilizatorilor.
Art. 118. Evacuarea utilizatorilor se face:
a) n mod organizat, sub supravegherea personalului stabilit
prin dispoziiile proprietarului, conductorului instituiei/
operatorului economic sau administratorului;
b) pe locurile dinainte stabilite n incinta unitii, n baza
planurilor de evacuare.
Art. 119. Personalul angajat desemnat din spaiile i
construciile pentru birouri indic utilizatorilor cile de evacuare.
SECIUNEA a 2-a
Planificarea i executarea exerciiilor de alarmare/evacuare
n caz de incendiu

Art. 120. Scopul principal al planificrii i executrii


exerciiilor de alarmare/evacuare este cunoaterea, de ctre
personalul angajat, a modului de aciune n caz de incendiu.
Art. 121. Exerciiile de alarmare/evacuare n caz de
incendiu se planific i se execut o dat la 6 luni cu personalul
propriu, n funcie de formele de evacuare, i se pot organiza
pentru ntreaga construcie sau pe segmente nchiriate din
aceasta.
Art. 122. Planificarea, organizarea i executarea exerciiilor
de evacuare sunt atribuii ale proprietarului, conductorului
instituiei/operatorului economic sau administratorului.
Art. 123. Planificarea i executarea exerciiilor de
alarmare/evacuare sunt coordonate de personalul prevzut la
art. 5 i conduse de proprietar, conductorul instituiei/operatorului
economic sau administrator.
Art. 124. Fiecare exerciiu se finalizeaz cu analiza
nivelului de cunoatere a obligaiilor ce revin personalului
angajat, pe fiecare loc de munc, i se consemneaz ntr-un
registru destinat acestei activiti.

23

Art. 125. (1) Ipotezele, obiectivele i scopurile exerciiilor


de alarmare/evacuare, respectiv obligaiile pe timpul desfurrii
exerciiului se prelucreaz cu personalul angajat.
(2) Pentru fiecare ipotez n parte, personalul angajat va fi
verificat privind cunoaterea modului de aciune.
(3) Pe timpul exerciiilor de evacuare se urmrete
respectarea regulilor privind coordonarea aciunilor, inclusiv
comportamentul personalului n vederea evitrii panicii i
busculadelor.
Art. 126. (1) Modul de desfurare a exerciiilor de
alarmare/evacuare se analizeaz de proprietar, conductorul
instituiei/operatorului economic sau administrator, mpreun cu
personalul prevzut la art. 5.
(2) Analiza efectuat este utilizat la actualizarea planurilor
de pregtire n domeniul situaiilor de urgen, ct i la
reactualizarea planurilor de intervenie, dup caz.
(3) Evidena exerciiilor de alarmare/evacuare se ine ntr-un
registru special.
CAPITOLUL V
Echiparea i dotarea cu mijloace de protecie
mpotriva incendiilor
Art. 127. Echiparea i dotarea spaiilor i construciilor
pentru birouri cu mijloace tehnice de aprare mpotriva
incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor i parametrilor
specifici, precum i dimensionarea i amplasarea acestora se
asigur conform prevederilor reglementrilor tehnice specifice.
Art. 128. Exploatarea i meninerea n stare de funcionare
a mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor se
realizeaz n conformitate cu reglementrile tehnice specifice.
Art. 129. Proprietarul, conductorul instituiei/operatorului
economic sau administratorul trebuie s asigure existena unui
registru de control al instalaiilor de protecie mpotriva
incendiilor.
Art. 130. (1) Proprietarul, conductorul instituiei/
operatorului economic, administratorul sau persoana
desemnat de acesta, n condiiile legii, rspunde pentru
echiparea, dotarea, inspectarea, ntreinerea i repararea
mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor n spaiile i
construciile pentru birouri.
(2) Locatarii au obligaiile prevzute la alin. (1) pentru spaiile
nchiriate n construciile pentru birouri, dac nu se prevede altfel
prin contractul, convenia sau actul juridic similar ncheiat ntre
pri.
Art. 131. n spaiile i construciile pentru birouri se
utilizeaz numai mijloace tehnice de aprare mpotriva
incendiilor certificate sau agrementate n conformitate cu
exigenele reglementrilor n domeniu.
Art. 132. Mijloacele tehnice de aprare mpotriva
incendiilor utilizate de personalul angajat i/sau de forele de
intervenie se amplaseaz cu respectarea urmtoarele cerine:
a) locurile de amplasare s fie vizibile, uor accesibile,
precum ci de evacuare, coridoare, holuri, n zonele ieirilor i
alte asemenea spaii i la distane optime fa de focarele cele
mai probabile;
b) nlimea de montare i greutatea acestora s fie pe
msura capacitilor fizice ale persoanelor care le utilizeaz;
c) s fie bine fixate i s nu mpiedice evacuarea persoanelor
n caz de incendiu.
Art. 133. Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de
aprare mpotriva incendiilor se indic prin marcaje sau panouri
de semnalizare, conform prevederilor legale.
Art. 134. Dotarea minim cu stingtoare de incendiu a
spaiilor i construciilor pentru birouri se asigur conform
documentaiei tehnice.
Art. 135. (1) Pentru stingtoarele portative, documentele
de referin sunt Directiva 97/23/CE a Parlamentului European

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010

i a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislaiilor


statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune,
publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene nr. L 181/1
din 9 iulie 2007, SR EN 3, precum i reglementrile tehnice
echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau
Turcia ori ale statelor EFTA parte la acordul privind Spaiul
Economic European.
(2) Referitor la performanele de stingere, acestea trebuie s
ndeplineasc urmtoarele condiii:
a) stingtoarele cu pulbere trebuie s aib capacitatea/
ncrctura de minimum 6 kg;
b) stingtoarele cu ap pulverizat/spum trebuie s aib
capacitatea/ncrctura de minimum 6 litri.
(3) Pentru stingtoarele mobile cu ncrctura nominal de
50 kg/l, documentele de referin sunt SR EN 18661i
reglementrile tehnice echivalente ale statelor membre ale
Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la
acordul privind Spaiul Economic European.
(4) Se pot utiliza mai multe stingtoare de capacitate mai
mic cu performane de stingere echivalente.
(5) Prevederile alin. (2) i (3) nu se aplic stingtoarelor care
sunt fabricate i/sau comercializate legal ntr-un stat membru al
Uniunii Europene sau n Turcia ori sunt fabricate legal ntr-un
stat EFTA parte la acordul privind Spaiul Economic European,
n conformitate cu specificaiile normative n vigoare n aceste
ri.
Art. 136. n fiecare spaiu pentru birouri care are suprafaa
sub 200 m2/nivel se asigur dotarea cu cel puin dou
stingtoare de incendiu.
Art. 137. Se recomand respectarea urmtoarelor valori
ale distanelor i nlimii de montare a stingtoarelor n
perimetrul suprafeei protejate:
a) maximum 15 m, respectiv 20 m fa de cele mai
importante focare de incendiu din clasele B i A;
b) maximum 1,4 m nlime fa de pardoseal.
Art. 138. (1) Instalaiile de stingere automate cu ap tip
sprinkler se ntrein n perfect stare de funcionare n
conformitate cu prevederile reglementrilor tehnice specifice.
(2) Instalaiile prevzute la alin. (1) trebuie amplasate astfel
nct s se evite pericolul de nghe.
Art. 139. Atunci cnd instalaia tip sprinkler este scoas
din funciune mai mult de 4 ore ntr-un interval de 24 de ore, se
iau msuri de supraveghere permanent a spaiului protejat de
aceasta i se aplic msuri alternative de aprare mpotriva
incendiilor pn la repunerea n funciune la parametrii indicai
n documentaia tehnic pus la dispoziie de productor.
Art. 140. Anual, naintea nceperii sezonului rece, se
verific toate elementele componente ale instalaiei sprinkler
pentru a nu fi expuse la nghe, precum i funcionarea acesteia
n ansamblu.
Art. 141. Trebuie asigurat permanent rezerva de capete
sprinkler prevzut de reglementrile tehnice specifice.
Art. 142. (1) Este interzis amplasarea/depozitarea de
materiale/obiecte n imediata apropiere a elementelor
instalaiilor sprinkler pentru a nu afecta funcionarea eficient a
acestora.
(2) Se interzice acoperirea capetelor sprinkler cu vopsea sau
alte materiale decorative, atrnarea de ele a diverselor
ornamente ori mascarea lor cu elemente constructive.
Art. 143. Instalaiile automate de stingere aferente spaiilor
pentru arhivare sau n care sunt amplasate servere pentru
sisteme de calcul, prelucrare i stocare date trebuie verificate i
ntreinute corespunztor.
Art. 144. Instalaiile de detectare, semnalizare i alarmare
n caz de incendiu, selectate i amplasate conform prevederilor
proiectantului, trebuie verificate periodic i ntreinute de
personal autorizat n condiiile legii.

Art. 145. La toate instalaiile i sistemele cu rol n aprarea


mpotriva incendiilor din spaiile i construciile pentru birouri
trebuie s existe un registru de eviden a lucrrilor de verificare,
reparaii i ntreinere n care se consemneaz, de persoanele
desemnate n condiiile legii, toate interveniile executate, dar i,
acolo unde este cazul, alarmele false.
Art. 146. Se interzice utilizarea mijloacelor tehnice de
aprare mpotriva incendiilor n alte scopuri dect cele pentru
care sunt destinate.
Art. 147. Controlul strii de funcionare a mijloacelor
tehnice de aprare mpotriva incendiilor se execut, conform
prevederilor cuprinse n reglementrile tehnice i n instruciunile
tehnice elaborate de productori/furnizori, de ctre persoanele
autorizate, conform legii.
CAPITOLUL VI
Dispoziii finale
Art. 148. Dispoziiile generale se aplic cumulativ pentru
fiecare caz n parte, respectiv construcie, instalaii, amenajri i
alte spaii aferente construciilor, indiferent de capitolul la care
sunt prevzute, inndu-se seama de cazul cel mai defavorabil
i avndu-se n vedere i prevederile celorlalte acte normative
specifice domeniului de aprare mpotriva incendiilor, care nu
sunt cuprinse n prezentele dispoziii generale.
Art. 149. (1) Proprietarul, conductorul instituiei/operatorului
economic sau administratorul stabilete, n raport cu specificul
spaiilor i construciilor, i alte reguli i msuri privind aprarea
mpotriva incendiilor.
(2) Delegarea atribuiilor pe linia aprrii mpotriva incendiilor
prevzute prin lege nu exonereaz de rspundere proprietarul,
conductorul instituiei/operatorului economic sau administratorul.
Art. 150. Afiarea de materiale publicitare pe faadele
cldirilor se face numai dup obinerea acordului proiectantului,
dup caz, a expertului pentru cerina securitate la incendiu,
acord prin care trebuie s se precizeze c materialele nu produc
sau nu contribuie la dezvoltarea i propagarea incendiului.
Art. 151. (1) n spaiile i construciile pentru birouri este
obligatorie organizarea, n condiiile legii, a activitii de control
intern privind respectarea Normelor generale de aprare
mpotriva incendiilor.
(2) Controlul intern privind respectarea Normelor generale
de aprare mpotriva incendiilor poate fi executat de proprietar,
de conductorul instituiei/operatorului economic, de
administrator sau de personalul prevzut la art. 5.
Art. 152. Rezultatele controlului desfurat de ctre
inspectorii de prevenire din inspectoratelor pentru situaii de
urgen judeene/al municipiului Bucureti i de personalul cu
atribuii de control n domeniul aprrii mpotriva incendiilor se
menioneaz n procesele-verbale de control i se analizeaz
de proprietar, de conductorul instituiei/operatorului economic,
de administrator i de personalul prevzut la art. 5.
Art. 153. Persoanele fizice, ntreprinderile familiale sau
persoanele juridice care dein pri din acelai imobil trebuie s
colaboreze pentru ndeplinirea sarcinilor ce le revin din
prezentele dispoziii generale, n vederea asigurrii msurilor de
aprare mpotriva incendiilor pentru ntregul imobil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010


MINISTERUL SNTII
Nr. 1.445 din 24 noiembrie 2010

25

CASA NAIONAL DE ASIGURRI DE SNTATE


Nr. 790 din 10 noiembrie 2010

ORDIN
privind modificarea i completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naionale
de sntate n anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate nr. 264/407/2010
Vznd Referatul de aprobare nr. Cs.A. 12.396 din 24 noiembrie 2010 al Serviciului pentru programe de sntate din
cadrul Ministerului Sntii i nr. D.G. 3.268 din 10 noiembrie 2010 al Casei Naionale de Asigurri de Sntate,
avnd n vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i
completrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naionale de sntate pentru
anul 2010, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotrrea
Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, i al
art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naionale de Asigurri de Sntate, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 972/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare,
ministrul sntii i preedintele Casei Naionale de Asigurri de Sntate emit urmtorul ordin:
Art. I. Normele tehnice de realizare a programelor
naionale de sntate n anul 2010, aprobate prin Ordinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate nr. 264/407/2010, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 205 i 205 bis din 1 aprilie 2010,
cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
1. La seciunea A, capitolul I, articolul 1, punctul III
Programele naionale privind bolile netransmisibile,
subpunctul 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:
2. Programul naional de oncologie
2.1. Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin
prin vaccinarea HPV;
2.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afeciuni
oncologice;
2.3. Subprogramul de monitorizare activ a terapiilor
specifice oncologice.
2. La seciunea A, capitolul I, articolul 1, punctul V
Programul naional de sntate a femeii i copilului,
subpunctul 2 Subprogramul de sntate a copilului,
litera i) se abrog.
3. La seciunea A, capitolul I, articolul 4, punctul 3 se
modific i va avea urmtorul cuprins:
3. Programul naional de oncologie Subprogramul de
tratament al bolnavilor cu afeciuni oncologice i Subprogramul
de monitorizare activ a terapiilor specifice oncologice;.
4. La seciunea A, capitolul I, articolul 7 se modific i
va avea urmtorul cuprins:
Art. 7. Programele naionale de sntate se deruleaz
prin Institutul Naional de Sntate Public, direcii de sntate
public, uniti sanitare publice i private, instituii publice,
furnizori de servicii medicale aflai n relaie contractual cu
casele de asigurri de sntate, farmacii cu circuit deschis,
precum i prin alte instituii i organizaii guvernamentale i
neguvernamentale, dup caz.

5. La seciunea A, capitolul I, articolul 10, alineatul (3) se


modific i va avea urmtorul cuprins:
(3) Cererile de finanare fundamentate ale ordonatorilor de
credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare
Serviciului pentru programe de sntate, pn cel trziu n data
de 10 a lunii pentru care se face finanarea, conform machetelor
prevzute n anexa nr. 1 la prezentele norme.
6. La seciunea A, capitolul I, articolul 12, dup
alineatul (2) se introduc dou noi alineate, alineatele (3)
i (4), cu urmtorul cuprins:
(3) Din fondurile alocate la titlul 20 Bunuri i servicii pentru
derularea contractelor ncheiate ntre direciile de sntate i
uniti sanitare publice i private, instituii publice, furnizori de
servicii medicale, medicamente i dispozitive medicale,
autorizai i evaluai, aflai n relaie contractual cu casele de
asigurri de sntate, alte instituii i organizaii guvernamentale
i neguvernamentale, precum i autoritile administraiei
publice locale, pentru structurile al cror management a fost
preluat de ctre acestea, direciile de sntate public
deconteaz cheltuieli de natura bunurilor i serviciilor
contractate pentru desfurarea activitilor prevzute n
programele naionale de sntate, precum i cheltuieli de natura
cheltuielilor de personal pentru personalul care desfoar
activiti n cadrul acestora.
(4) Decontarea contravalorii bunurilor i serviciilor acordate
pentru desfurarea activitilor prevzute n programele
naionale de sntate se realizeaz n termen de maximum
90 de zile de la data depunerii documentelor justificative, cu
excepia sumelor necesare pentru drepturile salariale aferente
personalului care desfoar activiti n cadrul programelor
naionale de sntate, care se deconteaz lunar, n limita
sumelor disponibile cu aceast destinaie.
7. La seciunea A, capitolul I, articolul 13, alineatele (2)
i (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
(2) Pentru realizarea atribuiilor i activitilor prevzute n
cadrul programelor naionale de sntate, unitile de
specialitate care deruleaz programe naionale de sntate n
condiiile legii pot ncheia contracte/convenii civile cu medici,
asisteni medicali i alte categorii de personal, dup caz, precum

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010

i cu persoane juridice. Contractele/Conveniile civile ncheiate


de ctre unitile de specialitate reprezint aciuni multianuale,
sunt de natur civil i se ncheie pentru toat perioada de
derulare a programelor naionale de sntate. Sumele necesare
pentru ncheierea acestor contracte/convenii civile sunt
cuprinse n fondurile alocate programelor naionale de sntate
respective la titlul 20 Bunuri i servicii sau la titlul 51
Transferuri ntre uniti ale administraiei publice, dup caz.
(3) Activitile pentru care se utilizeaz personalul prevzut
la alin. (1) i (2) i la art. 12 alin. (3) sunt urmtoarele:
a) coordonarea, implementarea i monitorizarea
programelor, subprogramelor i obiectivelor;
b) educaia pentru sntate pe grupe de populaie cu risc de
mbolnvire;
c) servicii de consiliere acordate de consilierii HIV/SIDA;
d) efectuarea screeningului pentru grupele de populaie
incluse n program sau subprogram, dup caz;
e) instruirea i formarea personalului;
f) informarea, educarea i acordarea de consultaii n
probleme specifice privind promovarea unui comportament
sntos;
g) realizarea lucrrilor legate de sistemul informaional utilizat
n cadrul programelor naionale de sntate;
h) coordonarea centrelor de consiliere pentru renunarea la
fumat;
i) logistica aprovizionrii i distribuirii contraceptivelor prin
reeaua de asisten medical spitaliceasc i ambulatorie,
primar sau direct ctre grupuri vulnerabile de populaie;
j) coordonarea activitii de transplant de organe i esuturi,
meninerea n condiii fiziologice a donatorilor aflai n moarte
cerebral;
k) coordonarea activitii reelei de TBC;
l) managementul registrelor naionale ale bolnavilor cronici;
m) alte activiti cuprinse n cadrul programelor naionale de
sntate.
8. La seciunea A, capitolul I, articolul 16, alineatul (2) se
modific i va avea urmtorul cuprins:
(2) Pentru realizarea unor obiective i activiti cuprinse n
programele naionale de sntate, unitile sanitare cu paturi al
cror management al asistenei medicale a fost transferat ctre
autoritile administraiei publice locale ncheie contracte de
prestri de servicii cu direciile de sntate public, utiliznd
sume din bugetul Ministerului Sntii alocate acestor instituii
publice pentru cheltuieli materiale bunuri i servicii, conform
modelului aprobat prin ordin al ministrului sntii.
9. La seciunea A, capitolul I, articolul 16, dup alineatul (2)
se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmtorul
cuprins:
(3) Pentru realizarea unor obiective i activiti cuprinse n
programele naionale de sntate, unitile sanitare cu paturi din
subordinea ministerelor cu reea sanitar proprie ncheie
contracte de prestri de servicii cu direciile de sntate public,
utiliznd sume din bugetul Ministerului Sntii alocate acestor
instituii publice pentru cheltuieli materiale bunuri i servicii,
conform modelului prevzut n anexa nr. 2 la prezentele norme.

10. La seciunea A, capitolul I, articolul 20 alineatul (1),


litera i) se modific i va avea urmtorul cuprins:
i) transmite Institutului Naional de Sntate Public
Centrul Naional de Statistic i Informatic n Sntate Public
n vederea centralizrii indicatorii specifici programelor naionale
de sntate raportai n condiiile prezentelor norme;.
11. La seciunea A, capitolul I, articolul 21 se modific i
va avea urmtorul cuprins:
Art. 21. Institutul Naional de Sntate Public, prin
Centrul Naional de Statistic i Informatic n Sntate Public,
are urmtoarele atribuii principale n domeniul programelor
naionale de sntate:
a) transmite Ministerului Sntii, pn la data de 15 iulie
2010, rezultatele analizelor, studiilor, anchetelor i prognozelor
efectuate necesare n vederea fundamentrii domeniilor
prioritare de aciune n structurarea programelor naionale de
sntate pentru anul 2011;
b) centralizeaz trimestrial i anual indicatorii specifici
programelor naionale de sntate raportai n condiiile
prezentelor norme;
c) calculeaz indicatorii de evaluare specifici programelor
naionale de sntate, n condiiile prezentelor norme;
d) transmite Ministerului Sntii, trimestrial, anual i ori de
cte ori este nevoie, indicatorii prevzui n cadrul programelor
naionale de sntate, centralizai la nivel naional;
e) transmite coordonatorilor tehnici ai programelor naionale
de sntate, trimestrial i anual, indicatorii prevzui n cadrul
programelor naionale de sntate, centralizai la nivel naional;
f) transmite Ministerului Sntii pn la data de 1 februarie
2011 indicatorii prevzui n cadrul programelor naionale de
sntate derulate n anul 2010, centralizai la nivel naional;
g) organizeaz i administreaz baza naional de date
privind statisticile n domeniul programelor naionale de
sntate;
h) elaboreaz i transmite Ministerului Sntii rapoarte
periodice cu privire la indicatorii realizai n cadrul programelor
naionale de sntate, precum i analiza acestora.
12. La seciunea A, capitolul I, articolul 22, dup litera d)
se introduc dou noi litere, literele e) i f), cu urmtorul
cuprins:
e) realizeaz analiza trimestrial i anual a indicatorilor
prevzui n cadrul programelor naionale de sntate,
centralizai la nivel naional, i o transmite Serviciului pentru
programe de sntate;
f) informeaz Serviciul pentru programe de sntate asupra
problemelor i disfuncionalitilor ntmpinate n derularea
programelor naionale de sntate i formuleaz propuneri de
mbuntire a modului de derulare a acestora.
13. La seciunea A, capitolul I, articolul 27, litera e) se
modific i va avea urmtorul cuprins:
e) transmit coordonatorilor tehnici ai programelor naionale
de sntate derulate, precum i direciei de sntate public
sau, dup caz, Serviciului pentru programe de sntate, n
funcie de subordonare, raportul de activitate prevzut la lit. d),
pn la data de 15 a lunii urmtoare celei pentru care se face
raportarea;.
14. La seciunea A, capitolul II Bugetul alocat
programelor naionale de sntate aprobate pentru
anul 2010 se modific i va avea urmtorul cuprins:

27

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010


CAPITOLUL II
Bugetul alocat programelor naionale de sntate aprobate pentru anul 2010*)
MII LEI

*) Bugetul este reprodus n facsimil.

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010

15. La seciunea A, capitolul III, la I. Programele


naionale privind bolile transmisibile, punctul 1
Programul naional de imunizare, titlul Activiti,
litera d), dup punctul 10 se introduce un nou punct,
punctul 11, cu urmtorul cuprins:
11. medicii de familie din localitile unde nu exist cabinete
medicale colare au obligaia de a desfura, sub coordonarea
direciilor de sntate public judeene, campaniile de vaccinare
colare prevzute n calendarul naional de vaccinare, pentru
toi copiii eligibili din unitile de nvmnt.
16. La seciunea A, capitolul III, la I. Programele
naionale privind bolile transmisibile, punctul 2,
subpunctul 2.1 Subprogramul de supraveghere i control
al bolilor transmisibile prioritare, titlul Activiti, litera a),
punctul 15 se modific i va avea urmtorul cuprins:
15. asigur diagnosticul etiologic i/sau confirmarea bolilor
transmisibile cuprinse n Hotrrea Guvernului nr. 589/2007
privind stabilirea metodologiei de raportare i de colectare a
datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile, din fondurile
alocate programului la cap. Bunuri i servicii, prin
laboratoarele proprii i prin centrele de referin din cadrul
INCDMI Cantacuzino, n baza metodologiilor i altor protocoale
de supraveghere stabilite de Centrul Naional de Supraveghere
i Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).
17. La seciunea A, capitolul III, la I. Programele
naionale privind bolile transmisibile, punctul 2,
subpunctul 2.1 Subprogramul de supraveghere i control
al bolilor transmisibile prioritare, titlul Activiti, litera e),
punctul 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
1. asigurarea finanrii produciei de vaccin gripal sezonier,
pe baza unui contract de finanare ncheiat cu INCDMI
Cantacuzino, n scopul realizrii vaccinrii antigripale a
populaiei din grupele cu risc crescut de a contracta sau
transmite gripa, conform metodologiei naionale, n conformitate
cu recomandrile OMS i n funcie de situaia epidemiologic
naional i internaional.
18. La seciunea A, capitolul III, la I. Programele
naionale privind bolile transmisibile, punctul 2,
subpunctul 2.1 Subprogramul de supraveghere i control
al bolilor transmisibile prioritare, nota se modific i va
avea urmtorul cuprins:
NOT:

Investigarea etiologic a cazurilor suspecte de boal


infecioas/transmisibil care nu sunt cuprinse n prevederile
Hotrrii Guvernului nr. 589/2007 i ale Ordinului ministrului
sntii publice nr. 1.466/2008 nu poate fi asigurat de ctre
laboratoarele DSP i INSP din fondurile alocate programului.
Pentru furnizorii de servicii medicale cu paturi care nu pot
asigura diagnosticul etiologic, DSP i INSP prin CRSP pot
furniza diagnosticul de laborator, pe baza unui contract de
prestri de servicii. Fondurile alocate programului nu pot fi
folosite pentru derularea unor programe de cercetare, ci numai
pentru studii epidemiologice.
Toate vaccinurile i materialele sanitare necesare
desfurrii activitilor acestui obiectiv se achiziioneaz la nivel
local.
19. La seciunea A, capitolul III, la I. Programele
naionale privind bolile transmisibile, punctul 2,
subpunctul 2.2 Subprogramul de supraveghere i control
al infeciei HIV, titlul Activiti, litera c), dup punctul 10
se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmtorul
cuprins:
11. formarea personalului medical din cadrul cabinetelor de
planificare familial n domeniul consilierii specifice HIV/SIDA
(consiliere specific pentru cuplurile seropozitive i pentru cele
discordante) i n domeniul consilierii pre- i posttestare HIV.

20. La seciunea A, capitolul III, la I. Programele


naionale privind bolile transmisibile, punctul 2,
subpunctul 2.2 Subprogramul de supraveghere i control
al infeciei HIV, titlul Natura cheltuielilor: capitolul
Bunuri i servicii, dup litera e) se introduce o nou
liter, litera f), cu urmtorul cuprins:
f) plata pentru prestri servicii ctre laborator.
21. La seciunea A, capitolul III, la I. Programele
naionale privind bolile transmisibile, punctul 2,
subpunctul 2.3 Subprogramul de supraveghere i control
al tuberculozei, titlul Natura cheltuielilor, litera f) se
modific i va avea urmtorul cuprins:
f) cheltuieli rezultate din funcionarea Unitii centrale de
coordonare a programului i din activiti de monitorizare a
derulrii programului (cheltuieli de transport, delegaii, procurare
sau editare materiale de educaie sanitar, consultan de
specialitate);.
22. La seciunea A, capitolul III, la I. Programele
naionale privind bolile transmisibile, punctul 2,
subpunctul 2.4 Subprogramul de supraveghere i control
al bolilor cu transmitere sexual, titlul Natura
cheltuielilor, dup litera b) se introduce o nou liter,
litera c), cu urmtorul cuprins:
c) plata pentru prestri servicii ctre laborator.
23. La seciunea A, capitolul III, la II. Programul naional
de monitorizare a factorilor determinani din mediul de via
i munc, titlul Natura cheltuielilor, dup litera b) se
introduc dou noi litere, literele c) i d), cu urmtorul
cuprins:
c) plata pentru prestri servicii ctre laborator;
d) plata probelor recoltate pentru monitorizarea strii de
sntate a populaiei.
24. La seciunea A, capitolul III, la III. Programele
naionale de sntate privind bolile netransmisibile,
punctul 2 Programul naional de oncologie, titlul
Obiective se modific i va avea urmtorul cuprins:
Obiective:
a) profilaxia cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV a
populaiei feminine eligibile;
b) tratamentul bolnavilor cu afeciuni oncologice;
c) monitorizarea activ a terapiilor specifice oncologice;
d) realizarea, implementarea i managementul Registrului
naional de cancer.
25. La seciunea A, capitolul III, la III. Programele
naionale de sntate privind bolile netransmisibile,
punctul 2 Programul naional de oncologie, titlul
Structura, subpunctul 2.2 se abrog.
26. La seciunea A, capitolul III, la III. Programele
naionale de sntate privind bolile netransmisibile,
punctul 3 Programul naional de sntate mintal,
subpunctul 3.2 Subprogramul de prevenire i tratament ale
toxicodependenelor, titlul Uniti care deruleaz
subprogramul se modific i va avea urmtorul cuprins:
Uniti care deruleaz subprogramul:
a) Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iai;
b) Spitalul de Psihiatrie i pentru Msuri de Siguran Jebel
Timi;
c) Spitalul de Psihiatrie Domnia Blaa Ilfov;
d) Spitalul Clinic Judeean de Urgen Cluj-Napoca;
e) Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii Cluj-Napoca
Secia toxicomanie copii;
f) Spitalul Clinic de Urgen Bucureti Secia ATI II
toxicologie;
g) Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii Grigore
Alexandrescu Bucureti Secia toxicologie;
h) Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia
Bucureti;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010


i) Spitalul de Psihiatrie Dr. Constantin Gorgos Titan
Bucureti;
j) Centrul de Evaluare i Tratament al Toxicodependenilor
pentru Tineri Sfntul Stelian;
k) Spitalul Municipal Oneti Bacu Secia psihiatrie;
l) Spitalul de Psihiatrie Botoani;
m) Spitalul Judeean de Urgen Trgu Jiu, judeul Gorj
Secia psihiatrie;
n) Spitalul Clinic de Urgen Trgu Mure Clinica de
psihiatrie I i II.
27. La seciunea A, capitolul III, la III. Programele
naionale de sntate privind bolile netransmisibile,
punctul 5 Programul naional de transplant de organe,
esuturi i celule de origine uman, subpunctul 5.2
Subprogramul
de
transplant
de
celule
stem
hematopoietice periferice i centrale se modific i va
avea urmtorul cuprins:
5.2. Subprogramul de transplant de celule stem
hematopoietice periferice i centrale
Activiti:
1. recrutarea donatorilor voluntari de celule stem;
2. recoltarea probelor de la donatorii voluntari de celule stem;
3. transportul probelor recoltate de la donatorii voluntari ctre
laboratoarele de histocompatibilitate;
4. realizarea testrilor primare de histocompatibilitate n
cadrul laboratoarelor de HLA acreditate;
5. realizarea testrilor virusologice i de histocompatibilitate
pentru validare final a donatorilor voluntari de celule stem.
Indicatori de evaluare:
1. indicatori fizici:
a) numr de donatori voluntari de celule stem hematopoietice
periferice i centrale identificai i testai: 1.600;
2. indicatori de eficien:
a) cost mediu/donator voluntar identificat i testat: 1.500 lei;
3. indicatori de rezultat:
a) realizarea bazei de date informatice pe teritoriul Romniei
privind persoanele fizice care i-au dat acceptul pentru a dona
celule stem, n care s fie prevzute datele personale, medicale
i de histocompatibilitate;
b) realizarea interconectrii Registrului Naional al
Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice cu
organismele similare internaionale.
Uniti care deruleaz subprogramul:
a) Registrul Naional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem
Hematopoietice;
b) Institutul Naional de Hematologie Transfuzional
Prof. Dr. C.T. Nicolau Bucureti;
c) centrele regionale de transfuzii sanguine;
d) centrele de transfuzii sanguine teritoriale;
e) Institutul Clinic Fundeni.
28. La seciunea A, capitolul III, la III. Programele
naionale de sntate privind bolile netransmisibile,
punctul 6 Programul naional de diagnostic i tratament
cu ajutorul aparaturii de nalt performan, subpunctul 6.2
Subprogramul de radiologie intervenional, dup titlul
Activiti se introduce un nou titlu, titlul Natura
cheltuielilor, cu urmtorul cuprins:
Natura cheltuielilor:
Capitolul Bunuri i servicii i capitolul Transferuri:
Medicamente, materiale sanitare, precum i alte cheltuieli
specifice prevzute n cadrul programelor naionale de sntate,
de natura bunurilor i serviciilor.
29. La seciunea A, capitolul III, la V. Programul naional
de sntate a femeii i copilului, punctul 2 Subprogramul
de sntate a copilului, subpunctul 2.2 Screening
neonatal
pentru
depistarea
fenilcetonuriei
i
hipotiroidismului congenital, precum i confirmarea

29

diagnosticului i tratamentul specific al cazurilor


depistate, titlul Uniti care deruleaz intervenia,
litera f1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
f1) Centrul Regional Bucureti din structura Institutului
pentru Ocrotirea Mamei i Copilului Prof. Dr. Alfred Rusescu
Bucureti are arondate unitile sanitare din municipiul
Bucureti, judeele: Constana, Ialomia, Ilfov, Clrai, Vlcea,
Arge, Braov, Tulcea, Brila, Buzu, Prahova, Dmbovia,
Mure, Teleorman, Vrancea, Gorj, Covasna;.
30. La seciunea A, capitolul III, la V. Programul naional
de sntate a femeii i copilului, punctul 2 Subprogramul
de sntate a copilului, subpunctul 2.6 Prevenirea
complicaiilor, prin diagnostic precoce, tratament
medicamentos specific i recuperare neuropsihomotorie a
urmtoarelor afeciuni: epilepsia, paraliziile cerebrale,
ntrzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale,
titlul Indicatori de evaluare, punctul 1 Indicatori fizici se
modific i va avea urmtorul cuprins:
a) numr de copii cu paralizii cerebrale tratai cu toxina
botulinic: 310/an;
b) numr de copii cu paralizii cerebrale tratai prin
electrostimulare: 800/an;
c) numr de copii diagnosticai precoce cu fenomenele
paroxistice, tulburri motorii, ntrzieri neuropsihomotorii: 200;
d) numr de registre: 2.
31. La seciunea A, capitolul III, la V. Programul naional
de sntate a femeii i copilului, punctul 2 Subprogramul
de sntate a copilului, subpunctul 2.9 Asigurarea
sntii orale a copiilor se abrog.
32. La seciunea A, capitolul III, la V. Programul naional
de sntate a femeii i copilului, punctul 3 Subprogramul
de sntate a femeii, subpunctul 3.3 Profilaxie i
diagnostic pre- i postnatal al malformaiilor i/sau al unor
afeciuni genetice, titlul Indicatori de evaluare se
modific i va avea urmtorul cuprins:
Indicatori de evaluare:
1. Indicatori fizici:
a) numr de gravide cu risc malformativ i genetic testate
prin dublu/triplu test: 7.000/an;
b) numr de anomalii depistate prin dublu/triplu test: 195/an;
c) numr de examene citogenetice (analiza FISH) efectuate
pe celule fetale: 990/an;
d) numr de copii cu defecte congenitale evaluai clinic i
paraclinic: 1.000/an;
e) numr de copii cu defecte congenitale explorai genetic:
500/an.
2. Indicatori de eficien:
a) cost mediu/gravid testat pentru risc malformativ prin
dublu/triplu test: 150 lei;
b) cost mediu/examen cariotip fetal: 800 lei;
c) cost mediu/gravid testat citogenetic prin analiza FISH:
700 lei;
d) cost mediu/copil cu defecte congenitale evaluat clinic i
paraclinic: 100 lei;
e) cost mediu/copil cu defecte congenitale explorat genetic:
300 lei.
3. Indicatori de rezultat:
a) funcionarea centrelor regionale la parametrii
corespunztori investigaiilor pe care le pot efectua.
33. La seciunea B, capitolul I, articolul 15 se modific i
va avea urmtorul cuprins:
Art. 15. (1) Contractele ncheiate ntre casele de asigurri
de sntate i unitile sanitare prin care se deruleaz
programele naionale de sntate de evaluare, profilactice i cu
scop curativ finanate din bugetul Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate se realizeaz dup modelul de

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010

contract aprobat prin ordin al ministrului sntii i al


preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
(2) Contractele ncheiate ntre casele de asigurri de
sntate i farmaciile cu circuit deschis prin care se deruleaz
programele naionale de sntate de evaluare, profilactice i cu
scop curativ finanate din bugetul Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate se realizeaz dup modelul de
contract prevzut n Normele metodologice de aplicare a
Contractului-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale
n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anul
2010.
(3) Contractele ncheiate ntre furnizorii de dializ privai,
autorizai i evaluai n condiiile legii, i Casa Naional de
Asigurri de Sntate pentru derularea Programului naional de
supleere a funciei renale la bolnavii cu insuficien renal
cronic finanat din bugetul Fondului naional unic de asigurri
sociale de sntate se realizeaz dup modelul de contract
aprobat prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri
de Sntate.
(4) Contractele ncheiate ntre furnizorii de dializ publici,
autorizai i evaluai n condiiile legii, i casele de asigurri de
sntate se realizeaz dup modelul de contract aprobat prin
ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate,
adaptat corespunztor, dup caz.
34. La seciunea B, capitolul III, articolul 24 se abrog.

35. La seciunea B, capitolul III, articolul 25, alineatul (3)


se modific i va avea urmtorul cuprins:
(3) Includerea bolnavilor noi n program se realizeaz numai
cu respectarea unui procent minim de dializ peritoneal
continu de 20% din numrul bolnavilor nou-inclui n program,
cu ncadrarea n numrul de bolnavi prevzut i n bugetul
aprobat pentru Programul naional de supleere a funciei renale
la bolnavii cu insuficien renal cronic.
36. La seciunea B, capitolul III, articolul 26 se modific
i va avea urmtorul cuprins:
Art. 26. Unitile sanitare prin care se deruleaz
programe n baza contractelor ncheiate cu casele de asigurri
de sntate prezint acestora lunar, n primele 10 zile
lucrtoare, indicatorii specifici programelor realizai n luna
anterioar i documente justificative cu privire la sumele
achitate, conform copiei ordinului de plat (cu tampila
trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturilor pentru
medicamente i/sau materiale sanitare specifice decontate n
luna precedent, cererea justificativ, nsoit de copiile de pe
facturile emise de furnizori pentru medicamentele i/sau
materialele sanitare specifice aprovizionrii pentru luna n curs,
precum i prescripiile medicale n baza crora s-au eliberat
medicamentele specifice pentru tratamentul n ambulatoriu.
37. La seciunea B, capitolul VII Bugetul alocat
programelor naionale de sntate aprobate pentru anul
2010 se modific i va avea urmtorul cuprins:

CAPITOLUL VII
Bugetul alocat programelor naionale de sntate aprobate pentru anul 2010
mii lei
Denumire program de sntate

I. Programe naionale de sntate cu scop curativ, din care:

Credite bugetare
an 2010, din care:

Total transferuri
an 2010

2.291.972

1.174.851

1. Programul naional de boli transmisibile, din care:

187.817

758

1.1. Subprogramul de tratament i monitorizare a persoanelor cu infecie HIV/SIDA i


tratamentul postexpunere

172.059

1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoz

15.758

758

2. Programul naional de boli cardiovasculare, din care:

67.825

67.825

2.1. Subprogramul de tratament al pacienilor cu afeciuni cardiovasculare

52.825

52.825

2.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut

15.000

15.000

3. Programul naional de oncologie

754.339

565.436

3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afeciuni oncologice

744.339

555.436

10.000

10.000

4.840

4.840

4.840

4.840

3.2. Subprogramul de monitorizare activ a terapiilor specifice oncologice***)


4. Programul naional de boli neurologice, din care:
4.1. Subprogramul de tratament al sclerozei multiple*)
4.2. Subprogramul de tratament al surditii prin proteze auditive implantabile (implant
cohlear i proteze auditive)

31

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 831/13.XII.2010


Credite bugetare
an 2010, din care:

Denumire program de sntate

Total transferuri
an 2010

5. Programul naional de diabet zaharat

346.960

234.745

6. Programul naional de diagnostic i tratament pentru boli rare i sepsis sever, din care:

163.683

155.307

6.1. Subprogramul de tratament al bolilor rare, din care**):

154.468

146.092

Tratament al bolilor rare

80.727

80.727

Tratament al bolnavilor cu scleroz multipl

73.741

65.365

6.2. Subprogramul de tratament al sepsisului sever

9.215

9.215

7. Programul naional de boli endocrine

4.372

8. Programul naional de ortopedie

26.066

9. Programul naional de transplant de organe, esuturi i celule de origine uman

48.655

44.740

584.475

1.740

101.200

101.200

10. Programul naional de supleere a funciei renale la bolnavii cu insuficien renal


cronic
11. Programul naional de terapie intensiv a insuficienei hepatice
Programul pentru compensarea cu 90% a preului de referin al medicamentelor***)

*) Subprogramul de tratament al sclerozei multiple s-a derulat n trimestrul I al anului 2010 din FNUASS n baza prevederilor Hotrrii Guvernului
nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naionale de sntate n anul 2009, cu modificrile i completrile ulterioare, suma aferent trimestrului I 2010 fiind
cuprins n suma prevzut la pct. 6.1 din tabel.
**) ncepnd cu trimestrul II al anului 2010, fondurile necesare pentru tratamentul bolnavilor cu scleroz multipl se asigur n cadrul Subprogramului
de tratament al bolilor rare.
***) Sumele prevzute la Subprogramul de monitorizare activ a terapiilor specifice oncologice i la Programul pentru compensarea cu 90% a preului
de referin al medicamentelor sunt cuprinse n anexa Program naional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor i dispozitivelor medicale n cadrul
sistemului de sntate la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificrile i completrile ulterioare.

38. La seciunea B, capitolul VIII Structura programelor


naionale de sntate aprobate pentru anul 2010, punctul II
Programele naionale de sntate profilactice se abrog.
39. La anexa nr. 3, capitolul IV Obligaiile prilor,
articolul 4, punctul 7 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
7. Casa de asigurri de sntate deconteaz n baza
cererilor justificative transmise de unitatea sanitar, n limita
sumei prevzute n contract i a sumelor disponibile cu aceast
destinaie, innd cont de stocurile cantitativ-valorice,
contravaloarea facturilor, prezentate n copie, pentru
medicamentele i/sau materialele sanitare specifice, n ordine
cronologic.
40. La anexa nr. 3, capitolul VI Finanarea
programelor/subprogramelor naionale de sntate,
articolul 7 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 7. Unitatea sanitar prezint lunar, n primele 10 zile
lucrtoare ale lunii, indicatorii specifici programelor realizai n
luna anterioar i decontul pentru luna anterioar, documente
justificative cu privire la sumele achitate conform ordinului de
plat (cu tampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea
facturilor pentru medicamentele i/sau materialele sanitare
specifice decontate n luna precedent, precum i cererea

justificativ, nsoit de copiile facturilor emise de furnizor pentru


medicamentele i/sau materialele specifice aprovizionate pentru
luna n curs.
41. La anexa nr. 3, capitolul VI, articolul 8 se modific i
va avea urmtorul cuprins:
Art. 8. Casa de asigurri de sntate analizeaz
indicatorii prezentai prin decont, gradul i modul de utilizare a
fondurilor puse la dispoziie anterior, precum i stocurile
cantitativ-valorice, n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la
primire.
Decontarea contravalorii facturilor prezentate n copie de
unitatea sanitar pentru medicamentele i/sau materialele
sanitare specifice achiziionate, n condiiile legii, se realizeaz
lunar n limita sumei prevzute n contract i a fondurilor
disponibile cu aceast destinaie.
Art. II. Direciile de specialitate din cadrul Ministerului
Sntii, Casa Naional de Asigurri de Sntate, direciile de
sntate public, casele de asigurri de sntate, furnizorii de
servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care deruleaz
programe de sntate, precum i instituiile publice nominalizate
vor duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul sntii,
Cseke Attila

Preedintele Casei Naionale de Asigurri de Sntate,


Nicolae-Lucian Du

ABONAMENTE LA PUBLICAIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC


Preuri pentru anul 2011
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 9% inclus) lei

Numr
de apariii
anuale

Denumirea publicaiei

12 luni

3 luni

1 lun

330

120

1.

Monitorul Oficial, Partea I

900

1.200

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiar

100

1.500

140

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

200

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

500

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

6.000

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

240

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

48

540

8.

Colecia Legislaia Romniei

450

9.

Colecia Hotrri ale Guvernului Romniei

12

750

50
120
70

NOT:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplic i se achiziioneaz pe baz de comand.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E N F O R M AT E L E C T R O N I C
Preuri pentru anul 2011
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 pri ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Autentic+ExpertMO

130

330

830

1.990

4.380

1.300

3.250

8.130

19.510

42.920

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte pri ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

600

1.500

3.750

9.000

19.800

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Autentic+ExpertMO

150

380

950

2.280

5.020

1.500

3.750

9.380

22.510

49.520

Colecia Monitorul Oficial n format electronic PDF, oricare dintre prile acestuia

50 lei/an

Preurile sunt exprimate n lei i conin TVA.


Mai multe informaii putei gsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde putei aplica online comanda.
Cristina-Gabriela F. Popescu

Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 831/13.XII.2010 conine 32 de pagini.

Preul: 6,40 lei

&JUYDGY|448179]
ISSN 14534495

S-ar putea să vă placă și