Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

.11.2012

Catre SC ..................................
Notificare privind aplicarea de TVA la incasare
Avand in vedere modificarile Legii 571/2003 privind Codul fiscal aduse prin Ordonanta Guvernului 15/2012, respectiv Articolul
II, ALINIATUL (1) si Articolul I, punctul 20,
Va rugam sa ne comunicati:

Daca cifra de afaceri in perioada 01.10.2011-30.09.2012 este mai mica decat 2.250.000 RON;

Daca se aplica sistemul de TVA la incasare pentru livrarile de bunuri sau servicii.

De asemenea, conform Articolului 155, aliniatul 19, punctul p), va informam ca factura emisa trebuie sa contina mentiunea
<< TVA la incasare>>, in cazul in care compania dumneavoastra emite facturi in sistemul << TVA la incasare>>.
Va rugam sa ne transmiteti in termen de 5 zile de la primirea Notificarii, raspunsul dumneavoastra prin posta, fax sau la
adresa de e-mail

, raspuns pe care-l gasiti mai jos.

Semnatura si stampila

Catre :SC .........................................


CIF............................
Judetul..............................................
E-mail...............................................
,reprezentant al societatii, va comunicam urmatoarele:
Aplicarea Sistemului TVA la incasare pentru livrarea de bunuri sau servicii (se va bifa cu
X, daca raspunsul este DA)

Cifra de afaceri pe perioada 01.10.2012-30.09.2012 este mai mica de 2.250.000 Ron (se va
bifa cu X, daca raspunsul este DA)

NU este cazul, compana are cifra de afaceri mai mare decat plafonul si nu aplica TVA la
incasare
Am luat la cunostinta cele mentionate in Notificarea cu numarul /
_________________________ SRL.
Data

.11.2012, trimisa

..................
Semnatura si stampila