Sunteți pe pagina 1din 12

TEMA DE PROIECTARE

1.Denumirea obiectivului de investitii : REABILITAREA SI MODERNIZAREA SCOLII


GIMNAZIALE LUCIAN BLAGA , BISTRITA , municipiul Bistrita .

2.Amplasament: municipiul Bistrita, str.Garoafei nr.8


3.Beneficiarul investitiei: MUNICIPIUL BISTRITA
I.Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei:
In municipiul Bistrita, str.Garoafei nr.8 functioneaza Scoala gimnaziala "Lucian
Blaga" ale carei cursuri in anul scolar 2014-2015 sunt frecventate de un numar de 584
elevi, previzionandu-se cresterea numarului de cursanti in urmatorii ani 2015-2020 la o
medie de 634 elevi/an.
Obiectul general al investitiei il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii de
educatie si a dotarii scolilor din Municipiul Bistrita, pentru asigurarea unui proces
educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei scolare la procesul
educational.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: reabilitarea si modernizarea corpurilor de cladire
in care functioneaza Scoala gimnaziala LUCIAN BLAGA, inclusiv modernizarea
utilitatilor, avand ca scop principal imbunatatirea activitatilor scolare preuniversitare;
dotarea cu echipamente IT si conectarea la internet; dotarea cu mobilier adecvat
desfasurarii activitatii scolare si de sport; crearea de facilitati special pentru persoanele cu
dizabilitati.
Proiectul REABILITAREA SI MODERNIZAREA SCOLII GIMNAZIALE LUCIAN BLAGA ,
BISTRITA vine in intampinarea obiectivelor stabilite prin : programul "Reabilitarea
infrastructurii unitatilor scolare", domeniul sectorial IV.1-"Infrastructura si servicii de
educatie preuniversitara", prevazute in "Strategia de dezvoltare locala a municipiului
Bistrita pentru perioada 2010-2030".
Pentru desfasurarea activitatii, Scoala gimnaziala "Lucian Blaga" beneficiaza de
imobile (constructii si terenuri) care sunt inscrise in domeniul public al municipiului Bistrita,
dupa cum urmeaza:
A. CORP PRINCIPAL
S construita
S desfasurata
Teren aferent

= 1967.31 mp
= 5901.93 mp
= 12584.41 mp

B. CENTRALA TERMICA
S construita
S desfasurata

=
=

32.71 mp
32.71 mp

C.SALA DE SPORT
S construita
S desfasurata

= 593.77 mp
= 1187.54 mp

D. TEREN SPORT
S construita
S desfasurata

=
=

2845.00 mp
2845.00 mp

Obiectivul vizat prin reabilitarea termica este reducerea consumului anual specific de
cldur pentru nclzire a cladirii izolate termic. Se doreste gasirea de solutii pentru
a scadea consumul total de energie sub 80kwh/mp/an.
Obiectivele generale sunt:
- reducerea consumului de combustibil convenional utilizat la prepararea agentului
termic pentru nclzire;
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser, cu efect pozitiv asupra schimbrilor
climatice si asupra independentei energetice a Romaniei;
- reducerea cheltuielilor cu nclzirea spatiilor pe perioada de iarn;
- reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de canicul;
- utilizarea surselor neconventionale de energie atat pentru producerea energiei electrice
cat si pentru apa calda si incalzire;
- ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii;
- regandirea functiunilor pentru desfasurarea activitatilor specifice conform normativelor
in vigoare;
- solutii moderne si materiale de calitate pentru rezolvarea degradarilor nestructurale;
- rezolvarea tuturor problemelor legate de securitatea la incendiu conform prevederilor
legale in vigoare.

II.Prezentarea situatiei actuale:


A. CORP PRINCIPAL
Cladirea existent este o constructie executata din trei tronsoane: A,B si C , cu regim de
nlime diferit: P+3E partial pentru tronsonul A si P+2E pentru tronsonul B-C, avnd
funciunea de scoala, fiind realizat n anul 1994 .

Forma intregii cladiri in plan este nesimetrica, avand forma literei C in oglinda.
Intre cele trei tronsoane de cladire exista rosturi de tasare.
Din expertiza tehnica elaborata in anul 2010 de catre SC TAFFO SRL Baia Mare,
conform normativul P100-1/2006 ,,Cod de proiectare seismic Partea I Prevederi de
proiectare pentru cldiri, construcia expertizat are: accelera ia terenului ag = 0,08g;
perioada de control Tc = 0,7 secunde si clasa de risc seismic Rs III, corespunzatoare
constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradari structurale
care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale
pot fi importante.
Structura de rezistenta a cladirii conform expertizei tehnice este realizata din cadre din
beton armat si pereti structurali de zidarie de caramida tip GVP cu grosimea zidului de 37,5
cm. Planseele sunt din beton armat monolit.
Cladirea este prevazuta cu un canal tehnic.
Fundaiile sunt de tip continue din beton armat .
Planeele sunt executate din beton armat monolit.
Amplasarea scrilor: cladirea beneficiaza de doua scari din beton pentru circulatia pe
verticala, amplasate de o parte si de alta a tronsonului A si cate una pentru fiecare din
celelalte tronsoane B-C.
Acoperisul este de tip sarpanta din lemn, cu invelitoare din tigla, exceptand Sala Jean
Monet al carui acoperis este realizat din sticla tip sera.
Compartimentarea este realizata din zidarie de caramida de 25,0 cm grosime.
B. CENTRALA TERMICA
Cladirea este o anexa construita ulterior, avand functiunea de centrala termica
care deserveste atat corpul principal de cladire cat si sala de sport. Constructia nu a fost
expertizata .
C. SALA DE SPORT
Cladirea existent este o constructie executata din doua tronsoane: I si II, cu regim de
nlime diferit: P+1E pentru tronsonul I si P+2E pentru tronsonul II, avnd func iunea de
sala de sport, fiind realizat n anul 1995 .
Forma cladiri in plan este dreptunghiulara, avand urmatoarele dimensiuni : 16.15 m
latime si 36.83 m lungime.
Din expertiza tehnica elaborata in anul 2013 de catre SC KLEVER SYSTEM SRL
Bistrita, conform normativul P100-1/2006 ,,Cod de proiectare seismic Partea I
Prevederi de proiectare pentru cldiri, construc ia expertizat are: accelera ia terenului ag
= 0,08g; perioada de control Tc = 0,7 secunde. ncadrarea n clasa de risc seismic a
construciei expertizate conform raportului de expertiza tehnica, se face pe baza valorilor
indicatorilor R1, R2 i R3 conform prevederilor Normativului P100-3/2008 ,,Cod de
proiectare seismic Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismic a cldirilor
existente.
Valorile celor trei indicatori incadreaza cladirea existenta in clasa de risc seismic Rs
III corespunzatoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi
degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care
degradarile nestructurale pot fi importante.
3

Structura de rezistenta- Cladirea conform expertizei tehnice este realizata din doua
tronsoane astfel:
Tronsonul II functioneaza in regim de P+2E si are structura de rezistenta pe pereti
portanti din zidarie de caramida, ce sprijina pe fundatii continue din beton si
gazduieste spatii anexe activitatii educativ-sportive, restranse in cinci tronsoane
transversale;
Tronsonul I functioneaza in regim de P+1E avand structura de rezistenta pe cadre
gazduind doua Sali de sport la parter si o sala de sport la etajul al 2-lea.
Cladirea este prevazuta cu un canal tehnic.
Planeele La parter planseul este executat din fisii cu goluri l=6.0m cu placa de
suprabetonare, rezemate pe grinzi. Peste etaj, planseul este realizat din fisii cu goluri
l=6.0m rezemate pe grinzi T precomprimate
Amplasarea scrilor- Cladirea beneficiaza de doua scari pentru circulatia pe verticala
amplasate astfel: o scara se afla in interiorul Tronsonului II, iar cea de a doua scara este
exterioara situata pe fatada lateral dreapta.
Acoperisul proiectat initial ca planseu terasa, ulterior s-a prevazut un acoperis de tip
sarpanta din lemn, cu invelitoare din tigla profilata.
Compartimentarea Parterul cladirii si a celor doua niveluri este executata din pereti
perimetrali executati din zidarie de caramida cu goluri 30 cm grosime si pereti de
compartimentare din zidarie de caramida cu goluri de 12.5 25.0 cm grosime.
Studiul topografic
Ridicarile topografice aferente imobilelor situate pe strada Garoafei nr.8 vor fi puse
la dispozitia ofertantului declarat ctigtor ,respectiv un plan extras din lucrarea Sistem
informational specific domeniului imobiliar edilitar i de constituire a bncilor de date
urbane n municipiul Bistria,n format digital DWG , receptionat de catre OCPI-BN i care
va sta la baza ntocmirii tuturor proiectelor de specialitate precum i a Documenta iei
cadastrale necesare obinerii autorizaiei de construire. Pentru ridicarile topografice in
format DWG ofertantul castigator trebuie sa detina tehnica necesara ( software) care
poate recunoaste atat informatii grafice ( spatiale) cat si alfanumerice (atribut);
Sistemul de referinta pentru ridicarile topografice este obligatoriu STEREO 70
pentru a respecta reglementarile Legii nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare,
republicata in 2006.
Documentatia intocmita va respecta prevederile Regulamentului de avizare,
verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al
topografiei, al fotogrametriei si al cartografiei aprobat prin Ordin nr.108 din 29 martie 2010.
Pentru actualizarea documentatiei cadastrale (completari sau indesiri puncte),
ofertantul isi va tarifa in limita a 10% din valoarea integrala a ridicarilor topografice pentru
suprafata totala a amplasamentului de 12584.41 mp.
Plata tuturor cheltuielilor efectuate cu aceasta documentatie intra in atributiile
proiectantului general.
Studiul geotehnic
Pe amplasamentul imobilului Sala sport, situat pe strada Garoafei nr.8, in anul 2013
s-a efectuat un studiu geotehnic de catre S.C. E.B.M. PRODEXIM S.R.L.Bistrita prin care
s-a realizat un sondaj deschis continuat cu foraj manual care a pus in evidenta stratificatia
4

uniforma a terenului formata din umplutura de pamant cu pietris avand grosimea de 1,10m
si pietris cu bolovanis nisip si liant, cercetat pana la adancimea de - 2,50m.
Apa subterana a fost gasita in stratul de pietris cu bolovanis nisip si liant, cu posibilitatea
de ridicare in perioadele bogate in precipitatii.
Pentru acest studiu nu s-a solicitat supunerea verificarii la un specialist verificator de
proiecte pentru domeniul Af-Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si
a masivelor de pamant, motiv pentru care se solicita ca aceasta sa fie efectuata prin acest
proiect.
Descrierea facuta se rezuma la constatarea aspectelor fizice, de suprafata si nu
au fost realizate sondaje pentru a putea observa si alte fenomene.
Pentru corpul principal de cladire cu destinatia de scoala si centrala termica, nu au
fost elaborate studii geotehnice.
Degradri i avarii constatate la cldirile existente conform expertizei tehnice
A. CORP PRINCIPAL
Investigarea vizuala a cldirii a eviden iat urmtoarele degradri:
- deteriorri ale tencuielilor;
- deteriorari ale pardoselilor din salile de clasa si coridoare;
- aparitia de fisuri inestetice in zona rostului de tasare intre tronsoane, atat la pereti cat
si la pardoseli;
- degradri biologice ale elementelor structurale ale acoperi ului de tip arpant;
- degradari ale sistemului de ndeprtare i colectare al apelor pluviale de pe acoperi ;
- deteriorarea trotuarelor de gard din jurul cldirii;
- deteriorarea tmplriei interioare si exterioare;
- deteriorarea placajelor din grupurile sanitare;
- deteriorarea finisajelor, vopsitoriilor pere ilor exteriori i interiori;
- deteriorarea instalatiilor electrice,sanitare,si incalzire;
- uzura morala a dotarilor interioare;
- deteriorarea amenajarilor exterioare (spatii verzi, trotuare, cai de acces, imprejmuirea
incintei, iluminatul exterior,etc.)
B. CENTRALA TERMICA
Investigarea vizuala a cldirii a eviden iat urmtoarele degradri:
- deteriorri ale tencuielilor;
- degradari ale sistemului de ndeprtare i colectare al apelor pluviale de pe acoperi ;
- deteriorarea trotuarelor de gard din jurul cldirii;
- deteriorarea tmplriei;
- deteriorarea finisajelor, vopsitoriilor pere ilor exteriori i interiori;
- deteriorarea instalatiilor;
- lipsa planseului de beton, aspect semnalat de catre I.S.U. B-N;
- existenta unui acoperis din panouri sanwich, impropriu pentru aceasta destinatie;
- pierderi insemnate de caldura in perioada de iarna pe traseul dintre centrala termica si
sala de sport
C.SALA DE SPORT
5

Investigarea vizuala a cldirii a eviden iat urmtoarele degradri:


- deteriorri ale tencuielilor;
- degradri biologice ale elementelor structurale ale acoperi ului de tip arpant;
- degradari ale sistemului de ndeprtare i colectare al apelor pluviale de pe acoperi ;
- deteriorarea trotuarelor de gard din jurul cldirii;
- deteriorarea tmplriei interioare si exterioare;
- infiltratii de apa prin planseu;
- deteriorarea finisajelor, vopsitoriilor pere ilor exteriori i interiori;
- deteriorarea pardoselilor din salile de sport, anexe si casa scarii;
- deteriorarea placajelor grupurilor sanitare;
- deteriorarea instalatiilor electrice,sanitare,si incalzire;
- uzura morala a dotarilor interioare;
- deteriorarea amenajarilor exterioare (spatii verzi, trotuare, cai de acces, imprejmuirea
incintei, iluminatul exterior,etc.)
Avand in vedere necesitatea reducerii consumului total de energie sub 80 kwh/mp/an
se impune actualizarea Auditului energetic elaborat in anul 2010 pentru corpul principal
de cladire si in anul 2009 pentru sala de sport de catre SC TAFFO SRL.
Deasemenea se solicita ca in urma analizei Expertizei tehnice existente pentru corpul
principal de cladire cat si pentru sala de sport sa se faca o reevaluare a starii actuale a
cladirilor. Acestea vor sta la baza elaborarii Proiectarii obiectivului de investitii
REABILITAREA SI MODERNIZAREA SCOLII GIMNAZIALE LUCIAN BLAGA , BISTRITA
, astfel incat in urma implementarii acestuia sa se obtina cladiri sigure din punct de vedere

structural, moderne din punct de vedere functional, eficiente din punct de vedere energetic
si cu un aspect urbanistic adecvat.
III.Propuneri generale privind interventiile necesare asupra constructiei
Compartimentarile, recompartimentrile, funciunile, amenajarea amplasamentului
liber de constructii se va face printr-un protocol ncheiat mpreun cu beneficiarul i
utilizatorul, inndu-se cont de destina ia imobilului (teren + constructii) si de prevederile
legale, normativele tehnice, stasurile in vigoare referitoare la functionarea unitatilor de
invatamant, calitatea in constructii, securitatea la incendiu, siguran a n exploatare i
protecia mpotriva zgomotului.
Constructii
A.CORP PRINCIPAL
- Asigurarea recompartimentarilor necesare la salile de clasa, laboratoare, cabinete,
birouri administrative, holuri si grupuri sanitare, stabilirea functiunilor si
recompartimentarilor se va face printr-un protocol incheiat impreuna cu beneficiarul si
utilizatorul, tinandu-se cont de destinatia cladirii (inclusiv sala de mese si renuntarea la
ideea construirii unui lift de alimente);
- Rezolvarea intrarii principale prin crearea unui acces comod si tehnic ;
- Rezolvarea accesului persoanelor cu dizabilitati;
- Se solicita gasirea de solutii (materiale cu rezistente mari la transferul termic) pentru
lucrarile de interventie privind cresterea performantei energetice a cladirii propuse in
auditul energetic ;
- Eliberarea certificatului de performanta energetica dupa finalizarea lucrarilor de
termoizolare a cladirii;
6

- Este necesara demontarea invelitorii si a sarpantei existente si executarea unei invelitori


si sarpante noi inclusiv a elementelor auxiliare (sorturi, pazii, dolii, folie protectie, etc.) ;
- Tratarea elementelor de sarpanta cu solutii antiseptice si ignifuge;
- Inlocuirea jgheaburilor si burlanelor existente cu altele noi (exclusiv tabla zincata ).
Pentru burlane la partea inferioara pe o inaltime de 2.5 m, se va prevedea teava din
fonta, fiind racordate la canalizarea din incinta ;
- Pentru sala "Jean Monet", se solicita inlocuirea sarpantei metalice si a invelitorii existente
din sticla si tabla, fiind deteriorata in timp de infiltratiile de apa.
Proiectul va cuprinde toate detaliile necesare executiei, conform datelor furnizate in
expertiza tehnica.
- Cladirea necesita interventii de reabilitare, modernizare si de ridicare a performantelor ei
functionale.
- Modernizari privind lucrarile de arhitectura ( pardoseli, placaje, finisaje, tamplarii, etc.) ;
- Folosirea de materiale de calitate superioara si tehnologii moderne, respectandu-se
Normele si normativele in vigoare specifice invatamantului scolar ;
- Inlocuirea pardoselilor din parchet cu alte pardoseli din parchet clasic sau parchet
stratificat de esenta tare in toate incaperile ;
- Solutie pentru alcatuirea pardoselilor la spatii de circulatie (holuri, scari) si servicii
( grupuri sanitare) ;
- Tencuielile interioare de la pereti si tavane, fisurate, cojite sau desprinse de stratul suport
vor fi indepartate si refacute ;
- Solutii specifice desfasurarii activitatii de invatamant privind modul de amenajare si
mobilare interioara la salile de clasa, laboratoare, cabinete, birouri - tip de dotari si
mobilier precum si corelarea planselor de instalatii electrice retea de date si telefonie
cu plansa de mobilare.
- Reparatii la fatada : avand in vedere interventia propusa prin schimbarea tamplariei
si inlocuirea sarpantei, tencuielile exterioare vor fi indepartate si refacute ;
- Finisaje de calitate superioara cu materiale de calitate;
- Termoizolarea peretilor exteriori tinand cont de lucrarile de interventie privind cresterea
performantei energetice a cladirii propuse in auditul energetic ;
- Interventiile destinate optimizarii consumurilor energetice ale cladirii nu vor afecta plastica
arhitecturala a fatadelor ;
- Se doreste gasirea de solutii pentru ca dupa realizarea lucrarilor de reabilitare sa se
obtina un consum total de energie sub 80 kwh/mp/an;
- Inlocuirea tamplariei interioare cu tamplarie din lemn de calitate superioara ;
- Reamenajarea grupurilor sanitare prin schimbarea faiantei, gresiei, al dotarilor tehnicosanitare (chiuvete, vas WC, armaturi, etc), gasirea de solutii pentru eliminarea aerului
viciat dar si alte dotari aferente unui grup sanitar modern (port sapun, uscator maini,
etc.), inclusiv amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati conform
normativelor in vigoare.
- Refacerea trotuarelor de garda pe tot conturul cladirii cu panta inspre exteriorul cladirii ;
- Solutii pentru schimbarea tamplariei exterioare tinand cont de lucrarile de interventie
privind cresterea performantei energetice a cladirii propuse in auditul energetic , prin
inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie din PVC, pachet termopan cu 3 straturi de
geam.
- Inlocuirea ferestrelor de la parter si a grilajelor metalice cu ferestre cu geam antiefractie ;
- Inlocuirea peretilor din sticla neperformanti ai Salii "Jean Monet" si amenajarea unei sali
multifunctionale pentru expozitii la parter;
7

- Prevederea unei platforme mobile pentru accesul la etaje a persoanelor cu dizabilitati;


- Realizarea unei iesiri din corpul B in curtea interioara;
B. CENTRALA TERMICA

- Integrarea corpului centralei termice din punct de vedere arhitectural in cadrul constructiei
scolii;
- Executarea unui planseu din beton conform recomandarilor I.S.U. B-N;
- Executarea unei sarpante si a unei invelitori noi;
- Inlocuirea jgheaburilor si burlanelor existente cu altele noi (exclusiv tabla zincata ).
Pentru burlane la partea inferioara pe o inaltime de 2.5 m, se va prevedea teava din fonta,
fiind racordate la canalizarea din incinta ;
- Se vor reface tencuielile interioare si zugravelile interioare;
- Se vor reface pardoselile;
C.SALA DE SPORT
- Asigurarea recompartimentarilor necesare la grupurile sanitare si dusuri, stabilirea
functiunilor si recompartimentarilor se va face printr-un protocol incheiat impreuna cu
beneficiarul si utilizatorul, tinandu-se cont de destinatia cladirii;
- Rezolvarea accesului persoanelor cu dizabilitati;
- Se solicita gasirea de solutii (materiale cu rezistente mari la transferul termic) pentru
lucrarile de interventie privind cresterea performantei energetice a cladirii propuse in
auditul energetic ;
- Eliberarea certificatului de performanta energetica dupa finalizarea lucrarilor de
termoizolare a cladirii;
- Este necesara demontarea invelitorii si a sarpantei existente si executarea unei invelitori
si sarpante noi inclusiv a elementelor de tinichigerie (sorturi, pazii, dolii, folie protectie) ;
- Tratarea elementelor de sarpanta cu solutii antiseptice si ignifuge;
- Inlocuirea jgheaburilor si burlanelor existente cu altele noi (exclusiv tabla zincata ).
Pentru burlane la partea inferioara pe o inaltime de 2.5 m, se va prevedea teava din
fonta, fiind racordate la canalizarea din incinta;
Proiectul va cuprinde toate detaliile necesare executiei, conform datelor furnizate in
expertiza tehnica.
- Cladirea necesita interventii de reabilitare, modernizare si de ridicare a performantelor ei
functionale;
- Modernizari privind lucrarile de arhitectura ( pardoseli, placaje, finisaje, tamplarii) ;
- Folosirea de materiale de calitate superioara si tehnologii moderne, respectandu-se
Normele si normativele in vigoare specifice invatamantului scolar ;
- Solutii pentru alcatuirea pardoselilor la spatii de circulatie (holuri, scari) si servicii
( grupuri sanitare) ;
- Solutii pentru refacerea pardoselilor din salile de sport;
- Tencuielile interioare de pe pereti si tavane, fisurate, cojite sau desprinse de stratul suport
vor fi indepartate si refacute ;
- Solutii specifice desfasurarii activitatii de invatamant privind modul de amenajare si
mobilare interioara a salilor de sport, vestiare, birouri- tip de dotari si mobilier precum si
corelarea planselor de instalatii electrice retea de date si telefonie cu plansa de
mobilare.
8

- Reparatii la fatada: avand in vedere interventia propusa prin schimbarea tamplariei si


inlocuirea sarpantei, tencuielile exterioare vor fi indepartate si refacute ;
- Finisaje de calitate superioara cu materiale de calitate;
- Termoizolarea peretilor exteriori si a planseelor de peste subsol si ultimul nivel tinand cont
de lucrarile de interventie privind cresterea performantei energetice a cladirii propuse in
auditul energetic ;
- Interventiile destinate optimizarii consumurilor energetice ale cladirii nu vor afecta plastica
arhitecturala a fatadelor ;
- Se doreste gasirea de solutii pentru ca dupa realizarea lucrarilor de reabilitare sa se
obtina un consum total de energie sub 80 kwh/mp/an;
- Inlocuirea tamplariei interioare cu tamplarie din lemn de calitate superioara ;
- Reamenajarea grupurilor sanitare prin schimbarea faiantei, gresiei, al dotarilor tehnicosanitare (chiuvete, vas WC, armaturi, etc) , gasirea de solutii pentru eliminarea aerului
viciat dar si alte dotari aferente unui grup sanitar modern (port sapun, uscator maini,
etc.); inclusiv amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati conform
normativelor in vigoare.
- Refacerea trotuarelor de garda pe tot conturul cladirii cu panta inspre exteriorul cladirii ;
- Solutii pentru schimbarea tamplariei exterioare tinand cont de lucrarile de interventie
privind cresterea performantei energetice a cladirii propuse in auditul energetic , prin
inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie din PVC, pachet termopan cu 3 straturi de
geam.
- Inlocuirea ferestrelor de la parter si a grilajelor metalice cu ferestre cu geam antiefractie ;
Pentru solutiile ce vizeaza instalatiile si bransamentele se va analiza fiecare corp de
cladire, tinandu-se cont de specificul fiecaruia si luind in considerare urmatoarele
propuneri:
Instalatii electrice
- Dimensionarea si inlocuirea instalatiilor interioare de iluminat si prize, a tablourilor
electrice cu posibilitarea suplimentarii de putere pentru situatii neprevazute, inclusiv a
bransamentului electric;
- Cresterea nivelului de iluminat din toate spatiile, in conformitate cu reglementarile in
domeniu;
- Utilizarea unor corpuri de iluminat economice, temporizatoare, iluminat cu leduri,
automatizari cu senzori de prezenta, urmarindu-se scaderea consumului total anual de
energie<80kwh/mp/an ;
- Dotari cu sistem de iluminat de siguranta prin marcarea cailor de circulatie si evacuare;
- Dotarea tuturor salilor de clasa cu prize de utilizare generala si o priza de tavan pentru
video-proiector;
- Dotarea tuturor salilor de clasa si laboratoare cu prize pentru calculator, necesar la
predare cu tabla interactiva si video-proiector;
- Dotarea laboratoarelor de fizica, chimie, biologie cu prize la fiecare masa pentru
desfasurarea in conditii bune a procesului de invatamant;
- Instalatie de avertizare sonora (sonerie pauza) cu buton la portar ;
- Executarea in tub ingropat a instalatiilor de curenti slabi : telefonie-cate un aparat in
fiecare birou, acces internet in fiecare birou si in salile de clasa, instalatii TV cablu ;
- Sistem de iluminat exterior: arhitectural si de circulatie;
- Inlocuirea instalatiilor exterioare de legare la pamant si paratraznet ;
9

- Executarea unui sistem de supraveghere video, atat in interiorul cladirii (in fiecare sala
de clasa, laborator, sala de sport) cat si in exteriorul cladirii, proiectul executat si vizat de
catre o societate autorizata;
- Executarea unor sisteme tehnice de alarmare (antiefractie), conectate in dispecerate de
monitorizare si interventie ;
- Se vor prevedea senzori de fum legati la centrala de fum ;
- Alimentarea cu energie electrica a diverselor receptoare ale instalatiei termice, sanitare si
ventilatie;
- Se va studia solutia utilizarii surselor neconventionale pentru producerea energiei
electrice (panouri fotovoltaice );
Scenariu de securitate la incendiu
Se solicita ca proiectantul sa elaboreze proiect de scenariu de securitate la incendiu
pentru fiecare imobil in parte, executat de catre o firma autorizata conform normelor si
normativelor in vigoare.
Masurile prevazute in scenariu la incendiu trebuie obligatoriu preluate de catre
proiectant in proiectul tehnic.
Instalatii termice-gaz
- Inlocuirea totala a instalatiilor termice interioare;
- Dotarea instalatiei de incalzire cu sistem de automatizare care permite reducerea
consumului pe timp de noapte si in timpul neutilizarii spatiilor din cladire ;
- Echilibrarea hidraulica a sistemului de distributie pentru agentul termic ;
- Solutii privind posibilitatea utilizarii surselor neconventionale pentru producerea agentului
termic (panouri solare), astfel incat dupa realizarea lucrarilor de reabilitare sa se obtina
un consum total de energie sub 80 kwh/mp/an.
Instalatii sanitare
Inlocuirea instalatiilor de apa-canal si sanitare interioare (conducte, armaturi-baterii cu
fotocelula care asigura un consum redus de apa, obiecte sanitare si dotari necesare unui
grup sanitar).
Bransamente si racorduri electrice, apa-canal, gaz
- Se solicita proiectarea bransamentelor si racordurilor la utilitati in asa fel incat sa se
realizeze separarea acestora pentru fiecare corp de cladire;
- Bransament de apa nou si racord canal nou conform avizului regiei autonome de apacanal care va fi obtinut pe baza documentatiei intocmite de proiectant si depuse de
beneficiar ;
- Alimentarea cu energie electrica a actualilor si noilor consumatori va fi tratata in DALI si
cuprinsa in devizul general, tinandu-se cont de recomandarile din Avizul tehnic de
racordare(solicitat de proiectant) ;

10

- Racordul electric se va realiza conform avizului Electricape baza documentatiei


intocmite de proiectant si depuse de beneficiar ;
- Instalatia/instalatiile interioara de utilizare gaze naturale se va intocmi in cadrul proiectului
de
catre
proiectant
autorizat
de
specialitate .In
ceia
ce
priveste
bransamentul/bransamentele de gaz ,conform prevederilor legale in viguare intra in
atributiile societatii de profil ca si proiectare si executie,proiectantul cuprinzand in devizul
general estimarea costurilor aferente.In cazul in care vor fi modificari legislative prin care
beneficiarul va avea obligatia de asigura proiectul de executie,atunci acesta va fi
elaborat in cadrul acestui proiect fara costuri suplimentare.
Dotari si echipamente
Se solicita soluii i evaluare privind:
- modul de amenajare i dotare a slilor de clas, al laboratoarelor, cabinetelor, birourilor,
salii de sport, etc.;
- modul de amenajare i mobilare interioara - tip de mobilier, precum i corelarea
planelor de instalaii electrice, reea de date i telefonie cu planele de mobilare;
- echipamente IT i didactice n funcie de solicitrile beneficiarului- Scoala gimnaziala
"Lucian Blaga" Bistria si avizate de Primaria municipiului Bistrita.
Utilaje
Avand in vedere costurile ridicate pentru obtinerea confortului termic necesar in cele doua
imobile, datorate pierderilor de pe traseu ca urmare a existentei unei singure centrale
termice, se solicita studierea oportunitatii separarii alimentarii cu agent termic. Adoptarea
unei noi solutii , impune sa fie studiate atat utilajele existente cat si cele care urmeaza a fi
proiectate.
Sistematizare verticala
- Realizarea unor noi imprejmuiri, cu studierea posibilitatii retragerii imprejmuirilor in zona
parcarilor si amenajarea acestora pentru accesul cadrelor didactice pe timp de zi si a
locatarilor din zona pe timp de noapte;
- Imprejmuirile se vor reface cu materiale moderne, transparente dublate cu gard viu;
- Se va regandi amenajarea curtii interioare cu gasirea de solutii pentru suplimentarea
suprafetelor destinate spatiilor verzi;
- Amenajarea cu pavaj a platformelor si aleilor de acces, trotuare;
- Se va prevedea o retea de colectare si dirijare a apelor din precipitatii si indepartarea
acestora de la fundatia cladirilor prin racordare la canalizarea existenta ;
- amenajarea terenurilor de sport existente,dupa caz, sau a altora noi va fi analizata cu
beneficiarul si utilizatorul la data elaborarii DALI.
Apele meteorice din curtea interioara vor fi preluate la suprafata de rigole cu gratar
din fonta ductila, dirijate spre un camin de colectare ;
- Racordarea burlanelor la sistemul de canalizare pluviala ;
- Se vor monta in zonele mai joase guri de scurgere care se vor racorda la caminele de
canalizare din apropriere;
Pentru elaborarea fazelor de proiectare care face obiectul prezentei teme de
proiectare se va pune la dispozitia ofertantului declarant castigator in format pe hartie (parti
11

scrise + desenate ) fazele de proiectare elaborate in 2008 pentru Sala de sport si in 2010
pentru cladirea scolii.
Aceste propuneri sunt orientative. Proiectantul nu le va considera restrictive sau
limitative, iar in elaborarea documentatiei de interventie va consulta beneficiarul (si implicit
utilizatorul - Scoala gimnaziala "Lucian Blaga)" pentru stabilirea functiunilor si dotarilor, cu
respectarea tuturor normele de functionare specifice unitatilor de invatamant, precum si
normativele si stasurile (actualizate) in vigoare, iar la finalizarea lucrarilor executate in baza
proiectului vor putea fi date in folosinta si exploatare.

DIRECTIA TEHNICA
Director executiv,
Fechete Valentina

D.I.E.
Director executiv,
Cocesiu Liliana

Director,
Scoala Gimnaziala Lucian Blaga
Pop Stela Carmen

Intocmit,
Baltoiu Titiana

12