Sunteți pe pagina 1din 37

Un proiect initiat de

Studiu privind elaborarea strategiei de regenerare urbana


in zonele ansamblurilor de locuinte Chitila, Bucurestii Noi, Pajura, Damaroaia
si Aviatiei

CE NU ESTE REVITALIZAREA URBANA?


INTERVENTII LINIARE FARA LEGATURA INTRE ELE
LOCURI DE JOACA

PISTE CICLABILE

SPATII PRIVATE

MOBILIER URBAN

MOBILIER URBAN

O DEZVOLTARE DURABILA

E ESTE REVITALIZAREA URBANA?


INTERVENTII RELATIONATE PRIN SCARA SI ARIA DE INTERES

=
INTERVENTII LA NIVEL SPATIAL
LA SCARA MACRO SI MICRO
CONSTRUIREA COMUNITATII
MASURI PENTRU DEZVOLTAREA
ECONOMIEI LOCALE

STRATEGIE DE COMUNICARE

SPORIREA CALITATII VI

Procesul de revitalizare urbana este:

Un proces implementat pe baza unei strategii


Timp + scara

B
Valorificarea investitiei cu impact maxim
pe termen mediu si lung
C
O interventie pe mai multe planuri:
Spatial + Social + Economic

CT IC
PA N
IM TER
PU

Investiti
a in
cercetar
e
anterioa
ra
Investiti
proiecta
a in
rii
calitate
si nu
cantitat
Investiti
e
a in
proiecte
cu
valoare
sinergic
a

Management
Strategic

RE
PO ZUL
ZI TA
TI TE
VE

Valorificar
ea
investitiei

CUNOASTE
RE

CALITAT
E

SINERGI
E

VIZIBILITATE
SPORITA

Proces
multidiscipli
nar

Schema unei dezvoltari


durabile

Planifica
re
comunit
ara
Co
co ns
m tru
un ir
ita ea
tii

a
re
ca iei
rifi it
lo s t
Va nve
i

Investiga
rea
dinamicii
economic
e
Analizare
a
configura
tiei
spatiale si
a
implicatiil
or socioeconomic
e

spati
al

social
Sprijinirea
dezvoltarii

economi
c

Scara micro (insula urbana)

Obiective:
imbunatatirea calitatii locuintei prin ameliorarea
si (re)definirea spatiilor publice si relatia acestora cu
locuinta.
intarirea sentimentul de apartenenta al
locuitorilor si astfel de a le reda interesul pentru a
intretine spatiul public.
In corelare cu lucrarile de reabilitare termica se
definesc o serie de insule urbane asupra carora se
propune dezvoltarea de propuneri detaliate care sa
aiba in vedere urmatoarele aspecte:
delimitarea public-privat, inchiderea incintelor private
din jurul blocurilor.
recalcularea dimensiunilor si proportiilor spatiilor
verzi comune in relatie cu pavimentul si cu locurile
de parcare.
Amenajarea intrarilor in cladiri pentru a spori
siguranta, observarea naturala si accesibilitatea
pentru toate grupele de utilizatori si pentru a permite
personalizarea acestora.
Largirea trotuarelor.

Rezidentializare

Str. Pajurei 19

Str. Faurei 5

Str.Baiculesti

Februarie 2009

Mai 2009

Mai 2010

Mai 2009

Mai 2009

Scara micro (insula urbana)

Existent zona Aviatiei

Rezidentializare

Propunere de rezidentializare

Scara medie (sectoriala)

Pozitionare
+
Densitate

Program de construire si
reabilitare a gradinitelor
si scolilor
Standarde de calitate a
constructiei

Servicii pentru comunitate

Scara medie (cartier)

Reabilitarea parcului si a
teatrului Bazilescu

Walker Art Center, Vineland Place, Minnesota,


www.iam.pl, Michel Desvigne

Court dhonneur de Palais Royale; Daniel


Buren

Revitalizarea crearea unui centru de


cartier
Remodelarea acceselor
Introducerea de noi functiuni comunitare si
culturale
Reconfigurarea spatiilor publice principale
Reabilitarea spatiilor verzi
Palais de Beaux-Arts, Salle M, Bruxelles,
Belgique
www.bozar.be; Michel Desvigne

Analiza fluxului pietonal, a grupelor de utilizatori si a tipului de amenajare


i
No
tii
es
ur
uc
lb
du
B-

lia
bo
Jim

ni
e

tii
Pie

i
No
tii
es
ur
uc
lb
du
B-

te
Ol
nit

Su
bc
et
at
e

M
un
te

ei

e
tat
ce
b
Su

Repartitia fluxului pietonal


S-a contorizat fluxul de utilizatori pe
categorii: adulti, tineri, copii sau
batrani. Diagrama arata atat
repartitia utilizatorilor pe categorii
cat si valoarea fluxului
corespunzator.

Reabilitarea si re-functionalizarea cladirii

SPATIU
SPECTACOLE

Spatiu caracter public, dedicat


spectacolelor
Scena si anexele necesare organizarii
evenimentelor
Suprafata disponibila 549mp

ATELIERE

Spatiu cu posibilitate de inchiriere


Disponibilitate pentru organizare
cursuri, workshop-uri, ateliere
Suprafata disponibila 213mp

SPATIU
COMERCIAL

Spatiu public deschis


Disponibil pentru cafe, foyer cafe,
librarie
Suprafata disponibila 316mp

CIRCULATII
SERVICII

SPATIU
ADMINISTRATIV

Spatiu ocupat de servicii si circulatie


Suprafata ocupata 293mp

Spatiu privat
Permite organizarea de birouri
Suprafata disponibila 63mp

Scara medie (cartier)

Crearea unui traseu


accesibilitate/promenada/ centre
de interes/ infrastructura
pietonala si ciclabila

Scara macro (sectoriala)

Spatiul este osatura


ce de
preconditioneaza
buna functionalitate
a orasului
Intelegerea
structurii principale
a sectorului este
deci esentiala

Reconectarea structurii
orasului

Sectorul
1

Scara macro (sectoriala)

Reconectarea structurii
orasului

Slaba conectivitate locala

i
fie

oi
iN

g ra

sti
re

li
lPo

u
uc

u
B-d

B
ul.
Bd

Centre locale

Cartierul Pajura
La scara locala, la fel ca si la scara
globala

O mai buna distributie a centralitatii


locale
Imbunatatirea accesibilitatii rutelor
existente
Evitarea segregarii sociale si spatiale

Strategia
ansamblu
de
proiecte
Scara macro (sectoriala)

Reconectarea structurii
orasului

Scara medie (cartier)

Reabilitarea parcului si a teatrului


Bazilescu
Crearea unui traseu
accesibilitate/promenada/ centre de
interes/ infrastructura pietonala si
ciclabila

Scara micro (insula urbana)

Rezidentializare

Scara

Analize

macro

micro

Scara

Analize

Intervent
ii

macro

macro

hard

micro

soft

micro

Scara

Analize

Intervent
ii

Parteneri in
dezvoltarea
proiectelor
Autoritate
locala

macro

macro

hard

soft

Guvern

Institutii

Investitori
micro

micro

Locuitori

Scara

Analize

Intervent
ii

Stakeholde Comunicare si
ri
transparenta

Autoritate
locala
macro

macro

hard

soft

Guvern

Institutii

Investitori
micro

Consultare
publica
folosita ca
instrument in
elaborarea
proiectelor

micro

Locuitori

Transparenta
si informare
continua in
implementare

Scara

Analize

Intervent
ii

Parteneri in
dezvoltarea
proiectelor

Comunicare si
transparenta

Resurs
e

Autoritate
locala
macro

macro

hard

soft

Guvern

Institutii

Investitori
micro

Consultare
publica
folosita ca
instrument in
elaborarea
proiectelor

micro

Utilizatori

Transparenta
si informare
continua in
implementare

Buget local

Atragerea
fondurilor
structurale

Parteneriate
public - privat

- oportunitatile si constrangerile de dezvoltare ale


zonei,
- proiecte si prioitati
- program de implementare
O metodologie de implementare a
proiectelor

O platforma de comunicare si
colaborare cu centatenii pentru dezvoltarea
calitatii vietii

Dezvoltarea de parteneriate si proiecte


cu alte institutii de stat sau private pentru
atragerea de investitii

SPORIREA CALITATII VI

Primaria Sectorului 1
construieste
1 O strategie care stabileste