Sunteți pe pagina 1din 2

Prepararea catalizatorilor

Catalizatorii au fost preparati fie prin metoda umectrii incipiente, in cazul


catalizatorilor pe baza de metale nobile, fie prin metoda umplerii porilor in cazul
catalizatorilor pe baza de metale nenobile. Condiiile optime de preparare a
catalizatorului au fost stabilite n urma unui program experimental preliminar.
Acestea sunt:
- viteza volumara de impregnare: 0,1 h-1 ;
- cantitate de prob preparat: 30 cm3 catalizator ;
- volum soluie impregnare (componenta activ): 30% din volumul porilor
in cazul aplicarii metodei umectrii incipiente si respectiv 100% din volumul
porilor in cazul aplicarii metodei umplerii porilor;
Prepararea catalizatorilor prin metoda impregnarii suporului catalitic s-a realizat
cu ajutorul unui rotavapor adaptat n acest scop

Fig.36. Instalaia de impregnare catalizatori


1234-

rotavapor
balon rotativ
sistem de picurare
biureta cu solutia de impregnare

Caracterizarea catalizatorilor preparai


In vederea optimizarii etapei de activare a catalizatorilor a fost evaluat consumul
de hidrogen al catalizatorilor in functie de temperatura. Determinarile au fost
realizate pe un aparat ChemBET TPR / TPD Quantachrome Instruments care poate
efectua teste pe un domeniu de temperaturi cuprins intre temperatura ambianta si
850 C.

Fig.37. Curba de termoreducere a catalizatorului Pt/ Al2O3

Fig. 38. Curba de termoreducere a catalizatorului 0,5%Pt /H-Zn-ZSM-5 liat cu


bentonita

Distribuia triei centrilor acizi a unor supori folosii la prepararea


catalizatorilor, precum i a catalizatorilor a fost determinat prin termodesorbia
dietil-aminei n domeniul de temperaturi 20-700C. Analizele termice (ATG, DSC)
au fost realizate pe un aparat DuPont Instruments Thermal Analyst 2000/2100
cuplat cu un modul 912 Differential Scanning Calorimeter i cu un modul 951
Thermogravimetric Analizer.
A - concentraia de centri acizi slabi;
B - concentraia de centri acizi medii;
C - concentraia de centri acizi tari.