Sunteți pe pagina 1din 13

Rolul autoritatilor locale in

dezvoltarea si modernizarea
serviciilor publice si a mediului de
afaceri prin transfer de cunostinte si
capital uman

Cresterea calitatii serviciilor


publice prin consultanta si
formarea profesionala continua a
resurselor umane
Prof.univ.dr. Ioan RADU ANTEC
Lector univ.dr. Sorin BURLACU - ANTEC

Cresterea calitatii serviciilor publice prin


consultanta si formarea profesionala continua
a resurselor umane

O Motto:
O Astzi au putere cunotinele.

Ele verific accesul spre


oportunitate i progres.
O Cunotinele trebuie mereu
perfecionate, solicitate i
extinse, dac nu acestea se
risipesc.
Peter F. Drucker

Cresterea calitatii serviciilor publice prin


consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane
Motivatie (1)

O Trecerea de la societatea informationala la cea bazata pe

cunoastere (Strategia Europa 2020 - cretere inteligent,


durabil i incluziv)
O Implementarea unor mutatii care stau la baza intelegerii si
promovarii unui alt model de management public caracterizat
prin:
a. orientarea spre satisfacerea nevoilor cetatenilor;

capacitatea redusa de atragere a resurselor financiare necesare investitiilor


puse la dispozitie de POS, MFP, fondurile din spatiul economic european etc.
c. transformarea primariilor in entitati organizatorice generatoare de venituri
extrabugetare;
d. tendinta de utilizare in practica manageriala din institutiile publice a unor
metode de management de succes din mediul de afaceri;
e. introducerea benchmarking-ului performantei in administratia publica locala;
f. folosirea IT&C si eliminarea fenomenului de digital divide in societatea
romaneasca.
b.

Cresterea calitatii serviciilor publice prin


consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane
Motivatie (2)

O Provocarile si cerintele care stau in fata serviciilor publice:


a. necesitatea fundamentarii, masurarii si monitorizarii performantei globale
b.

c.

d.
e.

f.

(economico-financiara, sociala si de protectia mediului);


trecerea de la un management bazat pe informatii la unul bazat pe
cunostinte, capabil sa anticipeze situatiile de risc financiar, comercial si
operational care ameninta operatorul;
utilizarea de top managementul operatorilor a unor instrumente capabile sa
eficientizeze functiile procesului de management (previziunea, organizarea,
coordonarea, antrenarea, control-evaluarea) a serviciilor publice si
transformarea acestora in servicii publice inteligente;
necesitatea de a participa la realizarea polilor de competitivitate in plan
regional;
cerinta accelerarii proceselor de crestere a calitatii, performantelor si
competitivitatii serviciilor publice, indeosebi a celor energetice, de transport
si de salubritate;
transferul centrului de greutate al actului de conducere din zona tehnica
in cea economica si financiara pentru trecerea personalului pe activitati de
analiza si conceptie.

Cresterea calitatii serviciilor publice prin consultanta si


formarea profesionala continua a resurselor umane
-

Ingineria proiectelor europene are drept scop


ntrirea capacitii autoritilor locale i instituiilor publice,
pentru:
accesarea, administrarea i gestionarea fondurilor europene;

formarea abilitatilor de pregtire i ntocmire a cererilor de finanare;


efectuarea managementului de proiect;
implementarea proiectului si a managementului financiar al acestuia.

Cresterea calitatii serviciilor publice prin


consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane

2. Performan economic i financiar n


administraia public local , prin:
elaborarea
bugetelor
multianuale
(pe
programe) la nivelul colectivitilor teritoriale;
promovarea serviciilor publice electronice;
benchmarking-ul indicatorilor de performanta.

Cresterea calitatii serviciilor publice prin


consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane
3. Cai de dezvoltarea local si regionala

elaborarea, in colaborare, de catre autoritatile


administratiei
publice
locale
a
strategiei
teritoriale, pe
baza principiilor teritoriilor
inteligente;
utilizarea metodelor si tehnicilor de management
pentru
previziune,
organizare,
coordonare,
antrenare si control-evaluare in conducerea
activitatilor unui operator regional;
participarea operatorilor la realizarea polilor de
competitivitate economica si sociala;
accesarea fondurilor financiare ce vor fi alocate
regiunilor nou infiintate.
Realizarea de parteneriate regionale si de PPP
avantajoase pentru autoritatile locale.

Cresterea calitatii serviciilor publice prin


consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane
4. Comunicarea eficienta cu stakeholderii
publice locale, prin:

administratiei

dezvoltarea de platforme participative sau a altor structuri IT&C de tip


front office operabile in mediul virtual;

implementarea managementului documentelor, a fluxurilor de lucru si


a semnaturii electronice;

Implementarea
clientii;

cresterea culturii organizationale si promovarea unor masuri capabile


sa intensifice participarea cetatenilor, clientilor sau a consumatorilor
la actul de decizie din administratia locala sau din sfera serviciilor
publice.

tehnicilor

specifice

managementului

relatiilor

cu

Cresterea calitatii serviciilor publice prin


consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane
5. Promovarea proiectelor de parteneriat public privat:

realizarea de analize pentru a intelege ce tipuri de proiecte i servicii sunt mai potrivite
pentru a fi derulate n parteneriat public-privat;

asigurarea unei repartizari echilibrate a riscurilor intre toate partile implicate, in special
intre sectorul public si cel privat;

antrenarea tuturor stakeholderilor si a reprezentantilor acestora in proiect;

modalitati de realizarea unor contracte solide intre organizatiile implicate;

proiectarea unor proceduri adecvate de achizitie publica;

probarea beneficiilor de calitate, timp si cost;

sustinerea si stimularea schimbarii si imbunatatirii permanente pentru asigurarea


succesului pe termen lung.

Cresterea calitatii serviciilor publice prin


consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane
6. Managementul costurilor

dezvoltarea de abilitati pentru a

implementa sisteme de management a


costurilor si de audit financiar;
implementarea instrumentelor specifice
contabilitatii manageriale;
tehnici de urmarire a costurilor pe
centre de gestiune.

Cresterea calitatii serviciilor publice prin


consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane
7. Managementul performanelor resurselor umane,
economice si manageriale
in contextul guvernarii
corporatiste:

tehnici de stabilire a indicatorilor de performanta;

elaborarea programului de administrare a serviciului;

elaborarea programului de management al operatorului;

elaborarea fiselor de post si monitorizarea performantelor


individuale;

modalitati de monitorizare a performantelor.

Cresterea calitatii serviciilor publice prin


consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane
8. Optimizarea costurilor de producere a energiei termice

Directiva UE privind cresterea eficientei energetice.

Analiza costurilor de productie pe elemente primare sau de cost.

Metode de stabilire a pragurilor de rentabilitate.

Surse alternative de energie.

Benchmarking-ul elementelor de cost.

Surse de finantare a proiectelor destinate cresterii eficientei


energetice.

Cresterea calitatii serviciilor publice prin


consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane
1. Consultanta va fi acordata de experti si cercetatori in
managementul serviciilor publice, cadre universitare de
specialitate si specialisti in management de proiect.
2. Organizarea programului de formare:
in format clasic;
in format blended learning.

Traineri:
experi din mediul academic;

experti din sistemul administraiei publice. cu o bogat


experien teoretic, metodologic i practic n management
public, managementul serviciilor comunitare de utiliti publice
precum i n managementul proiectelor cu finanare naional sau
internaional.