Sunteți pe pagina 1din 68

Tabelul nr.

1
Cifra de afaceri n anul de baz
Nr.
Crt.

Produse

Pre de
vnzare
(UV/buc.)

0
1
2
3
4

1
A
B
C
Total cifr de afaceri

2
21,000
34,000
56,000
X

Cantiti Valoare (mii U.V.)


fabricate i
vndute
(buc.)
3
25,000
15,000
10,000
X

4
525,000
510,000
560,000
1,595,000

Tabelul nr. 1

Structur
(%)

5
32.9
32
35.1
100

Date individuale - proiecte economice


1 Indice de crestere a productiei pentru produsul B
2 Productia programata pentru produsul C (Buc)
3 Productia programata pentru produsul D
4 pentru piata interna (buc.)
5 pentru piata Frantei (buc.)
6 pentru piata Germaniei (buc.)
7 Indice de crestere a preturilor de vanzare pt produsele B si C (%)
8 Pretul de vanzare pentru produsul D pe piata interna (uv. /buc.)
9 Rata profitului programata pentru anul curent (%)
10 Indice de crestere a salariilor (%)
11 Data intrarii in fabricatie a produsului D
12 Indice de crestere a preturilor la materiile prime (%)
Sfarsitul anului

106.50%
26,000
55,500
26,000
17,000
127.00%
13,900
27.50%
127.50%
1/20/2015
137.00%
12/31/2015

Cifra de afaceri a firmei


Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6
7

Denumire produs

Cantitate
(buc.)

Pre (U.V./buc.)

2
15,975
26,000
55,500
26,000
17,000
98,500

3
43,180
71,120
13,900
10,800
10,890
12,562

B
C
D intern
D Frana
D Germania
D Total
Total cifr de afaceri

Tabelul nr.42

afaceri a firmei
Cifra de afaceri (mii UV)
4
689,800,500
1,849,120,000
771,450,000
280,800,000
185,130,000
1,237,380,000
3,776,300,500

Structura
(%)
5
18.27
48.97

32.77
100.00

Tabelul nr.43
Principalele obiective stabilite pentru anul curent
Obiective
0
1. Producia fizic
1.1. Produs B
1.2. Produs C
1.3. Produs D total

-intern

-extern
2. Cifra de afaceri
2.1. intern
2.2. extern
3. Profit brut (minim)
4. Total costuri (maxim)

U.M.
1
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
mii UV
mii UV
mii UV
mii UV
mii UV

Nivel absolut
2
15,975
26,000
98,500
55,500
43,000
3,776,301
3,310,371
465,930
1,038,483
2,737,818

Tabelul nr. 44
Balana timpului de munc pe un lucrtor
Nr.
Crt.

Indicator

Secia a II-a

Secia I

0
1
2

2
365
131
111
20
234
4
1

3
346
100
100
246
4
1

1
1
1
230
8
1,840

1
1
1
242
8
1,936

3
4

5
6
7

Zile calendaristice (Zc)


Zile nelucrtoare (Zn), din care:
Zile de repaus legal (Zrl)
Concediu de odihn (Co)
Zile maxim disponibile (Zmd)
Zile neutilizate, din care (Znu):
Concedii maternitate i program redus (Cmpr)
Concedii medicale (Cm)
ntreruperi i stagnri de o zi (Zs)
Absene aprobate prin lege (Al)
Zile de lucru efective (Zlef)
Durata zilei de lucru (Dzl)
Timp efectiv de lucru n ore (Tef)

Nr.

Tip

Crt.

utilaj

Timp de Timp maxim disponibil


ntrerupere
(Tmd)
(T)
2 schimburi 3 schimburi

0
1

1
Centre de prelucrare

2
150

3
3,914

4
5,946

2
3
4
5
6
7
8
9

Maini tip a
Maini tip b
Maini tip f
Maini tip g
Maini tip h
Maini tip i
Maini tip j
Mese tehnologice

344
374
358
348
384
388
354
-

3,720
3,690
3,706
3,716
3,680
3,676
3,710
4,064

5,752
5,722
5,738
5,748
5,712
5,708
5,742
6,096

Tabelul nr. 46
Timpul i durata operaiilor
Nr.
Crt.

Tipul operaiei

Durata(m
in.)

Tipul
echipamentului

Observaii

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
Manual
Mecanizat
Mecanizat
Mecanizat
Mecanizat
Manual
Mecanizat
Mecanizat
Mecanizat
Manual
Mecanizat
Mecanizat
Manual
Manual (CTC)
TOTAL

2
28
16
25
40
70
25
34
43
46
40
16
19
52
31
485

3
Mese de lucru
Maini k
Maini m
Maini p
Maini a
Mese de lucru
Maini n
Maini r
Maini g
Banc montaj
Maini h
Maini l
Banc montaj
Mese control

4
existente
investiii
existente
existente
existente
existente
existente
existente
existente
existente
existente
investiii
existente
existente

Tabelul nr. 47
Determinarea numrului de posturi manuale (N
Operaia

Durata operaiei (min)

0
1
1
28
6
25
10
40
13
52
14
31
Total posturi manuale

Tactul =
Ritmul=

Necesar de posturi manuale


2
12.36620466
11.041254161
17.666006657
22.965808655
13.69115516

2.26423553
0.44165017

13
12
18
23
14
80

Tabelul nr. 47
ri manuale (Npm)

esar de posturi manuale


2
Mese de lucru
Mese de lucru
Banc de montaj
Banc de montaj
Mese control

minute / produs
produse / minu

Tabelul nr. 48
Determinarea numrului de utilaje (Nu)
Operaia
0
2
3
4
5
7
8
9
11
12

Durata operaiei
Tipul utilajului
1
2
16
Maina k
25
Maina m
40
Maina p
70
Maina a
34
Maina n
43
Maina r
46
Maina g
16
Maina h
19
Maina l
Numr total de utilaje

Numr de utilaje
3
7.066402663
11.0412541609
17.6660066575
30.9155116506
15.0161056589
18.9909571568
20.3159076561
7.066402663

8
12
18
31
16
19
21
8

8.3913531623

142

Tabelul nr. 49
Numrul maxim de lucrtori direct productivi/schimb
Operaia

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Total

Numr utilaje i
Norm de servire (Ns) Numr de lucrtori
(Nl)
posturi de lucru (Nu)
1
13
8
12
18
31
12
16
19
21
18
8
9
23
14
222

2
1
1
1
0.5
0.5
2
1
0.5
1
2
1
1
2
2
-

3
13
8
12
9
15.5
24
16
9.5
21
36
8
9
46
28
255

Tabelul nr. 50
Calculul salariilor directe pe unitatea de produs
Numrul
operaiei

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Durata
Norma de
operaiei min. servire
(Do)
(Ns)
1
28
16
25
40
70
25
34
43
46
40
16
19
52
31
Total

2
1
1
1
0.5
0.5
2
1
0.5
1
2
1
1
2
2

Consum de
manoper direct
om-ore (Cmd)

Tarif orar UV (To)

3
0.467
0.267
0.417
0.333
0.583
0.833
0.567
0.358
0.767
1.333
0.267
0.317
1.733
1.033
9.275

4
210
235
240
210
225
235
245
220
225
245
210
190
245
225
231.58

Tabelul nr. 50

odus
Costuri directe
UV (Cd)

5
98.00
62.67
100.00
70.00
131.25
195.83
138.83
78.83
172.50
326.67
56.00
60.17
424.67
232.50
2,147.92

Tabelul nr. 51
Consumul de energie electric pentru fora motrice
n secia I
Operaia i Norma de timp Timp efectiv Putere Total consum Valoare
tipul de
(ore-main) de funcionare instalat
energie
energie
main
a mainii (K = (kw) Pi electric Ceel electric Ve
0,96)
(kwh)
(UV)
1
II/k
III/m
IV/p
V/a
VII/n
VIII/r
IX/g
XI/h
XII/l

2
3
0.10
0.096
0.25
0.240
0.50
0.480
1.00
0.960
0.40
0.384
0.55
0.528
0.60
0.576
0.10
0.096
0.15
0.144
Band transportoare
Total produs D

4
1.5
2.5
5.0
3.0
3.0
4.5
2.0
3.0
1.5
3.0

5
0.1440
0.6000
2.4000
2.8800
1.1520
2.3760
1.1520
0.2880
0.2160
0.1179
11.3259

6
2.880
12.000
48.000
57.600
23.040
47.520
23.040
5.760
4.320
2.359
226.519

Tabelul nr. 52
Calculul amortizrii n secia I
Nr.Crt
Categoria
Can-tiValoare
Valoarea total a Norma de
.
mijloacelor fixe
tate unitar (UV) mijl. fixe (UV) amorti
-zare (%)

0
1

1
Cldire productiv

2
1

3
2,200,000

4
2,200,000

5
1.1

2
3

Maini tip k
Maini tip m

8
12

225,000
175,000

1,800,000
2,100,000

4.8
4.8

4
5
6
7
8
9
10
11

Maini tip p
Maini tip a
Maini tip n
Maini tip r
Maini tip g
Maini tip h
Maini tip i
Band
transportoare

18
31
16
19
21
8
9
1

204,000
200,000
82,000
110,000
180,000
220,000
175,000
90,000

3,672,000
6,200,000
1,312,000
2,090,000
3,780,000
1,760,000
1,575,000
90,000

4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
10

12

Alte mijl. fixe


Total secia I

550,000
27,129,000

Amortizare prod.
D / unitate=
12.3017462

6.7
4.5

Tabelul nr. 52

Amortizare
anual (UV)

6
24,200
86,400
100,800
176,256
297,600
62,976
100,320
181,440
84,480
75,600
9,000
36,850
1,211,722

Costul unitar antecalculat al produsului D


Nr.
Crt.

Articole de calculaie

UM

Norma de
consum

0
1

Materii prime
m10

Kg

m3

Kg

m5

Kg

Ore-om

9.275

%
%
UV

25
5

Salarii directe

3
4
5

CAS
Protecie social
Cheltuieli comune ale seciei, din care:
- cheltuieli cu energia (f.m.)
- cheltuieli cu amortizarea
- alte cheltuieli comune
Cost de secie
Cheltuieli generale ale ntreprinderii
Cost total
Profit brut
Pre de producie (intern)

6
7
8
9
10

UV
%
UV
%
UV
UV
UV

66.03
3.447

Tabelul nr. 53

iD
Pre
(UV)

Valoare (UV)

494

5,170
2,964

452.1

1,356

424.7

849

231.58

2,147.92

536.98
107.40
1,657.09
226.52
12.30
1,418.27
9,619.09
331.57
9,950.66
3,949.34
13,900.00

Analiza previzional a ncadrrii n obiectivul privind producia fizic


Denu-mire
main

Nr. de maini
Timp
Produsul i
(Nu)
dispo-nibil
reperul
(Td)

Obiectivul
privind
producia
fizic (buc)
(Qf)

Norme de timp an
baz
(ore)

Coef. de echivaProducia n
len (Ce)
repere reprezentative (Qr)

Prod.fizi Prod.reprec
zentativ

Total

96

71

20

49

50

19
34

L2
Total

B R3

17,220

0.83

14,350

B R4

15,975

0.83

13,313

B - R5

15,975

0.50

7,988

C R3

26,000

0.83

21,667

C R6

26,000

1.00

26,000

C R7

26,000

0.83

21,667
104,983

B R4

15,975

0.75

B - R5

15,975

0.63

9,984

C R6

26,000

1.00

26,000

40

11,981

47,966
B R3

15,975

1.00

15,975

C R3

26,000

1.00

26,000
41,975

B R3

15,975

1.00

15,975

C R3

26,000

1.00

26,000

B R5

15,975

1.00

15,975

C R7

26,000

0.33

8,667

41,975

24,642

3,680
B R5
C R7

i
Total

3,716

Total

3,706

g
Total

3,690

f
Total

3,720

b
Total

3,676
3,710 C R5
B
C
4,064

15,975
26,000

2
4

4
4

0.50

7,988

1.00

26,000
33,988

26,000
15,975
26,000

12
5
8

12
8
8

1.00

26,000

0.63

9,984

1.00

26,000
35,984

Tabelul nr. 54

d producia fizic
Producia
Abaterea produciei
posibil n
posibile de la obiectiv
condiiile anului
(D Q)
de baz (Qp)

Raport
D/Q (%)

Excedent E

Deficit D

10

11

12

59,520

-45,463

-43.30529

32,749

-15,217

-31.72454

24,707

-17,268

-41.13957

26,012

-15,963

-38.02978

20,444

-4,197

-17.03303

17,461
10,512

-16,527

-48.62523

-15,488

-59.57051

20,320

-15,664

-43.53105

Tabelul nr.55
Analiza previzional a ncadrrii n obiectivul privind numrul de
lucrtori direct productivi (secia a II-a)

Nr.

Reper produs

Obiectiv de
producie

Ope-

Consumul de
mano-per
direct

Timpul de
Balana timp de
munc necesar munc pe un
pt. realizarea
locuitor (ore)
produciei (ore)

raia

(om-ore)

Crt.

B-C/R3

41,975

I
II
III

5
3
7

209,875
125,925
293,825

1,840
1,840
1,840

B-R4

15,975

I
II
III

5
6
9

79,875
95,850
143,775

1,840
1,840
1,840

B-R5

15,975

I
II
III

3
5
2

47,925
79,875
31,950

1,840
1,840
1,840

C-R6

26,000

I
II
III

6
8
12

156,000
208,000
312,000

1,840
1,840
1,840

C-R7

26,000

I
II
III

5
3
4

130,000
78,000
104,000

1,840
1,840
1,840

15,975

montaj

15

239,625

1,840

26,000

montaj

32

832,000

1,840

Total lucrtori n condiiile normelor de munc din anul de baz (L0 )

Obiectivul privind numrul total de lucrtori (L1)

10 Economia relativ de personal (L = L0 L1)


11
Reducerea medie a normelor de timp

Nivelul productivitatii =
Numar de personal=

N t

1565508
2413

L
x100
*
L0

Tabelul nr.55

numrul de

Necesar de
lucrtori direct
productivi

7
115
69
160
44
53
79
27
44
18
85
114
170
71
43
57
131
453
1,733
1702
-31
-1.79

Tabelul nr.56
Costul unitar actualizat al produselor B i C
Nr.

Articole de calculaie

crt
0

Produs
B

Materii prime directe

14,659.00

27,948.00

Salarii directe

12,431.25

17,352.75

CAS

3,107.81

4,338.19

Protecie social

621.56

867.64

5
5.1
5.2
5.3

Cheltuieli comune ale seciei, din care:


Cheltuieli cu energia pentru fora motrice
Amortizarea activelor fixe
Alte cheltuieli ale seciei

8,057.71
2,300.00
151.31
5,606.40

10,907.16
2,870.00
211.20
7,825.96

Cost de secie

38,877.34

61,413.73

Cheltuieli generale ale ntreprinderii

1,297.29

2,038.91

Cost de producie

40,174.63

63,452.64

Tabelul nr.57
ncadrarea n nivelul admisibil al cheltuielilor totale
Nr.Cr
t

Produs

Cantitatea de
produse fabricate
(buc)

Costul unitar al
produsului (UV)

0
1
2
3
1
B
15,975
40,174.63
2
C
26,000
63,452.64
3
D
98,500
9,950.66
Total cheltuieli actualizate
Total cheltuieli admisibile
Economii de realizat pentru ncadrarea n nivelul de
eficien propus

Rata rentabilitatii=

27.50

Total cheltuieli
necesare (UV)
4
641,789,673
1,649,768,658
980,139,799
3,271,698,130
2,737,817,863
-533,880,268

Cantitate de produs (buc)

Nr.crt.

Materie prim

Producie reper

Cantitatile noastre

m10

D-R1

98500

m3

B-R3

15975

m3

C-R3

26000

m3

D-R2

98500

Total m3

m4

B-R4

15975

m5

B-R5

15975

m5

D-R8

98500

Total m5

10

m6

C-R6

26000

11

m7

C-R7

26000

Total materii prime de aprovizionat

Norma de consum

Pre materie prim (UV/kg)

(kg/buc)

Pretul din anul de baza


*Indicele de crestere al
materiilor prime

137.00%

Necesar pentru realizri ob. de prod.

Stoc

Cantitate

Valoric

Iniial

(tone)

(mii UV)

(tone)
ramane neschimbat

6=3*4/1000

7=6*5/1000

676.78

591

399.98

14

594.06

223.65

132.86

14

594.06

364

216.24

594.06

295.5

175.54

594.06

623.6

370.46

21
4

15

302.77

239.625

72.55

4.7

558.06

75.0825

41.90

558.06

197

109.94

558.06

235.2

131.25

498.68

78

38.90

12

18.6

480.87

483.6

232.55

1922.16

Stoc

Necesar de aprovizionare

Final

Cantitate

Valoric

(tone)

(tone)

(mii UV)

9=6*15/360

10=6-8+9

11=10*5

24.63

620.63

420026.59

25.98

670.58

398366.33

9.98

253.61

76785.31

9.80

251.00

140072.01

3.25

93.25

46501.91

20.15

512.75

246566.09
1328318.24

1328318.24

1328318240

Nr.
crt
0
1
2
3
4

Cheltuieli
Centrul de gestiune
1
Secia I
Secia a II-a
Secia Mecano-energetic
Administraia general
Total

an de baz
2 la fel
2800000
6200000
540000
450000
9990000

Indice de cretere(%)
Inlocuim cu indicele cresterii consumului de materiale
auxiliare, obtinut mai sus- primele 3
3
206.09
206.09
206.09
137
202.98

Cheltuieli an curent
4=2*3
5770520
12777580
1112886
616500
20277486

Nr.
crt
0
1
2
3

1
Secia I
Secia a II-a
Secia Mecano-energetic
Total

Nr.
crt

Centrul de gestiune
0

1
2
3
4

Cheltuieli
an de baz
2

Centrul de gestiune

1
Secia I
Secia a II-a
Secia Mecano-energetic
Administraia general
Total

880000
2150000
190000
3220000
Cheltuieli
an de baz
2
320000
710000
220000
230000
1480000

Indice de cretere(%)-cel calculat


imediat mai sus
3
192.09
192.09
192.09
192.09
Indice de cretere(%)

Cheltuieli an curent
4
1690392
4129935
364971
6185298
Cheltuieli an curent

4
217
217
217
135
204.26

694400
1540700
477400
310500
3023000

Nrcrt

Consumator de energie electric

Cantitate de fabricat (buc)


Inlocuim cu valorile noastre
2

Produs D

98500

Produs B

15975

Produs C

26000

Atelier mecano-energetic
Energie pentru fora motrice

Energie electric pentru iluminat din care:

5.1

Secia I

5.2

Secia a II-a

5.3

Atelierul mecano-energetic

5.4

Compartimente funcionale

Total consum de energie electric

Norma de consum (kwh/buc)

Consum de energie electric (kwh)

Cheltuieli cu energia electric

4=2*3

5=4*20UV

11.32

1115020

106.65

1703733.75

34074675

132.95

3456700

69134000

294000

5880000

91700

1834000

23000

460000

46000

920000

15000

300000

7700

154000

6752853.75

112756675

Produs

Reper

Cantit.

operaii

(buc)

2 se pune productia noastra totala pt


D, B si C

98500

98500

98500

98500

98500

98500

98500

98500

98500

10

98500

11

98500

12

98500

13

98500

14

98500

Total D

98500
R 3I

15975

R 4I

15975

R3II

15975

R3III

15975

R 5I

15975

R5II

15975

R5III

15975

Montaj

15975

Total B

15975
R 3I

26000

R 6I

26000

R6II

26000

R6III

26000

R 7I

26000

R7II

26000

R7III

26000

Montaj

26000

Total C

26000

Total Secia a II-a

Total ntreprindere

Timp efectiv de lucru (ore/buc)

Timp disponibil
(ore/an)
4

1840 ramane, 1832 se actualizeaza cu


cifra noastra din tabelul 44, utima celula

0.30

1936

0.10

1936

0.25

1936

0.25

1936

0.50

1936

0.50

1936

0.40

1936

0.28

1936

0.60

1936

1.00

1936

0.15

1936

0.15

1936

1.40

1936

0.70

1936

6.58

1936

9.90

1840

4.70

1840

5.70

1840

8.50

1840

2.80

1840

4.80

1840

1.80

1840

13.20

1840

51.40

1840

9.90

1840

5.80

1840

7.50

1840

11.20

1840

4.60

1840

2.90

1840

3.60

1840

28.16

1840

73.66

1840

131.64

1840

Numr
muncitori direct prod.

Salarii tarifare orare

5=2*3/4

15.26

210

5.09

235

12.72

240

12.72

225

25.44

225

25.44

235

20.35

245

13.99

220

30.53

225

50.88

245

7.63

210

7.63

190

71.23

245

35.61

225

334.52

232.97

85.95

208

40.81

208

49.49

214.5

73.80

221

24.31

208

41.67

214.5

15.63

221

114.60

211

446.26

212.70

139.89

208

81.96

208

105.98

214.5

158.26

182

65.00

208

40.98

214.5

50.87

221

397.91

221

1040.85

210.57

1688.16

656.24

562.72

218.75

Fond salarii directe (UV)

7=2*3*6

6205500
2314750
5910000
5540625
11081250
11573750
9653000
5959250
13297500
24132500
3102750
2807250
33785500
15513750
150877375
32895720
15617160
19531833.75
30009037.5
9303840
16447860
6354855
44493570
174653876.25
53539200
31366400
41827500
52998400
24876800
16173300
20685600
161807360
403274560

671125205.8

223704401.9

Nr.
crt.

Centrul de gestiune

Fond de salarii an baz

Secia I

6573600

Secia II

16581600

Atelier Mecano-Energetic

17407200

Compartimente
funcionale

30096000

Total

70658400

Indice de cretere (%)schimbam cu varianta


Fond de salarii an curent
noastra individuala
137
9005832
137

22716792

137

23847864

137

41231520

137

96802008

Nr.

Centre de gestiune

crt.

Punem valorile din lista cu cele 4,


calculate mai sus, la pagina 190

0
1
2
3
4
5

1
Secia I
Secia a II-a
Atelier mecano-energetic
Compartimente funcionale
Total

Venituri salariale indirecte

C.A.S.

3=2*25%
9005832
182201452.83
2377823520
4111113600
9651937440

2251458
45550363.2075
594455880
1027778400
2412984360

Nr.

Centrele de gestiune

Venituri salariale

crt.
0

Secia I Total, din care:


1

Salarii directe (D)tabelul 69

150877375

Salarii indirecte

2405937.6

Secia a II-a, Total, din care:


2

153283312.6

produs B
produs C
total salarii directe
salarii indirecte

2271115425.6
174653876.3
403274560
2265046560

6068865.6

Atelierul mecano-energetic

6371035.2

Compartimente funcionale

11015136

Total salarii directe

2415923935

Total salarii indirecte

25860974.4

Total salarii

2459171080.6

Contribuia la fondul
3=2*5%
7664165.63
7543868.75
120296.88
113555771.28
8732693.815
20163728
113252328
303443.28
318551.76
550756.8
120796196.75
1293048.72
122958554.03

Nr.
crt.
0

Catgoria de mijloace fixe

Valoarea mijloacelor fixe

Secia I
1

Cldire industrial

Maini i utilaje- modificam cu


totalul nostru din tabelul 52

Alte categorii de mijloace fixe

Total secia I

2200000
27129000
550
29329550

Secia II1

Cldire industrial

16500000

Maini i utilaje

84488590

Alte categorii de mijloace fixe

Total secia II

5500000
106488590

Atelierul mecano-energetic
1

Cldire industrial

1100000

Maini i utilaje

2200000

Alte categorii de mijloace fixe

Total atelier mecano-energetic

550000
3850000

Compartimente funcionale
1

Cldire administrativ

Echipament pentru lucrri


administrative

Total compartimente administrative


Total firm

16600000
5400000
22000000
161668140

Norma medie de amortizare (%)

Amortizare

4
1.1

24200

4.4

1169386

6.7

36850

4.3

1230436

1.1

181500

4.8

4061983

6.7

36850

4.3

4611983

1.1

12100

4.8

105600

8.3

46650

45650

4.2

163350

1155000

166000

6.7

361800

2.4

527800

6533569

4.195209

2.399091

2887500

Nr.
crt.

Cheltuieli

Materiale auxiliare

Obiecte de inventar i materiale de


protecie

Combustibil

Energie electric

Salarii

C.A.S.

Contribuia la fondul de protecie social

Amortizare

Reparaii*

10

Publicitate i raman la felmarketing

11

Alte cheltuieli raman la fel

ramana la fel

Total

Nr.
crt.
0
1
2
3
4

5
6
7
8

10
11

Luam din Tabelul 68

Secia I
Produsul D

Secia
a II-a

Atelier mecano-energetic

Produsul B +C
2Luam datele din :

6067880

13436020

1170234

1655280

4044150

357390

448000

994000

30800

20851440

103208675

6180000

141074175

2265046560

2377823520

35268543.75

566261640

594455880

7053708.75

113252328

118891176

1230436

4611983

163350

1155000

2887500

distribuim aici 25% din totalul atelierului


mecanico energetic obtinut de noi

distribuim aici 75% din totalul


atelierului mecanico energetic
obtinut de noi

72800
214804463.5

30253008
22300253.25
46398495
98951756.25

3073742856

3099145150

2970755743.15

3474795034.5
130622667
96373277.1
178091591
405087535.1

Cheltuieli

Secia I
Produsul D

2Luam datele din :

Secia
a II-a
Produsul B +C
3
8.671.320

3.916.080 coloana 4 , randul 1


Tabelul 65

coloana 4, Tabelul 65

Tabelul 661.184.480

2.893.900

Combustibil

Ramane la fel 448.000

994

Energie electric

Tabelul 68 18.612.640

65.360.600

Materiale auxiliare
Obiecte de inventar i materiale de
protecie

Salarii

Tabelul 71,coloana 2 33.261.951

92.531.867

C.A.S.

Tabelul 71 8.315.488

23.132.967

Tabelul 72,luam cifrele pemtru


salarii indirecte 1.663.098

4.626.593

Tabelul 73 785.394

4.611.984

Contribuia la fondul de protecie social


Amortizare

30.071.336
Reparaii*

ramana la fel

10.023.779 distribuim aici 25% din


totalul atelierului mecanico energetic
obtinut de noi

distribuim aici 75% din totalul


atelierului mecanico energetic
obtinut de noi

Publicitate i raman la felmarketing


Alte cheltuieli raman la fel
Total

78.210.910

232.894.567

Administraia general
5
591300

310500
154000
4111113600
1027778400
205555680
527800

5850000
494000
5352375280

3069707499.4

Atelier mecano-energetic

Administraia
general

5
755.24

585

255.74

308

310.5

Linia 4+5.3 6.180.000

154.000

24.892.296

43.037.280

5.223.074

10.759.320

1.244.615

2.151.864

163.35

527.8

5.850.000
72.800**

494.000***

40.095.115-Imi fac aceasta sumac u cifrele


mele

63.869.764

Nr.
Elemente primare

crt.
0

Materii prime directe

Materii auxiliare

Obiecte de inventar i materiale de protecie

Combustibil

Energie electric

Alte cheltuieli materiale

Publicitate i marketing

Amortizare
Total cheltuieli materiale (rnd 1+rnd 8)

Salarii

10

C.A.S.

11

Contribuie la fondul de protecie social

12

Alte cheltuieli cu manopera

Total cheltuieli cu munca vie (rnd 9+rnd 12)


Total costuri

Costuri (UV)

Pondere n cifra de afaceri calculam folosind cifra noastra


de afaceri adica : Cost/cifa de afaceri*100

3
1213411346.24625

33.35

21265434

0.58

6056820

0.17

2060500

0.06

104774085

2.88

174200

0.00

5850000

0.16

6533569

0.18

1360125954.24625

37.38

2449367880.6

67.32

612341970.15

16.83

122468394.03

3.37

392600

0.01

3184570844.78

87.52

4544696799.02625

124.91

Cifra Afaceri
3638516880

Nr.
crt.
0

Articole de calculaie
1

Materii prime directe Tabelul 64

Salarii directe Tabelul 69

C.A.S. aferent salariilor directe 25% din 2

Contribuie la fondul de protecie social


pentru salariile directe 5% din 2

Cheltuieli comune ale seciei Tabelul 74 (Total


de pe Sectia 1+Totalul de pe sectia 2)

Cost secie (rnd 1+rnd 5)

Cheltuieli generale de administraie i vnzare


Totalul din 74, de la administratia generala

Total cheltuieli de producie i desfacere (rnd


6+rnd 7)

Costuri (UV)
2
1213411346.24625
671125205.8
167781301.45
33556260.29

3288547319.5
5374421433.28625
5352375280

10726796713.2863

Nr.
crt.

Articole de calculaie
Luam valorile corepsunzatoare din tabelul 53, pana la linia
5

1
Materii prime directe

Salarii directe
2
3

C.A.S. 25%

Contribuie la fondul de protecie social 5%


Cheltuieli comune ale seciei din care :

5.1 Cheltuieli cu energia electric pentru fora motric

Amortizarea activelor fixe


5.2 Alte cheltuieli ale seciei
5.3
6
7

Cost de producie
Cheltuieli generale de administraie i desfacere

Cost complet

Pre de producie

10 Profit brut
11

Rata rentabilitii (%) o calculam pe formula


Profit/Cost complet*100 Randul 10.8*100

12 T.V.A.
13 Pre de vnzare

D
2
5.057,00

1.521,25

380,31
76,06
977,64

Luam totalul din Tabelul 74 impartim la


productia de D
226,91 tabelele 53
9,82
scadem din 5 pe 5.1 si 5.2
740,91

8.012,26
287,83
din tabelul 53 linia 7
8.300,09
10.500,00- pretul noastru pt D din Tabelul 42, la
intern
2.199,91
26,50
2.310,00
12.810,00

B
3
Pretul din Tabelul 64 (14* Pretul lui m3+15* Pretul M4+4,7*M5) 11.215,10

Din Tabelul 69, luam coloana 7-Total B/ Productia de B

10.932,95
2.733,24
546,65
Totalul 5.1+5.2+5.3 7.368,85

Tabelul 68 pt B/Cantitate de B
2.133,00
Amortizarea=
linia 2 de mai sus *k1
143,35
K2*linia 2 de mai sus
5.092,50
Suma linie de la 1 la 5 32.796,79
K3* linia 6 1.178,15

Sumele din costuri 33.974,94


40.800,00
6.825,06
20,08
8.967,00
49.776,00

C
4

Pretul din Tabelul 64


14*Pretul lui m3+3*m6+18,6*m7
23.454,60
15.510,56
Din Tabelul 69, luam coloana 7-Total C/ Productia de C

3.877,64
775,53
10.087,10

Tabelul 68 pt C/Cantitatea de C
2.659,00

203,37
7.224,73

53.705,43
1.929,25

55.634,68
67.200,00
11.565,32
20,78
14.784.00
81.984,00

S-ar putea să vă placă și