Sunteți pe pagina 1din 12

S.C MACROS S .R.

PROCEDURA INSTRUCTIUNE DE LUCRU


PENTRU EFECTUAREA CONTROLULUI OPTICOVIZUAL
PS VT - 01

Editia : 1
Revizia : 0
Exemplar nr. 1

Aprobat :

Data elaborarii : iunie 2011

Verificat :

Elaborat :
Dijmrescu Maria

PS VT 01
S.C MACROS.
S.R.L

PROCEDURA INSTRUCTIUNE
DE LUCRU PENTRU
EFECTUAREA CONTROLULUI
VT

Editia : 1
Revizia : 0
Exemplar nr.1

Pagina 2/12

INDICATORUL REVIZIILOR SI APROBARILOR

Editia Revizia Numarul


paginii/
paragraful
revizuit

NUME
SEMNATURA
DATA

Numele si
prenumele
persoanei care a
introdus
modificarile n
procedura

Elaborat
Dijmrescu Maria

Semnatura Data
revizuirii

Verificat

Aprobat

PS VT 01
S.C MACROS.
S.R.L

PROCEDURA INSTRUCTIUNE
DE LUCRU PENTRU
EFECTUAREA
CONTROLULUI VT

Editia : 1
Revizia : 0
Exemplar nr.1

Pagina 3/12

LISTA DE DIFUZARE
Editia Revizia Numarul
paginii/
paragraful
revizuit

NUME
SEMNATURA
DATA

Numele si
prenumele
persoanei care a
introdus
modificarile n
procedura

Elaborat
Dijmrescu Maria

Semnatura Data
revizuirii

Verificat

Aprobat

PS VT 01
S.C MACROS.
S.R.L

PROCEDURA INSTRUCTIUNE
DE LUCRU PENTRU
EFECTUAREA
CONTROLULUI VT

Editia : 1
Revizia : 0
Exemplar nr.1

Pagina 4 / 12

CUPRINSUL

Nr.
Crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Denumirea capitolului

Pagina

Lista de difuzare
Indicatorul reviziilor
Cuprins
Scop
Domeniu de aplicare
Documente de referinta
Termeni folositi si definitii
Abrevieri
Responsabilitati
Echipamente de ncercare
Conditii de mediu
Masuri preventive
Reguli de procedura
nregistrarile calitatii
Difuzarea procedurii

NUME
SEMNATURA
DATA

Elaborat
Dijmrescu Maria

2
3
4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
8
11
11

Verificat

Aprobat

PS VT 01
S.C MACROS.
S.R.L

PROCEDURA INSTRUCTIUNE
DE LUCRU PENTRU
EFECTUAREA
CONTROLULUI VT

Editia : 1
Revizia : 0
Exemplar nr.1

Pagina 5/12

1. SCOP
Prezenta procedura are drept scop stabilirea metodologiei de
executie corecta a unei examinari optico-vizuale, pentru a depista un
numar cat mai mare de discontinuitati macrostructurale si a reduce pe
cat posibil, incertitudinea de detectare.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica la controlul oricaror semifabricate si piese
finite, indiferent de materialul din care ele sunt confectionate si de
procedeul tehnologic de obtinere.

3. DOCUMENTATIA DE REFERINTA

NUME
SEMNATURA
DATA

E 1003-95 Hydrostatic Leak Teasting


E 1316
Terminology for Nondestructive Examination
E 432 91 Leak Testing Methodos, Guide for Selection of
E 479 91(1996) Leak Testing Specification, Guide for
Selection of
E 499 95 Leak Using the Mass Spectrometer Leak
Detector in the Detector Probe Mode.
E 493 94 Leak Using the Mass Spectrometer Leak
Detector in the inside-out Testing Mode.
SR ISO 3058 Controlul nedistructiv vizual. Alegerea
lupelor cu grosisment mic.
Elaborat
Dijmrescu Maria

Verificat

Aprobat

PS VT 01
S.C MACROS.
S.R.L

PROCEDURA INSTRUCTIUNE
DE LUCRU PENTRU
EFECTUAREA
CONTROLULUI VT

Editia : 1
Revizia : 0
Exemplar nr.1

Pagina 6/12

4. TERMENI FOLOSITI SI DEFINITII


4.1. Procedura mod specific de a executa o activitate (definitia
1.3. din SR ISO 8402)
4.2. nregistrare document care furnizeaza dovezi obiective ale
activitatilor efectuate sau ale rezultatelor obtinute(definitie 3.15 din SR
ISO 8402)
4.3. Examinarea optico-vizuala control efectuat cu ochiul liber
(vizual) sau/si cu ajutorul unor instrumente optice(optic) n conditiile
de iluminare standard, de catre persoane cu nsusiri fiziologice
adecvate.
4.4. Produs rezultat al activitatilor sau proceselor(definitie 1.4.
din SR ISO 8402), n cazul de fata obiectul supus examinarii.

5. ABREVIERI
5.1. V.T. optico-vizual.

NUME
SEMNATURA
DATA

Elaborat
Dijmrescu Maria

Verificat

Aprobat

PS VT 01
S.C MACROS.
S.R.L

PROCEDURA INSTRUCTIUNE
DE LUCRU PENTRU
EFECTUAREA
CONTROLULUI VT

Editia : 1
Revizia : 0
Exemplar nr.1

Pagina 7/12

6. RESPONSABILITATI
6.1. Responsabilul calitatii raspunde de implementarea prezentei
proceduri n activitatea laboratorului de defectoscopie, de cunoasterea
de catre cei care efectueaza examinarea, verifica rezultatele si aproba
raportul/buletinul de examinare, semnand la rubrica verificat.
6.2. Seful de laborator supravegheaza ntreaga activitate din
laborator, corectitudinea efectuarii examinarii prin perspectiva
prezentei proceduri si a instructiunilor de lucru privind atilizarea
aparaturii. Acesta confirma corectitudinea rezultatelor finale si si
asuma responsabilitatea pentru raportul de examinare si data emiterii
acestuia.
6.3. Inginerul / tehnicianul operator efectueaza examinarea
conform procedurii prezente, pe care si-a nsusit-o n prealabil. El
nregistreaza rezultatele examinarii si semneaza raportul de examinare
la rubrica elaborat.

7. ECHIPAMENTE DE NCERCARE
Lupe, putere de marire X4.X12
Microscoape stereoscopice IOR
Calibrare
Endoscop cu tija

NUME
SEMNATURA
DATA

Elaborat
Dijmrescu Maria

Verificat

Aprobat

PS VT 01
S.C MACROS.
S.R.L

PROCEDURA INSTRUCTIUNE
DE LUCRU PENTRU
EFECTUAREA
CONTROLULUI VT

Editia : 1
Revizia : 0
Exemplar nr.1

Pagina 8/12

8. CONDITII DE MEDIU
Nu sunt necesare conditii speciale de mediu.

9. MASURI PREVENTIVE
Toata aparatura optica va fi protejata de actiunea prafului prin folosirea
huselor, a cutiilor si truselor pentru pastrarea acccesoriilor.
9.2
Nu sunt necesare alte masuri preventive.

10. REGULI DE PROCEDURA


10.1.ACTIUNI PREALABILE ALE EXECUTIEI NCERCARII
10.1.1. Modul de analiza, acceptare, comunicare catre client,
nregistrare si repartizare a comenzilor de ncercare corespund
prevederilor procedurii generale PG-IC-01. Dupa acceptarea comenzii
trimise catre client, fiecare produs se marcheaza cu vopsea/creion
rezistent la apa, eticheta adeziva. Marcajul va cuprinde numarul
comenzii si numarul produsului daca acesta apartine unui lot.
10.1.2. Produsele primite pentru examinare sunt pastrate cu grija
spre a nu se deteriora. Dupa efectuarea ncercarii, ele vor fi expediate
clientului n perfecta stare.
10.1.3. Modul de verificare a functionarii echipamentelor de
ncercare/masurare si punerea n functiune a acestora corespund
procedurii generale PG-IC-01.
NUME
SEMNATURA
DATA
S.C

Elaborat
Dijmrescu Maria

PS VT 01

Verificat

Editia : 1

Aprobat

S.C
MACROS.
S.R.L

PROCEDURA
INSTRUCTIUNE DE
LUCRU PENTRU
EFECTUAREA
CONTROLULUI VT

Revizia : 0
Exemplar nr.1

Pagina 9/12

10.2. MODUL DE LUCRU


10.2.1. Pregatirea produselor n vederea examinarii, consta n
stergerea suprafetelor de praf si murdarie, folosind mijloace
adecvate( lavete, bucati de material textil, perii, solutii de detergent,
solutii decapante, degresanti etc..). Pregatirea nu trebuie sa modifice
geometria discontinuitatilor aflate pe suprafetele produselor.
Daca s-au folosit pentru curatire substante lichide, dupa spalarea
cu apa se va aplica o uscare n aer cald.
10.2.2. Alegerea instrumentelor optice se va face n conformitate
cu standardul.
10.2.3. Iluminarea trebuie sa asigure un flux luminos suficient
pentru vizualizare n conditii optime. Daca exista n dotare un
luxmetru, se va verifica valoarea fluxului luminos, urmarind
instructiunile de folosire a aparatului. Daca nu, se vor amplasa surse de
iluminare astfel : un bec cu incandescenta de 100W la distanta de 0,2m
sau un tub fluorescent de 60W la 0,8m. Directia de iluminare se va
modifica de la 30(iluminare tangentiala) la 90(iluminare
perpendiculara)
10.2.4. Examinarea. Indicatiile de defect se considera a fi orice
variatie de lumina n raport cu fondul suprafetei (pata mai luminoasa
sau mai ntunecata, de aceeasi culoare sau culoare diferita n raport cu
fondul).
Examinarea se face sistematic, dintr-o parte n alta a suprafetei,
astfel ncat nici o portiune sa nu ramana neexplorata. Locurile n care
se constata prezenta indicatiilor de defect vor fi examinate a doua oara
folosind instrumentele optice cu putere de marire sporita.
n cazul n care indicatiile de defect se refera la discontinuitati
care urmeaza a se remedia, acestea vor fi nsemnate ntr-un mod
vizibil.
Elaborat
Verificat
Aprobat
NUME
Dijmrescu Maria
SEMNATURA
DATA

PS VT 01
PROCEDURA
INSTRUCTIUNE DE
LUCRU PENTRU
EFECTUAREA
CONTROLULUI VT

S.C
MACROS.
S.R.L

Editia : 1
Revizia : 0
Exemplar nr.1

Pagina 10/12

10.3. CALCULUL, EVALUAREA SI EXPRIMAREA


REZULTATELOR
10.3.1. Rezultatele examinarii se nscriu de catre operator ntr-un
caiet individual de lucru, separat pentru fiecare esantion.
10.3.1. n urma examinarii produsele controlate se vor mpartii n
doua categorii: bune si rebut, prin confruntarea rezultatelor controlului
cu prevederile criteriului de acceptare/respingere. Cele doua categorii
de produse vor fi depozitate separat, n cutii, pe rafturi sau locuri
diferite, evitandu-se amestecarea lor accidentala. Persoana care
efectueaza operatia de confruntare a rezultatelor cu prevederile
criteriului A/R are pregatire corespunzatoare nivelului 2 si functia de
responsabil de ncercare sau sef de entitate.
10.4. GRADUL DE EXACTITATE AL EXAMINARI
10.4.1. Pentru a se lua decizii juste n aprecierea indicatiilor se
vor folosi: etaloane cu discontinuitati naturale sau artificiale.
10.4.2. Pentru micsorarea incertitudinii de determinare a
structurii metalografice si a discontinuitatilor se pot utiliza metode de
control complementare: control cu lichide penetrante, cu pulberi
magnetice etc...
10.5. CRITERII A/R
Conform prescriptiilor tehnice : A / R.

NUME
SEMNATURA
DATA

Elaborat
Dijmrescu Maria

Verificat

Aprobat

PS VT 01
S.C
MACROS.
S.R.L

PROCEDURA
INSTRUCTIUNE DE
LUCRU PENTRU
EFECTUAREA
CONTROLULUI VT

Editia : 1
Revizia : 0
Exemplar nr.1

Pagina 11/12

11. NREGISTRARILE CALITATII


Rezultatele examinarii se nscriu n raportul de examinare.
n cazul n care exista mai multe produse identice care se examineaza n
acelasi mod, raportului de examinare i se ataseaza un tabel
nainte si dupa arhivarea nregistrarilor calitatii singura persoana care are
succes la acestea este seful de laborator. n felul acesta se evita posibilitatea de
modificare a acestora si regimul de confidentialitate.
Raportul de examinare n original se nmaneaza clientului. O copie a acestuia
se introduce n arhiva laboratorului gestionata de seful de laborator.

12. DIFUZAREA PROCEDURII


12.1. Exemplarul 0 se pastreaza n arhiva de catre
responsabilul cu asigurarea calitatii pentru trasabilitate si cu dovada
obiectiva de asigurarea calitatii.
12.2.Exemplarul numerotat se pastreaza de catre responsabilul
cu asigurarea calitatii pentru multiplicarea n vederea difuzarii.
12.3. Exemplarul 1 se trimite sefului de catedra.
12.4. Exemplarul 2 se trimite sefului de laborator.
12.5. Exemplarul 3 se trimite responsabilului de ncercare.
12.6. Exemplarul 4 se trimite organismului de acreditare.
12.7. Lista de difuzare se pastreaza mpreuna cu indicatorul
reviziilor, exemplarul 0 si exemplarul numerotat
destinat multiplicarii.
Elaborat
Verificat
Aprobat
NUME
Dijmrescu Maria
SEMNATURA
DATA

RAPORT DE EXAMINARE OPTICO-VIZUAL


Nr../Data.

Date tehnice
Beneficiar.Adresa
.

Comanda nr..
Data efectuarii examinarii.
Cod produs controlat GPL 01
Material..otel A3
Metoda de examinare..optico-vizual
Modul de pregatire a produsului pentru examinare.
Standardul de metoda folosit.SE EN 25817.

Conditiile tehnice de efectuare a examinarii


Aparatul optic folosit (tip/putere de marire)..

Lampa de iluminare (tip / putere, W)100W..


Distanta lampa-piesa (cm)20cm
Examinarea s-a efectuat NAINTE/DUPA tratamentul termic

Rezultatele examinarii
Defecte constatate (denumire,simbol)

.
Decizia : ADMIS / RESPINS

RESPONSABILITATI
EXAMINAT

Numele si
prenumele
Semnatura

VERIFICAT

APROBAT
Sef de laborator

DATA