Sunteți pe pagina 1din 11

PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI

IN TIMPUL

EXECUTIEI

PCCVI

Obiectiv:

Constructia Statiilor de Epurare in aglomerarile


BOLINTIN VALE SI MIHAILESTI

Aprobat,
Reprezentant
contractor
Ing.

Mogooaia
-2011

Drawn up:

Date:
Name:

02.02.2011
Ing.
Coord depart Calitate

Signature:
This document was processed on recycled paper

Verified:

Date:
Name:

Ing.
Respons. Control Tehnic Calitate in Ctii RCTCC

Signature:
Form code: SIM 168/2008

PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI


IN TIMPUL

EXECUTIEI

PCCVI

Obiectiv: :

Constructia Statiilor de Epurare in aglomerarile


BOLINTIN VALE SI MIHAILESTI

NOTE: Prezenta

Categorii de lucrari, control si


verificare incluse in
documentatie

Modul de efectuare al
controalelor si
determinarilor
(metode norme tehnice)

Frecventa
solicitata in
caietele de
sarcini

Tolerate
admisibile

A.
1.

procedura i documentele asociate sunt proprietatea ALPINE i nu pot fi multiplicate sau difuzate fr acordul
scris al managerului

SAPATURA
Verificarea incadrarii in planul
general, a dimensiunilor si
cotelor

Masuratori directe

La inceperea
lucrarilor

Conform
caietului de
sarcini

Cine efectueaza
Controlul/
Verificarea
5

Sef santier
Topometrist
Proiectant
Consultant

Trasarea

2.

a)Verificarea naturii solului si a


cotei de fundare

Cota teren fundare

La executia
sapaturii pentru
fundare

-verificare grad de compactare


teren fundare

STAS 12288/85

Conform Proiect

STAS 12288/85

La stabilirea
acestora
Conform Proiect

3.

B.
1
2.

INFRASTRUCTURA DRUM
. Verificarea cotei platformelor
. verificare grad de compactare

Acest document a fost procesat pe hartie reciclata

Conform
caietului de
sarcini
Conform
Caiet de
sarcini

Conform Caiet
de sarcini

Sef santier
Resp. RCTCC
Consultant
Sef santier
Laborator
societate / Resp.
RCTCC
Consultant
Sef santier
RTE
Proiectant
Consultant

Inregistrari de calitate
Document
intocmit
6

PV de predare
amplasament

SIM
152/2008

PV de predareprimire front de
lucru

SIM
154/2008

PV de trasare

SIM
153/2008
SIM
156/2008
155/2008

PVLA

Depart.CQ
Consultant

Faza
determinanta

PV cota de
fundare

Comp.CQ
Consultant
Laborator
societate/
Comp. CQ
Consultant

SIM
155/2008

Comp. CQ
Consultant

Conform cod: SIM 168/2008

PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI


IN TIMPUL

EXECUTIEI

PCCVI

Obiectiv: :

Constructia Statiilor de Epurare in aglomerarile


BOLINTIN VALE SI MIHAILESTI

C. SUPRASTRUCTURA DRUM
Verificare grosime strat si grad
de compactare pentru:
fundatie balast
fundatie piatra sparta
imbracaminte din mixturi
asfaltice
Receptie preliminara
D
1.

Receptie finala
IZOLATII
a)Verificarea izolatiei ce se
aplica sub solul inlocuit(daca
este cazul)

STAS 12288/85

Conform
Proiect
Conform Caiet
de sarcini

SR 174:2002

Verificarea documentelor
de aprovizionare si a
certificatelor de calitate
STAS 12288/85

SIM
164/2008

Conform
Caiet de
sarcini

Conform
Proiect si Caiet
de sarcini

Sef santier
Laborator
societate /
Resp.
RCTCC
Consultant

Sef santier
Resp
RCTCC
Consultant

b)verificare gradului de
compactare pentru umplutura

E
1

FUNDATII
a)fundatii usoare
b) fundatii grele
STRUCTURA DE

BETON

Raport de incercare
SIM 176/2008
SIM
184/2008
PVLA

SIM
164/2008

Comp. CTC
Consultant

164/2008

Comp.CTC
Consultant

SIM
164/2008

Comp. CTC
Consultant

Faza determinanta

4.
c)Verificarea rosturi de
etanseitate si de dilatare

Laborator
societate/
Comp. CQ
Consultant

Verificarea etanseitatii

NT
084/03
I 9/94

Conform Caiet
de sarcini

Verificarea calitatii
materialelor utilizabile

Conform
Caiet de
sarcini

Conform
Proiect si Caiet
de sarcini

Sef santier
RTE
Consultant
Sef santier
Resp
RCTCC
Consultant

PVR

PVLA

ARMAT

Acest document a fost procesat pe hartie reciclata

Conform cod: SIM 168/2008

PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI


IN TIMPUL

EXECUTIEI

PCCVI

Obiectiv: :

Constructia Statiilor de Epurare in aglomerarile


BOLINTIN VALE SI MIHAILESTI

1.
Verificarea armaturii
pentru:
- stalpi beton
- ziduri de beton
- grinzi de beton

Verificarea documentelor
de aprovizionare, marca
Incercarea la tractiune si
indoire

2.

Verificarea montajului armaturii


de otel
planeitate si verticalitate

Montare structura prefabricate;


- stalpi
- grinzi
- pane
- stalpi metalici intermediari
- panouri de soclu.
- panouri de fatada
- inchideri panouri sandwich
- invelitoare table cutata +
termoizolatie + hidroazolatie

G.
1.

2.

Conform
Caiet de
sarcini
NE012
C56

Conform Caiet
de sarcini

Control vizual

Conform
proiect

Conform Caiet
de sarcini

Verificarea documentelor
de aprovizionare si a
certificatelor de calitate

Conform
Caiet de
sarcini
Conform
Proiect si Caiet
de sarcini

Verificarea etanseitatii

Laborator
societate
Sef santier
RTE
Consultant

Raport de
Incercare

Sef santier
RTE
Consultant

Faza determinanta

Sef santier
Resp
RCTCC
Consultant

NT 084/03
I 9/94

Comp.CTC
Consultant
PVLA

SIM
164/2008

PVLA

Comp.CTC
Consultant

SIM
164/2008

Comp. CTC
Consultant

Faza determinanta

ARHITECTURA
Structuri subterane

Structure supraterane

Masuratori directe

Conform
proiect

Conform Caiet
de sarcini

Masuratori directe

Conform
proiect

Conform Caiet
de sarcini

Acest document a fost procesat pe hartie reciclata

Sef santier
Topometru
Proiectant
Consultant
Sef santier
RTE
Consultant

PV de trasare

SIM
153/2008

PVRC

SIM
176/2008

depart CTC
Consultant
depart CTC
Consultant

Conform cod: SIM 168/2008

PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI


IN TIMPUL

EXECUTIEI

PCCVI

Obiectiv: :

Constructia Statiilor de Epurare in aglomerarile


BOLINTIN VALE SI MIHAILESTI

3.

Acoperisuri
Verificare inaltime
Verificare panta

Masuratori directe

Conform
proiect

Conform Caiet
de sarcini

4.

1.

2.

3.

Receptia preliminara

Control vizual

SUPRASTRUCTURA
Verificarea la furnizor a
armaturii in conformitate cu
specificatiile caracteristice
structurilor metalice

METALICA

Verificarea caracteristicilor
mecanice ale armaturilor

Verificarea sudurilor in
conformitate cu specificatia
referitoare la structuri metalice

Conform
proiect

Conform Caiet
de sarcini

Verificarea
documentelor de livrare
si a declaratiilor de
conformitate

Conform
Caiet de
Sarcini
NE 012
C56

Conform Caiet
de Sarcini

Verificarea rezistentei la
indoire si la
tractiune

STAS
438/1,2,3

Conform Caiet
de Sarcini

Verificare vizuala

NP 084/03
I 9/94

Conform Caiet
de Sarcini

Conform
Caiet de
Sarcini
NE 012
C56

Conform Caiet
de Sarcini

Sef santier
RTE
Consultant

PVRC

SIM
176/2008

PVRC

SIM
176/2008

depart CTC
Consultant

depart CTC
Consultant

Raport de incercari

4.
Verificarea montarii armaturii
Inchideri laterale;planeitate si
verticalitate

Sef santier
Resp.
RCTCC
Consultant

Verificare vizuala

Receptie structura de rezistenta

Acest document a fost procesat pe hartie reciclata

Sef Santier
Resp.
RCTCC
Consultant

Sef Santier
Lab .agreat
Resp.
RCTCC
Consultant
Sef Santier
Resp.
RCTCC
Consultant
Sef Santier
RTE
Consultant

PVRC

SIM
176/2008

Raport de incercari

PVRC

PVLA

depart CTC
Consultant

Lab. agreat
depart CTC
Consultant

SIM
164/2008
SIM
164/2008

depart CTC
Consultant
depart CTC
Consultant

Faza determinanta
Conform cod: SIM 168/2008

PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI


IN TIMPUL

EXECUTIEI

PCCVI

Obiectiv: :

Constructia Statiilor de Epurare in aglomerarile


BOLINTIN VALE SI MIHAILESTI

I
1

Montare echipamente

INSTALATII INCALZIRE
Receptionarea utilajelor si
verificarea conformitatii lor cu
proiectul

Verificare vizuala

Conform
Caiet de
Sarcini

Teste de presiune

C56:2002

Verificare system
SCADA
CENTRALA
Verificarea
documentelor de livrare
si a declaratiilor de
conformitate

Verificarea amplasarii
utilajelor,a traseelor si pantelor
conductelor

Control vizual

Verificarea presiunii la cald si la


rece a instalatiei termice

Testul de etanseitate

Receptia la punerea in functiune

INSTALATII

Conform Caiet
de Sarcini

Sef Santier
RTE
Consultant

PVRC

SIM
176/2008

depart CTC
Consultant

Faza determinanta
Faza determinanta
Raport de incercari

Conform
Caiet de
Sarcini
NE 012
C56
Conform
Caiet de
Sarcini
C56:2002

Conform Caiet
de Sarcini

Conform
Proiect
C56:2002
NP 084/03
I 9/94
Conform.
Proiect

Conform Caiet
de Sarcini

Conform Caiet
de Sarcini

Conform Caiet
de Sarcini

Sef Santier
Resp.
RCTCC
Consultant
Sef Santier
Instalator
Resp. RTCC
Consultant
Sef Santier
Instalator
Resp.
RCTCC
Consultant
Sef Santier
RTE
Consultant

PVRC

PVRC

SIM
176/2008
SIM
176/2008

Faza determinanta

PVRC

depart CTC
Consultant
depart CTC
Consultant

depart CTC
Consultant

SIM
176/2008

depart CTC
Consultant

SANITARE

Acest document a fost procesat pe hartie reciclata

Conform cod: SIM 168/2008

PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI


IN TIMPUL

EXECUTIEI

PCCVI

Obiectiv: :

Constructia Statiilor de Epurare in aglomerarile


BOLINTIN VALE SI MIHAILESTI

1.

2.

Verificarea asamblarilor la
reteaua de aprovizionare cu apa
calda si rece[trasee, diametre,
aspect estetic,etc.]

Control vizual

Verificarea pozitionarii
obiectelor sanitare

Control vizual

Conform Caiet
de Sarcini

Conform
Caiet de
Sarcini
C56:2002

Conform Caiet
de Sarcini

Conform
Proiect
C56:2002
NP 084/03
I 9/94
Conform.
Proiect

Conform Caiet
de Sarcini

Conform.
Proiect

Conform Caiet
de Sarcini

3.

Verificarea functionarii
instalatiei si a etanseitatii pentru
reteaua de apa calda si rece

Receptia preliminara

Receptie finala

K
.1

INSTALATII CLIMA VENTILATIE SI AER CONDITIONAT


Receptionarea si verificarea
Verificarea
utilajelor si a materialelor
documentelor de livrare
Conform
si a declaratiilor de
Caiet de
conformitate
Sarcini
NE 012
C56
Verificarea amplasarii utilajelor, Control vizual
Conform
a traseelor canalelor si aspectul
Caiet de
estetic al instalatiilor
Sarcini
C56:2002

Testul de etanseitate

Conform
Proiect
C56/2002

Acest document a fost procesat pe hartie reciclata

Conform Caiet
de Sarcini

Sef Santier
Instalator
Resp.
RCTCC
Consultant
Sef Santier
Instalator
Resp.
RCTCC
Consultant
Sef Santier
Instalator
Resp.
RCTCC
Consultant
Sef Santier
RTE
Consultant
Sef Santier
RTE
Consultant

PVLA

PVRC

SIM
164/2008

SIM
176/2008

Faza determinanta

depart CTC
Consultant

depart CTC
Consultant

depart CTC
Consultant

PVRC

SIM
176/2008

depart CTC
Consultant

PVRC

SIM
176/2008

depart CTC
Consultant

Raport de incercari
Conform Caiet
de Sarcini
PVRC
Conform Caiet
de Sarcini

Sef Santier
Instalator
Resp.
RCTCC
Consultant

PVRC

SIM
176/2008
SIM
176/2008

depart CTC
Consultant
depart CTC
Consultant

Conform cod: SIM 168/2008

PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI


IN TIMPUL

EXECUTIEI

PCCVI

Obiectiv: :

Constructia Statiilor de Epurare in aglomerarile


BOLINTIN VALE SI MIHAILESTI

Verificarea etanseitatii
instalatiei si punerea in
functiune

Testul de etanseitate

Receptia preliminara

Control vizual

Receptie finala

L
1

RETELE EXTERIOARE
Trasarea lucrarilor

DE APA
Masuratori directe

2.

a)Verificarea cotei sapaturii

Cota sapatura

Verificarea pozarii
conductelor, inclusive
umplutura de nisip din jurul
conductei din PE

Control visual si
masuratori

Verificarea pozitionarii
elementelor de instalatii
inglobate, inaintea turnarii
betonului

Control visual si
masuratori

Acest document a fost procesat pe hartie reciclata

Conform
Proiect
C56:2002
NP 084/03
I 9/94
Conform.
Proiect

Conform Caiet
de Sarcini

Conform.
Proiect

Conform Caiet
de Sarcini

La
inceperea
lucrarilor

Conform
caietului de
sarcini

La
executia
sapaturii
pentru
retelele de
apa
Conform
Caiet de
Sarcini
C56:2002

Conform
caietului de
sarcini

Conform
Caiet de
Sarcini
C56:2002

Conform Caiet
de Sarcini

Conform Caiet
de Sarcini

Conform Caiet
de Sarcini

Sef Santier
Instalator
Resp.
RCTCC
Consultant
Sef Santier
RTE
Consultant
Sef Santier
RTE
Consultant

Faza determinanta

Sef santier
Topometru
Proiectant
Consultant
Sef santier
Resp.
RCTCC
Consultant

PV de trasare

Sef Santier
Instalator
Resp.
RCTCC
Consultant
Sef Santier
Instalator
Resp.
RCTCC
Consultant

depart CTC
Consultant

PVRC

SIM
176/2008

PVRC

SIM
176/2008
SIM
153/2008

Faza determinanta

PVLA

PVLA

depart CTC
Consultant
depart CTC
Consultant
depart CTC
Consultant
depart CTC
Consultant

SIM
164/2008

SIM
164/2008

depart CTC
Consultant

depart CTC
Consultant

Conform cod: SIM 168/2008

PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI


IN TIMPUL

EXECUTIEI

PCCVI

Obiectiv: :

Constructia Statiilor de Epurare in aglomerarile


BOLINTIN VALE SI MIHAILESTI

5
Verificare grad de compactare al
umpluturilor

STAS 12288/85

Verificarea instalatiilor
hidraulice din camine si proba
de presiune

Vizual si testul presiunii

Spalarea si dezinfectarea
instalatiilor hidraulice

8
9
M
1

Receptia preliminara

Control vizual

Receptie finala
INSTALATIA
Predare primire front de lucru
si trasarea lucrarilor

DE CANALIZARE
Masuratori directe

Verificarea materialelor
aprovizionate pe santier

Verificarea
documentelor de livrare
si a declaratiilor de
conformitate

Acest document a fost procesat pe hartie reciclata

Conform
Proiect

Conform Caiet
de sarcini

Sef santier
Laborator
societate /
Resp.
RCTCC
Consultant
Sef Santier
Instalator
RTE
Consultant
Sef Santier
Instalator
Consultant

Conform
Proiect
C56:2002

Conform Caiet
de Sarcini

Conform
Proiect
C56:2002

Conform Caiet
de Sarcini

Conform.
Proiect

Conform Caiet
de Sarcini

Conform.
Proiect

Conform Caiet
de Sarcini

La
inceperea
lucrarilor

Conform
caietului de
sarcini

Sef santier
Topometru
Proiectant
Consultant

Conform
Caiet de
Sarcini
NE 012
C56

Conform Caiet
de Sarcini

Sef Santier
Resp.
RCTCC
Consultant

Sef Santier
RTE
Consultant
Sef Santier
RTE
Consultant

PVLA

SIM
164/2008

Faza determinanta

depart CTC
Consultant

PVLA

SIM
164/2008

PVRC

SIM
176/2008

PVRC

SIM
176/2008

PV de trasare

PVRC

Laborator
societate/
Comp. CTC
Consultant

SIM
153/2008

SIM
176/2008

depart CTC
Consultant
depart CTC
Consultant
depart CTC
Consultant
depart CTC
Consultant

depart CTC
Consultant

Conform cod: SIM 168/2008

PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI


IN TIMPUL

EXECUTIEI

PCCVI

Obiectiv: :

Constructia Statiilor de Epurare in aglomerarile


BOLINTIN VALE SI MIHAILESTI

a)Verificarea cotei sapaturii

Cota sapatura

Verificarea pozariir conductelor,


inclusive umplutura de nisip din
jurul conductei din PVC

Control vizual si
masuratori

Verificare grad de compactare al


umpluturilor

STAS 12288/85

Verificarea etansarii

Testul etansarii

La
executia
sapaturii
pentru
retelele de
apa
Conform
Caiet de
Sarcini
C56:2002

7.
8
N

Receptia preliminara

Control vizual

Receptie finala
INSTALATIA

Conform
Proiect

Conform
caietului de
sarcini

Sef santier
Resp.
RCTCC
Consultant

Conform Caiet
de Sarcini

Sef Santier
Instalator
Resp.
RCTCC
Consultant
Sef santier
Laborator
societate /
Resp. RTCC
Consultant
Sef Santier
Instalator
Resp.
RCTCC
Consultant
Sef Santier
RTE
Consultant
Sef Santier
RTE
Consultant

Conform Caiet
de sarcini

Conform
Caiet de
Sarcini
C56:2002

Conform Caiet
de Sarcini

Conform.
Proiect

Conform Caiet
de Sarcini

Conform.
Proiect

Conform Caiet
de Sarcini

depart CTC
Consultant
PVLA

PVLA

PVLA

SIM
164/2008

SIM
164/2008

SIM
164/2008

PVRC

SIM
176/2008

PVRC

SIM
176/2008

PVRC

SIM
176/2008

depart CTC
Consultant

Laborator
societate/
Comp. CTC
Consultant
depart CTC
Consultant

depart CTC
Consultant
depart CTC
Consultant

ELECTRICA

Acest document a fost procesat pe hartie reciclata

Conform cod: SIM 168/2008

PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI


IN TIMPUL

EXECUTIEI

PCCVI

Obiectiv: :

Constructia Statiilor de Epurare in aglomerarile


BOLINTIN VALE SI MIHAILESTI

1.

Verificarea instalatiei electrice:


- de alimentare
- de iluminare

Conform
Caiet de
sarcini
C56:2002

Conform Caiet
de sarcini

2.

Verificarea montarii
- tabloului electric
- panourilor de iluminat

Conform
Caiet de
sarcini
C56:2002

Conform Caiet
de sarcini

Sef santier
Instalator
RTE
Consultant

3.

Verificarea functionarii
:instalatiei de medie tensiune
:instalatiei de joasa tensiune

Conform
Caiet de
sarcini
C56:2002

Conform Caiet
de sarcini
C56:2002

Sef santier
Instalator
Resp.
RCTCC
Consultant

Acest document a fost procesat pe hartie reciclata

Sef santier
Instalator
Resp.RCTC
C
Consultant

depart CTC
Consultant
PVRC

SIM
176/2008

Faza determinanta

depart CTC
Consultant

depart CTC
Consultant
PVRC

SIM
176/2008

Conform cod: SIM 168/2008