Sunteți pe pagina 1din 93

Inteligență* Ar-ficială *

Bogdan*Alexe*

bogdan.alexe@fmi.unibuc.ro *

*

Secția* Tehnologia * Informației ,* anul *III,*2015C2016* Cursul *1*

*

*

Cuprinsul * cursului*de* azi *

1. Aspecte* organizatorice*legate*de*cursul*de*IA*

*

2. Prezentarea* cursului*de*IA*

Cuprinsul * cursului*de* azi *

1. Aspecte* organizatorice*legate*de*cursul*de*IA*

*

2. Prezentarea* cursului*de*IA*

Aspecte* organizatorice*legate*de*cursul*de*IA*

Structura* primului * semestru * Orar* Materiale* Examen * Regulament*de* integritate* Impresiile* studenților*de* anul * trecut* Notele*de* anul * trecut* Lucrare*de* licență*

*

Structura* primului * semestru *

hPp://unibuc.ro/n/studii/calendar_academic.php *

* •   14* cursuri*de*IA*(11* cursuri* în *2015*+*3* cursuri* în *2016)* •   13/14* laboratoare*de*IA*(10/11**
*
•   14* cursuri*de*IA*(11* cursuri* în *2015*+*3* cursuri* în *2016)*
•   13/14* laboratoare*de*IA*(10/11** în *2015*+*3* în *2016)*
•   cursul* și * laboratoarele*de* pe*16*decembrie *SE*FAC!!!*
•   săptămâna*5C9*octombrie*2015*este* pară *
*

Orar*

Orar*

Orar*

* * *
*
*
*
* * * * * * * * *
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Materiale*

moodle.fmi.unibuc.ro*

Materiale* •   moodle.fmi.unibuc.ro *
Materiale* •   moodle.fmi.unibuc.ro *

Examen *C* evaluare* și * notare*

1

1

1

Nota = 3 Scris + 3 Laborator + 3 P roiect

Scris *–*individual,*minim*nota*5*

model*de*lucrare* scrisă *–* ul-mul *curs*20.01.2016*

Laborator*–*individual,*minim*nota*5*

lucrare*de* laborator*20C22.1.2016*(ul-ma * săptămână )* minim*7*prezențe;* alcel * lucrare*de* laborator*#2*la* examen *

Proiect*–* grupe*de*2C3* studenți ,*minim*nota*5*

* proiect *1*–* termen *de* predare*22.11.2015*(săpt.*8)* * proiect *2*–* termen *de* predare*17.01.2016*(penul-ma * săptămână )*

Examen *C* restanță*

2

1

Nota = 3 Scris + 3 Laborator

Scris *–*individual,*minim*nota*5*

Laborator*–*individual,*minim*nota*5*

lucrare*de* laborator*la* restanță*

Fără * proiect *

Examen *–* desfășurare*

Anul * trecut:**

toate* materialele*la* dispoziția * studentului *

studenții *au* avut* voie* * vină*la* examen *cu* laptopurile* conectate*la*internet*

Anul * acesta:**

putem* urma * aceeași * paradigmă *

puteți * propune* voi *o* altă* modalitate*de* desfășurare*a* examenului *care** îndeplinească* următoarele* condiții :*

lucrare* individuală*

evaluarea* cunoș-ințelor* prin * rezolvarea *de* probleme *(nu*se* evaluează* capacitatea*de* memorare*a* cunoș-ințelor)*

Regulament*de* integritate*

regulament* privind * ac-vitatea* studenților*la*UB:*

hPp://fmi.unibuc.ro/ro/pdf/2015/consiliu/UB_Regulament_studen-_2015.pdf *

regulament*de* e-că* și * profesionalism*la* FMI:

hPp ://fmi.unibuc.ro/ro/pdf/2015/consiliu/Regulament_e-ca_FMI.pdf *

** *
**
*
* *
*
*

3* incidente* minore*=*un*incident*major*=*exmatriculare*

*

Regulament*de* integritate*

NU*COPIAȚI* codul* sursă *(MATLAB)* pentru * realizarea* proiectelor*de*la*colegi* (incident*minor)*

proiectele*le* vom*face*împreună ,* vom* rezolva * mai * mult*de* jumătate*din* ele*la* laborator*

NU*COPIAȚI*la* examenul * scris *( trebuie* Cmi*explicați * ce* ați * scris )* (incident*major)*

Impresiile* studenților*de* anul * trecut*

îmi *pare* rău * *nu*am* ajuns *la* mai * multe* cursuri,* păreau * foarte* interesante”*(studentul * prefera *World*Of* Warcram)*

“miCa* plăcut,* erau * foarte* multe* poze* și *videoC uri .*Dar*nCam*

înțeles*exact*materia* *era* prea * puțin

* scris * pe*slideC uri ”*

“la*curs*era*frumos * dar*la* laborator*am* pierdut * firul *de*la* început * *nu*miCa*plăcut* programarea ” *

“neCa*plăcut* *neC ați * ajutat*la* proiecte”*

“ trebuia* * avem* posibilitatea* * luam*nota*12,* să *ne* mai * dați *un* proiect ”*

Notele*de* anul * trecut*

25* 20* 12* 11* 8* 5* 4* #*STUDENȚI*
25*
20*
12*
11*
8*
5*
4*
#*STUDENȚI*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

NOTA*

Lucrare*de* licență?*

dacă* *place*materia,* luați * notă*mare*la* examen *(minim*9)* și * vreți * * * faceți * lucrarea*de* licență*sub* îndrumare*mea* putem* discuta*

subiectul * lucrării *de* licență* poate*fi* propus *de* voi * sau *de* mine*

trebuie* să *fie* pe* specializarea*mea*( vedere* ar-ficială )*

număr* limită*:*7* studenți *

Prezentarea* cursului*de*IA*

1. Aspecte* organizatorice*legate*de*cursul*de*IA*

*

2. Prezentarea* cursului*de*IA*

Prezentarea* cursului*de*IA*

IA*–* definiție* Aplicații *de* succes * în *IA* IA*–* istorie* Ce* vom* studia*la* acest*curs*de*IA?* Structura* cursului* Proiecte*posibile* Vedere * Ar-ficială * Aplicații * în * Vederea * Ar-ficială *

*

Inteligență* Ar-ficială *–* definiție*

Inteligență* Ar-ficială *–* definiție* •   Inteligență* C* abilitatea*de*a*rezolva * probleme * * * *
Inteligență* Ar-ficială *–* definiție* •   Inteligență* C* abilitatea*de*a*rezolva * probleme * * * *

Inteligență* C* abilitatea*de*a*rezolva * probleme *

*

*

*

***************************************C*construirea*de* Inteligență* ar-ficială * computere*/** *** scrierea *de* programe*somware* inteligente* pentru * rezolvarea *de* probleme **

*

Inteligență* Ar-ficială *–* definiție*

om*

rațiune*

gândire*

comportament*

1.#…# simulează# gândirea # umană#

2.#…#se# comportă # ca# un# om #

3.#…# simulează# gândirea # rațională #

4.#…#se# comportă # rațional #

Definiția*1:* simulează * gândirea* umană *

studiază* creierul* uman *din* perspec-va * felului * în *care* este* procesată* informația * pentru * rezolvarea *de* probleme * • ș-ințe*cogni-ve*=*psihologie*+*IA*+* lingvis-că*+* filozofie* +* ș-ințe* neuronale* • două* paradigme:* simbolică *vs.*conecționistă*

lingvis-că *+* filozofie* +* ș-ințe* neuronale* •   două * paradigme :* simbolică *vs.* conecționistă*
lingvis-că *+* filozofie* +* ș-ințe* neuronale* •   două * paradigme :* simbolică *vs.* conecționistă*
lingvis-că *+* filozofie* +* ș-ințe* neuronale* •   două * paradigme :* simbolică *vs.* conecționistă*

Paradigma * simbolică *

sistemul * cogni-v* reprezintă* cunoș-ințele* și * stările*de* lucruri * corespunzătoare* prin * simboluri *

gândire*=* manipulare*de* simboluri *

când * scriem *un*program* întrCun* limbaj *de* nivel * înalt*(C,* C++)*nu*ne* punem* problema * * descriem * reprezentarea* exact*la*nivel *de*bit*a*datelor,*ci* folosim * -puri *de*date* prefabricate*( simboluri )*

Paradigma * conecționistă*

sistemul * cogni-v* reprezintă* cunoș-ințele* și * stările*de* lucruri * corespunzătoare* prin * ac-varea* unor* unități * simple*( neuroni )* pe* baza * unor*paPernC uri * și * valori *de* ac-vare*

model*matema-c* *****pentru *neuron**

*

rețea* neuronală *

* și * valori *de* ac-vare* •   model* matema-c* ***** pentru *neuron** * •  
* și * valori *de* ac-vare* •   model* matema-c* ***** pentru *neuron** * •  
* și * valori *de* ac-vare* •   model* matema-c* ***** pentru *neuron** * •  

Definiția*2:*se* comportă * ca*un* om*

Testul *Turing*

comportă * ca *un* om * •   Testul *Turing* OM# * * SISTEM#IA# * Interogator
OM# * * SISTEM#IA# *
OM#
*
*
SISTEM#IA#
*

Interogator#OM#

C*un* om*nu* poate* dis-nge* în * -mpul * unei * conversații * scrise * dacă* interlocutorul * este*calculator*sau *

*

om* • Ce* abilități * ar* trebui *un*calculator** aibă* pentru *a* trece*de* testul *Turing?* 1. procesarea* limbajului *natural*( comunicare)*

2. reprezentarea* cunoș-ințelor*( stocare* informații )* 3. deducție* automată *(a* faptelor* pe* baza * cunoș-ințelor)* 4. învățare* automată*( detectare*de*paPernC uri )*

A.*Turing,*Compu-ng*machinery*and*intelligence,*Mind*59,*pp.*433C460,*1950*

Testul *Turing*

Turing*a* prezis * * până* în * anul *2000,*un*sistem* informa-c*IA* va* putea* * păcălească*30%*din* interogatori * pentru *5*minute* Premiul*Loebner* 2008:*12* interogatori *–*5*minute* pentru *a* conversa*

simultan *cu*2*en-tăți

Câșțigătorul ,* Elbot *,*a* reușit* interogatori .*

* diferite*( om* sau * sistem*AI)*

* păcăleacă*3*din*12*

.* * diferite *( om * sau * sistem*AI)* * păcăleacă *3*din*12* hPps:// en.wikipedia.org /wiki/ Loebner_Prize*
.* * diferite *( om * sau * sistem*AI)* * păcăleacă *3*din*12* hPps:// en.wikipedia.org /wiki/ Loebner_Prize*

hPps://en.wikipedia.org/wiki/ Loebner_Prize*

Testul *“total”*al*lui *Turing*

Include*semnal *video*–* interogatorul * uman * poate* testa* capacitățile* perceptuale*ale* interlocutorului * Abilități * necesare:*

interogatorul * uman * poate* testa* capacitățile* perceptuale*ale* interlocutorului * Abilități * necesare :*

Subdomenii *ale* Inteligenței * Ar-ficiale*

Definiția*3:* simulează * gândirea* rațională *

gândirea* ca* proces *care*urmează * anumite* legi *C>* Logica * • pornind *de*la*premise*corecte* și * urmând * aceste* legi *se* ajunge*la* concluzii * corecte*=* raționamente*

C*“ Socrate* este*un* om;* toții * oameni * sunt * muritori ;* prin * urmare* Socrate* este* muritor.” *

descrie * problema * în * notație* formală *de* logică * și * apoi * aplică* regulile*de* deducție* pentru * rezolvare* • dezavantaje:*

C* complexitate* computațională* crescută* C* descrierea * incer-tudinii *

Definiția*4:*se* comportă * rațional *

agent*rațional *care*acționează* pentru * a-ngerea* op-mă * a* scopurilor * luând * decizii *( inferențe)*

C* scopuri * exprimate* în * termeni *de* u-litate* C*a*fi*rațional *=*a* maximiza * u-litatea* C* în * situații *de* incer-tudine,* alege* decizia*cu* cea* mai *mare* u-litate* es-mată*(expected*u-lity)*

*

comportamentul * omului *nu* rezultă* întotdeauna*din* rațiune*+* inferențe:*

C* gesturi * reflexe*( când * punem* mâna * pe* ceva* încins * avem* reflexul* de*a*ne*retrage* imediat* mâna )*

Aplicații *de* succes * în * Inteligență* Ar-ficială *

Şah :*Deep*Blue*vs *Kasparov*

Deep*Blue*( proiectat*de*IBM)*îl * învinge* în *1997*pe*Kasparov* după* ce* în * prealabil * pierduse* în *1996*

#

după * ce * în * prealabil * pierduse * în *1996* # •   1996:#Kasparov#

1996:#Kasparov# câşHgă# “I*could*feel*–*I*could*smell*–*a*new* kind*of*intelligence*across*the*table.”*

1997:#Deep#Blue#câşHgă* * “Deep*Blue*hasn't*proven*anything.”*

Recunoaştere* vocală*

Dragon*dicta-on*(Nuance)*,* Siri *(Apple)*,*Voice*search*(Google)*

  Dragon*dicta-on*(Nuance)*,* Siri *(Apple)*,*Voice*search*(Google)* Dragon#dictaHon# S i r i # Voice#Search#

Dragon#dictaHon#

  Dragon*dicta-on*(Nuance)*,* Siri *(Apple)*,*Voice*search*(Google)* Dragon#dictaHon# S i r i # Voice#Search#

Siri#

  Dragon*dicta-on*(Nuance)*,* Siri *(Apple)*,*Voice*search*(Google)* Dragon#dictaHon# S i r i # Voice#Search#

Voice#Search#

Recunoaştere* vocală*

Google*translate*

Recunoaştere* vocală* •   Google*translate*

Traducere* automată*

Traducere* automată*
Traducere* automată*
Traducere* automată*
Traducere* automată*
Traducere* automată*
Traducere* automată* * *
Traducere* automată*
*
*

Traducere* automată*

* *
*
*

hPp:// googleblog.blogspot.com /2015/01/halloC hola C ola CmoreCpowerfulC translate.html *

Maşini * fără * şofer *

Maşini * fără * şofer * •   Nissan:* în *2020* maşini * fără * şofer
Maşini * fără * şofer * •   Nissan:* în *2020* maşini * fără * şofer

Nissan:* în *2020*maşini * fără * şofer * disponibile*la*un* preț * rezonabil * Google:*2017*

Recunoaşterea* op-că*a* caracterelor* (OCR)*

Tehnologie care converte ş te documente scanate în text.

care converte ş te documente scanate în text. Recunoa ş terea cifrelor http:// yann.lecun.com/exdb/

Recunoa ş terea cifrelor http://yann.lecun.com/exdb/lenet/index.html

cifrelor http:// yann.lecun.com/exdb/ lenet /index.html Recunoa ş terea pl ă cu ț elor de înmatriculare

Recunoa ş terea pl ă cu țelor de înmatriculare

http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_number_plate_recognition

Roboți * inteligenți * pentru * curățenie*

Roboți * inteligenți * pentru * curățenie*

Roboți * pentru * împăturirea*de* prosoape*

Roboți * pentru * împăturirea *de* prosoape* http:// www.youtube.com/ watch?v =gy5g33S0Gzo&NR=1

http:// www.youtube.com/ watch?v=gy5g33S0Gzo&NR=1

Inteligența* ar-ficială *C* istorie*

1940*** *

* Primul *model*al* unui *neuron*(W.*S.*McCulloch* și *W.*PiPs)* * Învățare* Hebbiană*

*

1950

* Testul *Turing*

* *** Perceptron*(F.*RosenblaP),*rețele* neuronale*

* * **** * Program*care* joacă* șah * și *dame*(C.*Shannon,*A.*Samuel)* *** Traducere* automată*(Georgetown*C*IBM)* *** Programe*care*demonstrează * teoreme*(Newell* și *Simon)*

1960

* Eșecul * traducerii *automate*

* *** Eșecul * rețelelor* neuronale*(M.* Minsky* și *S.* Papert,*1969)*

1970

* Cercetarea* în *IA* cunoaște* primul * recul *

hPps://en.wikipedia.org/wiki/ History_of_ar-ficial_intelligence*

*

Inteligența* ar-ficială *C* istorie*

***** *

1980*** *

*

* Sisteme*expert*în * plină * ascensiune*( pe* semestrul * doi )* * Revigorarea* cercetării * în * rețelele* neuronale,* algoritmul *de*backC *

* * ********propagare*

* * *******Inferențe* probabiliste*

*

1990

* Sisteme*expert*în * declin *

* *** Cercetarea* în *IA* cunoaște*al* doilea * recul *

*

1995

* Învățare* automată* *** “Big*data”*

*

2012

* Învățare*de*-p*deep*(deep*learning)*pentru * rețele* neuronale*

hPps://en.wikipedia.org/wiki/ History_of_ar-ficial_intelligence*

*

Ce* vom* studia*la* acest*curs*de*IA?*

Subdomenii *ale* Inteligenței * Ar-ficiale:*

1. procesarea* limbajului *natural*( comunicare)* 2. reprezentarea* cunoș-ințelor*( stocare* informații )* 3. deducție* automată *(a* faptelor* pe* baza * cunoș-ințelor)* 4. învățare* automată*( detectare*de*paPernC uri )* 5. vedere* ar-ficială *( perceperea * obiectelor,*a* scenei )* 6. robo-că*( manipularea* obiectelor,* mișcare)*

*

Vom* studia:*

*

* vedere* ar-ficială *(7*octombrie*–*16* Decembrie )*

* reprezentarea* cunoș-ințelor*+* deducție* automată *(7* ianuarie*–*21* ianuarie)*–* punct *de* plecare* pentru * cursul*de* Sisteme*Expert*( semestrul *2)*

*

Structura* cursului*

Structura* cursului*

1. Filtre*&* caracteris-ci *ale* imaginilor*

filtre*

*

gradienți * muchii*

*

textură*

caracteris-ci *ale* imaginilor* –   filtre* * –   gradienți * –   muchii * *
caracteris-ci *ale* imaginilor* –   filtre* * –   gradienți * –   muchii * *
caracteris-ci *ale* imaginilor* –   filtre* * –   gradienți * –   muchii * *
caracteris-ci *ale* imaginilor* –   filtre* * –   gradienți * –   muchii * *
caracteris-ci *ale* imaginilor* –   filtre* * –   gradienți * –   muchii * *
caracteris-ci *ale* imaginilor* –   filtre* * –   gradienți * –   muchii * *
caracteris-ci *ale* imaginilor* –   filtre* * –   gradienți * –   muchii * *
caracteris-ci *ale* imaginilor* –   filtre* * –   gradienți * –   muchii * *
caracteris-ci *ale* imaginilor* –   filtre* * –   gradienți * –   muchii * *

Structura* cursului*

2.** Segmentare*via*clustering*

grupare*

*

clustering*

*

segmentare*

Structura* cursului * 2.** Segmentare*via*clustering* –   grupare* * –   clustering* * –   segmentare*

Structura* cursului*

3. Recunoaşterea* claselor*de* obiecte*

*

reprezentare*

*

învățare*

*

detectare* facială*

claselor *de* obiecte* * –   reprezentare* * –   învățare* * –   detectare* facială*
claselor *de* obiecte* * –   reprezentare* * –   învățare* * –   detectare* facială*
claselor *de* obiecte* * –   reprezentare* * –   învățare* * –   detectare* facială*

Structura* cursului*

4.** Reprezentare* cunoș-ințe*&* deducție* automată*

*

noțiuni *de* ProLog*

căutare* informată *

căutare* neinformată*

automată* * –   noțiuni *de* ProLog * –   căutare* informată * –   căutare*
automată* * –   noțiuni *de* ProLog * –   căutare* informată * –   căutare*
automată* * –   noțiuni *de* ProLog * –   căutare* informată * –   căutare*

Proiecte* posibile*

( vom* implementa*2*din* cele*4*propuse*)*

P1.* Redimensionarea* imaginilor* *cu* păstrarea * conținutului *

imaginilor* *cu* păstrarea * conținutului * [Shai *&* Avidan ,*SIGGRAPH*2007]* S l i d e a

[Shai *&* Avidan ,*SIGGRAPH*2007]*

Slide adaptat dup ă K. Grauman

P1.* Redimensionarea* imaginilor* *cu* păstrarea * conținutului *

imaginilor* *cu* păstrarea * conținutului * Redimensionare #cu# păstrarea # conținutului #

Redimensionare #cu# păstrarea# conținutului #

* Redimensionare #cu# păstrarea # conținutului # Redimensionare # uzuală # [Shai *&* Avidan

Redimensionare # uzuală#

[Shai *&* Avidan ,*SIGGRAPH*2007]*

Slide adaptat dup ă K. Grauman

P1.*Redimensionarea*imaginilor*

*cu*păstrarea*conținutului*

P1.*Redimensionarea*imaginilor* *cu*păstrarea*conținutului* Redimensionare #cu## păstrarea # conținutului #
P1.*Redimensionarea*imaginilor* *cu*păstrarea*conținutului* Redimensionare #cu## păstrarea # conținutului #

Redimensionare #cu## păstrarea# conținutului #

Redimensionare #cu## păstrarea # conținutului # Redimensionare ## uzuală #( imresize )# Slide adaptat

Redimensionare ## uzuală#(imresize )#

Slide adaptat dup ă K. Grauman

P2.* Clasificarea* imaginilor*

Care*imagine* conține*o* mașină *( vedere*din*spate)?**

DA#

imaginilor* Care*imagine* conține *o* mașină *( vedere *din*spate)?** DA# * NU# NU# DA# DA# DA# NU#

*

NU#

imaginilor* Care*imagine* conține *o* mașină *( vedere *din*spate)?** DA# * NU# NU# DA# DA# DA# NU#

NU#

imaginilor* Care*imagine* conține *o* mașină *( vedere *din*spate)?** DA# * NU# NU# DA# DA# DA# NU#

DA#

imaginilor* Care*imagine* conține *o* mașină *( vedere *din*spate)?** DA# * NU# NU# DA# DA# DA# NU#

DA#

imaginilor* Care*imagine* conține *o* mașină *( vedere *din*spate)?** DA# * NU# NU# DA# DA# DA# NU#

DA#

imaginilor* Care*imagine* conține *o* mașină *( vedere *din*spate)?** DA# * NU# NU# DA# DA# DA# NU#

NU#

imaginilor* Care*imagine* conține *o* mașină *( vedere *din*spate)?** DA# * NU# NU# DA# DA# DA# NU#

NU#

imaginilor* Care*imagine* conține *o* mașină *( vedere *din*spate)?** DA# * NU# NU# DA# DA# DA# NU#

P2. Date de antrenare ș i testare *

Antrenare*

50*de*imagini * pozi-ve*( conțin * mașini *–* vedere*din*spate)* 50*de*imagini *nega-ve*(NU*conțin * mașini )*

*
*

*

Testare*

*nega-ve*(NU*conțin * mașini )* * * •   Testare* –   50*de* imagini * pozi-ve *(
*nega-ve*(NU*conțin * mașini )* * * •   Testare* –   50*de* imagini * pozi-ve *(
*nega-ve*(NU*conțin * mașini )* * * •   Testare* –   50*de* imagini * pozi-ve *(
*nega-ve*(NU*conțin * mașini )* * * •   Testare* –   50*de* imagini * pozi-ve *(

50*de*imagini * pozi-ve*( conțin * mașini *–* vedere*din*spate)* 50*de*imagini *nega-ve*(NU*conțin * mașini )*

* pozi-ve *( conțin * mașini *–* vedere *din*spate)* –   50*de* imagini *nega-ve*(NU*conțin * mașini
* pozi-ve *( conțin * mașini *–* vedere *din*spate)* –   50*de* imagini *nega-ve*(NU*conțin * mașini
* pozi-ve *( conțin * mașini *–* vedere *din*spate)* –   50*de* imagini *nega-ve*(NU*conțin * mașini
* pozi-ve *( conțin * mașini *–* vedere *din*spate)* –   50*de* imagini *nega-ve*(NU*conțin * mașini
* pozi-ve *( conțin * mașini *–* vedere *din*spate)* –   50*de* imagini *nega-ve*(NU*conțin * mașini
* pozi-ve *( conțin * mașini *–* vedere *din*spate)* –   50*de* imagini *nega-ve*(NU*conțin * mașini
* pozi-ve *( conțin * mașini *–* vedere *din*spate)* –   50*de* imagini *nega-ve*(NU*conțin * mașini
* pozi-ve *( conțin * mașini *–* vedere *din*spate)* –   50*de* imagini *nega-ve*(NU*conțin * mașini

P3. Realizarea de panorame*

P3. Realizarea de panorame *
P3. Realizarea de panorame *
P3. Realizarea de panorame *
P3. Realizarea de panorame *
P3. Realizarea de panorame *
P3. Realizarea de panorame *
P3. Realizarea de panorame *
P3. Realizarea de panorame *
P3. Realizarea de panorame *

P4. Detectare facial ă *

P4. Detectare facial ă *
P4. Detectare facial ă *

Vedere * Ar-ficială * (Computer*Vision)*

Ce* este* vederea* ar-ficială ?**

Ce * este* vederea * ar-ficială ?** Gata ?*

Gata?*

Ce* este* vederea* ar-ficială ?*

Ce * este* vederea * ar-ficială ?* •   Înzestrarea* computerelor *cu*un* sistem* vizual * asemănător

Înzestrarea* computerelor*cu*un* sistem* vizual * asemănător*cu* sistemul * vizual * uman * Scrierea *de* programe* pentru *calculator*care*pot* interpreta* imagini /videoC uri *

Scopul * vederii* ar-ficiale*

Extragerea* informației *din* pixeli *

* vederii * ar-ficiale* •   Extragerea* informației *din* pixeli * Slide* adaptat* după *S.* Lazebnik*

Slide*adaptat* după*S.* Lazebnik*

Scopul * vederii* ar-ficiale*

Extragerea* informației *din* pixeli *

•   Extragerea* informației *din* pixeli * V e d e r e a * u

Vederea * umană *

Vederea * calculatoarelor*

Slide*adaptat* după*S.* Lazebnik*

Ce* informații * extragem?*

cer # copac # coş# clădire # fereastră # fereastră # clădire # copac #
cer #
copac #
coş#
clădire #
fereastră #
fereastră #
clădire #
copac #
maşină # maşină #
persoană#
şosea#
Scenă &outdoor&
Oraş&

Informații * seman-ce*

Scenă &outdoor& Oraş& Informații * seman-ce* Informații * geometrice *(3D)* Slide* adaptat* după *S.*

Informații * geometrice*(3D)*

Slide*adaptat* după*S.* Lazebnik*

Date* vizuale* în *1963*

Date* vizuale* în *1963* L.*G.*Roberts ,* Machine(Percep,on(of(Three( Dimensional(Solids , ** Teza *de*

L.*G.*Roberts ,* Machine(Percep,on(of(Three( Dimensional(Solids,** Teza*de* doctorat,*MIT,*1963.**

Date* vizuale* în *2015*

Date* vizuale* în *2015* Albume # foto # Filme ,# şHri ,# sporturi # Supraveghere #video#
Date* vizuale* în *2015* Albume # foto # Filme ,# şHri ,# sporturi # Supraveghere #video#

Albume # foto #

Date* vizuale* în *2015* Albume # foto # Filme ,# şHri ,# sporturi # Supraveghere #video#
Date* vizuale* în *2015* Albume # foto # Filme ,# şHri ,# sporturi # Supraveghere #video#
Date* vizuale* în *2015* Albume # foto # Filme ,# şHri ,# sporturi # Supraveghere #video#
Date* vizuale* în *2015* Albume # foto # Filme ,# şHri ,# sporturi # Supraveghere #video#

Filme ,# şHri,# sporturi#

*2015* Albume # foto # Filme ,# şHri ,# sporturi # Supraveghere #video# şi # securitate
*2015* Albume # foto # Filme ,# şHri ,# sporturi # Supraveghere #video# şi # securitate
*2015* Albume # foto # Filme ,# şHri ,# sporturi # Supraveghere #video# şi # securitate
*2015* Albume # foto # Filme ,# şHri ,# sporturi # Supraveghere #video# şi # securitate

Supraveghere#video# şi# securitate#

Imagini# medicale # si# şHinHfice#

Slide*adaptat* după*S.* Lazebnik*

Date* vizuale* în *2015*

Date* vizuale* în *2015*
Date* vizuale* în *2015*

Exemplu *de* vedere* ar-ficială *

Exemplu *de* vedere * ar-ficială * Terminator 2

Terminator 2

Exemplu *de* vedere* ar-ficială *

Exemplu *de* vedere * ar-ficială *

O*imagine*face*cât*1000*de*cuvinte*

O*imagine*face*cât *1000*de* cuvinte* •   Scopul * vederii * ar-ficale* este*de*a* scrie * programe*

Scopul * vederii* ar-ficale* este*de*a*scrie * programe* de*calculator*care*interpretează* imaginile*

Pot* computerele* vedea* mai *bine* ca* oamenii ?*

Pot* computerele* vedea * mai *bine* ca * oamenii ?* •   Da* şi *nu(*de* cele

Da* şi *nu(*de* cele* mai * multe* ori *nu!)* oamenii * excelează*la* lucruri *“ grele”* computerele*pot*fi* mai * bune*la* lucruri * mai *“ uşoare”*

Deficiențe*ale* percepției * umane*

Sinha and Poggio, Nature , 1996

Sinha and Poggio, Nature, 1996

Sinha and Poggio, Nature , 1996
Sinha and Poggio, Nature , 1996

Sinha and Poggio, Nature, 1996

…*the*processing*performed*by*the*visual*system*is*bePer* characterized*as*“head*recogni-on”*rather*than*“face*
…*the*processing*performed*by*the*visual*system*is*bePer* characterized*as*“head*recogni-on”*rather*than*“face*

…*the*processing*performed*by*the*visual*system*is*bePer*

characterized*as*“head*recogni-on”*rather*than*“face*

recogni-on”*

Sinha and Poggio, Nature, 1996

Copyright A.Kitaoka 2003

Copyright A.Kitaoka 2003

Edward Adelson http:// web.mit.edu/persci /people/ adelson/illusions_demos.html

Edward Adelson

http://web.mit.edu/persci/people/adelson/illusions_demos.html

Edward Adelson •   A ş i B au aceea ş i culoare

Edward Adelson

A ş i B au aceea ş i culoare

Numi ți culoarea fiec ă rui cuvânt

# Verde # Cyan # Albastru#
# Verde # Cyan # Albastru#

Magenta# Negru# Roz # Maro#

Galben # Portocaliu # Roşu# Albastru# Verde # Galben #

Interac ț iuni la nivel înalt afecteaz ă percep ția ş i procesarea.

Aplicații * în * Vederea * Ar-ficială *

Recunoaşterea* op-că*a* caracterelor* (OCR)*

Tehnologie care converte ş te documente scanate în text.

care converte ş te documente scanate în text. Recunoa ş terea cifrelor http:// yann.lecun.com/exdb/

Recunoa ş terea cifrelor http://yann.lecun.com/exdb/lenet/index.html

cifrelor http:// yann.lecun.com/exdb/ lenet /index.html Recunoa ş terea pl ă cu ț elor de înmatriculare

Recunoa ş terea pl ă cu țelor de înmatriculare

http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_number_plate_recognition

Detectarea* facială*

Detectarea* facială* •   Multe *din* camerele* digitale* existente*au* incorporat *detector*facial* –  

Multe*din* camerele* digitale* existente*au* incorporat *detector*facial*

Canon,*Sony,*Fuji,*…*

*

Smile*detec-on?*

Smile*detec-on?* Sony*CyberCshot®*T70*Digital*S-ll*Camera* *

Sony*CyberCshot®*T70*Digital*S-ll*Camera* *

Detectarea* facială* pentru * protejarea* iden-tății *

Detectarea* facială* pentru * protejarea* iden-tății *

Detectarea* facială:*Apple*Iphoto *

Detectarea* facială :*Apple* Iphoto * hPp://www.apple.com/ilife/iphoto/ *

hPp://www.apple.com/ilife/iphoto/ *

Biometrie*–* recunoaşterea* irisului*

Biometrie*–* recunoaşterea* irisului * “Afghan Girl” - fotografie din 1984; refugiat ă în Pakistan

“Afghan Girl” - fotografie din 1984; refugiată în Pakistan

Biometrie*–* recunoaşterea* irisului*

Biometrie*–* recunoaşterea* irisului * 1984* 2002* “ How the Afghan Girl was Identified by Her Iris

1984*

2002*

How the Afghan Girl was Identified by Her Iris PatternsAfghan_Girl

recunoaşterea* irisului * 1984* 2002* “ How the Afghan Girl was Identified by Her Iris Patterns
recunoaşterea* irisului * 1984* 2002* “ How the Afghan Girl was Identified by Her Iris Patterns

Login* fără * parolă *…*

Login* fără * parolă *…* Recunoa ş terea amprentei implementat ă pe multe device-uri : laptop-

Recunoa ş terea amprentei implementată pe multe device-uri:

laptop-uri,

telefoane

ă pe multe device-uri : laptop- uri , telefoane Sisteme de securitate bazate pe recunoa ş
ă pe multe device-uri : laptop- uri , telefoane Sisteme de securitate bazate pe recunoa ş
ă pe multe device-uri : laptop- uri , telefoane Sisteme de securitate bazate pe recunoa ş

Sisteme de securitate bazate pe recunoa ş terea facial ă sunt din ce in ce mai folosite.

http://www.sensiblevision.com/

Recunoaşterea*de* obiecte* pe* telefoane*mobile*

Recunoaşterea *de* obiecte* pe * telefoane *mobile* •   Aplicații :* –  

Aplicații :*

obiecte* pe * telefoane *mobile* •   Aplicații :* –   **********************Microsom*Research* –  

**********************Microsom*Research* Point*&*Find,*Nokia* Kooaba *C>*Qualcomm*

Nokia*Point*&*Find*Demo*

Nokia*Point*&*Find*Demo*

Tenis :* sistemul *HawkCeye*

Tenis :* sistemul *HawkCeye*
Tenis :* sistemul *HawkCeye*
Tenis :* sistemul *HawkCeye*

Tenis :* sistemul *HawkCeye*

Tenis :* sistemul *HawkCeye*

Fotbal :* sistemul *Goal*Line*

Fotbal :* sistemul *Goal*Line*

Fotbal :* sistemul *Goal*Line*

Cupa * Mondială*2010:*Germania*C*Anglia*

Fotbal :* sistemul *Goal*Line* Cupa * Mondială*2010:*Germania*C*Anglia*

Fotbal :* sistemul *Goal*Line*

Cupa * Mondială*2014:*Franța*C*Honduras*

Fotbal :* sistemul *Goal*Line* Cupa * Mondială *2014:* Franța*C*Honduras*