Sunteți pe pagina 1din 9

Anexa nr.

1
___________________________________________________________________________________________________________
| Agenia Naional de | DECLARAIE INFORMATIV PRIVIND LIVRRILE/PRESTRILE I
|
|
| Administrare Fiscal | ACHIZIIILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAIONAL DE PERSOANELE
|
394
|
|
| NREGISTRATE N SCOPURI DE TVA
|
|
|______________________|_________________________________________________________________|__________________|
|
_________________
_______________________________________________
|
| Tip pltitor | L -lunar
|
|
_ _ _ _
__________
|
|
|
| T trimestrial |
| Perioada: Anul |_|_|_|_| Luna |__________| |
|
|
| S -semestrial
|
|_______________________________________________|
|
|
| A anual_______ |
|
|
__
|
| sistemul normal de TVA
|__|
|
|
|
|
__
|
| sistemul de TVA la ncasare
|__|
|
|
|
| Au fost efectuate operaiuni n perioada de raportare?
DA
NU
|
|___________________________________________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________________________________________
| A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI NREGISTRATE N SCOPURI DE TVA
|
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
| COD DE NREGISTRARE N SCOPURI DE TVA
RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|
|
|
| DENUMIRE/NUME I PRENUME
|
| ________________________________________________________________________________________________________ |
| |
||
| |________________________________________________________________________________________________________||
|
|
| DOMICILIUL FISCAL (jude/sector, localitate, strad, nr., bloc, scar, etaj,
|
| apartament, cod potal)
|
| ________________________________________________________________________________________________________ |
| |
||
| |
||
| |________________________________________________________________________________________________________||
|
______________________
________________________________________________________________ |
| TELEFON |
|
FAX |
||
|
|______________________|
|________________________________________________________________||
|
________________________________________________________________________________________________ |
| E-MAIL |
||
|
|________________________________________________________________________________________________||
|___________________________________________________________________________________________________________|
| B. DATE DE IDENTIFICARE REPREZENTANT FISCAL/LEGAL/MPUTERNICIT
|
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
| COD DE IDENTIFICARE FISCAL/CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|
|
|
| DENUMIRE/NUME I PRENUME
|
| ________________________________________________________________________________________________________ |
| |
||
| |________________________________________________________________________________________________________||
|
|
| DOMICILIUL FISCAL (jude/sector, localitate, strad, nr., bloc, scar, etaj,
|
| apartament, cod potal)
|
| ________________________________________________________________________________________________________ |
| |
||
| |
||
| |________________________________________________________________________________________________________||
|
______________________
________________________________________________________________ |
| TELEFON |
|
FAX |
||
|
|______________________|
|________________________________________________________________||
|
________________________________________________________________________________________________ |
| E-MAIL |
||
|
|________________________________________________________________________________________________||
|___________________________________________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________________________________________
|
|
|
|
| C. REZUMAT DECLARAIE
|
|
|
|
|
| NUMRUL TOTAL AL PERSOANELOR IMPOZABILE NREGISTRATE N SCOPURI DE TVA
___________________ |
| N ROMNIA INCLUSE N DECLARAIE
|
| |
|
|___________________| |
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
NUMR DE FACTURI
LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII (L)
defalcate pe fiecare cot de TVA efectuate de ctre
persoana impozabil care aplic sistemul normal de TVA
cu excepia celor pentru care au fost emise facturi
simplificate
LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII (L)
defalcate pe fiecare cot de TVA efectuate de ctre
persoana impozabil care aplic sistemul de TVA la
ncasare cu excepia celor pentru care au fost emise
facturi simplificate

___________
|
|
|___________|

___________
|
|
|___________|

___________
ACHIZITII DE BUNURI I SERVICII(A)
|
|
defalcate pe fiecare cot de TVA de la
|___________|
persoane impozabile care aplic sistemul normal de TVA,
cu excepia celor pentru care s-au primit facturi simplificate
ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII (A)
defalcate pe fiecare cot de TVA de la
persoane impozabile care aplic sistemul de TVA la
ncasare, cu excepia celor pentru care s-au primit
facturi simplificate
LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII EFECTUATE
PENTRU CARE SE APLIC TAXAREA INVERS(V), din care:
- cereale i plante tehnice
- deeuri feroase i neferoase
- mas lemnoas
- certificate de emisii de gaze cu efect de ser
- energie electric
- certificate verzi
- cldiri/terenuri
- aur de investiii
- telefoane mobile
- microprocesoare
- console de jocuri, tablete PC i laptopuri

ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE


SE APLIC TAXAREA INVERS (C),din care:
- cereale i plante tehnice

BAZ IMPOZABIL

TVA*)

_____________
______________ |
|
| |
| |
|_____________| |______________| |
|
|
|
|
____________
_____________ |
|
|
|
| |
|____________|
|_____________| |
|
|
|
|
|
_____________
______________ |
|
| |
| |
|_____________| |______________| |
|

|
_____________
______________ |
|
| |
| |
|_____________| |______________| |
|
|
|
|
___________
_____________
______________
|
|
|
|
| |
| |
|___________|
|_____________| |______________| |
|
____________
_____________
_____________
|
|
| |
| |
| |
|____________| |_____________| |_____________| |
____________
____________
_____________
|
|
| |
| |
| |
|____________| |____________| |_____________| |
_____________
____________
_____________
|
|
| |
| |
| |
|_____________| |____________| |_____________| |
_____________
____________
_____________
|
|
| |
| |
| |
|_____________| |____________| |_____________| |
_____________
____________
_____________
|
|
| |
| |
| |
|_____________| |____________| |_____________| |
_____________
____________
_____________
|
|
| |
| |
| |
|_____________| |____________| |_____________| |
_____________
_____________
____________
|
|
| |
| |
| |
|_____________| |_____________| |____________| |
_____________
____________
____________
|
|
| |
| |
| |
|_____________| |_____________| |____________| |
_____________
_____________
____________
|
|
| |
| |
| |
|_____________| |_____________| |____________| |
_____________
_____________
____________
|
|
| |
| |
| |
|_____________| |_____________| |____________| |
_____________
_____________
__________
|
|
| |
| |
| |
|_____________| |_____________| |___________| |
___________
|
|
|___________|

___________
|
|
|___________|
_____________
|
|
|_____________|

_____________
______________
|
| |
|
|____________ | |______________|
____________
_____________
|
| |
|
|____________| |_____________|

|
|
|
|
|
|

|
____________
____________
_____________
|
|
- deeuri feroase i neferoase
|
| |
| |
| |
|
|____________| |____________| |_____________| |
|
_____________
____________
_____________
|
|
- mas lemnoas
|
| |
| |
| |
|
|_____________| |____________| |_____________| |
|
_____________
____________
_____________
|
|
- certificate de emisii de gaze cu efect de ser
|
| |
| |
| |
|
|_____________| |____________| |_____________| |
|
_____________
____________
_____________
|
|
- energie electric
|
| |
| |
| |
|
|_____________| |____________| |_____________| |
|
_____________
____________
_____________
|
|
- certificate verzi
|
| |
| |
| |
|
|_____________| |____________| |_____________| |
|
_____________
_____________
____________
|
|
- cldiri/terenuri
|
| |
| |
| |
|
|_____________| |_____________| |____________| |
|
_____________
_____________
____________
|
|
- aur de investiii
|
| |
| |
| |
|
|_____________| |_____________| |____________| |
|
_____________
_____________
____________
|
|
- telefoane mobile
|
| |
| |
| |
|
|_____________| |_____________| |____________| |
|
_____________
_____________
____________
|
|
- microprocesoare
|
| |
| |
| |
|
|_____________| |_____________| |____________| |
|
_____________
_____________
___________
|
|
- console de jocuri, tablete PC i laptopuri
|
| |
| |
| |
|
|_____________| |_____________| |___________| |
|
|
|
|
|
*)TVA defalcat pe cote: 20%,9%,5%
|
|
|
|___________________________________________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________________________________________
|
| D. REZUMAT DECLARAIE
|
|
_________________
| NUMRUL TOTAL AL PERSOANELOR NENREGISTRATE
|
|
| N SCOPURI DE TVA INCLUSE N DECLARAIE
|_________________|
|
|
NUMR DE FACTURI
BAZ IMPOZABIL
TVA*)
|
|
___________
_____________
______________
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII(L)
|
|
|
| |
|
| defalcate pe fiecare cot de TVA efectuate de ctre |___________|
|_____________| |______________|
| persoana impozabil care aplic sistemul normal
| de TVA cu excepia celor pentru care au fost emise
| facturi simplificate
|
____________
_____________
_____________
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII(L)
|
|
|
| |
|
| defalcate pe fiecare cot de TVA efectuate de ctre |____________|
|_____________| |_____________|
| persoana impozabil care aplic sistemul de TVA la
| ncasare cu excepia celor pentru care au fost emise
| facturi simplificate

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

NUMR DE FACTURI/
|
Bunuri**)
BORDEROURI DE ACHIZIII/
VALOARE ACHIZIII
|
Servicii
FILE CARNET DE COMERCIALIZARE A
|
PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL
|
|
_______
_________________
_________________
|
| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII (N)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|
|_________________|
|_________________|
|
|
|
| *)TVA defalcat pe cote: 20%,9%,5%
|
| **)pentru achiziiile de la persoane nenregistrate va fi nscris natura bunurilor achiziionate:cereale |
|
i plante tehnice, deeuri feroase i neferoase, mas lemnoas, terenuri, cldiri, alte bunuri i
|
|
servicii
|
|___________________________________________________________________________________________________________|

___________________________________________________________________________________________________________
|
|
|
|
| E. REZUMAT DECLARAIE
|
|
|
|
___________________
|
| NUMRUL TOTAL AL PERSOANELOR NESTABILITE N ROMNIA
|
|
|
| CARE SUNT STABILITE N ALT STAT MEMBRU, NENREGISTRATE
|___________________|
|
| I CARE NU SUNT OBLIGATE S SE NREGISTREZE
|
| N SCOPURI DE TVA N ROMNIA INCLUSE N DECLARAIE
|
|
|
|
|
|
NUMR DE FACTURI
BAZ IMPOZABIL
TVA*)
|
__________
_____________
______________
|
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII (L)
|
|
|
| |
| |
| defalcate pe fiecare cot de TVA efectuate de ctre
|___________|
|_____________| |______________| |
| persoana impozabil care aplic sistemul normal de TVA
|
| cu excepia celor pentru care au fost emise facturi
|
| simplificate
|
|
|
|
___________
_____________
______________
|
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII (L)
|
|
|
| |
| |
| defalcate pe fiecare cot de TVA efectuate de ctre
|___________|
|_____________| |______________| |
| persoana impozabil care aplic sistemul TVA la ncasare
|
| cu excepia celor pentru care au fost emise facturi
|
| simplificate
|
|
|
|
___________
_____________
______________
|
| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE |
|
|
| |
| |
| SE APLIC TAXAREA INVERS (C)
|___________|
|____________ | |______________| |
|
|
|
|
| *)TVA defalcat pe cote: 20%,9%,5%
|
|
|
|___________________________________________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________________________________________
|
|
|
|
|
F.REZUMAT DECLARAIE
|
|
___________________ |
| NUMRUL TOTAL AL PERSOANELOR IMPOZABILE NENREGISTRATE
|
| |
| I CARE NU SUNT OBLIGATE S SE NREGISTREZE N SCOPURI DE TVA
|___________________| |
| N ROMNIA, NESTABILITE PE TERITORIUL UNIUNII EUROPENE
|
| INCLUSE N DECLARAIE
|
|
|
|
NUMR DE FACTURI
BAZ IMPOZABIL
TVA*)
|
___________
_____________
______________ |
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII (L)
|
|
|
| |
| |
| defalcate pe fiecare cot de TVA efectuate de ctre
|___________|
|_____________| |______________| |
| persoana impozabil care aplic sistemul normal de TVA
|
| cu excepia celor pentru care au fost emise facturi
|
| simplificate
|
|
___________
____________
____________ |
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII (L)
|
|
|
|
|
| |
| defalcate pe fiecare cot de TVA efectuate de ctre
|___________|
|____________|
|____________| |
| persoana impozabil care aplic sistemul de TVA la
|
| ncasare cu excepia celor pentru care au fost emise
|
| facturi simplificate
|
|
|
|
___________
_____________
______________ |
| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE
|
|
|
| |
| |
| SE APLIC TAXAREA INVERS (C)
|___________|
|_____________| |______________| |
|
|
| *) TVA defalcat pe cote: 20%,9%,5%
|
|___________________________________________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________________________________________
|
|
|
G. REZUMAT DECLARAIE
|
|
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
*)
NR. BONURI
INCASARI
BAZ
TVA
FISCALE
IMPOZABIL
___________
___________
__________ _________ |
|
NCASRI N PERIOADA DE RAPORTARE PRIN INTERMEDIUL |
| |
| |
||
|
|
AMEF***) INCLUSIV NCASRILE
|___________| |___________| |__________||_________|
|
PRIN INTERMEDIUL BONURILOR FISCALE CARE NDEPLINESC
|

|
|
|

CONDIIILE UNEI FACTURI SIMPLIFICATE INDIFERENT DAC AU/NU AU


NSCRIS CODUL DE NREGISTRARE N SCOPURI DE TVA AL BENEFICIARULUI(1)

______________
______________
___________ |
|
NCASRI N PERIOADA DE RAPORTARE EFECTUATE
|
|
|
|
|
| |
|
DIN ACTIVITI EXCEPTATE DE LA OBLIGAIA
|______________|
|______________|
|___________| |
|
UTILIZRII AMEF***)(2)CONFORM PREVEDERILOR
|
|
LEGALE N VIGOARE**)
|
| *)TVA defalcat pe cote: 20%,9%,5%
|
| **)OUG NR. 28/1999 privind obligaia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice
|
|
fiscale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
|***)AMEF aparate de marcat electronice fiscale
|___________________________________________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________________________________________
|
___________________ |
|
|
| |
| H.REZUMAT DECLARAIE
(sum de control)
|___________________| |
|
|
|
|
|
|
|
NUMR DE FACTURI
BAZ IMPOZABIL
TVA 20%
|
|
________
_____________
______________
|
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII(L+V)
|
|
|
| |
|
|
|
|________|
|_____________| |______________|
|
|
|
________
_____________
______________
|
|
|
|
|
| |
|
|
| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII(A+C)
|________|
|_____________| |______________|
|
|
|
|
________
_____________
______________
| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII(A)
|________|
|_____________| |______________|
| |
|
|
NUMR DE FACTURI
BAZ IMPOZABIL
TVA 9%
|
|
________
_____________
______________
|
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII(L+V)
|
|
|
| |
|
|
|
|________|
|_____________| |______________|
|
|
|
_________
____________
_____________
|
|
|
|
|
| |
|
|
| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII(A+C)
|_________|
|_____________| |______________|
|
|
|
|
________
_____________
______________
| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII(A)
|________|
|_____________| |______________|
|
|
NUMR DE FACTURI
BAZ IMPOZABIL
TVA 5%
|
|
_________
___________
______________
|
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII (L+V)
|
|
|
| |
|
|
|
|_________|
|_____________| |______________|
|
|
|
|
_________
_____________
______________
|
|
|
|
|
| |
|
|
| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII EFECTUATE(A+C) |_________|
|_____________| |______________|
|
|
|
|
________
_____________
______________
| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII(A)
|________|
|_____________| |______________|
____________________________________________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________________________________________
| I ALTE INFORMAII:
|
Baz impozabil
TVA*)
| 1.
________________
__________
| 1.1 Livrri de bunuri/prestri de servicii defalcate
|
|
|
|
| pe fiecare cot de TVA pentru care s-au emis facturi
|________________|
|__________|
| simplificate care au nscris codul de nregistrare n
| scopuri de TVA al beneficiarului

|
|
|
|
|
|

1.2 Livrri de bunuri/prestri de servicii defalcate


pe fiecare cot de TVA pentru care s-au emis facturi
simplificate fr a avea nscris codul de nregistrare
n scopuri de TVA al beneficiarului i pentru care nu
s-au emis bonuri fiscale

|
| 1.3 Achiziii de bunuri i servicii defalcate pe
| fiecare cot de TVA pentru care s-au primit facturi

Baz impozabil
_________________
|
|
|________________|

TVA*)
__________
|
|
|__________|

Baz impozabil
________________
|
|
|________________|

TVA*)
__________
|
|
|__________|

|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

| simplificate de la persoane impozabile care aplic


| sistemul normal de TVA i care au nscris codul de
| nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Baz impozabil
________________
|
|
|________________|

TVA*)
__________
|
|
|__________|

|
|
|

Baz impozabil
________________
1.5 Achiziii de bunuri i servicii defalcate pe
|
|
fiecare cot de TVA pentru care s-au primit bonuri
|________________|
fiscale care ndeplinesc condiiile unei facturi simplificate
i care au nscris codul de nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului

TVA*)
__________
|
|
|__________|

|
|
|

1.4 Achiziii de bunuri i servicii defalcate pe


fiecare cot de TVA pentru care s-au primit facturi
simplificate de la persoane impozabile care aplic
sistemul de TVA la ncasare i care au nscris codul de
nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului

|
2.
2.1 Plaja de facturi utilizate n perioada de raportare
_______
_________
_______
________
de la seria |_______| numrul|_________| la seria |_______| numrul |________|

___________
2.2 Numr total de facturi emise, n perioada de raportare, din plaja de facturi utilizate:|___________|
|
_______
_________
_______
________
|
de la seria |_______| numrul|_________| la seria |_______| numrul |________|
|
|din care:
|
_________
__________
|- facturi stornate
seria |__________| numrul |__________|
|
__________
__________
|- facturi anulate
seria |__________| numrul |__________|
|
__________
__________
Baz impozabil
TVA*)
|- autofacturare
seria|__________| numrul |__________| |_______________|
|__________|
|
| 3.n cazul n care soldul sumei negative nregistrate n decontul de TVA aferent perioadei de raportare
| este solicitat la rambursare se vor selecta datele cu privire la natura operaiunilor din care provine
| acesta:
|
Achiziii de bunuri i servicii
Livrari de bunuri imobile
legate direct de bunurile imobile
din urmatoarele categorii:
a)parcuri eoliene
Livrri de bunuri, cu exceptia
bunurilor imobile:
b)construcii rezideniale
a) cu cota standard de TVA 20%
c)cldiri de birouri
b) cu cota redus de TVA 9%
d)construcii industriale
d)altele
Achiziii de bunuri, cu excepia
celor legate direct de bunuri
imobile:
a) cu cota standard de TVA 20%

c) cu cota redus de TVA 5%


Livrri de bunuri scutite de TVA
Livrri de bunuri/prestri de
servicii pentru care se aplic
taxarea invers
Prestri de servicii:

b) cu cota redus de TVA 9%

a) cu cota standard de TVA 20%

c) cu cota redus de TVA 5%

b) cu cota redus de TVA 9%

Achiziii de servicii, cu
excepia celor legate direct de
bunuri imobile:
a) cu cota standard de TVA 20%

c) cu cota redus de TVA 5%

b) cu cota redus de TVA 9%


c) cu cota redus de TVA 5%
Importuri de bunuri

Prestri de servicii scutite de


TVA
Livrri intracomunitare de bunuri
Prestri intracomunitare de
servicii
Exporturi de bunuri
Persoana impozabil nu a efectuat
livrri de bunuri/prestri
servicii n perioada de raportare

| 4. Date aferente operaiunilor desfurate de ctre persoana impozabil care aplic sistemul normal de |
|
TVA
|
|
__Valoare_TVA*)
|
| 4.1 TVA deductibil aferent facturilor achitate n perioada de raportare
|_____________|
|
| indiferent de data n care acestea au fost primite de la
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| persoane impozabile care aplic sistemul de TVA la ncasare defalcate


| pe fiecare cot de TVA
|
| 5. Date aferente operaiunilor desfurate de ctre persoana impozabil care aplic sistemul de TVA
|
la ncasare
|
Valoare TVA*)
| 5.1 TVA colectat aferent facturilor ncasate n perioada de raportare indiferent |_____________|
| de data la care acestea au fost emise de ctre persoana impozabil
| care aplic sistemul TVA la ncasare defalcate pe fiecare cot de TVA
|
__Valoare TVA*)
| 5.2 TVA deductibil aferent facturilor achitate n perioada de raportare
|_____________|
| indiferent de data n care acestea au fost primite de la
| persoane impozabile care aplic sistemul normal de TVA defalcate
| pe fiecare cot de TVA
__Valoare TVA*)
5.3 TVA deductibil aferent facturilor achitate n perioada de raportare
|_____________|
| indiferent de data n care acestea au fost primite de la
| persoane impozabile care aplic sistemul de TVA la ncasare defalcate
| pe fiecare cot de TVA
|
| 6. n situaia n care ai desfaurat, n perioada de raportare, activiti dintre cele nscrise
|
n list vei selecta activitatea corespunztoare i vei nscrie valoarea livrrilor/prestrilor
|
precum i TVA aferent
|

List
activiti

Valoarea livrrilor/
prestrilor

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Valoare TVA*)
|

_________
____________
__________
|__________|
|_____________|
|___________|
*) TVA defalcat pe cote: 20%,9%,5%
|________________________________________________________________________________________________________|
____________
Subsemnatul ___________________ n calitate de reprezentant legal |____________| declar, sub sanciunile
aplicate faptei de fals n declaraii, urmtoarele:
1. persoana care a ntocmit prezenta declaraie este:
- persoana juridic

- persoan fizic

denumire
|_________|

CUI
|_______|

nume i prenume
|________________|

calitate
|________|

CNP/NIF
|________|

funcia n cadrul
persoanei impozabile
______________
|______________|

alt
calitate
_____________
|
__________|

2. datele nscrise n prezenta declaraie sunt corecte i complete i n concordan cu datele


nscrise n formularul 300 Decontul de tax pe valoarea adugat.*)
____________
De asemenea, subsemnatul ___________________ n calitate de reprezentant legal |____________| declar:
_______
1. sunt de acord ca, pentru anul fiscal |_______| n sensul prevederilor art. 11 alin. 3 lit.d) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, datele nscrise n prezenta declaraie referitoare la
tranzaciile derulate cu fiecare persoan impozabil (client/furnizor)nregistrat n scop de TVA s fie
consultate de ctre aceasta prin intermediul aplicaiei informatice pus la dispoziie de ANAF
DA **)

NU

_______
2. sunt de acord cu schimbarea opiunii, astfel ca pentru
anul fiscal |_______| n sensul
prevederilor art. 11 alin. 3 lit.d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, datele
nscrise n prezenta declaraie referitoare la tranzaciile derulate cu fiecare persoan impozabil
(client/furnizor)nregistrat n scop de TVA s fie consultate de ctre aceasta prin intermediul aplicaiei
informatice pus la dispoziie de ANAF
DA **)
___________________________________
|
|
|
|
|___________________________________|
Semntur
*) Informaiile rezultate din prezenta declaraie pot face obiectul analizei de risc conform prevederilor
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedur fiscal.
**) Acordul persoanei impozabile exprimat prin DA va fi valabil pentru toate declaraiile informative 394
pentru care exist obligativitatea depunerii n anul fiscal menionat, fr a avea posibilitatatea schimbrii
opiunii.

_________________________________________________________________________________________________________
| Se completeaz de personalul organului fiscal
|
|
|
| Organ fiscal ___________________________________________________________________________________________|
|
|
| Numr nregistrare _____________________ Data nregistrrii ____________________________________________|
|
|
| Numele persoanei care a verificat _____________________________________________________________________ |
|
|
| Cod M.F.P. 14.13.01.02/f
Numr operator de date cu caracter personal
|
|_________________________________________________________________________________________________________|
Cod MFP 14.13.01.02/f
_______________________________________________________________________________________________
|
LISTA OPERAIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAIONAL (seciunea 1 pct.C)
|
|
(cu detaliere pe fiecare operaiune cu TVA i pe fiecare operaiune cu taxarea invers
|
|
pentru cereale i plante tehnice, deeuri feroase i neferoase, certificate de emisii
|
|
de gaze cu efect de ser, energie electric, certificate verzi, cldiri, aur de investiii, |
|
microprocesoare, console de jocuri, tablete PC i laptopuri)
|
|
(lei) |
|_______________________________________________________________________________________________|
| Nr. *) Tip
Cod de nregistrare
Denumire/Nume i prenume beneficiar/ furnizor
|
| crt.
n scopuri de TVA
|
|
L/A
|
|
A
Nr. de facturi
Baza impozabil
TVA**)
|
|_______V/C________________________________________________________________________________ ___ |
| ____
____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________ |
| | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
||
| |____| |____| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_______________________________________________________||
|
_____________
____________
_____________ |
|
|
|
|
| |
||
|
|_____________|
|____________| |_____________||
|
|
|_______________________________________________________________________________________________|
|(n cazul selectrii tip V/C se vor completa pentru fiecare furnizor/beneficiar,i urmtoarele)|
|
|
Bunuri/
|
Nr.crt.
Servicii
Cod i denumire NC produs
|
|_______________________________________________________________________________________________|
|
_____
_____
_________________________________
|
|
|
1 |
|
| |
|
|
|
|_____|
|_____| |_________________________________|
|
|
|
|_______________________________________________________________________________________________|
|*) Tip operaiune: L livrri, A achiziii, A - achiziii de la persoane impozabile care
|
|
aplic TVA la ncasare, V - livrri cu taxare invers, C - achiziii cu taxare invers
|
|**) TVA defalcat pe cote 20%, 9%, 5%
|
|_______________________________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________________________
|
LISTA OPERAIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAIONAL (seciunea 1 pct.D)
|
|
(cu detaliere pe operaiuni efectuate cu persoane nenregistrate n scopuri de TVA)
|
|
|
|_________________________________________________________________________________________(lei) |
| Nr.
*) Tip
CUI/
Bunuri/
Denumire/Nume i prenume beneficiar/furnizor
Tip document |
| crt.
L
CNP/
Servicii***)
|
|
A
NIF
Nr.de facturi/
Baza impozabil/ TVA**) |
|
Borderou de achizitii/
Valoare totala
|
|
Carnet de comercializare a
|
|
produselor din sectorul agricol
|
|_______________________________________________________________________________________________|
| ____
____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________________ |
| | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
| |____| |____| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_____________________________________________| |
|
______
_______
_____________
____________
_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
||
|
|______|
|_______|
|_____________|
|____________| |_____________||
|
|
|
|
|_______________________________________________________________________________________________|
|
|
| *)Tip operaiune: L livrri, A achiziii
|
| **)TVA defalcat pe cote 20%, 9%, 5%
|
|***)pentru achiziiile de la persoane nenregistrate va fi nscris natura bunurilor
|
| achiziionate: cereale i plante tehnice, deeuri feroase i neferoase, mas lemnoas,
|
| terenuri,cldiri,alte bunuri i servicii.
_______________________________________________________________________________________________ |

_______________________________________________________________________________________________
|
LISTA OPERAIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAIONAL (seciunea 1 pct.E)
|
|
(cu detaliere pe operaiuni efectuate cu persoane impozabile nestabilite n
|
|
Romania care sunt stabilite n alt stat membru, nenregistrate i care nu
|
|
sunt obligate s se nregistreze n scopuri de TVA n Romnia)
|
|
|
|_______________________________________________________________________________________(lei)___|
________________________________________________________________________________________________
| Nr.
*) Tip
Cod valabil de
Denumire/Nume i prenume beneficiar/ furnizor
|
| crt.
L
TVA n statul
|
|
C
membru
Nr. de facturi
Baza impozabil
TVA**)
|
|
|
|_______________________________________________________________________________________________|
| ____
____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________________ |
| | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
|
| |
| |____| |____| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_____________________________________________| |
|
_____________
____________
_____________ |
|
|
|
|
| |
||
|
|_____________|
|____________| |_____________||
|
|
|_______________________________________________________________________________________________|
| *) Tip operaiune: L livrri, C achiziii cu taxare invers
|
|**)TVA defalcat pe cote 20%, 9%, 5%
|
|_______________________________________________________________________________________________|
_________________________________________________________________________________________________
|
|
|
LISTA OPERAIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAIONAL(seciunea 1 pct.F)
|
|
(cu detaliere pe operaiuni efectuate cu persoane impozabile nenregistrate i care nu
|
|
sunt obligate s se nregistreze n scopuri de TVA in Romania, nestabilite pe
|
|
teritoriul Uniunii Europene)
|
|
|
|
|
|________________________________________________________________________________________(lei) _|
| Nr.
*) Tip
Cod de nregistrare
Denumire/Nume i prenume beneficiar/ furnizor
|
| crt.
L
|
|
C
Nr. de facturi
Baza impozabil
TVA**) |
|
|
|_______________________________________________________________________________________________|
| ____
____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________________ |
| | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
|
| |
| |____| |____| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_____________________________________________| |
|
_____________
____________
_____________ |
|
|
|
|
| |
||
|
|_____________|
|____________| |_____________||
|
|
|_______________________________________________________________________________________________|
|
|
| *) Tip operaiune: L livrri, C achiziii cu taxare inversa
|
|**)TVA defalcat pe cote 20%, 9%, 5%
|
|_______________________________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________________________
|
|
|
LISTA OPERAIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAIONAL(seciunea 1 pct.G)
|
|
(cu detaliere pe operaiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice |
|
fiscale (AMEF) precum i pentru operaiuni pentru care nu exist obligaia utilizrii
|
|
AMEF)
|
|
|
|_____________________________________________________________________________________(lei)_____|
| *) Tip operaiune
|
|
1
|
|
2
Luna Nr.de AMEF***)Nr.bonuri fiscale***)Total incasri Baza impozabil
TVA**)
_|
|
|
| _____
______ _________
______
_____________
____________
_____________ |
||
| |
||
|
|
|
|
| |
| |
||
||_____| |______||_________|
|______|
|_____________| |____________| |_____________||
_____________________________________________________________________________________ __________|
|
|
| *) Tip operaiune:
|
|
1- ncasri lunare prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale cu excepia
|
|
celor pentru care s-au emis facturi. Se vor declara inclusiv ncasrile prin intermediul
|
|
bonurilor fiscale care ndeplinesc condiiile unei facturi simplificate indiferent daca
|
|
au/nu au nscris codul de nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului.
|
|
2- ncasri lunare efectuate din activiti exceptate de la obligaia utilizrii
|
|
aparatelor de marcat electronice fiscale
|
| **) TVA defalcat pe cote 20%, 9%, 5%
***)se va completa numai pentru 1.
|
|______________________________________________________________________________________ ________|