Sunteți pe pagina 1din 1

DETALII PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI SOFTWARE

Terminologie:
-

PRODUCATOR compania producatoare si care, de cele mai multe ori, este


titularul dreptului de autor asupra programului de calculator;
SISTEM DE OPERARE program de baza care coordoneaza toate activitatile
desfasurate de un sistem de calcul (computer);
APLICATIE program specializat pentru realizarea unei anumite functii
(editare, functie tabelara, web browsing etc.);
SERVER program de calculator utilizat de computere dedicate si care
deservesc un numar definit de utilizatori (clienti);
NUMAR DE INSTALARI numarul computerelor/partitiilor pe care se afla
instalat produsul software;
NUMAR DE LICENTE numarul de instalari permise de catre titularul
dreptului de autor asupra produsului software;
PRODUS produsul software, adica sistem de operare, aplicatie sau server;
TIP LICENTIERE modalitate in care s-a dobandit dreptul de utilizare a
programului de calculator (ex: pachet, OEM, licentiere de volum etc.);
FACTURA sau DOCUMENT DE ACHIZITIE documentul care atesta
provenienta si modul de dobandire a licentei;
LOCALIZARE sediul sau punctul de lucru unde sunt exploatate produsele
software in cauza;
UTILIZATORI persoanele care exploateaza produsul software.

Sugestii legate de administrarea licentelor software:


-

Documentele care atesta utilizarea legala a unui program de calculator sunt,


cumulativ: licenta de utilizare si factura (sau alt document) de achizitie.
Facturile prin care s-au achizitionat produsele software utilizate intr-o locatie
(ex. sediu, punct de lucru etc.) trebuie sa se afle la acea locatie, in original sau in
copie.
Licentele produselor software utilizate trebuie sa existe in original la locul unde
sunt acestea sunt folosite. In cazul in care s-a realizat o licentiere de volum, iar
produsele software licentiate astfel sunt utilizate in locatii diferite, la fiecare
dintre aceste locatii trebuie sa existe cel putin o copie a licentei (originalul
putand fi pastrat la sediu).