Sunteți pe pagina 1din 23

Iubirea din voi

De ce vreţi să vă căsătoriţi?
 La baza tuturor motivaţiilor voastră stă iubirea. Ea este cea care vă
animă, vă dă elanul de a face acest pas important. Dumnezeu este cel
care a pus iubirea în inima voastră, iar această iubire provine din Iubirea
lui Dumnezeu şi ea vă îndeamnă să-i doriţi persoanei alese binele
suprem şi să o respectaţi în totalitatea ei.
 În ziua celebrării Sacramentului Căsătoriei veţi fi întrebaţi dacă iubirea
voastră este liberă, totală, fidelă şi fecundă şi veţi răspunde cu “DA”.
Acest “DA”, în viaţa de căsnicie, va trebuie să-l reînnoiţi zilnic prin
alegerile şi faptele voastre.
 Da-ul pe care îl veţi pronunţa în acea zi, nu îl spuneţi doar
unul altuia, ci şi lui Dumnezeu. Da-ul spus Lui înseamnă:
“acceptăm să ne iubim reciproc împreună cu TINE, şi să
realizăm împreună acel proiect de sfinţenie pe care TU, în
dragostea Ta veşnică, ni l-ai pregătit”.
Actul conjugal - semn şi pecete a
iubirii voastre conjugale

Actul conjugal

Mijloc ? Scop
Care este finalitatea actului conjugal
după planul lui Dumnezeu?

Dacă este mijloc


care este
finalitatea ?
Actul conjugal trebuie să fie expresia unei
iubirii libere, totale, fidele şi fecunde

Finalitatea

Procreativă Unitivă

Inseparabile şi de neînlocuit
Paternitate şi maternitate
responsabile
"În mod particular, <paternitatea şi maternitatea responsabile>
se raportează direct la momentul în care bărbatul şi femeia,
unindu-se <într-un singur trup>, pot deveni părinţi. Este un
moment bogat şi deosebit de semnificativ pentru relaţiile lor
interpersonale, ca şi pentru serviciul pe care-l aduc vieţii: ei
pot deveni părinţi - tată şi mamă - comunicând viaţa unei noi
fiinţe umane. Ambele dimensiuni ale raportului conjugal,
unirea şi procreaţia, nu pot fi separate artificial, fără a altera
adevărul intim al actului conjugal însuşi”.
( IOAN PAUL AL II-lea - Scrisoarea către Familii, 12).
Finalitatea procreativă

 Dumnezeu este izvorul vieţii


 Dumnezeu, în planul său de iubire a chemat
omul la colaborare cu El în creaţie

Cum?
Finalitatea procreativă

Dumnezeu creează sufletul Omul generează corpul

PERSOANA

UNICĂ, IREPETABILĂ, DIFERITĂ


DE ORICARE ALTĂ PERSOANĂ
Finalitatea procreativă

 Dumnezeu este şi
rămâne autorul vieţii
Exigenţa de a cunoaşte:
• Legile naturale
 Dumnezeu dă
omului o delegaţie în • Fiziologia umană
limitele respectului • Sexualitatea noastră
legilor naturale pe
care El însuşi le-a
stabilit
Finalitatea unitivă

“... Şi cei doi vor fi amândoi un singur trup...” Gn 2,24

Iubire conjugală

Cum se realizează ?

Pe drumul de construire a
cuplului
Finalitatea unitivă
Drumul de construire a cuplului

Momente centrale
 Cunoaşterea reciprocă
 Integrarea
 Fidelitatea
 Acceptarea
 Primirea
 Dialogul
 Proiecte comune
 Dominarea de sine
 Dăruirea
Finalitatea unitivă

Dăruire

Dominare de sine Cunoaştere

Proiecte comune Integrare


Actul
conjugal
Fidelitate
Dialog

Primire Acceptare

Presupune şi determină....
Finalitatea unitivă

Drumul
de
construire
a
cuplului

DIALOG DĂRUIRE CUNOAŞTERE

ACCEPTARE FIDELITATE
Originea fiecărei vieţi
Copilul

Copilul este Darul lui


Dumnezeu
şi
nu este un obiect, un remediu, un rezultat al hazardului,
un incident.
Copilul este fructul unei decizii care vine din inteligenţa
şi inima părinţilor pentru a se maturiza la timpul
potrivit, care are nevoie de iubirea responsabilă a
părinţilor încă înainte de a primi viaţă.
Soţii

Iubirea soţilor vine din Iubirea lui


Dumnezeu, Tatăl oricărei vieţi.
Soţii sunt colaboratorii lui
Dumnezeu la trasmiterea darului
vieţii şi primii şi principalii educatori
ai copiilor lor.
Reglementarea creştină a naşterilor

Presupune:
1. Momentul deciziei soţilor,
2. Momentul împlinirii hotărârii
luate.
Momentul deciziei soţilor

Soţii pot să aleagă:


- creşterea numărului de copii, sau
- amânarea venirii unui copil pentru o
perioadă determinată sau
nedeterminată de timp.
Momentul deciziei soţilor

Alegerea se face funcţie de:


 situaţia concretă în care trăiesc soţii, din
punct de vedere fizic, economic, psihologic,
social,
 binele copiilor,
 posibilitatea de educare a lor,
 binele bisericii şi a societăţii.
Momentul deciziei soţilor

Alegerea se face:
în conştiinţă dreaptă,
cunoscând legile morale ale
Bisericii,
împreună ca soţi în faţa lui
Dumnezeu.
Momentul împlinirii hotărârii luate:

Comportamentul soţilor
trebuie să respecte
semnificaţia actului
conjugal de
unire şi procreare.
Momentul împlinirii hotărârii luate:

Când, din motive serioase, soţii hotărăsc


limitarea numărului de naşteri, ei
trebuie să folosească
metodele naturale care sunt
metode de abstinenţă periodică şi
recurgerea la perioadele
infertile ale ciclului menstrual al
femeii.
Bibliografie

 Paul VI-lea, Enciclica Humanae Vitae.


Despre reglementarea naşterilor, Editura
Presa Bună, Iaşi, 1994.
 Ioan Paul II-lea, Scrisoare către Familii,
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice,
Bucureşti, 1994.