Sunteți pe pagina 1din 29

ORDIN Nr.

1078 din 27 iulie 2010


privind aprobarea regulamentului de organizare i funcionare i a structurii
organizatorice ale direciilor de sntate public
judeene i a municipiului Bucureti
ART. 1
(1) Se aprob regulamentul de organizare i funcionare a direciilor de sntate public
judeene i a municipiului Bucureti, prevzut n anexa nr. 1, precum i structura
organizatoric a acestor uniti, prevzut n anexa nr. 2.
(2) Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Conducerea direciilor de sntate public judeene i a municipiului Bucure ti este
asigurat de un comitet director, compus din directorul executiv i 2 directori executivi
adjunci.
(2) Conducerea direciilor de sntate public judeene i a municipiului Bucure ti
colaboreaz cu autoritile administraiei publice locale, managerii/directorii unit ilor
sanitare cu paturi i ambulatorii de specialitate, precum i cu cabinetele de asisten
medical primar n aplicarea reglementrilor din domeniul sntii publice, n condi iile
legii.
(3) Conducerea direciilor de sntate public judeene i a municipiului Bucure ti
particip la medierea litigiilor aprute n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea i
ncetarea contractelor dintre furnizorii de servicii medicale i casele de asigurri de
sntate judeene i a municipiului Bucureti ori cu alte pretenii decurgnd din acestea,
urmrind realizarea echilibrului financiar i utilizarea eficient a sumelor contractate.
ART. 3
Directorul executiv al direciei de sntate public judeene i a municipiului Bucure ti
coordoneaz i rspunde direct de ntreaga activitate a direciei de sntate public
judeene, respectiv a municipiului Bucureti.
ART. 4
(1) Activitatea financiar a direciei de sntate public judeene i a municipiului
Bucureti se desfoar pe baza bugetului de venituri i cheltuieli aprobat de Ministerul
Sntii, n condiiile legii.
(2) Directorul executiv al direciei de sntate public judeene i a municipiului
Bucureti este ordonator secundar de credite, n condiiile legii, i n aceast calitate
repartizeaz creditele bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite pentru bugetul
propriu i pentru bugetele instituiilor publice din teritoriul de responsabilitate.
ART. 5
(1) Statul de funcii al direciilor judeene de sntate public i a municipiului
Bucureti se aprob de ctre ministrul sntii.
(2) Structura direciei de sntate public judeene i a municipiului Bucure ti cuprinde
departamente, servicii, birouri i compartimente funcionale, n funcie de numrul de
posturi.
(3) Personalul direciei de sntate public judeene i a municipiului Bucure ti este
constituit din funcionari publici, precum i alte categorii de personal medico-sanitar i
auxiliar sanitar care nu exercit prerogative de putere public, respectiv personalul
departamentului de supraveghere n sntate public (serviciile de supraveghere i control
boli transmisibile, evaluarea factorilor de risc din mediul de via i munc, evaluarea i
promovarea sntii, respectiv laboratorul de diagnostic i investigare n sntate public)

i personalul compartimentului administrativ i mentenan - care sunt personal


contractual.
(4) Personalul ncadrat n serviciul de control n sntate public are pregtire
profesional superioar n medicin i confirmare n specialitile medicale de igien,
medicina muncii, sntate public, respectiv asisteni medicali, cu studii postliceale sau
superioare, precum i alt personal cu studii superioare a crui pregtire profesional este
necesar n desfurarea activitilor de control.
(5) Departamentele, serviciile, birourile i compartimentele func ionale prevzute la
alin. (2) se organizeaz la propunerea direciei de sntate public judeene i a
municipiului Bucureti, cu aprobarea ministrului sntii, cu respectarea numrului
maxim de posturi i al funciilor de conducere, stabilit conform reglementrilor legale n
vigoare.
(6) Ponderea personalului din structura direciilor de sntate public judeene i a
municipiului Bucureti, n funcie de profilurile de activitate, va respecta normativul
procentual de: sub 30% pentru personalul ncadrat n birourile i compartimentele direct
subordonate directorului executiv, n serviciile, birourile i compartimentele economicadministrative, inclusiv directorii (executiv i adjunci); minimum 30% pentru personalul
ncadrat n departamentul de supraveghere n sntate public i maximum 30% pentru
personalul ncadrat n serviciul de control n sntate public, inclusiv eful de serviciuinspector ef; i sub 10% pentru personalul care desfoar activiti de ntreinerereparaii, gospodrire, protocol, paz, deservire i conducere auto.
(7) Compartimentele teritoriale ale direciilor de sntate public judeene i a
municipiului Bucureti se desfiineaz, personalul va fi preluat de structurile de
specialitate unice existente n structura organizatoric.
(8) n funcie de distribuia teritorial a populaiei, caracteristicile epidemiologice
specifice, posibilitile de dotare i ncadrare cu personal de specialitate, la propunerea
directorului executiv al direciei de sntate public judeene i a municipiului Bucure ti
i cu aprobarea Comitetului director al direciei, pot fi desemnate n teritoriul
administrativ puncte de lucru fixe, deservite de personal medico-sanitar din structura
proprie a direciei, exclusiv pentru activiti specifice din cadrul programelor de sntate.
ART. 6
(1) Ministrul sntii numete i elibereaz din funcie, n condi iile legii, directorul
executiv al direciilor de sntate public judeene, respectiv al municipiului Bucureti.
(2) Ministrul sntii i numete i i elibereaz din func ie, la propunerea directorului
executiv al direciei de sntate public, pe directorul executiv adjunct de sntate public
i directorul executiv adjunct economic al direciei.
(3) Pentru funcia de director executiv adjunct de sntate public pot fi propu i medici
specialiti/primar de sntate public, epidemiologie, igien i medicina muncii, respectiv
pentru funcia de director executiv adjunct economic, economiti cu studii superioare.
(4) eful departamentului de supraveghere n sntate public, personal contractual, de
profesie medic de specialitate/primar n epidemiologie, sntate public sau igien, se
numete prin decizie a directorului executiv.
(5) Funcia de ef serviciu de control n sntate public, inspector ef, cu calitate de
funcionar public, medic specialist/primar de igien sau sntate public, se ocup prin
concurs, organizat conform legii.
(6) Directorul executiv i directorul executiv adjunct de sntate public sunt
funcionari publici, dar nu pot deine calitatea de inspector.
ART. 7
Pe data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului sntii nr.
127/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare i a structurii

organizatorice a direciilor de sntate public judeene, respectiv a municipiului


Bucureti, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 81 din 11 februarie
2009, cu modificrile ulterioare, precum i orice alte dispoziii contrare.
ART. 8
Direciile generale, direciile i serviciile din cadrul Ministerului Snt ii, precum i
direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti vor duce la ndeplinire
dispoziiile prezentului ordin.
ART. 9
Prevederile prezentului ordin intr n vigoare la data de 16 august 2010.
ART. 10
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul sntii,
Cseke Attila
Bucureti, 27 iulie 2010.
Nr. 1.078.
ANEXA 1
REGULAMENT
de organizare i funcionare a direciilor de sntate public
judeene i a municipiului Bucureti
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
ART. 1
Direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucure ti sunt servicii publice
deconcentrate, cu personalitate juridic, subordonate Ministerului Sntii, reprezentnd
autoritatea de sntate public la nivel local, care realizeaz politicile i programele
naionale de sntate, elaboreaz programe locale, organizeaz structurile sanitare,
evidenele statistice pe probleme de sntate, precum i de planificare i derulare a
investiiilor finanate de la bugetul de stat pentru sectorul de sntate.
ART. 2
Direciile de sntate public evalueaz, coordoneaz i monitorizeaz modul de
asigurare a asistenei medicale curative i profilactice din unitile sanitare de pe teritoriul
arondat, inclusiv pentru unitile sanitare din subordinea Ministerului Snt ii, lund
msuri pentru asigurarea accesului la asistena medical a oricrei persoane din raza
judeului.
ART. 3
Direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucure ti, prin serviciile de
supraveghere medical, coordoneaz, organizeaz, evalueaz i particip la realizarea
programelor naionale de sntate ce se deruleaz n teritoriul arondat i exercit atribu ii
specifice de control n sntatea public, n domeniile de competen, prin personalul
mputernicit de Ministerul Sntii.
ART. 4
Direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucure ti, n colaborare cu
autoritile locale, cu instituii de nvmnt i organizaii guvernamentale i
nonguvernamentale, organizeaz activiti n domeniul medical al sntii publice.

ART. 5
(1) Direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti coordoneaz
serviciile de asisten medical din teritoriu, organizeaz, coordoneaz i particip la
asistena medical n caz de calamiti, epidemii, catastrofe i alte situa ii deosebite,
organizeaz, coordoneaz i rspund de pregtirea reelei sanitare pentru aprare, sub
coordonarea Ministerului Sntii.
(2) Direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti particip la
coordonarea acordrii primului ajutor calificat mpreun cu inspectoratele pentru situa ii
de urgen i cu alte structuri ale Ministerului Sntii.
ART. 6
(1) Direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti organizeaz
culegerea i prelucrarea datelor statistice de la toi furnizorii de servicii medicale,
indiferent de forma de organizare, ntocmesc i transmit rapoarte statistice periodice ctre
instituiile desemnate n acest scop.
(2) Furnizeaz date statistice ctre alte autoriti, la solicitare, cu respectarea
confidenialitii datelor personale.
ART. 7
Direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucure ti avizeaz i supun
aprobrii conducerii Ministerului Sntii propunerile privind structura organizatoric,
reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului i a denumirilor unitilor sanitare din
subordinea acestora.
ART. 8
Direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti desemneaz
reprezentani n consiliul de administrare al spitalelor din subordine, precum i din
unitile din subordinea autoritilor administraiei publice locale.
ART. 9
Direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucure ti monitorizeaz
afiarea pe site-ul spitalelor publice a proiectelor bugetelor de venituri i cheltuieli i
analizeaz execuia bugetelor de venituri i cheltuieli lunare i trimestriale, pe care le
nainteaz Ministerului Sntii, pentru unitile subordonate.
ART. 10
La cererea unor persoane fizice sau juridice, direciile de sntate public jude ene i a
municipiului Bucureti efectueaz, potrivit dispoziiilor legale, servicii medicale de
sntate public, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative n vigoare.
ART. 11
Veniturile realizate de direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucure ti
constituie venituri proprii, care se folosesc n condiiile legii.
CAPITOLUL II
Atribuii generale
ART. 12
Directorul executiv al direciei de sntate public judeene i a municipiului Bucure ti
are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz i coordoneaz, dup caz, ntreaga activitate a unitii din directa
subordine i evalueaz i coordoneaz asistena medical de sntate public, promovarea
sntii i medicinei preventive, asistena medical de urgen, curativ, de recuperare
medical, asistena medico-social, care se acord prin unitile sanitare publice sau
private, n teritoriul administrativ;

b) coordoneaz i controleaz implementarea i realizarea programelor na ionale de


sntate, pe care le deruleaz n teritoriul arondat, n scopul ndeplinirii obiectivelor i
realizrii indicatorilor, prin desfurarea activitilor specifice la nivel local;
c) solicit elaborarea i coordoneaz implementarea programelor locale de sntate n
concordan cu prioritile de sntate public identificate la nivel local;
d) evalueaz anual rezultatele activitii i propune strategiile pentru ameliorarea strii
de sntate a populaiei din teritoriu;
e) analizeaz periodic starea de sntate a populaiei din teritoriul arondat, n scopul
identificrii principalelor probleme de sntate public, i aloc prioritar resursele de care
dispune pentru interveniile cu cea mai mare eficien n ameliorarea strii de sntate;
f) informeaz Ministerul Sntii i autoritile administra iei publice locale asupra
strii de sntate a populaiei i asupra concluziilor care rezult din evaluare, periodic i
ori de cte ori consider necesar, i coordoneaz elaborarea raportului anual asupra strii
de sntate a comunitii la nivel judeean i al municipiului Bucureti;
g) asigur supravegherea i aplicarea legislaiei de ctre institu iile i organismele care
au responsabiliti n domeniul sntii publice i de ctre unitile sanitare din sectorul
privat de asisten medical, colabornd n acest scop cu organismele profesionale din
domeniul medico-sanitar la nivel local, cu autoritile publice locale i cu alte institu ii
abilitate;
h) n calitate de ordonator secundar de credite, aprob angajarea, lichidarea i
ordonanarea cheltuielilor n condiiile legii;
i) respect i implementeaz reglementrile Legii responsabilitii fiscal-bugetare nr.
69/2010 i aplic la termen msurile dispuse de Ministerul Sntii, conform dispozi iilor
legale n vigoare;
j) coordoneaz activitatea de audit public intern din cadrul direc iei de sntate public
judeene i a municipiului Bucureti, precum i auditul public exercitat la nivelul
unitilor sanitare aflate n subordine, conform legii;
k) emite documente de reglementare n conformitate cu prevederile legisla iei n
vigoare;
l) propune i nainteaz spre aprobare Ministerului Sntii lista personalului
mputernicit pentru desfurarea activitii de control n sntate public;
m) supravegheaz activitatea serviciilor de ambulan judeene i al municipiului
Bucureti i ncheie contractul de management cu managerul general al serviciului de
ambulan;
n) numete conducerea interimar a serviciilor de ambulan judeene i al municipiului
Bucureti pn la ocuparea prin concurs a funciilor de conducere care fac parte din
comitetul director;
o) colaboreaz cu autoritile administraiei publice centrale i locale n vederea
ndeplinirii atribuiilor ce revin direciei de sntate public judeene i a municipiului
Bucureti;
p) desemneaz reprezentanii direciei de sntate public judeene i, respectiv, a
municipiului Bucureti n consiliile de administraie ale spitalelor publice, conform
prevederilor legale n vigoare;
q) propune conducerii Ministerului Sntii msuri pentru mbuntirea activit ii
managerilor de spital, n cazul constatrii nerealizrii indicatorilor prevzui n contractul
de management, pentru unitile din subordine;
r) evalueaz necesarul de resurse umane de la nivelul asistenei medicale n func ie de
nevoile comunitare identificate prin aciuni specifice i emite recomandri n acest sens i
controleaz respectarea normativelor de personal ale instituiilor publice din subordine;

s) coordoneaz fundamentarea finanrii i propune Ministerului Sntii alocarea


resurselor necesare desfurrii activitii;
t) evalueaz periodic performanele profesionale pentru personalul din subordine i
acord calificativul anual;
u) desemneaz participani n comisiile de examinare pentru examene i concursuri;
v) stabilete proceduri de informare a opiniei publice cu privire la rezultatele
activitilor de control n sntatea public i n alte situaii cu risc pentru populaie;
x) n vederea organizrii activitii, directorul executiv emite dispoziii;
z) ndeplinete orice alte atribuii stabilite de conducerea Ministerului Snt ii,
conform prevederilor legale.
ART. 13
Directorul executiv adjunct economic al direciei de sntate public judeene, respectiv
a municipiului Bucureti are urmtoarele atribuii:
a) coordoneaz i rspunde de activitile serviciului economic administrativ,
cuprinznd birourile buget-finane, contabilitate, achiziii publice i serviciul administrativ
i mentenan;
b) activitatea de elaborare, finanare, execuie i raportare a indicatorilor financiari din
bugetul de venituri i cheltuieli al direciei de sntate public judeene i a municipiului
Bucureti, precum i al unitilor din subordine;
c) asigur respectarea disciplinei financiare i bugetare la nivelul direciei de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti i controleaz aceste activiti la nivelul
unitilor din coordonare;
d) aplic la termen msurile dispuse de Ministerul Sntii, conform dispozi iilor
legale n vigoare;
e) rspunde de organizarea i inerea la zi a contabilitii patrimoniului aflat n
administrare i a execuiei bugetare;
f) rspunde de realitatea i exactitatea datelor cuprinse n situa iile financiare
centralizate trimestriale i anuale, precum i de prezentarea acestora la termenul stabilit de
organul ierarhic superior;
g) propune Ministerului Sntii indicatorii financiari ce urmeaz a fi inclu i n legea
anual a bugetului de stat;
h) rspunde de executarea indicatorilor economico-financiari din bugetul propriu i
urmrete executarea acestora n baza bugetului aprobat;
i) rspunde de avizarea i repartizarea, dup caz, a bugetului alocat pentru
implementarea i derularea programelor naionale de sntate la unit ile sanitare din
subordine i urmrete utilizarea eficient a fondurilor alocate;
j) elaboreaz propuneri de casare i transfer de bunuri materiale, pe care le nainteaz
Ministerului Sntii;
k) rspunde de ntocmirea lunar a execuiei bugetului de stat, pe care o nainteaz
Ministerului Sntii;
l) rspunde de ntocmirea lunar a necesarului de credite bugetare pentru luna
urmtoare pe titluri de cheltuieli i programe de sntate public, pe care le nainteaz
Ministerului Sntii;
m) pe baza evalurii bazei tehnico-materiale existente n teritoriu, stabile te priorit ile
de dezvoltare i ntreinere a acesteia, propunnd lucrri de investiii, consolidare cldiri i
reparaii capitale;
n) rspunde de efectuarea finanrii lunare, a aciunilor de sntate de la nivelul
unitilor subordonate; rspunde de contractarea i decontarea sumelor, reprezentnd
drepturi salariale i cheltuieli materiale, n conformitate cu prevederile legale, pentru
cabinetele din structura unitilor sanitare transferate la autoritile administraiei publice

locale (cabinete de medicin sportiv, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC,


LSM, cercetare, rezideni an I - VII, UPU - UPU SMURD); rspunde de efectuarea
finanrii lunare a sumelor transferate autoritilor administraiei publice locale pentru
asistena medical comunitar; rspunde de contractarea cu autoritile administraiei
publice locale i decontarea sumelor reprezentnd drepturi salariale ale medicilor,
medicilor dentiti, asistenilor medicali din cabinetele medicale din unitile de
nvmnt; rspunde de finanarea lunar a unitilor medico-sociale n conformitate cu
prevederile legale;
o) stabilete necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrri de investiii, consolidri
cldiri i reparaii capitale pentru unitile subordonate;
p) analizeaz periodic modul de derulare a procesului investiional i solicit
ordonatorului principal de credite modificri valorice ale creditelor repartizate anual pe
obiective de investiii, acolo unde este cazul.
ART. 14
Directorul executiv adjunct de sntate public al direciei de sntate public jude ene,
respectiv a municipiului Bucureti, cu pregtire profesional medic specialist/primar n
specialitile de sntate public, epidemiologie i igien, coordoneaz i rspunde de
activitile departamentului de supraveghere n sntate public i ale serviciului de
control n sntate public.
ART. 15
Departamentul de supraveghere n sntate public este condus de un medic ef, cu
pregtire profesional de medic specialist/primar n specialitile de epidemiologie, igien
sau sntate public, care coordoneaz activitile serviciilor de supraveghere i control
boli transmisibile, evaluarea factorilor de risc din mediul de via i munc, evaluarea i
promovarea sntii, respectiv laboratorul de diagnostic i investigare n sntate public,
cu urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, coordoneaz i monitorizeaz activitatea serviciilor din subordine
direct;
b) organizeaz, coordoneaz i monitorizeaz activitatea de sntate public desfurat
de furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare;
c) coordoneaz la nivel teritorial i rspunde de desfurarea activitilor de prevenire i
limitare a rspndirii bolilor transmisibile, inclusiv n situaii de risc epidemiologic;
d) coordoneaz i controleaz modul de constituire, gestionare i rentregire a rezervei
antiepidemice judeene;
e) coordoneaz i particip la implementarea la nivel jude ean a activit ilor prevzute
n programele naionale specifice de sntate public;
f) organizeaz activitatea de monitorizare i evaluare a programelor de sntate, n
conformitate cu actele normative n vigoare privind programele i subprogramele de
sntate;
g) organizeaz analiza trimestrial i anual a indicatorilor programelor specifice de
sntate de la unitile sanitare din teritoriul arondat, n conformitate cu actele normative
n vigoare privind programele i subprogramele de sntate;
h) transmite Ministerului Sntii propuneri privind modul de mbunt ire a derulrii
programelor de sntate la nivel local;
i) desemneaz coordonatorii locali ai programelor de sntate public din rndul
personalului propriu i aprob numirea coordonatorilor locali propui de unit ile sanitare
din subordine;
j) organizeaz la nivel local activitatea de management al programului de imunizri a
populaiei eligibile, desemnat prin calendarul naional de vaccinare, precum i n
situaiile de risc identificate;

k) organizeaz culegerea i prelucrarea informaiilor statistice medicale din domeniul


su de competen, primite de la unitile sanitare publice sau private, i rspunde de
transmiterea rapoartelor statistice periodice ctre instituiile desemnate n acest scop;
l) aprob, dup caz, referatele de evaluare a unitilor/activit ilor supuse reglementrii,
conform legislaiei n vigoare;
m) coordoneaz activitile de consultan de specialitate la cererea terilor;
n) particip la elaborarea raportului strii de sntate a comunit ii i a raportului strii
de sntate n relaie cu factorii de risc din mediul de via i de munc;
o) particip la ndeplinirea planurilor de aciune privind implementarea legisla iei i de
consolidare instituional n plan judeean sau local;
p) rspunde de utilizarea eficient a bugetului de venituri i cheltuieli alocat activitilor
i structurilor din subordine;
q) evalueaz periodic performanele profesionale pentru personalul din subordine i
acord calificativul anual;
r) faciliteaz formarea i perfecionarea profesional a personalului din subordine;
s) ndeplinete orice alte atribuii stabilite de conducerea direciei n domeniul de
competen.
ART. 16
Serviciul de control n sntate public este condus de un ef serviciu - inspector ef, cu
pregtire profesional medic specialist/primar n specialitile de igien sau sntate
public, i are n responsabilitate i coordonare activitile compartimentului pentru
inspecie de mediu, aliment, munc, colectiviti de copii i radiaii, respectiv
compartimentul de control uniti i servicii de sntate din teritoriul administrativ, cu
urmtoarele atribuii:
a) organizeaz i implementeaz activitatea de control n sntatea public la nivel
judeean i n municipiul Bucureti;
b) propune conducerii direciei lista persoanelor care urmeaz a fi mputernicite pentru
desfurarea activitii de control n sntatea public, n vederea aprobrii de ctre
Ministerul Sntii;
c) elaboreaz planul tematic anual al activitii de control n sntatea public la nivel
judeean i n municipiul Bucureti;
d) rspunde de utilizarea eficient a bugetului de venituri i cheltuieli alocat activitilor
specifice i structurilor din subordine;
e) stabilete i aplic msurile necesare pentru mbuntirea activit ii de control n
sntatea public la nivel judeean;
f) constat i sancioneaz contraveniile la normele igienico-sanitare, la normele de
prevenire i combatere a bolilor transmisibile i infeciilor nosocomiale, respectiv bolilor
profesionale, la nivel judeean;
g) organizeaz i implementeaz la nivel judeean aciuni de control n sntatea
public, inclusiv n situaii de calamiti naturale, evenimente deosebite, epidemii;
h) organizeaz, evalueaz i monitorizeaz, prin serviciul de control uniti i servicii
de sntate, modul de implementare i derularea programelor naionale de sntate
specifice i rspunde pentru transmiterea indicatorilor rezultai la structurile abilitate;
i) organizeaz culegerea i prelucrarea informaiilor statistice din domeniul su de
competen, primite de la unitile sanitare publice sau private, i rspunde de
transmiterea rapoartelor statistice periodice ctre instituiile desemnate n acest scop;
j) evalueaz periodic performanele profesionale pentru personalul din subordine i
acord calificativul anual;
k) faciliteaz formarea i perfecionarea profesional a inspectorilor la nivel judeean;

l) analizeaz msurile propuse de inspectorii sanitari din subordine i emite


documentele de autoritate sanitar: decizii de interzicere a activitii, respectiv decizii de
suspendare a activitii, informarea altor instituii publice abilitate;
m) notific Institutul Naional de Sntate Public i Ministerul Snt ii asupra
constatrii neconformitilor cu legislaia n vigoare pentru produsele avizate/notificate de
ctre aceste instituii, n vederea lurii msurilor legale n vigoare;
n) particip n echipele de inspecie i control solicitate de conducerea direc iei de
sntate public sau iniiate de ctre Ministerul Sntii i de ctre alte organe de
specialitate ale administraiei publice centrale i locale;
o) particip la elaborarea raportului strii de sntate a comunitii;
p) informeaz opinia public cu privire la rezultatele activitilor de control n sntatea
public prin procedura aprobat de directorul executiv;
q) particip i efectueaz activiti de evaluare i control n domeniul de competen n
unitile sanitare, respectiv serviciile de sntate din teritoriul arondat;
r) particip la elaborarea planului de aciune n caz de dezastre/calamiti;
s) ndeplinete i alte atribuii stabilite de conducerea direciei n domeniul de
competen.
CAPITOLUL III
Atribuii specifice
ART. 17
Direciile de sntate public judeene, respectiv a municipiului Bucure ti au
urmtoarele atribuii specifice, pe domenii de activitate:
I. n domeniul resurselor umane
Compartimentul de resurse umane, normare, organizare, salarizare (RUNOS) are
urmtoarele atribuii:
a) aplic normele Ministerului Sntii privind formarea, ncadrarea, transferul i
detaarea medicilor, farmacitilor, biologilor, chimitilor, biochimi tilor i asistenilor
medicali la nivelul direciei de sntate public; coordoneaz i verific aplicarea acestor
norme la nivelul unitilor sanitare cu personalitate juridic din teritoriu;
b) verific modul de organizare i desfurare a concursurilor la nivelul unit ilor
sanitare cu personalitate juridic din subordine, pentru toate categoriile de personal;
c) monitorizeaz numrul maxim de personal, pe categorii, pentru unit ile sanitare
publice;
d) ntocmete rapoarte statistice privind numrul i drepturile de personal i le
nainteaz periodic sau la solicitarea Ministerului Sntii ori a altor institu ii, n
condiiile legii;
e) ntocmete statul de funcii pentru aparatul propriu, n vederea aprobrii de ctre
Ministerul Sntii, precum i lucrrile privind modificarea i completarea acestuia;
f) solicit Ministerului Sntii aprobarea organizrii concursului pentru ocuparea
posturilor vacante de medici, farmaciti, biologi, chimi ti, biochimiti i asisten i medicali
din aparatul propriu, conform reglementrilor legale n vigoare;
g) particip la organizarea concursurilor i examenelor pentru ob inerea de grade i
trepte profesionale, precum i de intrare n rezideniat; particip la organizarea
concursurilor i examenelor pentru unitile sanitare cu personalitate juridic din teritoriu,
potrivit legii;

h) asigur participarea direciei de sntate public judeene i a municipiului


Bucureti, prin reprezentanii si, n comisiile paritare organizate la nivel judeean pentru
stabilirea necesarului de medici;
i) transmite lunar, la solicitarea Ageniei Naionale a Func ionarilor Publici, situa ia
privind respectarea codului de conduit al funcionarilor publici, inclusiv regimul
incompatibilitilor i al conflictului de interese;
j) transmite, la solicitarea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, actualizarea
bazei de date n ceea ce privete funciile i funcionarii publici proprii;
k) pentru unitile sanitare din subordine verific ncadrarea n normativele de personal
aprobate i, la cererea motivat a acestor uniti, solicit Ministerului Sntii
suplimentarea numrului de posturi, pe locuri de munc i categorii de personal, cu
ncadrarea n bugetul de venituri i cheltuieli aprobat;
l) verific pentru unitile sanitare din subordine stabilirea drepturilor salariale pentru
persoanele care fac parte din comitetul director al spitalelor publice din subordine i al
serviciilor de ambulan;
m) stabilete drepturile salariale pentru managerul general al serviciilor de ambulan n
baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sntii;
n) verific i supune aprobrii, de ctre conducerea direciei, organigrama i statele de
funcii pentru unitile sanitare cu personalitate juridic din subordine;
o) verific, n vederea naintrii la Ministerul Sntii, solicitrile unit ilor sanitare cu
paturi din subordine privind reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului i a
denumirii acestora.
II. n domeniul juridic
Compartimentul juridic are urmtoarele atribuii:
a) avizeaz, la cererea conducerii, actele care pot angaja rspunderea patrimonial a
persoanei juridice, precum i orice alte acte care produc efecte juridice;
b) particip la negocierea i ncheierea contractelor;
c) redacteaz cererile de chemare n judecat, de exercitare a cilor de atac, modific,
renun la pretenii i ci de atac, cu aprobarea conducerii direciei de sntate public;
d) reprezint i apr interesele direciei de sntate public n faa organelor
administraiei de stat, a instanelor judectoreti, a altor organe cu caracter jurisdicional,
precum i n cadrul oricrei proceduri prevzute de lege, n baza delegaiei date de
conducerea direciei de sntate public;
e) reprezint i apr interesele Ministerului Sntii n faa organelor administraiei de
stat, a instanelor judectoreti, a altor organe cu caracter jurisdicional, precum i n
cadrul oricrei proceduri prevzute de lege, n baza delegaiei date de conducerea
Ministerului Sntii;
f) particip la negocierea de nelegeri internaionale privind domeniul de activitate n
care funcioneaz sau, dup caz, avizeaz asemenea nelegeri;
g) se preocup de obinerea titlurilor executorii i sesizeaz directorul adjunct economic
n vederea lurii msurilor necesare pentru realizarea executrii silite a drepturilor de
crean, iar pentru realizarea altor drepturi sesizeaz organul de executare silit
competent;
h) urmrete, semnaleaz i transmite organelor de conducere i serviciilor interesate
noile acte normative aprute i atribuiile ce le revin din acestea;
i) contribuie prin ntreaga activitate la asigurarea respectrii legii, aprarea propriet ii
publice i private a statului aflate n administrarea direciei de sntate public jude ene i
a municipiului Bucureti, a structurilor din subordine, precum i la buna gospodrire a
mijloacelor materiale i financiare din patrimoniu;

j) semnaleaz organelor competente cazurile de aplicare neuniform a actelor


normative i, cnd este cazul, face propuneri corespunztoare;
k) analizeaz modul n care sunt respectate dispoziiile legale n desf urarea activit ii
unitilor i cauzele care genereaz prejudicii aduse avutului public sau infraciuni;
l) ntocmete constatri i propune luarea msurilor necesare n vederea ntririi ordinii
i disciplinei, prevenirea nclcrii legilor i a oricror altor abateri;
m) realizeaz evidena actelor normative cu aplicare n sistemul sanitar, publicate n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i a celor cu caracter general sau privind
probleme financiar-contabile ce se regsesc n activitatea direciei de sntate public i a
unitilor subordonate;
n) asigur consultan juridic tuturor compartimentelor direciei, precum i serviciilor
sanitare publice din subordine;
o) ndeplinete orice alte lucrri cu caracter juridic.
III. n domeniul auditului public intern
Compartimentul de audit public intern are urmtoarele atribuii:
a) elaboreaz proiectul planului de audit public intern;
b) efectueaz activiti de audit public intern pentru a evalua dac sistemele de
management financiar i control ale instituiei proprii sunt transparente i sunt conforme
cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficien i eficacitate;
c) efectueaz activiti de audit public intern exercitat asupra activit ilor desf urate n
cadrul unitilor sanitare din coordonare;
d) informeaz structura de audit public intern din cadrul Ministerului Snt ii despre
recomandrile nensuite de conductorul unitii publice auditate, precum i despre
consecinele acestora;
e) raporteaz periodic directorului executiv al direciei de sntate public jude ene i a
municipiului Bucureti, precum i structurii de audit public intern din cadrul Ministerului
Sntii cu privire la constatrile, concluziile i recomandrile rezultate din activit ile
sale de audit;
f) elaboreaz raportul anual al activitilor de audit public intern i l nainteaz pn la
data de 15 ianuarie a anului n curs pentru anul expirat ctre structura de audit public
intern din cadrul Ministerului Sntii;
g) raporteaz imediat conductorului unitii publice i structurii de control intern
abilitate n cazul identificrii unor neregulariti sau posibile prejudicii.
IV. n domeniul informaticii i statisticii
Biroul/Compartimentul de statistic/informatic n sntate public are urmtoarele
atribuii:
a) este responsabil pentru organizarea bazelor de date judeene, verificarea i
codificarea informaiilor medicale, n conformitate cu reglementrile specifice n vigoare;
b) pune la dispoziia tuturor structurilor interne interesate toate datele solicitate i pune
la dispoziia structurilor externe direciei de sntate public jude ene i a municipiului
Bucureti date statistice medicale, cu acordul conductorului direciei i n conformitate
cu legislaia n vigoare;
c) colaboreaz cu celelalte structuri ale direciei de sntate public jude ene i a
municipiului Bucureti pe probleme legate de statistic medical;
d) transmite informri operative, n timp real, persoanelor cu atribuii de decizie;
e) colaboreaz cu structurile responsabile pentru supravegherea i controlul bolilor
transmisibile i netransmisibile n realizarea rapoartelor periodice, precum i a
prognozelor;

f) organizeaz sistemul de eviden primar i raportarea statistic sanitar la nivelul


cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare a unitilor sanitare;
g) verific datele raportate cu evidenele primare i centralizatoare;
h) centralizeaz drile de seam de la nivelul jude ului i centralizatoarele de activitate
i morbiditate trimestriale i anuale;
i) codific cauzele de deces, n conformitate cu obligaiile Ministerului Snt ii, n
buletinele de deces i de nou-nscut mort, conform legislaiei de stare civil a populaiei;
j) verific i codific fiele de decese sub un an, decese perinatale, fi ele cu decese
materne i le compar ca numr i cauz de deces cu cele care circul prin sistemul
informaional al Institutului Naional de Statistic;
k) organizeaz cursurile de perfecionare a personalului de statistic i instruirea cu
privire la codificarea morbiditii, a incapacitii temporare de munc i buna completare
a evidenelor i drilor de seam, precum i arhivarea formularelor statistice n
conformitate cu indicatorul termenelor de pstrare a documentelor;
l) centralizeaz, verific i transmite structurilor desemnate drile de seam trimestriale
i anuale, precum i situaia unitilor sanitare publice i private (uniti, paturi, personal,
activiti), solicitate de Institutul Naional de Statistic conform prevederilor legale n
vigoare;
m) transmite conform reglementrilor n vigoare datele statistice specifice solicitate de
Institutul Naional de Sntate Public i/sau structurilor sale regionale;
n) ine evidena i raporteaz micarea personalului medical pe uniti, specialit i
medicale, sex i vrst i actualizeaz permanent registrul naional;
o) primete raportrile legate de activitatea spitalelor, constituie baza de date la nivel
judeean, le transmite Ministerului Sntii, pentru decizii majore de politic sanitar i
pentru raportrile necesare organismelor Uniunii Europene i Organizaiei Mondiale a
Sntii;
p) alte atribuii specifice stabilite de directorul executiv al direciei de sntate public.
V. Secretariat i registratur
a) asigur evidena unitilor i serviciilor medicale din teritoriul administrativ:
denumirea, nominalizarea conducerilor, adresele complete i numerele de telefon ale
unitilor i conducerilor acestora (inclusiv numerele de telefon de la domiciliu - fixe sau
mobile);
b) asigur evidena contactelor de la nivelul direciilor publice locale i centrale,
precum i a persoanelor din conducerea acestora (numele, prenumele, funcia, adresa de
reedin, numerele de telefon etc.);
c) nregistreaz lucrrile transmise de conducerea direciei de sntate public jude ene
i a municipiului Bucureti i de serviciile din structura acestora ctre peten i i alte
autoriti, precum i cele primite la conducerea direciei i ine evidena repartizrii
acestora, urmrind rezolvarea lor n termenele stabilite;
d) nscrie n registrul specific persoanele venite n audien la conducerea direciei de
sntate public judeene i a municipiului Bucureti, problemele prezentate de ctre
acestea i soluiile date;
e) nregistreaz i ine evidena lucrrilor primite sau transmise prin fax;
f) asigur transmiterea corespondenei de la direcia de sntate public jude ean i a
municipiului Bucureti, inclusiv modul de trimitere;
g) ntocmete evidena deplasrilor n teren ale salaria ilor direc iei de sntate public
judeene i a municipiului Bucureti;
h) pstreaz secretul de serviciu;

i) ndeplinete i alte sarcini dispuse de conducerea direciei de sntate public


judeene, respectiv a municipiului Bucureti.
VI. Compartimentul relaii cu publicul are urmtoarele atribuii:
a) colaboreaz cu structura de specialitate a Ministerului Sntii n realizarea
obiectivelor de comunicare prin mass-media ori prin mijloacele proprii ale direc iei de
sntate public judeene sau a municipiului Bucureti;
b) asigur desfurarea optim a activitii de relaii publice;
c) asigur informarea permanent referitoare la principalele activit i ale direc iei de
sntate public judeene i a municipiului Bucureti;
d) asigur o legtur permanent ntre comunitate i direc ia de sntate public
judeean i a municipiului Bucureti, organiznd pe baza unui program stabilit activitatea
de audiene pentru populaie;
e) desfoar activitatea de analiz a cererilor cetenilor i disponibilizeaz toate
informaiile necesare pentru soluionarea problemelor prezentate sau solicitate;
f) informaiile care constituie secrete de stat i de serviciu vor fi accesate i gestionate
conform standardelor naionale de protecie a informaiilor clasificate;
g) comunic Ministerului Sntii date privind: adresa direciei de sntate public,
numele i prenumele persoanelor din conducere, numrul de telefon fix, mobil i de fax,
adresa de e-mail; denumirea i adresa spitalelor din teritoriu, numele i prenumele
directorilor acestora, numrul de telefon i de fax; denumirea i adresa altor unit i
importante din teritoriu; modificrile ce intervin n datele comunicate.
VII. n domeniul reglementrii sanitare
Compartimentul de avize i autorizare:
a) primete, verific i nregistreaz cererile i documentaiile pentru toate procedurile
de reglementare n ceea ce privete proiectele de amplasare, construc ie i amenajare a
obiectivelor i activitilor;
b) primete, verific i nregistreaz cererile i documentaiile de autorizare sanitar i
certificarea conformitii n vederea funcionrii obiectivelor, altele dect cele supuse
nregistrrii la oficiul registrului comerului de pe lng tribunale;
c) repartizeaz documentaiile ctre structurile de specialitate;
d) asigur eliberarea documentelor de reglementare n termenele stabilite de legisla ia
n vigoare;
e) rspunde de managementul informaiilor privind documentele de reglementare pe
care le gestioneaz;
f) nregistreaz declaraiile pe propria rspundere i le transmite serviciului de control
n sntate public;
g) asigur nregistrarea cabinetelor medicale, n conformitate cu legislaia n vigoare;
h) gestioneaz baza de date pentru documentele de reglementare eliberate i o transmite
periodic serviciului de control n sntatea public;
i) ofer informaii, la solicitare, asupra procedurilor de reglementare a obiectivelor i
activitilor;
j) ntocmete i elibereaz autorizaia de liber practic pentru angaja ii din unit ile
sanitare, publice i private, din teritoriul arondat direciei de sntate public jude ene i a
municipiului Bucureti, indiferent de subordonarea acestor uniti, alii dect medicii,
medicii dentiti, farmacitii, precum i asistenii medicali i moaele;
k) alte atribuii specifice stabilite de ctre directorul executiv al direc iei de sntate
public.

VIII. n domeniul supravegherii n sntatea public


Departamentul de supraveghere n sntate public are n structur urmtoarele
compartimente:
A. Compartimentul de supraveghere epidemiologic i control boli transmisibile
B. Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de via i munc
C. Compartimentul de evaluare i promovare a sntii
D. Laboratorul de diagnostic i investigare n sntate public
E. Laboratorul igiena radiaiilor (dup caz)
A. Compartimentul de supraveghere epidemiologic i control boli transmisibile din
cadrul direciilor de sntate public judeene i a municipiului Bucure ti are urmtoarele
atribuii i responsabiliti de execuie i coordonare/ndrumare profesional:
a) coordoneaz i deruleaz la nivel judeean activitile specifice din cadrul
programelor naionale i teritoriale de sntate public din domeniul bolilor transmisibile,
n vederea
realizrii obiectivelor angajate prin programele i strategiile naionale i locale;
b) colecteaz trimestrial i anual indicatorii programelor de sntate de la unit ile
sanitare, n conformitate cu actele normative n vigoare;
c) particip prin activiti specifice la funcionarea reelei na ionale de supraveghere
epidemiologic, alert i rspuns rapid n domeniul bolilor transmisibile;
d) particip la realizarea evalurilor de risc epidemiologic n situaia evenimentelor care
amenin sntatea populaiei i au potenial de rspndire naional i internaional;
e) implementeaz, coordoneaz, controleaz i evalueaz programul naional de
imunizri desfurat n teritoriul arondat i verific prin activiti de evaluare medical i
administrativ eficiena activitilor specifice;
f) particip la studiile epidemiologice organizate la nivel naional sau/i regional;
g) solicit din teritoriu datele necesare pentru fundamentarea necesarului de material
biologic pentru imunizarea grupelor catagrafiate i verific n teritoriu condiiile de
distribuire i depozitare a vaccinului i efectuarea i evidena vaccinrii;
h) organizeaz, colecteaz, analizeaz, verific, gestioneaz, interpreteaz i
disemineaz datele privind bolile transmisibile de la toate sursele existente n teritoriu,
conduce i gestioneaz registrul judeean unic pentru bolile transmisibile, vaccinri i
reacii adverse postvaccinale indezirabile, infecia HIV/SIDA, tuberculoz, boli cu
transmitere sexual, infecii nosocomiale i situaii epidemiologice de risc;
i) evalueaz anual funcionarea sistemelor de supraveghere medical a bolilor
transmisibile, n colaborare cu Institutul Naional de Sntate Public i structurile sale
regionale;
j) verific modul n care medicii de familie detecteaz cazurile de boli transmisibile i
raporteaz datele necesare supravegherii bolilor transmisibile, potrivit dispoziiilor legale
n vigoare;
k) supravegheaz i verific modul prin care sunt respectate metodologiile i
protocoalele privind diagnosticul clinic i etiologic pentru bolile transmisibile i propune
directorului executiv adjunct de sntate public msuri organizatorice privind asigurarea
serviciilor specifice competente de laborator pentru diagnosticul etiologic al bolilor
transmisibile, conform dispoziiilor legale;
l) efectueaz investigaiile medicale i epidemiologice, identific i coordoneaz
msurile necesare pentru limitarea focarelor de boal transmisibil n colectiviti;
m) desfoar ndrumarea metodologic i profesional a unitilor sanitare din
teritoriu, periodic sau la solicitare, n probleme de infecii nosocomiale;

n) intervine i efectueaz expertiza medical de specialitate, n cazul unor focare de


infecii nosocomiale sau n situaii de risc declarat, la solicitarea unitii ori prin
autosesizare;
o) monitorizeaz situaia infeciilor nosocomiale din unitile sanitare din teritoriu i
elaboreaz recomandri administrative i profesionale n cazul riscurilor identificate;
p) desfoar activiti specifice n cadrul planurilor de interven ie n situa ii de
urgen;
q) particip la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul
sanitar internaional i verific i aplic msurile de protecie sanitar a frontierelor de stat
privind bolile transmisibile;
r) asigur consultan privind prevenirea bolilor transmisibile de import, recomand i
aplic msuri de prevenire a bolilor infecioase ale cltorului prin structurile proprii,
acolo unde acestea exist;
s) verific i valideaz, n colaborare cu personalul compartimentului de statistic,
datele legate de bolile transmisibile i infecioase raportate de serviciile medicale din
teritoriu, inclusiv decese;
t) efectueaz instruirea personalului din unitile medicale publice i private, pe
probleme de prevenire i control al bolilor transmisibile, infeciilor nosocomiale, infec ia
HIV, tuberculoz, boli cu transmitere sexual, boli infecioase de import;
u) organizeaz activitatea de supraveghere i combatere a vectorilor de importan
medical;
v) se subordoneaz metodologic Institutului Naional de Sntate Public, prin Centrul
Naional de Supraveghere i Control al Bolilor Transmisibile i seciile de epidemiologie
ale centrelor regionale de sntate public;
w) asigur funcionalitatea sistemului informaional specific n conformitate cu
metodologiile legale elaborate de Ministerul Sntii i coordonatorii naionali ai
programelor de sntate;
z) colaboreaz cu structurile similare din cadrul direciilor de sntate public jude ene
i a municipiului Bucureti, precum i cu alte instituii judeene pentru realizarea unui
schimb optim i util de informaii, n conformitate cu prevederile legale, n probleme de
supraveghere a bolilor transmisibile;
aa) asigur implementarea i derularea programelor de sntate specifice la nivel
judeean, monitorizarea i evaluarea indicatorilor de activitate i utilizarea fondurilor
necesare derulrii acestora;
bb) particip la elaborarea raportului privind starea de sntate a populaiei;
cc) efectueaz, la cererea terilor, consultan sau prestaii de specialitate n domeniul
de competen;
dd) particip la elaborarea, prin personalul de specialitate cu studii superioare, a
documentelor de reglementare pentru furnizorii de servicii medicale;
ee) ndeplinete alte atribuii specifice stabilite de directorul adjunct de sntate
public, n limitele competenelor profesionale.
n cadrul Compartimentului de supraveghere i control al bolilor transmisibile
funcioneaz urmtoarele colective de activitate specific*):
1. supraveghere epidemiologic;
2. alert epidemiologic;
3. Program Naional de Imunizare;
4. infecii nosocomiale;
5. boli transmisibile prioritare, HIV, TBC, ITS;
6. statistic boli transmisibile;
7. produse antiepidemice.

Managementul produselor antiepidemice cuprinde urmtoarele atribuii specifice:


a) asigur depozitarea i distribuirea n teritoriul arondat a vaccinurilor i a celorlalte
produse biologice i materiale necesare desfurrii activitii de medicin preventiv;
b) asigur depozitarea i livrarea produselor DDD necesare interveniei n focarele de
boli transmisibile;
c) asigur aprovizionarea laboratoarelor proprii i a altor uniti sanitare cu medii de
cultur, seruri de diagnostic, sticlrie, reactivi, kituri i alte materiale consumabile, n
vederea realizrii activitilor cuprinse n programele de medicin preventiv;
d) asigur depozitarea i distribuirea n teritoriul arondat a produselor din componen a
rezervei antiepidemice n caz de calamitate sau n alte situaii de risc;
e) ndeplinete i alte atribuii specifice stabilite de directorul adjunct de sntate
public.
-----------*) n cazul unui deficit de personal calificat, pot fi operate comasri de activit i n
structuri reglementate, cu ncadrarea a cel puin unui medic epidemiolog/structur
organizat.
B. Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de via i munc din
cadrul direciilor de sntate public judeene i a municipiului Bucure ti are urmtoarele
atribuii i responsabiliti de execuie i coordonare/ndrumare profesional:
a) coordoneaz i implementeaz la nivel teritorial activit ile medicale cuprinse n
programele naionale de sntate privind protejarea sntii i prevenirea mbolnvirilor
asociate factorilor de risc n relaie cu mediul de via i de munc, alimenta ie i nutri ie,
aprovizionarea cu ap potabil, radiaii ionizante naturale i profesionale i unit ile de
nvmnt i de ngrijire medical i medico-social de toate categoriile;
b) asigur implementarea i derularea programelor de sntate specifice la nivel
judeean, monitorizarea, evaluarea i raportarea indicatorilor de activitate specific i
modul de utilizare a fondurilor alocate;
c) elaboreaz propuneri pentru reglementarea activitilor teritoriale din domeniile:
igiena mediului, igiena alimentaiei, igiena unitilor de nv mnt, medicin
ocupaional, igiena radiaiilor, n concordan cu legislaia din domeniu;
d) analizeaz i evalueaz periodic sau ori de cte ori este nevoie calitatea serviciilor
teritoriale de supraveghere medical a sntii n relaie cu mediul, propune
implementarea unor noi activiti, n colaborare cu alte uniti/servicii teritoriale cu
activitate din domeniu;
e) coordoneaz i deruleaz activiti specifice pentru implementarea prevederilor
legislative de protejare i promovare a mediului de via organizat i natural;
f) analizeaz documentaiile transmise de structura de reglementare i propune
conducerii aprobarea sau respingerea solicitrii;
g) ntocmete rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorial a strii de sntate
n relaie cu mediul comunitar (ap potabil, ap de mbiere, poluare organizat sau
accidental, radiaii ionizante i neionizante etc.) i contribuie la realizarea sintezelor
naionale din domeniu;
h) coordoneaz i deruleaz n teritoriu activiti medicale specifice pentru
implementarea prevederilor legislative din domeniul produselor biocide, al substanelor
chimice periculoase i al produselor cosmetice i de uz casnic;
i) monitorizeaz i coordoneaz pe plan teritorial activitatea de gestionare i
neutralizare a deeurilor medicale din toate categoriile de uniti sanitare i elaboreaz
propuneri pentru anihilarea/ameliorarea situaiilor de risc evaluat;

j) coordoneaz, monitorizeaz, evalueaz i particip la asigurarea calitii apei potabile


din teritoriu i elaboreaz propuneri pentru rezolvarea/ameliorarea situaiilor de risc
evaluat sau anihilarea riscului constituit, n conformitate cu legislaia n vigoare;
k) monitorizeaz i evalueaz riscurile privind sigurana alimentului i alimenta iei
publice, elaboreaz i propune activiti de asigurare a calitii alimentului din circuitul
public, n conformitate cu legislaia n vigoare i normativele europene;
l) desfoar activitatea de evaluare a conformrii la normele de igien i sntate
public a proiectelor de amenajare-construire i elaboreaz referatele de evaluare n
vederea avizrii/autorizrii sanitare;
m) colaboreaz i conlucreaz cu administraia public local i cu institu iile/serviciile
specializate din domeniu, pentru implementarea i realizarea prevederilor legale privind
calitatea mediului de via i munc, securitatea alimentului i calitatea apei potabile;
n) deruleaz studii medicale populaionale privind starea de sntate n raport cu
factorii de mediu, radiaii ionizante naturale i profesionale, mediul ocupaional i
colectiviti organizate;
o) face propuneri ctre conducerea direciei de sntate public privind modul de
derulare a programelor de sntate la nivel judeean;
p) supravegheaz acordarea asistenei medicale profilactice n colectivitile de copii i
tineri i particip la monitorizarea medical a dezvoltrii fizice, psihomotorii i a strii de
sntate a copiilor din colectiviti;
q) realizeaz registrul de eviden a bolilor profesionale la nivel teritorial, efectund
cercetarea medical i documentarea cazurilor suspecte de boal, declararea, nregistrarea
i raportarea bolilor profesionale, conform prevederilor legale;
r) centralizeaz i analizeaz situaia angajailor expui la noxe din teritoriu i particip
la aplicarea legislaiei privind ncadrarea locurilor de munc n condiii deosebite i
speciale;
s) particip cu rapoarte la elaborarea sintezelor naionale privind sntatea n rela ie cu
mediul de via i munc i particip la elaborarea raportului privind starea de sntate a
populaiei;
t) particip la elaborarea i execuia planurilor de aciuni privind implementarea n plan
judeean a acquis-ului comunitar n domeniul sntii;
u) desfoar activiti specifice n cadrul planurilor de interven ie n situa ii de
urgen;
v) efectueaz, la cererea terilor, expertize, consultan i prestaii de specialitate;
z) ndeplinete alte atribuii specifice stabilite de directorul adjunct de sntate public
i conducerea unitii;
aa) din punct de vedere profesional se subordoneaz metodologic Institutului Naional
de Sntate Public, prin Centrul Naional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul
Comunitar i structurile sale de specialitate din centrele regionale de sntate public.
n cadrul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de via i de
munc funcioneaz urmtoarele colective de activitate specific**):
1. Igiena mediului;
2. Igiena alimentului;
3. Igiena colectivitilor de copii/tineret;
4. Medicina muncii;
5. Programe de sntate n relaie cu mediul;
6. Statistic.
------------

**) n cazul unui deficit de personal calificat, pot fi operate comasri de activit i n
structuri reglementate, cu ncadrarea a cel puin unui medic de igien sau medicina
muncii/structur organizat.
C. n domeniul evalurii i promovrii sntii, Compartimentul de evaluare i
promovare a sntii din cadrul direciilor de sntate public judeene i a municipiului
Bucureti are urmtoarele atribuii i responsabiliti de execuie i coordonare/ndrumare
profesional:
a) asigur monitorizarea i coordonarea programelor de sntate public n domeniul
bolilor netransmisibile la nivel judeean;
b) colecteaz trimestrial i anual indicatorii programelor de sntate specifice i de
demografie de la unitile sanitare, n conformitate cu actele normative n vigoare i
reglementrile europene n domeniu;
c) asigur culegerea i validarea datelor la nivel judeean pentru registrele na ionale de
boli netransmisibile;
d) propune conducerii direciei constituirea unor echipe interdisciplinare care asigur
evaluarea indicatorilor rezultai din supravegherea bolilor cronice n teritoriu;
e) analizeaz i evalueaz indicatorii de morbiditate i mortalitate lega i de evolu ia
bolilor netransmisibile n jude i evoluia acestora la populaia din teritoriu;
f) n realizarea atribuiilor sale colaboreaz direct cu unit ile jude ene de implementare
a programelor de sntate, precum i cu structurile specializate ale Institutului Na ional de
Sntate Public;
g) se subordoneaz metodologic Institutului Naional de Sntate Public, prin Centrul
Naional de Evaluare i Promovare a Strii de Sntate i structurile sale de specialitate
din centrele regionale de sntate public;
h) particip la colaborri interinstituionale, la nivel judeean, cu organizaii
guvernamentale i neguvernamentale pentru asigurarea corelrii activitilor din cadrul
programelor naionale de sntate cu alte iniiative, finanate din alte surse;
i) primete anual, trimestrial i ori de cte ori este nevoie, de la casa de asigurri de
sntate judeean sau a municipiului Bucureti analiza modului n care a fost derulat
programul de sntate cu scop curativ;
j) face propuneri ctre conducerea direciei de sntate public jude ene i a
municipiului Bucureti privind utilizarea fondurilor specifice alocate derulrii
programelor de sntate public n domeniul bolilor netransmisibile i supraveghere
demografic la nivel judeean;
k) furnizeaz informaii ctre populaie referitoare la prevenirea bolilor i la
promovarea sntii;
l) dezvolt la nivel local programe de promovare a sntii i de educa ie pentru
sntate, n funcie de prioritile locale, programele naionale i strategiile europene;
m) elaboreaz proiecte n parteneriat cu autoritile locale, reprezentan ii n teritoriu ai
altor ministere, organizaii neguvernamentale i reprezentane internaionale, n vederea
soluionrii problemelor comunitare;
n) furnizeaz servicii de formare n educaia pentru sntate adresate formatorilor din
cadrul i din afara sistemului de sntate;
o) elaboreaz, editeaz i asigur multiplicarea de materiale publicitare specifice.
n cadrul Compartimentului de evaluare i promovare a snt ii func ioneaz
urmtoarele colective de activitate specific*):
1. Supraveghere boli netransmisibile;
2. Evaluare programe boli netransmisibile;
3. Informare-educare n sntate public;

4. Programe de promovare a sntii;


5. Demografie i statistic.
-----------*) n cazul unui deficit de personal calificat la nivel teritorial, pot fi operate comasri de
activiti n structuri reglementate, cu ncadrarea a cel puin unui medic/structur
organizat.
D. n domeniul activitii Laboratorului de diagnostic i investigare n sntate public,
sub coordonarea unui medic de specialitate medicin de laborator, responsabil pentru
acreditarea i meninerea acreditrii serviciilor, laboratorul are urmtoarele activiti i
responsabiliti specifice:
D1. diagnostic microbiologic:
a) particip la efectuarea investigaiei epidemiologice prin recoltarea i prelucrarea de
probe bacteriologice, virusologice, serologice, imunologice i parazitologice, pentru
supravegherea i controlul bolilor transmisibile, n conformitate cu metodologiile legale n
vigoare;
b) asigur diagnosticul etiologic pentru bolile infecioase identificate n cadrul
programului naional de supraveghere epidemiologic dac prestaia nu poate fi asigurat
prin unitatea de ngrijire a cazului sau este solicitat n acest sens;
c) asigur diagnosticul microbiologic pentru solicitrile serviciului de supraveghere a
bolilor transmisibile, provenite de la cazuri suspecte, focare de boal transmisibil sau
investigaii n cadrul programelor de sntate;
e) monitorizeaz i transmite evaluri privind circulaia unor microorganisme cuprinse
n metodologiile de supraveghere epidemiologic i situaia antibioticorezisten ei
microorganismelor la populaia investigat n unitile sanitare din teritoriu;
f) asigur transmiterea probelor biologice la structurile regionale/naionale n vederea
caracterizrii circulaiei germenilor pe teritoriul naional, n conformitate cu
reglementrile metodologice ale Institutului Naional de Sntate Public;
g) efectueaz analize microbiologice la solicitarea serviciului de control n sntate
public, cu aprobarea inspectorului ef al serviciului de control n sntate public;
h) efectueaz analize microbiologice din probe de ap, aer, alimente i factori de mediu,
prevzute n programele naionale i locale de sntate, la solicitarea serviciului de
evaluare a factorilor de risc din mediu conform metodologiei reglementate;
i) asigur aplicarea procedurilor n vederea acreditrii/reacreditrii laboratorului;
j) efectueaz analize microbiologice la cererea unor beneficiari, pentru care se percep
taxe;
k) execut alte activiti specifice la solicitarea directorului adjunct de sntate public,
conform competenelor;
D2. chimie sanitar i/sau toxicologie:
a) efectueaz analize fizico-chimice i toxicologice din probe biologice, ap, aer,
alimente i ali factori de mediu pentru evaluarea obiectiv a conformit ii produselor i a
riscurilor pentru sntate;
b) efectueaz analize fizico-chimice i toxicologice la solicitarea serviciului de control
n sntate public, cu aprobarea inspectorului ef al serviciului de control n sntate
public;
c) efectueaz analize fizico-chimice i toxicologice, la cererea unor beneficiari, pentru
care se percep taxe;
d) asigur aplicarea procedurilor n vederea acreditrii laboratorului;
e) intervine i particip la orice aciune declarat de urgen prin evenimente
neateptate de ctre directorul adjunct de sntate public;

f) alte atribuii specifice stabilite sau solicitate n cadrul competenei.


E. Laboratorul igiena radiaiilor (dac este cazul) funcioneaz sub coordonarea
profesional a unui medic cu atestare pentru activitile specifice i are urmtoarele
atribuii:
a) coordoneaz activitile pentru protejarea sntii populaiei i prevenirea efectelor
asociate radiaiilor ionizante n teritoriul arondat laboratorului;
b) asigur colectarea i raportarea datelor privind sntatea populaiei n rela ie cu
radiaiile ionizante din teritoriul arondat laboratorului;
c) asigur colectarea i raportarea datelor privind expunerea profesional la radia ii
ionizante din unitile/serviciile cu activitate de profil, din teritoriul arondat laboratorului;
d) particip la elaborarea raportului strii de sntate a comunitii;
e) efectueaz, din proprie iniiativ sau la cererea ter ilor, determinri ale nivelurilor de
radiaii, precum i consultan de specialitate;
f) controleaz aplicarea normelor de securitate nuclear i igiena radiaiilor;
g) avizeaz i autorizeaz sanitar unitile n care se desf oar practici i activit i
nucleare;
h) elaboreaz referatele de evaluare pentru unitile supuse avizrii/autorizrii sanitare;
i) verific respectarea normelor de igien a radiaiilor ionizante n unit ile autorizate i
n laboratoarele de profil;
j) particip la elaborarea planurilor de aciuni privind implementarea n plan jude ean a
acquis-ului comunitar;
k) particip la elaborarea planului de aciune n caz de catastrof;
l) intervine n caz de accident nuclear sau de urgen radiologic n teritoriul arondat;
m) evalueaz nivelul expunerii medicale la radiaii ionizante a populaiei prin programe
de asigurare i control al calitii;
n) are i alte atribuii specifice stabilite de directorul adjunct de sntate public.
IX. n domeniul controlului n sntatea public
Serviciul de control n sntate public este organizat n dou birouri/compartimente:
A. Biroul/Compartimentul inspecia i controlul factorilor de risc din mediul de via i
munc;
B. Biroul/Compartimentul control uniti i servicii de sntate,
care au urmtoarele atribuii specifice:
A. Biroul/Compartimentul inspecia i controlul factorilor de risc din mediul de via i
munc are urmtoarele atribuii n domeniile mediu, radiaii, alimente, munc i
colectiviti de copii:
a) constat i sancioneaz contraveniile la normele de igien, conform competen elor
specifice i actelor normative n vigoare, la nivel judeean;
b) pstreaz confidenialitatea privind iminena inspeciei sanitare, nainte de nceperea
propriu-zis a acesteia, i confidenialitatea datelor pe care unitile inspectate le pun la
dispoziie;
c) solicit unitilor controlate orice documente necesare efecturii inspeciei i, dup
caz, copii de pe acestea;
d) prescrie unitilor controlate msuri de remediere, cu stabilirea de termene i
responsabiliti n vederea nlturrii deficienelor de igien constatate;
e) propune inspectorului-ef suspendarea temporar a activitii unit ilor i
obiectivelor pn la remedierea deficienelor; n situaii cu risc major i iminent de
mbolnvire a populaiei, dispune suspendarea pe loc sau imediat a activit ii unit ii ori
obiectivului i informeaz operativ medicul ef serviciu de control n sntate public
despre msura aplicat;

f) propune directorului executiv retragerea avizului sanitar pentru proiectele de


activiti, inclusiv construcii, n cazul n care nu sunt respectate normele de igien;
g) propune directorului executiv retragerea avizului sanitar sau a notificrii unui
produs, n situaia n care substanele sau produsele sunt neconforme cu specificaiile din
dosarul tehnic;
h) oprete, denatureaz sau condiioneaz darea n consum public a alimentelor care nu
corespund normelor de igien, precum i folosirea obiectelor, materialelor i a
substanelor care, prin natura lor sau prin modul de utilizare, pericliteaz starea de
sntate a populaiei;
i) recolteaz i aplic elemente de securizare la probele recoltate n cadrul activit ii de
inspecie, precum i contraprobele;
j) particip la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul
sanitar internaional i verific i aplic msurile de protecie sanitar;
k) la solicitarea directorului adjunct de sntate public, poate dispune msuri speciale
pentru bolnavii, suspecii i contacii de boli transmisibile sau purttorii de germeni
patogeni, precum i alte msuri cu caracter obligatoriu pentru combaterea bolilor
transmisibile i a celor profesionale;
l) verific respectarea legislaiei n vigoare privind condi iile de mediu necesare
activitilor de prevenire i control al infeciilor nosocomiale n toate unitile sanitare;
m) oprete folosirea preparatelor biologice utilizate n scop diagnostic, profilactic i de
tratament care se dovedesc necorespunztoare sau nocive sntii;
n) n situaia n care, n timpul unei activiti de control, constat existen a unui conflict
de interese sau deficiene grave ce pot determina riscuri majore pentru sntatea
populaiei, comunic urgent directorului adjunct de sntate public i inspectorului- ef n
vederea delegrii unui alt inspector i lurii msurilor de urgen;
o) controleaz unitile sanitare acreditate pentru activitatea de bnci de esuturi i/sau
utilizare de esuturi i/sau celule umane n scop terapeutic prin evaluare i verificare de
proceduri i activiti care se deruleaz n aceste uniti;
p) controleaz i evalueaz incidentele adverse severe i reaciile adverse grave
notificate prin sistemele de vigilen, inclusiv n domeniul securitii transfuziilor i
hemovigilenei;
q) particip i la alte activiti specifice de control n domeniile inspec iei alimentare,
pe domeniile de competen, suplimentelor alimentare, colectivitilor permanente sau
temporare de copii i tineret, produselor cosmetice, noxelor profesionale i altor riscuri
din mediul industrial, respectiv riscurile ionizante, naturale i profesionale.
B. Biroul/Compartimentul de control uniti i servicii de sntate
B1. Compartimentul de situaii de urgen i managementul asistenei medicale de
urgen i evenimente speciale are urmtoarele atribuii:
a) monitorizeaz i evalueaz activitatea unitilor de primiri urgen e i a
compartimentelor de primiri urgene din cadrul unitilor sanitare din sectorul public;
b) particip la aciunile de acordare a primului ajutor calificat mpreun cu
inspectoratele judeene pentru situaii de urgen i cu alte structuri subordonate
Ministerului Sntii;
c) monitorizeaz i evalueaz activitatea serviciului judeean de ambulan;
d) transmite informri operative conducerii direciei de sntate public jude ene i a
municipiului Bucureti n cazul apariiei unui eveniment neateptat sau unor situaii de
calamitate sau catastrof i propune msuri de intervenie, n colaborare cu celelalte
structuri de specialitate din cadrul direciei de sntate public judeene i a municipiului
Bucureti, n funcie de domeniul de competen;

e) elaboreaz i transmite spre aprobarea directorului executiv Planul de interven ie n


caz de dezastre i epidemii, realizat n colaborare cu celelalte structuri de specialitate din
cadrul direciei de sntate public judeene i a municipiului Bucure ti, n funcie de
domeniul de competen;
f) particip la implementarea i derularea activitilor specifice serviciilor pentru
realizarea programelor naionale de sntate.
B2. Compartimentul de control servicii de asisten medical primar are urmtoarele
atribuii:
a) asigur controlul activitii de asisten medical primar, n conformitate cu
reglementrile i metodologia specific pentru aceast activitate;
b) verific n teren condiiile necesare pentru asigurarea calitii serviciilor oferite n
cadrul asistenei medicale primare, precum i respectarea prevederilor cuprinse n
reglementrile legale n vigoare;
c) particip la implementarea strategiilor de reform n domeniul asisten ei medicale
primare, elaborate i aprobate de Ministerul Sntii;
d) controleaz respectarea prevederilor privind activitatea de raportare i monitorizare a
bolilor transmisibile i cronice de ctre medicii de familie care i desf oar activitatea
att n cabinete publice, ct i n cabinete private;
e) verific modul n care personalul din cabinetele medicilor de familie respect
obligaiile reglementate prin acte normative, referitoare la etica profesional i
deontologia medical, asistena de sntate public, activitatea desfurat n cadrul
sistemului de asigurri sociale de sntate, relaiile de munc, n conformitate cu
dispoziiile legale n vigoare;
f) controleaz managementul evidenei medicale primare i al informaiei medicale
gestionate, inclusiv pentru activitatea de furnizare a datelor privind registrele
judeene/regionale/naionale de vaccinare i boli cronice reglementate prin metodologii;
g) particip la activitatea de educaie/formarea continu i dezvoltarea profesional a
resurselor umane din asistena medical primar;
h) asigur informarea personalului medical n legtur cu normele de etic profesional
i deontologie medical i informarea pacienilor cu privire la drepturile i ndatoririle
acestora;
i) particip la implementarea, derularea i evaluarea activit ilor specifice asisten ei
medicale primare pentru realizarea programelor naionale de sntate.
B3. Compartimentul de control n asistena medical ambulatorie de specialitate are
urmtoarele atribuii:
a) asigur controlul activitii de asisten medical ambulatorie de specialitate;
b) verific n teren condiiile necesare pentru asigurarea calitii serviciilor oferite n
cadrul asistenei medicale ambulatorii de specialitate, precum i respectarea prevederilor
cuprinse n reglementrile legale n vigoare;
c) particip la implementarea strategiilor de reform n domeniul asisten ei medicale
ambulatorii, elaborate i aprobate de Ministerul Sntii;
d) verific modul de raportare i monitorizare a bolilor transmisibile i cronice de ctre
personalul de specialitate din ambulatoriu, care i desfoar activitatea att n cabinete
publice, ct i n cabinete/uniti private, inclusiv n domeniul serviciilor de laborator de
diagnostic microbiologic, indiferent de forma de organizare;
e) monitorizeaz i verific modul n care personalul din cabinetele medicilor din
ambulatoriul de specialitate respect obligaiile reglementate prin acte normative,
referitoare la etica profesional i deontologia medical, asistena de sntate public,
activitatea desfurat n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate, relaiile de
munc, n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare;

f) controleaz asigurarea managementului evidenei medicale i al informaiei medicale


gestionate;
g) particip la activitatea de educaie/formarea continu i dezvoltarea profesional a
resurselor umane din asistena medical de specialitate din ambulatoriu;
h) particip, mpreun cu serviciul de evaluare i promovare a sntii i casa de
asigurri de sntate, la analiza nevoilor de servicii medicale de specialitate ale populaiei;
i) asigur informarea personalului medical n legtur cu normele de etic profesional
i deontologie medical i informarea pacienilor cu privire la drepturile i ndatoririle
acestora;
j) particip la implementarea, derularea i evaluarea activit ilor specifice serviciilor
ambulatorii pentru realizarea programelor naionale de sntate.
B4. Compartimentul de control al asistenei medicale din unit ile cu paturi are
urmtoarele atribuii:
a) controleaz i evalueaz condiiile necesare pentru asigurarea calitii activitii
medicale desfurate n spital;
b) monitorizeaz modul n care spitalele respect condiiile necesare pentru asigurarea
calitii actului medical;
c) verific respectarea normativelor n vigoare privind: programul de munc pe
categorii de personal, ncadrarea de ctre spitale a numrului optim de personal, n func ie
de atribuiile acreditate ale spitalului i serviciile de sntate contractate;
d) monitorizeaz i controleaz modul n care spitalul i respect obliga ia legal de a
nregistra, stoca, prelucra i transmite informaiile legate de activitatea sa, potrivit
dispoziiilor legale n vigoare;
e) evalueaz necesarul de servicii medicale spitalice ti i asigurarea accesului echitabil
al populaiei la serviciile medicale specifice, n vederea creterii eficien ei i calit ii
serviciilor;
f) particip la evaluarea gradului de satisfacie a pacien ilor n legtur cu serviciile de
sntate, mpreun cu serviciul de evaluare i promovare a sntii;
g) verific respectarea prevederilor legale privind regulamentul de organizare i
funcionare al spitalelor, precum i coninutul fiei postului pentru personalul din spitale;
h) particip la negocierea anual a indicatorilor de performan specifici fiecrui spital
din teritoriul arondat;
i) controleaz i verific cu maxim exigen respectarea prevederilor legale n vigoare
i obiectivelor programului naional specific pentru asigurarea condiiilor necesare de
prevenire i control al infeciilor nosocomiale;
j) controleaz i evalueaz activitatea unitilor medicale cu paturi i a ambulatoriilor
de specialitate, cu profil de asisten medical recuperatorie, inclusiv la nivelul societilor
de turism balnear i de recuperare, publice sau private, modul de asigurare a condi iilor
specifice pentru asistena medical de acest profil;
k) verific modul de organizare n vederea asigurrii asistenei medicale n situa ii de
dezastre, atacuri teroriste, rzboi, conflicte sociale i alte situaii de criz;
l) particip la implementarea, derularea i evaluarea activit ilor specifice serviciilor
spitaliceti pentru realizarea programelor naionale de sntate.
B5. Compartimentul de control al asistenei medicale a mamei i copilului are
urmtoarele atribuii:
a) evalueaz i particip la identificarea prioritilor n domeniul asisten ei medicale a
mamei i copilului i propune msuri adaptate pentru rezolvarea problemelor identificate;
b) controleaz aspectele organizatorice ale asistenei medicale a gravidei, luzei i
copilului, n raport cu dinamica morbiditii i mortalitii la aceste categorii, i propune
directorului executiv msuri de organizare/reorganizare a structurilor sanitare din teritoriu;

c) controleaz modul de derulare la nivel local a activitii de planificare familial i


sntate a reproducerii, mpreun cu serviciul de evaluare i promovare a sntii;
d) coordoneaz, monitorizeaz i evalueaz derularea la nivel local a programelor
naionale n domeniul asistenei medicale a mamei i copilului.
B6. Compartimentul de control al asistenei medicale a comunit ilor la risc are
urmtoarele atribuii:
a) acord consultan i asisten tehnic n domeniul evalurii nevoilor, al stabilirii
prioritilor, modalitilor de implementare i monitorizare a strategiilor de asisten
medical comunitar integrat;
b) colaboreaz cu autoritile administraiei publice locale n vederea realizrii
strategiei judeene i a listei de prioriti n domeniul asistenei medicale a comunit ilor
la risc;
c) controleaz, monitorizeaz i evalueaz derularea programelor naionale i locale de
sntate cu privire la asistena medical n comunitile la risc;
d) asigur sprijin pentru formarea personalului care lucreaz n re eaua de asisten
medical comunitar, inclusiv jonciunile cu reeaua de medicin de familie, accesul la
medicamente, servicii ambulatorii i spitaliceti;
e) identific i controleaz implementarea unor programe specifice de consiliere
medico-social, servicii de ngrijiri la domiciliu pentru persoane vulnerabile: persoane cu
dizabiliti, neasigurai, victime ale violenei domestice, copii din familii dezorganizate,
persoane cu probleme de sntate mintal, precum i alte categorii de persoane
identificate la nivel local ca fiind n situaii de risc;
f) faciliteaz i monitorizeaz crearea parteneriatelor interinstituionale la diferite
niveluri, a strategiilor i a protocoalelor comune pentru serviciile de asisten comunitar
la risc.
X. n domeniul asistenei medicale i programelor de sntate
Compartimentul de asisten medical i programe de sntate are urmtoarele atribuii:
1. n domeniul asistenei medicale:
a) asigur ndrumarea tehnic i metodologic a programelor de asisten medical;
b) evalueaz i particip la identificarea prioritilor n domeniul asisten ei medicale i
propune msuri pentru rezolvarea problemelor identificate;
c) particip, mpreun cu serviciul de evaluare i promovare a sntii i casa de
asigurri de sntate, la analiza nevoilor de servicii medicale ale populaiei;
d) supravegheaz activitatea de raportare i monitorizare a bolilor cronice de ctre
furnizorii de servicii medicale;
e) evalueaz asistena medical acordat gravidei, luzei i nou-nscutului;
f) supravegheaz activitile unitilor sanitare publice i private referitoare la culegerea
i prelucrarea datelor necesare n vederea formulrii propunerilor de mbuntire a
accesului populaiei la servicii de asisten medical;
g) particip la analiza periodic a indicatorilor de performan realiza i de ctre
spitalele din reeaua Ministerului Sntii;
h) particip la evaluarea activitii unitilor sanitare cu paturi, publice i private;
2. n domeniul programelor de sntate (cu excepia programelor naionale privind
bolile transmisibile, a Programului naional de monitorizare a factorilor determinan i din
mediul de via i munc i a programelor de promovare a sntii):
a) coordoneaz implementarea, monitorizarea i evaluarea programelor na ionale de
sntate la nivel judeean;

b) analizeaz i monitorizeaz modul de derulare a programelor/subprogramelor


naionale de sntate la nivelul unitii sanitare prin indicatorii fizici i de eficien
realizai i transmii de aceasta;
c) realizeaz centralizarea i raportarea indicatorilor specifici ctre structurile de
specialitate din cadrul Institutului Naional de Sntate Public i/sau al Ministerului
Sntii;
d) evalueaz trimestrial indicatorii specifici i, n funcie de realizarea obiectivelor i
activitilor propuse n cadrul programelor/subprogramelor naionale de sntate, propune
modul de alocare a resurselor rmase neutilizate;
e) organizeaz evidena beneficiarilor programului/subprogramului;
f) urmrete modul de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea
programelor/subprogramelor naionale de sntate;
g) elaboreaz trimestrial rapoarte cu privire la derularea programelor na ionale de
sntate i le nainteaz structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sntii sau,
dup caz, al Institutului Naional de Sntate Public;
h) transmite structurii de specialitate din cadrul Ministerului Snt ii cererile lunare de
finanare fundamentate, nsoite de documentele justificative, conform legii, pentru
realizarea deschiderilor de credite bugetare pentru derularea programelor naionale de
sntate, cu ncadrarea n fondurile aprobate i la termenele stabilite potrivit dispoziiilor
legale n vigoare;
3. n domeniul asistenei medicale i programelor naionale de sntate realizate prin
spitalele din reeaua autoritilor administraiei publice locale:
a) asigur realizarea tuturor activitilor privind ncheierea contractelor pentru
desfurarea activitilor prevzute n programele naionale de sntate de evaluare,
profilactice i cu scop curativ, finanate din bugetul Ministerului Sntii, din fonduri de
la bugetul de stat i din venituri proprii, n conformitate cu prevederile legale n vigoare;
b) asigur primirea i nregistrarea documentelor justificative necesare n vederea
decontrii bunurilor i serviciilor acordate n cadrul programelor/subprogramelor
naionale de sntate pe baza facturilor prezentate;
c) analizeaz indicatorii prezentai n decontul naintat de unitatea sanitar, precum i
gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziie anterior;
d) asigur realizarea activitilor necesare n vederea lichidrii i ordonan rii
cheltuielilor angajate conform prevederilor legale n vigoare;
e) asigur monitorizarea derulrii contractelor ncheiate pentru desf urarea activitilor
prevzute n programele naionale de sntate de evaluare, profilactice i cu scop curativ,
finanate din bugetul Ministerului Sntii, din fonduri de la bugetul de stat i din
venituri proprii, n vederea ndeplinirii obligaiilor contractuale;
f) verific meninerea condiiilor care au stat la baza ncheierii contractelor;
g) actualizeaz, n colaborare cu compartimentul juridic, contractele ncheiate pentru
desfurarea activitilor prevzute n programele naionale de sntate de evaluare,
profilactice i cu scop curativ, finanate din bugetul Ministerului Sntii, din fonduri de
la bugetul de stat i din venituri proprii, prin ncheierea de acte adi ionale la acestea,
conform legislaiei n vigoare.
XI. n domeniul economic i administrativ
A. Biroul/Compartimentul buget-finane i Biroul/Compartimentul contabilitate au
urmtoarele atribuii:
a) execut indicatorii aprobai n bugetul de venituri i cheltuieli al direc iei de sntate
public;

b) afieaz pe site-ul direciei proiectul bugetului de venituri i cheltuieli; analizeaz


lunar i trimestrial execuia bugetului de venituri i cheltuieli i le nainteaz Ministerului
Sntii, la termenele stabilite;
c) ntocmesc situaiile financiare trimestriale i anuale ale direc iei; verific, analizeaz
i centralizeaz situaiile financiare ale unitilor din subordine, potrivit normelor legale,
rspunznd de realitatea i exactitatea datelor cuprinse;
d) prezint, trimestrial i anual, Ministerului Sntii situaiile financiare, verific i
avizeaz, n prealabil, plile din conturi la trezorerii i bnci, dup caz;
e) particip la organizarea i efectuarea inventarierii patrimoniului la nivelul direciei de
sntate public i al unitilor subordonate;
f) particip, n condiiile legii, la controlul respectrii disciplinei financiare i bugetare
la unitile din subordine, raportnd Ministerului Sntii rezultatele;
g) transmit Ministerului Sntii i ntiineaz prefectul cu privire la indicatorii
financiari propui a fi inclui n proiectul de buget de venituri i cheltuieli;
h) propun avizarea i repartizarea, dup caz, a bugetului de venituri i cheltuieli al
unitilor sanitare subordonate i urmresc utilizarea eficient a fondurilor alocate;
i) elaboreaz propuneri de casare i transfer de bunuri materiale, pe care le supun
aprobrii directorului executiv adjunct financiar contabil, pentru a fi naintate Ministerului
Sntii;
j) execut indicatorii financiari din bugetul propriu i urmresc executarea acestora,
asigur efectuarea plilor n conformitate cu prevederile legale cuprinse n Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice,
precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale, cu
modificrile i completrile ulterioare;
k) finaneaz, deconteaz, dup caz, contravaloarea aciunilor sau obiectivelor din
programele de sntate i alte activiti, conform actelor normative n vigoare, n limita
creditelor deschise lunar de Ministerul Sntii, pe baza solicitrii de fonduri;
l) propun directorului executiv adjunct financiar contabil aprobarea casrilor pentru
unitile subordonate din teritoriu i urmresc modul de utilizare a acestora, conform
normelor specifice;
m) ntocmesc lunar situaia monitorizrii cheltuielilor de personal pentru activitatea
proprie i verific dac unitile sanitare publice din subordine au raportat aceast situa ie
Ministerului Sntii;
n) ndrum metodologic din punct de vedere financiar-contabil unitile teritoriale
subordonate;
o) ntocmesc lunar, pe baza datelor operative, execuia bugetului de venituri i cheltuieli
pentru activitatea proprie, pe care o nainteaz Ministerului Sntii;
p) solicit Ministerului Sntii, la termenele stabilite, deschideri de credite bugetare
pentru luna urmtoare, pe titluri de cheltuieli i programe de sntate;
q) asigur efectuarea finanrii lunare a aciunilor de sntate de la nivelul unit ilor
subordonate; asigur contractarea i decontarea sumelor reprezentnd drepturi salariale i
cheltuieli materiale, n conformitate cu prevederile legale, pentru cabinetele din structura
unitilor sanitare transferate la autoritile administraiei publice locale (cabinete de
medicin sportiv, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM, cercetare,
rezideni an I - VII, UPU - UPU SMURD); asigur efectuarea finan rii lunare a sumelor
transferate autoritilor administraiei publice locale pentru asistena medical comunitar;
asigur contactarea cu autoritile administraiei publice locale i decontarea sumelor
reprezentnd drepturi salariale ale medicilor, medicilor dentiti, asistenilor medicali din

cabinetele medicale din unitile de nvmnt; asigur finanarea lunar a unit ilor
medico-sociale n conformitate cu prevederile legale;
r) stabilesc necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrri de investi ii, consolidri
de cldiri i reparaii capitale, dotri pentru unitile sanitare subordonate, precum i
pentru direcia de sntate public;
s) efectueaz repartizarea creditelor bugetare aprobate i transmit unitilor subordonate
beneficiare de investiii lista obiectivelor nominalizate n anexa la legea anual a
bugetului de stat, la termenele prevzute de lege;
t) asigur, n limita alocaiilor bugetare, finanarea lucrrilor de investi ii, conform
actelor normative n vigoare, pe baza deschiderii de credite lunare;
u) urmresc modul de executare a bugetului aprobat la titlul "Cheltuieli de capital", pe
uniti subordonate, lund msurile necesare pentru respectarea dispoziiilor legale privind
disciplina n construcii i financiar;
v) urmresc modul de executare i raporteaz lunar Ministerului Sntii situaia
privind monitorizarea investiiilor;
w) ndrum din punct de vedere metodologic beneficiarii lucrrilor de investi ii i
reparaii capitale cu privire la proiectarea, avizarea, execuia i finanarea acestora n
conformitate cu reglementrile legale n vigoare;
x) ndrum i verific unitile din subordine n activitatea de stabilire a tarifelor
prestaiilor efectuate de acestea, n conformitate cu legislaia n vigoare;
y) rspunde pentru exactitatea i realitatea datelor transmise Ministerului Snt ii, att
pentru activitatea proprie, ct i pentru activitatea unitilor sanitare subordonate.
B. Compartimentul administrativ i mentenan are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz activitatea de transport, achiziionarea autovehiculelor, nscrierea
acestora la organele de poliie, efectuarea rodajului i rspunde de controlul zilnic,
reviziile tehnice, reparaiile curente i capitale de autovehicule din parcul auto;
b) asigur executarea la timp i n bune condiii a transporturilor necesare unitii;
c) rspunde de depozitarea corespunztoare a carburanilor i lubrifianilor, precum i
de utilizarea bonurilor de benzin i ncadrarea n cota lunar de carburan i, stabilit
potrivit legii;
d) rspunde de elaborarea de ctre uniti a documentaiei tehnice pentru investi ii, n
colaborare cu Compartimentul de achiziii publice i cu respectarea reglementrilor
legale;
e) stabilete necesarul de aparatur de nalt performan pentru unit ile din subordine
i l nainteaz Compartimentului de achiziii publice;
f) analizeaz i propune efectuarea cheltuielilor de capital aprobate;
g) verific i urmrete aprovizionarea direciei cu materiale consumabile;
h) se asigur de contractarea tuturor utilitilor necesare derulrii activitii direciei;
i) ntocmete dosarele de obiectiv ale cldirilor direciei;
j) asigur verificrile metrologice i ale Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat (ISCIR) pentru aparatura din dotare;
k) verific i urmrete modul de aprovizionare a unitilor din subordine cu
medicamente, materiale consumabile etc., n vederea asigurrii funcionrii acestora;
l) organizeaz i rspunde de asigurarea pazei, aplicarea normelor de protec ie a muncii
i de prevenire a incendiilor, potrivit legii;
m) realizeaz inventarul tuturor bunurilor care aparin direciei de sntate public i
ine evidena exact a acestora.
C. Biroul/Compartimentul de achiziii publice are urmtoarele atribuii:

a) elaboreaz programul anual al achiziiilor publice, pe baza necesit ilor i


prioritilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul direciei de sntate public
judeene i, respectiv, a municipiului Bucureti;
b) elaboreaz sau, dup caz, coordoneaz activitatea de elaborare a documentaiei de
atribuire ori, n cazul organizrii unui concurs de soluii, a documentaiei de concurs;
c) organizeaz desfurarea licitaiilor conform reglementrilor legale n vigoare,
recepia bunurilor achiziionate, precum i repartiia acestora ctre compartimentele
solicitante;
d) particip n comisiile de ntocmire, evaluare, negociere i atribuire a contractelor de
achiziie public;
e) ndeplinete obligaiile referitoare la publicitate, conform legislaiei n vigoare;
f) aplic i finalizeaz procedurile de atribuire;
g) constituie i pstreaz dosarul achiziiei publice.
CAPITOLUL IV
Dispoziii finale
ART. 18
Direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti, prin atribu iile lor
profesionale medicale i de reglementare i control profesional i administrativ, organizate
n vederea protejrii i promovrii strii de sntate a popula iei i satisfacerii nevoilor
specifice de asisten medico-sanitar a populaiei, sunt uniti publice deconcentrate ale
Ministerului Sntii pentru implementarea politicii sanitare i strategiei de ac iune a
Ministerului Sntii la nivel teritorial-judeean.

ANEXA 2 *1)
*1) Anexa nr. 2 este reprodus n facsimil.
Structura organizatoric a direciilor de sntate public judeene i a municipiului
Bucureti
MINISTERUL SNTII
Direcia de Sntate Public a Judeului ........../Municipiului Bucureti
___________________
____________________
| Comitet Director |
_________________________
| RUNOS
|_
| Director executiv |
_| Secretariat/registratur|
|____________________| |
|___________________| | |_________________________|
____________________ |
|
|
|
| _________________________
| Juridic
|_|
|
|
|
|_| Relaii cu publicul
|
|____________________| |
|
|
|
| |_________________________|
____________________ |_______|
|
|_____| _________________________
| Audit
|_|
|
|_| Avize/autorizri
|
|____________________| |
|
| |_________________________|
____________________ |
|
| _________________________
| Asisten medical |_|
|
|_| Statistic/informatic |
| i Programe
|
|
| n SP*
|
|____________________|
|
|_________________________|
|
___________|___________________________
____________|_________
___________|________
| Director executiv
|
| Director executiv |
| adj. sntate public|
| adj. economic
|

|______________________|
____________|____________
_________|_________
__________|__________
| Supraveghere n
|
| Control n
|
_| sntate public |
_| sntate public
|
| |___________________| | |_____________________|
| ___________________
| _____________________
| | Supraveghere i
| | | Inspecia i
|
|-| control BT**
| | | controlul factorilor|
| |___________________| |-| de risc din mediul |
| ___________________
| | de via i munc
|
| | Evaluare factorii | | |_____________________|
|-| de risc din mediu | | _____________________
| |___________________| | | Control uniti i |
| ___________________
|_| servicii de sntate|
| | Evaluare i
|
|_____________________|
|_| promovarea
|
| | sntii
|
| |___________________|
| ___________________
| | Diagnostic i
|
|_| investigare n SP*|
|___________________|

|____________________|
|
___________|____________
_| Economic/administrativ |
| |________________________|
| ________________________
|_| Buget-finane
|
| |________________________|
| ________________________
|_| Contabilitate
|
| |________________________|
| ________________________
| | Administrativ i
|
|-| mentenan
|
| |________________________|
| ________________________
|_| Achiziii publice
|
|________________________|

* SP = Sntate Public
** BT = Boli transmisibile
adj. = adjunct
---------------

S-ar putea să vă placă și