Sunteți pe pagina 1din 5

REFLECTAREA N CONTABILITATE A OPERAIILOR ECONOMICE

EFECTUATE PRIN CASIERIA ENTITII


SC TARGURI SI PIETE SRL efectueaza o serie de decontari in numerar, in lei, pe baza de
documente cu regim special de intocmire si circulatie. Numerarul in circulatie prezinta o importanta
deosebita, nu doar pentru macrostabilitatea economica ci si pentru echilibrul si dezvoltarea
societatii.
Cea mai recenta reglementare privind utilizarea numerarului este Ordonanta Guvernului nr.
26/2004 prvind reglementarea unor masuri financiare, care a restrans considerabil utilizarea
numerarului in decontarile dintre persoanele juridice. Astfel, platile catre o singura persoana
juridica sunt admise in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei. Nu sunt admise platile fragmentate in
numerar pentru sumele de pana la 5.000 lei din cadrul facturilor ce depasesc plafonul de 5.000 lei,
in cazul unor asemenea facturi se admite o singura plata in numerar de pana la 5.000 lei, diferenta
urmand a fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar. Incasarile zilnice in numerar de
la o singura persoana juridca nu pot depasi plafonul de 5.000 lei.
SC TARGURI SI PIETE SRL efectueaza o serie de decontari in numerar, in lei si in valuta,
sumele fiind pastrate in casieria unitatii, cu gestionare distincta.
Pentru reflectarea acestor sume se utilizeaza contul 5311.00 'Casa', care este un cont de
activ, se debiteaza cu incasarile in numerar si se crediteaza cu platile de aceeasi natura.
Contul 5311'Casa' se dezvolta pe doua conturi de gradul II: 5311 'Casa in lei' si 5314 'Casa
in valuta'
Contabilitatea decontarilor in numerar in lei
La TARGURI SI PIETE SRL incasarile in lei provin din vanzarea de marfuri prin magazinele
proprii, lichidarea unor debitori, ridicari de numerar de la banca. Aceste operatii se fac prin casieria
unitatii, cu respectarea prevederilor reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei.
Ca documente folosite in operatiile de casa in lei, care stau la baza inregistrarilor in
contabilitate, avem:

Cecul de numerar este folosit la ridicarea sumelor de la banca si trebuie semnat de persoanele

imputernicite sa dispuna plati prin conturile deschise la banca, respectiv director si contabil sef;

Chitanta se emite la fiecare incasare in lei, cu exceptia ridicarilor de numerar pentru care se

foloseste cecul de numerar;

Foaia de varsamant serveste pentru depunerea sumelor in lei din casieria unitatii la banca;

Dispozitia de plata - incasare, utilizata fie pentru plati in lei din casierie, fie pentru incasari in

lei, cand nu exista alte documente justificative de plati si incasari. Cand este utilizata ca dispozitie
de incasare, pentru sumele incasate, casierul emite chitanta.
Unele plati se fac direct pe baza documentelor justificative intocmite anterior de diferite
compartimente ale unitatii: state de salarii, liste de avans chenzinal, ordine de deplasare, fara sa se
mai intocmeasca documente de plata.

Operatiuni de incasari si plati efectuate in numerar de catre SC TARGURI SI PIETE SRL:

1. Se incaseaza de la clienti, pentru livrari de produse, marfuri, materiale si prestari servicii

suma de 23800 lei ,pe baza de factura;


5311

411

23800 lei

2.Pe baza dispozitiei de incasare-plata,se incaseaza un debit ,de 350 lei,de la


terti.
5311=461

350

3.Se incaseaza echipamente de lucru,de la salariati,pe baza registrului de casa in


valoare de 600lei.
5311=4281
600
4.Se incaseaza numerar ridicat de la banca pt plata salariilor de 2000lei.
5311=581
5.Incasare poprire

2000

5311=427
6.Incasare garantii
5311=462
7. Se platesc furnizori cu numerar conform chitantelor emise de acestia 2300 lei :

401

5311

2300 lei

8. Se depune numerar in banca conform foilor de varsamant 1500 lei :


581

5311

1500 lei

5121

581

1500 lei

9. Acordarea avansurilor de trezorerie pentru deplasari in interes de serviciu 550


lei,conform dispozitiei de incasare-plata:
542

5311

550 lei

10. Pe baza dispozitiei de plata se inregistreaza sume achitate personalului


4282=5311
11. Se inregistreaza valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate,
achitate prin caserie
626=5311

Orice operatie de incasare sau plata in numerar se efectueaza numai pe baza de


documente care au reguli speciale de intocmire si circulatie inainte de efectuarea platilor - in
special, dar si a incasarilor in subsidiar, documentele sunt supuse unui riguros control preventiv
(platile necesitand si o serie de aprobari prealabile) deoarece erorile in acest sector pot avea efecte
grave pentru societate. Toate operatiile de casa se inscriu de catre casier in 'Registrul de casa' care se intocmeste zilnic, la sfarsitul zilei calculandu-se soldul final scriptic al disponibilului de
numerar, care trebuie sa fie egal cu soldul faptic - respectiv cu numerarul efectiv existent.
Registrul de casa se semneaza de catre casier si responsabilul cu casieria din sectorul
financiar - contabilitate.
Controlul operatiunilor de casa
Are o importanta deosebita pentru ca prin aceasta verificare complexa se urmareste:
asigurarea integritatii elementelor in domeniul valorilor banesti;
gestionarea corecta a numerarului in ceea ce priveste incasarile si platile in lei, de
catre casier;
verificarea documentelor ce au stat la baza operatiunilor de incasari si plati, cum ar
fi: referate pentru avansuri, state de plata a salariilor, concedii de odihna, prime
etc., chitante, CEC-uri pentru ridicari de numerar de la banca, foi de varsamant;
confruntarea documentelor de casa cu inregistrarile in evidenta contabila a
acestora, urmarindu-se legalitatea, necesitatea, oportunitatea si eficienta cat si
depistarea unor fraude etc.;
daca s-a exercitat controlul financiar-preventiv pe documentele ce au stat la baza
operatiunilor de casa.
Verificarea casieriei este un control consistent, deoarece se bazeaza pe un control inopinant
al
=
?.hq 1umerarului si a altor valori aflate in gestiunea casierului si pe verificarea documentelor ce
au f
undamentat operatiunile financiare la momentul respectiv. Verificarea casieriei trebuie sa
fie inopinanta si incepe cu prezentarea la casierie a cenzorilor, organelor de control sau a controlul
financiar intern (C.F.I.).
In practica se procedeaza astfel:

se solicita casierului registrele de casa pentru operatiunile in lei si in valuta;

se solicita casierului completarea unei declaratii cu data si ora inceperii controlului, in


care sa relateze despre urmatoarele aspecte:

*Decizia de incadrare si daca in perioadele de concedii


absente pe caz de boala este inlocuit si de cine anume;
*Numerarul aflat in gestiune la data controlului;

sau

*Daca are acte de incasari si plati netrecute inca, la ora controlului, in


Registrul de casa si care sunt acestea;
*Organul de control 'bareaza' si semneaza Registrul de casa punand data
calendaristica si ora;
*Daca are cunostinte de existenta unui plus sau minus de casa, si in caz
afirmativ, suma;
*Daca a imprumutat sume din casierie unor salariati;
*Daca are sume pastrate in casierie provenind din alte surse independente
de gestiunea casieriei si a intreprinderii;
*Ce alte valori ale unitatii are in gestiune.

Inventarirea numerarului aflat in casierie si intocmirea monetarului ;

Casierul mentioneaza in Declaratie sumele, indicand componenta acestora,dupa care


semneaza si dateaza.

Cenzorul, organul de control economico-financiar va semna aceasta declaratie pentru


conformitate si ca a fost data in prezenta sa. Organul de control procedeaza la stabilirea soldului
casei, care este comparat cu soldul din evidenta contabila; daca soldul nu corespunde si sunt
diferente in plus, acestea se inregistreaza ca 'plus de casa' iar in situatia inversa 'minus de casa'.
plusuri de inventar in numerar conform listelor de inventariere 10 lei ;
5311

7588

Casa in lei

10 lei

Alte venituri din exploatare

Lipsurile la inventar la disponibilitatile banesti si la alte valori din casierie se imputa


casierului la valoarea lor nominala.
minusuri de inventar in numerar conform listelor de inventariere 20 lei;
4282

Alte
personalul

creante
Casa

5311

20 lei

in

legaturacu

In ambele cazuri se solicita


casierului o nota explicativa in care sa relateze cauza aparitiei acestui plus sau minus de casa. In
cazul ipotezei existentei unei lipse de numerar, suma se va recupera fie prin depunere imediata si
eliberarea unei chitante, fie printr-un angajament de plata cu mentionarea modului de acoperire a
prejudiciului si pana cand. Daca se refuza cele doua variante, urmeaza a se emite o decizie de
imputare si respectiv de retinere prin statul de plata, plus masurile luate pe cale administrativa.
Verificarea actelor de casa
Se efectueaza total si pe perioadele selectionate prin programul (planul) de control al
societatii. Controlul se realizeaza prin verificarea act cu act a tuturor incasarilor si platilor

mentionate in Registrul de casa, fie sunt incasari/plati directe de la, sau catre persoane fizice ori
juridice, fie ca sunt ridicari sau depuneri de numerar prin banca, situatie in care se confrunta cu
extrasele de banca, inclusiv cu inregistrarile din evidenta contabila (verificare incrucisata).
In cadrul controlului efectuat se urmareste daca sunt respectate dispozitiile legale in ceea
ce priveste:

justificarea platilor prin referate, deconturi, facturi;

daca aceste documente au semnaturile de control financiar preventiv si aprobarile date


de persoanele abilitate in acest sens;

legalitatea si oportunitatea acestor plati.

Dupa terminarea verificarii casieriei, organul de control financiar sau cenzorii vor intocmi fie
un proces verbal intermediar, fie textul va fi inclus in procesul verbal de verificare a intregii unitati.