Sunteți pe pagina 1din 77

Investete n oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 1 Educaie i formare profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.5. Programe doctorale i post-doctorale n sprijinul cercetrii
Titlul proiectului: Burse doctorale si postdoctorale pentru cercetare de excelenta
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/134378
Beneficiar: Universitatea Transilvania din Braov
Partener:

Universitatea Transilvania din Braov


coala Doctoral Interdisciplinar
Departament: Sisteme Electrice Avansate

Ing. Ciprian Gheorghe NISTOR

Contribuii privind analiza i modelarea


zgomotului motoarelor de inducie trifazate
Contributions regarding noise analysis and
modelling of three phase induction motors

Conductor tiinific
Prof.dr.ing. Gheorghe SCUTARU

BRAOV, 2014

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


BRAOV, B-DUL EROILOR NR. 29, 500036, TEL. 0040-268-413000, FAX 0040-268-410525
RECTORAT

D-lui (D-nei) ..............................................................................................................


COMPONENA
Comisiei de doctorat
Numit prin ordinul Rectorului Universitii Transilvania din Braov
Nr. 7066 din 30.10.2014
PREEDINTE:

-Conf. Dr. Ing. Carmen GERIGAN


Decan Facultatea de Inginerie Electric i tiina Calculatoarelor
Universitatea Transilvania Braov

CONDUCTOR TIINIFIC:

-Prof. Dr. Ing. Gheorghe SCUTARU


Universitatea Transilvania Braov

REFERENI:

-Prof. Dr. Ing. Gheorghe MANOLEA


Universitatea din Craiova
-Prof. Dr. Ing. Sergiu IVANOV
Universitatea din Craiova
-Prof. Dr. Ing. Ioan Clin ROCA
Universitatea Transilvania Braov

Data, ora i locul susinerii publice a tezei de doctorat: 5.12.2014, ora 1100,
sala N I 1.
Eventualele aprecieri sau observaii asupra coninutului lucrrii v rugm s
le transmitei n timp util, pe adresa nistor.ciprian@unitbv.ro.
Totodat v invitm s luai parte la edina public de susinere a tezei de
doctorat.
V mulumim.

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate

CUPRINS

INTRODUCERE

Pg.

Pg.

teza

rezumat

CAPITOLUL 1 STADIUL ACTUAL PRIVIND ANALIZA ZGOMOTULUI


N CAZUL MOTOARELOR DE INDUCIE TRIFAZATE I DEFINIREA
9
MRIMILOR DE BAZ UTILIZATE

6
11

1.1 Consideraii privind stadiul actual n analiza zgomotului n cazul motoarelor


9
de inducie trifazate
1.2 Definirea mrimilor acustice
11

12

1.3 Efectele zgomotelor i vibraiilor

16

13

19

14

1.4 Reglementri privind normele de zgomot pentru mainile electrice

21

16

1.5 Sursele de zgomot n motoarele electrice

25

17

1.6 Aparate de msur i metode de msurare a zgomotului n cazul motoarelor


electrice
1.7 Concluzii

37

18

41

19

1.3.1 Limitele admisibile ale nivelurilor de zgomot n cldiri

CAPITOLUL
2
MODELAREA
ZGOMOTULUI
DE
NATUR
42
MAGNETIC UTILIZND PROGRAMUL DE ELEMENT FINIT FLUX
2D
2.1 Definirea parametrilor de funcionare pentru motoarele studiate
2.2 Modelarea i analiza zgomotului magnetic pentru motorul asincron trifazat
de randament premium de tip MAL 160M cu puterea de 7,5kW/1000rpm
2.3 Modelarea i analiza zgomotului magnetic pentru motorul asincron trifazat
de randament premium de tip MAL 160L cu puterea de 11kW/1000rpm
2.4 Concluzii

11

20

43

20

49

23

58
65

25
28

CAPITOLUL 3 MODELAREA ZGOMOTULUI DE NATUR MECANIC


67
UTILIZND PROGRAMUL ANSYS 3D

30

3.1 Definirea parametrilor de material pentru motoarele studiate


3.2 Determinarea modurilor i a frecvenelor de vibraie pentru motorul asincron
trifazat de randament premium cu puterea de 7,5kW/1000 rpm
3.3 Determinarea modurilor i a frecvenelor de vibraie pentru motorul asincron
trifazat de randament premium cu puterea de 11kW/1000 rpm
3.4 Validarea rezultatelor
3.5 Concluzii
CAPITOLUL 4 MODELAREA ZGOMOTULUI I VIBRAIILOR N
CAZUL MOTOARELOR DE INDUCIE TRIFAZATE.
DETERMINRI EXPERIMENTALE

67

30

70

32

85
95
111

35
37
39

112

40

4.1 Msurarea zgomotului produs de motoarele asincrone de randament IE3 cu


112
puteri de 7,5kW/1000 rpm respectiv 11kW/1000 rpm

40

Rezumatul tezei doctorat


4.1.1 Msurri de zgomot pentru motorul de tip MAL 160M cu puterea de
7,5kW

114

41

4.1.2 Msurri de zgomot pentru motorul de tip MAL 160L cu puterea de


11kW

122

42

4.2 Prezentarea platformei de analiz a zgomotelor i vibraiilor produse de


motoarele asincrone SV-100. Determinri comparative de zgomot pentru
motoarele analizate
130
4.3 Concluzii
142

43
51

CAPITOLUL 5 ANALIZA REGIMULUI TERMIC AL MOTOARELOR


ASINCRONE TRIFAZATE

144

53

5.1 Modelul termic al motorului asincron trifazat cu rotorul n scurtcircuit


145
5.2 Msurtori de termoviziune pentru motorul asincron trifazat de tip MAL 152
160M

53
57

5.3 Msurtori de termoviziune pentru motorul asincron trifazat de tip MAL 155
160L

60

5.4 Concluzii

158

61

CAPITOLUL 6 CONCLUZII GENERALE I CONTRIBUII ORIGINALE.


DIRECII VIITOARE DE CERCETARE
159

62

6.1 Concluzii generale asupra tezei


6.2 Contribuii originale

159
160

62
63

6.3 Direcii viitoare de cercetare

161

64

162

65

170
170

74
74

171
172

75
76

BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Anexa 1. Rezumat n limba romn
Abstract
Anexa 2. Curriculum vitae n limba romn
Curriculum vitae n limba englez

Contributions regarding noise analysis and modelling of three phase induction motors

TABLE OF CONTENTS
Pg.

Pg.

thesis

content

INTRODUCTION
4
CHAPTER 1 ACTUAL STAGE REGARDING NOISE ANALYSIS IN THE
CASE OF THREE PHASE INDUCTION MOTORS AND DEFINING
9
FUNDAMENTAL USED MEASURES

6
11

1.1 Reflection regarding actual stage in noise analyis in the case of three phase 9
induction motors

11

1.2 Defining the acoustic measures

11

12

1.3 Effects of noises and vibrations

16

13

19

14

1.4 Regulations regarding the noise standards for electrical machines

21

16

1.5 Noise sources in induction motors

25

17

1.6 Noise measuring devices and methods in the case of induction motors

37

18

1.7 Conclusions

41

19

CHAPTER 2 MAGNETIC NOISE MODELLING BY USING FLUX 2D


42
FINITE ELEMENT PROGRAM

20

1.3.1 The allowable limits of noise levels in buildings

2.1 Defining the operating parameters for the studied motors


2.2 Magnetic noise modelling and analysis for the premium efficiency three
phase asynchronous motor type MAL 160M of 7,5kW/1000rpm power
2.3 Magnetic noise modelling and analysis for the premium efficiency three
phase asynchronous motor type MAL 160L of 11kW/1000rpm power
2.4 Conclusions

43

20

49

23

58
65

25
28

CHAPTER 3 MECHANICAL NOISE MODELLING BY USING ANSYS 3D


67
PROGRAM

30

3.1 Defining the material parameters for the studied motors


3.2 Determination of vibration modes and frequencies for premium efficiency
three phase asynchronous motor of 7.5kW /1000 rpm power
3.3 Determination of vibration modes and frequencies for premium efficiency
three phase asynchronous motor of 11kW /1000 rpm power
3.4 Validation of the results
3.5 Conclusions
CHAPTER 4 NOISES AND VIBRATIONS MODELLING IN THE CASE
OF THREE PHASE INDUCTION MOTORS.
EXPERIMENTAL DETERMINATIONS
4.1 Measurement of noise generated by efficiency IE3 asynchronous motors of
7,5kW/1000 rpm, respectively, 11kW/1000 rpm powers
4

67

30

70

32

85
95
111

35
37
39

112

40

112

40

Abstract of doctoral thesis


4.1.1 Noise measurements for the induction motor type MAL 160M of 114
7,5kW power

41

4.1.2 Noise measurements for the induction motor type MAL 160L of
11kW power

42

122

4.2 Presentation of SV-100 analysis platform for noises and vibrations


generated by asynchronous motors. Comparative noise determinations for
the analyzed motors
130
4.3 Conclusions
142
CHAPTER 5 THERMAL REGIME ANALYSIS OF THREE PHASE 144
ASYNCHRONOUS MOTORS
5.1 Thermal model of the three phase asynchronous motor with squirrel cage 145
rotor
5.2 Thermo vision measurements for the three phase asynchronous motor type 152
MAL 160M

43
51
53
53
57

5.3 Thermo vision measurements for the three phase asynchronous motor type 155
MAL 160L

60

5.4 Conclusions

158

61

159
159
160

62
62
63

161

64

162

65

170
170

74
74

171
172

75
76

CHAPTER
6
GENERAL
CONCLUSIONS
AND
CONTRIBUTIONS. FURTHER RESEARCH DIRECTIONS
6.1 General conclusions of the thesis
6.2 Original contributions
6.3 Further research directions
REFERENCES
APPENDIX
Annex 1. Romanian resume
Abstract
Annex 2. Curriculum vitae in Romanian
Curriculum vitae in English

ORIGINAL

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate

INTRODUCERE
1. Actualitatea i necesitatea temei

ncepnd cu data de 1.01.2015, conform standardului CEI 60034 seciunea 30, se impune
producerea motoarelor asincrone trifazate cu puteri mai mari de 7,5kW, numai n limtele de
randament premium IE3.
ncadrarea n aceast norm de randament implic, automat, reducerea zgomotelor totale
generate de aceste motoare conform limitelor prevzute n acelai standard ns la seciunea a 9a.
Unul din obiectivele generale ale lucrrii a fost analiza i modelarea zgomotelor a dou motoare
de randament premium, n scopul includerii acestora n categoria de randament obligatorie.
Din perspectiv practic aceste motoare vor fi utilizate n componena morilor de mcinat
cereale.
Un aspect foarte important, din punctul de vedere al productorilor de motoare electrice, l
constituie analiza costurilor de producie necesare ncadrrii acestor tipuri de motoare n clasa de
randament IE3.
Din perspectiva instalaiilor de msurare a zgomotelor i vibraiilor, care au un pre de cost
relativ ridicat, a fost obligatoriu necesar proiectarea, precum i, realizarea unui echipament n
acest sens, care s aib aceleai performane, ns la un pre mult mai sczut.

2. Problema propus spre rezolvare


Prin intermediul acestei lucrri se dorete realizarea unui studiu privind nivelurile de zgomote,
vibraii i nclzire pentru dou motoare prototip de randament premium IE3. Aceste motoare
sunt de tip MAL 160M, respectiv MAL 160L cu puteri de 7,5kW/1000 rpm i 11kW/1000 rpm.
Din punct de vedere al zgomotelor emise, se va realiza o modelare a acestora prin intermediul
programului de element finit FLUX 2D, care va fi comparat cu msurtori practice realizate
prin intermediul a dou dispozitive primul un sonometru de tip 2250 Bruel&Kjaer (clasa de
precizie 1), iar al doilea un dispozitiv proiectat n cadrul tezei, nglobat ntr-o platform integrat
de analiz a zgomotelor i vibraiilor.
Analiza i modelarea vibraiilor vizeaz determinarea modurilor i a frecvenelor de vibraie
pentru componentele celor dou motoare. Aceasta se va realiza prin intermediul programului
ANSYS 3D. Modelrile vor fi validate prin determinri experimentale realizate n laborator, dar
i prin intermediul celei de-a doua componente: a platformei de analiz care se va proiecta
Analiza vibraiilor.
Analiza nclzirii se va efectua prin ntocmirea modelului termic al motorului asincron de
randament premium IE3, iar validarea rezultatelor se va face prin msurtori de laborator cu
ajutorul unei camere de termoviziune.
6

Rezumatul tezei doctorat


Platforma nglobat de analiz a zgomotelor i vibraiilor va conine i partea hardware aferent,
de procesare i analiz a parametrilor msurai.
3. Obiectivele tezei
Avnd n vedere necesitatea acestui studiu, impus prin standardele actuale, principalele obiective
ale lucrrii sunt urmtoarele:
1. Realizarea unor modele de motoare de randament IE3 n bazele de date ale programelor
studiate FLUX 2D respectiv ANSYS 3D.
2. Analiza vibratorie (modal) termic i acustic a celor dou prototipuri pentru ncadrarea
n norma de randament IE3.
3. Realizarea unui mecanism de separare a zgomotelor emise de cele dou motoare.
4. ntocmirea unei platforme hardware i software cu costuri reduse care s permit, cu o
bun precizie, determinarea nivelurilor de zgomot si vibraii.

4. Metodologia cercetrilor doctorale


Lucrarea elaborat este bazat pe studiul unor lucrri recente din domeniu, cri, articole
tiinifice, teze de doctorat, instrumente software menionate n cadrul Bibliografiei.
Din perspectiv substanial, n cazul motoarelor de inducie, randamentul total este determinat
de nivelurile de zgomot, vibraii i nclzire emise.
Pentru a putea obine o analiz complet a celor trei componente meionate este necesar
studierea aprofundat a fiecreia. Astfel, analiza i modelarea zgomotelor este util mai ales din
perspectiva separrii acestora la nivel de motor. Forele electromagnetice din interior creeaz
zgomotul de aceeai natur. Vibraiile de ordin mecanic i aerodinamic sunt generate de rulmeni
respectiv de ventilator, toate aceste trei componente alctuiesc zgomotul total al motorului radiat
direct n mediul acustic.
Analiza modal vibratorie este necesar pentru determinarea frecvenelor de rezonan, n special
la nivelul ansamblului carcas stator. Analiza termic certific, funcional, manifestrile celor
dou analize menionate, prin distrubuia nclzirii la nivel de motor.
Pe baza datelor de execuie, oferite de ctre productor, au fost ntocmite modele bidimensionale
i tridimensionale pentru cele dou motoare. Caracteristicile de materiale au fost alese din bazele
de date ale celor dou programe menionate (FLUX 2D i ANSYS 3D), iar acolo unde a fost
cazul s-au calculat parametrii innd cont de alte date tehnice.
Programul de element finit FLUX 2D a permis o modelare a zgomotului de natur magnetic,
produs de cele dou motoare n regim normal de funcionare. Acest lucru are o semnificaie
deosebit de important, ntruct acest tip de zgomot are o pondere foarte mare n producerea
zgomotului total. Validarea rezultatelor obinute s-a cuantificat prin separarea zgomotului, pe
componente, i compararea nivelurilor de zgomot magnetic obinute.

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


n mod similar, s-a realizat o analiz modal de natur mecanic respectiv determinarea
frecvenelor de vibraie prin intermediul programului ANSYS 3D pentru cele dou motoare.
Analiza s-a realizat pe ntreg sistemul motor i pe componente pentru a determina frecvenele
comune de rezonan cu cele ale zgomotului. Validarea acestor rezultate s-a efectuat n cadrul
laboratorului de analiz modal al Catedrei de Rezistena Materialelor, din cadrul Universitii
Transilvania Braov.
Msurtorile de zgomot s-au efectuat n camera semianecoic a ntreprinderii productoare S.C
Electroprecizia S.A Scele Braov. Toate msurtorile s-au efectuat considernd regimul de
funcionare n gol, prin alimentare de la reea, dar i prin invertor, iar evaluarea numeric a
acestor rezultate s-a efecuat cu ajutorul unui sonometru de tip 2250 Bruel&Kjaer.
S-a proiectat i realizat o platform de analiz a zgomotelor i vibraiilor pentru aceste categorii
de motoare, prin intermediul creia s-au comparat rezultatele experimentale, obinute anterior, cu
ajutorul aparaturii de laborator. Aceast platform include un instrument software i unul
hardware, care ofer o bun precizie a msurtorilor, n condiiile unor costuri mici de realizare.
Aceast platform este util, ndeosebi laboratoarelor de cercetare, dar i oricrui utilizator
interesat s msoare niveluri de vibraii i zgomote pentru orice echipament mecanic sau electric.

5. Noutatea tiinific a rezultatelor obinute


n lucrarea de fa se studiaz cele trei componente principale ale randamentului premium,
specifice motoarelor asincrone, respectiv: componenta vibraiilor, a zgomotelor i a nclzirii.
Proiectarea optim a unui astfel de motor se cuantific prin evaluarea acestor trei componente,
care, implicit, confirm categoria de randament n care se ncadreaz.
S-au realizat modele noi de analiz vibraional i acustic pentru cele dou motoare respectiv:
MAL 160M i MAL 160L. Prin intermediul acestor modele s-au determinat frecvenele radiate
n spectrul acustic.
Platforma integrat de analiz a zgomotelor i vibraiilor produse de motoarele asincrone SV 100 i analizorul Vibro M-100 permit determinarea cu uurin a nivelurilor de zgomot i
vibraii, indiferent de locaie i/sau mediul de funcionare, asigurnd o ergonomie i o precizie
bun a msurtorilor.
Analizele de zgomote, vibraii i nclzire reprezin o noutate n cazul motoarelor de randament
premium IE3 produse la noi in ar. Prin aceste analize se ofer i o certificare a producerii n
serie a acestora odat cu nceputul anului 2015, cnd seciunea 30 a standardului CEI 60034 va
intra n vigoare.

Rezumatul tezei doctorat


6. Valoarea aplicativ a lucrrii
Valoarea practic a lucrrii poate fi cuantificat prin faptul c determinrile efectuate constituie
elemente de baz, primare, n analiza i modelarea motoarelor de randament IE3. Acestea pot fi
dezvoltate n aplicaii/modelri viitoare respectiv:
- Dezvoltarea unor modele pentru motoare cu gabarite diferite, ntruct ncepnd cu
data de 1.01.2017 toate motoarele cu puteri mai mici de 7,5 kW vor trebui produse
conform normei IE3.
- Optimizarea nivelului de zgomot magnetic i, implicit, creterea randamentului
motorului.
- Analiza vibraiilor i zgomotelor prin intermediul platformei software specializate,
proiectate n acest sens SV-100 i, respectiv, a analizorului Vibro M-100.
- Stabilirea pe baza msurtorilor efectuate a unor noi modele de componente cu
frecvene proprii de rezonan, de amplitudine redus.

7. Diseminarea rezultatelor
Rezultatele obinute pe parcursul elaborrii lucrrii cuprind un numr de 4 lucrri publicate
prim-autor i 4 lucrri publicate n calitatea de co-autor n volumele unor conferine de
specialitate naionale sau internaionale, din care 2 sunt articole ISI (prim-autor).

8. Structura tezei
Aceast lucrare cuprinde 6 capitole n care se regsesc un numr de 189 figuri, 64 tabele i 53 de
formule.
Capitolul 1 Stadiul actual privind analiza zgomotului n cazul motoarelor de inducie
trifazate i definirea mrimilor de baz utilizate prezint rezultatele cercetrilor efectuate
pn n prezent, din perspectiva analizei zgomotului, n cazul motoarelor asincrone trifazate. n
structura acestui capitol se definesc i mrimile de baz utilizate n lucrare, alturi de standardele
actuale privitoare la normele de zgomot, n cazul mainilor electrice. Sunt descrise, din
perspectiv structural i funcional, sursele de zgomot produse de motoarele electrice, iar la
final sunt prezentate aparatele de msurare a zgomotelor generate de motoarele asincrone.
Capitolul 2 Modelarea zgomotului de natur magnetic utiliznd programul de element
finit FLUX 2D prezint o modelare a zgomotului de natur magnetic folosind programul de
element finit Flux 2D. Dup definirea parametrilor de funcionare, pentru cele dou motoare
analizate, (MAL 160M -7,5 kW/1000 rpm i MAL 160L 11kW/1000 rpm) s-au prezentat, pe
rnd, rezultatele modelrilor de zgomot magnetic. S-a considerat alimentarea motoarelor direct
de la reea, precum i prin invertor la frecvenele de 40 Hz, 50 Hz i 60 Hz, innd cont de toate
particularitile practice ce apar n funcionarea acestora.
9

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


La finalul capitolului toate rezultatele obinute au fost centralizate i prezentate n mod
comparativ pentru cele dou motoare.
Capitolul 3 Modelarea zgomotului de natur mecanic utiliznd programul ANSYS 3D
prezint o modelare a zgomotului de natur mecanic n condiii similare cu cele din capitolul
anterior. Dup definirea parametrilor de material s-au determinat modurile i frecvenele de
vibraie pentru cele dou motoare studiate, att pe ansamblu motor ct i pe component. n a
doua parte a capitolului, toate rezultatele obinute au fost validate de msurtori prin metoda
ciocanului de impact, realizate n laboratorul de vibraii al Universitii Transilvania.
Motoarele s-au considerat fixate pe suportul de susinere, conform modului real de funcionare,
att n simulri, ct i n cazul msurtorilor.
Capitolul 4 Msurarea zgomotului i vibraiilor n cazul motoarelor de inducie trifazate.
Determinri experimentale. Acest capitol este structurat n dou pri principale. Prima parte
prezint msurtorile de zgomot, efectuate n camera semianecoic, pentru cele dou motoare
analizate. Mai departe s-a ntocmit o separare a zgomotelor n acord cu aparatul teoretic descris
n partea introductiv a capitolului. Condiiile de alimentare ale celor dou motoare sunt identice
cu cele simulate n Capitolul 2, respectiv alimentare de la reea, dar i prin convertor de
frecven.
A doua parte a capitolului prezint Platforma integrat de analiz a zgomotelor i vibraiilor
produse de motoarele asincrone SV 100 mpreun cu analizorul Vibro M 100. Acestea sunt
prezentate din punct de vedere structural i funcional, iar la finalul acestei pri s-au prezentat i
rezultatele msurtorilor de vibraii i zgomote efectuate, n mod comparativ, cu instrumentele
standardizate pentru cele dou motoare. La sfritul capitolului s-au prezentat sub form grafic
ponderile procentuale ale zgomotelor la nivel de motor.
Capitolul 5 Analiza regimului termic al motoarelor asincrone trifazate prezint a treia
component definitorie a randamentului premium pentru motoarele asincrone, i anume,
componenta termic. S-a prezentat baza teoretic de analiz a nclzirii motoarelor, precum i
modelul termic al unui motor asincron trifazat de randament premium. Partea experimental a
constituit-o analiza regimului termic prin intermediul camerei de termoviziune. S-au prezentat
sub form de termograme distribuiile temperaturilor pentru cele dou motoare analizate.
Capitolul 6 Concluzii generale i contribuii originale. Direcii viitoare de cercetare
prezint concluziile generale asupra lucrrii, din perspectiv fenomenologic, reflectate direct, n
temeiul interior al celor prezentate. S-au specificat contribuiile originale ale autorului, precum i
direciile viitoare de cercetare.

10

Rezumatul tezei doctorat

CAPITOLUL 1
STADIUL ACTUAL PRIVIND ANALIZA ZGOMOTULUI N CAZUL
MOTOARELOR DE INDUCIE TRIFAZATE I DEFINIREA
MRIMILOR DE BAZ UTILIZATE
1.1 Consideraii privind stadiul actual n analiza zgomotului n cazul motoarelor de
inducie trifazate

Primele studii asupra problemei zgomotelor la nivelul motoarelor asincrone sunt efectuate de
ctre W. Steil [91] ncepnd cu anul 1919. Atunci s-a testat un motor asincron cu 4 poli cruia iau fost introduse pe rnd mai multe tipuri de rotoare. Cercettorul german a observat c n cazul
rotoarelor cu numr impar de crestturi, zgomotul creat n spectrul acustic era mai mare dect n
cazul rotoarelor cu numr par de crestturi. Acesta a recomandat construcia rotoarelor cu
numr par de crestturi n construcia motoarelor de inducie.
ncepnd cu anul 1930 Kron i Jordan [46, 54] stabilesc noi metode de proiectare a motoarelor
de inducie innd cont de numrul optim de crestturi statorice i rotorice n vederea reducerii
zgomotului acustic.
La nceputul anilor 70, odat cu evoluia proceselor tehnologice s-a impus controlul fin al
turaiei n cazul motoarelor asincrone utilizate n liniile de producie. Modificarea turaiei se
realizeaz prin intermediul invertoarelor, care n funcie de principiul de funcionare (PWM,
SPWM, etc.) introduc armonici suplimentare odat cu reglajul frecvenei care au ca efect direct
creterea zgomotului total al motorului. Cel mai defavorabil caz apare n momentul n care o
component din spectrul frecvenelor forelor magnetice din ntrefier coincide cu una din
frecvenele naturale ale statorului, n aceast situaie aprnd fenomenul neplcut din punct de
vedere acustic, denumit i rezonan.
n jurul anului 1990 Timar i Belmans ncep analiza zgomotelor i vibraiilor n cazul motoarelor
de inducie alimentate prin invertor n lucrrile [5, 6, 94]. De asemenea studii similare s-au mai
efectuat i n lucrrile [4, 29, 33, 42, 67, 68, 79, 80, 84, 105].
n anul 1994 R. Belmans realizeaz o lucrare de cercetare asupra zgomotelor generate de
motoarele asincrone monofazate alimentate prin invertor (de curent i tensiune) respectiv, n
diferite configuraii ale numrului de crestturi statorice i rotorice.
Analize ale zgomotului de natur magnetic s-au realizat utiliznd metoda elementului finit i n
lucrrile [ 35, 41, 45, 48, 52, 73, 83, 93, 100, 101, 102].
n anul 2006 Jacek Gieras prezint n lucrarea sa [29] un studiu comparativ asupra zgomotelor
emise de motoarele asincrone polifazate alimentate att de la reea ct i prin intermediul
invertorului, prezentndu-se i metode de reducere a zgomotelor.

11

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


Odat cu implementarea tehnologiei de modulaie SPWM (Space Vector Pulse Width
Modulation) la nivelul construciei invertoarelor, n anul 2009 s-a realizat de ctre S.
Thangaprakash un studiu care a urmrit reducerea zgomotelor i vibraiilor n cazul motoarelor
de inducie alimentate la frecvene diferite.
n perioada 2009-2010 s-au realizat diferite studii [22, 40] legate de tehnologia de comand a
invertoarelor i avantajele acestora asupra nivelului sczut de zgomot generat de motoare.
La sfritul anului 2013 Konstantinos N. n lucrarea [45] studiaz efectul nclinrii crestturilor
statorice la alimentarea prin invertor dar i de la reea cu implicaii directe n zgomotul total al
unui motor de inducie i realizeaz un model de cresttur ce poate fi implementat n
construcia motoarelor datorit faptului c se obine zgomot total redus i randament optim.
La nivel naional, studii asupra zgomotelor i vibraiilor generate de motoarele electrice s-au
efectuat n diferite lucrri de specialitate [17, 20, 38, 53, 61, 62, 63, 96 ].
De asemenea ncepnd cu anii 90 s-au elaborat instrumente software de calcul optimizat [86] al
motoarelor de inducie considernd limitele de zgomot i implict de randament permise i
reglementate de standardele n vigoare.
ncepnd cu anul 2002 s-au elaborat i programe de calcul al zgomotelor pentru motoare de
inducie monofazate i trifazate alimentate att de la reea ct i prin invertor [85, 86].
Actualmente i n ara noastr se utilizeaz pentru simularea zgomotului n cazul motoarelor de
inducie, metoda elementului finit [25] ntruct se obine o mai bun precizie a determinrilor i
un timp de lucru mult mai redus.

1.2 Definirea mrimilor acustice

Controlul zgomotului produs de un motor de inducie are implicaii directe n randamentul


acestuia. Un zgomot total crescut determin un randament sczut al motorului ceea ce nseamn
costuri de producie i mentenan mari dar i o fiabilitate sczut.
Pentru a se realiza analiza din punct de vedere al zgomotului acustic n cazul unui motor de
inducie este fundamental necesar definirea termenilor de baz care intervin n acest caz.
Vibraia [83] reprezint o micare oscilatorie a unui corp elastic de mas m datorate unei
fore exterioare la care a fost supus iniial corpul.
Sunetul reprezint o consecin a vibraiei transmis ntr-un mediu elastic, lichid, solid
sau gazos cu frecvene cuprinse n domeniul 20 Hz 20 kHz (domeniu perceptibil de ctre
urechea uman) [21, 49].
nlimea sunetului reprezint caracteristica acestuia la rspunsul n frecven n funcie
de vibraia pe care o produce unda sonor. nlimea sunetului poate avea diferite frecvene care
poate genera diferite niveluri de sunet, respectiv: sunet ascuit (frecvene nalte), sunet grav
(frecvene medii) sau sunet profund ori acut (frecvene joase).

12

Rezumatul tezei doctorat


Presiunea acustic reprezint presiunea exercitat asupra urechii umane ntr-un mediu
elastic de ctre o und sonor.
T

p=

1
pi2 (t ) d t

T 0

(1.1)

n care:
pi presiunea acustic instantanee
t perioada
Zgomotul este un sunet emis pe o frecven care creeaz o senzaie de disconfort la
nivelul urechii umane i mai departe ctre creier cu implicaii directe la nivelul sistemului
nervos.
Nivelul de presiune acustic [L], al unui sunet de presiune efectiv [p], este dat de
relaia:
L = 20 log

p
p0

p
p0

, sau L = 10 log

(1.5)

n care:
p 0 = 2 10 5

N/ m2 i este presiunea acustic a nivelului de referin sau de prag care are

corespondent n frecvena nivelului de trie al sunetului etalon la 1 kHz i un prag de 0 foni.


Nivelul de putere acustic [Lp] al unei surse de sunet caracterizat de puterea [P] se
calculeaz cu relaia [49, 83]:
L p = 10 log

P
P0

(1.6)

n care:
P0=10-12 W este puterea acustic de referin.
Nivelul de putere acustic nu este o unitate de msur propriu-zis, [83] mai concret este un
raport ntre dou mrimi fizice, o mrime msurat direct iar cealalt adoptat n mod
convenional.

1.3 Efectele zgomotelor i vibraiilor


Zgomotele i vibraiile produc senzaii de iritabilitate la nivelul urechii umane i mai departe
aceste senzaii sunt transmise la nivelul creierului sub form de semnale.
Urechea uman percepe frecvene cuprinse n domeniul 20 Hz 20 kHz denumit i spectru audio
[21, 28, 49, 99, 103].
Pentru caracterizarea nivelurilor de zgomot se introduce noiunea de curb de trie acustic.
Curbele de trie acustic [49] reprezint caracteristicile n frecven ale sensibilitii urechii
umane. n anul 1985 s-au definitivat curbele de trie acustic pe baza cercetrilor efectuate n
timp de mai muli cercettori i care sunt centralizate n standardul ISO 226:2003 [28, 49].

13

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate

Limitele admisibile de zgomot se determin pe baz de standarde sau norme internaionale [49,
83]. Parametrii de apreciere a limitelor de zgomot se definesc in funcie de: nivelul presiunii
acustice L [dB(A)] pentru un zgomot care nu se modific semnificativ n timp i n funcie de
nivelul de zgomot echivalent Laeq [dB(A)] sau L10 [dB(A)] n cazul unui zgomot intermitent sau
variabil n timp ( Laeq este definit conform STAS 6161-1/89, iar L10 este definit conform STAS
1957-3/88).

1.3.1

Limitele admisibile ale nivelurilor de zgomot n cldiri

Limitele admisibile ale nivelurilor de zgomot n cldiri se stabilesc n funcie de utilizarea


specific i de activitile ce se desfoar n unitile respective.
n tabelul 1.1 se prezint limitele admisibile de zgomot n cldiri n funcie de natura activitii
desfurate.

Nr.
Crt.

1.

Tabelul 1.1 Limitele admisibile ale nivelurilor de zgomot n cldiri


Numrul de ordine
Unitatea funcional
Limita
al curbei
admisibil a
corespunztoare
nivelului de
zgomot
echivalent
interior dB(A)
ncperi de locuit, dormitoare;
Spaii pentru activiti intelectuale:
- birouri cu concentrare mare a ateniei, sli
de studii, sli de lectur n biblioteci
- birouri cu activitate normal, administraie,
laboratoare, calculatoare
- birouri de lucru cu publicul
Spaii pentru audiii:
- studio de nregistrri

14

35

30

35
40
45

30
35
40

25

20

Rezumatul tezei doctorat


- laborator de cercetri acustice, audiologie
- sli de conferine, sli de audiii, teatru,
concert, spectacole
- sli de clas, amfiteatre
Alte spaii:
- cabinete medicale i de consultaii
- sli de restaurant i alte uniti de
alimentaie public, sli de mese
- foayere, hoteluri
- anexe sociale, vestiare, toalete

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Spitale, policlinici, dispensare:


- saloane (rezerve) 1-2 paturi
- saloane 3 sau mai multe paturi
- saloane de terapie intensiv
- sli de operaie i anexe ale acestora
Grdinie, cree:
- dormitoare
Biblioteci:
- cabinete individuale de lucru
- ncperi pentru eliberarea crilor
- sala cataloagelor, expoziii
- depozite
Cldiri pentru activiti culturale i de
divertisment:
- sal de repetiii
- sal de ah
- sal de gimnastic (dans)
- sal de jocuri
Cldiri comerciale i depozite (inclusiv
spaiile comerciale incluse la parterul i
nivelele inferioare ale cldirilor de locuit):
Uniti de prestri servicii:
- spaii de lucru cu publicul (uniti de
curtorie, croitorii, cizmrii, etc.)
Uniti de desfacere cu amnuntul:
- spaii de vnzare i anexe ale acestora, cu i
fr agregate frigorifice
Anexe tehnico-administrative ale halelor de
producie:
- birouri tehnice, cabine de comand i
control (dispecerat energetic, dispecerat
mijloace de transport rutier, feroviar,
naval), laboratoare pentru msurri,
cercetare sau proiectare situate n interiorul
sau n imediata apropiere a halelor de
producie
- laboratoare de ncercri sau depanri,
cabine de supraveghere a proceselor
tehnologice

30
30

25
25

35

30

35

30

50
55
45

45
50
40

30
35
35
35

25
30
30
30

30

25

30
45
45
-

25
40
40
65

30
30
45
50

25
25
40
45

50

45

65

60

60

55

75

70

n cazul unitilor funcionale: apartamente de locuit din cldiri, camere de locuit i


apartamente de cmine, hoteluri i case de oaspei; dormitoare din grdinie sau cree; camere
i saloane de bolnavi din spitale i policlinici, nivelul de zgomot interior echivalent, datorat
15

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


tututor surselor de zgomot exterioare (inclusiv agregatelor, din spaiile comerciale sau din
centralele de instalaii aferente cldirilor), nu trebuie s depeasc cu mai mult de 5 uniti
nivelul de referin stabilit prin normativ.

1.4 Reglementri privind normele de zgomot pentru mainile electrice


n cazul mainilor electrice rotative, limitele admisibile de zgomot sunt prevzute de norme
acustice internaionale, respectiv de ctre Comisia Electrotehnic Internaional (CEI) prin
intermediul standardului CEI 60034-9 (Seciunea Maini Electrice Rotative). Acest standard
specific nivelul de putere acustic n funcie de vitez/turaie, dup cum se prezint n figura
urmtoare [36]:

Fig. 1.4 Limitele de zgomot prevzute de norma CEI 34-9


Pentru categoria mainilor electrice rotative, metodele standardizate de msurare a zgomotului
sunt stabilite de standardele internaionale: CEI 34-9, ISO 1680, ISO 3741, ISO 3742, ISO 3745.
n tabelul 1.4 se prezint nivelul maxim de putere acustic ponderat [LWA] prevzut n
standardul CEI 60034-9 pentru motoarele asincrone trifazate cu rotorul n scurtcircuit la
funcionare n gol pe diferite categorii de puteri [69].
Tabelul 1.4 Nivelurile maxime de putere acustic ponderat (LWA ) [dB] pentru motoarele asincrone
trifazate cu rotorul n scurtcircuit la funcionare n gol prevzute de standardul CEI 60034-9
Puterea nominal
8 poli
6 poli
4 poli
2 poli
(Pn) [kW]
50 Hz
60 Hz
50 Hz 60 Hz
50 Hz
60 Hz 50 Hz 60 Hz
1.0 < Pn 2.2
70
71
70
71
70
71
78
85
2.2 < Pn 5.5
73
76
73
76
73
76
83
88
5.5 < Pn 11
77
80
77
80
78
81
88
91
11 < Pn 22
81
84
81
84
85
88
91
94
22 < Pn 37
84
87
84
87
88
91
93
100
37 < Pn 55
86
90
87
91
91
95
95
101
55 < Pn 110
89
93
91
95
95
98
97
104
110 < Pn 220
94
97
96
99
99
102
100
107
220 < Pn 440
96
98
98
101
102
105
103
109
440 < Pn 1000
97
99
99
102
105
108
105
110
1000 < Pn
Se stabilete prin acord contractual

16

Rezumatul tezei doctorat


n anul 2008 s-a aprobat seciunea 30 din normativul 60034 n care se prezint clasificarea
motoarelor n funcie de randament pe trei categorii respectiv:
-IE 1 standard;
-IE 2 randament ridicat;
-IE 3 randament premium;
ncepnd cu data de 1.01.2015 toate motoarele asincrone trifazate cu puteri peste 7.5kW vor
trebui produse conform normei IE3 iar din data de 1.01.2017 toate motoarele cu puteri sub
7.5kW vor trebui produse conform normei menionate anterior.

1.5 Sursele de zgomot in motoarele electrice


Din punct de vedere structural i funcional sursele de zgomot produse de motoarele electrice cu
rotorul de tip colivie pot fi mprite n trei categorii dup cum urmeaz:
- surse aerodinamice
- surse mecanice
- surse electromagnetice
Prin urmare fiecare dintre aceste surse genereaz vibraii proprii care au ca i efect generarea
zgomotelor respectiv: zgomot aerodinamic, zgomot mecanic i zgomot magnetic [59, 60, 69].
Suma total a acestor categorii de zgomote creeaz zgomotul total al motorului generat n
spectrul acustic.
Pentru separarea zgomotelor, la nivel de laborator, se apeleaz la diferite procedee tehnice cum
ar fi:
- antrenarea motorului (fara sarcin la arbore i cu ventilatorul decuplat) prin intermediul unei
curele, de la un motor de test aflat n exteriorul camerei anecoice pentru stabilirea nivelului de
zgomot produs de rulmeni (zgomot mecanic).Pentru stabilirea zgomotului aerodinamic, se
monteaz ventilatorul i se procedeaz n mod identic cu situaia descris anterior iar prin
comparaia cu rezultatul obinut n prima situaie se deduce zgomotul aerodinamic.
- alimentarea motorului de la sursa de tensiune fr sarcin la arbore cu ventilatorul decuplat
pentru determinarea zgomotului magnetic.
Din punct de vedere practic, valoarea zgomotului mecanic produs de rulmeni depinde n
principal de civa factori calitativi ai rulmenilor, ce trebuie luai n considerare la proiectarea
motorului, respectiv:
- condiiile de lubrifiere din interiorul rulmentului;
- sfericitatea rulmentului i drumul de rulare al bilelor;
- temperatura de lucru maxim admis, fr a se creea deformarea bilelor;
- turaia maxim de lucru.
Sursa cea mai important de zgomot aerodinamic este ventilatorul. Numarul de pale, unghiul de
nclinare, dar i grosimea acestora depind foarte mult n dimensionarea corect a ventilatorului,
tocmai n scopul reducerii zgomotului dar i asigurarea unei rciri eficiente.
n analiza zgomotului, produs de motoarele electrice, un rol important l constituie determinarea
frecvenelor naturale ale statorului/carcasei. Un efect foarte neplcut, din punct de vedere
17

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


acustic, apare n situaia n care frecvena forelor magnetice radiale coincide cu una din
frecvenele naturale ale carcasei motorului, avnd ca efect apariia fenomenului de rezonan.
Zgomotul total al unui motor de inducie depinde n foarte mare msur i de frecvena de
alimentare a acestuia, ntruct la alimentarea prin invertor (turaie reglabil), se produc o serie de
armonici care vor contribui la modificarea zgomotului total al motorului.
Principalele cauze care produc zgomotul de natur electromagnetic sunt date de:
- distribuia neuniform a crestturilor; - excentricitatea rotorului fa de stator; - apariia
fenomenului de magnetostriciune; - apariia fenomenului de saturaie magnetic a tolei.
Toate cauzele menionate mai sus sunt caracterizate, din punct de vedere al distribuiei spaiotemporale, de armonici superioare ale cmpului electromagnetic din stator i rotor, iar zgomotul
de natur electromagnetic apare datorit interaciunii acestor armonici.
Din punct de vedere al cauzelor care le produc, undele armonice pot fi mprite n dou categorii
respectiv:
I. Armonici de spaiu:
- datorate saturaiei;
- datorate excentricitii;
- datorate distribuiei neuniforme a nfurrilor;
- datorate crestturilor;
II. Armonici de timp:
- datorate tensiunii de alimentare nesinusoidale (alimentare prin invertor)

1.6 Aparate de msur i metode de msurare a zgomotului n cazul motoarelor electrice


Msurarea zgomotului generat de motoarele electrice se face cu ajutorul sonometrului n
interiorul unei camere anecoice. Conform standardului ISO 1680/1 care reglementeaz modul
de msurare al zgomotelor n cazul motoarelor electrice, aparatura de msur trebuie s fie
conceput pentru a msura nivelurile de putere acustic ponderat A, ca medie ptratic i n
banda de octav sau 1/3 din octav mediat n timp precum i pe suprafaa de msurare [65, 66,
76].
Sonometrul utilizat n aceast lucrare cu care s-au realizat n prim faz msurtorile este produs
de firma Bruel&Kjaer de tip 2250 prezentat n figura 1.12.

Fig. 1.12 Sonometru Bruel&Kjaer de tip 2250


Acest sonometru permite nregistrarea nivelului global de presiune acustic dup un timp
prestabilit de ctre utilizator.
18

Rezumatul tezei doctorat


Traductorul acustic utilizat pentru evaluarea nivelului de zgomot n cazul sonometrului de tip
2250 este un microfon piezoelectric (fig.1.13) tip 4189 cu o sensibilitate de 50mV/Pa i
capacitate de 14pF la 250 Hz.
Msurtorile de zgomot trebuiesc efectuate ntr-o camer semianecoic dup cerinele specificate
n standardul 1680/1.

Fig. 1.13 Microfonul de tip 4189 utilizat n construcia sonometrului


Caracteristicile tehnice ale camerei semianecoice de la ntreprinderea Electroprecizia Scele
(acolo unde s-au efectuat msurtorile de zgomot) sunt urmtoarele:
- domeniul analizei de frecvene de la 22 Hz la 40000 Hz;
- nivelul zgomotului de fond sub 5 dB;
- erori de msurare 0.5 dB;
- dimensiunile geometrice ale slii: 3 m 3,5 m 2,45 m;

1.7 Concluzii

Prezentarea aparatului teoretic de analiz al zgomotelor n cazul motoarelor asincrone este


deosebit de util. Relaiile de calcul permit determinarea cu uurin a parametrilor afereni
zgomotelor att la modul cel mai general ct i n cazul analizei motoarelor asincrone.
Standardele prezentate permit verificarea direct a valorilor de zgomote obinute n cadrul
simulrilor sau a msurtorilor experimentale.
Rezultatele determinrii zgomotului n mod analitic i numeric pot s difere n mod semnificativ
fa de msurtorile efectuate. Forele care genereaz vibraii i zgomote sunt doar o mic parte
din fora principal produs prin interaciunea curentului fundamental cu componenta
fundamental normal a densitii fluxului magnetic. Puterea transformat n zgomot este
aproximativ 10-6 pn la 10-4 din puterea de intrare.
Acurateea determinrii nivelului de putere acustic nu depinde doar de exactitatea modelului, ci
i de exactitatea datelor de intrare (de ex: influena saturaiei magnetice pe deschiderea
crestturilor, coeficientul de amortizare, modulul de elasticitate, armonicile superioare, etc).
Toate aceste date de intrare sunt totui dificil de determinat.

19

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate

CAPITOLUL 2
MODELAREA ZGOMOTULUI DE NATUR MAGNETIC UTILIZND
PROGRAMUL DE ELEMENT FINIT FLUX 2D

S-au studiat dou motoare asincrone trifazate de gabarit 160: MAL 160M - 7,5 kW/1000 rpm 3
poli respectiv MAL 160L - 11 kW/1000 rpm 3 poli nfurri simplu strat, norma de randament
IE3. Alimentarea acestora s-a considerat att de la reea (50 Hz) ct i prin invertor trifazat la
frecvenele de 40 Hz, 50Hz i 60 Hz.
Capitolul de fa se refer la analiza zgomotului magnetic pentru cele dou motoare. Pentru
aceast analiz s-a utilizat programul de element finit FLUX 2D, care, pe parametrilor introdui
a calculat zgomotul magnetic creat de motor precum i ali parametrii ce apar n funcionarea de
regim normal si far sarcin a motoarelor asincrone trifazate [13, 14].
Analiza zgomotului de natur mecanic s-a realizat prin intermediul programului de element finit
ANSYS 3D iar n cadrul acestei analize s-a urmrit determinarea modurilor i a frecvenelor de
vibraie pentru fiecare element component al celor dou motoare n mod separat dar i asamblate
toate aceste date sunt prezentate n capitolul 3.
Modelarea zgomotelor de natur mecanic i magnetic este necesar pentru evaluarea
zgomotului total produs de fiecare motor i compararea cu rezultatele experimentale obinute n
condiiile validrii de ctre standardul 60034-9 pentru maini electrice rotative norma de
randament IE3 care va intra n vigoare ncepnd cu data de 01.01.2015 pentru motoare cu puteri
mai mari de 7,5 kW.

2.1 Definirea parametrilor de funcionare pentru motoarele studiate


Parametrii motorului asincron trifazat de tip MAL 160 M cu puterea de 7,5 kW/1000 rpm sunt
prezentai n tabelul 2.1.

Tabelul 2.1 Parametrii motorului asincron trifazat cu puterea de 7,5 kW/1000 rpm
Putere [kW]
7,5
Vitez de sincronism [rpm]
1000
Tensiune nominal [V]
400
Frecven [Hz]
50
Grad de protecie
IP 55
Clasa de izolaie / Clasa de temperatur
F/B
Lungimea fierului [mm]
220
Numr crestturi statorice
36
Numr crestturi rotorice
26
nlimea ntrefierului [mm]
0,5
Perechi de poli
3
Cuplu pornire/Cuplu nominal
2,51
Randament [%]
0,88

20

Rezumatul tezei doctorat


Alunecare [%]
Factor de putere
Curent pornire/Curent nominal
Tip tol stator
Numrul de straturi - nfurare stator
Numrul de spire pe faz - stator
Diametrul conductorului stator [mm]
Lungimea carcasei [mm]

4,0
0,65
5,22
M400-65
1
180
4x0.94
449

Diametrul exterior carcas [mm]


Masa [kg]
Rezistena nfurrii statorice la
20 C []

260
87
0,914

Curentul absorbit la funcionarea n gol


[A]

13,1

n cazul motorului asincron trifazat cu rotorul n scurtcircuit de tip MAL 160 L cu puterea de
11kW/1000 rpm parametrii tehnici i constructivi furnizai de ctre productor sunt prezentai n
tabelul 2.2.
Tabelul 2.2 Parametrii motorului asincron trifazat cu puterea de 11 kW/1000 rpm
Putere [kW]
11
Vitez de sincronism [rpm]
1000
Tensiune nominal [V]
400
Frecven [Hz]
50
Grad de protecie
IP 55
Clasa de izolaie / Clasa de temperatur
F/B
Lungimea fierului [mm]
280
Numr crestturi statorice
36
Numr crestturi rotorice
26
nlimea ntrefierului [mm]
0,50
Perechi de poli
3
Cuplu pornire/Cuplu nominal
2,2
Randament [%]
0,89
Alunecare [%]
3,45
Factor de putere
0,69
Curent pornire/Curent nominal
4,8
Tip tol stator
M400-65
Numrul de straturi - nfurare stator
1
Numrul de spire pe faz - stator
144
Diametrul conductorului stator [mm]
2x0,9 +2x0,95
Lungimea carcasei [mm]
449
Diametrul exterior carcas [mm]
260
Masa [kg]
88,5
Rezistena nfurrii statorice la
0,809
20 C []
Curentul absorbit la funcionarea n gol
[A]

16,1

Schemele electrice echivalente pentru cele dou motoare sunt reprezentate n figurile 2.1 i 2.2.
Acestea sunt necesare cu precdere pentru simularea zgomotului magnetic prin intermediul
programului de element finit FLUX 2D [24, 56].
21

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate

Fig. 2.1 Schema electric echivalent a motorulului asincronFig. 2.2 Schema electric echivalent a motorulului asincron
trifazat cu puterea de 7.5 kW/1000 rpm
trifazat cu puterea de 11 kW/1000 rpm

Tabelul 2.3 Valorile elementelor aferente schemei


electrice pentru motorul de tip MAL 160 M (7.5kW)

Parametru
Surs de tensiune [V]
Surs de tensiune [V]
Surs de tensiune [V]
Rezisten intern surs
[]
Rezisten intern surs
[]
Rezisten intern surs
[]
Rezisten []
Rezisten []
Rezisten []
Rezisten bobin de
faz []
Rezisten bobin de
faz []
Rezisten bobin de
faz []
Rezisten bobin de
faz []
Rezisten bobin de
faz []
Rezisten bobin de
faz []
Inductana captului de
nfurare [H]
Inductana captului de
nfurare [H]
Inductana captului de
nfurare [H]

Denumire
n Flux 2D
V_U
V_V
V_W

Valoare

Parametru

400
400
400

Surs de tensiune [V]


Surs de tensiune [V]
Surs de tensiune [V]
Rezisten intern
surs []
Rezisten intern
surs []
Rezisten intern
surs []
Rezisten []
Rezisten []
Rezisten []
Rezisten bobin de
faz []
Rezisten bobin de
faz []
Rezisten bobin de
faz []
Rezisten bobin de
faz []
Rezisten bobin de
faz []
Rezisten bobin de
faz []
Inductana captului
de nfurare [H]
Inductana captului
de nfurare [H]
Inductana captului
de nfurare [H]

R_U

0.9

R_V

0.9

R_W

0.9
6

R1
R2
R3

10
106
106

BOB1PH1

0,914

BOB1PH2

0,914

BOB1PH3

0,914

BOB2PH1

0,914

BOB2PH2

0,914

BOB2PH3

0,914

L_U
L_V
L_W

Tabelul 2.4 Valorile elementelor aferente schemei


electrice pentru motorul de tip MAL 160 L (11kW)

51.12
x10-3
51.12
x10-3
51.12
x10-3

22

Denumire
n Flux 2D
V_U
V_V
V_W

Valoare
400
400
400

R_U

0.9

R_V

0.9

R_W

0.9

R1
R2
R3

106
106
106

BOB1PH1

0,8

BOB2PH1

0,8

BOB1PH2

0,8

BOB2PH2

0,8

BOB1PH3

0,8

BOB2PH3

0,8

L_U
L_V
L_W

72.16
x10-3
72.16
x10-3
72.16
x10-3

Rezumatul tezei doctorat


2.2 Modelarea i analiza zgomotului magnetic pentru motorul asincron trifazat de
randament premium de tip MAL 160M cu puterea de 7.5 kW/1000 rpm

n analiza zgomotului magnetic se genereaz /calculeaz urmtorii parametrii:


- Distribuia induciei magnetice n seciunea motorului;
- Distribuia liniilor de cmp magnetic n seciune;
- Valoarea i graficul induciei magnetice n ntrefier;
- Nivelul continuu al presiunii acustice n funcie de amplitudinea armonicilor, respectiv
nivelul de zgomot magnetic radiat n spectrul acustic.
Fiecare parametru de mai sus caracterizeaz din punct de vedere fenomenologic dar i structural
zgomotul magnetic. Geometria miezului magnetic i tipul de crestturi utilizate pentru motorul
de tip MAL 160M, 7.5 kW/1000 rpm a fost realizat utiliznd programul FLUX 2D i este
prezentat n figura 2.7.

Fig. 2.7 Geometria miezului magnetic pentru motorul MAL


160M-7.5 kW/ 1000 rpm

Fig. 2.8 a) cresttur statoric;


b) cresttur rotoric;

Reeaua de elemente finite i raportul acesteia, generate n cazul motorului asincron trifazat de
randament premium cu puterea de 7.5 kW /1000 rpm, sunt prezentate n figura 2.9 i tabelul 2.7.

Fig. 2.9 Reeaua de elemente finite generat n cazul motorulului


asincron trifazat cu puterea de 7.5 kW/1000 rpm
Tabelul 2.7 Datele reelei de elemente finite
Procentul de elemente neevaluate
Procentul de elemente de calitate excelent
Procentul de elemente de calitate bun
Procentul de elemente de calitate medie
Procentul de elemente de calitate slab
Procentul de elemente anormale
Numrul de noduri
Ordinul elementelor reelei

23

0%
98.89 %
1.07%
0.04 %
0%
0%
87257
2

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


n continuare se vor prezenta distribuiile magnetice i liniile de cmp n seciune (dup
finalizarea regimului tranzitoriu de la pornire), care caracterizeaz att din punct de vedere
structural ct i fenomenologic, zgomotul de natur electromagnetic generat de motorul de tip
MAL 160M cu puterea de 7.5 kW/1000 rpm, randament premium IE3. Datorita distribuiei
spaio temporale limitate valorile medii ale zgomotului magnetic sunt prezentate sub form
tabelar.

I. Alimentare prin invertor la frecvena de 40 Hz

Fig. 2.10 Distribuia induciei magnetice (n


seciune) pentru motorul asincron trifazat cu puterea
de 7,5 kW/1000 rpm

Fig. 2.11 Distribuia liniilor de cmp pentru


motorul asincron trifazat cu puterea de 7,5
kW/1000 rpm

II. Analiza comparativ n cazul alimentrii prin invertor la frecvena de 50 Hz i


direct de la reea

Fig. 2.14 Distribuia induciei magnetice (n seciune) pentru motorul studiat, alimentat: a)
prin invertor la frecvena de 50 Hz; b) direct de la reea

24

Rezumatul tezei doctorat

Fig. 2.15 Distribuia liniilor de cmp pentru motorul asincron trifazat cu puterea
de 7,5 kW/1000 rpm alimentat: a) prin invertor la frecvena de 50 Hz; b) direct de
la reea
III. Alimentare prin invertor la frecvena de 60 Hz

Fig. 2.18 Distribuia induciei magnetice (n seciune) pentru Fig. 2.19 Distribuia liniilor de cmp pentru
motorul asincron trifazat cu puterea de 7,5
motorul asincron trifazat cu puterea de 7,5 kW/1000 rpm
kW/1000 rpm

2.3 Modelarea i analiza zgomotului magnetic pentru motorul asincron trifazat de


randament premium de tip MAL 160L cu puterea de 11 kW/1000 rpm
Algoritmul funcional prin care se analizeaz zgomotul magnetic n cazul motorului de tip MAL
160L cu puterea de 11kW/1000 rpm este simlar cu cel prezentat anterior.
n cadrul analizei efectuate s-a considerat c motorul funcioneaz n regim normal i fr
sarcin la arbore.
n prim faz se prezint geometria i tipurile de crestturi statoric respectiv rotoric din
structura miezului magnetic realizate prin intermediul platfomei specializate din componena
programului FLUX 2D.

25

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate

Fig. 2.23 a) cresttur statoric;


b) cresttur rotoric;

Fig. 2.22 Geometria miezului magnetic pentru


motorul MAL 160L-11 kW/1000 rpm

Din punct de vedere al geometriei miezului magnetic, att motorul cu puterea de 11kW ct i cel
cu puterea de 7.5 kW sunt identice.
Reeaua de elemente finite generat de program, n cazul motorului asincron trifazat de
randament premium cu puterea de 11 kW /1000 rpm este prezentat n figura 2.24.

Fig. 2.24 Reeaua de elemente finite generat n cazul


motorulului asincron trifazat cu puterea de 11 kW/1000 rpm
Raportul generat de program al acestei transformri este prezentat n tabelul urmtor.
Tabelul 2.8 Structura reelei de elemente finite
Procentul de elemente neevaluate
0%
Procentul de elemente de calitate excelent
98.91 %
Procentul de elemente de calitate bun
1.07%
Procentul de elemente de calitate medie

0.01 %

Procentul de elemente de calitate slab


Procentul de elemente anormale
Numrul de noduri
Ordinul elementelor reelei

0%
0%
86129
2

n mod comparativ cu reeaua motorului studiat anterior se observ faptul c procentul de


elemente de calitate excelent este diferit.
Acest lucru se datoreaz faptului c prin intermediul metodei de calcul identice, n cazul
motorului cu puterea de 11kW s-au putut identifica mai puine noduri de reea i implicit acest
fenomen a dus la aceast diferen nesemnificativ din punct de vedere practic.
Pentru analiza zgomotului magnetic, aa cum s-a procedat i n cazul motorului studiat anterior
se va considera alimentarea motorului att de la reea ct i prin invertor.
26

Rezumatul tezei doctorat


I. Alimentare prin invertor la frecvena de 40 Hz

Fig. 2.25 Distribuia induciei magnetice (n seciune)


pentru motorul asincron trifazat cu puterea de 11
kW/1000 rpm

Fig. 2.26 Distribuia liniilor de cmp pentru


motorul asincron trifazat cu puterea de 11
kW/1000 rpm

II. Alimentare direct de la reea (50Hz) i prin invertor 50Hz

Fig. 2.29 Distribuia induciei magnetice (n seciune) pentru motorul studiat,


alimentat: a) prin invertor la frecvena de 50 Hz; b) direct de la reea

Fig. 2.30 Distribuia liniilor de cmp pentru motorul asincron trifazat cu puterea de 11
kW/1000 rpm alimentat: a) prin invertor la frecvena de 50 Hz; b) direct de la reea

27

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


III. Alimentare prin invertor la frecvena de 60 Hz

Fig. 2.33 Distribuia induciei magnetice (n


seciune) pentru motorul asincron trifazat cu
puterea de 11 kW/1000 rpm

Fig. 2.34 Distribuia liniilor de cmp pentru


motorul asincron trifazat cu puterea de 11
kW/1000 rpm

2.4 Concluzii
Conform documentaiei tehnice de specialitate [30, 39, 68] n cazul motoarelor de randament
premium IE3, componenta magnetic a zgomotului radiat n mediu are cea mai mare pondere n
producerea zgomotului total.
Din perspectiva generrii zgomotului magnetic s-a realizat o comparaie a valorii acestuia pentru
ambele motoare la cele trei frecvene de alimentare, prin invertor (40 Hz, 50 Hz, 60 Hz)
respectiv, alimentare de la reea (50 Hz). Aceste rezultate sunt prezentate n tabelul urmtor.
Tabelul 2.9 Nivelul de zgomot magnetic generat de cele dou motoare analizate, respectiv 7.5 kW/1000
rpm i 11 kW/1000 rpm
Valoarea medie a zgomotului magnetic
modelat prin intermediul programului
FLUX 2D [dB]
Modul de alimentare i frecvena de
Motor 7.5 kWMotor 11 kW-1000
alimentare
1000 rpm
rpm
Invertor 40 Hz
Invertor 50 Hz

44.8
43.9

42.3
43.4

Reea 50 Hz
Invertor 60 Hz

39.8
46.4

37.9
51.6

Datorit faptului c aceste dou motoare sunt identice din punct de vedere constructiv, singura
diferen este dat de caracteriticile nfurrilor statorice, cuantificate prin valorile zgomotului
magnetic modelat prezentate n tabelul anterior.
Topologia i modelul matematic al invertorului implementat pentru analiza zgomotului magnetic
au fost realizate n conformitate cu schema real a invertorului trifazat cu care s-au fcut
msurtorile practice de zgomot.

28

Rezumatul tezei doctorat


Din punct de vedere practic reducerea zgomotului magnetic (reducerea armonicilor cmpului) se
realizeaz prin urmtoarele metode:
alegerea numrului optim de crestturi statorice i rotorice;
alegerea unei scurtri corespunztoare a pasului de nfurare;
nclinarea crestturilor (la nivel de rotor);
mrirea ntrefierului motorului.
Pentru a limita oscilaia datorat forelor magnetice, este necesar o analiz foarte minuioas a
acestor cauze din punctul de vedere al numrului corespunztor de crestturi. Dup cum s-a
artat n capitolul anterior, raportul numrului de crestturi din stator i din rotor are o influen
esenial asupra forelor radiale i implicit asupra zgomotului total.

29

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate

CAPITOLUL 3
MODELAREA ZGOMOTULUI DE NATUR MECANIC UTILIZND
PROGRAMUL ANSYS 3D
3.1 Definirea parametrilor de material pentru motoarele analizate
n cazul analizei frecvenelor de vibraie pentru cele dou motoare studiate se definesc n prim
faz caracteristicile materialelor utilizate n construcia acestora.
Aceste date sunt preluate de la productor sau dup caz se regsesc n baza de date intern a
programului de element finit cu care s-a facut modelarea Ansys 3D.
Proprietile aluminiului utilizat n construcia carcaselor dar i a barelor rotorice sunt prezentate
n tabelul 3.1.
Tabelul 3.1 Proprietile aluminiului necesare analizei modale
Densitate [kg/m3]
2770
Coeficient de expansiune termic [1/C]
2.3 10-5
Cldura specific [J/kgC]
875
Modulul lui Young [Pa]
7.1 1010
Raportul lui Poisson
0.33

n cazul infurrilor se utilizeaz, din punct de vedere al materialului existent n crestturi,


cuprul. Proprietile acestui material sunt prezentate n tabelul urmtor.
Tabelul 3.2 Proprietile cuprului utilizat n construcia nfurrii statorice
Densitate [kg/m3]
8300
Coeficient de expansiune termic [1/C]
1.8 10-5
Cldura specific [J/kgC]
380
Modulul lui Young [Pa]
1.1 1011
Raportul lui Poisson
0.34

Proprietile tolei M 400 65 sunt prezentate n tabelul 3.3.


De menionat faptul c n cazul acestui tip de tol parametrii prezentai sunt cei care se
utilizeaz pentru analiza modal a sistemului. n situaia n care se dorete o alt analiz sunt
necesare i alte date suplimentare.
Tabelul 3.3 Proprietile tolei M400 - 65
Densitate [kg/m3]
7850
Coeficient de expansiune termic [1/C]
1.2 10-5
Modulul lui Young [Pa]
2 1011
Raportul lui Poisson
0.30

Ventilatoarele de rcire sunt confecionate din material plastic rigid cu densitatea de 2250
[kg/m3].
n cazul arborilor i a uruburilor de fixare datele pentru materialul utilizat n construcia
acestora sunt prezentate n tabelul 3.4.

30

Rezumatul tezei doctorat


Tabelul 3.4 Proprietile fierului utilizat n construcia arborilor i a uruburilor de fixare
Densitate [kg/m3]
7200
Coeficient de expansiune termic [1/C]
1.1 10-5
Cldura specific [J/kgC]
520
Modulul lui Young [Pa]
1.1 1011
Raportul lui Poisson
0.28

Temperatura de referin definit prin proprietile materialului la care s-au fcut determinrile
este de 220 C.
n analiza modal a vibraiilor s-au considerat, din perspectiva condiiilor de frontier i punctele
de reazem (cu amortizarea specific) pentru motoarele analizate.
Frecvena de vibraie pentru o main electric la un mod oarecare m de vibraie este dat de
relaia [11, 21, 28, 75]:
fm =

kg
g
1
k
1
1

2 m 2 m g 2 x st

[Hz]

(3.1)

unde
k - este constanta elastic a suspensiei elastice [N/m];
m - masa mainii [kg];
g acceleraia gravitaional (g = 9,81 m/s2);
mg
xst deformaia static ( x st =
) , [m].
k
deformaia static va fi dat de expresia:

x st =

9.81
[m]
4 2 f m2

(3.3)

Relaia (3.3) exprim deformaia pentru momentul static n care se afl sistemul mecanic
(motorul) analizat. n cazul n care motorul funcioneaz n sarcin la o turaie n relaia de calcul
a deformaiei este dat de relaia [87, 95]:
x st =

900
1
1 + [m]
2
n T

n care:
n turaia motorului;
T transmisibilitatea.

31

(3.4)

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


3.2 Determinarea modurilor i a frecvenelor de vibraie pentru motorul asincron trifazat
de randament premium cu puterea de 7.5 kW/1000 rpm

Analiza modal s-a efectuat pentru fiecare subansamblu n parte respectiv pentru tot motorul
asamblat. Frecvenele i modurile de vibraie obinute au fost validate de partea experimental
efectuat prin metoda ciocanului de impact.
Elementele componente ale motorului de randament premium IE3 de tip MAL 160M- 7.5
kW/1000 rpm sunt prezentate n figurile urmtoare.
Statorul motorului asincron studiat de gabarit 160, confecionat din tole de tip M400-65 cu un
numr de 36 crestturi este prezentat n figura 3.2.

Fig. 3.2 Statorul motorului de tip MAL 160 M7.5kW/1000 rpm


Fig. 3.1 Carcasa motorului de tip MAL 160 M 7.5kW/1000 rpm
Rotorul motorului asincron studiat este de tip colivie i conine un numr de 26 de crestturi cu
bare rotorice din aluminiu scurtcircuitate la capete. Geometria acestuia este prezentat n figura
3.3.Geometria capacelor de fixare i a rulmenilor de tip 6909Z se prezint n figurile 3.4
respectiv 3.5.

Fig. 3.3 Rotorul motorului de tip MAL 160


M-7.5kW/1000 rpm

Fig. 3.4 Capacele motorului de tip MAL 160 M7.5kW/1000 rpm

Fig. 3.5 Rulmenii de tip 6909Z

Fig. 3.6 Axul motorului de tip MAL 160M


32

Rezumatul tezei doctorat


ntregul ansamblu al motorului de gabarit 160 (cu toate piesele asamblate) este prezentat n
figura 3.7.

Fig. 3.7 Geometria motorului de tip MAL 160M 7.5kW/1000


rpm
Din considerente spaiale nu se vor mai prezenta sub form grafic reelele de elemente finite
aplicate pe fiecare component ci direct rezultatul simulrii obinute.
n continuare se vor prezenta n mod centralizat valorile frecvenelor de vibraie pentru fiecare
component a motorului studiat precum i cele mai semnificative reprezentri grafice ale
modurilor de vibraie la nivel de componente dar i de motor asamblat.
Modurile i frecvenele proprii de vibraie simulate pentru motorul de tip MAL 160M
7.5kW/1000 rpm sunt prezentate n tabelul 3.5.
Tabelul 3.5 Modurile i frecvenele proprii de vibraie pentru motorul de tip MAL 160M
Carcas
Modul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Frecvena
[Hz]
81.187
186.24
271.46
463.61
501.41
793.39
1009.9
1021.1
1178.7
1276.6
1406
1545.8
1709.1
1723.3
1774.5

Stator
Frecvena
[Hz]
1.72
2.36
2.72
8.439
8.4997
13.039
708.1
940
1000.6
1176
1250
1358.7
1420.8
1558.3
1620

Carcasstator
Frecvena
[Hz]
26.17
40.87
48.71
59.95
85.17
151.95
230.2
273.81
310.12
830
1009
1050
1166.5
1191
1209

33

Rotor
Frecvena
[Hz]
6
44.2
88.12
427
470.65
562
730
917
984.96
1120
1149
1191.17
1210
1264.95
1294

Motor
asamblat
Frecvena
[Hz]
6.2
10.4
12.9
22
46.2
62.9
78
152.12
250
296
503
784
1009.2
1493.16
2274

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate

Fig. 3.10 Modul 4 de vibraie al carcasei pentru motorul MAL 160 M (f = 463.61 Hz)

Fig. 3.15 Modul 10 de vibraie al statorului pentru motorul


MAL 160 M (f = 1176 Hz)

Fig. 3.24 Modul 15 de vibraie al rotorului


pentru motorul MAL 160 M (f = 1294 Hz)

Fig. 3.19 Modul 15 de vibraie al


ansamblului stator - carcas pentru motorul
MAL 160 M (f = 1209 Hz)

Fig. 3.28 Modul 15 de vibraie motorului


asamblat de tip MAL 160 M (f = 2274 Hz)

34

Rezumatul tezei doctorat


3.3 Determinarea modurilor i a frecvenelor de vibraie pentru motorul asincron trifazat
de randament premium cu puterea de 11 kW/1000 rpm

Datorit faptului c cele dou motoare au aceeai geometrie, n cadrul acestei analize nu se vor
mai prezenta modurile de vibraie i frecvenele acestora pentru toate elementele componente ci
doar cele care sunt diferite din punct de vedere geometric.
Diferena major ntre componente, const n faptul c motorul de tip MAL 160 L cu puterea de
11 kW/1000 rpm are o lungime a miezului statoric mai mare, respectiv un numr mai mare de
spire pe crestatur n cazul nfurrii statorice.
Statorul motorului asincron de tip MAL 160 L este confecionat din tole de tip M400-65 cu un
numr de 36 crestturi i este prezentat n figura 3.29.

Fig. 3.29 Statorul motorului de tip MAL 160 L 11 kW/1000


rpm
Rotorul motorului asincron studiat este de tip colivie si conine un numr de 26 de crestturi
strbtute de bare rotorice din aluminiu scurtcircuitate la capete - n mod identic cu motorul
studiat n subcapitolul anterior. Geometria acestuia este prezentat n figura 3.30.

Fig. 3.30 Rotorul motorului de tip MAL 160 L 11 kW/1000 rpm


ntregul ansamblu al motorului de tip MAL 160 L cu puterea 11kW/1000 rpm (cu toate piesele
asamblate) este prezentat n figura 3.31.

Fig. 3.31 Geometria motorului de tip MAL 160L 11 kW/1000 rpm


35

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


n mod similar cu motorul studiat anterior se vor prezenta sub form centralizat valorile
frecvenelor de vibraie pentru fiecare component a motorului precum i cele mai semnificative
reprezentri grafice ale modurilor de vibraie la nivel de componente dar i de motor asamblat.
Tabelul 3.6 Modurile i frecvenele proprii de vibraie pentru motorul de tip MAL 160 L
Carcas
Stator
CarcasRotor
Motor
stator
asamblat
Modul Frecvena Frecvena Frecvena Frecvena Frecvena
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
81.187
1.72
26.17
6
6.2
1
40.87
44.2
10.4
2
186.24
2.36
271.46
2.72
48.71
88.12
12.9
3
463.61
8.439
59.95
427
22
4
501.41
8.4997
85.17
470.65
46.2
5
793.39
13.039
151.95
562
62.9
6
1009.9
708.1
230.2
730
78
7
1021.1
940
273.81
917
152.12
8
1178.7
1000.6
310.12
984.96
250
9
1276.6
1176
830
1120
296
10
1406
1250
1009
1149
503
11
1545.8
1358.7
1050
1191.17
784
12
1709.1
1420.8
1166.5
1210
1009.2
13
1723.3
1558.3
1191
1264.95
1493.16
14
1774.5
1620
1209
1294
2274
15

Fig. 3.38 Modul 13 de vibraie al rotorului pentru


motorul MAL 160 L (f = 946 Hz)

Fig. 3.34 Modul 5 de vibraie al statorului pentru


motorul MAL 160 L (f = 13.42 Hz)

Fig. 3.41 Modul 15 de vibraie al ansamblului stator carcas pentru motorul MAL 160 M (f = 1056.89 Hz)

36

Fig. 3.44 Modul 14 de vibraie al ansamblului stator carcas pentru motorul MAL 160 L (f = 1571.48 Hz)

Rezumatul tezei doctorat


3.4 Validarea rezultatelor

Pentru determinarea frecvenelor de vibraie, n cazul celor dou motoare studiate s-a utilizat
metoda ciocanului de impact. Msurtorile au fost efectuate n cadrul laboratorului de vibraii al
Facultii de Inginerie Mecanic de la Universitatea Transilvania Braov.
n cadrul studiului de fa s-a utilizat platforma PULSE 12 produs de firma Bruel&Kjaer.
Schema bloc a ntregului stand de msur a vibraiilor n cazul motoarelor de tip MAL 160 M
respectiv MAL 160 L este prezentat n figura 3.45.

Fig. 3.45 Schema bloc a standului utilizat pentru determinarea frecvenelor de vibraii n cazul
motoarelor studiate prin metoda ciocanului de impact
Msurarea deformaiei la nivelul carcasei se face prin intermediul unui accelerometru.
Amplificatorul realizeaz o cretere n amplitudine a undei provenite de la accelerometru pentru
a stabili nivelul optim al semnalului la intrarea plcii de achiziie a datelor.
Achiziia datelor se face prin intermediul unui modul dedicat, care n prealabil realizeaz
conversia analog - digital a semnalului msurat.
Datele furnizate de placa de achiziii sunt prezentate i prelucrate cu ajutorul unui program de
analiz modal care realizeaz o analiz FFT a semnalului provenit de la accelerometru.
n cazul standului de fa placa de achiziie a datelor are un numr de 8 intrri analogice i 2
ieiri digitale.
Determinrile efectuate au constat n analiza frecvenelor de vibraie pentru ansamblul carcasstator, rotor, respectiv motor asamblat. Din perspectiva punctelor de reazem s-a realizat o
impunere identic cu cea din realitate aa cum s-a considerat i n cadrul analizei software.
Valorile centralizate ale frecvenelor de vibraie obinute pentru cele dou motoare studiate sunt
prezentate n tabelele 3.7 respectiv 3.8.

37

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


Tabelul 3.7 Modurile i frecvenele proprii de vibraie pentru motorul de tip MAL 160 M -7.5 kW/1000
rpm determinate prin metoda ciocanului de impact
CarcasRotor
Motor
stator
asamblat
Frecvena
Frecvena
Modul Frecvena
[Hz]
[Hz]
[Hz]
29
6
4
1
37
44
8
2
48
88
13
3
61
428
22
4
83
470
46
5
152
560
63
6
230
729
77
7
273
917
152
8
310
985
251
9
830
1120
297
10
1009
1149
503
11
1057
1191
784
12
1166
1210
1009
13
1191
1265
1493
14
1209
1294
2274
15
Tabelul 3.8 Modurile i frecvenele proprii de vibraie pentru motorul de tip MAL 160 L -11 kW/1000
rpm determinate prin metoda ciocanului de impact
CarcasRotor
Motor
stator
asamblat
Frecvena
Frecvena
Modul Frecvena
[Hz]
[Hz]
[Hz]
8
37
4
1
17
42
10
2
37
86
15
3
87
178
26
4
144
181
38
5
176
414
56
6
462
428
78
7
658
657
146
8
820
692
248
9
856
712
290
10
910
734
501
11
930
868
794
12
987
946
1108
13
1024
987
1571
14
1057
1152
2282
15

Dispunerea accelerometrelor n cazul ansamblului carcas-stator pentru motorul de tip MAL 160
L (11 kW/1000 rpm)s-a realizat conform figurii 3.52.

Fig. 3.52 Amplasarea accelerometrelor pentru ansamblul stator-carcas n cazul motorului de


tip MAL 160 L -11 kW/1000 rpm
38

Rezumatul tezei doctorat


3.5 Concluzii

Valorile frecvenelor de vibraie ale ansamblului carcas-stator difer ntr-o mic msur fa
de cele determinate prin intermediul programului ANSYS 3D, ntruct structura materialelor
utilizate n execuia componentelor este una neomogen. Totodat, s-a modificat i baza de date
a materialelor din structura programului cu parametrii afereni. Acetia sunt prezentai la
nceputul capitolului.
n cazul analizei frecvenelor de vibraie, pentru varianta de motoare asamblate, modurile de
vibraie au valori identice ale frecvenelor. Din punct de vedere principial, acest fenomen se
datoreaz, faptului c cele dou motoare au aceeai geometrie. Diferena major (aa cum s-a
mai mentionat anterior) const n lungimea mai mare a miezului statoric (i implicit a miezului
rotoric) pentru motorul de tip MAL 160L cu puterea de 11 kW/1000 rpm.
De menionat este faptul c modurile cele mai semnificative de vibraie pentru cele dou
motoare, la frecvenele specificate (prezentate n analizele anterioare), sunt de fapt frecvenele de
rezonan ale acestora, situaie valabil i n cazul analizei pe componente.
Analiza vibraiilor pentru cele dou motoare studiate, a fost necesar ntruct vibraiile genereaz
zgomote. Controlul eficient al vibraiilor, sau analiza acestora ofer un rspuns al randamentului
motorului din perspectiva proiectrii. n situaiile n care nivelurile de zgomot/vibraii nu sunt
identificate prin normativ cu statutul motorului acesta se va reproiecta.
Aa cum s-a preconizat anterior, n cazul celor dou motoare analizate, toate valorile de
zgomot/vibraii obinute se ncadreaz n normativul IEC 60034 ale cror valori de randament
sunt prezentate n Capitolul 1 al lucrrii.

39

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate

CAPITOLUL 4
MSURAREA ZGOMOTULUI I VIBRAIILOR N CAZUL
MOTOARELOR DE INDUCIE TRIFAZATE. DETERMINRI
EXPERIMENTALE
4.1 Msurarea zgomotului produs de motoarele asincrone de randament IE3 cu puteri de
7.5 kW-1000 rpm respectiv 11kW -1000 rpm

Din perspectiv substanial msurarea nivelului de zgomot produs de motoarele asincrone


const n msurarea nivelului continuu al presiunii acustice A conform valorilor specificate n
normativul IEC 60034-9.
Aceast parte experimental a lucrrii va prezenta o analiz a nivelelor de zgomot msurate n
cazul celor dou motoare studiate. Astfel, pentru fiecare motor s-a ntocmit o separare a
zgomotelor n acord cu aparatul teoretic descris n subcapitolul 1.5 din structura Capitolului 1.
n structura acestui capitol urmeaz s prezentm rezultatele experimentale obinute prin
msurarea direct a nivelelor de zgomot generate de cele dou tipuri de motoare analizate
respectiv MAL 160M -7,5 kW-1000 rpm i MAL 160L 11kW-1000 rpm.
Setul de msurtori s-a realizat n camera semianecoic (fig. 4.1) a ntreprinderii Electroprecizia
Scele n concordan cu standardele actuale (CEI 43-1; ISO 1680/1).

Fig. 4.1 Camera semianecoic a ntreprinderii Electroprecizia Scele


Cele dou motoare au funcionat n gol, iar modul de alimentare a fost direct de la reea, dar i
prin convertor de frecven trifazat, alimentat la frecvenele 40Hz, 50 Hz , 60 Hz. Convertorul de
frecven trifazat utilizat (fig. 4.2) este de tip ALTIVAR 58 Telemecanique cu puterea de
15kW, iar frecvena de comutaie (care are un rol semnificativ n generarea zgomotului) este de
4kHz.

Fig. 4.2 Convertor de frecven de tip ALTIVAR 58

40

Rezumatul tezei doctorat


Sonometrul utilizat este de tip 2250 Bruel&Kjaer (fig. 4.3) ale crui caracteristici tehnice au fost
prezentate n subcapitolul Aparate de msur i metode de msurare a zgomotului n cazul
motoarelor electrice din structura capitolului 1.

Fig. 4.3 Sonometru Bruel&Kjaer de tip 2250


n cazul de fa, analiza zgomotului msurat, a cuprins separarea zgomotelor generate de
motoarele analizate. Particulariznd, aceast separare parcurge urmtoarele etape:
I. Determinarea zgomotului mecanic+aerodinamic
Aceasta s-a realizat prin antrenarea motorului din exterior (cu ajutorul unei curele de
transmisie) - fr ventilator montat - zgomotul msurat este zgomotul de rulment
- cu ventilatorul montat - zgomotul msurat este cel mecanic (zgomot de
rulment+aerodinamic)
II. Determinarea zgomotului magnetic
Zgomotul magnetic se determin prin alimentarea motorului direct de la reea/invertor
fr ventilator cuplat. Nivelul de zgomot msurat n acest caz este dat de zgomotul magnetic +
mecanic. Valoarea nivelului de zgomot mecanic se cunoate, iar prin eliminarea acesteia rezult
nivelul de zgomot magnetic.
n situaia n care motorul are ventilatorul montat i este alimentat, nivelul de zgomot msurat
este cel total generat de motor.
n cele ce urmeaz, se vor prezenta sub form tabelar msurtorile de zgomot, pe componente,
determinate prin intermediul sonometrului, pentru fiecare motor studiat.

4.1.1 Msurri de zgomot pentru motorul de tip MAL 160 M, cu puterea de 7.5kW/1000
rpm

Nivelul continuu al presiunii acustice ponderate A - LAeq, obinute n cazul motorului de


randament IE3 de tip MAL 160M prin cele dou moduri de alimentare (reea i convertor de
frecven) se prezint n tabelul 3.9.
Tabelul 3.9 Nivelul continuu al presiunii acustice ponderate A pe componente pentru motorul de tip MAL
160 M 7.5 kW/1000 rpm
Modul de
Nivelul continuu al presiunii acustice ponderate A
alimentare
[dB]
Total
Magnetic Mecanic Aerodinamic
Reea 50 Hz
Invertor 40 Hz
Invertor 50 Hz
Invertor 60 Hz

66,1
68,8
68,0
69,3

45,6
49,2
47,4
47,9

41

8,6
8,2
8,7
8,9

11,9
11,4
11,9
12,5

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


Amplasarea sonometrului la distana de 1m fa de surs (motor), (conform reglementrilor
prezentate n Capitolul 1 al lucrrii) s-a efectuat prin intermediul unui trepied dup cum se
prezint n figura 4.20.

Fig. 4.20 Amplasarea sonometrului la nivelul motorului analizat

4.1.2 Msurri de zgomot pentru motorul de tip MAL 160 L, cu puterea de 11kW/1000
rpm

n mod similar s-au efectuat msurtori asupra nivelului continuu al presiunii acustice ponderate
A i pentru motorul de tip MAL 160L, cu puterea de 11 kW. Rezultatele obinute sunt prezentate
dup algoritmul primului motor studiat (subcapitolul 4.1.1). Motorul este alimentat prin invertor
la cele trei frecvene 40 Hz, 50 Hz i respectiv 60 Hz, respectiv direct de la reeaua trifazat.

Tabelul 3.10 Nivelul continuu al presiunii acustice ponderate A pe componente pentru motorul de tip
MAL 160 L 11 kW/1000 rpm
Modul de
Nivelul continuu al presiunii acustice ponderate A
alimentare
[dB]
Total
Magnetic Mecanic Aerodinamic
Reea 50 Hz
Invertor 40 Hz
Invertor 50 Hz
Invertor 60 Hz

67,9
69,6
68,8
69,4

47,3
50,4
49,2
48,6

8,6
8,3
8,4
7,9

12
10,9
11,2
12,9

ntreaga instalaie de msurare a nivelului de zgomot este prezentat n figura de mai jos.

Fig. 4.37 Instalaia de msurare a zomotului pentru motorul de tip


MAL 160 L-11kW-1000 rpm
42

Rezumatul tezei doctorat


4.2 Prezentarea platformei integrate de analiz a zgomotelor i vibraiilor produse de
motoarele asincrone-SV-100. Determinri comparative de zgomot pentru motoarele
analizate.

Partea aplicativ a lucrrii de fa s-a cuantificat n planul material prin realizarea unui
instrument, cu component hardware i software, care s permit cu uurin analiza zgomotelor,
dar i a vibraiilor generate de motoarele asincrone.
Din punct de vedere practic, acest produs conine, pe partea de program, un instrument software
realizat prin intermediul programului LabView versiunea 2013 [58] i compilat sub form de
executabil care, conectat cu al doilea instrument hardware Platforma Vibro M-100 permite
vizualizarea fenomenelor de analiz descrise anterior.
Obiectivul principal al conceperii acestei platforme a fost integrarea eficient a celor dou
subiecte de analiz vibraii i zgomote. Actualmente, aparatura existent n acest sens nu se
regsete nglobat ntr-o platform compact, ci doar separat, att din punct de vedere
structural ct i funcional.
Acest instrument este foarte accesibil i din raionamente economice. Costurile totale de realizare
a platformei reprezint maxim 10% din valoarea comercial a unui produs, parial similar,
existent la momentul actual pe pia.
n cele ce urmeaz se vor prezenta succint, din punct de vedere structural, cele dou componente:
1. Instrumentul software Platforma integrat de analiz a zgomotelor i vibraiilor
produse de motoarele asincrone SV-100

Panoul frontal al programului este prezentat n figura de mai jos.

Fig. 4.38 Panoul frontal al aplicaiei SV-100

43

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


Utilizatorul poate opta fie pentru partea de analiz a vibraiilor, fie pentru partea de analiz a
zgomotelor. De menionat este faptul c, pentru partea de vibraii va trebui conectat instrumentul
hardware Vibro M-100, iar pentru analiza zgomotului doar microfonul condensator conectat la
portul aferent plcii de baz a calculatorului (fig. 4.39).

a)

b)

Fig. 4.39 a) Analizorul Vibro M-100; b) Microfonul condensator


Funcia de analiz a vibraiilor permite vizualizarea rspunsului dat de 3 accelerometre ce pot fi
conectate la analizorul Vibro M-100 (fig. 4.40). Se pot vizualiza pentru fiecare accelerometru
deplasrile pe cele trei axe (X, Y i Z) simultan sau, n mod individual, n funcie de timp (fig.
4.41).

Fig. 4.40 Interfaa de analiz a vibraiilor

Fig. 4.41 Interfaa de rspuns a unui accelerometru


44

Rezumatul tezei doctorat

Fig. 4.41 Interfaa de rspuns a unui accelerometru


Programul poate nregistra evenimente timp de 60 minute; setarea intervalului de monitorizare
dorit se face la nceput. De asemenea, pentru o bun calibrare, poziia fiecrui accelerometru este
controlat prin vizualizarea 3D a acestuia. Orice vibraie este nregistrat i vizualizat n timp
real. Datele aferente fiecrui grafic, pe tot parcursul nregistrrii pot fi exportate n fiiere Excel.
Funcia de analiz a zgomotelor
Aceast funcie a platformei integrate SV-100 permite vizualizarea cu uurin a analizei
spectrale n cazul unui zgomot/sunet nregistrat. Avantajul major al acestui instrument software
(fig. 4.43 a i b) l constituie faptul c nu necesit echipament hardware auxiliar.

45

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate

Fig. 4.43 (a) Interfaa de analiz a zgomotelor

Fig. 4.43 (b) Interfaa de analiz a zgomotelor


Orice sonometru fabricat n momentul actual, conine, pe lng interfaa software, i
echipamentul hardware de procesare a semnalului, mpreun cu traductorul electroacustic.
n situaia de fa, traductorul electroacustic este un microfon condensator (fig. 4.39b), iar
prelucrarea electric a semnalelor se realizeaz prin placa de sunet a sistemului informatic, pe
care ruleaz aplicaia. n momentul lansrii aplicaiei este detectat, n mod automat, placa de
sunet existent n configuraia calculatorului, mpreun cu microfonul. S-a procedat la o astfel de
structur din dou raionamente :
1) Eliminarea componentelor hardware n cazul sonometrelor clasice, toate componentele
electronice utilizate, pe partea de procesare a semnalului, introduc un zgomot propriu;
fapt care duce la o perturbare a semnalului purttor, vizualizat prin intermediul
programului aferent de analiz. Prin filtrare se elimin doar parial aceste perturbaii.
Eliminarea total implic filtre electronice, ceea ce duce la un cost ridicat al produsului
final.
2) Costurile de realizare sczute din punct de vedere practic, partea hardware (placa de
sunet) se gsete n toate configuraiile sistemelor informatice, iar microfonul se
achiziioneaz separat. Pentru utilizator este necesar doar instrumentul software care are
o valoare maxim de 15% din preul unui sonometru comercializat la ora actual.
46

Rezumatul tezei doctorat


2. Analizorul Vibro M-100

Acest echipament realizeaz, din perspectiv structural, dar i funcional, partea de prelucrare
i transmitere a semnalelor, provenite de la cele 3 accelerometre, conectate, n mod individual, la
cele 3 porturi.
Elementul principal al unitii electronice interioare l constituie microcontrollerul ATMEGA
328 P care, prin intermediul circuitului n care este conectat, realizeaz achiziia datelor
provenite de la accelerometre (SDA + SCL), pe pinii de intrare afereni A0 A5 realiznd,
totodat, i transmiterea acestora pe portul USB ctre utilizator prin intermediul protocolului
I2C.

Fig. 4.44 Panoul frontal al analizorului Vibro M-100


Din raionamente financiare ntregul sistem este nglobat sub forma unei plci electronice de tip
Arduino Uno. n cazul execuiei manuale, preul de cost al tuturor elementelor ar fi fost acelai
cu cel al achiziiei plcii. Din acest motiv placa electronic nu s-a mai realizat manual, ci s-a
achiziionat din comer.
Schema bloc a unitii electronice este prezentat n figura urmtoare.

Fig. 4.45 Schema bloc a analizorului Vibro M-100


Acest echipament electronic conine i un acumulator, care poate fi ncrcat, prin intermediul
mufelor de conectare existente pe panoul din spate al aparatului. Autonomia echipamentului este
de 72h funcionare continu, cu acumulatorul ncrcat la 90%.
Accelerometrele utilizate mpreun cu acest dispozitiv sunt de tip ADXL 345 ale cror
caracteristici sunt prezentate n tabelul 4.1. Reprezentarea formal a acestora este prezentat n
figura 4.47.

47

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


Tabelul 4.1 Caracteristicile tehnice ale accelerometrului de tip ADXL 345

Tensiune de alimentare
Curent absorbit n funcionare
Curent absorbit n stand-by
Temperatur de lucru
Rezoluie
Frecven de lucru

2...3,6 V cc.
40uA
0,1uA
-40 0C pn la +105 0C
4mg/LSB
6,25 Hz 3,2 kHz

Acest tip de accelerometru are detecie automat pentru loviturile/btile duble i cdere liber.

Fig. 4.47 Accelerometru de tip ADXL 345


Determinri experimentale

n cadrul acestei pri se prezint determinri de vibraii i zgomote pentru cele dou motoare
studiate. Aceste motoare funcioneaz n regim normal, fr sarcin la arbore, alimentate att de
la reea ct i prin invertor.
Analiza vibraiilor se prezint grafic ca fiind reprezentarea deplasrii [mm] n funcie de timp pe
cele 3 axe , X, Y i Z. Din perspectiv practic, fiecare motor asincron, n funcie de putere are o
deplasare (vibraie) permis. Orice defeciune sau funcionare anormal se reflect n mod direct
asupra nivelului de vibraie al acestuia.
Datorit ncadrrii spaiale restrnse i multitudinii informaiilor analizate, se vor prezenta, n
mod aleatoriu, nivelele de vibraii msurate pe cele dou motoare studiate. La final se va
prezenta o monitorizare a vibraiilor n cazul n care un motor are un rulment defect.
Datele prezentate sunt preluate de la accelerometrul nr. 1.

Fig. 4.49(a) Nivelul de vibraii al motorului de tip MAL 160 M la funcionare n gol, alimentat
prin invertor trifazat la frecvena de 50 Hz
48

Rezumatul tezei doctorat

Fig. 4.49 (b) Nivelul de vibraii al motorului de tip MAL 160 M la funcionare n gol, alimentat
prin invertor trifazat la frecvena de 50 Hz

Fig. 4.50 Nivelul de vibraii al motorului de tip MAL 160 L la funcionare n gol, alimentat prin
invertor trifazat la frecvena de 60 Hz

49

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate

Fig. 4.51 Monitorizarea nivelului de vibraii n cazul unui motor cu un rulment defect
Plasarea accelerometrului la nivelul motorului de tip MAL 160 M se prezint n figura
urmtoare.

Fig. 4.52 Montarea accelerometrului


Dup cum s-a menionat anterior, se vor prezenta n mod comparativ, msurtori de zgomot
pentru cele dou motoare. Situaia centralizat a nivelelor continue ale presiunii acustice
ponderate A evaluate n mod comparativ este prezentat n tabelele 4.2, respectiv, 4.3.
Tabelul 4.2 Nivelele de zgomot total, generat de motorul asincron, de tip MAL 160 M -7,5 kW-1000 rpm
prezentate n mod comparativ
Nr.
Mod de alimentare
Nivelul total de zgomot msurat [dB]
crt.
Sonometru de tip 2250 Platforma SVBruel&Kjaer
100
1
Invertor 40 Hz
68,8
68,2
2
Invertor 50 Hz
68,0
68,1

Invertor 60 Hz

69,3

69,4

Reea

66,1

66,2

50

Rezumatul tezei doctorat


Tabelul 4.3 Nivelele de zgomot total, generat de motorul asincron, de tip MAL 160 L -11 kW-1000 rpm
prezentate n mod comparativ
Nr.
Mod de alimentare
Nivelul total de zgomot msurat [dB]
crt.
Sonometru de tip 2250 Platforma SVBruel&Kjaer
100
1
Invertor 40 Hz
69,6
69,1
2
Invertor 50 Hz
68,8
68,9
3
Invertor 60 Hz
69,4
69,6
4
Reea
67,9
68,0

ntreaga instalaie experimental cu care s-au fcut determinrile descrise anterior este prezentat
n figura urmtoare.

Fig. 4.55 Instalaia experimental

4.3 Concluzii

Toate msurtorile de zgomot efectuate, asupra celor dou motoare prezentate mai sus, se
ncadreaz n clasele de zgomot specificate n standardul CEI 60034, partea a 9 a [Nivelul total
de zgomot maxim admis c.f I.E.C 60034 : 77 dB ( alimentare la frecvena de 50 Hz) i 80 dB
(alimentare la frecvena de 60 Hz)]
Din punct de vedere formal, se observ c cea mai mare pondere, la generarea zgomotului total,
(n cazul ambelor motoare analizate) o are zgomotul magnetic. Fapt dovedit i din analizele
predictive realizate mpreun cu productorul.
Odat cu implementarea categoriei de randament premium IE3, zgomotele de natur mecanic
au fost reduse, prin nlocuirea rulmenilor cu role n rulmeni cu bile, care au un nivel de zgomot
propriu sczut. i, totodat, prin dimensionarea optim a ventilatorului, care genereaz n mod
direct zgomotul aerodinamic.
Zgomotul magnetic (dup cum s-a prezentat n capitolele anterioare) este dat de mai muli factori
constructivi, respectiv: distribuia neuniform a crestturilor, nclinarea crestturilor, calitatea
tolelor. Pierderile datorate calitii tolelor [18, 19] au o nsemntate substanial n generarea de
armonici i, implicit, n creterea zgomotului magnetic.
Ponderea nivelelor caracteristice de zgomote, pentru cele dou motoare studiate, este prezentat
n figurile 4.56 respectiv 4.57.
51

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate

18%
Zgomot magnetic

13%

Zgomot mecanic
Zgomot aerodinamic
69%

Fig. 4.56 Ponderea nivelelor caracteristice de zgomote pentru motorul de tip MAL 160
M -7,5kW-1000rpm

17%
Zgomot magnetic

12%

Zgomot mecanic
Zgomot aerodinamic
71%

Fig. 4.57 Ponderea nivelelor caracteristice de zgomote pentru motorul de tip MAL 160 L 11kW-1000rpm

Valorile caracteristice de zgomote sunt foarte apropiate pentru cele dou motoare, ntruct
geometria acestora este identic. Diferena const, evident, n lungimea pachetului de tole i,
implicit, a miezurilor magnetice rotorice i statorice, datorit diferenelor de putere (7,5kW
respectiv 11kW).
Att nivelul de zgomot ct i cel de vibraii au o reflecie direct n randamentul motoarelor
asincrone. Orice vibraie peste limite indic faptul c s-a produs o anomalie n funcionarea
motorului i, implicit, nivelul de zgomot generat va crete.
Instrumentele hardware i software proiectate ofer o bun precizie a msurtorilor putndu-se
alinia, din perspectiv formal, la instrumentele profesionale existente n comer.
Platforma proiectat, prin sinergia fenomenologic a structurii, poate fi folosit cu uurin pe o
scar larg de domenii. Monitorizarea vibraiilor, n cazul motoarelor de inducie trifazate, se
realizeaz actualmente n industria petrolier pentru a depista defeciunile, care apar att n
interiorul motorului, ct i n angrenajul cu care acesta este cuplat mecanic.

52

Rezumatul tezei doctorat

CAPITOLUL 5
ANALIZA REGIMULUI TERMIC AL MOTOARELOR ASINCRONE
TRIFAZATE

Ultima parte a lucrrii studiaz componenta termic din studiul motoarelor asincrone de inducie
analizate n lucrare. Dup cum s-a precizat la nceputul lucrrii, atunci cnd se analizeaz sau se
mbuntete randamentul unui motor asincron, se studiaz problematica zgomotului (magnetic,
mecanic, aerodinamic), a vibraiilor precum i partea termic (modelul termic) a acestuia.
Bibliografia referitoare la modelele termice ale motoarelor de inducie este foarte vast. Din
acest raionament n subcapitolele urmtoare nu se va realiza o trecere n revist a noiunilor deja
existente. Se vor accentua studiile de termoviziune realizate n cadrul analizei celor dou
motoare respectiv MAL 160M 7,5 kW/1000 rpm i MAL 160M 11 kW/1000 rpm.
Aadar, analiza termic are implicaii directe n randamentul total al unui motor. La nivel
generalizat nclzirea excesiv a unui motor, datorit unui fenomen din interiorul acestuia are
repercursiune direct i asupra zgomotelor dar i a vibraiilor.
n cazul motoarelor de puteri mari (7,5kW, 11kW) nclzirea apare numai dup o funcionare
normal ndelungat ( 30 min). Din perspectiv fenomenologic acest lucru nseamn c n
cazul nclzirii orice rspuns al motorului este caracterizat de o ntrziere. Spre deosebire de
nivelele de zgomot sau vibraii care pot fi observate imediat ce apare un defect sau o funcionare
anormal.
n continuare se prezint modelul termic al motorului asincron trifazat iar la final rezultatele
msurtorilor de termoviziune obinute n cazul celor dou motoare analizate.

5.1 Modelul termic al motorului asincron trifazat cu rotorul n scurtcircuit

n cazul ntocmirii reelei termice a unui motor asincron trifazat trebuie s se in n mod direct
cont de faptul c transmisia cldurii n interiorul motorului se face prin cele trei moduri
respectiv: conducie, convecie i radiaie [2, 3, 15].
Valorile conductivitii termice pentru materialele care intr n componena celor dou motoare
analizate sunt prezentate n tabelul 5.1 [47, 72, 78, 82].
Tabelul 5.1 Valorile conductivitii termice pentru elementele componente ale motoarelor
Componenta
Valoarea conductivitii termice [W/(m. 0C)]
Carcas
161
Ax
54
Colivie rotor
240
Miez magnetic (Rotor + Stator)
36
nfurare statoric
386
ntrefier, aer
0,02624

53

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


Schema transferului termic pentru un motor asincron trifazat de randament premium IE3 este
prezentat n figura 5.1.

Fig. 5.1 Transferul termic la nivelul unui motor asincron de randament IE3

Reeaua termic a unei maini electrice

n cazul ntocmirii unei reele termice se presupune c toat cldura generat n structura
motorului asincron este concentrat ntr-un singur punct denumit n general nod. ntr-un nod
poate fi vizualizat prin termoviziune temperatura medie a structurii.
Pentru construirea unui model primar al unei al unei reele termice (fig. 5.2) fiecrui nod i este
atribuit o capacitate termic, Cth iar cldura ce se deplaseaz ntre noduri este considerat surs
de curent, PG care trece print-o rezisten termic [9, 16].

Fig. 5.2 Reeaua termic a unei maini electrice

Pentru mainile asincrone de puteri mici elementele componente sunt reprezentate n funcie de
creterea temperaturii, raportat la temperatura mediului ambiant (care este considerat
referin).

54

Rezumatul tezei doctorat


Cdura generat, (PG ) n mainile electrice reprezint n fond pierderi n elementele mainii
(stator, rotor, etc.). Capacitatea termic , Cth a unui element este de obicei calculat din
proprietile geometrice i de material ale elementului. Acest lucru se exprim astfel:

C th = C pV

(5.16)

unde,
V volumul elementului
densitatea meterialului
Cp capacitatea specific a materialului
Modelul unui reele termice ofer att soluii de ordin static ct i tranzitoriu pentru diferenele
de temperatur dintre element i temperatura mediului ambiant. Ecuaia general (de ordin
tranzitoriu) pentru o reea termic cu n noduri unde fiecare dintre acestea sunt legate la alte
noduri prin rezistene termice Rij (fig.5.3)este urmtoarea :
Ci =

n
d i
i
j
=P i
dt
Rij
j =1

(5.17)

unde,
i = 1n
Ci capacitatea termic a nodului
i creterea temperaturii nodului
Rij rezistena termic dintre nodurile nvecinate ij
Pi cantitatea de cldur n nodul i
n matricea format ecuaia (5.17) poate fi exprimat astfel :
d i
= [C t ]1 [Pt ] [Ct ]1 [Gt ][ t ]
dt

(5.18)

n care,
Ci - matricea capacitii termice, Pt - matricea pierderilor, t - matricea creterii temperaturii, Gt
- matricea conductanei [9, 55].

55

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


Modelul termic al motorului asincron trifazat de randament IE3

Acest model este prezentat n figura 5.3. Expresiile pentru fiecare component se calculeaz n
mod separat.

Fig. 5.3 Modelul termic al unui motor asincron de randament IE 3

n continuare se vor prezenta termogramele obinute n cazul msurtorilor prin termoviziune


pentru cele dou motoare studiate.

56

Rezumatul tezei doctorat


5.2 Msurtori prin termoviziune pentru motorul asincron trifazat de tip MAL 160M

Msurtorile prin termoviziune pentru cele dou motoare asincrone trifazate studiate n lucrare sau efectuat cu o camer de tip MobIR model M4 (fig. 5.4).

Fig. 5.4 Camer de termoviziune de tip MobIR model M4


Caracteristicile tehnice al acestei camere sunt prezentate n tabelul 5.2.
Tabelul 5.2 Caracteristicile tehnice ale camerei de termoviziune MobIR de tip M4
Tipul obiectivului
Microbolometer UFPA (160 x 120 pixels, 35m)
Nivelul spectral
8-14m
Display
256 nivele, 8 palete
Gama de temperaturi msurate
-200C ...+2500C
Precizie
10C
Putere absorbit
2W
Dimensiuni
120mm x 60mm x 30mm
Masa total
0,265 kg (inclusiv acumulatorul)
Grad de protecie
IP 54
Tipul lentilei laser
Semiconductor A1GaInP

Determinrile experimentale s-au efectuat la o temperatur a mediului ambiant de 19,4 0C iar


cele dou motoare au funcionat n gol. S-a determinat distribuia temperaturii la nivelului
motorului n starea iniial respectiv dup o funcionare de 30 minute. Acest interval de timp s-a
stabilit prin calcule predictive [31, 32, 44, 47, 48] innd cont de toate aspectele practice.
Datorit multitudinii de date obinute, n cele ce urmeaz se vor prezenta sub form grafic
numai termogramele aferente celor mai mici niveluri de zgomot total msurat pentru cele dou
motoare.
Astfel, se vor prezenta termogramele strilor iniiale pentru cele dou motoare i mai departe
dup 30 de minute n cazul alimentrii direct de la reea ntruct n aceste situaii s-au obinut
cele mai mici niveluri de zgomot.
Valorile de temperaturi pentru celelalte moduri de alimentare vor fi prezentate sub form de
tabel.
Termogramele obinute i distribuia temperaturilor n cazul a motorului de tip MAL 160M sunt
prezentate n figurile urmtoare.

57

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


Funcionare de la reea
1. Stare iniial

Fig. 5.5 Termogramele obinute n cazul motorului de tip MAL 160M Stare iniial
Graficul distribuiei temperaturii este prezentat n figura 5.6.

Fig. 5.6 Distribuia temperaturii la nivelul carcasei motorului de tip MAL 160M Stare
iniial
Valorile minime, maxime i medii de temperaturi obinute la nivelul carcasei sunt prezentate n
tabelul 5.3.
Tabelul 5.3 Valorile temperaturilor obinute la nivelul carcasei
Temperatura maxim
23,1 0C
Temperatura medie
22,7 0C
Temperatura minim
19,6 0C

58

Rezumatul tezei doctorat


2. Dup 30 de minute

Fig. 5.7 Termogramele obinute n cazul motorului de tip MAL 160M Dup o funcionare
de 30 min.
Graficul distribuiei temperaturii n aceast situaie este prezentat n figura 5.8.

Fig. 5.8 Distribuia temperaturii la nivelul carcasei motorului de tip MAL 160M Dup o
funcionare de 30 min.

Valorile minime, maxime si medii de temperaturi obinute la nivelul carcasei sunt prezentate n
tabelul 5.9.
Tabelul 5.9 Valorile temperaturilor obinute la nivelul carcasei
Temperatura maxim
23,9 0C
Temperatura medie
23,0 0C
Temperatura minim
19,7 0C

n continuare se vor prezenta sub form centralizat valorile de temperaturi obinute n cazul
alimentrii motorului prin invertor, la frecvenele de 40 Hz, 50 Hz respectiv 60 Hz dup o
funcionare de 30 minute.
Tabelul 5.10 Valorile temperaturilor obinute la nivelul carcasei alimentare invertor 40 Hz
Temperatura maxim
24,2 0C
Temperatura medie
23,2 0C
Temperatura minim
19,9 0C

59

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


Tabelul 5.11 Valorile temperaturilor obinute la nivelul carcasei alimentare invertor 50 Hz
Temperatura maxim
24,6 0C
Temperatura medie
23,5 0C
Temperatura minim
20,0 0C
Tabelul 5.12 Valorile temperaturilor obinute la nivelul carcasei alimentare invertor 60 Hz
Temperatura maxim
25,6 0C
Temperatura medie
24,0 0C
Temperatura minim
20,5 0C

5.3 Msurtori prin termoviziune pentru motorul asincron trifazat de tip MAL 160L

Dup cum s-a menionat n subcapitolul anterior n continuare se vor prezenta valorile de
temperaturi obinute n cazul motorului de tip MAL 160L cu puterea de 11kW/1000 rpm la
alimentare de la reea ct i prin convertor de frecven trifazat.

Tabelul 5.13 Valorile temperaturilor obinute la nivelul carcasei stare iniial


Temperatura maxim
23,6 0C
Temperatura medie
22,0 0C
Temperatura minim
19,5 0C

Tabelul 5.14 Valorile temperaturilor obinute la nivelul carcasei dup o funcionare de 30 minute.
Temperatura maxim
26,2 0C
Temperatura medie
24,0 0C
Temperatura minim
20,9 0C

n tabelele urmtoare se vor prezenta valorile de temperaturi obinute n cazul alimentrii


motorului prin invertor, la frecvenele de 40 Hz, 50 Hz respectiv 60 Hz dup o funcionare de 30
minute.
Tabelul 5.15 Valorile temperaturilor obinute la nivelul carcasei alimentare invertor 40 Hz
Temperatura maxim
23,9 0C
Temperatura medie
22,6 0C
Temperatura minim
19,7 0C
Tabelul 5.16 Valorile temperaturilor obinute la nivelul carcasei alimentare invertor 50 Hz
Temperatura maxim
27,3 0C
Temperatura medie
24,5 0C
Temperatura minim
20,8 0C
Tabelul 5.17 Valorile temperaturilor obinute la nivelul carcasei alimentare invertor 60 Hz
Temperatura maxim
28,6 0C
Temperatura medie
25,6 0C
Temperatura minim
21,9 0C

60

Rezumatul tezei doctorat


Amplasarea camerei de termoviziune la nivelul motoarelor s-a realizat prin intermediul unui
trepied. ntregul ansamblu este prezentat n figura 5.13.

Fig. 5.13 Amplasarea camerei de termoviziune

5.4 Concluzii

Concluziile ce pot rezulta n urma acestei analize vizeaz dou aspecte, raportate direct la
structura celor dou motoare, un aspect de coninut i un aspect de form.
Din perspectiva aspectului de coninut se observ faptul c valorile de temperaturi nregistrate la
nivelul carcaselor sunt relativ apropiate. Acest aspect se datoreaz n mod direct faptului c
aceste dou motoare au aceeai configuraie geometric. Singura diferen const n valorile de
puteri ale acestora specificate la nceputul fiecrui capitol din lucrare.
Datorit acestei situaii, pentru motoarele de puteri mari analiza termic ofer rspunsuri ale unor
evenimente petrecute n interiorul motorului dup un interval de timp. Aceasta datorit faptului
c transferul de cldur se realizeaz mai lent innd cont de gabaritul 160 la o mas total de
aproximativ 110 kg.
Aspectul formal al analizei termice se refer la faptul c distribuiile temperaturilor la nivelul
carcaselor sunt neuniforme. Acest aspect apare ntruct structura materialului din interiorul
carcaselor nu este una omogen, iar din acest raionament nu avem o distribuie uniform a
temperaturilor.
ntocmirea modelului termic ofer o bun reprezentare a modului de transmitere a cldurii n
interiorul motorului. Acest aspect are o contribuie ridicat n evaluarea limitelor de temperatur
la care poate funciona un motor asincron de randament IE3.

61

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate

CAPITOLUL 6
CONCLUZII GENERALE I CONTRIBUII ORIGINALE. DIRECII
VIITOARE DE CERCETARE
6.1 Concluzii generale asupra tezei

Problema randamentului, n cazul motoarelor de inducie, este strns legat de civa factori
substaniali: zgomotul generat, vibraiile i nclzirea.
O clas superioar de randament impune, n mod automat, reproiectarea total a motorului ceea
ce conduce, implicit, la reducerea nivelelor aferente celor trei factori menionai.
n cadrul lucrrii de fa s-a realizat o analiz secvenial, din care s-a observat faptul c, n cazul
zgomotelor, cea mai mare pondere o are componenta magnetic a acestora (aproximativ 70%).
Aadar, din perspectiva cercetrilor viitoare, reducerea substanial a acestor zgomote o
realizeaz proiectantul de profil electric, cu scopul obinerii unui randament mai ridicat.
Orice manifestare fenomenologic, n spectrul funcional al unui motor de randament premium,
are efecte directe n generarea de vibraii, precum i, n modificarea cmpului termic propriu.
Altfel spus, problema randamentului ridicat al motoarelor de inducie vizeaz, n primul rnd,
utilizarea unor materiale cu proprieti superioare i costuri mici de achiziie. Pentru realizarea
miezurilor magnetice statorice s-au utilizat, n cazul de fa, tole de tip M 400 65 caracterizate
de pierderi reduse.
Toate msurtorile i modelrile de zgomot, vibraii i nclzire realizate, i ofer productorului,
n primul rnd, validarea calculelor analitice efectuate pentru cele dou motoare. innd cont i
de faptul c acestea au fost confruntate cu datele obinute iniial.
Instrumentul software Platforma integrat de analiz a zgomotelor i vibraiilor SV-100
alturi de analizorul Vibro M-100 faciliteaz determinarea nivelelor de zgomot i vibraii la
costuri, totale de realizare, reduse i acurateea sporit a msurtorilor.
S-au considerat toate regimurile de funcionare i situaiile de alimentare existente n mediul de
lucru al celor dou motoare (mori de mcinat cereale). Astfel s-a considerat alimentarea prin
invertor convertor de frecven PWM trifazat la frecvenele de 40 Hz, 50 Hz, 60 Hz i direct
de la reea. Dup cum s-a menionat i pe parcusul lucrrii, datorit puterii mari a motoarelor
(7,5kW, respectiv 11kW) i, implicit, a curentului mare de pornire s-a realizat o schem de
alimentare, de tip stea-triunghi.
Prin analiza efectuat n cadrul lucrrii se certific demersul productorului de a trece la
producia de serie a acestor dou tipuri de motoare. innd cont i de faptul c din data de
1.01.2015 vor fi impuse obligatoriu limitele de randament IE3, pentru motoare cu puteri mai
mari de 7,5kW.
62

Rezumatul tezei doctorat


6.2 Contribuii originale

Prezenta tez de doctorat abordeaz o analiz din punct de vedere acustic, termic i vibraional
pentru dou motoare prototip de randament IE3, cu puteri de 7,5 kW/1000 rpm i 11 kW/1000
rpm .
Conform standardului CEI 60034 seciunea 30, care impune norme de randament premium
pentru aceste categorii de motoare, a fost necesar o cercetare aprofundat n aceast direcie.
Contribuiile principale aduse n cadrul tezei sunt urmtoarele:
I. Proiectarea unor modele noi de motoare (cu randament premium IE3) n cadrul
programului de element finit FLUX 2D.

Acest aspect s-a cuantificat prin proiectarea i parametrizarea celor dou modele de motoare n
cadrul programului menionat. Scopul realizrii acestor modele a fost acela de a analiza
zgomotul de natur electromagnetic, produs de motoarele studiate.
II. Analiza modal pe cale teoretic i experimental

Analiza modal teoretic a vizat realizarea unor modele 3D, pentru cele dou motoare studiate,
(innd cont de toate particularitile practice) care, prin intermediul programului de element finit
ANSYS 3D, a permis determinarea modurilor i a frecvenelor de vibraie pentru fiecare
component din structura unui motor.
Analiza modal experimental a constat n msurarea modurilor i a frecvenelor de vibraie
determinate anterior. Astfel, prin metoda ciocanului de impact s-au efectuat msurtori pe
componente (carcas+stator, rotor, motor asamblat).
III. Analiza acustic a celor dou motoare

S-au efectuat msurtori de zgomot total n camera semianecoic a ntreprinderii productoare,


S.C Electroprecizia S.A Scele, prin intermediul unor echipamente standardizate. Determinrile
s-au efectuat la diferite frecvene de alimentare, att de la reea, ct i prin invertor.
IV. Separarea zgomotelor pentru motoarele de randament premium studiate

Separarea nivelelor acustice pentru motoarele studiate a vizat prezentarea valorilor de zgomot,
generat pentru fiecare component a acestuia, respectiv zgomot magnetic, zgomot mecanic i
zgomot aerodinamic. Prin intermediul separrii zgomotelor s-a putut vizualiza i ponderea
componentelor acestuia n nivelul total de zgomot.
V. Analiza termic a motoarelor analizate
Acest lucru s-a cuantificat prin prezentarea termogramelor aferente i a nivelelor de temperaturi
vehiculate la nivelul motoarelor. Msurtorile s-au efectuat n condiii de laborator la o
temperatur a mediului ambiant similar cu cea n care motoarele funcioneaz n exploatare.

63

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


VI. Creearea unui instrument software de analiz a zgomotelor i vibraiilor - Platforma
integrat de analiz a zgomotelor i vibraiilor produse de motoarele asincrone - SV-100.

Acest program este structurat n dou pri dup cum urmeaz:


- Partea de analiz a zgomotelor realizeaz achiziia semnalelor acustice, prin intermediul unui
microfon condensator, i prelucrarea acestora, cu ajutorul plcii de baz din componena
sistemului informatic pe care ruleaz.
- Partea de analiz a vibraiilor permite msurarea i analizarea nivelelor de vibraii msurate
prin intermediul a 3 accelerometre, permind i o vizualizare 3D, n timp real, a rspunsurilor
date de cele trei accelerometre.
VII. Proiectarea i realizarea unui analizor pentru determinarea nivelului de vibraii
Vibro M 100

S-a realizat un echipament electronic, care permite prelucrarea i transmiterea semnalelor


provenite de la cele 3 accelerometre. Acest echipament poate funciona cu intrri selective, nu
este necesar conectarea tuturor celor 3 accelerometre, ci doar a unuia sau dou dintre ele. n
aceast situaie nu se genereaz nicio eroare. Autonomia de lucru a dispozitivului este de 72h.

6.3 Direcii viitoare de cercetare

Direciile viitoare de cercetare, din perspectiva analizei i modelrii zgomotelor i vibraiilor


pentru motoarele de randament IE3, se pot concretiza prin urmtoarele aspecte:
-

Efectuarea unor studii similare pe o gam mai larg de motoare. Acest aspect vizeaz
realizarea unei analize de zgomote, vibraii i nclzire pentru o gam mai larg de
motoare asincrone de randament premium. Precum i pentru diferite tipuri de tole.

Studierea influenei prelucrrilor mecanice executate asupra tolelor. n cadrul acestui


studiu se vor efectua n mod comparativ determinri de vibraii i zgomote pentru
motoare asincrone, de randament similar, cu miezuri statorice executate din tole
prelucrate mecanic prin diferite procedee (tiere cu fir, tiere cu laser).

Extinderea opiunilor de analiz pentru cele dou motoare realizate. Din perspectiv
practic s-ar putea realiza o analiz Fourier a semnalelor vizualizate n cazul
vibraiilor, respectiv un rspuns n scar decibelic a acestora.

64

Rezumatul tezei doctorat

BIBLIOGRAFIE
[1]

Akcay, H., Germen, E., Subspace-Based Identification of Acoustic Noise Spectra in


Induction Motors , IEEE Transactions on Energy Conversion Volume:PP , Issue: 99,
pp.1 9, Jul. 2014.

[2]

Anghel, B. Studiul performanelor energetice ale mainilor electrice utiliznd programe


bazate pe metoda elementului finit,Tez de doctorat, Universitatea Tehnic Gheorghe
Asachi, Iai, 2013.

[3]

Anghel, B., Livadaru, L., Simion, Al., Munteanu, A., Vlsceanu, S., Upgrade of an
induction motor to superior power level Proceedings of SIELMEN 2013 Conference,
Chiinu, 2013.

[4]

Baptista, B.R.O., Abadi, M.B., Mendes, A.M.S., The performance of a three-phase


induction motor fed by a three-level NPC converter with fault tolerant control strategies
Proceedings of 9th IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines,
Power Electronics and Drives (SDEMPED), pp. 497-504, Valencia, 2013.

[5]

Belmans, R., DHondt, L.,Vandenput, A. J., Geysen,W. Analysis of the audible noise of
three-phase squirrel cage induction motor supplied by inverters, IEEE Transactions on
Industry Applications, Vol. IA-23, No. 5, pp. 842-847, 1987.

[6]

Belmans, R., Verdyck D., Geysen, W., Findlay, R.D. Electro-mechanical analysis of the
audible noise of inverter-fed squirrel-cage induction motor, Conference record of the
1989 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, Vol. 1, pp. 232-237, 1989.

[7]

Belmans, R., Verdyck, D., Geysen, W., Findlay, R. D. Electro-mechanical analysis of


the audible noise of inverter-fed squirrel-cage induction motor, Conference record of
the 1989 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, Vol. 1, pp. 232-237,
1989.

[8]

Belmans, R., Verdyck, D., Geysen, W., Findlay, R. D. Electro-mechanical analysis of


the audible noise of an inverter-fed squirrel-cage induction motor, IEEE Transactions
on Industry Applications, Vol. 27, No. 3, pp. 539-544, 1991.

[9]

Bhattacharya, N.K., Naskar, A.K., Sarkar, D., Computation of temperature distribution


in the rotor of an induction motor during star-delta starting in two dimensional
rectangular co-ordinates Proceedings of 1th International Conference on Condition
Assessment Techniques in Electrical Systems (CATCON), Kolkata Bengal, India,
2013.

[10]

Bianchi, N. Electrical Machine Analysis Using Finite Elements CRC. Press, USA,
2005.

[11]

Binojkumar, A.C., Experimental Investigation on the Effect of Advanced Bus-Clamping


Pulsewidth Modulation on Motor Acoustic Noise, IEEE Transactions Industrial
Electronics,Volume:60 Issue: 2 , Mar. 2013.

65

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


[12]

Boldea, I. Transformatoare i maini electrice, Editura Politehnic ,Timioara, 2002.

[13]

Cedrat Group, Flux2D & 3D Applications, User's guide - Volume 4, solving and
results post-processing , Meylan, France: www.cedrat.com, 2007.

[14]

Cedrat Group Flux2D/3D Applications, User's guide, Phisical Applications:


Magnetic Electric and Thermal Meylan , France: www.cedrat.com, 2010.

[15]

Cojan, M., Simion, Al., Anghel, B. About the influence of thermal conditions upon
power reserve value considering real condition of practice for rotary electrical
machines,Buletinul Institutului Politehnic din Iai Tomul L(LIV), Fasc. 5,
Electrotehnic, Energetic, Electronic ,2004.

[16]

Cojan, M., Simion, Al., Romila, E., Anghel, B. Analysis upon heat transfer in rotary
electrical machines to determine the parameters of the thermalmodel using FEM,
Buletinul Institutului Politehnic din Iai, Tomul L (LIV), Fasc. 5, Electrotehnic,
Energetic, Electronic, 2004.

[17]

Dlala, E., Saitz, J., Arkkio, A., Inverted and Forward Preisach Models for Numerical
Analysis of Electromagnetic Field Problems, Magnetics, IEEE Transactions ,Volume:42
Issue: 8 , July 2006.

[18]

Dobzhanskyi, O., Gouws, R., Study on energy losses in industrial sector caused by low
actual efficiency of induction motors ,Proceedings of International Conference on the
Industrial and Commercial Use of Energy (ICUE), pp.1-5, Cape Town, Africa, 2014.

[19]

Dorrell, D.G., The challenges of meeting IE4 efficiency standards for induction and
other machines ,Proceedings of IEEE International Conference on Industrial
Technology (ICIT) pp.213-218, Busan, Korea, 2014.

[20]

Dumitrescu, R., Simion, Al., Livadaru L., Munteanu, A., FEM Based Analysis of an
Induction Motor with Ring Winding and Multiple Number of Pole
Pairs,Proceedings Of Simpozionul Naional de Electrotehnic Teoretic, SNET, ,
pp. 459-464, Bucureti, 2007.

[21]

Ene, Ghe., Pavel, C., Introducere n tehnica izolrii vibraiilor i a zgomotului Editura
Matrix Rom Bucureti, 2012.

[22]

Faiz, J., Ebrahimi, B., Akin, B., Toliyat, H., Comprehensive eccentricity fault diagnosis
in induction motors using finite element method, IEEE Transactions on Magnetics,
Vol. 45, No. 3, pp. 1764-1767, 2009.

[23]

Fernandes Neves, A.B., De Leles Ferreira Filho A., Borges de Mendonca, M.V., Effects
of voltage unbalance on torque and efficiency of a three-phase induction
motorProceedings of 16th International Conference on Harmonics and Quality of
Power (ICHQP), Bucureti, Romnia, 2014.

[24]

Finley, W., Loutfi, M., Sauer, B.J., Motor vibration problems - Understanding and
identifying Proceedings of IEEE-IAS/PCA Conference Cement Industry Technical
(CIC) pp.1-20, Orlando, Florida, 2013.

66

Rezumatul tezei doctorat


[25]

Fireeanu V., Analiza n element finit. Studiul mainilor electrice , Editura Printech
Bucureti, 2011.

[26]

Fireeanu, V., Constantin, A.I., Leconte, V., andru M., Multiphysic model of the
transient heating of the squirrel-cage rotor of induction motors Proceedings of 14th
International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment,
Braov, 2014.

[27]

Fnaiech, M.,A., Khadraoui S., Nounou, H.N., Guzinski, J., Bhattacharyya, S.P., A
Measurement-Based Approach for Speed Control of Induction Machines Emerging and
Selected Topics in Power Electronics, IEEE Journal, Volume:2 Issue: 2 , Jan. 2014.

[28]

Gafianu, M., Merticaru, V., Foca, V., Vibraii i zgomote Editura Junimea Iai,
1980.

[29]

Gieras J. F., Wang, C., Lai J. C., Noise of polyphase electric motors, CRC Press,
Taylor&Francis Group, Boca Raton, Florida, Statele Unite ale Americii, 2006.

[30]

Gieras, J. F., Advencements in electric machines. Editura Rockford, Illinois, USA,


2008.

[31]

Gongora, W., Silva, H., Godoy, W., Neural approach for bearing fault detection in
three phase induction motors Proceedings of 9th IEEE International Symposium on
Diagnostics for Electric Machines, Power Electronics and Drives (SDEMPED) , pp.
566-572, Valencia, 2013.

[32]

Gonzalez, A., Arjona, M.A., New starting system for three-phase induction motors by
using a part-winding and capacitors Proceedings of 7th IET International Conference
on Power Electronics, Machines and Drives (PEMD 2014), pp. 1-5, Manchester, 2014.

[33]

Goyal, A., Agarwal, P., Bhatti, J., Agarwal, V., Three phase induction motor drive using
single-phase to three-phase cycloinverter with SVPWM technique Proceedings of
Students Conference on Engineering and Systems (SCES) pp. 1-5, Allahabad, 2014.

[34]

Harlisca, C., Szabo L., Frosini, L. Diagnosis of rolling bearings faults in electric
machines through stray magnetic flux monitoring Proceedings of 8th International
Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), pp.1-6, Bucureti
2013.

[35]

Houquan, Z., Guihou, Z., Jin, C., Analysis and Study of Skewed Slot Tooth Distance on
Low Electromagnetic Noise of Three-Phase Induction Motor with Squirrel Cage Rotor
Proceedings of 6th International Conference on Electromagnetic Field Problems and
Applications (ICEF) ,pp. 1-4, Dalian, Liaoning, China, 2012.

[36]

I.E.C. 60034 Standard, Maini electrice rotative. Partea 9 Limite de zgomot, 2006.

[37]

Immovilli, F., Bianchini, C., Cocconcelli, M., Bellini, A., Rubini, R., Bearing Fault
Model for Induction Motor With Externally Induced Vibration , IEEE Transactions on
Industrial Electronics Volume:60 , Issue: 8, pp.3408 3418, Aug. 2013.

[38]

Ionescu, R.,M., Scutaru, Ghe., Peter, I., Motoac, S., Negoi, A., Plea O.I., Nistor, C.,
Ghe. The Influence of the Winding Type on the Noise Level of Two-Speed Three-Phase
67

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


Induction Motors, Proceedings of 13th International Conference on Optimization of
Electrical and Electronic Equipment pp.698-705, Braov, 2012.
[39]

Janda, M., Vitek, O., Hajek, V. Noise of induction machines INTECH (open access
book), Chapter 8, pp. 214-215, 2012.

[40]

Jettanasen, C., Ngaopitakkul, A., Minimization of common-mode conducted noise in


PWM inverter-fed AC motor drive systems using optimized passive EMI filter, 2010.

[41]

Kappatou, J., Marchand, C., Razek, A., "Finite Element Analysis for the Diagnosis of
BrokenRotor Bars in 3-Phase Induction Machines", Proc. of ISEF 2005, Baiona,Vigo,
Spain, 12 MMT - SA(17), pp. 1 6, 2005.

[42]

Kapoor, S.R., Vashishtha, A., Jethoo, Y.S., Performance analysis of wavelet based
techniques for electrical faults signature extraction for squirrel cage induction motor
International Conference on Signal Propagation and Computer Technology (ICSPCT),
Ajmer, India, 2014.

[43]

Kim, Do-Jin, Hong, Jung-Pyo, Park, Chul-Jun, Estimation of Acoustic Noise and
Vibration in an Induction Machine Considering Rotor Eccentricity ,Magnetics, IEEE
Transactions, Volume:50 Issue: 2 , Feb. 2014.

[44]

Konar, P., Chattopadhyay, P., Mechanical fault diagnosis of induction motor using
Hilbert pattern Proceedings of 1th International Conference on Condition Assessment
Techniques in Electrical Systems (CATCON), Kolkata Bengal, India, 2013.

[45]

Konstantinos N., Panagiotis A., Kappatou J. Application of Wedges for the Reduction of
the Space and Time-Dependent Harmonic Content in Squirrel-Cage Induction Motors
Hindawi Publishing Corporation , Journal of Computational Engineering,Volume 2013,
Article ID 657425, 2013.

[46]

Kron, G., Induction motor slot combinations, 1931.

[47]

Leite, V., Borges da Silva, J., Veloso, G., Lambert-Torres, G., Detection of Localized
Bearing Faults in Induction Machines by Spectral Kurtosis and Envelope Analysis of
Stator Current Industrial Electronics, IEEE Transactions, Volume:PP Issue: 99 , Aug.
2014.

[48]

Lavanya, M., Selvakumar P.,Vijayshankar, S., Performance analysis of three phase


induction motor using different magnetic slot wedges ,Proceedings of 2th International
Conference on Electrical Energy Systems (ICEES), pp. 164-167, Chennai, India, 2014.

[49]

Malcolm, J. C., Handbook of noise and vibration control John Wiley & sons Inc.,
2007.

[50]

Maliti, K., C. Modelling and analysis of magnetic noise in squirrel-cage induction


motors, Tez de doctorat, Royal Institute of Technology, Stockholm, Suedia, 2000.

[51]

Marin, C., Hadar, A., Popa, F., Albu, L. Modelarea cu elemente finite a structurilor
mecanice, Editura Academiei Romne, Bucureti, 2002.

68

Rezumatul tezei doctorat


[52]

Maruthi, G.S., Hegde, V., Mathematical analysis of unbalanced magnetic pull and
detection of mixed air gap eccentricity in induction motor by vibration analysis using
MEMS accelerometer Proceedings of 1th International Conference on Condition
Assessment Techniques in Electrical Systems (CATCON), Kolkata Bengal, India,
2013.

[53]

Mitra, S., Koley, C. Vibration signal analysis of induction motors used in process
control operation Proceedings of 1th International Conference on Condition
Assessment Techniques in Electrical Systems (CATCON), Kolkata Bengal, India,
2013.

[54]

Mller, H. Uber die drehmomente beim anlauf von drehstrommotoren mit kfiganker,
1930 (n limba German).
Mohammadi, R., Mozaffar, A., Mardaneh, M., Darabi, A., A review of thermal analysis
methods in electromagnetic devices IEEE International Symposium on Industrial
Electronics (ISIE), Istanbul, Turcia, 1-4 Iun. 2014.

[55]

[56]

Munteanu, Ghe.,.a, Metoda


Transilvania, Braov, 1997.

elementului

[57]

Nasar, S., Boldea, I. The Induction Machines Design HandBook, Second Edition
Editura CRC Press,U.S.A 2008.

[58]

National Instruments LabVIEW User Manual, 2013.

[59]

Nau, S., Mello, H., Acoustic noise in induction motors: causes and solutions,
Conference Record of Industry Applications Society 47th Annual Petroleum and
Chemical Industry Conference, pp. 253-263, San Antonio, Texas, Statele Unite ale
Americii, 2000.

[60]

Nicolaide, A., Maini electrice. Teorie. Proiectare, Editura Scrisul Romanesc,


Craiova, 1975.

[61]

Negoi, A., Scutaru, Ghe., Peter, I., Ionescu, R.M., Plea, O., I., Nistor, C., Ghe.,
Numerical modeling and experimental analysis of the magnetic noise of the singlephase, inverter fed permanent split-capacitor motor, Proceedings of 13th International
Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, pp.600-605,
Braov, 2012.

[62]

Negoi, A., Scutaru, Ghe., Peter, I., Ionescu, R.M., Plea, O., I.,Nistor, C.,
Ghe.,Influence of rotor static eccentricity on the noise level of a single phase squirrel
cage induction motor, Proceedings of 13th International Conference on Optimization of
Electrical and Electronic Equipment, pp. 373-378, Braov, 2012.

[63]

Nistor, C., Ghe., Plea, O.I., Scutaru, Ghe., Peter, I., Ionescu, R.M., Numerical
modelling of magnetic noise for three phase asyncronous motors through the software
Flux 2D Analele Universitatii din Craiova Seria Inginerie Electric, Craiova, 2012.

[64]

Nistor, C., Ghe.,Sistem de recuperare a energiei cmpului electromagnetic emis de un


telefon mobil Revista Creativitate i inventic, ISSN 2067 3086, Vol. 1, Braov,
2012.

69

finit

Reprografia

Universitii

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


[65]

Nistor, C., Ghe., Scutaru, Ghe., Peter, I., Determination of magnetic noise for a 7.5 kW
three-phase induction motor fed directly from the grid Proceedings of 14th
International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment,
Braov, 2014.

[66]

Nistor, C., Ghe., Analysis of noise and heating for three-phase induction motor fed by
inverter Proceedings of 14th International Conference on Optimization of Electrical
and Electronic Equipment, Braov, 2014.

[67]

Orman, M., Pinto, C.T., Usage of acoustic camera for condition monitoring of electric
motors Proceedings of IEEE Region Conference TENCON , pp. 1-4, Xian, China,
2013.

[68]

Peter, I., The Noise of the Electrical Induction Motors with Squirrel-Cage Rotor, PhD
Thesis, Braov, Romnia, 2004.

[69]

Peter, I., Scutaru, Ghe., Nistor, C., Ghe., Manufacturing of asynchronous motors with
squirrel cage rotor, included in the premium efficiency category IE3, at S.C.
Electroprecizia Electrical-Motors S.R.L. Scele, Proceedings of 14th International
Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, Braov, 2014.

[70]

Popescu, M., Dorrell, D.G., Alberti, L., Bianchi, N., Thermal Analysis of Duplex ThreePhase Induction Motor Under Fault Operating Conditions IEEE Transactions on
Industry Applications Volume:49 , Issue: 4, pp.1523 1530, Apr. 2013.

[71]

Raj, V.P., Natarajan, K., Girikumar, T.G., Induction motor fault detection and diagnosis
by vibration analysis using MEMS accelerometer, Proceedings of International
Conference on Emerging Trends in Communication, Control, Signal Processing &
Computing Applications (C2SPCA), pp. 1-6, Bangalore, India, 2013.

[72]

Rajesh, B., Heat measurement at various parts of three phase induction motor at low
speed using Z-source filter Proceedings of 5th International Conference Power
Electronics Systems and Applications (PESA), Hong Kong, 2013.

[73]

Rodriguez, P. V. J., Current-, force- and vibration-based techniques for induction


motor condition monitoring, PhD Thesis, Helsinki University of Technology, Espoo,
Finlanda, 2007.

[74]

Roca, I.C., Filip, M., Helerea, E., Three-phase squirrel-cage induction motor modal
analyses. Theoretical and experimental aspects Proceedings of 13th International
Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, pp. 606-611,
Braov, 2012.

[75]

Roca, I.C., Filip, M., Damping ratio estimation of Three-Phase Induction Motor
Proceedings of 14th International Conference on Optimization of Electrical and
Electronic Equipment, pp. 405-408, Braov, 2014.

[76]

Ruiz-Gonzalez, A. , Vargas-Merino, F. , Heredia-Larrubia, Application of Slope PWM


Strategies to Reduce Acoustic Noise Radiated by Inverter-Fed Induction Motors,
Industrial Electronics, IEEE Transactions , Volume:60 , Issue: 7 , July 2013.

70

Rezumatul tezei doctorat


[77]

Salazar-Villanueva, F., Ibarra-Manzano, O.G., Spectral analysis for identifying faults in


induction motors by means of sound Proceedings of International Conference on
Electronics, Communications and Computing (CONIELECOMP), pp. 149-153, Cholula,
Mexic, 2013.

[78]

Santos, V.S., Felipe, P.R.V, Lemozy, N.A., Quispe, E.C., Procedure for Determining
Induction Motor Efficiency Working Under Distorted Grid Voltages, Energy
Conversion, IEEE Transactions, Volume:PP Issue: 99 , Aug. 2014.

[79]

Sarhan, H., Issa, R., Improving mechanical characteristics of inverter-induction motor


drive system, American Journal of Applied Sciences, Vol. 3, No. 8, pp. 1961-1966,
Statele Unite ale Americii, 2006.

[80]

Schlensok, C., Schmulling, B., Hameyer, K., Electromagnetically excited audible noise
evaluation and optimization of electrical machines by numerical simulation,
COMPEL The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical
and Electronic Engineering, Vol. 26, No. 3, pp. 727-742, 2007.

[81]

Schoppa, A., P., Einfluss der Be- und Verarbeitung auf die magnetischen Eigenschaften
von schlussgegluhtem, nichtkornorientiertem Elektroband, PHD Thesis, UB/TIP
Hannover, Hannover, 2001.

[82]

Schutzhold, J., Hofmann, W., Analysis of the temperature dependence of losses in


electrical machines IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 2013.

[83]

Scutaru, Ghe., Peter, I., Zgomotul motoarelor electrice asincrone cu rotor de tip
colivie, Editura Lux Libris, Braov, 2004.

[84]

Scutaru, Ghe., Peter, I., Ionescu, R.M., Negoi A., The magnetic noise of inverter-fed
three-phase induction motors with squirrel cage rotors, Proceedings of 12th
International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, pp.
279-284, Braov, 2010.

[85]

Scutaru, Ghe., Negoi, A., Ionescu, R.M., Three-phase induction motor design
software Proceedings of IEEE International Conference on Automation Quality and
Testing Robotics (AQTR), pp.1-4, Cluj-Napoca, 2010.

[86]

Scutaru, Ghe., Program de proiectare optimizat a motoarelor electrice - Mocap


v.2014.

[87]

Seshadrinath, J., Singh, B., Panigrahi, B.K. Investigation of Vibration Signatures for
Multiple Fault Diagnosis in Variable Frequency Drives Using Complex Wavelets , IEEE
Transactions on Power Electronics Volume:29 , Issue: 2, pp.936 945, Feb. 2014.

[88]

Silva, W.L., Lima, A.M.N., Oliveira, A. Torque estimation using rotor slots harmonics
on a three-phase induction motor Proceedings of Instrumentation and Measurement
Technology Conference (I2MTC) , pp. 1301 1305, Montevideo, 2014.

[89]

Silvester, P.P., Ferrari, R.L. Finite Elements for Electrical Engineers second edition,
Cambridge University Press, 1990.

71

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate


[90]

Sinervo, A., Arkkio, A., Rotor Radial Position Control and its Effect on the Total
Efficiency of a Bearingless Induction Motor With a Cage Rotor , IEEE Transactions on
Magnetics Volume:50 , Issue: 4, pp.1 9, Apr. 2014.

[91]

Steil, W. Experimentelle untersuchung der drehmoment


kurzschlurotoren verschiedener stabyahl (1919) n limba german.

[92]

Sorohan, t., Constantinescu, I.N. Practica modelrii i analizei cu elemente finite


Editura Politehnica Press, Bucureti, 2003.

[93]

Szabo, L., Dobai, J., Biro, K., Fodor, D., Toth, F., Study on squirrel cage faults of
induction machines by means of advanced FEM based simulatons, Proceedings of the
International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, EDPE 2005, pe
CD, E05-78, Dubrovnik, Croaia, 2005.

[94]

Timar, P.L., Hallenius, K.E., Some notes on the necessity to extend the vibroacoustical
tests of rotating electrical machines used in variabile-speed drives, Conference record
of the 1988 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, Vol. 1, pp. 124-128,
1988.

[95]

Tsypkin, M., Induction motor condition monitoring: Vibration analysis technique - a


twice line frequency component as a diagnostic tool, Proceedings of IEEE Conference
Electric Machines & Drives (IEMDC) , pp.117-124, Chicago, 2013.

[96]

Tudorache, T., Taras, P., Fireeanu, V. Finite Element Diagnosis of Squirrel Cage
Induction Motors with Rotor Bar Faults, IEEE Conference OPTIM 2006 Braov,
2006.

[97]

Turcanu, O.A., Tudorache, T., Fireeanu, V., Influence of squirrel-cage bar crosssection geometry on induction motor performance,IEEE Conference SPEEDAM 2006,
Taormina, Italia, 2006.

[98]

Universitatea de arhitectur i urbanism Ion Mincu, UAUIM, Normativ privind


protecia la zgomot, Bucureti, 2003.

[99]

Van Haute, S., Malfait, A., Reekmans, R., Belmans, R., Losses, audible noise and
overvoltages in induction motor drives, Conference Record of Power Electronics
Specialists Conference, Vol. 1, pp. 586-592, Atlanta, Georgia, Statele Unite ale
Americii, 1995.

verhaltnisse

mit

[100] Vandevelde, L., Rasmussen, C., Melkebeek, J., Numerical analysis of magnetic noise
and torque ripples of split-phase induction motors, Proceedings of 18th International
Conference on Electrical Machines, ICEM 2008, pp. 1-6, Vilamoura, Portugalia, 2008.
[101] Vaseghi, B., Takorabet, N., Meibody-Tabar, F., Transient finite element analysis of
induction machines with stator winding turn fault, publicat n Progress in
Electromagnetic Research, PIER 95, pp. 1-18, 2009.
[102] Vijayraghavan, P., Krishnan, R., Noise in electrical machines a review, IEEE
Proceedings of Thirty-Third Industry Applications Annual Meeting, 1998, Vol. 1, pp.
251-258, 1998.
72

Rezumatul tezei doctorat


[103] Vrlan, B. Cercetri privind mbuntirea performanelor mainilor asincrone cu rotor
exterior,Tez de doctorat, Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi, Iai, 2012.
[104] Wang, C., Lai, J., Vibration analysis of an induction motor, Publicat n jurnalul
Journal of Sound and Vibration, Editura Elsevier, Vol. 224, No. 4, pp. 733-756,
Amsterdam, Olanda, 1999.
[105] Zhu, B., Prasanna, U.R., Rajashekara, K., Kubo, H. Comparative study of PWM
strategies for three-phase open-end winding induction motor drives Proceedings of
International Power Electronics Conference (IPEC), Hiroshima, Japonia, 2014.

73

Contribuii privind analiza i modelarea zgomotului motoarelor de inducie trifazate

Anexa 1
Rezumat n limba romn

Prin intermediul acestei lucrri s-a efectuat un studiu privind nivelurile de zgomote, vibraii i
nclzire pentru dou motoare prototip de randament premium IE 3. Aceste motoare sunt de tip
MAL 160M, respectiv MAL 160L cu puteri de 7,5kW/1000 rpm i 11kW/1000 rpm.
Din punct de vedere al zgomotelor emise, s-a realizat o modelare a acestora prin intermediul
programului de element finit FLUX 2D, care este comparat cu msurtori practice realizate prin
intermediul a dou dispozitive primul un sonometru de tip 2250 Bruel&Kjaer (clasa de precizie
1), iar al doilea un dispozitiv proiectat n cadrul tezei, nglobat ntr-o platform integrat de
analiz a zgomotelor i vibraiilor denumit SV-100.
Analiza i modelarea vibraiilor a vizat determinarea modurilor i a frecvenelor proprii de
vibraie pentru componentele celor dou motoare. Aceasta s-a efectuat prin intermediul
programului ANSYS 3D. Modelrile au fost validate prin determinri experimentale realizate n
laborator, dar i prin intermediul celei de-a doua componente a platformei de analiz a vibraiilor
care utilizeaz analizorul: Vibro M-100.
Analiza nclzirii, a constat n ntocmirea modelului termic al motorului asincron de randament
premium IE3, iar validarea rezultatelor s-a fcut prin msurtori de laborator cu ajutorul unei
camere de termoviziune de tip MOBIR 440M.

Abstract

Through this thesis was carried out a study on the levels of noise, vibration and heating for two
premium efficiency IE3 motors prototype. These induction motors are by types MAL 160M and
MAL 160L with powers of 7.5kW / 1,000 rpm and 11kW / 1,000 rpm.
In terms of noises emitted their modeling was performed using the finite element program FLUX
2D, which is compared with practical measurements made by means of two devices - first a
sound level meter Bruel & Kjaer type 2250 (precision class 1), and the second a device designed
in the thesis, embedded in an integrated platform for the analysis of noise and vibration called
SV-100.
Analysis and modeling aimed at determining vibration modes and their frequency vibration
components of two engines.
Analysis and modeling of vibration was to determine the modes and frequencies of vibration for
the components of two three phase induction motors. This study was performed using ANSYS
3D program. Modeling was validated by experimental measurements performed in the
laboratory, and by means of the two-component of analysis and vibration platform which using
the analyzer: Vibro M-100.
Heating analysis, was to design of the thermal model for induction motor by premium efficiency
IE 3 and validation of the results was done by laboratory measurements using a thermal camera
by type 440 MOBIR.

74

Informaii personale
Nume
Adres
Email
Data naterii

NISTOR Ciprian Gheorghe


Str. Cmpul Alb, Nr. 17 Codlea, jud Braov
nistor.ciprian@unitbv.ro, nistor_ciprian@yahoo.com
22.10.1984

Experiena profesional

Doctorand cu frecven i Asistent asociat n cadrul Universitii


Transilvania Brasov ; Facultatea de Inginerie Electric i tiina
Calculatoarelor, Departamentul de Inginerie Electric i Fizic Aplicat.
n aceast perioad am participat la dou proiecte de cercetare tiinific
respectiv UEFISCDI, Proiect nr. 32/2012 Maini electrice cu eficien
sporit, prin utilizarea unor soluii tehnice avansate, bazate pe
predeterminarea proprietilor magnetice ale tolelor MEF-MAG
perioada 2012-2014 respectiv Proiect POSDRU 87/1.3/S/60891
Implementarea eficient a tehnologiilor i instrumentelor
educaionale moderne n nvmntul superior tehnic-DidaTec
perioada 2012-2014.

Oct. 2011 -prezent

1 Sept 2010 -30 Aug 2011

Profesor inginer Colegiul Tehnic Simion Mehedini Codlea.

1 Sept 2009 -30 August 2010

Profesor inginer Colegiul Tehnic Feroviar Braov.

1 Sept 2006 -15 Iunie 2007


1 Sept 2007 15 Iunie 2008

Profesor suplinitor Colegiul Tehnic Simion Mehedini Codlea.

1 Iulie 30 August 2006

Educaie i formare
Oct. 2009 Iul. 2011
Oct. 2009 Iul. 2013

Oct.2009 Iul. 2013

Sept. 1999 Iun. 2004

Limbi strine cunoscute


Aptitudini i competene
tehnice

Permis de conducere

Sc Continental Automotive Systems Srl Sibiu, Montator- Depanator


Aparate Electronice. Responsabilitate : Diagnosticarea defectelor pentru
calculatoarele de bord ale autovehiculelor.
n perioada 2003-2011 am funcionat ca electronist particular unde am
avut urmtoarele responsabiliti :Repararea echipamentelor electronice Tv si Monitoare Plasma , LCD, Tub cinescop, Antene si amplificatoare
CB, Staii de emisie -recepie n band 27 MHz, Amplificatoare audio,
Vanzarea echipamentelor de mai sus amintite, Subansamble electronice
auto, Instalaii electrice auto. Am realizat cu succes colaborarea pentru
partea de service i cu cteva societi comerciale din diferite domenii.
Studii de Masterat - Universitatea Transilvania Braov ; Facultatea de
Inginerie Electric i tiina Calculatoarelor. Titlul tiinific obinut:
Master (specializarea :Sisteme Electrice Avansate Lb. Englez).
Universitatea Lucian Blaga Sibiu ; Facultatea de Teologie Ortodox
Andrei aguna secia Teologie Pastoral.
Studii de licen - Universitatea Transilvania Braov; Facultatea de
Inginerie Electric i tiina Calculatoarelor. Titlul tiinific obinut:
Inginer (specializarea :Electrotehnic General). Tot n aceast perioad
am obinut i Certificatul de absolvire al modulului Psihopedagogic
(Ciclul I).
Liceul Colorom Codlea (Colegiul Tehnic Simion Mehedinti Codlea).
Specializarea obinut: Electronist Depanator RTV/ Tehnician
Electrotehnist.
Englez Nivel mediu.
Participarea la conferine de specialitate n calitate de autor respectiv
coautor. Proiectarea i execuia convertoarelor utilizate n electronica de
putere .
n timpul studiilor liceale, respectiv clasa a XI a am obinut Locul I la
faza judeean i Locul III la Faza Naional a Concursului pe Meserii la
specializarea Electronist Aparate i Echipamente (2002), iar n clasa a
XIIa Locul II la faza judeean a olimpiadei de electrotehnic.
Categoriile A, B, BE, C, CE.
75

Personal information
Name and surname
Adress
Email
Date of birth

Nistor Ciprian Gheorghe


Campul Alb Street. No. 17 Codlea-Brasov County
nistor.ciprian@unitbv.ro, nistor_ciprian@yahoo.com
22th October 1984, Codlea

Professional experience

PhD student and Associate Assistant at University "Transilvania" of


Brasov, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science,
Department of Electrical Engineering and Applied Physics. During this
time I participated in two research projects respectively: UEFISCDI,
Project no. 32/2012 "Electrical machines with high efficiency by using
advanced technical solutions based on the magnetic properties of the
laminations predetermination -MEF-MAG period 2012-2014 and
POSDRU Project 87/1.3/S/60891 "Effective implementation of
modern educational technologies and tools in technical higher
education-DidaTec" period 2012-2014.

Oct. 2011 -present

1 Sept. 2010 30 Aug 2011

Simion Mehedinti Technical College, Codlea, Position: Engineer


Professor.

1 Sept 2009 - 30 Aug 2010

Brasov Railway Technical College, Position: Egineer Professor.

1 Sept. 2006 -15 Jun. 2007


1 Sept. 2007 15 Jun. 2008

Substitute teacher - "Simion Mehedinti" Technical College Codlea.

1 Jul. 30 Aug 2006

Sc Continental Automotive Systems Srl Sibiu, Electronist Electronics


Apparatus, Responsibility:Diagnosing defects on-board vehicle
computers.
In the period 2003-2011 I worked as a particular electronics where I had
the following responsibilities:Electronics Repairs - TV and Monitors Plasma, LCD, CRT, CB antennas and amplifiers, CB stations band 27
MHz, audio amplifiers, Selling the above mentioned equipment,
Electronics assemblies Auto Electrical parts. We had successfully worked
for the service and a few companies, in various fields of activity.

Education and training


Oct. 2009 Jul. 2011

Master Studies - "Transilvania" University of Brasov; Faculty of Electrical


Engineering and Computer Science. Scientific Title obtained: Master
(specialization: Advanced Electrical Systems Study in English language).

Oct. 2009 Jul. 2013

"Lucian Blaga" University of Sibiu; "Andrei Saguna" Faculty of Orthodox


Theology. Department: Pastoral Theology.

Oct.2005 Iul. 2009

Bachelor study -"Transilvania" University of Brasov; Faculty of Electrical


Engineering and Computer Science. Scientific Title obtained: Engineer
(specialization: General Electrotechnics). Also during this period I
obtained certificate of completing pedagogical module (Cycle I).

Sept. 1999 Iun. 2004

"Simion Mehedinti" Technical College Codlea. Specialization: Radio-Tv


Electronist / Electrotehnics Technician.

Foreign languages

English Medium level.

Technical skills and


competences

Driver license

Participation in professional conferences as author respective coauthor.


Design and implementation of converters used in power electronics.
During high school studies, respectively XI-grade I have obtained first
place in the county and third place at the National Crafts Competition
specialization in Electronics Devices and Equipment (2002) and XII-grade
Second place at the county level of Electrotechnical Olympics.
A, B, BE, C, CE Categories.
76