Sunteți pe pagina 1din 3

Optimizare combinatoriala

TRUE/FALSE

A 1. Un domeniu poliedral mãrginit este numit polipot

A 2. Un domeniu poliedral nu este mãrginit dacã existã ω ∈ R+ astfel încât


{
P ⊆ x ∈ R n − ω ≤ x j ≤ ω pentru orice j = 1, 2, … , n }
3. Spunem cã P ⊆ R este un domeniu poliedral dacã P este o mulþime de puncte care
n
A
( )
satisfac un numãr finit de inegalitãþi liniare, deci P = x ∈ R n Ax ≤ b , unde (A, b) este o
matrice de dimensiune m × (n + 1) .

4. Un domeniu poliedral P ⊆ R este complet dimensionat dacã dim(P)=n


n
A

F 5. Un punct x ∈ P se numeºte punct exterior al lui P dacã pentru orice j=1, 2, …, m ajx<bj

A 6. Un punct x ∈ P este un punct de extrem pentru P dacã nu existã nici o pereche de puncte
x1 , x 2 ∈ P, x1 ≠ x 2 pentru care x = 2 x 1 + 2 x 2 .
1 1

7. Vom spune cã un domeniu poliedral nevid P ⊆ R este întreg dacã fiecare din feþele sale
n
A
nevide conþine un punct întreg

F 8. Pentru un domeniu poliedral întreg complet dimensionat existã o unicã reprezentare


printr-un sistem total întreg dual cu membru drept fractional

MULTIPLE CHOICE

1. Dacã scriem problemele generale de programare liniarã întreg mixtã drept:


(MIP) {
max cx + hy Ax + Gy ≤ b, x ∈ Z +n , y ∈ R +p }
{ }
Atunci mulþimea S = x ∈ Z +n , y ∈ R+n Ax + Gy ≤ b se numeºte regiune
a. Critica
b. Admisibila
c. Optima
2. Se considerã N={1, 2, …, n} ca mulþime finitã de valori ºi pentru F ⊆ N definim
~
c(F ) = ∑ j∈F c j . Notãm cu F o familie de submulþimi ale lui N ºi definim problema

{
max c( F ) F ∈ F
~
}
care este o problemã genericã de
a. optimizare discreta
b. optimizare intreaga
c. optimizare combinatoriala

1
3. Problema datã prin exprimarea
 n n 
max ∑ c j x j ∑a j x j ≤ b, x = ( x1 , x 2 , … , x n ) ∈ B n 
 j =1 j =1 
poarta numele de problema
a. Asocierii
b. Rucsacului
c. corespondentei

4. Problema datã prin exprimarea


 m n n m 
min ∑∑ cij xij ∑ x ij = 1, ∑ xij ≤ 1, x ∈ B mn 
 i =1 j =1 j =1 i =1 
poarta numele de problema
a. Asocierii
b. Rucsacului
c. corespondentei

5. Problema datã prin exprimarea


2 n −1 n 
max  ∑ ∑ cij xij ∑ x ki + ∑ xij ρ1, i = 1, 2, … , 2n, x ∈ B n (2 n −1) 
 i =1 j =i +1 k <i j >i 
unde ρ poate fi relaþia “=” sau “ ≤ ”, poarta numele de problema
a. Asocierii
b. Rucsacului
c. corespondentei

6. In algoritmul cyclic al lui Gomory, restrictiile de sectionare se bazeaza pe


a. partile intregi ale unei solutii optime
b. partile fractionare ale unei solutii optime
c. componentele intregi nenule ale unei solutii optime

7. Daca prin aplicarea unui algoritm de rezolvare a unei probleme liniare continue la o
problema intreaga se obtine o solutie x cu toate conponentele nenule intregi, atunci x este
a. solutie admisibila neoptima a problemei intregi
b. solutie optima a problemei intregi
c. nici una din afirmatiile facute nu este corecta

8. Un punct r ∈ R n este o razã a lui P dacã ºi numai dacã pentru orice punct x ∈ P are loc
{y ∈ R n
y = x + λr , λ ∈ R+ }
a. Raza
b. Diametru
c. Lungime
9. x este un punct de extrem al lui P dacã ºi numai dacã x este o faþã de dimensiune ………..
a lui P
a. 0 b. 1 c. 2

10. Un domeniu poliedral are un numãr finit de


a. puncte de extrem
b. raze de extrem
c. ambele afirmatii sunt adevarate

2
11. Un sistem de inegaliþãti liniare Ax ≤ b este numit ………. dacã pentru orice c întreg astfel
încât problema de programare liniarã z LP = max {cx Ax ≤ b} peste domeniul poliedral P
{ }
este finitã ºi duala sa min yb yA ≤ c, y ∈ R +m are o soluþie optimã întreagã
a. Total intreg dual
b. Total intreg
c. Total dual
12. O matrice A de dimensiune m × n este total unimodularã dacã determinantul fiecãrei
submatrici pãtrate formate din A este
a. 0, 1
b. -1, 1
c. -1, 0, 1
13. Matricile de elemente 0, 1 ºi –1 în care în fiecare coloanã sau existã o singurã valoare
nenulã, sau existã douã valori nenule din care una este 1 ºi una –1. sunt
a. Modulare
b. Unimodulare
c. Modale