Sunteți pe pagina 1din 5

DIMENIONAREA PARCULUI DE VEHICULE RUTIERE AL TERMINALULUI

5. CALCULUL PARCULUI DE AUTOCAMIOANE


Autocamioanele programate pentru a efectua transportul containerelor ntre cliemt
i terminal sunt autocamioane platform marca VOLVO F6 avnd capacitatea de
transport Gi=20 t.
Parcul inventar de camioane se determin cu relaia:
Pi=Pc+Pim
Pi este parcul inventar
Pc parc circulant;
Pim parc imobilizat.
Calculul parcului circulant se va face pentru zilele cu tarfic de vrf. Traficul de vrf
presupune transportul celor Nc/z containere de la terminal la client i invers.
Un ciclu de transport ntre client i terminal se va determina ca n figura urmtoare:
unde:

T1

ti

tm

td/i

td

tc
Fig. 1. Cursa unui autocamion de la terminal la client i elementele cursei

ti , t d si ti / d

l
t c 2 t i / d t top , ore
v mc

- sunt timpii de ncrcare, descrcare i descrcare/rencrcare

nregistrai n terminal i la clieni.


t i t d 5 min 0,083h

t mTC , t mCT - timpul de mers de la terminal la client, respectiv de la client la terminal;


t iC/ d - timpul de ncrcare / descrcare a unitii de ncrctur la client.

= 10 min=0,166h
Parcul activ se va exprima ca fiind:
t *
Pa

Unde:

tl / z

t - durata total a ciclurilor de transport;


t l / z - timpul de lucru pe zi al unui ofer la bordul autocamionului platform;
t l / z = 10 ore;

- coeficientul de utilizare a timpului de lucru = 75%

Durata total a ciclului de transport se va determina n tabelul urmtor:


clienti
Distana
Viteza
Timpul de
Timpul de
Timpul de
L
V
ncrcare/descrca descrcare
ncrcare
[km]
[km/h]
re la client
n terminal n terminal
t d [h]
t i [h]
t iC/ d [h]
Client 11
100
45
0.1666
0.08333
0.08333
Client 12
200
45
0.1666
0.08333
0.08333
Client 13
130
45
0.1666
0.08333
0.08333
Client 14
170
45
0.1666
0.08333
0.08333
Client 15
140
45
0.1666
0.08333
0.08333
Client 16
150
45
0.1666
0.08333
0.08333

t c t i t mTC t iC/ d t mCT t d 2t i 2

Pa

Durata unui
ciclu de
transport
t c [h]
2.722082
4.944304
3.388748
4.277637
3.610971
3.833193
=22.77693

L
2t iC/ d [h]
V

t *

tl / z
22.77693 * 75%
=> Pa
10

=>Pa= 1.708=> 2 autocamioane


Parcul imobilizat de autocamioane platform se calculeaz cu formula:
Pim PimT PimO PimF

unde:

T
Pim
- parcul imobilizat din motive tehnice;
O
Pim - parcul imobilizat din motive organizatorice (lipsa comenzilor de la

beneficiari, lipsa anvelopelor, lipsa pieselor de schimb, lipsa de carburani, lipsa de


lubrifiani);

PimF - parcul imobilizat din motive de for major.


PimT PimRT PimRC PimRK
RT
n care : Pim - parcul imobilizat din motive de revizii tehnice;
PimRC - parcul imobilizat din motive de reparaii curente (acestea pot fi de gardul
1 i 2);
PimRK - parcul imobilizat pentru reparaii capitale.
Imobilizrile parcului sunt:
- planificate;
- accidentale.

Pim PimP PimA

Imobilizrile planificate se rezum n mod deosebit la imobilizrile din motive


tehnice, dei i n caeast categorie pot aprea imobilizri accidentale.
O
F
Imobilizrile de ordin organizatoric ( Pim ) i cele din motive de for major ( Pim )
sunt numai accidentale. Pentru exemplul de fa se consider imobilizrile accidentale de
ordinul a 10% din imobilizrile planificate.
Astfel se poate scrie:
Pim PimT PimO PimF PimT (1 0,1) 0,1PimT 0,1PimT 1,3PimT

=>Pim=1.3*0.0405=0.05271
Imobilizrile din motive tehnice se calculeaz cu formula:
PimT

T
=> Pim

AH / im
zl / a * tl / z

261.256
= 0.0405
250 * 10

Unde:
AH / im - numrul anual de ore de imobilizare;
t l / z - timp de lucru pe zi; 10 ore;
z l / a - numrul de zile de lucru pe an;
2
AH / im AHRT/ im AHRC/ 1im AHRC/ im
AHRK/ im

=> AH / im 43.568 43.568 43.56 130.56 = 101.43 h


Unde:
AHRT/ im - numrul anual de ore de imobilizare la revizii tehnice;

AHRC/ 1im - numrul anual de ore de imobilizare la reparaii curente de

gradul1
2
AHRC/ im
- numrul anual de ore de imobilizare la reparaii curente de

gradul2
AHRT/ im

AHRK/ im - numrul anual de ore de imobilizare la reparaii capitale.


n RT * t RT

AHRC/ 1im n RC1 * t RC1


2
AHRC/ im
n RC 2 * t RC 2

AHRK/ im n RK * t RK

=>
=>
=>
=>

AHRT/ im n RT * t RT = 2.117 *8 = 16.94


AHRC/ 1im n RC1 * t RC1 =1.058 *16 = 16.93
2
AHRC/ im
n RC 2 * t RC 2 = 0.705 *24 = 16.92

AHRK/ im n RK * t RK = 0.211 *240= 50.64

Unde: n RT , n RC1 , n RC 2 , n RK - numrul de revizii tehnice, de reparaii curente de


gradul 1, de reparaii curente de gradul 2 respectiv de reparaii capitale.
t RT - durata unei revizii tehnice 8 ore
t RC 1 - durata unei reparaii curente de grad 1 16 ore
t RC 2 - durata unei reparaii curente de grad 2 24 ore
t RK - durata unei reparaii capitale 30 zile 240 ore
Pa * z l / a * l mz
l RT
P * z *l
n RC1 a l / a mz
l RC1
P * z *l
n RC 2 a l / a mz
l RC 2
P * z *l
n RK a l / a mz
l RK
n RT

2 * 250 * 211.73
= 2.117
50000
2 * 250 * 211.73
=> n RC 1
= 1.058
100000
2 * 250 * 211.73
=> n RC 2
=0.705
150000
2 * 250 * 211.73
=> n RK
=0.211
500000

=> n RT

Unde: Pa parcul activ ;

l mz l mt * nc / z - parcursul mediu zilnic

=> l mz l mt * nc / z = 119.418*1.773 = 211.73 km


t
nc / z l / z - numrul de curse pe zi
tc
=> n c / z

10
= 1.773
5.64
t c - durata unui ciclu de transport;

t c 2(t i / d t m )
t i / d = 10 min=0.1666 h
=> t c 2(0.16666 2.65) = 5.64 h
t m - timpul de mers =

=> t m =

l mt
V

l mt
119 .418
=> t m =
= 2.65
45
V
l RT - distana dup care se efectueaz o revizie tehnic; = 50.000 km
l RC1 - distana dup care se efectueaz o reparaie curent de gradul1= 100.000

km
l RC 2 - distana dup care se efectueaz o reparaie curent de gradul2=

150.000km
l RK - distana dup care se efectueaz o reparaie capital = 500.000km