Sunteți pe pagina 1din 3

ORGANIZARE PROIECT

1. DOCUMENTATIE PRELIMINARA DE MONTARE


A - Piese scrise
Foaie de garda
Borderou de continut
Memoriu tehnic
Tehnologie de montare
Verificarea tehnica in vederea autorizarii functionarii
Declaratie de conformitate
Autorizatie personal RADTP-IR
B - Piese desenate
Amplasare pod rulant monogrinda 2tf x 4.76m

Desen nr.

Pod rulant monogrinda 2tf x 4.76m

desen nr.

Constructia metalica

desen nr.

DESENE ELECTRICE

desen nr.

2. DOCUMENTATIE UZINARE SI MONTAJ


A - Piese scrise
Foaie de garda
Borderou de continut
Memoriu tehnic
Notita tehnica
Caiet de sarcini tip CS-CM
Caiet de sarcini tip CS-M
Borderou de desene pentru montaj
B - Piese desenate
Desene conform borderoului de desene pentru montaj

3. DOCUMENTATIE PRELIMINARA ISCIR


A - Piese scrise
1. Foaie de garda
2. Borderou de continut
3. Memoriu de prezentare
4. Borderou de desene pentru ISCIR
B - Piese desenate
Desene conform borderoului de desene pentru ISCIR

4. CARTEA MACARALEI
Partea de proiectare
Caracteristici tehnice de baza ale macaralei
- Tabel de caracteristici tehnice,
- Scheme electrice
- Desen de ansamblu,
Instructiuni tehnice de operare si intretinere
Lista componentelor de securitate
RAPORT DE INSTALARE I RECEPIE
CERTIFICAT DE GARANTIE
DECLARATIE DE CONFORMITATE
MANUALE DE UTILIZARE (CARUCIOR CU ELECTROPALAN, MOTOREDUCTOR, ETC.)
CERTIFICATE DE CALITATE (CARUCIOR, GRINZI, MOTOREDUCTOARE, TABLE SARMA
SUDURA, ELECTROD, ETC.)
BULETINE NDT
LISTA SUDORILOR
PROCEDE DE SUDARE OMOLOGATE
AUTORIZATII (MONTARE MACARALE, RADTP, SUDORI, NDT)
DTA

CM
INSTALATIA ELECTRICA