Sunteți pe pagina 1din 12

Constantin Banu

(coordonator)

Editura

CUPRINS
1. DREPTUL LA HRAN!, SECURITATE "I SUVERANITATE ALIMENTAR!.....
1.1 Dreptul la hran!....
1.2 Securitatea alimentar!.....
1.3 Suveranitatea alimentar!....
Bibliografie....
2. ALIMENTE....................................................................................................................................
2.1 Considera"ii generale...............................................................................................................
2.2 Alimentele-substan"ele nutritive #i rolul lor n alimenta"ie........................................................
2.2.1 Defini"ii ale produsului alimentar....
2.2.2 Criteriile de alegere a alimentelor......
2.3. Clasificarea alimentelor......
Bibliografie..
3. SIGURAN#A ALIMENTULUI SUB ASPECT NUTRITIV..............................................................
3.1 Aspecte generale.....................................................................................................................
3.2 Substan"e nutritive #i rolul lor n alimenta"ie............................................................................
3.2.1 Con"inutul energetic al alimentelor...................................................................................
3.2.2 Glucidele n alimenta"ia uman!........................................................................................
3.2.3 Proteinele n alimenta"ia uman!.......................................................................................
3.2.4 Lipidele n alimenta"ia uman!...........................................................................................
3.2.5 Substan"e biologic active..................................................................................................
3.3 Suplimentarea alimentelor procesate-mijloc de asigurare a siguran"ei alimentare..................
3.3.1 Defini"ii..............................................................................................................................
3.3.2 Motiva"ia necesit!"ii fortific!rii unor produse alimentare...................................................
3.3.3 Programul de fortificare/ restaurare..................................................................................
3.3.4 Principii generale pentru fortificare/restaurare..................................................................
3.3.5 Produsele alimentare ce se pot fortifica/restaura..............................................................
Bibliografie..........................................................................................................................................
4. CALITATEA APEI "I A RESURSELOR DE AP!..
Bibliografie.
5. PROBLEME GENERALE PRIVIND TOXICITATEA SUBSTAN#ELOR CHIMICE..
5.1 Rela"ia doz!/r!spuns................................................................................................................
5.2 Siguran"a unei substan"e chimice.............................................................................................
5.3 Soarta substan"elor chimice n organism..................................................................................
5.4 Factorii care influen"eaz! susceptibilitatea la toxicitate............................................................
5.5 Testele de toxicitate pentru substan"e chimice, inclusiv aditivi..
Bibliografie..........................................................................................................................................
6. SUBSTAN#ELE TOXICE CARE SE G!SESC N MOD NATURAL N PRODUSELE DE
ORIGINE VEGETAL!.
6.1 Substan"e goitrogene................................................................................................................
6.2 Glucozide cianogenice..............................................................................................................
6.3 Hemaglutininele........................................................................................................................
6.4 Substan"e care produc favism..................................................................................................
6.5 Substan"e toxice care produc latirism.......................................................................................
6.6 Inhibitori de enzime...................................................................................................................
6.7 Amine biogene..........................................................................................................................
6.7.1 Amine biogene din produsele alimentare..........................................................................
6.7.2 Nivelul normal de amine biogene din produsele alimentare.............................................
6.8 Substan"e care pot avea poten"ial toxic pentru organismul uman.
6.9 Substan"e care intervin n sc!derea valorii nutritive a produselor alimentare.
6.10 Toxine din ciuperci s!lbatice.
6.11 Toxine din pe#te, molu#te #i crustacee
Bibliografie..........................................................................................................................................
7. AZOTA#II "I AZOTI#II DIN PRODUSELE ALIMENTARE
7.1. Prezen"a azota"ilor #i azoti"ilor n produsele vegetale.
7.2. Prezen"a azota"ilor #i azoti"ilor n produsele de origine animal!

7.3. Soarta azota"ilor/azoti"ilor n organism...


Bibliografie
8.
PRODU"I TOXICI CARE SE FORMEAZ! N PRODUSELE ALIMENTARE N
PROCESELE DE CONSERVARE "I PRELUCRARE...
8.1 Nitrozaminele.
8.1.1. Nivelul de nitrozamine din produsele alimentare
8.1.2. Toxicitatea nitrozaminelor..
8.1.3. Modul de ac"iune al nitrozaminelor...
8.2 Hidrocarburile policiclice aromatice
8.3 Produ#i ai reac"iilor Maillard.
8.4 Acrilamida...
8.4.1. C!i de formare a acrilamidei..
8.4.2. Factorii care influen"eaz! formarea de acrilamid!.
8.5 Produ#i de degradare termic! a gr!similor #i uleiurilor...
8.6 Produsul 3-monocloropropan-1,2 diol
Bibliografie
9. CONTAMINAREA PRODUSELOR ALIMENTARE CU MUCEGAIURI PRODUC!TOARE DE
TOXINE..............................................................................................................................................
9.1 Micotoxine cu capacitate cancerigen!..................................................................................
9.1.1 Aflatoxinele....................................................................................................................
9.1.1.1 Prezen"a aflatoxinelor n produsele alimentare................................................
9.1.1.2 Toxicitatea aflatoxinelor.....................................................................................
9.1.2 Ochratoxinele................................................................................................................
9.1.3 Patulina.........................................................................................................................
9.1.4 Alte micotoxine cu eventual poten"ial cancerigen.........................................................
9.2 Micotoxine care produc ergotism....................................................................................
9.3 Micotoxine care produc aleucie toxic! alimentar!..........................................................
Bibliografie..........................................................................................................................................
10. CONTAMINAREA ALIMENTELOR CU METALE GRELE
10.1 Contaminarea produselor alimentare cu plumb
10.1.1. Ac"iunea toxic! a plumbului...
10.2 Contaminarea cu mercur..
10.2.1. Evolu"ia mercurului n organism
10.3 Contaminarea cu cadmiu.
10.4 Doze provizorii tolerabile ingerate s!pt!mnal.
10.5 Reglement!ri cu privire la con"inutul de metale grele..
Bibliografie
11. CONTAMINAN#I PROVENI#I DIN ACTIVITATEA INDUSTRIAL!.
Bibliografie
12. CONTAMINAREA PRODUSELOR ALIMENTARE CU PESTICIDE
12.1 Insecticidele
12.2 Ierbicidele
12.3 Evaluarea pesticidelor..
12.4 Distribu"ia pesticidelor
Bibliografie
13.
REZIDUURI DE MEDICAMENTE VETERINARE N ALIMENTE..
Bibliografie
14. BACTERIILE CU RISC PATOGEN PENTRU OM.......................................................................
14.1 Considera"ii generale.........................................................................................................
14.2 Indicatori ai calit!"ii microbiologice #i siguran"ei alimentelor
14.2.1 Indicatori ai calit!"ii microbiologice..........................................................................
14.2.2 Indicatori ai siguran"ei alimentelor...........................................................................
14.3 Reglement!ri UE privind siguran"a alimentelor.
14.3.1 Defini"ii din reglementarea 2073/2005
14.3.2 Prelevarea probelor.................................................................................................
14.3.3 Criterii de siguran"! a alimentelor #i de igien! a procesului
14.4 Boli produse de bacterii patogene......................................................................................

14.4.1 Toxiinfec"ii alimentare produse de bacterii gram-pozitive formatoare de spori


14.4.2 Toxiinfec"ia produs! de Bacillus anthracis...............................................................
14.4.3 Yersinioza................................................................................................................
14.4.4 Gastroenterite stafilococice.....................................................................................
14.4.5 Listerioza.................................................................................................................
14.4.6 Gastroenterite provocate de Escherichia coli.........................................................
14.4.7 Shigellosis (Shigeloza) ...........................................................................................
14.4.8 Salmoneloza...........................................................................................................
14.4.9 Boala produs! de vibrio vulnificus...........................................................................
14.4.10 Holera....................................................................................................................
14.4.11 Campylobacterioza................................................................................................
14.4.12 Bruceloza...............................................................................................................
14.4.13 Erisipeloidul...........................................................................................................
Bibliografie..........................................................................................................................................
15. BOLI PRODUSE DE VIRUSURI..................................................................................................
15.1 Considera"ii generale.........................................................................................................
15.2 Transmiterea virusurilor.....................................................................................................
15.3 Boli virale mai importante transmisibile la om....................................................................
15.3.1 Hepatita A...............................................................................................................
15.3.2 Gastroenterite virale................................................................................................
Bibliografie..........................................................................................................................................
16. BOLI PRODUSE DE PARAZI#I..................................................................................................
16.1 Clasificarea parazi"ilor........................................................................................................
16.2 Boli parazitare....................................................................................................................
16.2.1 Giardiaza................................................................................................................
16.2.2 Amebiaza...............................................................................................................
16.2.3 Toxoplasmoza........................................................................................................
16.2.4 Sarcocistoza...........................................................................................................
16.2.5 Criptosporidioza......................................................................................................
16.2.6 Ciclosporiaza..........................................................................................................
16.2.7 Fasciolaza...............................................................................................................
16.2.8 Fasciolopsiaza........................................................................................................
16.2.9 Paragonimiaza......................................................................................................
16.2.10 Clonorchiaza.........................................................................................................
16.2.11 Diphyllobothriaza...................................................................................................
16.2.12 Anisakiaza.............................................................................................................
16.2.13 Cisticercoza..........................................................................................................
16.2.14 Trichineloza (Trichinoza)............................................................................
16.2.15 Ascariaza..............................................................................................................
Bibliografie..........................................................................................................................................
17. ADITIVII NTRE RISCUL PENTRU S!N!TATE "I NECESITATE
17.1 Defini"ia aditivilor
17.2 Principii generale de folosire a aditivilor.
17.3 Categoriile de aditivi..
17.4 Organisme implicate n aprobarea unui aditiv..
17.5 Specifica"ii (termeni) privind aditivii alimentari..
17.5.1. Evaluarea ADI..
17.5.2. Evaluarea TMDI...
17.5.3. Doza de ncorporare
17.6 Opinii privind folosirea aditivilor...
17.7 Reglement!ri privind folosirea aditivilor n industria alimentar!.
17.8 Eventuala toxicitate a unor aditivi
17.9 Aditivii aproba"i de legisla"ia comunitar! #i de Romnia.
17.9.1. Coloran"i utiliza"i n industria alimentar!..
17.9.2. Edulcoran"i utiliza"i n industria alimentar!..
17.9.3. Al"i aditivi folosi"i n industria alimentar!..
17.10 Modific!ri intervenite n folosirea aditivilor pn! n 2007
Bibliografie
18. TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE...................................................................
18.1 Aspecte generale privind trasabilitatea...............................................................................

18.2 Cerin"ele trasabilit!"ii..........................................................................................................


18.3 Utilitatea sistemelor de trasabilitate....................................................................................
18.4 Tipurile de trasabilitate n interiorul unui lan" de produc"ie..
18.5 Caracteristicile sistemelor de trasabilitate..........................................................................
18.6 Modalit!"i de identificare a produselor................................................................................
18.7 Componentele sistemului de trasabilitate intern! ..............................................................
18.7.1 Etapele implement!rii.............................................................................................
18.7.2 Evaluarea trasabilit!"ii n fabric!.
18.7.3 Managementul datelor..
18.8 Procedura de retragere a produselor..
18.9 Posibilit!"i de implementare n practic! a sistemelor de trasabilitate.
18.10 Trasabilitate extern!
18.10.1 Sisteme de trasabilitate independente.
18.10.2 Sisteme de trasabilitate integrate.
18.11 Verificarea #i acreditarea sistemelor de trasabilitate.
18.12 Interac"iuni ntre sistemele de trasabilitate #i alte sisteme de management..
18.13 Trasabilitatea n industria c!rnii (cu referire la carnea de bovine)
Bibliografie.
19. HACCP "I CALITATEA IGIENICA A PRODUSELOR ALIMENTARE........................................
19.1 Considera"ii generale
19.2 Termeni utiliza"i n proiectarea #i implementarea sistemului HACCP
19.3 Func"iile #i principiile HACCP
19.4 Criterii generale de alc!tuire a unui plan HACCP ntr-un obiectiv de interes alimentar
19.5 Realizarea manualului HACCP
19.6 Certificarea sistemului HACCP
Bibliografie
20. ALIMENTE PROVENITE DIN ORGANISME MODIFICATE GENETIC VERSUS ALIMENTE
BIOLOGICE..
20.1 Alimente provenite din organisme modificate genetic
20.1.1 Defini"ii
20.1.2 Scurt istoric privind OMG-urile
20.1.3 Utilizarea tehnicii de inginerie genetic!
20.1.5 Testarea OMG-urilor
20.1.6 Reglement!ri europene cu privire la organismele modificate genetic
20.2 Alimente ecologice
20.2.1 Defini"ia alimentelor ecologice
20.2.2 Tipuri de alimente ecologice
20.2.3 Condi"ii pentru ob"inerea de produse ecologice
20.2.4 Etichetarea produselor ecologice
20.2.5 Perspectivele agriculturii ecologice n Romnia
Bibliografie
21.UNIUNEA EUROPEAN!..
21.1 De la Comunitatea Economic! European! la Uniunea European!
21.2 Cadrul institu"ional al Uniunii Europene
21.2.1 Parlamentul European
21.2.2 Structurile Parlamentului European
21.2.3 Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Mini#tri)
21.2.4 Comisia European!
21.2.5 Curtea European! De Justi"ie
21.2.6 Curtea European! De Conturi
21.2.7 Ombudsmanul European
21.2.8 Organismele Consultative Ale UE
21.2.9 Organisme Financiare Ale UE
21.2.10 Consiliul European
21.3 Componen"a legislativ! #i procesul de decizie n UE
21.4 Legisla"ia comunitar!
21.5 Rela"iile UE cu alte organisme interna"ionale
21.6 Protec"ia consumatorilor n viziunea Uniunii Europene
21.7 Politica Biroului European Al Uniunilor Consumatorilor (BEUC) n domeniul protec"iei
consumatorilor
21.8 Institu"iile din Romnia implicate n politica de protec"ia consumatorilor

Bibliografie
22. DOCUMENTE ALE UNIUNII EUROPENE CU PRIVIRE LA ALIMENTE "I SIGURAN#A
ALIMENTAR!..
22.1 Cartea alb! a siguran"ei alimentare
22.2 Reglementarea 178/2002
Bibliografie
23. ORGANISME INTERNA#IONALE IMPLICATE N ALIMENTE/ALIMENTA#IE "I CODEX-UL
ALIMENTARIUS...
23.1 Organisme interna"ionale
23.1.1 Comisia Codex Alimentarius
23.1.2 Alte organisme interna"ionale
23.2 Codex Alimentarius
23.2.1 Standarde codex, coduri codex #i ghiduri
23.2.2 Elaborarea unui standard al Comisiei Codex Alimentarius
Bibliografie
24. AUTORITATEA NA#IONAL! SANITAR! VETERINAR! "I PENTRU SIGURAN#A
ALIMENTELOR VERSUS AGEN#IA NA#IONAL! PENTRU SIGURAN#A ALIMENTELOR..........
Bibliografie.
INDEX DE TERMENI EXPLICATIV

1
DREPTUL LA HRAN!, SECURITATE "I
SUVERANITATE ALIMENTAR!
n dezbaterile privind lupta mpotriva foamei !i s"r"ciei, sunt folosite trei
no#iuni !i anume dreptul la hran", securitate alimentar" !i suveranitate
alimentar". Aceste no#iuni pot fi privite ca avnd sens diferit sau pot fi
complementare uneia alteia.

1.1 DREPTUL LA HRAN!


Dreptul la hran" este o component" a drepturilor omului cuprins" n
Declara#ia Universal" a Drepturilor Omului din 1948, !i care a fost inclus" !i n
Conven#ia Interna#ional" privind Drepturile Economice, Sociale !i Culturale din
1978. Conform GC-12 (General Comment No. 12) a CESCR (UN Committee on
Economic, Social and Cultural Right) dreptul la hran" este definit ca dreptul
fiec"rui b"rbat, femeie, copil, singuri sau n comunitate cu al#ii, de a avea acces
fizic !i economic, n orice timp, la o hran" adecvat" sau la mijloace pentru
procurarea acesteia, n condi#ii de demnitate uman".
Dreptul la hran" al omului este o obliga#ie a statului care trebuie s"
respecte, s" protejeze !i s" ndeplineasc" acest standard prin legisla#ia !i
programele pe care le ntreprinde. Obliga#iile statului sunt explicitate n GC-12 n
care se men#ioneaz":
a) obliga#ia de a respecta accesul existent la necesit"#ile de hran" adecvat" !i de
a nu lua nici o m"sur" de a ngr"dii acest acces;
b) obliga#ia de a proteja m"surile necesare astfel nct institu#ii sau indivizi s" nu
mpiedice accesul celorlal#i indivizi la o hran" adecvat";
c) obliga#ia de a ndeplinii (de a facilita) nseamn" c" statul s" se angajeze n
activit"#i de nt"rire a accesului popula#iei la utilizarea resurselor, nseamn" s"
asigure mijloacele de trai, inclusiv securitatea alimentar". n final, dac" un
individ sau un grup nu este capabil s"-!i asigure dreptul la o hran" adecvat"
prin mijloacele care sunt la dispozi#ia acestora, statul are obliga#ia de a
ndeplinii (de a asigura) direct acest drept.
De asemenea statul are obliga#ia n ceea ce prive!te dreptul la o hran"
adecvat" !i pentru cet"#enii sau grupurile de cet"#eni ai s"i care tr"iesc n alte #ari.
Dac" statul este singurul semnatar al Conven#iei din 1976, n realizarea acestui
drept trebuie s" participe to#i membrii societ"#ii-indivizii, familiile, comunit"#ile
locale, organiza#iile neguvernamentale, organiza#iile societ"#ii civile !i sectorul
privat.

Suveranitate, securitate !i siguran"# alimentar#

Din cele ar!tate nu trebuie s! se n"eleag! c! statul (mai ales n economia


de pia"!) trebuie s!-#i asigure sarcini paternaliste. Statul trebuie ns! s! se implice
n a asigura ct mai multe locuri de munc! prin ntreprinz!torii mici #i mijlocii #i a
companiilor private, #i n a crea un climat favorabil dezvolt!rii economice #i n
special a agriculturii n care activeaz! foarte mul"i fermieri ("!rani) cu p!mnt pu"in
#i cu mijloace de produc"ie reduse.

1.2 SECURITATEA ALIMENTAR!


Securitatea alimentar! a popula"iei trebuie privit! la nivel na"ional #i planetar.
Conform Declara"iei Mondiale asupra Nutri"iei FAO/OMS ROMA 1992 #i a
Declara"iei asupra Securit!"ii Alimentare Mondiale FAO/OMS 1996, Securitatea
alimentar! exist! atunci cnd to"i oamenii, n orice moment, au acces fizic #i
economic la alimente sigure #i nutritive care ndeplinesc necesit!"ile de hran! ale
organismului uman, pentru a duce o via"! s!n!toas! #i activ!.
n Constitu"ia Romniei din 1991, printre drepturile #i ndatoririle
fundamentale ale cet!"enilor, se num!r! #i cele social-economice #i culturale care
cuprind: dreptul la munc! (libertatea la munc!); dreptul la odihn!; dreptul la
nv!"!tur!; dreptul la asigurarea material! n caz de b!trne"e, boal! sau
incapacitate de munc! (dreptul la pensie #i asisten"! social!); dreptul tinerilor;
dreptul de proprietate; dreptul de mo#tenire; dreptul la un nivel de trai decent;
dreptul cet!"eanului de a se bucura de cea mai bun! s!n!tate fizic! #i mental!.
Defini"ia dat! securit!"ii alimentare este mai restrictiv! dect cea dat!
dreptului la hran! pentru c! nu include cuvntul dreptul la ........ Acest lucru
reiese #i din lucrarea lui Haddad #i Gillespie (2001) care descrie termenul de
securitate alimentar! cu urm!torii determinan"i: acces fizic la nivel na"ional #i
local, acces economic #i social, calitatea #i siguran"a alimentelor, acces fiziologic #i
riscul pierderii accesului. La o analiz! atent! termenul de securitate alimentar!
cuprinde n esen"! accesul la hran! #i procurarea hranei, dar nu se refer! la
accesul #i la resursele productive.
Prin urmare ntre defini"ia dreptului la hran! #i cea a securit!"ii alimentare
exist! unele diferen"e majore n sensul c! securitatea alimentar! nu implic! ca
statul s!-#i asume obliga"ii sau mecanismele legale pentru ca cei s!raci (malnutri"i)
s! se poat! ap!ra fa"! de cei de cei care le pot interzice accesul la hran!
(proprietarii mari de terenuri, corpora"ii, autorit!"i statale etc.). Sub acest aspect
statul nu devine (co)responsabil pentru starea de foame sau subnutri"ie a propriei
popula"ii. n al doilea rnd din defini"ie, termenul de securitate este privit mai mult
spre nivel global, na"ional sau regional #i mai pu"in spre indivizii singulari sau n
grup. n aceast! direc"ie analiza ntreprins! de FIVIMS (Food Insecurity and
Vulnerability Information Mapping Systems), se men"ioneaz! grupurile tipice de
popula"ie afectate la nivel na"ional sau regional cum ar fi femeile ns!rcinate sau n
perioada de al!ptare #i copii acestora, copiii pre#colari #i bolnavii cronici, victimele
unor evenimente extreme (conflicte militare), gospod!riile care produc alimente n
condi"ii de mediu de mare risc, gospod!riile din mediul rural care nu posed!

Dreptul la hran!, securitate "i suveranitate alimentar!

p!mnt, popula"ia s!rac! de la ora#e, gospod!riile dependente de pescuit, de


t!iere a p!durilor, de p!stori (ciobani, v!cari).
n al treilea rnd, defini"ia securit!"ii alimentare nu arat! c! to"i oamenii pot
avea acces la resursele care contribuie la produc"ia de alimente: p!mnt, semin"e,
rase de animale #i p!s!ri, ap!, resursele de pe#te, capital #i credite, calificare etc. .
Asigurarea securit!"ii alimentare la nivel planetar sau na"ional nseamn! s!
nu mai existe:
! foame evident! acut! tranzitorie (nfometare sau inani"ie)
! foame cronica (subalimenta"ie, subnutri"ie)
! foame ascuns! (malnutri"ie de diferite tipuri, n principal caren"! n
vitamine, minerale).
La nivel planetar exist! aproximativ 1 miliard de oameni subalimenta"i (deci
care sufer! de foame cronic!) din care aproximativ 200 milioane sunt copii.
Aproximativ 60% dintre oamenii subalimenta"i tr!iesc n Asia, circa 25% n Africa.
Pe de alt! parte foamea ascuns! (de caren"!) este mult mai extins!, n
sensul c! cel pu"in 2 miliarde de oameni sunt caren"a"i n fier, al"i 2 miliarde n iod
#i al"i 2 miliarde n zinc, respectiv 21% din copiii planetei sunt caren"a"i n vitamina
A, iar 60% din popula"ia globului prezint! afec"iuni cronice datorate dezechilibrelor
nutri"ionale.
Eradicarea foametei #i s!r!ciei necesit! n primul rnd n"elegerea prin care
cele dou! inechit!"i se interconecteaz!. Foametea #i malnutri"ia care o nso"e#te
nu permite popula"iei afectate s! scape de s!r!cie deoarece acestea afecteaz!
capacitatea acesteia de a munci, de a nv!"a. Familiile s!race nu pot avea copii
s!n!to#i, via"a acestora devenind nefericit!. Exist! o direct! leg!tur! ntre
productivitatea din agricultur!, foamete #i s!r!cie. Avnd n vedere c! $ din
popula"ia s!rac! a lumii tr!ie#te n mediul rural #i #i procur! mijloacele de trai din
agricultur! este evident c! o agricultur! de subzisten"! nu poate fi benefic! pentru
societate. Numai o agricultur! cu productivitate ridicat! permite fermierilor s!
produc! mai multe #i diverse alimente, ceea ce nseamn! diete mai bune pentru
propriile lor familii dar #i produse agroalimentare pentru pia"!, fapt ce contribuie la
ridicarea economic! a fermelor agricole.
Securitatea alimentar! n unele "!ri este determinat! #i de tipul de
guvernare. Astfel, n cazul guvernelor cu tendin"! puternic! spre cleptocra"ie,
acestea pot determina insecuritate alimentar! chiar n condi"iile n care recoltele
sunt bune. Acest tip de insecuritate alimentar! se ntmpl! atunci cnd guvernul
monopolizeaz! comer"ul #i de#i fermierii sunt liberi s! produc! cereale pentru
export, ei sunt nevoi"i s! vnd! aceste cereale numai autorit!"ilor de stat sub pre"ul
pie"ei, cereale care apoi sunt revndute de autorit!"i la pre"ul pie"ei, diferen"a fiind
ncasat! de stat. n aceste condi"ii fermierii nu-#i pot dezvolta produc"ia, r!mnnd
la stadiul de a face agricultur! de subzisten"!, cu consecin"e ce decurg de aici
pentru restul popula"iei.
Pentru a lua m!surile necesare combaterii s!r!ciei #i respectiv a
subalimenta"iei/subnutri"iei la nivel planetar/ regional trebuie s! avem n vedere

Suveranitate, securitate !i siguran"# alimentar#

factorii care influen!eaz" intr-o m"sur" mai mic" sau mai mare, pozitiv/negativ,
produc!ia de alimente #i anume:
a) ridicarea capacit"!ii productive a p"mntului prin lucr"ri de hidroameliora!ii, n
special iriga!ii, mecaniz"ri, automatiz"ri, schimbarea structurilor agrare,
folosirea de noi metode de organizare, conducere #i gestiune n agricultur",
implicarea eredobiologiei n produc!ia agricol" #i animalier". Toate aceste
m"suri implic" ns" eforturi financiare deosebite care, n mod normal, se
reflect" n pre!ul produselor agroalimentare.
b) sporirea suprafe!elor agricole #i mpiedicarea erod"rii #i de#ertific"rii
suprafe!elor existente, ceea ce necesit" fonduri uria#e #i solu!ii #tiin!ifice #i
tehnice. Se are n vedere aici contribu!ia ecologiei agrare #i ecopedologiei n
vederea folosirii ra!ionale a habitatului #i interac!iunilor biotice.
c) protec!ia permanent" a mediului prin:
! diminuarea, pn" la eliminare, a emisiilor de gaze care produc efectul de
ser" #i reduc stratul de ozon de mare n"l!ime #i care conduc la
nc"lzirea Terrei cu consecin!ele catastrofale ce decurg de aici: topirea
ghe!arilor #i cre#terea nivelului marii #i oceanelor care pot inunda arii
mari de p"mnt cauznd o migra!iune uman" de propor!ie; de#ertificarea
unor arii vaste de p"mnt nc" productiv; cre#terea frecven!ei
calamit"!ilor naturale cum ar fi tornade, furtuni, inunda!ii etc.
! restric!ionarea t"ierilor de p"dure #i realizarea de perdele forestiere n
zonele predispuse la modific"ri de terenuri (alunec"ri, de#ertificare etc.)
! diminuarea consecin!elor catastrofelor naturale datorit" schimb"rilor
climatice concretizate prin secet", inunda!ii de propor!ii, viituri, tornade
prin amenajarea unui sistem de iriga!ii eficient, amenajarea cursurilor de
ap" #i ntre!inerea lor, realizarea de bazine ce pot prelua surplusul de
ap". $i aceste m"suri necesit" fonduri financiare foarte mari care se
reflect" n pre!ul produselor agroalimentare.
d) economisirea resurselor energetice conven!ionale #i g"sirea de noi surse
energetice mai ieftine. n acest context trebuie s" ar"t"m c" pentru realizarea
produc!iei agroalimentare, n prezent se folose#te mai mult energie fosil"
(petrol, gaze naturale, c"rbune), pentru construc!ia de ma#ini agricole #i
func!ionarea lor n produc!ia vegetal" #i animal", inclusiv pentru produc!ia de
ngr"#"minte #i pesticide. n direc!ia men!ionat" trebuie valorificate resursele
agricole (cereale, cartofi, sfecl"), inclusiv de#eurile agricole pentru produc!ia de
bioalcool #i respectiv semin!ele oleaginoase pentru produc!ia de biodiesel
(rapi!", floarea soarelui, soia).
e) dezvoltarea #tiin!elor agricole #i tehnologiilor n scopul cre#terii produc!iei
agricole prin mbun"t"!irea soiurilor de plante #i animale.
f) accesul la finan!are a fermierilor #i procesatorilor de produse agroalimentare,
n condi!ii avantajoase.
g) mbun"t"!irea capitalului uman, mai ales n mediul rural, prin accesul la o bun"
educa!ie #i respectiv mbun"t"!irea condi!iilor de via!", n vederea asigur"rii
unei st"ri bune de s"n"tate.
h) prevenirea conflictelor prin mecanisme de rezolvare democratic", guvernare
bazat" pe principii democratice #i n baza legii, n vederea reducerii num"rului
membrilor vulnerabili ai societ"!ii.

Dreptul la hran!, securitate "i suveranitate alimentar!

i)

realizarea unui bilan! alimentar la nivel na!ional pentru a avea o privire de


ansamblu privind distribu!ia de alimente "i componentele nutritive ale acestora
n snul popula!iei.
j) realizarea de observa!ii clinice statistice, la nivel na!ional, care s# pun# n
eviden!# diferitele maladii de caren!# alimentar#.
k) intensificarea educa!iei popula!iei privind cerin!ele calitative fa!# de produsele
agroalimentare, a normelor igienico-sanitare ce se impun la distribu!ia lor, la
p#strarea n gospod#ria proprie "i la modul de utilizare.
l) reducerea risipei alimentare care se manifest# n principal n !#rile dezvoltate
economic sub dou# aspecte:
! degradare voit# a produc!iei cerealiere prin necultivarea terenurilor sau
distrugerea propriu zis# a recoltei pentru men!inerea unui anumit pre!;
! industrializare a alimentelor n sensul de a oferii consumatorilor alimente
cu aspect senzorial deosebit dar cu o valoare nutri!ional# neechilibrat#
din punct de vedere al con!inutului "i calit#!ii nutrimentelor (proteine,
lipide, hidra!i de carbon), dar mai ales n ceea ce prive"te con!inutul de
substan!e biologic active (minerale, vitamine, pigmen!i etc.).
m) realizarea de programe na!ionale de alimenta!ie "i punerea lor n aplica!ie
pentru a se asigura o stare de nutri!ie general# bun# "i condi!ii de via!#
decente, concomitent cu asigurarea veniturilor necesare pentru ca popula!ia
s#-"i satisfac# o stare de s#n#tate optim#. n acest fel, puterea politic# "i
asigur# "i pe aceast# cale legitimitate.
n prezent la nivel planetar exist# dou# mari probleme:
! inechitatea de avu!ie ntre !"rile puternic dezvoltate economic #i cele
nedezvoltate pe de o parte, iar pe de alt# parte polarizarea social" n fiecare
!ar", fapt ce conduce la cre"terea popula!iei vulnerabile, dac# nu exist# o cre"tere
economic# substan!ial# "i o redistribuire corect# a veniturilor mai ales n cazul
bugetarilor "i pensionarilor. De remarcat c# nu exist# o rela!ie direct# ntre nivelul
de consum "i s#r#cie. Familiile cu resurse financiare chiar modeste, rareori sufer#
de foame cronic#, dar exist# segmente de popula!ie cu mare risc n timpul lipsei de
alimente "i mai ales n timpul foametei din cauza unor calamit#!i naturale (secet#,
inunda!ii etc.). La aceste segmente are loc o sc#dere prematur# a func!iilor vitale
n timpul fazei de adult. De exemplu, un individ de 50 ani poate deceda din cauza
inimii care a suferit modific#ri structurale la nceputul dezvolt#rii individului. Pe de
alt# parte indivizii care se hr#nesc prost prezint# o rat# mai mare de mboln#vire
dect cei care se hr#nesc bine, iar copii care sunt malnutri!i prezint# deficien!e
cognitive la dezvoltarea lor.
! cre#terea demografic" a popula!iei, mai ales n cazul !#rilor s#race,
respectiv a popula!iei rurale. Efectele psihologice ale foamei cronice se reflect#,
printre altele, "i printr-o schimbare dominant# n sectorul instinctualit#!ii. Caren!a
proteic# "i vitaminic# duce la pierderea interesului pentru hran# dar nu "i pentru
sexualitate.
Concluzia c# foamea este ns# responsabil# de supraproduc!ia de fiin!e
omene"ti nu trebuie luat# ad literam deoarece rela!ia dintre situa!ia demografic#
"i situa!ia alimentar# este complex# "i depinde printre altele de modele, motiva!ii,
presiuni, solicit#ri socio-culturale. n consecin!#, insuficien!a produselor alimentare,

Suveranitate, securitate !i siguran"# alimentar#

n raport cu nmul!irea popula!iei nu este o lege natural" a#a cum sus!inea


Malthus. Totu#i chiar dac" nu !inem seama de aceast" teorie este necesar ca
fiecare !ar" s" aib" o politic" demografic" echilibrat", n raport cu suprafa!a de
teren productiv, n raport cu resursele terestre #i marine #i respectiv n raport cu
resursele economice totale. Aceast" recomandare este cu att mai valabil" pentru
!"rile cu o popula!ie precoce #i prolific" din punct de vedere sexual.
n concluzie, nici o fiin!" uman" nu poate tr"i f"r" a avea suficient" hran", fie
din cauza constrngerilor economice sau din cauza inegalit"!ilor sociale, acestea
nsemnnd adev"rata justi!ie alimentar" (Food Justice).

1.3 SUVERANITATEA ALIMENTAR!


Prin suveranitate din punct de vedere al dreptului constitu!ional se n!elege
dreptul puterii legitime a unui stat (aleas" democratic) de a-#i exercita
prerogativele sale de putere suveran" pe teritoriul sau n vederea men!inerii ordini
interne #i ap"rarea comunit"!ii (popula!iei) de agresiuni externe. Putem vorbi de
suveranitate na!ional" (independen!a unui stat fa!" de alte state), respectiv de
suveranitate de stat (suprema!ia organismelor de suveranitate na!ional"Parlament, Executiv (Pre#edinte #i guvern), Autoritatea judec"toreasc") n
interiorul !"rii #i independen!a fa!" de puterea altor state.
Termenul de suveranitate alimentar" are conota!ie total diferit" #i s-a
conturat dup" 1990, fiind de interes pentru organiza!iile de fermieri, ale pescarilor,
ale pastorali#tilor (ciobani, v"cari etc.), ale organiza!iilor popula!iilor indigene (acolo
unde exist") dar #i ale organiza!iilor neguvernamentale (NGOs) precum #i ale
organiza!iilor societ"!ii civile (CSOs) care au luat n considera!ie problemele
foametei, malnutri!iei, promovarea dezvolt"rii rurale, integritatea mediului
nconjur"tor #i a unui trai s"n"tos, n condi!iile n care comer!ul cu produse
alimentare este liberalizat, agricultura este industrializat", iar produc!ia de alimente
devine concentrat" la marii produc"tori de!in"tori #i de resurse.
Documentele #i declara!iile privind suveranitatea alimentar" sunt numeroase
Tlaxcala-Mexic (1966), Via Campesina-Roma (1966), Bankok-Thailanda (2000),
Havana-Cuba (2001), Kathmandu-Nepal (2001) #i Roma-Italia(2002), CancunMexic (2002 #i 2003). Cele mai interesante sunt cele #apte principii pentru
atingerea suveranit"!ii alimentare, lansate la Via Campesina-Italia (1966) #i
anume:
! Hrana-dreptul uman de baz": fiecare individ trebuie s" aib" acces la o hran"
sigur", nutritiv", de calitate #i n cantitate suficient" pentru men!inerea vie!ii, n
demnitate. Fiecare na!iune trebuie s"-#i asigure dezvoltarea sectorului primar,
astfel nct, acest drept fundamental s" fie realizat.
!

Reforma agrar": dreptul la p"mnt trebuie s" fie nediscriminatoriu, indiferent


de gen (sex), religie, ras", clas" social" sau ideologie; p"mntul apar!ine celor
ce-l muncesc.