Sunteți pe pagina 1din 3

Legea 254/2015 aprobare OUG 36/2014

(activiti cu caracter ocazional desfurate


de zilieri)
In Monitorul Oficial, Partea I nr. 818 din 03 noiembrie 2015 a fost publicata Legea
nr. 254/02.11.2015 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 36/2014
privind modificarea i completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea i completarea
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activiti cu caracter ocazional desfurate de
zilieri, precum i pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat.
Iata continutul acesteia.
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Art. I. Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 36 din 11 iunie 2014 privind
modificarea i completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea i completarea Legii
nr. 52/2011 privind exercitarea unor activiti cu caracter ocazional desfurate de
zilieri, precum i pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 431 din
12 iunie 2014, cu urmtoarele modificri i completri:
1. Titlul ordonanei se modific i va avea urmtorul cuprins:
ORDONAN DE URGEN
privind modificarea i completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activiti
cu caracter ocazional desfurate de zilieri
2. La articolul I, partea introductiv se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. I. Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activiti cu caracter ocazional
desfurate de zilieri, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 276 din
20 aprilie 2011, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz
dup cum urmeaz:.
3. La articolul I, punctul 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
1. La articolul 1, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(3) Instituiile publice nu au calitatea de beneficiari n sensul prevzut de prezenta
lege, cu excepia:
a) serviciilor de gospodrire comunal gestionate direct de consiliile locale i a
grdinilor botanice din subordinea universitilor, pentru activitile prevzute la art. 11
alin. (1) lit. l), m) i o);
b) unitilor din subordinea Ministerului Tineretului i Sportului pentru domeniile
prevzute la art. 11 alin. (1) lit. p)-s);
c) Academiei de tiine Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu-ieti i institutelor,
centrelor i staiunilor de cercetare-dezvoltare aflate n subordinea sa, a Institutului de
Stat pentru Testarea Soiurilor aflat n subordinea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii
Rurale, precum i a oficiilor de studii pedologice i agrochimice judeene, pentru
domeniile prevzute la art. 11 alin. (1) lit. a)-c);
d) instituiilor publice autorizate s efectueze cercetri arheologice, conform normelor
existente n domeniu, respectiv universiti, institute de cercetare, instituii cu profil
muzeal, pentru domeniul prevzut la art. 11 alin. (1) lit. k).

4. La articolul I, punctul 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:


2. La articolul 11, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 11. (1) Munca necalificat cu caracter ocazional se poate presta n urmtoarele
domenii prevzute n Clasificarea activitilor din economia naional, actualizat:
a) agricultur, vntoare i servicii anexe diviziunea 01;
b) silvicultur, cu excepia exploatri forestiere diviziunea 02;
c) pescuit i acvacultur diviziunea 03;
d) colectarea, tratarea i eliminarea deeurilor nepericuloase clasa 3821 i clasa 3811;
e) recuperarea materialelor grupa 383;
f) comer cu ridicata al produselor agricole brute i al animalelor vii grupa 462;
g) activiti de organizare a expoziiilor, trgurilor i congreselor grupa 823;
h) publicitate grupa 731;
i) activiti de interpretare artistic spectacole clasa 9001, activiti-suport pentru
interpretarea artistic spectacole clasa 9002 i activiti de gestionare a slilor de
spectacole clasa 9004;
j) activiti de cercetare-dezvoltare n biotehnologie clasa 7211, activiti de cercetaredezvoltare n alte tiine naturale i inginerie clasa 7219;
k) activiti de cercetare-dezvoltare n tiine sociale i umaniste clasa 7220 (spturi
arheologice);
l) activiti de ntreinere peisagistic plantarea, ngrijirea i ntreinerea de parcuri i
grdini, cu excepia facilitii de locuit particulare clasa 8130;
m) creterea materialului sditor creterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon
pentru transplantare, operaiuni de ngrijire/curare a pomilor, activiti ale
pepinierelor, cu excepia celor pentru arbori de pdure clasa 0130;
n) activiti ale grdinilor zoologice, botanice i ale rezervaiilor naturale clasa 9140;
o) creterea i reproducia animalelor semidomesticite i a altor animale clasa 0149;
p) hoteluri i alte faciliti de cazare diviziunea 55; faciliti de cazare pentru vacane
i perioade de scurt durat clasa 5520 tabere de copii (organizate de Ministerul
Tineretului i Sportului, direct sau prin unitile din subordinea acestuia);
q) faciliti de cazare pentru vacane i perioade de scurt durat clasa 5520 cabane;
r) activiti ale bazelor sportive clasa 9311;
s) activiti ale cluburilor sportive clasa 9312;
) activiti de alimentaie (catering) pentru evenimente diviziunea 5621.
5. La articolul I, dup punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu
urmtorul cuprins:
3. La articolul 12 alineatul (1), dup litera b) se introduce o nou liter, litera b1), cu
urmtorul cuprins:
b1) nclcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e), constnd n lipsa acordului pe care
zilierul i beneficiarul trebuie s-l exprime n scris pentru ca plata remuneraiei s se
realizeze cel mai trziu la sfritul sptmnii sau al perioadei de desfurare a
activitii, se sancioneaz cu amend de la 1.000 la 5.000 de lei;.
Art. II. n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ordinul
ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor vrstnice i al ministrului
finanelor publice nr. 831/600/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activiti cu caracter ocazional
desfurate de zilieri se modific n mod corespunztor.

Art. III. Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activiti cu caracter ocazional
desfurate de zilieri, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 276 din
20 aprilie 2011, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin
prezenta lege, se va republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se
textelor o nou numerotare.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art.
75 i ale art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR VALERIU-TEFAN ZGONEA
PREEDINTELE SENATULUI CLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCUTRICEANU
Bucureti, 2 noiembrie 2015.
Nr. 254.