Sunteți pe pagina 1din 1

SPECIFICATIE LA FACTURA PROFORMA NR........................

Societatea Comerciala...........................................................
Adresa...................................................................................
Orasul..........................,trimiterea prin ............ cu ........ :.., cu
Greutatea bruta de.. kg si greutatea neta de.. kg contine:

SPECIFICATIE LA FACTURA PROFORMA NR:..


DESCRIEREA
MARFII

CANTITATEA

TIPUL
MATERIALULUI
(COMPOZITIE)

GREUTATE NETA

Bunurile descrise mai sus au valoare de . , motivul exportului


fiind...
Declaram pe proprie raspundere ca aceste informatii sunt adevarate si corecte.
Data..

Nume in clar..
Semnatura..
Stampila.

Postat pe - www.cabinetexpert.ro cu sprijinul membrilor contacafe_club