Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMAREA ACTIVITILOR TUTORIALE/EXAMENELOR PE SEMESTRUL I

DREPT
ANUL IV M CIUC
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

DISCIPLINA /
CADRE DIDACTICE
DREPT PROCESUAL CIVIL I
Conf. univ. dr. Sebastian Spinei

Activitati tutoriale
SEMESTRUL I
DATA
ORA
10.01.2016

12.00-14.00

Dreptul muncii I
Lect. univ.dr. Monica Gheorghe

21.11.2015

09.30-11.30

DREPTUL TRANSPORTURILOR
Lect.univ.dr. Corina Petic-Roman

21.11.2015

12.00-16.00

DREPT INTERNAIONAL PRIVAT


Prof. univ.dr. Ovidiu Ungureanu

08.11.2015

15.00-17.00

14.11.2015

13.00-15.00

14.11.2015

08.00-10.00

10.01.2016

14.00

DREPTUL COMUNITAR AL
AFACERILOR
Prof.univ.dr. Gheorghe Geamnu
DREPTUL COMERTULUI
INTERNATIONAL I
Prof.univ.dr. Gheorghe Geamnu
DREPT JUDICIAR COMPARAT
Conf. univ. dr. Sebastian Spinei
DREPT INSTITUIONAL BANCAR
Conf.univ.dr. Cristina ONE

07.11.2015

15.00-17.00

TEMA CONTROL

DATA
EXAMEN

Temele vor fi anunate in prima parte a


activitatilor tutoriale
1.Forma contractului individual de munca
2. Procedura stabilirii si aplicarii sanctiunilor
disciplinare
1. Raspunderea transportatorului in
contractul de transport rutier de marfuri
2. Contractul de transport ferovial de marfuri
1.Norma conflictuala
2. Ordinea publica de drept international
privat
1. Interzicerea restricilor cantitative i a
msurilor cu efect echivalent
1. Principiul libertatii comertului
2. Clauzele necesare in contratcte de comert
international
1. Sistemul juridic francez
2. Sistemul juridic german
Plata electronica

Referat: Banca nationala a


Romaniei
Termen predare 30.01.2016
ora 10.00

Nota !!!! Toate informaiile necesare privind activitile tutoriale, de secretariat se pot obine de pe web site-ul didu.ulbsibiu.ro, seciunea ANUNURI, iar rezultatele
procesului de nvmnt de pe ums.ulbsibiu.ro
Predarea temelor de control condiioneaz prezentarea la examen. Aceste teme de control se vor preda la secretariatul centrului tutorial de care aparinei la data stabilit
pentru examen sau la termenul indicat pentru predarea referatului final.(*excepiile se anun distinct dac este cazul)
Pentru achitarea taxelor de colarizare v reamintim contul U. L. B. S.: RO98TREZ57620F330500XXXX i codul unic de nregistrare (C.U.I) : 4480173

PROGRAMAREA ACTIVITILOR TUTORIALE/EXAMENELOR PE SEMESTRUL I


DREPT
Director de specialitate
Lector univ.dr. Cornelia MUNTEANU

Secretar,
Tudorachescu Elena