Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. RECLAMA LOGISTIC S.R.L.

Sat Argeselu, nr. 74 J, comuna Maracineni, jud. Arges


Nr. inreg. la O.R.C. Arges sub nr. J3/1359/2003
C.U.I. : RO15823153
NR.:________/_____________
ACORD DE PRELUARE A GESTIUNII COMUNE
ncheiat astzi , ____________________intre,
1.Subsemnatul ________________________________, domiciliat n
___________________________________________________________, posesor al BI/CI seria
_____ nr. ____________,CNP _______________________angajat al SC RECLAMA
LOGISTIC SRL in functia de_______________, n calitate de primitor si gestionar al spatiului
de depozitare situat in sat Argeselu nr. 74 J , Com. Maracineni, jud. Arges ,
2.Subsemnatul
________________________________,
domiciliat
n
___________________________________________________________, posesor al BI/CI seria
_____ nr. ____________,CNP _______________________angajat al SC RECLAMA
LOGISTIC SRL in functia de_______________, n calitate de primitor si gestionar al spatiului
de depozitare situat in sat Argeselu nr. 74 J , Com. Maracineni, jud. Arges,
3.Subsemnatul
_____________________________,
domiciliat
n
___________________________________________________________, posesor al BI/CI seria
_____ nr. ____________,CNP _______________________angajat al SC RECLAMA
LOGISTIC SRL in functia de_______________, n calitate de primitor si gestionar al spatiului
de depozitare situat in sat Argeselu nr. 74 J , Com. Maracineni, jud. Arges,
4.Subsemnatul
______________________________,
domiciliat
n
___________________________________________________________, posesor al BI/CI seria
_____ nr. ____________,CNP _______________________angajat al SC RECLAMA
LOGISTIC SRL in functia de_______________, n calitate de primitor si gestionar al spatiului
de depozitare situat in sat Argeselu nr. 74 J , Com. Maracineni, jud. Arges,
5.Subsemnatul
______________________________,
domiciliat
n
___________________________________________________________, posesor al BI/CI seria
_____ nr. ____________,CNP _______________________angajat al SC RECLAMA
LOGISTIC SRL in functia de_______________, n calitate de primitor si gestionar al spatiului
de depozitare situat in sat Argeselu nr. 74 J , Com. Maracineni, jud. Arges,

6.Subsemnatul
_____________________________,
domiciliat
n
___________________________________________________________, posesor al BI/CI seria
_____ nr. ____________,CNP _______________________angajat al SC RECLAMA
LOGISTIC SRL in functia de_______________, n calitate de primitor si gestionar al spatiului
de depozitare situat in sat Argeselu nr. 74 J , Com. Maracineni, jud. Arges,
7.Subsemnatul
_____________________________,
domiciliat
n
___________________________________________________________, posesor al BI/CI seria
_____ nr. ____________,CNP _______________________angajat al SC RECLAMA
LOGISTIC SRL in functia de_______________, n calitate de primitor si gestionar al spatiului
de depozitare situat in sat Argeselu nr. 74 J , Com. Maracineni, jud. Arges,
Am procedat la primirea in gestiune a produselor mentionate in Anexa nr. 1 la prezentul
acord, ocazie cu care am convenit cu privire la urmatoarele aspecte:
1. Suntem de acord cu incredintarea / preluarea in gestiune comuna a bunurilor ce fac
parte din gestiunea depozitului situat in sat Argeselu nr. 74 J , Com. Maracineni, jud. Arges
2. Consimtim ca raspunderea patrimoniala sa ne revina in solidar, in cazul in care se vor
constata pagube in gestiune cu ocazia efectuarii inventarierii .
3. Intelegem sa gestionam si sa raspundem in solidar pentru primirea, pastrarea si
eliberarea de bunuri din gestiunea incredintata conform legilor in vigoare, precum si pentru toate
pagubele materiale aduse societatii din vina si in legatura cu munca noastra .
4. Suntem de acord sa raspundem direct si in solidar pentru efectuarea inventarului fizic
si pentru bunurile gestionate, conform Legii 22/1969;
5 .Suntem de acord sa raspundem direct si in solidar de distrugerile depozitului si de
lipsa marfii din depozit .
Prezentul acord s-a ncheiat astazi, ____________, la punctul de lucru al SC
RECLAMA LOGISTIC SRL , situat in sat Argeselu nr. 74 J , Com. Maracineni, jud. Arges , n 8
( trei ) exemplare originale, cte unul pentru fiecare parte si unul pentru societate.
Am luat la cunsotinta si isi insusesc prevederile prezentului acord urmatorii :
Numele, prenumele si semnatura:
Gestionar,

Gestionar,

Gestionar,

Gestionar,

Gestionar,

Gestionar,

Gestionar,

Gestionar,