Sunteți pe pagina 1din 5

Plan de audit

Eventualele observartii sau propuneri


de modificare a planului de audit vor
fi clarificate cu conducatorul echipei
de audit inainte de inceperea
auditului

Client:
Adresa:

Domeniul
auditului:
Puncte de lucru /
Filiala(e):
Standard/Criterii de audit

ISO 9001:.. /

Tipul auditului:
Excluderi:
Reprez pt audit
Documente care stau la
baza auditului

Documentele transmise de client.

Limba auditului:

Numar contract:

Numar salariati

Numar schimburi:

Conducator echipa audit/


prescurtare

Expert(i) / prescurtare:

Auditor(i) / prescurtare
Auditor in formare
/presc.

Intocmit plan de audit:

Pentru auditori se solicita insotitori implicate professional in procesele auditate (ghid), iar pentru
prelucrarea si evaluarea datelor se solicita punerea la dispozitie a unei incaperi adecvate.
Reprezentantul pentru audit insoteste auditorul (ii) pe durata auditului.
Data/ora

Subunitatea
organizatorica si/ sau
procesul

Auditor/
presc.

Partenerul de
discutii

Cerinta standard

Lista de verificare AUDIT - CALITATE

S.C.
F-09
..

Editia .

Pag. 1/.

(Audit check list)


Legenda: Implementat
Neimplementat

=I

Compartiment auditat:

=N

Auditor
Data:

Para Standard de referinta


Audit
Observatii
SR EN ISO 9001:2001
graf
4
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII
4.1 Cerinte generale
4.2 Cerinte referitoare la
documentatie
4.2.1 Generalitati
4.2.2 Manualul calitatii
4.2.3 Controlul documentelor
4.2.4 Controlul inregistrarilor
5
RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1 Angajamentul
managementului
5.2 Orientarea catre client
5.3 Politica referitoare la calitate
5.4 Planificare
5.4.1Obiectivele calitatii
5.4.2 Planificarea sistemului de
management al calitatii
5.5 Responsabilitate, autoritate
si comunicare
5.5.1 Responsabilitate si
autoritate
5.5.2 Reprezentatul
managementului
5.5.3 Comunicarea interna

Evaluare
I
N

III Analiza procesului de receptie marfa

Receptie

Prelucrare produs

Intrari

Identificare produs

Iesiri

-produse

Despachetare produs

-produse conforme

-documente de

Verificare cantitativa/calitativa

-produse neconforme

insotire a produsului

Manipulare produse

-informatii

-instructiuni de lucru

Inregistrari

-rapoarte neconformitate

-planuri de esantionare

-rezultate testari

-instrumente de lucru

-produse in carantina

-certificate conformitate

-documente de returnare la
furnizor