Sunteți pe pagina 1din 1

asdFACTURA

Cumparator.....................................
Nr.ord.reg.com/an..................................
C.I.F.......................................................
Sediul.....................................................
Judetul....................................................
Cod IBAN..............................................
Banca......................................................

Furnizor ........................................
Nr.ord.reg.com./an............................
C.I.F..................................................
Sediul...............................................
Judetul..............................................
Capital social....................................
Cod IBAN........................................
Banca...............................................

Nr. Facturii..................................
Data (ziua, luna, anul)...........................
Aviz de insotire a marfii..............
(daca este cazul)

Cota T.V.A ....................... %


Nr
crt

Denumirea
produselor sau a
serviciilor

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara T.V.A)
-lei-

Valoarea
-lei-

Valoare
T.V.A
-lei-

5(3x4)

x
Semnatura
de primire

Total de plata
(col. 5+col.6)