Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea ,, tefan cel Mare, Suceava

Proiect la Economia Monetar i Financiar


Instrumente de credit
Conosamentul (polia de ncrcare)
Bonul de tezaur
Biletul la ordin

Student:

Ciotin Marian

Universitatea ,, tefan cel Mare, Suceava

Anul II
Grupa I
Economie Monetar i Financiar
INSTRUMENTE DE CREDIT
Instrumentele de credit sunt documente negociabile care permit titularilor sa-si exercite, la
scadenta, drepturile de creanta mentionate in cuprinsul lor sau sa transmita aceste drepturi unor terti.
Acestea au rolul de a facilita circulatia comerciala a bunurilor. Astfel instrumentele de credit servesc
atat ca instrumente de credit cat si ca instrumente de plata. Acestea mai indeplinesc si functia de
instrument al transferului de credit, prin circulatia titlului, cu rol de mobilizare a creditului sau de
refinantare a creditorului.
Trasaturile esentiale ce particularizeaza titlurile de credit sunt: caracterul formal, literal,
autonom.
Formalismul. Titlurile de credit se exprima prin inscrisuri care au rolul de a constitui
drepturi. Cu alte cuvinte, nasterea, existenta, circulatia, dar si exerciatarea sau valorificarea
drepturilor patrimoniale pe care le incorporeaza depind de existenta inscrisului ce le contine.
Formalimul titlurilor de credit are rol d protectie a semnatarilor care se angajeaza precum si a
titularilor succesivi ai titlului, care pot verifica cu usurinta regularitatea formala a titlului.
Literalitatea. Existenta dreptului, intinderea si natura acestuia sunt determinate numai si
numai prin mentiunile cuprinse in document. Nu exista posibilitatea ca titlul de credit sa fie
interpretat sau completat cu alte inscrisuri.
Autonomia. Dreptul incorporat in titlul de credit este independent de raportul juridic
fundamental care i-a dat nastere. Astfel fiecare posesor al titlului dobandeste un drept propriu si
autonom, rezultand ca titlul de credit este independent de operatia de credit pe care o constata.
Clasificarea instrumentelor de credit
Dupa modul lor de circulatie instrumentele de credit se clasifica in nominative (actiunile,
obligatiunile), la ordin (cambia, biletul la ordin, cecul, recipisa de depozit) si la purtator.

Universitatea ,, tefan cel Mare, Suceava

Titlurile nominative cuprind indicarea nominala a titularului dreptului patrimonial, urmand


ca transmiterea titlului sa se faca numai cu concursul emitentului, care trebuie sa o mentioneze in
registrul sau, dar si in titlu. Transmiterea lor se poate face prin gir si prin cesiune.
Titlurile la ordin sunt acele inscrisuri care cuprind drepturi ce pot fi exercitate numai de o
persoana determinata, adica de primul beneficiar sau de o alta persoana careia i-au fost transmise
aceste drepturi printr-o formalitate numita gir. Dobanditorul exercita drepturile la ordinul
beneficiarului.
Titlurile la purtator sunt acele inscrisuri care indica persoana debitorului fara al mentiona pe
creditor. In consecinta, titularul drepturilor mentionate in inscris este posesorul legitim al inscrisului.
Transmiterea titlurilor la purtator se realizeaza prin simpla remitere materiala a inscrisurilor.
Dupa continutul lor, instrumentele de credit se impart in:
Titluri de credit propriu-zise sunt acelea care cuprind obligatia de a achita o suma de bani
determinata sau de a livra o cantitate de bunuri mobile. Unele titluri de credit propriu-zise sunt
perfecte, deoarece intrunesc toate trasaturile juridice ale acestor instrumente de credit. In aceasta
categorie se incadreaza doar cambia si biletul la ordin.
Titlurile reprezentative ale marfurilor sunt acelea care confera titularului un drept real asupra
unei cantitati de marfuri aflate in depozit sau in curs de transport (exemplu: scrisoarea de trasura,
polita de incarcare, recipisa de depozit, warantul, conosamentul).
Titlurile de participare certifica un drept complex si anume calitatea de membru al unei
societati comerciale. , conferind o suma de drepturi patrimoniale(de exemplu:de a obtine dividende,
de a obtine restituirea cotei de participare in cazul dizolvarii) dar si nepatrimoniale, cum ar fi:
dreptul la vot, dreptul de control, deptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere,etc.
Dupa cum cauza obligatiei este sau nu mentionata in inscris, se clasifica in:
Titlurile cauzale sunt inscrisurile ce mentioneaza cauza obligatiei (actiunile societatilor
comerciale, conosamentele, obligatiunile, titlurile reprezentative).
Titlurile abstracte sunt inscrisurile care incorporeaza obligatia si dreptul colectiv, fara a
mentiona cauza obligatiei.
In raport de numarul de participanti,instrumentele de credit se impart in:
Titlurile la care participa trei persoane sunt reprezentate prin cambie, in mecanismul careia
sunt implicate tragatorul(emitentul), trasul si beneficiarul.

Universitatea ,, tefan cel Mare, Suceava

Titlurile la care participa doua persoane sunt reprezentate prin biletul la ordin, partile
acestuia fiind emitentul si beneficiarul.
Conosamentul (polita de incarcare)
Conosamentul - instrument de credit repretzentativ. Pentru a intelege mai bine aceasta
functie a conosamenului, este necesar sa reailizam caracteristicile titluiui de credit, imprimat, semnat
transmisibil si negoclabil, care face obiectul tranzactiilor financiare si a carui proprietate confera
drept de asociere sau de creanta.
Caracteristica tuturor instrumentelor de credit sau de valoare consta in faptul ca cel care le
semneaza se obliga fata de cei ce dobindesc docurnentul prin gir (mijloc de transnitere a unui titlu
prin ordinul dat de transmitator emitentuui), andosare (operatiunea prin care se indica pe verso-uI
unui titlu de credit numele persoanei care urmeaza a beneficla de acesta), daca este la ordin, sau prin
simpla predare, daca el este la purtator, obligatie izvorita din cele inscrise in document, iar nu
potrivlt raporturilor juridice existente intre semnatar si primul primitor a1 documentului.
Dobnditorul titlului de credit nu se substituie in drepturile ce le avea predecesorul sau, ci
dobindeste drepturile asa cum reies din titlu, ca si cum semnatarul s-a obligat direct catre el.
Intre diferite instrumente de credit exista anumite diferente. Astfel, cambie (polita) este un
titlu de credit complet, adica continutul sau nu poate fi completat cu alte inscrisuri. Totul trebuie sa
rezulte din cuprinsul acesteia. Sint insa instrumente de credit care pot fi complectate si cu alte
documente la care se face trimitere in cuprinsul lor. Totusi si acestea sunt guvernate de principiul
conform caruia nu se supune altor exceptii dect celor rezultate din nscris (document).
Tot asa se ntmpla si n cazul conosamentelor, care fac trimitere la clauzele din contractul de
navlosire. In aceasta situatie tertul dobnditor al conosamentului stie care-i snt drepturile si ce
exceptii i se pot opune, rezultate din litera conosamentului, sau clauzele la care face trimitere
charter-party-ul, daca acestea snt ngaduite de lege.
Cea de-a doua functie a conosamentului estc aceea de a constitui titlu de credit reprezentativ,
el reprezentnd chiar marfa ce s-a ncarcat si care se transporta. Cel ce are n posesie un conosament,
este considerat ca proprietar al marfurilor. Comandantul detine marfa incarcata pentru posesorul
conosamentului (posesorul legitim al conosamentului), urmnd ca, o data cu transmiterea
conosamentului, acesta sa transmita si proprietatea asupra marfuriior. Persoana careia i se da amanet
(gaj) conosamentul devine prin aceasta creditor al marfii. Deci, conosamentele snt documente
transmisibile, aceasta caracteristica a lor avnd ca efect trecerea dreptului de proprietate sau de gaj
asupra posesorului conosamentului, cu toate consecintele juridice aferente.

Universitatea ,, tefan cel Mare, Suceava

Potrivit Regulilor de la Haga, conosamentul, in ccea ce priveste faptul ncarcarii marfurilor si


al descrierii ei, face dovada numai pina la proba contrarie.
Conosamentul se intocmeste in trei exemplare: un exemplar insoteste marfa pe tot parcursul
transportului, unul revine expeditorului marfii, iar al treilea apartine importatorului pentru
introducere lui in banca si efectuarea platii.
Bonul de tezaur
Bonul de tezaur este instrumentul de credit emis de stat in vederea atragerii unor resurse
suplimentare pe termen scurt(pana la 1 an) necesare unor cheltuieli bugetare ce nu suporta intarziere.
Statul se imprumuta, dobandind calitatea de debitor fata de persoanele fizice si juridice care
cumprara bonurile de tezaur.
Bonurile de tezaur se disting prin urmatoarele note de soecificitate: sunt purtatoare de
dobanzi diferentiate in functie de durata imprumuturilor; sunt negociabile, ceea ce le confera un grad
risicat de lichiditate
Emiterea bonurilor de tezaur poate avea loc numai in primele zece luni ale anului financiar,
iar retragerea lor trebuie sa se faca cu incepere din luna decembrie urmand a se finaliza pina la
expirarea anului financiar in curs.
Emiterea bonurilor de tezaur se poate face in doua moduri si anume: prin subscriere curenta
si prin adjudecare la licitatie publica. Aceste moduri de emitere apartin pietei primare a bonurilor de
tezaur. Se practica doua tipuri de licitatie si anume: cu oferta competitiva si cu oferta necompetitiva.
Cea dintai se caracterizeaza prin faptul ca ofertantul cumparator declara numarul bonurilor
pe care doreste sa le achizitioneze la pretul stipulat iar vanzarea la oferta cea mai ridicata.
Cea de a doua ( necompetitiva ) se concretizeaza in cererea de cumparare a unei cantitati de
bonuri de un anumit fel la pretul mediu al tuturor titlurilor oferite spre vanzare in ziua licitatiei.
Bonurile de tezaur au si o piata secundara care este bursa de valori unde ele sunt negociate mai
inaite de implinirea scadentei lor, imprejurare ce le demonstreaza gradul de lichiditate.
Biletul la ordin
Este un instrument de transfer credit, prin care o persoana numita emitent, se obliga sa
plateasca la o anumita data, o anumita suma de bani fixata, care este datorata unei persoane numita
beneficiar.

Universitatea ,, tefan cel Mare, Suceava

Elementele obligatorii pe care biletul la ordin trebuie sa le contina sunt: denumirea de bilet la
ordin; promisiunea expresa si neconditionata a emitentului de a plati o anumita suma de bani;
scadenta platii; locul unde se va efectua plata; locul si data emiterii biletului la ordin; semnatura
emitentului.
In cazul in care lipseste una din mentiunile amintite, biletul la ordin nu este valabil, decat in
cazul in care: daca lipseste scadenta, biletul la ordin e platibil la vedere; daca lipseste locul platii,
plata se va efectua la locul unde a fost emis titlul respectiv; daca lipseste locul emiterii, acesta se
considera a fi cel mentionat langa numele semnatarului. Biletul la ordin indeplineste functia de
instrument de plata si de titlu de credit, el putand fi utilizat pentru garantarea unor tranzactii
financiare internationale.
Principalele trasaturi ale biletului la ordin care il deosebesc de cambie sunt urmatoarele:
la biletul de ordin cel care se angajeaza sa plateasca este chiar emitentul;
biletul de ordin nu se prezinta la acceptare; nici chiar in cazul biletului la ordin cu scadenta
la un anumit timp de la vedere care trebuie prezentat in termen de 1 an de la emitere, aceasta
prezentare nu are valoare de acceptare a titlului, ci serveste doar la determinarea momentului
exigibilitatii;
in lipsa precizarii in titlu a locului emiterii se subintelege ca acesta este cel mentionat ca loc
de plata(pentru ca emitentul este cel care plateste);
din natura specifica a biletului la ordin rezulta ca din dispozitiile aplicabile cambiei nu vor
fi valabile biletului la ordin cele privind acceptarea si regresul dupa acceptarea partiala.
Este reglemetat de Legea nr. 58/1934 privind cambia si biletul la ordin cu modificarile si
completarile ulterioare.

Bibliografie
www.cpea.ro/instrplata_d.php
Tipurile de credit ca instrumente de plata Autor: Manuela Nita, Publicat de: Editura
Universul

Juridic, Ianuarie 2010

Universitatea ,, tefan cel Mare, Suceava

V mulumesc anticipat !