Sunteți pe pagina 1din 3

1. O proba cu masa de 200 g dintr-o solutie de glucoza si zaharoza este tratata cu reactivul Fehling in exces.

Dupa filtrare si uscare precipitatul rosu format cantareste 2,88 g. O alta proba identica cu prima este incalzita in
prezenta unui acid si apoi tratata cu reactivul Fehling in exces. Se formeaza 10,08 g de precipitat.
a) Determinati raportul molar glocoza:zaharoza din solutia analizata.
b) Determinati concentratia procentuala de masa a solutiei de glucoza si zaharoza.
Cu reactivul Fehling reactioneaza doar glucoza
Prin incalzirea solutiei in mediu acid, zaharoza sufera hidroliza si se descompune in zaharoza si fructoza din
care era formata.
Se determina masa de glucoza
1 mol C6H12O6 = 180 g
1 mol Cu2O = 264 + 16 = 144 g
180g..................................................144g
C6H12O6 + 2Cu(OH)2 C6H12O7 + Cu2O + 2H2O
x g......................................................2,88g
x= 3,6 g C6H12O6
Se determina masa de glucoza totala
180g..................................................144g
C6H12O6 + 2Cu(OH)2 C6H12O7 + Cu2O + 2H2O
x g......................................................10,08g
x= 12,6 g C6H12O6
Se determina masa de glucoza din zaharoza
12,6-3,6=9 g glucoza provenita din zaharoza
Se determina masa de zaharoza
1 mol zaharoza (C12H22O11) = 144 + 22 + 176 = 342 g
342 g zaharoza.......................180 g glucoza
x g zaharoza.............................9 g glucoza
x=17,1 g zaharoza
Se determina numarul de moli de glucoza si numarul de moli de zaharoza
1 mol glucoza.........................180 g
x moli glucoza.........................3,6 g
x=0,02 moli glucoza
1 mol zaharoza.........................342 g
x moli zaharoza.......................17,1 g
x=0,05 moli zaharoza
a) Raportul molar glucoza:zaharoza = 2 : 5
b) Concentratia procentuala de masa a solutiei de glucoza si zaharoza
200 g solutie.........................3,6 g glucoza.................17,1 g zaharoza
100 g solutie............................x......................................y
x=1,8% glucoza
y=8,55% zaharoza

2. O masa de 30 g dintr-o solutie de zahar invertit se trateaza cu reactivul Fehling obtinandu-se 4,32g de
precipitat rosu. Cantitatea de subst organica din care se poate prepara 150 g dintr-o astfel de solutie este:
A) 50 g B)35,5 g C)51,3 D)46 g.
Zahrul invertit este un amestec fizic de glucoz i de fructoz (nu o combinaie chimic
realizat pe seama celor dou monoglucide), provenind din zaharoz
Cu reactivul Fehling reactioneaza doar glucoza
Se determina masa de glucoza din 30 g solutie
1 mol C6H12O6 = 180 g
1 mol Cu2O = 264 + 16 = 144 g
180g..................................................144g
C6H12O6 + 2Cu(OH)2 C6H12O7 + Cu2O + 2H2O
x g......................................................4,32g
x= 5,4 g C6H12O6
Se determina masa de glucoza din 150 g solutie
30 g solutie...................5,4 g glucoza
150 g solutie....................x
x= 27 g glucoza
Se determina masa de zaharoza din care s-a format zaharul invertit
1 mol zaharoza (C12H22O11) = 144 + 22 + 176 = 342 g
342 g zaharoza.......................180 g glucoza
x g zaharoza.............................27 g glucoza
x=51,3 g zaharoza
3.Un amestec de glucoza si maltoza,in raport molar 1:3,este dizolvat in apa. Solutia obtinuta este incalzita in
prezenta unui acid si apoi este supusa fermentatiei alcoolice. Se obtin 10,304 kg solutie alcoolica de
concentratie 15%. Randamentul globar al transformarilor este de 80%.
a) Calculati masa amestecului de glucoza si maltoza
b) Calculati volumul de hidrogen,masurat la 37 grade C si 3,1 atm necesar reducerii glucozei din amestecul
considerat,
Maltoza este un dizaharid format din doua molecule de glucoza. Prin hidroliza acida se descompune in glucoza
C12H22O11 + H2O2 C6H12O6
a) Calculati masa amestecului de glucoza si maltoza
Se noteaza cu:
a numarul de kmoli de glucoza
b numarul de kmoli de maltoza
a/b = 1/3
b=3a
Se determina masa de alcool din 10,304 kg solutie
100 kg solutie.......................15 kg CH3-CH2-OH
10,304 kg solutie...................x
x= 1,5456 kg CH3-CH2-OH

Se determina masa de glucoza din care se obtin 1,5456 kg alcool


180 kg..........246 kg
C6H12O6 2CH3-CH2-OH + 2CO2
x kg...............1,5456 kg
x=3,024 kg glucoza transformata
Se determina masa de glucoza introdusa
=masa transformata100/masa introdusa
masa introdusa = masa transformata100/ = 3,024100/80 = 3,78 kg glucoza introdusa
0,021 kmoli glucoza= 21 moli glucoza adica a moli din solutia initiala si 2b moli obtinuti prin hidroliza
maltozei
a + 2b = 21
dar b=3a
a+6a=21
a=3 moli glucoza
b=9 moli maltoza
Se determina masele de glucoza, maltoza si masa amestecului
1 mol maltoza (C12H22O11)= 342 g
masa de glucoza = 3180 = 540 g glucoza
masa de maltoza = 9342 = 3078 g maltoza
masa amestecului = 3618 g = 3,618 kg
b) Calculati volumul de hidrogen,masurat la 37 grade C si 3,1 atm necesar reducerii glucozei din amestecul
considerat
1 mol.........1mol
C6H12O6 + H2 C6H14O6
3 moli...........x
x=3 moli H2
pV=nRT
V = nRT/p = 30,082(273+37)/3,1=24,6 L