Sunteți pe pagina 1din 1

ORAR MASTERAT

EVALUAREA POLITICILOR PUBLICE SI A PROGRAMELOR EUROPENE


ANUL I, SEMESTRUL I
DISCIPLINA

TITULAR DISCIPLINA

TEORII CRITICE ALE POLITICILOR


PUBLICE

Dr. Mihaela Herbel

NOUL MANAGEMENT PUBLIC

Lect.dr. Natalia Cuglesan

METODE DE CERCETARE IN
STIINTELE SOCIALE

Dr. Mihaela Herbel

SCRIERE ACADEMICA

Dr. Mihaela Herbel

POLITICILE UE

Prof.univ.dr. Adrian Ivan(curs)


Dr. Horvath Artur(seminar)

ZIUA/ORA/SALA
Luni
13.00-16.00
sala 307
Luni,
16.00-19.00
sala 307
Marti
16.00-18.00
sala 307
Miercuri
17.00-19.00
sala 307
Vineri
10.00-12.00(curs)
12.00-13.00(seminar)
Sala 305

ANUL II, SEMESTRUL I


DISCIPLINA
Etica n conducerea i
managementul institutiilor
publice i a organizatiilor
Formularea si implementarea
politicii externe

Curs.opt. Tranzitie,
democratizare, europenizare:
teorii, problematizari, modele
Noua Guvernanta in Uniunea
Europeana

TITULAR DISCIPLINA
CURS/SEMINAR
Conf.dr. Ion Copoeru

Lect.dr. Anda Curta

Dr. Mihaela Herbel

Lect.dr. Natalia Cuglesan/


Dr. Mihaela Herbel

ZIUA/ORA/SALA
Marti,
16.00-20.00
Sala VIII
Miercuri
16.00-19.00
Sala 304(etajul III, sediul
central)
Joi
16.00-19.00
sala 307
Vineri,
12.00-15.00
Sala 307