Sunteți pe pagina 1din 1

Catre,

Administratia Finantelor Publice __________

SC___________________ SRL, cu sediul in


_______________________, Cod Unic de Inregistrare __________, solicit
vizarea urmatoarelor registre:
- Registrul jurnal incasari si plati (cod 14-1-1/b), 100 pagini, de la nr. 1
la nr. 100;
- Registrul inventar (cod 14-1-2/a), 100 pagini, de la nr. 1 la nr. 100;

Va multumim!

Reprezentant,

Data,