Sunteți pe pagina 1din 19

Drept procesual civil

1. Ce conditii trebuie indeplinite pentru a fi asigurat principiul


contradictorialitatii in
procesul civil?
a. toate elementele procesului trebuie supuse dezbaterii partilor;
b. este necesar ca partile sa se fi exprimat efectiv cu privire la orice
element ce ar
avea legatura cu pretentia dedusa judecatii
c. este suficient ca partile sa fi fost in masura sa se fi exprimat cu privire
la
cateva elemente ce ar avea legatura cu pretentia dedusa judecatii.
A
2. Care principii constituie principii fundamentale ale procesului civil?
a. principiul oficialitatii;
b. principiul disponibilitatii
c. principiul umanismului
B
3. Unde este consacrat principiul publicitatii sedintelor de judecata?
a. Constitutie si codul de procedura civila
b. Codul civil
c. Codul de procedura civila
A
4. Care sunt modalitatile concrete prin care se poate manifesta rolul
activ al
judecatorului ?
a. indatorirea, in cazul in care partile nu sunt asistate sau reprezentate de
catre un
avocat sau de vreun alt mandatar, de a da partilor indrumarile necesare
cu
privire la drepturile si obligatiile ce le revin in proces;
b. posibilitatea de a ordona din oficiu dovezile pe care le considera
necesare
pentru solutionarea cauzei chiar daca partile se impotrivesc
c. obligatia instantei de a pune, din oficiu, in dezbaterea partilor anumite
imprejurari de fapt sau de drept care ar putea conduce la dezlegarea
cauzei,
chiar daca acestea nu sunt mentionate in cerere sau intampinare
B
5. Ce principiu s-ar incalca in cazul in care instanta, din oficiu, ar

https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xap1/v/t59.2708-21/12503030_=80b55e5726969d60b25a8af3c65c2d78&oe=5699E2DB&dl=1

14/01/16 19:27
Page 1 of 19

introduce o alta
persoana in proces, impotriva vointei partilor?
a. principiul aflarii adevarului
b. principiul disponibilitatii
c. principiul rolului activ al judecatorului.
B
6. Aplicarea carui principiu constituie dreptul instantei de cere partilor
explicatii orale cu
privire la situatia de fapt si la motivarea in drept, pe care partile o
invoca in sustinerea
pretentiilor si apararilor lor?
a. disponibilitatii
b. nemijlocirii;
c. rolului activ al judecatorului
C
7. In virtutea carui principiu instanta poate sa puna in discutia partilor
necesitatea
introducerii in proces a altor persoane?
a. principiul rolului activ al judecatorului
b. principiul aflarii adevarului
c. principiul dreptului la aparare.
A
8. In ce se clasifica normele de procedura in functie de natura
raporturilor pe care le
reglementeaza?
a. norme generale si norme speciale;
b. norme de organizare judecatoreasca si norme de procedura propriu
zisa;
c. norme de organizare judecatoreasca, norme de competenta si norme
de
procedura propriu zisa.
C
9. De ce norme sunt reglementate incompatibilitatea, abtinerea si
recuzarea
judecatorilor?
a. norme de organizare judecatoreasca
b. norme de competenta
c. norme de procedura propriu zisa.
A
10. Care sunt elementele actiunii civile?
a. interesul, calitatea procesuala;

https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xap1/v/t59.2708-21/12503030_=80b55e5726969d60b25a8af3c65c2d78&oe=5699E2DB&dl=1

14/01/16 19:27
Page 2 of 19

b. partile, obiectul, cauza


c. capaciatatea procesuala
B
11. Cum trebuie sa fie obiectul actiunii civile?
a. licit, posibil, determinat
b. posibil;
c. determinat.
A
12. Ce constituie hotararile judecatoresti pronuntate in urma actiunilor
in constatare?
a. constituie titluri executorii;
b. consfintesc existenta sau inexistenta unei situatii de fapt;
c. nu pot fi puse in executare silita.
C
13. Dupa ce procedura se face judecata in cazul hotararilor in
constatare?
a. dupa procedura contencioasa;
b. dupa procedura necontencioasa
B
14. Ce drepturi cuprinde principiul disponibilitatii?
a. dreptul persoanei interesate de a porni sau nu procesul civil;
b. dreptul de a renunta doar la judecata;
c. dreptul de a ataca hotararea
A
15. Ce obiect poate avea actiunea in constatare?
a. constatarea existentei unui drept al reclamantului impotriva paratului;
b. constatarea existentei sau inexistentei unei situatii de fapt
c. realizarea unui drept.
A
16. Ce procedura este reglementata in dreptul procesual civil romanesc
in raportul
instantei cu partile?
a. acuzatoriala;
b. inchizitoriala;
c. ce cuprinde atat elemente de procedura acuzatoriala cat si elemente de
procedura inchizitoriala.
C
17. Ce instanta este competenta sa solutioneze cererile pentru repararea
prejudiciilor
cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale?
a. Judecatoria;

https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xap1/v/t59.2708-21/12503030_=80b55e5726969d60b25a8af3c65c2d78&oe=5699E2DB&dl=1

14/01/16 19:27
Page 3 of 19

b. Tribunalul;
c. Curtea Europeana a Drepturilor Omului
B
18. Ce instanta este competenta sa solutioneze cererile privitoare la
nulitatea sau
desfacerea adoptiei?
a. Judecatoria;
b. Tribunalul;
c. Curtea de apel.
B
19. Ce instanta este competenta sa solutioneze cererile privind punerea
sub interdictie,
declararea disparitiei si declararea mortii unei persoane?
a. Judecatoria;
b. Tribunalul;
c. Inalta Curte de Casatie si Justitie.
A
20. Ce instanta este competenta sa solutioneze procesele si cererile in
materie de
expropriere?
a. Judecatoria;
b. Tribunalul;
c. Inalta Curte de Casatie si Justitie.
B
21. Cine poate cere stramutarea pentru siguranta publica?
a. numai de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte
de Casatie
si Justitie;
b. numai de un procuror al Parchetului de pe langa Inalta Curte de
Casatie si
Justitie;
c. Ministrul Justitiei.
B
22. Unde se judeca cererile de stramutare?
a. in camera de consiliu;
b. cu citarea partilor;
c. numai dupa ce presedintele instantei a cerut dosarul pricinii si a
ordonat, fara
citarea partilor, suspendarea judecarii pricinii.
A
23. Cum se da hotararea asupra cererii de stramutare?
a. se da numai motivat;

https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xap1/v/t59.2708-21/12503030_=80b55e5726969d60b25a8af3c65c2d78&oe=5699E2DB&dl=1

14/01/16 19:27
Page 4 of 19

b. nu este supusa nici unei cai de atac ordinare sau extraordinare


c. dispune obligatoriu ca toate actele efectuate inainte de admiterea
cererii de
stramutare sa fie refacute
4
B
24. Ce se intampla daca instanta se declara necompetenta?
a. impotriva hotararii se poate declara recurs in termen de 10 zile de la
pronuntare;
b. impotriva hotararii se poate declara recurs in termen de 5 zile de la
comunicare;
c. dosarul va fi trimis instantei competente sau, dupa caz, altui organ cu
activitate
jurisdictionala competent, de indata ce hotararea de declinare a
competentei a
devenit irevocabila.
C
25. Unde se judeca conflictul de competenta?
a. in sedinta publica;
b. in camera de consiliu;
c. cu citarea partilor.
B
26. Cum se ataca hotararea ce constituie regulatorul de competenta?
a. poate fi atacata numai odata cu fondul;
b. poate fi atacata cu recurs in 5 zile de la pronuntare;
c. poate fi atacata cu recurs in 5 zile de la comunicare.
C
27. Ce face instanta in fata careia s-a ivit conflictul de competenta?
a. va suspenda, dar numai la cererea persoanei interesate, orice
procedura;
b. va suspenda din oficiu orice alta procedura;
c. va suspenda numai in cazurile prevazute de lege.
B
28. Care sunt participantii in procesul civil?
a. instanta si partile, procurorul, organul de executare, martorii, expertii
si
aparatorii;
b. organul de executare, procurorul;
c. martorii, expertii, interpretii, aparatorii
A
29. Ce caracter au normele care prevad compunerea instantei?

https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xap1/v/t59.2708-21/12503030_=80b55e5726969d60b25a8af3c65c2d78&oe=5699E2DB&dl=1

14/01/16 19:27
Page 5 of 19

a. supletiv;
b. imperativ;
c. dispozitiv.
B
30. Cum este coparticiparea procesuala?
a. facultativa;
b. obligatorie;
c. obligatorie, cand dispune legea.
C
31. De cine poate fi facuta cererea de interventie voluntara intr-un
proces?
a. numai de un tert interesat;
b. de una din parti;
c. de instanta, din oficiu.
A
32. Unde se poate face cererea de interventie voluntara principala?
a. in fata primei instante, pana la inceperea dezbaterilor;
b. numai in fata primei instante, pana la terminarea dezbaterilor;
c. in fata instantei de apel cu invoirea partilor.
C
33. Unde se poate face cererea de interventie in interesul uneia din
parti?
a. numai in fata primei instante;
b. in apel neconditionat;
c. in recurs, conditionat.
B
34. Ce se intampla daca cererea de chemare in garantie nu este depusa
in termen?
a. atrage respingerea ca tardiva a cererii;
b. atragere judecarea separata a cererii;
c. atrage judecarea separata a cererii daca partile nu consimt sa se
judece
impreuna
C
35. Cand inceteaza mandatul dat pentru reprezentarea in proces?
a. prin moartea celui care care l-a dat;
b. daca cel care l-a dat a devenit incapabil
c. prin retragerea lui de catre mostenitorii mandatarului sau de catre
reprezentantii mandantului incapabil.
C
36. Pe cine priveste incompatibilitatea?

https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xap1/v/t59.2708-21/12503030_=80b55e5726969d60b25a8af3c65c2d78&oe=5699E2DB&dl=1

14/01/16 19:27
Page 6 of 19

a. numai pe judecatori;
b. pe procurori;
c. pe grefieri.
A
37. Cum poate fi atacata incheierea prin care s-a respins recuzarea?
a. poate fi atacata cu recurs ;
b. poate fi atacata separat in termen de 15 zile;
c. poate fi atacata doar odata cu fondul
C
38. Cum trebuie sa fie dreptul subiectiv civil, privit ca o conditie a
actiunii civile?
a. recunoscut, ocrotit de lege si actual, exercitat cu buna-credinta
exercitat in
limitele sale interne si extere;
b. exercitat cu buna-credinta
c. exercitat in limitele sale interne si externe
A
39. Cum sunt actele de procedura facute de o persoana fara capacitate
de folosinta?
a. sunt anulabile;
b. sunt nule;
c. pot fi rectificate.
B
40. Cum sunt actele de procedura facute de o persoana fara capacitate
de exercitiu sau cu
capacitate de exercitiu restransa, fara incuviintarea ocrotitorului sau
legal?
a. sunt anulabile;
b. sunt nule;
c. nu pot fi confirmate
A
41. De ce norme este reglementata compunerea completului de
judecata?
a. de organizare judecatoreasca
b. de competenta;
c. de procedura propriu zise
A
42. Ce face judecatorul impotriva caruia este propusa recuzarea?
a. este obligat sa se abtina;
b. poate declara ca se abtine;
c. nu poate declara ca se abtine
B

https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xap1/v/t59.2708-21/12503030_=80b55e5726969d60b25a8af3c65c2d78&oe=5699E2DB&dl=1

14/01/16 19:27
Page 7 of 19

43. Ce face instanta cand judecarea cererii principale ar fi intarziata prin


cererea de
interventie in interes propriu?
a. instanta va respinge cererea de interventie
b. instanta va suspenda judecarea cererii de interventie
c. instanta poate hotara despartirea ei pentru a putea fi judecata deosebit
C
44. Ce face instanta cand judecarea cererii principale ar fi intarziata prin
chemarea in
garantie?
a. instanta va respinge cererea de chemare in garantie;
b. instanta va suspenda judecata cererii de chemare in garantie
c. instanta poate hotara disjungerea ei pentru a putea fi judecata
deosebit.
C
45. Care este sanctiunea nedepunerii in termen a cererii de chemare in
garantie?
a. respingerea ca tardiva
b. judecarea separata, indiferent de vointa partilor
c. judecarea impreuna, daca partile o consimt
C
46. De cine poate fi facuta cererea de aratare a titularului de drept?
a. numai de parat pana la prima zi de infatisare
b. de reclamant pana la prima zi de infatisare
c. de parat pana la inceperea dezbaterilor
A
47. Ce incidente este specific compunerii instantei?
a. incompatibilitatea;
b. exceptia de necompetenta materiala;
c. exceptia de necompetenta teritoriala
A
48. Cand este obligatorie participarea procurorului in procesul civil?
a. atunci cand legea prevede expres;
b. in cauzele cu minori;
c. atunci cand procurorul ierarhic superior dispune astfel
A
49. Cum se calculeaza termenul pe zile in procesul civil?
a. se calculeaza pe zile libere, actul procesual, putand fi efectuat in tot
cursul
zilei;

https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xap1/v/t59.2708-21/12503030_=80b55e5726969d60b25a8af3c65c2d78&oe=5699E2DB&dl=1

14/01/16 19:27
Page 8 of 19

b. se calculeaza pe zile pline, actul fiind considerat facut in termen daca


se trimite
in acest termen prin posta recomandat;
c. se calculeaza pe zile libere, actul putand fi depus numai in orele in
care
srviciile instantei functioneaza
C
50. Cum opereaza nulitatea?
a. opereaza de drept si neconditionat cand este prevazut expres de lege;
b. nu trebuie sa fie numai expresa putand fi si virtuala;
c. opereaza de drept si neconditionat cand este prevazut de lege.
C
51. Nulitatea unui act de procedura atrage sau nu anulabilitatea actelor
subsecvente?
a. atrage nulitatea actelor subsecvente, neconditionat;
b. atrage nulitatea actelor subsecvente dependente de actul nul, numai
daca s-a
cauzat o vatamare ce nu poate fi inlaturata altfel;
c. nu atrage nulitatea actelor subsecvente independente de actul nul.
C
52. Care sunt conditiile generale de exercitare ale actiunii civile?
a. interesul si calitatea procesuala;
b. partile, obiect si cauza;
c. afirmarea unui drept (formularea unei pretentii), interesul, capacitatea
procesual si calitatea procesuala.
B
53. De cine trebuie justificata calitatea procesuala?
a. de reclamant pentru calitatea procesuala activa si de parat pentru
calitatea
procesuala pasiva;
b. de reclamant atat pentru calitatea procesuala activa cat si pentru
calitatea
procesuala pasiva
c. de parat atat pentru calitatea procesuala activa cat si pentru calitatea
procesuala
pasiva.
B
54. Cum este actiunea in revendicare?
a. in realizare;
b. in constatare;
c. in constituire de drepturi.

https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xap1/v/t59.2708-21/12503030_=80b55e5726969d60b25a8af3c65c2d78&oe=5699E2DB&dl=1

14/01/16 19:27
Page 9 of 19

A
55. Cum se va respinge actiunea in constatare in cazul in care partea
poate cere realizarea
dreptului?
a. inadmisibila;
b. prematura;
c. nefondata.
A
56. In virtutea rolului activ inscris in art. 129 C. pr. civ. judecatorul este
indreptatit sa?
a. introduca in proces terte persoane fara a caror prezenta procesul nu
poate fi
solutionat;
b. ceara partilor sa prezinte explicatii oral sau in scris, cu privire la
situatia de
fapt si motivarea in drept;
c. se pronunte prin hotarare asupra oricaror imprejurari de fapt sau de
drept, chiar
daca nu sunt mentionate in cerere sau intampinare, daca aceasta este
necesar
pentru o solutionare completa a cuazei.
B
57. Judecatorul este incompatibil daca?
a. este sesizat cu o revizuire impotriva hotararii pe care a pronuntat-o;
b. este sotul avocatului uneia din parti;
c. a fost martor in aceeasi pricina.
C
58. Judecatorul este incompatibil daca?
a. a pronuntat sentinta atacata cu apel;
b. este fratele avocatului uneia din parti
c. a pronuntat hotararea atacata pe calea contestatiei la titlu.
A
59. In ce forma se face cererea de interventie principala?
a. se face printr-o simpla petitie;
b. se face in forma ceruta pentru cererea principala;
c. are cuprinsul stabilit expres de lege.
B
60. De cine se invoca nulitatile absolute?
a. pot fi invocate din oficiu si de instanta;
b. trebuie invocata cel mai tarziu pana la incheierea dezbaterilor inaintea

https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xap1/v/t59.2708-21/12503030_=80b55e5726969d60b25a8af3c65c2d78&oe=5699E2DB&dl=1

14/01/16 19:27
Page 10 of 19

primei
instante, sub sanctiunea nulitatii
c. sunt acele nulitati expres prevazute de lege
A
61. Ce conditie trebuie indeplinita printre altele, pentru a interveni
nulitatea prevazuta la
art. 105 alin.2 C. pr. civ.?
a. ca nulitatea sa fie expres prevazuta de lege;
b. actul sa fi fost indeplinit de o instanta necompetenta;
c. actul sa fi produs partilor o vatamare
C
62. Ce caracter au normele de procedur civil care prevd
compunerea instantei?
a. imperativ;
b. dispozitiv;
c. functie de exceptia invocat
A
63. Ce reglementeaz normele de procedur propriu- zise?
a. atribuiile instanelor judectoresti ntre ele n funcie de
gradul de ierarhie;
b. modul de judecat a cauzelor civile si de punere n
executare a hotrri lor judectoresti si a altor
titluri executorii
c. delimiteaz atribuiile instanelor judectoresti fa de
atribuiile organelor de executare silit
B
64. n ce se clasific normele de procedur propriu-zise?
a. norme de procedur contencioas, norme de procedur
necontencioassi norme de executare silit
b. norme de executare silit direct si indirect
c. norme de procedur pentru procedura de drept comun si
pentru procedurile specia
A
65. Dup ntinderea cmpului de aplicare, normele de procedur civil
n ce se
clasific?
a. norme de procedur contencioas si necontencioas
b. norme generale si norme speciale;
c. norme imperative si norme dispozitive;
B
66. Ce condiii se cer a fi ndeplinite pentru exercitarea aciunii civile?
a. cel care introduce aciunea s poat dovedi numai

https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xap1/v/t59.2708-21/12503030_=80b55e5726969d60b25a8af3c65c2d78&oe=5699E2DB&dl=1

14/01/16 19:27
Page 11 of 19

existena dreptului ce-l pretinde


b. s justifice: dreptul subiectiv ce a fost nclcat sau nesocotit; s
manifeste un interes;capacitatea procesual; calitatea procesual;
c. s fac dovada numai a calitii procesuale si a capacitii
procesuale
B
67. Ce se nelege prin obiect al aciunii civile?
a. ceea ce se cere prin aciunea respectiv, pretenia
reclamantului, constatarea unui drept, protecia unor
interese pentru realizarea crora calea justiiei
este obligatorie etc.;
b. n toate cazurile obiectul se reduce la plata unor sume
de bani ce reprezint prestaia nerealizat;
c. se refer numai la obligaia impus de instan debitorului si
nscris n
hotrrea judectoreasc ca o obligaie de a face
A
68. Ce condiii trebuie sndeplineasc obiectul aciunii civile?
a. licit, posibil si determinat sau determinabil
b. determinabil n funcie de criteriile stabilite de pri la
ncheierea raportului juridic dedus judecii
c. posibil si determinat sau determinabil
A
69. Care este cauza aciunii civile?
a. temeiul juridic al cererii, fundamentul legal al dreptului pe
care una dintre pri l valorific mpotriva celeilalte pri;
b. ceea ce se cere prin aciunea respectiv, pretenia
reclamantului;
c. plata unor sume de bani ce reprezint prestaia
nerealizata reclamantului
A
70. Care sunt condiiile cauzei?
a. s existe, chiar dac lipseste dreptul la aciune
b. existe, s fie real, s fie Iicit si moral
c. s fie determinat pentru a putea s apar n dispozitivul
hotrrii si s permit executarea silit a acesteia
B
71. Cum trebuie sfie dreptul ca si condiie de exerciiu a aciunii
civile?
a. trebuie s fie recunoscut si ocrotit de lege, s nu fie
ilegal,imoral sau s contravin ordinii economice si

https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xap1/v/t59.2708-21/12503030_=80b55e5726969d60b25a8af3c65c2d78&oe=5699E2DB&dl=1

14/01/16 19:27
Page 12 of 19

sociale; s fie exercitat n limitele sale externe si interne;


sfir exercitat cu bun-credin; s fie actual
b. s fie actual ntruct nu se poate intenta o aciune
preventiv;
c. nu trebuie s fie recunoscut si ocrotit de lege dac se
referla protecia si aprarea intereselor minorului si ale
persoanelor puse sub interdicie
A
72. Cum trebuie sfie interesul ca si condiie de exerciiu a aciunii
civile?
a. poate s fie material si moral;
b. s fie nscut si actual; s fie legitim; s fie personal
c. s fie licit si determinat sau determinabil
B
73. Ce nseamn capacitatea procesual?
a. aptitudinea general a persoanelor de a dobndi si
exercita drepturi si de a-si asuma obligaii, n plan
procesual pentru a valorifica n justiie dreptul
sau interesul n legtur cu care s-a nscut litigiul;
b. aptitudinea persoanelor de a avea drepturi si obligaii
civile
c. aptitudinea persoanelor de a avea numai drepturi n
plan procesual pentru a valorifica n justiie interesul
n legtur cu care s-a nscut litigiu
A
74. Ce presupune calitatea procesual?
a. aptitudinea prilor din proces de a avea drepturi si
obligaii n plan procesual;
b. existena unei identiti ntre persoana reclamantului
si persoana c are este titular al dreptului subiectiv n
raportul juridic dedus judecii si ntre persoana prtului
si cel obligat n acel raport juridic;
c. dreptul reprezentanilor legali de a sta n proces n locul
persoanelor lipsite de capacitate procesual de exerciiu
B
75. Cum se poate face transmiterea calitii procesuale?
a. numai pe cale legal
b. pe cale legal si convenional
c. calitatea procesual nu se poate transmite
B
76. Dup scopul material urmrit de reclamant aciunea civil n ce se
clasific?

https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xap1/v/t59.2708-21/12503030_=80b55e5726969d60b25a8af3c65c2d78&oe=5699E2DB&dl=1

14/01/16 19:27
Page 13 of 19

a. aciuni reale, aciuni personale si aciuni mixte


b. aciuni n realizarea dreptului, aciuni n constatarea
dreptului, aciuni n constituirea de drepturi
c. aciuni principale, aciuni incidentale;
B
77. Care este situaia la care se refer cazurile de incompatibilitate?
a. situaia n care judectorul se afl n relaie de rudenie
sau de prietenie cu una din prile din proces
b. situaia n care instana unde judectorul funcioneaz
ca magistrat nu este competent s judece
c. situaia n care judectorul a pronunat o hotrre n
cauza respectiv si nu poate lua parte la judecata
aceleiasi pricini n apel sau n recurs si nici n caz de
rejudecare dup casare sau n situaia n care judectorul
a fost martor, expert sau arbitru n aceeasi cauz;
C
78. La cine se refer incompatibilitate ?
a. judector;
b. judector si procuror
c. judector, procuror, expert sau arbitru;
A
79. De cine poate fi invocat incompatibilitatea?
a. de partea interesat; de instan din oficiu; de procuror
b. de instan din oficiu;
c. de procurer
A
80. Pentru a fi parte n proces,o persoan ce condiii trebuie s
ndeplineasc?
a. s dovedeasc c i s-a nclcat un drept;
b. s pretind un drept; s aib calitate procesual;s justifice
un interes;s aib capacitate procesual;
c. s justifice interesul n introducerea si susinerea aciunii
B
81. Cum poate fi intervenia terilor n proces?
a. numai principal;
b. numai accesorie
c. principal sau accesorie
C
82. Cum poate fi fcut cererea privind chemarea n judecat a altei
persoane care ar putea
spretind aceleasi drepturi ca si reclamantul ?

https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xap1/v/t59.2708-21/12503030_=80b55e5726969d60b25a8af3c65c2d78&oe=5699E2DB&dl=1

14/01/16 19:27
Page 14 of 19

a. de oricare dintre pri;


b. numai de reclamant
c. numai de prt;
A
83. De cine se depune cererea privind artarea titularului dreptului?
a. att de reclamant ct si de prt
b. numai de reclamant
c. numai de prt
C
84. Ce se ntmpl dac reprezentantul prii n proces (persoan fizic
sau juridic) nu face
dovada calitii sale?
a. instana va anula actele fcute de reprezentantul care nu poate
face dovada calitii sale
b. instana poate admite actele de dispoziie fcute cu o procur
General
c. instana poate acorda un termen pentru remedierea acestor
lipsuri si dac nu au fost nlturate, cererea va fi anulat;
C
85. Cnd mai multe persoane pot fi mpreun reclamante sau prte?
a. au un reprezentant comun
b. obiectul pricinii este un drept sau o obligaiune comun ori dac
drepturile sau obligaiile lor au aceeasi cauz;
c. au pornit mpreun o aciune indiferent dac au un drept sau o
obligaie comun;
B
86. Ce cuprinde competena material?
a. numai competena material funcional
b. numai competena material procesual;
c. competena material funcional si competena material
procesual
C
87. Cum poate fi competenta materiala?
a. competen teritorial de drept comun, competen teritorial
alternativsau facultati v si competen teritorial exclusiv
sau excepional;
b. competen general
c. competen material;
A
88. Cum sunt normele ce reglementeaza competenta generala?
a. norme dispozitive
b. norme imperative ns n funcie de organul la care se

https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xap1/v/t59.2708-21/12503030_=80b55e5726969d60b25a8af3c65c2d78&oe=5699E2DB&dl=1

14/01/16 19:27
Page 15 of 19

reda
c. imperative;
C
89. Cum sunt normele ce reglementeaza competenta materiala?
a. norme de la cre partile se pot abate cu incuviintarea instantei;
b. norme imperative
c. norme dispozitive;
B
90. Cum sunt normele ce reglementeaza competenta teritoriala
exclusiva sau exceptionala?
a. norme imperative
b. norme dispozitive
c. imperative sau dispozitive in functie de instanta la care
se refera;
A
91. De competenta carei instante sunt cererile pentru repararea
prejudiciilor cauzate prin erori
judiciare savarsite in procesele penale ?
a. judectoriilor;
b. tribunalelor
c. curtilor de apel;
B
92. De competenta carei instante sunt cererile pentru recunoasterea,
precum si cele pentru
incuviintarea executarii silite a hotararilor date in tari straine ?
a. judectoriilor
b. tribunalelor
c. curtilor de apel
B
93. Unde se fac cererile privitoare la un bun imobil?
a. la intanta in circumscriptia careia se afla bunul imobil
b. la instana domiciliului reclamantului
c. la intanta domiciliului paratului;
A
94. Unde se face cererea cand imobilul este situat in circumscriptia mai
multor instante?
a. la instana domiciliul prtului
b. la oricare din instanele n circumscripiile crora se afl imobilul,
indiferent dac n acea circumscripie se afl sau nu si domiciliul
prtului
c. la instana domiciliului sau resedinei prtului, dac acestea
se afl in vreuna din aceste circumscripii, iar n caz contrar, la

https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xap1/v/t59.2708-21/12503030_=80b55e5726969d60b25a8af3c65c2d78&oe=5699E2DB&dl=1

14/01/16 19:27
Page 16 of 19

oricare din instanele n circumscripiile crora se afl imobilul.


C
95. Cand exista conflict de competenta?
a. cand doua sau mai multe instante se declara competente sa
judece aceeasi pricina
b. cnd dou sau mai multe instane, prin hotrri irevocabile
s-au declarat necompetente de a judeca aceeasi pricin
c. cnd acel conflict apare ntre o instan judectoreasc si un
organ fr activitate juridicional;
B
96. De cine este solutionat conflictul de competenta dintre doua instante
judecatoresti?
a. de instanta superioara aflata in conflic
b. de instanta superioara celei in fata careia a aparut conflictul
c. de instanta superioara si comuna intantelor aflate in conflict
C
97. De cine este solutionat conflictul de competenta dintre o instanta
judecatoreasca si
un organ cu activitate
a. de instanta judecatoreasca ierarhic superioara instantei in
Conflict
b. de Inalta Curte de Casatie si Justitie;
c. de Curtea de apel in raza creia se afl judectoria sau
tribunalul aflat n conflict.
A
98. La ce cale de atac este supusa hotararea prin care solutioneaza
conflictul de
comptenta?
a. recursului in termen de 5 zile de la comunicare

b. recursului in termen de 5 zile de la pronuntare


c. nici unei cai de atac;
A
99. n situaia in care una dintre pri are dou rude sau afini pana la
gradul al patrulea
inclusiv printre magistrati sau asistentii judiciari iinstantei, ce fel de
cerere poate fi
formulata?
a. incompatibilitate;
b. recuzare;
c. stramutare

https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xap1/v/t59.2708-21/12503030_=80b55e5726969d60b25a8af3c65c2d78&oe=5699E2DB&dl=1

14/01/16 19:27
Page 17 of 19

100. Cand trebuie ceruta stramutarea pentru motive de rudenie au


afinitate?
a. inainte de inceperea oricrei dezbateri

b. in orice stare a pricinii;


c. numai de ctre procurorul de la Parchetul de pe langa Inalta
Curte de Casatie si Jutitie;
A
101. Unde se depune cererea de stramutare intemeiata pe motive de
banuiala
legitima?
a. Inalta Curte de Casatie si Justitie

b. instanta imediat superioara


c. instanta la care se afla dosarul
A
102. De cine poate fi invocata exceptia de necompetenta relativa?
a. de procuror;
b. de instanta din oficiu;
c. de catre parat
C
103. Cand se face investirea instantei in favoarea careia s-a pronuntat
declinarea de
competenta?
a. la data ramanerii irevocabile a hotararii

b. la data pronuntarii ei;


c. la data mentionata in hotarare
A
104. Hotararea de declinare a competenei are putere de lucru judecat?
a. da fta de toate instntele:
b. nu;
c. numai cuprivire lainstanta care se dezinvesteste

C
105. Cum sunt actele de procedura intocmite de un judecator
necompetent?
a. sunt nule in totalitata lor
b. sunt nule numai daca a cauzat partii o vatamare
c. sunt lovite de nulitate absoluta, cu exceptia probelor care
raman castigate cauzei si care nu vor fi refacute de instanta
competenta decat pentru motive temeinice

C
106. Ce se intelege prin prorogarea competentei?
a. situaia n care o instan nu este competenta
b. situaia n care o instan competent sa soluioneze
cererea cu care a fost sesizat de ctre reclamant, devine
competents soluioneze si cereri care,in mod normal, sunt de

https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xap1/v/t59.2708-21/12503030_=80b55e5726969d60b25a8af3c65c2d78&oe=5699E2DB&dl=1

14/01/16 19:27
Page 18 of 19

competenta altei instane;

c. situatia in care instanta isi declina competenta in favoarea altei


instante;
B
107. Cand intervine prorogarea judecatoreasca de competenta?
a. in cazul declinarii competentei;
b. n cazul delegrii instanei;

c. in cazul conflictului de competenta


B
108. Ce inseamna conexitatea?
a. prile pot solicita ntrunirea mai multor pricini chiar dac
soluionarea lor este de competena unor instane de grade
diferite;
b. prile pot solicita ntrunirea mai multor pricini ce
se afl naintea aceleiasi instane sau instane deosebite,
de acelasi grad, n care sunt aceleasi pri sau chiar
mpreuncu alte pri si ale cror obiect si cauz au ntre
ele o strns legtur;
c. prile pot solicita ntrunirea mai multor pricini chiar dac
soluionarea lor este de competena unor instane de grade
diferite ns n cauzele respective sunt aceleasi pri
B

https://cdn.fbsbx.com/hphotos-xap1/v/t59.2708-21/12503030_=80b55e5726969d60b25a8af3c65c2d78&oe=5699E2DB&dl=1

14/01/16 19:27
Page 19 of 19