Sunteți pe pagina 1din 10

INSPECTORATUL COLAR AL

MUNICIP1ULUI BUCURE$TI
OLIMPIADA DE BIOLOG1E
Faza pe sector
28 I A N U A R I K 2006

CLASA A IX A
SUBIECTE:
I.

ALEGERE SIMPLA

Alegeti un singur rSspuns corect dintre variantele propuse (50 puncte).

I.Celula:
A. procariota este foarte bine compartimentata ;
B. animala contine vacoule de dimensiuni mari ;

C. funclioneaza ca un sistem biologic inchis;


D. contine organite celulare neprotopiasmatice si protopkismaticc.
2.Citoplasma:
A. este un sistem coloidal ;
B. se afla in interiorul mitocondriei ;
C. contine ca mediu de dispersie micele organice;
D. contine citosclielet in celula procariota.
3.Membrana cclulara:
A. contine mureina;
B. contine un strat extern fosfolipidic si unul intern proteic;
C. are proteine cu partile hidrofiie orientate spre interipr;
D. confine colesterol in stratul lipidic.
4.Referitor la lizozomi:
A. sum delimitati de o dubla membrana
13. confera culoare petalelor;
C. contin proteine pastrate in mediu alcalin;
D. sintetizeaza polizahande pe care le"impacheteaza"in vezicule.
5. Nucleul:
A. prezinta substan{3 fundamentala numitS matrice;
B. conjine cariolimfa,acizi nucleic! si proteine ;
C. prezinta membrana simpla strabatuta de pori;
D. se intalneste in hematiile adulte situat la pcriferie ;
6. Ribozomii:
A. sunt constituent! celulari protoplasmatic!;
B. conjin ADN, lipide si unele metale;
C. au rol in compartimentarea celulei;

D. au forma de discuri suprapuse cu micro- si macrovezicule;


7. Leucoplastele:
A. au rol in fotosinteza;
B. conjin pigment! albi;
C. sunt incolore 5! au rol in sinteza si depozitarea unor substante:
D. sunt prezente si in celulele animale;
S.CIoroplastuI:
A. realizeaza in stroma sinleza substantelor organicc;
B. este prezent in radacinile si tulpinile tuberizaie;
C. tontine lilacoide cu cnzime oxido-reducatoarc;
D. asigura in timpul noptii eliininarea CO:
9. Profaza rnitozei:
A. cste mai lunga decat profaza meiozei;
B. cromozomii monocromatidici se fixeaza pe fllameniclc fUSUllli (le diviZillllC CU
ajutoru! centromerului;
C. in timpul ei inccpc individualizarca cromozomilor:
D. conduce la dezorganizcirea cromatineL
lO.AIegeti enuntul incorect referitor la meioza:
A. in metafaza i cromozomii sunt tetracromatidici;
B. in telofaza 1 cromozomii bicromatidici migrcaza spre polii celulei;
C. in profaza I se formeaza tetradele cromatidice;
D. la finalul telofazei II se formeaza 4 cclulc haploide
11. In interfaza:
A. se dezorganizeaza nucleolul si invelisul nuclear;
B. activitatea mitocondriilor este intensa;
C. are loc formarea fusului de diviziunc ;
D. numarul de cromozomi este mare datorita sintezei de ADN;
12.Alege(i enuntul incorect referitor la cromozomi:
A. sunt structuri permanente ale celulei
B. la procariote sunt formati din ARN puternic condcnsat, aceasta structura fiind
mentinuta de ADN ;
C. pot contine lipide, Mg2+ si Ca 2+ ;
D. cromozomii sexului se numesc heterozomi.
13.Cromozomii aflati in initoza:
A. sunt monocromatidici in profaza ;
B. sunt bicromatidici in telofaza;
C. sunt monocromatidici in anafaza;
D. in mclafaza, odata cu deplasarea lor spre poli, dispare centromerul.
14.Mitoza:
A. fusul de diviziune apare in interfaza ;
B. in metafaza, cromozomii dispusi in tetrade sunt situati in planul ecuatorial al
ceiulei ;
C. formeaza celulc-fiice haploide, identice ;
D. asigura uniformitatea indivizilor unei specii.

IS.Fiecare din celulele fiice formate prin diviziunea meiotica a iinei celule mama cu
2n = 18 cromozomi.are :
A.n =18 cromozomi ;
B. n =9 cromozomi ;
C. 2 n = 18 cromozomi ;
D. 2 n "9cromozomi.
16.Mito/a :
A. injumatateste nr. cromozomilor in celulele fiice ;
B. arc loc in celulele somatice ;
C. se realizeaza in absenta fusului de diviziune ;
D. debuteaza cu metafaza.
17.AI)N-ul nu este localizat in:
A. mitocondrie ;
B. cloroplast;
C. reticul endoplasmatic ;
D. nucleu.
IS.Nuclcolii:
A. contin numai ADN ;

B. au membrana proprie ;
C. nu au rol in diviziune ;
D. au rol in biogeneza ribozomilor,
19.Diviziunea propriu-zisa:
A. reprczinta inlerfaza ;
B. reprez.inta numai diviziunea nucleului ;
C. sfarscstc cu formarea a 2 celule ;
D. sc finalizeaza cu formarea a 2 sau 4 celule fiicc cu nuniar de cromo/onii
identic sau diferit de eel al celulei mama.
20.Celula eucariota tanara are urmatoarea caracteristica:
A. este de dimensiuni mari ;
B. este izodiametrica ;
C. are nucleul situat marginal ;
D. prezinta frecvente malcrii de rezcrva.
21.Teoria celulara:
A. afirma ca celulele nu pot exista individual ;
B. a fost elaborata dupa descoperirea microscopului optic;
C. sustine ca celula a fost descoperita studiind o sectiune prin epiteliul bucal ;
D. sustine ca nu toate celulele au nucleu ;
22.1n alcatuirea micelelor nu intra:
A. glucide;
B. proteine;
C. lipide;
D. apa.
23.Protoplasms:
A. se mai nuineste citoplasma;

B. este formata doar din substante organice;


C. este mai fluida in celulele tinere;
D. are proprietati nespecifice.
24.Citoplasma prezinta intotdeauna:
A. citoschelet;
B. curenti citoplasmatici;
C. microtubuli si microfilamente;
D. substante minerale ;
25.Plasmalerna eucariotelon
A. contine un strat extern, fosfolipidic si u n u l intern, proteic;
B. prezinta si polizaharide;
C. are permeabilitate pentru orice substanta;
D. nu poate suferi deformari.
26.Organitele celulare:
A. corespund compartimentelor celulare;
B. s-au format doar prin citosimbioza;
C. cuprind si incluziunile ergastice;
D. de regula, nu stint delimitate de membrane.
27.CeIulele procariote:
A. au nucleu;
B. au perete celular rigid;
C. nu au plasmalema;
D. se grupeaza formand tesuturi.
ZS.Ribozomii:
A. sunt constituenti celulari membranari;
B. sunt identic! la procariote si eucariote;
C. au rol in sinteza lipidelor;
D. nu lipsesc lacianobacterii.
29. Celula vcgetala nu contine:
A. perete celular;
B. tonoplast;
C. condriozom ;
D. mezozom;
30. Plasmoliza:
A . este consecinta permeabilitatii selective a membrane!;
B. reprezinta marirea volumului vacuolar;
C. se datoreaza patrunderii ape! in celula prin osmoza;
D. determina desprinderea peretelui celular.
31. Citosolul:
A. se afla in stare de gel in celulele glandulare active;
B. se afla in stare de sol in celulele semintelor uscate;
C . inglobeaza elemente care participa la formare fusului de diviziune;
D. nu contine organite.
32. Dicliozomii:
A. totalitatea lor constituie condriomu! celular;

B .sum numerosi in apropierea nucleului;


C. fagociteaza proleine;
D. nu prezinta vezicule.
33. In timpul intcrfazci:
A. incepe condensarea cromozomilor;
B. au loc procese care se intind pe 10% din durata ciclului celular;
C. se produce citochineza;
D. se sintetizeazaenzime.
3-l.Croniozomii din metafaza I:
A. sum format! din patru brate;
B. isi continua spiralizarea in anaf'aza 1;
C. isi cliveaza centromerul;
D. nu pot (1 recombinati .
35. Fago/omul:
A. reprezinta inglobarea unor solutii;
B. se mai numeste pinozom;
C. eniite pseudopode;
D. fuzioneaza cu un lizozom.
36. Punctuatiunile:
A. se intalnesc la celula animala;
B. rcprezinla mici spatii in plasmalenia;
C. sunt caracteristice doar celulei vegetale;
D. prezinta plasmodesme.
37. Cariotipul:
A. se mai numeste idiograma;
B. se realizeaza dup5 pozitia centromerukii;
C. nu depinde de lungimeacromozomilor;
D. dctermina ordonarea cromozomilor.
38. Mitoza:
A. se finalizcaza cu formarea celulelor reproducatoare;
B. se intalneste si in celula procariota;
C. nu duce la modificarea n u m a r u l u i de cromozomi al celulelor fiice ;
D. este o diviziune directa .
39. Grupa de sange AB (IV ) apare datorita:
I
p O ~"
A. semidominantei;
B. codominantei;
~7"T~x
"""
C. supradominantei;
D. dominantei incomplete.
w?5 ^\^s
40. O plants de mazarc are genotipul NzGv. Ce proportie vor avea gametii Nv, daca
genele sunt situate in cromozomi diferiti?
A. 50%;
B. 25%;
C. 75%;
D. 100%.
41. Daca genele a si b produc moartea timpurie a embrionilor, prin incrucisarea
intre doi indivizi AaBb vor rezulta:

A. 25%indivizi viabili;
B. 9/16neviabili si 7/16 viabili;
C. 9/16 viabili si 7/16 neviabili;
D. 8/16 viabili si 8/16 neviabili.
42. Fenomenul de heterozis se manifests la:
A. indivizi puri din punct de vedere genetic;
13. indivizi homozigoti;
C. hibrizi;
D. plante care se autopolenlzeaza.
43. Care dintre strueturile urmatoare nu reprezinta un organit celular specific?:
A. neurofibrile;
B. corpusculii Nissl;
C. miofibrile;
D. ribozomii;
44. Cel mai marc corpuscul celular este:
A. citoplasma;
B. mitocondria;
C. nucleul;
D. aparatul Oolgi.
45. Cea mai mare cantitate de ATP se formeaza in:
A. ribozomi;
B. hialoplasma;
C. mitocondrii;
D. dictiozomi.
46. In profaza mitozei are loc :
A. gruparea cromozomilor omologi in tetravalenli;
B. dezorganizarea cromozomilor;
C. aparitia fusului de diviziune;
D. dezorganizarea fusului de diviziune.
47. Cromozomii ajung la polii celulei in :
A. profaza;
B. anafaza;

j,~H

C. metafaza;
D. telofaza.
48. In interfaza are loc:
A. separarea cromozomilor;
B. disparitia membranei celulare;
C. dublarea cantitatii de ADN;
D. condensarea cromatinei.
49. Nu sunt proteine:
A. enzimele;
B. colagenul;
C. hemoglobina.
D. glicogenu!
50. Descopera eroarea referitoare la apa:
A. este principalul solvent si mediul de dispersie al diferitelor substante;

,
B. ia parte la numeroase reactii chimice;
C. are rol in transportul substantelor in celula;
D. arc rol in transmiterea caracterelor eredilare.

II.

ALEGERE GRUPATA ( 25 pun etc)

Pentru urmatorii itemi folositi urmatoarea cheie de notare:


A - daca 1,2,3 sunt corecte
B - daca 1 51 3 sunt corecte
C - daca 2 5 i 4 sunt corecte
D - daca 4 este cored
E - toate variantele sunt corecte sau sunt gresite
51. Conlponcnte celulare care prezinta o membrana dubia s u n t :
d>. nucleul;
2>mitocondriile;
J. cloroplastele;
4. ribozomii;
52. Sunt organite din celula eucariota purtatoare de informatie gcnetica proprie:
1, plastidele;
- 2. dicliozomii;
A mitocondriilc;
4. RI-;
53. Mitocomlriilc:
1. sunt delimitate de o membrana simpla :
2. asigura respiratia celulara:
3. contin lipide cu rol oxido-reducator;
4. contin ADN propriu;
54. Reticulul endoplasmatic:
1. asigura respiratie celulara ;
2. are rol in metabolismul glicogenului ;
3. estc delimitat de o dubia membra'ia ;
4. are rol mecanic.
55. Incluziunile ergastice:
1. sunt inconjurate de o membrana plasmatica;
2. sunt produsi ai nietabolismului ceiular;
3.contin depozite de ATP;
4. pot confine cristale minerale (silicati);
56. Importanfa meiozei consta in:
1. formarea celulelor diploide;
2. formarea celulelor reproducatoare;
3. formarea celulelor somatice;
4. genereaza diversitate in lumea vie;
57. Profaza II a meiozei:
I . este foarte scurta;

2. nu presupune realizarea schimbului de gene intre cromozomii omologi


3. cromozomii sum bicromatidici;
4. cromozomii-fii, denumi|i si cromatide, se dispun in placa metafazica;
58. Ccntrumerul croraozomului:
1. fixeaza cromozomul de fiiamentele fusului dc diviziune;
2. uneste cromatidele;
3. se poate evidentia la microscopul electronic;
4. se cliveaza impreuna cu cromozomii in rnelafazn niiuwci.
59. Discurilegranale:
1. se gasesc in mitocondrii;
2. se gasesc in cforoplaslc;
3. se gasosc in ribozomi;
4. contin clorofila;
60. Lcgea I a liii Mendel stipiilca/.a ca:
1. in PI factorul ereditar recesiv nu se exprima (cnotipic;
2. gamctii indivizilor hibrizi contin factori ereditari pereche;
3. indivizii hibrizi din FI sunt heterozigoli:
4. in 1*2 indizivii au fenotip identic.
61. Sunt structuri care confin iMg2+:
1. cloroplaste/e;
2. ribozornii;
3. cromatina;
4. cenlrozomii;
62. Sunt caractere dominante la om ;
1. nas drept;

2. nas acvilin;
3. buze siibtiri;
4. buze groase.
63. Geneie:
1. se recombina in cursul hibridarii sexuate ;
2. sunt in numar mai mare decat a) cromozomilor;
3. letale segrega in raport de 2 : I ;
4. alele sunt diferite in organismul homozigot.

64. Centrozomul :
1. se divide in cursul mitozei;
2. fbrmeaza ftisul de diviziune ;
3. este format din 1-2 centrioli;
4. se afla langa nucleu,
65. Proteinclc:
1. reprezinta elementul de constructie a materiei vii;
2. au rol energetic ;
3. au rol reglalor ;
4. au rol de transport ;
66. Turgescenfa este:
1. crestera presiunii osmotice din interiorul celulei;
2. crestera volumului celulei;

3, patrunderea apei in celula;


4. scaderea presiunii osmotice din interiorul celulei.
67. ( J r a n u l e l e lui Palade:
1 . sum alcatuitc din A R N si proteine;
2. sunt prezente la procariote si eucariote;
3. nu au rol in sinteza glucidelot;
4. nu pot (1 vazute la microscopul optic.
68. U n caracter dominant:
1. apare chiar din F : l in orice hibridare;
2. este de regula mai vechi decat seria de alele care deriva din el;
3. este exprimat m fiecare garnet produs de indivizii dc tip DD;
4. se afla in perechi la indivizii heterozigoti.
69. Factorul creditar:
1. 1'ornieaza perechi la indivizii haploizi;
2. este denumirea data de Mendel conceptului de gena;
3. este unic la diploizi;
4. este de acelasi fel la homozigoli.
"U. In Icgatura cu dihibridarea:
1. genitorii difera prin doua perechi de caractere;
2. raportul de segregare pentru fiecare pereche de fac'.ori, in F2, este de 3:1:
3. In F2 pot rezulta noi combinatii de gene la homozigoti;
4. se combina 2 2 cu 2 2 gameti idemici.
71. Crossing-over-ul reprezinta:
!. schimb reeiproc de gene intre cromozomii omologi:
2. schimb nereciproc de gene intre cromozomii omologi:
3. aparitia cromozomilor recombinati;
4. succesiunea genelor in cromozom.
72. Celulele procariote:
1. sunt Ibarte raspandite;
2. au mi nucleu delimitat de o membrana dubla prevazuta cu pori;
3. metabolismul lor este mai intens decat al celulclor eucariote;
4. prezima citopiasma care e formata din hialoplasma si eitoschclet.
73. I'rin incrucisarea u n u i soarece de culoare gri cu u n u l de culoare alba, rezulta in
F2 :
1. 50% soareci gri si 50% soareci albi;
2. 75 % soareci gri si 25% soareci albi;
/ .
, 3. este o segregare nonmendeliana;
4. este o segregare genotipica in raport de 1:2:1.
74. Nucleul:
1. reprezinta centrala energetica a celulei;
j h ^ |^ ^
2. este situat de obicei central;
3. este prezent la majoritatea celulelor procariote;
4. este considerat sediul ereditatii.
75. Thomas Morgan a fundamental:
1. legea puritatii gametilor;
2. legea segregarii independente a caracterelor;

3. structure chimica a acizilor nucleici;


4. tcoria cromozomala a ereditatii;

I I I . PROBLEME (15 puncte)


(fiecare varianta cored aleasa arc valoarea de 3 puncte)
A!egeti un singur raspuns cored dintre variantele propose.
76. Din 36 nioli glucoza se vor obtine in hialoplasma :
.

A. 72 moli ATP;

B. 1296 moli ATP;


C. 3456 moli ATP;
D. 2502 moli ATP.

77. Prin iricrucisarea dintre un s.oarece de culoarc galbena cu unui de culoare ,t '$
tenusie rezulta:
A. 2/3 joareci galbeni
B. numai joareci galbeni
C. % soarcci galbeni si '/> soared gri
D. '/z soareci galbeni si Vi soareci gri
78. O mama cu genotipul L A 1 va putea avea un sfert dintre copii cu genotipul II daca
genotipul tatalui este:
V_/
A. L A L A
B. L A I
C. II

D!LBL"

79. Intr-o familie.copiii an grupcle de sange: O(J), A(II) si B(III). Parintii pot fi:
A. c?OI si ?AI1;
B. OABIV si JABIV;
C. cJBIII si 9/KlI;
D. 9AH si cjABlV.
80. Un barbat cu ochi caprui si fara pistru^dar al carui tata avea ochi albastri, se
casatoreste cu o femeie cu ochi albastri si pistruiata, dar a carci mama nu avea
pistrui. Stabiliti procentul descendentilor cu ochi albastri, stiind ca cele doua
caractere "ochi caprui" si "pistruiat" sunt dominante.
A. 25%;
B. 50%;
C. 75%;
D. 100%.

INOTA: TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATOR!!.


TIMP DH UJCIUJ 3 ORE.

10