Sunteți pe pagina 1din 1

,F

dcreditat pEnku
ANAUZEM'EDICALE

SREN ISO ijl89:2007


CBRTIFICAT DE ACREDTTARE

TECHF*OMED GRSUP

fll ltrI

de analize medicale

nr.

14704

ililililililililililililililil||ilill
000001 4704

Nume: JURCOANE FLORIN

CNP:

81d/?013

2790624021870

Varsta: 36 ani

Sex:

Feminin
Adresa: Ors,Chisineu-Cris, AR

nregistrat la', Q2.12.201 5 1 5',02


Recoltat la: 02.12.2015 1 5:08
Eliberat la: 06.01 ,2016 10:38

IMUNOLOGIE
Proba primara: ser
Starea probei: corespunzator

NEGATIV

MARKERI BOLI INFECTIOASE


Proba prlmara: ser
Starea probei: corespunzator

2. Ag Hbs

Este permisa reproducerea totala


Sageata orientata in sus: valori
Sageata orientata in jos: valori

NEGATIV

NBGATIV

NEGATIV

NBGATIV

NEGATIV

NnceCrv

partiala a buletinului de analize cu acordul laboratorului.


crescute
ice scazute

VERIFICAT SIVALIDAT,
MEDIC SEF LABORATOR

Paginal/1(Copie)