Sunteți pe pagina 1din 139

GUVERNUL ROMANIEI

Ministerul Administraiei i

Internelor
Inovaie n administraie

UNIUNEA EUROPEANA

Programul Operaional

Fondul Social European

Dezvoltarea Capacitii
Administrative"

ROMANIA
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I TINERETULUI
UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca
Tel. (00)40-264-40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02; 40.53.22
Fax:40-264-59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

MANAGEMENTUL PROIECTELOR. DEZVOLTARE DURABILA

SUPORT DE CURS

Prof. Univ. Dr. Margareta Florescu


Lect. Univ. Dr. Balogh Marton
Lect. Univ. Dr. Bogdana Neamu
Asist. Univ. Drd. Natalia Balogh

CUPRINS
PARTEAI. CONCEPTELE DE MANAGEMENT, PROIECT I MANAGEMENTUL PROIECTELOR 4
CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE MANAGEMENT............................................................................11
l.l.APARIIACONCEPTULUIDEMANAGEMENT........................................................................11
1.2. DEFINIII IACCEPIUNIALE TERMENULUI DE MANAGEMENT.................................13
CAPITOLUL II. CONCEPTUL DE PROIECT.......................................................................................15
2.1.DEFINIIIIACCEPIUNIALETERMENULUIDEPROIECT..................................................15
2.2. CARACTERISTICILE PROIECTELOR.....................................................................................18
2.3.TIPURIDEPROIECTE.................................................................................................................18
2.4. PROIECT VS. PROGRAM..........................................................................................................21
2.5. ORGANIZAIA CENTRAT PE PROIECTE............................................................................22
CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL PROIECTELOR.......................................................................24
3.1. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE MANAGEMENTULUI PROIECTELOR...................26
2.6. Principiul angajamentului......................................................................................................27
2.7. Principiul succesului predefinit.............................................................................................27
2.8. Principiul eficienei/consistenei interne/interdependenei.....................................................27
2.9. Principiul strategiei...............................................................................................................27
2.10. Principiul controlului............................................................................................................27
2.11. Principiul canalului unic de comunicare...............................................................................27
2.12. Principiul mediului de lucru stimulativ.................................................................................28
3.2. ORGANIZAREA STRUCTURAL A MANAGEMENTULUI PROIECTELOR.......................28
2.13. Coordonareaproiectelor........................................................................................................28
2.14. Organizarea matriceal a managementului proiectelor..........................................................29
2.15. Organizarea independent a managementului proiectelor.....................................................29
2.16. Managementul proiectelor ca structur multi-proiect............................................................30
BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................................................31
PARTEA A II-A. CICLUL DE VIA AL PROIECTELOR.......................................................................33
CAPITOLUL I. TIPOLOGIA CICLURILOR DE VIA ALE PROIECTELOR..................................34
.IPROCESENDERULAREAPROIECTELOR................................................................................34
1.2 CICLURI DE VIA ALE PROIECTELOR................................................................................35
2.17......................................................................................................................................Ci
clul de via elementar al unuiproiect............................................................................................36
2.18......................................................................................................................................Ci
clul de viabazatpe faze de dezvoltare..........................................................................................36
1.2.3. Ciclul de viape bazde prototip.........................................................................................37
CAPITOLUL II. CONCEPIA PROIECTELOR....................................................................................38
2.1.SUB-ETAPEALECONCEPIEIDEPROIECT.............................................................................38
2.1.1. AnalizaSWOT................'.....................................................................................................39
2.2. IDENTIFICAREA I DEFINIREA PROBLEMEI DE PROIECT...............................................41
2.3.DEFINIREAOBIECTIVELOR....................................................................................................42
CAPITOLUL III. PLANIFICAREA PROIECTELOR.............................................................................45
2.19..........................................................................................................................................S
TABILIREA I PLANIFICAREA ACTIVITILOR PROIECTULUI.............................................45
2.20.
IDENTIFICAREA I PLANIFICAREA RESURSELOR NECESARE PENTRU
PROIECT ...46
3.3.ATRAGEREADEFONDURI.......................................................................................................47
3.4. METODE IINSTRUMENTE DE PLANIFICARE....................................................................49
2.21. Diagrama Gantt....................................................................................................................49
2.22. MetodaPERT........................................................................................................................50
2.23. Metoda Drumului Critic (Critical Path Method - CPM)........................................................51
2.24. Metoda Cadrului Logic.........................................................................................................52
CAPITOLUL IV. IMPLEMENTAREA PROIECTELOR........................................................................55
4.1.MANAGEMENTULFINANCIARALPROIECTELOR...............................................................56
4.2. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE N CADRUL PROIECTELOR.........................57
4.3.RELAIACUFINANATORII....................................................................................................61
4.4. RELAIA CU BENEFICIARII....................................................................................................62
CAPITOLUL V. EVALUAREA I NCHEIEREA PROIECTELOR.......................................................63

5.1. MODELE DE EVALUARE A PROIECTELOR...........................................................................63


2.25. Evaluareaproiectelor n vederea finanrii............................................................................63
2.26. Evaluarea intern..................................................................................................................63

5.1.3. Evaluarea rezultatelor...........................................................................................................64


5.2. NCHEIEREA PROIECTULUI...................................................................................................65
BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................................................67
PARTEA A III-A. FONDURILE STRUCTURALE ALE UNIUNIIEUROPENE.......................................69
CAPITOLUL I. FONDURILE STRUCTURALE AL UNIUNII EUROPENE I DOMENIILE DE
APLICARE.......................................................................................................!....................................71
l.l.OBIECTIVELEFONDURILORSTRUCTURALE........................................................................72
1.2 FONDURILE EUROPENE COMPLEMENTARE FONDURILOR STRUCTURALE I DE
COEZIUNE..........................................................................................................................!............73
CAPITOLUL II. FONDURILE STRUCTURALE N ROMNIA..........................................................74
2.1. PROGRAMAREA FONDURILOR STRUCTURALE.................................................................74
CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL PROGRAMELOR OPERAIONALE......................................77
3.1.CIRCUITULFONDURILOREUROPENEPOST-ADERARE......................................................78
3.2. ALOCRI FINANCIARE I CONSIDERAII PRIVIND ROMNIA.......................................81
CAPITOLUL IV. CAPACITATEA DE ABSORBIE A FONDURILOR STRUCTURALE...................83
4.1.CONCEPTIMETODOLOGIE...................!...............................................................................83
4.2. METODOLOGIA DE EVALUARE A CAPACITII ADMINISTRATIVE..............................83
4.3.MODULDEEVALUARE..........................................!.................................................................85
4.4. EVALUAREA CAPACITII ADMINISTRATIVE DE ABSORBIE.......................................86
BIBLIOGRAFIE............................!.............................................................!........................................89
PARTEA A IV-A. DEZVOLTARE DURABIL..........................................................................................90
CAPITOLUL I. DEFINIREA CONCEPTULUI......................................................................................91
1.1 Etimologie....................................................................................................................................91
1.2. Originile conceptului...................................................................................................................91
1.3 Dezvoltarea durabil i derivaii acesteia......................................................................................93
1.4RaportulBrundtland.......................................................................................................................97
2.27......................................................................................................................................n
fiinarea Comisiei Naiunilor Unite pentru Mediu i Dezvoltare (WCED)......................................97
2.28......................................................................................................................................Vi
ziunea i conceptele cheie ale raportului Brundtland......................................................................97
2.29......................................................................................................................................Pr
incipii ale dezvoltrii durabile: motenirea" raportului Brundtland...............................................99
1.5Definiii.........................................................................................................................................99
2.30........................................................................................................................................Cei
trei E ai dezvoltrii durabile - rolul valorilor n definirea dezvoltrii durabile...................................101
2.31........................................................................................................................................Pri
ncipiul integrrii...............................................................................................................................102
CAPITOLUL II. DEZVOLTAREA DURABIL N CONTEXTUL UNIUNII EUROPENE...............104
2.32........................................................................................................................................ Intr
oducere.............................................................................................................................................104
2.33........................................................................................................................................ Pre
ocupri timpurii. Apariia principiului integrrii................................................................................104
2.34........................................................................................................................................ Str
ategia Uniunii privind Dezvoltarea Durabil.....................................................................................105
2.3.1. SDDrevizuit (2006)..........................................................................................................106
2.35. Primul raport privind progresul SDD...................................................................................107
2.36. Al doilea raport privind progresul SDD...............................................................................108
2.4 Strategiade laLisabona................................................................................................................108
2.37........................................................................................................................................ SD
D versus Lisabona n privina dezvoltrii durabile............................................................................109

2.38........................................................................................................................................ Str
ategia Europa 2020............................................................................................................................109
CAPITOLUL III. POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONAL I DEZVOLTAREA
DURABIL..........................................................................................................................................111
CAPITOLULIV. DEZVOLTAREA DURABIL N ROMNIA........................................................113
2.39........................................................................................................................................ Isto
ric i etape.........................................................................................................................................113
2.40........................................................................................................................................ Str
ategia Naional privind Dezvoltarea Durabil..................................................................................114
2.41........................................................................................................................................ De
zvoltarea durabil n contextul fondurilor structurale........................................................................115
BIBLIOGRAFIE...................................................................................................................................117

Program Postuniversitar n Managementul Administraiei Publice


Syllabus pentru disciplina
MANAGEMENTUL PROIECTELOR. DEZVOLTARE DURABIL
/. INFORMAIIGENERALE DESPRE CURS:
Titlul disciplinei: Managementul proiectelor. Dezvoltare durabil
Semestrul: I
//. INFORMAIIDESPRE TITULARUL DE CURS:
Nume, titlul tiinific: Lect. Univ. Dr. Balogh Marton
Informaii de contact: balogh@apubb.ro Ore de
audien: Mari, 12.00-14.00, SalaI/6
III. DESCRIEREA DISCIPLINEI:
Obiectivele cursului:
Prezentarea conceptele fundamentale specifice domeniului managementului de proiecte;
Dezvoltarea la nivel individual a capacitilor de elaborare, implementare i evaluare a unor proiecte;
Dezvoltarea modalitilor de identificare a unor poteniale surse de fmanare a proiectelor;
Prezentarea programelor europene n vederea accesrii acestor surse de finanare
Prezentarea soluiilor de flexibilizare i de eficientizare a alocrii fondurilor bugetare n managementul
de proiect;
Analiza necesitii dezvoltrii capacitii interne de accesare i de absorbie eficient a fondurilor
europene prin instrumente specifice - proiecte europene;
Prezentarea principalelor definiii i abordri cu privire la dezvoltarea durabil. Analiza critic a
modului n care dezvoltarea durabil presupune integrarea a trei prioriti care se afl n conflict i a
integrrii orizontale i verticale;
Analiza rolului dezvoltrii durabile n contextul Uniunii Europene cu exemplificarea unei politici politica de dezvoltare regional.
Competene dobndite:
Familiarizarea studenilor cu aspectele teoretice (exprimate n doctrin i n practic) precum i cu
aspectele practice (exemple oferite);
Dezvoltarea capacitii de analiz i sintez utiliznd termeni specifici problematicii dezbtute.
IV. BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIE:
2.42. Iovnu, S., Curs de specializare pentru lucrtorii sociali din mediul rural, Editura Waldpress,
Timioara, 2001.
2.43. Mocanu, M., Schuster, C, Managementulproiectelor - Cale spre creterea competivitii, Ediia a
II-a, Editura ALL BECK, Bucureti, 2004.
2.44. Kerzner, H., Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling,
8th Edition, John Wiley&Sons Inc, USA, 2003.
2.45. Lock, D., Management de proiect, Editura Codecs, Bucureti, 2000.
2.46. Opran, C, Stan, S., Nstas, S., Abaza, B., Managementul proiectelor, Editura Comunicare.ro,
Bucureti, 2002.
2.47. Scarlat, C, Galoiu, H., Manual de instruire avansat n managementul proiectelor (PCM),
Bucureti, 2002.
2.48. Jordan, A., Schout, A., The Coordination of the European Union, Oxford: Oxford University Press,
2006.
2.49. Lafferty, W.M., Houden, E., Environmental Policy Integration: Towards an Analytical
Framework", EnvironmentalPolitics, 12(3) pp. 1-22,2003.
2.50. Portney, K., Taking Sustainable Cities Seriously, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2003.

10. Wheeler, S.M., Planningfor Sustainability. Creating Livable, Equitable, and Ecological Communities,
New York: Routledge, 2004.
V. MATERIALE FOLOSITE N CADRUL PROCESULUL EDUCALONAL SPECLFLC
DLSCLPLLNEL:
Pentru o activitate optim n cadrul acestui curs este necesar un calculator conectat la un videoproiector,
asigurate de facultate (se regsesc n dotarea slilor).
VL. PLANLFLCAREA/CALENDARUL NTLNLRLLOR L A VERLFLCRLLOR/EXAMLNRLLOR
LNTERMEDLARE:
1. Cadrul conceptual al managementului proiectelor.
Data planificat: sptmna 1
Organizareantlnirii: 2 h curs, 1 h seminar
Concepte: management, proiect, caracteristicile proiectelor, tipuri de proiecte, organizaia centrat pe
proiecte, managementul proiectelor, principiile managementului proiectelor, organizarea structural a
managementului proiectelor
Bibliografia recomandat: N. Balogh, M. Balogh, M. Florescu, B. Neamu, suport de curs Managementul
proiectelor. Dezvoltare durabil; Lazr, I., Mortan, M., Vere, V., Lazr, S. P., Management general,
Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2004; Mocanu, M., Schuster, C, Managementul proiectelor - Cale spre
creterea competivitii, Ediia a Il-a, Editura ALL BECK, Bucureti, 2004; Opran, C, (coordonator), Stan,
S., Nstas, S., Abaza, B.,Managementulproiectelor, Editura Comunicare.ro, Bucureti, 2002; Lock, D.,
Management de proiect, Editura Codecs, Bucureti, 2000; Wideman, R.M., Fundamental Principles of
Project Management", n ProjectManagement Forum, Digest Volume 4, no. 7, 1999.
2. Ciclul de via al proiectelor: concepia i planificarea proiectelor
Data planificat: sptmna 2
Organizareantlnirii: 1 h curs, 2 h seminar
Concepte: proces, tipologia ciclurilor de via a proiectelor, problem, caracteristicile problemei, analiza
SWOT, obiective, analiza SMART, activiti, bugetul, metoda cadrului logic
Bibliografia recomandat: N. Balogh, M. Balogh, M. Florescu, B. Neamu, suport de curs Managementul
proiectelor. Dezvoltare durabil; Mocanu, M., Schuster, C, Managementul proiectelor - Cale spre
creterea competivitii, Ediia a Il-a, Editura ALL BECK, Bucureti, 2004; Opran, C, (coordonator),
Stan, S., Nstas, S., Abaza, B.,Managementulproiectelor, Editura Comunicare.ro, Bucureti, 2002; Lock,
D., Management de proiect, Editura Codecs, Bucureti, 2000; Weiss, W.J., Wysocki, K.R., 5-Phase
ProjectManagement-A PracticalPlanning&Implementation Guide, Adisson-Wesley Publishing Company,
USA,1992.
3. Ciclul de via al proiectelor: implementarea i evaluarea/ncheierea proiectelor
Data planificat: sptmna 3
Organizareantlnirii: 2 h curs, 1 h seminar
Concepte: managementul activitilor, management financiar, managementul resuselor umane, relaia cu
finanatorul, relaia cu beneficiarii, pre-evaluarea, evaluarea implementrii, post-evaluare
Bibliografia recomandat: N. Balogh, M. Balogh, M. Florescu, B. Neamu, suport de curs Managementul
proiectelor. Dezvoltare durabil; Mocanu, M., Schuster, C, Managementul proiectelor - Cale spre
creterea competivitii, Ediia a Il-a, Editura ALL BECK, Bucureti, 2004; Opran, C (coordonator), Stan,
S., Nstas, S., Abaza, B., Managementul proiectelor, Editura Comunicare.ro, Bucureti, 2002; Lock, D.,
Management de proiect, Editura Codecs, Bucureti, 2000; Weiss, W.J., Wysocki, K.R., 5-Phase Project
Management-A Practical Planning&Implementation Guide, Adisson-Wesley Publishing Company,
USA,1992.

4. Fonduri europene de tip post-aderare pentru Romnia


Data planifcat: sptmna 4
Organizareantlnirii: 2 h curs, 1 h seminar
Concepte: managementul proiectelor europene, instrumente de finanare, managementul programelor
europene, implementarea fondurilor europene
Bibliografia recomandat: N. Balogh, M. Balogh, M. Florescu, B. Neamu, suport de curs Managementul
proiectelor. Dezvoltare durabil; D. Guston, Public Research, Inovation and Technology Policies in U.S.
The Expanding Role of Peer Review processes in the United States", 2001, pp. 4-31; A.C. Weller,
Editorial peer review: its strength and weaknesses", ASIST monograph series, Medford ed., 2001; J.D.
Savage, Funding science in America: Congress, Universities and the Politics of the Academic Pork
Barrel", Cambridge University Press, 1999; N.T.S.C, "Assesing Fundamental Research",
www.nsfgov./sbe/srs/ostp/assess; S. Jasanoff, "The Fifth Branch: Science Advisers as Policy Makers",
Harvard University Press, 1990; Budrugeac, P., Evaluarea cercetrii tiinifice romneti ntre
scientometrie, peer review i originalitate, Revista de Politica tiinei i scientometrie, vol. II, nr.2, 2004;
ProjectManagementManual, Harvard Business School 9-697-034, Rev. October 6, 1997.
5. Cadrul conceptual al dezvoltrii durabile: originile conceptului, diferite abordri, consacrarea
conceptului n documente internaionale (Raportul Brundtland), principiul integrrii, cei trei E ai
dezvoltrii durabile
Data planificat: sptmna 5
Organizareantlnirii: 2 h curs, 1 h seminar
Concepte: dezvoltare durabil, comuniti sustenabile, capacitate de suinere, amprent ecologic,
considerente de mediu, principiul integrrii, raportul Brundtland, echitate intergeneraional
Bibliografia recomandat: N. Balogh, M. Balogh, M. Florescu, B. Neamu, suport de curs Managementul
proiectelor. Dezvoltare durabil; Portney, K., Taking Sustainable Cities Seriously, Cambridge,
Massachusetts: MIT Press, 2003; Selman, P., Local Sustainability: Managing and Planning Ecologically
Sound Places, New York: St. Martin's Press, 1996; Wheeler, S.M., Planning for Sustainability. Creating
Livable, equitable, andEcological Communities, New York: Routledge, 2004.
6. Dezvoltarea durabil n contextul Uniunii Europene: Strategia Uniunii privind Dezvoltarea
Durabil, Strategia de la Lisabona, promovarea dezvoltrii durabile prin intermediul fondurilor
structurale, Strategia Naional a Romniei privind Dezvoltarea Durabil
Data planificat: sptmna 6
Organizareantlnirii: 1 h curs, 2 h seminar
Concepte: SDD, Agenda Lisabona i Goteburg, fonduri structurale, politic regional, managementul
proiectelor europene
Bibliografia recomandat: N. Balogh, M. Balogh, M. Florescu, B. Neamu, suport de curs Managementul
proiectelor. Dezvoltare durabil; Jordan, A., Schout, A., The Coordination of the European Union,
Oxford: Oxford University Press, 2006; Lafferty, W.M., Houden, E., Environmental Policy Integration:
Towards an AnalyticalFramework, EnvironmentalPolitics, 12(3) pp. 1-22,2003.
VII. MOD UL DE EVAL UARE:
Evaluare:
2.51. Participare n timpul cursului i a activitilor de seminar - 10%
2.52. Rezultatele cumulate atrei teste gril scurte care vor fi date la finalul ntlnirilor 2, 4 i 6 - 40%.
2.53. O lucrare de cercetare tiinific care va fi prezentat la finalul cursului - 50%.
Teme sugerate pentru lucrarea de cercetare:
Pentru seciunea Managementul proiectelor
1. Prezentarea principalelor aspecte care difereniaz activitile de proiecte.

2.54. Realizarea unei fie de proiect pe un anumit domeniu de activitate.


2.55. Realizarea i prezentarea unei Matrice Logice a unui proiect n domeniul dezvoltrii resurselor
umane i perfecionrii.
2.56. Realizarea unei fie de post pentru un manager de proiect.
Pentru seciunea Fonduri europene de tip post- aderare pentru Romnia
2.57. Diagnoza politicilor Uniunii Europene fa de instrumentele de aplicare prin proiecte a fondurilor
structurale.
2.58. Msuri speciale pentru dezvoltarea resurselor umane n proiecte finanate din surse publice, incluse
n Programele operaionale POS.
2.59. Asigurarea i creterea convergenei politicilor naionale spre obiectivele strategice recunoscute la
nivel european.
2.60. Mobilizarea fondurilor structurale pentru activitatea de management de proiecte.
2.61. Creterea investiiilor n Romnia prin implementarea proiectelor publice
Pentru seciunea Dezvoltare durabil
2.62. Alegerea unei perspective asupra dezvoltrii durabile din cadrul seciunii teoretice,
operaionalizarea conceptului potrivit acestei accepiuni i propunerea unui set de 15 indicatori pe baza
cruia o comunitate s poat identifica direcia spre care se ndreapt.
2.63. La nivelul comunitii din care provenii identificai la nivelul strategiei de dezvoltare local care
sunt msurile i politicile propuse n vederea promovrii dezvoltrii durabile.
2.64. Integrarea consideraiilor de mediu n politica de dezvoltare economic a Romniei.
2.65. Artai care sunt activitile pe care le-ai ntreprinde n cadrul unui proiect fmanat din fondurile
structurale pentru a promova dimensiunea social a dezvoltrii durabile.
Not: alte teme pot fi discutate cu titularul cursului i pot fi abordate numai cu acceptul acestuia n vederea
evalurii finale.
VIII. DETALIIORGANIZATORICE, GESTIONAREA SITUATIILOR EXCEPIONALE:
Prezena la ore este obligatorie pentru cel puin 70% dintre orele de curs i seminar, conform
reglementrilor UBB.
Regulile Universitii Babe-Bolyai", ale Facultii de tiine Politice, Administrative i ale
Comunicrii, precum i cele ale Catedrei de Administraie Public privind plagiatul se aplic
corespunztor.
Plagiatul dovedit n cazul lucrrii de cercetare se penalizeaz ntr-o prim etap cu obligativitatea
refacerii integrale a lucrrii (cu alt tem, impus de profesor) iar n cazul testelor gril cu eliminarea
din examen i pierderea punctajului aferent testelor respective. Recidiva n cazul lucrrii se penalizeaz
cu interzicerea susinerii lucrrii, aceasta nefrind notat, i nepromovarea cursului.
Contestaiile se soluioneaz de ctre titularul de curs, iar n cazul n care studentul este nemulumit de
soluionare, de ctre ali membrii ai catedrei, specialiti n drept. Evaluarea n prima faz sau la
contestaie se va face numai raportat la coninutul teoretic al disciplinei, la cerinele disciplinei sau cele
pentru elaborarea lucrrii.
IX. BIBLIOGRAFIA OPIONAL:
Pentru seciunea managementul proiectelor:
2.66. A Guide to the ProjectManagement Body ofKnowledge (2003), Project Management Institute,
USA.
2.67. A Guide to the ProjectManagement Body ofKnowledge, (2000), Project Management Institute,
USA.

2.68. Brgoanu, A., Finanare european, Editura Comunicare.ro, Bucureti, 2004.


2.69. Chase, R.B., Aquilano, N.J., Jacobs, F.R., Production andManagement, 8th edition, Boston, 2000.

2.70. Cornescu, V., Mihilescu, I., Stanciu, S., Managementul organizaiei, Editura All Beck, Bucureti,
2003.
2.71. Gorog, M., Smith, J.N., Project management for managers, Project Management
Institute Headquarters, Pennsylvania, USA, 1999.
2.72. Koontz, H., (coordonator), Management, Editura McGraw-Hill Book Company, 1984.
2.73. Managementul proiectelor, Manual elaborat de Fundaia pentru Dezvoltarea Societii Civile Centrul pentru Dezvoltarea Organizaiilor Neguvernamentale, Bucureti., 1998.
2.74. Murch, R., ProjectManagement-BestPractices for ITProfessionals, Prentice Hall PTR, USA, 2001.
2.75. Newton, R., Managerul deproiect: miestrie n livrareaproiectelor, Editura Codecs, Bucureti,
2006.
2.76. Nicolescu, O., Verboncu I., Management, Editura Economic, Ediia a Ill-a revizuit, Bucureti,
1999.
2.77. Niculescu, C, Dumitrescu, M., Teoria deciziei. Cercetare operaional, Editura Niculescu,
Bucureti, 2001.
2.78. Portny, E.S., Project managementfiorDummies, Wiley Publishing Inc, USA, 2001.
2.79. Project Management Manual, (1998), Government of Romania, 1998, Department of Integration,
www.projectmanagement.ro
2.80. Raynal, S., Le managementparprojet, Editions d'Organisation, Deuxieme Edition, Paris Cedex,
2000.
2.81. Richman, L., Project Management Step-by-Step, American Management Association, New York,
USA, 2002.
2.82. Scarlat, C, Galoiu, H., Manual de instruire avansat n managementulproiectelor (PCM),
Bucureti, 2002.
2.83. Young, L., Trevor, Managementulproiectelor de succes, Editura Rentrop&Straton, Bucureti, 2007.
Pentru seciunea fonduri europene de tip post-aderare pentru Romnia
2.84. Budrugeac, P., Evaluarea cercetrii tiinifice romneti ntre scientometrie, peer review
i originalitate, Revista de Politica tiinei i scientometrie, vol. II, nr.2, 2004.
2.85. Comisia Comunitilor Europene Strategia Lisabona - Reuita schimbrii, COM(2000) 14 din
15.01.2002.
2.86. Donovan, B., The Truth AboutPeer Review, I.C.S.U. Press Workshop, Oxford, U.K., april, 1998.
2.87. Florescu, M., Managementulproiectelorpublice, Editura Curtea Veche, 2008.
2.88. Florescu, M., Plumb, L, Managementul cercetarii stiintifice, Editura ASE, 2006.
2.89. Goodstein, D., Conduct andMisconduct in Science, Annals of the N.Y. Academy of Science, vol
775, 1996.
2.90. Guston, D., Public Research, Inovation and Technology Policies in U.S. The Expanding Role
ofPeer Review processes in the United States, pp. 4-31, 2001.
2.91. Hennenberg, M., Peer Review-the Holy Office ofmodern science, naturalSCIENCE, vol. 1, 1997.
2.92. Jasanoff, S., The Fifith Branch: Science Advisers as Policy Makers, Harvard University Press, 1990.
2.93. N.T.S.C, Assesing Fundamental Research, www.nsfgov./sbe/srs/ostp/assess.
2.94. ProjectManagementManual,Harvard Business School 9-697-034, Rev. October 6, 1997.
2.95. Savage, J.D., Funding science in America: Congress, Universities and the Politics ofi the
Academic Pork Barrel, Cambridge University Press, 1999.
2.96. Weller, A.C., Editorialpeer review: its strength and weaknesses, ASIST monograph series,
Medford ed.,2001.
Pentru seciunea dezvoltare durabil
2.97. Beatley, T. i Manning, K., The Ecology ofi Place: Planning fior Environment, Economy, and
Community, Washington, D.C: Island Press, 1997.

2.98.
2.99.

Beatley, T., Green Urbanism. Learningfrom European Cities, Washington, D.C: Island Press, 2000.
Berke, P.R. i Conroy, M., Are We Planning for Sustainable Development?", 2001, Journal ofi the
American Planning Association, vol. 66, nr. 1, pp. 21-34.

2.100. Brown, B.J. etal., Global Sustainability: Toward Defmition", 1987, EnvironmentalManagement,
vol. 11, nr. 6, pp. 713-719.
2.101. Campbell, S., Green Cities, Growing Cities, Just Cities? Urban Planning and the Contradictions of
Sustainable Development", n Campbell, S. i Fainstein, S. (editori), Readings in Planning Theory,
Blackwell Publishing, 2003.
2.102. Fox, J.A. i Brown, D.L. (editori.), The Struggle for Accountability: The World Bank, NGOs, and
GrassrootsMovement, Cambridge, Mass.: MITPress, 1998.
2.103. Kidd, C, The Evolution of Sustainability", 1992, Journal of Agricultural and Environmental
Ethics, vol. 5, nr. 1, pp. 1-26.
2.104. Maclaren, C.W., Urban Sustainability Reporting", 1996, American Journal of Planning
Association, vol. 62, pp. 184-202.
2.105. Portney, K., Taking Sustainable Cities Seriously, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2003.
2.106. Rees, W., Ecological Footprints and Appropriated Carrying Capacity: What Urban Economics
Leaves Out", 1992, Environment and Urbanization, vol. 4, pp. 121-130.
2.107. Selman, P., Local Sustainability: Managing and Planning Ecologically Sound Places, New York:
St. Martin's Press, 1996.
2.108. WCED (World Commission on Environment and Development), From One Earth to One World:
An Overview, Oxford: Oxford University Press, 1987.
2.109. Wheeler, S.M., Planningfor Sustainability. Creating Livable, equitable, andEcological
Communities, New York: Routledge, 2004.
2.110. Zachary, J., Sustainable Community Indicators: Guideposts for Local Planning, California:
Community Environmental Council Inc, 1995.
Crile sunt disponibile la biblioteca facultii, o parte dintre ele fiind achiziionate n cadrul proiectului

PODCA - Program Postuniversitar n Managementul Administraiei Publice.

PARTEA I. CONCEPTELE DE MANAGEMENT, PROIECT I MANAGEMENTUL


PROIECTELOR
Asist. univ. drd. Natalia Balogh
Acest capitol i propune o introducere n elementele de baz ale studierii domeniului
managementului proiectelor i prezentarea termenilor specifici acestui domeniu. Capitolul de fa
este organizat n trei pri: prima parte are n vedere o trecere n revist a modului cum a aprut
conceptul de management, prezentarea principalelor definiii ale managementului existente n
literatura de specialitate internaional i autohton i, nu n ultimul rnd, aspecte legate de
situarea managementului ntre art i tiin, a doua parte prezint principalele aspecte legate de
proiecte, modul cum au aprut, principalele definiii existente n literatura de specialitate de la
nivel internaional i naional, o serie de caracteristici ale proiectelor, tipologia lor i principalele
trsturi ale organizaiei centrate pe proiecte, iar a treia parte puncteaz principalele aspecte cu
privire la domeniul managementului proiectelor, surprinznd accepiunile managementului
proiectelor n literatura romn i strin, principiile care stau la baza funcionrii
managementului proiectelor i organizarea structural a managementului proiectelor.

CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE MANAGEMENT


1.1. APARITIA CONCEPTULUI DE MANAGEMENT
Dezvoltarea i cristalizarea n timp a ceea ce numim astzi management" i are rdcinile
n secolele XV-XVI, dar marea majoritate a specialitilor din domeniu situeaz individualizarea
managementului n jurul anului 1900. Astfel, la nceputul secolului XX, dou personaliti de
seam, una de origine francez - Henry Fayol i cealalt de origine american -Frederick Taylor,
recunoscut ca printele managementului tiinific, au pus bazele managementului", prin iniierea
unor studii de amploare n ntreprinderile industriale, cei doi criticnd simultan metodele
tradiionale de organizare a produciei industriale i propunnd noi metode/principii de organizare
i administrare a unei afaceri.
Pentru prima dat n 1911, odat cu publicarea The Principles of Scientific Management"
a lui Taylor i Administration Industrielle et Generale" a lui Fayol n 1915 apare acea explozie a
interesului pentru managementul ca practic, ca activitate, aceast dat fiind considerat punctul
de nceput n recunoaterea managementului ca domeniu de informare i instruire scolastic.
Iniierea managementului tiinific la nceputul secolului XX a constituit un eveniment
revoluionar care a contribuit la raionalizarea muncii i reducerea pierderilor.
Considerat de marea majoritate a specialitilor drept printele managementului tiinific,
Frederick Taylor i-a bazat ntreaga concepie pe ideea c munca oamenilor se poate raionaliza.
Aceast concepie a maximei prosperiti" este privit, mai ales, din punctul de vedere al
ntreprinztorului i este ridicat de Taylor la rangul de principal obiectiv al managementului.
Taylorismul apare astfel ca o concepie organizaional-tehnicist, n care locul principal este
ocupat de o serie de idei, cum ar fi: imaginea clar despre fiecare element, crearea unui fundament
stiintific care s nlocuiasc metodele vechi de munc, studierea stiintific a fiecrui element,
alegerea celor mai potrivii muncitori pentru fiecare operaie, dezvoltarea colaborrii ntre
administraie i muncitori, folosirea specialitilor etc, n vreme ce elementul uman este plasat pe
un loc secundar.
Un pas nainte n dezvoltarea i fundamentarea managementului tiinific 1-a fcut Henri
Fayol realiznd saltul de la nivelul locului de munc la nivelul ntreprinderii n ansamblul ei,
reuind astfel s lrgeasc coninutul i sfera conceptului de management. Abordarea i definirea
funciilor ntreprinderii i a managementului ei, precum i considerarea ntreprinderii ca organism
de sine stttor, dar aflat n legtur cu alte organisme asemntoare, i confer concepiei lui
Fayol un fundament tiinific i meritul cel mai mare.
Taylor i Fayol au jalonat trsturile de baz ale conceptului de management tiinific,
acordnd o atenie mai mare elementului tehnic i organizatoric, n vreme ce factorul om este
completneglijat.
De multe ori, managementul clasic a fost criticat pentru tratarea simplist i unilateral a
fiinei umane angajat n organizaii. Unii specialiti consider c soluiile date managementului
de ctre Taylor i Fayol au fost valabile pentru condiiile de la nceputul secolului i n-ar mai
corespunde organizaiilor de astzi. Ali specialiti sunt convini c opera lui Taylor este
insuficient neleas i criticat pe nedrept, el cutnd s uureze munca oamenilor, mbuntind
condiiile de munc, reducnd oboseala, reproiectnd mainile spre a le adapta mai bine la om.
Att managementul tiinific, iniiat de Taylor, ct i teoria clasic a organizrii de
ansamblu a firmelor, creat de Fayol, au avut succesori. Astfel, managementul tiinific s-a
bucurat de contribuiile remarcabile ale soilor Frank Gilbreth (1868-1924) i Lillian Gilbreth
(1878-1972) i a lui Henry L. Gantt (1861-1919). Soii Gilbreth, inspirai de analizele tayloriene

asupra normelor de timp ale operaiilor tehnologice practicate n atelierele de prelucrri, dornici s
contribuie la amplificarea potenialului uman, au transformat aceste analize n aplicaii tiinifice
exacte, de msurare a aciunilor elementare din procesul muncii.
Henry L. Gantt a fost un inginer ca i Taylor, colabornd cu acesta din urm, care i-a
propus s mbunteasc eficiena muncii prin cercetare tiinific. A dezvoltat sistemul de
salarizare n acord, propus de Taylor, printr-un sistem mai stimulativ care combina aa-numitul
salariu zilnic garantat (un salariu zilnic minim) cu bonificaii pentru depirile de norm. Spre a
putea efectua msurtori asupra gradului ndeplinirii sarcinilor, a iniiat introducerea n practica de
atelier a graficelor liniare de activitate, prin care se pot reda att sarcina programat conform
normelor, ct i gradul de realizare efectiv (graficele Gantt).
Pe linia teoriei organizrii firmelor, fondat de Fayol, au existat, de asemenea, mai muli
succesori dintre care pot fi amintii Max Weber (1864-1920) i, mai recent, Henry Mintzberg (n.
1939). Max Weber, un teoretician german, a introdus conceptul de organizaie birocratic",
propunnd un sistem de conducere impersonal, bazat pe autoritate raional, cu compartimente i
birouri care s constituie o structur formal capabil de continuitate, indiferent dac managerii
individuali triesc sau mor, lucreaz n cadrul firmei sau pleac. In schimb, Henry Mintzberg a
avut preocupri majore legate de domeniile care vizeaz strategia produciei, a utilizrii timpului
de munc a managerilor i a determinrii de ctre firm a propriilor nevoi.
Avntul nentrerupt al tehnicii i tehnologiei, precum i aplicarea frecvent n producie a
cuceririlor tiinei au impulsionat dezvoltarea managementului prin apariia unor noi concepte. In
acest sens, un element important de care se leag transformarea amintit l constituie nceperea
studierii i lurii n considerare a factorului uman, a relaiilor i comportamentului uman n
producie fapt ce a dus la schimbarea concepiilor tradiionale referitoare la management
(Cornescu et al., 2003). Cercetrile ntreprinse de grupul lui Mayo au nsemnat un pas nainte n
evoluia conceptului de management marcnd nceputul utilizrii unor concepte i metode
sociologice i psihologice, cum ar fi: sistemul de valori, comportamentul individual i
organizaional, aptitudini, leadership, motivaie etc.
Att Mayo, ct i precursorii lui, H.J. Leavit, A. Maslow, F. Herzberg, Douglas Mc.
Gregor, Wiliam Ouchi i alii acord o atenie mare individului, grupelor de munc i relaiilor
care se stabilesc ntre indivizi i grupele de munc din care fac parte. Ei au pus n eviden faptul
c, pe lng organizaia formal, n cadrul ntreprinderilor se constituie i exist i organizaii
informale care au un rol deosebit n formarea climatului de munc. Noutatea const n faptul c se
realizeaz unitatea dintre factorii tehnici i cei umani i se mbogete paleta de metode i tehnici
utilizate de management pentru realizarea obiectivelor propuse cu maximum de eficien.
In ceea ce privete managementul modern, acesta implic un mare numr de abiliti i
orientri, dintre care multe presupun abiliti legate de statistic, utilizarea tehnologiei informaiei,
contabilitate i matematic. De asemenea, managementul pune accent pe rezolvarea raional a
problemelor i pe gndirea logic, pe folosirea unor metode matematice moderne n procesul de
conducere, pe utilizarea unor instrumente ce au revoluionat munca managerilor i orientarea
companiilor n afaceri, cum ar fi computerul, internetul, inteligena artificial etc. Toate acestea
mbogesc managementul tiinific i l menin n pas cu schimbrile care se produc n viaa
ntreprinderilor, innd cont i de sarcinile pe care le impune progresul social si economic.
Concluzionnd, tiina i practica managementului au cunoscut i cunosc, n secolul XX i
la nceputul secolului XXI, o evoluie spectaculoas cu un impact deosebit n viaa tuturor
tipurilor de organizaii. Diversitatea abordrilor teoretice i pragmatice pun n eviden micarea

de idei n acest domeniu, precum i struina specialitilor de a concepe sisteme de conducere care
s fie accesibile i eficiente.
1.2. DEFINITII SIACCEPTIUNIALE TERMENULUI DE MANAGEMENT
5

Definirea i explicarea termenului de management a preocupat o multitudine de specialiti,


astfel nct literatura de specialitate a ncercat s-i clarifice coninutul. Conceptul de management
are semnificaii multiple i se folosete mult n teorie i n practic. Esenialul n analiza i tratarea
acestui concept l constituie determinarea coninutului, a elementelor i direciilor care-i stabilesc
trsturile. Dat fiind caracterul complex al managementului, au aprut numeroase i variate
definiii ale acestui concept.
O prim definiie consider c managementul este un proces de proiectare i meninere a
unui climat n care indivizii, muncind mpreun n colectiv, realizeaz eficient scopurile stabilite"
(Koontz et al., 1984). Din aceast definiie se desprind o serie de idei cum ar fi:
managementul se aplic la toate tipurile de organizaii i la toate nivelurile ierarhice;
ca manageri, cei stabilii cu astfel de atribuii, ndeplinesc funcii de conducere;
scopul principal al managementului este de a crea condiiile necesare realizrii de ctre mai
muli indivizi a obiectivelor propuse, a unor eluri, ale unei structuri, ceea ce nseamn
eficien;
managementul are un pronunat caracter pragmatic, faptic, real, impunnd aciunile de succes
i justificnd nemplinirile n plan social.
O definiie clar i sintetic a managementului o ofer M. Dumitrescu, artnd c acesta
reprezint tiina prin care se asigur conducerea tuturor proceselor i unitilor economice i din
celelalte sectoare de activitate, n toate funciunile acestora, avnd n prim plan omul, participarea
motivat a acestuia i care presupune rezolvarea problemelor sub raport previzional,
organizatoric, de conducere, de luare a deciziilor i control, cu concretizarea acestora n creterea
eficienei economice" (Niculescu&Dumitrescu, 2001).
Dintre definiiile clasice, formulate de specialitii din domeniul managementului, le vom
avea n vedere pe urmtoarele:
Frederick W. Taylor definea managementul, n cartea sa Shop Management", publicat n
1903, astfel: a ti exact ce doresc s fac oamenii i a-i supraveghea ca ei s realizeze aceasta
pe calea cea mai bun i mai ieftin";
Henri Fayol, n lucrarea sa Administration industrielle et generale", publicat n 1915,
meniona c a administra nseamn a prevedea, a organiza, a comanda, a coordona i a
controla";
Potrivit opiniei lui A. Mackensie, exprimat n noiembrie 1969 n Harvard Business
Review", managementul este procesul n care managerul operez cu trei elemente
fundamantale - idei, lucruri i oameni - realiznd prin alii obiectivele propuse";
Dintre multiplele accepiuni i definiii date de ctre diveri specialiti romni termenului
de management, vom prezenta n cele ce urmeaz doar cteva:
Managementul poate fi definit ca un proces de orientare a activitii oamenilor n scopul
realizrii unor obiective (Lazr, 2004).
Conform lui Constantin Opran managementul este tiina i arta organizrii i conducerii unei
activiti sau organizaii" (Opran et al., 2002).
In accepiunea lui Ovidiu Nicolescu i a lui Ion Verboncu managementul firmelor rezid n

studierea proceselor i relaiilor de management din cadrul lor, n vederea descoperirii

legitilor i principiilor care le guverneaz i a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici i


modaliti de conducere, de natur s asigure obinerea i creterea competitivitii"
(Nicolescu&Verboncu, 1999).
In concluzie, managementul reprezint ansamblul activitilor, disciplinelor, metodelor,
tehnicilor care nglobeaz sarcinile conducerii, gestiunii, administrrii i organizrii
companiei/organizaiei/instituiei i vizeaz ca, prin adoptarea deciziilor optime n proiectarea i
reglarea proceselor microeconomice s antreneze ntregul personal pentru a ntreprinde i a lucra
ct mai profitabil, pentru a organiza schimbri capabile s asigure unitii un viitor trainic i
eficace pe plan economic i social.
Dei au fost date i, probabil, se vor mai da multe definiii managementului, n ceea ce ne
privete considerm c managementul poate fi definit ca procesul de atingere a obiectivelor unei
colectiviti umane organizate (ntreprinderi economice, instituii publice, organizaii non-profit)
n condiiile utilizrii optime i eficiente a resurselor materiale, umane i financiare.

CAPITOLUL II. CONCEPTUL DE PROIECT


Cuvntul proiect provine din latinescul projectum al verbului proicere (a arunca ceva
nainte) format din prefixul pro-(care indic ceva ce precede aciunea urmtoare a cuvntului n
timpj i rdcina iacere (a arunca). Rdcina latin sugereaz micarea, o traiectorie, o anume
relaie cu spaiul i timpul. Procesul implicat presupune un punct de plecare folosit ca o baz, de
unde cineva se arunc nainte, ctre un scop. Istoric vorbind, cuvntul i conceptul au fost folosite
prima dat de arhiteci. In secolul al XV-lea, Filippo Brunelleschi a primit sarcina desvririi
catedralei din Florena prin adugarea unui dom. Inainte s nceap, el a elaborat o schi
(progetto sau plan) a domului, folosind diverse perspective pentru a oferi o reprezentare
geometric a viitoarei structuri. Literatura englez a adoptat termenul de proiect referindu-se la
un plan a ceva ce trebuie ntreprins" i nu efectiv la actul ndeplinirii acestui plan". Conform
Dicionarului Explicativ al Limbii Romne termenul de proiect are mai multe nelesuri, fiind
interesante urmtoarele:
plan sau intenie de a ntreprinde ceva, de a organiza, de a face un lucru;
prima form a unui plan (economic, social, financiar etc.) care urmeaz s fie discutat i
aprobat pentru a primi un caracter oficial i a fi pus n aplicare.
lucrare tehnic executat pe baza unei teme date i care cuprinde cadrul tehnic, desenele,
justificarea utilitii obiectului proiectat, amplasarea lui.
2.1. DEFINITII SIACCEPTIUNIALE TERMENULUI DE PROIECT
5

Cuvntul proiect a devenit unul dintre cele mai utilizate sintagme ale mediului de afaceri
intrnd astfel n vocabularul uzual al limbii romne. Aceasta se datoreaz unei explozii reale de
proiecte la nivelul economiei mondiale, tendina fiind chiar mai pregnant la nivelul Uniunii
Europene. Proiectele de orice tip, mari sau mici, de anvergur sau la scar mai redus reprezint
modalitatea prin care organizaiile supravieuiesc n mediul economic actual, iar n Romnia,
aceast tendin a devenit dominant, mai ales n contextul creat de integrarea n Uniunea
European.
Exist n literatura de specialitate mai multe definiii pentru un proiect, majoritatea au ca
element comun faptul c acesta se caracterizeaz prin unicitate, prin obiective specifice care
trebuie atinse conform unui plan n limita resurselor i a unui buget disponibil.
O prim definiie este cea formulat n materialul editat de Fundaia pentru Dezvoltarea
Societii Civile - Centrul pentru Dezvoltarea Organizaiilor Neguvernamentale, conceptului de
proiect fiindu-i date urmtoarele nelesuri (FDSC, 1998):
Gndire anticipativ orientat ctre un scop, avnd n vedere producerea unei schimbri,
perceput ca favorabil pentru cel ce intenioneaz s o produc.
Documentaie tehnic i financiar, riguros alctuit, pe baza creia se poate realiza un sistem
oarecare cu caracteristici i niveluri de performan predeterminate i cu riscuri limitate.
Activitate care are un nceput i un sfrit, este planificat i controlat i are drept scop o
schimbare.
O definiie simpl a proiectului are n vedere faptul c acesta reprezint "un efort temporar
depus pentru a crea, cu resurse limitate, un produs unic sau un serviciu unic". (A Guide to the
ProjectManagementBody ofKnowledge, 2000).
Proiectul mai poate fi definit ca un mod de a-i organiza pe oameni i de a gestiona activiti. Este

o manier de organizare i coordonare a muncii. Ceea ce l deosebete de alte genuri de

management este faptul c se concentraz n totalitate pe un anume rezultat final i c, n


momentul n care se realizeaz acest rezultat, proiectul nceteaz s mai fie necesar i i se pune
capt." (Newton, 2006.) Aadar proiectul este un proces ce presupune:
un punct de plecare de la care cineva "arunc" ceva "nainte" spre o anumit int;
rezolvarea unei probleme identificate sau schimbarea unei situaii problematice;
existena unor resurse;
existena unor scopuri care trebuie s fie posibil de ndeplinit;
o soluie specific la o problem specific, ntr-un anumit context;
un nceput i un final bine definite i se desfoar ntr-un spaiu concret;
implicarea unor variate abiliti de planificare i implementare, diveri parteneri sau
susintori, precum i a unui numr de activiti, evenimente i sarcini;
existena unei echipe i intete la binele unei organizaii/comuniti;
o serie de riscuri i elemente de incertitudine;
existena unor obiective msurabile care pot fi evaluate, astfel putndu-se aprecia dac s-a
fcut ce s-a propus, la calitatea dorit;
un anumit grad de autonomie fa de activitile curente ale organizaiei;
un ciclu de via determinat, compus din mai multe etape obligatorii, denumite astfel:
identificarea, analiza i formularea proiectului, pregtirea acestuia, evaluarea preliminar a
proiectului, angajarea finanrii, implementarea, monitorizarea i evaluarea final a
rezultatelor proiectului.
Dintre multiplele accepiuni i definiii ale conceptului de proiect existente la nivel
internaional i formulate de ctre diveri teoreticieni, vom prezenta n cele ce urmeaz doar
cteva:
Teoreticianul Harold Kerzner definete proiectul ca o serie de activiti i sarcini care au
obiective specifice ce trebuie ndeplinite innd cont de anumite specificaii, cu un nceput
si un sfrsit bine definite, avnd un buget limitat si utiliznd resurse umane si materiale"
(Kerzner, 2003)
Joseph Weiss i Robert Wysocki consider c un proiect poate fi definit pe baza
urmtoarelor caracteristici: activitate complex, unic, finit, cu resurse i buget limitat
care implic o serie de persoane i are ca rezultat un produs sau un serviciu"
(Weiss&Wysocki, 1992)
Conform lui Mihaly Gorog i Nigel Smith proiectul este orice activitate care are o durat
n timp (nceput i sfrit), constrngeri legate de costuri i urmrete s ating un rezultat
definit". (Gorog&Nigel, 1999).
In literatura de specialitate de la nivel naional exist o serie de demersuri ntreprinse de
specialitii romni legate de definirea conceptului de proiect dintre care vom prezenta doar cteva,
n cele ce urmeaz:
Conform lui Constantin Opran proiectul este un proces nerepetitiv care realizeaz o
cantitate nou, bine definit, n cadrul unei organizaii specializate. Proiectul se
caracterizeaz ca o aciune unic, specific, compus dintr-o succesiune logic de activiti
componente coordonate i controlate, cu caracter inovaional de natur diferit, realizat
ntr-o manier organizat metodic i progresiv, avnd constrngeri de timp, resurse i cost,
destinat obinerii cu succes de noi rezultate complexe, necesare pentru satisfacerea de
obiective clar definite". (Opran et al., 2002)

Proiectele sunt vzute ca activiti unice, orientate spre un obiectiv, cu un grad ridicat de
noutate i cu o sarcin de lucru complex". Ele sunt limitate n timp i din punct de vedere
al resurselor materiale i umane, necesitnd de obicei o colaborare interdisciplinar n
cadrul unei structuri organizatorice speciale, precum i metodici speciale, implicnd riscuri
specifice. Obiectivul urmrit l reprezint crearea unei valori noi. (Mocanu&Schuster,
2004).
Toate definiiile enunate mai sus subliniaz faptul c proiectele reprezint activiti unice,
orientate spre anumite obiective, cu un grad ridicat de noutate i cu o sarcin de lucru complex,
care sunt limitate att temporal, ct i din punctul de vedere al resurselor materiale i umane,
necesitnd, de obicei, o colaborare interdisciplinar n cadrul unei structuri organizatorice
speciale, implicnd o singur persoan sau echipe de persoane, iar obiectivul urmrit l reprezint
crearea unei valori noi (produs, serviciu, structur etc).
In ceea ce ne privete, considerm c proiectul poate fi definit ca un grup de activiti
interdependente, ntreprinse ntr-o succesiune logic, ntr-un interval limitat de timp, pentru
obinerea unor rezultate bine precizate, necesare pentru a satisface obiective clare.
De cele mai multe ori, caracteristicile specifice ale unui proiect ies n eviden prin
compararea acestuia cu caracteristicile activitilor curente. Cteva dintre diferene se regsesc
mai jos:
Tabel 1: Proiecte vs. activiti curente
Proiecte
Activitti curente
Eventualele schimbri sunt mici i
Implic schimbri semnificative
treptate
Sunt limitate ca amploare i ca durat
Nu se sfresc niciodat
Unice
Au un caracter repetitiv
Folosesc resurse temporare
Folosesc resurse stabile
Sunt temporare
Permanente
Managementul este orientat spre
Management este orientat spre
atingerea unor obiective
ndeplinirea unui rol
Caracterizate printr-un sentiment de
Caracterizate de risc i incertitudine
stabilitate
Sursa: Brgoanu, 2004.
5

Putem astfel sublinia ase aspecte importante care fac diferena ntre activiti i proiecte:
Proiectul are un nceput i un sfrit clar definite: parcurgerea unui proiect de la nceput pn
la sfrit implic o secven bine definit de pai sau activiti
Proiectele folosesc resurse (umane, timp i bani) care au fost alocate n mod special n vederea
realizrii activitilor pe proiect.
Fiecare proiect produce un rezultat unic. Aceste rezultate au obiective specifice de calitate i
performan. Atunci cnd proiectul s-a finalizat, ceva nou a fost creat, ceva ce n-a existat
nainte.
Proiectele urmresc un plan, au o abordare organizat pentru a satisface obiectivele stabilite.
Un proiect implic n mod normal o echip care s-1 duc la bun sfrit.
Proiectele au ntotdeauna un set unic de stakeholderi care include: echipa de proiect, clienii,
managerul de proiect, managerii executivi, reprezentani ai guvernului, alte persoane interesate
de proiect. Stakeholderii au ntotdeauna ateptri diferite asupra rezultatelor

proiectului. Aceste ateptri trebuie urmrite, canalizate i modelate astfel nct, n final,
proiectul s fie considerat un succes.
Aproape orice activitate ntreprins de ctre o persoan sau organizaie poate fi gndit n
termenii unui proiect. Exemple de proiecte pot fi imaginate n orice sfer de aciune i n orice
domeniu de activitate, pornind de la construcia unei navete spaiale, sau a unui pod peste un ru
i terminnd cu formarea profesional a unor studeni ntr-un centru universitar sau promovarea
imaginii unui lider.
Pn la urm, finalitatea unui proiect este, nainte de toate, aceea de a rezolva o problem,
de a inova, de a schimba (organizaia, practicile sau mijloacele), de a anticipa (o situaie, o
dificultate, un risc), pentru a putea trece de la o situaie actual nesatisfctoare la o situaie
viitoare mai favorabil.
2.2. CARACTERISTICILE PROIECTELOR
Din definiiile proiectelor menionate mai sus, reies o serie de caracteristici care se
definesc i se adapteaz progresiv pe parcursul desfurrii proiectului. Aceste caracteristici se
regsesc, ntr-o msur mai mare sau mai mic, n fiecare dintre proiecte, indiferent de mrimea
lor i se concretizeaz n urmtoarele elemente fundamentale:
Unicitatea rezultatului - n primul rnd, caracterul de noutate al rezultatului produs implic un
anumit grad de necunoscut, caracteristic pentru orice lucru care nu s-a mai fcut nainte;
Durata finit - deoarece proiectele au date clare de nceput i de sfrit, anumite elemente
organizatorice capt un caracter temporar, fiind croite special pentru a ndeplini obiectivele
specifice ale proiectului. De exemplu, echipa de lucru este constituit doar pe durata
proiectului, iar bugetul de resurse i responsabilitile manageriale sunt angajate strict n
raport cu obiectivele proiectului;
Mrimea proiectului reprezint msura costurilor unui proiect. Aceasta este un indicator pe
baza cruia se poate aprecia utilitatea folosirii managementului proiectului. Aceast
caracteristic mai are n vedere i componenta temporal, n sensul necesarului de resurse
financiare sau umane pe toat perioada de derulare a proiectului;
Gradul de inovare i complexitatea proiectelor - depind de o serie de criterii, cum ar fi:
caracterul de noutate al proiectului, mrimea proiectului, implicaiile sociale, riscul n
atingerea obiectivului proiectului etc. Un proiect rmne complex chiar dac unul sau mai
multe criterii au valoare sczut, atta timp ct altele au valoare ridicat. Cu ct complexitatea
proiectului este mai mare, cu att trebuie investit mai mult n activitatea de management al
proiectului, ridicnd astfel costurile acestuia.
O cunoatere a acestor caracteristici este deosebit de important, deoarece permite o
abordare difereniat a proiectelor, conducnd astfel la un mod de organizare diferit, la o stabilire
judicioas a obiectivelor, la alegerea optim a resurselor materiale i umane din cadrul proiectului
n funcie de specificitatea sa.
2.3. TIPURI DE PROIECTE
Unii spun c orice munc este un proiect. Exist dou tipuri de munc: munca de rutin i
munca de proiect. Munca de rutin const din lucrurile pe care le efectuezi ca parte continu a
muncii tale. Pe de alt parte proiectele nu constituie o rutin. Diferena cea mai mare o constituie
faptul ca proiectele, prin definiie, au un punct de nceput i de sfrit bine determinate. Exist un
moment n timp cnd proiectul nu a existat (nainte de proiect), cnd exist (proiectul), i cnd nu

mai exist (dup proiect). Acetia sunt factorii pe baza crora se determin dac o munc este sau
nu una de proiect. Exist o foarte mare varietate de proiecte. Orice ncercare de epuizare a
subiectului va avea ntotdeauna dezavantajul limitrii. O prim clasificare a proiectelor ia n
considerare o serie de caracteristici ale lor cum ar fi amploarea, domeniul de activitate i mrimea
lor (Scarlat&Galoiu, 2002):
1. Dup amploarea lor:
organizaionale;
locale (localitate, jude, grup de judee);
naionale;
regionale (proiectul este de interes pentru mai multe judee din regiunea geografic
respectiv);
internaional.
2. Dup domeniul obiectivului i activitilor proiectului:
proiecte industriale;
proiecte sociale;
proiecte comerciale;
proiecte culturale;
proiecte de protecie a mediului;
proiecte tiinifice (de cercetare);
proiecte educaionale;
proiecte de management.
3. Dup mrimea lor:
proiecte mici: acest tip de proiecte au termene de maxim un an, au valori reduse, permit
angajrile part-time, au cerine tehnologice modeste i permit o urmrire direct zilnic;
proiecte medii: au termene cuprinse ntre doi i trei ani, cu valori medii, n care sunt
permise att angajrile part-time, ct i full-time, au cerine tehnologice medii, iar
urmrirea lor se realizeaz prin raportri periodice;
proiecte mari: au termene lungi, mai mult de trei-cinci ani, au o valoare ridicat i permit
numai angajri full-time, au cerine tehnologice performante, apeleaz la instrumente i
programe specifice, iar urmrirea lor se realizeaz prin raportri de control;
O alt tipologie a proiectelor poate fi conceput pornind de la dou elemente: tipul de produs
(tangibil, entitate fizic, i intangibil, cu valoare abstract, intelectual) i tipul de activitate (fizic
sau intelectual). Prin combinarea acestor criterii se pot obine patru tipuri de proiecte (Wideman,
1998):
1. Produs tangibil i munc fizic (exemplul standard fiind dat de proiectele de construcii). Astfel
de proiecte prezint urmtoarele caracteristici:
activitile presupuse de proiect sunt n mare aceleai, eforturile sunt repetate;
sursele de variaie sunt reduse;
resursele sunt previzibile;
costurile implicate sunt relativ mari;
2. Produs intangibil i munc fizic (exemplu standard: revizuirea unor politici sau proceduri).
Caracteristicile de baz ale acestui tip de proiect sunt:
se bazeaz pe un model anterior;

modelului anterior i se aduc doar modificri, corecii sau mbuntiri;


resursele sunt previzibile;
costurile sunt relativ mici, necesare doar pentru a opera aceste modificri i pentru a
multiplica noul produs;
3. Produs tangibil i munc intelectual (exemplu standard: proiecte de dezvoltare a unor noi
produse, proiecte de investiii). Ca i caracteristici pot fi menionate:
nu se bazeaz pe un model sau pe un lucru deja existent;
eforturile nu se repet, abordrile sunt multiple;
resursele nu sunt att de previzibile, nu pot fi anticipate n mod riguros;
costurile variaz;
4. Produs intangibil i munc intelectual (exemplu standard: proiecte de cercetare i dezvoltare).
Aceste proiecte:
presupun munc de creaie i inovaie;
eforturile nu sunt standardizate de la o etap la alta a proiectului, ci difer considerabil;
presupun munc de explorare;
nu se bazeaz pe ceva existent;
resursele utilizate sunt imprevizibile;
costurile sunt imprevizibile i, de obicei, mari;
S-a pus accentul pe prezentarea acestei tipologii pentru a se evidenia n primul rnd faptul
c, de la proiectele de tip unu i pn la cele de tip patru riscurile cunosc o cretere considerabil,
dar la fel crete i numrul posibilitilor, al oportunitilor care pot fi exploatate pentru a obine
rezultate ct mai performante. De altfel, ncadrarea proiectului ntr-una din aceste categorii
uureaz munca de planificare i cea de execuie. Odat stabilit ncadrarea, se pot realiza
urmtoarele lucruri n funcie de caracteristicile dominante ale proiectului:
o planificare adecvat a activitilor;
o alocare a resurselor ct mai judicioas (n cazul unui proiect de tip patru analiza i
managementul riscului comport o cu totul alt proeminen dect n cazul unui proiect de
revizuire a unor politici, prin urmare resursele de timp, de bani i umane alocate n aceast
direcie difer);
Gradul de complexitate a unui proiect este dat de numrul sarcinilor presupuse a fi ndeplinite, de
numrul i intensitatea constrngerilor care apar pe parcursul desfurrii sale. Teoreticianul
Dennis Lock clasific proiectele n patru mari categorii (Lock, 2000):
proiecte de construcii, petrochimice, miniere, extractive - acest tip de proiecte sunt dintre
cele cunoscute, cu un grad mare de vizibilitate. Ele implic riscuri i probleme speciale de
organizare i comunicare, necesit adesea investiii masive de capital i un management
riguros al activitilor, resurselor i al calitii.
proiecte industriale - au ca scop producerea de echipamente i utilaje specializate,
produsul finit fiind construit special pentru un anumit client. De regul acest tip de
proiecte se desfoar ntr-una din fabricile companiei ceea ce permite exercitarea
activitii de management direct la faa locului i crearea unui mediu propice de lucru.
proiecte de management - aceste proiecte au n vedere managementul i coordonarea
activitilor necesare pentru realizarea unui produs finit care difer n principiu de
produsele industriale sau de construcii.

proiecte de cercetare - presupun cel mai mare grad de risc, obiectivele lor finale sunt, de
obicei, dificil sau imposibil de definit i pot s nu se preteze la metodele de management
de proiect aplicabile n cazul proiectelor industriale sau de management.
O alt clasificare a proiectelor are n vedere mprirea lor n trei mari grupe
(Mocanu&Schuster, 2004):
proiecte de investiii (construcia unei cldiri noi, restaurarea unui monument istoric,
retehnologizarea unei bnci),
proiecte de cercetare i dezvoltare (dezvoltarea unui produs nou, a unei noi tehnologii,
elaborarea unui nou software),
proiecte de organizare (introducerea unui nou concept de marketing, introducerea
managementului proiectelor ca form alternativ de conducere, lrgirea segmentului de
pia).
In literatura de specialitate exist o multitudine de abordri cu privire la tipologia
proiectelor, unele dintre ele pun accentul pe amploarea i domeniul de activitate al proiectului,
altele au n vedere tipul de produs care rezult n urma muncii de proiect i gradul de
complexitate, n vreme ce o serie de proiecte in cont de domeniul n care se deruleaz, de durata
finanrii i de sursa de provenien a banilor. Toate proiectele, indiferent de tiparul n care sunt
ncadrate, depind de o multitudine de factori (durata definirii proiectului i costurile aferente,
volumul informaiilor i gradul lor de detaliere, timpul necesar pentru documentare, gradul de
implicare i specializare a echipei i a managerului de proiect) care, pn la urm, conduc la
reuita unui proiect.
2.4. PROIECT VS. PROGRAM
Din punct de vedere teoretic, exist o distincie ntre noiunile de proiect i program (Chase
et al., 2000), dei de cele mai multe ori acestea se folosesc cu nelesuri echivalente. In
managementul proiectelor un program include mai multe proiecte, iar un proiect se poate
descompune mai departe n subproiecte, grupuri de activiti i aciuni pentru a putea fi mai uor
administrate. Subproiectele sunt, de multe ori, subcontractate ctre teri, fie c este vorba despre o
entitate exterioar instituiei/organizaiei sau despre un departament al instituiei/organizaiei
respective care iniial nu era planificat s participe la proiect. Programele, ca i proiectele, au o
conducere clar definit. Exist mai nti un director/manager de program/proiect (Project Director,
Project Manager, Project Coordinator, Team Leader), care coordoneaz o echip, complexitatea
proiectului impunnd participarea a mai mult de o singur persoan.
Pe de alt parte, din multe puncte de vedere diferenele dintre programe i proiecte sunt
notabile. Iat cteva dintre acestea (Scarlat&Galoiu, 2002):
Tabel 2: Programe vs. proiecte
Caracteristici
Program
Proiect
Componente de politic Iniiative locale
Anvergura
naional sau regional
Durat nedefinit sau de Luni (cel mai adesea) sau ani
Durata
ordinul anilor
Buget alocat global i Buget
fix,
alocat
cu
Bugetul
modificabil
destinaie precis
Management (planificare, Implementare
Rolul echipei
coordonare, control)
Orientarea evalurii
Asupra
impactului
i Asupra performanei

______________________| performanei_______________|________________________
Sursa: Scarlat&Galoiu, 2002.
Potrivit lui Stanley E. Portny programul reprezint un efort de atingere a unui obiectiv
strategic de anvergur, cu raz lung de aciune" (Portny, 2001). Spre deosebire de proiect,
programul nu i atinge niciodat n ntregime obiectivele, iar pentru atingerea unui obiectiv
complex al unui program pot fi derulate mai multe proiecte, fiecare producnd un rezultat de sine
stttor.
O alt definiie a programului are n vedere faptul c acesta reprezint un ciclu sau un set
de activiti care sunt planificate i controlate, n general fr un termen de ncheiere precis
delimitat, cu un aspect dinamic, care constituie o abordare integrat pentru ndeplinirea misiunii i
obiectivelor unei instituii/organizaii (Project Management Manual, 1998).
Pe de alt parte, programul mai este privit ca un grup de proiecte interdependente
administrate n mod coordonat/concertat pentru a obine rezultate care nu ar fi posibile prin
derularea de sine stttoare a fiecrui proiectn parte. Spre deosebire de proiect, un program:
vizeaz mai multe schimbri concomitente sau succesive;
nu este n mod obligatoriu delimitat precis n timp;
are o durat n general mai mare;
un program poate include unul sau mai multe proiecte.
Trebuie avut n vedere i faptul c programul reprezint un efort de atingere a unui
obiectiv strategic de anvergur, cu raz lung de aciune. Organizaiile pot avea programe n
cadrul crora, aa cum am vzut mai sus, deruleaz mai multe proiecte. Modalitatea n care sunt
gestionate programele fiind, de fapt, cea a proiectelor - fiecare proiect va avea un manager de
proiect, o echip, resurse limitate etc, cu alte cuvinte absolut toate caracteristicile unui proiect,
diferena fiind c un program cuprinde mai multe proiecte.
In ceea ce ne privete, putem defini programul ca fiind un grup de proiecte conduse
coordonat, pentru a obine beneficii ce nu ar rezulta dac ele ar fi conduse separat, avnd un cadru
instituional care sprijin proiectele ce converg spre un obiectiv general.
2.5. ORGANIZATIA CENTRAT PE PROIECTE
Extinderea managementului proiectelor ca mijloc de a susine competiia, de a rspunde
mediului organizaional din ce n ce mai solicitant, a dus la apariia unui nou tip de organizaie,
aa-numita organizaie centrat pe proiecte. O astfel de organizaie are ca i caracteristic
principal faptul c performana ei se msoar n funcie de capacitatea de a se adapta la diferite
proiecte i multitudinea proiectelor derulate i nu n funcie de soliditatea organigramei sau
numrul de angajai. Competena profesional nu mai este nici ea o valoare n sine, ci ceea ce
conteaz mai mult este viteza cu care angajaii i unesc abilitile i cunotinele pentru a gsi o
soluie la o problem comun, precum i viteza cu care, odat rezolvat problema (odat ncheiat
proiectul), angajaii formeaz alte combinaii pentru a rezolva o nou problem.
Organizaia centrat pe proiecte nu mai este compus din departamente care lucreaz
fiecare pe diferite segmente ale unui proiect, de aceast dat proiectul este cel care impune
structurarea pe departamente. Exist o serie de avantaje create ca urmare a structurrii activitii
organizaiilor centrate pe proiecte i anume:
unitatea abordrilor i a metodologiilor aplicate;
derularea proiectelor conform unor proceduri standardizate;

extinderea standardizrii i la nivelul metodelor de raportare, de monitorizare a evoluiei


proiectelor, de diseminare a rezultatelor intermediare i finale;
derularea proiectelor capt o nalt not de profesionalism;
proiectele derulate ctig vizibilitate n ansamblul organizaiei;
utilizarea instrumentelor specifice pentru managementul proiectelor devine previzibil i, prin
urmare, mai eficient.
Datorit noii modaliti de structurare a departamentelor, organizaiile centrate pe proiecte
se pot confrunta cu fenomenul de inutilitate a activitilor n cadrul diferitelor proiecte, iar pe de
alt parte exist pericolul unei birocratizri excesive a activitii. De multe ori, proiectele sunt
conduse de specialiti ntr-un anumit domeniu, deci de persoane care au competen tehnic
pentru a se ocupa de domeniul respectiv i nu de manageri de proiect cu pregtire specific,
totodat existnd multiple i diferite grupuri de interes care au o miz n proiect, dar cu toate
acestea, organizaiile sunt dispuse s accepte eventualele neajunsuri, care sunt ponderate de
eficien i calitate maxim pe un proiect anume.

CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL PROIECTELOR


Definirea i explicarea termenului de managementul proiectelor a stat n atenia multor
specialiti renumii, astfel nct literatura de specialitate a ncercat s-i clarifice coninutul.
Conceptul de managementul proiectelor are nelesuri multiple i se folosete mult n teorie i n
practic.
Exist n literatura de specialiate la nivel internaional o multitudine de definiii care
privesc conceptul de managementul proiectelor, dintre care vom prezenta, n cele ce urmeaz,
doar cteva:
O prim definiie prezentat este cea dat de Harold Kerzner care arat c managementul
proiectelor poate fi definit ca planificarea, organizarea, conducerea i controlul resurselor
unei companii pe termen scurt pentru atingerea unor scopuri i obiective prestabilite"
(Kerzner, 2003).
Specialistul n managementul proiectelor, Dennis Lock definete acest concept ca fiind un
instrument de planificare, coordonare i control al activitilor complexe din proiectele
industriale i comerciale moderne" (Lock, 2000).
De asemenea, managementul proiectelor se refer la definirea, planificarea i, ulterior,
managementul, controlul i finalizarea unui proiect" (Mochal&Mochal, 2006).
Managementul proiectelor este un set continuu de procese de mbuntire a iniiativelor"
(Murch, 2001.)
In accepiunea lui Lary Richman managementul proiectelor este un set de principii, metode i
tehnici pe care oamenii le folosesc cu scopul de a planifica i controla efectiv munca n cadrul
unui proiect" (Richman, 2002).
Managementul proiectelor reprezint, n acelai timp, o metodologie formal anume
elaborat pentru gestionarea proiectelor" (Newton, 2005).
Nu n ultimul rnd, managementul proiectelor este vzut ca o metod sau un set de tehnici
bazate pe principiile de management acceptate, utilizate pentru planificarea, estimarea i
controlul activitilor de munc n vederea ajungerii la un rezultat final, n cadrul bugetului i
n funcie de specificaiile stabilite (Weiss&Wysocki, 1992).
Dintre accepiunile multiple i definiiile date de ctre diveri specialiti romni
managementului proiectelor, le vom prezenta pe urmtoarele:
Simona Iovnu definete managementul proiectului ca i procesul de organizare i
supraveghere a proiectului pentru a asigura realizarea acestuia conform planificrii, n
limitele bugetului i conform specificaiilor stabilite" (Iovnu, 2001).
Constantin Opran ia n considerare faptul c managementul proiectelor este un proces de
planificare, organizare i conducere a activitilor i resurselor unui proiect cu scopul de a
ndeplini obiective bine definite care au n mod uzual restricii de timp, resurse i cost"
(Opran et al., 2002).
Pe de alt parte, managementul proiectelor reprezint un concept managerial, care poate
susine n mod deosebit din punct de vedere metodic (organizare procesual), structural
(organizare structural) i al managementului resurselor umane, o activitate complex ntrun mediu dinamic" (Mocanu&Schuster, 2004).
Nu n ultim instan managementul proiectelor reprezint utilizarea unui set de
cunotine, competene, deprinderi, instrumente, metode i tehnici specifice n vederea
ndeplinirii obiectivelor generale i specifice ale unui proiect anume. Scopul

managementului proiectelor l reprezint obinerea unui anumit rezultat, respectnd


constrngerile financiare, de timp, de calitate i cele de natur tehnic impuse proiectului"
(Brgoanu, 2004). Din definiiile prezentate mai sus se pot trage o serie de concluzii:
n primul rnd, managementul proiectelor este considerat un proces dinamic, condus n
contextul unui anumit set de constrngeri, care organizeaz i utilizeaz resurse adecvate
ntr-un mod controlat i structurat cu scopul de a realiza anumite obiective clar definite;
n al doilea rnd, managementul proiectelor se caracterizeaz prin trsturi proprii, care
asigur succesul proiectelor. Una dintre trsturi este aceea de a fi un proces complex
deoarece implic, pe lng cunotine economice i tehnice de specialitate din domeniul
specific fiecrui proiect, o gam larg de cunotine i aptitudini organizatorice, astfel
nct s coordoneze n paralel organizarea optim a timpului, conducerea echipei, precum
i administrarea celorlalte resurse;
n al treilea rnd, managementului proiectelor trebuie s se concentreze asupra ndeplinirii
obiectivelor propuse, i deci, a schimbrii ntr-un mod organizat a situaiei existente n
vederea realizrii situaiei dorite. Activitatea de management de proiect se desfoar pe
toat durata ciclului de via al proiectului, i privete controlul acestuia n ntregime;
nu n ultimul rnd, managementul proiectelor este vzut ca o activitate care are drept scop
conducerea realizrii unui plan i care se desfoar n timp din momentul n care este
nceput activitatea de elaborare a planului care urmeaz a fi realizat i ine pn n
momentul realizrii evalurii finale vis-a-vis de activitile derulate i de
succesul/impactul proiectului.
In ceea ce ne privete, managementul proiectelor poate fi definit ca procesul prin care
managerul de proiect planific i controleaz etapele i activitile unui proiect, i resursele pe
care o entitate public sau privat le pune la dispoziia proiectului.
In schimb, n practic, managementul proiectelor cuprinde structurile organizatorice
necesare derulrii proiectelor la nivelul organizaiei/instituiei, organizarea intern a proiectului i
corelrile acestuia cu structurile organizatorice ale ntregii organizaii/instituii publice/private,
organizarea proceselor, precum i aspectele legate de conducerea proiectului. Dac avem n
vedere managementul proiectelor ca structur organizatoric, atunci vorbim despre un concept de
management, dac ne referim la elaborarea proceselor, atunci se poate vorbi despre o metod
managerial, iar dac vizm n special aspectele de conducere, atunci se poate vorbi despre un
concept de conducere.
Managementul proiectelor este n acelai timp i un concept integrat de conducere. Este
vorba de procesele de planificare, organizare i controlling ale resurselor unei
organizaii/instituii. Aceste procese, care se desfoar n cadrul diferitelor faze de proiect trebuie
corelate n vederea obinerii rezultatelor optime. Astfel, utilizarea managementului proiectelor
incumb o serie de avantaje, cum ar fi:
posibilitatea rezolvrii unor probleme complexe, n intervale de timp mult reduse i cu
rezultate economice superioare;
promovarea unei structuri organizatorice de tip matriceal, care favorizeaz schimbarea i
eficiena organizaional;
facilitarea contactelor de specialitate ntre componenii echipei de proiect i ceilali
specialiti ai organizaiei;
crearea unor premise favorabile formrii managerilor profesioniti.

Exist i o serie de dezavantaje ca urmare a utilizrii managementului proiectelor, dintre


care amintim:
apariia i manifestarea unor duble subordonri la nivelul specialitilor implicai n
realizarea proiectului;
apariia unor fenomene de nesincronizare a componentelor organizatorice formale i
specifice ale managementului proiectelor;
apariia unor situaii conflictuale ntre compartimentele implicate n realizarea proiectului
i componenii echipei de proiect sau managerul de proiect.
Utilizarea managementului proiectelor reprezint un pas important n dezvoltarea
organizaiilor, indiferent de domeniul n care acestea i desfoar activitatea, i a condus la
cristalizarea i dezvoltarea conceptului ca fiind o disciplin de sine stttoare, diferit de
managementul general. Managementul proiectelor este un domeniu destul de recent aprut, iar
importana sa a cunoscut o cretere major datorit faptului c, la scar internaional, tot mai
multe aciuni se desfoar n cadrul unor proiecte. De aceea, resursele utilizate de aceste proiecte
(mai ales cele financiare) au un rol din ce n ce mai mare n dezvoltarea economic, aria lor de
aplicabilitate crescnd continuu.
3.1. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE MANAGEMENTULUI PROIECTELOR
Extinderea i renumele pe care le cunoate managementul proiectelor au ncurajat
eforturile de a determina o serie de principii fundamentale, care au rolul de a ghida activitatea
propriu-zis i de a o standardiza n vederea performanei. Principiile managementului proiectelor
sunt simple, dar uneori proiectul presupune cteva zeci sau chiar sute de activiti, iar aceste
activiti sunt dependente unele de altele - unele se desfoar n paralel, altele sunt
interdependente, se intercondiioneaz, n sensul c nceputul lor depinde de ncheierea (cu
succes) a altora, atunci cnd resursele, de o varietate deosebit, trebuie alocate n momente de
timp diferite, n cantiti diferite, cnd finanarea provine din mai multe surse, cnd banii de la o
anumit surs vin n trane, cnd exist mai muli parteneri cu diverse grade de implicare n
proiect, cnd echipa de proiect este asamblat din diferite departamente ale organizaiei, cnd o
parte din activiti este subcontractat ctre teri, managementul proiectelor ncepe s devin o
activitate ct se poate de complex i de riguroas, n nici un caz uoar sau care poate fi abordat
superficial. Astfel c, preocuparea de a concepe o serie de principii fundamentale", care s fie
agreate de ctre ntreaga comunitate a specialitilor n managementul proiectelor pornete de la o
serie de premise:
persoanele implicate n activitile specifice proiectului urmresc aceleai obiective;
obiectivele proiectului sunt cele declarate, nu exist obiective ascunse sau care nu au fost
declarate n mod explicit;
persoanele implicate n activitile specifice proiectului sunt oneste unele fa de altele;
toi membrii echipei au un bagaj minim de cunotine i de expertiz n managementul
proiectelor, precum i cunotine legate de domeniul propriu-zis al proiectului;
exist o motivaie puternic a membrilor echipei cu privire la ncheierea cu succes a
proiectului;
toi membrii echipei cunosc foarte bine cine este finanatorul i care sunt obiectivele acestuia,
ct i cui se adreseaz proiectul (cine este clientul/grupul int/grupul de beneficiari).
Pornind de la aceste premise, se pot proiecta apte principii fundamentale ale
managementului proiectelor (Wideman, 1999).

3.1.1. Principiul angajamentului


Acest prim principiu subliniaz faptul c, ntre finanator (sponsor, furnizor de resurse,
agenie de finanare) i instituia/organizaia care i propune s deruleze un proiect trebuie s
existe un tip de angajament echitabil nainte de nceperea oricrei activiti. Acest angajament
nseamn c ambele pri implicate cunosc foarte bine ce efort trebuie depus pentru a se realiza
proiectul, cunosc, cel puin n mare, procesele i riscurile asociate proiectului, sunt dispuse s i
mpart i si asume responsabilitile, riscurile i un eventual eec.
3.1.2. Principiul succesului predefinit
Al doilea principiu are n vedere faptul c normele pe baza crora proiectul este considerat
un succes, att n ceea ce privete derularea, ct i produsul final, trebuie s fie definite de la bun
nceput, nainte de declanarea oricrei activiti. Astfel, criteriile de succes convenite pot s
constituie baza procesului de luare a deciziei i a evalurii finale. In acest sens, exist dou tipuri
de criterii de succes, cele referitoare la derularea proiectului, care au n vedere respectarea
limitelor de timp, a bugetului, exploatarea eficient a tuturor celorlalte resurse (oameni,
echipamente, sedii) i o percepie creat n jurul proiectului i cele referitoare la produsul final,
care au n vedere calitatea, standardele tehnice, relevana proiectului, eficiena sa, domeniul de
aciune, precum i percepia creatn jurul produsului/rezultatului final.
3.1.3. Principiul eficienei/consistenei interne/interdependenei
Cel de-al treilea principiu se refer la relaia de interdependen care exist ntre aria de
cuprindere a proiectului, timpul alocat, bugetul stabilit i calitatea proiectat a produsului final.
Cele patru elemente sunt interrelaionate, trebuie s fie realizabile i s se reflecte unul pe cellalt.
Cu alte cuvinte, bugetul, spre exemplu, trebuie s fie n concordan cu toate celelalte elemente
-nu se poate solicita o sum foarte mare de bani pentru rezolvarea unei probleme minore, cu o arie
de cuprindere foarte ngust. Orice modificare a unuia dintre aceste elemente antreneaz
modificri ale celorlalte. Modificarea ariei de cuprindere a proiectului antreneaz modificri n
ceea ce privete calitatea, timpul i resursele necesare proiectului.
3.1.4. Principiul strategiei
In accepiunea acestui principiu orice proiect trebuie s aib la baz o strategie. In cazul
domeniului pe care l avem n vedere - managementul proiectelor - planificarea precede
ntotdeauna execuia. In termeni simpli, acest principiu stabilete ce trebuie fcut i cnd trebuie
fcut.
3.1.5. Principiul controlului
Conform acestui principiu toate proiectele trebuie s beneficieze de politici i proceduri
riguroase i eficiente de control i monitorizare. Spre deosebire de principiul anterior, acest
principiu stabilete cum trebuie fcut un anumit lucru i de ctre cine.
3.1.6. Principiul canalului unic de comunicare
Potrivit acestui principiu, ntre finanator i managerul de proiect trebuie s existe un
singur canal prin care sunt comunicate deciziile de importan vital pentru proiect Totodat acest
principiu nu l exclude pe cel al transparenei sau pe cel al accesului nengrdit la informaie.
Important este ca, n procesul de luare a deciziilor i de comunicare a acestora n cadrul unui
proiect, att finanatorul, ct i promotorul proiectului s comunice prin intermediul unui singur

reprezentant. Altfel, deciziile ajung la unitatea de execuie n mod eronat, devin contradictorii,
afectnd substanial bunul mers al proiectului.
3.1.7. Principiul mediului de lucru stimulativ
In sfrit, ultimul principiu se refer la datoria pe care o are managerul de proiect de a crea,
pentru membrii echipei, un mediu de lucru stimulativ, care s exploateze ntreg potenialul
acestora. Crearea acestui mediu ncurajator se realizeaz att prin adoptarea unui stil managerial
adecvat tipului de proiect, ct i prin administrarea inteligent a relaiei cu organizaia n
ansamblu. Managerul de proiect trebuie s fie preocupat ca echipa pe care o conduce s nu fie
izolat n ansamblul organizaiei, ca proiectul de care este responsabil s fie cunoscut, acceptat i
apreciat la nivelul organizaiei.
Principiile managementului proiectelor au valoare universal pentru majoritatea
proiectelor, indiferent de dimensiunea sau complexitatea lor. Gestionarea riguroas a proiectelor
presupune aplicarea unor mecanisme i proceduri formale importante i utilizarea unor resurse
organizaionale nsemnate.
3.2. ORGANIZAREA STRUCTURAL A MANAGEMENTULUI PROIECTELOR
In funcie de msura competenelor repartizate, exist trei tipuri organizatorice de baz,
distincte, n structura organizatoric a proiectelor: coordonarea proiectului, organizarea matriceal
a managementului proiectelor i structura organizatoric independent a managementului
proiectelor
3.2.1. Coordonarea proiectelor
In cazul coordonrii proiectelor este vorba de o form redus a managementului
proiectelor n care coordonarea proiectului se face de ctre managerul/coordonatorul de proiect,
de cele mai multe ori, direct subordonat conductorului instituiei, datorit importanei strategice a
proiectelor. Toate procesele de decizie importante cad ns n sarcina organizaiei funcionale
primare. Managementul proiectelor n forma organizatoric de coordonare a proiectelor are cteva
avantaje:
membrii echipei de proiect provin direct din structura organizatoric primar, linear, posed
deci cunotinele i experiena nemijlocit;
dispunerea de personal este relativ simpl, flexibil, deoarece, n funcie de necesiti,
angajaii pot fi dislocai din structura organizatoric primar. Dup ncheierea proiectului,
acetia revin direct pe posturile lor iniiale, evitndu-se astfel problema reintegrrii membrilor
echipei;
costurile sunt reduse.
coordonatorul de proiect poate s ia decizii obiective, neavnd interese nemijlocite n proiect
dect acelea orientate spre ndeplinirea obiectivelor de proiect.
Exist totui i o serie de dezavantaje ale acestei forme de organizare care sunt evidente:
fiecare decizie trebuie discutat amnunit cu factorii de decizie din structura organizatoric
primar;
n cazul intereselor divergente, sarcinile structurii organizatorice primare sunt prioritare;
lupta pentru resurse, att materiale ct i de personal, poate s devin acerb i s blocheze
bunul mers al proiectelor.
Modelul de coordonare a proiectelor se justific numai atunci cnd se deruleaz proiecte
de dimensiuni reduse, cu folosirea resurselor umane ntr-un timp clar stabilit. Ea este adecvat

pentru organizaii mici i mijlocii, care nu pot susine un management al proiectelor costisitor, pe
termen lung.
3.2.2. Organizarea matriceal a managementului proiectelor
Este o combinaie ntre coordonarea de proiect i structura organizatoric independent a
managementului proiectelor. In funcie de aspectele abordate n proiect, competenele sunt
exercitate att de conductorul de proiect, ct i de ctre conducerea din structura organizatoric
primar. Organizarea matriceal a proiectelor prezint cteva avantaje:
att conductorul de proiect ct i echipa de proiect sunt responsabili pentru rezultatele
proiectului, dar competenele de decizie i responsabilitatea pentru proiect se afl n minile
managerului de proiect;
personalul din echipa de proiect poate fi folosit n mod flexibil, reintegrarea n unitatea
organizatoric iniial a membrilor echipei de proiect fiind simpl;
coordonarea n funcie de obiectivele urmrite a intereselor legate de proiect i a intereselor
unitii organizatorice primare este simpl.
Dezavantajele organizrii matriceale a managementului proiectelor sunt i ele clare:
deseori apar conflicte de competene i de resurse ntre managerul de proiect i conductorii
departamentelor din organizaia primar, mai ales atunci cnd se suprapun mai multe proiecte;
fenomenul dublei subordonri a membrilor echipei de proiect, duce la dezorientare.
Din punct de vedere psihologic este forma de organizare cea mai dificil datorit
conflictelor care apar ntre organizaia primar ierarhic i organizaia secundar de proiect,
bazat pe experiena muncii n echip, deci conflicte ntre dou culturi diametral opuse.
Organizarea matriceal a proiectelor este forma cea mai rspndit i cea mai avantajoas, dac
aspectele privind rezolvarea conflictelor de competen sunt gestionate profesional printr-un
management al conflictelor.
3.2.3. Organizarea independent a managementului proiectelor
Managementul proiectelor ca structur organizatoric independent implic o structur
organizatoric secundar, independent, att conductorul de proiect ct i membrii echipei de
proiect fcnd parte dintr-o organizaie secundar. Organizaia primar nu intervine dect la cerere
pentru rezolvarea unor aspecte de strict specialitate. Toate competenele i rspunderile sunt
localizate la nivelul organizaiei secundare - deci la nivelul managementului independent al
proiectelor.
Practic, aceast form de organizare este folosit la derularea unor proiecte mari, precum i
n cadrul unor organizaii mari (concerne), n domeniul departamentelor de consulting intern.
Avantajele unei uniti organizatorice independente privind managementul proiectelor sunt
evidente:
conductorul de proiect are competene depline;
este o form eficient de organizare pentru proiectele de anvergur;
permite reacii rapide la schimbri i perturbaii;
se realizeaz o identificare a membrilor echipelor de proiect cu proiectele n sine i cu
obiectivele propuse;
nu apar conflicte de competen;
durata derulrii proiectelor este mai scurt.
Exist i dezavantaje care nu trebuie ns neglijate:

costurile de implementare ale unui management al proiectelor independent sunt mari;


noua structur trebuie mai nti s se rodeze nainte de a deveni eficient;
flexibilitatea echipei de proiect este redus;
specialitii folosii temporar trebuie recrutai din organizaia primar;
recrutarea echipei de proiect i reintegrarea lor ulterioar poate deveni dificil datorit
perspectivelor de carier reduse.
Managementul proiectelor ca unitate organizatoric independent este o form de
organizare adecvat pentru proiecte mari, cu un grad de unicitate ridicat, proiecte care nu au
tangen foarte mare cu organizaia primar.
3.2.4. Managementul proiectelor ca structur multi-proiect
Acest tip de structur este o variant a organizrii proiectelor matriceale i este necesar
atunci cnd se deruleaz simultan mai multe proiecte. Ea necesit implicarea total a
departamentelor din organizaia primar, precum i implicarea unor teri (firme de consultan,
organizaii naionale i internaionale, parteneri externi etc). Structurarea managementului
proiectelor sub forma multi-proiectului se aplic, n general, n proiectele strategice, de reorientare
a unei organizaii, n proiectele de colaborare cu alte organizaii, fie ele interne sau externe, de
reorientare informaional etc. Avantajele acestui tip de structur sunt similare cu cele ale
structurii matriceale, dar pentru o mai bun derulare a proceselor complexe i pentru stabilirea
clar a responsabilitilor este necesar stabilirea unui manager de proiect din cadrul, interiorul,
organizaiei.
Exist ns i o serie de dezavantaje ale acestei structuri care reies din nsi complexitatea
ei, cum ar fi: resursele limitate i modul de alocare al acestora poate duce la discuii, este necesar
o stabilire clar a prioritilor n derularea proiectelor i n alocarea resurselor, este nevoie de o
planificare a proiectelor, actualizat periodic, la nivelul ntregii organizaii i o estimare periodic
a resurselor alocate de ctre ficare departament n parte. Managementul proiectelor ca structur
multi-proiect este o form organizatoric complex de derulare a mai multor proiecte
concomitent, precum i derularea unor proiecte n colaborare cu parteneri externi.
In concluzie, conceptele manageriale tradiionale, care se bazau pe structuri ierarhice i pe
reglementri birocratice nu se mai adapteaz noilor condiii economice, sociale, politice, regionale
dac se dorete implementarea cu succes a unui management modern, eficient, adaptat la cerinele
secolului XXI.

BIBLIOGRAFIE
2.111. Armstrong, M., Cum sfii un manager i mai bun, Editura Meteor Press, Bucureti, 2007.
2.112. Brgoanu, A., Finanare european, Editura Comunicare.ro, Bucureti, 2004.
2.113. Chase, R.B., Aquilano, N.J., Jacobs, F.R., Production and Management, Eighth edition,
Boston, 2000.
2.114. Cornescu, V., Mihilescu, L, Stanciu, S., Managementul organizaiei, Editura All Beck,
Bucureti, 2003.
2.115. Drucker, P.F., The Practice ofManagement, Pan Book Ltd., London, 1968.
2.116. Gorog, M., Smith, J.N., Project management for managers, Project Management Institute
Headquarters, Pennsylvania, USA, 1999.
2.117. Hinea, C. E., Ghiolan, C, Managementpublic I, Editura Gewalt, Cluj-Napoca, 2000.
2.118. Iovnu, S., Curs de specializarepentru lucrtorii sociali din mediul rural, Editura
Waldpress, Timioara, 2001.
2.119. Kerzner, H., Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and
Controlling, Eighth Edition, John Wiley&Sons Inc, USA, 2003.
2.120. Koontz, H. i colectiv Management, Editura McGraw-Hill Book Company, 1984.
2.121. Lazr, L, Mortan, M., Vere, V., Lazr, S.P., Management general, Editura Risoprint, ClujNapoca, 2004.
2.122. Lock, D., Management deproiect, Editura Codecs, Bucureti, 2000.
2.123. Mocanu, M., Schuster, C, Managementulproiectelor - Cale spre creterea competivitii,
Ediia a Il-a, Editura ALL BECK, Bucureti, 2004.
2.124. Mochal, T., Mochal, L, Lecii de management de proiect, Editura Codecs, Bucureti, 2006.
2.125. Mowshowitz, A., The Switching Principle in Virtual Organization,
Organizational Virtualness, vol. 1, no. 1., 2000.
2.126. Murch, R., Project management-bestpractices for ITprofessionals, Prentice Hall PTR,
USA, 2001.
2.127. Newton, R., Managerul de proiect: miestrie n livrarea proiectelor, Editura Codecs,
Bucureti, 2006.
2.128. Nicolescu, O., (coord.), Management industrial, ASE, Bucureti, 1990.
2.129. Nicolescu, O., (coord.), Sisteme, metode i tehnici manageriale ale organizaiei, Editura
Economic, Bucureti, 2000.
2.130. Niculescu, C, Dumitrescu, M., Teoria deciziei. Cercetare operaional, Editura Niculescu,
Bucureti, 2001.
2.131. Opran, C, (coordonator), Stan, S. Nstas, S., Abaza, B., Managementulproiectelor,
Editura Comunicare.ro, Bucureti, 2002.
2.132. Pintilie, C, Conduerea unitilor industriale, partea I, ASE, Bucureti, 1973.
2.133. Portny, E.S., Project managementfor Dummies, Wiley Publishing Inc, USA, 2001.
2.134. Raynal, S., Le management par projet, Editions d'Organisation, Deuxieme Edition, Paris
Cedex, 2000.
2.135. Richman, L., Project management step-by-step, American Management Association, New
York, USA, 2002.
2.136. Scarlat, C, Galoiu, H., Manual de instruire avansat n managementul proiectelor (PCM),
Bucureti, 2002.
2.137. Weiss, W., Joseph, W., K., R., 5-Phase Project Management-A
Practical Planning&Implementation Guide, Adisson-Wesley Publishing Company, USA,

1992.

2.138. Wideman, R., M., Defining PMKnowledge as a Basis for Global Communication,
Learning andProfessionalism,AEW Services, Vancouver, 1998.
2.139. Young, L.T., Managementulproiectelor de succes, Editura Rentrop&Straton, Bucureti,
2007.
Resurse institutionale
2.140. A Guide to the Project Management Body ofKnowledge, (2000), Project Management
Institute, p. 4, USA.
2.141. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (2003), Project Management
Institute, USA.
3. Wideman, R., M., Fundamental Principles of Project Management, in Project Management

Forum, Digest Volume 4, no. 7, 1999.

PARTEA A II-A. CICLUL DE VIAT AL PROIECTELOR


Lect. univ. dr. Balogh Marton
In cadrul acestei pri se va pune accent pe asemnrile i diferenele care exist ntre
managementul general, studiat de ctre cursani n cadrul altor discipline i managementul
proiectelor. Acest modul i propune n mod specific prezentarea principalelor etape din ciclul
via al proiectelor. Un alt aspect pe care l urmrim prin acest modul se refer la evidenierea
principalelor activiti, precum i alte elemente specifice pentru etapele din ciclul de proiect.

CAPITOLUL I. TIPOLOGIA CICLURILOR DE VIAT ALE PROIECTELOR


1.1. PROCESE N DERULAREA PROIECTELOR
In abordarea sistemic, procesele sunt o caracteristic care stau la baza derulrii
proiectelor. Ele sunt legate ntre ele prin intrri i ieiri, intrrile fiind reprezentate de documentele
i informaiile pe baza crora se va aciona, iar ieirile, de documentele i informaiile care descriu
rezultatul procesului.
Un proces reprezint o sum de aciuni, de secvene corelate care au o finalizare concret,
respectiv duc la un rezultat concret" (Mocanu&Schuster, 2001, p. 35). In cadrul proiectelor, avem
urmtoarele procese care se suprapun, se intercondiioneaz reciproc i se pot derula de mai multe
ori, avnd intrri diferite:
Procesele de iniializare reprezint primul pas n derularea cu succes a unui proiect i asigur
premisele derulrii tuturor activitilor de viitor. Aceste procese corespund etapei de concepie
a proiectelor, iar ieirile lor constituie intrri pentru procesele de planificare;
Procesele de planificare sunt deosebit de importante n vederea atingerii obiectivelor unui
proiect. In cadrul acestora au loc o serie de subprocese, de genul definirea activitilor,
definirea secvenei de activiti, planificarea resurselor, estimarea duratei activitilor, a
costurilor i a resurselor. O planificare i o urmrire riguroas a obiectivelor stabilite permit o
anumit flexibilitate i asigur succesul proiectelor. Trebuie avut n vedere ca bugetul de timp
consumat cu planificarea trebuie s rmn n limite rezonabile n raport cu bugetul total de
timp al proiectului. Aa cum se poate observa acest tip de procese corespund etapei de
planificare a proiectelor;
Procesele de controlling, corespondente ale evalurii, sunt derulate n paralel cu procesele de
planificare, execuie i ncheiere. Intrrile acestor procese sunt reprezentate de documentele i
informaiile livrate n cadrul proceselor de execuie. In urma analizrii documentelor i
informaiilor, procesele de controlling subliniaz modul n care a fost ntocmit planul i dac
acesta este unul valid sau trebuie ajustat. Controlling-ul vizeaz aadar toate aspectele legate
de obinerea performanelor dorite, de respectarea termenelor i a costurilor, deci de luarea
acelor msuri care permit punerea n practic a planului de proiect. In cadrul acestor procese
se acord atenie i unor aspecte care in de evaluare, cum ar fi controlul rspunsului la risc,
controlul calitii i controlul ajustrii obiectivelor. Prin realizarea sistematic a evalurii se
ajunge la o nelegere mai profund a problemelor existente n proiect i se evit abordarea
exclusiv a unei situaii negative, de criz. Este foarte important s se instaureze un sistem de
prevenire a riscurilor care s le identifice din timp, s le evalueze, s gseasc motivele care
conduc la apariia acestora, s se ia msuri preventive i s se elaboreze msuri alternative;
Procesele de execuie se refer la realizarea obiectivelor din punct de vedere funcional, deci
execuia n cadrul proiectului, implementarea sau punerea n practic a tuturor msurilor
planificate. Pentru realizarea acestor procese se deruleaz mai multe subprocese ajuttoare,
cum ar fi distribuia informaiei, dezvoltarea echipei de proiect, stabilirea necesitilor, selecia
resurselor, administrarea contractului, asigurarea calitii i acoperirea integral a obiectivelor.
Procesele de execuie se deruleaz cu ajutorul echipei de proiect, n funcie de problemele
aprute apelndu-se i la specialiti externi. In cazul proiectelor complexe, managerul de de
proiect nu este implicat n realizarea proiectelor, el ndeplinete, mai mult, funcia de
coordonator de proiect;

Procesele de ncheiere, ultimul pas n derularea proiectelor i care corespund, de regul, etapei
de evaluare/ncheiere a proiectului, vizeaz att predarea rezultatelor ctre beneficiar, ct i
ncheierea administrativ a proiectului. In acest caz, postanaliza derulrii proiectului este o
component care capt o importan din ce n ce mai mare. Ea asigur atingerea unui
standard ridicat de calitate cu costuri reduse n proiectele care vor fi abordate n viitor.
Experiena acumulat n cadrul unui proiect conduce la evitarea unor greeli sau
disfuncionaliti din trecut pentru proiectele viitoare. Exist i posibilitatea unui eec n
derularea proiectului, dar, indiferent de modul n care se ncheie un proiect i de cauzele care
duc la terminarea proiectului, managerul de proiect trebuie s clarifice situaia, s reorienteze
echipa spre alte activiti i s asigure documentaia adecvat a ntregului proiect.
In concluzie procesele au ca obiect gestionarea i controlarea unui proiect luat ca ntreg.
Altfel spus, ele reprezint munca pe care o depune zilnic managerul de proiect pentru a susine cu
succes derularea proiectului n sine. Pe de alt parte, procesele includ activiti care se coreleaz i
se combin n mod eficace una cu cealalt i trebuie s poat fi nelese i gestionate.
1.2. CICLURI DE VIAT ALE PROIECTELOR
Derularea unui proiect necesit metode de lucru specifice, o abordare sistematic i
principii adecvate. Pentru a fi mai uor de gestionat i a permite exercitarea procesului de
management, majoritatea proiectelor parcurg o serie de etape care alctuiesc ciclul de via al
proiectului. Numrul de etape care alctuiesc ciclul de via al proiectelor variaz i muli autori
din domeniul managementului proiectelor identific att numere diferite, ct i niveluri diferite de
detaliere. Astfel, unii specialiti consider c aceste etape, numite i cicluri de via ale
proiectului, sunt n numr de ase, i anume conceperea, planificare/dezvoltarea ideii de proiect,
declanarea proiectului/formarea echipei, implementarea, monitorizarea i ncheierea proiectului.
In plus, unele proiecte mai complexe necesit divizarea acestor etape n subetape i mai detaliate.
Ali specialiti, n schimb, abordeaz problematica proiectelor din perspectiva a patru faze/etape i
anume, concepia, planificarea, implementarea i ncheierea/evaluarea proiectului (Kerzner,
2003).
Realizarea fiecrei faze a unui proiect este marcat prin finalizarea unuia sau a mai multor
livrabile (rezultate concrete). Un livrabil este un produs tangibil al proiectului: livrabil poate fi un
studiu de fezabilitate, un proiect de ansamblu, sau chiar un prototip. La finalul fiecrei faze se
analizeaz performanele obinute, se ia decizia de continuare sau stopare a proiectului, se
identific eventualele erori i se iau aciunile corective ce se impun (Newton, 2006). O structurare
a celor patru faze arat n felul urmtor:
Concepia
Implementarea

ncheierea/
evaluarea

Planificarea
Figura 1: Ciclul de via al proiectelor n patru faze

n literatura de specialitate de managementul proiectelor sunt multe discuii referitoare la


existena unui singur model adevrat i universal valabil" al ciclului de via al unui proiect.
Numai c, de cele mai multe ori, realitatea este mult mai complex i mai haotic dect modelele
prin care ncercm s o definim i acest lucru este valabil i n cazul proiectelor. De fapt, nici nu
este necesar s ne propunem gsirea unui model universal valabil, ci doar a unuia care s descrie
cu acuratee rezonabil diferitele ci prin care un proiect trece de la stadiul de nceput ctre cel de
sfrit, precum i fazele mari n care activitile desfurate se schimb de la un tip la altul. Cum
nu exist un singur ciclu de via care s se poate aplica tuturor proiectelor, n cele ce urmeaz,
propunem spre analiz trei tipuri diferite de cicluri de via a proiectelor, care pot constitui modele
ale unei situaii concrete, n funcie de modul de abordare necesar. Aceste trei tipuri de cicluri de
via sunt:
ciclul de via elementar al unui proiect, adaptat dup modelul n cinci faze descris de
Weiss i Wysocki n anul 1992 (Weiss&Wysocki, 1992);
ciclul de via bazat pe faze de dezvoltare (o niruire de mini-proiecte), prezentat de
Jordan i Machesky n 1990 (Jordan&Machesky,1990);
ciclul de via pe baz de prototip (Murch, 2001).
1.2.1. Ciclul de via elementar al unui proiect
Ciclul de via elementar pune n discuie defalcarea unui proiect n cinci faze i anume
definire, planificare, organizare, execuie i ncheiere. Unele activiti din cadrul celor cinci faze
pot s varieze n funcie de tipul proiectului i de domeniul n care se desfoar sau n funcie de
metodologia care se aplic proiectului respectiv. Principalele activiti care se desfoar n cadrul
fiecrei faze sunt prezentate n cele ce urmeaz:
Definirea cuprinde o serie de aspecte legate de analiza cerinelor, studiul de pre-fezabilitate,
specificaiile funcionale, dezvoltarea de scenarii, analiza cost-beneficiu, fixarea obiectivelor
i compararea alternativelor;
Planificarea se refer la identificarea sarcinilor i programarea succesiunii lor, identificarea
activitilor critice, determinarea necesarului de personal i recrutarea sa, precum i estimarea
timpului i a costurilor din cadrul proiectului;
Organizarea are n vedere acele aspecte concrete legate de modul cum este organizat i
structurat o echip, de stabilirea instrumentelor de control i de repartizarea lucrrilor;
Execuia puncteaz acele aspecte legate de emiterea ordinelor de schimbare, de analiza
situaiei proiectului, de instalarea produsului la client, de realizarea rapoartelor cu privire la
proiectul n cauz i, nu n ultimul rnd, de revizuiri asupra bugetelor i calendarelor de
lucrri;
Incheierea reprezint ultima faz a ciclului de via al unui proiect n cadrul creia se obine
acordul beneficiarului cu privire la livrabilul proiectului, se ntocmete documentaia final i
se realizeaz auditul post-implementare.
1.2.2. Ciclul de via bazat pe faze de dezvoltare
Dezvoltarea n faze este o strategie prin care activitile de determinare a cerinelor, de
evaluare a alternativelor, de stabilire a specificaiilor i de implementare a proiectului sunt repetate
de mai multe ori. Prin urmare, fazele sunt o succesiune de ,mini-proiecte" (chiar dac fiecare
dintre ele poate avea dimensiuni considerabile), strns legate ntre ele, astfel nct, la sfritul
fiecruia, utilizatorul implementeaz i evalueaz o anumit parte a proiectului.

Feedback-ul obinut n urma evalurii este utilizat n sprijinul determinrii cerinelor


corespunztoare urmtorului mini-proiect.
1.2.3. Ciclul de via pe baz de prototip
Realizarea de prototipuri reprezint o form a dezvoltrii n faze. Acest tip de proiect
presupune construirea rapid a unui model sau prototip al sistemului propus i prezentarea
acestuia utilizatorilor/beneficiarilor cu scopul de a obine un feed-back rapid. Modelul prezentat
poate deveni sau nu parte integrant a sistemului final oferit utilizatorilor. Avantajul folosirii
prototipurilor este reprezentat de posibilitatea de a renuna la un model care are mai puin succes,
de a construi unul sau mai multe modele potrivite i de a perfeciona modelul cel mai bun.
Adoptarea unui model sau a altuia este util pentru planificarea proiectului, pentru stabilirea
fazelor i a rezultatelor msurabile ce trebuie obinute la finalul fiecreia.
Dei, n literatura de specialitate exist o tipologie elementar a unui proiect gndit n
cinci faze, considerm oportun mprirea unui proiect cu ajutorul a patru faze deoarece pot fi
mai uor controlate, mai uor de urmrit, putnd fi corelate i legate de activitile uzuale
desfurate de organizaia/instituia care deruleaz i implementeaz proiectul. Un alt motiv
pentru care s-a optat pentru aceast tipologie se leag de faptul c poate fi aplicat la o multitudine
de proiecte, spre deosebire de celelalte dou tipologii care au n vedere derularea unor proiecte n
domenii specifice cum ar fi industrie i IT.
In concluzie, ciclurile de via ale proiectelor surprind perioada de timp n care are loc
desfurarea proiectului i se realizeaz ntr-o succesiune de etape, pornind de la un document
strategic de dezvoltare din care se desprinde ideea de proiect ntr-un anumit domeniu (ex. resurse
umane, infrastructura, mediu, turism etc), care apoi este formulat, implementat i, n final,
evaluat, cu scopul de a crea condiiile necesare pentru relizarea unor aciuni viitoare de
dezvoltare.

CAPITOLUL II. CONCEPTIA PROIECTELOR


5

Concepia reprezint prima faz vital din ciclul de via al proiectelor i se contureaz n
jurul descrierii contextului, n urma analizei realitii sociale. Dup o confruntare ntre
identificarea nevoilor i definirea obiectivelor, ntre strategia organizaiei/instituiei i cea a
comunitii, poate fi clarificat ideea de la care se pornete n preconizarea elaborrii proiectului.
2.1. SUB-ETAPE ALE CONCEPTIEI DE PROIECT
In aceast faz de concepie a proiectului este necesar s se acioneze n concordan cu
strategia organizaiei/instituiei sau a comunitii, n caz contrar se poate vorbi despre un proiect
punctual care nu se ncadreaz n strategia organizaional, ci vine n ntmpinarea unei
nevoi/probleme de moment identificate la nivelul organizaiei/instituiei sau a comunitii, sau ca
rspuns la o posibilitate de finanare. Dei orice proiect reprezint un pas nainte, este
recomandabil ca aceast activitate s se desfoare cu o component strategic foarte pronunat.
In general, marea majoritate a proiectelor elaborate sunt pe baz punctual i fr a avea o
component strategic. Acest lucru se datoreaz i finanrilor care se acord prin proiecte, dat
fiind faptul c nu se bazeaz de fiecare dat pe evaluri ale situaiilor concrete sau pe necesitile
locale.
Astfel, proiectele nu trebuie derulate de dragul proiectelor", pentru a ctiga nite bani sau
pentru c exist fonduri europene (aici avem n vedere cazul concret al Romniei care beneficiaz
n perioada actual de fonduri considerabile de la Uniunea European), ci ntre proiect i strategia
de dezvoltare a organizaiei/instituiei trebuie s existe o armonizare, ceea ce nseamn c stabilirea
ideii i a obiectivului proiectului trebuie s precead cutarea/identificarea sursei/surselor de
finanare.
Ins, de multe ori, n mediul real, lucrurile stau cu totul invers, angajaii unei
organizaii/instituii aud" de existena unei surse de finanare, de lansarea unui nou program i de
abia atunci se gndesc la un proiect care s se potriveasc, n linii mari obiectivelor respectivei
surse de finanare. In acest caz, obiectivele proiectului nu sunt concepute n funcie de necesitile
de dezvoltare ale organizaiei, ci organizaia respectiv se strduiete s i ajusteze obiectivele
pentru ca acestea s coincid cu cele ale ageniei finanatoare. Cu toate acestea ordinea
generatoare de performan este obiective strategice - sursa de finanare ale crei obiective
coincide cu cele ale organizaiei, n felul acesta, unitatea de msur a performanei este
capacitatea organizaiei de a stabili o legtur durabil ntre proiectele pe care le deruleaz i
obiectivele sale operaionale i strategice.
Proiectele trebuie s in seama, nc din faza de concepie, de strategia global a
organizaiei/instituiei i chiar de strategia regional i naional, urmrindu-se cu prioritate
corelarea activitii de elaborare i management de proiecte cu activitile de planificare
strategic. In acest sens:
Orice proiect trebuie s urmreasc de la bun nceput s vin n ntmpinarea necesitilor
strategice ale organizaiei/instituiei;
Obiectivele proiectului trebuie, de asemenea, s fie n concordan cu obiectivele strategice i
operaionale ale organizaiei, cu prioritile comunitii, cu scopurile i valorile asumate, cu
misiunea i viziunea organizaiei;
Elaborarea proiectului trebuie s aib la baz analiza mediului intern i extern, a punctelor tari

i slabe, a oportunitilor i riscurilor (analiza SWOT);

Strategia urmrit prin proiect trebuie s se ncadreze n strategia general adoptat de


organizaie n funcie de resursele interne i factorii extemi, n condiiile prezente i viitoare;
Intregul proces de management al proiectelor, ncepnd cu concepia i planificarea, dar i pe
parcursul celorlalte etape, de implementare i evaluare/ncheiere, trebuie s urmreasc la
toate nivelurile i prin toate componentele (managementul activitilor, managementul
financiar, managementul resurselor umane etc.) firul rou" al strategiei organizaionale;
Compatibilizarea cu prioritile locale, regionale i naionale trebuie s in seama de
obiectivele cheie din sectoml respectiv, de politica guvernamental declarat pentm acel sector
i de obiectivele declarate de guvern.
Cele dou laturi ale componentei strategice a managementului proiectelor - de perspectiv i
de ansamblu - trebuie avute n vedere la estimarea impactului n spaiu i timp a proiectelor
asupra organizaiei/instituiei n ansamblul ei.

Din punctul de vedere al managementului proiectelor, unitatea de msur a performanei


trebuie s fie capacitatea organizaiei de a stabili o legtur durabil ntre proiectele pe care le
demleaz i obiectivele sale strategice i operaionale. Corelarea activitii de elaborare i
management de proiecte cu activitile de planificare strategic la nivelul organizaiei/comunitii
este un deziderat foarte important. In cazul n care nu exist un plan strategic de dezvoltare al
organizaiei/comunitii reprezentate, pentm determinarea prioritilor strategice din care decurge
planul operaional i, mai apoi, proiectele de dezvoltare, este nevoie s se utilizeze analiza SWOT
(acronimul provine din cuvintele englezeti Strenghts sau puncte forte, Weaknesses sau puncte
slabe, Opportunities sau oportuniti i Threats sau pericole/ameninri).
2.1.1. Analiza SWOT
Patemitatea analizei SWOT i este atribuit lui Andrews (1971), care a fost unul dintre
pionierii abordrii sistemice, concentrndu-se n special asupra conceptului de potrivire ntre
organizaie i mediul su. Modelul propus iniial de el se concentra asupra unui numr de patm
ntrebri (Fleisher&Bensoussan, 2003):
Ce tim s facem? (Care sunt punctele tari i punctele slabe?)
Ce vrem s facem? (Care sunt valorile organizaionale i individuale?)
Ce am putea s facem? (Care sunt oportunitile i ameninrile exteme?)
Ce ateapt ceilali de la noi s facem? (Care sunt ateptrile actorilor organizaionali?)
Acest model SWOT, propus iniial de Andrews (1971) i care seamn foarte puin cu
modelul cunoscut astzi sub acelai nume este rafinat ulterior de autor cu un nivel superior de
operaionalizare, care, este caracterizat de concretee i acionalitate (Fleisher&Bensoussan,
2003):
Ce resurse i capaciti dorim s dezvoltm?
Care sunt lucmrile de care ar trebui s ne pese?
Ce oportuniti am putea specula?
Cum putem construi expectaii consonante ntre actorii organizaionali care conteaz?
Modelul SWOT simplificat nu trateaz ns toate aceste aspecte, ci ncearc s deceleze
doar cele patm dimensiuni cruciale, punctele tari, punctele slabe, oportunitile i ameninrile.
Fiecare component, manifestare, flux sau caracteristic a sistemului identificat poate fi
ncadrat, pe baza particularitilor sale, ntr-una din cele patm categorii, constituindu-se astfel
ntr-o problem sau o oportunitate a sistemului.

Analiza SWOT este un instmment de analiz strategic, flexibil i uor de aplicat pe care o
organizaie/instituie sau o echip de proiect l folosete pentm a identifica cele mai potrivite
direcii de aciune. Orice proiect nou ar trebui s aib la baz o astfel de analiz, pentm a i se
stabili gradul de oportunitate i de fezabilitate. Scopul analizei SWOT este de a realiza un plan
strategic sau de a gsi o soluie la o problem, lund n considerare factorii interni i externi ai
unei echipe sau ai unei organizaii. Efectuarea unei analize SWOT n faza de concepie a
proiectelor este o activitate care ajut la identificarea exact a problemelor ivite i la stabilirea
unor puncte de aciune. Acest tip de analiz se folosete pentm structurarea opiniilor, ea nu ofer
nici o rezolvare, dar poate s clarifice ideile pentm rezolvare, constituind astfel o baz pentm
aprofundarea discuiilor (FDSC,1998).
Echipa care realizeaz aceast analiz trebuie s fie pregtit pentm un proces laborios, n
care nu vor lipsi conflictele de idei. De aceea, este recomandabil s existe un coordonator al
ntlnirii (de obicei din afara organizaiei), o ordine de zi i s se foloseasc, ori de cte ori este
posibil, tehnica brainstorming-ului. Pentm ca soluiile identificate la sfrit s fie nsuite i
aplicate de ctre toi membrii echipei, responsabilul trebuie s implice fiecare membm al echipei,
pe parcursul analizei. Principalul avantaj al acestei analize l constituie consensul ntre membrii
echipei.
Analiza SWOT permite determinarea situaiei actuale existente la nivelul
organizaiei/instituiei pentm care se desfoar proiectul. Factorii interni - punctele tari i
punctele slabe - definesc situaia intern, iar factorii externi - oportunitile i riscurile - se refer
la situaia extern (Nicolescu&Verboncu, 2001). O ilustrare a analizei SWOT este prezentat n
figura urmtoare:
Pozitiv
c
!-H

<a

Puncte
("Strenghts")

B Oportuniti
("Opportunities")

Negativ
tari

Puncte
("Weaknesses")

slabe

Ameninri ("Threats")

c
!-H

(L>

c
B<D +-

Figura 2: Analiza SWOT


Sursa: nota autorului
Aa cum reiese din figura prezentat, aceast analiz, se realizeaz pe dou nivele: Nivelul
intern - examineaz capacitatea echipei sau a organizaiei/instituiei. Rezultatul la care se va
ajunge este reprezentat de listarea punctelor tari i a punctelor slabe. Punctele tari ale
organizaiei/instituiei, pot fi capacitile, resursele i avantajele pe care ea le posed,
competenele distinctive ale personalului managerial, i definesc valorile pozitive i condiionrile
interne care pot constitui surse pentm succesul organizaiei n atingerea obiectivelor. De fapt, n
analiza SWOT punctele tari sunt definite att ca valori, ct i drept factori interni care creeaz
valorile. Punctele slabe ale organizaiei/instituiei pot fi ariile sale de vulnerabilitate, zonele de
resurse srace i alte valori negative" sau condiionri negative". Punctele slabe ale organizaiei
reprezint condiionri interne care sunt n contradicie cu valorile propriu-zise. Un aspect
important de menionat este faptul c, n

aceast etap, trebuie s fie implicai ct mai muli membri ai organizaiei, preferabil fiind lipsa
de la aceast analiz a echipei de conducere, deoarece prezena lor ar putea cauza scderea
gradului de sinceritate al participanilor vis-a-vis de problemele existente (Bryson, 2002).
Nivelul extern - se realizeaz lund n considerare principalele elemente din mediul extern (ex.
cultura, economia, sntatea, sursele de finanare, demografia etc.) identificndu-se acele puncte
care pot fi oportuniti (O) sau ameninri (T) pentru echip. Oportunitile sau cile prin care pot
fi avansate interesele organizaiei/instituiei respective, reprezint valori pozitive i condiionri
externe. Cu alte cuvinte, oportunitile sunt acele tendine generale prezente n mediul extern, sau
ansele oferite de ntmplare n afara cmpului de infiuenare a lor prin management.
Ameninrile sau aspectele negative care apar din supraexploatarea resurselor unei
organizaii/instituii, reprezint valori" negative i condiionri externe aflate dincolo de cmpul
de aciune managerial (Bryson, 2002).
Analiza SWOT reprezint un fel de scanare a mediului intern i extern al
organizaiei/instituiei, orientat spre a surprinde patru aspecte ale activitii unei
organizaii/instituii. Aceast scanare" evideniaz itemuri (probleme, cauze, condiionri)
servind ca mijloace de propulsie ori, dimpotriv, acionnd ca frne, pentru atingerea obiectivelor
organizaiei/instituiei n cauz. Obiectivul acestei analize este acela de a recomanda strategiile
care asigur cea mai bun aliniere ntre mediul extern i mediul intern. Prin alegerea strategiei
corecte a unei organizaii/instituii se poate influena impactul acestor fore n avantajul
organizaiei/instituiei (Bryson, 2002).
Pe de alt parte, problema cu care se confrunt o organizaie, un beneficiar, const n
numrul mare de proiecte poteniale, i nu n insuficiena acestora. Ideile i schiele proiectelor pot
proveni din numeroase surse, printre care:
sponsorii proiectului (caz n care se pune ntrebarea cine va avea de ctigat: sponsorul sau
beneficiarii finali?);
guvernul i ministerele (n acest caz, proiectul are o importan real sau este doar o
necesitate, pentru a crea impresia c se face ceva?),
analiza necesitilor dintr-un anumit sector, care poate constitui ea nsi un ntreg proiect.
Dup ce au fost clarificate o serie de aspecte legate de modul cum strategia
organizaiei/instituiei infiueneaz elaborarea proiectelor, un aspect important de subliniat face
referire la modul cum au fost identificate i definite problemele de proiect, precum i la definirea
obiectivelor proiectului. Odat cu identificarea proiectelor poteniale acestea trebuie analizate n
profunzime nainte de a fi adoptate. Intruct ar fi imposibil s se ntreprind cercetri adecvate i
consultri n legtur cu toate problemele posibile i toate proiectele aprute, este necesar o
stabilire a prioritilor, dar inndu-se cont de msura n care proiectele corespund unor obiective
extinse ale organizaiei, de eficiena proiectelor la prima vedere i de mrimea bugetului
comparativ cu resursele disponibile.
2.2. IDENTIFICAREA SI DEFINIREA PROBLEMEI DE PROIECT
In aceast faz din cadrul concepiei se pornete de la identificarea unei probleme i
clarificarea ideii de proiect care vine n rezolvarea problemei, se continu cu dezvoltarea ideii
pn prinde via un plan care se vrea a fi implementat i evaluat. De regul, n clarificarea ideii
care st la baza propunerii de proiect trebuie s se in cont de o serie de aspecte legate de situaia
care se dorete a fi rezolvat, de resursele umane, materiale i financiare implicate i, nu n

ultimul rnd, de modalitile concrete de rezolvare. Se tie c orice proiect vine n ntmpinarea
unei probleme identificate la nivelul instituiei/organizaiei. Prin problem se nelege o situaie
nedorit, negativ, duntoare, care genereaz iniiativa de a lansa proiectul" (Brgoanu, 2004).
Conform acestei definiii, o situaie devine problem doar n momentul n care cineva o consider
negativ, duntoare, iar problema trebuie vzut ca o nevoie care apare la acel grup int.
Procesul de definire a problemelor ncepe atunci cnd cineva face o judecat de valoare
referitoare la faptul c ceva nu merge bine sau ar putea n curnd s nu mearg bine sau c ceva ar
putea merge mai bine" (Cutlip et al., 1994, p. 322). Prin aceasta nu trebuie s nelegem c
termenul de problem" se refer doar la aspecte negative (care pot fi puse n eviden i pot
deveni obiectul unui proiect), ci ia n considerare i anumite oportuniti de care
organizaia/instituia poate s profite pentru atingerea obiectivelor ei generale.
In cadrul unei organizaii/instituii identificarea problemelor este o sarcin destul de
dificil datorit faptului c, de cele mai multe ori, managerii sunt preocupai de prosperitatea
organizaiei n ansamblu i pierd din vedere o serie de probleme punctuale care pot s apar i s
se manifeste n interiorul organizaiei lor. De abilitatea liderilor depinde aciunea imediat i
specific de punere n practic a unor idei de proiecte care vin s rezolve problemele de la nivelul
organizaiei/instituiei. Odat ce problema este bine identificat, ea trebuie s corespund unei
serii de cinci caracteristici: s exprime o nevoie clar, concret, urgent, adaptat cerinelor
grupului int, iar rezolvarea ei s implice principiul parteneriatului.
In acest sens, arborele problemelor este instrumentul care permite analizarea unei situaii
existente prin identificarea problemelor majore (centrale) i prin vizualizarea lor sub forma unor
relaii de cauzalitate. Principalul rezultat al acestei analize este o reprezentare grafic a
problemelor, cu o difereniere ntre cauze" i efecte". Arborele problemelor este un instrument
util n activitatea de identificare i documentare a problemei, dar i pentru cea de definire a
scopului, obiectivelor i rezultatelor ateptate. Este construit printr-o serie de sesiuni de
brainstorming, cu participarea diferiilor factori implicai i vizeaz n principal identificarea
cauzelor problemei centrale. Aceast metod are la baz ideea conform creia orice problem este
cauzat de existena i aciunea a o serie de factori i c, la rndul ei, reprezint o cauz pentru
alte probleme. Metoda presupune o serie de pai, n urmtoarea ordine (Opran et al., 2004):
enunarea unor (ct mai multor) probleme existene la un moment dat n domeniul de care se
ocup organizaia/instituia;
identificarea legturilor de cauzalitate ntre problemele identificate i dispunerea problemelor
n ordinea dat de aceste legturi;
alegerea problemei care, din punctul de vedere al organizaiei/instituiei, este abordabil
(rezolvabil) i care, odat rezolvat, poate determina o serie de rezultate importante pentru
grupul de beneficiari;
considerarea problemelor care concur la existena problemei alese, ca fiind cauze i a celor
care deriv din problema respectiv, ca fiind efectele acesteia i stabilirea obiectivelor,
pornind de la cauze i a rezultatelor ateptate, pornind de la efecte.
2.3. DEFINIREA OBIECTIVELOR
Intr-o organizaie/instituie conducerea nu poate s decid sau s controleze fiecare pas. De
aceea, persoanelor din conducerea organizaiei/instituiei le revine responsabilitatea de a delega
anumite activiti i, concomitent, anumite competene. Pentru aceasta este nevoie ca fiecare
domeniu de activitate s fie bine definit i ncadrat n contextul ntregului sistem. In acest scop,

sunt definite obiectivele pentru fiecare nivel i entitate organizatoric n parte, obiective care
trebuie s se armonizeze ntr-un sistem ce asigur funcionarea eficient a organizaiei/instituiei
respective. In procesul de stabilirea a obiectivelor este important s se cunoasc urmtoarele:
care sunt obiectivele globale stabilite pentru proiect n documentele de planificare i n
documentele conexe;
care sunt obiectivele cheie ale domeniului major n care se ncadreaz proiectul;
care este politica guvernamental i obiectivele formulate i declarate pentru acel domeniu;
In literatura de specialite de managementul proiectelor un obiectiv poate fi definit ca o stare
imaginat, viitoare selectat i dorit contient, care poate fi obinut printr-o secven de activiti"
(Mocanu&Schuster, 2001) reprezentnd un deziderat care n urma implementrii proiectului poate fi
realizat. Managementul proiectelor este eficace atunci cnd elurile i justificarea proiectului pot fi
enunate sub forma unor obiective clare i msurabile n termeni de timp, cost i performan (sau
calitate). Odat stabilite obiectivele, managerul de proiect trebuie s canalizeze i s conduc
eforturile echipei de proiect n vederea realizrii lor.
Cu toate acestea, de multe ori se lucreaz dup principiul (care n opinia noastr este greit)
c nedefinirea clar a obiectivelor permite o abordare mai fiexibil a problemelor. Dar, de vreme
ce, obiectivele nu sunt clar definite, se poate afirma c orice soluie poate fi considerat corect.
Fiecare i imagineaz ns altfel soluia, dup cum l avantajeaz i astfel, cu siguran se va
ajunge la diferene de opinie ntre beneficiar i realizatorul proiectului. Stabilirea obiectivelor este,
de multe ori, anevoioas, deoarece cei implicai n derularea proiectului pot s aib puncte de
vedere diferite. Obiectivele se vor stabili mpreun cu cei implicai sau vizai, pentru ca ei s se
poat ulterior identifica cu acestea i pentru a depista din timp eventualele piedici care stau n
calea ndeplinirii obiectivelor.
Intr-o instituie exist o ierahizare a obiectivelor. La nivelul superior se regsesc
obiectivele globale ce privesc politica de ansamblu a instituiei, iar pentru fiecare nivel ierarhic
sunt stabilite obiective concrete care deriv din obiectivele globale.
O tipologie a obiectivelor poate fi formulat n funcie de gradul lor de msurabilitate, i
atunci avem obiective calitative i cantitative, precum i n funcie de gradul lor de complexitate,
i atunci avem obiective generale i obiective specifice (Neagu, 2007).
In acest sens, un obiectiv calitativ descrie stadiul atingerii unor caracteristici (ct de bine),
iar un obiectiv cantitativ reprezint valoarea ce se urmrete a fi realizat ntr-o anumit perioad
de timp (ct de mult). De aceea de cele mai multe ori se formuleaz mai nti obiectivele
calitative, apoi cele cantitative. Un obiectiv general reprezint orientarea global ctre dezvoltare
la care trebuie s contribuie planul de aciune al proiectului. Obiectivul general este mai greu
msurabil, el indic mai curnd direcia pe care i propune s o urmeze proiectul i perspectiva pe
care ar putea s o deschid acesta. Obiectivul general este mprit n dou, trei obiective
specifice, formulate astfel nct rezolvarea lor s conduc la realizarea obiectivului general.
Acestea trebuie s fie apoi enunate, comentate, explicate, concretizate i delimitate, astfel nct s
reias clar distincia ntre ce se realizeaz prin proiect i ce nu se realizeaz. Obiectivul specific
reprezint impactul pozitiv al proiectului asupra beneficiarului final dintr-un anumit sector sau o
anumit regiune. In concluzie, obiectivele specifice reprezint rezultatul unui efort de
operaionalizare a obiectivelor generale.
Pentru derularea cu succes a unui proiect este necesar ca toi cei implicai s neleag i s
accepte att obiectivele organizaiei/instituiei, ct i cele concrete ale proiectului. Obiectivele
instituiei i cele de dezvoltare se stabilesc de ctre conducere, ele constituind baza tuturor

activitilor i aciunilor ulterioare ale organizaiei/instituieie n cauz. Formularea obiectivelor


proiectului se face mpreun cu managerul de proiect i eventual cu membrii din echipa de
proiect, pe baza specificaiei proiectului. In cazul n care proiectul se execut pentru un beneficiar,
deci nu este un proiect intern, obiectivele trebuie s fie formulate de ctre beneficiar sau, cel
puin, mpreun cu acesta.
Conform teoriei manageriale, n momentul elaborrii obiectivelor unui proiect, trebuie
avut n vedere analiza SMART (acronimul vine din limba englez Specific, Measurable,
Achievable, Relevant, Time-based) care a fost formulat pentru prima dat de ctre Peter Ducker n
cadrul metodei de management prin obiective (Drucker, 1968). Aceast metod se bazeaz pe
definirea obiectivelor pentru fiecare angajat i apoi compararea i conducerea performanelor
acestora n raport cu obiectivele globale care au fost stabilite. Acest tip de analiz prevede ca
obiectivul/obiectivele proiectului s fie:
Specifice (engl. - specific) - definirea foarte clar a ceea ce va fi realizat;
Msurabile (engl.-measurable) - n sensul n care rezultatul obinut s poat s fie msurat;
Realizabile (engl. - achievable) - de toi membrii echipei i din sursele existente;
Relevante (engl. - relevant) - pentru ceea ce intenioneaz s msoare;
Delimitate n timp (engl. - time-based) - stabilirea unui interval de timp realist pentru
realizarea lor.
Un aspect important de menionat n cadrul acestei faze de stabilire a obiectivelor este
ntocmirea unei matrice, care va cuprinde obiectivele, indicatorii utilizai pentru msurarea
gradului de atingere a fiecrui obiectiv, ipotezele/premisele pentru atingerea obiectivelor, precum
i indicatorii care arat n ce msur ipotezele s-au adeverit. In completarea acestei matrici se
pornete ntotdeauna de la definirea obiectivelor de ordin general i se continu cu definirea
obiectivelor de dezvoltare ale organizaiei/instituiei i a celor de proiect. La completarea acestei
matrici particip att reprezentani ai conducerii organizaiei/instituiei, pentru a asigura
compatibilitatea dintre obiectivele proiectului i cele ale organizaiei/instituiei, ct i
reprezentani ai echipei de proiect i ai beneficiarilor proiectului, pentru a stabili rezultatele
ateptate, activitile care se vor derula i indicatorii pe baza crora se vor evalua rezultatele
obinute.
De multe ori, n procesul de definire a obiectivelor apar o serie de probleme tipice legate
de faptul c obiectivele formulate nu convin tuturor prilor implicate, sunt prea rigide i nu se pot
adapta prioritilor de schimbare, nu sunt cuantificate corespunztor i nu sunt suficient de bine
documentate sau nu exist suficient timp pentru a defini clar i n totalitate obiectivele.
Practica a demonstrat c lipsa unor obiective clar definite, operaionale, cuantificabile i
controlabile conduce, de cele mai multe ori, la direcionarea greit sau chiar la eecul proiectului,
datorit ncadrrii greite a sarcinilor de munc n ansamblul proiectului.
Dup ce efectuarea unei analize SWOT n faza de concepie a proiectelor a dus la
identificarea exact a problemelor ivite i la creionarea unor puncte de aciune, definirea
obiectivelor capt o importan major pentru c n funcie de acestea se stabilesc strategiile
ulterioare i metodele viitoare care vor fi folosite.

CAPITOLUL III. PLANIFICAREA PROIECTELOR


A doua faz a activitilor din cadrul managementului de proiect este planificarea. n
cadrul acestei etape se ia decizia privind abordarea organizaional ce va fi adoptat i se trece la
elaborarea proiectului. Dup ce, n etapa precedent s-a identificat o problem, au fost formulate o
serie de idei de proiecte pentru rezolvarea problemei i s-au definit obiectivele proiectului, n
aceast faz are loc o selectare i o planificare riguroas a obiectivelor, precum i o stabilire a
politicilor, procedurilor i programelor necesare pentru atingerea obiectivelor.
In cadrul unui proiect, planificarea se poate descrie ca fiind o activitate de stabilire a unei
secvene predeterminate de aciuni n cadrul unui mediu previzionat. Planificarea reprezint o
funcie de management necesar pentru facilitarea nelegerii problemelor complexe care implic
factori ce interacionez, iar managerul de proiect este persoana care reprezint cheia unei
planificri de succes. Un alt aspect important este legat de faptul c planificarea trebuie s fie, pe
de o parte, sistematic i suficient de flexibil pentru a face fa unor activiti unicat, iar pe de
alt parte, disciplinat prin analize i controale i capabil s accepte intrri multifuncionale.
Etapa de planificare (care implic i organizarea n accepiunea nostr) este foarte
important din perspectica realizrii unei activiti de documentare referitoare la alte proiecte
asemntoare, derulate n ar sau strintate i din perspectiva definirii complete a tuturor
activitilor necesare, astfel nct s fie uor de neles de ctre fiecare parte implicat n proiect.
Aceasta este o necesitate n mediul de proiect, deoarece orice sarcin prost neleas poate duce la
o alocare suplimentar de resurse, la o stabilire de alte termene i prioriti i la o prelucrare a unei
cantiti mai mari de informaii pentru a obine performanele scontate. Planificarea reprezint un
proces continuu de luare a unor decizii la nivelul organizaiei/instituiei prin prisma viitorului i
organizarea metodic a efortului de punere n practic a acestor decizii. De regul, motivele
pentru care se planific un proiect sunt urmtoarele:
eliminarea sau reducerea nesiguranei;
mbuntirea eficienei operaiilor;
o nelegere mai clar a obiectivelor;
asigurarea unei baze pentru munca de monitorizare i evaluare a unui proiect.
Planificarea nseamn astfel determinarea a ceea ce trebuie fcut, de ctre cine i cnd n
vederea ndeplinirii responsabilitilor stabilite. Dup ce n etapa de concepie s-a identificat
problema i s-au stabilit obiectivele, aceast etap din ciclul de via al unui proiect cuprinde trei
componente majore, i anume, stabilirea i planificarea punctual a activitilor proiectului,
identificarea i planificarea resurselor necesare pentru proiect i atragerea de fonduri.
3.1. STABILIREA SI PLANIFICAREA ACTIVITTILOR PROIECTULUI
Dup ce n etapa precedent s-au definitivat obiectivele proiectului, n acest moment
trebuie stabilite detaliile privind realizarea lor. In acest sens, planificarea activitilor proiectului
vizeaz:
enunarea fiecrei activiti ce trebuie ntreprins pentru derularea proiectului;
specificarea responsabilului activitii respective;
descrierea secvenelor de timp i modului cum interfereaz activitile.
Conform literaturii de specialitate activitatea reprezint elementul de baz pentru
planificarea, controlul i msurarea performanelor proiectului" (Scarlat&Galoiu, 2002).

Documentarea cu privire la activitile proiectului trebuie s fie complet i bine structurat astfel
nct managerul de proiect s aib posibilitatea s calculeze costurile i s poat superviza
efectuarea fiecrei sarcini n parte.
Pentru a obine rezultatele dorite la nivel de proiect este necesar un plan detaliat care
definete toate eforturile ce trebuie ntreprinse, stabilete responsabilitile pentru fiecare element
organizaional, precum i termenele i bugetele pentru ndeplinirea muncii. Pregtirea acestui plan
intr n responsabilitatea managerului de proiect care este asistat n aceast activitate de ctre
echipa sa. Planificarea pornete de la specificarea activitilor elaborate de ctre beneficiarul
proiectului i care sunt detaliate n funcie de organizarea avut n vedere a proiectului i
constrngerile impuse.
Structura activitilor reprezint o metod de a determina ce trebuie ntreprins, de ctre
cine, ct timp va dura i care vor fi costurile. In plus, structura activitilor refiect corelaia ntre
toate activitile de munc ce trebuie desfurate n vederea atingerii obiectivelor proiectului.
Exist dou forme principale de reprezentare a structurii activitilor (Constantinescu, 2001).
Prima dintre acestea, forma grafic se aseamn cu o structur organizatoric piramidal pe
nivelurile creia sunt prezentate activitile. O prezentare corect a structurii activitilor unui
proiect trebuie s includ toate activitile ce trebuie ntreprinse pentru a ndeplini obiectivele
proiectului. Cea de-a doua form este o structur care ordoneaz ntr-o succesiune vertical
activitile proiectului, pe mai multe niveluri. Aceast structur este simplu de utilizat, deoarece ea
poate fi redactat uor, dar este mai puin explicit n ceea ce privete complexitatea i amploarea
activitilor de proiect n comparaie cu forma grafic a structurii activitilor.
Structura activitilor trebuie s fie detaliat suficient de mult pentru a permite managerilor
de proiect s realizeze estimri realiste, dar trebuie avut n vedere i complexitatea realizrii
acestei structuri, astfel nct s nu depeasc un nivel peste care munca managerilor de proiect ar
fi puternic ngreunat. In structurarea activitilor trebuie s se in cont de urmtoarele aspecte:
pentru fiecare activitate se stabilete o autoritate i o responsabilitate specifice;
activitile sunt independente sau au o dependen i o interfa redus cu alte activiti n
desfurare;
integrarea activitilor are ca finalitate un ntreg coerent;
activitile pot fi msurabile i cuantificabile sub raportul progresului.
In concluzie, este important de subliniat faptul c n structurarea activitilor nu se ine
cont de succesiunea desfurrii lor, la elaborarea structurii activitilor trebuie s participe toi cei
implicai n desfurarea lor i structurarea activitilor trebuie determinat nainte de a se stabili
calendarul lucrrilor i repartizarea resurselor. Odat ntocmit planul de activiti acesta trebuie
transpus ntr-un plan al resurselor - prin care se indic resursele necesare pentru fiecare activitate.
3.2. IDENTIFICAREA SI PLANIFICAREA RESURSELOR NECESARE PENTRU
PROIECT
Cu ct proiectul este mai complex, cu att sarcina de a realiza estimarea resurselor este mai
dificil. Cu toate acestea, planificarea unui proicet nu se poate considera ncheiat fr a se gsi
soluii la problema alocrii resurselor necesare. Exist dou metode de programare a resurselor
(Neagu, 2007):
programare cu timp limitat - n care resursele sunt nelimitate, dar termenele sunt fixe;
aceast metod apare atunci cnd respectarea termenului de livrare este foarte important
nct managerul de proiect este dispus s fac tot ce este necesar pentru a-1 respecta;

programare cu resurse limitate - n care resursele sunt limitate, dar termenele sunt flexibile;
aceast metod apare n momentul n care managerului de proiect nu i se permite s
angajeze noi persoane, s plteasc ore suplimentare, s recurg la servicii din exterior i,
prin urmare, toate aceste constrngeri impun ca data de finalizare s fie mai fiexibil;
Resursele necesare pentru derularea unui proiect sunt diverse (materiale, umane sau
financiare), putndu-se identifica o legtur strns ntre obiectivele proiectului i resursele
necesare pentru implementarea acestuia. Planificarea resurselor se face innd cont att de factorul
cost, ct i de factorul timp. Resursele materiale, tehnice mai performante sau un personal mai
numeros pot grbi executarea unor sarcini, dar duc, de regul, la costuri mai ridicate. Categoriile
de resurse necesare pentru derularea unui proiect sunt:
resursele umane - personal specializat n management de proiect;
resursele de timp - timpul disponibil pentru activitile ocazionate de derularea proiectului;
resursele financiare: resurse necesare pentru pregtirea propunerii de proiect;
resursele materiale: echipamente, materiale, spaii i alte resurse necesare;
resurse tehnologice: metode, tehnologii i proceduri de lucru;
Cuantificarea costurilor presupuse de implementarea proiectului se face prin intermediul
bugetului. Bugetul unui proiect trebuie s fie clar i ct mai detaliat, realizat pe faze/activiti i
centralizat pe diferitele tipuri de cheltuieli. Sumele incluse n buget se calculeaz sau se estimeaz
pe baza costurilor reale. In elaborarea unui buget trebuie s se in cont de stabilirea perioadei de
lucru pentru fiecare etap i pentru proiectul n ansamblu, estimarea valorii cheltuielilor i a
veniturilor i realizarea unor estimri pentru toate categoriile de costuri exprimate n cadrul
bugetului. In cadrul literaturii de specialitate, funciei de planificare a bugetului i se atribuie
urmtoarele caracteristici (Opran et al., 2004):
Bugetul cuantific activiti - adic le confer valoare n bani;
Bugetele dirijaz cheltuielile astfel nct resursele s fie cheltuite numai pentru acele activiti
care sprijin obiectivele proiectului;
Bugetele identific ce resurse sunt necesare i cnd sunt solicitate;
Bugetele permit examinarea obiectivelor i activitilor unui proiect din punct de vedere al
costului lor actual;
Bugetele clarific relaia dintre cheltuielile directe necesare derulrii proiectului i cheltuielile de
susinere sau administrative (chirie, personal de specialitate etc);
Un buget realist i actualizat permite evaluarea financiar a proiectului.
In cazul celor mai multe proiecte bugetele nu sunt statice, ele cresc de fiecare dat cnd
apar modificri la nivelul activitilor proiectului i de aceea este important ca sumele incluse n
buget s refiecte realitatea i s fie adaptate necesitilor proiectului. Nu n ultimul rnd, trebuie
incluse, nc de la nceput, toate cheltuielile necesare pentru a asigura faptul c bugetul este unul
fezabil. Orice omisiune esenial duce, n faza de implementare, fie la solicitarea de fonduri
suplimentare peste cele aprobate (ceea ce, de multe ori echivaleaz cu anularea proiectului), fie la
solicitri de modificare a bugetului, acceptate de ctre finanatori, doar n mod excepional i ntre
anumite limite.
3.3. ATRAGEREA DE FONDURI

Orict de bine ar fi conceput un proiect n articulaiile sale, fr asigurarea suportului


financiar, proiectul poate rmne la stadiul de idee. Astfel, atragerea fondurilor prin intermediul
proiectelor este o activitate decisiv derulat cu precdere n aceast etap. Trebuie s remarcm
faptul c proiectele nu reprezint scopul unei activiti, ci mijloacele prin care se pot atrage
resurse suplimentare, se pot rezolva anumite probleme identificate n cadrul respectivei
organizaii/instituii sau comuniti.
Sursele sunt diverse, iar modalitile de atragere de fonduri sunt multiple i intr n sarcina
tuturor celor care sunt implicai ntr-un proiect, indiferent de calitatea i nivelul implicrii.
Atragerea fondurilor trebuie s aib coeren i ritm i s se nscrie ntr-un interval de timp util.
Aceasta pentru c principalele surse de finanare au sesiuni bine stabilite pentru competiia
proiectelor, cu date ferme pentru depunerea proiectelor i pentru selecia de oferte. De multe ori,
sumele pot fi asigurate la nivelul solicitrii, dar pot fi i sub aceste nivele, ceea ce implic
extinderea atragerii de fonduri, n special spre zona sponsorizrii, pentru a asigura sumele
necesare n termenii prevzui ntr-un proiect, pentru a nu fi constrni la redimensionarea
proiectelor n funcie de sumele atrase.
In aceste condiii, strategia atragerii de fonduri trebuie adoptat i n funcie de sumele
stabilite atunci cnd a fost conceput un proiect. Solicitarea de finanri are n vedere, pe lng
sursele externe i surse interne, aceasta presupunnd constituirea unei baze de date cu sursele
poteniale de finanare, de la agenii guvernamentale la firme private, de la regii autonome la
persoane fizice, de la fundaii, asociaii la cultele religioase, timpul n care fondurile pot fi atrase,
costurile unui astfel de demers, resursele umane care pot fi implicate n atragerea de fonduri,
mijloacele i formele prin care fondurile pot fi atrase.
Dac n cazul atragerii de fonduri prin programe comunitare i naionale, finanatorul are
bine determinat motivaia aciunii sale, n cazul celorlalte finanri, sursa trebuie s se regseasc
i ea pe palierul beneficiului finanrii integrale/pariale a unui proiect.
Practica din Romnia n domeniul finanrii de proiecte, indiferent de felul n care s-a
obinut finanarea, presupune un angajament contractual ntre pri, cu precizarea sumelor alocate
unui proiect bine definit, a activitilor pentru care pot fi folosite acele fonduri, a intervalului de
timp de utilizare a fondurilor, a modului de soluionare a unor divergene ntre sponsor i
beneficiarul sponsorizrii, a felului n care este fcut public, mediatizat, finanarea. Nu n
ultimul rnd, este important ca finanatorului s-i fie fcute cunoscute i proiectul i
organizaia/instituia care va implementa acest proiect, pentru a putea avea garania c finanarea
pe care o va asigura va putea fi i controlat i i va gsi finalitatea scontat. Numrul celor
implicai n atragerea de fonduri nu trebuie limitat, ba dimpotriv aciunea are mai mari anse
dac se face n echip, cu sarcini i responsabiliti bine precizate, fiecare membru al organizaiei
putnd avea o zon de influen n care s fie mai eficient, relaii interpersonale cu poteniali
finanatori sau abiliti n a atrage fonduri.
Angajamentul contractual al unei finanri trebuie gestionat n toate etapele sale, de ambele
pri. Organizaia/instituia este cea dinti interesat n derularea finanrii i atunci ea va fi i cea
care va urmri dac sunt respectai termenii contractuali sau dac trebuie s fac reveniri,
rennoirea solicitrii. O bun vizibilitate a modului n care se deruleaz un proiect aduce un ctig
de imagine util n solicitri de finanare ulterioare, pentru alte proiecte sau chiar pentru acelai
proiect, dac el va fi continuat ulterior, modalitile de continuare fiind stabilite n raportul final al
unui proiect. Oricum, evaluarea de la sfritul proiectului presupune i o evaluare financiar, un
raport final financiar, pe lng cel narativ, documente cerute de fiecare finanator n parte i n
care sunt decontate toate sumele primite ca finanare trebuind raportate toate activitile care au

fost prevzute, iar eventualele neconcordane dintre proiectul propus i activitile realizate
trebuind explicate
3.4. METODE SIINSTRUMENTE DE PLANIFICARE
Proiectele (i implicit situaiile manageriale determinate de punerea n practic a acestor
proiecte) presupun efectuarea unor activiti intercorelate, care pot fi modelate prin intermediul
unor reele. Intruct proiectele de acest gen dureaz sptmni, luni sau chiar ani, n desfurarea
lor pot interveni schimbri care au impact asupra costurilor, tehnologiei sau resurselor proiectului.
Analiza acestor sisteme i permite managerului s planifice, s controleze/urmreasc i s
reorganizeze resursele astfel nct obiectivele propuse s se ating n mod optim i la timp. Prin
programarea activitilor unui proiect se urmrete s se realizeze o ealonare ct mai economic a
executrii acestora. Cele mai cunoscute metode de programare a managementului proiectelor sunt:
metoda diagramelor de tip Gantt sau cu bare;
metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique sau Tehnic de Evaluare i
Revizuire a Programului);
metoda CPM (Critical Path Method sau Metoda Drumului Critic);
metoda Cadrului Logic.
Aceste metode permit urmrirea detaliat i global a execuiei proiectului. Ele ajut la
determinarea unui ecart" prin raportarea nivelului execuiei la nivelul programat i recalculeaz
datele i rezervele de timp pentru activitile n curs sau pentru cele nencepute.
3.4.1. Diagrama Gantt
Este un instrument de planificare, elaborat n 1917 de Henry L. Gantt, inginer i sociolog
de origine american. Frecvent utilizat n managementul proiectelor, o diagram Gantt ofer o
ilustrare grafic a unui program de activiti, care ajut la planificarea, coordonarea i
monitorizarea unor sarcini specifice dintr-un proiect.
Forma grafic a unui astfel de instrument de planificare const ntr-o matrice pe a crei ax
orizontal este reprezentat perioada de timp pe care se ntinde proiectul, mprit n uniti de
msur (zile, sptmni sau luni) i pe a crei ax vertical sunt reprezentate activitile din
proiect.
Pe msur ce proiectul avanseaz, diagrama este adus la zi, prin umplerea barelor
pe o lungime corespunztoare procentului din sarcina care a fost ndeplinit. Diagrama Gantt nu
este un grafic de reea pentru c nu arat interdependena, legturile dintre activiti, ceea ce este
esenial pentru nelegerea i urmrirea proiectului (deoarece multe activiti se desfoar
concomitent i, deseori, trebuie s precead activiti ulterioare) (Neagu, 2007).
Este util att pentru planurile foarte complexe, ct i pentru cele mai simple. Pentru
activitile complexe fiecare bar din diagram poate fi descompus n activiti componente
reprezentate ntr-o alt diagram. Este folositoare cnd trebuie comunicate activitile, ordinea lor
i timpul necesar pentru fiecare. Programarea operaiunilor se poate face cu calculatorul, iar
diagramele cu bare sunt integrate cu analiza drumului critic n planurile foarte complexe.
Folosirea lor impune participarea, dezbaterea cu persoanele care urmeaz s ndeplineasc
sarcinile respective. Dintre avantajele diagramei Gantt amintim (adaptare dup Allen, Paul,
History of Project Management):
vizualizarea usoar a activittilor si lucrrilor ce trebuie realizate;
util pentru activitatea de control, adic se poate verifica stadiul proiectului n comparaie cu
diagrama;

ofer pe o singur pagin, o imagine de ansamblu asupra muncii ce trebuie efectuat;


ajut la prezentarea unei imagini globale asupra coninutului unui proiect.
Dintre dezavantaje amintim:
poate da impresia incorect c proiectul este foarte simplu;
nu ine cont de nici o implicaie a consumului de resurse;
nu arat interdependena ntre activiti;
dac se revizuiec activiti n sensul duratelor sau momentului de ncepere/fmalizare diagrama
trebuie redesenat;
estimarea incorect a intervalelor de timp compromite ntreaga diagram;
dac sarcinile sunt slab definite, intervalul necesar finalizrii lor nu poate fi estimat corect;
nu se evideniaz clar faptul c personalul poate executa mai multe sarcini simultan.

Dei dezavantajele graficului Gantt sunt destul de importante, utilizarea sa este nc foarte
actual, numeroase metode integrnd metoda Gantt, inclusiv o serie de soft-ri de calculator, n
special datorit facilitii de nivelare a resurselor.
3.4.2. Metoda PERT
Metoda PERT a aprut la sfritul anilor 1950, cnd amiralul Raborn din cadrul forelor
navale ale Statele Unite ale Americii s-a confruntat cu necesitatea ca rachetele din cadrul
programului Polaris s fie gata de lansare ntr-un timp foarte scurt, datorit unei ameninri
iminente existente la adresa Statelor Unite ale Americii de Rusia. Astfel, managementul de proiect
tradiional nu a fost suficient pentru a garanta" sigurana naiunii i problema a fost rezolvat cu
ajutorul acestei tehnici a lui Willard Fazar. De atunci, PERT a devenit o cerin obligatorie pentru
toate proiectele forelor navale ale Statelor Unite ale Americii (adaptare dup Allen, Paul, History
of Project Management). Aceast metod abordeaz problema programrii sau planificrii
proiectelor din punct de vedere probabilistic, folosind trei durate de timp asociate fiecrei
activiti (optimis, pesimist i cea mai probabil) i considernd duratele activitilor ca
variabile aleatorii caracterizate prin media i dispersia lor. Scopul principal al acestei metode l
reprezint identificarea corect a activitilor critice i furnizarea ctre managerul de proiect a
urmtoarelor informaii cu privire la care activiti sunt considerate critice, care activiti sunt
necritice i ce rezerv de timp au activitile pentru a nu deveni critice. Domeniul de utilizare a
metodei PERT cuprinde att proiecte de mare anvergur, ct i pe cele mijlocii, fiind aplicat la
lucrri unicat, ndeosebi la proiecte din domeniul cercetrii i dezvoltrii. PERT-ul a fost realizat
n dou variante independente:
PERT/TIME, pentru a sublinia preocuparea autorilor de a orienta analiza proiectelor spre
parametrul timp;
PERT/COST elaborat n scopul analizei simultane a termenelor i costurilor, asigurnd
controlul i coordonarea general a proiectelor.
Exist dou tipuri de grafice reea PERT, orientate pe evenimente i orientate pe activiti
(Neagu, 2007). In acest sens, principalele elemente care definesc graficele-reea PERT orientate
pe evenimente sunt urmtoarele:
fiecare activitate este reprezentat printr-un arc;

fiecare nod corespunde unui eveniment, care poate evidenia nceperea sau terminarea unei
activiti;
numrul evenimentelor reelei, precum i tipul fiecruia, depind n mare msur de persoana
care le elaboreaz.
In mod obinuit, ntr-o reea PERT orientat pe evenimente apar att evenimente de
ncepere (S), ct i evenimente de terminare (C), persoana care a realizat graficul fiind cea care
decide dac pentru o activitate determinat este cazul s introduc un eveniment de tip S, sau C
sau pe amndou.
In ceea ce privete graficele reea PERT orientate pe activiti, determinarea duratelor
activitilor se realizeaz folosind metoda probabilistic. Metoda probabilistic servete pentru
calcularea duratelor medii innd seama de probabilitatea influenei factorilor perturbatori.
Experiena practic i-a condus pe creatorii metodei PERT s admit c durata unei activiti este o
variabil aleatoare a crei funcie de repartiie i respectiv densitate se aproximeaz cu ajutorul
unei repartiii beta, care satisface condiiile practice, pentru c are o singur valoare maxim care
reprezint durata cea mai probabil (Toma, 2002).

LEGENDA
LEtENDA

O
D
.:

E\LrHLllCTll

vriiic -Ajlr. it;iii:

Liitic

-Acli\iL:iic

crilic

E\LniLlU.TlL

-EhcnLnKTit -E^cninicTic

Acli ^iiaL ^

Aai^naLj
LTiLici

I-

Figura 3: Diagrame PERT orientate pe activiti i pe eveniment


Sursa: Neagu, 2007.
3.4.3. Metoda Drumului Critic (Critical Path Method - CPM)
Metoda Drumului Critic este o metod determinist care permite controlul timpului i
costului de execuie a unui proiect, folosind doar o singur durat de timp asociat fiecrei
activiti, ceea ce duce la o precizie foarte bun. Aceast metod se folosete cu precdere n cazul

proiectelor de construcii, care sunt dependente de resurse i se bazeaz pe estimri de timp foarte

exacte. Metoda Drumului Critic, prin folosirea unui model grafic n reea, ofer un tablou general
al proiectului i permite determinarea duratei totale de realizare a acestuia.
Procesul de conducere a unui proiect prin intermediul acestei metode ia n calcul
parametrul timp, n care fiecare activitate are o durat constant, corespunztoare condiiilor
normale de lucru, obinndu-se astfel o durat total de execuie. Drumul Critic este un procedeu
pentru elaborarea programelor temporale. Structura proiectului este reprezentat printr-o reea cu
activitile pe arcuri, n care fiecrei activiti i se asociaz durata normal, exprimat printr-o
singur valoare. Trsturile specifice ale acestei metode sunt urmtoarele (Neagu, 2007):
este de natur determinist, bazndu-se pe o singur estimare a duratei;
utilizeaz o reea cu activitile pe arcuri, ntreaga reea fiind orientat pe evidenierea
activitilor;
folosete numai un timp estimat care reprezint durata normal a proiectului.
Intr-un astfel de grafic n reea este menionat un eveniment de nceput al proiectului i un
eveniment de final al acestuia. Intre evenimentul de nceput i evenimentul de final exist mai
multe drumuri, formate dintr-o succesiune de activiti numite drumuri complete, care au durate
diferite. Dintre acestea, drumul complet cu lungimea cea mai mare, obinut ca sum a duratelor
activitilor cuprinse ntre nodul (evenimentul) iniial i nodul final, se numete drum critic i va
determina timpul de realizare a proiectului. Drumul critic reprezint durata minim posibil de
execuie a ntregului proiect, n care termenul minim i cel maxim al evenimentelor coincid. Dac
activitile de pe drumul critic sunt ntrziate, atunci ntregul proiect va fi ntrziat. Din aceast
cauz, activitile care se regsesc pe drumul critic se numesc activiti critice i nu dispun de
rezerve de timp, ceea ce nseamn c trebuie executate la termenele programate pentru a nu
periclita realizarea termenului final al proiectului. In schimb, acele activiti care nu sunt situate
pe drumul critic dispun de anumite perioade de timp, numite rezerve de timp, n care execuia lor
poate fi prelungit fr a periclita termenul de finalizare a proiectului. Rezerva de timp este
diferena de timp dintre data limit necesar pentru respectarea drumului critic i data la care se
atinge efectiv un eveniment sau se termin o activitate. (Toma, 2002)
3.4.4. Metoda Cadrului Logic
Metoda Cadrului Logic sau LFA (Logical Framework Approach") este un instrument de
planificare i management folosit pentru proiectele de dezvoltare. Aceast metod a fost adoptat
pentru prima oar ca instrument de planificare pentru activitile de dezvoltare desfurate peste
ocean de ctre USAID (United States Agency for International Development), la nceputul anilor
1970. Originile sale pot fi identificate n teoriile de management ale sectorului privat, cum ar fi
metoda managementului prin obiective", care a cunoscut o mare popularitate n anii '60 (INA,
2003). De atunci aceast metod a fost adoptat de un numr important de finanatori, n special
de acele agenii implicate n acordarea de asisten prin programe de dezvoltare. Metoda Cadrului
Logic sintetizeaz ntr-un format standard:
ce ncearc s realizeze proiectul;
cum i propune s fac asta;
ce elemente sunt necesare pentru ca succesul proiectului s fie asigurat;
metodele prin care se poate msura evoluia proiectului;
eventualeleprobleme care pot s apar.

Dei mult mai des ntlnit este termenul de Matrice Logic" (Logical Framework
Matrix"), trebuie fcut distincia ntre acesta i Metoda Cadrului Logic (Logical Framework
Approach"). Metoda Cadrului Logic, ca abordare managerial, presupune un sistem de analiz a
problemelor i a nevoilor, realizarea unei ierarhii mijloace-scopuri i selectarea celei mai potrivite
strategii de implementare. Rezultatul acestei abordri analitice l reprezint matricea (sau cadrul
logic - Logframe"), care nsumeaz ceea ce urmrete s realizeze respectivul proiect, care sunt
ipotezele cheie, cum vor fi monitorizate i evaluate output-urile i impactul. Matricea cadru logic
constituie punctul de plecare n dezvoltarea altor instrumente ca:
bugetul detaliat;
alocarea responsabilitilor;
planul de implementare;
planul de monitorizare.
Matricea Logic este deci principalul element de lucru care sumarizeaz aspectele
eseniale din design-ul proiectului, cu ajutorul a patru coloane i patru sau mai multe linii. Este o
matrice de 4x4 care leag i sintetizeaz elementele cheie ale proiectului i relaiile dintre ele:
Tabel 2: Matricea Logic
Logica
interveniei
(sumarul descriptiv)

Obiectiv general
Scopul proiectului
Rezultate
Activiti

Indicatori
Surse i mijloace de Ipoteze (presupuneri i
verificabili n verificare
riscuri)
mod obiectiv

Mijloace

Costuri
Pre-condiii
(Sursa: nota autorului)

Este important de reinut faptul c Matricea logic realizat n etapa de planificare a


proiectului este n principal o schi. Aceast schi trebuie verificat permanent cu ajutorul celor
dou tipuri de logic, cea vertical i cea orizontal.
Logica vertical reprezint un instrument de verificare a corectitudinii unui design de
proiect. Identific inteniile proiectului, clarific relaiile cauzale de tip mijloc-scop din cadrul
acestuia i specific situaiile dincolo de controlul managerului de proiect (ipotezele), care pot
influena ndeplinirea obiectivelor (coloanele 1 i 4). In schimb logica orizontal se definete ca
modul n care vor fi examinate obiectivele proiectului din descrierea indicatorilor i a mijloacelor
prin care se va realiza verificarea (coloanele 2 i 3) i asigur cadrul pentru monitorizarea i
evaluarea proiectului.
Un alt aspect important legat de matricea logic a proiectului este cel legat de verificarea
final a calitii acesteia. In acest sens, trebuie avut n vedere ca logica interveniei s fie complet
i corect, indicatorii i sursele de verificare s fie accesibile i credibile, precondiiile i ipotezele
s fie realiste, riscurile s fie acceptabile, iar beneficiile s justifice costurile.
In concluzie, Matricea logic este instrumentul de prezentare a coninutului unui proiect
ntr-un mod n care este posibil stabilirea logic i sistematic a obiectivelor proiectului.

Matricea cadru logic se elaboreaz n faza de planificare a proiectului, dar este utilizat i joac un
rol important i n toate celelalte faze ale proiectului (inclusiv n implementare i evaluare).
In ceea ce privete programarea activitilor unui proiect cu ajutorul metodelor tip reea
PERT i CPM se pot formula urmtoarele concluzii: n primul rnd aceste metode asigur
planificarea detaliat a tuturor activitilor proiectului sub forma unei reele, sistematiznd i
uurnd organizarea muncii i repartizarea sarcinilor, n al doilea rnd identific relaiile de
preceden i succesiunea tehnologic a activitilor punnd n eviden activitile critice, n al
treilea rnd faciliteaz o mai bun utilizare a resurselor prin identificarea ariilor n care resursele
umane, materiale sau financiare se pot substitui reciproc i, nu n ultimul rnd, aceste metode
determin unde anume trebuie depus efort maxim astfel nct termenul de execuie al unui proiect
s fie respectat.

CAPITOLUL IV. IMPLEMENTAREA PROIECTELOR


A treia etap n evoluia oricrui proiect const n implementarea proiectului, dup ce s-a
definit problema i s-a stabilit modalitatea de intervenie pentru rezolvarea ei, iar n faza a doua sa elaborat planul de aciune prin stabilirea activitilor i identificarea resurselor necesare, a
caracterului i apartenenei acestora, implementarea este acea etap din ciclul de via al unui
proiect n care se execut efectiv lucrrile, se ndeplinesc obiectivele i se realizeaz rezultatele, n
msuran care este posibil.
Astfel, implementarea este faza din ciclul de via al proiectului n care obiectivele sunt
cunoscute, planificarea realizat i proiectul n curs de derulare. In aceast etap se confer
autorizare i mputernicire tuturor celor care lucreaz n cadrul proiectului. Autorizarea i
mputernicirea formeaz nucleul practicii managementului proiectelor, deoarece prin aceast
funcie managerii de proiect fac ca proiectul s se deruleze, fie direct, fie indirect prin intermediul
echipei de proiect (Iovnu, 2001).
Criteriile pe baza crora proiectul este considerat un succes, att n ceea ce privete
derularea, ct i produsul final sunt definite de la bun nceput, nainte de declanarea oricrei
activiti. Criteriile de succes convenite constituie baza procesului de luare a deciziei i a evalurii
finale. Criteriile de succes referitoare la derularea proiectului au n vedere:
respectarea limitelor de timp;
respectarea bugetului;
exploatarea eficient a tuturor celorlalte resurse (oameni, echipamente, sedii);
percepia creat n jurul proiectului.
La proiectele simple, faza de implementare se rezum la implementarea propriu-zis a noii
soluii. In cazul proiectelor complexe trebuie elaborat un concept de implementare, utilizatorii
noilor soluii trebuie informai i calificai, trebuie elaborat un plan care s susin soluia practic,
iar documentaia trebuie s fie la ndemna i pe nelesul utilizatorului (Mocanu&Schuster,
2001).
Unul din principalele instrumente utilizate n aceast etap de implementare a proiectului
este edina. De regul, nainte de demararea oricrei activiti din cadrul acestei etape, managerul
de proiect organizeaz o edin cu membrii echipei de proiect. In aceast edin, managerul de
proiect trebuie s aib n vedere urmtoarele (Neagu, 2007):
comunicarea stadiului obiectivelor proiectului;
revizuirea graficului de timp i a planului de lucru mpreun cu membrii chipei de proiect;
explicarea procedurilor administrative, incluznd rapoartele, edinele i comunicrile care vor
fi folosite pentru asigurarea relaiilor dintre membrii echipelor de lucru i echipa de conducere
aproiectului.
In acest sens, activitile manageriale corespunztoare celei de-a treia etape din existena
unui proiect constau din utilizarea resurselor materiale, financiare i umane n conformitate cu
planul de activiti stabilit pentru ndeplinirea dezideratelor propuse n etapele anterioare. Prin
urmare, se poate afirma c n aceast etap putem identifica patru mari tipuri de activiti
manageriale (Lock, 2000):
managementul financiar al proiectelor;
managementul resurselor umane i al activitilor;

relaia cu finanatorul/finanatorii,
relaiacubeneficiarii.

Dup cum se observ, primele dou activiti manageriale in mai ales de activitile
manageriale propriu-zise, n timp ce ultimele dou in mai ales de activitile de marketing din
cadrul proiectului.
4.1. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTELOR
O component important a activitii managerului de proiect const din managementul
financiar folositn perioada implementrii. In acest caz activitatea ncepe din momentul elaborrii
proiectului cnd, se stabilete necesarul i disponibilul de resurse. Prin resurse necesare se nelege
att acele resurse care vor fi atrase prin proiect, ct i contribuia proprie a organizaiei/instituiei
care constituie solicitantul, n vreme ce prin disponibil de resurse nelegem contribuia local a
solicitantului, adic acele resurse pe care acesta le poate pune la dispoziia proiectului. In acest
sens, este obligatoriu ca managerul de proiect s cunoasc modul de alocare al resurselor. Fr o
previziune exact a tuturor costurilor se pot ntmpla situaii neplcute cum ar fi imposibilitatea de
a finaliza proiectul. Primul pas n asigurarea managementului financiar de succes este participarea
managerului de proiect la elaborarea bugetului sau cunoaterea foarte bine a acestuia. Urmtorul
pas este reprezentat de cunoaterea cu exactitate a procedurilor financiare aplicate de ctre fiecare
finanator n parte. Un alt aspect pe care managerii de proiect trebuie s l trateze cu seriozitate este
co-interesarea financiar a echipei de proiect, beneficiile materiale ale echipei de proiect trebuie
adaptate n funcie de resursele avute n cadrul proiectului (Bdil, 2002).
Elaborarea bugetului este un exerciiu de estimare a costurilor unor activiti i de stabilire
implicit a acelor activiti ce urmeaz a fi executate n limitele resurselor disponibile. Este de
remarcat faptul c o cale eficient de evaluare i control a planului operaional include bugetele,
care trebuie utilizate ca instrumente de conducere, nu ca un mod de a conduce. Stabilirea unor
modele financiare viabile, trebuie s in cont de variabile, de politica general, variabile externe
i variabile de control. Un mare impact asupra bugetelor au (Brgoanu, 2004):
ciclul de via al proiectului;
condiiile financiare ale activitii;
condiiile economice generale;
situaia competiiei;
tendinele tehnologice;
accesul la resurse.
De aceea, un buget realist se impune s coreleze n mod echilibrat sursele de venituri cu
cheltuielile. Principalele categorii de cheltuieli existente n cadrul unui buget sunt (Bdil, 2002):
cheltuielile directe - reprezentate de cheltuielile de personal (salarii i cheltuieli salariale
aferente personalului din lista proiectului, onorariile specialitilor/experilor implicati n
derularea proiectului), cheltuielile de deplasare (transport, cazare, diurn), cheltuieli necesare
derulrii activitilor incluse n proiect (consumabile, echipamente, cheltuieli de
subcontractare, costuri specializate cerute de programul considerat), alte costuri, care nu se
regsesc n lista de costuri eligibile specificate de programul considerat, dar fr de care
proiectul nu poate fi dus la bun sfrit;

cheltuielile indirecte - cheltuieli de regie (chirii, utiliti, telefon, pot, atunci cnd nu intr n
categoria de cheltuieli directe).

De multe ori, un management financiar defectuos al proiectului poate compromite


realizarea lui, n schimb planificarea i controlul financiar riguros duc la obinerea rezultatelor
scontate de pe urma proiectului. Stabilirea unor modele financiare viabile, trebuie s in cont de
politica general, de variabilele externe i variabilele de control. In cele ce urmeaz, menionm o
serie de tipuri de probleme ce pot s apar frecvent n procesul de bugetare (Opran et al., 2004):
consum mare de timp pentru pregtirea bugetului;
nu sprijin atingerea scopului i a obiectivelor;
nu mai este de actualitate;
conine prea multe date;
se fac prea multe repetiii n cadrul procesului;
bugetele rmn ncremenite n proiect n cadrul unui proces general n schimbare;
se implic prea muli oameni n procesul de bugetare;
se pot controla foarte greu alocrile bugetare;
In concluzie, managementul financiar ca activitate managerial distinct n cadrul etapei
de implementare a proiectelor trebuie corelat, n primul rnd, cu un plan strategic, deorece
deciziile strategice au n mod normal implicaii bugetare. Un alt aspect important se leag de
existena unui management financiar de succes n vederea reducerii timpului consumat cu
colectarea datelor. Nu n ultimul rnd, un management financiar de succes poate sprijinii sistemele
financiare prin crearea unei baze de date care poate fi utilizat att pentru raportrile finaciare, ct
i pentru bugetarea n sine.
4.2. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE N CADRUL PROIECTELOR
Desigur c ntre managementul proiectelor i cel organizaional exist multe similariti,
dar, datorit naturii specifice a proiectelor, exist i cteva deosebiri n ceea ce privete modul de
abordare. Printre acestea se numr (Lock, 2000):
Personal nepermanent: angajrile se fac pe perioade limitate sau n regim de colaborare
(consultani),
Atribuii nepermanente: personalul implicat n proiect poate juca roluri diferite la momente
diferite; structura ierarhic nu este stabil.
Cele dou puncte de mai sus arat c managementul resurselor umane i abilitile
personale sunt importante. Se consider adesea c managementul proiectelor este un domeniu pur
tehnic, ce se limiteaz la metode de planificare, n realitate, eficiena depinde n egal msur de
abilitatea de a lucra cu oamenii. Activitatea de management de proiect presupune coordonarea
unei echipe de lucru, de aici derivnd o serie de provocri la adresa coordonatorului. Elementele
pe care orice manager de proiect trebuie s le trateze cu maxim seriozitate sunt reprezentate de
(Scarlat&Galoiu, 2002):
detalierea sarcinilor avute pentru fiecare membru al echipei de proiect,
evaluarea periodic a rezultatelor obinute de fiecare membru al echipei,
motivarea personalului,
cointeresarea profesional i financiar a membrilor echipei de proiect.

Una dintre primele reguli pentru managerul de proiect const din cunoaterea cu exactitate
a proiectului pe care l conduce. Chiar mai mult, se poate presupune c acesta a avut un rol
important n elaborarea planului de activiti. Rolul principal pe care l are managerul de proiect
este acela de coordonare a echipei de proiect n vederea realizrii activitilor prevzute, printr-o
implicare direct i o evaluare continu.
O atenie mrit trebuie acordat ns i selectrii persoanelor care vor activa n cadrul
proiectului. Resursa uman este una dintre cele mai importante resurse ce vor fi alocate
proiectului, de capacitile persoanelor implicate vor depinde ntr-o foarte mare msur rezultatele
obinute n urma implementrii.
Dup cum s-a amintit i mai sus majoritatea proiectelor realizate n momentul actual sunt
coordonate de ctre o echip. Prin urmare, munca n cadrul unui proiect nu mai reprezint un efort
individual, ci un efort colectiv al unui grup format din diferii indivizi cu capaciti, ateptri,
experiene i culturi diferite. Echipa este cea n msur s ntrevad soluii la problemele externe
de adaptare, rspunznd complexitii prin luarea n considerare a unei diversiti de perspective
care rspund schimbrilor dinamice prin ncurajarea echipei n a lua decizii la momentul potrivit
(Opran et al., 2004).
Cu ct este mai mare echipa i proiectul mai de durat, cu att este mai important
deinerea unor aptitudini de construire a unei echipe, n aa fel nct oamenii s lucreze bine
mpreun i s fie motivai s lucreze din greu pentru realizarea proiectului. Una din cele mai des
folosite structuri organizaionale este cea matriceal. Organizarea matriceal permite utilizarea ct
mai optim a resurselor umane ntr-o instituie/companie. Totui una din dificultile acestui tip de
organizare l constituie faptul c membrii echipei pot s lucreze ntr-un proiect i s raporteze
realizrile la persoane din afara acestuia (din punct de vedere al ierarhiei organizaionale i a
distribuiei resurselor umane). Acesta nseamn c este mai dificil obinerea resurselor pentru
realizarea lucrurilor care sunt planificate, i uneori exist tendina normal ca membrii echipei s
urmeze mai degrab instruciunile managerilor funcionali dect pe cele ale managerului de
proiect (Gheorghiu, 2009).
Echipa implicat ntr-un proiect trebuie s fie capabil s ia decizii de ordin organizaional
i financiar i, n acelai timp, s insufle un sentiment de energie i ncredere n cadrul proiectului,
fiind astfel extrem de important n dezvoltarea proiectului. Unul dintre elementele cheie ale
muncii n echip este cooperarea eficient. Marea majoritate a problemelor aprute n cadrul
procesului de cooperare se refer la aspectele de ordin relaional i pragmatic.
In cele ce urmeaz ilustrm cei patru poli ai cooperrii (Balogh, 2005):
Figura 4: Polii cooperrii
INDIVID

STRUCTUR
^^^^

/^^
OBIECTIVE

MUNC

/^^

COLABORARE^^^
ECHIP

In urma analizei celor patru poli ai cooperrii se desprind o serie de probleme care au fost
sintetizate n tabelul urmtor:

Tabel 3: Probleme identificate


Probleme comune
Probleme legate de activiti
Probleme la nivel individual
Obiectivele
Aceste probleme se refer la trei nevoi
Probleme sau conflicte pot aprea atunci
sociale de baz: nevoia apartenenei la o
cnd obiectivele nu sunt clar definite.
echip, nevoia de a avea influen n cadrul Obiectivele clar definite fac posibil
unei echipe i nevoia de afeciune. msurarea i evaluarea progresului unei
Importana lor pentru fiecare individ echipe. In cazul n care obiectivele sunt
depinde de timpul n care echipa coopereaz i prea vagi sau nu sunt clar identificate este
ct de profund este aceast cooperare.
recomandabil a se opri munca i a se
ncerca
redefinirea
obiectivelor.
Cooperarea devine mai puternic dac
membrii echipei lucreaz mpreun pentru
identificarea obiectivelor.
Probleme la nivelul echipei
Structura
Faptul c o echip nu este capabil s creeze Pentru a atinge obiectivele stabilite o
o coeziune de grup se datoreaz unei prea
echip are nevoie de o anumit structur.
mari eterogeniti i unei lipse de
Este vorba aici despre regulile, metodele
comunicare ntre membrii ei. 0 discuie
i strategiile folosite n cadrul unui
deschis i sincer poate duce la rezolvarea proiect. Pentru o echip, a lucra eficient
problemelor din cadrul echipei
nseamn ca aceast structur s fie
acceptat de ctre toi membrii ei.
Sursa: Nota autorului
Pentru ca o echip s aib succes i s fie eficient trebuie ca aceti patru poli ai
comunicrii s fie n echilibru.
Un alt aspect important cu privire la munca pe care o deruleaz o echip de proiect se
leag de existena urmtorului triunghi (Balogh, 2005):
Produs

Procedeu

Oameni

Figura 4: Triunghiul echipei de proiect


Acest triunghi simbolizeaz faptul c o echip, pentru a fi eficient, are nevoie de existena
unui echilibru ntre produse, procedee i oamenii din cadrul ei. O prea mare atenie acordat
procedeelor sau existena unor reguli prea stricte vor ngrdi creativitatea i spontaneitatea
membrilor, fcndu-i s se simt inutili, cu repercusiuni asupra rezultatelor proiectului. Pe de alt

parte, o prea mare atenie acordat membrilor echipei, prin implicarea n discuii prelungite poate
distrage atenia periclitnd ansele de reuit ale proiectului. Concentrarea pe produs (pe rezultat)
ntrzie echipa n gsirea unor procedee eficiente de lucru, avnd un efect asupra fiecrui membru
n parte. Multe echipe sunt focusate pe rezultate, neavnd timpul necesar s se cunoasc, s se
gndeasc la modul cum ar trebui s lucreze mpreun i cum ar trebui s evalueze implicarea
fiecruia din echip. Un echilibru dinamic n cadrul triunghiului va duce la o mai bun funcionare
a echipei pe termen lung. Ca toate grupurile, echipele se dezvolt pe parcursul muncii n echip.
Este nevoie de timp i efort pentru a deveni efectiv o echip. Orientarea, contientizarea
membrilor echipei i statutul ei sunt ntr-un proces continuu de transformare. Pentru a fi eficient,
grupul trebuie s treac prin acest proces. Pe de alt parte, dezvoltarea unei munci n echip are
nevoie de ncurajri. Unele persoane sunt alergice la reguli stricte i vor s lucreze flexibil i
informal, dar respectarea unor reguli clare asigur pe de alt parte reuita proiectului (Gheorghiu,
2009).
Managerul de proiect trebuie s insufle membrilor echipelor lor i s le menin
sentimentul de motivare i de implicare, indiferent dac acetia lucreaz la proiect cu norm
ntreag sau parial. Caracterul temporar al echipelor de acest fel, nivelul total diferit de
cunotinte i diferenele ntre interesele membrilor lor, precum i loialitatea lor mparit
transform conducerea unui astfel de grup ntr-o sarcin foarte dificil. Managerii trebuie nu
numai s coordoneze cu abilitate reuniunile grupului, ei trebuie s gestioneze procesele de
comunicare i s asigure calitatea, att n interiorul echipei, ct i ntre aceasta i departamentele
care i susin activitatea.
Este de la sine neles c un manager de proiect performant i o echip motivat sunt
factorii de succes n realizarea unui proiect. De aceea motivarea membrilor echipei este foarte
important.

Figura 6: Piramida lui Maslow


Sursa: Maslow, 1943, pp. 370-396

Teoria motivaional cunoate o gam larg de factori care stau la baza motivaiei.
Cunoaterea necesitilor i motivaiilor generale ale personalului de proiect orienteaz munca de
conducere a managerului de proiect. Piramida necesitilor dup Maslow ierarhizeaz necesitile
omului la nivel general, ns la nivelul individual acestea sunt diferite i depind n mare parte de
personalitatea individului i de contextul cultural i social. Necesitile fiecrui membru al echipei
sunt foarte diferite. Pentru managerul de proiect este important s cunoasc att necesitile

generale ct i pe cele particulare, individuale ale membrilor echipei de proiect i ateptrile


acestora n scopul influenrii i organizrii cadrului motivaional adecvat pentru a-i desfura
activitatea (Opran et al., 2004).
Un rol important n cadrul activitii de mananagement al resurselor umane este ocupat de
secretariatul proiectului. Secretariatul este subordonat direct managerului de proiect sau, n cazul
n care acesta nu exist, compartimentului de urmrire a derulrii proiectului. Prin secretariat se
nelege att spaiul fizic ocupat, dotarea tehnic, PC, telefon, fax, copiator etc, ct i personal
implicatn activitile de secretariat" (Mocanu&Schuster, 2001).
De multe ori, activitatea de secretariat n cadrul unui proiect este subestimat. O activitate
de secretariat eficient poate ridica eficiena ntregului proiect. Cum secretariatul reprezint
centrul de comunicaii al proiectului, organizarea spaiului, dotarea acestuia i calitatea
personalului au o importan deosebit. Existena unui secretariat eficient degreveaz membrii
echipei de proiect de aceste activiti, permindu-le s se concentreze asupra activitilor de
specialitate. Secretariatul de proiect trebuie s ndeplineasc un rol de service pentru toi membrii
echipei de proiect i rolul de asisten pentru conductorul de proiect. In literatura de specialitate
sunt formulate o serie de sarcini generale i specifice pe care trebuie s le ndeplineasc un
secretariat. In acest sens, sarcinile generale ale secretariatului sunt:
administrarea centralizat a documentelor;
urmrirea centralizat a costurilor;
elaborarea rapoartelor.
In vreme ce, sarcinile specifice au n vedere:
un management al comunicaiei i al documentelor de proiect, prin stabilirea i organizarea
ntlnirilor, pstrarea i arhivarea documentelor, organizarea de ntruniri i prezentri;
un managementu al bugetelor, prin urmrirea i evidena cheltuielilor;
o activitate de birotic, adic dactilografie, copiere de documente etc;
asigurarea asistenei tehnice pentru managerul i echipa de proiect, n elaborarea i pregtirea
materialelor pentru edine i n pregtirea de rapoarte;
alte activiti curente de secretariat.
In funcie de mrimea proiectului i de numrul proiectelor n derulare ntr-o organizaie,
secretariatul poate funciona n mod diferit. Astfel, pentru proiectele mici, activitatea poate fi
desfurat n cadrul unui secretariat deja existent. In cazul n care se desfoar mai multe
proiecte ntr-o organizaie/instituie, se recomand un secretariat comun, care s asigure asistena
pentru toate acestea. In cazul proiectelor mari se impune ns organizarea unui secretariat propriu
pentru fiecare proiect.
In concluzie, managerul de proiect trebuie sa conving personalul afectat de proiect s se
implice n activitile acestuia, deoarece numai o abordare de genul acesta poate determina
succesul proiectului. Unii trebuie convini s-i schimbe modul de lucru, alii trebuie mobilizai s
ajute echipa de proiect s gseasc diverse soluii sau trebuie convini s depun o munc
suplimentar pentru adaptarea la schimbare. Toate aceste activiti necesit ntreinerea unui grad
ridicat de implicare i motivare n rndul utilizatorilor, adic a acelora care urmeaz s fie afectai
de planificarea i implementarea schimbrilor implicate de proiect.
4.3. RELATIA CU FINANTATORII
Reprezint una dintre prioritile avute de ctre managerul de proiect. Existena unei bune
relaii de colaborare cu finanatorul/rii poate ajuta la rezolvarea multora dintre problemele care se

ivesc pe parcursul implementrii. n acest sens, stabilirea de relaii personale ntre staff-ul propriu
i cel al finanatorului este o iniiativ necesar, i, de multe ori, numele i sigla
organizaiei/instituiei care finaneaz proiectul trebuie s se regseasc pe toat documentaia
oficial a proiectului i pe rezultatele implementrii acesteia.
Un alt aspect demn de menionat este reprezentat de importana invitrii reprezentanilor
finanatorului la evenimentele importante din cadrul proiectului cum ar fi inaugurarea unui sediu,
organizarea unui seminar, conferine de pres etc. Elementul care trebuie avut n vedere pe
parcursul implementrii proiectului este legat de faptul c organizaia/instituia finanatoare vine
n rezolvarea unei probleme. De aceea, n cazul unei colaborri reuite, aceasta poate continua i
cu ocazia unor alte proiecte.
4.4. RELATIA CU BENEFICIARII
Beneficiarii proiectelor reprezint un punct central n activitatea managerilor de proiect.
Dup cum s-a spus i n capitolele precedente, orice proiect este implementat pentru a rezolva o
problem ivit la nivelul grupului int. Beneficiarii, sau n limbaj de managementul proiectelor,
grupul int, trebuie consultai despre utilitatea proiectului pe tot parcursul derulrii. Este posibil
ca, pe parcursul implementrii, din cauza unor schimbri produse n cadrul organizaiei/instituiei
unde se deruleaz proiectul, nevoile grupului int s se schimbe. De aceea, o continuare a
implementrii proiectului, dup planul iniial, risc s nu mai rspund noilor necesiti aprute.
In concluzie, se poate observa ca ultimele dou activiti manageriale din cadrul
implementrii proiectelor au o legtur foarte strns cu strategia de marketing adoptat. Cele
dou componente n activitatea de implementare sunt vizibile pentru mediul extern al proiectului,
mai precis pentru dou categorii de actori foarte importani pentru proiect, beneficiarii i
finanatorii.
Aadar n faza de implemenatre a proiectului lucrrile sunt efectuate, iar progresul lor este
monitorizat i evaluat n raport cu planificarea iniial. Dac apar abateri sau schimbri fa de
planul stabilit, este nevoie de o descriere clar a acestora. Dac este necesar, proiectul poate fi
reorientat sau modificat pentru a se adapta condiiilor schimbate. In cadrul etapei de implementare
pot s apar o serie de probleme legate de performane, n sensul n care nu se pot atinge
performanele necesare, care au fost stabilite cu ocazia implementrii. Cauzele acestor probleme
pot fi gsite n aspecte de ordin intern, ce in mai ales de resursele umane, de
competenele/calificrile acestora, de ordin extern, ce in mai ales de schimbrile din mediu,
schimbrile de la nivelul politicilor guvernamentale dintr-un domeniu dat i aspecte ce in de
obiectivele urmrite. Alte probleme care pot s ngreuneze implementarea se leag de cinste i
corectitudine i existena unor decalaje temporare. Lipsa de onestitate trebuie s conduc la
anularea proiectului, cu excepia cazului n care poate fi localizat la nivelul unui individ, iar
contractantul a luat msurile adecvate pentru a evita repetarea situaiei. Decalajele temporare se
ntmpl destul de des n cazul implementrii unor proiecte i in de schimbrile provenite n
mediu, n structura organizaional sau de greeli de planificare. In asemenea situaii trebuie s
existe un dialog ntre beneficiar/-i i echipa de proiect pentru a minimiza pierderile i
complicaiile pe care astfel de situaii le au asupra atingerii obiectivelor propuse.

CAPITOLUL V. EVALUAREA SI NCHEIEREA PROIECTELOR


5.1. MODELE DE EVALUARE A PROIECTELOR
Evaluarea proiectelor se concentreaz pe un singur proiect, pe o anumit perioad de timp
i furnizeaz informaii pentru mbuntirea proiectului care se dezvolt i progreseaz. De cele
mai multe ori scopul colectrii informaiilor este acela de a se putea stabili dac proiectul se
desfoar aa cum a fost planificat, dac i atinge scopurile i obiectivele declarate n
conformitate cu limita de timp propus sau sunt necesare realizarea unor modificri.
Aa cum am vzut, procesul de evaluare a proiectelor reprezint una din cele mai
complexe etape pe care le parcurge un proiect, datorit faptului c se desfoar att la nceput, pe
parcursul, dar i la ncheierea proiectului. Exist trei modele principale de evaluare, care pot fi
luate n considerare atunci cnd se realizeaz o cercetare evaluativ i care difer ca mod de
abordare (adaptare dup Rossi&Freeman, 1993):
evaluarea proiectelor n vederea finanrii;
evaluarea intern;
evaluarea rezultatelor.
5.1.1. Evaluarea proiectelor n vederea finanrii
Toate proiectele, indiferent de forma prin care sunt finanate, parcurg un proces de
evaluare. Evaluarea proiectelor n vederea finanrii este procesul prin care finanatorul, n baza
documentaiei proiectului, determin dac proiectul propus rspunde cerinelor sale. Acest tip de
evaluare este efectuat de personal calificat, de regul independent, adic neimplicat n realizarea
ulterioar i care nu are nici un fel de alt relaie cu factorii implicai n proiecte.
In funcie de cerinele finanatorului, se stabilesc o serie de criterii de selecie pe baza
crora se face evaluarea i ierarhizarea proiectelor. Criteriile de evaluare i selecie sunt specifice
att finanatorului, ct i tematicii care este abordat n procesul de finanare. Cu toate acestea,
exist cteva aspecte comune care se iau n calcul pentru toate procesele de selecie, cum ar fi:
oportunitatea temei propuse;
obiectivele i activitile prevzute a fi realizate, precum i metodele propuse a fi utilizate;
bugetul proiectului;
echipa de lucru i managementul proiectului.
Evaluarea proiectelor n vederea finanrii se bazeaz foarte mult pe estimri i mai puin
pe date concrete. Din aceast privin reiese dificultatea pentru cei pui n situaia de a evalua un
proiect dar, mai ales, pentru cei care ntocmesc documentaiile pentru proiecte. Precizarea foarte
clar i justificarea temeinic a fiecrui element al proiectului dau posibilitatea evaluatorului de a
avea o imagine ct mai complex asupra condiiilor, obiectivelor i resurselor presupuse de
acestea. Includerea n documentaia proiectului a formelor de raportare i evaluare a rezultatelor
obinute vine s demonstreze evaluatorului c solicitantul are n vedere faptul c obiectivele
propuse trebuie s fie cuantificabile calitativ i cantitativ pentru a se putea estima impactul
realizrii proiectului.
Acest model de evaluare se aplic, cu precdere, etapelor de concepie i planificare i se
face n funcie de cum sunt reflectate aceste etape n documentaia de proiect.
5.1.2. Evaluarea intern

Evaluarea intern este procesul prin care coordonatorul de proiect i/sau managerul de
proiect urmresc realizarea activitilor propuse, atingerea obiectivelor, gradul de ndeplinire al
acestora i de utilizare a resurselor. Evaluarea intern este un proces continuu i ea nu este
evideniat prin aciuni specifice, ci mai curnd trebuie avut n vedere de ctre
managerul/coordonatorul proiectului ca pe o list de sarcini i resurse care pe msura utilizrii
conduc la apariia unor rezultate. Acest proces de evaluare intern trebuie s fie n perfect
concordan cu planul operaional, cu alocarea bugetului i, nu n ultimul rnd, cu alocarea
resurselor umane.
Rapoartele de situaie utilizate n proiectele complexe i cu durate mai mari reprezint
concretizarea procesului de evaluare care are loc pe parcursul desfurrii proiectului. Aceste
rapoarte pot constitui motive de nceiere a unui proiect, nainte de termenul stabilit, sau pot
conduce la apariia unor modificri semnificative ale acestuia dac se constat discrepane
eseniale ntre estimrile iniiale i rezultatele stadiale obinute.
5.1.3. Evaluarea rezultatelor
Evaluarea final reprezint evaluarea rezultatelor obinute ca urmare a realizrii
proiectului. Procesul de evaluare final este foarte complex, iar raportul final al proiectului i
raportul de evaluare a rezultatelor constituie documentele prin care proiectul este considerat
ncheiat.
Contractul de finanare se consider executat n momentul validrii/aprobrii de
ctre finanator a acestor documente. Evaluarea rezultatelor unui proiect se face prin compararea
obiectivelor propuse i a rezultatelor preconizate cu cele obinute efectiv ca urmare a realizrii
proiectului. In procesul de evaluare a rezultatelor se au n vedere urmtorii parametri:
eficiena - se calculeaz de cele mai multe ori ca raport ntre efect i efort;
eficacitatea - se compar rezultatele efectiv obinute cu rezultatele preconizate;
economicitatea - se analizeaz costurile efectuate comparativ cu costurile planificate;
participarea ateptat din partea beneficiarilor proiectului, eventuale alte participri din partea
unor factori implicai;
grupul int - se compar grupul int propus (ca numr i structur) cu grupul efectiv implicat
n proiect. In acelai timp se compar grupul int cu totalul potenialilor beneficiari
identificai n timpul proiectului;
disponibilitatea - se analizeaz aspecte legate de calitatea serviciilor oferite n cadrul
proiectului;
gradul de cunoatere - procentul celor care au cunoscut proiectul i obiectivele acestuia i cei
care ar fi trebuit s le cunoasc;
gradul de implicare - msura n care s-au implicat n desfurarea proiectului factorii interesai
n realizarea acestuia;
suficiena - resursele utilizate pentru realizarea proiectului comparativ cu cele care ar fi fost
efectiv necesare.
Evaluarea rezultatelor proiectelor reprezint i un instrument utilizat n vederea
identificrii de noi tematici pentru proiectele viitoare. Datele cuprinse n rapoartele ntocmite sunt
foarte valoroase pentru evaluri i estimri de resurse ulterioare. In acelai timp n cadrul acestor
rapoarte sunt menionate i forme de utilizare a rezultatelor obinute de ctre proiect, forme de
continuare a acestuia sau noi obiective care au reieit ca poteniale nevoi ce pot constitui
premisele pentru dezvoltarea unor proiecte viitoare.

5.2. NCHEIEREA PROIECTULUI


Stadiul final al proiectului este reprezentat de etapa de ncheiere. Aceast etap din viaa
unui proiect are n vedere ncheierea angajamentelor avute cu finanatorii realizndu-se, n acelai
timp, o evaluare financiar legat de utilitatea proiectului. In acest sens, proiectul se poate ncheia
indiferent dac obiectivele stabilite n momentul demarrii sale au fost atinse sau nu.
Exist n literatura de specialitate o serie de autori care consider c ncheierea proiectului
poate fi realizat n trei modaliti diferite, i anume (Meredith&Mantel, 1989):
Extincia - este folosit n cazurile n care proiectul se finalizeaz conform termenului final de
execuie prevzut n planul iniial, indiferent dac obiectivele proiectului au fost atinse sau nu.
Aceast modalitate de finalizare poate s fie o surs important de stres, deoarece exist
posibilitateaca proiectul s se ncheie naintea atingerii obiectivelor;
Includerea - este ntlnit n cazurile n care implementarea proiectului s-a fcut cu succes i,
n consecin, echipa de proiect este instituionalizat sub forma unui compartiment special n
cadrul organizaiei. In acest caz rezultatele proiectului se transform treptat ntr-un activ al
organizaiei;
Integrarea - este cea mai ntlnit i cea mai complex form de ncheiere a unui proiect.
Contrar finalizrii prin includere, n cadrul acestei forme proiectul nu mai reprezint un
concurent pentru celelalte compartimente ale organizaiei n lupta pentru obinerea de resurse.
Responsabilitatea managerului de proiect este semnificativ n toate cele trei modaliti de
ncheiere a proiectului, iar sarcina final care-i revine managerului de proiect, n aceast etap,
este de a reuni echipa de proiect n vederea revizuirii activitilor desfurate i de a realiza
raportul final narativ (tehnic) i cel financiar, dou documente care sunt solicitate de fiecare
finanator n parte (Neagu, 2007).
Raportul final al proiectului este folosit ca mijloc de nregistrare a parcursului ntregului
proiect i poate fi consultat de tere persoane n vederea studierii progresului i a problemelor ce
au caracterizat proiectul. In funcie de procedurile finanatorului se pot identifica formulare de
raportare foarte complexe sau, din contr, unele extrem de simple care se completeaz pe
parcursul a dou-trei pagini. Cu toate acestea, exist o serie de elemente specifice care trebuie
prevzute la ntocmirea rapoartelor finale, cum ar fi: succesul sau performanele generale ale
proiectului, organizarea i administrarea proiectului, tehnicile utilizate n vederea atingerii
obiectivelor proiectului, evaluarea punctelor forte i slabe ale proiectului etc.
In cazul proiectelor de mare complexitate, raportul surprinde evoluia proiectului de la
primele etape ale acestuia pn la finalizare i chiar doi-trei ani dup ncheierea proiectului.
De regul, fiecare raport include dou pri, raportul narativ (tehnic), care trebuie s fie o
prezentare fidel a modului n care s-a derulat proiectul i care cuprinde aspecte legate de
obiectivele i activitile din cadrul proiectului, rezultatele atinse, piedici sau probleme aprute pe
parcursul implementrii proiectului, planuri de continuare a proiectului i raportul financiar, care
trebuie s arate clar i precis cum au fost utilizate fondurile n cadrul proiectului i cum au fost
decontate cu exactitate toate sumele primite sub form de finanare.
In concluzie, finalizarea ntr-o manier organizat a proiectului permite tuturor
participanilor s nvee din greeli i s valorifice beneficiile obinute prin participarea la
realizarea proiectului. Nu n ultimul rnd, finalizarea proiectului vizeaz o serie de aspecte legate
de ncheierea formal a relaiilor contractuale cu toi actorii implicai n proiect i a
responsabilitilor echipei de proiect, de obinerea unor avize din partea beneficiarilor direci ai
proiectului cu privire la activitile i rezultatele proiectului, de verificarea ncadrrii activitilor

n limitele de buget i n specificaiile tehnice, de colectarea informaiilor i completarea


documentaiei ce poate fi utilizat n viitor pentru mbuntirea altor proiecte i, nu n ultimul
rnd, de elaborarea i semnarea documentelor finale care demonstraz c obiectivele proiectului
au fost finalizate ntr-o msur satisfctoare.

BIBLIOGRAFIE
2.142. Balogh, M., Managementulproiectelor - suport de curs, Editura Accent, Cluj-Napoca,
2005.
2.143. Bdil, A., Managementul de proiect i elaborarea cererilor de finanare, RTI
International, Bucureti, 2002.
2.144. Brgoanu, A., Finanare european, Editura Comunicare.ro, Bucureti, 2004.
2.145. Bryson, J.M., Planificarea strategic pentru organizaii publice i nonprofit, Editura ARC,
Bucureti, 2002.
2.146. Constantinescu, D. A., Managementulproiectelor, Editura Naional, Bucureti, 2001.
2.147. Curteanu, D., Managementulproiectelorpublice, Editura EfiCon Press, Bucureti, 2005.
2.148. Cutlip, S.M., Center, A., Broom, H., Glenn, M., Efective Public Relations, Prentice Hall
Inc, New Jersey, USA, 1994.
2.149. Drucker, P.F., The Practice ofManagement, Pan Book Ltd., London, 1968.
2.150. Fleisher, C.S., Bensoussan, B.E., Business and Competitive Analysis: Effective Application
of New and Classic Methods, American Library Association, 2003.
2.151. Gheorghiu, A., Munca n echip, Suport de curs, Editura Comunicare.ro, Bucureti, 2009.
2.152. Iovnu, S., Curs de specializarepentru lucrtorii sociali din mediul rural, Editura
Waldpress, Timioara, 2001.
2.153. Jordan, E.W., Machesky, J.J., Systems Development: Requirements, Evaluation, Design
and Implementation, PWS-KENT Publishing Group, UK, 1990.
2.154. Kerzner, H., Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and
Controlling, Eighth Edition, John Wiley&Sons Inc, USA, 2003.
2.155. Lock, D., Management deproiect, Editura Codecs, Bucureti, 2000.
2.156. Meredith, J.R., Mantel, S.J., Project management: a managerial approach, Wiley&Sons,
New York, USA, 1989.
2.157. Mocanu, M., Schuster, C, Managementul proiectelor - Cale spre creterea competivitii,
Ediia a Il-a, Editura ALL BECK, Bucureti, 2001.
2.158. Murch, R., Project management-bestpractices for ITprofessionals, Prentice Hall PTR,
USA, 2001.
2.159. Neagu, C, ManagementulProiectelor, Editura Tritonic, Bucureti, 2007.
2.160. Newton, R., Managerul de proiect: miestrie n livrarea proiectelor, Editura Codecs,
Bucureti, 2006.
2.161. Opran, C (coordonator), Stan, S., Nstas, S., Abaza, B., Management de proiect - suport
de curs, Editura Comunicare.ro, Bucureti, 2004.
21.Rossi, P.H., Freeman, H.E., Evaluation a Systematic Approach, Fifth Edition, Sage
Publications, Newbury Park, California, USA, 1993.
2.162. Scarlat, C, Galoiu, H., Manual de instruire avansat n managementul proiectelor (PCM),
Bucureti, 2002.
2.163. Toma, M., Management n construcii, Editura Economic, Bucureti, 2002.
2.164. Young, L.T,. Cum s devii un bun manager de proiect, Editura Casa Crii de tiin, ClujNapoca, 2002.
Resurse institutionale
1. Allen,
Paul,
History

of

Project

Management,

available

on-line

at

http: //memb er s. aol. com/ All enWeb/hi story. html.

2.165. Carvalho, Soniya, White, Howard, (2004), Theory-Based Evaluation: The Case of Social
Funds, n revista American Journal of Evaluation, 25/2/141, p. 141-160, disponibil on-line la
http ://sagepub. com/cgi/content.
2.166. Managementulproiectelor, (1998), Manual elaborat de Fundaia pentru Dezvoltarea
Societii Civile - Centrul pentru Dezvoltarea Organizaiilor Neguvernamentale, Bucureti.
2.167. Maslow, Abraham, (1943), A theory ofhuman motivation, n Psychological Review, vol.
50, p. 370-396, citat n Buchanan, David, A., Huczynzk, Andrej, (1985), Organizational
Behaviour, Prentice Hall International, p. 53.

PARTEA A III-A. FONDURILE STRUCTURALE ALE UNIUNII EUROPENE


Prof. univ. dr. Margareta Florescu
In momentul de fa, n relaiile cu Uniunea European, miza real pentru Romnia o
constituie construirea unei capaciti de absorbie corespunztoare a fondurilor structurale. Odat
cu aderarea la Uniunea European, Romnia a devenit beneficiara unor transferuri financiare
nerambursabile substaniale, oferite de Comunitatea European pentru a-i sprijini dezvoltarea.
Aceste sume sunt canalizate n special prin intermediul politicii de coeziune. Politica de Coeziune
Economic i Social a Uniunii Europene are ca scop, pe de o parte, reducerea disparitilor de
dezvoltare ntre diversele regiuni, iar pe de alt parte, stoparea declinului economic al regiunilor
foarte defavorizate, inclusiv al zonelor rurale.
In toate domeniile ce fac obiectul procesului de programare al fondurilor structurale i de
coeziune au fost elaborate strategii de dezvoltare. Existena acestor documente este deosebit de
important i pentru activitile de planificare i programare a dezvoltrii, asigurnd, pe de-o
parte, coerena planurilor i programelor de dezvoltare cu ansamblul politicilor de dezvoltare
promovate la nivel sectorial i regional i, pe de alt parte, orientnd prioritile i msurile
programelor n conformitate cu direciile strategice propuse. Totui, Romnia poate miza pe
pachetul financiar 2007-2009, care a fost rezervat i stipulat i n Tratatul de Aderare. Pentru
perioada 2010-2013, transferurile financiare ctre Romnia vor depinde de rezultatul negocierilor
din cadrul UE. Ca ipotez de lucru, dac se nsumeaz pachetul financiar 2007-2009 (5439
milioane euro) cu pachetul orientativ propus pentru perioada 2010-2013 (12 560 milioane euro) se
ajunge la o sum total de transferuri alocate de 17999 milioane euro.
Majoritatea politicilor servesc pentru diferite scopuri, unele fiind cu obiective oficiale,
precum eficiena sau egalitatea, iar altele sunt cu obiective neoficiale cum ar fi creterea anselor
de realegere ale politicilor nepotrivite. Politica structural a UE nu face excepie de la aceast
regul, declarndu-se c aceasta este n beneficiul creterii echitii economice dintre regiuni
(Tarschys, 2003). Eficiena economic a politicii structurale este pus la ncercare n ceea ce
privete scopul explicit al legitimrii UE pentru persoanele care particip la vot (MidelfartKnarvik i Overman, 2002). Integrarea economic n UE este benefic doar pentru unele regiuni,
ns din motive politice este important ca toate regiunile s profite de integrarea european.
O alt explicaie neoficial pentru politica structural european este c aceasta acioneaz
ca o plat n negocierile politice. Politica structural s-a extins n conexiune cu introducerea Pieei
Comune, ceea ce reprezint o oportunitate a Statelor Membre din Sud, state ce sunt n dezavantaj
pe Piaa Comun. Plile unilaterale n negocierile politice pot fi de asemenea folositoare, dar n
cazul n care ar reprezenta un scop al politicii structurale, ar fi mult mai eficient o distribuire a
banilor n mod direct (Jonas Eriksson i Rickard Eriksson). Dahlberg si Johansson (2004) au
studiat un program de acorduri federale pentru Suedia, prin care guvernul naional a avut n plan
alegerea municipalitilor care ar trebui s primeasc acord ecologic". Acetia au descoperit
faptul c municipalitile cu numr mai mare de votani au primit burse mai mari.
Dezvoltarea i mai ales implementarea politicilor de dezvoltare regional necesit
instrumente financiare eficiente, precum fondurile structurale, crora li se altur alte dou
instrumente speciale. Att funcionarea acestora, ct i delimitarea regiunilor n cele 3 categorii (n
funcie de populaie) se face conform sistemului NUTS : NUTS I -ntre 3.000.000 i 7.000.000
de locuitori;

NUTS II - ntre 800.000 i 3.000.000 de locuitori, nivel utilizat n statele UE;


NUTS III - ntre 150.000 i 800.000 de locuitori
Bachtler i Taylor (2003) au argumentat c eforturile finanate de Fondurile Structurale
sunt vizibile n mai multe trepte sociale i c acest produs al Fondurilor a crescut suportul pentru
procesul de integrare european. Ei afirm c n afar de beneficiile primite exist suportul
puternic pentru integrarea european economic i politic. Pentru unii, aceasta este o dimensiune
semnificant a valorii adugate. Efectul a fost probabil mai puternic n acele State Membre care
sunt mai distante" de inima Europei, fie geografic, fie n termeni de angajament n integrarea
European.
Aceste lucruri pot fi argumentate ca o parte important din Fondurile Structurale, fiind
folosite pentru creterea suportului n votarea integrrii Europene, ceea ce face foarte interesant
investigarea efectelor opiniei publice pentru aceast politic.

CAPITOLUL I. FONDURILE STRUCTURALE AL UNIUNII EUROPENE SI


DOMENIILE DE APLICARE
La fel ca fondurile de preaderare (Sapard, Phare, Ispa), fondurile structurale sunt o form
de finanare nerambursabil ce sunt operaionale i n Romnia din 2007. Aceste fonduri sunt
alocate spre diverse proiecte prin intermediul programelor de dezvoltare care conin anumite
direcii de dezvoltare i msuri eligibile pentru a primi astfel de finanri.
Romnia beneficiaz de fonduri structurale de circa 28-30 miliarde de euro din partea UE
nperioada 2007-2013.
Modalitatea de acordare a fondurilor structurale este pe baz de programe, ce in cont de
respectiva politic regional n msura obiectivelor stabilite. Principiile necesare a fi respectate
pentru a putea accesa aceste fonduri sunt urmtoarele:
1). Principiulprogramrii - analiza i aprobarea de ctre rile membre a documentelor ce atest
cauza, modalitatea i beneficiarii fondurilor. Documentaia necesar cuprinde Planul Naional de
Dezvoltare (prezentarea prioritilor programului), Documente Cadru de Sprijin Comunitar
(acordul privind respectivele fonduri ale UE), Programe Operaionale (strategii regionale de
implementare) i Documente Unice de Programare.
2). Principiul adiionalitii - nivelul cheltuielilor publice realizate de statul membru UE din surse
proprii.
3). Principiulparteneriatului - implicarea i strnsa colaborare a organismelor regionale pe durata
ntregului program.
4). Principiul monitorizrii, evalurii i controlului - existena unui sistem descentralizat de
monitorizare a modalitii de utilizare a acestor fonduri europene.
Fondurile structurale sau instrumentele structurale sunt instrumente financiare prin care
Uniunea European acioneaz pentru eliminarea disparitilor economice i sociale ntre regiuni,
n scopul realizrii coeziunii economice i sociale. Acestea cuprind :
2.168. Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) l- este fondul structural care sprijin
regiunile mai puin dezvoltate, prin finanarea de investiii n sectorul productiv, infrastructur,
educaie, sntate, dezvoltare local i ntreprinderi mici i mijlocii, precum i la conversia
economic i social pentru zone care se confrunt cu dificulti structurale. Pentru perioada
2007-2013 Romnia are alocat pentru acest fond aproximativ 8,97 miliarde Euro. Cheltuieli,
precum dobnzile debitoare, desfiinarea centralelor nucleare, TVA recuperabil,
achiziionarea de terenuri cu o valoare mai mare de 10% din cheltuielile totale eligibile ale
operaiunii n cauz nu sunt eligibile.
2.169. Fondul Social European (FSE)2 - este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii
Europene, care sprijin msuri de ocupare a forei de munc i dezvoltare a resurselor umane,
dar i aciuni ale statelor n adaptarea lucrtorilor i a ntreprinderilor, n sisteme de nvare pe
toat durata vieii i conceperea i diseminarea unor forme inovatoare de organizare a muncii.
Acest program contribuie la consolidarea capitalului uman prin aplicarea unor reforme ale
sistemelor de nvmnt i prin activitile de conectare n reea a unitilor de nvmnt.
Romniei i este alocat o sum de peste 3,68 miliarde Euro pentru cei 7 ani. Printre
cheltuielile neeligibile se numr TVA recuperabil, dobnzi debitoare i achiziionarea de
1

FEDR - este reglementat de Regulamentul nr. 1080/2006 al Consiliului Uniunii Europene i al Parlamentului
European
2
FSE - este reglementat de Regulamentul nr. 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene i al Parlamentului
European

mobilier, echipament, vehicule, infrastructuri i terenuri. Are ca obiectiv susinerea financiar


imediat a statelor membre sau n curs de aderare n situaia unui dezastru natural de
amploare, cu repercursiuni asupra populaiei afectate, mediului i economiei. Condiiile
accesrii acestor fonduri sunt limitate la valoarea pierderilor (peste 3 miliarde euro sau peste
0,6% din PIB) sau n situaia unui segment masiv din populaie afectat de dezastru.
Principalele destinaii ale sumei alocate (printr-o singur tran) sunt infrastructura, uzinele ce
asigur energia electric i apa, telecomunicaiile, sntatea, locuine provizorii.
2.170. Pe lng acestea, funcioneaz de asemenea i Fondul de Coeziune,3 tot ca instrument
structural. Acesta suplimenteaz unele finanri, mai ales pentru noile State Membre care au
nevoie de proiecte de dezvoltare a infrastructurii (mari artere i reele de transport, reele de
alimentare cu ap i canalizare, electricitate etc), dar trebuie n acelai timp s respecte cu
strictee o cifir impus pentru deficitul bugetar admisibil. Astfel, Fondul de Coeziune este mai
degrab o asisten financiar cu efect scontat la nivel macroeconomic. Acoper ntreaga
regiune NUTS II unde este localizat regiunea eligibil4 i ri tere5. Bugetul alocat Romniei
pentru acest fond este de aproximativ 6,55 miliarde euro. Are ca obiectiv principal promovarea
socio-economic i eliminarea disparitilor regionale, iar sectoarele n care acioneaz sunt
protecia mediului i infrastructura reelelor europene de transport. Condiia de accesare a
acestor fonduri este reprezent de un nivel al PIB/locuitor sub 90% din media Uniunii.
Modalitatea de acordare a acestora este pe baz de proiect, n proporie de pn la 85%) din
costurile nregistrate.
2.171. Fondul European pentru Orientare i Garantare n Agricultur (FEOGA) - seciunea
"Orientare" - este fondul structural destinat Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene,
care sprijin msurile pentru modernizarea agriculturii i dezvoltare rural.
2.172. Instrumentul Financiar pentru Orientare Piscicol (IFOP) - este fondul structural destinat
politicii comunitare din domeniul pescuitului, care sprijin msurile pentru creterea
competitivitii sectorului piscicol, n condiiile asigurrii unui echilibru durabil ntre resurse
i capacitatea de exploatare.
n principiu, fiecare dintre fondurile structurale enumerate finaneaz anumite proiecte care se
relaioneaz cu acestea. Astfel, FEDR finaneaz n principal investiiile n uniti de producie,
infrastructur i dezvoltarea IMM-urilor. FEADR finaneaz msurile care urmresc ajustarea
agriculuturii la PAC (Politica Agricol Comun a UE) i dezvoltarea rural. FSE finaneaz
msurile referitoare la piaa muncii i angajarea forei de munc (sisteme educaionale, pregtire
profesional i asistena de recrutare personal).
Finanarea se face, n cea mai mare parte, sub forma unui ajutor nerambursabil (i mai puin ca
ajutor rambursabil, ex: subvenionarea ratelor dobnzilor, garanii etc.) i respectnd anumite
plafoane.
1.1. OBIECTIVELE FONDURILOR STRUCTURALE
Obiectivele prioritare ale fondurilor structurale sunt convergena, competitivitatea
regional i ocuparea forei de munc.
3

FC - este reglementat de Regulamentul nr. 1084/2006 al Consiliului Uniunii Europene i al Parlamentului European
Numai n cazuri justificate i n o limit de 20% din bugetul pentru programul operaional de cooperare
transnaional;
5
ntr-un procent de maxim 10% din contribuia FEDR pentru programul operaional de cooperare transnaional i
cu condiia ca proiectele respective s fie benefice pentru regiunile comunitare;
4

2.173. Obiectivul Convergen promoveaz dezvoltarea i ajustrile structurale ale regiunilor care
nregistreaz ntrzieri n dezvoltare, respectiv acele regiuni defavorizate ale Uniunii Europene
care au un nivel de PIB/cap locuitor mai mic de 75% din media Uniunii Europene.
2.174. Obiectivul Competitivitate regional i ocuparea forei de munc sprijin regiunile care nu
sunt eligibile pentru obiectivul Convergen. Vizeaz sprijinirea reformelor pe piaa muncii,
sprijinirea incluziunii sociale i sprijinirea celor afectai de restructurri economico-sociale
majore.
3. Obiectivul Cooperare teritorial european sprijin regiuni, judee i zone transnaionale,
transfrontaliere, interregionale i are ca scop transferarea capacitii de a iniia i gestiona
activiti de cooperare n numele autoritilor publice.
Conform perspectivei financiare 2007-2013, Comisia European a alocat 308,041 miliarde
euro pentru finanarea Politicii de Coeziune la nivelul UE. Repartizarea acestei sume pe cele trei
obiective ale politicii reformate este urmtoarea:
81,7% pentru obiectivul Convergen, din care 24.5% sunt destinate Fondului de Coeziune ;
15,8%) pentru obiectivul competitivitate regional i ocuparea forei de munc";
2,4%) pentru obiectivul cooperare teritorial european".
1.2. FONDURILE EUROPENE COMPLEMENTARE FONDURILOR STRUCTURALE SI
DE COEZIUNE
Din actualele cinci instrumente structurale (Fondul de Coeziune i patru fonduri
structurale: Fondul European de Dezvoltare Regional - FEDER, Fondul Social European - FSE,
Fondul European de Orientare i Garantare n Agricultur - FEOGA, seciunea Orientare i
Instrumentul Financiar de Orientare n domeniul Pescuitului - IFOP), politica de coeziune este
structurat pe trei fonduri: FEDER, FSE i Fondul de Coeziune.
Pentru a simplifica lucrurile, fondurile pentru agricultur i pescuit au fost transferate ctre
politicile aferente, respectiv Politica Agricol Comun i Politica n domeniul pescuitului.
Romnia beneficiaz de toate cele trei fonduri FEDER, FSE i Fondul de Coeziune.
Fondul European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural (FEADR) este un instrument de
finanare prin care, Uniunea European sprijin rile membre n implementarea Politicii Agricole
Comune.
Politica Agricol Comun cuprinde un set de reguli i mecanisme care reglementeaz
producerea, procesarea i comercializarea produselor agricole n UE i care acord o mare
importan dezvoltarii rurale. FEADR se bazeaz pe principiul cofinanrii proiectelor de investiii
private i poate fi accesat n baza documentului Programul Naional pentru Dezvoltare Rural
(PNDR). Din anul 2007 i pn n 2013, Romniei i s-a alocat un buget de aproximativ 7,5
miliarde de euro, reprezentnd o mare oportunitate de finanare.
Fondul European pentru Pescuit (FEP) este un instrument financiar prin care este
implementat Politica Comun a Pescuitului. Aceast politic asigur echilibrulul ntre resursele
existente i exploatarea acestora, ntrirea competitivitii sectorului piscicol i
dezvoltarea/modernizarea zonelor i utilitilor pescreti.
Celor dou fonduri le sunt aplicate aceleai reguli ca i fondurilor structurale, dar nu fac
parte din aceast categorie.
Pentru sectorul agricol, Uniunea European va acorda separat sprijin prin intermediul
plilor directe i al msurilor de pia, acestea avnd ns scopuri i mecanisme de derulare
diferite de Fondul European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural i Fondul European pentru

Pescuit.

CAPITOLUL II. FONDURILE STRUCTURALE N ROMNIA


2.1. PROGRAMAREA FONDURILOR STRUCTURALE
O modificare semnificativ adus de reform vizeaz domeniul programrii. Astfel, n
prezent, procesul programrii este organizat pe trei paliere: Planul Naional de Dezvoltare, care
conine prioritile de dezvoltare a ntregii economii naionale; Cadrul de Sprijin Comunitar, doar
cu prioritile de finanat din instrumentele structurale, Programele Operaionale, fiecare
dezvoltnd cte o prioritate din Cadrul de Sprijin Comunitar i Programele Complement,
documente detaliate de implementare a Programelor Operaionale.
Reforma menine obligativitatea programrii multianuale (pe o perioad de 7 ani), dar
aduce o viziune strategic pronunat i pune accent pe prioritile Strategiei Lisabona, solicitnd
elaborarea a doar dou documente programatice: unul strategic -Cadrul Naional Strategic de
Referin i unul operaional - Programele Operaionale.
Dispare astfel necesitatea elaborrii Planului Naional de Dezvoltare, a Programelor
Complement, precum i caracterul operaional al Cadrului de Sprijin Comunitar.
Fondurile structurale pot fi obinute n Romnia prin intermediul urmtoarelor programe
operaionale:
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice
Programul Operaional Sectorial Transport Programul Operaional
Sectorial Mediu Programul Operaional Regional
Programul Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Programul Operaional Asisten Tehnic
Obiectivul general al programului POS CCE - Programul Operaional Sectorial Creterea
Competitivitii Economice l constituie creterea productivitii ntreprinderilor romneti pentru
reducerea decalajelor fa de productivitatea medie la nivelul Uniunii.
POS T - Programul Operaional Sectorial Transport are ca scop promovarea unui sistem
sustenabil de transport n Romnia, care va facilita transportul n siguran, rapid i eficient al
persoanelor i bunurilor, la un nivel adecvat al serviciilor la standarde europene, att la nivel
naional ct i european i internaional.
POR - Programul Operaional Regional sprijin dezvoltarea economic, social,
echilibrat teritorial i durabil a regiunilor Romniei, corespunztor nevoilor i resurselor
specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de cretere, mbunatirea condiiilor
infrastructurale i ale mediului de afaceri, pentru a face din regiunile Romniei, n special cele
rmase n urm, locuri mai atractive pentru a le locui, vizita, investi i munci.
POS DCA - Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Capacitii Administrative
contribuie la crearea unei administraii publice mai eficiente i mai eficace n beneficiul socioeconomic al societii romneti.
PNDR - Programul Naional de Dezvoltare Rural are ca obiectiv general creterea
competitivitii sectoarelor agro-alimentare i forestiere, mbuntirea mediului i a spaiului
rural, mbuntirea calitii vieii n zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea i
funcionarea iniiativelor de dezvoltare local.

Obiectivul general al POP - Programul Operaional Pescuit este dezvoltarea unui sector piscicol
competitiv, modern i dinamic, bazat pe activiti durabile de pescuit i acvacultura care ia n considerare
aspectele legate de protecia mediului, dezvoltarea social i bunstare economic.
POS AT - Programul Operaional de Asisten Tehnic asigur sprijinul necesar procesului de
coordonare i de a contribui la implementarea i absorbia eficace, eficient i transparent a instrumentelor
structurale n Romnia.
Nu au fost omise nici FMM-urile de la sprijinirea prin intermediul acordrii de fonduri europene
post-aderare. Astfel, conform unui document de lucru al Comisiei Europene 6 privind FMM-urile n
perioada 2000-2006, aproximativ 21 miliarde euro din cele 199 miliarde Euro prevzute, adic 11% din
resursele financiare ale Fondurilor Structurale, reprezint msuri de sprijin pentru modernizarea i
dezvoltarea IMM-urilor. Aceste valori/sume reprezint ns numai o parte din finanarea acordat acestora
prin Fondurile Structurale, pentru c nu s-a luat n considerare sprijinul pe care IMM-urile l pot primi prin
aciunile/msurile care nu se adreseaz n mod special lor, cum ar fi aciunile pentru sprijinul turismului,
inovrii, pregtirii profesionale. Cele 21 de miliarde euro au fost distribuite n primul rnd spre
urmtoarele aciuni:
Tabel 1: Repartizarea fondurilor europene postaderare pentru sprijinirea IMM-urilor, pe aciuni

Actiunea
Valoarea (mill Euro)
Investiii de capital (cldiri i 9.100
echipamente) cofinanate n
cadrul schemelor de ajutor
de stat
Promovarea serviciilor7
3.500
3.200
Servicn pentru IMM-un
Msuri
de
inginerie 1.200
financiar9
Echipament
pentru 880
promovarea tehnologiilor de
mediu i economisirea
energiei
Sprijin pentru dezvoltarea 792
IMM-urilor
Pregtire profesional a 759
personalului
Alte actiuni
1.569
TOTAL
21.000
Q

Procent n total
43,3%

16,7%
15,2%
5,7%
4,2%

3,8%
3,6%
7,5%
100%

Sursa: Consiliul Concurenei


Pentru perioada 2007-2013, Comisia European pune accentul pe ntrirea concurenei prin
dezvoltarea inovrii i a economiei bazate pe cunoatere. (Moneanu, Dumitrescu, Kagitci, 2009).
6

"Commission Staff Working Paper" din 8.02.2005 ntocmit de ctre DG Enterprise.


Infrastructuri cum ar fi incubatoarele de afaceri, sprijin pentru acces la reea sau pentru participarea la trguri i
expoziii.
8
Servicii n vederea accesului la informaii, ajutor pentru dezvoltarea afacerii i a planurilor de marketing,
consultan pentru tehnologie, internaionalizare etc.
9
Fonduri de garantare i participare cu capital.
7

n comparaie cu perioada anterioar, programul privind fondurile structurale are n vedere


creterea resurselor de financiare n special pentru dezvoltare regional, cercetare i inovare.
In cadrul Obiectivului de Cooperare teritorial european al Politicii de Coeziune a
Uniunii Europene, Romnia va putea beneficia i de programele speciale operaionale pentru
cooperare transfrontalier. In acest sens, Programul Operaional de Cooperare Transfrontalier
Romnia-Bulgaria este destinat cooperrii la nivelul judeelor aflate la grania dintre Romania i
Bulgaria. Asemntor funcioneaz i programele:
Programul Operaional de Cooperare Transfrontalier Ungaria-Romnia - destinat cooperrii
la nivelul judeelor aflate la grania dintre Ungaria i Romnia
Programul Operaional de Cooperare Romnia-Ucraina-Republica Moldova
Programul Operaional de Cooperare Transfrontalier Ungaria-Slovacia-Romnia-Ucraina
Programul Operaional de Cooperare Transfrontalier Romnia-Serbia
Programul Operaional de Cooperare Transfrontalier n bazinul Mrii Negre
Programul Operaional de Cooperare Interregional (FEDR)
Programul Operaional de Cooperare Transnaional n Sud-Estul Europei (FEDR). In anul
2004, Romnia se afla la aproximativ 32% din media UE-25 din punct de vedere al
PIB/locuitor, dar se estimeaz c n perioada 2007-2013 va reui s recupereze 10 puncte
procentuale din decalajul de dezvoltare din prezent.
23,50%
Sursa : CSNR ^Cadrul Strategic
Figura 1: Alocarea CSNR peMediu
Programe
Operaionale
Naional de Referin al Romnieij 2007-2013

Alocarea financiar indicativ pe Programe Operaionale

CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL PROGRAMELOR OPERATIONALE


5

n domeniul managementului, principalele modificri aduse de reforma privind gestionarea


programelor operaionale sub obiectivul convergen vizeaz crearea unei Autoriti de
Management, a unei Autoriti de Certificare, precum i dispariia noiunii de Autoritate de Plat.
Autoritatea de Management este un organ independent, nsrcinat cu verificarea bunei funcionri
a sistemelor de management i control, n timp ce Autoritatea de Certificare este reprezentativ
pentru certificarea declaraiilor de cheltuieli i a cererilor de plat naintea transmiterii lor ctre
Comisie.
Autoritatea de management este responsabil de implementarea n ntregime a
programului, i anume trebuie s se asigure c proiectele sunt selectate conform criteriilor stabilite
pentru Program i c furnizeaz produsele i serviciile prevzute. De asemenea, verific
eligibilitatea/conformitatea cheltuielilor cofinanate de program cu regulile naionale i cu cele ale
Comunitii Europene i naionale prin monitorizarea regulat i printr-un sistem de verificare la
faa locului i trebuie s raporteze progresele realizate n cadrul programului i s se asigure de
concordana cu cerinele de informare i publicitate ale instrumentelor structurale ale Uniunii
Europene. Autoritatea de Certificare are rolul de a semnala eventuale nereguli ctre Comisia
European i recuperarea fondurilor neutilizate sau sumelor incorect pltite.

Figura 2: Viziunea strategic a CSNR Sursa: CSNR 2007-2013 Pentru programele operaionale
de sub incidena" obiectivului Cooperare Teritorial European, principalele modificri constau
n necesitatea creterii unei Autoriti de Certificare, a unei Autoriti Unice de Control i a unui
grup de controlori financiari (format din cte un controlor numit de fiecare stat membru
participant i avnd rolul de a sprijini Autoritatea de Control), precum i dispariia noiunii de
Autoritate de Plat.
Comitetul de monitorizare este organismul care asigur coordonarea fondurilor structurale
i are rolul de a urmri eficacitatea i calitatea implementrii asistenei comunitare, modul de

utilizare i impactul acesteia, respectarea prevederilor comunitare n materie. Este responsabil n


alegerea proiectelor din punct de vedere al analizei criteriilor i metodologiei, dar i n revizuirea
progreselor realizate n cadrul Programelor Operaionale.
Pentru cadrul de sprijin comunitar se constituie un Comitet de monitorizare. Fiecrui
program operaional i va corespunde de asemenea, cte un Comitet de monitorizare. Componena
Comitetului este diferit n funcie de program i cuprinde ca tipuri de organizaii: Ministerele i
Ageniile Guvernamentale din Romnia; Autoritile de la nivel regional/local; Mediile de afaceri;
Instituiile de Invmnt Superior; Instituiile de nvmnt profesional; Furnizorii de
infrastructur; ONG-urile active n domeniul mediului; ONG-urile pentru egalitate de anse; alte
organizaii specifice sectorului; Comisia European i Banca European de Investiii.
Dac noile structuri aferente obiectivului Convergen au fost deja preluate de autoritile
romne, exist ntrzieri semnificative n crearea noilor structuri aferente obiectivului Cooperare
Teritorial European.
Beneficiarii finali sunt entitile care aplic pentru finanare i implementeaz proiecte
individuale sau scheme de granturi cofinanate de Programul Operaional. In anumite cazuri,
beneficiarii vor administra schemele de granturi prin care organizaiile mai mici sau IMM-urile
vor aplica pentru finanare european. Beneficiarii pot fi organizaii guvernamentale sau
neguvernamentale (ONG-uri) sau parteneri din sectorul privat.
Autoritatea de Audit este nfiinat conform Legii nr.200/2005, fiind o instituie asociat
Curii de Conturi a Romniei i are rolul de a prezenta Comisiei o strategie de audit pe baz de
eantion n termen de 9 luni de la aprobarea fiecrui Program Operaional 10. Pe baza standardelor
internaionale de audit, Autoritatea realizeaz auditul sistemelor de management i control al
Programelor Operaionale pentru perioada 2008-201611.
3.1. CIRCUITUL FONDURILOR EUROPENE POST-ADERARE
Fondurile alocate Romniei din instrumentele structurale vor ajunge la beneficiarii finali
prin:
plata direct de la Autoritatea de Plat/Certificare din cadrul Ministerului Economiei i
Finanelor (n cazul proiectelor de transport i mediu);
plata indirect prin unitile de plat nfiinate pe lng Autoritile de Management (n cazul
celorlalte Programe Operaionale).
Plile aferente cererilor de fonduri ale beneficiarilor finali se efectueaz prin transfer bancar sau
prin trezorerie (Ibraim, 2007, p. 23).
Proiectul de Ordonan privind alocarea instrumentelor structurale pentru Obiectivul
Convergen stabilete modul n care vor fi alocate i utilizate acestea, fondurile pentru
cofinanare, att din sursele publice ct i din cele private, pre-finanarea, fondurile pentru
cheltuiele neeligibile i cheltuielile conexe ale proiectelor.
Regulile privind funcionarea fluxurilor financiare sunt clarificate astfel nct s nu existe
discontinuiti n plat care s conduc la disfuncionaliti sau ntreruperi n circuitul de activiti
asociate proiectelor. Procesul de certificare a cheltuielilor la Comisia European se desfoar pe
patru niveluri, respectiv:
Nivelul 1 - certificarea cheltuielilor la nivelul beneficiarilor (completarea formularelor de
solicitare de plat);
10

Se vor audita cel puin 3% din cheltuielile totale declarate n anul anterior
Cheltuielile auditate nainte de nchiderea unui Program Operaional vor reprezenta cel puin 5% din totalul
cheltuielilor declarate
11

Nivelul 2 - certificarea cheltuielilor la nivel de Organism Intermediar (verificarea solicitrilor


de plat a cheltuielilor);

Nivelul 3 - certificarea cheltuielilor la nivelul Autoritii de Management (autorizarea plilor


ctre beneficiari);

Nivelul 4 - certificarea cheltuielilor la Autoritatea de Certificare (certificarea cheltuielilor la


CE).

Att fondurile structurale, ct i fondurile de coeziune sunt administrate n euro de ctre


Uniunea European, ns Romnia a stabilit ca toate contractele s fie ncheiate n RON, iar plile
aferente s fie fcute tot n RON. Pentru administrarea fluctuaiei ratei de schimb ntre cele dou
monede este responsabil Ministerul Finanelor Publice.
Monitorizarea fiuctuaiilor se va face trimestrial, iar alocrile sau reducerile se vor efectua
n mod normal la fiecare ase luni. Toate deciziile luate se vor raporta n final Comitetului de
Monitorizare (CSNR, 2007-2013).
Beneficiarii au obligaia de a respecta prevederile din cererile de proiecte, precum i
eligibilitatea cheltuielilor, aciunilor, control financiar intern, i de a raporta evoluia proiectului
implementat. Ei pot ncepe derularea proiectului pe care 1-au propus numai dup semnarea
acordului de finanare cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar. Exist cazuri n
care beneficiarii pot cere un avans pentru realizarea proiectului. Pentru aceasta ei trebuie s
depun o cerere pentru plat intermediar n timpul implementrii proiectului i o cerere pentru
plat final dup terminarea proiectului. Cererile de plat sunt verificate de ctre Organismul
Intermediar, dup care sunt trimise la Autoritatea de Management. Dup ce confirm
autenticitatea cererilor, Autoritatea de Management le trimite ctre Autoritatea de Certificare, care
la rndul su verific certificarea final a cheltuielilor eligibile cuprinse n cererile de plat i va
opera transferul sumelor, rezultate conform costurilor eligibile ale fiecrui proiect, prin trezorerie
sau prin transfer bancar.
Anual, Autoritatea de Audit va realiza un raport pentru fiecare Program Operaional n
parte cu privire la eficiena managementului i a sistemelor de verificare, precum i la
corectitudinea cererilor de plat prezentate Comisiei. Tot Autoritatea de Audit va fi cea care va
trimite Comisiei un comunicat cu privire la balana final de pli, nsoit de un raport final de
audit la ncheierea fiecrui program operaional.
Autoritatea de Certificare (Plat) rspunde de certificarea sumelor incluse n declaraiile de
cheltuieli transmise la Comisia European, dar i de primirea fondurilor transferate Romniei din
Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune.
Sumele din contribuia naional pentru Programele Operaionale sunt cuprinse, n funcie
de natura lor, n bugetul Ministerului Finanelor Publice, n bugetele Autoritilor de Management
sau n bugetele unitilor administrativ-teritoriale care au calitatea de beneficiari. In ceea ce
privete sumele necesare pre-finanrii sau co-finanrii direciilor prioritare de asisten tehnic
din Programele Operaionale i finanrii cheltuielilor neeligibile, acestea sunt cuprinse n
bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoriti de Management. De asemenea,
bugetele Autoritilor de Management cuprind i fonduri pentru achitarea unor debite la bugetul
UE, fonduri datorate neglijenei i neregulilor sau majorrilor de ntrziere n recuperarea sumelor
de la beneficiari, dar i cheltuielile conexe pentru proiectele implementate de beneficiarii din
sectorul public.

n calitate de beneficiari, att unitile administrativ-teritoriale ct i operatorii economici


de subordonare local, vor include n bugetele proprii sumele pentru cofinanare local i pentru
cheltuieli neeligibile12 pentru implementarea proiectelor.
In vederea aprobrii i a estimrii cuantumului proiectelor ce urmeaz a fi aprobate, sunt
stabilite i propunerile de credite bugetare pentru garantarea acestor sume. Fondurile rmase
disponibile la sfritul anului bugetar n conturile Autoritii de Certificare (Plat) sau Unitilor
de Plat se reporteaz n anul urmtor servind acelorai scopuri.
Prefinanarea se acord pentru asigurarea resurselor financiare necesare nceperii derulrii
contractelor. Sumele de pre-finanare recuperate pot fi refolosite pentru pre-finanarea altor
proiecte i vor fi restituite bugetului din care au fost acordate, dac beneficiarul nu prezint n
termen de ase luni sau alt termen prevzut n contract, justificrile pentru achiziionarea de
bunuri, servicii sau executarea de lucrri.
Ministerul Economiei i Finanelor repartizeaz i introduce, n bugetele ordonatorilor de
credite care gestioneaz fonduri comunitare, schimbrile determinate de realocri ntre axele
prioritare ale aceluiai Program Operaional sau ntre Programe Operaionale.
Beneficiarii proiectelor trebuie s pstreze n condiii corespunztoare toate documentele
aferente proiectului i s asigure accesul la acestea instituiilor de control i audit, serviciilor
Comisiei Europene i Curii Europene de Conturi. Altfel, ei sunt nevoii s restituie ntreaga suma
pe care au primit-o pentru implementarea proiectelor att din instrumente structurale, ct i din cofinanarea de la bugetul de stat.
Atunci cnd instituiile cu atribuii de control constat nereguli n utilizarea fondurilor sau
constat c acestea nu au fost utilizate conform destinaiei stabilite prin contract, chiar dac au
provenit din instrumente structurale sau din cofinanare, Autoritatea de Management trebuie s
recupereze sumele pltite necuvenit. Cheltuielile neeligibile aferente proiectelor sunt suportate de
ctre beneficiari.
IMPLEMENTAREA FIECARUI PROGRAM OPERATIONAL
Comitetul de Montorizare a Programului

Autortatea de Management

H
<=>

<,.>
Organisme Intermediare

H
Benefkiari

Proiecte

V
C^

Comisa European

Autortatea de

Certifkare

<=

Plile ctre beneficiari pot fi fcute prin inter-mediu!


unei "insthuii competente" desemnater in funcie de
programul operaional respectv

Scheme de Granturi

Figura 3: Structura de management a unui Program Operaional. Sursa: CSNR 2007-2013


Cheltuielile inerente realizrii proiectelor fmanate din instrumente structurale n cadrul programelor operaionale, care nu pot fi finanate din
instrumentele structurale, conform reglementrilor comunitare i naionale

3.2. ALOCRI FINANCIARE SI CONSIDERATII PRIVIND ROMNIA


Potrivit Perspectivei Financiare 2007-2013 convenit la Consiliul European din Decembrie
2005, Statele Membre al cror PNB mediu per capita n perioada 2001-2003 a fost sub 40% din
media UE-25 vor primi transferuri de Fonduri Structurale i de Coeziune de maxim 3,8% din
valoarea PIB-ului naional.
In consecin, alocarea indicativ a FSC acordate Romniei de ctre UE dup aderare,
corespunztoare fiecrui obiectiv al Politicii de Coeziune pentru perioada de programare 20072013 este:
Tabel 2: Acordarea FSC pe obiective n perioada 2007-2013 (mld. EURO)
Convergena
Fondul de Coeziune
Cooperare Teritorial
TOTAL

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
782
1,123 1.499 1,773 1.875 1,979 2.083
419
590
778
915
966
1.018 1,070
56
56
56
56
56
56
56
1,258 1,769 2,333 2,744 2,898 3,054 3,209

Total
11,115
5,755
394
17,264

Sursa: Ministerul Economiei i Finanelor


Exist cteva direcii prioritare n care vor fi folosite fondurile structurale i de coeziune n
perioada 2007-2013, astfel nct finanrile s genereze dezvoltare economic i social:
infrastructura, competitivitatea economic, dezvoltarea capitalului uman, administraia public,
dezvoltarea teritorial.
O infrastructur pus la punct aduce cu sine dezvoltarea societii, pentru c este o surs de
locuri de munc, atrage investiii i crete nivelul de trai. Fondurile structurale i de coeziune se
adreseaz infrastructurii din toate domeniile.
Fondurile structurale i de coeziune vor consolida mediul de afaceri romnesc. Ele vor
susine libera iniiativ - prin ncurajarea oamenilor cu idei s porneasc afaceri proprii. Vor
susine creterea competitivitii companiilor romneti prin finanarea retehnologizrii i a
modernizrii sectorului productiv. Cu alte cuvinte, fondurile europene sunt o surs de oportuniti
de afaceri. Investiiile vor susine cu prioritate nfiinarea, dezvoltarea i accesul la finanare al
FMM-urilor, cu accent pe industrie i servicii. In spiritul Strategiei Lisabona, se pune accent pe
stimularea activitilor de cercetare-dezvoltare-inovare cu aplicabilitate n mediul economic.
Intreprinderile mici i mijlocii vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri, precum i
prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta.
Pornind de la prevederile Strategiei Europene de Ocupare i de la documentele de politic n
domeniu agreate cu Comisia European, Cadrul Strategic Naional de Referin identific
principalele aciuni necesare pentru dezvoltarea capitalului uman. Vor avea prioritate investiiile n
educaie i pregtire profesional, urmrindu-se ca coala romneasc s formeze tinerii astfel
nct s fie asimilai pe piaa muncii. Accentul este pus pe adaptabilitatea forei de munc i a
ntreprinderilor, precum i pe formarea continu, pe tot parcursul vieii active. Proiectele avute n
vedere vor asigura egalitatea de anse n domeniul ocuprii, urmrindu-se combaterea excluziunii
sociale a femeilor, a minoritilor etnice i a altor grupuri vulnerabile dezavantajate pe piaa
muncii i extinderea accesului lor la locurile de munc. Strategia prevede asigurarea unei bune
guvernri la nivel central i local, ca o condiie esenial a performanelor socio-economice.
Continuarea reformelor n administraia public, precum i derularea unor aciuni de training vor
aduce mai mult eficienn instituiile publice i servicii mai bune pentru ceteni.

Cadrul Strategic Naional de Referin se concentreaz att pe reducerea disparitilor ntre


regiunile de dezvoltare i n interiorul acestora, ct i pe dezvoltarea urban i pe cooperarea
teritorial european. Rezultatul acestei politici va fi o distribuie mai echilibrat a creterii
economice i a oportunitilor de dezvoltare pe ntreg teritoriul rii. Potenialul regiunilor va fi
exploatat i pus n valoare dup o reet" specific fiecreia, pentru a le maximiza ansele de
dezvoltare. Aciunile pentru mbuntirea infrastructurii n domeniul transporturilor, al mediului,
al educaiei i sntii, precum i promovarea potenialului turistic al regiunilor vor contribui,
prin accentul local si regional, la promovarea dezvoltrii echilibrate a teritoriului.

CAPITOLUL IV. CAPACITATEA DE ABSORBTIE A FONDURILOR STRUCTURALE


4.1. CONCEPT SI METODOLOGIE
Capacitatea de absorbie reprezint gradul n care o ar este capabil s cheltuiasc efectiv
i eficient resursele financiare alocate din fodurile structurale. Dac am lua n considerare c
pentru a realiza acest lucru este nevoie, pe de o parte de capacitatea de absorbie din partea
sistemului instituional creat de statul respectiv pentru a administra fondurile n cauz i, pe de
alt parte, de capacitatea de absorbie din partea beneficiarilor crora li se adreseaz aceste
fonduri, am putea considera c este vorba de dou caracteristici distincte, respectiv de capacitatea
de absorbie din partea ofertei (de fonduri) i capacitatea de absorbie din partea cererii. Aceasta
din urm are de-a face cu capacitile potenialilor beneficiari de a crea proiecte i de a le
cofinana. Este dificil ns, dac nu imposibil, de a realiza o evaluare a acestor caliti nainte de
desfurarea propriu-zis a programelor implicate de utilizarea fondurilor europene. Nu exist
nc o metodologie consacrat privind capacitatea din partea cererii, accentul de pn acum fiind
pus pe latura ofertei.
Capacitatea de absorbie din punct de vedere al ofertei este determinat de trei factori
principali i anume (Horvat):
Capacitatea macroeconomic de absorbie. Aceasta poate fi definit i msurat n legtur cu
produsul intern brut (PIB). Astfel, Regulamentul Consiliului nr. 1260/1999 prevede ca suma
anual de care beneficiaz un Stat Membru din fondurile structurale - mpreun cu asistena
primit din fondul de coeziune - nu trebuie s depeasc 4% din PIB. De capacitatea
macroeconomic se leag i necesitatea creterii cheltuielilor bugetare ca urmare a aderrii, dar
i capacitatea de a absorbi efectele macroeconomice generate de cheltuielile suplimentare ce
vor fi efectuate. Astfel, este evident c toate aceste cheltuieli vor determina o cretere a cererii
agregate, dar vor avea i efecte i asupra ofertei agregate, n special a componentei acesteia
legate de piaa muncii. Toate acestea au legtur si cu aspectele referitoare la convergena
nominal (stabilitatea preurilor, rata dobnzilor i cursul de schimb - intrrile masive de
capital strin putnd pune presiuni asupra acestuia, cu poteniale urmri negative asupra
competitivitii), dar i la cea real (convergena n sensul politicii de coeziune, respectiv
dezvoltarea socio-economic i reducerea decalajelor fa de media comunitar).
Capacitatea financiar de absorbie. Aceasta reprezint capacitatea autoritilor centrale i
locale de a cofinana programe i proiecte sprijinite de UE, de a planifica i garanta aceste
contribuii interne n bugete multianuale i de a le colecta de la diverii parteneri implicai ntrun proiect sau program.
Capacitatea administrativ de absorbie. Aceasta se refer la capacitatea autoritilor centrale
i locale de a pregti planuri, proiecte i programe n timp util, de a le selecta pe cele mai bune
dintre ele, de a organiza un cadru partenerial eficient, de a respecta obligaiile administrative i
de raportare, precum i de a finana i superviza procesul de implementare, prin evitarea
oricrui fel de iregularitate.
4.2. METODOLOGIA DE EVALUARE A CAPACITTIIADMINISTRATIVE
Pentru a evalua capacitatea de absorbie din rile candidate la aderare, Comisia a
comandat o serie de studii care au analizat capacitatea de absorbie att din punct de vedere al
unora dintre Statele Membre (Irlanda, Spania, Portugalia, Germania), ct i din punct de vedere

sectorial (management, programare, implementare, monitorizare i evaluare i, respectiv,


management financiar i control) (NEI, februarie 2002).
Trei etape trebuie luate n considerare n legtur cu administrarea Fondurilor Structurale:
2.175.
Proiectarea (design-ul), care apare ca o variabil de intrare. Elementele care
definesc aceast etap creaz condiiile pentru managementul efectiv i eficient al
fondurilor structurale. Capacitatea de proiectare trebuie evaluat prin raportarea la cerinele
ce rezult din reglementrile (Regulamentele 1260/99 i 438/2001) referitoare la fondurile
structurale.
2.176.
Funcionarea, adic msura n care fondurile structurale sunt administrate efectiv i
eficient. Unele indicii despre funcionarea viitorului sistem pot proveni din analiza
modului de funcionare a instrumentelor de pre-aderare (Phare, ISPA, SAPARD).
2.177.
Performana, adic msura n care fondurile structurale au fost administrate efectiv
i eficient. Este o variabil de ieire, care msoar rezultatele. Performana nu poate fi
evaluat dect ex-post, la sfritul perioadei de programare.
Msurarea capacitii administrative implic evaluarea a trei elemente:
structura;
resursele umane;
sistemele i instrumentele.
Structura se refer la repartizarea clar a responsabilitilor i sarcinilor pe instituii sau,
mai degrab, pe uniti i departamente ale acestor instituii. Aceast repartizare se refer la o
serie de sarcini legate de fazele ciclului de via al administrrii fondurilor structurale, adic
managementul, programarea, implementarea, monitorizarea i evaluarea i, respectiv,
managementul financiar i controlul.
Resursele umane au n vedere capacitatea de a detalia sarcinile i responsabilitile pn la
nivelul de fi a postului, de a estima numrul i calificarea personalului i de a efectua activitatea
de recrutare de personal. Aceasta deoarece asigurarea la timp i meninerea unui personal cu
experien, calificat i motivat reprezint unul dintre factorii care condiioneaz succesul
administrrii fondurilor structurale.
Sistemele i instrumentele au n vedere existena metodelor, instruciunilor, manualelor,
procedurilor, formelor .a.m.d. Cu alte cuvinte, toate acestea reprezint elemente ajuttoare care
pot spori efectivitatea funcionrii sistemului. Ele permit organizaiilor s transforme cunoaterea
tacit i implicit (existent n calificrile personalului) n cunoaterea explicit care s poat fi
mprtit n interiorul i n exteriorul organizaiei. Existena sistemelor i instrumentelor reduce
vulnerabilitatea instituiilor (de exemplu, n cazul plecrilor de personal) i contribuie la o
funcionare eficient a acestora.
Elementele care au un rol n administrarea fondurilor stucturale sunt:
a. Management
Metodologia identific trei indicatori cheie:
2.178.
Desemnarea autoritilor de management;
2.179.
Incadrarea cu personal a Autoritilor de Management;
3) Modul de delegare a sarcinilor .
b. Programare
Tot trei indicatori sunt definii i din punctul de vedere al programrii: 1)
Exist deja un parteneriat n dezvoltarea politicilor economice;

2.180. Exist capacitate de a realiza programarea, att din punct de vedere cantitativ ct i
calitativ;
2.181. Instruciuni pentru pregtirea programrii exist i au fost
diseminate c. Implementarea
2.182. Desemnarea organismelor intermediare (01);
2.183. Incadrarea cu personal a 01;
3) Existena sistemelor de dezvoltare operaional a proiectelor i de management al
proceselor.
In concluzie, indicatorii cheie n evaluarea modului de administrare a Fondurilor
Structurale sunt:
Tabel 3: Matricea de administrare a fondurilor structurale
DESIGN (PROIECTARE)
Structur
Management

Desemnarea AM

Programare

Parteneriate
existente

Implementare

Desemnarea 01

deja

Resurse
umane
Incadrarea cu
personal a AM
Capacitatea de a
realiza programe

Incadrarea cu
personal a 01

Sisteme i instrumente
Delegarea sarcinilor
Existena
instruciunilor/manualelor
pentru
programare
Existena sistemelor de
dezvoltare
operaional a proiectelor i
de management al
proceselor

Sursa: Studiul de Impact I, Institutul European din Romnia


4.3. MODUL DE EVALUARE
Pe baza matricii de administrare a fondurilor structurale, evaluarea capacitii de
administrare a fondurilor structurale poate fi realizat att pe vertical, ct i pe orizontal.
Evaluarea conduce la plasarea n una din urmtoarele patru categorii:
categoria A: Capacitate puternic: sistem pregtit pentru fondurile structurale (cel puin 90%
din scorul maxim);
categoria B: Capacitate suficient, dar punctele slabe trebuie abordate (75-90% din scorul
maxim);
categoria C: Capacitate nc nu suficient, exist diferite i serioase slbiciuni care trebuie
rezolvate (50-75%> din scorul maxim);
categoria D: Capacitate insuficient, nu exist o baz pentru administrarea fondurilor
structurale (sub 50%> din scorul maxim).
Rezultatele evalurii pot fi folosite pentru obinerea unor informaii referitoare la
nregistrarea unor progrese n ceea ce privete capacitatea administrativ i la echilibrul existent
ntre diferitele pri orizontale ale activitii de administrare a Fondurilor Structurale. Atenia

trebuie ndreptat spre zonele care nregistreaz performane mai slabe. In general, structurile sunt

cele care vor trebui s existe mai nti, nainte de resursele umane i de sisteme i instrumente. n
acelai timp, sistemul de indicatori-cheie poate fi utilizat n diverse scopuri, cum ar fi
monitorizarea progreselor ce se nregistreaz n timp; identificarea unor modele comune (puncte
tari i puncte slabe) mai multor ri; comparaii ntre ri.
4.4. EVALUAREA CAPACITTIIADMINISTRATIVE DE ABSORBTIE
Principalele concluzii desprinse din Raportul de monitorizare a Romniei sunt
urmtoarele:
sunt necesare msuri pentru ntrirea capacitii administrative n toate principalele ministere
i n celelalte organisme relevante;
numrul personalului i ritmul de angajare trebuie mrite, pentru a recupera rmnerile n
urm nregistrate;
cooperarea ntre nivelul central i cel local trebuie ntrit substanial;
mecansimele de cofinanare, n special la nivel local, trebuie clarificate i nfiinate;
n activitatea de programare, principiul parteneriatului trebuie implementat n mod real;
domeniul managementului financiar i al controlului este caracterizat nc de slbiciuni
structurale i necesit s fie ntrit considerabil pentru a evita viitoare iregulariti.
Tabel 4: Evaluarea capacitii administrative de absorbie n Romnia pe baza matricii de
administrare a fondurilor structurale
Design (Proiectare)
Total
Structur

Resurse
umane

Sisteme i
instrumente

Management

A (95%)

C (54%)

C (50%)

C (72%)

Programare

C (50%)

C (50%)

C (60%)

C (52%)

Implementare C (69%)

D (49%)

D (36%)

C (53%)

Sursa: Institutul European din Romnia


Managementul este una dintre componentele eseniale care determin capacitatea
administrativ de absorbie a fondurilor structurale. Rolul principal n ndeplinirea acestei
operaiuni revine autoritilor de management, dei i Autoritatea de Pli (cu rol principal n faza
de management financiar i control) sau Organismele Intermediare (cu rol principal n faza de
implementare) joac i ele un rol important.
Guvernul acioneaz n dou direcii principale pentru a asigura o rat ridicat de absorbie
a fondurilor structurale, dup aderarea la UE, pe de o parte pregtirea administraiei publice
centrale i locale, iar pe de alt parte pregtirea unui portofoliu de proiecte, care s poat fi depuse
pentru finanare imediat ce procedurile europene o vor permite.
Romnia beneficiaz dup aderarea la Uniunea European de fonduri structurale n
valoare de 30 miliarde euro, alocate pentru perioada 2007 - 2013, din care 17,2 miliarde sunt
fonduri structurale i de coeziune. Pentru Guvern, utilizarea eficient a acestor fonduri reprezint
o prioritate. Executivul a aprobat Planul de Aciune pentru ntrirea capacitii administrative de
absorbie a fondurilor structurale i de coeziune.

Msurile din Planul de Aciune sunt aplicate, astfel nct din momentul cnd fondurile
structurale au putut fi accesate s existe deja un portofoliu de proiecte care s poat fi demarate
imediat, iar autoritile responsabile cu gestionarea fondurilor s fie 100% funcionale.
Planul de Aciune a fost elaborat de grupul de lucru ce cuprinde reprezentani ai tuturor
partidelor parlamentare, partenerilor sociali din Consiliul Economic i Social, asociaiilor aleilor
locali, organizaiilor societii civile, mediului academic, mass-media i ai Executivului.
Tabel 5: Situaia ratei de contractare pe tipuri de Programe Operaionale la 31 octombrie
2009
Sume alocate (Lei) Sume contractate Rata de contractare
Program
prin UE (Lei)
operaional
(%)
PO Regional
4.928.107.277
3.869.950.948
78,52%
POS Mediu
5.400.834.138
3.577.199.486
66,23%
POS Transport
5.482.402.215
707.489.236
23,10%
POS Creterea
3.061.717.013
1.637.071.398
53,46%
competitivitii
economice
POS Dezvoltarea
4.174.573.690
2.082.185.744
49,87%
resurselor umane
POS Dezvoltarea
373.800.384
139.140.798
37,22%
capacitii
administrative
PO Asisten
236.287.431
79.252.639
33,54%
Tehnic
Total (medie)
23.657.724.149
12.092.290.249
51,11%
Sursa: calcule proprii pe baza datelor ACIS, disponibile online la www.fonduri-ue.ro
fofTcluvi cofrtvctctctt c
g. =-------------------------------, unde g;=rata de contractare pentru progrramul operaional i"
fonduri _ alocate .
Tabel 6: Situaia ratei de eliberare a fondurilor pe tipuri de Programe Operaionale la 31
octombrie 2009
Sume alocate (Lei) Sume pltite de UE Rata de eliberare a
Program
fondurilor (%)
(Lei)
operaional
PO Regional
4.928.107.277
63.953.892
1,29%
POS Mediu
5.400.834.138
26.416.380
0,48%
POS Transport
5.482.402.215
47.650
0,08%
POS Creterea
3.061.717.013
406.406.567
13,27%
competitivitii
economice
POS Dezvoltarea
4.174.573.690
19.255.053
0,46%
resurselor umane
POS Dezvoltarea
373.800.384
206.877
0,05%
capacitii
administrative
PO Asisten
236.287.431
271.035
0,11%
Tehnic
Total (medie)
23.657.724.149
516.557.454
2,18%

Sursa: calcule proprii pe baza datelor ACIS, disponibile online la www.fonduri-ue.ro

gpt =------------=----------, unde gp;=rata de eliberare a fondurilor pentru programul operaional


fonduri _ alocate .
i"
Aa dup cum se poate observa i n tabelele de mai sus, cea mai mare rat de contractare
se nregistreaz n cazul PO Regional, iar cea mai sczut n cazul POS Transport, pentru ca n
cazul ratei de eliberare a fondurilor pe primul s treac POS Creterea competitivitii economice,
iar pe ultimul loc POS Dezvoltarea capacitii administrative. Toate acestea nu fac dect s
conserve situaia real, adesea nefavorabil, din aceste domenii de larg interes, explicnd de ce n

unele dintr-acestea se nregistreaz progrese, iar n altele nu.

BIBLIOGRAFIE
2.184. Comisia Comunitilor Europene, Mai mult cercetare pentru Europa Obiectiv 3% din
P.I.B., COM(2002) 499 din 11.09.2002.
2.185. Comisia Comunitilor Europene, Strategia Lisabona-Reuita schimbrii, COM(2000) 14
din 15.01.2002.
2.186. Florescu, M., Managementulproiectelor publice, Editura Curtea Veche, Bucureti, 2008.
2.187. Ibraim, M., Instrumentele structurale - nouprovocare pentru
Romnia.Circuitulfondurilor europenepost-aderare, Revista Finane Publice i Contabilitate,
nr. 5, 2007.
2.188. Project Management Manual, Harvard Business School 9-697-034, Rev. October 6, 1997.
Resurse web:
2.189. http://www.fonduri-structurale.ro
2.190. http://www. fonduri-ue.ro
2.191. http://www. fseromania.ro
2.192. http://www. infoeuropa.ro
2.193. http://www. inforegio.ro
2.194. http://www. mt.ro
2.195. http://www.minind.ro

2.196. http://www.mmediu.ro

PARTEA A IV-A. DEZVOLTARE DURABIL


Lect. univ. dr. Bogdana Neamu
Acest capitol i propune s ofere o privire succint asupra conceptului de dezvoltare
durabil. In prima seciune sunt prezentate cteva abordri importante i definiii. Se trece apoi la
prezentarea principiului dezvoltrii durabile la nivelul Uniunii Europene, punndu-se accentul
asupra principiului integrrii consideraiilor de mediu n toate politicile comunitare. Se face
tranziia astfel spre examinarea rolului ezvoltrii durabile n contextul politicii de dezvoltare
regional i a proiectelor finanate din fondurile structurale ale UE. Cu ultima seciune care
discut despre dezvoltare durabil n Romnia din perspectiva proiectelor europene se face n mod
natural legtura cu materialele prezentate n celelalte capitole ale cursului de fa.

CAPITOLUL I. DEFINIREA CONCEPTULUI


1.1. Etimologie
In primul rnd trebuie s precizm care este originea conceptului n limba englez i
sintagmele sinonime din vocabularul limbii romne. In limba englez se folosesc termenii de
sustainability, sustainable i sustainable development, intrarea lor n lexicul limbii engleze datnd
cel puin cu cteva sute de ani n urm. Ei provin din latinescul sub" i tenere" care nseamn a
susine sau a pstra. In accepiunea modern a termenului, conceptul de dezvoltare durabil apare
pe plan internaional la nceputul anilor 1970 cnd este folosit de Donella Meadows et al. n
lucrarea The Limits to Growth n 1972 i de Edward Goldsmith et al. n lucrarea Blueprint for
Survival tot n 1972. In limba romn exist dou concepte relativ similare: sustenabilitate i
dezvoltare durabil. Potrivit Dicionarului Explicativ al Limbii Romne, sustenabilitatea este
calitatea unei activiti antropice de a se desfura fr a epuiza resursele disponibile i fr a
distruge mediul, deci fr a compromite posibilitile de satisfacere a nevoilor generaiilor
urmtoare. Cnd se refer la dezvoltarea economic de ansamblu a unei ri sau regiuni, este de
obicei preferat termenul sinonim dezvoltare durabil. Aceste concepte au intrat n jargonul limbii
romne dup 1989, fiind folosite mai mult n documente tehnice i oficiale i mai puin n limbajul
curent.
Originile conceptului trebuie ns cutate n evoluia atitudinilor fiinei umane fa de
mediu n culturile vestice. Seciunea urmtoare ncearc s descrie pe scurt momente cheie i
repere din acest proces evolutiv.
1.2. Originile conceptului
Problemele legate de mediu i de modul n care omul/comunitile umane afecteaz
ecosistemul au fcut parte din preocuprile societii umane nc de la nceput. Se crede astzi c
numeroase societi preistorice i-au dezvoltat norme i tabuuri viznd folosirea anumitor resurse
comune astfel nct s le protejeze sau s asigure o exploatare raional a lor. De asemenea
resursele naturale i ecosistemele care susineau viaa de zi cu zi erau reprezentate n numeroase
tradiii i ritualuri ale comunitilor care triau n strns legtur cu natura. De asemenea,
declinul unor culturi a fost atribuit unor dezastre datorate deteriorrii mediului nconjurtor - de
ex. declinul culturii maya.
Impactul activitii umane asupra mediului nconjurtor devine cu adevrat dramatic ns
doar odat cu Revoluia industrial de la sfritul sec. XVIII i nceptul sec. XIX. In aceast
perioad se formeaz i se dezvolt primele abordri cu privire la relaia dintre om i mediul
nconjurtor. Putem identifica trei mai direcii pentru perioada 1850-1950 (Wheeler, 2004):
2.197.
Cea orientat spre prezervarea resurselor naturale. In cadrul acestei abordri de tip
ecocentric, resurselor naturale li se atribuie o valoare intrinsec, independent de utilitatea
lor pentru fiina uman. Este vorba despre o viziune romantic care vede natura ca un
antidot la societatea industrializat. Civa reprezentani ai acestei micri - H. D. Thoreau
i J. Muir dar i poei romantici cunoscui precum Shelly i Keats.
2.198.
Cea de a doua direcie este orientat spre conservarea resurselor naturale. Ea s-a
nscut din preocupri pragmatice - cum anume resursele naturale pot fi gestionate mai
raional astfel nct folosirea lor viitoare de ctre om s fie posibil. G. Marsh este unul din
reprezentanii de seam care n 1864 scrie o lucrare deosebit de important despre
defririle din sudul Franei i New England. Este vorba despre o analiz a impactului
produs asupra mediului de aceste defriri - de ex. alunecri de teren i inundaii i de

primele avertismente viznd viitorul - dac astfel de practici vor continua n viitor atunci
vom asista la un declin al populaiei. Aceast abordare este profund antropocentric natura are valoare n msura n care susine viaa i activitatea uman i predomin chiar i
n zilele noastre.
c) O a treia direcie conine un mix de elemente din a) i b). Ea are la baz conceptul de etic
a pmntului dezvoltat de Aldo Leopold la jumtatea sec. XX. Acesta considera c
oamenii au o responsabilitate moral de a proteja resursele naturale i c acestea au o
valoare intrinsec, dincolo de utilitatea lor pentru uzul uman. Aceast abordare a stat la
naterea micrii cunoscute sub denumirea de ecologia profund sau deep ecology n
limba englez n anii 1970 i 1980. De asemenea, a dat natere unor micri mai radicale
care consider c bunstarea general a ecosistemului trebuie s fie prima prioritate iar
aspiraiile i nevoile umane trebuie redimensionate i reevaluate prin prisma faptului c
acestea nu sunt prioritare, ci doar un element mic ntre alte multe elemente.
Dup cel de al doilea rzboi mondial i n strns legtur cu fenomene precum
dezvoltarea industriei petrochimice, urbanizarea i suburbanizarea, accesul pe scar larg la
automobil n rile dezvoltate, problemele de mediu intr pe agenda public i/sau instituional.
Intre 1920 i 1970 se scriu numeroase lucrri, care dei cu caracter tiinific, au succes la publicul
larg, avertiznd asupra pericolelor legate de efectele industrializrii. Cteva dintre acestea sunt:
W. Vogt, Roadto Survival [Drumul ctre supravieuire], 1948; F. Osborn, OurPlunderedPla.net
[Planeta noastr spoliat], 1948; B. Ward i R. Dubos, Only One Earth [Un singur Pmnt], 1972;
R. Carson, Silent Spring [Primvara tcut], 1962. De asemenea imagini ale Pmntului luate din
spaiu le permit oamenilor s vizualizeze planeta ca un ntreg pentru prima dat. Ziua Pmntului
din 1970 aduce problemele legate de protecia mediului pe prima pagin a ziarelor,
transformndu-le n subiecte de interes pentru publicul larg. Nu n ultimul rnd conferina
Naiunilor Unite din 1972 pe probleme de mediu aduce pentru prima dat laolalt oficiali publici
i activiti din ONG-uri din ntreaga lume, constituind un for de discuie i generare de strategii de
aciune.
La nivel global problema lipsei de sustenabilitate a modului de dezvoltare a societii
omeneti este tratat pe larg de cele dou lucrri menionate n seciunea introductiv. Acestea
sunt considerate repere deosebit de importante.
2.199.
Meadows et al., Limits to Growth, 1972. Aceast lucrare aparine unui grup de
cercettori de la MIT, care au construit i modelat un model n care au introdus ca variabile
populaia, consumul de resurse, poluarea etc. Acetia au artat c indiferent de spectrul
asumpiilor introduse n cadrul acestei modelri, prbuirea sistemului uman la jumtatea
sec. XXI aprea ca inevitabil. Este ns posibil s modificm aceste tendine n cadrul
dezvoltrii astfel nct s stabilim condiii de stabilitate economic i ecologic care s fie
sustenabile n viitor. Douzeci de ani mai trziu, autorii au refcut modelrile iniiale i au
constatat c prediciile fcute se menin. In special n ceea ce privete populaia autorii au
artat c populaia a depit capacitatea de susinere a ecosistemului n termeni de resurse
i c acest trend nesustenabil trebuie modificat. In 2004 a aprut i un update la treizeci de
ani de la versiunea iniial.
2.200.
Goldsmith et al, Blueprint for Survival, 1972. Autorii, editori ai jurnalului britanic
The Ecologist, folosesc ca input pentru lucrarea lor att cercetarea lui Meadows ct i
lucrrile economistului britanic J. S. Mill, pentru a susine nevoie crerii unei societi
globale stabile. Multi mai incisivi i polemici dect Meadows, Goldsmith et al. ncept cu o
critic radical la adresa societii industriale. Ei arat c principalul defect al societilor

industrializate este tosul bazat pe expansiune care este pur i simplu nesustenabil. Prin
urmare schimbarea este necesar i inevitabil deoarece creterea exponenal a
populaiei precum i a consumului per capita amenin chiar supravieuirea. In plus, autorii
ofer un set variat de strategii privind managementul resurselor, agricultura, reformele
sociale i politice.
Aceste lucrri aduc n prim plan un concept care st la baza primelor abordri privind
dezvoltarea durabil i anume capacitatea de susinere (vezi seciunea urmtoare).
In 1976 apare prima lucrare care conine n titlul ei cuvntul sustenabilitate - teologul
luteran R. L. Stivers, Sustainable Society: Ethics and Economic Growth [Societatea sustenabil:
etic i dezvoltare economic]. Tot n aceast perioad apar numeroase lucrri care se axeaz pe
problematica sustenabilitii la nivel global - seria publicat de Worldwatch Institute, Washington
i de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) (Wheeler, 2004). Aceast
perioad culmineaz cu raportul Brundtland din 1987. Participarea unui larg numr de
reprezentani guvernamentali i oameni de tiin de prim rang au conferit legitimitate acestor
preocupri legate de pericolul dezvoltrii necontrolate pentru mediul nconjurtor. Nu mai era
vorba doar despre alarmiti cum au fost considerai iniial Meadows i Goldsmith ci de preocupri
legitime susinute de guverne naionale i de comunitatea internaional prin intermediul
Naiunilor Unite. Deoarece Raportul Brundtland a jucat un rol deosebit de important coninutul
su este examinat mai jos ntr-o seciune separat.
1.3. Dezvoltarea durabil i derivaii acesteia
Portney (2003), arat c dac urmrim evoluia cronologic a dezbaterilor din jurul
dezvoltrii durabile, vom vedea c putem stabili i o transformare a conceptului. Dei nu este
vorba ntotdeauna de o evoluie perfect liniar, Portney identific patru mari derivai ai dezvoltrii
durabile: avem pentru nceput conceptul de sustenabilitate, cu originea n biologie i ecologie;
acesta evolueaz apoi nspre dezvoltare durabil, cu accentul pus pe mbinarea dintre dimensiunea
economic i de mediu; avem apoi conceptele de comuniti durabile i mai apoi orae durabile.
In prezent atributul de durabil/sustenabil este ataat unor domenii att de diverse, nct, arat
Portnez, este greu detiut exact ce mai nseamn. De cele mai multe ori ns, conceptul pare s
semnifice o evoluie pozitiv, dezirabil. Mai jos ne vom referi la primii patru detivai descrii de
Portney.
a) Sustenabilitatea i capacitatea de susinere
Kidd (1992) i Brown et al. (1987) identific din perspectiv istoric i evolutiv mai
multe abordri intelectuale diferite ale conceptului de durabilitate/dezvoltare durabil. Kidd
consider c exist cel puin ase astfel de abordri majore i le evideniaz pe urmtoarele:
abordarea ecologic, bazat pe capacitatea de susinere; abordarea care se axeaz pe resurse
naturale/mediul nconjurtor; abordarea legat de biosfer; abordarea care se axeaz pe criticarea
tehnologiei; abordarea care propune conceptul de dezvoltare de tip eco. Brown et al. consider c
n jargonul tiinific curent dezvoltarea durabil implic ase definiii diferite care se axeaz pe
urmtoarele elemente: utilizare durabil a resurselor bilogice, agricultur durabil, capacitate de
susinere, energie durabil, societate i economie durabile i dezvoltare durabil. In mod evident
exist o suprapunere ntre aceste abordri care sunt folosite pentru a transmite prioriti diferite n
ceea ce privete protecia mediului, avnd la baz seturi de valori diferite. Cu toate acestea, se
poate concluziona c majoritatea acestora i au originile n domeniul biologiei i ecologiei. De

asemenea trebuie spus c conceptul de capacitate de susinere este central n multe dintre aceste
abordri.
Capacitatea de susinere este un concept care pleac de la prezumpia c resursele Terrei i
ale mediului nconjurtor au o abilitate limitat de a susine viaa. Din perspectiva unui ecosistem,
acest lucru nseamn c acesta are o abilitate limitat de a susine toate sursele de via pe care le
conine n interiorul lui. O distincie care se face n literatur se refer la capacitate maxim i
respectiv optim. Capacitatea maxim se refer de ex. la numrul cel mai mare de locuitori care
poate s existe pe Terra la un moment dat, numr care ns face ecosistemul vulnerabil la cea mai
mic modificare din mediul nconjurtor. Capacitatea optim se refer la o populaie mai mic i
mai dezirabil, care face ca ecosistemul s fie mai puin afectat de schimbrile externe (Portney,
2003). Exist i oponeni, dei numrul lor este mai redus, care nu consider c abilitatea planetei
de a susine viaa are un caracter finit. Aceast opinie se bazeaz pe rolul factorului tehnologic n
extinderea capacitii de susinere a planetei.
Conceptul de capacitate de susinere trebuie discutat din perspectiva comportamentului i a
activitii umane - de cele mai multe ori acestea au un caracter nesustenabil. Din perspectiv
economic, se consider c atunci cnd indivizii iau decizii economice raionale, ei contribuie la
scderea stocului de resuse naturale. Acest lucru se ntmpl deoarece de cele mai multe ori piaa,
funcionnd n mod liber, creaz stimulente pentru consumul de resurse, prin urmare subminnd
capacitatea de susinere a planetei. Aa cum se poate deduce din discuia de mai sus, conceptul de
capacitate de susinere se refer mai ales la resursele regenerabile. Dezvoltarea durabil, n acest
context, este asociat cu meninerea capacitii de susinere prin modificarea comportamentului
individual i colectiv. Dei aceast idee pare clar, nu exist un consens cu privire la modul n
care aceste comportamente trebuie modificate i mai ales prin ce mijloace. De ex. Robinson
(1990) consider c dezvoltarea durabil este mai mult dect un set de rezultate care se refer la
protecia mediului nconjurtor, ea este, n aceast opinie, un principiu etic. Autorul definete
dezvoltarea durabil ca meninerea pe o perioad indefinit de timp a unor caracteristici necesare
i dezirabile ale sistemului socio-politic i ale mediului su nconjurtor. Acest lucru nseamn c
meninerea capacitii de susinere este n bun msur o funcie a valorilor sociale i politice care
reglementeaz comportamentul uman.
b) Dezvoltarea durabil i activitatea economic
Conceptul de dezvoltare durabil, fa de abordrile care i au rdcinile n biologie i
ecologie, este legat n mod explicit de activitatea economic (Portney, 2003). De aici i termenul
de dezvoltare economic durabil care este folosit de anumii autori. Din perspectiva acestei
abordri, preocuparea principal este legat de modul n care rile i dezvolt economiile. Se
arat c creterea economic rapid mpreun cu obinerea unor beneficii maxime, mai ales n
cazul rilor n curs de dezvoltare, creaz o povar grea asupra capacitii de susinere a planetei.
Din perspectiva dezvoltrii durabile, creterea economic trebuie s se fac n aa fel nct
impactul negativ asupra mediului s fie unul limitat. Conceptul de dezvoltare durabil reprezint o
schimbare de paradigm n acest domeniu - durabilitatea nu mai este pivit doar n legtur cu
protecia mediului nconjurtor ci este discutat n contextul legturii cu alte domenii, n special
cele care presupun activitate economic.
Legtura dintre economie i dezvoltare durabil se cristalizeaz ca o problem de politic
public n anii 1970 cnd mai multe organizaii internaionale care ofereau asisten financiar
rilor din lumea a treia (Banca Mondial, Fondul Monetar Internaional, USAID) sunt criticate de
ONG-uri c ncuzrajeaz distrugerea mediului i a comunitilor indigene. Pentru aceste ri, se

arat de ctre ONG-uri, ieirea din srcie i subdezvoltare nu se poate face promovnd activiti
economice care distrug mediul (de ex. defriri masive) i duc la destrmarea tradiiilor i a
practicilor locale din acele zone. Ca o alternativ este lansat n aceast perioad conceptul de
dezvoltare eco sau economie eco-social (a se vedea n acest sens Ignacy Sachs) (Portney, 2003).
Raportul Brundtland a avut fr ndoial un rol instrumental n ceea ce privete integrarea
preocuprilor de mediu n cadrul activitii economice i reprioritizarea obiectivelor majore la
nivelul societii. A lsat n acelai timp ns i numeroase ntrebri fr un rspuns clar. Portney
(2003) se refer la dou astfel de ntrebri. In primul rnd, arat autorul menionat, nu este clar ce
includem n conceptul de capital natural care trebuie protejat/meninut. Intr-un sens restrnd avem
abordrile care se refer doar la resurse naturale. In sens larg ns se pot include concepte precum
resursele umane, sntatea ecosistemului i chiar calitatea vieii. A doua ntrebare la care Portney
caut un rspuns este fundamental i are legtur cu faptul c uneori dezvoltarea durabil este
perceput ca fiind mpotriva dezvoltrii economice. Trebuie spus c astfel de abordri radicale
exist, ele ns sunt mai rare. Majoritatea micrilor care s-au dezvoltat plecnd de la ideea de
durabilitate (micri care se i suprapun ntr-o oarecare msur cu dezvoltarea durabil) ncearc
s reconcilieze dezvoltarea economic cu protejarea mediului sau cel puin cu limitarea impactului
negativ. Aceast ncercare de reconciliere a celor dou obiective pleac de la o constatare
pragmatic c este destul de greu s stopezi dezvoltarea economic. Chiar dac acest lucru se
reuete la o anumit scal (comunitate, regiune sau ar), este de presupus c ea va fi doar
redirecionat spre alte comuniti mai binevoitoare". Nu n ultimul rnd limitarea dezvoltrii
economice aduce n discuie i conceptul de echitate, mai ales dac ne referim la rile dezvoltate
versus cele n curs de dezvoltare. Se consider c nu este echitabil s le ceri acestor naiuni s
nceteze orice tip de dezvoltare avnd n vedere c rile dezvoltate au avut cteva decade la
dispoziie n care s-au dezvoltat economic, de multe ori cu consecine catastrofale pentru mediu
(Fox i Brown, 1998).
c) Comuniti durabile. Rolul nivelului local n promovarea dezvoltrii durabile
Raportul Brundtland a stat de asemenea la baza unor documente internaionale viitoare
care au recunoscut importana nivelului local/regional n promovarea dezvoltrii durabile. Acest
lucru poate prea paradoxal dac avem n vedere faptul c Raportul Brundtland vorbete despre
rolul naiunilor i al comunitii internaionale n gestionarea problemelor legate de resurse
globale comune. Gestionarea problemelor de mediu la nivelul statelor sau chiar la nivel global
pleac de la premiza c anumite activiti genereaz externaliti care, din diferite motive, nu pot
fi controlate la nivel local (de ex. anumite tipuri de poluare cltoresc" fr a ine seama de
graniele politico-administrative; sau anumite fenomene care se petrec la nivel local - apariia unor
specii invazive, sunt rezultatul unor fenomene care au loc la nivel planetar).
In iunie 1992 are loc Summitul Pmntului de la Rio de Janeiro, unde negocierile i
discuiile dintre efii de state au avut ca punct de plecare Raportul Brundtland. Rezoluia adoptat
la acest summit poart numele de Agenda 21 - un document programatic care conine principiile
de baz care ar trebui s ghideze naiunile n privina tipului de dezvoltare economic n secolul
XXI. In cadrul acestei Agende, o atenie special este acordat relaiei dintre politicile naionale i
activitatea guvernelor locale (cap. 28 al rezoluiei).
Deoarece multe din problemele i soluiile discutate n cadrul Agendei 21 i au originile n
activiti de la nivel local, participarea i cooperarea autoritilor locale va reprezenta un factor
semnificativ n ndeplinirea acestor obiective. Autoritile locale dezvolt, implementeaz i
menin infrastructura economic, social i de mediu, monitorizeaz procesul de planificare,

stabilesc politici i reglementri locale de mediu, i ofer asisten n implementarea politicilor de


mediu de la nivel naional i sub-naional. Ca nivelul guvernamental cel mai apropiat de oameni,
autoritile locale joac un rol esenial n educarea, mobilizarea i interaciunea cu publicul n
vederea promovrii dezvoltrii durabile ".

Conceptul de comuniti durabile s-a nscut din nelegerea importanei comportamentului


uman individual precum i a contextului guvernmntului local n care acest comportament are
loc. Nu este ns mai puin adevrat c acest concept s-a dezvoltat n strns legtur cu literatura
de specialitate n acest domeniu. Exist numeroase definiii ale conceptului de comunitate, fiecare
subliniind un aspect diferit. Exist chiar autori (vezi de ex. Bell & Newby, 1974) care consider c
acest termen ar trrebui evitat cu desvrire. Se poate totui concluziona c termenul de
comuniti durabile este de obicei folosit n legtur cu arii geografice mici, cu o localizare destul
de bine limitat. Mai ales la nivel internaional termenul de comuniti durabile este uneori folosit
pentru a desemna zone cuprinse n cadrul unor proiecte cu finanare internaional care vizeaz
protecia mediului i dezvoltarea unor activiti economice fr un impact negativ asupra mediului
- de ex. unele rezervaii sau arii protejate din Africa (Portnez, 2003). In prezent asistm la evoluia
termenului de comuniti durabile spre orae durabile.
d) Orae durabile i conceptul de amprent ecologic
Trecerea de la conceptul de comuniti la cel de orae ca nivel la care trebuie promovat
dezvoltarea durabil are mai multe justificri. In primul rnd oraul - trebuie neles n termen larg
de jurisdicie administrativ este o unitate de baz n majoritatea rilor dezvoltate.
Guvernmntul local este cel competent a se ocupa n multe cazuri de probleme n strns legtur
cu dezvoltarea durabil - de ex. utiliti publice, infrastructur, pot adopta reglementri care
protejeaz mediul nconjurtor local etc. Acest fapt este congruent cu sloganul dezvoltat pe baza
Agendei 21 i care spune Think globally, act locally" [Gndete global, acioneaz local]. Nu n
ultimul rnd n numeroase state dezvoltate se manifest o tendin spre descentralizare i reducere
a rolului guvernului central. Toate acestea fac oraul un candidat ideal pentru a se angrena n
promovarea dezvoltrii durabile. Principala critic adus acestei abordri este faptul c foarte rar se
ntmpl ca graniele politico-administrative s se suprapun cu problemele de mediu (Portney,
2003, Wheeler, 2004). Se consider ns c un astfel de neajuns ar putea fi nlturat prin
parteneriate n jurisdiciile care sunt afectate de aceeai problem. O soluie diferit a fost adoptat
la nceputul sec. XX cns se vorbea despre crearea de regiuni care s se sprapun cu un ecosstem,
de ex. bazinul unui ru.
Cei care susin sustenabilitatea la nivel local decriu un ora sustenabil asemuindu-1 cu un
cerc nchis sau un ciclu complet. Este ca i cum am plasa un glob de sticl peste un ora i acesta
ar trebui s i gestioneze ntreaga activitate dar mai ales deeurile n acest spaiu (Beatley i
Manning, 1997). Dei se tie c este imposibil s ne gndim la un ora care nu genereaz nici un
impact asupra celorlalte ecosisteme, sustenabilitatea propune diminuarea lui.
Rees (1992) a dezvoltat conceptul de amprent ecologic iar din pespectiva acestui
concept ideea de sustenabilitate la nivel local apare ca fiind relevant. Conceptul de amprent
ecologic se refer la mrimea impactului ecologic impus de oameni asupra pmntului i a
resurselor sale. Rees consider c impactul ecologic al activitii umane poate fi transformat n
suprafaa de pmnt necesar pentru susinerea activitilor i nevoilor umane. Un astfel de
exemplu se refer la suprafaa de pmnt care i este necesar unui american de rnd - 5 hectare, o
suprafa mult mai mare comparativ cu cea specific unui rezident din lumea a treia. Din

perspectiva acestui concept, un ora durabil ncearc n mod contient s i diminueze amprenta
ecologic asupra teritoriilor din jur (Beatley i Manning, 1997).
1.4. Raportul Brundtland
1.4.1. nfiinarea Comisiei Naiunilor Unite pentru Mediu i Dezvoltare (WCED)
WCED a fost nfiinat n toamna anului 1983 ca urmare a rezoluiei nr. 38-161 a Adunrii
Generale a Naiunilor Unite. Primul-ministru norvegian Gro Harlem Brundtland (de aici i numele
sub care este cunoscut raportul final al comisiei) a fost numit preedintele comisiei, avndu-1 ca
vice-preedinte pe ministrul afacerilor externe din Sudan, Mansour Khalid. Secretariatul comisiei
a fost stabilit la Geneva, aceast structur avnd un rol important pentru comisie. Secretar general
i membru din oficiu n Comisie a fost numit canadianul Jim MacNeill, director pentru mediu n
cadrul OECD.
Comisia era compus din 22 de membri reprezentnd 21 de naiuni; acetia aveau profesii,
cunotine, experiene i tradiii culturale extrem de diferite, aceasta deoarece s-a ncercat
obinerea unui input ct mai variat n ceea ce privete activitatea comisiei. Merit amintit n ceea
ce privete componena comisiei c s-a ncercat ca aproximativ jumtate dintre membri s
reprezinte naiunile n curs de dezvoltare. Comisia n ansamblu era vazut ca un organism
independent, membrii ei fiind exercitndu-i activitatea n calitate de indivizi distinci i nu de
reprezentani ai guvernelor din rile din care proveneau.
Intlnirea inaugural a Comisiei a fost inut n octombrie 1984; urmtoarele ntlniri s-au
desfurat n diferite regiuni ale lumii i au presupus o implicare fr precedent a unui numr
mare de ceteni, guverne naionale, organizaii internaionale, institute tiinifice, corporaii,
ONG-uri etc. Intr-un interval de timp relativ scurt (3 ani) Comisia a terminat redactarea raportului
care a fost adoptat n unanimitate, n ciuda faptului c pe anumite probleme membrii comisiei
aveau preri diferite.
1.4.2. Viziunea i conceptele cheie ale raportului Brundtland
Dei perceput la nceput ca un organism menit s rezolve n principal probleme legate de
mediul nconjurtor, comisia a artat nc de la nceput c dezvoltarea economic este o
component cheie a preocuprilor sale, atrgnd atenia asupra srciei endemice care se gsea n
multe ri din lumea a treia. Elementul de noutate al raportului comisiei se refer la corelarea a
dou probleme percepute pn atunci ca fiind complet diferite (att n ceea ce privete localizarea
lor geografic ct i soluiile i actorii implicai): pe de o parte protecia mediul nconjurtor,
vzut n general ca o problem determinat de industrializare i afluen n rile dezvoltate; pe
de alt parte, problema dezvoltrii economice a rilor srace din lumea a treia, care trebuie s
implementeze politici pentru a deveni bogate/dezvoltate. Respingnd abordarea separat a
dimensiunilor economice i de mediu, comisia a ncercat prin intermediul conceptului de
dezvoltare durabil s creeze o punte ntre aceste dou dimensiuni, fapt care se afl la baza multor
critici ulterioare referitoare la caracterul eluziv i vag al conceptului. Aceast viziune este detaliat
n capitolul 1 al raportului intitulaty4 Threatened Future [Un viitor ameninat] (WCED, 1987: 5):
n trecut am fostpreocupai de impactul creterii ecnomice asupra mediului (...) acum suntem
nevoii s ne preocupm de impactul stresului ecologic - degradarea solului, a cursurilor de ap,
a atmosferei i a pdurilor - asupra evoluiei economice viitoare ".

Definiia enunat de comisie i devenit apoi extrem de cunoscut spune c dezvoltarea


durabil este acea dezvoltare care rspunde nevoilor prezentului fr a compromite abilitatea

generaiilor urmtoare de a-i satisface propriile nevoi". Definiia dat presupune o reorientare a
politicilor publice pentru a determina un proces de schimbare n cadrul cruia exploatarea
resurselor, direcionarea investiiilor, orientarea dezvoltrii tehnologice i a schimbrii
instituionale sunt toate n armonie i cresc att potenialul curent ct i pe cel viitor de satisfacere
anevoilor i aspiraiilor umane" (WCED, 1987: 46).
Definiia dat dezvoltrii durabile conine dou concepte cheie: a) conceptul de nevoi,
nelegnd aici n principal nevoilor celor sraci, crora trebuie s li se acorde prioritate; b)
conceptul de limite sau praguri impuse de nivelul tehnologic i al organizrii sociale n ceea ce
privete abilitatea mediului nconjurtor de a satisface nevoile prezente i viitoare.
Un termen cheie al acestei secinui a raportului se refer la revigorarea dezvoltrii/creterii
economice. Dei aparant un obiectiv incompatibil cu spiritul raportului, acesta este explicat prin
alturarea sintagmei de schimbri n ceea ce privete calitatea dezvoltrii - ea trebuie s implice
un consum mai mic de resurse prime, s presupun o utilizare mai mic de conbustibili/energie iar
rezultatele ei s fie distribuite mai echitabil. Alte obiective ale dezvoltrii durabile, pe lng
revigorarea i reorientarea calitativ a dezvoltrii, menionate n raport includ: satisfacerea unor
nevoi eseniale viznd reursele alimentare, energetice, ap i igien; asigurarea unui nivel
sustenabil al populaiei; reorientarea tehnologic i managementul riscului; i corelarea
dimensiunilor economic i de mediu n procesul de luare al deciziilor.
In viziunea comisiei, dezvoltarea durabil mai implic i o responsabilitate a unui spectru
larg de actori - att din sfera public ct i din cea de afaceri, cuplat cu o larg participare a
publicului precum i cu creterea rolului i a implicrii organizaiilor societii civile (nu ne
referim aici doar la ONG-uri ci i la grupuri mai puin formalizate, cum sunt de ex. la nivel local
asociaii de proprietari, grupuri constituite la nivel de cartier pentru protejarea ordinii publice,
activiti locali etc). Un alt termen cheie este cel de integrare - n special integrarea consideraiilor
de mediu n cadrul unor alte politici sectoriale distincte. Primul ministru norvegian Bruntdland
afirma c de multe ori minitrii mediului sunt chemai s remedieze dezastrele produse de alte
politici sectoriale adoptate fr consultarea lor prealabil nc din faza de planificare a respectivei
politici.
O larg parte a raportului este dedicat unor domenii sectoriale precise. Acestea sunt:
economia i comerul internaional, populaia, resusele alimentare, biodiversitatea, energia,
industria, dezvoltarea urban, resursele deinute n comun la nivel internaional (oceane, aer etc),
pacea i securitatea. Fiecrui dintre aceste domenii i este rezervat cte un capitol distinct, n
cadrul cruia este detaliat modul n care dezvoltarea durabil s-ar putea aplica pentru acel sector.
Raportul se ncheie cu un capitol deosebit de important intitulat Towards Common Action:
Proposals for Institutional and Legal Change [Ctre o actiune comun: propuneri pentru
schimbri instituionale i legale], care discut despre schimbrile instituionale i legale care sunt
necesare pentru a pune n practic conceptul de dezvoltare durabil. In ceea ce privete
schimbrile instituionale, acestea ar trebui s fie generate de principiul integrrii discutat mai sus.
Preocuprile legate de mediu ar trebui astfel integrate n mandatul i politicile ministerelor,
ageniilor i comisiilor legislative care se ocup de politici economice i planificare, precum i n
al celor care au ca obiect politicile internaionale. In plus, toate aceste agenii ar trebui s rspund
pentru modul n care politicile, programele i bugetele lor contribuie la promovarea dezvoltrii
durabile. In ceea ce privete schimbrile legale, raportul subliniaz importana unor reforme att la
nivel naional ct i internaional. Raportul a precedat adoptatrea pe plan internaional a unor
documente internaionale deosebit de importante precum Convenia Naiunilor Unite privind

Diversitatea Biologic. Raportul conine, dei ntr-o anex, un set important de principii legale n
domeniul proteciei mediului i a dezvoltrii durabile. Cele mai importante dintre acestea sunt:
- toate fiiinele umane au dreptul fundamental la un mediu adecvat pentru sntatea i
bunstarea lor;
echitatete intergeneraional:
toi indivizii au dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor atunci cnd se refer
la activiti care au un impact potenial asupra mediului;
toi indivizii au dreptul la obinerea de daune i/sau compensaii atunci cnd sntatea sau
mediul nconjurtor le-au fost afectate.
1.4.3. Principii ale dezvoltrii durabile: motenirea" raportului Brundtland
La mai bine de douzeci de ani de la lansarea raportului Brundtland, este important s
ncercm s sumarizm care este motenirea" lsat de acest document. Dei criticat pentru
caracterul vag al conceptului de dezvoltare durabil, pentru faptul c n mod intenionat are un
caracter general cu care numeroae grupuri pot fi de acord i pentru aparenta contradicie potrivit
creia impactul dezvoltrii din trecut poate fi nlturat prin i mai mult dezvoltare (dei de un tip
diferit), raportul trebuie privit ntr-un context mai larg.
Bugge (2008: 20) consider c raportul Brundtland conine patru principii de baz care,
potrivit autorului, stau att la baza politicilor publice ct i a cadrului legal:
echitate i justiie social; satisfacerea nevoilor de baz pentru toi indivizii
integrarea unor consideraii de mediu n toate aspectele legate de dezvoltarea economic i
social;
o interdicie strict de a distruge/degrada resursele naturale i de mediu de care depinde
viaa i bunstarea generaiilor viitoare;
integrarea unei perspective pe termen lung n procesul de luare a deciziilor.
1.5. Defniii
Avnd n vedere evoluia din perspectiv istoric a conceptului de dezvoltare durabil prezentat
mai sus, credem c este util ca n continuare s oferim o list de posibile definiii care abordeaz
acest concept dintr-o varietate de perspective. In continuarea listei vom discuta i cteva dintre
controversele majore care exist plecnd de la aceste definiii diverse. Tabel 1: Definiii selective
ale conceptului de dezvoltare durabil Concept de baz: satisfacerea nevoilor generaiilor
urmtoare; echitate inter-generaii
Dezvoltarea durabil este acea dezvoltare care satisface nevoile prezentului fr a
compromite posibilitatea ca generaiile urmtoare s i satisfac propriile nevoi.
Brundtland Report (1987)
Concept de baz: capacitatea de susinere a ecosistemelor
Dezvoltarea durabil nseamn mbuntirea calitii vieii umane ns innd cont de
capacitatea de susinere a ecosistemelor care asist aceast via.
World Conservation Union (1991)
Concept de baz: meninerea i mbuntirea sistemelor
Durabilitatea presupune c nivelul global de diversitate i productivitate al componentelor
i relaiilorn cadrul sistemelor sunt meninute sau mbuntite.
Noorgard (1988)
Concept de baz: protejarea i restaurarea mediului nconjurtor
Durabilitatea nseamn conservare plus protejare plus restaurare.

VanderRyn(1994)
Concept de baz: anti-cretere exponenial
Dezvoltarea durabil este de fapt o metafor de baz prin care se exprim mpotrivirea fa
de noiunea de cretere material exponenial continu.
Callenbach (1992)
Concept de baz: listarea unor principii de baz
Dezvoltarea durabil ncearc s rspund la cinci mari imperative: (1) integrarea
conservrii naturii i a detzvoltrii; (2) satisfacerea nevoilor umane de baz; (3) echitate i
justiie social; (4) oportunitate pentru autodeterminare social i diversitate cultural; (5)
meninerea integritii ecologice.
International Union for the Conservation of Nature (1986)
Sursa: Traducere i adaptare dup Wheeler (2004), pp. 24-25.
Wheeler (2004) consider c exist cel puin patru mari aspecte n jurul crora apar divergene
ntre autorii de specialitate:
2.201.
O prim controvers este ntre cei care au ncredere n progresul tehnologic i
raionalitatea tiinific (optimitii) i scepticii care se ndoiesc de acest lucru. Din primul
grup fac parte n general reprezentanii micrii de tip conservare din rile dezvoltate i
organizaiile internaionale. Acetia ncearc s estimeze impactul dezvoltrii economice
asupra mediului i s gseasc soluii care s minimizeze acest impact - de ex. dezvoltarea
unor resurse substituibile, crearea de politici publice n domeniul mediului bazate pe
mecanismele pieei, etc. Din cea de a doua tabr, care este i minoritar, fac parte n
general activiti din cadrul ONG-urilor i reprezentani ai unor organizaii comunitare de
la nivel local. Acetia de cele mai multe ori sunt mpotriva oricrui tip de
dezvoltare/activitate economic, nutrind din acest motiv convingerea c stilul de via
afluent din societile dezvoltate este profund incompatibil cu cerinele dezvltrii durabile.
2.202.
O a doua controvers este ntre cei care se preocup n principal de problemele
grave ale mediului i cei care pun accent pe echitate social i nevoi. Din prima categorie
fac parte n general ecologitii n timp ce cea de a doua categorie este format din activiti
i reprezentani ai comunitilor din rile din lumea a treia. Acetia din urm vd
preocuprile rilor dezvoltate ca o modalitate de a le refuza rilor n curs de dezvoltare
posibilitatea de a se dezvolta i a ajunge la aceleai standarde de via cu rile dezvoltate.
2.203.
O a treia controvers se leag de ntrebarea n ce msur ar trebui privite societile
i culturile indigene ca un exemplu de dezvoltare durabil (societi durabile). Exist dou
opinii contrare: cei care consider c aceste societi sunt singurele modele testate care se
apropie de cerinele dezvoltrii durabile i cei care consider c o astfel de viziune este de
fapt idilic i c aceste comuniti se comportau ele nsele de multe ori ntr-un mod care
punea n pericol mediul nconjurtor (de ex. defriri masive sau exterminarea unor specii
de animale prin vntoare).
2.204.
O a patra controvers se refer la conceptul de schimbare i echilibru n cadrul
sistemelor naturale. Conform viziunii tradiionale, ecosistemele ating n mod natural o
stare de echilibru. Dezvoltarea durabil ar implica din aceast perspectiv gsirea i
meninerea pe termen lung a unor condiii de baz a dezvoltrii umane. Pe de alt parte,
conform unor viziuni recente, schimbarea se produce n mod haotic i imprevizibil.
Dezvoltarea durabil ar trebui s permit o evoluie gradual, atta timp ct direcia n care
se ndreapt poate fi considerat ca benefic pentru oameni i mediul nconjurtor

deopotriv.

Plecnd de la aceste controverse, Wheeler (2004) identific patru mari grupuri de interese,
fiecare cu propria agend n privina dezvoltrii durabile: ecologitii; economitii; cei care
pledeaz pentru echitate; autori care se axeaz pe dimensiunea spiritual i etic.
1.6. Cei trei E ai dezvoltrii durabile - rolul valorilor n definirea dezvoltrii durabile
Aa cum definiia dat de raportul Brundtland dezvoltrii durabile este prima citat n
aproape orice lucrare n domeniu, tot aa reprezentarea grafic a dezvoltrii durabile se bazeaz pe
un scaun cu trei picioare, fiecare picior reprezentnd una dintre dimensiunile cheie ale
conceptului: economie, ecologie (mediu) i echitate (social). In ceea ce privete cei trei E ai
dezvoltrii durabile exist ns cteva lucruri care necesit lmuriri suplimentare.
In primul rnd trebuie s discutm conceptul de valoare i modul n care valorile stau la
baza procesului de schimbare social. In sens larg valorile pot fi definite ca un set de prioriti pe
care oamenii le adopt, n mod contient sau nu, pe baza unor asumpii i percepii despre realitate
i via n general. Aceste prioriti sunt cele care apoi motiveaz comportamentul uman care
urmeaz acestor patternuri cognitive. In mod normal, trebuie s existe o coeren sau o potrivire
ntre o etichet" i setul de valori care st la baza acesteia: de ex. o persoan care este adepta unei
abordri ecocentrice ar trebui s fie de acord cu susinerea integritii mediului nconjurtor,
aprecierea resurselor naturale pentru valoarea lor intrinsec, apropierea de natur i adoptarea unui
stil de via care minimizeaz impactul asupra mediului nconjurtor. Dac aceast coeren nu
exist, atunci nseamn c exist o ruptur ntre valorile declarate i cele de facto (Wheeler, 2004).
Acest lucru se ntmpl mai ales atunci cnd intervine dezirabilitatea social - de ex. n cazul
dezvoltrii durabile nimeni nu vrea s fie perceput ca fiind mpotriv. In unele cazuri etichetele
adoptate nici nu las loc pentru un comportament opus - de ex. dezvoltarea inteligent. Aa cum
artau criticii, cine vrea s fie etichetat ca lipsit de inteligen n privina modului de dezvoltare
(Zachary, 1995)?
Cei trei E ai dezvoltrii durabile reprezint un set relativ
condensat de valori care ar trebui s ghideze procesul de schimbare.
Anumii activiti i autori susin chiar c acest set de valori ar trebui
extins astfel nct s includ i alte valori precum educaie, oferirea de
putere decizional diverselor grupuri din societate etc. Apare aici
problema importanei de facto acordat fiecrui din aceti factori - dei
la modul ideal aceste trei valori ar trebui s se afie la egalitate, acest lucru este mai greu de realizat
n practic. In mod tradiional, dimensiunea economic a primit cea mai mare atenie. Wheeler
(2004) spune c asistm n prezent la o tranziie dinspre o perspectiv economic nspre o
perspectiv ecologic. In cadrul primei abordri valorile economice sunt fundamentale i numai n
interiorul acestora avem ca i sub-seturi de valori dimensiunea social i cea ecologic. Intr-o
perspectiv ecologic, dezvoltarea durabil presupune c valorile economice reprezint doar un
sub-set al valorilor ecologice i sociale cu o sfer de cuprindere mai mare.
Economie Social

jEcologie

Figura 1: Cei trei E ai dezvoltrii durabile


Sursa: Wheeler (2004), p. 31.

Campbell (2003) critic conceptul de dezvoltare durabil i arat c modul n care este
definit el n prezent nu ofer soluii pentru practicieni n viaa real. Autorul citat construiete
critica conceptului de dezvoltare durabil plecnd de la existena unui triunghi. In fiecare col al
triunghiului Campbell plaseaz una din cele trei mari valori/prioriti subsumate dezvoltrii
durabile: dezvoltarea economiei locale (economie), redistribuirea beneficiile asociate cu
dezvoltarea economic n mod echitabil (echitate/social) i protejarea mediul nconjurtor n
procesul de dezvoltare (ecologie). Campbell consider c aceste trei mari prioriti se afi ntr-o
relaie de conflict, de cele mai multe ori fiind dificil pentru practicieni s le urmreasc
concomitent. De aceea Campbell consider c dezvoltarea durabil, definit ca o balansare a celor
trei prioriti - economie, echitate social i protecia mediului nconjurtor, nu este altceva dect
o utopie. Implicit, decidentul politic sau practicianul orientat spre dezvoltarea durabil este i el
doar un mit. Mai degrab, arat autorul aceste prioriti i conflictele pe care le genereaz trebuie
recunoscute i luate n calcul atunci cnd dorim s construim un model care s ghideze activitatea
practic. Noiunea de prioriti/valori subsumate dezvoltrii urbane este completat n viziunea lui
Campbell de noiunea de conflict. Autorul propune o strategie destul de complex pentru
adaptarea n practic a dezvoltrii durabile, cuprinznd att modificri de substan ct i
modificri care in de limbaj, strategii comunicaionale etc.
1.7. Principiul integrrii
In literatura juridic problematica celor trei E care stau la baza dezvoltrii durabile a dus la
conturarea unui principiu deosebit de important numit principiul integrrii. Potrivit acestui
principiu, aspectele care in de protecia mediului trebuie integrate n toate celelalte domenii de
politic public. acest tip de integrare mai este numit i integrare orizontal. Putem considera c
raportul Brundtland a legitimat acest principiu. Astfel se afirm n Raport c (WCED, 1987):
Cei responsabili pentru gestionarea resurselor naturale i protejarea mediului nconjuttor sunt
separai din punct de vedere instituional de cei responsabili cu gestionarea economiei. Realitatea
practic n care sistemeleeconomice i ecologice funcioneaz interdependent nu se va schimba
politicile i instituiile vizate trebuie ns s se schimbe. "

Acest principiu al integrrii este recunoscut i de Agenda 21, care n capitolul 8 face
referire la integrarea aspectelor de mediu i dezvoltare n procesul de luare a deciziilor. Mai trziu
i OECD are numeroase iniiative pentru a face principiul integrrii o component a dezvoltrii
durabile.
Legtura dintre principiul integrrii i dezvoltarea durabil se observ probabil cel mai
bine la nivelul Uniunii Europene. Pentru nceput, la nivelul discursului, conceptul de dezvoltare
durabil este operaionalizat prin intermediul principiului integrrii. Jordan i Schout (2006)
afirm c Comisia European se simea confortabil cu aceast abordare deoarece mai bine de dou
decenii acordase atenie crerii unui set extins de reglementri n domeniul mediului. Atunci cnd
conceptul de dezvoltare durabil primete legitimitate spre sfritul anilor 1980 i pe parcursul
deceniului urmtor, Directoratul General pentru mediu ncearc s aduc n prim plan la nivel
comunitar principiul integrrii. Acest lucru va fi reflectat n procesul Cardiff (a se vedea seciunea
urmtoare).
Spre sfritul anilor 1990 la nivel mondial are loc o extindere a modului de interpretare a
sferei de cuprindere a dezvoltrii durabile, cu implicaii serioase pentru principiul integrrii. Se
consider acum c dezvoltarea durabil nu implic doar protejarea mediului ci balansarea
obiectivelor economice, de mediu i sociale dintr-o societate. Cei trei piloni ai dezvoltrii durabile
trebuie integrai n cadrul politicilor astfel nct s se poteneze reciproc iar cnd acest lucru nu

este posibil s se stabileasc compromisuri (OECD, 2001). La nivelul UE aceast nou abordare
se concretizeaz prin adoptarea Strategiei privind Dezvoltarea Durabil i stabilirea ncepnd cu
anul 2003 a unui proces de evaluare a impactului politicilor propuse de Comisie (Pallemaerts et
al, 2007).
Aceast schimbare de paradigm potrivit creia dezvoltarea durabil este mai mult dect
preocuparea fa de mediu are implicaii practice pentru procesul de politici publice, reprezentnd
o provocare pentru modul de organizare al economiei i societii. De ex. la nivelul UE Srategia
privind Dezvoltarea Durabil vorbete despre compromisuri dificile ntre trei trei piloni i arat c
ei trebuie echilibrai. Cu toate acestea, exist prea puine indicaii cu privire la modul n care acest
lucru trebuie fcut, permind astfel un grad ridiat de flexibilitate n interpretarea a ceea ce
constituie dezvoltare durabil.
Modul n care cei trei E trebuie integrai n mod chilibrat n politici constituie diferena
major ntre principiul integrrii i dezvoltarea durabil. Dei se consider c dezvoltarea durabil
nu poate fi realizat fr principiul integrrii, este posibil ca compromisurile cerute de balansarea
celot trei prioriti s duc la o diluare a aspectelor de mediu. Intr-o opinie mai radical, se arat
c n vreme de esena normativ a principiului integrri spune c aspectele de mediu au prioritate
n faa celor economice i sociale, dezvoltarea durabil duce la o form mai complex de
integrare, dar nu neaprat mai eficient din perspectiva protejrii mediului (Lafferty i Houden,
2003).
Principiul integrrii se poate referi la orice tip de politic i de preocupri, nu neaprat la
cele viznd mediul nconjurtor. La modul general integrarea este definit ca procesul de sudare
laolalt i coordonare a unor politici variate att la nivel orizontal (ntre sectoare/politici) ct i la
nivel vertical (ntre diferite nivele de guvernare), modificndu-le atunci cnd este necesar n
pentru a crea un sistem de politici interdependente, ierarhizate,pe mai multe nivele care
funcioneaz armoios n unitate (Briassoulis, 2004).
Raiunile din spatele integrrii pot fi multiple: de ex. geopolitice, cum este procesul de de
extindere al UE; dorina de a ntri un anumit sector; sau de a crea sinergii la nivel orizontal
(integrarea cerinelor de mediu n politica agricol comun pri reforma McSharry din 1992)
(Morand i Barzman, 2005). In ciuda acestor variaii, integrarea este neleas de cele mai multe
ori orizontal - compatibilizarea unor politici i sectoare diverse. Recent, cel puin la nivelul UE, a
ctigat teren conceptul de integrare vertical, fapt ce s-a produs n strns legtur cu evoluia
conceptului de guvernare {governance n lb. englez). Comisia a definit guvernarea ca mijloace,
reguli, procese i comportamente care afecteaz modul n care puterea este exercitat la nivel
european, n mod particular n ceea ce privete transparena, participarea, responsabilizarea,
eficacitatea i coerena (CEC, 2001).
Seciunea de mai jos evidenaz mai precis evoluia principiului integrrii i a dezvoltrii
durabile la nivelul Uniunii Europene.

CAPITOLUL II. DEZVOLTAREA DURABIL N CONTEXTUL UNIUNII EUROPENE


2.1. Introducere
Discuiile cu privire la dezvoltarea durabil n contextul Uniunii Europene trebuie s aib
ca punct de plecare modul n care acest principiu este reglementat n prezent n tratat. Principiul
este definit n Titlul 1, art. 3(3) al tratatului privind Uniunea European (versiunea consolidat),
aprnd ca un principiu i obiectiv fundamental, aplicabil ntregii construcii comunitare. Se
prevede astfel c:
Uniunea instituie o pia intern. Aceasta acioneaz pentru dezvoltarea durabil a Europei,
ntemeiat pe o cretere economic echilibrat i pe stabilitatea preurilor, pe o economie social
de pia cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplin a forei de munc i
spre progres social, precum i pe un nivel nalt de protecie i de mbuntire a calitii mediului.
Aceasta promoveaz progresul tiinific i tehnic.
Uniunea combate excluziunea social i discriminrile i promoveaz justiia i protecia sociale,
egalitatea ntre femei i brbai, solidaritatea ntre generaii i protecia drepturilor copilului.
Aceasta promoveaz coeziunea economic, sociala i teritorial, precum i solidaritatea ntre
statele membre.
Uniunea respect bogia diversitii sale culturale i lingvistice i vegheaz la protejarea i
dezvoltarea patrimoniului cultural european ".
Aceast situaie este ns relativ nou, dac lum n considerare faptul c la crearea
Comunitii Europene n 1957 atenia acordat aspectelor de mediu era limitat i c doar n anul
1997, principiul integrrii devine parte a tratatelor comunitare. Seciunea de mai jos prezint pe
scurt cteva dintre momentele cheie ale acestei evoluii.
2.2. Preocupri timpurii. Apariia principiului integrrii
Preocuprile legate de mediu au lipsit n totalitate din cadrul Tratatului de la Roma precum
i pe parcursul primei decade de dup crearea Comunitii Europene. Ele apar pentru prima dat
n cercurile politice europene ca urmare a unor lucrri tiinifice cu impact internaional - Carson,
Silent Spring i Meadows et al., The Limits to Growth (pentru mai multe detalii a se vedea cadrul
conceptual). La sumitul de la Paris din iulie 1972, efii de stat i de guvern aduc n discuie
conceptul de valori non-materiale, ncercnd astfel s se ajung la o reconciliere a problematicii
dezvoltrii cu cea a proteciei mediului nconjurtor. Tot acum sunt puse bazele politicii de mediu
a Comunitii. In anii urmtori au loc alte evenimente importante din perspectiva integrrii
consideraiilor de mediu n politicile Comunitii. In 1973 este numit primul comisar pentru mediu
n persoana lui Carlo Scarascia-Mugnozza. Apoi, n intervalul 1973-1976 este lansat Primul
Program de Aciune n domeniul politicii de mediu. Acest program ct i cele care i urmeaz,
susin activitatea de reglementare n domenii precum protejarea resurselor naturale, gestiunea
deeurilor i a zgomotului. O prim referire la principiul integrrii preocuprilor de mediu n
cadrul altor politici o regsim n evaluarea Comisiei Europene asupra celui de al doilea Program
de Aciune, unde se arat necesitatea unei mai mari coerene ntre cerinele politicii de mediu i
cele ale altor politici (Morand, F. i Barzman, 2005).
Integrarea consideraiilor de mediu se produce n mod explicit mai nti n domeniul
agriculturii (fermelor). Un punct de reper important la nivel comunitar l reprezint Regulamentul
2078-92 care solicit implementarea de ctre statele membre a unor scheme de ajutor destinate
susinerii unei agriculturi care protejeaz mediul. Acest tip de agricultur implic metode de

producie care sunt compatibile cu cerinele protejrii mediului inconjurtor i a meninerii zonei

rurale. Preambulul Regulamentului menionat conine prima referire explicit la principiul


integrrii fcutntr-o reglementare legal formal (Morand, F. i Barzman, 2005).
De-a lungul anilor 1990 integrarea considerentelor de mediu avanseaz n toate sectoarele.
Cteva dintre punctele de reper includ: a) In 1993, cel de al cincelea Program de Aciune insist
asupra necesitii integrrii dimensiunii de mediu in toate politicile sectoriale, plecnd de la
premiza c obiectivele politicii de mediu nu pot fi atinse dac nu sunt privite n corelaie cu
sectoarele care genereaz degradarea mediului i poluarea. b) In 1996 are loc Conferina din Cork
privind Dezvoltarea Rural care stabilete dezvoltarea durabil ca un principiu de baz care va sta
la temelia tuturor politicilor viznd zonele rurale. c) Toate aceste evoluii culmineaz n 1997 cu
Tratatul de la Amsterdam: principiul dezvoltrii durabile este prevzut ca un obiectiv al
Comunitii n articolul 2 al Tratatului iar principiul integrrii este detaliat n articolul 6 al
Tratatului (versiunea consolidat):
Cerinele vizndprotecia mediului nconjurtor trebuie integrate n definirea i implementarea
politicilor i activitilor Comunitii descrise n articolul 3, n special lund n considerare
promovarea dezvoltrii durabile".

Odat cu procesul Cardiff i Strategia de la Lisabona integrarea aspectelor de mediu


ajunge n prim plan i este considerat o regul de baz. Dup inserarea principiului integrrii n
Tratatul de la Amsterdam, Consiliul European cere Comisiei s elaboreze o strategie privind
promovarea dezvoltrii durabile. In iunie 1998, la Cardiff, aceast strategie este dezvoltat n
procesul Cardiff, al crui scop era investigarea modului curent de dezvoltare economic care de
cele mai multe ori genereaz conflicte ntre dezvoltare i mediul nconjurtor. Strategia Comisiei
prezint linii directoare incluznd identificarea unor aciuni prioritare i monitorizare sistematic a
integrrii preocuprilor de mediu. In 2001 Consiliul European de la Goteborg adopt strategia
Privind Dezvoltarea Durabil. Consiliul de la Goteburg adaug de asemenea un al treilea pilon
Strategiei de la Lisabona, care consolideaz principiul integrrii i ntrete procesul de revizuire
la care este supus politica de mediu.
2.3. Strategia Uniunii privind Dezvoltarea Durabil
La nivelul Uniunii Europene probabil cel mai important document n acest domeniu este
Strategia privind Dezvoltarea Durabil (SDD), un document ambiios, cu o viziune pe termen
lung, care s-a dezvoltat plecnd de la contextul internaional mai larg al procesului de la Rio.
Aceast Strategie este un document n permanent evoluie, fiind supus unui proces de revizuire i
evaluare permanent. Mai jos este redat sub form viziual evoluia Strategiei.
2001

2002

2004

Iunie
Summitul ONU
Prima SDD
Johannesburg
SDD revizuit
SDD
(continuare) 2009

Al doilea raport
privind progresul
SDD

Consultri publice pt.


prima revizuire a SDD

2006

2007

Iunie
Consiliul adopt

Primul raport
privind progresul

2011 (preconizat)

Al treilea raport
privind progresul
SDD

Figura 2: Evoluia SDD Sursa: Traducere i

----w

adaptare dup (Vatanen, 2010).

n iunie 2001, Consiliul European de la Goteborg, Suedia, discut documentul propus de


Comisie cu titlul O Europ sustenabil pentru a lume mai bun: O strategie european privind
dezvoltarea durabil. Este adoptat astfel prima SDD, cu scopul declarat de a permite Uniunii s
ating cretere economic, o coeziune social mai mare precum i un mediu nconjurtor mai bun.
Aspectele principale pe care Stategia se axeaz sunt: schimbri climatice, sntate public, srcie
i excluziune social, mbtrnirea populaiei, mobilitate i transport precum i managementul
resurselor naturale. SDD conine dou mari pri: prima parte propune un set de obiective i
politici menite s rezolve cteva dintre tendinele nesustenabile identificate (a se vedea domeniile
de mai sus) n timp ce cea de a doua parte, mai ambiioas, ndemna la abordarea unui nou
mecanism de adoptare i implementare a politicilor publice care s permit armonizarea i
potenarea reciproc a politicilor Uniunii n domeniile economic, social i de mediu. Instrumentul
principal pentru realizarea acestui obiectiv era crearea obligaiei pentru Comisie de a supune orice
nou politic major unui proces de evaluare a impactului (impact assessmentm lb. englez).
Strategia a fost completat cu o dimensiune extern (internaional) n februarie 2002 de
ctre Consiliul European de la Barcelona, nglobnd preocupri abordate n cadrul Sumitului de la
Johannesburg din 2002. Alte angajamente nternaionale nglobate se refer la Obiectivele de
Dezvoltare ale Mileniului convenite n 2000, precum i un angajament de a crete ajutorul oficial
destinat politicilor de dezvoltare i de a ine cont de nevoile rilor n curs de dezvoltare n cadrul
comerului internaional. In plus, a mai fost inclus o nou abordare cu privire la procesul de
realizare a politicilor publice, abordare ce presupunea, printre altele, coeren, evaluarea
impactului, evaluarea contextului internaional, mbuntirea comunicrii precum i mobilizarea
cetenilor i a companiilor (Boissiere, 2009).
SDD a adugat o a treia dimensiune, cea privind mediul nconjurtor, Strategiei de la
Lisabona. Cele dou strategii sunt complementare (a se vedea seciunile urmtoare).
2.3.1. SDD revizuit (2006)
In ciuda unor pai importani fcui n ceea ce privete implementarea versiunii iniiale a
SDD, exist dou raiuni principale pentru revizuire. In primul rnd anumite evoluii nesustenabile
continu s se regseasc cum ar fi mbtrnirea populaiei sau accentuarea decalajului ntre sraci
i bogai la nivel global. Apoi, exist schimbri n mediul extern Uniunii: lrgirea acesteia la 25 de
membri, o instabilitate crescut datorit ameninrilor teroriste, accentuarea globalizrii precum i
schimbri n economia mondial. Toate acestea accentueaz nevoia de o strategie privind
dezvoltarea durabil cu un scop mai precis, o diviziune mai clar a responsabilitilor, o integrare
mai puternic a dimensiunii internaionale i o implementare i monitorizare mai eficace.
Procesul de revizuire al SDD ncepe n 2004 odat cu preluarea mandatului de ctre noua
Comisie, presupunnd un proces complex de consultri publice desfurat din august 2004 pnn
octombrie 2004. In martie 2005, Consiliul European a decis c Strategia de la Lasabona n forma
modificat ar trebui privit n contextul mai larg al SDD i c noua SDD ar trebui s conin inte,
indicatori i un proces de monitorizare eficient, plus o integrare deplin a dimensiunii interne i
externe (internaionale).
Viziunea Uniunii este precizat n declaraia cuprinznd principiile directoare pentru SDD
adoptat de Consiliul European din iunie 2005, ele urmnd s reprezinte fundaia pentru
revizuirea primei SDD. Prin intermediul acestei declaraii se afirm c obiectivele cheie ale
Uniunii i ale statelor membre sunt protecia i mbuntirea mediului nconjurtor, prosperitate
economic bazat pe inovare i economie de tip eco, promovarea echitii sociale i a coeziunii n
Europa n solidaritate cu restul lumii, precum i ndeplinirea responsabilitilor internaionale

privind pacea, democraia, securitatea i libertatea. Toate politicile Uniunii trebuie construite n
spiritul celor zece principii directoare printre care implicarea cetenilor, a mediului de afaceri i a
partenerilor sociali, coeren politic i principiul precauiei.
Este reafirmat faptul c cele dou strategii - SDD i Lisabona se completeaz una pe
cealalt, fcnd mpreun posibil crearea unei societi europene sustenabile. Sinergiile dintre
cele dou strategii sunt mai bine puse n vigoare cu aceast versiune revizuit, mai ales prisma
accentului pus pe schimbri climatice i energia bio.
SDD in forma revizuit a fost adoptat de ctre Consiliul European din iunie 2006. Cea
mai mare provocare cu care se cofrunt se refer la schimbarea treptat a consumului i a
produciei precum i abordarea de tip non-integrat cu privire la procesul de elaborare a politicilor
publice. Scopul general al SDD n forma revizuit este s identifice i s dezvolte aciuni care s
permit Uniunii o cretere constant a calitii vieii att pentru generaiile prezente ct i pentru
cele viitoare prin intermediul crerii de comuniti sustenabile, capabile s foloseasc i s
gestioneze resursele n mod eficient i a folosirii potenialului de inovare al economiei n
domeniile ecologic i social, asigurnd astfel prosperitate, protecia mediului i coeziune social.
Aceast strategie care acoper toate politicile Uniunii identific apte domenii de aciune
majore, multe dintre acestea fiind n strns legtur cu mediul nconjurtor:
schimbri de clim i energie bio; transport durabil;
consum i producie sustenabile;
conservarea i managementul resurselor naturale;
sntate public;
incluziune social, demografie i migraie;
srcie la nivel mondial.
Pe lng aceste domenii, Strategia revizuit cuprinde de asemenea patru arii orizontale:
educaie;
cercetare i dezvoltare;
instrument financiar;
comunicare i monitorizare mai atent a SDD nsi.
i de aceast dat sunt propuse mecanisme n vederea realizrii uei abordri mai integrate a
procesului de politici publice, pe baza unui proces de reglementare mbuntit (evaluarea
impactului) i a principiilor directoare adoptate de Consiliul European din iunie 2005. De
asemenea dimensiunea extern a dezvoltrii durabile - de ex. folosirea resurselor globale,
preocupri viznd dezvoltarea la nivel global, este cuprins n procesul de politic public intern
a Uniunii precum i prin integrarea unor consideraii de dezvoltare durabil n politica extern a
Uniunii.
2.3.2. Primul raport privind progresul SDD
In octombrie 2007 Comisia a dat publicitii primul raport privind progresul SDD.
Raportul concluzioneaz c att Uniunea ct i statele membre au nregistrat succese n
implementarea multor unor cadre de politici publice viznd dezvoltarea durabil. Exist o
convergen crescut ntre obiectivul pe termen lung al Uniunii n privina dezvoltrii durabile
-axarea pe pe calitatea vieii, echitate ntre generaii i viabilitatea pe termen lung a societii
europene, cu cel pe termen mediu privind dezvoltarea economic i locurile de munc sub
Strategia Lisabona. Raportul arat c la nivel european exist cel puin trei astfel de exemple:
piaa unic, care demonstreaz cum deschiderea pieei corelat cu msuri sociale i de mediu pot

mbunti calitatea vieii; impulsul spre o reglementare mai bun, care susine coerena
procesului de politici publice ntre diferite sectoare prin evaluarea sistematic a impactlui
economic, social i de mediu.
Raportul arat de asemenea c s-a nregistrat un progres la nivel instituional, n special
datorit nevoii de adaptare la schimbrile de clim n schimb ns n privina tendinelor
nesustenabile eforturile trebuie intensificate semnificativ. Se consider c trebuie meninut
atenia acordat celor apte domenii stabilite n 2006, acordndu-se ns prioritate schimbrilor
climaterice i energiei bio. Raportul cere Uniunii i statelor membre s se axeze pe implementarea
efectiv a unor politici care s duc la un impact vizibil i msurabil.
Eurostat a publicat n 2007 un raport de monitorizare bazat pe un set extins de indicatori n
strns legtur cu dezvolarea durabil. Acest raport a constituit unul dintre inputurile cele mai
importante pentru realizarea acestui raport de progres.
Concluziile Consiliului European din decembrie 2007 de la Bruxelles fac referire ntr-un
paragraf din cele 90 la dezvoltarea durabil i la raportul privind progresul SDD al Comisiei.
Consiliul European a solicitat Comisiei s prezinte o foaie de parcurs mpreun cu al doilea raport
de progres n iunie 2009, urmnd a arta care sunt aciunile care rmn a fi implementate cu cea
mai mare prioritate.
2.3.3. Al doilea raport privind progresul SDD
In iulie 2009 Comisia a dat publicitii al doilea raport de progres. Se arat c n ultimii ani
Uniunea a adus dezvoltarea durabil ntr-o categorie larg a politicilor sale. In special, Uniunea se
poziioneaz pe un loc frunta n lupta mpotriva schimbrilor climatice i promovarea unei
economii care genereaz un nivel sczut de emisii. In acelai timp ns persist anumite trenduri
nesustenabile n multe sectoare iar eforturile trebuie intensificate. Evaluarea inventariaz msurile
de politic public n sectoarele acoperite de SDD i ndeamn la reflecie cu privire la viitorul
SDD i a relaiei sale cu Strategia Lisabona.
Aceast evaluare a progresului este nsoit de raportul bi-anual al Eurostat cu privire la
dezvoltarea durabil.
Consiliul European din decembrie 2009 a confirmat c dezvoltarea durabil rmne un
obiectiv fundamental al Uniunii sub Tratatul de la Lisabona. Strategia va continua s ofere o
viziune pe termen lung i s constituie o politic de tip umbrel pentru toate politicile i strategiile
Uniunii. Un numr de trenduri nesustenabile necesit atenie urgent printre care: reducerea i
adaptarea la shimbrile climatice, reducerea consumului ridicat de energie n domeniul
transportului.
2.4. Strategia de la Lisabona
In cadrul Consiliului European de la Lisabona, din 23 i 24 martie 2000, efii de stat sau
de guvern au decis s fac din economia Europei cel mai competitiv sistem din lume, avnd ca
obiectiv locuri de munc mai numeroase i creterea economic pn n 2010. Rezultatele
dezamgitoare ale revizuirii la jumtatea perioadei a Strategiei de la Lisabona au impus relansarea
i refocalizarea acesteia n 2005.
Obiectivul general al Agendei de la Lisabona este adesea citat n documentele Uniunii
Europene (UE): transformarea Uniunii Europene n economia bazat pe cunoatere cea mai
competitiv i mai dinamic din lume, caracterizat printr-o cretere economic durabil, locuri
de munc mai numeroase i de mai bun calitate i o coeziune social sporit (Concluziile
Preediniei, Consiliul European de la Lisabona, 23 i 24 martie 2000) i un mediu durabil.

Acest ultim obiectiv a fost adugat cu ocazia reuniunii la nivel nalt de la Goteborg, din iunie
2001. Realizarea obiectivului este prevzut pentru anul 2010.
Instrumentele de guvernare a aplicrii strategiei sunt Liniile directoare integrate pentru
cretere economic i ocuparea forei de munc, Programul comunitar Lisabona, rapoartele anuale
ale Comisiei cu privire la aplicarea strategiei, programele naionale de reform i rapoartele
naionale anuale cu privire la aplicarea programelor naionale de reform. Statele membre
contribuie la aplicarea Strategiei Lisabona prin programele naionale de reform, iar Comisia prin
Programul comunitar Lisabona. Implementarea SL a cunoscut trei cicluri pn n prezent: martie
2000 - martie 2005; martie 2005 - martie 2008 i martie 2008 - martie 2010.
2.5. SDD versus Lisabona n privina dezvoltrii durabile
Se ridic ntrebarea care este diferena ntre SDD i Lisabona n ceea ce privete rolul jucat
n privina promovrii dezvoltrii durabile. Vatanen (2009) consider c scopul celor dou
strategii este diferit dar complementar. Strategia de la Lisabona este o strategie dinamic viznd
creterea economic i locurile de munc, avnd i o component de mediu. Ea promoveaz
obiectivul general al dezvoltrii durabile prin mbuntirea competitivitii, a creterii economice,
prin crearea de locuri de munc - este vorba despre rolul dezvoltrii economice n realizarea unei
societi sustenabile. De cealalt parte, SDD este un cadru pentru ghidare i raportare n ceea ce
privete nite tendine generale n procesul de dezvoltare i pentru promovarea unei reflecii pe
termen lung cu privire la sustenabilitate. Nu trebuie uitat c exist i alte strategii care se
circumscriu dezvoltrii durabile - de ex. politica maritim integrat, pachetul viznd schimbrile
climaterice i energia, strategia n domeniul sntii. Soluia nu pare s fie ns contopirea acestor
strategii pentru c ele ndeplinesc funcii diferitemai degrab este vorba despre clarificarea rolului
SDD n relaie cu celelalte strategii, n special Lisabona, i despre o coordonare mai bun. In ceea
ce privete SDD scopul su general ar trebui operaionalizat mai precis prin intermediul unor
obiective concrete pe termen lung.
In lumina adoptrii unei noi strategii care s nlocuiasc Lisabona, evaluarea impactului
acesteia este necesar. Se arat c sub umbrela Strategiei de la Lisabona, creterea economic i
competitivitatea, cu un acccent pus pe dereglementare, au eevenit obiective n sine i nu mijloace
pentru atingerea altor scopuri mai generale. In ciuda unor progrese nregistrate, politicile sociale i
de mediu s-au dovedit prea slabe pentru a-i atinge scopurile i nu au reuit s prentmpine
degradarea mediului i inegalitatea crescut din societate (Comhar, 2010).
2.6. Strategia Europa 2020
In data de 3 martie 2010 Comisia a propus o nou strategie economic pentru Europa
denumit Strategia Europa 2020. Consiliul European din iunie a adoptat strategia i a confirmat
cele cinci inte majore propuse. Aceast nou strategie nlocuiete Strategia Lisabona (2000-2010)
i i propune s ghideze economia Europei spre ieirea din recesiune i s permit un standard de
via ridicat concomitent cu pstrarea modelului social european, creterea gradului de ocupare a
forei de munc, a productivitii i a coeziunii sociale.
Aceast strategie propune trei prioriti tematice: a) dezvoltarea inteligent - dezvoltarea
unei economii bazate pe cunoatere i inovaie; b) dezvoltarea (creterea) durabil - ncurajarea
unei economii care utilizeaz resursele mai eficient, este mai competitiv i promoveaz metode
verzi/eco; c) dezvoltare inclusiv: promovarea unei economii care favorizeaz rate nalte de
ocupare a forei de munc, care s ofere coeziune social i teritorial.
Cele cinci inte majore stabilite sunt:

75% din populaia cu vsta cuprins ntre 20 i 64 de ani ar trebui s fie cuprins n
cmpul muncii.
3%> din PIB-ul uniunii Europene ar trebui s fie investit n activiti de cercetare i
dezvoltare;
Atingerea aa-numitei inte 20/20/20" n ceea ce privete clima i energia (inclusiv o
cretere la 30% a intei viznd reducerea emisiilor dac exist condiii prielnice).
o Imbuntirea cu 20% a gradului de eficien energetic
o Atingerea unei ponderi de 20% enegie regenerabil din totalul energiei consumate o
O reducere cu 20% a emisiilor care provoac efectul de ser prin raportarea la nivelul
anului 1990
Creterea nivelului de educaie, n special prin reducerea ratei abandonului colar la sub
10%) i prin creterea ponderii populaiei cu vrsta cuprins ntre 30 i 34 de ani cu 40% n
ceea ce privete absolvirea unei forme de nvmnt teriare.
- Reducerea cu 20,000,000 a populaiei cu risc de srcie i excludere.
Pentru atingerea acestor cinci inte majore au fost dezvoltare apte iniiative:
- Uniunea inovativ;
Tineret mobil;
O agend digital pentru Europa;
O Europ care folosete resursele n mod eficient;
O politic industrial n era globalizrii;
O agend pentru noi abiliti i locuri de munc;
O platform european impotriva srciei.

CAPITOLUL III. POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONAL I DEZVOLTAREA


DURABIL
Politica regional ocup un rol central n cadrul eforturilor Uniunii Europene de a promova
coeziunea economic i social n cele 27 de state membre. Pentru perioada de programare 20072013, cei 380 de miliarde alocate de Uniune pentru instrumentele structurale i de coeziune
reprezint cea mai nsemnat parte din bugetul UE - aproximativ 44% comparativ cu 43 % care
este alocat agriculturii i pescuitului. Aceste instrumente financiare au menirea de a contribui la
dezvoltarea precum i coeziunea economic i social a regiunilor Europei, atfel nct acestea s
ating i s beneficieze de un nivel similar de dezvoltare.
Pentru perioada curent de programare fondurile regionale acoper trei priorti:
convergen, competitivitate i cooperare. Obiectivul convergen permite investiii n diferite
tipuri de infrastructur precum transport, energie i mediu nconjurtor. Obiectivul competitivitate
se axeaz pe scheme de training i programe orientate spre crearea de locuri de munc. Obiectivul
cooperare implic proiecte la care iau parte mai multe regiuni din diferite state membre UE.
Incepnd cu sfaritul anilor 1980 are loc un proces prin care aspecte legate de protecia
mediului i n sens mai larg principiul dezvoltrii durabile devin treptat incluse n cadrul
reglementrilor legale i de management privind fondurile structurale. Programele aferente
perioadei 1989-1993 trebuiau s se conformeze cerinelor din legislaia de mediu a CE dar nu se
regseau n etapa de design i de desfurare. Programele din perioada urmtoare 1994-1999 au
fost obligate s ia primele msuri, printre care ntocmirea unor evaluri de mediu la nivel regional;
evaluarea impactului de mediu al strategiilor programelor pe baza principiilor dezvoltrii durabile
i a dreptului comunitar, colaborarea cu autoritile de mediu competente n planificarea
programelor i n implementare i respectarea dreptului comunitar i a politicii n domeniul
mediului (Macleod, 2008). Odat cu perioada de programare 2000-2006, are loc o schimbare
major prin aducerea preocuprilor de mediu i a celor legate de dezvoltarea durabil pe primul
loc n cadrul designului, desfurrii i evalurii programelor. Prin urmare, toate programele
finanate din fonduri europene trebuiau s desfoare urmtoarele aciuni:desemnarea unor
organizaii partenere din domeniul proteciei mediului pentru derularea programelor; alctuirea
unor strategii pentru dezvoltarea durabil a regiunilor finanate; evaluarea ex ante a impactului
preconizat al proiectului asupra regiunii; includerea unor indicatori de mediu i ncorporarea
factorilor de mediu (condiii de mediu regionale, dimensiunea de mediu a asistenei financiare
acordate prin proiect; impactul de mediu preconizat al strategiei programelui) n evaluarile ex-ante
i intermediar ale programului. Toate aceste cerine le regsim n reglementrile comunitare care
se refer la fonduri structurale sub o form mai concis - integrarea dezvoltrii durabile ca o
tematic orizontal n formularea, implementarea i evaluarea programelor finanate din fonduri
structurale n toate statele membre ale UE (Macleod, 2008).
Pentru perioada curent de programare aciunile structurale sunt axate n mod strategic pe
ndeplinirea obiectivelor convenite de statele membre sub procesul Lisabona i respectiv Goteborg
n 1999 i 2001. Aa cum s-a precizat ntr-o seciune anterioar, Agenda Lisabona i propune s
transforme Uniunea n cea mai competitiv economie a lumii n timp ce Strategia de la Goteborg
are menirea de a duce la atingerea obiectivelor de la Lisabona ntr-un cadru axat pe dezvoltarea
durabil.
Toate cele 27 de state membre primesc un procent din aceste fonduri dar o parte
important este direcionat spre regiunile estie i sudice. In cele 12 state membre noi aceast
perioad reprezint prima experien n ceea ce privete managementul unor sume importante din

fondurile structurale (Lang, 2008). Astfel, suma total a fondurilor structurale i de coeziune
alocate Romniei este de 19,668 miliarde Euro, din care 12,661 miliarde Euro reprezint Fonduri
Structurale n cadrul Obiectivului Convergen", 6,552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de
Coeziune, iar 0,455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului Cooperare Teritoriala European"
(inclusiv transferurile la Instrumentul pentru Asisten de Pre-Aderare - IPA i Instrumentul
European de Vecintate i Parteneriat - ENPI). Este clar c aceste fonduri pot deveni instrumentale
n modelarea unor instituii i politici dar i n ceea ce privete promovarea dezvoltrii durabile.
Lang (2008) arat c fondurile structurale, dac sunt direcionate i gestionate n mod
potrivit, reprezint cea mai mare oportunitate pentru dezvoltarea durabil n Europa.
Reglementrile pentru perioada de programare 2007-2013 menioneaz posibilitatea folosirii
acestor instrumente pentru mediul nconjurtor i conservarea naturii precum i pentru msuri
menite s reduc emisiile de gaze de ser. Se arat de asemenea c aceste obiective trebuie
urmrite n contextul dezvoltrii durabile i al promovrii proteciei i mbuntirii mediului
nconjurtor.
Cu toate acestea, arat acelai autor, majoritatea investiiilor finanate din fonduri
structurale sunt folosite pentru proiecte mari de infrastructur, fapt ce produce ameninri
importante pentru mediul nconjurtor. Un astfel de ex. exist n Polonia, n regiunea Vii
Raspuda, unde este planificat utilizarea de fonduri regionale pentru construirea unei autostrzi
care va traversa un inut a crui faun ar trebui protejat. De multe ori dorina de a investi n astfel
de proiecte mari, costisitoare, i de multe ori nesustenabile, se datoreaz nevoii de a absorbi n
mod eficient aceste fonduri.
Este ns posibil i implementarea de proiecte care sunt benefice pentru mediul
nconjurtor. Exist dou mari sectoare n care se poate observa acest impact pozitiv. In primul
rnd vorbim de inestiii n infrastructur de mediu, cum ar fi cea canalizare, staii de purificare a
apei, gestionarea deeurilor. Toate aceste investiii au crescut calitatea mediului nconjurtor n
multe regiuni i ri din Europa. In al doilea rnd, avem msuri n domeniul transportului public i
a regenerrii urbane. Lang (2008) consider c n domeniul conservrii naturii exist cele mai
puine iniiative, cele exsistente viznd n general aciuni de diseminare, educare i contietizare a
publicului. In total, potrivit aceluiai autor, pentru perioada de programare 2000-2006, avem
aproximativ 17% din totalul fondurilor regionale investite n proiecte care vizeaz mediul i
dezvoltarea durabil (este vorba despre contribuia Uniunii nu i cea adiional a statelor membre).

CAPITOLUL IV. DEZVOLTAREA DURABIL N ROMNIA


4.1. Istoric i etape
Schimbrile politice profunde ncepute n decembrie 1989 au extins rapid i considerabil
aria preocuprilor n domeniul dezvoltrii durabile. Au luat fiin, n scurt timp, numeroase
organizaii neguvernamentale i chiar partide politice ecologiste, urmnd trendul existent n
Europa Occidental. La nivel instuional, att al structurilor executive ct i legislative, s-au creat
instituii axate pe problematica de mediu (minister, comisii parlamentare) i s-au emis primele
reglementri n domeniu.
Intr-o prim etap, ncorporarea parial a principiilor dezvoltrii durabile n politicile
publice a avut loc sub impulsul dezbaterilor din cadrul ONU i a presupus asumarea unor obligaii
n baza declaraiilor i conveniilor la care Romnia a devenit parte. Este interesant de menionat
n acest context de ex. c Romnia este prima ar european care a ratificat Protocolul de la
Kyoto la Convenia-cadru a Naiunilor Unite asupra Schimbrilor Climatice).
Perspectiva aderrii la Uniunea Europeana a conferit un plus de concretee acestor
preocupri. In perioada 1997-1999 a fost elaborat pentru prima dat, cu asisten din partea
Programului ONU pentru Dezvoltare (PNUD), o Strategie Naional pentru Dezvoltare Durabil,
care a fost definitivat n urma unui proces de consultare i participare public i adoptat ca
document oficial al Guvernului Romniei. Dei impactul acestui document asupra politicilor
publice la nivel naional a fost relativ restrns, el a oferit cadrul conceptual i metodologia de
consultare a factorilor interesai pentru implementarea cu succes a programului Agenda Local 21
ntr-un numr de circa 40 municipaliti i judee. Dup aderarea Romniei la UE, Strategia din
1999 a format obiectul unei raportri ctre Comisia European asupra aplicrii obiectivelor
dezvoltarii durabile, n iulie 2007.
Demersurile pentru adoptarea unei strategii privind dezvoltarea durabil pe termen lung
continu n anii urmtori dar nu se finalizeaz ntr-un document oficial. Locul acestora a fost
suplinit pn la elaborarea strategiei din 2008 de documentele programatice i strategiile
sectoriale elaborate n Romnia n perioada pre i post-aderare. Exist cteva momente cheie i
documente care reprezint repere importante (a se vedea Strategia de Dezvoltare Durabil a
Romniei adoptat n 2008):
La 25 aprilie 2005 este semnat Tratatul de Aderare Romnia - Uniunea European,
protocoalele anexate cuprinznd angajamentele concrete ale Romniei de transpunere n
practic a ntregului acquis comunitar i unele decalri ale termenelor de implementare ale
unor obligaii de mediu (pna n 2015 pentru instalaiile industriale cu grad ridicat i
complex de poluare, pn la 16 iulie 2017 pentru depozitele municipale de deeuri, 2018
pentru extinderea sistemelor urbane de alimentare cu ap potabil i tratare a apelor uzate).
Planul Naional de Dezvoltare 2007-2013 (PND) reprezint documentul de planificare
strategic i programare financiar multianual care orienteaz i stimuleaz dezvoltarea
economic i social a rii n concordan cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii
Europene. Planul stabilete drept obiectiv global reducerea ct mai rapid a disparitilor
de dezvoltare socio-economic dintre Romnia i celelalte state membre ale Uniunii
Europene i detaliaza obiectivele specifice ale procesului pe 6 direcii prioritare care
integreaz direct i/sau indirect cerinele dezvoltrii durabile pe termen scurt i mediu:
Q Creterea competitivitii economice i dezvoltarea economiei bazate pe
cunoatere;
Q Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii de transport;

Q Protejarea i mbuntirea calitii mediului; Q Dezvoltarea


resurselor umane, promovarea ocuprii i incluziunii sociale i
ntrirea capacitii administrative;
a Dezvoltarea economiei rurale i creterea productivitaii n sectorul agricol; Q Diminuarea
disparitilor de dezvoltare ntre regiunile rii. Cadrul Strategic Naional de Referin 2007-2013
(CSNR), aprobat de Comisia European la 25 iunie 2007, stabilete prioritile de intervenie ale
Instrumentelor Structurale ale UE (Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social
European i Fondul de Coeziune) n cadrul politicii de coeziune economica i social i face
legtura ntre prioritile Planului Naional de Dezvoltare 2007-2013 i cele ale UE stabilite prin
Orientrile Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 i Strategia Lisabona revizuit.
Cadrul Strategic Naional de Referin, mpreun cu Programul Naional de Reform i Programul
de Convergen rspund eforturilor de realizare a obiectivelor de convergen prin definirea
direciilor de aciune la nivel naional pentru ncadrarea n obiectivele politicilor i strategiilor
europene. Msurile ntreprinse de Romnia pentru ndeplinirea celor 8 inte convenite n cadrul
ONU privind problematica globala a dezvoltarii durabile sunt prezentate n cel de-al doilea Raport
asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, adoptat de Guvernul Romniei la 18 septembrie
2007.
4.2. Strategia Naional privind Dezvoltarea Durabil
Strategia stabilete obiective concrete pentru trecerea, ntr-un interval de timp rezonabil i
realist, la un nou model de dezvoltare propriu Uniunii Europene i larg recunoscut pe plan
mondial.
Elaborarea Strategiei este rezultatul obligaiei asumate de Romnia n calitate de stat
membru al Uniunii Europene conform obiectivelor convenite la nivel comunitar, n special cele
statuate n Tratatul de aderare, n Strategia Lisabona i n Strategia rennoit a UE pentru
Dezvoltare Durabil din 2006.
In urma dezbaterii proiectului la nivel naional i regional, cu implicarea activ a factorilor
interesai i cu sprijinul conceptual al Academiei Romane, Strategia propune o viziune a
dezvoltrii Romniei n perspectiv urmtoarelor dou decenii, cu obiective clare. Avem astfel:
- Orizont 2013: Incorporarea organic a principiilor i practicilor dezvoltrii durabile n ansamblul
programelor i politicilor publice ale Romniei;
- Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al rilor Uniunii Europene la principalii
indicatori ai dezvoltrii durabile;
- Orizont 2030: Apropierea semnificativ a Romaniei de nivelul mediu din acel an al rilor UE.
Indeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu i lung, o cretere
economic ridicat i, n consecin, o reducere substanial a decalajelor economico-sociale
dintre Romnia i celelalte state membre ale UE. Prin prisma indicatorului sintetic prin care se
msoara procesul de convergen real, se creeaz astfel condiiile ca produsul intern brut pe cap
de locuitor al Romniei s depeasc n anul 2013 media UE din acel moment, s se apropie de
media UE n anul 2020 i s fie uor superior nivelului mediu european n anul 2030. Evident
aceste previzionri vor trebui rediscutate n contextul crizei economice dar orizontul de timp lung
rmne important.
Direciile principale de aciune, detaliate pe sectoare i orizonturi de timp sunt:

Corelarea raional a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiionale n profil


inter-sectorial i regional, cu potenialul i capacitatea de susinere a capitalului natural;
Modernizarea accelerat a sistemelor de educaie i formare profesional, sntate public i
servicii sociale, innd seama de evoluiile demografice i de impactul acestora pe piaa muncii;
Folosirea generalizat a celor mai bune tehnologii existente, din punct de vedere economic i
ecologic, n deciziile investiionale; introducerea ferm a criteriilor de eco-eficient n toate
activitile de producie i servicii;
Anticiparea efectelor schimbrilor climatice i elaborarea din timp a unor planuri de msuri
pentru situaii de criz generate de fenomene naturale sau antropice;
Asigurarea securitii i siguranei alimentare prin valorificarea avantajelor comparative ale
Romniei, fr a face rabat de la exigenele privind meninerea fertilitii solului, conservarea
biodiversitii i protejarea mediului;
Identificarea unor surse suplimentare de finanare pentru realizarea unor proiecte i programe
de anvergur, n special n domeniile infrastructurii, energiei, proteciei mediului, siguranei
alimentare, educaiei, sntii i a serviciilor sociale;
Protecia i punerea n valoare a patrimoniului cultural i natural naional; racordarea la
normele i standardele europene privind calitatea vieii.
Pentru ducerea la ndeplinire a obiectivelor i msurilor formulate n Strategie, Hotrrea
de Guvern stabilete mecanismele de implementare, monitorizare i raportare la nivelul
autoritilor publice precum i cele de consultare a societii civile i a cetenilor pe ntreg
parcursul procesului. Inc din anul 2009 a nceput procesul de reevaluare complex a
documentelor programatice, strategiilor i programelor nationale, sectoriale i regionale pentru a
le pune de acord cu principiile i practicile dezvoltrii durabile i cu evoluia dinamica a
reglementrilor UE.
4.3. Dezvoltarea durabil n contextul fondurilor structurale
Atunci cnd vorbim despre conceptul de dezvoltare durabil n contextul politicii de
dezvoltare regional n Romnia cteva precizri se impun. In primul rnd, ne referim exclusiv la
programele i proiectele finanate de Uniune prin intermediul fondurilor structurale i de
coeziune. In al doilea rnd, cerinele dezvoltrii durabile trebuie urmrite pe dou paliere
disctincte:
a) La nivelul programelor operaionnale i a axelor strategice desemnate. Dei principiul
dezvoltrii durabile gideaz ntreaga dezvoltare regional a UE, exist totui Programe
Operaionale care au axe strategice care targeteaz expres dezvoltarea durabil, avnd acest
concept n titlu sau altele care, fr a folosi n mod explicit termenul, propun obiective subsumate
de obicei dezvoltrii durabile. Mai jos sunt listate cteva astfel de exmple.
- Programul Operaional Regional - POR
Axa Prioritara 1: Sprijinirea dezvoltrii durabile a oraelor - poli urbani de cretere
Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabil i promovarea turismului
- Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
Axa prioritar 1 - Un sistem inovativ si eco-eficient de productie
Axa prioritar 4 - Cresterea eficienei energetice i a siguranei n aprovizionare, n
contextul combaterii schimbrilor climatice.
- Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resursei Umane - POS DRU
Axa prioritar 6 - Promovarea incluziunii sociale.

b) Absolut toate proiectele finanate din fonduri europene conin ca o cerin de eligibilitate
includerea pe parcursul ciclului de via al proiectului al unor elemente subsumate dezvoltrii
durabile. Aceste elemente nu se refer neaprat la sopul general ci la modul n care sunt derulate
activitile cuprinse n proiect. Mai jos sunt redate cteva din cerinele viznd dezvoltarea durabil
cuprinse n ghidul solicitantului pe PODCA (Programul Operaional pentru Dezvoltarea
Capacitii Administrative). Se poate vedea c sunt vizate toate stadiile din viaa unui proiect (a se
vedea
http://modernizare.mai.gov.ro/documente/Egalitatea%20de%20sanse,%20dezvoltarea%20durabil a
%20si%20achizitiile%20publice.pdf, pp. 15-17):
- Proiectele care integreaz dezvoltarea durabil din stadii timpurii de via au valoare
adugat att pentru organizaiile promotoare, ct i pentru grupurile int vizate i pot
deveni exemple de bun practic n domeniu. Importana acestei teme trebuie s fie
recunoscut n dezvoltarea proiectelor, n rndul factorilor de decizie i pe tot parcursul
implementrii proiectelor.
Activitile propuse prin cererile de finanare depuse n cadrul cererilor de proiecte
deschise de AM PODCA vor urmri respectarea principiilor dezvoltrii durabile pe
parcursul tuturor etapelor de implementare, prin msuri care s permit disocierea creterii
economice de impactul negativ asupra mediului.
In dezvoltarea proiectelor trebuie abordate toate cele trei dimensiuni ale conceptului
dezvoltrii durabile i anume dimensiunea ecologic, economic i social. Dimensiunea
ecologic privete consumul i producia durabile, conservarea i managementul resurselor
naturale, schimbrile climatice i energia curat. Dimensiunea economic se refer la
dezvoltarea socio-economic (prosperitate economic) i transportul durabil, iar
dimensiunea social vizeaz incluziunea social, schimbrile demografice i sntatea
public.
Se ateapt ca n urma implementrii proiectelor efectele ecologice, economice i sociale
ale activitilor desfurate cu sprijin financiar comunitar s fie sesizabile/vizibile. Un
aspect obligatoriu este includerea n cadrul proiectului, n funcie de specificul acestuia, a
unui modul/curs/seminar sau a unei conferine, care s urmreasc
contientizarea importanei conceptului de dezvoltare durabil.

BIBLIOGRAFIE
2.205. Beatley, T. and Manning, K., The Ecology ofPlace: Planningfor Environment, Economy,
and Community, Washington, DC: IslandPress, 1997.
2.206. Bell, C, and Newby, H., The sociology ofcommunity: A selection ofreadings. London:
2.207. FrankCass, 1974.
2.208. Briassoulis, H., "Policy integration for complex policy problems: what, why and how",
lucrare prezentat la Conferina de la Berlin, 2004.
2.209. Brown, B.J. et al, 'Global Sustainability: Toward Definition', 1987, Environmental
Management, 11/6, pp. 713-719.
2.210. Bugge, H. C, 1987-2007: Our Common Future Revisited", in Sustainable Development
in International and National Law, Groningen: Europa Law Publishing, 2008.
2.211. Campbell, S., 'Green Cities, Growing Cities, Just Cities? Urban Planning and the
Contradictions of Sustainable Development', in Campbell, S. and Fainstein, S. (eds.),
Readings in Planning Theory, Blackwell Publishing, 2003.
2.212. CEC, "European Governance. A White Paper", Commission of the European Communities,
Brussels, 2001.
2.213. Comhar (Sustainable Development Council), "European Commission Working Document
Consultation on the Future "EU 20" Strategy", Comhar Sustainable Development Council
(Ireland) Comments, 2010.
2.214. Fox, J.A. and Brown, D.L. (eds.), The Struggle for Accountability: The World Bank,
NGOs, and GrassrootsMovement, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998.
2.215. Goldsmith, E. et al, Blueprintfor Survival, Boston: Houghton Mifflin, 1972.
2.216. Kidd, C, 'The Evolution of Sustainability', 1992, Journal of Agricultural and
Environmental Ethics, 5/1, pp. 1-26.
2.217. Jordan, A. i Schout, A., The Coordination ofthe European Union, Oxford: Oxford
University Press, 2006.
2.218. Lafferty, W.M. i Houden, E., "Environmental Policy Integration: Towards an Analytical
Framework", 2003, Environmental Politics, 12(3) pp. 1-22.
2.219. Lang, S., Promoting Sustainable Development in Europe through Regional Funds, WWF
European Policy Office, aprilie 2008.
2.220. Macleod, C, Contingency and Sustainable Development Policy Integration: Lessons from
Scotland's European Structural funds Experience, 58 Political Studies Association Conference,
University of Swansea, aprilie 2008.
2.221. Meadows, D. etal, The Limits to Growth, New York: Universe Books, 1972.
2.222. Morand, F. & Barzman, M., European sustainable development policy (1972-2005):
fostering a two-dimensional integration for more effective institutions, November 2005,
Integrated Development of Agricultural and Rural Institutions, Research and Technological
development project.
2.223. OECD, "Strategies for Sustainable Development: Practical Guidance for Development
Cooperation", Paris: OECD, 2001.
2.224. Pallemaerts, M. etal, "Does the EU Sustainable Development Strategy contribute
to Environmental Policy Integration", EPIGOV Paper no. 9, februarie 2007.
21.Portney, K., Taking Sustainable Cities Seriously, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2003.

2.225. Robinson, J.B., 'Futures Under Glass: A Recipe for People Who Hate to Predict', 1990,
Futures, 22 (8), pp. 820-842.
2.226. Strategia Naional a Romniei privind Dezvoltarea Durabil adoptat n 2008.
2.227. Vatanen, L., EU's sustainable development policy, International workshop Regions and
Sustainable Development, iunie 2010, Bruxelles.
2.228. Vatanen, L., EU Sustainable Development Strategy, Vleva-Liaison Agencz Flanders
Europe, decembrie 2009.
2.229. WCED (The World Commission on Environment and Development), Our Common
Future, Oxford: Oxford University Press, 197.
2.230. Wheeler, S.M., Planning for Sustainability. Creating Livable, equitable, and Ecological
Communities, New York: Routledge, 2004.
2.231. Zachary, J., Sustainable Community Indicators: Guideposts for Local Planning,
California: Community Environmental Council Inc, 1995.