Sunteți pe pagina 1din 25

Determinarea presiunii la condensator

Nr Marimea
Notatia
tr1 rau
1 Temperatura apei de racire de rau (medie anual)
c rau

2 Cota apa rau

UM
C

Mod de determinare
din tem proiect

Valoarea
14.6

din tem proiect

70.0%

3 Temperatura apei de racire de turn (medie anual)

tr1 turn

din tem proiect

21.2

4 Cota apa turn

c turn

1-c rau

30.0%

5 Temperatura apei de racire amestec

tr1 am

calculat

6 Val minim a incalzirii apei in condensator

Dtmin

preliminat

9.5

7 Val min a dif minime de temperatur in condensator

dtmin

preliminat

8 Temperatura minim de condensare

tc min

tr am+Dtmin+dtmin

30.08

9 Presiunea minim de condensare

pc min

bar

tabele funcie de t c min

0.04266

Dtmax

preliminat

13

dtmax

preliminat

12 Temperatura maxim de condensare

tc max

tr1+Dtmax+dtmax

35.58

13 Presiunea maxim de condensare

pc max

bar

tabele funcie de t c max

0.05812

14 Presiunea de condensare medie geometric

pc mg

bar

sqrt (pc min*pc max)

0.04979

15 Presiunea de condensare aleas

pc ales

aleas

0.0500

tc

tabele funcie de p c ales

32.875

17 Diferenta maxima de temperatura la transferul de caldura

Dtmax cd

tc-tr1

16.295

18 Diferenta minima de temperatura la transferul de caldura

dtmin ales

preliminat

5.00

19 Incalzirea apei in condensator

DtAR ales

Dtmax-dtmin

11.295

10 Val max a inclzirii apei in condensator


11 Val max a dif min de temp in condensator

16 Temperatura de condensare aleas

Page 1 of 25

C
C
C

C
C

C
C
C
C
C

16.580

Nr Mrimea
1 Presiunea aburului viu

Alegerea pozitziei degazorului in linia de preincalzire regenerativa


Notatia
U.M.
Mod de determinare
p0

Valoarea
156

2 Presiunea aburului la iesire CIP

p4

0.245*p0

38.220

3 Presiunea aburului la PIP 6

p29

p4/1.045

36.574

4 Temperatura de saturatie a aburului la PIP 6

ts 29

ts(p29)

245.103

5 Temperatura apei la iesirea din PIP 6

t28

6 Temperatura la condensator

tc

7 Temperatura la intrarea PJP1


8 Creterea de temp n linia de prenclzire, inclusiv PA
9 Numrul de trepte de prenclzire
10 Numrul de PIP

ts(p48)-dtPIP#6

242.10
32.88

t21

calculat anterior
tc

(t28-t21)

(t28-t21)

209.23

nPJP+1DEG+nPIP

ales

12 Nr echivalent de trepte de prenclzire


13 Creterea de temperatur pe o treapt de JP

DtPJP

14 Temperatura la degazor
15 Presiunea de saturaie la degazor

nPIP
cmajPIP
nechiv

11 Coeficient de majorare a creterii de temperatur pe PIP

bar

tdeg
psat deg

bar

Page 2 of 25

ales

32.88
6
2

ales, 1+0.6

1.60

nPJP+1DEG+PIP-1+cmajPIP
(t28-t21)/nechiv

31.70

t21+(nPJP+1DEG+PIP)*tPJP
tabele funcie de tdeg

6.60
159.68
6.13910

Nr
1
2
3
4

Determinarea parametrilor apei la preincalzitoare si a presiunilor aburului la aparate si la prize


Mrimea
Notatia
U.M.
Mod de determinare
t22
t21+DtPJP
Temperatura la ieirea PJP1
0
t23
t22+DtPJP
Temperatura la ieirea PJP2
C
t24
t23+DtPJP
Temperatura la ieirea PJP3
p24
p25+2.5
Presiunea apei la ieirea PJP3

Valoarea
64.58
96.28
127.98
8.64

5 Presiunea apei la ieirea PJP2

p23

p24+2.5

11.14

6 Presiunea apei la ieirea PJP1

p22

p23+2.5

13.64

7 Presiunea apei la intrarea PJP1

p21

p22+2.5

16.14

8 Entalpia apei la intrarea PJP1

h21

f (p21,t21+273.15)

139.22

9 Entalpia apei la ieirea PJP1

h22

f (p22,t22+273.15)

271.42

10 Entalpia apei la ieirea PJP2

h23

f (p23,t23+273.15)

404.18

11 Entalpia apei la ieirea PJP3

h24

f (p24,t24+273.15)

538.18

12 Temperatura aburului la PJP 1

ts34

t22+4 [0C]

68.58

kJ/kg

13 Temperatura aburului la PJP 2

ts33

14 Temperatura aburului la PJP 3

ts32

15 Presiune abur la PJP 1

p34

16 Presiune abur la PJP 2

p33

17 Presiune abur la PJP 3

p32

2.866

18 Presiune abur la priza PJP1

p13

0.306

19 Presiune abur la priza PJP2

p12

20 Presiune abur la priza PJP3

p11

21 Presiunea la priza degazorului

p10

22 Temperatura condensatului la PJP 1

t44

23 Temperatura condensatului la PJP 2

t43

24 Temperatura condensatului la PJP 3

t42

t23+4 [ C]

100.28

t24+4 [0C]

131.98
0.293

bar

bar

tabele funcie de tab PJP

recalculate cu un factor de corectie de


1,045

1.024

1.070
2.995
6.415
41.80

Page 3 of 25

(3*t intr apa+t s ab PJP)/4

73.50
105.20

Nr Mrimea
25 Entalpia condensatului la PJP 1

Notatia
h44

U.M.

Mod de determinare

26 Entalpia condensatului la PJP 2

h43

kJ/kg

27 Entalpia condensatului la PJP 3

h42

functie de presiunea aburului in aparat


si temperatura condensatului

Valoarea
175.085
307.747
441.194

28 Temperatura apei la iesirea din degazor

t25

159.63

h25

C
kJ/kg

tdeg-0.05

29 Entalpia apei saturate la degazor

funcie de psat deg si tapa deg

673.97

30 Presiunea apei la iesirea din PA

p26

bar

(1.27*p0+2*Dp PIP+5)

208.12

pPA=p26-p25

kPa

(p26-psat deg)*100

20,198

P med PA

bar

(p25+p26)/2

107.13

marime preliminata shi recalculata


tdeg+DtPA prelim/2

3.26391

31 Cresterea de presiune pe PA
32 Presiunea medie a apei in pompa
33 Creterea de temperatur n PA

tPA prelim

34 Temperatura medie a apei in PA

tmed PA

35 Volumul specific mediu al apei n pompa de alimentare

Vmed 25-26

36 Creterea teoretic de entalpie a apei in pompa

Dhteor PA

m /kg
kJ/kg

37 Randamentul pompei

pompa

38 Cresterea real de entalpie pe PA

161.312

funcie de pmed p si tmed p

26.05

DpPA*vmed PA

1.096375E-03
22.1447

Dhreal PA

kJ/kg

impus
Dhteor PA/ pompa

39 Entalpia apei la ieirea din pompa de alimentare

h26

kJ/kg

hsat deg+Dhreal PA

700.02

40 Temperatura apei la iesirea din PA

t26

in functie de p26 si de h26

162.89

t26-tapa deg

3.26391

41 Creterea de temperatur n PA recalculata


42 Creterea de temperatur pe PIP-uri
43 Creterea de temperatur pe PIP 5

DtPA rec
DtPIP

0.85

t28-tdeg

82.42

t26+Dt 1PIP

194.60

Dt 1PIP

31.70

44 Temperatura apei la ieirea din PIP 5

t27

45 Presiunea apei la ieshirea din PIP 5

p27

bar

p26-2.5

205.62

46 Entalpia apei la ieshirea din PIP 5

h27

kJ/kg

tabele funcie de p29 si t29

836.95

47 Temperatura apei la iesirea din PIP 6

t28

242.10

48 Presiunea apei la ieshirea din PIP 6

p28

C
bar

=tal
p27-2.5

49 Entalpia apei la ieshirea din PIP 6

h28

kJ/kg

tabele funcie de p28 si t28

Page 4 of 25

203.12
1,049.91

Nr Mrimea
50 Temperatura de saturatie a aburului la PIP 5

Notatia
ts27

51 Temperatura de saturatie a aburului la PIP 6

ts28

52 Presiunea aburului la PIP 5

p29

53 Presiunea aburului la PIP 6

p30

54 Presiunea aburului la priza PIP 5

p9

55 Presiunea aburului la priza PIP 6

p4

56 Temperatura condensatului la PIP 5

t52

57 Temperatura condensatului la PIP 6

t51

58 Entalpia condensatului la PIP 5

h52

59 Entalpia condensatului la PIP 6

h51

U.M.
0

bar

kJ/kg

Page 5 of 25

Mod de determinare
t27+3 [0C]

Valoarea
197.60

t28+3 [0C]
tabele la saturaie funcie de tab PIP 5

245.10

tabele la saturaie funcie de tab PIP 6

36.574

p30*1,045

15.445

p31*1,045

38.220

14.780

(3*t 26+t ab PIP5)/4

171.57

(3*t 27+t ab PIP6)/4

207.222

tabele funcie de pab PIP 5 si tcondensat PIP5

726.44

tabele funcie de pab PIP 6 si tcondensat PIP6

885.75

Date de intrare calcul destindere+Extractiile la prize


Parametru

Notatie

Val

U.M.

Extractii la prize

Presiune abur viu

p0

156

bar

Priza Debit rap Fractie

Temperatura abur viu

t0

531

PIP6

a6

0.075

Pbg

192

MW

PIP5

a5

0.065

Pierderi de pres.cond. GA-CIP

p0-1

6.5

DEG

a4

0.065

Pierderi VR+VIR CIP

p1-2

4.5

PJP3

a3

0.065

Pierderi entalpie cond. GA-CIP

h0-1

4.5

kJ/kg

PJP2

a2

0.065

PJP1

a1

0.065

Puterea la bornele generatorului

Coef. alegere p3 (TR)


Presiunea de SII

0.832

p4

38.22

bar
%

Pierderi de pres. cond CIP-SII

p4-5

Pierderi entalpie cond. CIP-SII

h4-5

3.5

kJ/kg

Temperatura de SII

t6

536

Pierderi de pres. SII

p5-6

Pierderi de pres. cond. SII-CMP

p6-7

Pierderi entalpie cond. SII-CMP

h6-7

4.5

kJ/kg

Pierderi VR+VIR CMP

p7-8

4.5

CJP

210

m/s

Viteza iesire CJP

2a

Page 6 of 25

TOTAL

0.4

Parametru
Debitul specific de abur
Debitul specific de abur

Calculul destinderii in turbina


Mod de determinare
preliminat
dsp[kg/kWh]/3.6

Notatie
dsp
dsp

Valoare
U.M.
3.02
kg/kWh
0.84 kg/MJ

dsp[kg/MJ]*Pbg

D0

161.07

kg/s

Presiunea la intrarea in ventile

p0*((100-p0-1)/100)

p1

145.86

bar

Entalpia la intrarea in ventile

h0*((100-h0-1)/100)

h1

3387.02

kJ/kg

Presiunea la intrarea in CIP

p1*((100-p1-2)/100)

p2

115.89

bar

Entalpia la intrarea in CIP

=h1

h2

3387.02

kJ/kg

Entropia teoretica la iesirea din TR

=s2

s3t

p2*(coef. de alegere p3)

p3

f(p3,s3t)

h3t

Debitul volumetric de abur la intrarea in CIP

D2*v2

D2vol

Caderea teoretica de entalpie pe TR CIP

h2-h3t

HtTR

Debitul de masic de abur produs de GA

Presiunea la iesirea din TR


Entalpia teoretica la iesirea din TR

Randamentul intern al TR CIP

0.88-(0.15/D2vol)

Entalpia reala la iesirea din TR

HtTRCIP*TR
h2-HiTRCIP

Entropia reala la iesirea din TR

f(p3,h3r)

Caderea reala de entalpie pe TR CIP

Page 7 of 25

TR

CIP
TR
Hi CIP

h3r
s3r

6.48 kJ/kg*K
115.89

bar

3327.54 kJ/kg*K
3
3.82 m /s
59.49

kJ/kg

0.84

50.01

kJ/kg

3337.01

kJ/kg

6.49 kJ/kg*K

Parametru
Presiunea la intrarea in TP CIP

Mod de determinare
=p3

Notatie
p3r

Valoare
115.89

U.M.
bar

Entalpia la intrarea in TP CIP

=h3r

h3r

3337.01

kJ/kg

Entropia teoretica la iesirea din TP CIP

=s3r

s4t

Presiunea la iesirea din TP CIP

=pSII

p4

38.22

f(p4t,s4t)

h4t

3022.95

kJ/kg

Caderea teoretica de entalpie pe TP CIP

h3r-h4t

HtTPCIP

314.06

Debitul volumetric medie geom. TP CIP

[Radical(v3r*v4t)]*D0

DvmgTPCIP

6.83

kJ/kg
m3/s

[0.925-(0.5/DvmgTPCIP)]*(1+(HtTP-600)/20000)
HtTP*TP
h3r-HiTPCIP

TPCIP
HiTPCIP

0.84

263.70

kJ/kg

h4r

3528.77

kJ/kg

Debitul masic intrare TP CMP

D0*(1-a6)

D8

148.99

kg/s

Debitul masic iesire TP CMP

D0*(1-a6-a5-a4-a3)

D11

128.05

kg/s

p4r*[(100-p4-5-p6-7-p7-8)/100]

p8

32.28

bar

f(p6,tSII)

h6

3533.27

kJ/kg

Entalpia la intrarea in CMP

h6*((100-h7-8)/100)

h8

3528.77

kJ/kg

Entropia la intrarea in CMP

f(p8,h8)

s8

7.29 kJ/kg*K

Entropia teoretica la iesirea din CMP

=s8

s11t

7.29 kJ/kg*K

Entalpia teoretica la iesirea din CMP

f(p11,s11t)

h11t

2856.29

kJ/kg

h8-h11t

HtTPCMP
DmmgTPCMP
DvmgTPCMP
TPCMP
HiTPCMP

672.48

kJ/kg

138.12
36.24

kg/s
m3/s

0.91

614.99

kJ/kg

h11r

2913.78

kJ/kg

Entalpia teoretica la iesirea din TP

Randamentul intern al TP CIP


Caderea reala de entalpie pe TP CIP
Entalpia reala la iesirea din TP CIP

Presiunea la intrarea in TP CMP


Entalpia dupa SII

Caderea teoretica de entalpie pe TP CMP


Debitul masic medie geom. TP CMP
Debitul volumetric medie geom. TP CMP

Radical(D8*D11t)
[Radical(v8*v9t)]*DmmgTPCMP

Entalpia reala la iesirea din CMP

[0.925-(0.5/DvmgTPCMP)]*(1+(HtTP-600)/20000)
HtTP*TP
h8-HiTPCMP

Entropia reala la iesirea din CMP

f(p11,h11r)

Randamentul intern al TP CMP


Caderea reala de entalpie pe TP CMP

Page 8 of 25

s11r

6.49 kJ/kg*K
bar

7.41 kJ/kg*K

Parametru
Entropia teoretica la iesirea din CJP

Mod de determinare
=s11r

Notatie
s14t

Entalpia teoretica la iesirea din CJP

f(p14,s14t)

h14t

2260.44

kJ/kg

h11r-h14t

653.34

kJ/kg

0.9-{(1+[(HtTP-400)/10000]}

HtTPCJP
uscTPCJP

HtTP*TPuscatCJP

HiTP2CJP

596.20

kJ/kg

Entalpia reala la iesirea din CJP fct de


randamentul uscat

h11r-HiTPCJP

h14a

2317.58

kJ/kg

Entropia reala la iesirea din CJP fct de


randamentul uscat

f(p14a,h14a)

s14a

Din diagrama h-s

hTPcurba limita CJP

2654.40

kJ/kg

hTPcurba limita CJP-h14a

Hparte umedaTPCJP

336.82

kJ/kg

1-0.9*(Hparte umedaTPCJP/HtTPCJP)*[(1-x14a)/2]
TPuscatCJP*kumiditate

kumiditate

0.98

TPumedCJP

0.89

kJ/kg

HtTP*TPumedCJP

HiumedTPCJP

582.32

kJ/kg

h11r-HiumedTPCJP

h14b

2331.46

kJ/kg

Entropia reala la iesirea din CJP fct de


randamentul umed

f(p14b,h14b)

s14b

Titlul final

f(p14,h14)

x14bfinal

0.91

(cCJP2a^2/2000)*xfinal*(0.65*xfinal+0.35)

hCJPrez

18.74

kJ/kg

D0*(1-a6-a5-a4-a3-a2-a1)

D14

96.64

kg/s

Debitul volumic iesire TP CJP

D14*v14

D14vol

2466.15

m3/s

Sectiunea de evacuare

D14vol/c2a

Caderea teoretica de entalpie pe TP CJP


Randamentul intern uscat al TP CJP
Caderea reala de entalpie pe TP CJP fct de
randamentul uscat

Entalpia la intersectia destinderii din CJP cu


curba limita x=1
Caderea de entalpie in partea umeda
Factor ce tine cont de umiditate
Randamentul intern umed al TP CJP
Caderea reala de entalpie pe TP CJP fct de
randamentul umed
Entalpia reala la iesirea din CJP fct de
randamentul umed

Pierderi reziduale CJP


Debitul masic iesire TP CJP

Page 9 of 25

Valoare
U.M.
7.41 kJ/kg*K

0.91

7.60 kJ/kg*K

7.64 kJ/kg*K

11.74

m2

Parametru
Sectiunea de evacuare aleasa
Numarul de fluxuri ales
Recalcularea vitezei de iesire din CJP

Mod de determinare
Din tabele
/Sevales se rotunjeste superior
D14vol/(*dmed*lp*nfl*p)

Page 10 of 25

Notatie
Sevales

Valoare
12.44

U.M.
m2

nfl
recalculat
c2a

1.00

198.28

m/s

Punct

Parametri abur pe traseul GA-CIP-SII-CMP-CJP


p
t
h
s
v
bar
C
kJ/kg kJ/kg*K m3/kg

x
-

156.00

531.00

3391.52

6.4343

0.02120

145.86

525.13

3387.02

6.4564

0.02262

139.30

522.32

3387.02

6.4755

0.02369

3t

115.89

489.73

3327.54

6.4755

0.02735

3r

115.89

493.24

3337.01

6.4879

0.02753

4t

38.22

320.59

3022.95

6.4879

0.06534

4r

38.22

340.30

3073.31

6.5713

0.06838

37.07

337.76

3069.81

6.5786

0.07030

34.849

536.00

3533.27

7.2644

0.10476

33.8035 533.56024

3528.77

7.2726

0.10772

32.2824 532.89394

3528.77

7.2934

0.11281

11t

2.99544 195.29124

2856.29

7.2934

0.70991

11r

2.99544 223.37311

2913.78

7.4126

0.75520

2260.44

7.4126 24.69286

0.8761

14t

0.05

32.87549

14a se determina cu ajutorul randamentului uscat


14a

0.05

32.87549

2317.58

7.5993 25.35749

0.8996

14b se determina cu ajutorul randamentului umed


14b

0.05

32.87549

2331.46

7.6446 25.51897

0.9054

14f

0.05

32.87549

2350.20

7.7058 25.73691

0.9131

Page 11 of 25

Exemplu de trasare proces in turbina in diagrama h-s si determinare


a entalpiilor la prize - cazul cu 3 prize in CMP si 3 prize in CJP

p [bar]
Iesire GA
Intrare VIR+VR
Intrare TR CIP
Intrare TP CIP
Iesire TP CIP
Intrare SII
Iesire SII
Intrare VIR+VR
Intrare CMP
IesireCMP
Iesire CJP
Ev CJP
Priza ev CIP
Prize in cursul
destinderii din
CMP
Priza ev CMP
Prize in cursul
destinderii din
CJP

0
1
2
3
4
5
6
7
8
11
14
14f
4
9

156.00
145.86
139.30
115.89
38.22
37.07
34.85
33.80
32.28
2.995
0.0500
0.0500
38.22
14.780

10

t [C]

x [%]

h [kJ/kg]

s [kJ/kgK]

v [m*3/kg]

Entropia
,
kJ/(kg*K
)

Entalpia, kJ/kg
Proces Curba
ul din
limita
turbina
x=1
3,391.5
3,387.0
3,387.0
3,337.0
3,073.3
3,069.8
3,533.2
3,528.8
3,528.8
2,913.8
2,331.5
2,350.2

Extractii

531.00
1.0000
525.13
1.0000
522.32
1.0000
493.24
1.0000
340.30
1.0000
337.76
1.0000
536.00
1.0000
533.56
1.0000
532.89
1.0000
223.40
1.0000
32.90 90.536%
32.90 91.310%
340.30
1.0000
419.33
1.0000

3,391.5
3,387.0
3,387.0
3,337.0
3,073.3
3,069.8
3,533.2
3,528.8
3,528.8
2,913.8
2,331.5
2,350.2
3,073.3
3,298.52

6.43422218
6.45631495
6.4754659
6.4878596
6.5713190
6.5785874
7.2643115
7.2725580
7.2933518
7.4125549
7.6446216
7.7058431
6.5713190
7.3392012

0.0212013
0.0226166
0.0236902
0.0275339
0.0683841
0.0702967
0.1047600
0.1077233
0.1128135
0.7552004
25.5189709
25.7369071
0.0683841
0.2124610

6.43422
6.45631
6.47547
6.48786
6.57132
6.57859
7.26431
7.27256
7.29335
7.41255
7.64462
7.70584
6.57132
7.33920

6.415

311.01

1.0000

3,083.95

7.3814000

0.4141271

7.38140

3,083.95

11
12

2.995
1.070

223.40
129.90

1.0000
1.0000

2,913.78
2,735.87

7.4125549
7.4850000

0.7552004
1.7185130

7.41255
7.48500

2,913.78
2,735.87

13

0.306

69.59 97.031%

2,556.09

7.5578900

4.9725563

7.55789

2,556.09

Page 12 of 25

3,073.31
3,298.52

Entalpiile aburului, apei si condensatului secundar necesare pentru bilantul pe preincalzitoare


Parametru
Notatie U.M.
Mod de determinare
h21
Entalpia apei la intrarea PJP1
kJ/kg

Valoare
139.22

Entalpia apei la ieirea PJP1

h22

kJ/kg

271.42

Entalpia apei la ieirea PJP2

h23

kJ/kg

404.18

Entalpia apei la ieirea PJP3

h24

kJ/kg

538.18

Entalpia apei saturate la degazor

h25

kJ/kg

673.97

Entalpia apei la ieirea din pompa de alimentare

h26

kJ/kg

Entalpia apei la ieshirea din PIP 5

h27

kJ/kg

Entalpia apei la ieshirea din PIP 6

h28

kJ/kg

Entalpia condensatului la PJP 1

h44

kJ/kg

175.09

Entalpia condensatului la PJP 2

h43

kJ/kg

307.75

Entalpia condensatului la PJP 3

h42

kJ/kg

441.19

Entalpia condensatului la PIP 5

h52

kJ/kg

726.44

Entalpia condensatului la PIP 6

h51

kJ/kg

885.75

Entalpia aburului la PJP 1

h34

kJ/kg

2556.09

Entalpia aburului la PJP 2

h33

kJ/kg

Entalpia aburului la PJP 3

h32

kJ/kg

Entalpia aburului la DEG

h31

kJ/kg

Entalpia aburului la PIP 5

h30

kJ/kg

Entalpia aburului la PIP 6

h29

kJ/kg

Aflate anterior la etapa "Determinarea


parametrilor apei la preincalzitoare si a
presiunilor aburului la aparate si la prize"

Entalpiile aburului la intrarea in aparate se


considera egale cu cele de la iesirea din priza
turbinei (s-au neglijat pierderile de entalpie pe
conducta turbina-aparat)

Page 13 of 25

700.02
836.95
1049.91

2735.87
2913.78
3083.95
3298.52
3073.31

Bilantul pe linia de PIP+DEG


Notatie U.M.
Mod de determinare
a6
[1*(h28-h27)]/(h29-h51)
-

Parametru
Debitul raportat de abur la PIP 6

Valoare
0.09735

Debitul raportat de abur la PIP 5

a5

[1*(h27-h26)-a6*(h51-h52)]/(h30-h52)

0.04721

Debitul raportat de abur la DEG

a4

[1*(h25-h24)-(a6+a5)*(h25-h24)]/(h31-h24)

0.04265

Debitul raportat de apa la intrarea in DEG

b1

1-a6-a5-a4

0.8127932

kJ/kg

a6*h29+a5*h30+a4*h31+1*(h26-h25)+b1*h24

1049.910

kJ/kg

1*h28

1049.910

Bilantul pe linia de PJP


Notatie U.M.
a3
-

Mod de determinare
b1*(h24-h23)/(h32-h42)

Valoare
0.04405

Termenul din stanga bilant de verificare pe


uri si DEG

PIP-

Termenul din dreapta al bilantului de verificare pe


PIP-uri si DEG adica entalpia apei la intrarea in
GA(iesire din PIP 6)
Parametru
Debitul raportat de abur la PJP 3
Debitul raportat de abur la PJP 2

a2

[b1*(h23-h22)-a3*(h42-h22)]/(h33-h22)

0.04075

Debitul raportat de abur la PJP 1

a1

b2*(h22-h21)/(h34-h44)

0.04042

Debitul raportat de apa la iesirea din CD

b2

b1-a3-a2

0.72799

Termenul din stanga bilant de verificare pe


intreaga linie de preincalzire

kJ/kg

a6*h29+a5*h30+a4*h31+1*(h26h25)+a3*h32+a2*h33+a1*h34+b2*h21

1056.9871

Termenul din dreapta al bilantului de verificare pe


intreaga linie de preincalzire adica entalpia apei
la intrarea in GA(iesire din PIP 6)

kJ/kg

1*h28+a1*h44

1056.987

Se poate observa ca termenii fiecarui bilant sunt egali(cel din stanga este egal cu cel din dreapta), prin urmare calculul este corect

Page 14 of 25

Entalpiile aburului ce trece prin turbina si debitele relative de abur necesare calcului indicilor specifici
Parametru

Notatie

U.M.

Mod de determinare

Valoare

Entalpia aburului la intrarea in CIP

h2

kJ/kg

Determinat anterior la trasarea diagramei h-s

3387.02

Entalpia aburului la iesirea din CIP

h4

kJ/kg

Determinat anterior la trasarea diagramei h-s

3073.31

Entalpia aburului la intrarea in CMP

h8

kJ/kg

Determinat anterior la trasarea diagramei h-s

3528.77

Entalpia aburului la prima priza CMP

h9

kJ/kg

Determinat anterior la trasarea diagramei h-s

3298.52

Entalpia aburului la a doua priza CMP

h10

kJ/kg

Determinat anterior la trasarea diagramei h-s

3083.95

Entalpia aburului la iesirea din CMP

h11

kJ/kg

Determinat anterior la trasarea diagramei h-s

2913.78

Entalpia aburului la intrarea in CJP

h11

kJ/kg

Determinat anterior la trasarea diagramei h-s

2913.78

Entalpia aburului la prima priza CJP

h12

kJ/kg

Determinat anterior la trasarea diagramei h-s

2735.87

Entalpia aburului la a doua priza CJP

h13

kJ/kg

Determinat anterior la trasarea diagramei h-s

2556.09

Entalpia aburului la iesirea din CJP

h14

kJ/kg

Determinat anterior la trasarea diagramei h-s

2331.46

Debitul raportat de abur total

Debitul raportat de abur preluat de la evacuarea din CIP

a6

Debitul raportat de abur preluat de la priza I CMP

a5

Debitul raportat de abur preluat de la priza II CMP

a4

Debitul raportat de abur preluat de la priza evacuare CMP

a3

Debitul raportat de abur preluat de la priza I CJP

a2

Debitul raportat de abur preluat de la priza II CJP

a1

Page 15 of 25

Egal cu debitul venit de la GA


Determinat anterior la bilantul pe linia de
preincalzire
Determinat anterior la bilantul pe linia de
preincalzire
Determinat anterior la bilantul pe linia de
preincalzire
Determinat anterior la bilantul pe linia de
preincalzire
Determinat anterior la bilantul pe linia de
preincalzire
Determinat anterior la bilantul pe linia de
preincalzire

1
0.09735
0.04721
0.04265
0.04405
0.04075
0.04042

Extractii imediat amonte

literar
Zona
1 CIP
0
4 CMPZ#1 a6

numeric
0.00% 1
9.74% 1-a6

Debite relative
Destinse prin TA
literar

Entalpii
numeric
intrare
100.00% 3,387.02
90.26% 3,528.77

Hi si Lint pe zone

iesire
3,073.31
3,298.52

Hintern
313.71
230.25

Lint per kg
313.71
207.84

5 CMPZ#2 a5deg

4.72% 1-a6-a5

85.54%

3,298.52

3,083.95

214.57

183.55

6 CMPZ#3 a4

4.26% 1-a6-a5-a4 deg

81.28%

3,083.95

2,913.78

170.17

138.31

7 CJPZ#1

a3

4.40% 1-a6-a5 deg-a4-a3

76.87%

2,913.78

2,735.87

177.91

136.77

8 CJPZ#2

a2

4.08% 1-a6-a5 deg-a4-a3-a2

72.80%

2,735.87

2,556.09

179.79

130.88

9 CJPZ#3

a1

4.04% 1-a6-a5 deg-a4-a3-a2-a1

68.76%

2,556.09

2,331.46

224.62

154.45

din bilantzuri
mas&energ

hintrarezonahiesire zona

Hinternzona*(1-

din suma Lint per kg pe zone

SL int per kg

1,265.50

preliminat

hcirc ap ab

98.50%

din bilantzuri
masice

Observatzii

Lmecanic intern fara corectii circuit apa abur


Randament circuit apa-abur

din diagrama h-s

Lmecanic intern cu corectii circuit apa abur

SL int per kg*hcirc ap ab

a)intratzona

1,246.52

Produs hmec*hgen

98.00%

Wel per kg abur viu

1,221.59 kJel/kgab viu

Page 16 of 25

Calculul lucrului mecanic intern produs de fiecare zona a corpurilor TA si a indicilor specifici, inclusiv a debitului masic de abur produs de GA
Parametru
Notatie
U.M.
Mod de determinare
Valoare
CIP
CIP
kJ/kg
ab viu
Lucrul mecanic intern CIP
l
H *1
313.70643
Lucrul mecanic intern CMP-zona 1

l1CMP

kJ/kgab viu

H1CJP*d1

207.83513

kJ/kgab viu

H2CJP*d2
H3CJP*d3
H1CJP*d4
H2CJP*d5
H3CJP*d6

183.54849

Lucrul mecanic intern CJP-zona 3

l2CMP
l3CMP
l1CJP
l2CJP
l3CJP

Lucrul mecanic intern CMP-zona 2

Lucrul mecanic specific intern produs de TA

lspTA

kJ/kgab viu

Lucrul mecanic intern CMP-zona 3


Lucrul mecanic intern CJP-zona 1
Lucrul mecanic intern CJP-zona 2

Randamentul circuitului apa-abur


Lucrul mecanic specific intern cu corectii circuit apa abur
Produsul dintre randamentul mecanic si randamentul generatorului

kJ/kgab viu
kJ/kgab viu
kJ/kgab viu
kJ/kgab viu

apa-abur

138.31466
136.76591
130.88419
154.44607

Suma lucrurilor mecanice interne de pe fiecare


zona a TA

1265.5009

Preliminat

0.985

LTA*apa-abur

1246.5184

lspTAcorectii apa-abur kJ/kgab viu


mec*gen

Preliminat

0.98

eel sp

kJel/kgab viu

LTAcorectii apa-abur *mec*gen

1221.588

Debitul specific de abur

dsp

kg/kWh el

3600*(1/eel sp)

2.9469837

Debitul de abur

D0

kg/s

(dsp[kg/kWh]*Pbg)/3.6

157.17247

Caldura intrata in ciclu

q1

1*(h0-h29)+(1-a6)*(h6-h5)

2759.8278

Energia electrica specifica produsa

Randamentul termic
Lucrul mecanic specific primit de pompa de alimentare
Produsul dintre randamentul convertizorului de frecventa si
randamentul motorului EPA
Energia electrica specifica consumata de EPA
Randamentul efectiv seminet al grupului la functionarea cu EPA

kJt/kgab viu

termic
lsp

PA

kJ/kgab viu

(lsp

TA

corectii apa-abur)/q1

0.4516653

1*(h26-h25)

26.05

CF*ME

Preliminat

0.95

espPA

kJel/kgab viu

lspPA/(CF*ME)

27.423759

(eel sp-espPA)/q1

0.4326952

efectic seminet

cu EPA

Page 17 of 25

Debite masice de abur/condensat secundar si principal pe linia de PIP+DEG si PJP


Parametru
Notatie
U.M.
Mod de determinare
PIP6
Dm
D0*a6
Debitul masic de abur/condensat secundar la PIP 6
kg/s
Debitul masic de abur la PIP 5
Debitul masic de abur/condensat secundar la DEG
Debitul masic de abur/condensat secundar la PJP3
Debitul masic de abur la PJP2

Valoare
15.300784

DmPIP5

kg/s

D0*a5

7.4196337

DEG

kg/s

D0*a4

6.7033355

Dm

PJP3

kg/s

D0*a3

6.9230167

Dm

PJP2

kg/s

D0*a2

6.4050871

Dm

PJP1

kg/s

6.3528855

Dm

Debitul masic de condensat secundar la PIP 5

DmCD

PIP5

kg/s

Debitul masic de condensat secundar la PJP2

DmCDPJP2

kg/s

D0*a1
PIP6
Dm +DmPIP5
DmPJP3+DmPJP2

Debitul masic de condensat principal la intrarea in DEG

DmapaDEG
DmCD

kg/s

D0*b1

127.74871

D0*b2

114.42061

Mod de determinare
Calculat anterior

Valoare
157.17247

D0*(1-a6)

141.87168

Debitul masic de abur/condensat secundar la PJP1

Debitul masic de condensat principal la iesirea din CD


Parametru
Debitul masic de abur destins in CIP

kg/s
Debite masice de abur ce se destind in turbina
Notatie
U.M.
D0
kg/s

22.720418
13.328104

Debitul masic de abur destins in CMP-zona 1

D1

kg/s

Debitul masic de abur destins in CMP-zona 2

D2

kg/s

D0*(1-a6-a5)

134.45205

Debitul masic de abur destins in CMP-zona 3

D3

kg/s

D0*(1-a6-a5-a4 deg)

127.74871

Debitul masic de abur destins in CJP-zona 1

D4

kg/s

D0*1-a6-a5 deg-a4-a3)

120.82570

Debitul masic de abur destins in CJP-zona 2

D5

kg/s

D0*(1-a6-a5 deg-a4-a3-a2)

114.42061

Debitul masic de abur destins in CJP-zona 3

D6

kg/s

D0*(1-a6-a5 deg-a4-a3-a2-a1)

108.06772

Page 18 of 25

Determinarea consumului propriu tehnologic


I. EPA cu amplificator de turatie, pompa Booster si reglaj prin convertizor de frecventa-solutie 3x55%, doua in functiune, una in rezerva
Parametru
Notatie
U.M.
Mod de determinare
Valoare
Aflata anterior la etapa "Determinarea
pPA
Cresterea de presiune in PA
bar
parametrilor apei la preincalzitoare si a presiunilor 201.9809
aburului la aparate si la prize"
pPAmed
(p25+p26)/2
Presiunea medie a apei in pompa
bar
107.12955
Temperatura medie a apei in pompa

tPAmed

kg/m3

Hnec

mca

mca

Desitatea medie a apei


Inaltimea de pompare necesara

Inaltimea de pompare aleasa

(t25+t26)/2
f(p

PA

PA

med,t

med)

(pPA*10^5)/(*g)

161.2622
912.14459
2257.2393

1.02*Hnec

2302.3841

Qvnec

m3/s

1.07*(D0/)

0.1843727

Debitul volumic la Booster EPA

QvBooster

m3/s

Qvnec/2

0.0921863

Debitul volumic la EPA

QvEPA_2

m3/s

Qvnec/2

0.0921863

Randament EPA

EPA

Preliminat

0.85

Randament convertizor de frecventa

CF

Preliminat

0.98

Randament mecanic AT(amplificator de turatie)

AT

Preliminat

0.98

Randament motor electric


Numarul de perechi de poli ai motorului
Alunecarea motorului
Turatia motorului electric

ME
p
s
nmel

rpm

Preliminat
Preliminat
Preliminat
(1-s)*(3000/p)

0.96
2
0.015
1477.5

nBooster

rpm

nmel=nBooster

1477.5

kW

(QvEPA_2**g*Hnec)/(EPA*CF*AT*ME*1000)

2423.4537

Preliminat
[(nBooster*Qv_Booster)/nq]4/3

49.61

Debitul volumic necesar a fi pompat

Turatia pompei Booster


Puterea mecanica la axul motorului unei singure pompe
Rapiditatea dimensionala rap. la Q

PA

m_2

24

Hbooster_2

mca

Inaltimea de pompare pompa principala

Hpp_2

H-Hbooster_2

2252.78

Numarul de trepte ale pompei principale

ztr_pp

preliminat

Hpp_1tr_2

mca

Hpp_2/zpp_1tr_2

321.82547

rpm

(nq/Qv_EPA_2)*(Hpp_1tr_2)0.75

6006.1098

Inaltimea de pompare Booster

Inaltimea de pompare pentru o treapta a pompei principale


Turatia pompei principale

nq

nPA_2

Page 19 of 25

II. Pompa condensat principal multietajata monoflux, "normala", 2x115%, una in rezerva
Parametru
Notatie
U.M.
Mod de determinare
CD
Dm
D0*b2
Debitul masic de condensat principal
kg/s
Presiunea medie a condensatului principal in pompa
Temperatura apei in pompa
Desitatea medie a condensatului principal

pPCmed

bar

(p20+p21)/2

8.09

PC

C
kg/m3

=tc

32.87549
995.0624

0.1149884

m3/s

1.1*QvnecCD

0.1264872

bar
mca

p21-p20

16.09
164.82097

Qvnec

m3/s

Debitul volumetric instalat in pompa de condensat principal

QvinstCD

Inaltimea de pompare instalata in pompa de condensat principal

pPA
HnecPC
HinstPC

f(pPCmed,tc)
DmCD/

Debitul volumetric necesar de condensat principal

CD

Cresterea de presiune in PC
Inaltimea de pompare necesara

Valoare
114.42061

(pPA*10^5)/(*g)

mca

1.1*HnecPC

181.30306

PC

Preliminat

0.85

Randament convertizor de frecventa

CF

Preliminat

0.98

Randament motor electric

ME

Preliminat

0.94

Randament PC

Puterea mecanica la axul motorului unei singure pompe

CD

Page 20 of 25

kW

(Qvinst

CD

**g*HinstPC)/(PC*CF*ME*1000)

285.88952

Parametru
Entalpia condensatului secundar ce vine de la PJP1

III. Calculul debitelor de apa de racire


Notatie
U.M.
h44
kJ/kg

Mod de determinare
Determinat anterior

Valoare
175.09

Entalpia condensatului principal ce pleaca de la CD

h20

kJ/kg

f(tcsat)

137.76512

Entalpia franata a aburului ce iese din turbina

h14f

kJ/kg

Determinat anterior

2350.1982

Debitul masic de abur la iesirea din turbina

Dm14

kg/s

D0*(b2-a1)

108.06772

kg/s

D0*a1

127.74871

Debitul masic de abur la PIP1

Dm

PJP1

Puterea termica evacuata la sursa rece

Ptev

MW

Caldura specifica a apei

cpapa

kJ/kg*K

Preliminat

4.18

Incalzirea apei de racire in condensator


Debitul masic de apa de racire necesar condensatorului
Coeficient de corectie ce tine seama de necesitatea racirilor
tehnologice
Debitul masic de apa de racire necesar condensarii aburului si racirilor
tehnologice

tcd
DAR

C
kg/s

Determinata anterior
(Ptev*1000)/(cp*tcd)

11.29549
5164.8731

ktehn

Preliminat

1.2

DAR'

kg/s

ktehn*DAR

6197.8477

Cota apei de rau

crau

Preliminat

0.7

crauvara

crau/2

0.35

Drau

kg/s

DAR*crau

4338.4934

kg/s

DAR*(1-crauvara)

4028.601

Cota apei de rau vara


Debitul masic de apa de racire preluat de la emisar
Debitul masic de apa de racire la turn

Dturn

[Dm14*(h14-h20)+Dm

PJP1

*(h44-h20)]/1000

243.86024

Pentru calculul debitului de apa de racire la turn s-a luat in considerare cazul cel mai drastic, anume vara, cand cota raului este scazuta si turnul de racire trebuie sa
evacueze mai multa caldura, implicit pompa de turn va pompa un debit mai mare.
Pentru calculul debitului de apa de racire preluata din rau s-a luat in considerare cazul cotei de rau preliminate in tema de proiect, implicit debitul maxim necesar
instalatiei de pompare

Page 21 of 25

Parametru
Debitul masic de apa de racire preluat de la emisar

IV. Pompele de turn si de grup, solutie 2x57%


Notatie
U.M.
Drau
kg/s

Mod de determinare
DAR*crau

Valoare
4338.4934

Debitul masic de apa de racire la turn

Dturn

kg/s

DAR*(1-crauvara)

4028.601

Densitatea apei de racire

AR

kg/m3

1000

Debitul volumetric de apa instalat in pompa de turn

Qturn

m3/s

4.3384934

Debitul volumetric de apa instalat in pompa de grup

Qgrup

m3/s

Preliminat
Dturn/AR

Debitul volumetric de apa instalat intr-o singura pompa de turn

Qturn_2

m3/s

Qturn/2

2.1692467

Debitul volumetric de apa instalat intr-o singura pompa de grup

Qturn_2

m3/s

Qgrup/2

2.0143005

Inaltimea de pompare pentru o pompa de turn

Hpturn

mca

Pbg

13.856406

Inaltimea de pompare pentru o pompa de grup

Hpgrup

mca

Preliminat

Randament instalatie de pompare

IP

Preliminat

0.86

Randament motor electric

ME

0.94

Puterea mecanica la axul motorului unei singure pompe de turn

Pturn

kW

Puterea mecanica la axul motorului unei singure pompe de grup

Pgrup

kW

Preliminat
(Qturn*Hpturn**g)/(IP*ME*1000)

Page 22 of 25

Dgrup/AR

(Qgrup*Hgrup**g)/(PC*CF*1000)

4.028601

729.51169
439.98662

3,560

3,533.2
3,528.8

3,520
3,480
3,440
3,391.5
3,400

3,387.0

3,360
3,337.0

3,320

3,298.5
3,280
3,240
3,200
3,160
3,120
3,080

3,073.3

3,084.0

3,069.8

3,040
Entalpia, kJ/kg

3,000
2,960
2,920

2,913.8

2,880
2,840
2,800
2,760
2,735.9
2,720
2,680

Procesul din turbina

Curba limita x=1

2,654.4

Extractii

2,640
2,600
2,556.1

2,560
2,520
2,480
2,440
2,400

2,350.2
2,360

2,331.5

2,320
6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.0
7.1
Entropia, kJ/kg/K

7.2

7.3

7.4

Page 23 of 25

7.5

7.6

7.7

7.8

Observatii si concluzii privind prezentul proiect:


1. Pentru alegerea presiunii la condensator s-au utilizat valori ceva mai ridicate ale
incalzirii apei de racire in condensator si a diferentei minime de temperature, deoarece o
presiune prea mica a aburului la iesirea din CJP/intrare condensator dicteaza un volum
specific mare al aburului, ceea ce duce la o sectiune mai mare de evacuare, implicit o
crestere a numarului de fluxuri. Intrucat dublarea numarului de fluxuri nu se justifica
economic, s-a recurs la modificarea temperaturilor de la condensator.
2. Presiunea de supraincalzire intermediara s-a determinat prin citire din graficele
din materialele ajutatoare pentru proiect.
3. Temperatura de alimentare a generatorului de abur este dictata de presiunea
de supraincalzire intermediara.
4. Presiunea alimentare a generatorului de abur s-a determinat prin citire din
graficele din materialele ajutatoare pentru proiect. Adunand pe rand pierderile de pe
traseul de PIP-urilor si pierdea de presiune din generatorul de abur s-a determinat
presiunea la refularea pompei de alimentare.Continuand calculul cu adunarea pierderilor
pe degazor si PJP-uri s-a putut determina presiunea la refularea pompei de condensat
principal.
5. S-au ales 6 trepte de preincalzire regenerative, in mod corect, deoarece
cresterea de temperatura pe o treapta de preincalzire s-a incadrat in intervalul optim, cu
o valoare catre capatul corespunzator puterilor relativ mici.
6. Pentru pompa de condensat principal s-a neglijat cresterea de entalpie in
pompa.
7. S-au neglijat pierderile de entalpie pe traseele priza-PIP, priza-degazor, prize
PJP.
8. Ultima treapta de preincalzire regenerative ridica temperatura apei iesite de la
PIP5 pana la temperatura de alimentare a generatorului de abur, tocmai de aceea s-a
folosit un coefficient de majorare a cresterii de temperatura pe PIP.
9. Pentru calculul destinderii in treptele turbinei s-a determinat intai caderea
teoretica de entalpie(pornind de la faptul ca destinderea este in mod teoretic un proces
izentrop). Apoi s-au determinat debitele volumetrice, care au fost introduce in formulele
semi-empirice folosite la determinarea randamentelor. Pentru treapta de reglaj s-a folosit
numai debitul volumetric la intrarea in aceasta, pe cand la treptele de presiune s-a folosit
media geometrica ale debitelor volumetrice la intrare/iesire treapta. Caderile teoretice au
fost inmultite cu randamentele aflate si au rezultat caderile reale.
10. Pentru calculul randamentului umed al CJP s-a determinat caderea de entalpie
in partea umeda, facandu-se diferenta intersectie curba limita/destinderea CJP si entalpia
uscata.

Page 24 of 25

11. Pierderile reziduale se datoreaza vitezei axiale a aburului ce iese din turbine,
implicit a energiei sale cinetice care se pierde, rezultand entalpia franata
12. Pentru aflarea entalpiilor la prize s-au pozitionat punctele in functie de
presiunile la prize si prin modificarea entropiila pana au picat pe grafic
13. La calculul bilanturilor s-a urmarit ca toata caldura intrata in linia de
preincalzire sa fie egala cu caldura iesita.
14. Lucrul mecanic pe fiecare zona s-a determinat din produsul cadere de
entalpie pe zona corpului de turbina si aburul destins prin acea zona.
15. La calculul randamentului seminet s-a tinut cont de energia electrica specifica
consumata de pompa de alimentare.

16. Electropompele de alimentare, pompele de grup, pompele de condensate,


pompele de turn, au fost dimensionate pentru a avea rezerva, in cazul in care una dintre
ele se defecteaza. Solutiile de rezervare sunt prezentate in proiect

Page 25 of 25

S-ar putea să vă placă și