Sunteți pe pagina 1din 12

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea tiine Economice
Catedra Finane i Bnci

Lucru individual
A studentului Ivanoglo Alexadr
Anul, grupa anul II, grupa Ba1352

la disciplina Finane

Coordonator tiinific:
Gheorghita Eugenia

Chiinu, 2015

I. Efectuarea analizei veniturilor i cheltuielilor bugetului public naional al Republicii Moldova


1. Selectai principalele 7 tipuri de venituri n cadrul BPN al Republicii Moldova i efectua i

analiza n dinamic i n structur a indicatorilor selectai.


Not: Pentru analiza veniturilor i cheltuielilor bugetare accesai:
http://www.mf.gov.md/reports/evolutia_bpn
Tabelul 1. Date iniiale pentru analiza veniturilor BPN
Indicatori
Impozite directe
Impozite inderecte
Venituri nefiscale
Granturi
Venituri fondurilor speciale
Veniturile din mijloace speciale
Transferurile de la gugetele UAT
Total venituri publice

2009
183.2
9979.4
717.5
1287.9
294.8
1349.3
20.9
13833.0

2010
215.6
12251.5
1309.9
1957.1
316.5
1058.5
58.6
17167.2

2011
258.4
14272.6
1001.7
1620.0
354.1
1102.2
30.0
18639.0

2012
770.4
14813.0
1453.0
1558.0
358.0
1094.1
44.1
20090.6

2013
800.9
17047.5
1300.4
1958.3
384.8
639.4
305.4
22436.7

Tabelul 2. Analiza n dinamic a veniturilor BPN


Indicatori
Impozite directe
Impozite inderecte
Venituri nefiscale
Granturi
Venituri fondurilor

Modificarea
absolut a
veniturilor n 2013
fa de 2009
+617.7
+7067.6
+582.9
+670.4

Modificarea
absolut a
veniturilor n 2013
fa de 2012
+30.5
+2234.5
-152.6
+400.3

Modificarea
relativ a
veniturilor n 2013
fa de 2009
+7.17%
+82.15%
+6.78%
+7.80%

Modificarea
relativ a
veniturilor n 2013
fa de 2012
+1.30%
+95.3%
-6.50%
+17.07%

+90

+26.8

+1.05%

+1.15%

-709.9

-454.7

-8.25%

-19.38%

+284.5

+261.3

+3.30%

+11.15%

8603.7

+2345.4

100%

100%

speciale
Veniturile din
mijloace speciale
Transferurile de la
gugetele UAT
Total venituri
publice

Grafic, Concluzii:

Tabelul 3. Analiza n structur a veniturilor BPN


Indicatori

2009

2010

2011

2012

2013

Impozite directe
Impozite inderecte
Venituri nefiscale
Granturi
Venituri fondurilor speciale
Veniturile din mijloace speciale
Transferurile de la gugetele UAT
Total venituri

1.3%
72.1%
5.2%
9.3%
2.1%
9.8%
0.2%
100%

1.3%
71.4%
7.6%
10.9%
1.8%
6.2%
0.3%
100%

1.4%
76.6%
5.4%
8.5%
1.9%
5.9%
0.2%
100%

3.8%
73.7%
7.2%
7.6%
1.8%
5.4%
0.2%
100%

3.6%
76.0%
5.8%
8.7%
1.7%
2.8%
1.4%
100%

Grafic, concluzii:

2. Selectai principalele 7 categorii de cheltuieli n cadrul BPN al Republicii Moldova i efectuai


analiza n dinamic i n structur a indicatorilor selectai.
Tabelul 4. Date iniiale pentru analiza cheltuielilor BPN
Indicatori
Serviciile de stat cu destinatie
generala

2009
968,6

2010
908,4

2011
945,7

2012
1171,5

2013
1382,6

Activitatea externa
Justitia si jurisdictia constitutionala

200,7
308,9

211,0
339,1

229,2
351,6

243,4
354,7

272,8
583,1

Mentinerea ordinii publice, apararea

1522,7

1274,3

1526,2

1625,0

2177,7

si securitatea statului
Cheltuieli de ordin social
Stiinta si inovare
Cheltuieli de ordin economic
Total cheltuieli publice

7243,9
353,8
1790,9
12389,5

8293,4
357,1
2236,8
13620,1

8759,5
336,7
2619,7
14768,6

9217,0
355,0
3481,6
16448,2

9502,1
337,9
4468,2
18724,4

Tabelul 5. Analiza n dinamic a cheltuielilor BPN

Indicatori
Serviciile de stat cu
destinatie generala

Modificarea
absolut a
cheltuielilor n
2013 fa de
2009

Modificarea
absolut a
cheltuielilor n
2013 fa de
2012

Modificarea
relativ a
cheltuielilor n
2013 fa de
2009

Modificarea
relativ a
cheltuielilor n
2013 fa de
2012

+414

+211,1

+6,53%

+9,27%

+72,1

+29,4

+1,14%

+1,30%

+274,2

+228,4

+4,33%

+10,03%

apararea si securitatea

+655

+552,7

+10,33%

+24,28%

statului
Cheltuieli de ordin social
Stiinta si inovare
Cheltuieli de ordin economic
Total cheltuieli publice

+2258,2
-15,9
+2677,3
+6334,9

+285,1
-17,1
+986,6
+2276,2

+35,65%
-0,24%
+42,26%
100%

+12,53%
-0,75%
+43,34%
100%

Activitatea externa
Justitia si jurisdictia
constitutionala
Mentinerea ordinii publice,

Grafic, Concluzii:

Tabelul 6. Analiza n structur a cheltuielilor BPN


Indicatori

2009

2010

2011

2012

2013

7,81%

6,67%

6,41%

7,2%

7,39%

Activitatea externa
Justitia si jurisdictia constitutionala
Mentinerea ordinii publice, apararea

1,61%
2,49%
12,30%

1,55%
2,49%
9,36%

1,56%
2,39%
10,33%

1,48%
2,16%
9,88%

1,46%
3,12%
11,63%

si securitatea statului
Cheltuieli de ordin social
Stiinta si inovare
Cheltuieli de ordin economic
Total cheltuieli publice

58,47%
2,86%
14,46%
100%

60,89%
2,62%
16,42%
100%

59,31%
2,27%
17,73%
100%

56,04%
2,16%
21,17%
100%

50,74%
1,80%
23,86%
100%

Serviciile de stat cu destinatie


generala

Grafic, concluzii:

II. Efectuarea expres-diagnosticului situaiei economico-financiare a ntreprinderii n baza


Raportului Financiar al unei ntreprinderi.
Not:
Pentru efectuarea expres-diagnosticului situaiei financiare a unei entiti economice utilizai sursa
http://cnpf.md/md/anact/ Monitorizarea drilor de seam ale societilor pe aciuni care cad sub
prevederile art.2 alin.(2) din Legea privind societile pe aciuni, prezentate conform art.54 din Legea
cu privire la piaa valorilor mobiliare pentru anul 2012
1. Analiza structural a activelor imobilizate (activelor pe termen lung):

Tabelul 7. Indicatorii structurii activelor imobilizate


Indicatori

Formula de calcul

Rata
imobilizrilor
Rata
mijloacelor
fixe

Active imobilizate
100
Active totale

R ai

Mijloace fixe - uzura M.F


100
Active totale

Rmf

Corelaia
dintre active
circulante i
imobilizri
Coeficientul
compoziiei
tehnice a
ntreprinderii

Exerciiul
2841537117

100
3808360176

Valoarea
ratei
74.61%

6110235077 - 3481437973

10069.02%
380836017

Active circulante

Active imobilizate

966823059

2841537117

34.02%

Mijloace fixe Stoc de marfuri si materiale

Active totale

6110235077 48290333

3808360176

1.617

R ai

R ai

Concluzie:

2. Analiza gestiunii activelor circulante i echilibrului financiar pe termen scurt:


Tabelul 8. Indicatorii gestiunii activelor circulante
Indicatori

Formula de calcul

Exerciiul

Numarul de
rotatii

Vemit din vinzari

Active circulante

4028342070

966823059

Valoarea
ratei
4.1665

Durata unui
circuit

Fondul de
rulment

Active circulante

* 360
Cifra de afaceri

Capital permanent - Active imobilizate

Rata activelor
curente

966823059

* 360
4028342070

86.4

3398915240 - 2841537117

+557378123

966823059

409444936

2.361

Active curente

Total activ

Concluzie:

3. Determinarea capacitii de plat a ntreprinderii:


Tabelul 7. Ratele lichiditii i solvabilitii generale a ntreprinderii
.C.S RED Union Fenosa SA

n anul 2013
Ratele

Formula de calcul

Exerciiul

Valoarea
ratei

Normativ

Abatere

Rata

Total activ

Total datorii

solvabilitatii

5.49

>2

+3.49

89.84

<30%

+59.84

3808360176

693603867

generale

Rata

CP

* 100%
DTL

C
P

solvabilitatii

3398915240

* 100%

384158931 3398915240

patrimoniale

Coeficientul

Mijloace banesti

0
Datorii absolute

371120919

409444936

M B Investitii peDTSTSCreante pe TS

371120919 0 549270850

lichiditatii

0.906

<0.2

+0.706

2.247

<0.7-0.8

1,547

absolute

Coeficientul
lichiditatii

409444936

intermediare

Concluzie:

4. Determinarea eficienei activitii economico-financiare a ntreprinderii:


Tabelul 9. Indicatorii rentabilitii
Ratele
Rata
rentabilitatii
economice

Formula de calcul

Profit Brut
* 100%
Capital
permanent

Exerciiul
605203826

* 100%
3398915240

Valoarea ratei
17.80%

Rata

605203826

* 100%
3808360176

15.02%

Profit net
* 100%
Capital
propriu

418368462

* 100%
3014756309

13.87%

rentabilitatii

Provit brut

* 100%
Total Activ

capitalului
avansat
Rata
rentabilitatii

finenciare
Concluzie:

5. Determinarea capacitii de ndatorare a ntreprinderii:


Tabelul 6. Indicatorii capacitii de ndatorare a ntreprinderii
Indicatori
CIG

Formula de calcul

Exerciiul

Datorii totale

2
Cap.propriu

793603867le

2
3014756309

Valoarea ratei
0.263

CIT

Capacitate de
indatorare
efectiva pe t/l

Concluzie:

Datorii t/l
1
Capital
propriu

384158931

1
3014756309

0.127

Datorii t/l

1
Total pasiv

384158931

1
3808360176

0.1008