Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA I

Anul 176 (XX) Nr. 616

Joi, 21 august 2008

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

SUMAR

Nr.

Pagina

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


Hotrre privind modificarea i completarea anexei
nr. 13 la Hotrrea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, precum i pentru nscrierea
n domeniul public al statului i darea n administrarea
Ministerului Muncii, Familiei i Egalitii de anse a
unor imobile................................................................
220
843. Hotrre privind declanarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privat situate pe
amplasamentul lucrrii Reabilitare DN 6 DrobetaTurnu Severin Lugoj, ntre km 358+000 i
km 495+800, pe teritoriul localitilor Plugova i
Iablania...................................................................... 2124
850. Hotrre privind preluarea unor sectoare de
drumuri naionale, aflate n domeniul public al statului,
din administrarea Consiliului Local al Municipiului
Miercurea-Ciuc, judeul Harghita, n administrarea
Ministerului Transporturilor, n vederea realizrii de
ctre Compania Naional de Autostrzi i Drumuri
Naionale din Romnia S.A. a activitilor de interes
naional n domeniul administrrii drumurilor naionale 2425
851. Hotrre pentru modificarea i completarea
Hotrrii Guvernului nr. 1.564/2003 privind nfiinarea
laboratoarelor publice pentru controlul calitii i igienei
vinului ........................................................................ 2526
853. Hotrre pentru aprobarea Protocolului de
cooperare n domeniul administraiei publice dintre
Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Franceze,
semnat la Paris la 22 aprilie 2008 ..............................
26
Protocol de cooperare n domeniul administraiei publice ntre
Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Franceze
27
727.

ACTE ALE CURII EUROPENE


A DREPTURILOR OMULUI
Hotrrea din 6 decembrie 2007 n Cauza Beian mpotriva
Romniei (nr. 1)..........................................................

2832

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind modificarea i completarea anexei nr. 13 la Hotrrea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum i pentru
nscrierea n domeniul public al statului i darea n administrarea Ministerului Muncii, Familiei i
Egalitii de anse a unor imobile
n temeiul prevederilor art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 20 alin. (1) i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. I. Hotrrea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public
al statului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 1.020 i 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz:
1. La anexa nr. 13, se scot din inventarul centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a
retrocedrilor de bunuri n condiiile legii, imobilele aflate
n administrarea Ministerului Muncii, Familiei i Egalitii de
anse, avnd datele de identificare prevzute n anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 13, imobilele aparinnd domeniului


public al statului i modific valorile de inventar, potrivit
prevederilor din anexa nr. 2.
3. La anexa nr. 13, la imobilele aparinnd domeniului
public al statului se modific i se completeaz baza legal,
precum i datele tehnice, potrivit prevederilor din anexa nr. 3.
Art. II. Se aprob nscrierea n domeniul public al statului
i n administrarea Ministerului Muncii, Familiei i Egalitii de
anse a imobilelor avnd datele de identificare prevzute n
anexa nr. 4.
Art. III. Anexele nr. 14 fac parte integrant din prezenta
hotrre.

PRIM-MINISTRU

CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul muncii, familiei i egalitii de anse,
Paul Pcuraru
Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian
Bucureti, 9 iulie 2008.
Nr. 727.

ANEXA Nr. 1

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale imobilelor care se scot din domeniul public al statului


i din administrarea Ministerului Muncii, Familiei i Egalitii de anse

Locul
unde este situat imobilul

Municipiul Alba Iulia,


str. Regina Maria nr. 2,
judeul Alba

Persoana juridic
care administreaz imobilul

Direcia de Munc i
Protecie Social Alba

Persoana juridic
creia i se pune
la dispoziie imobilul

Ministerul Muncii,
Familiei i Egalitii de
anse

Poziia din inventarul


bunurilor aparinnd
domeniului public al statului

Nr. M.F. 101559

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Construcie P+1E
Sc = 760,6 mp
Su = 1164,91 mp
Sd = 1508,38 mp

Municipiul Arad,
str. Gheorghe Lazr
nr. 20, judeul Arad

Direcia de Munc i
Protecie Social Arad

Ministerul Muncii,
Familiei i Egalitii de
anse

Nr. M.F. 27345

Construcie DS+P+2E
S = 716,6 mp
Sd = 1780,14 mp
St=179,4 mp

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008


Locul
unde este situat imobilul

Municipiul Bucureti,
str. Printele Galeriu
nr. 6, sectorul 2

Persoana juridic
creia i se pune
la dispoziie imobilul

Persoana juridic
care administreaz imobilul

Direcia de Munc i
Protecie Social
Bucureti

Poziia din inventarul


bunurilor aparinnd
domeniului public al statului

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Ministerul Muncii,
Familiei i Egalitii de
anse

Nr. M.F. 149930

Construcie P+1E

Municipiul Botoani,
Inspectoratul Teritorial
Calea Naional nr. 105; de Munc Botoani
275, judeul Botoani

Ministerul Muncii,
Familiei i Egalitii de
anse

Nr. M.F. 102038

Construcie S+P+1E

Municipiul Botoani,
Inspectoratul Teritorial
Calea Naional nr.105; de Munc Botoani
275, judeul Botoani

Ministerul Muncii,
Familiei i Egalitii de
anse

Nr. M.F. 102045

Oraul Snnicolau
Mare, str. Victor Babe
nr. 10, judeul Timi

Agenia Judeean
Ministerul Muncii,
pentru Ocuparea Forei Familiei i Egalitii de
de Munc Timi
anse

Nr. M.F. 102386

Oraul Boca,
Str. 1 Decembrie 1918
nr. 39,
judeul Cara-Severin

Agenia Judeean
Ministerul Muncii,
pentru Ocuparea Forei Familiei i Egalitii de
de Munc
anse
Cara-Severin

Nr. M.F. 102454

Sd = 512 mp
Teren
S = 540 mp
Cldire P
S = 75 mp
Cldire P
S = 64 mp

ANEXA Nr. 2

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale imobilelor la care se modific valoarea de inventar


Numr
M.F.

Administratorul

Denumirea

Valoarea
de inventar modificat

Observaii

37118

Direcia de Munc i
Protecie Social Dolj

Cldire

2.130.162 Modificat n urma inventarierii anuale

149934

Direcia de Munc i
Protecie Social Iai

Cldire

3.119.413 Modificat n urma inventarierii anuale

152077

Direcia de Munc i
Protecie Social Iai

Cldire

1.251.872 Modificat n urma inventarierii anuale

120963

Direcia de Munc i
Protecie Social Tulcea

Cldire

2.098.512,72 Modificat n urma inventarierii anuale

102080

Inspectoratul Teritorial de
Munc Brila

Teren

597.519 Modificat n urma inventarierii anuale

152075

Inspectoratul Teritorial de
Munc Suceava

Cldire

913.290 Lucrri de reparaii capitale

149948

Casa Judeean de Pensii Cldire+teren


Bistria-Nsud

1.429.109 Modificat n urma inventarierii anuale

149956

Casa Judeean de Pensii Cldire


Galai

2.420.705 Modificat n urma inventarierii anuale

149959

Casa Judeean de Pensii Cldire


Giurgiu

1.109.553 Modificat n urma inventarierii anuale

150044

Casa Judeean de Pensii Cldire


Hunedoara

3.078.894 Modificat n urma inventarierii anuale

150060

Casa Judeean de Pensii Cldire


Maramure

3.549.763 Modificat n urma inventarierii anuale

101990

Casa Judeean de Pensii Cldire


Neam

497.634 Modificat n urma inventarierii anuale

102000

Casa Judeean de Pensii Cldire


Prahova

785.686 Modificat n urma inventarierii anuale

4
Numr
M.F.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008


Administratorul

Denumirea

Valoarea
de inventar modificat

Observaii

102018

Casa Judeean de Pensii Cldire


Satu Mare

1.817.237 Modificat n urma inventarierii anuale

150047

Casa Judeean de Pensii Cldire


Slaj

1.789.074 Modificat n urma inventarierii anuale

102212

Agenia Judeean pentru Cldire+ teren


Ocuparea Forei de Munc
Bacu

182.818 Lucrri de reparaii capitale

102215

Agenia Judeean pentru Cldire


Ocuparea Forei de Munc
Bacu

266.708 Lucrri de reparaii capitale

152082

Agenia Judeean pentru Cldire


Ocuparea Forei de Munc 2 corpuri +teren
Braov

1.961.744 Modificat n urma inventarierii anuale


1.473.091

150054

Agenia Judeean pentru Cldire


Ocuparea Forei de Munc
Clrai

3.432.919 Modificat n urma inventarierii anuale

145190

Agenia Judeean pentru Cldire


Ocuparea Forei de Munc
Cara-Severin

39.219 Modificat n urma inventarierii anuale

152087

Agenia Judeean pentru Cldire+teren


Ocuparea Forei de Munc
Maramure

102467

Agenia Judeean pentru Cldire


Ocuparea Forei de Munc
Neam

173.297 Lucrri de reparaii capitale

102471

Agenia Judeean pentru Cldire+teren


Ocuparea Forei de Munc
Neam

261.457 Lucrri de reparaii capitale

102498

Agenia Judeean pentru Cldire


Ocuparea Forei de Munc
Neam

1.164.033 Lucrri de reparaii capitale

42.056 Lucrri de reparaii capitale

ANEXA Nr. 3

IMOBILELE

la care se modific sau se completeaz baza legal i descrierea tehnic


Numr
M.F.

Administratorul

Denumirea

Modificarea
bazei legale

Modificarea
descrierii tehnice

150054

Agenia Judeean pentru


Ocuparea Forei de Munc
Clrai

Cldire

Contract de vnzare-cumprare S+DS+P+4E+M


nr. 75/8.11.2002

145190

Agenia Judeean pentru


Ocuparea Forei de Munc
Cara-Severin

Cldire

Contract de vnzare-cumprare Nu se modific


nr. 4.289/11.11.2003

144731

Direcia de Munc i Protecie


Social Braov

Teren

Nu se modific

S = 1114,70 mp

38185

Direcia de Munc i Protecie


Social Ialomia

Teren

Nu se modific

Steren = 682 mp

152077

Direcia de Munc i Protecie


Social Iai

Cldire

Nu se modific

Sd = 722,90 mp

144733

Inspectoratul Teritorial de Munc Cldire


Mehedini

+ Protocol DGSSM-ITM
20.12.2002

Corp B: Sd = 1047 mp

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

Nr.
M.F.

P
S = 48,36 mp

P
S = 65,96 mp

8.29.06 Cldire

8.29.06 Cldire

Descriere tehnic
(pe scurt)

P
S = 69,09 mp

Denumirea

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare
Vecinti
(dup caz,
pe scurt)
Adresa

Judeul Covasna,
municipiul Trgu
Secuiesc,
Str. 1 Decembrie 1918,
bl. 21, sc. B

Judeul Covasna, oraul


Covasna, Str. Unirii nr. 3,
bl. 9

Judeul Covasna, oraul


Baraolt, Piaa Libertii
nr. 42, bl. 4E,
ap 3

Datele de identificare

2006

2005

2006

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

83.422 Contract de vnzare-cumprare


nr. 3716/19.12.2006

n administrare

n administrare

51.200 Contract de vnzare-cumprare


nr. 3119/13.12.2005

n administrare/
concesiune

n administrare

Baza legal

73.000 Contract de vnzare-cumprare


nr. 4675/19.12.2006

Valoarea
de inventar
lei

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

imobil

imobil

imobil

Tipul
bunului

Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc Covasna

11333035

3. Ordonator teriar de credite

Situaia juridic

Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc

11370190

2. Ordonator secundar de credite

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au n
administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

4266669

poz. 1

1. Ordonator principal de credite

ale imobilelor care se nscriu n domeniul public al statului


i n administrarea Ministerului Muncii, Familiei i Egalitii de anse

ANEXA Nr. 4

poz. 128

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008


5

11370190
11344042

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator teriar de credite

Denumirea

Baza legal

Situaia juridic

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

poz. 3

imobil

Tipul
bunului

Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc Prahova

Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

n administrare

n administrare/
concesiune

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc Harghita

Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

1.020.225 Contract de vnzare-cumprare


nr. 1.080/2.06.2005

3197021

2005

3. Ordonator teriar de credite

Judeul Harghita,
municipiul MiercureaCiuc, str. Gheorghe Doja
i Str. Friei f.n.

Adresa

11370190

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

Valoarea
de inventar
lei

2. Ordonator secundar de credite

P + HP
S = 580,9 mp

Descriere tehnic
(pe scurt)

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

4266669

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

1. Ordonator principal de credite

Nr.
M.F.

Datele de identificare

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

4266669

1. Ordonator principal de credite

poz. 2
6
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008

P
S = 41,33 mp

P
S = 67,25 mp

8.29.06 Cldire

Nr.
M.F.

Denumirea

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

P
S = 53,12 mp

Descriere tehnic
(pe scurt)

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

Judeul Ialomia, municipiul


Feteti, str. Clrai bl. U3,
sc. C

Adresa

2006

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

Baza legal

Situaia juridic

n administrare/
concesiune

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

imobil

Tipul
bunului

Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc Ialomia

Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc

102.000 Contract de vnzare-cumprare n administrare


nr. 7.351/21.12.2006

Valoarea
de inventar
lei

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au n
administrare bunuri din patrimoniul public de stat

imobil

n administrare

poz. 4

imobil

imobil

Tipul
bunului

n administrare

n administrare

n administrare/
concesiune

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

35.244 Contract de vnzare-cumprare


nr. 2.166/28.11.2003

39.342 Contract de vnzare-cumprare


nr. 1.158/15.06.2005

11460853

Datele de identificare

Baza legal

Situaia juridic

139.751 Contract de vnzare-cumprare


nr. 5.456/16.12.2003

3. Ordonator teriar de credite

2003

2005

2003

11370190

Judeul Prahova, oraul


Mizil, str. I.L.Caragiale
bl. 42A

Judeul Prahova, oraul


Urlai, str. T. Vladimirescu
nr. 10

Judeul Prahova,
municipiul Cmpina,
str. Maramure nr. 19

Adresa

Valoarea
de inventar
lei

2. Ordonator secundar de credite

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

4266669

Teren

8.29.06 Cldire

Descriere tehnic
(pe scurt)

DS + P
S = 114 mp
S teren = 372 mp

Denumirea

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

1. Ordonator principal de credite

Nr.
M.F.

Datele de identificare

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008


7

11370190
11431220

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator teriar de credite

1E
S = 368,47 mp
S teren = 53,82 mp

1E
S = 150 mp
S teren = 113,61 mp

8.29.06 Cldire:

Baza legal

Situaia juridic

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

11574157

n administrare

n administrare

poz. 6

imobil

imobil

imobil

Tipul
bunului

Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc Mehedini

Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

242.700 Contract de vnzare-cumprare


nr. 9.759/28.12.2006

1.120.000 Contract de vnzare-cumprare


nr. 9.753/28.12.2006

n administrare

n administrare/
concesiune

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc Teleorman

Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

1.060.000 Contract de vnzare-cumprare


nr. 9.731/22.12.2006

3. Ordonator teriar de credite

2006

2006

2006

11370190

Judeul Teleorman,
oraul Videle,
os. Giurgiului
(complex Stejarul)

Judeul Teleorman,
municipiul Roiori de
Vede, Str. Dunrii bl.D4

Judeul Teleorman,
municipiul Turnu
Mgurele, str. Elena Cuza
nr. 12

Adresa

Valoarea
de inventar
lei

2. Ordonator secundar de credite

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

4266669

Teren

8.29.06 Cldire:

Descriere tehnic
(pe scurt)

S+P+1E
S = 129,21 mp
S teren = 295,91 mp

Denumirea

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

1. Ordonator principal de credite

Nr.
M.F.

Datele de identificare

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

4266669

1. Ordonator principal de credite

poz. 5
8
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008

Denumirea

Nr.
M.F.

Denumirea

Teren

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

P+5E
S = 2.064 mp
S teren =
1.252,74 mp

Descriere tehnic
(pe scurt)

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)
Adresa

Judeul Cara-Severin,
municipiul Reia,
str. Traian Lalescu
nr. 1719

Datele de identificare

2005

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

n administrare

n administrare/
concesiune

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

poz. 7

imobil

Tipul
bunului

Baza legal

Situaia juridic

n administrare

n administrare/
concesiune

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

imobil

Tipul
bunului

Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc CaraSeverin

Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

1.999.615 Contract de vnzare-cumprare


nr. 2063/10.03.2005

Valoarea
de inventar
lei

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Baza legal

Situaia juridic

Protocol MMPS/ANOFM
nr. 2.987/10.12.1998

11381407

2006

3. Ordonator teriar de credite

Judeul Mehedini,
municipiul Drobeta-Turnu
Severin, bd. Carol I nr. 3

Adresa

11370190

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

Valoarea
de inventar
lei

2. Ordonator secundar de credite

Corp A
P+M+2E
S = 1.355,93 mp

Descriere tehnic
(pe scurt)

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

4266669

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

1. Ordonator principal de credite

Nr.
M.F.

Datele de identificare

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008


9

11370190
11340679

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator teriar de credite

Denumirea

Nr.
M.F.

Denumirea

Teren

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

P + 2E
S = 178,75 mp
S teren = 300 mp

Descriere tehnic
(pe scurt)

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

Judeul Buzu, municipiul


Buzu, Str. Pcii nr. 29

Adresa

2002

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

Valoarea
de inventar
lei

n administrare

n administrare/
concesiune

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

poz. 9

imobil

Tipul
bunului

Baza legal

Situaia juridic

n administrare

n administrare/
concesiune

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

imobil

Tipul
bunului

Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc Buzu

Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

Hotrrea Consiliului Judeean


Buzu nr. 88/21.11.2002

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Datele de identificare

Baza legal

Situaia juridic

Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc Slaj

Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

350.000 Hotrrea consiliului local


nr. 113/26.10.2006

11350427

2006

3. Ordonator teriar de credite

Judeul Slaj, oraul


imleul Silvaniei,
str. Simion Brnuiu nr.8

Adresa

11370190

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

Valoarea
de inventar
lei

2. Ordonator secundar de credite

S+P
S = 381,31 mp

Descriere tehnic
(pe scurt)

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

4266669

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

1. Ordonator principal de credite

Nr.
M.F.

Datele de identificare

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

4266669

1. Ordonator principal de credite

poz. 8
10
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008

11370190
5036722

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator teriar de credite

Denumirea

Nr.
M.F.

Denumirea

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

Et. 1
S = 183,33 mp

Descriere tehnic
(pe scurt)

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

Judeul Cluj, municipiul


Cmpia Turzii,
Str. Laminoritilor nr. 14

Adresa

2006

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

n administrare

n administrare/
concesiune

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

poz. 11

imobil

Tipul
bunului

Baza legal

Situaia juridic

n administrare

n administrare/
concesiune

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

imobil

Tipul
bunului

Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc Cluj

Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

599.920 Contract de vnzare-cumprare


nr. 1335/27.12.2006

Valoarea
de inventar
lei

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Datele de identificare

Baza legal

Situaia juridic

Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc Bacu

Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

130.000 Contract de vnzare-cumprare


nr. 4424/21.12.2006

11372395

2006

3. Ordonator teriar de credite

Judeul Bacu, oraul


Comneti, Str. Pieei
bl. F6

Adresa

11370190

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

Valoarea
de inventar
lei

2. Ordonator secundar de credite

P
S = 75,74 mp

Descriere tehnic
(pe scurt)

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

4266669

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

1. Ordonator principal de credite

Nr.
M.F.

Datele de identificare

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

4266669

1. Ordonator principal de credite

poz. 10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008


11

11370190
11343928

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator teriar de credite

Denumirea

Nr.
M.F.

Denumirea

Teren

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

D+P+E
S = 641,66 mp
S teren = 993 mp

Descriere tehnic
(pe scurt)

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

Adresa

Judeul Neam,
municipiul Roman,
Str. Olteniei nr. 2123

Datele de identificare

2006

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

n administrare

n administrare/
concesiune

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

poz. 13

imobil

Tipul
bunului

Baza legal

Situaia juridic

n administrare

n administrare/
concesiune

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

imobil

Tipul
bunului

Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc Neam

Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

2.770.000 Contract de vnzare-cumprare


nr. 2811/18.12.2006

Valoarea
de inventar
lei

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Baza legal

Situaia juridic

Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc Constana

Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

Hotrrea consiliului local


nr. 276/19.12.2006

11335273

2006

3. Ordonator teriar de credite

Judeul Constana,
municipiul Mangalia, str.
Oituz, cartier Dobrogea II

Adresa

11370190

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

Valoarea
de inventar
lei

2. Ordonator secundar de credite

P +1E
S = 551,54 mp
S teren =
1.191,19 mp

Descriere tehnic
(pe scurt)

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

4266669

Teren

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

1. Ordonator principal de credite

Nr.
M.F.

Datele de identificare

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

4266669

1. Ordonator principal de credite

poz. 12
12
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008

11370190
11353261

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator teriar de credite

Denumirea

Teren

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

Descriere tehnic
(pe scurt)

S+P+2E+M
S = 300 mp
S teren = 90 mp

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

Municipiul Bucureti,
Str. Tbcarilor nr. 20,
sector 4

Adresa

2005

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

Nr.
M.F.

Denumirea

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

2 corpuri:
P+5E
P+6E
S = 5.200 mp

Descriere tehnic
(pe scurt)

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

4353064

4266669

Judeul Bacu, municipiul


Bacu, bd. Sandu Ioni
Sturza nr. 63A

Adresa

2005

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

Baza legal

Situaia juridic

n administrare/
concesiune

Situaia
juridic
actual
Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Direcia de Munc i Protecie Social Bacu

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

n administrare

n administrare/
concesiune

10.643.227,7 Ordinul ministrului nr. 469/1996


n administrare
PV recepie final nr. 498/10.01.2007

Valoarea
de inventar
lei

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

Datele de identificare

Baza legal

Situaia juridic

imobil

Tipul
bunului

poz. 15

imobil

Tipul
bunului

Agenia pentru Ocuparea Forei de Munc a Municipiului


Bucureti

Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

1.024.555 Contract de vnzare-cumprare


nr. 1939/21.11.2005

Valoarea
de inventar
lei

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator teriar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

Nr.
M.F.

Datele de identificare

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

4266669

1. Ordonator principal de credite

poz. 14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008


13

Denumirea

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

Descriere tehnic
(pe scurt)

P+E+M
Sc = 160 mp

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)
Adresa

Judeul Cara-Severin,
municipiul Reia,
str. Traian Lalescu nr. 27

Datele de identificare

1994

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

Nr.
M.F.

Denumirea

8.29.06 Teren

Codul
de
clasificare

S teren = 526 mp

Descriere tehnic
(pe scurt)

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

4332088

4266669

Judeul Dolj, municipiul


Craiova, Calea Unirii nr. 10

Adresa

1987

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

n administrare

n administrare/
concesiune

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

Baza legal

Situaia juridic

n administrare

n administrare/
concesiune

Direcia de Munc i Protecie Social Dolj

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

48.759 Ordin CEC nr.38/1.05.1987

Valoarea
de inventar
lei

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

Datele de identificare

Baza legal

Situaia juridic

Direcia de Munc i Protecie Social Cara-Severin

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

438.504 Ordinul ministrului nr. 322/1993


PV recepie final
nr. 32888/13.07.1994

Valoarea
de inventar
lei

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator teriar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

Nr.
M.F.

3228098

4266669

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator teriar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

imobil

Tipul
bunului

poz. 17

imobil

Tipul
bunului

poz. 16
14
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008

Denumirea

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

P+4E
Stotal = 2.087 mp
Su = 3.372,71 mp

Descriere tehnic
(pe scurt)

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)
Adresa

Judeul Galai,
municipiul Galai,
str. Regimentul 11 Siret
nr. 46A

Datele de identificare

2004

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

Nr.
M.F.

Denumirea

8.29.06 Teren

Codul
de
clasificare

S teren =750 mp

Descriere tehnic
(pe scurt)

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

4956014

4266669

Judeul Gorj,
municipiul Trgu Jiu,
Str. 30 Decembrie, bl. 14,
sc. 1

Adresa

1992

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

59.243

Valoarea
de inventar
lei

n administrare

n administrare/
concesiune

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

Baza legal

Situaia juridic

n administrare

n administrare/
concesiune

Direcia de Munc i Protecie Social Gorj

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

Decizia Consiliului Judeean Gorj


nr. 82/17.11.1992

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

Datele de identificare

Baza legal

Situaia juridic

Direcia de Munc i Protecie Social Galai

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

2.116.755,56 Ordinul ministrului nr. 466/1997


PV recepie final
nr. 1789/15.02.2007

Valoarea
de inventar
lei

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator teriar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

Nr.
M.F.

3126993

4266669

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator teriar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

imobil

Tipul
bunului

poz. 19

imobil

Tipul
bunului

poz. 18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008


15

Denumirea

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

Sc=2.498 mp
Sd=5.085 mp

Descriere tehnic
(pe scurt)

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)
Adresa

Judeul Teleorman,
municipiul Alexandria,
Str. Dunrii nr. 1

Datele de identificare

2007

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

Nr.
M.F.

Denumirea

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

Sd=4.875 mp

Descriere tehnic
(pe scurt)

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

4240863

4266669

Judeul Sibiu,
municipiul Sibiu,
Calea Dumbrvii nr. 17

Adresa

2002

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

n administrare/
concesiune

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

Baza legal

Situaia juridic

n administrare/
concesiune

Direcia de Munc i Protecie Social Sibiu

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

10.299.470 Hotrrea Guvernului nr. 473/1994 n administrare


PV recepie final nr. 2220/29.09.2005

Valoarea
de inventar
lei

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

Datele de identificare

Baza legal

Situaia juridic

Direcia de Munc i Protecie Social Teleorman

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

n administrare
9.527.912,26 Ordinul ministrului nr. 115/2001
PV recepie final nr. 18/28.06.2007

Valoarea
de inventar
lei

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator teriar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

Nr.
M.F.

4469043

4266669

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator teriar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

imobil

Tipul
bunului

poz. 21

imobil

Tipul
bunului

poz. 20
16
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008

Contract de vnzare-cumprare
nr. 1321/27.09.2001

2001

Nr.
M.F.

Denumirea

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

P +2E+M
Sd = 2.432 mp

Descriere tehnic
(pe scurt)

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

Adresa

Judeul Alba, municipiul Alba


Iulia, str. Tudor Vladimirescu
nr. 61

Datele de identificare

2006

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

4.294.899

Valoarea
de inventar
lei
Baza legal

Situaia juridic

Contract de vnzare-cumprare
nr. 49984/29.11.2006

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

n administrare

n administrare/
concesiune

Casa Judeean de Pensii Alba

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

imobil

Tipul
bunului

13580082

3. Ordonator teriar de credite

poz. 23

imobil

imobil

Casa Naional de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale

n administrare

n administrare

n administrare/
concesiune

Tipul
bunului

13574005

2.947.249

14.514.456 Contract de vnzare-cumprare


nr. 1321/27.09.2001

2001

Baza legal

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

2. Ordonator secundar de credite

Municipiul Bucureti,
bd. Lacul Tei nr.17,
sector 2

Municipiul Bucureti,
bd. Lacul Tei nr.17,
sector 2

Adresa

Valoarea
de inventar
lei

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

4266669

S teren =
2.530,18 mp

8.29.06 Teren

Descriere tehnic
(pe scurt)

P +2E
Sd=4.557 mp

Denumirea

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

Situaia
juridic
actual

1. Ordonator principal de credite

Nr.
M.F.

Datele de identificare

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Situaia juridic

Casa Naional de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale

13574005

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator teriar de credite

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

4266669

1. Ordonator principal de credite

poz. 22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008


17

Denumirea

Nr.
M.F.

S teren = 370 mp

8.28.06 Teren

Descriere tehnic
(pe scurt)

S+D+P+2E+M
Sc = 1.670 mp
Su=1.300 mp

Denumirea

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

2007

2007

Judeul Braov, municipiul


Braov, Str. 13
Decembrie nr. 43/A

Adresa

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

Judeul Braov, municipiul


Braov, Str. 13
Decembrie nr. 43/A

Datele de identificare

446.333

4.732.333

Valoarea
de inventar
lei
Baza legal

Situaia juridic

Contract de vnzare-cumprare
nr. 1960/21.05.2007

Contract de vnzare-cumprare
nr. 1960/21.05.2007

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

n administrare

n administrare

n administrare/
concesiune

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

imobil

imobil

Tipul
bunului

Casa Judeean de Pensii Braov

poz. 25

imobil

13592877

n administrare

3. Ordonator teriar de credite

3.736.605,07 Contract de vnzare-cumprare


nr. 6987/28.11.2006

n administrare/
concesiune

Casa Naional de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale

2006

Baza legal

Tipul
bunului

13574005

Judeul Arad,
municipiul Arad,
Str. Voluntarilor nr. 2A

Adresa

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

2. Ordonator secundar de credite

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

Valoarea
de inventar
lei

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

D+P+1E
Sd =1.924,50 mp

Descriere tehnic
(pe scurt)

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

4266669

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

Situaia juridic

1. Ordonator principal de credite

Nr.
M.F.

Datele de identificare

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)


Situaia
juridic
actual

13583968

3. Ordonator teriar de credite

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Casa Naional de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale

13574005

2. Ordonator secundar de credite


Casa Judeean de Pensii Arad

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

4266669

1. Ordonator principal de credite

poz. 24
18
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008

13574005
13589340

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator teriar de credite

Denumirea

poz. 27

imobil

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Casa Judeean de Pensii Neam

Judeean n administrare

13598004

Hotrrea Consiliului
Galai nr. 315/2006

3. Ordonator teriar de credite

518.502

n administrare/
concesiune

Casa Naional de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale

2006

Baza legal

Tipul
bunului

13574005

Judeul Galai,
municipiul Tecuci,
Bd. Victoriei nr. 33

Adresa

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

2. Ordonator secundar de credite

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

Valoarea
de inventar
lei

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

D+P+2E
Sc = 332,9 mp
Sd = 1.442,78 mp
S teren = 2.578 mp

Descriere tehnic
(pe scurt)

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

Situaia
juridic
actual

4266669

Teren

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

Situaia juridic

Casa Judeean de Pensii Galai

Casa Naional de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

1. Ordonator principal de credite

Nr.
M.F.

Datele de identificare

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

4266669

1. Ordonator principal de credite

poz. 26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008


19

3.990.500

2.600.000

2007

2007

Nr.
M.F.

S = 355,25 mp

S = 869 mp

8.29.06 Imobil

8.29.06 Imobil

Descriere tehnic
(pe scurt)

S = 327 mp

Denumirea

8.29.06 Imobil

Codul
de
clasificare

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)
Adresa

Municipiul Bucureti,
str. Cuzai nr. 26,
sector 3

Judeul Satu Mare,


municipiul Satu Mare,
cartier Horea, bd. Aurora
bl. E1/3

Judeul Arge, municipiul


Piteti, Str. Frasinului nr. 10

Datele de identificare

1993

1994

1994

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

1.056,77

9.365,06

9.365,06

Valoarea
de inventar
lei

n administrare

n administrare

n administrare/
concesiune

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

Ordin SSH nr. 122/14.06.1993

Ordin SSH nr. 42/2.03.1994

Ordin SSH nr. 42/2.03.1994

Baza legal

Situaia juridic

n administrare

n administrare

n administrare

n administrare/
concesiune

Concesiune/
nchiriat/
Dat cu titlu
gratuit

Situaia
juridic
actual

Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Handicap

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

Contract de vnzare-cumprare
nr. 2602/21.12.2007

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

4. Regii autonome i companii/societi naionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naionale de cercetare-dezvoltare i, dup caz, societi comerciale cu capital majoritar de stat care au
n administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator teriar de credite

Baza legal

Situaia juridic

Contract de vnzare-cumprare
nr. 2602/21.12.2007

4283406

Judeul Neam,
municipiul Piatra-Neam,
str. Calistrat Hoga
nr. 24

Judeul Neam,
municipiul Piatra-Neam,
str. Calistrat Hoga
nr. 24

Adresa

Valoarea
de inventar
lei

2. Ordonator secundar de credite

Vecinti
(dup caz,
pe scurt)

Anul
dobndirii/
drii
n folosin

4266669

S teren = 881,88 mp

8.29.06 Teren

Descriere tehnic
(pe scurt)

D+P+3E
Sc = 402 mp
Sd = 1.890 mp

Denumirea

8.29.06 Cldire

Codul
de
clasificare

1. Ordonator principal de credite

Nr.
M.F.

Datele de identificare

Grupa 8 (Bunuri care alctuiesc domeniul public al statului)

imobil

imobil

imobil

Tipul
bunului

poz. 28

imobi

imobil

Tipul
bunului

20
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008

21

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind declanarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat
situate pe amplasamentul lucrrii Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin Lugoj,
ntre km 358+000 i km 495+800, pe teritoriul localitilor Plugova i Iablania
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele msuri
prealabile lucrrilor de construcie de autostrzi i drumuri naionale, cu modificrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob amplasamentul lucrrii Reabilitare
DN 6 Drobeta-Turnu Severin Lugoj, ntre km 358+000 i
km 495+800 pe teritoriul localitilor Plugova i Iablania, potrivit
hrii topografice prevzute n anexa nr. 1*).
Art. 2. (1) Se aprob declanarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privat situate pe
amplasamentul lucrrii prevzute la art. 1, expropriator fiind
statul romn, prin Compania Naional de Autostrzi i Drumuri
Naionale din Romnia S.A de sub autoritatea Ministerului
Transporturilor.
(2) Imobilele supuse exproprierii sunt menionate n tabelul
prevzut n anexa nr. 2.
Art. 3. Se aprob ca just despgubire pentru imobilele
ce constituie amplasamentul lucrrii prevzute la art. 1 suma
global estimat de 1.844 mii lei, alocat din bugetul Ministerului
Transporturilor, n limita prevederilor anuale aprobate cu
destinaia cheltuieli aferente costurilor neeligibile, incluse n
planul de finanare prevzut n Memorandumul de finanare
convenit ntre Guvernul Romniei i Comisia European privind
asistena financiar nerambursabil acordat prin Instrumentul
pentru politici structurale de preaderare pentru msura
Reabilitarea seciunii Drobeta-Turnu Severin Lugoj a
drumului naional DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova Lugoj),

Romnia, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 i la


Bucureti la 17 aprilie 2002, ratificat prin Legea nr. 154/2003, cu
modificrile ulterioare.
Art. 4. Suma prevzut la art. 3 se vireaz de ctre
Ministerul Transporturilor, n termen de 15 zile de la intrarea n
vigoare a prezentei hotrri, ntr-un cont bancar deschis pe
numele Companiei Naionale de Autostrzi i Drumuri Naionale
din Romnia S.A., pentru lucrarea de utilitate public
prevzut la art. 1, n vederea efecturii despgubirilor n cadrul
procedurilor de expropriere, n condiiile legii.
Art. 5. Planurile cu amplasamentul lucrrii, precum i
tabelul prevzut n anexa nr. 2 se aduc la cunotin public prin
afiare la sediul consiliilor locale implicate i vor rmne afiate
pn la finalizarea procedurii de despgubire. Planul cu
amplasamentul lucrrii va fi publicat i ntr-un ziar local, potrivit
legii.
Art. 6. Regularizarea documentaiilor cadastrale se va
efectua de ctre expropriator, pe baza proiectului tehnic i a
detaliilor de execuie, fr a afecta dispoziiile prezentei hotrri,
cu respectarea reglementrilor n vigoare.
Art. 7. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezenta
hotrre.

PRIM-MINISTRU

CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzau,
secretar de stat
Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian
Bucureti, 13 august 2008.
Nr. 843.
*) Anexa nr. 1 se comunic persoanelor fizice i juridice interesate, la solicitarea acestora, de ctre Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale
din Romnia S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a hrii topografice fiind determinat de
impedimente de natur tehnico-redacional.
ANEXA Nr. 2

TA B E L

cu imobilele proprietate privat situate pe amplasamentul lucrrii Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin Lugoj,
ntre km 358+000 i km 495+800, pe teritoriul localitilor Plugova i Iablania

Nr.
crt.

Judeul

Unitatea
administrativ-teritorial

1.

Cara-Severin

2.

Cara-Severin

Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova

Suprafaa
Nr. cadastral/ rezultat din
Nr. top.
acte
(m2)

Suprafaa
rezultat din
msurtori
(m2)

Suprafaa
construciilor

Numele proprietarului,
conform documentaiilor
tehnico-cadastrale

12

Crciunescu Constantin

65

Cristescu Dnil

22
1

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008


2

3.

Cara-Severin

4.

Cara-Severin

5.

Cara-Severin

6.

Cara-Severin

7.

Cara-Severin

8.

Cara-Severin

9.

Cara-Severin

10.

Cara-Severin

11.

Cara-Severin

12.

Cara-Severin

13.

Cara-Severin

14.

Cara-Severin

15.

Cara-Severin

16.

Cara-Severin

17.

Cara-Severin

18.

Cara-Severin

19.

Cara-Severin

20.

Cara-Severin

21.

Cara-Severin

22.

Cara-Severin

23.

Cara-Severin

24.

Cara-Severin

25.

Cara-Severin

26.

Cara-Severin

27.

Cara-Severin

28.

Cara-Severin

29.

Cara-Severin

30.

Cara-Severin

31.

Cara-Severin

32.

Cara-Severin

33.

Cara-Severin

Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova

53

Curi Maria

111

Basu Filip

64

Drgulescu Samoil

57

Panduru Gheorghe

121

Basu Aurora

106

Grozvescu Nicolae

90

Ciof Elena

141/4

19

Stolojescu Nicolae

141/3

14

Grozvescu Trifu

1449-1450

153

Drgulescu Nicolae

1451

609

Drgan Geta

404

474

Drgulescu Nicolae

405

625

Cristescu Ion

405

545

405

414

Drgulescu Filip

406/1

468

Drgulescu Ioni

405/3

676

Grozvescu Paraschiva

406/2

763

Basu Ilie

406/2

849

Cristescu Nicolae

405/2

544

Drgulescu Ioni

405/1

451

Drgulescu Filip

407

569

Drgulescu Paraschiva

408

1.247

30

Drgan Ion
Drgan Cata

409

414

Stoichescu Elisabeta

410

1.318

Vlaicu Costa

411

372

Cristescu Alexandru

411

121

Drgan Elena

412

56

Cristescu Cornel

412

25

Cristescu Alexandru

413

604

11

Pepil Matei

1.387

Consiliul Local Mehadia

Drgulescu Ni

23

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008


1

Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova
Comuna Mehadia,
satul Plugova

1.203

Consiliul Local Mehadia

209

Consiliul Local Mehadia

304

Consiliul Local Mehadia

1.610

Consiliul Local Mehadia

878

Consiliul Local Mehadia

1.115

Izverceanu Nicolae

34.

Cara-Severin

35.

Cara-Severin

36.

Cara-Severin

37.

Cara-Severin

38.

Cara-Severin

39.

Cara-Severin

40.

Cara-Severin

Comuna Iablania

345

1.532

41.

Cara-Severin

Comuna Iablania

290

435

Popa Stana Lucia


Jula Ana
Grivei Livia

42.

Cara-Severin

Comuna Iablania

292

81

Grivei Livia

43.

Cara-Severin

Comuna Iablania

3.100/2

23

Drgan Petru

44.

Cara-Severin

Comuna Iablania

348

Vitan Irina

45.

Cara-Severin

Comuna Iablania

3.092/2

118

46.

Cara-Severin

Comuna Iablania

358

338

47.

Cara-Severin

Comuna Iablania

355

868

Ttucu Ion
Stoican Iosif
Domil Susana
Marescu Dorin

48.

Cara-Severin

Comuna Iablania

355

1.448

Bsescu Ion

49.

Cara-Severin

Comuna Iablania

355

2.132

Grivei Iosif

50.

Cara-Severin

Comuna Iablania

3.088/3

1.085

51.

Cara-Severin

Comuna Iablania

3.088/2

1.281

52.

Cara-Severin

Comuna Iablania

220

1.562

53.

Cara-Severin

Comuna Iablania

3.066

1.547

54.

Cara-Severin

Comuna Iablania

369

301

Vior Ion
Trziu Vasile
Trziu Anghelina
Grama Zaharia
Manu Gheorghe
Manu Lucia
Pervescu Nicolae

55.

Cara-Severin

Comuna Iablania

3.059/2

275

Georgescu Lazr

56.

Cara-Severin

Comuna Iablania

301/b

326

Trziu Szilvia

57.

Cara-Severin

Comuna Iablania

301

548

Petchescu Dumitru

58.

Cara-Severin

Comuna Iablania

3.058

565

Petchescu Dumitru

59.

Cara-Severin

Comuna Iablania

3.040

386

Pean Ilie

60.

Cara-Severin

Comuna Iablania

378

91

Balaci Ana

61.

Cara-Severin

Comuna Iablania

3.041/2

94

Trziu Pavel

62.

Cara-Severin

Comuna Iablania

3.039/2

191

Drgan Dumitru

63.

Cara-Severin

Comuna Iablania

380

292

Ttucu Anton

64.

Cara-Severin

Comuna Iablania

379/c

243

Bijan Gheorghe

65.

Cara-Severin

Comuna Iablania

3.010/3

586

Arma Ion

66.

Cara-Severin

Comuna Iablania

383

165

Petru Drgan

67.

Cara-Severin

Comuna Iablania

459

37

68.

Cara-Severin

Comuna Iablania

460

293

69.

Cara-Severin

Comuna Iablania

461

266

Ttucu Negoi
Cristescu Zaharia i
soia Cristescu Ioana
Cristescu Gheorghe i
soia Cristescu Ecaterina
Terfloag Ioan
Terfloag Ilie
Busu Mihail
Ttucu Iancu
Hogea Ecaterina
Cimpoeru Ana

24
1

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008


2

70.

Cara-Severin

Comuna Iablania

462

357

Vulpe Chiril

71.

Cara-Severin

Comuna Iablania

4.128/2

93

Dinu Ilie

72.

Cara-Severin

Comuna Iablania

4.130/1

79

Vulpe Chiril

73.

Cara-Severin

Comuna Iablania

4.130/2

83

Dinu Ilie

74.

Cara-Severin

Comuna Iablania

4.130/3

80

Hamza Gheorghe

75.

Cara-Severin

Comuna Iablania

463

308

Trziu Pavel

76.

Cara-Severin

Comuna Iablania

464

92

Fulga Iosif i soia


Fulga Maria

77.

Cara-Severin

Comuna Iablania

4.134/1

107

Pstrvan Floarea

78.

Cara-Severin

Comuna Iablania

4.134/2

25

Spuza Maria

TOTAL: 37.052 m2

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind preluarea unor sectoare de drumuri naionale, aflate n domeniul public al statului,
din administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, judeul Harghita,
n administrarea Ministerului Transporturilor, n vederea realizrii de ctre Compania Naional
de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia S.A. a activitilor de interes naional
n domeniul administrrii drumurilor naionale
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 12 alin. (1) i (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare, al art. 221 din Ordonana Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i al art. 1 alin. (6) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 84/2003 pentru nfiinarea Companiei Naionale de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia S.A.
prin reorganizarea Regiei Autonome Administraia Naional a Drumurilor din Romnia, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 47/2004, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob preluarea unor sectoare de drumuri
naionale, avnd datele de identificare prevzute n anexa care
face parte integrant din prezenta hotrre, aflate n domeniul
public al statului, din administrarea Consiliului Local al
Municipiului Miercurea-Ciuc, judeul Harghita, n administrarea
Ministerului Transporturilor, n vederea realizrii de ctre
Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din
Romnia S.A. a activitilor de interes naional n domeniul
administrrii drumurilor naionale.

Art. 2. Predarea-preluarea sectoarelor de drumuri


naionale prevzute la art. 1 se face pe baz de protocol ncheiat
ntre Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, judeul
Harghita, i Ministerul Transporturilor, prin Compania Naional
de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia S.A., n
termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei
hotrri.
Art. 3. Sectoarele de drumuri naionale preluate conform
art. 1 i pstreaz indicativele existente la data prelurii,
conform anexei.

PRIM-MINISTRU

CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzau,
secretar de stat
Ministrul internelor i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian
Bucureti, 13 august 2008.
Nr. 850.

25

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008

ANEX

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a sectoarelor de drumuri naionale, aflate n domeniul public al statului, care se transmit din administrarea
Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, judeul Harghita, n administrarea Ministerului Transporturilor,
n vederea realizrii de ctre Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia S.A.
a activitilor de interes naional n domeniul administrrii drumurilor naionale
Denumirea sectorului
de drum care se preia

Persoana juridic de
Persoana juridic care preia sectorul Lungimea total
la care se preia
de drum
(km)
sectorul de drum

Nr.
de identificare
MEF

Indicativul
vechi

Indicativul
nou

Intrarea n localitatea
Miercurea-Ciuc
Str. Poenii

L = 0,45

12179
99807

DN 13A

DN 13A

Intersecia
cu str. Toplia
indicator de localitate
Miercurea-Ciuc
(spre Frumoasa)

L = 0,2

12175
99804

DN 12A

DN 12A

L = 9,3

12174
99803

E 578
(DN 12)

E 578
(DN 12)

Intrarea n localitatea
Miercurea-Ciuc
(Jigodin)
Str. Braovului bucla
Pasaj Braovului
Pasaj CF
str. HarghitaStr.
PoeniiStr.Izvorului
str.Topliaieirea din
localitatea MiercureaCiuc (spre Gheorgheni)

Consiliul Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

Ministerul Transporturilor
Compania Naional
de Autostrzi i Drumuri
Naionale din Romnia
S.A.

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 1.564/2003
privind nfiinarea laboratoarelor publice pentru controlul calitii i igienei vinului
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. I. Hotrrea Guvernului nr. 1.564/2003 privind
nfiinarea laboratoarelor publice pentru controlul calitii i
igienei vinului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 10 din 8 ianuarie 2004, se modific i se completeaz dup
cum urmeaz:
1. Articolul 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 1. Se nfiineaz Laboratorul central pentru controlul
calitii i igienei vinului Valea Clugreasc, cu sediul n
localitatea Valea Clugreasc, str. Valea Mantei nr. 1, judeul
Prahova, care funcioneaz i cu o filial n municipiul Craiova,
calea Bucureti nr. 166, judeul Dolj.
2. Articolul 3 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 3. Se nfiineaz Laboratorul regional pentru controlul
calitii i igienei vinului Odobeti, cu sediul n localitatea
Odobeti, str. tefan cel Mare nr. 61, judeul Vrancea, care
funcioneaz i cu o filial n localitatea Basarabi, calea
Bucureti nr. 1, judeul Constana.
3. La articolul 4, alineatele (3), (4), (5) i (6) se modific i
vor avea urmtorul coninut:

(3) Laboratoarele prevzute la art. 13 execut contra cost


determinri de compoziie fizico-chimic i microbiologic,
precum i analize senzoriale asupra produciei de struguri, must
de struguri i vinuri, la solicitarea operatorilor economici,
persoane fizice sau juridice, avnd urmtoarele atribuii:
a) aplic prevederile comunitare ale Regulamentului
Consiliului (CE) nr. 479/2008 privind organizarea comun a
pieei vitivinicole i ale Regulamentului Comisiei (CE)
nr. 555/2008 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 479/2008 privind organizarea comun
a pieei vitivinicole n ceea ce privete programele de sprijin,
comerul cu rile tere, potenialul de producie, controalele n
sectorul vitivinicol i prevederile legislaiei naionale din sectorul
vitivinicol;
b) creeaz i actualizeaz, pe baza datelor analitice, cazierul
viticol naional pentru fiecare an de producie viticol, ca parte a
cazierului viticol comunitar;
c) reprezint interesele Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii
Rurale n relaiile cu alte organisme naionale i comunitare cu
privire la respectarea normelor specifice organizrii comune de
pia n sectorul vitivinicol;

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008

d) elaboreaz i propune spre adoptare Ministerului


Agriculturii i Dezvoltrii Rurale proiecte de acte normative i
reglementri specifice privind controlul i circulaia
intercomunitar a produselor vitivinicole;
e) elaboreaz studii i analize privind evoluia i aplicarea n
perspectiv a politicii i strategiei privind dezvoltarea sectorului
vitivinicol romnesc.
(4) Sumele rezultate din activitile prevzute la alin. (3)
constituie surse proprii de finanare a activitilor din aceste
laboratoare, iar costurile determinrilor de compoziie fizicochimic, microbiologic i organoleptic efectuate probelor de
produse vitivinicole prelevate de ctre Inspecia de Stat pentru
Controlul Tehnic Vitivinicol din structura Ministerului Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale se suport din bugetul propriu al
laboratoarelor.
(5) Pentru desfurarea activitii laboratoarelor prevzute
la art. 13, se aprob un numr de 32 de posturi, care se
asigur prin redistribuire din totalul posturilor prevzute n nota
de subsol a cap. II din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului
nr. 385/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale.

(6) Personalul care desfoar atribuii stabilite n scopul


realizrii prerogativelor de putere public va fi numit n funcii
publice, conform prevederilor legale n vigoare.
4. La articolul 4, dup alineatul (6) se introduc dou noi
alineate, alineatele (7) i (8), cu urmtorul cuprins:
(7) Personalul laboratoarelor publice pentru controlul calitii
i igienei vinului prevzut la art. 13 este constituit din
funcionari publici i personal angajat pe baz de contract
individual de munc.
(8) Salarizarea personalului din laboratorul central,
laboratoarele regionale i filiale se face potrivit legislaiei n
vigoare privind salarizarea funcionarilor publici i a personalului
angajat pe baz de contract individual de munc.
5. Articolul 5 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 5. Structura organizatoric, statul de funcii i
regulamentul de organizare i funcionare a laboratoarelor
pentru controlul calitii i igienei vinului i a filialelor se aprob
prin ordin al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale.
Art. II. Ordinul prevzut la art. 5 din Hotrrea Guvernului
nr. 1.564/2003, astfel cum a fost modificat prin prezenta
hotrre, se emite n termen de 30 de zile de la data intrrii n
vigoare a acesteia.

PRIM-MINISTRU

CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
p. Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei i egalitii de anse,
Paul Pcuraru
Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian
Bucureti, 13 august 2008.
Nr. 851.
GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru aprobarea Protocolului de cooperare n domeniul
administraiei publice dintre Guvernul Romniei i Guvernul
Republicii Franceze, semnat la Paris la 22 aprilie 2008
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 20 din
Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Se aprob Protocolul de cooperare n domeniul administraiei
publice dintre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Franceze, semnat la Paris
la 22 aprilie 2008.
PRIM-MINISTRU

CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul internelor i reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Bucureti, 13 august 2008.
Nr. 853.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008

27

PROTOCOL DE COOPERARE
n domeniul administraiei publice ntre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Franceze
Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Franceze, denumite n continuare pri,
avnd n vedere Acordul dintre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea n domeniul
afacerilor interne, semnat la Bucureti la 21 februarie 1997, i, n special, titlul III al acestuia,
n scopul consolidrii i intensificrii relaiilor tradiionale de prietenie dintre pri, precum i pentru dezvoltarea noilor
dimensiuni ale cooperrii bilaterale n domeniul administraiei publice,
cu convingerea c aceast nou form de cooperare va contribui la ntrirea relaiilor dintre cele dou pri, ca urmare a
aderrii Romniei la Uniunea European,
avnd n vedere bunele rezultate ale aciunilor derulate n cadrul Protocolului de cooperare semnat de ctre ministrul
romn al administraiei i internelor i ministrul francez de interne, al securitii interne i libertilor locale, la 10 ianuarie 2005, la
Bucureti,
au convenit urmtoarele:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 4

Domeniile de cooperare

Comitetul de pilotaj

n conformitate cu atribuiile lor specifice i cu legislaiile lor


naionale, prile vor coopera n urmtoarele domenii:
a) crearea unui corp profesionist al prefecilor i
subprefecilor din Romnia;
b) reprezentarea statului pe ntregul teritoriu naional;
c) ameliorarea eficacitii gestiunii publice i integritii
instituiilor publice;
d) respectarea autonomiei locale i a competenelor
autoritilor publice locale n condiiile aplicrii descentralizrii;
e) alte domenii care pot fi stabilite de comun acord.

(1) Un comitet de pilotaj se ntrunete alternativ, n Romnia


i n Frana, pentru a stabili programul de cooperare al anului
urmtor i pentru a face bilanul aciunilor desfurate.
(2) Acesta ntrunete reprezentanii desemnai de ctre cele
dou ministere i asociaz un reprezentant al Ambasadei
Romniei n Frana, un reprezentant al Ambasadei Franei n
Romnia, precum i, eventual, orice ali actori, ndeosebi
structuri asociative ale colectivitilor locale.

ARTICOLUL 2
Forme de cooperare

n vederea realizrii cooperrii n domeniile stabilite la art. 1,


prile au convenit asupra urmtoarelor aciuni:
a) vizite reciproce ale nalilor funcionari publici i ale
funcionarilor publici, n vederea realizrii de schimburi de
experien n domeniile de competen ale celor dou pri;
b) programe de formare n domeniile de competen ale celor
dou pri;
c) seminarii i reuniuni bilaterale cu teme din domeniile de
competen ale celor dou pri;
d) alte forme de cooperare care pot fi convenite de comun
acord.
ARTICOLUL 3
Coordonare

Fiecare parte va desemna un coordonator, din cadrul


Ministerului de Interne, care va fi responsabil pentru
implementarea efectiv a prezentului protocol de cooperare.

ARTICOLUL 5
Finanare

Toate cheltuielile privind organizarea aciunilor, cu excepia


cheltuielilor referitoare la transport i cazare, sunt suportate de
ministerul gazd, cu respectarea i n limita disponibilitilor sale
bugetare.
ARTICOLUL 6
Rezolvarea diferendelor

Orice diferend privind interpretarea sau realizarea


prezentului protocol de cooperare se va rezolva prin negocieri
ntre pri.
ARTICOLUL 7
Dispoziii finale

(1) Prezentul protocol de cooperare se ncheie pe o perioad


de timp nedeterminat i intr n vigoare la data primirii ultimei
notificri, pe cale diplomatic, prin care se comunic celeilalte
pri despre ndeplinirea procedurilor legale interne necesare
pentru intrarea sa n vigoare.
(2) Oricare dintre cele dou pri poate denuna prezentul
protocol de cooperare prin notificare scris adresat celeilalte
pri pe canale diplomatice. Denunarea intr n vigoare
ncepnd cu a 30-a zi de la primirea notificrii.
(3) Prezentul protocol de cooperare poate fi amendat n scris,
pe canale diplomatice, prin acordul prilor.

Semnat la Paris la 22 aprilie 2008, n dou exemplare originale, n limbile romn i francez, ambele texte fiind egal
autentice.
Pentru Guvernul Romniei,
Cristian David,
ministrul internelor i reformei administrative

Pentru Guvernul Republicii Franceze,


Michle Alliot-Marie,
ministrul de interne, al teritoriilor de peste mri
i al colectivitilor locale

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008

ACTE ALE CURII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI


CURTEA EUROPEAN A DREPTURILOR OMULUI
SECIA A TREIA

HOTRREA
din 6 decembrie 2007

n Cauza Beian mpotriva Romniei (nr. 1)


(Cererea nr. 30.658/05))
Strasbourg
n cauza Beian mpotriva Romniei (nr. 1),
Curtea European a Drepturilor Omului (Secia a treia), statund n cadrul unei camere formate din: domnii B.M. Zupani,
preedinte, C. Brsan, doamnele E. Fura-Sandstrm, A. Gyulumyan, domnul E. Myjer, doamnele I. Ziemele, I. Berro-Lefvre,
judectori, i domnul S. Quesada, grefier de secie,
dup ce a deliberat n camera de consiliu la data de 15 noiembrie 2007,
pronun urmtoarea hotrre, adoptat la aceast dat:
PROCEDURA

1. La originea cauzei se afl o cerere (nr. 30.658/05)


ndreptat mpotriva Romniei, prin care un cetean al acestui
stat, domnul Aurel Beian (reclamantul), a sesizat Curtea la data
de 4 august 2005, n temeiul art. 34 din Convenia pentru
aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale
(Convenia).
2. Reclamantul este reprezentat de soia sa, doamna Elena
Beian. Guvernul romn (Guvernul) este reprezentat de agentul
su, domnul Rzvan Horaiu Radu, de la Ministerul Afacerilor
Externe.

3. Reclamantul se plnge de inechitatea unei proceduri


referitoare la acordarea unei prestaii sociale, precum i de un
tratament discriminatoriu fa de alte persoane aflate ntr-o
situaie similar.
4. La data de 2 iunie 2006, Curtea a decis s comunice
cererea Guvernului. Invocnd prevederile art. 29 alin. 3, aceasta
a hotrt s analizeze n acelai timp admisibilitatea i fondul
cauzei.

N FAPT

I. Circumstanele cauzei
5. Reclamantul s-a nscut n anul 1932 i locuiete la
Sncraiu de Mure.
6. n anul 1953, reclamantul a fost chemat pentru a efectua
serviciul militar. Cu toate acestea, din cauz c tatl su s-a
opus colectivizrii terenurilor agricole, nu i s-a permis s
participe la instrucia militar, ci a fost trimis n mai multe uniti
militare, printre care unitatea militar din Vatra Dornei, ca
muncitor n construcii. Serviciul su militar a luat sfrit n anul
1955.
7. n anul 1961, Direcia General a Serviciului Muncii
(denumit n continuare D.G.S.M. ), organ administrativ ce
grupa unitile militare create special pentru a primi recruii
crora le era interzis instrucia militar, a fost desfiinat.
8. Legea nr. 309 din 22 mai 2002 a recunoscut munca
efectuat n cadrul unitilor militare subordonate D.G.S.M. drept
munc forat i a instituit msuri reparatorii, printre care o
indemnizaie lunar, gratuitate la tratamentele medicale i
scutirea de taxa de abonament la radio i televizor.
9. La data de 22 august 2002, reclamantul a solicitat, din
partea casei judeene de pensii i asigurri sociale (casa
judeean), acordarea drepturilor prevzute de Legea
nr. 309/2002. Prin Decizia din 19 decembrie 2002, casa
judeean a respins cererea pe motivul c reclamantul nu i
efectuase serviciul militar ntr-o unitate militar subordonat
D.G.S.M.
10. Prin aciunea introdus la data de 5 mai 2003 mpotriva
casei judeene, reclamantul a solicitat Curii de Apel Trgu
Mure s anuleze Decizia din 19 decembrie 2002 i s i
recunoasc statutul de persoan care a efectuat o munc forat
n timpul serviciului militar.
11. Prin Decizia din 2 iunie 2003, Curtea de Apel a admis
aciunea i a obligat casa judeean s adopte o nou decizie
prin care s acorde reclamantului drepturile prevzute de Legea

nr. 309/2002. Invocnd meniunile nscrise n livretul militar al


reclamantului, Curtea de Apel a constatat c acesta efectuase
n unitatea militar din Vatra Dornei diferite lucrri n construcii
i c fusese liberat ca soldat combatant neinstruit.
12. Casa judeean a formulat recurs n faa naltei Curi de
Casaie i Justiie (nalta Curte de Casaie).
13. La cererea reclamantului, nalta Curte de Casaie a
naintat Curii Constituionale excepia de neconstituionalitate
a art. 1 din Legea nr. 309 din 22 mai 2002. Reclamantul a
susinut c acest articol ncalc art. 16 din Constituie i
Convenia european a drepturilor omului, consacrnd o
discriminare ntre persoanele care au efectuat acelai tip de
munc forat n timpul serviciului militar. El a apreciat c
aceast diferen de tratament era nejustificat din moment ce
nu se baza dect pe subordonarea administrativ a unitilor
militare din care recruii fceau parte.
14. Prin Decizia din 1 aprilie 2004, Curtea Constituional a
respins excepia, statund c:
Stabilirea categoriilor de persoane crora li se acord
anumite reparaii pentru constrngerile i privaiunile suferite n
trecut (...), intr n atribuiile exclusive ale autoritii legiuitoare,
cu condiia ca, evident, s nu instituie privilegii ori discriminri
ntre persoanele care se ncadreaz n aceeai categorie i se
afl ntr-o situaie identic. Din textul art. 1 al Legii nr. 309/2002
nu rezult nici privilegii i nici discriminri care s contravin
art. 16 alin. (1) din Constituie.
15. Prin Decizia din 8 iunie 2004, nalta Curte de Casaie a
admis recursul casei judeene, a casat decizia Curii de Apel i
a trimis dosarul n vederea administrrii de noi probe pentru a
stabili dac unitatea militar din Vatra Dornei fcuse parte din
D.G.S.M.
16. Dnd curs unei cereri de informaii a Curii de Apel, prin
Adresa din 1 noiembrie 2004, unitatea militar din Piteti, care
pstra arhivele armatei, a precizat c unitatea militar din Vatra

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008


Dornei nu se afla pe lista unitilor militare ce au fcut parte din
D.G.S.M. Ea a menionat i c, n virtutea normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002,
aceast list fusese ntocmit de Casa Naional de Pensii i
Alte Drepturi de Asigurri Sociale, care i-o comunicase unitii
militare din Piteti ca instrument de lucru.
17. La data de 3 noiembrie 2004, Arhivele Naionale ale
Ministerului Administraiei i Internelor au informat Curtea de
Apel c unitatea militar din Vatra Dornei nu a fcut parte din
D.G.S.M.
18. Bazndu-se pe informaiile furnizate de unitatea militar
din Piteti i de Arhivele Naionale i apreciind c Legea
nr. 309/2002 nu se aplica dect n cazul recruilor care au lucrat
n uniti militare subordonate D.G.S.M., Curtea de Apel a
respins aciunea prin Decizia din 8 noiembrie 2004.
19. Reclamantul a formulat recurs n faa naltei Curi de
Casaie, susinnd c unitatea militar din Piteti nu a rspuns
de fapt la cererea de informaii a Curii de Apel, din moment ce
s-a limitat la a reproduce informaiile cuprinse n lista ntocmit
de Casa Naional de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri
Sociale, i c ea omisese s verifice dosarul de recrutare care
dovedea munca efectuat.
20. n plus, el a denunat discriminarea operat de lege ntre
recruii care au efectuat munc forat n unitile militare ce
fceau parte din D.G.S.M. i ceilali recrui care, dei au efectuat
acelai tip de munc, nu beneficiau de prevederile acestei legi
din singurul motiv c unitile lor militare nu fceau parte din ea.
n orice caz, el a artat c, prin Decizia din 21 ianuarie 2004, un
fost recrut care se afla n aceeai situaie cu a sa obinuse ctig
de cauz n faa naltei Curi de Casaie, care i-a recunoscut
dreptul de a beneficia de prevederile Legii nr. 309/2002.
21. Prin Decizia irevocabil din 13 mai 2005, nalta Curte de
Casaie a respins recursul i a confirmat temeinicia deciziei
Curii de Apel, cu urmtoarea motivare:
Potrivit dispoziiilor Legii nr. 309, beneficiaz de prevederile
ei persoanele care, n perioada 19501961, au efectuat stagiul
militar n detaamente de munc din cadrul Direciei Generale a
Serviciului Muncii.
Rezult c determinant pentru ncadrarea unei persoane n
categoria beneficiarilor Legii nr. 309/2002 nu este activitatea pe
care a desfurat-o n unitatea militar respectiv munc n
construcii , ci apartenena acesteia la Direcia General a
Serviciului Muncii n sistemul cruia s-au constituit detaamente
de munc forat.
n acest context, cum n adresa eliberat de UM 02405
Piteti se precizeaz c unitatea n care reclamantul i-a
satisfcut stagiul militar nu se afl n tabelul cu evidena
detaamentelor de munc care au fcut parte din Direcia
General a Serviciului Muncii, n mod corect instana de fond a
considerat c nu sunt ntrunite cerinele Legii nr. 309/2002 i a
respins aciunea.
II. Dreptul i practica intern pertinente
1. Legea nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaterea i
acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul
militar n cadrul D.G.S.M. n perioada 19501961
Articolul 1
Beneficiaz de prevederile prezentei legi persoana,
cetean romn, care a efectuat stagiul militar n detaamentele
de munc din cadrul Direciei Generale a Serviciului Muncii n
perioada 19501961.

29

Articolul 2
Persoanele care s-au aflat n situaia prevzut la art. 1 au
dreptul la o indemnizaie lunar (...).
Articolul 5
Persoanele prevzute la art. 1 vor beneficia (...), precum i
de urmtoarele drepturi:
asisten medical i medicamente n mod gratuit (...);
scutirea de la plata taxei de abonament la radio i televizor
(...).
Articolul 6 alin. 2 i 3
Stabilirea drepturilor prevzute de prezenta lege se face, la
cerere, pe baza nscrisurilor din livretele militare, din
adeverinele eliberate de centrele militare judeene sau de U.M.
02405 Piteti.
Cererile pentru stabilirea drepturilor prevzute de prezenta
lege se depun la casele teritoriale de pensii i a municipiului
Bucureti.
2. Hotrrea Guvernului din 10 octombrie 2002 privind
normele de aplicare a Legii nr. 309/2002
Articolul 7
Pentru stabilirea drepturilor prevzute de lege Casa
Naional de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale poate
solicita Arhivelor Naionale (...) ntocmirea unei evidene a
detaamentelor de munc din cadrul Direciei Generale a
Serviciului Muncii, n baza documentelor pe care le dein.
3. Hotrrea din 2 decembrie 2003 a naltei Curi de Casaie
i Justiie
22. ntr-o cauz similar cu cea a reclamantului, un fost
recrut care a efectuat munc forat ntr-o unitate militar ce nu
era subordonat D.G.S.M. a solicitat s i fie aplicat Legea
nr. 309/2002. Deoarece casa judeean de pensii i respinsese
cererea pe motiv c legea nu se aplica dect n cazul recruilor
din detaamentele de munc, el a contestat cu succes aceast
decizie n faa Curii de Apel.
23. n urma recursului casei judeene de pensii, nalta Curte
de Casaie a confirmat temeinicia deciziei Curii de Apel, cu
motivarea urmtoare:
Din moment ce nu se contest prestarea muncii pe durata
stagiului militar n detaamente de munc organizate n acest
scop, nu se justific msura exceptrii reclamantei, (...), de la
acordarea drepturilor solicitate. n caz contrar, s-ar ajunge la
situaii inechitabile, de recompensare parial doar a
persoanelor care au efectuat stagiul militar n condiii identice i
care, datorit unor mprejurri formale, ce in exclusiv de
subordonarea ierarhic a unitii militare, beneficiaz de un
tratament diferit i evident, discriminatoriu.
4. Alte decizii ale naltei Curi de Casaie i Justiie
24. n mai multe decizii, printre care cele din data de
4 noiembrie 2003, 21 ianuarie, 2 iunie i 14 decembrie 2004,
11 i 19 ianuarie, 7, 14, 18, 22 i 28 februarie, 1, 8, 14 i 28
martie, 24 mai 2005, 24 mai i 6 iunie 2006, nalta Curte de
Casaie a exprimat aceeai poziie ca n decizia menionat mai
sus.
25. Cu toate acestea, n alte decizii, printre care cele din
data de 13 i 28 noiembrie 2003, 11 martie, 15, 22 i 29 aprilie
2004, 11 i 18 ianuarie, 1, 17 i 21 februarie, 1, 10 i 28 martie,
13 i 23 mai i 4 noiembrie 2005, 12 i 13 aprilie i 25 mai 2006,
aceeai instan s-a pronunat n sens contrar, i anume c
recruii care nu i efectuaser stagiul militar ntr-o unitate
militar subordonat D.G.S.M. nu puteau beneficia de
prevederile Legii nr. 309/2002.

N DREPT

I. Asupra pretinselor nclcri ale art. 6 alin. 1 din


Convenie
26. Reclamantul pretinde c ar fi avut loc o dubl nclcare
a art. 6 alin. 1 din Convenie.

27. Pe de o parte, el se plnge de o nclcare a principiului


securitii juridice din cauza jurisprudenei contradictorii a naltei
Curi de Casaie. Pe de alt parte, el apreciaz c aciunea sa
nu a fost soluionat de ctre o instan independent i
imparial din cauza faptului c instanele interne s-au bazat n

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008

mod decisiv pe informaiile furnizate de unitatea militar din


Piteti, care s-a limitat la a relua informaiile cuprinse ntr-o list
ntocmit de partea prt. Art. 6 alin. 1 din Convenie prevede
c:
Orice persoan are dreptul la judecarea n mod echitabil (...)
a cauzei sale, de ctre o instan independent i imparial (...),
care va hotr (...) asupra nclcrii drepturilor i obligaiilor sale
cu caracter civil (...).
A. Securitatea juridic i jurisprudena naltei Curi de Casaie

1. Asupra admisibilitii
28. Curtea constat c acest capt de cerere nu este vdit
nentemeiat n sensul articolului 35 alin. 3 din Convenie. Mai
mult, ea observ c nu este incident niciun alt motiv de
inadmisibilitate. Prin urmare, l declar admisibil.
2. Asupra fondului
29. Guvernul susine c, pe parcursul litigiului, instanele
interne au respectat n ntregime garaniile de independen,
imparialitate, celeritate, publicitate i egalitate a armelor.
30. n opinia Guvernului, faptul c n alte cauze similare
instanele interne au acordat ctig de cauz altor foti recrui,
a cror situaie era similar cu cea a reclamantului, nu a avut
nicio influen asupra echitii procedurii. n plus, Guvernul arat
c interpretarea pe care judectorii au dat-o art. 1 din Legea
nr. 309/2002 era conform cu jurisprudena Curii
Constituionale.
31. Reclamantul afirm c interpretarea art. 1 din Legea
nr. 309/2002 a nclcat principiul securitii juridice. El arat c
soluia la care au ajuns instanele interne n cauza sa era n
contradicie cu cele ale altor instane i, n special, ale naltei
Curi de Casaie, n baza crora se putea atepta n mod
rezonabil s aib ctig de cauz.
32. Curtea reafirm nc de la nceput c Convenia nu le
impune statelor contractante nicio obligaie specific de a repara
nedreptile sau prejudiciile cauzate nainte ca ele s fi ratificat
Convenia (a se vedea, mutatis mutandis, Kopeck mpotriva
Slovaciei [MC], nr. 44-912/98, 35, CEDO 2004-IX).
33. Cu toate acestea, dac statele decid s adopte legi
pentru a despgubi victimele pentru nedreptile comise n
trecut, acestea trebuie aplicate cu o claritate i o coeren
rezonabile pentru a evita, pe ct posibil, insecuritatea juridic i
incertitudinea pentru persoanele ndreptite. n aceast privin,
trebuie subliniat c incertitudinea, fie ea legislativ,
administrativ sau jurisdicional, este un factor important ce
trebuie luat n considerare pentru a aprecia comportamentul
statului (a se vedea, mutatis mutandis, Broniowski mpotriva
Poloniei [MC], nr. 31.443/96, 151, CEDO 2004-V, i Pduraru
mpotriva Romniei, nr. 63.252/00, 92, CEDO 2005...
[extrase]).
34. n spe, Curtea observ c, n temeiul Legii
nr. 309/2002, nu puteau beneficia de msurile reparatorii dect
recruii care au efectuat munc forat n uniti ce aparineau
D.G.S.M. Invocnd principiul nediscriminrii, pornind de la
decizia pronunat la data de 2 decembrie 2003, nalta Curte de
Casaie, ntr-o serie de decizii, a extins domeniul de aplicare a
acestei legi asupra tuturor recruilor care au efectuat munc
forat n timpul stagiului lor militar, fr a lua n considerare
subordonarea ierarhic a unitilor militare din care fceau parte.
35. Cu toate acestea, ntr-o alt serie de decizii pronunate
n aceeai perioad, nalta Curte de Casaie a dezvoltat o
jurispruden contrar, deoarece a respins, ca i n cazul
reclamantului, aciunile recruilor care efectuaser o munc
forat n afara D.G.S.M.
36. n lipsa unui mecanism capabil s asigure coerena
practicii n cadrul celei mai nalte instane interne, aceasta a
ajuns s pronune, uneori chiar n aceeai zi, decizii diametral
opuse cu privire la domeniul de aplicare a Legii nr. 309/2002
(a se vedea, de exemplu, deciziile din 11 ianuarie, 1 i 28 martie
2005).
37. Desigur, divergenele de jurispruden constituie, prin
natura lor, consecina inerent a oricrui sistem judiciar care se
bazeaz pe un ansamblu de instane de fond avnd competen

n raza lor teritorial. Cu toate acestea, rolul unei instane


supreme este tocmai s regleze aceste contradicii de
jurispruden (Zielinski i Pradal i Gonzalez i alii mpotriva
Franei [MC], nr. 24.846/94 i 34.165/96 la 34.173/96, 59,
CEDO 1999-VII).
38. n cauz se constat c nalta Curte de Casaie se afla
la originea acestor divergene profunde i persistente n timp.
39. Aceast practic, ce s-a dezvoltat n cadrul celei mai
nalte autoriti judiciare a rii, este n sine contrar principiului
securitii juridice, care este implicit n ansamblul articolelor din
Convenie i care constituie unul dintre elementele
fundamentale ale statului de drept (a se vedea, mutatis
mutandis, Baranowski mpotriva Poloniei, nr. 28.358/95, 56,
CEDO 2000-III). n loc s-i ndeplineasc rolul de a stabili o
interpretare de urmat, nalta Curte de Casaie a devenit ea
nsi o surs de insecuritate juridic, reducnd astfel
ncrederea publicului n sistemul judiciar (a se vedea, mutatis
mutandis, Sovtransavto Holding mpotriva Ucrainei,
nr. 48.553/99, 97, CEDO 2002-VII, i Pduraru, citat mai sus,
98, i, a contrario, Prez Arias mpotriva Spaniei,
nr. 32.978/03, 70, 28 iunie 2007).
40. Curtea concluzioneaz c aceast incertitudine
jurisprudenial a avut ca efect lipsirea reclamantului de orice
posibilitate de a obine beneficiul drepturilor prevzute de Legea
nr. 309/2002, n timp ce altor persoane care au efectuat o munc
forat n afara D.G.S.M. li s-a recunoscut dreptul de a beneficia
de prevederile acestei legi.
Prin urmare, a avut loc nclcarea art. 6 alin. 1 din Convenie.
B. Independena i imparialitatea instanelor interne

1. Asupra admisibilitii
41. Curtea constat c acest capt de cerere nu este vdit
nentemeiat n sensul art. 35 alin. 3 din Convenie. Mai mult, ea
arat c nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin
urmare, l declar admisibil.
2. Asupra fondului
42. Guvernul susine c instanele interne nvestite cu
soluionarea cauzei au ndeplinit condiia de independen i
imparialitate. n acest sens, el arat c informaiile cuprinse n
adresa unitii militare din Piteti au fost coroborate cu
informaiile furnizate de Arhivele Naionale i cu alte probe
administrate la dosar.
43. Reclamantul reafirm c instanele interne nu ar fi trebuit
s i ntemeieze hotrrile pe adresa unitii militare din Piteti,
din moment ce aceasta s-a limitat la a relua informaiile furnizate
de prt.
44. Curtea arat c dreptul oricrei persoane la judecarea
cauzei sale de ctre o instan independent i imparial nu
este dect un aspect al dreptului mai larg la un proces echitabil,
garantat de art. 6 din Convenie.
45. Avnd n vedere constatarea legat de art. 6 (paragraful
40 de mai sus), Curtea apreciaz c nu se impune s analizeze
dac n spe a avut loc nclcarea acestui articol n ceea ce
privete independena i imparialitatea instanelor care au
judecat cauza (a se vedea, mutatis mutandis, Ciobanu mpotriva
Romniei, nr. 29.053/95, 41, 16 iulie 2002; SC
Mainexportimport Industrial Group SA mpotriva Romniei,
nr. 22.687/03, 39, 1 decembrie 2005, i Dima mpotriva
Romniei, nr. 58.472/00, 42, 16 noiembrie 2006).
II. Asupra pretinsei nclcri a art. 14 din Convenie,
coroborat cu art. 1 din primul Protocol adiional la
Convenie
46. Reclamantul se plnge de refuzul autoritilor romne de
a-i acorda toate drepturile prevzute de Legea nr. 309/2002
pentru munca forat efectuat n timpul serviciului militar. El
susine c este victima unei discriminri fa de alte persoane
care se afl ntr-o situaie similar i crora instanele interne i,
n special, nalta Curte de Casaie le-au recunoscut dreptul de
a beneficia de aceste drepturi. El invoc art. 14 din Convenie
coroborat cu art. 1 din Protocolul nr. 1:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008


Articolul 14
Exercitarea drepturilor i libertilor recunoscute de (...)
convenie trebuie s fie asigurat fr nicio deosebire bazat, n
special, pe sex, ras, culoare, limb, religie, opinii politice sau
orice alte opinii, origine naional sau social, apartenen la o
minoritate naional, avere, natere sau orice alt situaie.
Articolul 1 din Protocolul nr. 1
Orice persoan fizic sau juridic are dreptul la respectarea
bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa dect
pentru cauz de utilitate public i n condiiile prevzute de lege
i de principiile generale ale dreptului internaional.
Dispoziiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de
a adopta legile pe care le consider necesare pentru a
reglementa folosina bunurilor conform interesului general sau
pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuii, sau a
amenzilor.
1. Asupra admisibilitii
47. Dei Guvernul nu a ridicat excepii preliminare referitoare
la admisibilitatea acestui capt de cerere, Curtea consider
necesar s analizeze problema aplicabilitii prevederilor
acestor dou articole coroborate asupra faptelor speei (a se
vedea, mutatis mutandis, Blei mpotriva Croaiei (dec.),
nr. 59.532/00, 30 ianuarie 2003).
48. Conform jurisprudenei constante a Curii, art. 14 din
Convenie completeaz celelalte clauze normative ale
Conveniei i ale protocoalelor sale. El nu are o existen
independent deoarece este aplicabil numai pentru exercitarea
drepturilor i libertilor pe care acestea o garanteaz. Desigur,
se aplic i n lipsa unei nclcri a cerinelor lor i, n aceast
msur, el are o aplicare autonom, ns el nu s-ar putea aplica
dac faptele litigiului nu cad sub incidena a cel puin uneia
dintre dispoziiile respective (Gaygusuz mpotriva Austriei,
Hotrrea din 16 septembrie 1996, Culegere de hotrri i
decizii 1996IV, 36).
49. Curtea constat c drepturile litigioase, i anume o
alocaie lunar, gratuitatea medicamentelor i scutirea de plata
abonamentului la radio i televizor, erau acordate persoanelor
care efectuaser o munc forat n timpul serviciului lor militar.
Acordarea acestor drepturi era, aadar, legat de efectuarea
muncii forate n timpul stagiului militar, condiie prealabil
acordrii lor.
50. n spe, nu s-a contestat faptul c reclamantul a efectuat
o munc forat n timpul serviciului militar; refuzul de a-i acorda
drepturile respective s-a bazat exclusiv pe constatarea faptului
c unitile militare n care a servit nu figurau printre cele
subordonate D.G.S.M.
51. Curtea apreciaz c, n msura n care ele sunt
prevzute de legislaia naional, drepturile respective sunt
drepturi patrimoniale n sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 (a se
vedea, mutatis mutandis, Gaygusuz, citat mai sus, 41). n
orice caz, n lumina seriei de decizii a naltei Curi de Casaie,
care recunosc beneficiul drepturilor prevzute de Legea
nr. 309/2002 pentru persoanele care au efectuat o munc forat
n afara D.G.S.M., Curtea consider c reclamantul avea o
speran legitim s obin recunoaterea creanei pretinse (a
se vedea, Kopeck mpotriva Slovaciei [MC], nr. 44.912/98,
52, CEDO 2004IX i, a contrario, Ouzounis i alii mpotriva
Greciei, nr. 49.144/99, 25, 18 aprilie 2002).
52. Prin urmare, articolul 1 din Protocolul nr. 1 este aplicabil
n cazul de fa.
53. n ceea ce privete aplicabilitatea art. 14 din Convenie,
Curtea constat c reclamantul a fost exclus de la acordarea
drepturilor revendicate. Guvernul nu contest faptul c altor
persoane care au efectuat o munc forat n afara D.G.S.M. li
s-a recunoscut de ctre nalta Curte de Casaie dreptul de a
beneficia de prevederile Legii nr. 309/2002. Aadar, a existat o
diferen de tratament ntre reclamant i alte persoane aflate
ntr-o situaie similar cu a sa. Astfel, art. 14 este aplicabil.
54. n sfrit, Curtea constat c acest capt de cerere nu
este n mod vdit nentemeiat n sensul art. 35 alin. 3 din

31

Convenie. Mai mult, ea observ c nu este lovit de niciun alt


motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, l declar admisibil.
2. Asupra fondului
55. Guvernul arat c, n temeiul jurisprudenei Curii, statele
beneficiaz de o anumit marj de apreciere pentru a stabili
dac i n ce msur diferenele dintre anumite situaii, similare
din alte puncte de vedere, justific diferene de tratament. El
adaug c este n primul rnd atribuia autoritilor interne i mai
ales a curilor i tribunalelor s interpreteze i s aplice dreptul
intern.
56. El apreciaz c, pentru a fi contrar art. 14 din Convenie,
o discriminare trebuie s se bazeze pe unul dintre criteriile
enumerate n acest articol. Or, el arat c, n spe, diferena de
tratament pretins nu se baza pe niciunul dintre aceste criterii.
n fine, el apreciaz c o jurispruden contradictorie nu ar putea
fi asimilat unei discriminri n sensul art. 14 din Convenie.
57. Reclamantul reafirm c, prin limitarea beneficiului
msurilor reparatorii doar pentru recruii din unitile ce
aparineau D.G.S.M., Legea nr. 309/2002 a creat o distincie
discriminatorie ntre persoanele care au efectuat acelai tip de
munc forat.
58. El pretinde c a fost victima unei a doua discriminri din
cauza jurisprudenei contradictorii a naltei Curi de Casaie care
le recunoscuse mai multor recrui, care nu efectuaser o munc
forat n uniti de acest tip, dreptul de a beneficia de
prevederile legii.
59. Curtea constat c, n sensul art. 14 din Convenie, o
distincie este discriminatorie dac este lipsit de justificare
obiectiv i rezonabil, adic dac nu urmrete un scop
legitim sau dac nu exist un raport rezonabil de
proporionalitate ntre mijloacele utilizate i scopul urmrit (a se
vedea, n special, Hotrrea Marckx mpotriva Belgiei din
13 iunie 1979, seria A nr. 31, p. 16, 33).
60. n spe, Curtea reamintete c a constatat existena
unei diferene de tratament ntre diferiii recrui care au efectuat
o munc forat (a se vedea 53 de mai sus).
61. Cu toate acestea, ea observ c Guvernul nu a prezentat
o justificare pentru aceast diferen de tratament, argumentul
su bazndu-se, esenialmente, pe de o parte, pe faptul c
presupusa discriminare nu ine de niciunul dintre criteriile
enunate la art. 14 i, pe de alt parte, pe autonomia de care
beneficiaz instanele interne n interpretarea i aplicarea
dreptului intern.
62. Referitor la primul argument, Curtea subliniaz c lista
cuprins n art. 14 are un caracter orientativ i nu limitativ (a se
vedea, Engel i alii mpotriva Olandei, Hotrrea din 8 iunie
1976, seria A nr. 22, p. 30, 72, i Rasmussen mpotriva
Danemarcei, Hotrrea din 28 noiembrie 1984, seria A nr. 87,
p. 13, 34).
63. Referitor la cel de-al doilea argument, Curtea reitereaz
c, n spe, nu era vorba de simple divergene de jurispruden,
care sunt consecina inerent oricrui sistem judiciar care se
bazeaz pe un ansamblu de instane de fond, ci de
nendeplinirea de ctre nalta Curte de Casaie a rolului su de
regulator al acestor conflicte.
64. Argumentele avansate de Guvern nefiind n msur s
conving Curtea, ea constat c aceast diferen de tratament
nu s-a bazat pe nicio justificare obiectiv i rezonabil.
65. Prin urmare, a avut loc nclcarea art. 14 din Convenie
coroborat cu art. 1 din Protocolul nr. 1.
III. Asupra pretinsei nclcri a art. 4 din Convenie
66. Reclamantul se plnge i de faptul c n perioada 1953
1955 autoritile de la vremea respectiv l-au obligat s
efectueze munc forat n locul instruciei militare. El invoc
art. 4 din Convenie.
67. Curtea reamintete c ea nu poate analiza o cerere dect
n msura n care ea se refer la evenimente ce au avut loc
dup intrarea n vigoare a Conveniei pentru partea contractant
respectiv.
68. n spe, faptele de care se plnge reclamantul au avut
loc n perioada 1953-1955, cu mult nainte de 20 iunie 1994,
dat la care Convenia a intrat n vigoare pentru Romnia.

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 616/21.VIII.2008

69. Prin urmare, Curtea constat c cererea ntemeiat pe


art. 4 din Convenie este incompatibil ratione temporis cu
prevederile Conveniei i trebuie respins conform art. 35 alin. 3
i 4 din Convenie.
IV. Asupra aplicrii art. 41 din Convenie
70. Conform art. 41 din Convenie,
n cazul n care Curtea declar c a avut loc o nclcare a
Conveniei sau a protocoalelor sale i dac dreptul intern al
naltei pri contractante nu permite dect o nlturare
incomplet a consecinelor acestei nclcri, Curtea acord
prii lezate, dac este cazul, o reparaie echitabil.
A. Prejudiciu

71. Cu titlu de daune materiale, reclamantul solicit o sum,


actualizat n funcie de inflaie, ce corespunde cuantumului
indemnizaiilor de care a fost lipsit din luna septembrie 2002.
Suma lunar a acestei indemnizaii se ridic, conform afirmaiilor
sale, la 52,5 lei noi romneti (RON), adic circa 15 euro (EUR).
De asemenea, el solicit 21.460 EUR pentru munca forat
efectuat n timpul serviciului militar.
El las la aprecierea Curii stabilirea sumei ce trebuie alocat
cu titlu de daune morale.
72. Guvernul contest aceste pretenii. ntruct nu a precizat
suma total a indemnizaiei pretinse, Guvernul consider c
reclamantul are posibilitatea de a obine reparaie solicitnd ca
aceast sum s fie calculat de casa judeean sau
introducnd o aciune n revizuire a deciziei naltei Curi de

Casaie. Mai mult, nu i se poate acorda nicio sum pentru


munca forat efectuat n timpul serviciului militar.
73. n fine, referitor la cererea cu titlu de daune morale,
Guvernul consider c hotrrea Curii ar putea constitui, n
sine, o reparaie suficient.
74. Curtea constat c singura baz pentru acordarea unei
reparaii echitabile const, n spe, n nclcarea art. 6 alin. 1 i
14 coroborat cu art. 1 din Protocolul nr. 1. Captul de cerere
ntemeiat pe articolul 4 din Convenie fiind declarat inadmisibil,
reclamantului nu i se va acorda nicio sum cu acest titlu.
75. Statund n echitate, n sensul art. 41, Curtea i acord
reclamantului suma de 5.000 EUR pentru toate prejudiciile
suferite.
B. Cheltuieli de judecat

76. Reclamantul nu a depus nicio cerere pentru cheltuielile


de judecat suportate n faa instanelor interne i n faa Curii.
77. n aceste condiii, Curtea nu i acord nicio sum cu acest
titlu.
C. Dobnzi moratorii

78. Curtea consider potrivit ca rata dobnzii moratorii s se


bazeze pe rata dobnzii facilitii de mprumut marginal a Bncii
Centrale Europene, majorat cu trei puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,


CURTEA,
N UNANIMITATE,

1. declar cererea admisibil n ceea ce privete capetele de cerere ntemeiate pe art. 6 alin. 1 din Convenie i pe art. 1
din Protocolul nr. 1 la Convenie coroborat cu art. 14 din Convenie i inadmisibil n rest;
2. hotrte c a avut loc nclcarea art. 6 alin. 1 din Convenie;
3. hotrte c nu se impune s examineze i captul de cerere ntemeiat pe art. 6 alin. 1 din Convenie referitor la pretinsa
lips de independen i imparialitate a instanelor interne;
4. hotrte c a avut loc nclcarea art. 14 din Convenie coroborat cu art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenie;
5. hotrte:
a) ca statul prt s i plteasc reclamantului, n cel mult 3 luni de la data rmnerii definitive a prezentei hotrri conform
art. 44 alin. 2 din Convenie, 5.000 EUR (cinci mii euro) pentru toate prejudiciile suferite;
b) ca suma respectiv s fie convertit n moneda statului prt, la cursul de schimb valabil la data plii, la care se va
aduga orice sum ce ar putea fi datorat cu titlu de impozit;
c) ca, ncepnd de la expirarea termenului menionat mai sus i pn la efectuarea plii, aceast sum s se majoreze
cu o dobnd simpl avnd o rat egal cu cea a facilitii de mprumut marginal a Bncii Centrale Europene, valabil n aceast
perioad, majorat cu trei puncte procentuale;
6. respinge cererea de reparaie echitabil pentru rest.
Redactat n limba francez, apoi comunicat n scris la data de 6 decembrie 2007, n conformitate cu art. 77 alin. 2 i 3
din Regulament.
Botjan M. Zupani,
preedinte

Santiago Quesada,
grefier

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul de vnzri i informare, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, fax 410.77.36 i 410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 616/21.VIII.2008 conine 32 de pagini.

Preul: 2,50 lei

&JUYDGY|283480|
ISSN 14534495

S-ar putea să vă placă și