Sunteți pe pagina 1din 1

PRAGMATICA este o ramura a lingvisticii care s-a conturat la sfarsitul anilor '70.

Obiectul acestei discipline este reprezentat de capacitatea vorbitorilor de a comunica in limbaj


natural.
Principiile comunicarii sunt:
1.
2.
3.
4.
5.

Principiul cooperarii
Principiul relevantei (maxima relatiei)
Principiul informativitatii (maxima cantitatii)
Principiul adevarului (maxima calitatii)
Principiul claritatii si preciziei (maxima manierei)
Concepte de baza in pragmatica:

1. Analiza conversationala - se intelege studiul secventelor conversationale, realizat din


punctul de vedere al elementelor lingvistice si paraverbale
2. Elemente deictice - deixis-ul cuprinde totalitatea elementelor lingvistice care servesc la
ancorarea conversatiei in context
3. Implicaturi - este sensul conversational care se degaja dintr-un enunt, fara ca acesta sa fie
explicit mentionat
4. Intentia conversationala - este intotdeauna orientata catre interlocutor, cu scopul ca acesta
sa o recunoasca ca atare, aceasta recunoastere marcand
transmiterea cu succes a respectivei intentii
5. Actele de limbaj - atunci cand vorbesc, oamenii nu numai ca spun ceva, dar si fac ceva
prin actiunea de a spune.
6. Competenta conversationala - se refera la capacitatea locutorului de a recunoaste intentia
discursiva a interlocutotului sau si de a reactiona in
consecinta
7. Presupozitii - sunt acele informatii pe care interlocutorul le extrage din enunt, fara ca ele
sa fie enuntate cu intentia de a fi percepute ca fiind mesajul/informatia
principala a enuntului

Pragmatica si semiotica
Semantica - este stiinta care se ocupa cu studiul semnelor si al descifrarii acestora.