Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE SCOATERE DE

LA PLATA COTELOR DE INTRETINERE


Data 04/ 08/2009

Domnule Presedinte al ASOCIATIEI DE PROPRIETARI


MURESUL,

Subsemnatul Chitu Razvan Marian in calitate de proprietar /


reprezentant al apartamentului nr.16. Din Brasov ,Str. B-dul Muncii Nr. 1
Bl.2 Sc B dau urmatoarea declaratie pe propria raspundere :
Solicit scoaterea de la plata cotelor de intretinere fata de asociatie a unui
numar de 2 persoane, pentru luna: Septembrie 2009 deoarece au lipsit
mai mult de 16 zile in lunile calendaristice mentionate.
Dau aceasta declaratie pentru a fi folosita la calculul contributiei de
intretinere ce-mi revine in cadrul asociatiei de proprietari Muresul .
Va multumesc anticipat.

Chitu Razvan Marian


Semnatura solicitant ................

Administrator.......................