Sunteți pe pagina 1din 23

PROBLEME EXAMEN VARA 2013

1. Se consider baza de date

Hotel care conine urmtoarele tabele: Clienti si Camere. Structura

tabelelor este urmtoarea:


CLIENTI
Nume
Text
Numele clientului
NR_Buletin
Numeric
Format din 6 caractere
Serie_Buletin
TEXT
Format din doua litere mari
NR_Camera
Numeric
Numarul camerei
Cheia primara format din cmpurile: Serie_Buletin + Nr_Buletin
CAMERE
Numar_Camera
Numeric
Ocupat
Yes/NO
Pret
Numeric
De tip real cu trei zecimale
Data ocuparii
Date
NR_Paturi
Numeric
Are numai valorile 1, 2 sau 3
Cheia Primar este format din cmpul Numar_Camera
Se vor introduce 5 nregistrri n ambele tabele si se vor lega tabelele intre ele.
1. S se realizeze o interogare prin care este vizualizat numrul camerei n care este cazat un
anumit client. Numele clientului este introdus de la tastatura intr-o fereastra cu parametrii.
2. S se realizeze o interogare care afieaz camerele ocupate de catre clientii care au aceeasi
serie la numarul de buletin;
3. Sa se realizeze o interogare care afiseaza clientii care stau in camera cu pretul cel mai
mare;
4. Sa se realizeze o interogare calculeaza pretul mediu al camerelor ocupate si total pret
pentru camerele libere;
5. Sa se realizeze o interogare de tip tabel incrucisat care vizualizeaza pretul mediu al
camerelor libere pe data calendaristica;
6. sa se realizeze o interogare care permite adaugarea de date in tabela CLIENTI;
7. Sa se realizeze prin program tabelele CAMERE1 si CLIENTI1 cu aceeasi structura, cheia
primara si legatura dintre ele;
8. Sa se realizeze un program care calculeaza pretul mediu al camerelor cu numarul camerei
mai mare decat o anumita valoare.

2. Se consider baza de date

Hotel care conine urmtoarele tabele: Clienti si Camere. Structura

tabelelor este urmtoarea:


CLIENTI
Nume
Text
Numele clientului
NR_Buletin
Numeric
Format din 6 caractere
Serie_Buletin
TEXT
Format din doua litere mari
NR_Camera
Numeric
Numarul camerei
Cheia primara format din cmpurile: Serie_Buletin + Nr_Buletin
CAMERE
Numar_Camera
Numeric
Ocupat
Yes/NO
Pret
Numeric
De tip real cu trei zecimale
NR_Paturi
Numeric
Are numai valorile 1, 2 sau 3
Cheia Primar este format din cmpul Numar_Camera

PROBLEME EXAMEN VARA 2013


Se vor introduce 5 nregistrri n ambele tabele si se vor lega tabelele prin campuri cu date
comune.
1. S se realizeze o interogare care afieaz camerele in care sunt cazati clentii a caror nume
ncepe cu o anumit liter introdus intr-o fereastra cu parametrii;
2. S se realizeze o interogare care s afieze clienii care sunt cazai n camere cu numar de
paturi mai mare decat numarul mediu de paturi.
3. Sa se realizeze o interogare care afiseaza clentii cazati in camerele cu cel mai mic pret;
4. Sa se realizeze o interogare prin care se modifica datele din tabela CAMERE;
5. Sa se realizeze un formular care contine un obiect textbox in care se va introduce numarul
camerei. Cand se face dublu click pe acest obiect se va activa o interogare prin care se va
afisa numele clientului cazat in respectiva camera;
6. Sa se realizeze prin program tabelele CAMERE1 si CLIENTI1 cu aceeasi structura, cheia
primara si legatura dintre ele;
7. Sa se realizeze un program care calculeaza pretul mediu al camerelor cu numarul camerei
cuprins intre doua valori.

3. Se consider baza de date

Hotel care conine urmtoarele tabele: Clienti si Camere. Structura

tabelelor este urmtoarea:


CLIENTI
Nume
Text
Numele clientului
NR_Buletin
Numeric
Format din 6 caractere
Serie_Buletin
TEXT
Format din doua litere mari
NR_Camera
Numeric
Numarul camerei
Cheia primara format din cmpurile: Serie_Buletin + Nr_Buletin
CAMERE
Numar_Camera
Numeric
Ocupat
Yes/NO
Pret
Numeric
De tip real cu trei zecimale
NR_Paturi
Numeric
Are numai valorile 1, 2 sau 3
Cheia Primar este format din cmpul Numar_Camera
Se vor introduce 5 nregistrri n ambele tabele si se vor lega intre ele tabelele.
1. S se realizeze o interogare care calculeaza pretul mediu al camerelor cu doua paturi.;
2. S se realizeze o interogare prin care se vizualizeaza clienii cazai n camere cu dou paturi, si a
caror nume are pe a treia pozitie o anumita litera;
3. Sa se realizeze o interogare care permite adaugarea datelor in tabela Clienti;
4. Sa se realizeze o interogare prin care se pot modifica datele din tabela Camere;
5. Sa se realizeze o interogare care afiseaza clientii care au pretul camerei mai mic decat pretul
mediu al tuturo camerelor;
6. Sa se realizeze un formular care contine un obiect textbox in care se va introduce Nr camerei.
Cand se face dublu click pe acest obiect se va activa o interogare prin care se va afisa pretul
respectivei camere.
7. Sa se realizeze prin program tabelele CAMERE1 si CLIENTI1 cu aceeasi structura, cheia primara
si legatura dintre ele;
8. Sa se realizeze un program care calculeaza pretul mediu al camerelor cu numarul camerei mai mic
decat o anumita valoare.

4. Se consider baza de date


tabelelor este urmtoarea:
CLIENTI

Hotel care conine urmtoarele tabele: Clienti si Camere. Structura

PROBLEME EXAMEN VARA 2013


Nume
Text
Numele clientului
NR_Buletin
Numeric
Format din 6 caractere
Serie_Buletin
TEXT
Format din doua litere mari
NR_Camera
Numeric
Numarul camerei
Cheia primara format din cmpurile: Serie_Buletin + Nr_Buletin
CAMERE
Numar_Camera
Numeric
Ocupat
Yes/NO
Pret
Numeric
De tip real cu trei zecimale
NR_Paturi
Numeric
Are numai valorile 1, 2 sau 3
Cheia Primar este format din cmpul Numar_Camera
Se vor introduce 5 nregistrri n ambele tabele si se vor lega intre ele tabelele prin campuri cu
date de acelasi fel.
1. S se realizeze o interogare n care sunt vizualizate cmpurile: Nume, Numar_Camera si
NR_Paturi cu conditia: camerele sunt ocupate si pretul este cuprins intre doua valori ;
2. S se realizeze o interogare prin care se vizualizeaza pretul mediu al camerelor ocupate;
3. Sa se realizeze o interogare de actiune prin care se creaza o noua tabela ce contine datele despre
camerele cu doua paturi;
4. Sa se realizeze o interogare care afiseaza camerele ocupate care au pretul mai mic decat pretul
mediu al tuturor camerelor;
5. Sa se realizeze un formular care contine urmatoarele butoane: un buton prin care se apeleaza o
intergare care creaza o tabelea noua in care se gasesc camerele ocupate, un buton prin care se
apeleaza o interogare care permite modificarea datelor din tabela CAMERE, o interogare pin care
se sterg datele din tabela camere;
6. Sa se realizeze prin program tabelele CAMERE1 si CLIENTI1 cu aceeasi structura, cheia primara
si legatura dintre ele;
7. Sa se realizeze un program care calculeaza numarul de camere libere si numarul de camere
ocupate.

5. Se consider baza de date NHotel format din urmtoarele tabele: Nume_Hotel, Orase.

Structura
tabelelor este urmtoarea:
HOTEL
Nume_Hotel
Text
Numele hotelului
Categoria
Numeric
Poate contine numai cifrele 1, 2 sau 3
Localitate
Text
Localitatea in care se gaseste hotelul
Nr_Locuri
Numeric
Numarul de locuri din hotel
Cheia primara este format din cmpurile Nume_Hotel si Localitate
Orase
Nume_Oras
Text
Numele orasului in care se gaseste hotelul
Nume_Judet
Text
Format din doua caractere
Numar_loc
Numeric
Numarul de locuitori al orasului
Cheia primara format din cmpul Nume_Oras
Se vor introduce maxim 5 inregistrari in tabele si se vor lega intre ele prin campuri cu date comune.
1. S se realizeze o interogare pentru vizualizarea: numelui, numrul de locuri, categoria unui
anumit hotel. Numele hotelului este introdus de la tastatur intr-o fereastra cu parametrii.
2. S se realizeze o interogare care afieaz numele oraselor in care se gasesc hotelurile care au cea
mai mare categorie;
3. Sa se realizeze o interogare care calculeaza numarul mediu de locuri in hotelurile dintr-o anumita
localitate;

PROBLEME EXAMEN VARA 2013


4. Sa se realizeze o interogare de tip tabel incrucisat care afiseaza numarul total de locuri din hoteluri
pe orase;
5. S se realizeze un formular prin care sunt vizualizate datele din interogarea de la punctul 2 si 3
folosind butoane de comanda si macroinstructiuni;
6. Sa se realizeze un formular care contine un obiect textbox in care se introduce numele unui oras si
un buton de comanda care in procedura click contine o interogare prin care se vizualizeaza
hotelurile din orasul introdus in obiectul textbox;
7. Sa se realizeze prin program tabelele HOTEL1 si ORASE1, cu aceeasi structura cu a celor din
problema, cheia primara si legatura dintre ele;
8. Sa se realizeze un program VBA, care calculeaza numarul de locuri al hotelurilor dintr-un anumit
oras

6. Se consider baza de date NHotel format din urmtoarele tabele: Nume_Hotel, Orase. Structura
tabelelor este urmtoarea:
HOTEL
Nume_Hotel
Text
Numele hotelului
Categoria
Numeric
Poate contine numai cifrele 1, 2 sau 3
Localitate
Text
Localitatea in care se gaseste hotelul
Nr_Locuri
Numeric
Numarul de locuri din hotel
Cheia primara este format din cmpurile Nume_Hotel si Localitate
Orase
Nume_Oras
Text
Numele orasului in care se gaseste hotelul
Nume_Judet
Text
Format din doua caractere
Numar_loc
Numeric
Numarul de locuitori al orasului
Cheia primara format din cmpul Nume_Oras
Se vor introduce maxim 5 inregistrari in tabele si se vor lega intre ele.
1. S se realizeze o interogare care afieaz hotelurile din localitatea cu cel mai mare numar de
locuitori;
2. S se realizeze o interogare care afieaz judetul in care se gaseste hotelul cu cel mai mic numar
de locuri;
3. Sa se realizeze o interogare de actiune prin care se poate sterge o inregistrare din tabela HOTEL;
4. Sa se realizeze o interogare care afiseaza hotelurile din localitatile care au numarul de locuitori
cuprins intre doua valori;
5. Sa se realizeze o interogare care afiseaza numarul total al locuitorilor din orase pe judete.
6. Sa se realizeze o interogare care realizeaza un clasament al numarului de locuitori pe judete;
7. Sa se realizeze prin program tabelele HOTEL1 si ORASE1, cu aceeasi structura cu a celor din
problema, cheia primara si legatura dintre ele;
8. Sa se realizeze un program VBA, care calculeaza numarul de locuri al hotelurilor care au o
anumita clasificare

7.

Se consider baza de date NHotel format din urmtoarele tabele: Nume_Hotel, Orase. Structura
tabelelor este urmtoarea:
HOTEL
Nume_Hotel
Text
Numele hotelului
Categoria
Numeric
Poate contine numai cifrele 1, 2 sau 3
Localitate
Text
Localitatea in care se gaseste hotelul
Nr_Locuri
Numeric
Numarul de locuri din hotel
Cheia primara este format din cmpurile Nume_Hotel si Localitate
Orase

PROBLEME EXAMEN VARA 2013


Nume_Oras
Text
Numele orasului in care se gaseste hotelul
Nume_Judet
Text
Format din doua caractere
Numar_locuitori
Numeric Numarul de locuitori al orasului
Cheia primara format din cmpul Nume_Oras
Se vor introduce maxim 5 inregistrari in tabele si se vor lega tabelele intre ele.
1. S se realizeze o interogare prin care sunt vizualizate informaiile referitoare la numele unui
anumit hotel, dintr-un anumit ora. Numele hotelului i al oraului este introdus de la tastatur
intr-o fereastra cu parametrii;
2. S se realizeze o interogare de aciune prin care este realizat o nou tabel care conine numele
hotelurilor dintr-un anumit jude. Numele judeului este introdus de la tastatur intr-o fereastra.
3. Sa se realizeze o interogare care realizeaza suma numarului de locuitori al oraselor dintr-un anumit
judet;
4. Sa se realizeze o interogare care afiseaza orasele din judetele care au numarul de locuitori mai
mare decat numarul mediu de locuitori;
5. Sa se realizeze o interogare care afiseaza cate orase au numarul de locuitori mai mic decat o
anumita valoare;
6. Sa se realizeze prin program tabelele HOTEL1 si ORASE1, cu aceeasi structura cu a celor din
problema, cheia primara si legatura dintre ele;
7. Sa se realizeze un program VBA, care calculeaza numarul de locuitori al oraselor dintr-un anumit
judet.

8. Se consider baza de date NHotel format din urmtoarele tabele: Nume_Hotel, Orase.

Structura

tabelelor este urmtoarea:


HOTEL
Nume_Hotel
Text
Numele hotelului
Categoria
Numeric
Poate contine numai cifrele 1, 2 sau 3
Localitate
Text
Localitatea in care se gaseste hotelul
Nr_Locuri
Numeric
Numarul de locuri din hotel
Cheia primara este format din cmpurile Nume_Hotel si Localitate
Orase
Nume_Oras
Text
Numele orasului in care se gaseste hotelul
Nume_Judet
Text
Format din doua caractere
Numar_loc
Numeric
Numarul de locuitori al orasului
Cheia primara format din cmpul Nume_Oras
Se vor introduce maxim 5 inregistrari in tabele si se vor lega intre ele tabelele.
1. S se realizeze o interogare de aciune prin care se introduc inregistrri noi n tabela Nhotel;
2. S se realizeze o interogare de aciune prin care se creaz o tabel nou n care sunt memorate
informaiile despre hotelurile de o anumit categorie.
3. Sa se realizeze o interogare prin care se vizualizeaza hotelurile din orasele cu cel mai mic numar
de locuitori;
4. Sa se realizeze un formular care contine butoane care apeleaza interogari prin care se realizeaza
operatiile fundamentale pentru tabela HOTEL;
5. Sa se realizeze o interogare tabel incrucisat care vizualizeaza pe linie hotelurile iar pe coloane
localitatile si nr de locuri;
6. Sa se realizeze un formular care contine un obiect textbox in care se va introduce numarul de
locuitori si un buton de comanda care in metoda click contine o interogare prin care se se vor afisa
hotelurile din orasele cu numarul de locuitori tastat.
7. Sa se realizeze prin program tabelele HOTEL1 si ORASE1, cu aceeasi structura cu a celor din
problema, cheia primara si legatura dintre ele;

PROBLEME EXAMEN VARA 2013


8. Sa se realizeze un program VBA, care calculeaza numarul mediu de locuri al hotelurilor dintr-un
anumit oras

9.

Se consider o agenie de turism care organizeaz diferite activiti n ar i strintate. Baza de


date se numete Turism i conine urmtoarele tabele: Clieni, ExIntern, ExExtern. Structura
tabelelor este urmtoarea:
CLIENTI
Cod_Client
Numeric
Codul clientului
Nume_Client
Text
Numele clientului
Cod_Excursie
Text
Codul excursiei. Pentru excursii interne are pe prima pozitie
litera I, pentru excursii externe are pe prima pozitie litera E
Cheia primar este format din cmpul Cod_Client
EXINTERN
Cod_Excursie
Text
Codul excursiilor interne
Destinatie
Text
Data_Excursie
Date/Time
Data excursiei
Pret
Numeric
Camp numeric cu doua zecimale
Cheia primar este format din cmpul Cod_Excursie
EXEXTERN
Cod_Excursie
Text
Codul excursiei externe
Destinatie
Text
Data_Excursie
Date/Time
Data excursiei
Pret
Numeric
Camp numeric cu doua zecimale
Cheia primar este format din cmpul Cod_Excursie
Se vor introduce maxim 5 inregistrari in tabele, se vor lega intre ele tabelele
1. S se realizeze o interogare care afiseaza numele persoanelor participante la excursii interne cu
pretul cuprins intre doua valori. Se va afisa numele clientului, destinaia excursiei interne, pretul
excursiei si data excursiei.
2. S se realizeze o interogare care afiseaza clientii inscrisi la excursia interna cu cel mai mare pret.
Se va folosi funcia agregat MAX;
3. Sa se realizeze o interogare prin care se vor afisa clientii participanti la excursiile externe care au
pretul mai mare decat pretul mediu al excursiilor externe;
4. Sa se realizeze un formular care contine butoane care apeleaza interogari prin care se realizeaza
operatiile fundamentale pentru tabela clienti;
5. Sa se realizeze o interogare prin care se vizualizeaza excursiile interne si externe care au data
excursiei egala cu data curenta;
6. Sa se realizeze prin program tabelele CLIENTI1 si EXINTERN1, cu aceeasi structura cu a celor
din problema, cheia primara si legatura dintre ele;
7. Sa se realizeze un program VBA, care calculeaza costul mediu al excursiilor interne.

10. Se consider o agenie de turism care organizeaz diferite activiti n ar i strin tate. Baza de
date se numete Turism i conine urmtoarele tabele: Clieni, ExIntern, ExExtern. Structura
tabelelor este urmtoarea:
CLIENTI
Cod_Client
Numeric
Codul clientului
Nume_Client
Text
Numele clientului
Cod_Excursie
Text
Codul excursiei. Pentru excursii interne are pe prima pozitie
litera I, pentru excursii externe are pe prima pozitie litera E
Cheia primar este format din cmpul Cod_Client
EXINTERN

PROBLEME EXAMEN VARA 2013


Cod_Excursie
Text
Codul excursiilor interne
Destinatie
Text
Data_Excursie
Date/Time
Data excursiei
Pret
Numeric
Camp numeric cu doua zecimale
Cheia primar este format din cmpul Cod_Excursie
EXEXTERN
Cod_Excursie
Text
Codul excursiei externe
Destinatie
Text
Data_Excursie
Date/Time
Data excursiei
Pret
Numeric
Camp numeric cu doua zecimale
Cheia primar este format din cmpul Cod_Excursie
Se vor introduce maxim 5 inregistrari in tabele si se vor lega acestea intre ele
1. S se realizeze o interogare care afieaz numele persoanelor participante la excursii externe. Se
va afia numele clientului, numele excursiei externe i data excursiei;
2. Sa se realizeze o interogare care afiseaza excursiile interne din acelasi an;
3. Sa se realizeze o interogare care afiseaza un clasament descrescator al sumelor incasate la
excursiile interne;
4. S se realizeze o interogare care afieaz clienii nscrii la excursia intern cu cel mai mic pret;
5. Sa se realizeze o interogare tabel incrucisat care vizualizeaza destinatia excursiilor interne pe luni
calendaristice si pretul mediu al acestora;
6. Se va realiza un formular prin care se vor vizualiza datele din tabela Exextern executand click pe
un buton de comanda. Formularul va contine un buton prin care se va apela interogarea de la
punctul 2 si un buton prin care se va termina aplicatia.;
7. Sa se realizeze prin program tabelele CLIENTI1 si EXINTERN1, cu aceeasi structura cu a celor
din problema, cheia primara si legatura dintre ele;
8. Sa se realizeze un program VBA, care calculeaza costul mediu al excursiilor externe.

11. Se consider o agenie de turism care organizeaz diferite activiti n ar i strintate. Baza de
date se numete Turism i conine urmtoarele tabele: Clieni, ExIntern, ExExtern. Structura
tabelelor este urmtoarea:
CLIENTI
Cod_Client
Numeric
Codul clientului
Nume_Client
Text
Numele clientului
Cod_Excursie
Text
Codul excursiei. Pentru excursii interne are pe prima pozitie
litera I, pentru excursii externe are pe prima pozitie litera E
Cheia primar este format din cmpul Cod_Client
EXINTERN
Cod_Excursie
Text
Codul excursiilor interne
Destinatie
Text
Data_Excursie
Date/Time
Data excursiei
Pret
Numeric
Camp numeric cu doua zecimale
Cheia primar este format din cmpul Cod_Excursie
EXEXTERN
Cod_Excursie
Text
Codul excursiei externe
Destinatie
Text
Data_Excursie
Date/Time
Data excursiei
Pret
Numeric
Camp numeric cu doua zecimale
Cheia primar este format din cmpul Cod_Excursie
Se vor introduce maxim 5 inregistrari in tabele si se vor lega intre ele.

PROBLEME EXAMEN VARA 2013


1. S se realizeze o interogare care afieaz toate excursiile interne i externe care au loc ntr-o
anumit lun;
2. S se realizeze o interogare care afieaz toate excursiile interne care au o anumit destinaie si au
diferenta dintre data curenta si data excursiei mai mare decat 2 luni.
3. Sa se realizeze o interogare tabel incrucisat care vizualizeaza destinatia excursiilor externe pe luni
calendaristice si pretul total in cazul excursiilor cu aceeasi destinatie;
4. Sa se realizeze o interogare care afiseaza un clasament crescator al sumelor incasate la excursiile
externe;
5. Sa se realizeze un formular care permite realizarea operatiilor de adaugare, modificare, stergere de
date in tabela Clienti folosind interogari apelate prin butoane de comanda;
6. Sa se realizeze o macroinstructiune prin care se vor deschide tabelele bazei de date in ferestre
pozitionate diferit pe ecran. Inainte de deschiderea fisierelor se va transmite un mesaj.
7. Sa se realizeze prin program tabelele CLIENTI1 si EXINTERN1, cu aceeasi structura cu a celor
din problema, cheia primara si legatura dintre ele;
8. Sa se realizeze un program VBA, care calculeaza costul total al excursiilor externe.

12. Se consider o agenie de turism care organizeaz diferite activiti n ar i strintate. Baza de
date se numete Turism i conine urmtoarele tabele: Clieni, ExIntern, ExExtern. Structura
tabelelor este urmtoarea:
CLIENTI
Cod_Client
Nume_Client
Cod_Excursie

Numeric
Text
Text

Codul clientului
Numele clientului
Codul excursiei. Pentru excursii interne are pe prima pozitie
litera I, pentru excursii externe are pe prima pozitie litera E
Cheia primar este format din cmpul Cod_Client
EXINTERN
Cod_Excursie
Text
Codul excursiilor interne
Destinatie
Text
Data_Excursie
Date/Time
Data excursiei
Pret
Numeric
Camp numeric cu doua zecimale
Cheia primar este format din cmpul Cod_Excursie
EXEXTERN
Cod_Excursie
Text
Codul excursiei externe
Destinatie
Text
Data_Excursie
Date/Time
Data excursiei
Pret
Numeric
Camp numeric cu doua zecimale
Cheia primar este format din cmpul Cod_Excursie
1. S se realizeze o interogare care afieaz persoanele participante la o excursie intern a crei nume
ncepe cu o anumit liter;
2. S se realizeze o interogare care afieaz numrul de persoane nscrise la o excursie care are un
anumit cod;
3. Sa se realizeze o interogare care afiseaza un clasament descrescator al sumelor incasate la
excursiile interne;
4. Sa se realizeze o interogare care afiseaza numarul de paricipanti la o anumit excursie interna;
5. Sa se realizeze o interogare tabel incrucisat care vizualizeaza destinatia excursiilor externe pe luni
calendaristice si pretul acestora;
6. Sa se realizeze un program VBA care calculeaza pretul total al excursiilor interne si externe;
7. Sa se realizeze un formular prin care intr-un obiect textbox se va tasta data excursiei. In formular
exista un buton de comanda. In metoda click a acestuia se va scrie o interogare prin care se vor
afisa toti clientii participanti la excursii interne in data calendaristica tastata.

PROBLEME EXAMEN VARA 2013

13.

Se consider o baz de date cu numele Product format din urmtoarele fiiere: Produse,
Comenzi, Clienti cu urmtoarea structur:
Produse
Nr_prod
Numeric
Numarul produsului
Nume_Prod
Text
Numele produsului
Pret_Prod
Numeric
Numeric cu trei zecimale
Cantitate_prod
Numeric
Format din 6 caractere numerice sau spatiu
Cheia primar este format din cmpul Nr_prod
Comenzi:
Cod_Client
Numeric
Codul clientului
Nr_prod
Numeric
Numarul produsului
Cod_Cda
Numeric
Achitat
yes/no
Data_Cda
Date/Time
Egala cu data curenta
Cheia primar este format din cmpul Cod_Cda.
Clieni
Cod_Client
Numeric
Codul clientului
Nume_Client
Text
Adresa
Text
Judet
Text
Numele judetului format din doua caractere
Nr Telef
Text
Format din 4 caractere pentru prefix sase caractere pentru
numar
Cheia primar este format din cmpurile Nume Client i Adresa.
Se vor introduce maximum 5 inregistrari in tabele si se vor lega intre ele.
1. S se realizeze o interogare prin care s se vizualizeze produsele comandate de un anumit client;
2. S se realizeze o interogare prin care s se vizualizeze clientul care are comanda cu valoarea cea
mai mare. Valoarea este egal cu produsul dintre cantitate i pre. Se va folosi funcia agregat
Max;
3. Sa se realizeze o interoare care afiseaza clientii care au comandat produse care au pretul mai mare
decat pretul mediu al produselor;
4. Sa se realizeze o interogare care afiseaza descrescator, valoarea produselor de pe facturile achitate;
5. sa se realizeze o interogare care calculeazq numarul de produse comandate de clientii dintr-un
anumit judet;
6. Sa se realizeze un formular care contine butoane de comanda care vor apela interogari ce permit
realizarea operatiilor fundamentale pentru tabela PRODUSE;
7. Sa se realizeze un formular care permite introducerea numelui judetului. Daca se face dublu click
pe obiectul in care se introduce numele judetului, se va activa o interogare prin care se vor afisa
produsele comandate de catre clientii din judetul respectiv;
8. Sa se realizeze un program VBA care calculeaza pretul mediu al produselor cu Nr_prod mai mare
decat o anumita valoare.

14.

Se consider o baz de date cu numele Product format din urmtoarele fiiere: Produse,
Comenzi, Clienti cu urmtoarea structur:
Produse
Nr_prod
Numeric
Numarul produsului
Nume_Prod
Text
Numele produsului
Pret_Prod
Numeric
Numeric cu trei zecimale
Cantitate_prod
Numeric
Format din 6 caractere numerice sau spatiu

PROBLEME EXAMEN VARA 2013


Cheia primar este format din cmpul Nr_prod
Comenzi:
Cod_Client
Numeric
Codul clientului
Nr_prod
Numeric
Numarul produsului
Cod_Cda
Numeric
Achitat
yes/no
Data_Cda
Date/Time
Egala cu data curenta
Cheia primar este format din cmpul Cod_Cda.
Clieni
Cod_Client
Numeric
Codul clientului
Nume_Client
Text
Adresa
Text
Judet
Text
Numele judetului de domiciliu format din doua caractere
Nr Telef
Text
Format din 4 caractere pentru prefix sase caractere pentru
numar
Cheia primar este format din cmpurile Nume Client i Adresa.
Se vor introduce maximum 5 inregistrari in tabele si se vor lega intre ele
1. S se realizeze o interogare care calculeaz valoarea medie a produselor comandate care au data
comenzi mai mic dect data curent;
2. S se realizeze o interogare care vizualizeaz suma valorilor comenzilor achitate. Valoarea este
egal cu produsul dintre cantitate i pre.
3. Sa se realizeze o interogare tabel incrucisat care permite vizualizarea comenzilor (Cod_cda) pe
data calendaristica (Data_cda);
4. Sa se realizeze o interogare care calculeaza pretul mediu al produselor comandate de clienti
grupate pe judetul de domiciliu al clientului;
5. Sa se realizeze un formular care contine butoane de comanda care vor apela interogari ce permit
realizarea operatiilor fundamentale pentru tabela CLIENTI;
6. Sa se realizeze un formular care contine butoane pentru: apelul interogarilor de la punctele 1, 2, 3
precum si pentru sfarsitul aplicatiei folosind macroinstructiuni;
7. Sa se realizeze un program VBA care calculeaza pretul mediu al produselor cu Nr_prod mai mic
decat o anumita valoare.

15.

Se consider o baz de date cu numele Product format din urmtoarele fiiere: Produse,
Comenzi, Clienti cu urmtoarea structur:
Produse
Nr_prod
Numeric
Numarul produsului
Nume_Prod
Text
Numele produsului
Pret_Prod
Numeric
Numeric cu trei zecimale
Cantitate_prod
Numeric
Format din 6 caractere numerice sau spatiu
Cheia primar este format din cmpul Nr_prod
Comenzi:
Cod_Client
Numeric
Codul clientului
Nr_prod
Numeric
Numarul produsului
Cod_Cda
Numeric
Achitat
yes/no
Data_Cda
Date/Time
Egala cu data curenta
Cheia primar este format din cmpul Cod_Cda.
Clieni

PROBLEME EXAMEN VARA 2013


Cod_Client
Nume_Client
Adresa
Judet
Nr Telef

Numeric
Text
Text
Text
Text

Codul clientului

Numele judetului format din doua caractere


Format din 4 caractere pentru prefix sase caractere pentru
numar
Cheia primar este format din cmpurile Nume Client i Adresa.
Se vor introduce maximum 5 inregistrari in tabele si se vor lega tabelele intre ele.
1. S realizeze o interogare prin care se vizualizeaz clientul care a comandat produsul, cu preul cel
mai mare;
2. S se realizeze o interogare care afieaz preul mediu al produselor comandate ntr-o anumit zi.
Valoarea este egal cu produsul dintre cantitate i pre;
3. Sa se realizeze o interogare care vizualizea produsele care apar pe facturile care au data comenzii
mai mica cu un anumit numar de luni decat data curenta;
4. Sa se realizeze o interogare de tip tabel incrucisat care afiseaza pretul mediu al produselor pe
facturile achitate;
5. Sa se realizeze un formular care contine butoane de comanda pentru vizualizarea interogarilor de
la punctele 1,2,3 si 4;
6. Sa se realizeze un program VBA care calculeaza pretul total al produselor cu Nr_prod cuprins
intre doua valori.

16.

Se consider o baz de date cu numele Product format din urmtoarele fiiere: Produse,
Comenzi, Clienti cu urmtoarea structur:
Produse
Nr_prod
Numeric
Numarul produsului
Nume_Prod
Text
Numele produsului
Pret_Prod
Numeric
Numeric cu trei zecimale
Cantitate_prod
Numeric
Format din 6 caractere numerice sau spatiu
Cheia primar este format din cmpul Nr_prod
Comenzi:
Cod_Client
Numeric
Codul clientului
Nr_prod
Numeric
Numarul produsului
Cod_Cda
Numeric
Achitat
yes/no
Data_Cda
Date/Time
Egala cu data curenta
Cheia primar este format din cmpul Cod_Cda.
Clieni
Cod_Client
Numeric
Codul clientului
Nume_Client
Text
Adresa
Text
Judet
Text
Numele judetului format din doua caractere
Nr Telef
Text
Format din 4 caractere pentru prefix sase caractere pentru
numar
Cheia primar este format din cmpurile Nume Client i Adresa.
Se vor introduce maximum 5 inregistrare in tabele si se vor lega tabelel intre ele.
1. S se realizeze o interogare care afieaz numele i adresa clientului care a comandat un anumit
produs cu un anumit pret si aflat intr-o anumita cantitate. Numele produsului este introdus de la
tastatur;

PROBLEME EXAMEN VARA 2013


2. S se realizeze o interogare care afieaz numele produselor care ncep cu o anumit liter si au
pretul cuprins intre doua valori;
3. Sa se realizeze o interogare care creaza o tabela noua in care se gasesc produsele comandate de un
anumit client si data comenzii este mai mica decat data curenta cu 7 zile;
4. Sa se realizeze o interogare care permite introducerea unei inregistrari noi in tabela Clienti din
ferestre cu parametrii;
5. S se realizeze un formular care contine un buton de comanda care in procedura OnClick contine
o interogare care afiseaza comenzile achitate;
6. Sa se realizeze o interogare care vizualizea produsele care apar pe facturile care au data comenzii
mai mica cu un anumit numar de zile decat data curenta;
7. Sa se realizeze prin program tabelele PRODUSE1 si COMENZI1, cu aceeasi structura cu a celor
din problema, cheia primara si legatura dintre ele;

17. Se consider baza de date

Raport_cercetare format din 2 tabele : Facultati i Activitate ce au

urmtoarea structur :
Faculti
Nr_crt
Numeric
Nume_oras
Sir de caractere
Den_Facult
Sir de caractere
Nr_cadre
Numeric
Cheia primara este cmpul den_facult

Denumirea orasului
Denumirea facultatii
Numrul de cadre didactice

Activitate
Facult

Sir de caractere

Cadre_didactice
Sir de caractere
Publicatii
Sir de caractere
Contr_cercet
Numeric
Cheia primara este formata din cmpurile facult i autori
Se vor introduce maxim cinci inregistrari in fisier.

Denumirea facultatii format din 20


caractere mari
Numele autorilor din litere mari
Denumirea cartilor publicate
Numrul de contracte

1. S se realizeze un formular ce permite vizualizarea datelor din cele 2 tabele i un buton de


comanda Verificare care apeleaza o interogare ce permite vizualizarea autorilor si
publicaiilor acestora in functie de denumirea facultatii ce va fi introdusa de la tastatura,
intr-o fereastra cu parametrii;
2. Sa se realizeze o interogare care are cel mai mare numar de contracte;
3. Sa se realizeze o interogare care vizualizeaza facultatile care au un numar de cadre didactice
mai mare decat numarul mediu de cadre didactice pe facultati;
4. Se considera un formular contine un buton de comanda Nume_ora care va apela o
interogare care afieaz cadrele didactice de la facultatile dintr-un oras, precum si publicatiile
si contractele acestora. Numele orasului se va introduce intr-un obiect textbox existent in
formular;
5. Sa se realizeze o interogare care afiseaza cadrele didactice de la facultatea cu numarul cel mai
mare de cadre didactice;
6. Se va realiza o interogare Crosstab, care va afisa cadrele didactice grupate pe facultati;
7. Sa se realizeze un program VBA care calculeaza numarul total de cadre didactice;
8. Sa se realizeze prin program tabelele FACULTATI1 si ACTIVITATE1, cu aceeasi structura cu
a celor din problema, cheia primara si legatura dintre ele.

18. Se consider baze de date Marketing ce conine tabelele


FORTE_INTERNE. Structura acestor tabele este urmtoarea :

MACROMEDIUL, MICROMEDIUL,

PROBLEME EXAMEN VARA 2013


Macromediul
Mediul_soc
Sir de caractere
Mediul social
Mediul_ec
Sir de caractere
Mediul economic
Firma_macro
Sir de caractere
Numele firmei
Mediul_cultural
Sir de caractere
Mediul cultural
Cheia primara este formata din cmpul mediul economic
Micromediul extern
Furnizori
Sir de caractere
Clienti
Sir de caractere
Intermediari
Sir de caractere
Firma_micro
Sir de caractere
Cheia primara este formata din campurile Clieni si Firma
Forte_interne
Nume_firma
Sir de caractere
Numele firmei
Resurse
Sir de caractere
Resurse umane
Sit_financ
Numeric
Situaia financiar
Cheia primara este formata din campul Nume_firma si Sit_financ

Se vor lega intre ele cele trei tabele ;


1. S se construiasc formularul din figura urmatoare.
2. Sa se realizeze o interogare cae afiseaza Firma_macro cu cea mai buna situatie financiara;
3. Sa se realizeze o interogare prin care se afiseaza firmele_micro care au situatia financiara mai
buna decat media situatiei financiare a tuturor firmelor;
4. Butonul Mediul intern va activa o interogare care s afieze toi furnizorii, resursele umane
si situatia financiara a unui anumit client introdus de la tastatur intr-o fereastra cu
parametrii;
5. Pentru butonul Micromediul extern sa se realizeze o interogare care afiseaza clientii unei
firme ce are pe a patra pozitie a numelui firmei o anumita litera si are o anumita situatie
financiara. Pentru butonul Iesire se va inchide formularul;
6. Pentru butonul de comanda Macromediul extern se va activa un program VBA care permite
realizarea actiunilor de modificare, adaugare si stergere de date pentru tabela cu numele
identic cu al butonului;

19.

Se consider baza de date GLOB


structur:
Continente
Nume
Sir de caractere
Suprafa
Numeric
Nr_loc
Numeric
Cheia primara este campul Nume

cu tabelele CONTINENTE SI TARI ce au urmtoarea


Denumire continent
Suprafata
Numrul de locuitori

Se vor afisa litera mari


Camp numeric de 10 caractere
Cmp numeric de 6 caractere

PROBLEME EXAMEN VARA 2013


Tri
Nume_continent
Numr_loc
Nume_tari
Supraf

Sir de caractere
Numeric
Sir de caractere
Numeric

Denumire continent
Numr de locuitori
Denumire tri
Suprafata

Se vor afisa litera mari


Cmp numeric de 6 caractere
Se vor afisa litera mari
Camp numeric de 10 caractere dintre
care doua zecimale

Forme_ref
Sir de caractere
Forme de relief
Orase
Sir de caractere
Denumire orase
Se vor afisa litera mari
Cheia primara este formata din campul Nume_tri
1. Se vor lega intre ele cele doua tabele.
2. Se va realiza o interogare care afiseaza tarile din continentele a caror nume incepe cu o anumita
litera si au suprafata cuprinsa intre doua valori;
3. Sa se realizeze o interogarea care afiseaza tarile cu suprafata mai mare decat suprafata medie a
continentelor;
4. Sa se realizeze interogari de actiune pentru adaugarea, modificarea si stergerea datelor in tabela
Tari;
5. Sa se scrie un program VBA care calculeaza numarul mediu de locuitori din tarile de pe un anumit
continent;
6. Sa se realizeze prin program Tabelele TARI1 si Continente1 cu aceeasi structura cu a tabelellor din
problema, cu aceeasi cheie primara si cu legatura dintre ele.

20.

Se consider o baz de date cu numele Product format din urmtoarele fiiere: Produse,
Comenzi, Clienti cu urmtoarea structur:
Produse
Nr_prod
Numeric
Numarul produsului
Nume_Prod
Text
Numele produsuluiS
Pret_Prod
Numeric
Numeric cu trei zecimale
Cantitate_prod
Numeric
Format din 6 caractere numerice sau spatiu
Cheia primar este format din cmpul Nr_prod
Comenzi:
Cod_Client
Numeric
Codul clientului
Nr_prod
Numeric
Numarul produsului
Cod_Cda
Numeric
Achitat
yes/no
Data_Cda
Date/Time
Data comenzii
Cheia primar este format din cmpul Cod_Cda.
Clieni
Cod_Client
Numeric
Codul clientului
Nume_Client
Text
Adresa
Text
Judet
Text
Numele judetului format din doua caractere
Nr Telef
Text
Format din 4 caractere pentru prefix sase caractere pentru
numar
Cheia primar este format din cmpurile Nume Client i Adresa.
Se vor introduce maximum 5 inregistrare in tabele si se vor lega intre ele prin campuri cu date
comune.
1. S se realizeze o interogare care afieaz valoarea medie a facturilor neachitate;
2. S se realizeze o interogare care afieaz numele produselor comandate ntr-o anumita data
calendaristica;
3. Sa se realizeze o interogare tabel incrucisat prin care se vizualizeaza clientii pe judete si valoarea
produsului (pret*cantitate) ;

PROBLEME EXAMEN VARA 2013


4. Sa se realizeze o interogare care afiseaza numarul comenzilor dintr-o anumita zi. Data se va
introduce intr-o fereastra cu parametrii;
5. Sa se realizeze o interogare prin care se pretul mediu al produselor de pe comenzi grupate dupa
data calendaristica;
6. Sa se realizeze un formular care contine un obiect textbox si un buton de comanda. In obiectul
textbox se va tasta numele clientului. Butonul de comanda va apela interogarea ce va afisa
produsele comandate de respectivul client. Interogarea se gaseste in baza de date si va folosi
obiectul textbox in care s-a introdus numele clientului;
7. Sa se realizeze un formular prin care se tasteaza intr-un obiect textbox prefixul unui numar de
telefon. In formular exista un buton de comanda, cand se face click pe acest buton se afiseaza
produsele comandate de catre clientii cu acelasi prefix la numarul de telefon;
8. Sa se scrie un program VBA care permite realizarea operatiilor fundamentale asupra tabelei
CLIENTI.

21.

Se consider o baz de date cu numele Product format din urmtoarele fiiere: Produse,
Comenzi, Clienti cu urmtoarea structur:
Produse
Nr_prod
Numeric
Numarul produsului
Nume_Prod
Text
Numele produsuluiS
Pret_Prod
Numeric
Numeric cu trei zecimale
Cantitate_prod
Numeric
Format din 6 caractere numerice sau spatiu
Cheia primar este format din cmpul Nr_prod
Comenzi:
Cod_Client
Numeric
Codul clientului
Nr_prod
Numeric
Numarul produsului
Cod_Cda
Numeric
Achitat
yes/no
Data_Cda
Date/Time
Data comenzii
Cheia primar este format din cmpul Cod_Cda.
Clieni
Cod_Client
Numeric
Codul clientului
Nume_Client
Text
Adresa
Text
Judet
Text
Numele judetului format din doua caractere
Nr Telef
Text
Format din 4 caractere pentru prefix sase caractere pentru
numar
Cheia primar este format din cmpurile Nume Client i Adresa.
Se vor introduce maximum 5 inregistrari in tabele si se vor lega intre ele
1. S se realizeze o interogare care afieaz cantitatea total dintr-un anumit produs, comandat ntro zi. Se va folosi funcia agregat SUM.
2. S se realizeze o interogare care afieaz valoarea produselor comandate de un client care are un
anumit prefix la numarul de telefon. Valoare=Cant_Prod*Pret_Prod
3. Sa se realizeze o interogare prin care se pot introduce date in tabela Produse folosind ferestre cu
parametrii;
4. Realizati o interogare de tip crosstab care calculeaza pretul mediu al produselor de pe comenzile
achitate, pe data calendaristica;
5. Sa se realizeze un program VBA care afiseaza numarul de comenzi achitate;
6. Realizati un formular care preia intr-un obiect textbox numele judetului. Daca se apasa tasta enter
dupa tastarea numelui judetului se va activa un program in care se afiseaza clientii din acel judet;

PROBLEME EXAMEN VARA 2013

22.

Se consider o baz de date cu numele Product format din urmtoarele fiiere: Produse,
Comenzi, Clienti cu urmtoarea structur:
Produse
Nr_prod
Numeric
Numarul produsului
Nume_Prod
Text
Numele produsuluiS
Pret_Prod
Numeric
Numeric cu trei zecimale
Cantitate_prod
Numeric
Format din 6 caractere numerice sau spatiu
Cheia primar este format din cmpul Nr_prod
Comenzi:
Cod_Client
Numeric
Codul clientului
Nr_prod
Numeric
Numarul produsului
Cod_Cda
Numeric
Achitat
yes/no
Data_Cda
Date/Time
Data comenzii
Cheia primar este format din cmpul Cod_Cda.
Clieni
Cod_Client
Numeric
Codul clientului
Nume_Client
Text
Adresa
Text
Judet
Text
Numele judetului format din doua caractere
Nr Telef
Text
Format din 4 caractere pentru prefix sase caractere pentru
numar
Cheia primar este format din cmpurile Nume Client i Adresa.
Se vor introduce maximum 5 inregistrari in tabele si se vor lega acestea intre ele
1. S se realizeze o interogare care afieaz clienii domiciliai ntr-un anumit judet si care au un
anumit prefix la numarul de telefon;
2. S se realizeze o interogare care afieaz produsele care au fost comandate de clienii domiciliai
n aceai localitate, in aceeasi luna calendaristica;
3. Sa se realizeze o interogare de tip tabel incrucisat in care se vizualizeaza comenzile pe data
calendaristica si numarul produsului
4. Sa se realizeze o interogare prin care se vizualizeaza clientii care au comandat produsele aflate in
cantitatea cea mai mica;
5. Scrieti un program VBA care afiseaza numarul clientilor dintr-un anumit judet;
6. Scrieti cod VBA prin care determinati pretul total al produselor care au Nr_prod cuprins intre doua
valori numerice.

23.

Se consider o baz de date cu numele Product format din urmtoarele fiiere: Produse,
Comenzi, Clienti cu urmtoarea structur:
Produse
Nr_prod
Numeric
Numarul produsului
Nume_Prod
Text
Numele produsului
Pret_Prod
Numeric
Numeric cu trei zecimale
Cantitate_prod
Numeric
Format din 6 caractere numerice sau spatiu
Cheia primar este format din cmpul Nr_prod
Comenzi:
Cod_Client
Numeric
Codul clientului
Nr_prod
Numeric
Numarul produsului
Cod_Cda
Numeric
Achitat
yes/no

PROBLEME EXAMEN VARA 2013


Data_Cda
Date/Time
Data comenzii
Cheia primar este format din cmpul Cod_Cda.
Clieni
Cod_Client
Numeric
Codul clientului
Nume_Client
Text
Adresa
Text
Judet
Text
Numele judetului format din doua caractere
Nr Telef
Text
Format din 4 caractere pentru prefix sase caractere pentru
numar
Cheia primar este format din cmpurile Nume Client i Adresa.
Se vor introduce maximum 5 inregistrare in tabele si se vor lega intre ele prin campuri cu date
comune.
1. S se realizeze o interogare de actiune prin se creaza o tabela noua care contine numele produsului
si valoarea. Codul produsului se introduce de la tastatur intr-o fereastra cu parametrii;
2. S se realizeze o interogare care afieaz numele, adresa i numrul de telefon al unui client,
pentru care a fost emis o anumit comand dintr-o anumita luna calendaristica;
3. Sa se realizeze o interogare de actiune prin care se modifica datele din tabela Clienti
corespunzatoare clientului cu un anumit cod;
4. Sa se realizeze o interogare prin care se sterg din tabela Produse datele despre un anumit produs.
Numele produsului se introduce intr-o fereastra cu parametrii;
5. Sa se scrie un program VBA care afiseaza numarul produselor cu pretul mai mare decat o anumita
valoare;
6. S se realizeze un program VBA prin care se realizeaza operatiile de adaugare de date, modificare
si stergere date din tabela COMENZI;

24. S se scrie o aplicaie prin care se gestioneaz o agend telefonic. Se vor realiza urmtoarele:
Se creaz fiierul baz de date AGENDA care contine tabela TELEFON cu urmtoarele cmpuri:
NUME
Text
40
ADRESA
Text
40
COD_FACTURA
N
5
VALOARE
N
NR_TELEF
Text
10
ACHITAT
Yes/No
Data
Data calendaristica
Cheia primara este formata din campul NR_TELEF.
Se vor introduce maxim 10 inregistrari in fisier.
1. Se va realiza o interogare prin care se vizualizeaza facturile achitate dintr-o anumita luna a
anului curent;
2. Se va realiza o interogare de actiune prin care se pot modifica datele din tabela TELEFON
functie de numele abonatului ;
3. Sa se realizeze o interogare care afiseaza facturile afisate cu valoarea mai mica decat valoarea
medie;
4. sa se realizeze o interogare de tip crosstab care afiseaza valoarea medie a facturilor functie de
adresa si luna din data calendaristica;
5. sa se realizeze un program VBA care afiseaza numarul de facturi neachitate si numarul de
facturi achitate;
6. sa se realizeze un program VBA care calculeaza valoarea totala a facturilor pentru persoanele
a caror nume incepe cu aceeasi litera;
7. Sa se scrie un program VBA prin care se realizeaza o tabela identica cu cea din problema.

PROBLEME EXAMEN VARA 2013

25. Se considera baza de date PERSONAL cu tabelele SALARIAT cu urmtoarea structur:


MARCA
N
NUME
T
PRENUME
T
SALAR
N
DATA_NAS
D
COD_SECTIE
N
DATA_ANGAJARII D
Cheia primara este campul MARCA
si tabela DATE_PERSONALE cu campurile
MATRICOL
N
STARE_CIVILA
T
NR_COPII
N
VECHIME
N
Cheia primara este campul MATRICOL Se vor lega intre ele tabelele
1. Sa se realizeze o interogare de actiune care permite introducerea datelor in tabela SALARIAT;
2. Sa se realizeze o interogare care afiseaza salariatul cu cel mai mare numar de copii ;
3. Se va realiza o interogare care va afia toi salariaii care au ziua de natere n ziua curent. Ziua
curent se va prelua din calculator;
4. Se va realiza o interogare, care va prezenta clasamentul angajailor dup salar ntr-o anumit
secie;
5. Sa se realizeze un program care preia dintr-un formular dintr-un obiect text box codul sectiei si
calculeaza numarul total de copii al angajatilor din sectia respectiva.
6. Sa se realizeze un program VBA care calculeaza vechimea totala a angajatilor ;
7. Sa se scrie un program VBA care calculeaza salariul mediu al angajatilor dintr-o anumita sectie.

26. Se considera baza de date PERSONAL cu tabelele SALARIAT cu urmtoarea structur:


MARCA
NUME
PRENUME
SALAR
DATA_NAS
COD_SECTIE N
DATA_ANGAJARII
Cheia primara este campul MARCA

N
T
T
N
D
6
D

5
20
20
10

si tabela DATE_PERSONALE cu campurile


MATRICOL
N
5
STARE_CIVILA
yes/no
NR_COPII
N
VECHIME
N
Cheia primara este campul MATRICOL
Se vor introduce maxim cinci inregistrari in tabele.
1. Se vor lega intre ele tabelele;
2. Se va realiza o interogare care va afia salariaii care au cei mai multi copii;
3. Se va realiza o interogare prin care se vor afisa salariatii care au vechimea mai mare decat
vechimea medie a salariatilor;
4. Se va realiza o interogare tabel incrucisat care va vizualiza pe verticala data angajarii, pe
orizontala numele salariatului si la intersectia lor salarul mediu.
5. Sa se realizeze o interogare de actiune care permite modificarea datelor din tabela DATE
PERSONALE;
6. Sa se realizeze un program VBA care calculeaza salariul mediu al angajatilor care au tipul de stare
civila yes;

PROBLEME EXAMEN VARA 2013


7. Sa se realizeze prin program doua tabele identice cu cele din problema;
8. Sa se realizeze un program care permite adaugarea de date in tabelel create la punctul anterior

27. Se considera baza de date PERSONAL cu tabelel SALARIAT cu urmtoarea structur:


MARCA
NUME
PRENUME
SALAR
DATA_NAS
COD_SECTIE N
DATA_ANGAJARII
Cheia primara este campul MARCA

N
T
T
N
D
6
D

5
20
20
10

si tabela DATE_PERSONALE cu campurile


MATRICOL
N
5
STARE_CIVILA
T
10
NR_COPII
N
VECHIME
N
Cheia primara este campul MATRICOL
1. Se vor lega intre ele tabelele;
2. Se va realiza o interogare prin care se vizualizeaza angajatii cu cea mai mare vechime;
3. Sa se realizeze o interogare care afiseaza salariul mediu pe sectii;
4. Sa se realizeze o interogare care afiseaza salariatii care au data angajarii mai veche de 20 de ani si
nu au copii;
5. Sa se realizeze un formular in care exista un obiect textbox in care se va tasta o valoare numerica
care reprezinta numarul de ani. In formular exista un buton de comanda care va lansa o interogare
care afiseaza toti salariatii care au data angajarii mai mica decat data curenta, cu un numar de ani
egal cu valoarea numerica tastata in campul textbox;
6. Sa se realizeze prin program doua tabele identice cu cele din problema;
7. Sa se realizeze un program care permite stergerea datelor in tabelele create la punctul anterior.

28. Pentru evidena personalului o societate comercial i-a elaborat urmtoarea structur de baz de
date pentru serviciul personal:
Baza de date PERSONAL cu tabelele:
PERSONAL (MARCA N(5), COD_LOCMUNCA N(4), COD_FUNCTIE N(7), SALARIU
N (10))
Cheia primara este formata din campul MARCA.
DAT_PERS (MARCA N(5), NUME T(20), PRENUME T(20), ADRESA T(30),
ST_CIVILA T(1), NR_COPII N(2))
Cheia primara este formata din campul MARCA.
1. Sa se realizeze o interogare care va afisa toti salariatii de la un loc de munca care au salariul mai
mare decat salariul mediu al acelui loc de munca;
2. Sa se realizeze o interogare tip tabel incrucisat care pe verticala arata codul locului de munca, pe
orizontala codul functiei si la intersectia lor salarul mediu;
3. Sa se realizeze o interogare care afiseaza toti salariatii cae au salariul mai mare decat salariul
mediu al salariatilor care au o anumita functie;
4. Sa se scrie un program in Visual Basic calculeaza salariul mediu de la un anumit loc de munca;
5. Sa se realizeze prin program doua tabele identice cu cele din problema;
6. Sa se realizeze un program care permite stergerea datelor in tabelele create la punctul anterior.

PROBLEME EXAMEN VARA 2013

29. Pentru evidena personalului o societate comercial i-a elaborat baza de date SOCIETATE

cu

tabelele:
PERSONAL.DBF (MARCA N(5),COD_LOCMUNCA N(4), COD_FUNCTIE N(7),
SALARIU N (10))
Cheia primara este campul Marca
DAT_PERS.DBF (MARCA N(5) ,NUME T(20), PRENUME T(20), ADRESA T(30),
ST_CIVILA T(1), NR_COPII N(2))
Cheia primara este campul Marca
Se vor introduce maxim cinci inregistrari in fisier.
1. Presupunnd c n fiiere se gsesc cate 5 nregistrri s se realizeze o interogare care afieaz
Numele, salariul, functia i numrul de copii a salariatului cu numarul de copii cel mai mic.
Interogarea este activat de butonul Interogare 1 ;
2. Se va realiza o interogare care afiseaza salariaii cu salariile cele mai mari de la locurile de munc.
Aceasta interogare se va apela de la butonul Interogare 2 ;
3. Sa se realizeze interogari prin care se vor realiza operatiile de adaugare, modificare si stergere de
date din tabela PERSONAL;
4. Se va realiza o interogare ce va calcula salariile medii ale salariatilor grupati dupa campul
ST_CIVILA ;
5. Se va realiza un filtru ce afiseaza salariatii a caror nume are pe ultima pozitie o anumita litera;
6. Sa se scrie un program VBA care calculeaza suma salariilor de la un anumit loc de munca;
7. Sa se realizeze prin program doua tabele identice cu cele din problema;
8. Sa se realizeze un program care permite modificarea datelor in tabelele create la punctul anterior.

30. In baza de date Fabrica, s se creeze tabelele Produse i Lucrtori, cu urmtoarea structur:
Produse
Cod
T8
codul produsului
denumire
T30
denumirea produsului
data_f
Data
data fabricatiei
pret
N10
pretul produsului
disponibil
Yes/No
T disponibil, F nedisponibil
Cheia primara este campul Cod
Lucrtori
Codp
T8
codul produsului
Nume
T30
numele i prenumele
Functia
T10
functia angajatului
Data_ang
D
data angajrii
Domiciliul
C30
domiciliul angajatului
Cheia primara este formata din campurile Codp si Nume
Se vor introduce maxim 5 inregistrari.
1. S se lege intre ele cele dou tabele
2. Sa se realizeze o interogare de actiune care permite modifcarea datelor din tabela Lucratori
3. Sa se realizeze un filtrucare vizualizeaza din tabela Lucratori doar pe aceia pentru care numele se
termina cu o anumita litera;
4. Sa se realizeze o interogare care va afia toti lucratorii care au realizat produsele cu cel mai mic
pret.
5. S se realizeze o interogare prin care sunt afiate datele din cele dou tabele pentru care data
curenta data angajarii este mai mare decat 20;
6. Sa se realizeze o interogare care afiseaza produsele a caror pret este mai mic decat pretul mediu al
tuturor produselor;
7. Sa se realizeze un program VBA care calculeaza numarul total de copii ai salariatilor
8. Sa se realizeze un program care permite adaugarea datelor in tabelele bazei de date.

PROBLEME EXAMEN VARA 2013

31. In baza de date Magazie, s se creeze tabelele Produse i Lucrtori, cu urmtoarea structur:
Produse
Cod
T8
codul produsului
denumire
T30
denumirea produsului
data_f
Data
data fabricatiei
pret
N10
pretul produsului
disponibil
Yes/No T disponibil, F nedisponibil
Cheia primara este campul Cod
Lucrtori
Codp
T8
codul produsului
Nume
T30
numele i prenumele
Functia
T10
functia angajatului
Data_ang
D
data angajrii
Domiciliul
C30
domiciliul angajatului
Cheia primara este formata din campurile Codp si Nume
1. Sa se realizeze o interogare care permite stergerea datelor din tabela Produse
2. S se realizeze o interogare prin care se vizualizeaza pretul mediu al produselor realizate de catre
lucratori intr-o anumita data calendaristica;
3. Sa se realizeze o interogare care afiseaza pretul mediu al produselor cu acelasi nume pe luna
calendaristica;
4. Se va realiza o interogare prin care vor fi afiate toate produsele disponibile i pretul acestora;
5. Sa se scrie un program VBA care calculeaza pretul total al produselor disponibile;
6. Sa se realizeze prin program doua tabele identice cu cele din problema;
7. Sa se realizeze un program care permite modificarea datelor in tabelele create la punctul anterior.

32. Se consider o baz de date cu numele Casa de Mod format din urmtoarele fiiere: Colecie,
Client, Mod cu urmtoarea structur:
Colecie
Cod_colectie
Numeric
Din 4 caractere
Nr_inv
Numeric
Mai mare decat 1000 si mai mic decat 10000
Pret_Prod
Numeric
Cu trei zecimale
Design
Text
Permite tastarea numai a literelor
An
Text
Cheia pimara este format din cmpul Cod_colectie
Client:
Cod_client
Numeric
Nume client
Text
Adresa
Text
Cod_colectie
Numeric
Cheia primara este format din cmpul Cod_client+Cod_colectie
1. Sa se realizeze o interogare prin care sa se vizualizeze clientul care are pe pozitia a treia o anumita
litera si cod_colectie are o anumita valoare.
2. S se realizeze un formular prin care se realizeaz operaiile de adugare de date, modificare i
tergere de date pentru tabela Client folosind interogari de actiune;
3. S se realizeze o interogare prin care se vizualizeaz clientii cu colectiile care au cel mai mic pret;
4. S se realizeze o interogare care afieaz preul mediu al produselor comandate ntr-un anumit an;
5. Sa se realizeze o interogare tip tabel incrucisat care va prezenta colectiile pe ani si va calcula
Pretul mediu;
6. Sa se realizeze un formular care sa permita tastarea anului intr-un obiect text box si la apasarea
tastei enter activeaza o interogare prin care se vizualizeaza datele din cele doua tabele
corespunzator anului tastat;

PROBLEME EXAMEN VARA 2013


7. Realizati un program VBA care calculeaza pret_prod mediu dintr-un anumit an;
8. Sa se realizeze prin program doua tabele identice cu cele din problema si legatura dintre ele;
9. Sa se realizeze un program care permite stergerea datelor in tabelele create la punctul anterior.

33. Se consider baza de date Muzeu ce conine tabela Muzeul ce are urmtoarea structur :
Cod_m
N3
Denumire
T 30
Tip_c
T 10
Datan
Data
Amplasare
T 20
Cheia primara este campul Cod_m

codul monumentului
denumire monument
tipul constructiei
data aducerii in muzeu
tipul de amplasare

1. Se va realiza o interogare care permite introducerea unei inregistrari noi in tabela;


2. Se va realiza o interogare care afiseaza monumentele cu vechime mai mare de 10 ani;
3. Se activeaza o interogare ce permite afisarea monumentelor dup tipul construciei si
care au pe cea de a treia pozitie o anumita litera;
4. Sa se realizeze interogari de actiune pentru modificare inregistrarilor cu un anumit cod si
pentru stergerea inregistrarilor dintr-o anumita data calendaristica
5. Sa se realizeze prin program doi indexi pentru tbela: unul dupa denumire si unul dupa
amplasare;
6. Sa se realizeze un program care permite modificarea datelor in tabela.

34.

S se construiasc fiierul de date Abonat care ine evidena pltii impozitului cu urmtoarele
cmpuri :
Nume_prenume
Text
Apare numai cu litere mari
Nr_casa
Numeric
Format din trei caractere
Nr_persoane
Numeric
Format din doua caractere
Salar
Numeric
Cu doua zecimale
Tip Impozit
Text
Data
Data
Cheia primara este format din cmpul: Nume_prenume
1. s se realizeze cte o interogare prin care se vizualizeaza clienii care au pltit impozitul
pe casa, respectiv pe masina intr-o anumit zi, dat de la tastatur intr-o fereastra cu
parametrii;
3. Sa se realizeze o interogare care afiseaza cate persoane si-au platit impozitul pe casa;
4. Sa se realizeze o interogare de tip tabel incrucisat in care se va afisa salariul mediu pe luni
calendaristice;
5. Sa se realizeze o interogare prin care se afiseaza din tabela, doar datele pentru care salarul
este mai mare decat o anumita valoare si mai mic decat alta valoare. Valorile se preiau din
obiecte textbox dintr-un formular iar interogarea devine activa prin actionarea unui buton
de comanda aflat in formular;
6. Sa se scrie un program VBA, care calculeaza total salar pentru persoanele a caror nume
incepe cu o anumita litera;
7. Sa se realizeze prin program un tabel identic cu cele din problema;
8. Sa se realizeze un program care permite modificarea datelor in tabelul creat la punctul
anterior.

PROBLEME EXAMEN VARA 2013

35.

S se construiasc baza de date Club, care conine fiierul de date Sporturi care ine evidena
numrului de sportivi, cu urmtoarele cmpuri :
Den_sport
T 30
denumire sport
Categ
T 10
categorie
Nume
T 30
numele si prenumele sportivilor
Varsta
N2
vrsta
Greutate
N 5.2
greutate
Sex
Yes/No .T. masculin, .F. feminin
Echipa
T 20
echipa de care apartine
Cheia primara este formata din campurile Den_sport si Categ.
Se vor introduce maxim 5 inregistrari
1. Sa se realizeze o interogare de actiune prin care se introduc date in fisier;
2. S se realizeze o interogare care permite crearea unei noi tabele cu numele Grasi, care
contine doar sportivii care au greutatea mai mare decat o anumita valoare;
3. S se realizeze o interogare ce permite vizualizarea sportivilor a caror nume incepe cu o
anumita litera si apartin la o anumita categorie;
4. Sa se realizeze o interogare care afieaz sportivul cu vrsta cea mai mare;
5. Sa se realizeze un formular care contine un obiect textbox prin care se preia varsta. Sa se
realizeze o interogare prin care se vizualizeaza sportivii de la un anumit sport care au
varsta egala cu varsta introdusa in obiectul textbox;
6. Sa se realizeze un program VBA care calculeaza varsta medie a persoanelor de sex
masculin si feminin;
7. Sa se realizeze prin program o tabela identica cu tabela din problema, care contine in plus
un index dupa numele sportivului.