Sunteți pe pagina 1din 7

PLAN DE AFACERE

A. DATE DE IDENTIFICARE A FIRMEI


1. Numele complet al firmei:
2. Numele prescurtat <dac este cazul>:
3. Coordonatele firmei <precizati adresele complete, numerele de telefon si fax>:
Sediul social:
Sediul operational:
Puncte de lucru:
Birouri:
Sectii de productie:
4.

Numr de nregistrare
- la Oficiul Registrului Comertului: J - _____/____________/ ________
- Codul Unic de Inregistrare: ___________________

5.

Forma juridica de constituire <bifati>


? S.R.L;
? S.A.;
? S.C.S.;

6.

? S.C.A.;

? S.N.C.

Data si locul nceperii activittii firmei:


Data: _____/_____/______
Locul: _____________________ (localitate, judet)

7. Domeniul de activitate al firmei <descriere detaliat a activittilor principale: servicii, turism, comert etc.
inclusiv codul CAEN pentru fiecare activitate principal mentionat>:
Activiti

8.

Capitalul social:

9.

Cifra de afaceri din anul precedent: (Dac este cazul)

Cod CAEN

___________
___________

Lei la data ___________<precizati>


echivalent n EURO
la cursul de schimb ________Lei/EURO <precizati cursul de
schimb considerat>

___________
___________

lei la data __________<precizati>


echivalent n EURO
la cursul de schimb ___________Lei/EURO <precizati cursul de
schimb considerat>

10. Asociati, actionari:


Persoane fizice
1.
2.
3.
4.
Persoane juridice

Adresa complet i telefonul

Adresa complet, telefon, nr.


Reg. Com., cod fiscal

Nr.
angajai

Naionalitate

Pri din capital


(%)

Naionalitate

Pri din capital


(%)

1.
2.
3.
TOTAL: 100%

11. Cenzori si/sau auditori ai ntreprinderii


Nume (firm sau persoan
Functia (cenzor
fizic)
sau auditor)

12. Bnci cu care ntreprinderea are relatii de afaceri:


Bnci la care
Adresa sucursalei,
ntreprinderea are
filialei
deschise conturi

Adresa
complet,
telefon, fax

Anul si luna
deschiderii
contului /
conturilor

Anul prelurii
functiei de cenzor
sau auditor al
ntreprinderii

IBAN lei

Data ultimului
raport de cenzor
sau audit ntocmit

IBAN valut
(_____) <precizati
ce valut>

B. CONDUCEREA SI PERSONALUL SOCIETATII


1. Conducerea societatii <furnizati detalii privind conducerea actual a firmei director general, director de
productie, director economic, director de vnzri, director de marketing, director de personal etc. etc.; precizati
ce experient si calificri relevante are fiecare persoan din conducerea firmei pentru afacerile derulate de firm
si pentru proiectul de investitii propus>
Functia

Nume

Prenume

Studii

Anul
firm

angajrii

la

2. Personalul actual al firmei:


2.1. Numar total de salariati:
Numrul total de angajai

Din care:
Cu contract de munc pe durat
nedeterminat

Cu contract de colaborare sau alte


forme de angajare temporar

2.2. Structura de personal existent <inclusiv organigrama ntreprinderii si precizarea urmtoarele


date numerice sintetice>:
conducerea ntreprinderii:
personal direct productiv:
- muncitori;
- maistri:
- ingineri:
- alte calificri <precizati care>
personal indirect productiv:
- administrativ:
- marketing:
- desfacere:
- alte departamente <precizati care>:
C. DESCRIEREA ACTIVITATII ACTUALE ALE FIRMEI
1.

Istoric al activittii firmei si aspecte legale: <detaliati>

2.

Produsele si serviciile oferite de firm <precizati elementele principale pe care le considerati relevante
pentru a oferi o imagine a produselor si serviciilor oferite de Dvs: sortimentele, calitatea, cantitatea, cum a
variat n timp cantitatea si calitatea produselor si serviciilor oferite etc.):

3.

Materii prime
3.1. Principalii furnizori de materii prime:

Materia prima

Furnizorii actuali (nume, adres)

Pondere*) n total materie prim (valoric)


(%)

* Ponderea furnizorului in aprovizionarea cu materia prim respectiv


3.2. Costurile materiilor prime (media lunar, etc.):
4. Descrierea procesului tehnologic actual <dac este necesar, prezentati detalii ntr-o anex la Planul de Afacere>:
5. Date tehnice privind principalele activele imobilizate aflate n proprietatea societatii, situatia echipamentului si a
cldirilor din dotare:
Nr. crt.

Categoria si denumirea grupei de active imobilizate

Valoarea
(EURO)

Starea actual/
vechimea

1
2
3

Total:

D. PIATA ACTUALA A FIRMEI


1.
Clientii: <precizati care este piata careia se adreseaz produsele si serviciile oferite de firma Dvs. V
adresati exclusiv unei piate locale judet? Grup de judete? Care judete? Exportati? Dac da, unde, n ce tri? Cti
clienti potentiali exist pe aceast piat? Care sunt clientii Dvs. la ora actual? etc. etc. etc. Precizati: >
Numele si adresa clientului

Forma de proprietate

Anul si valoarea
(echivalent n EURO)

tranzactiilor,

2. Sistemul de distributie utilizat si cel necesar <Furnizati elemente privind modalitatea n care v distribuiti si
desfaceti produsele si serviciile n momentul de fat. Ce mbuntiri considerati c ar fi necesare? Etc. etc. >
3. Concurentii (nume, date cunoscute despre acestia) <Cine sunt concurentii dvs. pe piata pe care v desfaceti
produsele/serviciile? Ce elemente puteti furniza despre acestia? Vnd ei mai multe produse si servicii dect firma
Dvs.? Dac da, de ce?Sunt prezenti de mult pe aceeasi piata cu firma Dvs? Etc. etc.>
4. Pozitionarea produselor si serviciilor societatii fat de concurent <Cum se plaseaz produsele si serviciile
oferite de firma Dvs. fat de cele ale concurentilor firmei Dvs? Au produsele si serviciile firmei Dvs. calitatea mai
bun dect cele ale concurentilor Dvs? Aveti preturile mai mici? Vindeti pe credit/n rate? Aveti punctele de
desfacere mai aproape de clienti? Asigurati o modalitate de desfacere a produselor mai convenabil pentru clienti?
Dac da, cum? Prin ce v diferentiati de concurent? Cum v atrageti clientii? Etc. etc.>
E. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITA FINANARE
1.
-

Tipul investitiei <bifati toate optiunile care se potrivesc proiectului de investitii propus de Dvs.> :
Investitie noua:
Marirea capacittii de productie instalat si/sau capacitatea da a oferi servicii :

Diversificarea productiei:

Cresterea productivittii:

Alte: <detaliati> .

2. Obiectul investitiei:
Constructii de cldiri pentru productie si facilitti conexe cu scop productiv <bifati toate optiunile care se
potrivesc proiectului de investitii propus de Dvs.> :

daca da,
valoare
EURO
achizitie ;
extindere ;
constructie nou:
Achizitie de Masini/Echipamente/Utilaje :
daca da:
valoare estimata:
EURO
noi: ;
second hand:

Achizitie de mijloace de transport cu scop de productie :


dac da:
valoare estimata:
.. EURO
noi:
; second hand:

n leasing:

Investitii n imobilizri necorporale:


dac da:
achizitionare de licente de fabricatie si patente ;
<detaliati>_________________________________

licente de franchising ; software ;

altele

Investitii n stocuri pentru productie (materii prime/materiale/ambalaje/obiecte de inventar etc. necesare


unui ciclu de fabricatie :

dac da: valoare estimata: .EURO


Pregtire profesional legat direct de proiect :
dac da:
valoarea estimata: EURO
Altele: <detaliati>

Codul CAEN al activittii proiectului :

Valoarea total a proiectului de investitie propus :

EURO

3. Elemente generale privind proiectul: <furnizati cteva detalii asupra proiectului: Ce obiective v-ati propus s
atingeti n urma implementrii acestui proiect? Cum v-a venit ideea acestui proiect? De ce doriti s realizati acest
proiect? Etc. etc. >
4.

Produsele si/sau serviciile prevzute a se realiza n urma implementrii proiectului propus (calitatea,
cantitatea si esalonarea in timp) <descrieti pe larg>

5.

Descrierea procesului tehnologic cu mbunttirile propuse prin proiect <Descrieti pe larg, artnd de ce
este necesar fiecare obiect al investitiei mentionat mai sus la punctul 2. a), b), c)g). Dac este necesar,
furnizati aici doar un rezumat, si anexati la Planul de Afacere o decriere mai detaliat>:
5.1. Descrierea procesului tehnologic, cu mbuntririle propuse prin proiectul de investitii actual
<Dac este necesar, prezentati detalii ntr-o anex la Planul de Afacere>:
5.2. Impactul asupra mediului <Ce impact va avea proiectul asupra mediului? Este nevoie de un studiu
de impact de mediu? Este nevoie de autorizatie de mediu? Dac aveti deja ntocmit un studiu de impact de
mediu, anexati-l la Planul de Afacere>

5.3. Asigurarea cu utilitti (electricitate, ap, gaze etc.) <Ce utilitti sunt necesare pentru
implementarea proiectului (cantitate, parametri, calitate etc.). Sunt / vor fi toate aceste utilitati asigurate
la momentul si la parametrii necesari? Etc.>
5.4. Alte aspecte legale relevante <De exemplu: Ce alte licente, autorizatii etc. vor fi necesare pentru
implementarea proiectului?
6.

Structura de management n implementarea proiectului: <Prezentati structura de management a


proiectului propus: care vor fi persoanele ce vor fi implicate n coordonarea si managementul acestui proiect?
Ce structur de management de proiect aveti n vedere s implementati, pentru a asigura punerea n practic a
proiectului la timp si n parametrii descrisi n acest Plan de Afacere? Ce rol si ce responsabilitti va avea
fiecare membru al echipei de conducere a proiectului?

7.

Principalii furnizori de materii prime pentru activittile din proiectul de investitii propus: <Artati ce
materii prime, materiale, ambalaje etc. vor fi necesare pentru a realiza si desface produsele si serviciile care
vor putea fi obtinute ca rezultat al implementrii proiectului. Sunt furnizorii de materiile prime identificati?
Cine sunt acestia? Ce form de proprietate au fiecare? Aveti deja relatii de afaceri cu acestia? Ce procentaj
din valoarea materiilor prime necesare se va achizitiona de la fiecare furnizor?Cu ce periodicitate veti avea
nevoie de aprovizionare, pentru a satisface n mod adecvat cerintele de productie? Etc. etc. etc. Trebuie s
demonstrati n aceast sectiune c ati analizat n detaliu problemele legate de aprovizionarea cu materii
prime, materiale,
ambalaje, etc. si ati identificat si veti puta asigura buna aprovizionare. Completati, n plus, si tabloul sintetic
de mai jos:>
Materia prima
Nume furnizor
Pondere
Periodicitate
%

8. Descrierea investitiei propuse n contextul procesului tehnologic descris anterior


Nr.
Crt.

Obiectul investitiei

Tip/
bucti

Caracteristici
tehnice

(echipamente,
reabilitri /
constructii cldiri,
etc.)

Total

Furnizor
potential
si adresa

Valoare
Estimat
(EURO)

Obs.

Important: n cazul proiectelor ce include constructii industriale, se include devizul estimativ de cheltuieli de
constructie. Poate fi prezentat ca o anex separat la Business Plan, dac este prea voluminos.
9. Graficul de realizare a proiectului de investitie propus (program detaliat pe faze de implementare a
proiectului si pe activitti)
Data estimat de ncepere a activittilor de realizare a proiectului propus: ____/______/_______
Data estimat a terminrii a activittilor de realizare a proiectului propus: ____/______/_______
Data estimat a nceperii productiei la capacitatea maxim: ____/______/_______
Nr.
Crt.

Activitatea
prevazut

Durata de
realizare

Luna in care se va realiza actiunea


Luna 1

Luna 2

Luna 3

10. Modificrile necesare la echipamentele sau la cldirile existente: <detaliati>


11. Modificarile necesare in structura si numarul personalului angajat <Completati ct mai detaliat aceast
sectiune a Planul de Afacere. Cte persoane noi vor fi angajate n urma realizrii acestui proiect de investitii? Cte
/posturi noi vor fi create, fat de numrul actual de posturi n firm? Vor fi posturi permanente, cu contract de
munc cu durat nedeterminat? Cam ct timp estimati c aceste posturi vor fi necesare si mentinute n
ntreprinderea Dvs.? Vor fi create si/numai posturi temporare? Pe ce perioad? Ce cerintele profesionale vor trebui
s ndeplineasc cei ce vor fi angajati n posturile nou create? Veti asigura pregatirea profesionala necesara? Ce
numar de someri estimati c vor putea fi angajati de firma Dvs. ca urmare a implementrii acestui proiect de
investitii? Etc. Etc. Etc. >:
12. Caracteristicile fortei de munca locale fata de cerinte: <veti putea recruta forta de munc disponibil la
nivel local n judet n posturile nou create? Dac nu, de ce? Ce cerinte ar trebui s ndeplineasc? Etc. >

F. DATE PRIVIND PIATA POTENTIALA SI PROMOVAREA PRODUSELOR

1. Volumul de vnzri estimat la sfrsitul urmtorilor 4 (patru) ani pentru produsele si serviciile realizate
ca rezultat al proiectului propus, n cazul n care se realizeaz finantarea proiectului:
Anul I: ________ EURO
Anul II: ________ EURO
Anul III: ________ EURO
Anul IV: ________ EURO

2. Descrierea pietei pentru produsele si serviciile pe care le veti realiza ca rezultat al implementrii
proiectului. <Descrieti ct mai detaliat PIATA creia i se vor adresa produsele si serviciile pe care firma Dvs.
le va putea realiza ca rezultat al implementrii proiectului de investitii propus de Dvs.: cti clienti potentiali
estimati c exist pentru aceste produse si servicii? Dintre acestia, cti clienti/cumprtori estimati c veti
putea avea/cstiga pentru produsele si serviciile oferite n plus de ntreprinderea Dvs. ca rezultat al
implementrii acestui proiect? Sunt acesti clienti exclusiv clienti locali? Este piata potential creia v
adresati numai n judetul unde se va implementa proiectul? Sau si n alte judete? Dac da, care? Veti putea
exporta produsele si serviciile? Dac da, unde si cum? Ce cerinte specifice au clientii potentiali pentru
produsele si serviciile pe care le veti produce ca rezultat al implementrii acestui proiect? Etc. etc. etc. n plus,
dac aveti informatiile necesare, completati tabelul de mai jos:>
Numele si adresa clientului
Produsul
% din vnzri
valoarea anuala (echivalent
potential
EURO)

3. Concurentii potentiali <detaliati: cine vor fi concurenti potentiali, ce pozitie au ei pe piat n momentul de
fat etc. etc.; n plus, completati si tabelul de mai jos: >
Numele si adresa

Segmentul de piata

Motivatia

4. Principalele avantaje ale produselor ce vor fi oferite de firma Dvs. (de ex: pret, calitate, caracteristici
speciale, altele): <detaliati>
5. Reactia previzibil a concurentei la aparitia noii oferte pe piat: <detaliati>
6. Cum veti asigura desfacerea produselor si serviciilor: <detaliati>
Modalitatea de desfacere
Retea proprie de magazine
Distribuitori
En-gros
La poarta fabricii
Altele (..)

% din total vnzri

Comentarii

7. Activitati prevzute de promovare: <Detaliati: Cum vor afla potentialii clienti despre produsele Dvs.?Ce
buget veti aloca in urmatorii ani pentru promovarea produselor?Ce metode de publiciate veti folosi?Veti participa
la tirguri, expozitii etc.? Daca da, la care? Intentionati s exportati produsele? Daca da, descrieti pe ce piete
externe intentionati s vindeti produsele si/sau serviciile si ce veti face pentru a afirma pe aceste piete produsele si
serviciile produse de ntreprinderea Dvs..>
8. Alte elemente privind stategia de marketing a firmei: <detaliati; De ex: ce schimbri estimati c se vor
produce pe piata produselor si serviciilor pe care le veti oferi ca rezultat al acestui proiect? Cum se va adapta
firma Dvs. la aceste schimbri? Cum v pregtiti pentru aceste viitoare schimbri de pe piat ? Etc. Etc.>
9. Alte informatii sintetice privind impactul estimat al proiectului din punct de vedere economic: <Furnizati
detalii pe care le considerati relevante privind viabilitatea si sustenabilitatea proiectului: Cum vor creste vnzrile
la export (procentual si valoric n echivalent EURO)? Cum va creste profitul ntreprinderii (procentual si valoric
n echivalent EURO)? Etc. etc.>
G. PRESUPUNERI SI RISCURI CONSIDERATE N ELABORAREA PROIECTULUI
<Prezentati care au fost presupunerile pe care le-ati fcut si riscurile pe care le-ati considerat pentru elaborarea
proiectului de investitii propus; dac este nevoie, anexati separat la Planul de Afacere prezentarea acestor
elemente >

H. Altele
<Anexati, n cazul n care considerati necesar, alte elemente pe care le considerati relevante privind firma Dvs. si
proiectul propus: studii tehnice / studii de fezabilitate etc. referitoare la investitia propusa, oferte de pret, studiu de
impact de mediu etc. >