Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV, FACULATATEA DE INGINERIE

TEHNOLOGICA, SPECIALIZAREA MANAGEMENTUL AFACERILOR INDUSTRIALE

S.C. DUPLEX S.A.

STUDENTA: MIHAILA GABRIELA


GRUPA: 2904

2011

S.C. DUPLEX S.A.


1. Prezentarea firmei
S.C. Duplex S.A. este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul:
J08/1146/1991, avand codul unic de inregistrare: RO 1118838.
In cursul anului 2009 societatea a fost administrata de Consiliul de Administratie format din
trei membrii dupa cum urmeaza:
Ing. Mateiu Gheorghe Presedinte
Ec. Dinu Mailat Membru
Pop Cristina Membru
Sediul societatii este in orasul Fagaras, strada Campului, bloc 11, scara C+D, parter, Cod
postal: 2300, Telefon: 0268211104, Fax: 0268212557

Intreprinderea functioneaza ca o societate pe actiuni, conform Legii: 31/1990, republicata cu


modificarile si completarile ulterioare. Potrivit C.A.E.N., activitatea principala a societatii este
lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale cod 4120, iar activitatile
secundare sunt:
1. Constructii si reparatii in constructii civile, industriale, drumuri, poduri, etc.
2. Lucrari de instalatii de apa, gaze, termice, sanitare.
3. Fabricarea de betoane, mortare, prefabricate de beton, agregate de balistiera.
4. Prestrari servicii in transporturi si utilaje de constructii.
5. Proiectare in constructii si instalatii.
Pentru realizarea activitatilor, mai sus amintite, societatea dispune de urmatoarele dotari:
- Statie de betoane si mortare autorizata;
- Laborator de incercari autorizat;
- Pista prefabricate din beton armat;
- Statie de sortare agregate naturale autorizata;
- Personal tehnic de specialitate autorizat;
- Sistem propriu de asigurare a calitatii, certificat SPAC;
- Deposite materiale de contructii si instalatii;
- Parc propriu de utilaje si mijloace de transport pentru constructii.
Este o societate detinuta public, conform terminologiei prevazuta in Legea 297/2004 privind
piata de capital, fiind inregistrata la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare conform certificatului
de inregistrare a valorilor mobiliare nr. 165/26.05.2002.
Din punct de vedere al intocmirii situatiilor financiare societatea aplica Regelementarile
Contabile amortizate cu Directia a IV-a a Uniunii Europene si Standardele Internationale de
Contabilitate (IAS).
Veniturile obtinute in cursul anului 2009 au fost realizate pe baza de contracte de executie de
lucrari, vanzari betoane si mortare, inchirieri de utilaje si spatii comerciale si contravaloarea
transport betoane si mortare pentru persoane fixice cat si pentru persoane juridice, acestea avand
urmatoarele valori:
- Activitatea de baza:
4498710 lei
- Vanzare de betoane si mortare:
989090 lei
- Venituri din chirii:
180068 lei
- Venituri din produse reziduale:
5571 lei
- Venituri inchirieri utilaje si mijloace de transport:
136768 lei
- Venituri din anulare provizioane:
94063 lei
- Venituri din anulare provizioane:
94063 lei
- Alte venituri:
1226251 lei
TOTAL:
7130521 lei
Politica S.C. Duplex S.A. este formulata oficial de Directorul General al organizatiei,
conform conditiilor standardelor internationale de referinta ISO 9001: 2000, ISO 1400:2004 si
OHSAS 18001:1999.
Printre furnizorii de materii prime se pot enumera: Lafage Ciment Romania S.A., Arabesque
S.A., Dedeman S.A. si Baumax S.A. Clientii ce au beneficiat de serviciile societatii sunt institutii de
invatamant, cum ar fi Gradinita nr. 1 din Fagaras, Scoala Generala nr. 1 din Fagaras, Tribunalul
Brasov.

2. Starea financiara a intreprinderii


2.1. Indicatori de echilibru financiari
a) Situatia neta SN
SN = Activ total Datorii totale
Activ total = Active imobiliare + Active circulante + Cheltuieli in avans

Datorii totale = Datorii pe termen scurt + Datorii pe termen lung + Venituri in avans

SN = -11825 lei
Dupa cum se poate observa societatea se afla intr-o situatie prefalimentara datorita incheierii
cu pierdere a exercitiilor anterioare. Suma acestor pierderi a consumat integral capitaluri proprii, iar
partea neacoperita ramane in sarcina creditorilor ca rezultat al asumarii riscului de insolvabilitate al
societatii, datoriile totale pe anul 2009 crescand cu 45534 lei fata de anul precedent.
b) Fondul de rulment FR
FR = Capitaluri permanante Nevoi permanente

FR = 323738 lei
Valoarea pozitiva a fondului de rulment reflecta finantarea unei parti din activele circulante
cu ajutorul capitalurilor permanente, dupa acoperirea integrala a imobilizarilor nete. Situatia
evidentiaza realizarea unui echilibru financiar pe termen lung. De asemenea activele circulante

transformabile in lichiditati intr-un termen scurt si degajarea lichiditatilor excedentare. Astfel se


reflecta o perspectiva favorabila a intreprinderii sub aspectul solvabilitatii sale.
c) Necesarul fondului de rulment NFR
NFR = (Active temporare Active de trezorerie) (Datorii pe termen scurt - Pasive de trezorerie)

NFR = 216632 lei


Fondul de rulment are valoare pozitiva identificand astfel un surplus de nevoi temporare, in
raport cu resursele temporare ce pot fi mobilizate.
d) Trezoreria neta TN
TN = Fondul de rulment Necesarul de fond de rulment

TN = 107106 lei
Din calcule se remarca excedentul de finantare regasit sub forma disponibilitatilor banesti.
Astfel intreprinderea dispune de lichiditati ce ii permit rambursarea datoriilor pe termen scurt si
efectuarea diverselor plasamente eficiente pe piata monetara si financiara. Societatea dispune de
autonomie financiara pe termen scurt.
2.2. Solduri intermediare de gestiune SIG
In tabelul 1. Sunt insirati indicatorii soldurilor intermediare de gestiune cu valorile aferente
acetora.
Tabelul 1. SIG
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

INDICATORI
Productia exercitiului
Marja comerciala
Consum extern
Valoarea adaugata
Subventii pentru investitii de exploatare
Cheltuieli cu personalul
Impozit, taxe, varsaminte asimilate
Excedentul brut din exploatare
Reluari asupra amortizarilor si provizioanelor
Alte venituri din exploatare
Amortizari si provizioane
Alte cheltuieli din exploatare

8318055
1095
5034912
3284238
0
1605911
50872
1627455
0
11534
45179
1101548

7081594
720
3641064
3441250
0
1579650
76026
1785574
0
42461
0
1253904

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Rezultatul din exploatare


Venit financiar
Cheltuieli financiare
Rezultat curent
Venituri exceptionale
Cheltuieli exceptionale
Rezultatul brut al exercitiului
Impozit pe profit
Profit net

492262
3546
51143
444665
0
0
444665
31410
413255

574131
781
166464
408448
0
0
408448
17518
390930

Firma este gestionata bine, marja comerciala indicand o activitate comerciala, valoarea
indicatorului scazand cu 375 lei fata de anul precedent. De asemenea productia exercitiului a
inregistrat o valoare mai scazuta in 2009 fata de 2008.
Analizand rezultatele primului sold intermediar de gestiune, valoarea adaugata, se remarca
utilizarea corespunzatoare a factorilor de productie, a fortei de munca si a capitalurilor, acesta
inregistrand o crestere de 4,7% in anul 2009.
Valoarea excedentului brut al exploatarii, acre creste in 2009 cu 9,7% fata de 2008, indica
performantele intreprinderii. Acest sold de gestiune reprezinte si o sursa financiara fundamentala
pentru societate, putandu-se transforma in disponibilitati pe masura reglementarii decalajelor dintre
nevoile si resursele exploatarii. De asemenea se va regasi imobilizat in variatia nevoiii de fond de
rulment.
Marimea absoluta a rentabilitatii activitatii de exploatare se poate observa prin analiza
rezultatului exploatarii, acesta inregistrand o crestere cu 16,6% in 2009. Valoarea rezultatului curent
permite analiza dinamicii rezultatelor curente ale societatii.
In concluzie S.C. Duplex S.A. este o societate bine gestionata, in special pe partea de
exploatare unde s-au inregistrat si cresteri.
2.3. Capacitatea de autofinantare CAF
Pentru a calcula capacitatea de autofinantare am ales metoda deductiva
CAF = EBE + Alte venituri incasabile Cheltuieli platibile
Alte venituri incasabile = venituri din exploatare + venituri financiare + venituri exceptionale
Cheltuieli platibile = Alte cheltuieli din exploatare + cheltuieli financiare + cheltuieli exceptionale +
impozit pe profit

Potentialul financiar degajat de activitatea rentabila a firmei, la sfarsitul exercitului financiar,


este reflectat de valoarea capacitatii de finantare, valoare ce scade in anul 2009, ceea ce dovedeste o
crestere a cheltuielilor si implicit o scadere a veniturilor.

2.4. Diagnostic financiar prin sistem de rate


Calculul de rate de rentabilitate
a) Rate de rentabilitate comerciala

b) Rate de rentabilitate economica

c) Rata de rentabilitate financiara

Tabelul 2. Rate de rentabilitate


Rate de rentabilitate
a) Rate de rentabilitate comerciala
Rata marjei comerciale
Rata excedentului brut de exploatare
Rata marjei nete de exploatare
b) Rate de rentabilitate economica
Rata de rentabilitate economica bruta
Rata de rentabilitate economica neta
c) Rata de rentabilitate financiara
Rata de rentabilitate financiara

0,37
0,22
0,06

0,11
0,30
0,09

0,41
0,12

0,46
0,14

0,10

0,09

Se remarca o marja comerciala redusa pe ambele perioade urmarite datorita cheltuielilor mari
cu privire la transport, depozitare, urmarindu-se astfel reducerea acestora prin solutii ce presupun
cheltuieli mai scazute. Costurile de exploatare inregistreaza o crestere in anul 2009, fata de cel
precendent.
Rentabilitatea economica reflecta eficienta cu care este utilizat activul economic in cadrul
societatii Duplex S.A., acesta crescand in anul 2009.
Rata rentabilitatii financiare evidentiaza randamentul capitalurilor proprii prin cumpararea de
catre actionari a actiunilor intreprinderii.

Rate privind structura capitalurilor

a) Ratele fondului de rulment

b) Rata de finantare a necesarului de fond de rulment

c) Rate de lichiditate

d) Rate de indatorare

Tabelul 3. Rate privind structura capitalului


Rate privind strctura capitalului
a) Ratele fondului de rulment
Rata fondului de rulment permanent
Rata fondului de rulment propriu
b) Rata de finantare a necesarului fondului de rulment
Rata necesarului fondului de rulment
c) Rate de lichiditate
Rata de lichiditate generala
Rata de lichiditate redusa
Rata de lichiditate imediata
d) Rate de indatorare
Levierul
Rata datoriilor financiare
Rata capacitatii de rambursare1
Rata capacitatii de rambursare2
Rata de prelevare a cheltuielilor financiare

1,14
1,11

1,26
1,22

1,27

1,35

1,39
1,18
0

1,58
1,03
0

0,41
0,02
0,009
0,17
0,03

0,42
0,02
0,012
0,21
0,09

In urma calculelor se remarca o situatie in care activele fixe sunt acoperite numai de
capitalurile proprii care finanteaza in plus si activele circulante, ratele fondului de rulment depasind
valoarea de 1. Rata de finatare a necesarului de fond de rulment pune in evidenta existenta unei
trezorerii nete la sfarsitul perioadei de gestiune.
Conform ratelor de lichiditate intreprinderea Duplex S.A. dispune de suficiente active
circulante ce pot fi transformate in lichiditati in scopul achitarii datoriilor pe termen scurt.
Rezultatele ratelor de indatorare refelcta lipsa problemelor de gestiune in societate, aceasta
putand solicita credite pe termen lung, incadrandu-se in cerintele bancilor.
Rate privind structura activului si pasivului
a) Rate privind structura activului

b) Rate privind structura pasivului

Tabelul 4. Rate privind structura activului si pasivului

Rate privind strctura activului si pasivului


a) Rate privind structura activului
Rata activelor imobilizate

63,16

56,98

Rata imobilizarilor necorporale

0,008

0,104

Rata imobilizarilor corporale

63,16

56,88

Rata imobilizarilor finaciare

Rata activelor circulante

36,83

43,01

Rata stocurilor

5,47

14,84

Rata creantelor

28,31

23,38

Rata titlurilor de plasament pe termen scurt

Rata disponibilitatilor

Rata stabilitatii finantarii

73,86

72,84

Rata autonomiei financiare

96,79

97,28

Rata datoriilor pe termen scurt

26,98

27,47

Rata datoriilor totale

29,67

30,1

b) Rate privind structura pasivului

Ponderea activelor imobilizate in totalul acivelor intrprinderii S.C. Duplex S.A. este mai
mare decat cea a activelor circulante, in care creantele detin o pondere mai mare decat stocurile. De
asemenea se remarca nivelul scazut al activelor imobilizate cu 6,18% in anul 2009 fata de anul
precedent, situatia activelor circulante crescand cu acelasi procent in anul 2009 fata de 2008.
In ceea ce priveste structura pasivului ratele reflecta ponderea mare pe care o au sursele
proprii de finantare in mijloacele economice ale firmei, aceasta crescand in anul 2009.

Rata privind rotatia capitalului

Durata unui circuit de rotatie a capitalurilor prin Cifra de afaceri se calculeaza cu relatia:

Coeficientul de rotatie se poate afla cu formula:

Conform calculelor cifra de afaceri se reinoieste mai greu cu 75,2 zile in anul 2009 fata de
anul 2008, coeficientul de rotatie a capitalurilor in raport cu cifra de afaceri scade in anul 2009.
2.5. Determinarea riscului de faliment
Pentru determinarea acestui indicator am ales Modelul J. Conan si M. Holder ce are
urmatoarea relatie:
, unde:

Tabelul 5. Valorile indicatorilor pentru determinarea riscului de faliment


Indicator

0,99
0,72
0,31
0,006
0,48
0,39

1,059
0,71
0,28
0,02
0,45
0,39

Riscul de faliment depinde de valoarea scorului, astfel avem pe cei doi ani analizati, 2008
respectiv 2009, Z > 0,16, ceea ce exprima o situatie o intreprinderi S.C. Duplex S.A. foarte buna, cu
risc de faliment mai mic de 10%.
3. Determinarea necesarului de finantare a activitatii de baza, de exploatare
Pentru a determina necesarul trimestrial de active circulante se va folosi relatia:

10

,unde:

Pentru a evidentia acest indicator il voi compara cu datoriile pe termen scurt:

Avand in vedere situatia in care sa gaseste S.C. Duplex S.A., NFCE > DTS unde este
necesara finantarea activitatii de exploatare. Surplusul care trebuie asigurat pentru anul 2009 este de
388776,89 lei, pentru care voi alege reinnoirea permanenta a stocurilor si creantelor petru asigurarea
continuitatii si ritmicitatii vanzarilor. Atfel este nevoie de un fond de rulment pentru realizarea unui
echilibru financiar al ciclului de exploatare si al trezoreriei.
4. Finantarea intreprinderii pe termen mediu si lung
4.1. Emisiune de actiuni
Pentru finantarea intreprinderii se va tine cont de valoarea variatiei fondului de rulment,
FR = 323738 lei, care indica un echilibrul financiar pe termen lung al intreprinderii. In cadrul
surselor propii de finantare se va alege intre autofinantare, ce reprezinta o sursa interna de finatare,
si aporturi noi de capital, sursa externa de finantare.
Capacitatea de autofinatare, care scade de la 8779384 lei in anul 2008 la 7478990 lei in anul
2009, indica faptul ca societatea a realizat o investitie in anul 2008.
Capitalul subscris si varsat inregistrat de societatea Duplex S.A. la data de 31.12.2009 este de
304945 lei, reprezentand 121978 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei/actiune. Structura
actionariatului la data de 31.12.2009 se prezinta conform tabelului 6.
Tabelul 6. Structura actionariatului
Actionari
Total conform Depozitarului Central la data de
26.01.2010 din care:
1. S.I.F. Transilvania
2. Mateiu Gheorghe

Numar de actiuni
121978

%
100,00000

32772
31202

26,86714
25,58002

11

3. Pop Ovidiu
4. Persoane fizice

31953
26051

26,19571
21,35713

Aceasta sursa de finantare mobilizeaza capitaluri suplimentare, pe o perioada nedeterminata,


nefiind rambursabile la scadenta. Conform tabelului de mai sus si a situatiei econimice a societatii,
nu este necesara emiterea de noi actiuni.
4.2. Emisiune de obligatiuni
Obligatiunile reprezinta titluri de valoare, negociabile, reprezentand un drept de creanta asupra
capitalurilor imprumutate unei societati. De obicei, aceste imprumuturi au un cost de procurare mai
mic decat subscrierile la capitalul social si nu afecteaza dreptul de proprietate al actionarilor. Decizia
privind emisiunea de obligatiuni apartine Adunarii Generale a Actionarilor si se realizeaza prin
institutii care actioneaza ca intermediar (societatile de valori mobiliare), in nume propriu sau ca
garant al emisiunii. Societatea Duplex S.A. nu va emite obligatiuni.
4.3. Imprumut bancar
Societatea Duplex S.A. are contract de creditare la Banca BRD Fagaras:

Un credit pe termen scurt (linie de credit) in suma de 650000 lei utilizand la 31.12.2009

doar suma de 8912 lei;

Un credit pe termen scurt (8 luni) in suma de 300000 lei.


Pentru aceste credite au fost ipotecate patru imobile cu adresele in Fagaras pe strada
Campului, bloc 11 spatiu comercial numarul 1, scara A; spatiu comercial numarul 2, scara A;
spatiu comercial numarul 3, scara B; spatiu comercial numarul 4, scara C.
4.4. Leasing-ul
Leasing-ul reprezinta o adaptare a pietei la capacitatea limitata de finantare a investitiilor.
Leasing-ul este o forma speciala de inchiriere a bunurilor mobile sau imobiliare, prin care
beneficiarul detine toate drepturile ce reies din detinerea bunului, mai putin dreptul de proprietate. In
schimbul acestor avantaje pe care le primeste, beneficiarul leasing-ului plateste o rata de leasing care
este formata dintr-o cota parte a valorii bunului, o dobanda pe care proprietarul (de cele mai multe
ori o societate de leasing ca intermediar financiar) o plateste finantatorului (de obicei o banca),
primele de asigurare si comisionul societatii de leasing.
Ca si in cazul obligatiunlor, societatea nu dispune de acest tip de finantare, avand venituri din
simpla inchiriere a utilajelor, a mijloacelor de transport si a spatiilor comerciale in valoare de 316836
lei.

12

5.Investitii directe
5.1. Termen de recuperare
Termenul de recuperare reprezinta intervalul de timp necesar recuperarii capitalului investit
prin intrarile nete de trezorerie medie actualizate.

, unde :

investitia initiala, pentru Duplex S.A. aceasta are valoarea 400000 lei;

Datorita valorii mici a termenului de recuperare, riscul si solvabilitatea proiectului de


investitii este asigurat. Astfel organizatia poate aplea la realizarea unei investii.
5.2.

Valoarea neta actualizata

Acest indicator exprima surplusul de capital rezultat la incheierea duratei de viata a


investitiei si se calculeaza cu relatia urmatoare.

13

,unde: r rata de acualizare, considerata 4 %;

t durata de viata a investitiei.

Valoarea actuala neta indica faptul ca proiectul este rentabil, deoarece rezultatul este pozitiv,
iar CF permit reconstituirea fondurilor alocate initial.
5.3 Indice de profitabilitate
Indicele de profitabilitate reprezinta valoarea actuala neta scontata pentru o cheltuiala initiala
de investitie este egala cu unu, relatia fiind:

Valoarea supraunitara a acestui indice reflecta rentabilitatea proiectului de investitie.


Conform calculelor anterior realizate s-au folosit ca sursa de finatare a proiectului, profitul net
si amortizarea mijloacelor fixe, urmarindu-se innoirea capacitatilor de productie pentru a avea
efecte positive pentru aceasta fiind necesare urmatoarele achizitii:

Tehnica de calcul 5000 lei;

Popi metalici, schela fatada, cofraje 30000 lei;

Utilaje si scule electrice si termice 40000 lei;

Buldoexcavator 70000 lei;

Basculanta 90000 lei;

Statie carburant 15000 lei;

Dacia Logan Camioneta 35000 lei;

Microbus 85000 lei.

14

8.Concluzii
Societatea comerciala Duplex S.A. urmareste implementarea tuturor tuturor parghiilor
economico-finaciare si juridice de sustinere a dezvoltarii societatii, urmarindu-se intarirea pozitiei pe
piata a activitatii de constructii si a activitatilor auxiliare.
Veniturile din exploatare sunt obtinute in mare parte de veniturile din activitatea de baza, in
proportie de 63%, iar restul fiind venituri din activitatile auxiliare cum ar fi vanzarea de betoane si
mortare. Aceste venituri se datoreaza atat unor contracte de lucrari incheiate in anii anteriori cat si a
unor contracte noi incheiate in anul in curs.
Cheltuielile de exploatare au scazut in anul 2009 fata de perioada precedent. In urma analize
a cheltuielilor in anul 2009 s-a constatat ca ponderea materiilor prime si a celor consumabile in
totalul cheltuielior este de 52 %, iar a celor cu personalul este de 22 %. Spre deosebire de anul 2009,
in anul precedent cheltuielile cu materiile prime si consumabile aveau ponderea de 61 % iar a celor
cu personalul 19%. Avand in vedere specificul activitatii, atat cheltuielile cu materiile prime si
consumabile din anul 2009 se incadreaza in prevederile B.V.C.
Analizand doar activitatea de exploatare se observa un rezultat pozitiv, respective profitul net
in suma de 16995 lei.

15

Veniturile financiare realizate in 2009 sunt sub nivelul celor prevazute. Ca urmare a
dificultatilor create de client in decontarea lucarilor executate ( rotatia datoriilor si creantelor curente
sunt decalate intre ele si inregistreaza valori semnificative, respectiv durata medie de incasare a
clientilor iar durata de plata a furnizorilor) in cursul anului societatea a fost nevoita sa apeleze la
credite bancare, ceea ce a determinat cheltuieli cu dobanzile in valoare de 164297 lei.
Politica societatii Duplex S.A. este formulate de Directorul General al organizatiei, conform
conditiilor standardelor international de referinte ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 si OHSAS
18001:1999, a prevederilor legislatiei in domeniu si a reglementarilor interne privind calitatea,
mediul, securitatea si sanatatea in munca.

9. Bibliografie

1. Management financiar si analiza activitatii economice, Dr. Ing. Ec. Gheorghe Catalin,
Curs master, 2010;

16

2. Analiza economico-finaciara a intreprinderii, Dr. Ing. Ec. Gheorghe Catalin, Curs


facultate, 2008;
3. Analiza financiara si gestiune financiara de intreprindere, L. Obreja si altii, ed.
Economica, 2003;
4. www.finaciaru.ro.

17

S-ar putea să vă placă și